EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: - 1 zadanie do etapu praktycznego egzaminu, - 50 przykładowych pytań testowych do I części etapu pisemnego egzaminu - 20 przykładowych pytań testowych do II części etapu pisemnego egzaminu Przedstawione przykładowe zadania zostały przygotowane na podstawie obowiązujących standardów wymagań dla zawodu technik handlowiec. Zadanie sprawdza: w części praktycznej wykonanie określonego zadania wraz z opracowaniem projektu realizacji prac związanych ze sprzedażą określonego towaru lub usługi na podstawie dokumentacji, a w szczególności: - analizę rynku określonego towaru i usługi na podstawie dokumentacji, -określanie segmentu rynku dla określonego towaru i usługi, -dobieranie narzędzi marketingowych odniesieniu do określonego towaru i usługi oraz segmentu rynku, -przygotowanie oferty handlowej określonego towaru i usługi w języku polskim i obcym, -sprawdzenie dokumentów, w języku polskim i obcym, występujące w procesie sprzedaży dóbr i usług, -opracowywanie propozycji umów handlowych zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności gospodarczej i innymi normującymi sprzedaż towarów i usług, -stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. w części I egzaminu pisemnego wiadomości i umiejętności właściwie dla kwalifikacji w zawodzie, a w szczególności: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, umiejętności bezpiecznego wykonywania zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 1

2 w części II egzaminu pisemnego wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą, a w szczególności: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Opracowanie zawiera bardzo dokładne rozwiązania przeznaczone dla nauczyciela, które opracowano z myślą o ułatwieniu realizacji programu szkolnego oraz o dobrym przygotowaniu ucznia do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Na podkreślenie zasługuje fakt przygotowania przez autorki - kryterialnej oceny zadania praktycznego wraz z bardzo szczegółowymi kryteriami oceniania. Przedstawia ono nieocenioną pomoc dla nauczycieli uczących w klasach kształcących w zawodzie technik handlowiec. Jan Diaczuk 2

3 ZAWÓD technik handlowiec NR ZADANIA 1 CZAS TRWANIA 180 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Materiały oddane do sprawdzenia 1. Praca egzaminacyjna 2. załączniki: FV PZ WZ kartoteki magazynowe potwierdzenie zamówienia Ilość stron \ ilość sztuk.stron Liczba sztuk..... Życzymy powodzenia! 3

4 Z A D A N I E P R A K T Y C Z N E Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów zabawkarskich na terenie woj. wielkopolskiego pod skróconą nazwą PHH M i M Sp. z o.o. Hurtownia działa już od 6 lat, współpracuje z lokalnymi jednostkami sprzedaży detalicznej a od niedawna z siecią sklepów Miluś. Hurtownia próbuje pozyskiwać nowych klientów, podejmuje różne działania marketingowe, analizuje rynek lokalny starając się dostosować asortyment sprzedaży do potrzeb i oczekiwań klientów. Dla stałych odbiorców hurtownia przygotowała specjalną ofertę w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Hurtownia otrzymała zamówienie ( zał. 4) na zabawki, które obecnie ma w magazynie ( zał.3). Dział księgowy przedsiębiorstwa określił maksymalną kwotę na uzupełnienie asortymentu wynoszącą ,00 zł. Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Poznaniu ul. Bajkowa 1 NIP , regon , TEL\ FAX ( 62) , nr rach. bankowego BZWBK Osobą upoważniona do wystawiania dokumentów w imieniu PHH M i M Sp. z o.o. jest Anna Marzec. Numeracja dokumentów prowadzona jest w systemie rocznym, daty muszą wynikać z treści zadania i dokumentacji. Towary są opodatkowane podstawową stawką. Opracuj projekt realizacji prac związanych ze sprzedażą i promocją towarów PHH MiM Sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego. PROJEKT REALIZACJI PRAC POWINIEN ZAWIERAĆ: Tytuł pracy Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i dokumentacji Wykaz działań ( w formie listy prac lub schematu) związanych ze sprzedażą towarów PHH MiM Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakresu i kolejności tych działań, które zostały określone na podstawie założeń i dokumentacji, Komplet dokumentów występujących w procesie sprzedaży - potwierdzenie zamówienia złożonego przez jednostkę detaliczną Miluś 4

5 s.j., dokumenty związane ze sprzedażą towarów zgodnie z zamówieniem, dokumenty hurtowni związane z procesem sprzedaży), Wykaz działań (w formie listy prac lub schematu) związanych z promocją towarów PHH MiM Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakresu i kolejności tych działań Specjalną ofertę handlową towarów znajdujących się w hurtowni, Wykaz działań marketingowych planowanych przez hurtownię w celu pozyskania nowych klientów, z uwzględnieniem narzędzi marketingowych, Wykaz działań związanych z uzupełnieniem asortymentu sprzedaży PHH MiM Sp. z o.o. Wykaz towarów do uzupełnienia asortymentu sprzedaży na bieżący okres, z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku lokalnego, Propozycję wyboru dostawcy oferującego najkorzystniejsze warunki zakupów do uzupełnienia asortymentu sprzedaży, przy uwzględnieniu możliwości hurtowni oraz analiz rynku DO WYKONANIA ZADANIA WYKORZYSTAJ: Dane identyfikacyjne PHH MiM Sp. z o.o. Opis sytuacji na rynku zał. 1 Otrzymane oferty handlowe zał. 2 Kartoteki magazynowe PHH MiM Sp. z o.o. zał. 3 Zamówienie jednostki detalicznej Miluś s.j. zał. 4 Do zadania dołączono kartoteki magazynowe, potwierdzenie zamówienia, FV, PZ, WZ, U W A G A! Nie wszystkie druki znajdujące się w arkuszu wiążą się z treścią zadania. Wybierz właściwe druki 5

6 ZAŁ. 1 Opis sytuacji na rynku. Z opracowanej strategii rozwoju dla woj. wielkopolskiego wynikają założenia rozwoju gospodarczego dla miasta Poznania i okolic, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firm na rynku lokalnym: Opracowanie specjalnej oferty ekonomicznej zachęcającej niemieckiego inwestora do uruchomienia produkcji zabawek na terenie woj. wielkopolskiego; nowo otwarte przedsiębiorstwo będzie zatrudniać 100 pracowników Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na rozwój i modernizację infrastruktury placów zabaw, budowę Bajkolandu kompleksu zabawowego dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie żłobków i przedszkoli w ekologiczne i bezpieczne zabawki ogrodowe Wzrost wskaźnika urodzin w rejonie Poznania Wzrost poziomu jakości opieki zorganizowanej dla dzieci w wieku 0-5 lat Wzrost oczekiwań rodziców względem bezpieczeństwa w żłobkach, przedszkolach i placach zabaw Potencjalni klienci PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o. to mieszkańcy woj. wielkopolskiego: - miasto Poznań 678 tys. - województwo tys. Struktura wieku w procentach: Struktura wieku Wskaźnik % ,27% ,53% ,40% ,60% ,56% ,30% 46 i więcej 10,34% 6

7 ZAŁ. 2 Oferty handlowe w 3 wersjach językowych 7

8 8

9 9

10 ZAŁ. 3 Kartoteki magazynowe NAZWA TOWARU LALKA KASIA L P. NR MAGAZYNU JED.MIARY SZT. SYMBO L DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% STU C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN r. PZ 42\06 Zakup - Tęcza r. Wz 20\06 Sprzedaż -Miluś r. PZ 43\06 Zakup - Zuzia 18, , ,00 18, ,00 540,00 18, , ,00 NAZWA TOWARU PLUSZOWY MIŚ NR MAGAZYNU JED.MIARY SZT. SYMBOL L DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% P STU. C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN R. PZ 44\06 Zakup- Puchatek 15, , ,00 NAZWA TOWARU HUŚTAWKA STOJĄCA ROZKŁADANA- KOALA NR MAGAZYNU JED.MIARY SZT. SYMBOL L P. DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% STU C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN r. Pz 44\06 Zakup - Puchatek 102, , ,00 NAZWA TOWARU NR MAGAZYNU JED.MIARY SYMBOL LP. DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% STU C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN 10

11 ZAŁ. 4 Zamówienie 11

12 Dokumenty do wyboru 12

13 13

14 KRYTERIALNA OCENA ZADANIA Zadanie egzaminacyjne polegające na przygotowaniu projektu realizacji prac związanych ze sprzedażą, promocją towarów PHH Miś i MARGOLCIA Sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego. Za poprawnie wykonane zadanie można uzyskać maxymalnie146pkt. minimalny próg zaliczeniowy wynosi 75% tj. 110pkt. Zadanie oceniane było w następujących obszarach: Lp. Obszar oceny Ilość punktów I TYTUŁ 0 5 II ZAŁOŻENIA DANE DO ZADANIA 0 15 III WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE 0-12 SPRZEDAŻĄ IV KOMPLET DOKUMENTÓW Z PROCESU 0 5 SPRZEDFAŻY V WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 0 8 PROMOCJĄ TOWARÓW VI SPECJALNA OFERTA TOWARÓW 0 9 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE VII WYKAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W 0-4 CELU POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW VIII WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 0-7 UZUPEŁNIENIEM ASORTYMENTU TOWAROWEGO IX PROPOZYCJA WYBORU DOSTAWCY Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI 0 11 X HURTOWNI UMIEJETNOŚĆ WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW: POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA FVS WZ KARTOTEKI MAGAZYNOWE XI PRZEJRZYSTOŚĆ, ESTETYKA PRACY 0-5 S U M A 146 Za poprawki, skreślenia i nieestetyczne wypełnienie dokumentów można stracić punkty 14

15 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM Lp. obszar punktacja 1 TYTUŁ Kompletne informacje Projekt realizacji prac...związanych ze sprzedażą, promocją towarów PHH Miś i Margolcia sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego 2 ZAŁOŻENIA Dane identyfikacyjne PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o. Dane dotyczące stanu towarowego PHH MiM sp. z o.o. Dane działu finansowo księgowego 5pkt 2pkt Po 1pkt \ 3 pkt 0 15 pkt 2pkt 2pkt 2pkt Dane dotyczące analizy rynku o Brak jednej informacji o Brak więcej niż jednej informacji - dane dotyczące zamówienia - dane dotyczące ofert: o Brak jednej o Brak więcej niż1 3 WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ Z UWZGLEDNIENIEM ZAKRESU I KOLEJNOŚCI o Działania związane z przyjęciem zamówienia: analiza zamówienia, sprawdzenie stanów magazynowych, napisanie i wysłanie potwierdzenia, sporządzenie dokumentacji o Działania związane ze sprzedażą obliczenie cen hurtowych, wystawienie FV, WZ, kartotek, przygotowanie towaru do transportu o Poprawne obliczenie cen 4 KOMPLET DOKUMENTÓW WYSTEPUJĄCYCH W PROCESIE SPRZEDAŻY POTWIERDZENIE, FV, WZ, KARTOTEKI 5 WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ TOWARÓW PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o.\ co najmniej 2 działania w ramach instrumentów promocji mix o PROMOCJA Sprzedaży urządzenia, stelaże, materiały, rabaty, gwarancje, gadżety, premie dla stałych klientów o REKLAMA strona WWW, ulotki, katalogi 3pkt 2pkt 0pkt 2pkt 4pkt 3pkt 0pkt 0-12 PKT 0 3pkt 0 7pkt 0-2pkt 0 5 PKT 0-8 pkt Po 1 działaniu 0 4pkt o PUBLIC RELATIONS sponsoring, wycieczki, dobry kontakt z mediami, patronat 15

16 o SPRZEDAZ OSOBISTA szkolenia, motywacja dla pracowników, nagrody 6 SPECJALNA OFERTA TOWARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE o WSZYSTKIE ELEMENTY: logo, nazwa i adres, tytuł, wykaz towarów, cenę sprzedaży netto \ brutto, informację o VAT, warunki i terminy dostaw, warunki płatności, działania promocyjne o Tj. nazwa i adres, tytuł, wykaz towarów, cena sprzedaży netto \ brutto, działania promocyjne o Tj. nazwa i adres, wykaz towarów, cena sprzedaży netto \ brutto 7 WYKAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PLANOWANYCH W CELU POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW Wykaz co najmniej 1 działania w ramach marketingu mix ( produkt, cena, promocja, dystrybucja) 8 WYKAZ DZIAŁAŃ Z UZUPEŁNIENIEM ASORTYMENTU SPRZEDAŻY Poprawnie nazwane działania prowadzące do uzupełnienia asortymentu tj. analiza rynku, kartotek, wytycznych finansowych, ofert na rynku, wybór dostawcy, zamówienie 9 PROPOZYCJE WYBORU DOSTAWCY Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI FIRMY ORAZ PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA o Odrzucenie oferty Puchatek o Porównanie ofert ( towar, cena, rabat, warunki dostaw, termin dostawy i płatności o Wybranie oferty Zuzia o Założenia do zamówienia ( najwięcej zabawek ogrodowych, skorzystanie z rabatów, limit kwotowy) 10 POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA Bez skreśleń i poprawek miejscowość, data, numer zamówienia, podpis, informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń o W przypadku skreśleń i poprawek 11 FAKTURA o Poprawnie i bez skreśleń nazwa adres i nip wystawcy, nazwa adres i nip odbiorcy, data, miejscowość, numer, kopia, forma i termin płatności, o Nazwa towaru, jednostka, ilość o Cena sprzedaży netto o Wartość netto, kwota podatku, wartość brutto, w pozycji razem: wartość netto, kwota podatku, wartość brutto, kwota do zapłaty cyfrą i słownie o Podpis wystawcy i odbiorcy 0 9PKT 0-9pkt 0-5pkt 0 3pkt 0-4PKT 0 7PKT 0 11 PKT 1pkt 0-6pkt 1pkt 3pkt 0-5 pkt - 1 pkt 0 31 pkt 0-12pkt 0-3pkt 0-6pkt 0-8pkt 0-2pkt 16

17 ( imię i nazwisko\ podpis) jeden element o Skreślenia i poprawki 12 WZ o Nazwa wystawcy, nazwa i adres odbiorcy, data i nr FV, data i nr WZ, przeznaczenie, nazwa towaru, jednostka, ilość zadysponowana \ żądana, ilość wydana, cena, wartość, indeks materiałowy, nazwisko wystawcy o Nazwisko zatwierdzającego i przyjmującego, data o Skreślenia i poprawki 13 KARTOTEKA o Data, symbol i nr wz, przeznaczenie, cena, rozchód i stan 14 PRZEJRZYSTOŚĆ o przejrzysta struktura i logika treści o Poprawność terminologiczna i merytoryczna o Estetyka ogólna 1pkt - 1pkt 0 17 pkt 0-14pkt 0-3pkt - 1pkt 0-12 PKT \ Po 6pkt za kartotekę 0 5 pkt 2pkt 2pkt 1pkt 17

18 Rozwiązanie zadania T E M A T: Projekt realizacji prac związanych ze sprzedażą i promocją towarów PHH M i M Sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego. Z A Ł O Ż E N I A 1. Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. Poznaniu ul. Bajkowa 1 nazwa skrócona PHH M i M Sp. z o.o. NIP , regon , TEL\ FAX ( 62) , nr rach. bankowego BZWBK Osobą upoważniona do wystawiania dokumentów w imieniu PHH M i M Sp. z o.o. jest Anna Marzec. Numeracja dokumentów prowadzona jest w systemie rocznym, daty muszą wynikać z treści zadania i dokumentacji. Towary są opodatkowane podstawową stawką. Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów zabawkarskich na terenie woj. wielkopolskiego Hurtownia działa już od 6 lat, współpracuje z lokalnymi jednostkami sprzedaży detalicznej a od niedawna z siecią sklepów Miluś. 2. Na stanie, w magazynie PHH M i M Sp. z o.o. znajdują się następujące towary: Lp. Nazwa towaru Ilość towaru 1 Lalka Kasia 130szt 2 Pluszowy miś 135szt 3 Huśtawka stojąca, rozkładana - Koala 100szt 3. Dział księgowy przedsiębiorstwa określił maksymalną kwotę na uzupełnienie asortymentu wynoszącą ,00 zł. 18

19 4. Hurtownia próbuje pozyskiwać nowych klientów, podejmuje różne działania marketingowe, analizuje rynek lokalny starając się dostosować asortyment sprzedaży do potrzeb i oczekiwań klientów. Z opracowanej strategii rozwoju dla woj. wielkopolskiego w tym miasta Poznania i okolic PHH MiM Sp. z o.o. zwróciła uwagę na następujące informacje: Opracowanie specjalnej oferty ekonomicznej zachęcającej niemieckiego inwestora do uruchomienia produkcji zabawek na terenie woj. wielkopolskiego; nowo otwarte przedsiębiorstwo będzie zatrudniać 100 pracowników Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na rozwój i modernizację infrastruktury placów zabaw, budowę Bajkolandu kompleksu zabawowego dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie żłobków i przedszkoli w ekologiczne i bezpieczne zabawki ogrodowe Wzrost wskaźnika urodzin w rejonie Poznania Wzrost poziomu jakości opieki zorganizowanej dla dzieci w wieku 0-5 lat Wzrost oczekiwań rodziców względem bezpieczeństwa w żłobkach, przedszkolach i placach zabaw Potencjalni klienci PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o. to mieszkańcy woj. wielkopolskiego: - miasto Poznań 678 tys. - województwo tys. Struktura wieku w procentach: Struktura wieku Wskaźnik % ,27% ,53% ,40% ,60% ,56% ,30% 46 i więcej 10,34% Dla stałych odbiorców hurtownia przygotowuje specjalne oferty np. w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. 19

20 5. Hurtownia otrzymała zamówienie ( zał. 4) od: Sklep Zabawkowy Miluś S.j. ul. Morelowa Poznań NIP Regon Tel. \fax ( 62) Osoba upoważniona Jan Nowak Zamówienie złożono r. z terminem realizacji do 1 tygodnia. Zamówienie dotyczy: Lalka Kasia 80 szt. Huśtawka stojąca, rozkładana Koala 20szt. 6. Otrzymane oferty handlowe: I ) Puchatek Sp. z o.o. ul. Zabawkowa 3, Poznań Proponuje Pluszowego misia 10,00zł,Lalkę Elę 8,00zł,Piłkę gumową 4,00zł. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, miejsce przekazania towaru LOCO magazyn dostawcy, rabat 20% przy zakupie powyżej 100szt.,termin realizacji zamówienia 7 dni, płatności 21 dni od wystawienia faktury. II ) Zuzia Sp. z o.o. ul. Radosna 5, Poznań Proponuje samochodzik 24,00zł,Lalkę Kasię 12,00zł,Zabawki ogrodowe( kpl.) 6,00zł. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, miejsce przekazania towaru FRANCO magazyn odbiorcy, rabat 15% przy zakupie powyżej 80szt.,termin realizacji zamówienia 6 dni, płatności 14 dni od wystawienia faktury. W Y K A Z D Z I A Ł A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z E S P R Z E D A Ż Ą PHH M i M Sp. z o.o. Z U W Z G L Ę D N I E N I E M Z A K R E S U I K O L E J N O S CI Zamówienie zostało przyjęte do realizacji bez zastrzeżeń przez Annę Marzec r.po sprawdzeniu stanów magazynowych Lp. Towar Posiadany stan w szt. Ilość z zamówienia w szt. Możliwość realizacji bez zastrzeżeń 20

21 1 Lalka Kasia TAK 2 Huśtawka stojąca, rozkładana -Koala TAK Wystawiono potwierdzenie zamówienia z data r.Towar przygotowano do wydania wystawiając Wz oraz dokument sprzedaży fakturę VAT. Towary ewidencjonowane są według ceny zakupu netto, przed wystawieniem Wz ustalono ceny sprzedaży: Lalka Kasia Cena zakupu netto 18,00zł Marża 30% w stu Marża 7,71 zł CSN - 25,71 zł CSB - 31,37 zł Huśtawka stojąca, rozkładana Koala Cena zakupu netto 102,50zł Marża 30% w stu Marża 43,93 zł CSN - 146,43 zł CSB - 178,64 zł Pluszowy miś Cena zakupu netto 15,00zł Marża 30% w stu Marża 6,43 zł CSN 21,43 zł CSB 26,14 zł K O M P L E T D O K U M E N T Ó W W Y S T Ę P U J Ą C Y CH W P R O C E S I E S P R Z E D A Ż Y 1. Potwierdzenie zamówienia o nr ZM 111\06 z datą r. 2. Wystawienie dokumentu wydania WZ 21\ 06 z datą r. 3. Wystawienie dokumentu sprzedaży FVS 21\06 z datą r. 4. uzupełnienie kartotek magazynowych: lalka poz. 4 21

22 huśtawka - poz. 2 W Y K A Z D Z I A Ł A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z P R O M O C J Ą T O W R Ó W PHH M i M Sp. z o.o. Z U W Z G L Ę D N I E N I E M I C H Z A K R E S U I K O L E J N O S C I. W ramach PROMOCJI MIX hurtownia mogła stosować następujące instrumenty: Promocja sprzedaży premie dla stałych klientów, rabaty ilościowe i wartościowe, nagrody, materiały promocyjne, gadżety, urządzenia i stelaże do prezentacji, gwarancje odbioru niesprzedanego towaru, Reklama strona internetowa hurtowni, katalog oferowanego asortymentu, reklama radiowa, reklama prasowa, ulotki, Public relations utrzymywanie poprawnych kontaktów z mediami, objęcie patronatu nad placem zabaw, przedszkolem, sponsoring imprez edukacyjno rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, działania charytatywne na rzecz dzieci Sprzedaż osobista szkolenie i motywowanie pracowników handlowych, możliwość zbierania opinii o pracownikach i hurtowni za pomocą strony internetowej i a 22

23 S P E C J A L N A O F E R T A T O W A R Ó W Z M A G A Z Y N U Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. ul. Bajkowa Poznań tel.\fax( 62) NIP regon SPECJALNA OFERTA 1. LALKA Kasia 2. MIŚ PLUSZOWY 3. HUŚTAWKA STOJĄCA, ROZKŁADANA Koala 25,71 zł 21,43 zł 146,43 zł Podane ceny nie zawierają podatku VAT 22% Franco magazyn odbiorcy Rabat 12% przy zakupie powyżej 100 szt. Karty rabatowe dla stałych klientów Gadżety i stelaże promocyjne dla nowych klientów Termin realizacji zamówienia 7 dni Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury 23

24 ZAPRASZAMY NA SZYBKIE I PROFESJONALNE ZAKUPY Poniedziałek Piątek W Y K A Z D Z I A Ł A Ń M A R K E T I N G O W Y C H PHH M i M P L A N O W A N Y C H W C E L U P O Z Y S K A N I A N O W Y C H K L I E N T Ó W. W ramach narzędzi marketingu MIX PHH M i M Sp. z o.o. pozyskując nowych klientów mogła zastosować następujące instrumenty: Cena stosowanie cen promocyjnych i okazjonalnych, cen zróżnicowanych w zależności od segmentu odbiorców i kanałów dystrybucyjnych, stosowanie rabatów ilościowych, gotówkowych, sezonowych, promocyjnych oraz skonto w płatnościach. Dystrybucja zróżnicowanie kanałów dystrybucyjnych (bezpośrednich i pośrednich ) w zależności od segmentu odbiorców, wprowadzenie sprzedaży internetowej i osobistej, poprawa logistyki, Promocja organizacja pokazów i wystaw dla sieci jednostek detalicznych i nabywców zorganizowanych np. przedszkoli, przekazywanie urządzeń sprzedażowych i stelaży promocyjnych, konkursy, kupony promocyjne, premie, tworzenie pozytywnego wizerunku hurtowni po przez patronat imprez, sponsoring, reklamę, Produkt - na ten element marketingu mix hurtownia ma najmniejszy wpływ, ale może zbierać informację zwrotną z rynku dotyczącą np. kolorów, modeli produktów oczekiwanych i poszukiwanych na rynku, wadliwości towarów oferując pakiet serwisowo gwarancyjny wspólnie z producentami, 24

25 W Y K A Z D Z I A Ł A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z U Z U P E Ł N I E N I E M A S O R T Y M E N T U S P R Z E D A Ż Y PHH M i M Sp. z o.o. 1. Analiza rynku; Hurtownia prowadząc swoją działalność na bieżąco analizuje rynek pod względem możliwości rozwoju i potrzeb obecnych i potencjonalnych klientów. Hurtownia współpracuje z jednostkami sprzedaży detalicznej a od niedawna z siecią sklepów Miluś s.j. Biorąc pod uwagę strategie rozwoju woj. wielkopolskiego w tym miasta i okolic Poznania hurtownia powinna wykorzystać fakt, że w jej obszarze działania rodzi się więcej dzieci, kładzie się duży nacisk na modernizację przedszkoli w tym wyposażenie w bezpieczne i ekologiczne zabawki ogrodowe oraz wykorzystanie funduszy strukturalnych m.in. na budowę kompleksu zabawowego Bajkoland i modernizację istniejących placów zabaw. Stwarza to możliwość stworzenia sprzedaży osobistej dla jednostek publicznej opieki nad dziećmi. Dodatkowo w obszarze strefy ekonomicznej ma rozpocząć działalność niemiecka firma produkująca zabawki, co daje możliwość podpisania korzystnych umów zakupu. Analizując strukturę wiekową mieszkańców wyraźnie widać, że najwięcej bo 20,27% stanowią dzieci w wieku 0 5 lat czyli potencjonalni użytkownicy zabawek, oraz w wieku lat -17,56% czyli potencjalni przyszli rodzice. Rokowania rynkowe dla PHH M i M Sp. z o.o. są dobre. 2. Kartoteka magazynowa Analizując stany magazynowe hurtowni lp towar rozchód Stan zrealizowaniu zamówienia 1 Lalka Kasia 80szt. 50szt 2 Pluszowy miś 0szt. 135szt 3 Huśtawka stojąca, rozkładana - Koala 20szt. 80szt W magazynie nie posiadamy zabawek ogrodowych. 3. Dział finansowo księgowy na uzupełnienie stanu magazynowego przewidział maksymalnie ,00zł 25

26 4. PHH M i M Sp. z o.o. otrzymała dwie oferty handlowe od producentów zabawek 5. Otrzymane oferty podlegają porównaniu i ocenie pozwalającej dokonać wyboru jednego dostawcy w celu złożenia zamówienia i zakupu wybranego asortymentu P R O P O Z Y C J E W Y B O R U D O S T A W C Y Z U W Z G L Ę D N I E N I E M M O Ż L I W O Ś C I H U R T O W N I O R A Z P R O P O Z Y C J A Z A M Ó W I E N I A. 1. Porównanie otrzymanych ofert: L p. Warunki oferty Puchatek Sp. z o.o. ul. Zabawna Poznań 1 Towar a) Pluszowy miś b) Lalka Ela c) Piłka gumowa 2 Ceny zakupu netto a) 10,00zł b) 8,00zł c) 4,00zł Zuzia Sp. z o.o. ul. Radosna Poznań a) Samochodzik b) Lalka Kasia c) Zabawki ogrodowe a) 24,00zł b) 12,00zł c) 6,00zł 3 Rabat 20% powyżej 100 szt. 15% powyżej 80 szt. 4 Formy dostawy loco franco 5 Realizacja zamówienia 7 dni 6 dni 6 Termin płatności 21 dni od wystawienia faktury 14 dni od wystawienia faktury Po przeanalizowaniu asortymentu towarowego i warunków z ofert odrzucono ofertę Puchatka Sp. z o.o., wybierając ofertę Zuzia Sp. z o.o. Jest to oferta korzystniejsza pod względem asortymentowym mamy zabawki ogrodowe, producent oferuje rabat przy mniejszej ilości niż konkurent a dodatkowo dostarcza towar na własny koszt. 2. Propozycja zamówienia 26

27 Lalka Kasia 100szt X 12,00zł = 1 200zł -15% rabatu = 1 020zł Samochodzik 200szt x 24,00zł = % rabatu = 4 080zł Zabawki ogrodowe 1000szt x 6,00zł = % rabatu = 5 100zł Suma zł W Y P E Ł N I O N E D O K U M E N T Y 27

28 28

29 29

30 30

31 PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA HANDLOWCA CZĘŚĆ I Pytanie 1 Przyjmowanie przez jednostkę handlową towarów stanowiących własność osób trzecich i sprzedaż ich w zamian za prowizję, to sprzedaż A. ratalna. B. komisowa. C. subskrypcyjna. D. Abonamentowa. Pytanie 2 W sklepach samoobsługowych i sprzedających metodą tradycyjną do eksponowania mąki, cukru, słodyczy stosuje się A. podesty. B. wieszaki. C. regały. D. stoły sprzedażowe. Pytanie 3 Na ile dni wystarczył zapas przeciętny o wartości złotych, jeśli sklep sprzedaje dziennie towar o wartości złotych : A. 5 dni B. 6 dni C. 4 dni D. 2 dni Pytanie 4 Sklep rybny Rybka oferuje klientom asortyment A. szeroki i płytki. B. głęboki i szeroki. C. głęboki i wąski. D. szeroki i wąski. Pytanie 5 Hurtownie cash & carry charakteryzują się A. sprzedażą towarów po niskich cenach innym przedsiębiorstwom. B. atrakcyjnym wystrojem wnętrza. C. lokalizacją w centrach handlowych. D. niewielką powierzchnią sali sprzedażowej. Pytanie 6 Zgodnie z kodeksem pracy maksymalny czas trwania umowy na okres próbny nie może przekroczyć A. 1 miesiąca. B. 2 miesięcy. C. 3 miesięcy. D. 4 miesięcy. 31

32 Pytanie 7 Artykuły będące głównym przedmiotem handlu danego punktu sprzedaży detalicznej tworzą asortyment A. uzupełniający. B. podstawowy. C. produkcyjny. D. ekonomiczny. Pytanie 8 Na wybór dostawcy towarów do przedsiębiorstwa handlowego nie ma wpływu A. forma organizacyjno- prawna dostawcy towarów. B. cena towaru i jej obniżki przy zwiększonym zakupie. C. odpowiednia jakość towaru. D. rzetelność i terminowość dostawcy. Pytanie 9 Porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym towarów pozwala ustalić A. rotację towarów. B. limit ubytków towarów. C. zapas przeciętny towarów. D. superatę lub ubytki towarów. Pytanie 10 Wielkość ubytków towarowych przy zrealizowanej sprzedaży wynoszącej zł miesięcznie i limicie ustalonym na 0,4 % wynosi A zł. B zł. C zł. D zł. Pytanie 11 Utrzymujący się spadek poziomu cen to A. inflacja. B. deflacja. C. ekspansja. D. recesja. Pytanie 12 Rozpoczynając działalność gospodarczą należy złożyć w Urzędzie Statystycznym wniosek dotyczący A. uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej. B. założenia rachunku bankowego. C. uzyskania numeru Regon. D. zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. 32

33 Pytanie 13 Których czynności nie obejmuje przerób handlowy: A. magazynowanie, B. paczkowanie, C. transport, D. normowanie. Pytanie 14 Przykładem jakiej strategii marketingowej jest poszerzenie asortymentu produkcji, przez producenta lodów, o mrożonki warzywno- owocowe? A. Penetracji rynku. B. Dywersyfikacji. C. Integracji. D. Naśladownictwa. Pytanie 15 Gromadzenie zapasów towarowych przed okresem przewidywanego wzrostu popytu, to przykład zapasu A. bieżącego. B. przedsezonowego. C. rezerwowego. D. zbędnego. Pytanie 16 Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorstwo zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje A. Urząd Statystyczny. B. Urząd Skarbowy. C. Państwowa Inspekcja Pracy. D. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pytanie 17 Nadawanie nazwy produktu, który odniósł sukces rynkowy jego modyfikacją lub innym produktom firmy, to przykład strategii A. jednej marki. B. rozszerzania marki. C. integracji marki. D. wielu marek. Pytanie 18 Fakturę od dostawcy przedsiębiorstwo handlowe ma obowiązek przechowywać przez A. 3 lata. B. 6 lat. C. 5 lat. D. 10 lat. 33

34 Pytanie 19 Czynnikiem nie decydującym o wyborze formy sprzedaży jest A. asortyment towarowy. B. wielkość zaplecza. C. wielkość sali sprzedażowej. D. rodzaj mebli sprzedażowych Pytanie 20 W tabeli przedstawiono warunki dostaw proponowane przez trzech kontrahentów. Warunki dostaw Dostawca A Dostawca B Dostawca C Cena zakupu 0,80 1,00 1,05 towaru w zł Termin zapłaty 14 dni od dnia odbioru 30 dni od dnia dostawy 30 dni od dnia dostawy Skonto % Forma dostawy Loco magazyn dostawcy Franco magazyn odbiorcy Franco stacja załadowania Częstotliwość Raz w miesiącu Co tydzień Raz na dwa tygodnie dostaw Czas oczekiwania na realizację zamówienia 3 dni 1 dzień 2 dni Najlepsze warunki dostawy proponuje : A. dostawca A. B. dostawca B. C. dostawca C. D. wszyscy dostawcy. Pytanie 21 Rabaty udzielane pośrednikom handlowym ( dystrybutorom ) za czynności związane z magazynowaniem, sprzedażą towarów noszą nazwę rabatu A. ilościowego. B. skumulowanego. C. funkcjonalnego. D. wartościowego. Pytanie 22 Logistyka marketingowa nie obejmuje czynności związanych z A. magazynowaniem towarów. B. reklamowaniem towarów. C. transportem towarów. D. paczkowaniem towarów. Pytanie 23 Przyczyną inflacji może być A. spadek poziomu płac. B. obniżenie cen materiałów i surowców. C. wzrost cen materiałów i surowców 34

35 D. wzrost liczby producentów. Pytanie 24 Strategia cenowa,którą może zastosować producent przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu to A. cena okazyjna. B. cena dostosowana do konkurencji. C. cena powszechna. D. cena aktualna. Pytanie 25 Wykres kołowy przedstawia strukturę zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie handlowym według rodzaju wykonywanych czynności. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 16% 39% 25% 20% pracownicy operatywni pracownicy administracyjno- handlowi pracownicy gospodarczy pracownicy pomocniczy W przedsiębiorstwie najwięcej jest zatrudnionych pracowników A. operatywnych. B. gospodarczych. C. administracyjno- handlowych. D. Pomocniczych. Pytanie 26 W części A akt osobowych pracownika pracodawca gromadzi dokumenty A. które złożył pracownik ubiegając się o zatrudnienie. B. nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia. C. związane z ustaniem zatrudnienia. D. związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. 35

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej wielkości firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

II. WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW

II. WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW Wstęp Poniżej zamieszczona została propozycja rozwiązania zadania praktycznego z Informatora o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec. Ze względu na to, że w niektórych

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Zadanie egzaminacyjne z siedzibą w Wyszkowie zajmuje się na terenie powiatu wyszkowskiego sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów biurowych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 W pracy egzaminacyjnej oceniane były

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZADANIA PRAKTYCZNEGO

PROPOZYCJA ZADANIA PRAKTYCZNEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] ZADANIE: PROPOZYCJA ZADANIA PRAKTYCZNEGO Pracujesz w dziale handlowym Przedsiębiorstwa Handlu Hurtowego SPORTEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-325)

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-03-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[03]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Artykułów Biurowych PAPIRUS Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie zajmuje się na

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Stary egzamin zawodowy

Stary egzamin zawodowy Stary egzamin zawodowy Zawód: technik handlowiec symbol cyfrowy: 341[03] Zasady przebiegu i organizacji egzaminu Egzamin zawodowy dla technika handlowca składa się z dwóch etapów: 1. Etap pisemny trwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Spółka Elektra w Opolu prowadzi handel hurtowy silnikami elektrycznymi. Sprzedaż towarów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ ...... (imię i nazwisko ucznia, klasa) (liczba uzyskanych punktów, ocena) DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ Sposób przeliczenia punktów na oceny:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Rachunkowość Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Plan zajęć 1. Klasyfikacja rozrachunków 2. Ewidencja VAT 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik handlowiec 341[03]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik handlowiec 341[03]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

c) Zamówienie Urzędu Miasta w Opocznie Zamówienie nr 23/2011 z dnia 5.06.2011 r. Urząd Miasta ul. Długa 23 34-345 Opoczno

c) Zamówienie Urzędu Miasta w Opocznie Zamówienie nr 23/2011 z dnia 5.06.2011 r. Urząd Miasta ul. Długa 23 34-345 Opoczno I. Projekt realizacji prac związanych z bieżącą działalnością handlową Hurtowni Materiałów Budowlanych CEGIEŁKA, nawiązaniem współpracy z producentem zagranicznym oraz promocją towarów w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 02

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 02 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.36. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia ELIZA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się obrotem artykułami gospodarstwa domowego. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W marcu 2009 roku w hurtowni miały

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo