Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań."

Transkrypt

1

2 Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

3 2 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Spis treści Wprowadzenie 5 1. Frankowe kredyty hipoteczne w Polsce podstawowe fakty 6 2. Sytuacja frankowiczów po aprecjacji franka szwajcarskiego Działania doraźne sześciopak Propozycje rozwiązań systemowych Przewalutowanie kredytów frankowych po kursie z dnia ich zaciągnięcia Konsekwencje pomocy frankowiczom Podsumowanie 42 3

5 4 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

6 Wprowadzenie 15 stycznia 2015 roku Szwajcarski Bank Narodowy niespodziewanie zaprzestał obrony minimalnego kursu franka wobec euro na poziomie 1,20, czego efektem było znaczące wzmocnienie szwajcarskiej waluty wobec euro, a w konsekwencji także wobec polskiego złotego. Kurs franka szwajcarskiego przekroczył chwilowo poziom 5 złotych, co stało się sensacją medialną i wzbudziło zrozumiałe przerażenie u osób zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Po pierwszych nerwowych godzinach kurs franka spadł wyraźnie, jednak nadal pozostaje wyższy niż przed 15 stycznia. Wydarzenia te spowodowały, oprócz wspomnianego już szumu medialnego, reakcje polityków, którzy zaczęli prześcigać się w propozycjach mających, w ich ocenie, pomóc osobom zadłużonym we frankach w spłacie niespodziewanie powiększonych kredytów. Propozycje działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu kursu franka przedstawiły też instytucje nadzorujące rynek finansowy w Polsce, a także Związek Banków Polskich. Niezależnie od tego, część banków komercyjnych podjęła własne działania zmierzające do poprawy sytuacji swoich kredytobiorców. Celem opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową raportu jest prezentacja faktów związanych ze wzrostem kursu franka, analiza rzeczywistego wpływu tego wzrostu na sytuację osób posiadających kredyty w szwajcarskiej walucie oraz ocena zaproponowanych przez nadzór oraz stronę bankową rozwiązań systemowych mających na celu łagodzenie sytuacji. Wydaje się, że po pięciu miesiącach emocje wokół problemu opadły już na tyle, że nadszedł czas na uporządkowanie dyskusji na temat sytuacji tzw. frankowiczów i formy ewentualnego wsparcia dla tej grupy kredytobiorców, a także konsekwencji jakie będą się z tym wiązać. Mamy nadzieję, że nasz raport przyczyni się do wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań zaistniałych problemów. 5

7 1. Frankowe kredyty hipoteczne w Polsce podstawowe fakty W pierwszej dekadzie XXI wieku stopy procentowe w Polsce utrzymywały się na poziomie znacznie wyższym niż w wyżej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Fakt ten w znaczącej mierze wpływał hamująco na rozwój rynku kredytów hipotecznych. Wysoki koszt kredytów sprawiał bowiem, że były one niedostępne dla wielu Polaków chcących kupić mieszkanie. Naturalną rynkową konsekwencją tego faktu było zwrócenie się osób zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi w kierunku tańszych mechanizmów finansowania. Źródłem takim stały się kredyty denominowane w walutach obcych, dla których stopa oprocentowania była znacznie niższa niż w przypadku złotych polskich. Niższe oprocentowanie implikowało znacznie niższą ratę spłaty kredytu, a co się z tym wiąże również podwyższało zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Początkowo największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty denominowane w dolarach amerykańskich i euro. Stopniowo na znaczeniu zyskiwać zaczęły kredyty udzielane we frankach szwajcarskich. Największą popularność zyskały one po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka polska pod wpływem obecności w strukturach unijnych zaczęła się wówczas szybko rozwijać, a stopa bezrobocia, m. in. dzięki emigracji zarobkowej zaczęła szybko spadać. Dla uzyskania rynkowej dominacji kredytów frankowych nad udzielanymi we wspólnej europejskiej walucie decydujące znaczenie miały niższe oprocentowanie kredytów frankowych oraz, do sierpnia 2008 roku, korzystne zmiany kursu waluty szwajcarskiej względem polskiej. Począwszy od maja 2004 roku zarysował się wyraźny trend spadku kursu franka szwajcarskiego względem złotego. Trwał on do końca lipca 2008 roku. Cena waluty szwajcarskiej spadła w tym okresie z poziomu 3,11 PLN/CHF w dniu 17 maja 2004 roku do 1,96 PLN/CHF w dniu 31 lipca 2008 roku. Z początkiem sierpnia 2008 roku nastąpiło odwrócenie trendu oraz wyraźna aprecjacja kursu franka. W okresie bezpośrednio związanym z wybuchem światowego kryzysu finansowego i upadkiem banku Lehman Brothers aprecjacja ta nabrała charakteru gwałtownej, jako że waluta szwajcarska zawsze postrzegana jest jako bezpieczna, a w okresach zawirowań gospodarczych jako stabilna. Szczyt aprecjacji osiągnięty został w dniu 18 lutego 2009 roku przy poziomie 3,32 złotego polskiego za franka. Po wygaśnięciu przejściowej paniki rynkowej, do marca 2010 roku nastąpiło odreagowanie wcześniejszych wzrostów i kurs złotego wobec franka ponownie nieco się umocnił. Począwszy od marca 2010 roku rozpoczął się kolejny trend aprecjacji franka i 11 sierpnia 2011 roku znowu odnotowane zostało historyczne 6

8 maksimum kursu waluty szwajcarskiej względem polskiej na poziomie 3,96 PLN/CHF. Po technicznej korekcie kursu i względnej jego niestabilności do sierpnia 2012 roku, nastąpił okres stabilizacji kursu w przedziale 3,30-3,55 PLN/CHF, trwający aż do stycznia 2015 roku. Wykres 1. Średni kurs NBP franka szwajcarskiego względem złotego polskiego (PLN/CHF) w okresie Źródło: NBP stycznia 2015 roku Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) ogłosił swoją decyzję o zaprzestaniu obrony kursu franka i zniósł parytet wymiany na poziomie 1,2 CHF/EUR. Wywołało to natychmiastową reakcję światowych rynków walutowych i gwałtowną aprecjację kursu franka szwajcarskiego. Nie zapobiegła jej nawet podjęta jednocześnie decyzja o obniżeniu poziomu stopy depozytowej SNB do -0,75 procent. Średni kurs NBP franka wzrósł z poziomu 3,57 PLN/CHF w dniu 14 stycznia 2015 roku do poziomu 4,16 PLN/CHF dzień później. W szczytowym okresie paniki 15 stycznia kurs przejściowo przekraczał nawet poziom 5 PLN/CHF. Historyczne maksimum notowań dziennych odnotowane zostało 23 stycznia na poziomie 4,32 PLN/CHF (średni kurs NBP). W następnych dniach doszło do odreagowania wzrostów i nastąpiła względna stabiliza-

9 cja kursu w granicach 3,8-3,9 PLN/CHF. Pod koniec kwietnia szwajcarska waluta była nawet wyceniana na 3,81 PLN, co w porównaniu do 15 stycznia oznaczało wzrost zaledwie o 6,7 procenta.w ostatnim okresie nastąpiło umocnienie franka szwajcarskiego w okolicy 3,90-4,00 PLN. Kurs franka szwajcarskiego przyjmował okresowo wartości wyższe niż obecnie już w sierpniu 2011 roku. Wykres 2. Średni kurs NBP franka szwajcarskiego względem złotego polskiego (PLN/CHF) w okresie Źródło: NBP. 8 Pobieżna analiza historycznych zmian kursu franka zarysowuje skrótowo problem ryzyka kursowego, na które wystawieni są kredytobiorcy posiadający zobowiązania w walucie szwajcarskiej, a realizujący swoje dochody w walucie polskiej. Pomimo tego trudno się dziwić, nawet a posteriori, decyzjom konsumentów wybierających w pierwszej dekadzie XXI wieku kredyty frankowe. Biorąc pod uwagę wysokość spłacanych rat kredytu, wydawały się one najbardziej korzystne. Dla przykładu, w 2005 roku oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w wysokości 250 tysięcy złotych, zaciągniętego na 30 lat wynosiło około 5,3 procent

10 w złotych, 3,1 procent w euro oraz 1,8 procent we frankach. Wynikające z różnic oprocentowania miesięczne raty kredytu stanowiły znaczącą różnicę dla przeciętnego gospodarstwa domowego: około 1400 PLN dla kredytu złotowego, 1100 PLN dla kredytu w euro oraz 930 PLN dla kredytu we frankach. W ostatnich dziesięciu latach warunki rynkowe dla zadłużania się we frankach szwajcarskich były bardzo korzystne. Kredytobiorcy, którzy w lipcu 2006 roku zdecydowali się na kredyt we frankach, na skutek osłabienia szwajcarskiej waluty, do końca 2008 roku odnosili korzyści w postaci spadku nie tylko miesięcznej raty, ale wielkości całkowitego zadłużenia. Jeśli kredytobiorca miał możliwość i zdecydował się na wcześniejszą spłatę całego zadłużenia, w przeliczeniu na złote oddał bankowi kwotę niższą od pożyczonej. Nie są znane dokładne dane w tym zakresie, ale według informacji Związku Banków Polskich 210 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich udzielonych w Polsce po 2000 roku zostało już spłaconych w całości. Niższe raty spłaty kredytu w naturalny sposób zwiększały ponadto zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców 1. Pozwoliło to na znaczące przyspieszenie rozwoju rynku nieruchomości mieszkalnych. W latach ry- 1 Biała księga kredytów frankowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Warszawa, Marzec 2015, s nek mieszkaniowy odnotował najszybszy rozwój od początku transformacji systemowej w Polsce. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba oddawanych do użytkowania mieszkań zwiększyła się mniej więcej trzykrotnie, o około 6 metrów kwadratowych wzrosła przeciętna powierzchnia mieszkania sprzedawanego na rynku pierwotnym, a tempo wzrostu liczby zawieranych transakcji przekraczało 30 procent rocznie. Najbardziej spektakularnym miernikiem obrazującym tendencje na rynku mieszkaniowym był jednak wzrost cen mieszkań. W latach przeciętna cena mieszkania w skali kraju zwiększyła się ponad dwukrotnie, a w przypadku największych miast (np. w Gdańsku, Poznaniu czy w Warszawie) dynamika ta była znacznie wyższa. Kulminacja hossy na rynku mieszkaniowym miała miejsce w 2008 roku. Już w pierwszej połowie roku wyhamowane zostały wzrosty cen, a dynamika liczby transakcji obniżyła się. W drugiej połowie roku, w związku z wybuchem światowego kryzysu gospodarczego, nastąpiło obniżenie liczby transakcji, a ceny mieszkań zaczęły spadać. Dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego ściśle powiązany był z rozwojem rynku kredytowego. Wysoka dostępność kredytów hipotecznych, wynikająca z niskiej stopy procentowej kredytów frankowych, spadającego kursu franka oraz poszerzającej się oferty banków, sprzyjała akceptacji przez kredytobiorców wyższych cen mieszkań.

11 W drugą stronę, dynamiczny wzrost cen skłaniał banki do udzielania kredytów o wyższych wskaźnikach LtV, informujących o stosunku wartości kredytu do wartości kredytowanych mieszkań. Mieszkania kupowane były również chętniej przez podmioty traktujące je jako korzystną lokatę kapitału, o wysokiej stopie wzrostu. W pewnym okresie i warunkach stosunek wysokości raty i stawek opłat za wynajem mieszkania pozwalał na dokonanie inwestycji bez żadnego wkładu własnego 2. W odpowiedzi na zapotrzebowanie pojawił się kredyt na mieszkanie na wynajem z którego skorzystać mogły osoby nieposiadające zdolności kredytowej. Założeniem było, że kredyt będzie spłacany z czynszu za wynajem. W odniesieniu do rynku mieszkaniowego można zatem mówić o mechanizmie typowej bańki spekulacyjnej. Najszybsze tempo rozwoju rynku kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich przypadło na lata W okresie tym zaciągnięto łącznie niemal 375 tysięcy kredytów we frankach, na łączną kwotę (według kursów bieżących) prawie 108 miliardów złotych. W 2008 roku kredyty hipoteczne w złotówkach stanowiły zaledwie 25 procent wszystkich udzielanych. Jak wspomniano wyżej, w latach tych jednocześnie obserwowano silny wzrost cen na rynku nieruchomości. Uwagę zwraca zwłaszcza 2008 rok, w którym udzielono największej liczby kredytów, na rekordową wartość, a ceny nieruchomości notowały swoje historyczne maksima. W drugiej połowie tego roku, jak wspomniano wcześniej, nastąpiło odwrócenie tendencji zmian kursu franka względem złotego. Wybuch globalnego kryzysu finansowego i przyspieszenie aprecjacji franka skłoniły banki do ograniczenia udzielania kredytów we frankach. Na znaczeniu ponownie zaczęły zyskiwać kredyty hipoteczne udzielane w euro. Od 2009 roku zarówno liczba jak i wartość kredytów frankowych drastycznie obniżyła się, by od 2014 roku zaniknąć, w związku z omówionym w dalszej części zakazem udzielania kredytów walutowych dla osób zarabiających w złotych. 2 Dla przykładu rata kredytu we frankach szwajcarskich o równowartości PLN, wziętego na 30 lat w czerwcu 2007 roku, wynosi obecnie 1600 PLN, ale do początku 2011 roku było to poniżej 1500 PLN, zaś minimalna wartość wynosiła nawet 1250 PLN (obliczenia KNF). W tym samym czasie koszt najmu mieszkania w Warszawie, w której udzielono co piątego kredytu we frankach, wynosił między 1200 a 1560 PLN (w przypadku mieszkania 1-pokojowego) i między 1750 a 2250 PLN (w przypadku mieszkania 2-pokojowego. 10 W roku 2008, który był kulminacją popularności kredytów we frankach banki udzieliły 162 tysiące kredytów. W tym samym okresie zawarto w Polsce 457 tysięcy transakcji na rynku nieruchomości. Oznacza to, że kredyty we frankach szwajcarskich finansowały 35 procent transakcji. Większość kredytów mieszkaniowych we frankach z lat udzielona

12 została przy kursie w granicach 2,0-2,6 PLN/CHF. Obserwowane w następnych latach zmiany kursu szwajcarskiej waluty nie wywierały jednak znaczącej presji na wysokość rat spłacanych przez kredytobiorców. Działo się tak dlatego, że wraz ze wzrostem kursu następował zazwyczaj spadek stopy procentowej LIBOR dla franka. Dopóki stopa procentowa dla franka utrzymywała się na poziomie powyżej zera, istniał wystarczający bufor, który pozwalał na amortyzację zmian poziomu kursu dla osób wystawionych na ryzyko kursowe. W styczniu 2015 roku ujemna stopa procentowa LIBOR dla franka w znaczącym stopniu utrudniła i ograniczyła działanie tego mechanizmu. W aktywach banków na koniec listopada 2014 roku było około 679,6 tysięcy mieszkaniowych kredytów walutowych, z czego 565,8 tysiąca (ponad 83 procent) przypadało na kredyty we frankach. W ogólnej liczbie kredytów mieszkaniowych odsetek kredytów we frankach jest niższy i wynosi około jednej czwartej. Kredyty mieszkaniowe udzielone we frankach mają najlepszy w porównaniu z innymi kredytami hipotecznymi współczynnik spłacalności, wynoszący 97,4 procent. Wartościowo, w ogólnej kwocie kredytów mieszkaniowych, kredyty frankowe stanowiły w końcu listopada 2014 roku 38,7 procent, a w łącznej kwocie kredytów walutowych 84,2 procent. Tablica 1. Kredyty mieszkaniowe w aktywach banków, stan na 30 XI Wartość kredytów (mld PLN) Udział w łącznej kwocie kredytów mieszkaniowych (proc.) Kredyty mieszkaniowe w PLN 187,3 54,0 Kredyty walutowe łącznie 159,5 46,0 w CHF* 134,2 38,7 w EUR* 24,5 7,1 pozostałe waluty 0,8 0,2 Kredyty mieszkaniowe łącznie 346,8 100,0 * Kursy: 3,47 PLN/CHF; 4,18 PLN/EUR. Źródło: ZBP. 11

13 Wykres 3. Liczba kredytów we frankach szwajcarskich według roku udzielenia (tys. sztuk). 180,0 160,0 162,0 140,0 120,0 115,5 100,0 80,0 67,2 83,1 97,0 60,0 40,0 20,0 0,0 19,2 8,3 9,7 0,4 0,1 do Źródło: KNF. Wykres 4. Wartość kredytów we frankach szwajcarskich według roku udzielenia (mld PLN). 60,0 52,6 50,0 40,0 30,0 20,0 23,6 31,4 10,0 0,0 10,5 5,6 5,5 2,9 3,3 0,2 0,1 do Źródło: KNF. 12

14 Aprecjacja franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku zmieniła opisane wyżej proporcje, zwiększając udziały wartości kredytów frankowych w ogólnej kwocie kredytów oraz w łącznej kwocie kredytów walutowych. W zależności od wartości kursu wymiany, udział kredytów frankowych w ogólnej kwocie kredytów walutowych wynosi obecnie procent. Sytuacja banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich jest powiązana z kursem tej waluty. Wraz z osłabieniem złotego rosną zobowiązania banków zaciągnięte w celu sfinansowania akcji kredytowej we frankach. Prawo wymaga, by banki miały stałe pokrycie dla udzielanych kredytów w walutach, w których kredyty zostały udzielone. Każdy kredyt w złotych w bilansie banku powinien być zabezpieczony depozytem klienta, obligacjami, albo pożyczką od innego banku. W przypadku kredytów w polskiej walucie zabezpieczeniem są lokaty i oszczędności trzymane w złotych w polskich bankach. Ponieważ jednak depozytów we frankach szwajcarskich praktycznie w Polsce nie ma, banki albo musiały pożyczać franki od innych banków, na przykład od swoich zagranicznych właścicieli, albo emitować obligacje denominowane we frankach ta metoda była wykorzystywana np. przez PKO BP. Gdy klient spłaca raty przeliczane po aktualnym kursie franka, bank systematycznie spłaca z tych pieniędzy część kredytu, który zaciągnął za granicą. Bank nie pożycza swoich pieniędzy jest pośrednikiem i nie zarabia na zmianach ceny waluty, ale na różnicy w oprocentowaniu, marży oraz spreadzie walutowym. Kolejna metoda polega na transakcjach na instrumentach pochodnych, które zapewniały środki finansowe w odpowiedniej walucie. Są to tak zwane swapy walutowe albo transakcje CIRS (Currency Interest Rate Swap), czyli swapy łączące wymianę walut z zabezpieczeniem stopy procentowej w obu wymienianych walutach. Sprzedają je głównie banki inwestycyjne. W całościowej ocenie racjonalności decyzji o zaciąganiu kredytów we frankach szwajcarskich istotną kwestię stanowi podejście kredytobiorców oraz systemu bankowego do zagadnienia ryzyka kursowego. Świadomość konieczności eliminacji zagrożeń, wynikających z możliwości gwałtownej zmiany kursu walutowego, istniała wśród przedstawicieli sektora bankowego przynajmniej od 2005 roku. Pojawiła się zatem co najmniej w okresie przyspieszenia rozwoju rynku kredytów hipotecznych denominowanych we frankach. Związek Banków Polskich powołał wówczas zespół, którego zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby być zastosowane w celu ograniczenia akcji kredytowej w walutach obcych. Efektem prac zespołu było skierowanie na przełomie listopada i grudnia 2005 roku oficjalnego pisma do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, w którym zawarte zostały propozycje rozwiązań formalnych mających na celu zakaz udzielania kredytów frankowych. 13

15 Propozycje te jednak nie zyskały wsparcia ze strony GINB. W marcu 2006 roku Komisja Nadzoru Bankowego (w lipcu 2006 roku wchłonięta organizacyjnie przez Komisję Nadzoru Finansowego) wprowadziła w życie tzw. rekomendację S. Stanowiła ona próbę odpowiedzi przez regulatora rynku na rysujące się teoretycznie ryzyko, związane z rosnącym wolumenem kredytów walutowych. W rekomendacji tej zobowiązano banki do przedstawiania potencjalnym kredytobiorcom w pierwszej kolejności oferty kredytów w złotych. Kredyty walutowe miały być udzielane dopiero po pisemnym oświadczeniu klientów potwierdzającym, że dokonali dobrowolnego wyboru kredytu w walucie obcej, będąc jednocześnie świadomymi wynikającego z tego ryzyka. Przy udzielaniu kredytu walutowego banki zobowiązane zostały ponadto, by dla potrzeb liczenia zdolności kredytowej przyjmować oprocentowanie w wysokości analogicznej jak dla kredytu w złotych, a zdolność kredytowa powinna być przynajmniej o 20 procent wyższa, niż w przypadku klientów ubiegających się o kredyt w złotych. Rekomendacja okazała się dosyć łagodna i wbrew wcześniejszym zamiarom nie znalazły się w niej zalecenia mogące rzeczywiście ograniczyć istotnie udzielanie nowych kredytów walutowych, takie jak np. ograniczenia kapitałowe dla banków, czy wymóg posiadania wkładu własnego. Zapowiedź wprowadzenia Rekomendacji S spowodowała wzrost popytu na kredyty we 14 frankach. Odpowiedzią konsumentów na próby zmniejszenia ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej, była intensyfikacja wejścia do grupy ryzyka. Gdy rekomendacja zaczęła obowiązywać, zainteresowanie frankiem spadło. Równolegle w tym samym czasie rozpoczęła się kampania na rzecz utrzymania prawa do zadłużania się w walutach obcych. Przeciwko próbom zakazania możliwości zaciągania kredytów frankowych zastrzeżenia zgłaszał m. in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiciele rządu, politycy oraz wypowiadający się w mediach eksperci. Sytuacja zmieniła się pod koniec 2008 roku, wraz z wybuchem światowego kryzysu gospodarczego oraz gwałtowną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego. Komisja Nadzoru Finansowego, przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich, przygotowała nowelizację rekomendacji S, która nieco zaostrzyła warunki udzielania kredytów walutowych. Kolejne obostrzenia dla kredytów walutowych przyjęte zostały w marcu 2010 roku w postaci tzw. rekomendacji T oraz w styczniu 2011 jako tzw. rekomendacja S (III). Dopiero w czerwcu 2013 roku kolejna nowelizacja rekomendacji S zakazała bankom od 1 lipca 2014 roku udzielania kredytów w walucie innej, niż uzyskiwane przez kredytobiorców dochody, dzięki czemu wyeliminowane zostało ryzyko walutowe w odniesieniu do nowo udzielanych kredytów hipotecznych. Banki zobowiązane zostały ponadto do wpro-

16 wadzenia stopniowo obowiązku posiadania przez kredytobiorców wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 procent. Podsumowując, stwierdzić należy, że ze strony środowiska bankowego świadomość konieczności ograniczenia znaczenia ryzyka kursowego istniała od początku rozwoju akcji kredytowej we frankach. Największe banki w Polsce postulowały całkowity zakaz udzielania kredytów w obcych walutach, jednak finalnie nie znalazły się one w ofercie tylko banku Pekao SA. Klienci banków informowani byli o ponoszonym ryzyku co najmniej od wejścia w życie rekomendacji S (czyli od marca 2006 roku). Patrząc zatem na rozkład czasowy procesu udzielania kredytów walutowych, większość klientów podpisała oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem wynikającym z ekspozycji walutowej. Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku przynajmniej części kredytów zaciąganych wcześniej świadomość ryzyka wśród klientów nie istniała. Jak pokazują jednak badania ankietowe przeprowadzone w maju 2014 roku przez TNS Polska na zlecenie Centrum AMRON, 80 procent kredytobiorców twierdzi, że zdawało sobie sprawę z wpływu zmiany kursu walutowego na wartość zobowiązania i wysokość miesięcznych rat. Połowa kredytobiorców walutowych odczuwa, że została w rzetelny sposób poinformowana przez banki o ryzyku walutowym, a jedna czwarta jest przeciwnego zdania. Według innego badania, przeprowadzonego przez portal Bankier.pl w sierpniu 2013 roku, niemal 60 procent ankietowanych kredytobiorców frankowych twierdziło, że byli świadomi ryzyka kursowego, a niespełna 30 procent deklaruje, że pracownicy banków udzielający kredytów nie poświęcili omówieniu ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej dostatecznej uwagi. 15

17 2. Sytuacja frankowiczów po aprecjacji franka szwajcarskiego Bezpośrednią konsekwencją wzrostu kursu franka szwajcarskiego względem złotego w drugiej połowie stycznia 2015 roku był wzrost średniej wartości kredytu mieszkaniowego we frankach oraz miesięcznych rat spłacanych kredytów. Na niekorzyść zmienił się również wskaźnik LtV, informujący o stosunku wartości kredytu do wartości kredytowanych mieszkań. Początkowy szok rynkowy w znaczącej mierze został jednak w następnych tygodniach złagodzony dzięki częściowemu odreagowaniu aprecjacji franka i umocnieniu złotego oraz spadkowi stopy oprocentowania oraz innym działaniom podjętych przez Szwajcarski Bank Narodowy. W końcu grudnia 2014 roku średnia wartość frankowego kredytu mieszkaniowego wynosiła 244 tysiące złotych. W końcu stycznia 2015 roku, na skutek zmian kursowych, zwiększyła się ona do 276 tysięcy złotych, czyli o ponad 13 procent. Przy założeniu braku zmiany stopy procentowej, przykładowa rata kredytu mieszkaniowego o wartości 250 tysięcy złotych ( CHF), zaciągniętego w styczniu 2007 roku na 30 lat 3 wzrosłaby z 1389,52 PLN przed 15 stycznia 2015 roku do 1625,72 PLN po 15 stycznia. W rzeczywistości jednak wzrost przeciętnych rat spłacanych przez przeciętnego frankowego kredytobiorcę był niższy. Złożyły się na to z jednej strony spadek stopy procentowej, a z drugiej strony efekty przyjętego przez banki pakietu, tzw. sześciopaku 4. Pomimo wzrostu przeciętnej wartości raty kredytu pamiętać należy, że kredyty udzielone we frankach mają najlepszy współczynnik spłacalności spośród udzielonych kredytów mieszkaniowych, wynoszący obecnie 97,4 procent. Według Biura Informacji Kredytowej, przeterminowanych kredytów mieszkaniowych we frankach jest obecnie około 7,5 tysiąca, przy 27,1 tysiącach przeterminowanych kredytów złotowych. Oznacza to, że w strukturze wszystkich kredytów przeterminowanych (powyżej 90 dni) kredyty złotowe stanowią 76 procent, a kredyty frankowe 21 procent. W łącznej liczbie kredytów mieszkaniowych kredyty złotowe stanowią 65 procent czynnych kredytów, a kredyty frankowe 29 procent. 3 Marża 1,5 procent, kurs 2,46 PLN/CHF O przyjętych w jego ramach rozwiązaniach szerzej w rozdziale 3.

18 Wykres 5. Rata kredytu jako część miesięcznych dochodów. 34,8 8,4 6,3 mniej niż 10% 10-20% 20-30% 12,5 8, % 40-50% 50-60% 30,2 11,8 powyżej 60% Źródło: Polityka Insight dla Gazety Wyborczej na podstawie Diagnozy Społecznej i danych KNF, Wykres 6. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym poniżej 1200 zł zł zł zł 25 powyżej 4800 zł Źródło: Ankieta Bankier.pl "Czy państwo powinno pomóc frankowcom?" r. Na niski udział kredytów przeterminowanych decydujący wpływ ma rozkład dochodów wśród kredytobiorców. Według raportu Polityki Insight, opracowanego na podstawie danych KNF i Diagnozy Społecznej, dla 77,8 procent posiadaczy kredytów we frankach wysokość miesięcznej raty kredytu jest mniejsza niż 30 procent dochodów domowego budżetu. Co dziewiąty kredytobiorca przeznacza na spłatę kredytu poniżej 1/10 dochodów. Według szacunków 17

19 NBP, udział kredytobiorców dla których wysokość raty przekracza połowę dochodów wynosi zaledwie 6 procent, a tylko dla 4 procent spośród nich jest to ponad 60 procent dochodów. Statystki KNF pokazują, że kredyty we frankach szwajcarskich dominowały absolutnie wśród pożyczek o najwyższej wartości. W 2007 roku udział kredytów we frankach szwajcarskich wśród kredytów o najwyższej wartości wynosił 100 procent. Banki udzieliły wówczas 6,5 tysiąca kredytów w kwotach wyższych niż 600 tysięcy złotych i ani jednego takiego kredytu w złotych. Grupa, która ma problem ze spłatą kredytu hipotecznego nie jest tożsama z grupą posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Najczęściej to nie waluta i jej cena jest główną przyczyną ich kłopotów. Osoby, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich w latach i dziś doświadczają problemu ze spłatą rat, byłyby w podobnej sytuacji, gdyby miały kredyt w złotych. Co więcej, dla posiadaczy kredytów w polskiej walucie, kłopoty mogłyby się zacząć nawet wcześniej ze względu na wyższe raty. Wykres 7. Liczba przeterminowanych (powyżej 90 dni) kredytów hipotecznych (tys.). 0,8 7,5 PLN EUR 27,1 CHF Źródło: O frankach i bankach ZBP r. 18

20 Pomimo faktu, że osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach nie można określić jako homogenicznej grupy, a sytuacja zadłużonych gospodarstw domowych jest mocno zróżnicowana, wychwycić można pewne najbardziej typowe cechy, właściwe przeciętnemu kredytobiorcy. Przede wszystkim, 83 procent zadłużonych we frankach to pracownicy, 10 procent to samozatrudnieni, a emeryci, renciści oraz rolnicy to łącznie mniej niż 4 procent frankowiczów. 46 procent zadłużonych ma wykształcenie co najmniej magisterskie, a 40 procent średnie. W blisko połowie zadłużonych gospodarstw mieszka cztery lub więcej osób, 10 procent zadłużonych we frankach mieszka samotnie, 15 procent we dwoje, a 30 procent we trójkę. W 2013 roku przeciętny dochód netto zadłużonych gospodarstw wynosił 5 tysięcy złotych, a w co piątym dochód ten przekraczał 8,5 tysiąca złotych. Połowa zadłużonych przyznawała, że miewa trudności z domknięciem domowego budżetu, ale tylko dla jednej piątej były to trudności istotne. Około połowy kredytobiorców zadłużonych we frankach mieszka w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców (w tym 20 procent w Warszawie), w miastach poniżej 200 tysięcy mieszkańców mieszka prawie 30 procent zadłużonych, a na wsi około jednej piątej. Pod tym względem sytuacja kształtuje się korzystniej, niż w przypadku kredytobiorców w złotych. Nakreślić warto jeszcze jedną charakterystykę analizowanej grupy: pod kątem posiadanej wiedzy o ryzyku. W grupie tych, którzy zaciągnęli kredyt we frankach są osoby doskonale rozumiejące ryzyko walutowe, które podjęłyby taką decyzje nawet bez informacji o ryzyku ze strony banków. Są też osoby, które były przekonane, że rozumieją ryzyko w tym sensie, że akceptowały dopuszczalny dla siebie poziom zmiany kursu franka, nie wierząc w możliwość wahań, które uczynią ich kredyt droższym, niż w polskiej walucie. Trzeci zbiór to kredytobiorcy, którzy nie mieli wiedzy o ryzyku na jakie się decydują w przypadku produktu finansowego o długości życia wynoszącej lat. Zakładać należy, że w tej grupie mogą być również osoby, które nie zostały wystarczająco poinformowane o ryzyku, a nawet takie, którym w ogóle nie przekazano informacji w tym zakresie. Choć powyższa klasyfikacja jest istotna z punktu widzenia obecnych oczekiwań kredytobiorców, to niezwykle trudno byłoby oszacować udział każdej z tych trzech wyodrębnionych grup. Statystycznego posiadacza kredytu we frankach można zatem określić jako stosunkowo dobrze zarabiającego, nieźle wykształconego mieszkańca dużego miasta. Według szacunków KNF, liczbę gospodarstw, które mogą mieć problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, określić należy na poziomie około 35 tysięcy. Połowa jednak spośród nich posiada kredyty w złotych. Szacunki te są zbieżne z informacjami Biura Informacji Kredytowej. Na podstawie raportów z banków o liczbie klientów nie płacących rat w terminie BIK szacuje, że utrata domu lub mieszkania grozi 35 tysiącom kredy- 19

21 tobiorców, ale (w odróżnieniu od szacunków KNF) 27 tysięcy z tych gospodarstw, czyli ponad 77 procent, spłaca kredyt w złotych. Pamiętać należy, że szacunki te dokonywane były przed styczniem 2015 roku, jednak jak wspomniano na początku rozdziału, na skutek umocnienia złotego oraz rozwiązań wdrożonych przez banki, obecna wysokość miesięcznego obciążenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych nie różni się znacząco w porównaniu z sytuacją z końca 2014 roku. Większym niż spłata zobowiązań problemem dla tej części kredytobiorców, którzy chcieliby sprzedać kredytowaną nieruchomość stanowić może pogorszenie struktury wskaźnika LtV. Zmiana kursu franka spowodowała bowiem istotny wzrost udziału kredytów, których wartość przekracza wartość nieruchomości. Łączna wartość kredytów o współczynniku LtV przekraczającym 100 procent wzrosła między grudniem 2014 roku a styczniem 2015 roku z 56 do 77 miliardów złotych. Oznacza to, że w grudniu 2014 roku 42,7 procent wartości kredytów przypadało na nieruchomości wyceniane niżej niż kredyty na nie zaciągnięte, a w styczniu 2015 roku udział ten wzrósł do 51,6 procent. Po umocnieniu franka aż co trzeci kredyt (32,9 procent) przekracza wartość nieruchomości zabezpieczającej go. Około 180 tysięcy mieszkań jest zatem w praktyce niezbywalna na rynku. Nie jest to oczywiście zbieżne z liczbą kredytobiorców, którzy byliby zainteresowani sprzedażą mieszkania stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego we frankach. Według badania TNS Polska, przeprowadzonego w maju 2014 roku, w zdecydowanej większości przypadków (90 procent) kredyty zaciągane były na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a tylko w nielicznych przypadkach z przeznaczeniem do późniejszej sprzedaży lub na wynajem. Zdecydowana większość kredytobiorców walutowych (87 procent) nie ma zamiaru sprzedawać kredytowanych nieruchomości, a jedynie 6 procent chciałoby je sprzedać, a nie robi tego ze względu na zmianę kursu walutowego i wzrost wartości zobowiązań. Problem LtV przekraczającego 100 procent spowodowany jest nie tylko zmianami kursu walut, ale także opisaną w raporcie bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości z którą mieliśmy do czynienia w Polsce. Jednak kwestia LtV ma realne znaczenie dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na opinię amerykańskiego noblisty, profesora Roberta J. Shillera. Przekonuje on, że mieszkanie nie jest inwestycją, ale specyficznym dobrem konsumpcyjnym. Dlatego wyznacznikiem sytuacji kredytobiorcy nie powinna być bieżąca wartość nieruchomości porównywana do aktualnego stanu zadłużenia. W pierwszej kolejności rachunek zysków i strat z punktu widzenia gospo- 20

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego

Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego ocena skali i implikacji dla sektora bankowego, doświadczenia w Polsce i w wybranych krajach europejskich, perspektywa wejścia do strefy euro i inne

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości Doświadczenie buduje zaufanie 1/214maj 214 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 19, data publikacji: 22 maja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW Warszawa, wrzesień 2009 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK Spis treści 2 I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. PODSTAWA PRAWNA ANALIZY... 4 3. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 Celem artykułu jest analiza wybranych czynników, które warunkują rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego OCENA WPŁYWU NA SYTUACJJĘ SEKTORA BANKOWEGO II POLSKIIEJJ GOSPODARKII PROPOZYCJJII PRZEWALUTOWANIIA KREDYTÓW MIIESZKANIIOWYCH UDZIIELONYCH W CHF NA PLN WEDŁUG KURSU Z DNIIA UDZIIELENIIA KREDYTU URZĄD KOMISJI

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo