AGENDA. NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENDA. NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS"

Transkrypt

1 NOTICE OF 69 th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS The Board of Directors of St. Stanislaus St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited hereby gives notice that the 69 th Annual General Meeting of Members will be held on Thursday, April 24, 2014 at 7:00 p.m. at St. Casimir s Parish Hall, 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario. In accordance with Article 7.04 of Credit Union By-law No.1, this notice of the 69th Annual General Meeting along with the name and curriculum vitae of each candidate has been sent to members and is available to be picked up at all Credit Union branches. In accordance with Section 212(4) of the Act, and as further defined in Credit Union By-law No.1, copies of the financial statements and the reports of the Audit Committee, the Auditor and the Chair, Board of Directors and the CEO shall be available to be picked up at all Credit Union branches ten (10) days before the date of the meeting, and, along with the notice of meeting, with inclusions as defined above, at the Annual General Meeting. The above referenced meeting notice, financial statements and reports, along with any respective inclusions as defined above, will also be made available on the Credit Union web site at www. polcu.com and upon request by mail, at a nominal charge, through the Credit Union Call Centre at or AGENDA 1. Invocation and Honouring of the Deceased Members. 2. Welcoming of Guests and Members. 3. Establishing a Quorum. 4. Presentation of the Agenda. 5. Presentation of Minutes of the Last AGM and the Special Meeting of Members. 6. Reports: a. Audit Committee; b. Auditors; c. Chair, Board of Directors and the CEO. 7. Discussion of Reports. INTERMISSION 8. Elections: a. Presentation of Nominees - Board of Directors. b. Voting. 9. Announcement of Voting Results. 10. Appointment of Auditors. 11. Open Discussion. 12. Adjournment of Meeting and Closing Prayer. Prompt arrival at the Meeting will be appreciated. Presentation of passbooks and an ID with a photo will be requested. By order of the Board of Directors Antoni Pakulski, Corporate Secretary February 18, 2014

2 ZAWIADOMIENIE O 69. WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW Rada Dyrektorów Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza niniejszym zawiadamia, że 69. Walne Zebranie Członków Credit Union odbędzie się w czwartek 24 kwietnia 2014 roku o godzinie 19:00 w audytorium parafii św. Kazimierza przy 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario. Zgodnie z artykułem 7.04 Statutu nr 1 Credit Union, niniejsze Zawiadomienie o 69. Walnym Zebraniu, razem z nazwiskami i życiorysami kandydatów, przesłane jest do Członków do odebrania we wszystkich oddziałach Credit Union. Zgodnie z paragrafem 212(4) Ustawy oraz odnośnymi przepisami Statutu nr 1 Credit Union, roczne sprawozdania finansowe, sprawozdanie Komisji Kontroli, Audytorów, Przewodniczącego Rady Dyrektorów i CEO będą do odebrania we wszystkich oddziałach Credit Union na dziesięć (10) dni przed datą Walnego Zebrania. Wszystkie materiały informacyjne i wyborcze razem z niniejszym Zawiadomieniem i wyżej wymienionymi informacjami będą dostępne również w czasie Walnego Zebrania. Wyżej wymienione zawiadomienie o zebraniu, sprawozdania finansowe i raporty wraz ze wszystkimi wymaganymi materiałami informacyjnymi, będą udostępnione także na stronie internetowej Credit Union i mogą być przesłane pocztą, po uprzednim zamówieniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty w Call Centre - tel lub PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania, modlitwa i uhonorowanie zmarłych Członków. 2. Powitanie Gości i Członków. 3. Stwierdzenie kworum. 4. Prezentacja porządku obrad. 5. Prezentacja protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania i Specjalnego Zebrania. 6. Sprawozdania: a. Komisji Kontroli; b. Audytorów; c. Przewodniczącego Rady Dyrektorów i CEO. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami. PRZERWA 8. Wybory: a. Prezentacja kandydatów do Rady Dyrektorów. b. Wybory. 9. Ogłoszenie rezultatów wyborów. 10. Zatwierdzenie audytora. 11. Wolna dyskusja. 12. Zamknięcie zebrania i odmówienie modlitwy. Prosimy wszystkich Członków o punktualne przybycie. Przy wejściu na salę będzie wymagane okazanie książeczki członkowskiej i dokumentu tożsamości z fotografią. Z polecenia Rady Dyrektorów Antoni Pakulski, Sekretarz korporacji 18 luty 2014 r.

3 ANNUAL MEETING OF MEMBERS / WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ADVANCE POLLS PUNKTY WCZEŚNIEJSZEGO GŁOSOWANIA Date and time of voting at all locations: Tuesday, April 15, 2014 Wcześniejsze głosowanie odbędzie się we wtorek, 15 kwietnia 2014 r. 1. TORONTO 220 Roncesvalles Ave. 9:00 am - 5:00 pm 2. TORONTO 2987 Bloor St. West 10:00 am - 5:00 pm 3. TORONTO 3055 Lake Shore Blvd West 10:00 am - 4:00 pm 4. MISSISSAUGA 3621 Dixie Rd 9:00 am - 6:00 pm 5. MISSISSAUGA 4300 Cawthra Rd 9:00 am - 9:00 pm 6. MISSISSAUGA 3145 Dundas St. West, Unit 5 9:00 am - 6:00 pm 7. HAMILTON 709 Barton St. East 10:00 am - 5:00 pm 8. OSHAWA 50 Richmond St. East 2:00 pm - 6:00 pm PLEASE NOTE! In order to have the right to vote, each member must have ten (10) ten-dollar ($10.00) memberships Shares ($100.00) and have opened his or her account by March 31, In order to vote, members must bring proof of account number (a passbook or cheque) and one piece of a valid photo ID (eg.: passport, driver s licence, or health care card with a photo). Any member may vote either at the Advance Polls OR at the Annual General Meeting. UWAGA! Aby móc oddać głos w wyborach, Członek Credit Union musi utrzymać dziesięć (10) dziesięciodolarowych ($10.00) udziałów członkowskich (łącznie $100) oraz posiadać otwarte konto na dzień 31 Marca 2014 r. Aby móc oddać głos, Członkowie muszą okazać dowód numeru konta (np. książeczka bankowa lub czek) oraz dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, karta zdrowia ze zdjęciem). Każdy Członek może głosować w punktach wcześniejszego głosowania ALBO podczas Walnego Zebrania. Call Centre: / Po informacje prosimy dzwonić do Centrum Informacyjnego: Tel.: Toll Free / bezpłatna infolinia:

4 ANNUAL MEETING OF MEMBERS / WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW VOTING INFORMATION / INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA The information below provides guidelines and interpretations related to voting at the Advance Polls and the Annual Meeting of Members. 1. IDs Required In order to vote in the Advance Polls or attend the Annual Meeting, members must bring proof of account number (a passbook or cheque) and one piece of valid photo ID (eg.: passport, driver s licence, or health care card with a photo). 2. Record Date Record Date is the date for the determination of the members entitled to vote at the Annual Meeting of Members. The Record Date is set at March 31, Share Account Balance In accordance with Article 2.03 of the Credit Union by-law, every member shall maintain ownership of at least the required minimum number of membership Shares (10 x $10) in order to keep his, her or its voting rights. 4. Age Only Members 16 years of age and over are eligible to vote. 5. Unincorporated Business - Sole Proprietorship Consistent with the Act, sole proprietorship business accounts do NOT entitle the sole proprietor to a second vote if the sole proprietor is personally a member of the Credit Union and therefore already entitled to a vote for that personal membership. 6. Unincorporated Associations and Corporations Members who are unincorporated associations and corporations are eligible to vote through PROXIES. 7. Proxies Proxy forms can be picked up at all branches. All proxies shall be signed by as many signing persons as is required to sign a cheque, and shall be confirmed at a Credit Union branch in order to verify signatures. Załączone informacje zawierają wskazówki oraz interpretacje dotyczące głosowania w Punktach Wcześniejszego Głosowania i na Walnym Zebraniu Członków. 1. Wymagane dokumenty tożsamości Aby móc oddać głos w punktach wcześniejszego głosowania lub uczestniczyć w Walnym Zebraniu, Członek musi okazać dowód numeru konta (np. książeczka bankowa lub czek) oraz dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy lub karta zdrowia ze zdjęciem). 2. Data Rejestracji Data Rejestracji jest to data ustalenia listy Członków mających prawo głosowania na Walnym Zebraniu. Data Rejestracji jest wyznaczona na dzień 31 marca 2014 r. 3. Stan konta udziałowego Zgodnie z Artykułem 2.03 Statutu Credit Union, każdy Członek musi utrzymać wymagane minimum udziałów członkowskich (10 x $10) w celu posiadania prawa do głosowania w wyborach. 4. Wiek Tylko Członkowie w wieku 16 lat i powyżej, mają prawo oddania głosu w wyborach. 5. Nieinkorporowane firmy - Sole Proprietorship Zgodnie z Ustawą, konta firmowe typu sole proprietorship NIE uprawniają ich właścicieli do drugiego głosowania, jeżeli jedyny właściciel firmy jest osobiście członkiem Credit Union i ma prawo do głosowania wynikające z osobistego członkostwa. 6. Nieinkorporowane stowarzyszenia i korporacje Członkowie o statusie nieinkorporowanego stowarzyszenia i korporacje mają prawo głosu za pomocą upoważnienia - PROXY. 7. Upoważnienia do głosowania - Proxy Formularze Proxy można odebrać we wszystkich oddziałach Credit Union. Wypełniony Proxy musi być podpisany przez taką samą liczbę osób, jaka jest upoważniona do podpisywania czeków i następnie potwierdzony w oddziale Credit Union, gdzie po zweryfikowaniu podpisów formularz zostanie ostemplowany i podpisany przez przedstawiciela oddziału.

5 NOMINEES FOR ELECTION TO THE POSITION OF DIRECTOR TO THE BOARD OF DIRECTORS KANDYDACI NA FUNKCJĘ DYREKTORA W RADZIE DYREKTORÓW In alphabetical order - W kolejności alfabetycznej ( 3 vacancies - 3 wakaty ) 1. DUTKIEWICZ, Andrzej 2. GADOMSKI, Henryk 3. MAZURKIEWICZ, Piotr Paweł 4. ROSZAK, Arthur 5. SAMULEWSKI, Leo 6. TCHÓRZEWSKA - SRIVASTAVA, Barbara

MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO

MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO www.polcu.com MEMBERSHIP / CZŁONKOSTWO To open an account, you will need Two (2) pieces of identification [one (1) with a photograph]. We accept: Driver s Licence, Passport, Certificate of Canadian Citizenship,

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

CORRESPONDENCE VOTING FORM / FORMULÁŘ KE KORESPONDENČNÍMU HLASOVÁNÍ / FORMULARZ GŁOSOWANIA DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

CORRESPONDENCE VOTING FORM / FORMULÁŘ KE KORESPONDENČNÍMU HLASOVÁNÍ / FORMULARZ GŁOSOWANIA DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ CORRESPONDENCE VOTING FORM / FORMULÁŘ KE KORESPONDENČNÍMU HLASOVÁNÍ / FORMULARZ GŁOSOWANIA DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ The undersigned, being a shareholder (the Shareholder ) of PEGAS NONWOVENS SA, a public

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2009

Raport bieżący nr 16 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-10 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Educational Services Agreement 2014-2015. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015. Entered into in Kraków Lusina on (date)

Educational Services Agreement 2014-2015. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015. Entered into in Kraków Lusina on (date) Educational Services Agreement 2014-2015 Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015 Entered into in Kraków Lusina on (date) by and between zawarta w Krakowie - Lusinie (data) pomiędzy 1. International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś?

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś? Jesień 2012 PENNY Saved Zmieniamy nasz system komputerowy Od 1 listopada 2012r. będziemy pracować na nowym systemie komputerowym, który umożliwi nam poszerzenie wachlarza naszych usług. Zmieni się wygląd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta Wniosek o otwarcie konta Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome zawiera Konto Osobiste NatWest Welcome z kartą debetową oraz Konto do Przelewu Pieniędzy z kartą do przelewu pieniędzy Application Form

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish

Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish in Toronto, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited has been serving the Polish community

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ- CLAIMS MADE POLICY Directors and Officers-

Bardziej szczegółowo

Raport Przewodniczącej Rady Dyrektorów

Raport Przewodniczącej Rady Dyrektorów Raport Przewodniczącej Rady Dyrektorów Szanowni Państwo, Członkowie Centrum Polsko-Slowiańskiego: Pragnę przedstawić Państwu nasz raport za rok 2008. Jak zawsze, rok 2008 rozpoczął się tradycyjną choinką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX

Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX Bruksela, dnia 20 lipca 2014 r. Sprawozdanie nr 69/2014 Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX Wilno, 27 czerwca 2014 r. W dniu 27 czerwca w Wilnie odbyło się kolejne posiedzenie Rady IPEX. IPEX to Międzyparlamentarna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi UsłUgi internetowe wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi Bankowość internetowa Płatność rachunków Dodatkowe systemy zabezpieczenia Zapobieganie oszustwom internetowym 1 800 297-2181

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo