EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: - 1 zadanie do etapu praktycznego egzaminu, - 50 przykładowych pytań testowych do I części etapu pisemnego egzaminu - 20 przykładowych pytań testowych do II części etapu pisemnego egzaminu Przedstawione przykładowe zadania zostały przygotowane na podstawie obowiązujących standardów wymagań dla zawodu technik handlowiec. Zadanie sprawdza: w części praktycznej wykonanie określonego zadania wraz z opracowaniem projektu realizacji prac związanych ze sprzedażą określonego towaru lub usługi na podstawie dokumentacji, a w szczególności: - analizę rynku określonego towaru i usługi na podstawie dokumentacji, -określanie segmentu rynku dla określonego towaru i usługi, -dobieranie narzędzi marketingowych odniesieniu do określonego towaru i usługi oraz segmentu rynku, -przygotowanie oferty handlowej określonego towaru i usługi w języku polskim i obcym, -sprawdzenie dokumentów, w języku polskim i obcym, występujące w procesie sprzedaży dóbr i usług, -opracowywanie propozycji umów handlowych zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności gospodarczej i innymi normującymi sprzedaż towarów i usług, -stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. w części I egzaminu pisemnego wiadomości i umiejętności właściwie dla kwalifikacji w zawodzie, a w szczególności: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, umiejętności bezpiecznego wykonywania zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 1

2 w części II egzaminu pisemnego wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą, a w szczególności: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Opracowanie zawiera bardzo dokładne rozwiązania przeznaczone dla nauczyciela, które opracowano z myślą o ułatwieniu realizacji programu szkolnego oraz o dobrym przygotowaniu ucznia do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Na podkreślenie zasługuje fakt przygotowania przez autorki - kryterialnej oceny zadania praktycznego wraz z bardzo szczegółowymi kryteriami oceniania. Przedstawia ono nieocenioną pomoc dla nauczycieli uczących w klasach kształcących w zawodzie technik handlowiec. Jan Diaczuk 2

3 ZAWÓD technik handlowiec NR ZADANIA 1 CZAS TRWANIA 180 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Materiały oddane do sprawdzenia 1. Praca egzaminacyjna 2. załączniki: FV PZ WZ kartoteki magazynowe potwierdzenie zamówienia Ilość stron \ ilość sztuk.stron Liczba sztuk..... Życzymy powodzenia! 3

4 Z A D A N I E P R A K T Y C Z N E Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów zabawkarskich na terenie woj. wielkopolskiego pod skróconą nazwą PHH M i M Sp. z o.o. Hurtownia działa już od 6 lat, współpracuje z lokalnymi jednostkami sprzedaży detalicznej a od niedawna z siecią sklepów Miluś. Hurtownia próbuje pozyskiwać nowych klientów, podejmuje różne działania marketingowe, analizuje rynek lokalny starając się dostosować asortyment sprzedaży do potrzeb i oczekiwań klientów. Dla stałych odbiorców hurtownia przygotowała specjalną ofertę w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Hurtownia otrzymała zamówienie ( zał. 4) na zabawki, które obecnie ma w magazynie ( zał.3). Dział księgowy przedsiębiorstwa określił maksymalną kwotę na uzupełnienie asortymentu wynoszącą ,00 zł. Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Poznaniu ul. Bajkowa 1 NIP , regon , TEL\ FAX ( 62) , nr rach. bankowego BZWBK Osobą upoważniona do wystawiania dokumentów w imieniu PHH M i M Sp. z o.o. jest Anna Marzec. Numeracja dokumentów prowadzona jest w systemie rocznym, daty muszą wynikać z treści zadania i dokumentacji. Towary są opodatkowane podstawową stawką. Opracuj projekt realizacji prac związanych ze sprzedażą i promocją towarów PHH MiM Sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego. PROJEKT REALIZACJI PRAC POWINIEN ZAWIERAĆ: Tytuł pracy Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i dokumentacji Wykaz działań ( w formie listy prac lub schematu) związanych ze sprzedażą towarów PHH MiM Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakresu i kolejności tych działań, które zostały określone na podstawie założeń i dokumentacji, Komplet dokumentów występujących w procesie sprzedaży - potwierdzenie zamówienia złożonego przez jednostkę detaliczną Miluś 4

5 s.j., dokumenty związane ze sprzedażą towarów zgodnie z zamówieniem, dokumenty hurtowni związane z procesem sprzedaży), Wykaz działań (w formie listy prac lub schematu) związanych z promocją towarów PHH MiM Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakresu i kolejności tych działań Specjalną ofertę handlową towarów znajdujących się w hurtowni, Wykaz działań marketingowych planowanych przez hurtownię w celu pozyskania nowych klientów, z uwzględnieniem narzędzi marketingowych, Wykaz działań związanych z uzupełnieniem asortymentu sprzedaży PHH MiM Sp. z o.o. Wykaz towarów do uzupełnienia asortymentu sprzedaży na bieżący okres, z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku lokalnego, Propozycję wyboru dostawcy oferującego najkorzystniejsze warunki zakupów do uzupełnienia asortymentu sprzedaży, przy uwzględnieniu możliwości hurtowni oraz analiz rynku DO WYKONANIA ZADANIA WYKORZYSTAJ: Dane identyfikacyjne PHH MiM Sp. z o.o. Opis sytuacji na rynku zał. 1 Otrzymane oferty handlowe zał. 2 Kartoteki magazynowe PHH MiM Sp. z o.o. zał. 3 Zamówienie jednostki detalicznej Miluś s.j. zał. 4 Do zadania dołączono kartoteki magazynowe, potwierdzenie zamówienia, FV, PZ, WZ, U W A G A! Nie wszystkie druki znajdujące się w arkuszu wiążą się z treścią zadania. Wybierz właściwe druki 5

6 ZAŁ. 1 Opis sytuacji na rynku. Z opracowanej strategii rozwoju dla woj. wielkopolskiego wynikają założenia rozwoju gospodarczego dla miasta Poznania i okolic, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firm na rynku lokalnym: Opracowanie specjalnej oferty ekonomicznej zachęcającej niemieckiego inwestora do uruchomienia produkcji zabawek na terenie woj. wielkopolskiego; nowo otwarte przedsiębiorstwo będzie zatrudniać 100 pracowników Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na rozwój i modernizację infrastruktury placów zabaw, budowę Bajkolandu kompleksu zabawowego dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie żłobków i przedszkoli w ekologiczne i bezpieczne zabawki ogrodowe Wzrost wskaźnika urodzin w rejonie Poznania Wzrost poziomu jakości opieki zorganizowanej dla dzieci w wieku 0-5 lat Wzrost oczekiwań rodziców względem bezpieczeństwa w żłobkach, przedszkolach i placach zabaw Potencjalni klienci PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o. to mieszkańcy woj. wielkopolskiego: - miasto Poznań 678 tys. - województwo tys. Struktura wieku w procentach: Struktura wieku Wskaźnik % ,27% ,53% ,40% ,60% ,56% ,30% 46 i więcej 10,34% 6

7 ZAŁ. 2 Oferty handlowe w 3 wersjach językowych 7

8 8

9 9

10 ZAŁ. 3 Kartoteki magazynowe NAZWA TOWARU LALKA KASIA L P. NR MAGAZYNU JED.MIARY SZT. SYMBO L DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% STU C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN r. PZ 42\06 Zakup - Tęcza r. Wz 20\06 Sprzedaż -Miluś r. PZ 43\06 Zakup - Zuzia 18, , ,00 18, ,00 540,00 18, , ,00 NAZWA TOWARU PLUSZOWY MIŚ NR MAGAZYNU JED.MIARY SZT. SYMBOL L DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% P STU. C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN R. PZ 44\06 Zakup- Puchatek 15, , ,00 NAZWA TOWARU HUŚTAWKA STOJĄCA ROZKŁADANA- KOALA NR MAGAZYNU JED.MIARY SZT. SYMBOL L P. DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% STU C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN r. Pz 44\06 Zakup - Puchatek 102, , ,00 NAZWA TOWARU NR MAGAZYNU JED.MIARY SYMBOL LP. DATA DOWÓD TREŚĆ CENA ZAKUPU NETTO 30% W VAT 22% STU C.JED. PRZYCHÓD ROZCHÓD ZAPAS PRZYCHÓD ROZCHÓD STAN 10

11 ZAŁ. 4 Zamówienie 11

12 Dokumenty do wyboru 12

13 13

14 KRYTERIALNA OCENA ZADANIA Zadanie egzaminacyjne polegające na przygotowaniu projektu realizacji prac związanych ze sprzedażą, promocją towarów PHH Miś i MARGOLCIA Sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego. Za poprawnie wykonane zadanie można uzyskać maxymalnie146pkt. minimalny próg zaliczeniowy wynosi 75% tj. 110pkt. Zadanie oceniane było w następujących obszarach: Lp. Obszar oceny Ilość punktów I TYTUŁ 0 5 II ZAŁOŻENIA DANE DO ZADANIA 0 15 III WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE 0-12 SPRZEDAŻĄ IV KOMPLET DOKUMENTÓW Z PROCESU 0 5 SPRZEDFAŻY V WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 0 8 PROMOCJĄ TOWARÓW VI SPECJALNA OFERTA TOWARÓW 0 9 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE VII WYKAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W 0-4 CELU POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW VIII WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 0-7 UZUPEŁNIENIEM ASORTYMENTU TOWAROWEGO IX PROPOZYCJA WYBORU DOSTAWCY Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI 0 11 X HURTOWNI UMIEJETNOŚĆ WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW: POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA FVS WZ KARTOTEKI MAGAZYNOWE XI PRZEJRZYSTOŚĆ, ESTETYKA PRACY 0-5 S U M A 146 Za poprawki, skreślenia i nieestetyczne wypełnienie dokumentów można stracić punkty 14

15 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM Lp. obszar punktacja 1 TYTUŁ Kompletne informacje Projekt realizacji prac...związanych ze sprzedażą, promocją towarów PHH Miś i Margolcia sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego 2 ZAŁOŻENIA Dane identyfikacyjne PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o. Dane dotyczące stanu towarowego PHH MiM sp. z o.o. Dane działu finansowo księgowego 5pkt 2pkt Po 1pkt \ 3 pkt 0 15 pkt 2pkt 2pkt 2pkt Dane dotyczące analizy rynku o Brak jednej informacji o Brak więcej niż jednej informacji - dane dotyczące zamówienia - dane dotyczące ofert: o Brak jednej o Brak więcej niż1 3 WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ Z UWZGLEDNIENIEM ZAKRESU I KOLEJNOŚCI o Działania związane z przyjęciem zamówienia: analiza zamówienia, sprawdzenie stanów magazynowych, napisanie i wysłanie potwierdzenia, sporządzenie dokumentacji o Działania związane ze sprzedażą obliczenie cen hurtowych, wystawienie FV, WZ, kartotek, przygotowanie towaru do transportu o Poprawne obliczenie cen 4 KOMPLET DOKUMENTÓW WYSTEPUJĄCYCH W PROCESIE SPRZEDAŻY POTWIERDZENIE, FV, WZ, KARTOTEKI 5 WYKAZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ TOWARÓW PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o.\ co najmniej 2 działania w ramach instrumentów promocji mix o PROMOCJA Sprzedaży urządzenia, stelaże, materiały, rabaty, gwarancje, gadżety, premie dla stałych klientów o REKLAMA strona WWW, ulotki, katalogi 3pkt 2pkt 0pkt 2pkt 4pkt 3pkt 0pkt 0-12 PKT 0 3pkt 0 7pkt 0-2pkt 0 5 PKT 0-8 pkt Po 1 działaniu 0 4pkt o PUBLIC RELATIONS sponsoring, wycieczki, dobry kontakt z mediami, patronat 15

16 o SPRZEDAZ OSOBISTA szkolenia, motywacja dla pracowników, nagrody 6 SPECJALNA OFERTA TOWARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE o WSZYSTKIE ELEMENTY: logo, nazwa i adres, tytuł, wykaz towarów, cenę sprzedaży netto \ brutto, informację o VAT, warunki i terminy dostaw, warunki płatności, działania promocyjne o Tj. nazwa i adres, tytuł, wykaz towarów, cena sprzedaży netto \ brutto, działania promocyjne o Tj. nazwa i adres, wykaz towarów, cena sprzedaży netto \ brutto 7 WYKAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PLANOWANYCH W CELU POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW Wykaz co najmniej 1 działania w ramach marketingu mix ( produkt, cena, promocja, dystrybucja) 8 WYKAZ DZIAŁAŃ Z UZUPEŁNIENIEM ASORTYMENTU SPRZEDAŻY Poprawnie nazwane działania prowadzące do uzupełnienia asortymentu tj. analiza rynku, kartotek, wytycznych finansowych, ofert na rynku, wybór dostawcy, zamówienie 9 PROPOZYCJE WYBORU DOSTAWCY Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI FIRMY ORAZ PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA o Odrzucenie oferty Puchatek o Porównanie ofert ( towar, cena, rabat, warunki dostaw, termin dostawy i płatności o Wybranie oferty Zuzia o Założenia do zamówienia ( najwięcej zabawek ogrodowych, skorzystanie z rabatów, limit kwotowy) 10 POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA Bez skreśleń i poprawek miejscowość, data, numer zamówienia, podpis, informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń o W przypadku skreśleń i poprawek 11 FAKTURA o Poprawnie i bez skreśleń nazwa adres i nip wystawcy, nazwa adres i nip odbiorcy, data, miejscowość, numer, kopia, forma i termin płatności, o Nazwa towaru, jednostka, ilość o Cena sprzedaży netto o Wartość netto, kwota podatku, wartość brutto, w pozycji razem: wartość netto, kwota podatku, wartość brutto, kwota do zapłaty cyfrą i słownie o Podpis wystawcy i odbiorcy 0 9PKT 0-9pkt 0-5pkt 0 3pkt 0-4PKT 0 7PKT 0 11 PKT 1pkt 0-6pkt 1pkt 3pkt 0-5 pkt - 1 pkt 0 31 pkt 0-12pkt 0-3pkt 0-6pkt 0-8pkt 0-2pkt 16

17 ( imię i nazwisko\ podpis) jeden element o Skreślenia i poprawki 12 WZ o Nazwa wystawcy, nazwa i adres odbiorcy, data i nr FV, data i nr WZ, przeznaczenie, nazwa towaru, jednostka, ilość zadysponowana \ żądana, ilość wydana, cena, wartość, indeks materiałowy, nazwisko wystawcy o Nazwisko zatwierdzającego i przyjmującego, data o Skreślenia i poprawki 13 KARTOTEKA o Data, symbol i nr wz, przeznaczenie, cena, rozchód i stan 14 PRZEJRZYSTOŚĆ o przejrzysta struktura i logika treści o Poprawność terminologiczna i merytoryczna o Estetyka ogólna 1pkt - 1pkt 0 17 pkt 0-14pkt 0-3pkt - 1pkt 0-12 PKT \ Po 6pkt za kartotekę 0 5 pkt 2pkt 2pkt 1pkt 17

18 Rozwiązanie zadania T E M A T: Projekt realizacji prac związanych ze sprzedażą i promocją towarów PHH M i M Sp. z o.o. oraz uzupełnieniem asortymentu towarowego. Z A Ł O Ż E N I A 1. Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. Poznaniu ul. Bajkowa 1 nazwa skrócona PHH M i M Sp. z o.o. NIP , regon , TEL\ FAX ( 62) , nr rach. bankowego BZWBK Osobą upoważniona do wystawiania dokumentów w imieniu PHH M i M Sp. z o.o. jest Anna Marzec. Numeracja dokumentów prowadzona jest w systemie rocznym, daty muszą wynikać z treści zadania i dokumentacji. Towary są opodatkowane podstawową stawką. Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów zabawkarskich na terenie woj. wielkopolskiego Hurtownia działa już od 6 lat, współpracuje z lokalnymi jednostkami sprzedaży detalicznej a od niedawna z siecią sklepów Miluś. 2. Na stanie, w magazynie PHH M i M Sp. z o.o. znajdują się następujące towary: Lp. Nazwa towaru Ilość towaru 1 Lalka Kasia 130szt 2 Pluszowy miś 135szt 3 Huśtawka stojąca, rozkładana - Koala 100szt 3. Dział księgowy przedsiębiorstwa określił maksymalną kwotę na uzupełnienie asortymentu wynoszącą ,00 zł. 18

19 4. Hurtownia próbuje pozyskiwać nowych klientów, podejmuje różne działania marketingowe, analizuje rynek lokalny starając się dostosować asortyment sprzedaży do potrzeb i oczekiwań klientów. Z opracowanej strategii rozwoju dla woj. wielkopolskiego w tym miasta Poznania i okolic PHH MiM Sp. z o.o. zwróciła uwagę na następujące informacje: Opracowanie specjalnej oferty ekonomicznej zachęcającej niemieckiego inwestora do uruchomienia produkcji zabawek na terenie woj. wielkopolskiego; nowo otwarte przedsiębiorstwo będzie zatrudniać 100 pracowników Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na rozwój i modernizację infrastruktury placów zabaw, budowę Bajkolandu kompleksu zabawowego dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie żłobków i przedszkoli w ekologiczne i bezpieczne zabawki ogrodowe Wzrost wskaźnika urodzin w rejonie Poznania Wzrost poziomu jakości opieki zorganizowanej dla dzieci w wieku 0-5 lat Wzrost oczekiwań rodziców względem bezpieczeństwa w żłobkach, przedszkolach i placach zabaw Potencjalni klienci PHH Miś i Margolcia Sp. z o.o. to mieszkańcy woj. wielkopolskiego: - miasto Poznań 678 tys. - województwo tys. Struktura wieku w procentach: Struktura wieku Wskaźnik % ,27% ,53% ,40% ,60% ,56% ,30% 46 i więcej 10,34% Dla stałych odbiorców hurtownia przygotowuje specjalne oferty np. w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. 19

20 5. Hurtownia otrzymała zamówienie ( zał. 4) od: Sklep Zabawkowy Miluś S.j. ul. Morelowa Poznań NIP Regon Tel. \fax ( 62) Osoba upoważniona Jan Nowak Zamówienie złożono r. z terminem realizacji do 1 tygodnia. Zamówienie dotyczy: Lalka Kasia 80 szt. Huśtawka stojąca, rozkładana Koala 20szt. 6. Otrzymane oferty handlowe: I ) Puchatek Sp. z o.o. ul. Zabawkowa 3, Poznań Proponuje Pluszowego misia 10,00zł,Lalkę Elę 8,00zł,Piłkę gumową 4,00zł. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, miejsce przekazania towaru LOCO magazyn dostawcy, rabat 20% przy zakupie powyżej 100szt.,termin realizacji zamówienia 7 dni, płatności 21 dni od wystawienia faktury. II ) Zuzia Sp. z o.o. ul. Radosna 5, Poznań Proponuje samochodzik 24,00zł,Lalkę Kasię 12,00zł,Zabawki ogrodowe( kpl.) 6,00zł. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, miejsce przekazania towaru FRANCO magazyn odbiorcy, rabat 15% przy zakupie powyżej 80szt.,termin realizacji zamówienia 6 dni, płatności 14 dni od wystawienia faktury. W Y K A Z D Z I A Ł A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z E S P R Z E D A Ż Ą PHH M i M Sp. z o.o. Z U W Z G L Ę D N I E N I E M Z A K R E S U I K O L E J N O S CI Zamówienie zostało przyjęte do realizacji bez zastrzeżeń przez Annę Marzec r.po sprawdzeniu stanów magazynowych Lp. Towar Posiadany stan w szt. Ilość z zamówienia w szt. Możliwość realizacji bez zastrzeżeń 20

21 1 Lalka Kasia TAK 2 Huśtawka stojąca, rozkładana -Koala TAK Wystawiono potwierdzenie zamówienia z data r.Towar przygotowano do wydania wystawiając Wz oraz dokument sprzedaży fakturę VAT. Towary ewidencjonowane są według ceny zakupu netto, przed wystawieniem Wz ustalono ceny sprzedaży: Lalka Kasia Cena zakupu netto 18,00zł Marża 30% w stu Marża 7,71 zł CSN - 25,71 zł CSB - 31,37 zł Huśtawka stojąca, rozkładana Koala Cena zakupu netto 102,50zł Marża 30% w stu Marża 43,93 zł CSN - 146,43 zł CSB - 178,64 zł Pluszowy miś Cena zakupu netto 15,00zł Marża 30% w stu Marża 6,43 zł CSN 21,43 zł CSB 26,14 zł K O M P L E T D O K U M E N T Ó W W Y S T Ę P U J Ą C Y CH W P R O C E S I E S P R Z E D A Ż Y 1. Potwierdzenie zamówienia o nr ZM 111\06 z datą r. 2. Wystawienie dokumentu wydania WZ 21\ 06 z datą r. 3. Wystawienie dokumentu sprzedaży FVS 21\06 z datą r. 4. uzupełnienie kartotek magazynowych: lalka poz. 4 21

22 huśtawka - poz. 2 W Y K A Z D Z I A Ł A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z P R O M O C J Ą T O W R Ó W PHH M i M Sp. z o.o. Z U W Z G L Ę D N I E N I E M I C H Z A K R E S U I K O L E J N O S C I. W ramach PROMOCJI MIX hurtownia mogła stosować następujące instrumenty: Promocja sprzedaży premie dla stałych klientów, rabaty ilościowe i wartościowe, nagrody, materiały promocyjne, gadżety, urządzenia i stelaże do prezentacji, gwarancje odbioru niesprzedanego towaru, Reklama strona internetowa hurtowni, katalog oferowanego asortymentu, reklama radiowa, reklama prasowa, ulotki, Public relations utrzymywanie poprawnych kontaktów z mediami, objęcie patronatu nad placem zabaw, przedszkolem, sponsoring imprez edukacyjno rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, działania charytatywne na rzecz dzieci Sprzedaż osobista szkolenie i motywowanie pracowników handlowych, możliwość zbierania opinii o pracownikach i hurtowni za pomocą strony internetowej i a 22

23 S P E C J A L N A O F E R T A T O W A R Ó W Z M A G A Z Y N U Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Miś i Margolcia Sp. z o.o. ul. Bajkowa Poznań tel.\fax( 62) NIP regon SPECJALNA OFERTA 1. LALKA Kasia 2. MIŚ PLUSZOWY 3. HUŚTAWKA STOJĄCA, ROZKŁADANA Koala 25,71 zł 21,43 zł 146,43 zł Podane ceny nie zawierają podatku VAT 22% Franco magazyn odbiorcy Rabat 12% przy zakupie powyżej 100 szt. Karty rabatowe dla stałych klientów Gadżety i stelaże promocyjne dla nowych klientów Termin realizacji zamówienia 7 dni Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury 23

24 ZAPRASZAMY NA SZYBKIE I PROFESJONALNE ZAKUPY Poniedziałek Piątek W Y K A Z D Z I A Ł A Ń M A R K E T I N G O W Y C H PHH M i M P L A N O W A N Y C H W C E L U P O Z Y S K A N I A N O W Y C H K L I E N T Ó W. W ramach narzędzi marketingu MIX PHH M i M Sp. z o.o. pozyskując nowych klientów mogła zastosować następujące instrumenty: Cena stosowanie cen promocyjnych i okazjonalnych, cen zróżnicowanych w zależności od segmentu odbiorców i kanałów dystrybucyjnych, stosowanie rabatów ilościowych, gotówkowych, sezonowych, promocyjnych oraz skonto w płatnościach. Dystrybucja zróżnicowanie kanałów dystrybucyjnych (bezpośrednich i pośrednich ) w zależności od segmentu odbiorców, wprowadzenie sprzedaży internetowej i osobistej, poprawa logistyki, Promocja organizacja pokazów i wystaw dla sieci jednostek detalicznych i nabywców zorganizowanych np. przedszkoli, przekazywanie urządzeń sprzedażowych i stelaży promocyjnych, konkursy, kupony promocyjne, premie, tworzenie pozytywnego wizerunku hurtowni po przez patronat imprez, sponsoring, reklamę, Produkt - na ten element marketingu mix hurtownia ma najmniejszy wpływ, ale może zbierać informację zwrotną z rynku dotyczącą np. kolorów, modeli produktów oczekiwanych i poszukiwanych na rynku, wadliwości towarów oferując pakiet serwisowo gwarancyjny wspólnie z producentami, 24

25 W Y K A Z D Z I A Ł A Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z U Z U P E Ł N I E N I E M A S O R T Y M E N T U S P R Z E D A Ż Y PHH M i M Sp. z o.o. 1. Analiza rynku; Hurtownia prowadząc swoją działalność na bieżąco analizuje rynek pod względem możliwości rozwoju i potrzeb obecnych i potencjonalnych klientów. Hurtownia współpracuje z jednostkami sprzedaży detalicznej a od niedawna z siecią sklepów Miluś s.j. Biorąc pod uwagę strategie rozwoju woj. wielkopolskiego w tym miasta i okolic Poznania hurtownia powinna wykorzystać fakt, że w jej obszarze działania rodzi się więcej dzieci, kładzie się duży nacisk na modernizację przedszkoli w tym wyposażenie w bezpieczne i ekologiczne zabawki ogrodowe oraz wykorzystanie funduszy strukturalnych m.in. na budowę kompleksu zabawowego Bajkoland i modernizację istniejących placów zabaw. Stwarza to możliwość stworzenia sprzedaży osobistej dla jednostek publicznej opieki nad dziećmi. Dodatkowo w obszarze strefy ekonomicznej ma rozpocząć działalność niemiecka firma produkująca zabawki, co daje możliwość podpisania korzystnych umów zakupu. Analizując strukturę wiekową mieszkańców wyraźnie widać, że najwięcej bo 20,27% stanowią dzieci w wieku 0 5 lat czyli potencjonalni użytkownicy zabawek, oraz w wieku lat -17,56% czyli potencjalni przyszli rodzice. Rokowania rynkowe dla PHH M i M Sp. z o.o. są dobre. 2. Kartoteka magazynowa Analizując stany magazynowe hurtowni lp towar rozchód Stan zrealizowaniu zamówienia 1 Lalka Kasia 80szt. 50szt 2 Pluszowy miś 0szt. 135szt 3 Huśtawka stojąca, rozkładana - Koala 20szt. 80szt W magazynie nie posiadamy zabawek ogrodowych. 3. Dział finansowo księgowy na uzupełnienie stanu magazynowego przewidział maksymalnie ,00zł 25

26 4. PHH M i M Sp. z o.o. otrzymała dwie oferty handlowe od producentów zabawek 5. Otrzymane oferty podlegają porównaniu i ocenie pozwalającej dokonać wyboru jednego dostawcy w celu złożenia zamówienia i zakupu wybranego asortymentu P R O P O Z Y C J E W Y B O R U D O S T A W C Y Z U W Z G L Ę D N I E N I E M M O Ż L I W O Ś C I H U R T O W N I O R A Z P R O P O Z Y C J A Z A M Ó W I E N I A. 1. Porównanie otrzymanych ofert: L p. Warunki oferty Puchatek Sp. z o.o. ul. Zabawna Poznań 1 Towar a) Pluszowy miś b) Lalka Ela c) Piłka gumowa 2 Ceny zakupu netto a) 10,00zł b) 8,00zł c) 4,00zł Zuzia Sp. z o.o. ul. Radosna Poznań a) Samochodzik b) Lalka Kasia c) Zabawki ogrodowe a) 24,00zł b) 12,00zł c) 6,00zł 3 Rabat 20% powyżej 100 szt. 15% powyżej 80 szt. 4 Formy dostawy loco franco 5 Realizacja zamówienia 7 dni 6 dni 6 Termin płatności 21 dni od wystawienia faktury 14 dni od wystawienia faktury Po przeanalizowaniu asortymentu towarowego i warunków z ofert odrzucono ofertę Puchatka Sp. z o.o., wybierając ofertę Zuzia Sp. z o.o. Jest to oferta korzystniejsza pod względem asortymentowym mamy zabawki ogrodowe, producent oferuje rabat przy mniejszej ilości niż konkurent a dodatkowo dostarcza towar na własny koszt. 2. Propozycja zamówienia 26

27 Lalka Kasia 100szt X 12,00zł = 1 200zł -15% rabatu = 1 020zł Samochodzik 200szt x 24,00zł = % rabatu = 4 080zł Zabawki ogrodowe 1000szt x 6,00zł = % rabatu = 5 100zł Suma zł W Y P E Ł N I O N E D O K U M E N T Y 27

28 28

29 29

30 30

31 PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA TECHNIKA HANDLOWCA CZĘŚĆ I Pytanie 1 Przyjmowanie przez jednostkę handlową towarów stanowiących własność osób trzecich i sprzedaż ich w zamian za prowizję, to sprzedaż A. ratalna. B. komisowa. C. subskrypcyjna. D. Abonamentowa. Pytanie 2 W sklepach samoobsługowych i sprzedających metodą tradycyjną do eksponowania mąki, cukru, słodyczy stosuje się A. podesty. B. wieszaki. C. regały. D. stoły sprzedażowe. Pytanie 3 Na ile dni wystarczył zapas przeciętny o wartości złotych, jeśli sklep sprzedaje dziennie towar o wartości złotych : A. 5 dni B. 6 dni C. 4 dni D. 2 dni Pytanie 4 Sklep rybny Rybka oferuje klientom asortyment A. szeroki i płytki. B. głęboki i szeroki. C. głęboki i wąski. D. szeroki i wąski. Pytanie 5 Hurtownie cash & carry charakteryzują się A. sprzedażą towarów po niskich cenach innym przedsiębiorstwom. B. atrakcyjnym wystrojem wnętrza. C. lokalizacją w centrach handlowych. D. niewielką powierzchnią sali sprzedażowej. Pytanie 6 Zgodnie z kodeksem pracy maksymalny czas trwania umowy na okres próbny nie może przekroczyć A. 1 miesiąca. B. 2 miesięcy. C. 3 miesięcy. D. 4 miesięcy. 31

32 Pytanie 7 Artykuły będące głównym przedmiotem handlu danego punktu sprzedaży detalicznej tworzą asortyment A. uzupełniający. B. podstawowy. C. produkcyjny. D. ekonomiczny. Pytanie 8 Na wybór dostawcy towarów do przedsiębiorstwa handlowego nie ma wpływu A. forma organizacyjno- prawna dostawcy towarów. B. cena towaru i jej obniżki przy zwiększonym zakupie. C. odpowiednia jakość towaru. D. rzetelność i terminowość dostawcy. Pytanie 9 Porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym towarów pozwala ustalić A. rotację towarów. B. limit ubytków towarów. C. zapas przeciętny towarów. D. superatę lub ubytki towarów. Pytanie 10 Wielkość ubytków towarowych przy zrealizowanej sprzedaży wynoszącej zł miesięcznie i limicie ustalonym na 0,4 % wynosi A zł. B zł. C zł. D zł. Pytanie 11 Utrzymujący się spadek poziomu cen to A. inflacja. B. deflacja. C. ekspansja. D. recesja. Pytanie 12 Rozpoczynając działalność gospodarczą należy złożyć w Urzędzie Statystycznym wniosek dotyczący A. uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej. B. założenia rachunku bankowego. C. uzyskania numeru Regon. D. zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. 32

33 Pytanie 13 Których czynności nie obejmuje przerób handlowy: A. magazynowanie, B. paczkowanie, C. transport, D. normowanie. Pytanie 14 Przykładem jakiej strategii marketingowej jest poszerzenie asortymentu produkcji, przez producenta lodów, o mrożonki warzywno- owocowe? A. Penetracji rynku. B. Dywersyfikacji. C. Integracji. D. Naśladownictwa. Pytanie 15 Gromadzenie zapasów towarowych przed okresem przewidywanego wzrostu popytu, to przykład zapasu A. bieżącego. B. przedsezonowego. C. rezerwowego. D. zbędnego. Pytanie 16 Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorstwo zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje A. Urząd Statystyczny. B. Urząd Skarbowy. C. Państwowa Inspekcja Pracy. D. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pytanie 17 Nadawanie nazwy produktu, który odniósł sukces rynkowy jego modyfikacją lub innym produktom firmy, to przykład strategii A. jednej marki. B. rozszerzania marki. C. integracji marki. D. wielu marek. Pytanie 18 Fakturę od dostawcy przedsiębiorstwo handlowe ma obowiązek przechowywać przez A. 3 lata. B. 6 lat. C. 5 lat. D. 10 lat. 33

34 Pytanie 19 Czynnikiem nie decydującym o wyborze formy sprzedaży jest A. asortyment towarowy. B. wielkość zaplecza. C. wielkość sali sprzedażowej. D. rodzaj mebli sprzedażowych Pytanie 20 W tabeli przedstawiono warunki dostaw proponowane przez trzech kontrahentów. Warunki dostaw Dostawca A Dostawca B Dostawca C Cena zakupu 0,80 1,00 1,05 towaru w zł Termin zapłaty 14 dni od dnia odbioru 30 dni od dnia dostawy 30 dni od dnia dostawy Skonto % Forma dostawy Loco magazyn dostawcy Franco magazyn odbiorcy Franco stacja załadowania Częstotliwość Raz w miesiącu Co tydzień Raz na dwa tygodnie dostaw Czas oczekiwania na realizację zamówienia 3 dni 1 dzień 2 dni Najlepsze warunki dostawy proponuje : A. dostawca A. B. dostawca B. C. dostawca C. D. wszyscy dostawcy. Pytanie 21 Rabaty udzielane pośrednikom handlowym ( dystrybutorom ) za czynności związane z magazynowaniem, sprzedażą towarów noszą nazwę rabatu A. ilościowego. B. skumulowanego. C. funkcjonalnego. D. wartościowego. Pytanie 22 Logistyka marketingowa nie obejmuje czynności związanych z A. magazynowaniem towarów. B. reklamowaniem towarów. C. transportem towarów. D. paczkowaniem towarów. Pytanie 23 Przyczyną inflacji może być A. spadek poziomu płac. B. obniżenie cen materiałów i surowców. C. wzrost cen materiałów i surowców 34

35 D. wzrost liczby producentów. Pytanie 24 Strategia cenowa,którą może zastosować producent przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu to A. cena okazyjna. B. cena dostosowana do konkurencji. C. cena powszechna. D. cena aktualna. Pytanie 25 Wykres kołowy przedstawia strukturę zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie handlowym według rodzaju wykonywanych czynności. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 16% 39% 25% 20% pracownicy operatywni pracownicy administracyjno- handlowi pracownicy gospodarczy pracownicy pomocniczy W przedsiębiorstwie najwięcej jest zatrudnionych pracowników A. operatywnych. B. gospodarczych. C. administracyjno- handlowych. D. Pomocniczych. Pytanie 26 W części A akt osobowych pracownika pracodawca gromadzi dokumenty A. które złożył pracownik ubiegając się o zatrudnienie. B. nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia. C. związane z ustaniem zatrudnienia. D. związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. 35

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo