Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań."

Transkrypt

1

2 Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

3 2 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Spis treści Wprowadzenie 5 1. Frankowe kredyty hipoteczne w Polsce podstawowe fakty 6 2. Sytuacja frankowiczów po aprecjacji franka szwajcarskiego Działania doraźne sześciopak Propozycje rozwiązań systemowych Przewalutowanie kredytów frankowych po kursie z dnia ich zaciągnięcia Konsekwencje pomocy frankowiczom Podsumowanie 42 3

5 4 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

6 Wprowadzenie 15 stycznia 2015 roku Szwajcarski Bank Narodowy niespodziewanie zaprzestał obrony minimalnego kursu franka wobec euro na poziomie 1,20, czego efektem było znaczące wzmocnienie szwajcarskiej waluty wobec euro, a w konsekwencji także wobec polskiego złotego. Kurs franka szwajcarskiego przekroczył chwilowo poziom 5 złotych, co stało się sensacją medialną i wzbudziło zrozumiałe przerażenie u osób zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Po pierwszych nerwowych godzinach kurs franka spadł wyraźnie, jednak nadal pozostaje wyższy niż przed 15 stycznia. Wydarzenia te spowodowały, oprócz wspomnianego już szumu medialnego, reakcje polityków, którzy zaczęli prześcigać się w propozycjach mających, w ich ocenie, pomóc osobom zadłużonym we frankach w spłacie niespodziewanie powiększonych kredytów. Propozycje działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu kursu franka przedstawiły też instytucje nadzorujące rynek finansowy w Polsce, a także Związek Banków Polskich. Niezależnie od tego, część banków komercyjnych podjęła własne działania zmierzające do poprawy sytuacji swoich kredytobiorców. Celem opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową raportu jest prezentacja faktów związanych ze wzrostem kursu franka, analiza rzeczywistego wpływu tego wzrostu na sytuację osób posiadających kredyty w szwajcarskiej walucie oraz ocena zaproponowanych przez nadzór oraz stronę bankową rozwiązań systemowych mających na celu łagodzenie sytuacji. Wydaje się, że po pięciu miesiącach emocje wokół problemu opadły już na tyle, że nadszedł czas na uporządkowanie dyskusji na temat sytuacji tzw. frankowiczów i formy ewentualnego wsparcia dla tej grupy kredytobiorców, a także konsekwencji jakie będą się z tym wiązać. Mamy nadzieję, że nasz raport przyczyni się do wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań zaistniałych problemów. 5

7 1. Frankowe kredyty hipoteczne w Polsce podstawowe fakty W pierwszej dekadzie XXI wieku stopy procentowe w Polsce utrzymywały się na poziomie znacznie wyższym niż w wyżej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Fakt ten w znaczącej mierze wpływał hamująco na rozwój rynku kredytów hipotecznych. Wysoki koszt kredytów sprawiał bowiem, że były one niedostępne dla wielu Polaków chcących kupić mieszkanie. Naturalną rynkową konsekwencją tego faktu było zwrócenie się osób zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi w kierunku tańszych mechanizmów finansowania. Źródłem takim stały się kredyty denominowane w walutach obcych, dla których stopa oprocentowania była znacznie niższa niż w przypadku złotych polskich. Niższe oprocentowanie implikowało znacznie niższą ratę spłaty kredytu, a co się z tym wiąże również podwyższało zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Początkowo największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty denominowane w dolarach amerykańskich i euro. Stopniowo na znaczeniu zyskiwać zaczęły kredyty udzielane we frankach szwajcarskich. Największą popularność zyskały one po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka polska pod wpływem obecności w strukturach unijnych zaczęła się wówczas szybko rozwijać, a stopa bezrobocia, m. in. dzięki emigracji zarobkowej zaczęła szybko spadać. Dla uzyskania rynkowej dominacji kredytów frankowych nad udzielanymi we wspólnej europejskiej walucie decydujące znaczenie miały niższe oprocentowanie kredytów frankowych oraz, do sierpnia 2008 roku, korzystne zmiany kursu waluty szwajcarskiej względem polskiej. Począwszy od maja 2004 roku zarysował się wyraźny trend spadku kursu franka szwajcarskiego względem złotego. Trwał on do końca lipca 2008 roku. Cena waluty szwajcarskiej spadła w tym okresie z poziomu 3,11 PLN/CHF w dniu 17 maja 2004 roku do 1,96 PLN/CHF w dniu 31 lipca 2008 roku. Z początkiem sierpnia 2008 roku nastąpiło odwrócenie trendu oraz wyraźna aprecjacja kursu franka. W okresie bezpośrednio związanym z wybuchem światowego kryzysu finansowego i upadkiem banku Lehman Brothers aprecjacja ta nabrała charakteru gwałtownej, jako że waluta szwajcarska zawsze postrzegana jest jako bezpieczna, a w okresach zawirowań gospodarczych jako stabilna. Szczyt aprecjacji osiągnięty został w dniu 18 lutego 2009 roku przy poziomie 3,32 złotego polskiego za franka. Po wygaśnięciu przejściowej paniki rynkowej, do marca 2010 roku nastąpiło odreagowanie wcześniejszych wzrostów i kurs złotego wobec franka ponownie nieco się umocnił. Począwszy od marca 2010 roku rozpoczął się kolejny trend aprecjacji franka i 11 sierpnia 2011 roku znowu odnotowane zostało historyczne 6

8 maksimum kursu waluty szwajcarskiej względem polskiej na poziomie 3,96 PLN/CHF. Po technicznej korekcie kursu i względnej jego niestabilności do sierpnia 2012 roku, nastąpił okres stabilizacji kursu w przedziale 3,30-3,55 PLN/CHF, trwający aż do stycznia 2015 roku. Wykres 1. Średni kurs NBP franka szwajcarskiego względem złotego polskiego (PLN/CHF) w okresie Źródło: NBP stycznia 2015 roku Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) ogłosił swoją decyzję o zaprzestaniu obrony kursu franka i zniósł parytet wymiany na poziomie 1,2 CHF/EUR. Wywołało to natychmiastową reakcję światowych rynków walutowych i gwałtowną aprecjację kursu franka szwajcarskiego. Nie zapobiegła jej nawet podjęta jednocześnie decyzja o obniżeniu poziomu stopy depozytowej SNB do -0,75 procent. Średni kurs NBP franka wzrósł z poziomu 3,57 PLN/CHF w dniu 14 stycznia 2015 roku do poziomu 4,16 PLN/CHF dzień później. W szczytowym okresie paniki 15 stycznia kurs przejściowo przekraczał nawet poziom 5 PLN/CHF. Historyczne maksimum notowań dziennych odnotowane zostało 23 stycznia na poziomie 4,32 PLN/CHF (średni kurs NBP). W następnych dniach doszło do odreagowania wzrostów i nastąpiła względna stabiliza-

9 cja kursu w granicach 3,8-3,9 PLN/CHF. Pod koniec kwietnia szwajcarska waluta była nawet wyceniana na 3,81 PLN, co w porównaniu do 15 stycznia oznaczało wzrost zaledwie o 6,7 procenta.w ostatnim okresie nastąpiło umocnienie franka szwajcarskiego w okolicy 3,90-4,00 PLN. Kurs franka szwajcarskiego przyjmował okresowo wartości wyższe niż obecnie już w sierpniu 2011 roku. Wykres 2. Średni kurs NBP franka szwajcarskiego względem złotego polskiego (PLN/CHF) w okresie Źródło: NBP. 8 Pobieżna analiza historycznych zmian kursu franka zarysowuje skrótowo problem ryzyka kursowego, na które wystawieni są kredytobiorcy posiadający zobowiązania w walucie szwajcarskiej, a realizujący swoje dochody w walucie polskiej. Pomimo tego trudno się dziwić, nawet a posteriori, decyzjom konsumentów wybierających w pierwszej dekadzie XXI wieku kredyty frankowe. Biorąc pod uwagę wysokość spłacanych rat kredytu, wydawały się one najbardziej korzystne. Dla przykładu, w 2005 roku oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w wysokości 250 tysięcy złotych, zaciągniętego na 30 lat wynosiło około 5,3 procent

10 w złotych, 3,1 procent w euro oraz 1,8 procent we frankach. Wynikające z różnic oprocentowania miesięczne raty kredytu stanowiły znaczącą różnicę dla przeciętnego gospodarstwa domowego: około 1400 PLN dla kredytu złotowego, 1100 PLN dla kredytu w euro oraz 930 PLN dla kredytu we frankach. W ostatnich dziesięciu latach warunki rynkowe dla zadłużania się we frankach szwajcarskich były bardzo korzystne. Kredytobiorcy, którzy w lipcu 2006 roku zdecydowali się na kredyt we frankach, na skutek osłabienia szwajcarskiej waluty, do końca 2008 roku odnosili korzyści w postaci spadku nie tylko miesięcznej raty, ale wielkości całkowitego zadłużenia. Jeśli kredytobiorca miał możliwość i zdecydował się na wcześniejszą spłatę całego zadłużenia, w przeliczeniu na złote oddał bankowi kwotę niższą od pożyczonej. Nie są znane dokładne dane w tym zakresie, ale według informacji Związku Banków Polskich 210 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich udzielonych w Polsce po 2000 roku zostało już spłaconych w całości. Niższe raty spłaty kredytu w naturalny sposób zwiększały ponadto zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców 1. Pozwoliło to na znaczące przyspieszenie rozwoju rynku nieruchomości mieszkalnych. W latach ry- 1 Biała księga kredytów frankowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Warszawa, Marzec 2015, s nek mieszkaniowy odnotował najszybszy rozwój od początku transformacji systemowej w Polsce. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba oddawanych do użytkowania mieszkań zwiększyła się mniej więcej trzykrotnie, o około 6 metrów kwadratowych wzrosła przeciętna powierzchnia mieszkania sprzedawanego na rynku pierwotnym, a tempo wzrostu liczby zawieranych transakcji przekraczało 30 procent rocznie. Najbardziej spektakularnym miernikiem obrazującym tendencje na rynku mieszkaniowym był jednak wzrost cen mieszkań. W latach przeciętna cena mieszkania w skali kraju zwiększyła się ponad dwukrotnie, a w przypadku największych miast (np. w Gdańsku, Poznaniu czy w Warszawie) dynamika ta była znacznie wyższa. Kulminacja hossy na rynku mieszkaniowym miała miejsce w 2008 roku. Już w pierwszej połowie roku wyhamowane zostały wzrosty cen, a dynamika liczby transakcji obniżyła się. W drugiej połowie roku, w związku z wybuchem światowego kryzysu gospodarczego, nastąpiło obniżenie liczby transakcji, a ceny mieszkań zaczęły spadać. Dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego ściśle powiązany był z rozwojem rynku kredytowego. Wysoka dostępność kredytów hipotecznych, wynikająca z niskiej stopy procentowej kredytów frankowych, spadającego kursu franka oraz poszerzającej się oferty banków, sprzyjała akceptacji przez kredytobiorców wyższych cen mieszkań.

11 W drugą stronę, dynamiczny wzrost cen skłaniał banki do udzielania kredytów o wyższych wskaźnikach LtV, informujących o stosunku wartości kredytu do wartości kredytowanych mieszkań. Mieszkania kupowane były również chętniej przez podmioty traktujące je jako korzystną lokatę kapitału, o wysokiej stopie wzrostu. W pewnym okresie i warunkach stosunek wysokości raty i stawek opłat za wynajem mieszkania pozwalał na dokonanie inwestycji bez żadnego wkładu własnego 2. W odpowiedzi na zapotrzebowanie pojawił się kredyt na mieszkanie na wynajem z którego skorzystać mogły osoby nieposiadające zdolności kredytowej. Założeniem było, że kredyt będzie spłacany z czynszu za wynajem. W odniesieniu do rynku mieszkaniowego można zatem mówić o mechanizmie typowej bańki spekulacyjnej. Najszybsze tempo rozwoju rynku kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich przypadło na lata W okresie tym zaciągnięto łącznie niemal 375 tysięcy kredytów we frankach, na łączną kwotę (według kursów bieżących) prawie 108 miliardów złotych. W 2008 roku kredyty hipoteczne w złotówkach stanowiły zaledwie 25 procent wszystkich udzielanych. Jak wspomniano wyżej, w latach tych jednocześnie obserwowano silny wzrost cen na rynku nieruchomości. Uwagę zwraca zwłaszcza 2008 rok, w którym udzielono największej liczby kredytów, na rekordową wartość, a ceny nieruchomości notowały swoje historyczne maksima. W drugiej połowie tego roku, jak wspomniano wcześniej, nastąpiło odwrócenie tendencji zmian kursu franka względem złotego. Wybuch globalnego kryzysu finansowego i przyspieszenie aprecjacji franka skłoniły banki do ograniczenia udzielania kredytów we frankach. Na znaczeniu ponownie zaczęły zyskiwać kredyty hipoteczne udzielane w euro. Od 2009 roku zarówno liczba jak i wartość kredytów frankowych drastycznie obniżyła się, by od 2014 roku zaniknąć, w związku z omówionym w dalszej części zakazem udzielania kredytów walutowych dla osób zarabiających w złotych. 2 Dla przykładu rata kredytu we frankach szwajcarskich o równowartości PLN, wziętego na 30 lat w czerwcu 2007 roku, wynosi obecnie 1600 PLN, ale do początku 2011 roku było to poniżej 1500 PLN, zaś minimalna wartość wynosiła nawet 1250 PLN (obliczenia KNF). W tym samym czasie koszt najmu mieszkania w Warszawie, w której udzielono co piątego kredytu we frankach, wynosił między 1200 a 1560 PLN (w przypadku mieszkania 1-pokojowego) i między 1750 a 2250 PLN (w przypadku mieszkania 2-pokojowego. 10 W roku 2008, który był kulminacją popularności kredytów we frankach banki udzieliły 162 tysiące kredytów. W tym samym okresie zawarto w Polsce 457 tysięcy transakcji na rynku nieruchomości. Oznacza to, że kredyty we frankach szwajcarskich finansowały 35 procent transakcji. Większość kredytów mieszkaniowych we frankach z lat udzielona

12 została przy kursie w granicach 2,0-2,6 PLN/CHF. Obserwowane w następnych latach zmiany kursu szwajcarskiej waluty nie wywierały jednak znaczącej presji na wysokość rat spłacanych przez kredytobiorców. Działo się tak dlatego, że wraz ze wzrostem kursu następował zazwyczaj spadek stopy procentowej LIBOR dla franka. Dopóki stopa procentowa dla franka utrzymywała się na poziomie powyżej zera, istniał wystarczający bufor, który pozwalał na amortyzację zmian poziomu kursu dla osób wystawionych na ryzyko kursowe. W styczniu 2015 roku ujemna stopa procentowa LIBOR dla franka w znaczącym stopniu utrudniła i ograniczyła działanie tego mechanizmu. W aktywach banków na koniec listopada 2014 roku było około 679,6 tysięcy mieszkaniowych kredytów walutowych, z czego 565,8 tysiąca (ponad 83 procent) przypadało na kredyty we frankach. W ogólnej liczbie kredytów mieszkaniowych odsetek kredytów we frankach jest niższy i wynosi około jednej czwartej. Kredyty mieszkaniowe udzielone we frankach mają najlepszy w porównaniu z innymi kredytami hipotecznymi współczynnik spłacalności, wynoszący 97,4 procent. Wartościowo, w ogólnej kwocie kredytów mieszkaniowych, kredyty frankowe stanowiły w końcu listopada 2014 roku 38,7 procent, a w łącznej kwocie kredytów walutowych 84,2 procent. Tablica 1. Kredyty mieszkaniowe w aktywach banków, stan na 30 XI Wartość kredytów (mld PLN) Udział w łącznej kwocie kredytów mieszkaniowych (proc.) Kredyty mieszkaniowe w PLN 187,3 54,0 Kredyty walutowe łącznie 159,5 46,0 w CHF* 134,2 38,7 w EUR* 24,5 7,1 pozostałe waluty 0,8 0,2 Kredyty mieszkaniowe łącznie 346,8 100,0 * Kursy: 3,47 PLN/CHF; 4,18 PLN/EUR. Źródło: ZBP. 11

13 Wykres 3. Liczba kredytów we frankach szwajcarskich według roku udzielenia (tys. sztuk). 180,0 160,0 162,0 140,0 120,0 115,5 100,0 80,0 67,2 83,1 97,0 60,0 40,0 20,0 0,0 19,2 8,3 9,7 0,4 0,1 do Źródło: KNF. Wykres 4. Wartość kredytów we frankach szwajcarskich według roku udzielenia (mld PLN). 60,0 52,6 50,0 40,0 30,0 20,0 23,6 31,4 10,0 0,0 10,5 5,6 5,5 2,9 3,3 0,2 0,1 do Źródło: KNF. 12

14 Aprecjacja franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku zmieniła opisane wyżej proporcje, zwiększając udziały wartości kredytów frankowych w ogólnej kwocie kredytów oraz w łącznej kwocie kredytów walutowych. W zależności od wartości kursu wymiany, udział kredytów frankowych w ogólnej kwocie kredytów walutowych wynosi obecnie procent. Sytuacja banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich jest powiązana z kursem tej waluty. Wraz z osłabieniem złotego rosną zobowiązania banków zaciągnięte w celu sfinansowania akcji kredytowej we frankach. Prawo wymaga, by banki miały stałe pokrycie dla udzielanych kredytów w walutach, w których kredyty zostały udzielone. Każdy kredyt w złotych w bilansie banku powinien być zabezpieczony depozytem klienta, obligacjami, albo pożyczką od innego banku. W przypadku kredytów w polskiej walucie zabezpieczeniem są lokaty i oszczędności trzymane w złotych w polskich bankach. Ponieważ jednak depozytów we frankach szwajcarskich praktycznie w Polsce nie ma, banki albo musiały pożyczać franki od innych banków, na przykład od swoich zagranicznych właścicieli, albo emitować obligacje denominowane we frankach ta metoda była wykorzystywana np. przez PKO BP. Gdy klient spłaca raty przeliczane po aktualnym kursie franka, bank systematycznie spłaca z tych pieniędzy część kredytu, który zaciągnął za granicą. Bank nie pożycza swoich pieniędzy jest pośrednikiem i nie zarabia na zmianach ceny waluty, ale na różnicy w oprocentowaniu, marży oraz spreadzie walutowym. Kolejna metoda polega na transakcjach na instrumentach pochodnych, które zapewniały środki finansowe w odpowiedniej walucie. Są to tak zwane swapy walutowe albo transakcje CIRS (Currency Interest Rate Swap), czyli swapy łączące wymianę walut z zabezpieczeniem stopy procentowej w obu wymienianych walutach. Sprzedają je głównie banki inwestycyjne. W całościowej ocenie racjonalności decyzji o zaciąganiu kredytów we frankach szwajcarskich istotną kwestię stanowi podejście kredytobiorców oraz systemu bankowego do zagadnienia ryzyka kursowego. Świadomość konieczności eliminacji zagrożeń, wynikających z możliwości gwałtownej zmiany kursu walutowego, istniała wśród przedstawicieli sektora bankowego przynajmniej od 2005 roku. Pojawiła się zatem co najmniej w okresie przyspieszenia rozwoju rynku kredytów hipotecznych denominowanych we frankach. Związek Banków Polskich powołał wówczas zespół, którego zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby być zastosowane w celu ograniczenia akcji kredytowej w walutach obcych. Efektem prac zespołu było skierowanie na przełomie listopada i grudnia 2005 roku oficjalnego pisma do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, w którym zawarte zostały propozycje rozwiązań formalnych mających na celu zakaz udzielania kredytów frankowych. 13

15 Propozycje te jednak nie zyskały wsparcia ze strony GINB. W marcu 2006 roku Komisja Nadzoru Bankowego (w lipcu 2006 roku wchłonięta organizacyjnie przez Komisję Nadzoru Finansowego) wprowadziła w życie tzw. rekomendację S. Stanowiła ona próbę odpowiedzi przez regulatora rynku na rysujące się teoretycznie ryzyko, związane z rosnącym wolumenem kredytów walutowych. W rekomendacji tej zobowiązano banki do przedstawiania potencjalnym kredytobiorcom w pierwszej kolejności oferty kredytów w złotych. Kredyty walutowe miały być udzielane dopiero po pisemnym oświadczeniu klientów potwierdzającym, że dokonali dobrowolnego wyboru kredytu w walucie obcej, będąc jednocześnie świadomymi wynikającego z tego ryzyka. Przy udzielaniu kredytu walutowego banki zobowiązane zostały ponadto, by dla potrzeb liczenia zdolności kredytowej przyjmować oprocentowanie w wysokości analogicznej jak dla kredytu w złotych, a zdolność kredytowa powinna być przynajmniej o 20 procent wyższa, niż w przypadku klientów ubiegających się o kredyt w złotych. Rekomendacja okazała się dosyć łagodna i wbrew wcześniejszym zamiarom nie znalazły się w niej zalecenia mogące rzeczywiście ograniczyć istotnie udzielanie nowych kredytów walutowych, takie jak np. ograniczenia kapitałowe dla banków, czy wymóg posiadania wkładu własnego. Zapowiedź wprowadzenia Rekomendacji S spowodowała wzrost popytu na kredyty we 14 frankach. Odpowiedzią konsumentów na próby zmniejszenia ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej, była intensyfikacja wejścia do grupy ryzyka. Gdy rekomendacja zaczęła obowiązywać, zainteresowanie frankiem spadło. Równolegle w tym samym czasie rozpoczęła się kampania na rzecz utrzymania prawa do zadłużania się w walutach obcych. Przeciwko próbom zakazania możliwości zaciągania kredytów frankowych zastrzeżenia zgłaszał m. in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiciele rządu, politycy oraz wypowiadający się w mediach eksperci. Sytuacja zmieniła się pod koniec 2008 roku, wraz z wybuchem światowego kryzysu gospodarczego oraz gwałtowną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego. Komisja Nadzoru Finansowego, przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich, przygotowała nowelizację rekomendacji S, która nieco zaostrzyła warunki udzielania kredytów walutowych. Kolejne obostrzenia dla kredytów walutowych przyjęte zostały w marcu 2010 roku w postaci tzw. rekomendacji T oraz w styczniu 2011 jako tzw. rekomendacja S (III). Dopiero w czerwcu 2013 roku kolejna nowelizacja rekomendacji S zakazała bankom od 1 lipca 2014 roku udzielania kredytów w walucie innej, niż uzyskiwane przez kredytobiorców dochody, dzięki czemu wyeliminowane zostało ryzyko walutowe w odniesieniu do nowo udzielanych kredytów hipotecznych. Banki zobowiązane zostały ponadto do wpro-

16 wadzenia stopniowo obowiązku posiadania przez kredytobiorców wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 procent. Podsumowując, stwierdzić należy, że ze strony środowiska bankowego świadomość konieczności ograniczenia znaczenia ryzyka kursowego istniała od początku rozwoju akcji kredytowej we frankach. Największe banki w Polsce postulowały całkowity zakaz udzielania kredytów w obcych walutach, jednak finalnie nie znalazły się one w ofercie tylko banku Pekao SA. Klienci banków informowani byli o ponoszonym ryzyku co najmniej od wejścia w życie rekomendacji S (czyli od marca 2006 roku). Patrząc zatem na rozkład czasowy procesu udzielania kredytów walutowych, większość klientów podpisała oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem wynikającym z ekspozycji walutowej. Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku przynajmniej części kredytów zaciąganych wcześniej świadomość ryzyka wśród klientów nie istniała. Jak pokazują jednak badania ankietowe przeprowadzone w maju 2014 roku przez TNS Polska na zlecenie Centrum AMRON, 80 procent kredytobiorców twierdzi, że zdawało sobie sprawę z wpływu zmiany kursu walutowego na wartość zobowiązania i wysokość miesięcznych rat. Połowa kredytobiorców walutowych odczuwa, że została w rzetelny sposób poinformowana przez banki o ryzyku walutowym, a jedna czwarta jest przeciwnego zdania. Według innego badania, przeprowadzonego przez portal Bankier.pl w sierpniu 2013 roku, niemal 60 procent ankietowanych kredytobiorców frankowych twierdziło, że byli świadomi ryzyka kursowego, a niespełna 30 procent deklaruje, że pracownicy banków udzielający kredytów nie poświęcili omówieniu ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej dostatecznej uwagi. 15

17 2. Sytuacja frankowiczów po aprecjacji franka szwajcarskiego Bezpośrednią konsekwencją wzrostu kursu franka szwajcarskiego względem złotego w drugiej połowie stycznia 2015 roku był wzrost średniej wartości kredytu mieszkaniowego we frankach oraz miesięcznych rat spłacanych kredytów. Na niekorzyść zmienił się również wskaźnik LtV, informujący o stosunku wartości kredytu do wartości kredytowanych mieszkań. Początkowy szok rynkowy w znaczącej mierze został jednak w następnych tygodniach złagodzony dzięki częściowemu odreagowaniu aprecjacji franka i umocnieniu złotego oraz spadkowi stopy oprocentowania oraz innym działaniom podjętych przez Szwajcarski Bank Narodowy. W końcu grudnia 2014 roku średnia wartość frankowego kredytu mieszkaniowego wynosiła 244 tysiące złotych. W końcu stycznia 2015 roku, na skutek zmian kursowych, zwiększyła się ona do 276 tysięcy złotych, czyli o ponad 13 procent. Przy założeniu braku zmiany stopy procentowej, przykładowa rata kredytu mieszkaniowego o wartości 250 tysięcy złotych ( CHF), zaciągniętego w styczniu 2007 roku na 30 lat 3 wzrosłaby z 1389,52 PLN przed 15 stycznia 2015 roku do 1625,72 PLN po 15 stycznia. W rzeczywistości jednak wzrost przeciętnych rat spłacanych przez przeciętnego frankowego kredytobiorcę był niższy. Złożyły się na to z jednej strony spadek stopy procentowej, a z drugiej strony efekty przyjętego przez banki pakietu, tzw. sześciopaku 4. Pomimo wzrostu przeciętnej wartości raty kredytu pamiętać należy, że kredyty udzielone we frankach mają najlepszy współczynnik spłacalności spośród udzielonych kredytów mieszkaniowych, wynoszący obecnie 97,4 procent. Według Biura Informacji Kredytowej, przeterminowanych kredytów mieszkaniowych we frankach jest obecnie około 7,5 tysiąca, przy 27,1 tysiącach przeterminowanych kredytów złotowych. Oznacza to, że w strukturze wszystkich kredytów przeterminowanych (powyżej 90 dni) kredyty złotowe stanowią 76 procent, a kredyty frankowe 21 procent. W łącznej liczbie kredytów mieszkaniowych kredyty złotowe stanowią 65 procent czynnych kredytów, a kredyty frankowe 29 procent. 3 Marża 1,5 procent, kurs 2,46 PLN/CHF O przyjętych w jego ramach rozwiązaniach szerzej w rozdziale 3.

18 Wykres 5. Rata kredytu jako część miesięcznych dochodów. 34,8 8,4 6,3 mniej niż 10% 10-20% 20-30% 12,5 8, % 40-50% 50-60% 30,2 11,8 powyżej 60% Źródło: Polityka Insight dla Gazety Wyborczej na podstawie Diagnozy Społecznej i danych KNF, Wykres 6. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym poniżej 1200 zł zł zł zł 25 powyżej 4800 zł Źródło: Ankieta Bankier.pl "Czy państwo powinno pomóc frankowcom?" r. Na niski udział kredytów przeterminowanych decydujący wpływ ma rozkład dochodów wśród kredytobiorców. Według raportu Polityki Insight, opracowanego na podstawie danych KNF i Diagnozy Społecznej, dla 77,8 procent posiadaczy kredytów we frankach wysokość miesięcznej raty kredytu jest mniejsza niż 30 procent dochodów domowego budżetu. Co dziewiąty kredytobiorca przeznacza na spłatę kredytu poniżej 1/10 dochodów. Według szacunków 17

19 NBP, udział kredytobiorców dla których wysokość raty przekracza połowę dochodów wynosi zaledwie 6 procent, a tylko dla 4 procent spośród nich jest to ponad 60 procent dochodów. Statystki KNF pokazują, że kredyty we frankach szwajcarskich dominowały absolutnie wśród pożyczek o najwyższej wartości. W 2007 roku udział kredytów we frankach szwajcarskich wśród kredytów o najwyższej wartości wynosił 100 procent. Banki udzieliły wówczas 6,5 tysiąca kredytów w kwotach wyższych niż 600 tysięcy złotych i ani jednego takiego kredytu w złotych. Grupa, która ma problem ze spłatą kredytu hipotecznego nie jest tożsama z grupą posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Najczęściej to nie waluta i jej cena jest główną przyczyną ich kłopotów. Osoby, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich w latach i dziś doświadczają problemu ze spłatą rat, byłyby w podobnej sytuacji, gdyby miały kredyt w złotych. Co więcej, dla posiadaczy kredytów w polskiej walucie, kłopoty mogłyby się zacząć nawet wcześniej ze względu na wyższe raty. Wykres 7. Liczba przeterminowanych (powyżej 90 dni) kredytów hipotecznych (tys.). 0,8 7,5 PLN EUR 27,1 CHF Źródło: O frankach i bankach ZBP r. 18

20 Pomimo faktu, że osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach nie można określić jako homogenicznej grupy, a sytuacja zadłużonych gospodarstw domowych jest mocno zróżnicowana, wychwycić można pewne najbardziej typowe cechy, właściwe przeciętnemu kredytobiorcy. Przede wszystkim, 83 procent zadłużonych we frankach to pracownicy, 10 procent to samozatrudnieni, a emeryci, renciści oraz rolnicy to łącznie mniej niż 4 procent frankowiczów. 46 procent zadłużonych ma wykształcenie co najmniej magisterskie, a 40 procent średnie. W blisko połowie zadłużonych gospodarstw mieszka cztery lub więcej osób, 10 procent zadłużonych we frankach mieszka samotnie, 15 procent we dwoje, a 30 procent we trójkę. W 2013 roku przeciętny dochód netto zadłużonych gospodarstw wynosił 5 tysięcy złotych, a w co piątym dochód ten przekraczał 8,5 tysiąca złotych. Połowa zadłużonych przyznawała, że miewa trudności z domknięciem domowego budżetu, ale tylko dla jednej piątej były to trudności istotne. Około połowy kredytobiorców zadłużonych we frankach mieszka w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców (w tym 20 procent w Warszawie), w miastach poniżej 200 tysięcy mieszkańców mieszka prawie 30 procent zadłużonych, a na wsi około jednej piątej. Pod tym względem sytuacja kształtuje się korzystniej, niż w przypadku kredytobiorców w złotych. Nakreślić warto jeszcze jedną charakterystykę analizowanej grupy: pod kątem posiadanej wiedzy o ryzyku. W grupie tych, którzy zaciągnęli kredyt we frankach są osoby doskonale rozumiejące ryzyko walutowe, które podjęłyby taką decyzje nawet bez informacji o ryzyku ze strony banków. Są też osoby, które były przekonane, że rozumieją ryzyko w tym sensie, że akceptowały dopuszczalny dla siebie poziom zmiany kursu franka, nie wierząc w możliwość wahań, które uczynią ich kredyt droższym, niż w polskiej walucie. Trzeci zbiór to kredytobiorcy, którzy nie mieli wiedzy o ryzyku na jakie się decydują w przypadku produktu finansowego o długości życia wynoszącej lat. Zakładać należy, że w tej grupie mogą być również osoby, które nie zostały wystarczająco poinformowane o ryzyku, a nawet takie, którym w ogóle nie przekazano informacji w tym zakresie. Choć powyższa klasyfikacja jest istotna z punktu widzenia obecnych oczekiwań kredytobiorców, to niezwykle trudno byłoby oszacować udział każdej z tych trzech wyodrębnionych grup. Statystycznego posiadacza kredytu we frankach można zatem określić jako stosunkowo dobrze zarabiającego, nieźle wykształconego mieszkańca dużego miasta. Według szacunków KNF, liczbę gospodarstw, które mogą mieć problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, określić należy na poziomie około 35 tysięcy. Połowa jednak spośród nich posiada kredyty w złotych. Szacunki te są zbieżne z informacjami Biura Informacji Kredytowej. Na podstawie raportów z banków o liczbie klientów nie płacących rat w terminie BIK szacuje, że utrata domu lub mieszkania grozi 35 tysiącom kredy- 19

21 tobiorców, ale (w odróżnieniu od szacunków KNF) 27 tysięcy z tych gospodarstw, czyli ponad 77 procent, spłaca kredyt w złotych. Pamiętać należy, że szacunki te dokonywane były przed styczniem 2015 roku, jednak jak wspomniano na początku rozdziału, na skutek umocnienia złotego oraz rozwiązań wdrożonych przez banki, obecna wysokość miesięcznego obciążenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych nie różni się znacząco w porównaniu z sytuacją z końca 2014 roku. Większym niż spłata zobowiązań problemem dla tej części kredytobiorców, którzy chcieliby sprzedać kredytowaną nieruchomość stanowić może pogorszenie struktury wskaźnika LtV. Zmiana kursu franka spowodowała bowiem istotny wzrost udziału kredytów, których wartość przekracza wartość nieruchomości. Łączna wartość kredytów o współczynniku LtV przekraczającym 100 procent wzrosła między grudniem 2014 roku a styczniem 2015 roku z 56 do 77 miliardów złotych. Oznacza to, że w grudniu 2014 roku 42,7 procent wartości kredytów przypadało na nieruchomości wyceniane niżej niż kredyty na nie zaciągnięte, a w styczniu 2015 roku udział ten wzrósł do 51,6 procent. Po umocnieniu franka aż co trzeci kredyt (32,9 procent) przekracza wartość nieruchomości zabezpieczającej go. Około 180 tysięcy mieszkań jest zatem w praktyce niezbywalna na rynku. Nie jest to oczywiście zbieżne z liczbą kredytobiorców, którzy byliby zainteresowani sprzedażą mieszkania stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego we frankach. Według badania TNS Polska, przeprowadzonego w maju 2014 roku, w zdecydowanej większości przypadków (90 procent) kredyty zaciągane były na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a tylko w nielicznych przypadkach z przeznaczeniem do późniejszej sprzedaży lub na wynajem. Zdecydowana większość kredytobiorców walutowych (87 procent) nie ma zamiaru sprzedawać kredytowanych nieruchomości, a jedynie 6 procent chciałoby je sprzedać, a nie robi tego ze względu na zmianę kursu walutowego i wzrost wartości zobowiązań. Problem LtV przekraczającego 100 procent spowodowany jest nie tylko zmianami kursu walut, ale także opisaną w raporcie bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości z którą mieliśmy do czynienia w Polsce. Jednak kwestia LtV ma realne znaczenie dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na opinię amerykańskiego noblisty, profesora Roberta J. Shillera. Przekonuje on, że mieszkanie nie jest inwestycją, ale specyficznym dobrem konsumpcyjnym. Dlatego wyznacznikiem sytuacji kredytobiorcy nie powinna być bieżąca wartość nieruchomości porównywana do aktualnego stanu zadłużenia. W pierwszej kolejności rachunek zysków i strat z punktu widzenia gospo- 20

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2015 r.

USTAWA. z dnia.2015 r. projekt USTAWA z dnia.2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH. PRAWDA od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu. 40,2mld zł

O FRANKACH I BANKACH. PRAWDA od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu. 40,2mld zł Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To prawie tyle, ile wyniesie cała subwencja oświatowa w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500

Bardziej szczegółowo

Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF

Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF Materiał na Forum Bankowe 2015 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2015 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1,

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1, Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Finanse i Prawo Finansowe 2/1, 109-112 2015 Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Iwa Kuchciak Dr, Uniwersytet Łódzki,

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF. Listopad 2013

Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF. Listopad 2013 Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF Listopad 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Podsumowanie... 3 3. Podstawy formalne - rekomendacje KNF... 5 4. Profil klienta... 11 5.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA, URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 OPRACOWANO: W WYDZIALE ANALIZ SEKTORA BANKOWEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION NADZORU BANKOWEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - 2 -

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego OCENA WPŁYWU NA SYTUACJJĘ SEKTORA BANKOWEGO II POLSKIIEJJ GOSPODARKII PROPOZYCJJII PRZEWALUTOWANIIA KREDYTÓW MIIESZKANIIOWYCH UDZIIELONYCH W CHF NA PLN WEDŁUG KURSU Z DNIIA UDZIIELENIIA KREDYTU URZĄD KOMISJI

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 30.03.2015-03.04.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 01.06.2015-05.06.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 23.02.2015-27.02.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego I. Omówienie na czym polega, jak skutkuje ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2017. Komitetu Stabilności Finansowej. z dnia 13 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 14/2017. Komitetu Stabilności Finansowej. z dnia 13 stycznia 2017 r. Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych Na podstawie art. 5 i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Założenia oferty dla Klientów tzw. starego portfela Propozycja dla Klientów w mbanku i MultiBanku wypracowana w procesie rozmów z Przedstawicielami Klientów Warszawa, 18 stycznia 2010 r. 1 Założenia nowej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa dr Jacek Czabański adres do korespondencji: Kopeć Zaborowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Hoża 59A lok. 1B 00-681 Warszawa Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005 Market wizards Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS Piotrek Chabrowski 2005 Transakcje SWAP w dzisiejszych czasach Służą do zabezpieczania się nie tylko przed zmianami stóp procentowych i kursów walutowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2011 Warszawa, styczeƒ 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 sierpnia 2015 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo