FIRMA i PRAWO. zawsze we wtorki z Dziennikiem Gazetą Prawną ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2014 I KORZYSTAJ Z PORAD NASZYCH EKSPERTÓW TEMAT TYGODNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA i PRAWO. zawsze we wtorki z Dziennikiem Gazetą Prawną ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2014 I KORZYSTAJ Z PORAD NASZYCH EKSPERTÓW TEMAT TYGODNIA"

Transkrypt

1 tygodnik dla prenumeratorów FIRMA i PRAWO Wtorek 10 grudnia 2013 nr 238 (3628) zawsze we wtorki z Dziennikiem Gazetą Prawną INFORMACJE O OFERCIE: ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2014 I KORZYSTAJ Z PORAD NASZYCH EKSPERTÓW Status niejasny, ale za dwa lata Paweł Wrześniewski redaktor merytoryczny TEMAT TYGODNIA To, że za polisę dużo się płaci, nie zawsze znaczy, P ewnie nie przesadzę, pisząc, że światkiem producentów i dystrybutorów AGD wstrząsnęła niedawno informacja, iż jeden z takich podmiotów złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości. Firma i Prawo nie jest dodatkiem poświęconym dużym koncernom, lecz małym i średnim przedsiębiorcom, można by więc zapytać, co wnosi ta informacja. Otóż każdy z takich wielkich producentów ma na ogół licznych kooperantów rekrutujących się że użyję sformułowania z obszaru wojskowości właśnie z sektora MSP. Wiążą ich rozmaite relacje biznesowe, niekiedy proste, niekiedy dość skomplikowane. Z chwilą bankructwa wszystko to zostaje niejako wywrócone do góry nogami. Pomyśleliśmy, że dla czytelników interesujący może się okazać praktyczny materiał poświęcony temu, jak tak naprawdę wyglądają konsekwencje takiego zdarzenia. Autorzy artykułu rzeczowo omawiają przepisy poświęcone bankructwu w sektorze sprzętu gospodarstwa domowego. Podkreślają, że w przypadku upadłości likwidacyjnej los umów zawartych przez upadłego jest dość dramatyczny. Większość wygasa bowiem, a wśród nich tak ważne kontrakty, jak kredyty, pożyczki czy zlecenia. Polecam ten tekst wszystkim, którzy mają z tą branżą zawodowo cokolwiek do czynienia. Będę starał się wprowadzić na łamy problematykę ubezpieczeniową. W prasie o narzędziowe materiały na ten temat nie jest łatwo, mam nadzieję, iż Firmie i Prawu uda się nieco ten stan rzeczy zmienić. Zaczynamy od ogólnego, przystępnie napisanego poradnika, stanowiącego temat główny dzisiejszego numeru. Miło mi powiadomić, że autorka już pracuje nad kolejnym artykułem. Zachęcam też do śledzenia kolumn z omówieniami orzeczeń sądów okręgowych i apelacyjnych. Z poszczególnymi rozstrzygnięciami można się oczywiście zgadzać albo nie, w żadnym wypadku nie sposób jednak zaprzeczyć, że u ich podstaw leżą często sprawy arcyciekawe. I choćby z tego powodu warto nasze omówienia czytać. Być może są państwo akurat w podobnej sytuacji, jak strony spraw opisanych na ostatniej kolumnie niniejszego dodatku. I wtedy proszę rozwiązanie problemu podane jak na srebrnej tacy. W dzisiejszym wydaniu tradycyjnie jest również trochę aktualnej publicystyki. Oto Sejm uchwalił nam kolejną ustawę, którą w bieżącym dyskursie politycznym określa się czasem mianem prowizorki. Tym razem chodzi o problem tzw. starych spółek. Przypomnę, że w dawnym rejestrze handlowym wciąż figuruje mnóstwo podmiotów, które nie zatroszczyły się o przerejestrowanie do działającego od 2001 roku Krajowego Rejestru Sądowego. DGP alarmował, iż z nowym rokiem ich status stanie się bardzo niejasny. I proszę mamy nowelizację. Jeśli nic się nie zmieni, status ów nadal będzie bardzo niejasny, ale dopiero od 2016 roku. że jest dobra C4 5 Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy uważnie zapoznać się z jego ogólnymi warunkami. Ubezpieczycielowi wolno stosować wyłączenia odpowiedzialności nawet w wariancie od wszystkich ryzyk KOMENTARZE, WYWIADY Życie spółek z RHB przedłużono o dwa lata Po 31 grudnia 2013 r. mogłaby nastąpić sytuacja paradoksalna, gdyż okazałoby się, że pojawił się majątek bezpański, bez właściciela, a wierzytelności straciłyby w jeden dzień wierzyciela twierdzi dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii RKKW Obligo giełdowe szansą na uwolnienie cen gazu ziemnego Wątpliwości może budzić konstrukcja przepisów o obligu gazowym. Nie jest bowiem do końca jasne, na czym właściwie polega ten obowiązek uważa Wojciech Bigaj, radca prawny, wspólnik w Kancelarii W&W Wawrzynowicz i Wspólnicy SPÓŁKI Nie trzeba od razu likwidować biznesu, gdy partnerzy się poróżnią Rozwiązanie spółki to dość radykalny sposób na rozstanie się wspólników. Czasem lepiej jednego z nich wyłączyć CYKL: INTERESY NA WSCHODZIE Unia Celna: jednolita procedura dla eksporterów z Polski Formalności pozwalających wejść od razu na rynek obejmujący 15 proc. powierzchni lądowej całej ziemi nie jest zbyt wiele. Ułatwieniem jest to, że wdrożono wzajemne uznawanie protokołów badań CYKL: UPADŁOŚĆ W BIZNESIE Bankructwo w branży AGD rodzi problemy dla obu stron Przed niewypłacalnymi przedsiębiorcami są dwie drogi: przeprowadzona przez syndyka likwidacja majątku albo porozumienie się z wierzycielami. Niejasności w przepisach niestety nie brakuje ORZECZNICTWO Podstępne zatajenie usterek trzeba udowodnić C2 C2 C3 C6 C7 C8

2 C2 komentarze, wywiady Dziennik Gazeta Prawna, 10 grudnia 2013 nr 238 (3628) Życie spółek z rhb przedłużono o dwa lata Obligo giełdowe szansą na uwolnienie cen gazu ziemnego Rozmowa z Wojciechem Bigajem, radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii W&W Wawrzynowicz i Wspólnicy prenumerata firma i prawo dr Radosław L. Kwaśnicki radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii RKKW Sejm przedłużył właśnie do 31 grudnia 2015 r. moc wpisów w dotychczasowych rejestrach. W praktyce chodzi tu przede wszystkim o Rejestr Handlowy B (RHB), do którego przed wprowadzeniem rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wpisywane były m.in. spółki handlowe. Chodzi o to, aby podmioty, które widnieją jeszcze w RHB, nie straciły osobowości prawnej i mogły dalej funkcjonować. W RHB na chwilę obecną jest ponad 100 tys. spółek handlowych oraz 80 tys. innych podmiotów fundacji, stowarzyszeń itp. Jest tak, mimo iż KRS istnieje od ponad 12 lat, więc czasu na przerejestrowanie było dostatecznie wiele. Wydaje się więc, iż jeśli właściciele lub członkowie organów wskazanych podmiotów nie zadbali dotychczas o ich wpisanie do KRS, to nie zależy im na tym. Zasadne byłoby więc pozbawienie owych podmiotów osobowości prawnej, aby nie utrzymywać konfuzji wśród uczestników obrotu prawnego. Sprawa nie jest jednak tak prosta. Spółki widniejące w RHB to bowiem nie tylko wydmuszki od wielu już lat (niektóre nawet od II wojny światowej) nieprowadzące jakiejkolwiek działalności. Część z nich, w tym te założone w latach 90., posiada nawet majątek trwały, inne zaś (w szczególności przedwojenne) majątku wprawdzie nie mają, jednak trudno im odmówić roszczeń o jego zwrot, przez co ostatnio stają się przedmiotem reaktywacji (po dokonaniu zakupu akcji takich spółek np. w antykwariatach). Co stałoby się ze spółkami wpisanymi do RHB, gdyby omawiana nowelizacja nie weszła w życie? Teoretycznie można by przyjąć, iż utrata mocy wpisu dotyczącego spółki wpisanej do tego rejestru prowadzi do automatycznego ustania jej bytu prawnego. Artykuł 37 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wiąże uzyskanie osobowości prawnej z wpisem do rejestru. W takim przypadku nasuwa się jednak pytanie co z ich majątkiem? Zasadą jest bowiem, iż osoby prawne wpisane do rejestru tracą osobowość w wyniku wykreślenia z rejestru, a nie w wyniku utraty mocy przez ich wpis, przed ich wykreśleniem przeprowadzane jest zaś postępowanie likwidacyjne, w ramach którego zaspokajane są roszczenia wierzycieli. Przepisy regulujące postępowanie likwidacyjne wskazują także na sposób postępowania z majątkiem spółki, który pozostanie po zaspokojeniu jej wierzycieli. Brak analogicznych regulacji dotyczących sposobu postępowania z majątkiem podmiotów figurujących w RHB w razie utraty mocy ich wpisów może stać w sprzeczności z gwarantowanym przez konstytucję prawem własności oraz zasadą pewności obrotu. Co więcej, po 31 grudnia 2013 r. mogłaby nastąpić sytuacja paradoksalna, gdyż okazałoby się, iż pojawił się majątek bezpański, tj. bez właściciela, a wierzytelności (szczególnie w przypadku spółek przedwojennych) straciłyby w jeden dzień wierzyciela. Są wprawdzie poglądy, iż utrata mocy przez wpisy w RHB nie spowodowałaby utraty bytu prawnego przez podmioty tam wpisane, lecz jedynie ich zdolności prawnej i procesowej, jednakże takie konstrukcje prawne nie przekonują. Nie sposób bowiem wskazać, jak w praktyce miałyby funkcjonować podmioty wprawdzie obdarzone osobowością prawną, ale niezdolne do bycia stronami praw i obowiązków. Jak wynika z powyższych rozważań, nowelizacja uchwalona przez Sejm to jedynie doraźne rozwiązanie rozlicznych problemów wiążących się z dalszym funkcjonowaniem podmiotów wpisanych do RHB. Kluczowe jest bowiem uregulowanie skutków prawnych utraty mocy wpisów do RHB, przede wszystkim zaś dalszego losu majątku podmiotów wpisanych do tego rejestru. W przeciwnym razie za dwa lata staniemy przed identycznym problemem jak dziś, a potencjalne zaniedbanie w tym zakresie może skończyć się koniecznością zapłacenia znacznych kwot odszkodowań za wywłaszczenie (w cudzysłowie, bo nie wiadomo na czyją rzecz) związane z usunięciem z obrotu prawnego podmiotów wpisanych do RHB. Redakcja merytoryczna: Paweł Wrześniewski Ceny gazu ziemnego są w Polsce w dalszym ciągu kontrolowane przez państwo sprzedawcy gazu zmuszeni są bowiem do stosowania taryf zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Czy jest szansa na zmianę tego stanu? Zmiany mogą nastąpić w następstwie nowelizacji ustawy z 26 lipca 2013 r. Prawo energetyczne (Dz.U. poz. 984), potocznie zwanej małym trójpakiem. Nowe regulacje obowiązują od niedawna. Wprowadziły one obligo giełdowe na rynku gazu ziemnego. Jego sens polega na tym, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi muszą sprzedawać określone ilości gazu na giełdzie. Ma to zliberalizować rynek gazu ziemnego w Polsce i doprowadzić do utworzenia hurtowego rynku gazu w naszym kraju. Rynek hurtowy to taki, na którym odbywają się transakcje sprzedaży gazu spółkom zajmującym się obrotem tym paliwem. Spółki te nabywają gaz w celu dalszej jego odsprzedaży. Utworzenie rynku hurtowego powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawców. W efekcie odbiorcy, czyli m.in. również niewielkie firmy, będą wtedy mieć realną możliwość zmiany sprzedawcy gazu. Ostatecznym celem wprowadzonych zmian jest doprowadzenie do powstania konkurencji na rynku gazu w Polsce. Dzięki temu prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) będzie miał możliwość uwolnienia cen dla odbiorców. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć odbiorców instytucjonalnych, czyli m.in. firm. Natomiast w dalszej perspektywie obejmie również odbiorców w gospodarstwach domowych. Dzięki temu wyeliminowane zostanie ryzyko sankcji ze strony władz unijnych. Komisja Europejska uważa bowiem, że zasadniczo ceny gazu powinny być ustalane na warunkach rynkowych, i nie powinny podlegać zatwierdzeniu przez organy państwa. Czy obligo giełdowe jest zupełnie nowym instrumentem, czy też podobne rozwiązania już zastosowano na naszym rynku? Od 2010 roku istnieje obowiązek sprzedaży na giełdzie towarowej określonej części energii elektrycznej na rynku hurtowym. Przewiduje to art. 49a ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej są zobowiązane sprzedawać nie mniej niż 15 proc. energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany. Z tego obliga zwolniona jest m.in. energia dostarczana do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej, wytworzona w odnawialnych źródłach czy zużywana na potrzeby własne. Tak więc na rynku energii elektrycznej istnieją już określone rozwiązania, które zostały sprawdzone w praktyce. Przy okazji dodam, że odbiorcy prądu, w tym przedsiębiorcy, mają już realne możliwości zmiany dostawców. Być może dlatego zdecydowano się na podobne rozwiązanie na rynku gazu. Na czym więc polega w praktyce obligo giełdowe na rynku gazu ziemnego? Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi będą musiały sprzedawać na giełdzie towarowej nie mniej niż 55 proc. gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej z sieci innych państw, z kopalni gazu, a także w przyszłości poprzez terminal LNG. Przy czym nowelizacja zakłada stopniowe dochodzenie do tego wskaźnika (np. do końca tego roku zakres obliga wynosi 30 proc.). Jednocześnie przewidziano pewne zwolnienia z tego obowiązku. Dotyczą one gazu stanowiącego zapasy obowiązkowe, gazu wprowadzonego do polskiej sieci przesyłowej w celu tranzytu do innego państwa, gazu sprzedawanego operatorom w celu realizacji ich zadań (np. bilansowania systemów gazowych), a także gazu wykorzystywanego na potrzeby własne sprzedawcy. Ponadto zwolnieniem objęci są mniejsi sprzedawcy, czyli ci, którzy w danym roku mają prawo do przepustowości na interkonektorach w wielkości mniejszej niż 10 proc. sumy przepustowości wszystkich takich urządzeń (są to specjalne odcinki gazociągów umożliwiające przesyłanie surowca między sieciami gazowymi różnych państw). Jednak w tym przypadku nie jest do końca jasne, w jaki sposób należy sumować łączną przepustowość na interkonektorach w danym roku. Czy na obecnym etapie da się już przewidzieć skutki wprowadzenia obliga giełdowego na sprzedaż gazu? Obligo giełdowe, mimo że w założeniu ma służyć liberalizacji rynku gazu w kraju, jest bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem. Może ono bowiem wiązać się z koniecznością wypowiedzenia dotychczasowych długoterminowych kontraktów na dostawy gazu. Ma to pozwolić na wprowadzenie gazu objętego tymi kontraktami na giełdę. Tymczasem duzi odbiorcy gazu, głównie przedsiębiorstwa, nie muszą być zainteresowani ofertą giełdową. Na rozwiniętych ryn- Wojciech Bigaj radca prawny, wspólnik w Kancelarii W&W Wawrzynowicz i Wspólnicy Utworzenie rynku hurtowego powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawców. W efekcie odbiorcy, czyli m.in. również niewielkie firmy, będą wtedy mieć realną możliwość zmiany sprzedawcy gazu kach gazu dominują bowiem kontrakty bilateralne zawierane na rynku OTC, umożliwiające: dopasowanie oferty do konkretnych potrzeb odbiorców, wprowadzenie dogodnych dla nich warunków płatności czy dostaw, a także zapewnienie większego bezpieczeństwa dostaw. Tymczasem oferta giełdowa jako podstawowe źródło dostaw może okazać się niezbyt atrakcyjna dla wielu odbiorców. Powody te to mała elastyczność produktu, obowiązek odebrania 100 proc. kontraktu, konieczność uiszczenia opłaty z góry czy obowiązek ponoszenia opłat giełdowych. Czy w nowych przepisach dopuszczono rozwiązanie kontraktów długoterminowych? Nie uregulowano zasad rozwiązywania umów długoterminowych, na podstawie których zakontraktowane zostały już np. dostawy gazu na potrzeby dużych odbiorców przemysłowych, objęte jednocześnie zakresem obliga. Zatem jednostronne rozwiązanie kontraktów przez sprzedawcę gazu może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec odbiorców, w tym przedsiębiorców. Z innej strony brak wywiązania się z obowiązku sprzedaży na giełdzie może spowodować wymierzenie przedsiębiorstwu energetycznemu kary pieniężnej przez prezesa URE. Wątpliwości może również budzić sama konstrukcja przepisów o obligu giełdowym. Nie jest bowiem do końca jasne, na czym właściwie polega ten obowiązek: czy tylko na konieczności zaoferowania określonego wolumenu gazu do nabycia na giełdzie, czy też na obowiązku zawarcia transakcji giełdowej, czyli sprzedaży na giełdzie takiej ilości gazu, która jest objęta zakresem obliga. Rozmawiał Krzysztof Tomaszewski MaTERiały PRaSOWE

3 Dziennik Gazeta Prawna, 10 grudnia 2013 nr 238 (3628) C3 SPÓŁKI Nie trzeba od razu likwidować biznesu, gdy partnerzy się poróżnią Rozwiązanie to dość radykalny sposób na rozstanie się wspólników. Czasem lepiej jednego z nich po prostu wyłączyć Anna Borysewicz adwokat prowadzący własną kancelarię w Płocku Wchodzę w skład spółki partnerskiej. Niedawno jeden z trzech wspólników wystąpił do sądu z pozwem o rozwiązanie spółki. Jako powód wskazał rzekome torpedowanie przeze mnie i drugiego partnera jego pomysłów, co według niego godzi w interesy spółki. My się z tym nie zgadzamy. Nie chcemy już jednak kontynuować z nim współpracy, ale równocześnie zamierzamy pozostać w tej spółce. Czy jest jakieś rozwiązanie opisanej sytuacji? Dodam, że nie minął jeszcze termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Jeżeli są ważne powody, każdy wspólnik spółki partnerskiej, bez względu na to, czy przysługuje mu prawo reprezentacji, może wystąpić do sądu rejonowego lub okręgowego (w zależności od wartości przedmiotu sporu, którą stanowi majątek spółki) właściwego dla siedziby spółki z żądaniem jej rozwiązania (art. 63 par. 1 w zw. z art. 89 kodeksu spółek handlowych; dalej: k.s.h.). Pozostali uczestnicy podmiotu występują wówczas w charakterze pozwanych. Prawo to ma charakter bezwzględny, co oznacza, że umowa spółki (ewentualnie mogą w pozwie (obowiązują uchwała wspólników) nie te same reguły, co przy żąda- może zawierać odmiennych niu rozwiązania spółki, przy regulacji, w przeciwnym wy- czym tutaj wartość przedpadku i tak będą one nieważmiotu sporu odpowiada wyne. O tym zaś, czy zachodzą sokości udziału kapitałowego ważne powody, decyduje wy- pozwanego) domagać się jego łącznie subiektywne przeko- wyłączenia. Prawa do wystąnanie wspólników (przy czym pienia z takim żądaniem nie sąd nie jest związany ich oce- może pozbawiać wspólników ną, dokonując w tym zakresie umowa spółki (ewentualnie własnych ustaleń, kierując się uchwała wspólników). Jeżeli okolicznościami konkretne- nawet będzie ona zawierała go przypadku). Prawomocne taki zapis, to zawsze będzie orzeczenie sądu o rozwią- on nieważny. zaniu spółki ma charakter Wprawdzie opisane opcje konstytutywny i skutkuje nie wynikają wprost z norm obowiązkiem zgłoszenia do kodeksu spółek handlowych Krajowego Rejestru Sądowego poświęconych spółce part- otwarcia jej likwidacji (w ternerskiej, jednakże ich odpominie 7 dni od daty uprawowiednie zastosowanie jest mocnienia się wyroku), chyba dopuszczalne na skutek za- że wspólnicy uzgodnili inny wartego w art. 89 k.s.h. ode- sposób zakończenia działalsłania w sprawach w nich ności podmiotu. nieuregulowanych do przepisów o spółce jawnej, a więc Niejasne ważne powody m.in. do art. 63 k.s.h. traktu- Kodeks spółek handlowych jącego o rozwiązaniu tejże (z wyjątkiem sytuacji, gdy spółki i wyłączeniu jednego chodzi o prowadzenie dzia- z uczestników tego podmiotu łalności konkurencyjnej lub przez sąd. sprzecznej z interesem spółki partnerskiej) ani orzecznic- Pozew w odpowiedzi two nie dostarczają wskazó- na pozew wek, jakie są te ważne po- Jak więc powinien postąpić wody. Mogą być one jednak czytelnik? W odpowiedzi na określone w umowie spółki pozew należy złożyć wnio- i dotyczyć wszelkich zachosek o oddalenie powództwa wań, niekoniecznie zawinio- o rozwiązanie spółki w całonych, przez wspólników (np. ści, argumentując to stano- niewniesienie wkładu na żąwisko np. zawinioną przez danie spółki). powoda niemożnością wy- W sytuacji zaś, w której pracowania konsensusu z po- ważne powody zaistnieją zwanymi oraz przedstawia- wyłącznie po stronie jednego jąc na jego poparcie właściwe partnera, wszyscy pozostali dowody (np. zeznania świadków). Skoro zaś dwaj partnerzy nie zamierzają kontynuować współpracy z trzecim, ale równocześnie chcą, aby spółka zachowała swój byt prawny, proponuję wystąpienie z pozwem o jego wyłączenie (który należy oczywiście uzasadnić, np. permanentnym konfliktem z pozwanym, i wskazać dowody). W takim przypadku zaś, ale koniecznie już po wytoczeniu omawianego powództwa, dobrze byłoby również złożyć w sprawie o rozwiązanie spółki wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia procesu o wyłączenie partnera. Rozwiązanie spółki jest bowiem dużo bardziej restrykcyjne niż wyłączenie jednego z jej uczestników. Prowadzi mianowicie do unicestwienia spółki, co może nie być korzystne, zwłaszcza gdy ta dobrze prosperuje, a pozostali wspólnicy są w stanie osiągnąć porozumienie i pragną kontynuować zgodną działalność w jej ramach. Podstawa prawna Art. 63 oraz 67 par. 1 w zw. z art. 89 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz z późn. zm.). Art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. nr 168, poz z późn. zm.). Art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 z późn. zm.). Art. 17 pkt 4, art. 40 oraz art. 177 par. 1 pkt 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego PRAWO PRACY Można uniknąć procesu w sądzie pracy. Wystarczy skorzystać z gotowych rozwiązań sporów między pracownikami i pracodawcami. czas czas pracy wynagrodzenia pracy wynagrodzenia wypadki wypadki przy pracy urlopy pracy urlopy zakaz zakaz konkurencji zwolnienia zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników równe równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing uprawnienia uprawnienia związane z rodzicielstwem Stron: 336, cena podstawowa: 119 zł AUTOPROMOCJA flesz gospodarczy Dni otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego W siedzibie Ministerstwa Gospodarki 12 grudnia odbędzie się konferencja Dni otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego, organizowana w ramach Europejskiego Roku Obywateli Głównym tematem będzie Dialog wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami jako fundament państwa członkowskiego i innowacyjnej gospodarki Unii Europejskiej Omawiane będą takie zagadnienia, jak komunikacja urzędu z obywatelami i obywateli z urzędem oraz w jaki sposób obywatel czy przedsiębiorca może partycypować w podejmowanych na jego rzecz decyzjach. Prelegentami będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas konferencji zostanie również rozstrzygnięty konkurs pt. Pomysł na usprawnienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. UE chce lepiej chronić tajemnicę handlową Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycje zmian w przepisach służących ochronie przedsiębiorstw w przypadku kradzieży lub wykorzystania niezgodnie z celem ich tajemnic handlowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, w ciągu ostatnich dziesięciu lat próby wykradzenia poufnych informacji doświadczyło aż 20 proc. firm. Na straty narażone są w szczególności małe podmioty. Nowe regulacje mają ułatwić sądom krajowym prowadzenie postępowań, a przedsiębiorcom uzyskanie odszkodowania. W projektowanych przepisach zawarto również definicję tajemnicy handlowej. Przedstawiony wniosek zostanie teraz przesłany do oceny Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Jak wskazuje KE, wprowadzenie zmian w prawie przyczyni się do rozwoju współpracy i innowacyjności. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy bez obaw będą mogli tworzyć i rozpowszechniać informacje. Komunikat prasowy KE można znaleźć na stronie internetowej Konferencja o przedsiębiorczości i rynku pracy Tylko do jutra można przesyłać zgłoszenia do udziału w konferencji Przedsiębiorczość a rynek pracy, która odbędzie się 13 grudnia w Krakowie. Celem jest podsumowanie działań zrealizowanych w obecnej perspektywie oraz wypracowanie nowych rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwom dopasowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja panelowa dotycząca jego wyzwań, w której udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej, małopolskiego samorządu gospodarczego i przedsiębiorców, a także debata pt. Wyzwania globalne rozwiązania lokalne. Prelegenci omówią również m.in. takie zagadnienia, jak koniunktura gospodarcza a strategie przedsiębiorstw oraz przyszłość polskiego rynku pracy oczami przedsiębiorcy. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem more/ Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. W regionach o partnerstwie publiczno-prywatnym Rusza cykl seminariów regionalnych poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwsze spotkanie odbędzie się grudnia w Kędzierzynie- -Koźlu. Propozycja skierowana jest do osób reprezentujących małe lub średnie przedsiębiorstwa, zajmujących się m.in. zamówieniami publicznymi i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przebieg procesu realizacji inwestycji w formule PPP z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów, uwarunkowań legislacyjnych oraz zagadnień dotyczących zarządzania projektem PPP. Przedsiębiorcy będą mieli również szansę skonsultowania się z ekspertami prowadzącymi seminarium. Udział w seminariach jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dotyczące przedsięwzięcia na stronie internetowej EP ZAMÓWIENIA: , , www. PISZCIE DO NAS, MY NAPISZEMY O WAS

4 C4 temat tygodnia Dziennik Gazeta Prawna, 10 grudnia 2013 nr 238 (3628) To, że za polisę dużo się płaci, nie zawsze znaczy, że jest dobra Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy uważnie się zapoznać z jego ogólnymi warunkami. Ubezpieczyciel może stosować wyłączenia odpowiedzialności nawet w wariancie od wszystkich ryzyk Katarzyna Araczewska Wysoka składka nie musi oznaczać wysokiego odszkodowania. Wielu przedsiębiorców sądzi, że ubezpieczając majątek swojej firmy od wszystkich ryzyk, uchroni się od każdej szkody. Ubezpieczyciele nie odpowiadają jednak za wszelkie możliwe sploty okoliczności, a jedynie za wydarzenia precyzyjnie określone w polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najważniejszym dokumentem dla ubezpieczonego jest polisa potwierdzająca zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeń. Faktyczny zakres ochrony wynika jednak z postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.), które w wielu okolicznościach wyłączają odpowiedzialność ubezpieczycieli. W praktyce więc ubezpieczenie np. od kradzieży nie musi przekładać się na odszkodowanie za każdym razem, gdy w firmie coś zginie. Przedsiębiorcy często zawierają jednak umowy bez wcześniejszego zapoznania się z o.w.u., jedynie na podstawie broszur informacyjnych lub wyjaśnień agenta. W razie odmowy wypłaty odszkodowania tłumaczą zaś, że nie zostali poinformowani o wszystkich wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa. Taki argument nie przekona jednak sądu. W obrocie między przedsiębiorcami niedoręczenie ubezpieczającemu o.w.u. przed zawarciem umowy nie wyłącza możliwości ich stosowania. Zgodnie z art. 384 par. 2 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), jeżeli posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte (a tak jest w branży ubezpieczeniowej), wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści, a więc np. ściągnąć dokument ze strony internetowej. Zakup polisy należy więc poprzedzić dokładnym zapoznaniem się z propozycją towarzystwa ubezpieczeń. [ramka 1] Mienie przedsiębiorstwa, czyli co Ubezpieczyciele przewidują objęcie polisą nie tylko własności ubezpieczonego, lecz także przedmiotów znajdujących się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, np. maszyny w leasingu czy wynajętego lokalu, który przedsiębiorca sam wyremontował. Jeśli jednak w trakcie swojej działalności przedsiębiorca korzysta np. z laptopa nieformalnie użyczonego mu przez znajomego, robi to na własny rachunek. Przy określaniu przedmiotu ubezpieczenia szczególnie istotne są definicje poszczególnych składników majątku zawarte w o.w.u. Przykładowo w praktyce interpretacja pojęcia budynku stosowana przez ubezpieczyciela może odbiegać od potocznej. Każdy ubezpieczyciel przewiduje ponadto katalog szczególnych przedmiotów, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. karty płatnicze czy dokumentacja przedsiębiorstwa, której odtworzenie może być bardzo kosztowne). Towarzystwa ubezpieczeń oferują objęcie ubezpieczeniem zarówno całego budynku, jak i pojedynczego lokalu, np. sklepu w podcieniach kamienicy czy pawilonu w centrum handlowym. W przypadku wykupienia polisy jedynie dla kilku pomieszczeń warto jednak się dowiedzieć, czy i w jaki sposób ubezpieczona jest cała nieruchomość, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi współwłasność poszczególnych jej części. Ubezpieczenie lokalu może bowiem nie obejmować szkód powstałych np. w wyniku zalania, jeśli woda dostała się do siedziby przedsiębiorstwa przez nieszczelny dach całego budynku. Definicja budynku, w zależności od towarzystwa ubezpieczeń, oprócz ścian wraz z wbudowanymi instalacjami może obejmować także drzwi wraz z zamkami, szyby w oknach, dodatkowe instalacje klimatyzacyjne czy wentylacyjne, a także urządzenia alarmowe. Najczęściej ubezpieczenie budynku rozciąga się na zainstalowane na stałe elementy wykończeniowe, rzadko jednak pokrywa szkody wynikłe ze stłuczenia szyb w oknach czy drzwiach lokalu, należy ubezpieczyć je zatem osobno. Ochroną ubezpieczeniową można także objąć takie budowle, jak ogrodzenia, wiaty, garaże, chodniki, zewnętrzne oświetlenie nieruchomości, billboardy, maszty antenowe, liczniki mediów itp. Niekiedy ubezpieczyciele dopuszczają także wykupienie ubezpieczenia dla obiektów małej architektury, czyli elementów wyposażenia otoczenia budynku, takich jak lampy, murki czy altanki. W takiej sytuacji warto jednak doprecyzować, co jest budowlą, a co obiektem małej architektury, zwłaszcza jeśli obie kategorie mienia ubezpieczone są na różne sumy. Nie tylko nieruchomości Gdy przedsiębiorca przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z lokalu niestanowiącego jego własności, ubezpieczenie może obejmować także nakłady adaptacyjne (zwane też inwestycyjnymi), czyli wydatki na dostosowanie lokalu do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty remontów czy wykończenia wnętrz. W tym kontekście istotne jest zachowanie faktur za wykonane usługi i kupione produkty, które zgodnie z o.w.u. mogą być wymagane dla obliczenia wysokości odszkodowania. Ubezpieczyć można także gotówkę, środki obrotowe (m.in. towary, surowce) oraz środki trwałe (maszyny, urządzenia oraz inne wyposażenie sklepów, biur lub magazynów). Tutaj jednak spod odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są często niskocenne składniki majątku, czyli przedmioty o wartości nieprzekraczającej zł, oraz sprzęt elektroniczny, zwłaszcza przenośny, na który zazwyczaj należy wykupić polisę na innych zasadach. Polisę można także rozszerzyć na znajdujące się w placówce firmy w momencie włamania lub pożaru rzeczy stanowiące własność pracowników bądź klientów przedsiębiorcy, o ile zostały przyjęte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Aby dane składniki majątku mogły być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, muszą być jednak spełnione pewne warunki. Ubezpieczyciele zazwyczaj nakładają na przedsiębiorców obowiązki związane z utrzymaniem przedmiotu ubezpieczenia w odpowiednim stanie technicznym oraz dochowaniem pewnych wymogów bezpieczeństwa. Towarzystwa wymagają np., by drzwi do lokalu wyposażone były w co najmniej dwa zamki wielozapadkowe, okna w kraty, a gotówka trzymana była w sejfie. Przedsiębiorca musi także pamiętać o regularnych i potwierdzonych w formie pisemnej przeglądach poszczególnych instalacji, np. przewodów spalinowych czy wentylacyjnych. [ramka 2] Towary nie wszędzie chronione Przy wystawianiu polisy przedsiębiorca określa miejsce ubezpieczenia, czyli lokalizację, w której musi znajdować się objęty umową majątek, aby podlegał ochronie ubezpieczeniowej. Za szkody powstałe w innym miejscu towarzystwo ubezpieczeń nie odpowie. Jeśli więc przedsiębiorca odda do serwisu zepsutą drukarkę, skąd następnie zostanie ona skradziona, ubezpieczyciel nie zwróci jej wartości. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. W większości przypadków mienie osobiste pracowników objęte jest ubezpieczeniem w każdym miejscu pracy wykonywanej na polecenie ubezpieczonego. Polisa często obejmuje także mienie, które z powodu bezpośrednio zagrażającej szkody lub już zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego zostało usunięte z miejsca ubezpieczenia, czyli np. towary przeniesione z magazynu położonego na terenie zagrożonym powodzią. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może jednak uzależnić udzielenie ochrony od przekazania informacji o nowej lokalizacji rzeczy w określonym terminie. Za dopłatą do umowy ubezpieczenia można wprowadzić klauzule dodatkowe, czyli postanowienia rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela, pozwalające np. na automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych placówek firmy czy też zabezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Również pewne kategorie ubezpieczeń, np. ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego, zazwyczaj zakładają objęcie przedmiotu ubezpieczenia odpowiedzialnością towarzystwa poza miejscem ubezpieczenia. Od posiadacza laptopa oczekuje się jednak wówczas sprawowania należytego nadzoru nad sprzętem, np. niepozostawiania go w samochodzie. Nawet jeśli w momencie wypadku losowego ubezpieczony majątek znajdował się w miejscu wskazanym w polisie, nie oznacza to automatycznej odpowiedzialności towarzystwa za szkodę. Ubezpieczyciele często bowiem wymagają, aby ubezpieczony majątek nie tylko znajdował się w konkretnej lokalizacji, lecz także przechowywany był w określonych warunkach. Spod ochrony ubezpieczeniowej często wyłączone są szkody powstałe w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków, np. w wyniku deszczu padającego w trakcie rozładunku towarów. Podobnie traktowane są uszkodzenia w produktach przechowywanych poniżej linii gruntu, najczęściej w piwnicach, lub na paletach niższych niż np. 10 cm, a także inne uszkodzenia wynikające z niewłaściwego składowania. Wartość zawsze problematyczna Kluczowym dla przedsiębiorcy elementem umowy, od którego zależy zarówno wysokość składki, jak i ewentualnego późniejszego odszkodowania, jest suma ubezpieczenia, którą ustala się najczęściej odrębnie dla każdego rodzaju mienia i poszczególnych ryzyk. Dokumenty dostarczane przez ubezpieczyciela zazwyczaj zawierają tylko ogólne wskazówki w zakresie oceny wartości ubezpieczanego majątku. Określenie sumy ubezpieczenia na podstawie wyceny majątku dokonanej Ramka 1. Najważniejsze elementy umowy n przedmiot, n miejsce, n suma (stała, zmienna, pierwsze ryzyko), n sposób obliczania wartości mienia, n zakres (rodzaje ryzyk), n wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (ze względu na przedmiot oraz zakres), n klauzule dodatkowe. Ramka 2. Sposób eksploatacji i konserwacji obiektu Ubezpieczyciel często ogólnie wskazuje, jakich działań oczekuje od ubezpieczonego, wymagając np. utrzymania rynien dachowych w dobrym stanie technicznym. O.w.u. mogą również odwoływać się do zaleceń producenta urządzeń czy wyposażenia, a także do przepisów prawa, np. z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ubezpieczony musi w takiej sytuacji postępować w zgodzie m.in. z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), choć o.w.u. nie wspominają o tym akcie. Niedopełnienie wskazanych w rozporządzeniu obowiązków związanych np. z corocznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych w przyszłości może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Ramka 3. Konsekwencje niewłaściwej oceny stopnia zużycia Stopień zużycia budynku zależy od wielu czynników, m.in. upływu czasu, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonania, przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, przeprowadzanych remontów. Jeśli przedsiębiorca wykupuje polisę dla 30-letniego warsztatu o drewnianym stropie, który był wprawdzie na bieżąco konserwowany, ale nigdy nie przeszedł generalnego remontu, wybór wariantu z ubezpieczeniem na wartość odtworzeniową może być ryzykowny. W momencie powstania szkody ubezpieczyciel uważnie przyjrzy się bowiem stopniowi zużycia i jeśli dojdzie do wniosku, że przekracza on wskazany w o.w.u. pułap (np. 50 proc.), to wypłata ubezpieczenia nastąpi z uwzglednieniem wartości rzeczywistej, a nie odtworzeniowej. Szkoda, której naprawienie kosztowałoby np. 20 tys. zł, zostanie więc pomniejszona o stopień zużycia budynku (np. 60 proc. wtedy zamiast 20 tys. przedsiębiorca dostanie zaledwie 8 tys. mimo opłacania wyższej składki). przez rzeczoznawcę majątdzaju zastosowanych matekowego jest rzadkością. Najriałów i sposobu wykończenia, częściej jedyne, na co może przy uwzględnieniu cen usług liczyć przedsiębiorca, to kil- i materiałów stosowanych na ka rad od agenta ubezpiecze- danym terenie. W przypadniowegoku ruchomości, np. maszyn, Suma ubezpieczenia zwią- koszt naprawy lub cena nazana jest z przyjętym w pobycia rzeczy tego samego rolisie sposobem obliczania dzaju, typu, modelu i o tych wartości mienia w razie wy- samych lub zbliżonych pastąpienia szkody. Wskazane rametrach wraz z kosztami jest określenie górnej grani- transportu i montażu. cy odpowiedzialności ubez- O ile obliczenie wartości pieczyciela z zastosowaniem odtworzeniowej urządzeń czy mechanizmów, według któ- wyposażenia w dalszym ciąrych oszacowana zostanie gu dostępnych na rynku nie wysokość ewentualnego od- powinno nastręczać ubezpieszkodowaniaczającemu problemów, o tyle Najkorzystniejsza w razie w przypadku nieruchomo- powstania szkody jest zaści konieczne może okazać zwyczaj wartość odtworze- się powołanie rzeczoznawcy niowa, odpowiadająca kosz- majątkowego. Jeśli jednak tom przywrócenia mienia do przedsiębiorca nie chce po- stanu nowego (nieulepszonenosić dodatkowych kosztów, go). W przypadku budynków to może skorzystać z publi- wartość odtworzeniowa najkowanego przez wojewodę częściej obejmuje koszt odbu- wskaźnika przeliczeniowego dowy lub remontu z zacho- kosztu odtworzenia 1 mkw. waniem dotychczasowych powierzchni użytkowej bu- wymiarów, konstrukcji, rodynków mieszkalnych, który

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 1 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VINŻYNIER W UNII VPRAWO VTEMAT MIESIĄCA VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VINŻYNIER W UNII VPRAWO VTEMAT MIESIĄCA VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o Bez kompetentnego kosztorysanta, a właściwie specjalisty od kosztów, udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, prace projektowe oraz niektórych innych zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4.

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK UTRATY LUB USZKODZENIA Przyjęte Uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

FIRMA i PRAWO gazetaprawna.pl

FIRMA i PRAWO gazetaprawna.pl sne owocze ia narzędz online dla prenumeratorów DGP za darmo! Zarejestruj się i korzystaj! www.narzedzia. Akty prawne Kalkulatory Aktywne druki Wskaźniki i stawki FIRMA i PRAWO T Y G O D I K DZIEIK.PL

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Budując dom musimy pamiętać o wielu sprawach, także takich, które jedynie pośrednio wydają nam się związane z realizowaną inwestycją. Jedną z nich są różne rodzaje

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Andrzejem Malinowskim Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich czytaj na str. 30. Jak podnieść własną efektywność?... str.

Rozmowa z Andrzejem Malinowskim Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich czytaj na str. 30. Jak podnieść własną efektywność?... str. Jak podnieść własną efektywność?...... str. 66 Pierwszy w Polsce magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw www.gazeta-msp.pl Październik 2008 Nr 10(78)/2008 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ) 1 Zastosowanie SWU 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( OWU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA CZĘŚĆ A POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszelkiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo