Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie"

Transkrypt

1

2 Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Analiza rynku nieruchomości Tendencje na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu prof. zw. dr hab. Henryk Gawron, Przewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości Kryzys - czy to jest już koniec?- sytuacja na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych dr Krzysztof Celka, dr Łukasz Strączkowski, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Preferencje studentów w wyborze mieszkania na podstawie wyników badań ankietowych Kaja Skrzyńska, Feliks Łuczyński, Przemysław Tritt, SKN Propertus Prezentacja sponsora Finansowanie nieruchomości Jak złapać płynność finansową? Daniel Kudrycki, SKN Propertus Analiza porównawcza ofert kredytów hipotecznych w Polsce. Michał Nawrot, Dariusz Karaszewski, SKN Propertus Rodzina na swoim - jedyna forma wspierania przez Państwo zakupu mieszkania w Polsce? Karol Kaleta, SKN Propertus Prezentacja sponsora Inwestowanie na rynku nieruchomości Najmować czy kupić? Bartek Jagielski, Cezary Dymowski, studenci UE Poznań A może jednak dom? Porównanie kosztów budowy domu z nakładami na zakup mieszkania Kasia Maik, Justyna Nowak, studenci UE Poznań Panel dyskusyjny ze specjalistami. W co inwestować i kiedy? - poradnik młodego biznesmena Zakończenie 2

3 Studenckie Koło Naukowe Ekonomiki Inwestycji i Nieruchomości PROPERTUS powstało w 1985 roku, wraz z powołaniem do życia Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Jesteśmy grupą kreatywnych i pełnych zapału studentów specjalności Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Praca w kole naukowym umożliwia nam nie tylko zgłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu inwestycji i nieruchomości, ale również zdobywanie umiejętności praktycznych. Poprzez wspólne aktywne działanie uczymy się pracy w zespole i zdobywamy nowe doświadczenia. Od początku istnienia członkowie SKN zrealizowali wiele projektów i uczestniczyli w licznych konferencjach i seminariach naukowych na terenie całego kraju. Seminarium naukowe Szanse młodych na własne mieszkanie skierowane jest do wszystkich młodych osób planujących kupno mieszkania i ma na celu przybliżyć im aktualną sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych, pomóc wybrać odpowiedni kredyt, zorientować się, na jakie formy wsparcia mogą liczyć ze strony Państwa oraz dostarczyć porcji wiedzy niezbędnej w realizacji ich marzeń o własnym mieszkaniu. Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni. Arystoteles Onassis Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje. 3

4 Benjamin Franklin prof. zw. dr hab. Henryk Gawron Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Inwestycji i Nieruchomości Tendencje na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu Poznański wtórny rynek nieruchomości mieszkaniowych - I kwartał 2009 W I kwartale 2009 roku na poznańskim wtórnym rynku mieszkaniowym można było obserwować spodziewany spadek średnich cen ofertowych mieszkań. Pod koniec marca 2009 roku w porównaniu z końcem grudnia 2008 roku średnie ceny ofertowe 1 m2 powierzchni mieszkalnej spadły o ponad 11%. Średnia cena 1 m2 oferowanych mieszkań ukształtowała się pod koniec marca 2009 roku na poziomie 5294 zł, podczas gdy pod koniec grudnia 2007 roku wynosiła 5965 zł za 1 m2 oferowanych mieszkań. Już w lutym średnia cena spadła do poziomu 5799 złotych za 1 m2, ale dopiero w marcu nastąpił zasadniczy spadek. W ostatnich miesiącach średnie ceny ofertowe 1 m2 mieszkań kształtowały się następująco. Tabela nr 1. Średnie ceny 1 m2 mieszkań Rok Miesiąc Średnia cena ofertowa [w zł / m2] Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec

5 Tendencje w kształtowaniu się przeciętnego poziomu cen 1 m2 oferowanych mieszkań na rynku poznańskim w ostatnich miesiącach ilustruje wykres 1. Wykres nr 1. Tendencja średnich cen oferow anych m ieszkań zł zł mar-09 sty-09 lis-08 wrz-08 lip-08 maj-08 sty-08 mar zł Struktura oferowanych mieszkań według ich wielkości - w porównaniu z ubiegłym kwartałem - wykazała zdecydowane zmiany. Aż o około 33% zwiększył się w ofercie udział dużych mieszkań. Udział małych mieszkań w ofercie zmniejszył się o mniej więcej 5%. O około 3% zmniejszył się też udział mieszkań od 36 do 50 m2. Udział pozostałych rodzajów mieszkań pozostał na nie zmienionym poziomie. Tabela nr 3. Struktura oferowanych mieszkań według ich wielkości Wielkość mieszkania 2 [m ] Do Powyżej 80 I kwartał 2009 IV kwartał 2007 Udział [w %] 7,4 23,7 44,1 17,4 7,4 Udział [w %] 11,4 38,1 30,6 14,3 5,7 5

6 W kolejnej tabeli pokazane zostało zróżnicowanie cen ofertowych mieszkań w zależności od lokalizacji. Tabela nr 4. Ceny oferowanych mieszkań w zależności od ich lokalizacji Minimalna Lokalizacja Centrum Grunwald Jeżyce Piątkowo Rataje Wilda Winogrady Cena 1 m2 w zł Średnia Maksymalna Rozpiętość cen oferowanych mieszkań w I kwartale 2009 roku znacznie zmniejszyła się pod wpływem zmian oferty. Największe różnice w cenach 1m2 cen ofertowych mieszkań można stwierdzić na Winogradach czy Wildzie. W pozostałych rejonach Poznania występowała już jednak nieco mniejsza rozpiętość cen ofertowych. W porównaniu z ubiegłym kwartałem ceny ofertowe mieszkań wykazywały różnorodną tendencję spadkową. Najbardziej spadły średnie ceny mieszkań na Grunwaldzie i na Wildzie. Średnie ceny mieszkań w pozostałych rejonach Poznania spadły znacznie mniej. 6

7 Tabela nr 5. Dynamika zmian średnich cen 1 m2 według lokalizacji Średnia cena [ zł/1 m2 ] ubiegły kwartał Centrum Grunwald Jeżyce Piątkowo Rataje Wilda Winogrady Średnia cena [ zł/1 m2 ] bieżący kwartał Dynamika zmian w% ,4 97,3 99, ,3 W strukturze oferowanych mieszkań według lokalizacji w Poznaniu nastąpiły w I kwartale 2009 roku pewne zmiany - (zobacz wykres 2) Wykre nr 2. Struktura oferow anych m ieszkań w g lokalizacji Winogrady Wilda Rataje Piątkow o Jeżyce Grunw ald Centrum [%] Udział podaży mieszkań w centrum czy na Grunwaldzie nieco zwiększył się. Zmalał natomiast w różnym stopniu udział w podaży ofert mieszkań w pozostałych rejonach szczególnie na Winogradach. 7

8 Struktura cen mieszkań oferowanych w analizowanych rejonach Poznania była wyjątkowo zróżnicowana i znacząco różna w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Świadczy to zmianach zachodzących w podaży ofert na rynku mieszkaniowym. W centrum Poznania w I kwartale 2009 roku struktura mieszkań według cen była dość zróżnicowana i różniła się znacznie od sytuacji w poprzednich okresach. Mieszkania oferowano w przedziale od 5100 do 5600 zł za 1 m2. Następnych 37 % mieszkań oferowano w cenie zł za 1 m2. W strukturze ofert mieszkań na Wildzie, gdzie jest dość zróżnicowana struktura zabudowy, nastąpiły też istotne zmiany strukturalne. Mieszkania w cenie do 5000 zł za 1 m2 stanowią prawie 8% ofert, a mieszkania w cenie zł za 1 m2 to prawie 85% wszystkich ofert. Mieszkania oferowane na Wildzie powyżej 7500 zł za 1 m2 stanowiły 7% ofert w tej dzielnicy. Zmieniła się też dotychczas najbardziej skoncentrowana i symetryczna oferta mieszkań na sprzedaż na Winogradach. 90% ofert stanowiły mieszkania w cenie zł za 1 m. kw.. 10% najczęściej nowych mieszkań oferowano w cenie powyżej 8000 zł za 1 m2. Zróżnicowana była też struktura cen mieszkań ze względu na ich wielkość. Tabela nr 6. Ceny oferowanych mieszkań w zależności od ich wielkości Wielkość w m2 Minimalna Cena 1 m2 w zł Średnia Maksymalna Do Powyżej Jak wynika z powyższej analizy sytuację na poznańskim wtórnym rynku mieszkaniowym w I kwartale 2009 roku cechował zastój w obrotach i zasadniczy spadek przeciętnego poziomu cen. Obserwuje się poważny spadek zainteresowania zakupem mieszkań. Podaż na poznańskim wtórnym rynku mieszkaniowym jest duża i klienci mają obecnie możliwości wyboru z dużej puli 8

9 atrakcyjnych mieszkań. Lokale mieszkalne sprzedaje się znacznie trudniej i dłużej. W ofercie znaczną część stanowią nowe mieszkania. Sytuacja na poznańskim wtórnym rynku mieszkaniowym w I kwartale 2009 roku kształtowała się w coraz większym stopniu pod wpływem sytuacji na tzw. rynku pierwotnym. Wystąpiła na tym rynku również tendencja spadkowa przeciętnego poziomu cen. Dokładniejsza analiza sytuacji wymaga jednak znacznie głębszej analizy i odrębnych publikacji. Czego można spodziewać się na poznańskim wtórnym rynku mieszkaniowym w następnych miesiącach 2009 roku? Czy ten okres zastoju, spadku zainteresowania kupnem mieszkań utrzyma się? Czy można oczekiwać, że ceny mieszkań na wtórnym rynku w najbliższych miesiącach nadal będą obniżać się? Można chyba oczekiwać wzrostu zainteresowania zakupem mieszkań. Zasadniczy wpływ na wielkość transakcji będzie jednak miała polityka kredytowa banków. Obecnie wielu klientów zrażonych wysokimi wymaganiami banków odkłada transakcje. Najbliższe miesiące na rynku mieszkaniowym nie będą należeć do najłatwiejszych dla klientów próbujących sprzedać swoje lokale i pośredników. Sytuacja na poznańskim wtórnym rynku mieszkaniowym w najbliższych miesiącach w coraz większym stopniu będzie kształtować się w zależności od warunków sprzedaży nowych mieszkań, które będą proponować swoim klientom poznańscy developerzy. Możemy więc oczekiwać na rynku mieszkaniowym wielu nowych dotychczas nie obserwowanych zjawisk. 9

10 dr Krzysztof Celka dr Łukasz Strączkowski Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Sytuacja na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych W tle kryzysu finansowego, pod wpływem którego prowadzi się szereg różnego rodzaju dyskusji poruszających m.in. problemy dotyczące kształtowania się sytuacji w poszczególnych branżach i rynkach, pojawiają się także pytania dotyczące kształtowania się i perspektyw dalszego rozwoju rynku nieruchomości. Rynek ten, z racji swojej specyfiki i lokalnych uwarunkowań oraz charakteru, podlega ocenie nie tylko w perspektywie makroekonomicznej, czy ponad narodowej, ale także często, a czasem i przede wszystkim, w ujęciu lokalnym, przy którym pierwszoplanowe znaczenie mają m.in. możliwości sprzedaży mieszkań, perspektywy prowadzenia dalszych inwestycji, kształtowanie się cen oraz zachowania nabywców. Z tej właśnie racji analizy i badania dotyczą wybranych lokalnych rynków, w tym Poznania, na przykładzie którego przedstawione zostaną zmiany cen na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Wydaje się, że stosunkowo największe zainteresowanie skupia się zazwyczaj na cenach, które są kluczową informacją, zarówno dla strony reprezentującej podaż na rynku inwestorów (deweloperów), jak i dla osób zgłaszających chęć zakupu mieszkania (popyt). Te zaś, biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, zmieniały się dość znacznie wskazując na istnienie trzech okresów, istotnie się od siebie różniących. 10

11 I kw. II kw. III IV I kw. II kw. III IV I kw. II kw. III IV I kw kw. kw kw. kw kw. kw cena średnia Rys. 1. Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkaniowej na rynku pierwotnym w Poznaniu w latach Źródło: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomości Pierwszy z okresów obejmuje lata Można go określić czasem powolnego wzrostu cen, bowiem ich dynamika wzrostu sięgnęła przeciętnie 17% w ujęciu pięcioletnim. Jednocześnie uwagę zwraca także i fakt, że rozpiętości cen, a więc różnice pomiędzy ceną maksymalną a minimalną, były stosunkowo niewielkie, obejmujące obszar od 1,3 do 2,7 tys. zł. (por. Rys. 2.). 11

12 I kw. II kw cena maksymalna III IV I kw. II kw. III IV I kw. II kw. III IV I kw. kw. kw kw. kw kw. kw cena minimalna cena średnia Rys. 2. Rozpiętości cen na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach Źródło: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomości Drugi okres, ciekawy z punktu widzenia wielu płaszczyzn badawczych, obejmuje czas od 2006 roku do II kwartału 2007 roku. W ciągu sześciu kwartałów, składających się na ten okres, można było zaobserwować bardzo dynamiczny wzrost cen, od poziomu 3,6 tys. zł na koniec pierwszego kwartału 2006 roku do poziomu 8,7 tys. zł na koniec rozpatrywanego czasu. Jednocześnie podkreślenia wymaga także i fakt, że w czasie tym na pierwotnym rynku mieszkaniowym coraz wyraźniej zaczęła różnicować się oferta mieszkań na sprzedaż. Poza lokalami określanymi jako standardowe, w stosunkowo niższych cenach, czy też przeciętnych, pojawiły się także powierzchnie o standardzie podwyższonym lub apartamentowe stąd różnice pomiędzy cenami 1 m2 minimalnymi, a maksymalnymi sięgały około kilku tysięcy złotych. Odnośnie tego okresu pojawiło się wiele pytań, które dotyczyły, najogólniej rzecz biorąc, powodów tak dynamicznych zmian na rynku. Na podstawie badań 12

13 ustalono, że były one konsekwencją bardzo silnej presji popytowej, wywołanej poprzez m.in.: perspektywę dalszego wzrostu cen na lokalnym rynku mieszkaniowym, stosunkowo dużą łatwość uzyskania kredytów na zakup mieszkania, perspektywę podniesienia podatku VAT, wzrost atrakcyjności ofert. Czas systematycznych wzrostów cen zakończył się wraz z III kwartałem 2007 roku. Od tamtego bowiem momentu obserwuje się na rynku pierwotnym stopniowy spadek cen, wywołany poprzez takie czynniki jak: zbyt wysokie ceny mieszkań, perspektywa obniżek cen na lokalnym rynku mieszkaniowym, wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych i trudności w dostępie do kredytów, za duża konkurencja i podaż mieszkań Grunwald Jeżyce I kw II kw. III kw. IV kw. I kw Nowe Miasto II kw. III kw. IV kw. I kw Stare Miasto II kw. III kw. IV kw. I kw Wilda Poznań Rys. 3. Zmiany cen w latach na poznańskim pierwotnym rynku mieszkaniowym w układzie przestrzennym 13

14 Źródło: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomości Z bieżącego monitoringu sytuacji na rynku mieszkaniowym w Poznaniu wynika, że średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Poznaniu obniżyła się w I kwartale 2009 roku o 5% w stosunku do IV kwartału 2008 roku i wyniosła 6440 zł brutto (6019 zł netto). Oferta mieszkań dostępnych w sprzedaży jest dość duża. Nadal jej istotną część stanowią mieszkania o podwyższonym standardzie lub apartamentowe, o cenach przekraczających wartość 10 tys. zł/1m2, tj. wyższych od przeciętnej wartości, jaką notuje się na rynku w Poznaniu. Grunwald Jeżyce max IV kw 2006 min IV kw 2007 IV kw 2008 I kw 2009 cena średnia max IV kw 2006 min IV kw 2007 IV kw 2008 I kw 2009 cena średnia 14

15 Nowe Miasto Stare Miasto max IV kw 2006 IV kw 2007 IV kw 2008 min I kw cena średnia IV kw 2006 max min IV kw 2007 IV kw 2008 I kw 2009 cena średnia Stare Miasto max IV kw 2006 min IV kw 2007 IV kw 2008 I kw 2009 cena średnia Rys. 4. Rozpiętości cen nowych mieszkań w dzielnicach Poznania w latach Źródło: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomości 15

16 Ogólne zmiany cen na rynku mają swoje odzwierciedlenie także i w układzie przestrzennym Poznania (por. Rys. 3. oraz Rys. 4). Analiza cen według takiego kryterium pozwala na zaobserwowanie różnych tendencji w poszczególnych dzielnicach miasta, bowiem zmiany w zakresie dynamiki cen oraz rozpiętości są różne dla każdej z jednostek administracyjnej. W kontekście ostatnich miesięcy oraz dość dynamicznych zmian na rynku, pytania odnośnie poziomu cen nabierają dużego znaczenia, tym bardziej, że informacje te są ważne dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości, od inwestorów i pośredników do nabywców, zarówno zmierzających do zakupów inwestycyjnych, jak i tych, którzy wiążą nadzieję zakupu z realizacją podstawowych potrzeb mieszkaniowych. To, co może mieć duży wpływ na kształtowanie się tych cen w najbliższej przyszłości to widoczny w I kwartale 2009 rosnący popyt. Dzięki niemu magazyn mieszkań, który mają deweloperzy zmniejsza się. Niestety po stronie podaży nie widać aktywności. Deweloperzy nie planują rozpoczynać w 2009 roku nowych projektów. Tak ostrożne zachowanie deweloperów będzie miało wpływ na poziom cen. Proces deweloperski jest długotrwały i powoduje, że mieszkania dostarczane są na rynek z opóźnieniem. Z pewnością sytuacja na rynku zapowiada się dość ciekawie i wymaga dalszych uważnych obserwacji. 16

17 Kaja Skrzyńska Feliks Łuczyński Przemysław Tritt SKN Propertus Preferencje studentów w wyborze mieszkania na podstawie wyników badań ankietowych Głównym celem badania było określenie sytuacji mieszkaniowej poznańskich studentów, a także określenie ich preferencji w zakresie najmu lub zakupu mieszkania w ciągu najbliższych kilku lat. W części badania dotyczącej obecnej sytuacji mieszkaniowej szczególnie zwrócono uwagę na rodzaje mieszkań wybieranych przez studentów, ponoszone przez nich wydatki mieszkaniowe oraz ocenę standardu swojego zakwaterowania. Natomiast pytając o plany dotyczące miejsca zamieszkania w przyszłości, skupiono się na preferowanym przez studentów typie zabudowy mieszkań (blok, kamienica, apartamentowiec itp.), źródłach finansowania własnego lokum oraz kwocie, która zostanie przeznaczona na zakup mieszkania. Badanie metodą ankietową zostało przeprowadzone w marcu oraz kwietniu 2009 r. Respondentami byli studenci różnych lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zastosowano dobór celowo losowy oraz metodę wywiadu bezpośredniego, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. Liczebność próby wynosiła 264 osoby. W kwestionariuszu składającym się z dwóch stron umieszczono 25 pytań. 17

18 Wyniki badań Płeć. W badaniu wzięły udział 264 osoby. 58% ankietowanych to kobiety, a 42% to mężczyźni. Rok studiów. Wszyscy ankietowani to studenci poznańskich uczelni. Najwięcej, bo aż 33% respondentów studiuje na I roku. Z kolejnych lat studiów ( II, III, IV ) pochodziło odpowiednio 27%, 21% i 19% badanych osób. Niestety w badanej próbie nie znalazł się żaden student V-go roku. Pochodzenie. Zdecydowanie najwięcej poznańskich studentów, bo aż 59% pochodzi z Wielkopolski. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: kujawsko-pomorskie (7%), lubuskie (6%), zachodnio-pomorskie (5%) i dolnośląskie (4%). Wśród badanych nie było studentów z województwa opolskiego i małopolskiego. Miejsce zamieszkania. Największa liczba poznańskich studentów wynajmuje mieszkanie wraz ze znajomymi (34%) lub jeszcze mieszka z rodzicami (28%). 9% respondentów wybrało akademiki, a tylko co dziesiąty student jest właścicielem swojego lokum. Gdzie obecnie mieszkasz? brak odpowiedzi inne 1% 3% 28% z rodzicami w ich mieszkaniu/domu wynajmuję pokój od znajomego, który jest właścicielem mieszkania 5% 34% wynajmuję mieszkanie wraz ze znajomymi wynajmuję mieszkanie samodzielnie w mieszkaniu, które jest moją własnością w akademiku na stancji/przy rodzinie 5% 10% 9% 5% 18

19 Wydatki mieszkaniowe (bez mediów). Zdecydowana większość ankietowanych potrzebuje od 301 do 500 złotych miesięcznie na wydatki mieszkaniowe. Co piąty student mieści się w przedziale od 100 do 300 złotych. Natomiast dla 2% respondentów 900 zł miesięcznie to zbyt mała kwota na pokrycie kosztów mieszkania. Jaką kwotę miesięcznie przeznaczasz na pokrycie wydatków mieszkaniowych (bez mediów)? zł 20% zł 66% zł zł powyżej 8% 4% 2% Wydatki na media. Co czwartemu studentowi z Poznania na opłaty za media wystarcza 50 zł miesięcznie. Największa grupa respondentów (37%) mieści się w przedziale od 51 do 100 zł. Jaką kwotę miesięcznie przeznaczasz na media (prąd, gaz, woda, telefon, Internet)? do 50 zł zł zł zł powyżej 201 zł 25% 37% 11% 14% 13% Liczba współlokatorów. Najwięcej spośród ankietowanych (29%) mieszka razem z 3-ema współlokatorami. 28% badanych mieszka tylko z jedną osobą, 25% z dwiema. 10% studentów dzieli mieszkanie z czterema lub więcej współlokatorami, a 8% mieszka sama. 19

20 Powierzchnia zamieszkiwanego lokalu. Najpopularniejsza powierzchnia mieszkania, pośród badanych osób, mieści się w przedziale od 46 do 55 m2. W lokalu o takim metrażu mieszka 37% ankietowanych. 22% studentów użytkuje lokal, którego powierzchnia wynosi od 36 do 45 m2. Powierzchnia mieszkania 4% badanych studentów jest mniejsza niż 25 m2. Powierzchnia lokalu w którym mieszkasz do 15 m2 od 16 do 25 m2 od 26 do 35 m2 od 36 do 45 m2 od 46 do 55 m2 od 56 do 65 m2 od 66 do 75 m2 powyżej 76 m2 2% 2% 7% 22% 37% 11% 7% 11% Standard mieszkania. Żaden student nie stwierdził, że mieszka w lokalu o bardzo niskim standardzie. Natomiast 8% badanych uważa, że standard ich mieszkania jest bardzo wysoki. Najczęściej wybieranymi przez ankietowanych odpowiedziami były: ani niski, ani wysoki - 42% oraz wysoki - 41%. Standard mieszkania w którym mieszkasz 42% 41% 0% bardzo niski 9% niski 8% ani niski ani wysoki wysoki bardzo wysoki Ocena okolicy. Prawie połowa ankietowanych dobrze ocenia okolicę swojego miejsca zamieszkania pod względem bezpieczeństwa i estetyki. Co czwarty student ocenia ją bardzo dobrze.10% badanych nie jest zadowolonych z otoczenia miejsca w którym mieszkają. 20

21 Jak oceniasz okolicę, w której mieszkasz (estetyka, infrastruktura, bezpieczeństwo)? 45% 1% 9% bardzo źle źle 21% ani dobrze ani źle dobrze 24% bardzo dobrze Opłaty za akademik. Niemal 2/3 poznańskich studentów, za miejsce w akademiku nie płaci więcej niż 300 zł na miesiąc. 30% respondentów miesięcznie płaci za akademik od 350 do 400 zł. Ile miesięcznie płacisz za miejsce w domu studenckim (akademiku)? do 300 zł 61% od 301 do 350 zł 4% od 350 zł do 400 zł 30% powyżej 400 zł 4% Akademik liczba osób w pokoju. Najwięcej studentów mieszkających w akademikach, bo aż 83% ma współlokatora w pokoju. Tylko 4% ankietowanych ma swój własny pokój. W ilu osobowym pokoju mieszkasz? 83% 4% % 0% 0% i więcej 21

22 Standard akademika. 43% badanych studentów określa standard swojego akademika jako ani niski, ani wysoki. 30% badanych stwierdziło że standard ten jest niski, natomiast nikt nie ocenił go jako bardzo niski. Po 13% uzyskały odpowiedzi wysoki oraz bardzo wysoki. Jak oceniasz standard swojego akademika? 43% 30% 13% 13% wysoki bardzo wysoki 0% bardzo niski niski ani niski ani wysoki Czas dotarcia na uczelnie. Największa liczba studentów (29%) na dotarcie na uczelnie potrzebuje od 11 do 15 minut. Co czwartemu badanemu dojazd na uczelnie zajmuje od 16 do 20 minut. Poniżej 10 minut potrzebuje 12% ankietowanych. Niemal co dziesiątemu studentowi w Poznaniu dotarcie na uczelnie zajmuje około godziny czasu. Ile wynosi średni czas dotarcia z Twojego miejsca zamieszkania na uczelnię? do 10 min. 12% od 16 do 20 min. od 26 do 30 min. od 36 do 40 min. 6% 2% powyżej 46 min. Gdzie studenci poszukujących szukają mieszkania 25% 9% 4% 4% ofert 29% 9% nieruchomości? szukałoby oferty w Najwięcej prasie studentów codziennej (45%) i w Internecie (30%). Tylko 2% ankietowanych wybrałoby się w tym celu do 22

23 pośrednika. Natomiast nikt nie zwróciłby uwagi na ogłoszenie znajdujące się na słupie lub bilbordzie. Gdzie szukałeś/aś lub będziesz szukał/a ofert nieruchomości do wynajęcia bądź sprzedaży? 45% w prasie codziennej (ogłoszenia drobne) 39% w Internecie 5% w czasopismach branżowych 5% poprzez znajomych bądź rodzinę ogłoszenia na słupach/bilboardach/ itp. Kryteria wyboru 0% inne 3% agencja nieruchomości 2% mieszkania. Niemal 35% ankietowanych uznało, że najważniejsza jest dla nich odległość od centrum miasta, a 33% wybrało odległość od uczelni. 20% respondentów zaznaczyło dostęp do komunikacji publicznej. Cena jako aspekt wyboru mieszkania uzyskała jedynie 2,7% odpowiedzi. Bezpieczna okolica czy standard mieszkania nie mają największego znaczenia dla studentów w Poznaniu. Co jest dla Ciebie najważniejsze podczas wyboru mieszkania? standard mieszkania 4,6% odległość od uczelni odległość od centrum miasta inne 0,8% dostęp do sieci usługowej 0,4% dostęp do komunikacji publicznej cena 2,7% bezpieczna okolica 4,2% 32,8% 34,7% 19,8% 23

24 Zmiana miejsca zamieszkania. Badanie pokazało, że aż 71% studentów z Poznania, planuje zmianę miejsca obecnego zamieszkania przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Czy studenci pozostaną w Poznaniu? 41% osób studiujących w stolicy Wielkopolski zadeklarowało chęć pozostania w tym mieście po ukończeniu studiów. Gdzie planują zamieszkać studenci? W ciągu najbliższych 2-3 lat prawie 40% ankietowanych będzie wynajmowało mieszkanie wraz ze znajomymi, a 18% nie opuści rodzinnego domu. 10% studentów zamierza kupić mieszkanie, a 11% deklaruje chęć pozostania w mieszkaniu, które jest ich własnością. Jak zamieszasz rozwiązać swoją sytuacje mieszkaniową w ciągu najbliższych 2-3 lat? pozostanę w mieszkaniu, które obecnie zamieszkuję oraz posiadam na własność kupię mieszkanie inne 11% 10% 13% będę wynajmować mieszkanie ze znajomymi będę wynajmować mieszkanie samodzielnie będę mieszkać z rodzicami 38% 10% 18% Jaka kwota za mieszkanie? Połowa respondentów deklarujących chęć zakupu mieszkania na własność zamierza wydać na ten cel kwotę od 201 do 300 tysięcy złotych. 30% ankietowanych prawdopodobnie stanie się właścicielami lokalu o wartości od 100 do 200 tysięcy złotych. Tylko co 20 osoba udzielająca odpowiedzi na to pytanie, zamierza przeznaczyć na mieszkanie powyżej 400 tysięcy złotych. 24

25 Jaką kwotę przeznaczysz na zakup mieszkania? tys. zł 30% tys. zł 50% tys. zł 15% powyżej 400 tys. zł Źródła finansowania. 5% Ponad 40% ankietowanych na zakup mieszkania przeznaczy własne oszczędności. 29% badanych zamierza skorzystać z finansowej pomocy rodziców. Kolejne 29% respondentów myśli o zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania. Jaki sposób finansowania wybierzesz przy zakupie mieszkania? 43% 10% 19% kredyt, spłata do 10 lat kredyt, spłata od 10 do 30 lat 29% oszczędności własne pieniądze rodziców Ile pokoi? Dwie na trzy osoby wyrażające chęć zakupu mieszkania myśli o lokalu 2-pokojowym. Co trzeci badany zamierza wybrać 3-pokojowe mieszkanie. Nikt wśród badanych nie preferuje kawalerek i mieszkań mających 4 pokoje lub więcej. Ilu pokojowe mieszkanie zamierzasz nabyć? 67% 33% 0% % 4 lub więcej Typ zabudowy. Najwięcej ankietowanych (55%) chciałoby stać się właścicielami mieszkania nowego, kupionego prosto od dewelopera. Najmniejszym 25

26 zainteresowaniem cieszą się domy, kamienice w centrum i mieszkania w blokach z wielkiej płyty. Jak typ zabudowy zamierzasz wybrać? wielka płyta 5% nowy blok (pierwszy właściciel, mieszkanie kupione od dewelopera) kamieca w centrum dom jednorodzinny wolnostojący blok 55% 5% 5% 30% Podsumowanie Wyniki badania pokazują, które mieszkania będą w niedalekiej przyszłości najbardziej poszukiwane na rynku gdzie zlokalizowane, w jakim przedziale cenowym i o jakich cechach fizycznych. Są to cenne informacje z jednej strony dla strony oferującej mieszkania, jak też dla ich potencjalnych nabywców. Strona podażowa będzie mogła lepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb rynku, a co za tym idzie lepiej trafić do klienta z oferowanym towarem i zaspokoić jego potrzeby. Natomiast potencjalni nabywcy mieszkań, już teraz mogą zorientować się jak będzie wyglądała sytuacja na rynku w ciągu najbliższych kilku lat, które mieszkania będą najbardziej rozchwytywane, a co za tym idzie, ceny jakich mieszkań mogą najbardziej wzrosnąć. 26

27 Daniel Kudrycki SKN Propertus Jak złapać płynność finansową? Kiedy możemy ubiegać się o kredyt? Jedną z oznak samodzielności wśród młodych ludzi jest niewątpliwie wyprowadzenie się z domu rodziców i znalezienie własnego lokum. Najem mieszkania jest bez wątpienia opcją na początek swojej kariery zawodowej, lecz oczywistym wydaje się być pragnienie posiadania własnego M i tutaj pojawia się problem. Obojętnie czy interesuje nas postawienie własnego domu czy kupno mieszkania, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, wiąże się to z ogromnymi wydatkami. Ciężko mówić o kupnie mieszkania za oszczędności, natomiast gra na loterii jest ciekawą, aczkolwiek mało prawdopodobną, inwestycją. Wsparcie ze strony rodziny nie zawsze zapewni niezbędną ilość funduszy, by kupno mieszkania stało się więcej niż marzeniem, dlatego częstym wyborem jest zaciągnięcie kredytu. Kredyty przeznaczone na zakup mieszkania różnią się od tych znanych nam z reklam szybkich pożyczek udzielanych prawie każdemu po okazaniu dowodu osobistego. Kredyty mieszkaniowe możemy otrzymać dopiero po wykazaniu się zdolnością kredytową, ponieważ w razie niespłacenia rat zabezpieczeniem banku jest hipoteka na nieruchomości. Zdolność kredytowa zaś według Prawa Bankowego to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe. Dz. U. nr 72, poz. 665, Art.70 ust.1.). Zdolność kredytowa wyliczana jest przez bank. Prawo Bankowe nie narzuca szczegółowych algorytmów przy wyliczaniu zdolności kredytowych, co sprawia, że poza pewnymi rekomendacjami Komisji Nadzoru Bankowego, banki mają wolną rękę, jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowych. Brak jednolitych standardów sprawia, że kwoty kredytów proponowanych nam przez banki będą się między sobą różniły. Zdolność kredytowa w rzeczywistości to pojęcie płynne - nie ma jednej obiektywnej granicy zdolności, każdy bank ocenia to inaczej, bo i maksymalna 27

28 kwota, którą można pożyczyć zależy w dużej mierze od konkretnych warunków panujących w danym banku, jak też od ryzyka, jakie dany bank jest w stanie zaakceptować. W efekcie, może się zdarzyć, że w jednym banku możemy mieć zdolność kredytową na daną kwotę, a w innym możemy jej nie mieć. Niektóre banki są bardziej restrykcyjne pod tym względem, a inne mniej. Efektem jest jednak także różnica w warunkach kredytów - jeżeli osoba X jest w gorszej sytuacji finansowej, to nawet, jeżeli bank udzieli jej kredytu, musi się ona liczyć się z gorszymi warunkami (np. wyższym oprocentowaniem). Bank w ten sposób rekompensuje sobie wyższe ryzyko, jakie ponosi, wyższymi przychodami z kredytu. Ogólny sens badania zdolności kredytowej opiera się na prostym pytaniu czy będzie nas stać na spłacanie miesięcznej raty kredytu? Na samym początku warto więc sobie samemu zadać to pytanie. Pomocny może być tu prosty kalkulator kredytu dostępny na stronach internetowych niektórych z banków. Przy zadanej kwocie, oprocentowaniu i okresie spłaty, pozwala on obliczyć miesięczną ratę kredytu. Dokonanie takiego obliczenia daje wyobrażenie o tym, jaki wpływ będzie miała spłata kredytu na nasze miesięczne wydatki. Dokładne badanie zdolności przez bank odbywa się dopiero po złożeniu wniosku kredytowego, związanego już z konkretną nieruchomością, którą chcemy kupić. Główne czynniki, które banki biorą pod uwagę, oceniając sytuację finansową kredytobiorcy pod kątem wnioskowanego kredytu: Okres, na jaki chcemy wziąć kredyt (im dłuższy, tym łatwiej możemy go dostać); Waluta kredytu (warunki obliczania zdolności dla kredytów w walutach obcych są bardziej restrykcyjne); Poziom stałych miesięcznych dochodów (im większe, tym lepsze); Sposób uzyskiwania dochodu (najkorzystniej oceniana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, gdyż jest uważana za najbardziej stabilną formę zatrudnienia; tym niemniej, szansę na kredyt mają także osoby zatrudnione w 28

29 inny sposób, np. na umowę zlecenie lub prowadzące samodzielną działalność gospodarczą); Fakt posiadania oszczędności, a w szczególności tzw. "wkładu własnego", pozwalającego na częściowy zakup nieruchomości z własnych środków; Obciążenie innymi kredytami (w tym także limity kredytowe na rachunkach, karty kredytowe - obniżają one zdolność kredytową, gdyż stanowią dodatkowe potencjalne zadłużenie); Jak wysokie są koszty utrzymania kupowanego mieszkania oraz jaka jest kwota naszych stałych miesięcznych wydatków; Ile osób jest w naszym gospodarstwie domowym. Poza tym, brane są też często pod uwagę inne czynniki, np. obecne lub planowane miejsce zamieszkania (jeżeli jest ono w dobrej lokalizacji, zwiększa się szansa, że jego wartość szybko wzrośnie, a co za tym idzie zabezpieczenie hipoteczne stanie się dla banku pewniejsze), jak długo trwa zatrudnienie u obecnego pracodawcy (zwykle wymagane jest minimum 6 miesięcy), itp. Wpływ na wysokość proponowanej kwoty kredytu ma również wiek osób zgłaszających się do banku, ponieważ banki przyjmują zasadę, że w dniu końca spłaty kredytu kredytobiorca nie może mieć więcej niż 70 lat, a osoby po 40 roku życia starające się o kredyt często zmuszane są do opłacania dodatkowego ubezpieczenia. Jedną z form zwiększenia swojej zdolności kredytowej może być również dołączenie, jako żyrantów członków najbliższej rodziny, którzy posiadają wyższe dochody lub mogą przedłożyć zabezpieczenie w postaci dodatkowej hipoteki. Kredyty są tak skonstruowane, że można je spłacać w dwóch opcjach. Do wyboru mamy równe raty jak i raty malejące. Równe raty nie zmieniają się przez cały okres trwania kredytu, chyba, że zmieni się oprocentowanie, raty malejące zaś charakteryzują się tym, że na początku spłaty kredytu są one wyższe od rat równych, lecz w dłuższej perspektywie całkowita kwota kredytu jest niższa niż w przypadku równych rat. System rat nie blokuje oczywiście wcześniejszej spłaty kredytu, jakkolwiek banki starają się ograniczać wcześniejsze spłaty bądź nadpłaty 29

30 kredytu. Większość banków stawia warunek, że kredyt możemy wcześniej spłacić dopiero po 3 latach trwania kredytu bądź, że przez pierwsze 3 lata trwania kredytu nadpłaty, spowodowane chociażby niskim kursem waluty czy nagłym przypływem gotówki, nie mogą przekroczyć 50% kapitału. Decydując się na kredyt musimy się również zastanowić nad walutą, w jakiej chcemy go zaciągnąć. Najpopularniejszymi walutami w przypadku kredytów mieszkaniowych w Polsce są złotówki i franki szwajcarskie. Każda z tych opcji ma oczywiście swoje wady i zalety. Zaciągając kredyt w złotówkach musimy liczyć się obecnie z wyższym oprocentowaniem niż w przypadku franków szwajcarskich, lecz zaciągając kredyt w obcej walucie jesteśmy narażeni na konsekwencje wahań kursów walut. Niedawne osłabienie złotówki i spowodowany tym wzrost wartości franka względem złotówki sprawiły, że raty, które muszą spłacać kredytobiorcy mający kredyty w frankach szwajcarskich w ciągu roku wzrosły im niemal dwukrotnie. Długi okres, na jaki zaciągane są kredyty mieszkaniowe sprawia, iż niemożliwe jest oszacowanie zmian stóp procentowych i fakt, że frank szwajcarski jest obecnie niżej oprocentowany od złotówki nie znaczy, że podobnie będzie chociażby w ciągu najbliższych 20 lat. Podobnie rzecz ma się z kursami walut, co dobitnie pokazał ostatni rok i zachodzące wtedy zmiany kursów walut. Co więcej wciąż nie możemy powiedzieć, kiedy Polska wejdzie do strefy euro i jak wtedy będą przeliczane kursy walut. Przy kredycie w obcej walucie musimy zwracać uwagę na tzw. spread, który jest różnicą miedzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty przez bank. Zwykle kwota kredytu jest przeliczana ze złotówek na obcą walutę po kursie kupna, a kredyt spłacany jest po kursie sprzedaży, co sprawia, że zadłużenie wobec banku jest już na starcie wyższe nawet o kilka tysięcy złotych. Przykładowo biorąc kredyt na zł denominowany w obcej walucie, powiedzmy we frankach szwajcarskich, zaś kursy CHF w banku wynoszą: kurs kupna 2,95, kurs sprzedaży 2,98, to przy uruchomieniu kredytu jego kwota zostanie przeliczona na franki szwajcarskie po kursie kupna (2,95), czyli suma kredytu wyniesie ,92 CHF. Z drugiej strony, ponieważ kredyt spłacać będziemy po kursie sprzedaży, zadłużenie w momencie uruchomienia kredytu wynosi ,85 zł. Jak widać 30

31 przy samym uruchomieniu kredytu traci się ponad 3 tys. złotych. To prowadzi do wniosku, że im większy spread w banku, tym większy dodatkowy koszt ponosi kredytobiorca, zarówno w przypadku całości zadłużenia jak i pojedynczych rat. Jeżeli mówimy o kredytach mieszkaniowych, to musimy sprecyzować, jakie wyróżniamy rodzaje tych kredytów. Podstawowym czynnikiem łączącym te kredyty jest fakt, że wszystkie wymagają posiadania zdolności kredytowych. Jednakże każdy bank ma różne wymagania dotyczące zdolności kredytowych, podobnie jak same oferty kredytów między bankami posiadają większe lub mniejsze różnice. Oczywiście nie musimy sami sprawdzać wszystkich ofert. Jeśli uważamy, że nie mamy wiedzy lub czasu na zagłębianie się w oferty zawsze możemy udać się do któregoś z biur doradczych, gdzie personel może wyliczyć za nas przybliżone zdolności kredytowe, czy doradzić nam, który kredyt wybrać. Pośrednictwa w większości są darmowe, ponieważ to banki płacą doradcom prowizje od każdego sprzedanego im kredytu. Doradcy mogą mieć również dostęp do specjalnych promocji wprowadzonych przez bank z myślą o doradcach. Z drugiej strony jednak bank płacąc prowizję doradcy, który jest w tym wypadku pośrednikiem, musi ją gdzieś sobie odbić, więc nie mamy pewności, że prowizja ta nie została wliczona w nasz kredyt. Przejdźmy jednak do rodzajów kredytów. Pierwszym z kredytów jest kredyt hipoteczny. Kredyt ten może być zaciągnięty na remont, budowę bądź zakup domu lub mieszkania. Kredyt taki jest zaciągany na długi okres, obecnie banki dają kredyty na okres do 35 lat. Kwota kredytu, jaką możemy otrzymać w banku zależy od wartości nieruchomości, którą chcemy kupić i od naszej zdolności kredytowej. Do niedawna banki pożyczały pieniądze na 100% wartości nieruchomości, a w niektórych przypadkach nawet na 105%, co dawało kredytobiorcom dodatkowe fundusze chociażby na wykończenie mieszkania. Ostatnio jednak klienci banków mogą liczyć na pożyczki w systemie 80/20, czyli bank pożyczy nam pieniądze, ale jedynie na 80% wartości upatrzonej przez nas nieruchomości. Pozostałe 20% musimy zdobyć sami, co więcej banki zanim pożyczą nam pieniądze żądają poświadczenia, że kwota ta została już przez nas uzbierana. W niektórych przypadkach banki są skłonne udzielić nam pożyczki, gdy uzbieramy już 10% wartości nieruchomości. Sama wartość nieruchomości jest 31

32 określana przez rzeczoznawcę majątkowego i może się różnić od ceny transakcyjnej. Ubiegając się o kredyt hipoteczny kredytobiorca musi wykazać się zdolnością kredytową, ponieważ w razie niespłacenia rat kredytu zabezpieczeniem banku jest hipoteka na nieruchomości. Drugim rodzajem kredytu mieszkaniowego jest kredyt konsolidacyjny. Kredyt konsolidacyjny służy do spłaty innych zobowiązań. Zamiast kilku rat, uiszczamy jedną często niższą. Za pomocą kredytu konsolidacyjnego możemy spłacać kredyty gotówkowe, karty kredytowe, limity kredytowe w rachunku osobistym, a także kredyt hipoteczny. Kredytobiorca, co miesiąc płaci jedną ratę, która jest niższa niż suma wszystkich płaconych do tej pory rat. Kredyty gotówkowe czy kredyty samochodowe są udzielane na okres nie dłuższy niż 8 lat. Kredyt konsolidacyjny możemy uzyskać nawet na okres 30 lat, a na dodatek sami decydujemy o walucie, w której chcemy spłacać kredyt. Kredyty w obcych walutach są niżej oprocentowane niż kredyty złotówkowe, aczkolwiek należy pamiętać o różnicach kursowych, które mogą znacząco zmienić wysokość płaconych rat. Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego jest hipoteka na naszej nieruchomości lub nieruchomości innej osoby. Kwota kredytu uzależniona jest od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Musimy również pamiętać, że nieruchomość, która będzie zabezpieczeniem musi być już użytkowana. Nie możemy wziąć kredytu na spłacenie innych kredytów, dając na zabezpieczenie chociażby dom będący dopiero w budowie. Kolejnym rodzajem źródłem kapitału obcego jest pożyczka hipoteczna, zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Przy ubieganiu się o pożyczkę hipoteczną nie musimy podawać celu, na który pożyczamy od banku pieniądze. Po podpisaniu umowy z bankiem pieniądze są przelewane bezpośrednio na konto klienta. Przy czym istnieje zastrzeżenie, że środki te nie mogą służyć do finansowania działalności gospodarczej. Oczywiście, podobnie jak w przypadku poprzednich kredytów, przy udzielaniu przez bank pożyczki hipotecznej wymagana jest zdolność kredytowa. Banki dopuszczają możliwość zabezpieczenia się na nie naszej nieruchomości, która zostanie nam użyczona do kredytu. Warunkiem jest posiadanie księgi wieczystej przez tą nieruchomość. 32

33 Ostatnim rodzajem kredytu oferowanego nam przez banki jest refinansowanie posiadanego przez nas kredytu. Musimy się zastanowić czy opłaca nam się zmienić kredyt. Samo policzenie różnicy między wysokością starej a nowej raty nie da nam pełnej odpowiedzi. Na pewno za refinansowaniem kredytu przemawiają uproszczone zasady i niższe marże banków niż jeszcze kilka lat temu. Przed refinansowaniem kredytu warto poprosić bank o obniżenie oprocentowania. Jeżeli ten nie wyrazi zgody, dobrym rozwiązaniem może okazać się zmiana kredytu na tańszy. Zaczynamy od sprawdzenia ofert innych banków. Oczywiście wpierw musimy się upewnić czy bank pozwala bez dodatkowych kosztów spłacić kredyt. Większość banków dopuszcza taką opcję dopiero po 3 latach trwania kredytu, a niektóre nawet po 5 latach. Obecnie przy wysokich kursach walut bardzo ciężko powiedzieć, czy opłaca się teraz zmieniać walutę kredytu ze złotówek na którąś z obcych walut. Co więcej nie wiadomo jak duże będą spready w najbliższym czasie w przypadku obcych walut, a przecież mogą one powodować kolejne wzrosty wysokości zarówno rat jak i całości kredytu. Podsumowując, musimy pamiętać o tym, że kredyt na mieszkanie jest znacznym zobowiązaniem i zawsze musimy dokładnie sprawdzać wszystkie potencjalne oferty. Nie możemy też nigdy do końca zawierzać swoich finansów doradcy. Starając się o kredyt pamiętajmy o naszych możliwościach finansowych i o fakcie, iż musimy zapewnić sobie pieniądze nie tylko na spłatę zobowiązań, ale i na życie, a przestrzegając tych kilku prostych zasad droga do własnego mieszkania będzie już naprawdę krótka. 33

34 Michał Nawrot Dariusz Kraszewski SKN Propertus Porównanie oferty kredytów hipotecznych w Polsce 1. Charakterystyka polskiego rynku kredytów hipotecznych Relacja pomiędzy cenami mieszkań a zarobkami powoduje, że podstawowym źródłem finansowania zakupu nieruchomości jest kredyt. Banki od kredytobiorców wymagają odpowiedniego zabezpieczenia środków pieniężnych, a jednym z najpopularniejszych i najchętniej akceptowanych zabezpieczeń kredytu jest hipoteka. Cel kredytu hipotecznego Kredyt hipoteczny często jest utożsamiany z kredytem mieszkaniowym, co nie powinno mieć miejsca. Jako mieszkaniowy określamy kredyt, którego celem jest zakup mieszkania, przy czym niekoniecznie musi on wiązać się z hipoteką. Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na różne cele, co pokazuje poniższy diagram. Wykres nr 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych comperia.pl 34

35 Jak widać, zdecydowanie najczęstszym celem kredytu hipotecznego jest zakup nieruchomości stąd często dwa wspomniane rodzaje kredytów są traktowane jednoznacznie. Waluta nowo udzielanych kredytów hipotecznych Poniżej zaprezentowano wykres, ukazujący inną, bardzo istotną kwestię waluty, w jakich banki udzielały kredytów w okresie od IV kwartału 2007 do IV kwartału 2008 roku Wykres nr 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych comperia.pl Jak widać, kredyty hipoteczne zaciągane są przez kredytobiorców głównie w dwóch walutach franku szwajcarskim oraz polskim złotym. W analizowanym okresie pomiędzy IV kwartałem 2007 roku a III kwartałem 2008 roku widać wzrost zainteresowania kredytami we frankach oraz spadek popularności kredytów złotowych, co spowodowane było aprecjacją złotówki wobec franka oraz gwałtownym wzrostem oprocentowania kredytów w złotych. Od III kwartału 2008 roku widać szybką zmianę tendencji kredytobiorców, co jest efektem deprecjacji złotówki, gwałtownego spadku oprocentowania kredytów w polskiej walucie oraz 35

36 funkcjonowaniem rządowego programu dopłat do odsetek kredytowych Rodzina na swoim. Obecnie kolejne banki rezygnują z udzielania bardzo popularnych jeszcze niedawno kredytów we frankach. Na popularności zyskują natomiast kredyty w euro, które dotąd miały marginalne znaczenie. Ma to związek m.in. z planowanym wejściem Polski do strefy ERM2, w której maksymalny poziom wahań kursów złotego wobec euro nie będzie mógł przekroczyć 15%. Oznacza to znaczne zmniejszenie ryzyka kursowego dla potencjalnych kredytobiorców. Wysokość kredytu Poniżej umieszczono wykres obrazujący strukturę kredytów hipotecznych pod zakup mieszkania ze względu na wysokość kredytu w zł. Wykres nr 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie comperia.pl Kwota 60% udzielanych kredytów w IV kwartale 2008 roku oscylowała w granicach 150 tys. 350 tys. zł. Najczęściej była to kwota pomiędzy 250 a 300 tys. zł, co związane jest ze średnią wartości nabywanego mieszkania. Przeciętna 36

37 wartość kredytu w IV kwartale 2008 r. wynosiła 268 tys. zł. Oznacza to spadek o 3% w porównaniu do IV kwartału roku 2007, kiedy to wynosiła 277 tys. zł. Okres spłaty kredytu Poniżej przedstawiono diagram, ukazujący na jak długo kredytobiorcy zaciągają zobowiązania u banków. Wykres nr 4. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych comperia.pl W IV kwartale 2008 roku ponad 60% zaciąganych kredytów hipotecznych stanowiły kredyty letnie. Aż 9% stanowiły kredyty o okresie spłaty dłuższym niż 30 lat. Na rynku kredytów hipotecznych zauważalne jest stałe wydłużanie okresu spłaty przez banki. Oprocentowanie kredytu Oprocentowanie to podstawowy czynnik brany pod uwagę przy wyborze kredytu. Wpływ na nie ma marża banku oraz oprocentowanie depozytów międzybankowych stopy WIBOR, którą bierzemy pod uwagę przy kredytach złotowych, oraz stopy LIBOR, stanowiącej bazę do ustalania oprocentowania kredytów walutowych. Na wykresie nr 5 przedstawiono, jak w ciągu ostatnich trzech latach zmieniał się 37

38 poziom stopy WIBOR3M, która stanowi podstawę do ustalania oprocentowania większej części kredytów mieszkaniowych. Wykres nr 5. Zmiany stawki Wibor 3M w okresie Źródło: Jak przedstawiono powyżej, do marca 2007 roku Wibor 3M utrzymywał się na poziomie ok. 4%. W późniejszym okresie zauważalna jest szybka tendencja wzrostowa. We wrześniu 2008 stopa ta osiągnęła wartość prawie 7%, po czym nastąpił bardzo gwałtowny spadek, Wibor 3M osiągnął poziom zbliżony do początkowych 4%. Dnia r. jego wartość wynosiła 4,19%. Na wykresie nr 6 przedstawiono zmiany stopy LIBOR3CHF, która ma wpływ na oprocentowanie kredytów we frankach szwajcarskich. Na wykresie nr 5 widać, że stopa Libor 3M CHF z poziomu ok. 1,3% w połowie kwietnia 2006 roku wzrosła do poziomu ok. 3,3% w październiku 2008 roku. Następnie, podobnie jak w przypadku stopy Wibor 3M, odnotowano gwałtowny spadek. 38

39 Wykres nr 6. Zmiany stawki Libor 3M CHF w okresie Źródło: Obecnie Libor 3M CHF kształtuje się na bardzo niskim poziomie ok. 0,4%. Oba wykresy pokazują, że najtrudniejszym okresem dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe, zarówno w złotych jak i we frankach szwajcarskich, była jesień 2008 roku, kiedy to poziom stóp depozytów międzybankowych znajdował się na najwyższym poziomie, co oznacza wyższe odsetki od kredytu. 2. Porównanie oferty kredytów hipotecznych W celu porównania oferty kredytów hipotecznych zebrano informacje dotyczące oferty 20 banków funkcjonujących na polskim rynku pod kątem stworzona podstawowych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru tego rodzaju kredytu. Następnie dokonano analizy tych elementów, co pozwoliło na przedstawienie najbardziej i najmniej korzystnych ofert, a także w doskonały sposób ukazuje zróżnicowanie oferty banków. Wszystkie dane przedstawione są zgodnie ze stanem z 20 kwietnia. 39

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy O kredytach konsolidacyjnych mówi się głośno, choć nie każdy jest pewny, aby go wziąć. Boimy się formalności, obawiamy się, czy aby na pewno wszystkie zadłużenia będą spłacone, przeraża nas jedna, większa

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W lipcu aż 7 banków podwyższyło marże kredytowe, a obniżki dokonał tylko jeden. Już drugi miesiąc z rzędu rosną marże w mbanku

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Listopad 2013 W SKRÓCIE: KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Luty 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Mistrz FINANSOWANIA nieruchomości

Mistrz FINANSOWANIA nieruchomości Mistrz FINANSOWANIA nieruchomości Kraków, 15. kwietnia 2015 dziękuję za uwagę! - Niezależny Doradca Finansowy dzisiejsze tematy - Niezależny Doradca Finansowy dzisiejsze tematy jak zaplanować zakup nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Marzec 2014 W SKRÓCIE: Po raz kolejny wzrosły marże. Dla kredytów z minimalnym (5%) wkładem własnym średnia wynosi już 2%. Sytuacja na Ukrainie na szczęście tylko nieznacznie podwyższyła kurs franka szwajcarskiego.

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Warszawa, 22.09.2010 Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie Zamieszanie wokół Rekomendacji T sprawiło, że problem ubezpieczenia niskiego wkładu ożył w mediach i zaczął wzbudzać coraz większe

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE SPIS TREŚCI Część I PORADY FINANSOWO-BUDOWLANE Jak sfinansować budowę domu?... 4 Kredyty z dopłatą... 9 Kupujemy działkę... 12 Wybieramy projekt budynku... 15 Wybieramy wykonawcę... 16 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę Oczekiwane zmjsze dynamiki kredytów hipotecznych powoduje, że banki coraz częściej skłaniają się ku refinansowaniu. Co ciekawe, oferty dla osób, które chcą

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach Czerwiec 2015 W SKRÓCIE: Tak niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych, jakie było maju 2015 r., możemy już w przyszłości nie doświadczyć. Kredyty są obecnie łatwo dostępne. Wraz ze wzrostem oprocentowania

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I PROGNOZY ROZWOJU POZNAŃSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO

TENDENCJE I PROGNOZY ROZWOJU POZNAŃSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO Henryk Gawron TENDENCJE I PROGNOZY ROZWOJU POZNAŃSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO Abstrakt. Poznański rynek nieruchomości mieszkaniowych w ostatnim okresie podlega dynamicznym przemianom. Autor charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów

Bardziej szczegółowo

Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków

Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków Instytut Ekonomii Środowiska Inicjatywa Efektywna Polska Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków jako ważny element Krajowego Programu Remontów (KPR) Edyta Walczak

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły Listopad 2013 grudzień 2013 W SKRÓCIE: W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż. W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki. Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Lipiec 2015 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych mnimalnie wzrosło, jednak nadal utrzymuje się na dość niskim poziomie. W związku z planowanymi zmianami w programie Mieszkanie dla młodych istenieje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Kwiecień 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Po raz pierwszy w historii oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło poniżej 5% i wynosi 4,89%. Łatwiej jest uzyskać

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W czerwcu gwałtownie wzrosła zarówno przeciętna marża kredytów w złotych (z 1,2% do 1,39%) jak i kredytów w euro (z 3,5% do 4,1%).

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1 KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK Strona 1 PODSTAWOWE PARAMETRY FIRMY: MINIMALNY PRZYCHÓD ROCZNY - liczy się ostatni zamknięty rok o 50 000 zł wszystkie formy rozliczeń MAKSYMALNY ROCZNY PRZYCHÓD - liczy

Bardziej szczegółowo