DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK"

Transkrypt

1 ZAJĘCIA LABORATORYJNE 215 JESTEŚ PRACOWNIKIEM DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI FIRMY PRODUKCYJNEJ MLECZARZ SP. Z O.O. TWOJE ZADANIE POLEGA NA: 1) WDROŻENIU W FIRMIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT 2) ZADEKRETOWANIU W PROGRAMIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OPERACJE GOSPODARCZE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ) SPORZĄDZENIU ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD KONT KSIEGI GŁOWNEJ I KSIĄG POMOCNICZYCH 4) SPORZĄDZENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I BILANSU ZAMKNIĘCIA Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa MLECZARZ sp. z o. o. jest produkcja dwóch produktów: 1. masło extra 2. ser typu gouda. Do produkcji tych wyrobów firma zużywa następujące materiały: śmietana % mleko znormalizowane karoten zakwas podpuszczka sól. DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK NIP REGON Adres 55-2 Wrocław, ul. Komandorska 12 Telefon BPH PBK S.A. Bank Konto firmowe Wrocław, Urząd Skarbowy Krzyki Urząd Skarbowy ul. Sztabowa Podatnik Stawka obniżona 8%, rozliczenie miesięczne Według rzeczywistej ceny zakupu netto, Ewidencja materiałów rozchód - metoda FIFO Ewidencja wyrobów Według rzeczywistego kosztu wytworzenia gotowych Ewidencja kosztów W zespole 4 i 5 Rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny Rejestry księgowy REJESTR OGÓLNY Pracownicy pracowników należy wprowadzić poprzez uruchomienie programu mikrogratyfikant Podmioturuchom 1) ( imię i nazwisko studenta - pracownik księgowości) PESEL , NIP Wrocław, ul. Szewska 2/8 1) Anna Lis pracownik produkcji PESEL , NIP Oława, ul. Wrocławska 4/6 2) Wojciech Nowak pracownik produkcji PESEL 74814, NIP Poznań, ul. Młyńska 52 1

2 Na dzień X.X. 215 (rozpoczęcie pracy z programem) jednostka posiada następujące wartości składniki majątku i kapitału: Środki trwałe (wartość początkowa) 4, Kapitał zakładowy 64, Rachunek bieżący, Wykaz środków trwałych. Środki trwałe 1 Linia technologiczna do produkcji masła 2 Linia technologiczna do produkcji sera Zestaw komputerowy Wartość początkowa KR Ś 18 zł 15 zł Stawka Data przyjęcia Uwagi 14% Zakup dnia 2- go miesiąca poprzedniego 14% Zakup dnia 12- go miesiąca poprzedniego 4 zł 491 % Zakup dnia 4- go miesiąca poprzedniego metoda liniowa metoda liniowa metoda liniowa Wykaz dotychczasowych kontrahentów DOSTAWCY NIP ADRES P.P. MOLICKI i synowie ul. Sowia Wrocław sp z o.o. AQUA SA ul. Oławska Wrocław P.P.H. WADIUM sp. z o.o ul. Targowa Warszawa K. S. WIELICZKA SA ul. Daniłowicza Wieliczka Telekomunikacja Polska ul. Purykniego Wrocław SA ODBIORCY Hipermarket al. Hallera Wrocław CARREFOUR 6 Hipermarket REAL ul. Krzywoustego Wrocław 126 PSS POŁUDNIE ul. Podwale 7/8 5-4 Wrocław 2

3 Zakładowy Plan Kont Zespół Zespół Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Zespół 1 Zespół Kasa Rachunek bieżący Zespół 2 Zespół Zespół 1 11 Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki budżetowe Rozrachunki z tytułu VAT Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozliczenie zakupu materiałów Materiały na składzie Zespół 4 Zespół Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty Pozostałe koszty proste Rozliczenie kosztów Koszty produkcji podstawowej Koszty wydziałowe Koszty ogólnego zarządu Wyroby gotowe Produkcja w toku Przychody ze sprzedaży produktów Koszt własny sprzedanych produktów Koszty finansowe Przychody finansowe Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Kapitał podstawowy Wynik finansowy Podatek dochodowy

4 FAKTURA VAT Nr 55 AQUA SA Wrocław ul. Oławska 2 NIP Konto Wrocław dnia: 5.bm. br r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 5.bm. br r. Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z Nazwa towaru lub PKWiU J.m. Ilość usługi 1. Karoten kg Zakwas kg Razem: * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko, podpis uprawnionej do otrzymania osoby uprawnionej do faktury wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiąt /1 Środek transportu: Dowód Pz nr 2 Materiały przyjęto do magazynu ` FA VAT NR 2/X/2X r. Warszawa, dnia 6.X.2X r. Data sprzedaży: 6.X.X r. ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr Materiały przyjęto do magazynu Sposób zapłaty: przelew 7 dni Dowód Pz nr 1 SPRZEDAWCA: NABYWCA: PPH WADIUM MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: WARSZAWA ul. TARGOWA 5 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr PODPUSZCZKA kg Słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia zł razem Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Paweł Sarna Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lis W tym zw Do zapłaty tysiąc sześćset dwadzieścia zł 4

5 FAKTURA VAT Nr 15 Kopalnia Soli WIELICZKA SA Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Wieliczka dnia: 4.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 4.bm. br. Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: własny Podatek VAT Wartość sprzedaży z Zł gr Zł gr % zł Gr Zł Gr 1. Sól kg Razem: Sposób zapłaty: przelew 21 dni * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Agnieszka Cicha Słownie zł: sto dwadzieścia trzy Dowód Pz nr 1 Materiały przyjęto do magazynu zł ` FA VAT NR 12 Warszawa, dnia 8.bm.br. Data sprzedaży:8.bm.br. Sposób zapłaty: przelew 7 dni ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr 4 Materiały przyjęto do magazynu SPRZEDAWCA: NABYWCA: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOPOL MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: Warszawa ul. Miejska 25 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr Mleko znormalizowane kg Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (student) Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lipnicka razem W tym zw Do zapłaty dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 5

6 FAKTURA VAT Nr 5 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA DOBRE MLEKO Oława ul. Opolska 2 NIP ooo Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Oława dnia: 8.bm. br Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 8. bm. br Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: Podatek VAT Dowód Pz nr 5 Materiały przyjęto do magazynu Wartość sprzedaży z 1. śmietana % litr Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiąt /1 FAKTURA VAT Nr 44 Wrocław dnia: 18. bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 18. bm. br. Środek transportu: REKLAMA - Nowicki i wspólnicy s.j. ul. Kobierzycka 1 NIP Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Ulotki reklamowe szt Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: sześćset piętnaście 6

7 FA VAT NR 14 SPRZEDAWCA: Warszawa, dnia 15.bm. br. Data sprzedaży: 15. bm. br. Sposób zapłaty: przelew 7 dni NABYWCA: ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr 6 Materiały przyjęto do magazynu Spółdzielnia Mleczarska MLEKOPOL MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: Warszawa ul. Miejska 25 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr Mleko znormalizowane litr Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (student) Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lipnicka razem W tym zw Do zapłaty dwa tysiące pięćset s dziewięćdziesiąt dwa FAKTURA VAT Nr 45. Oława dnia: 17.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 17.bm.br. Dowód Pz nr 7 Materiały przyjęto do magazynu Środek transportu: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA DOBRE MLEKO Oława ul. Opolska 2 NIP ooo Konto Nazwa towaru lub usługi PKWi U J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. śmietana % litr Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiat /1 7

8 RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE nr 1 Miłosz Grabski - student Wykonanie strony internetowej dniu 5.X. X r. PESEL NIP Wrocław, ul. Piękna 12/15. Pozycje Kwota 1. Przychód ogółem 8, 2. Ubezpieczenie społeczne 1,71%. Dochód 8, 4. Koszty uzyskania przychodu 2% 16, 5. Podstawa opodatkowania 64, 6. Podatek dochodowy 18% 6, 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75%, 8. Ubezpieczenie zdrowotne 9%, 9. Podatek do US 1. Do wypłaty Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Umowa Przychód ogółem 2. zlecenie Podatek dochodowy. 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE nr 2 Milena Gierczak zatrudniona na pełnym etacie w SM Wspólnota Wykonanie prac porządkowych w dniach od 15-1.X. X r. PESEL NIP Wrocław, ul. Traugutta 12/21. Pozycje Kwota 1. Przychód ogółem 5, 2. Ubezpieczenie społeczne 1,71%,. Dochód 5, 4. Koszty uzyskania przychodu 2% 1, 5. Podstawa opodatkowania 4, 6. Podatek dochodowy 18% 76, 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8,75 8. Ubezpieczenie zdrowotne 9% 45, 9. Podatek do US.. 1. Do wypłaty 8

9 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Umowa Przychód ogółem 2. zlecenie Ubezpieczenie zdrowotne. Podatek dochodowy 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM MLECZARZ sp. z o.o. LISTA PŁAC ZA MIESIĄĆ. Imię i nazwisko Płaca zasadnicza Dodatki Wynagrodze nie brutto Ubezpieczen ie społeczne 1,71% Ubezpieczenie zdrowotne 9% Należna zaliczka na podatek dochodowy Do wypłaty Student 18, premia ,2 155,2 111, 1459,48 Anna staż pracy 14, Lis ,65 116,49 61, 1116,86 Adam Nowak 14, ,94 18,7 58, 141, RAZEM 46, ,79 8,54 2, 617,67 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. nr 1 Wynagrodzenie brutto 2. Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne 4. Podatek dochodowy Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis 9

10 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy 1. Deklaracja ZUS Składki na ubezpieczenia społeczne, FP 2. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Winien Ma cząstkowe kontrolne 911,4 FAKTURA VAT Nr 25/X/X r. PROGRAMATOR SP.Z.OO Wrocław ul. Kobierzycka 4 NIP Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Wrocław dnia: 28.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28. bm. br. Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: własny Dowód OT nr 1 przyjęto do eksploatacji Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Oprogramowanie szt Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt /1 Dział - Wydział K-to kosztów K-to wydz. Rw Nr bieżący Rw Egz. 1 Skąd Dokąd Pobranie materiałów Nr magaz. Rw Data magazyn Produkcja masła wewn. 15.bm.br Nr indeksu materiałowego Nazwa materiału Żądana Ilość Cena Wartość Jed n. Wydana zł gr zł gr Konto syntet. materiałów Zapas Ilość karoten,4 Kg, zakwas 1 Kg śmietana 8 L razem 286 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. 1

11 ` FA VAT NR 42. SPRZEDAWCA: Warszawa, dnia 26.bm. br. Data sprzedaży: 26.bm. br Sposób zapłaty: przelew 21 dni NABYWCA: ORYGINAŁ / KOPIA Dowód OT nr 2 samochód przyjęto do eksploatacji FIAT POLAND MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: WARSZAWA ul. KARKONOSKA 1 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. PODATEK VAT Wartość netto Wartość brutto Netto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr FIAT DUCATO szt Słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł razem Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Paweł Sarna Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lis W tym zw Do zapłaty siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. I Oddział we Wrocławiu WYCIĄG ZESTAWIENIE nr rachunku wyciąg nr Data X.2X r. MLECZRZ sp. z o.o UL. Komandorska 12 KWOTA OPERACJ SALDO Data WYSZCZEGÓLNIENIE I 1.X..2X r. saldo początkowe odsetki od środków na rachunku.x. bieżacym 1 Zapłacono za Fa VAT nr 2 dla.x. Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOPOL X. Opłata za prowadzenie rachunku 2 Zapłacono za Fa VAT nr 15.X. dla Kopalni Soli WIELICZKA 12 Przelew wynagrodzenie netto na ROR.X. pracowników Zapłacono za Fa VAT nr 2.X. dla PPH WADIUM 1 62 Wn Dekretacja Ma Saldo końcowe Kierownik oddziału Katarzyna Ostrowska 11

12 FAKTURA VAT Nr 25. ENERGIA PRO GIGAWAT SP. Z O.O. Pl. Powstańców Śl Wrocław NIP Konto Wrocław dnia: 28.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28. bm.br. Środek transportu: Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez podatku VAT Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Energia elektryczne kwh Razem: * niepotrzebne skreślić Ewa Malec W tym Słownie zł: trzysta sześćdziesiąt dziewięć /1 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstko kontrolne we 1. Tabela amortyzacyj Amortyzacja linii technologicznej do produkcji masła 2. na za bm Amortyzacja linii technologicznej do produkcji sera. Amortyzacja zestawu komputerowego 4. Amortyzacja oprogramowania (jednorazowa) Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Dział - Wydział K-to kosztów K-to wydz. Rw Nr bieżący Rw 2 Egz. indeksu materiało wego Skąd Dokąd Pobranie Nr magaz. Rw Data Magazyn Produkcja sera materiałów wewn. 16.X.X Nazwa materiału Ilość Cena Wartość Konto Zapas syntet. Żądana Jedn. Wydana zł gr zł gr Ilość materiałów mleko 228 L zakwas 2,5 Kg 2,5 2 5 podpuszczka 1,7 Kg 1,7 51 sól 58 kg razem Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. 12

13 FAKTURA VAT Nr 15 MWiK OŁAWA Lipowa ława NIP Konto Wrocław dnia: 18.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 18.bm.br. Środek transportu: Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z Nazwa towaru lub PKWi J.m. Ilość usługi U 1. Woda technologiczna m * niepotrzebne skreślić Razem: uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malec Słownie zł: pięćdziesiąt jeden 6/1 ROZDZIELNIK KOSZTÓW WEDŁUG RODZAJU KOSZT WEDŁUG RODZAJU KOSZTY PRODUKCJI PODSTAWOWEJ Ser masło ROZDZIELNIK KOSZTY WYDZIAŁOWE KOSZTY ZARZĄDU SUMA AMORTYZACJA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZUŻYCIE ENERGII USŁUGI OBCE WYNAGRODZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PODATKI I OPŁATY POZOSTAŁE KOSZTY Razem 1

14 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe Kontrolne 1. Rozdzielnik kosztów wydziałowych Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis Symbol cyfr. dok. 1/29 Nazwa wyrobu zespołu części recept. MASŁO PW Przyjęcie wyrobu Przekazuje Kto: produkcja dla kogo: magazyn Nr rysunku wyrobu zespołu części recept. Nr dok. warszt. Symb. mag. Nr magazynowy dok. /br Symb. cyfr. wyrobu zespołu części recept. Pełne określenie materiału Numer normy KTM symbol indeksu Cena za jm. Normy zużycia na ilość im. brutto Element wyjśc. netto Przyjęto wyrobów ZLECENIE : Ilość 1 KG Wartość 14 ZŁ Zdał Przyjął Wystawił Zatwierdził ( 14 ZŁ. Wymiary elem. wyjśc. M c nr szt, ilość mat. j.m. Ilość zadeklarowana Dobrych 1 KG Ilość wyrobów Nr karty braków Kontrola techniczna Ilość po przyjęciu ( stan ) złych 2 KG. zapisu Symbol cyfr. Dok 2/29. Nazwa wyrobu zespołu części recept. SER PW Przyjęcie wyrobu Przekazuje Kto: produkcja dla kogo: magazyn Nr rysunku wyrobu zespołu części recept. Nr dok. warszt. Symb. mag. Nr magazynowy dok. /br Symb. cyfr. wyrobu zespołu części recept. Pełne określenie materiału Numer normy KTM symbol indeksu Cena za jm. Normy zużycia na ilość im. brutto Element wyjśc. netto Przyjęto wyrobów ZLECENIE : Ilość KG Wartość ZŁ Zdał Przyjął Wystawił Zatwierdził ( 1 ZŁ. Wymiary elem. wyjśc. M c nr szt, ilość mat. j.m. Ilość zadeklarowana Dobrych KG Ilość wyrobów Nr karty braków Kontrola techniczna Ilość po przyjęciu ( stan ) złych 25 KG. zapisu 14

15 Dział - Wydział WZ Nr i data faktury Nr bieżący Wz 1 Fa nr 1 z dnia 22.bm.br Skąd Odbiorca Wydanie z magazynu Nr magaz. Wz Data magazyn CERREFUR 22.bm.br Nr indeksu materiałowego Nazwa materiału Żądana Ilość Cena Wartość Jed n. Wydana zł gr zł gr Konto syntet. materiałów Zapas Ilość Masło 5 kg Ser 2 kg razem 2 7 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. FAKTURA VAT Nr 1/X/X r. Wrocław dnia: 22.X.X r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28.X.X r. Środek transportu: własny Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Hipermarket CERREFUr Al.Hallera Wrocław NIP Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Masło kg Ser kg Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury Dorota Nowak uprawnionej do wystawiania faktury Słownie zł: cztery tysiące trzysta dwadzieścia Nr zamówienia 485//9X Nr indeksu materiałowego Transport Odbiorcy Materiał SER Odbiorca REAL Przeznaczenie SPRZEDAŻ Wz 2 Wydanie materiałów na zewnątrz Data wysyłki ILOŚĆ Żądana Jedn. Wydana Nr bieżący Wz 2 Egz. 1 Nr magaz. Wz Cena Wartość Data Nr i data faktury Fa nr 2 z dnia 2.bm.br Konto synt.mater. Zapas /ilość 2 KG

16 FAKTURA VAT Nr 2 Wrocław dnia: 2.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 2.bm.br Środek transportu: własny Konto Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Hipermarket REAL Ul. Krzywoustego 126 NIP Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1 Ser kg Razem: * niepotrzebne skreślić uprawnionej do otrzymania faktury Dorota Niedbalska uprawnionej do wystawiania faktury Słownie zł: trzysta dwadzieścia cztery /1 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Przeksięgowanie produkcji w toku 2.. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Podatek dochodowy 2.. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis 16

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne przykład 3

Zadanie egzaminacyjne przykład 3 Zadanie egzaminacyjne przykład 3 Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Odzieżowego KORA S.A.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-03-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Polecenie księgowania

Polecenie księgowania A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.

Bardziej szczegółowo

Polecenie księgowania

Polecenie księgowania A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.36. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ ...... (imię i nazwisko ucznia, klasa) (liczba uzyskanych punktów, ocena) DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ Sposób przeliczenia punktów na oceny:

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Uwaga: Wpisywanie danych powinno być powierzone osobie, która doskonale zna obsługę programów do

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści:

BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści: BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści: 1. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 2. Schemat rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 3. Przykłady zadekretowanych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

4 Ewidencja operacji gospodarczych

4 Ewidencja operacji gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 19 4 Ewidencja operacji gospodarczych W rozdziale tym przedstawiono przykładowe sposoby ewidencji podstawowych

Bardziej szczegółowo

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie

Obrót pieni ny. DEBIUT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Wyszkowie Spis tre ci Wstęp.............................................................. 5 1. Obrót pieniężny.................................................... 7 2. Ewidencja rozrachunków.............................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2011r. Faktura VAT Nr 1003/01/2013

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2011r. Faktura VAT Nr 1003/01/2013 DOKUMENTY (dekrety)- FV( zaliczka); PK- rozliczenia w czasie; Pw; Rach. na wcześniej pobraną zaliczkę; Lp.; PK- składki ZUS na rzecz pracowników; PK dla narzutu odchyleń; PK- przeksięgowanie VAT; RZiS;

Bardziej szczegółowo

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy 1.Pozaksięgowy. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku Wynik finansowy Wynik pozaksięgowy Ustalany co miesiąc dla celów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych(pit) lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej wielkości firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2014r. Faktura VAT Nr 1003/01/2015

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2014r. Faktura VAT Nr 1003/01/2015 DOKUMENTY (dekrety)- FV( zaliczka); PK- rozliczenia w czasie; Pw;. na wcześniej pobraną zaliczkę; Lp.; PK- składki ZUS na rzecz pracowników; PK dla narzutu odchyleń; PK- przeksięgowanie VAT; RZiS; Bilans.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA

PRACOWNIA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA SKRYPT PRACOWNIA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA Krosno 2009 2 Skrypt zawiera rozwiązanie zadania przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista w programie

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015 Materiały pomocnicze IPF 2 1. Wprowadzanie dokumentów A. Wprowadzanie fvz ( faktur VAT zakupu rzeczy) Dokumentami zakupu mogą być fv, rachunki uproszczone. Faktury wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia ELIZA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się obrotem artykułami gospodarstwa domowego. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W marcu 2009 roku w hurtowni miały

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

TYPOWE OPERACJE ŚRODKI TRWAŁE

TYPOWE OPERACJE ŚRODKI TRWAŁE TYPOWE OPERACJE ŚRODKI TRWAŁE 1. ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO 2. PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO DO EWIDENCJI 3. PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO W KOSZTY (WARTOŚĆ PONIŻEJ 3500ZŁ) ZGODNIE Z ZASADĄ ISTOTNOŚCI WYŁĄCZENIE OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Zadanie praktyczne - Gratyfikant

Zadanie praktyczne - Gratyfikant Zadanie praktyczne - Gratyfikant Zakład Produkcyjny ATOS sp. z o.o. zatrudnia do prac administracyjno-biurowych Roberta Gawra, a do prac produkcyjnych 3 pracowników. Robert Gawra otrzymał z dniem 2 września

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15 DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 1 Przykładowa instrukcja obiegu dokumentacji magazynowej (bardzo skrócona i bardzo uproszczona) 1. Materiały a. Przyjęcie materiału do magazynu: Materiały/surowce/opakowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo