DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK"

Transkrypt

1 ZAJĘCIA LABORATORYJNE 215 JESTEŚ PRACOWNIKIEM DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI FIRMY PRODUKCYJNEJ MLECZARZ SP. Z O.O. TWOJE ZADANIE POLEGA NA: 1) WDROŻENIU W FIRMIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT 2) ZADEKRETOWANIU W PROGRAMIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OPERACJE GOSPODARCZE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ) SPORZĄDZENIU ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD KONT KSIEGI GŁOWNEJ I KSIĄG POMOCNICZYCH 4) SPORZĄDZENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I BILANSU ZAMKNIĘCIA Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa MLECZARZ sp. z o. o. jest produkcja dwóch produktów: 1. masło extra 2. ser typu gouda. Do produkcji tych wyrobów firma zużywa następujące materiały: śmietana % mleko znormalizowane karoten zakwas podpuszczka sól. DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK NIP REGON Adres 55-2 Wrocław, ul. Komandorska 12 Telefon BPH PBK S.A. Bank Konto firmowe Wrocław, Urząd Skarbowy Krzyki Urząd Skarbowy ul. Sztabowa Podatnik Stawka obniżona 8%, rozliczenie miesięczne Według rzeczywistej ceny zakupu netto, Ewidencja materiałów rozchód - metoda FIFO Ewidencja wyrobów Według rzeczywistego kosztu wytworzenia gotowych Ewidencja kosztów W zespole 4 i 5 Rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny Rejestry księgowy REJESTR OGÓLNY Pracownicy pracowników należy wprowadzić poprzez uruchomienie programu mikrogratyfikant Podmioturuchom 1) ( imię i nazwisko studenta - pracownik księgowości) PESEL , NIP Wrocław, ul. Szewska 2/8 1) Anna Lis pracownik produkcji PESEL , NIP Oława, ul. Wrocławska 4/6 2) Wojciech Nowak pracownik produkcji PESEL 74814, NIP Poznań, ul. Młyńska 52 1

2 Na dzień X.X. 215 (rozpoczęcie pracy z programem) jednostka posiada następujące wartości składniki majątku i kapitału: Środki trwałe (wartość początkowa) 4, Kapitał zakładowy 64, Rachunek bieżący, Wykaz środków trwałych. Środki trwałe 1 Linia technologiczna do produkcji masła 2 Linia technologiczna do produkcji sera Zestaw komputerowy Wartość początkowa KR Ś 18 zł 15 zł Stawka Data przyjęcia Uwagi 14% Zakup dnia 2- go miesiąca poprzedniego 14% Zakup dnia 12- go miesiąca poprzedniego 4 zł 491 % Zakup dnia 4- go miesiąca poprzedniego metoda liniowa metoda liniowa metoda liniowa Wykaz dotychczasowych kontrahentów DOSTAWCY NIP ADRES P.P. MOLICKI i synowie ul. Sowia Wrocław sp z o.o. AQUA SA ul. Oławska Wrocław P.P.H. WADIUM sp. z o.o ul. Targowa Warszawa K. S. WIELICZKA SA ul. Daniłowicza Wieliczka Telekomunikacja Polska ul. Purykniego Wrocław SA ODBIORCY Hipermarket al. Hallera Wrocław CARREFOUR 6 Hipermarket REAL ul. Krzywoustego Wrocław 126 PSS POŁUDNIE ul. Podwale 7/8 5-4 Wrocław 2

3 Zakładowy Plan Kont Zespół Zespół Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Zespół 1 Zespół Kasa Rachunek bieżący Zespół 2 Zespół Zespół 1 11 Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki budżetowe Rozrachunki z tytułu VAT Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozliczenie zakupu materiałów Materiały na składzie Zespół 4 Zespół Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty Pozostałe koszty proste Rozliczenie kosztów Koszty produkcji podstawowej Koszty wydziałowe Koszty ogólnego zarządu Wyroby gotowe Produkcja w toku Przychody ze sprzedaży produktów Koszt własny sprzedanych produktów Koszty finansowe Przychody finansowe Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Kapitał podstawowy Wynik finansowy Podatek dochodowy

4 FAKTURA VAT Nr 55 AQUA SA Wrocław ul. Oławska 2 NIP Konto Wrocław dnia: 5.bm. br r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 5.bm. br r. Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z Nazwa towaru lub PKWiU J.m. Ilość usługi 1. Karoten kg Zakwas kg Razem: * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko, podpis uprawnionej do otrzymania osoby uprawnionej do faktury wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiąt /1 Środek transportu: Dowód Pz nr 2 Materiały przyjęto do magazynu ` FA VAT NR 2/X/2X r. Warszawa, dnia 6.X.2X r. Data sprzedaży: 6.X.X r. ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr Materiały przyjęto do magazynu Sposób zapłaty: przelew 7 dni Dowód Pz nr 1 SPRZEDAWCA: NABYWCA: PPH WADIUM MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: WARSZAWA ul. TARGOWA 5 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr PODPUSZCZKA kg Słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia zł razem Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Paweł Sarna Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lis W tym zw Do zapłaty tysiąc sześćset dwadzieścia zł 4

5 FAKTURA VAT Nr 15 Kopalnia Soli WIELICZKA SA Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Wieliczka dnia: 4.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 4.bm. br. Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: własny Podatek VAT Wartość sprzedaży z Zł gr Zł gr % zł Gr Zł Gr 1. Sól kg Razem: Sposób zapłaty: przelew 21 dni * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Agnieszka Cicha Słownie zł: sto dwadzieścia trzy Dowód Pz nr 1 Materiały przyjęto do magazynu zł ` FA VAT NR 12 Warszawa, dnia 8.bm.br. Data sprzedaży:8.bm.br. Sposób zapłaty: przelew 7 dni ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr 4 Materiały przyjęto do magazynu SPRZEDAWCA: NABYWCA: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOPOL MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: Warszawa ul. Miejska 25 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr Mleko znormalizowane kg Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (student) Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lipnicka razem W tym zw Do zapłaty dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 5

6 FAKTURA VAT Nr 5 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA DOBRE MLEKO Oława ul. Opolska 2 NIP ooo Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Oława dnia: 8.bm. br Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 8. bm. br Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: Podatek VAT Dowód Pz nr 5 Materiały przyjęto do magazynu Wartość sprzedaży z 1. śmietana % litr Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiąt /1 FAKTURA VAT Nr 44 Wrocław dnia: 18. bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 18. bm. br. Środek transportu: REKLAMA - Nowicki i wspólnicy s.j. ul. Kobierzycka 1 NIP Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Ulotki reklamowe szt Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: sześćset piętnaście 6

7 FA VAT NR 14 SPRZEDAWCA: Warszawa, dnia 15.bm. br. Data sprzedaży: 15. bm. br. Sposób zapłaty: przelew 7 dni NABYWCA: ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr 6 Materiały przyjęto do magazynu Spółdzielnia Mleczarska MLEKOPOL MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: Warszawa ul. Miejska 25 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr Mleko znormalizowane litr Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (student) Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lipnicka razem W tym zw Do zapłaty dwa tysiące pięćset s dziewięćdziesiąt dwa FAKTURA VAT Nr 45. Oława dnia: 17.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 17.bm.br. Dowód Pz nr 7 Materiały przyjęto do magazynu Środek transportu: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA DOBRE MLEKO Oława ul. Opolska 2 NIP ooo Konto Nazwa towaru lub usługi PKWi U J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. śmietana % litr Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiat /1 7

8 RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE nr 1 Miłosz Grabski - student Wykonanie strony internetowej dniu 5.X. X r. PESEL NIP Wrocław, ul. Piękna 12/15. Pozycje Kwota 1. Przychód ogółem 8, 2. Ubezpieczenie społeczne 1,71%. Dochód 8, 4. Koszty uzyskania przychodu 2% 16, 5. Podstawa opodatkowania 64, 6. Podatek dochodowy 18% 6, 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75%, 8. Ubezpieczenie zdrowotne 9%, 9. Podatek do US 1. Do wypłaty Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Umowa Przychód ogółem 2. zlecenie Podatek dochodowy. 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE nr 2 Milena Gierczak zatrudniona na pełnym etacie w SM Wspólnota Wykonanie prac porządkowych w dniach od 15-1.X. X r. PESEL NIP Wrocław, ul. Traugutta 12/21. Pozycje Kwota 1. Przychód ogółem 5, 2. Ubezpieczenie społeczne 1,71%,. Dochód 5, 4. Koszty uzyskania przychodu 2% 1, 5. Podstawa opodatkowania 4, 6. Podatek dochodowy 18% 76, 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8,75 8. Ubezpieczenie zdrowotne 9% 45, 9. Podatek do US.. 1. Do wypłaty 8

9 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Umowa Przychód ogółem 2. zlecenie Ubezpieczenie zdrowotne. Podatek dochodowy 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM MLECZARZ sp. z o.o. LISTA PŁAC ZA MIESIĄĆ. Imię i nazwisko Płaca zasadnicza Dodatki Wynagrodze nie brutto Ubezpieczen ie społeczne 1,71% Ubezpieczenie zdrowotne 9% Należna zaliczka na podatek dochodowy Do wypłaty Student 18, premia ,2 155,2 111, 1459,48 Anna staż pracy 14, Lis ,65 116,49 61, 1116,86 Adam Nowak 14, ,94 18,7 58, 141, RAZEM 46, ,79 8,54 2, 617,67 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. nr 1 Wynagrodzenie brutto 2. Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne 4. Podatek dochodowy Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis 9

10 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy 1. Deklaracja ZUS Składki na ubezpieczenia społeczne, FP 2. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Winien Ma cząstkowe kontrolne 911,4 FAKTURA VAT Nr 25/X/X r. PROGRAMATOR SP.Z.OO Wrocław ul. Kobierzycka 4 NIP Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Wrocław dnia: 28.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28. bm. br. Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: własny Dowód OT nr 1 przyjęto do eksploatacji Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Oprogramowanie szt Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt /1 Dział - Wydział K-to kosztów K-to wydz. Rw Nr bieżący Rw Egz. 1 Skąd Dokąd Pobranie materiałów Nr magaz. Rw Data magazyn Produkcja masła wewn. 15.bm.br Nr indeksu materiałowego Nazwa materiału Żądana Ilość Cena Wartość Jed n. Wydana zł gr zł gr Konto syntet. materiałów Zapas Ilość karoten,4 Kg, zakwas 1 Kg śmietana 8 L razem 286 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. 1

11 ` FA VAT NR 42. SPRZEDAWCA: Warszawa, dnia 26.bm. br. Data sprzedaży: 26.bm. br Sposób zapłaty: przelew 21 dni NABYWCA: ORYGINAŁ / KOPIA Dowód OT nr 2 samochód przyjęto do eksploatacji FIAT POLAND MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: WARSZAWA ul. KARKONOSKA 1 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. PODATEK VAT Wartość netto Wartość brutto Netto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr FIAT DUCATO szt Słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł razem Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Paweł Sarna Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lis W tym zw Do zapłaty siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. I Oddział we Wrocławiu WYCIĄG ZESTAWIENIE nr rachunku wyciąg nr Data X.2X r. MLECZRZ sp. z o.o UL. Komandorska 12 KWOTA OPERACJ SALDO Data WYSZCZEGÓLNIENIE I 1.X..2X r. saldo początkowe odsetki od środków na rachunku.x. bieżacym 1 Zapłacono za Fa VAT nr 2 dla.x. Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOPOL X. Opłata za prowadzenie rachunku 2 Zapłacono za Fa VAT nr 15.X. dla Kopalni Soli WIELICZKA 12 Przelew wynagrodzenie netto na ROR.X. pracowników Zapłacono za Fa VAT nr 2.X. dla PPH WADIUM 1 62 Wn Dekretacja Ma Saldo końcowe Kierownik oddziału Katarzyna Ostrowska 11

12 FAKTURA VAT Nr 25. ENERGIA PRO GIGAWAT SP. Z O.O. Pl. Powstańców Śl Wrocław NIP Konto Wrocław dnia: 28.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28. bm.br. Środek transportu: Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez podatku VAT Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Energia elektryczne kwh Razem: * niepotrzebne skreślić Ewa Malec W tym Słownie zł: trzysta sześćdziesiąt dziewięć /1 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstko kontrolne we 1. Tabela amortyzacyj Amortyzacja linii technologicznej do produkcji masła 2. na za bm Amortyzacja linii technologicznej do produkcji sera. Amortyzacja zestawu komputerowego 4. Amortyzacja oprogramowania (jednorazowa) Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Dział - Wydział K-to kosztów K-to wydz. Rw Nr bieżący Rw 2 Egz. indeksu materiało wego Skąd Dokąd Pobranie Nr magaz. Rw Data Magazyn Produkcja sera materiałów wewn. 16.X.X Nazwa materiału Ilość Cena Wartość Konto Zapas syntet. Żądana Jedn. Wydana zł gr zł gr Ilość materiałów mleko 228 L zakwas 2,5 Kg 2,5 2 5 podpuszczka 1,7 Kg 1,7 51 sól 58 kg razem Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. 12

13 FAKTURA VAT Nr 15 MWiK OŁAWA Lipowa ława NIP Konto Wrocław dnia: 18.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 18.bm.br. Środek transportu: Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z Nazwa towaru lub PKWi J.m. Ilość usługi U 1. Woda technologiczna m * niepotrzebne skreślić Razem: uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malec Słownie zł: pięćdziesiąt jeden 6/1 ROZDZIELNIK KOSZTÓW WEDŁUG RODZAJU KOSZT WEDŁUG RODZAJU KOSZTY PRODUKCJI PODSTAWOWEJ Ser masło ROZDZIELNIK KOSZTY WYDZIAŁOWE KOSZTY ZARZĄDU SUMA AMORTYZACJA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZUŻYCIE ENERGII USŁUGI OBCE WYNAGRODZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PODATKI I OPŁATY POZOSTAŁE KOSZTY Razem 1

14 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe Kontrolne 1. Rozdzielnik kosztów wydziałowych Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis Symbol cyfr. dok. 1/29 Nazwa wyrobu zespołu części recept. MASŁO PW Przyjęcie wyrobu Przekazuje Kto: produkcja dla kogo: magazyn Nr rysunku wyrobu zespołu części recept. Nr dok. warszt. Symb. mag. Nr magazynowy dok. /br Symb. cyfr. wyrobu zespołu części recept. Pełne określenie materiału Numer normy KTM symbol indeksu Cena za jm. Normy zużycia na ilość im. brutto Element wyjśc. netto Przyjęto wyrobów ZLECENIE : Ilość 1 KG Wartość 14 ZŁ Zdał Przyjął Wystawił Zatwierdził ( 14 ZŁ. Wymiary elem. wyjśc. M c nr szt, ilość mat. j.m. Ilość zadeklarowana Dobrych 1 KG Ilość wyrobów Nr karty braków Kontrola techniczna Ilość po przyjęciu ( stan ) złych 2 KG. zapisu Symbol cyfr. Dok 2/29. Nazwa wyrobu zespołu części recept. SER PW Przyjęcie wyrobu Przekazuje Kto: produkcja dla kogo: magazyn Nr rysunku wyrobu zespołu części recept. Nr dok. warszt. Symb. mag. Nr magazynowy dok. /br Symb. cyfr. wyrobu zespołu części recept. Pełne określenie materiału Numer normy KTM symbol indeksu Cena za jm. Normy zużycia na ilość im. brutto Element wyjśc. netto Przyjęto wyrobów ZLECENIE : Ilość KG Wartość ZŁ Zdał Przyjął Wystawił Zatwierdził ( 1 ZŁ. Wymiary elem. wyjśc. M c nr szt, ilość mat. j.m. Ilość zadeklarowana Dobrych KG Ilość wyrobów Nr karty braków Kontrola techniczna Ilość po przyjęciu ( stan ) złych 25 KG. zapisu 14

15 Dział - Wydział WZ Nr i data faktury Nr bieżący Wz 1 Fa nr 1 z dnia 22.bm.br Skąd Odbiorca Wydanie z magazynu Nr magaz. Wz Data magazyn CERREFUR 22.bm.br Nr indeksu materiałowego Nazwa materiału Żądana Ilość Cena Wartość Jed n. Wydana zł gr zł gr Konto syntet. materiałów Zapas Ilość Masło 5 kg Ser 2 kg razem 2 7 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. FAKTURA VAT Nr 1/X/X r. Wrocław dnia: 22.X.X r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28.X.X r. Środek transportu: własny Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Hipermarket CERREFUr Al.Hallera Wrocław NIP Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Masło kg Ser kg Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury Dorota Nowak uprawnionej do wystawiania faktury Słownie zł: cztery tysiące trzysta dwadzieścia Nr zamówienia 485//9X Nr indeksu materiałowego Transport Odbiorcy Materiał SER Odbiorca REAL Przeznaczenie SPRZEDAŻ Wz 2 Wydanie materiałów na zewnątrz Data wysyłki ILOŚĆ Żądana Jedn. Wydana Nr bieżący Wz 2 Egz. 1 Nr magaz. Wz Cena Wartość Data Nr i data faktury Fa nr 2 z dnia 2.bm.br Konto synt.mater. Zapas /ilość 2 KG

16 FAKTURA VAT Nr 2 Wrocław dnia: 2.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 2.bm.br Środek transportu: własny Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Hipermarket REAL Ul. Krzywoustego 126 NIP Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1 Ser kg Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury Dorota Niedbalska uprawnionej do wystawiania faktury Słownie zł: trzysta dwadzieścia cztery /1 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Przeksięgowanie produkcji w toku 2.. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Podatek dochodowy 2.. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis 16

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części publikacji zamieszczono treść przykładowego zadania egzaminacyjnego do etapu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowego oraz jego rozwiązanie z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Uwaga: Wpisywanie danych powinno być powierzone osobie, która doskonale zna obsługę programów do

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo