Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

2

3 RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku

4 raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości składa serdeczne podziękowanie Fundatorom oraz wszystkim instytucjom i osobom, dzięki którym mogła prowadzić swoją działalność, szczególnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, za wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne. Autor i Partner Partnerzy FUNDACJA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające Patronat medialny Administrator Programu 4

5 Raport roczny 2013 Spis treści O FUNDACJI 7 Fundatorzy, misja i cele Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 8 Władze statutowe FEP 8 Organizacja pracy Fundacji 9 Działalność FEP w latach DZIAŁALNOŚĆ FEP W Streszczenie 14 STYPENDIA POMOSTOWE Stypendia na I rok studiów - Program Stypendiów Pomostowych (XI i XII edycja) Stypendia na I rok studiów realizacja XI edycji Podsumowanie i ocena XI edycji Korzyści wynikające z realizacji XI edycji Programu Stypendia na I rok studiów - realizacja XII edycji Partnerzy Finansujący Program Finansowanie Przygotowanie konkursu Dyplom z Marzeń Promocja Programu Komisje stypendialne Przebieg realizacji Programu Procedura przekazywania środków Stypendyści XII edycji Programu Stypendia na II rok studiów Konkurs PRYMUS na najwyższą średnią po I roku studiów (X i XI edycja) Konkursu PRYMUS X edycja (2012/2013) Konkursu PRYMUS XI edycja (2013/2014) Stypendia na III i IV rok studiów Stypendia Korporacyjne (VII i VIII edycja) Program Stypendiów Korporacyjnych VII edycja (2012/2013) Program Stypendiów Korporacyjnych VIII edycja (2013/2014) Program Studiuj za Granicą (VIII i IX edycja) Program Studiuj za Granicą VIII edycja (2012/2013) Program Studiuj za Granicą IX edycja (2013/2014) Program Stypendiów Doktoranckich (V i VI edycja) Program Stypendiów Doktoranckich - V edycja (2012/2013) 27 5

6 Raport roczny Program Stypendiów Doktoranckich - VI edycja (2013/2014) Program Stypendiów Językowych (IV i V edycja) Program Stypendiów Językowych - IV edycja (2012/2013) Program Stypendiów Językowych V edycja (2013/2014) Polish-American Internship Initiative 2013 (III I IV edycja) Polish-American Internship Initiative III edycja (2013/2013) Polish-American Internship Initiative IV edycja (2013/2014) Staże wakacyjne we Francji Praktyki w kraju Program Stypendiów Naukowych dla uczelni niepaństwowych 32 Przedsięwzięcia towarzyszące Warsztaty Pomostowi Liderzy - VI edycja Warsztaty dla lokalnych oragnizacji pozarządowych Szkolenie NBP (III edycja) Konferencje Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja młodych naukowców Naukowy Start Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie XVII edycja 36 Sprawozdanie finansowe FEP Załączniki do sprawozdania 45 6

7 O fundacji

8 raport roczny 2013 Fundatorzy, misja i cele Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) utworzona została we wrześniu 1991 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. Data rejestracji Fundacji: r. Nr KRS: Nr identyfikacyjny REGON: Celem Fundacji jest finansowanie i wspieranie kształcenia kadr dla gospodarki rynkowej. Fundacja realizuje swój cel poprzez: udzielanie pomocy finansowej instytucjom zajmującym się kształceniem mającym na względzie rozwijanie przedsiębiorczości (pomoc ta dotyczy wyraźnie sprecyzowanych projektów) przyznawanie stypendiów na częściowe pokrycie kosztów studiów i szkoleń organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach dotowanie publikacji książek, artykułów, skryptów, broszur, informatorów ułatwiających szkolenie kadr dla gospodarki rynkowej organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju kadr dla gospodarki rynkowej przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia na potrzeby gospodarki rynkowej popieranie nauki języków obcych, a w szczególności popularyzację terminologii przydatnej w działalności gospodarczej; wspieranie aktywnych metod nauczania udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji ekonomicznej na wszystkich poziomach kształcenia w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej prowadzenie i finansowanie badań w zakresie problematyki edukacji na potrzeby gospodarki rynkowej. Władze statutowe FEP Zarząd: Prezes: prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl Członkowie Zarządu: dr Zofia Sapijaszka prof. zw. dr hab. Jan Jeżak Rada Fundacji: Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Janusz Beksiak Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie; Członkowie: prof. zw. dr hab. Bogdan Grzeloński Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej prof. dr hab. Marek Chmaj Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej dr Tadeusz Kubik reprezentant Skarbu Państwa (do r.), od r. członek Rady Monika Kwiecień-Miland reprezentantka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak reprezentant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od r.) 8

9 Raport roczny 2013 ORGANIZACJA PRACY FUNDACJI W 2013 roku Zarząd Fundacji odbył 5 posiedzeń, podczas których omawiał zagadnienia dotyczące procedur i realizacji programów stypendialnych i innych przedsięwzięć programowych, gospodarowania funduszami oraz współpracy z Partnerami. Rada Fundacji zebrała się w roku razy, w celu omówienia ważnych przedsięwzięć programowych, wyboru członków Rady na nową kadencję i przyjęcia programu działania FEP na 2014 rok. Pracownicy biura FEP w 2013 roku: prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl dyrektor biura Fundacji dr Zofia Sapijaszka z-ca dyrektora biura Fundacji mgr Renata Janowska specjalista mgr Anna Wiśniewska specjalista mgr Bogna Lechowicz specjalista (od do ) mgr Katarzyna Ciach specjalista mgr Grażyna Chojaczyk sekretarz Działalność FEP w latach W roku 2013 minęły 22 lata działalności Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w dziedzinie wpierania edukacji wyższej przyczyniającej się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Od początku swojego istnienia FEP podejmowała działania, które prowadziły do poprawy dostępności i jakości kształcenia na poziomie wyższym, uznając to za swoje zasadnicze zadanie. Celem przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację jest przyczynianie się do wyrównywania szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i na arenie międzynarodowej. Działania te są zorientowane na rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast poprzez zwiększanie dostępu do studiów i zapewnienie porównywalnego poziomu wykształcenia, tak aby mogli oni skutecznie konkurować na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Od początku istnienia działalność Fundacji obejmowała: przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych organizowanie i sponsorowanie konkursów organizowanie i sponsorowanie konferencji wspieranie akredytacji programów nauczania sponsorowanie uzupełniania księgozbiorów bibliotek uczelnianych dofinansowanie publikacji z dziedziny ekonomii i zarządzania propagowanie i sponsorowanie nowoczesnych metod nauczania. W ostatnich dwunastu latach głównym obszarem aktywności FEP jest realizacja programów stypendialnych. W ciągu ponad 22 lat działalności FEP przeznaczyła na realizację przedsięwzięć edukacyjnych 101,5 mln zł w tym 78,5 mln zł na sfinansowanie ponad 41 tys. różnego rodzaju stypendiów. Z pomocy FEP bezpośrednio skorzystało ponad 57 tys. osób. Od 1996 do 2002 roku działalność Fundacji była finansowana wyłącznie przez stronę amerykańską: do 2000 roku tylko przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, zaś od 2001 roku również przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od 2002 r. obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedsięwzięcia realizowane przez FEP współfinansowane były przez: Narodowy Bank Polski, Agencję Nieruchomości Rolnych, Fundację PZU, Fundację NBP, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację BRE Banku (obecnie Fundację mbanku), Fundację BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundację BGŻ, Bank Pocztowy SA, Fundację Orange, Akademię Szkoleń i Kompetencji, firmę Polskie Młyny, oraz koalicję lokalnych organizacji pozarządowych. Od 2004 roku stypendia naukowe dla uczelni niepaństwowych były współfinansowane przez uczelnie. Program ten został zamknięty w 2013 roku. Celem przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację jest przyczynianie się do wyrównywania szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i na arenie międzynarodowej. 9

10 raport roczny 2013 Rezultaty dotychczasowej działalności FEP Programy stypendialne: W programie stypendiów naukowych w uczelniach niepaństwowych przyznano stypendiów, które umożliwiły studentom udział w różnego rodzaju programach szkoleniowych. W Programie Stypendiów Pomostowych przyznano łącznie stypendiów pomostowych, stypendiów w Konkursie PRYMUS, konkursach o stypendia korporacyjne, programie Studiuj za Granicą, stypendiów doktoranckich, językowych oraz w wakacyjnych programach stażowych w USA i Francji. Programy te umożliwiły młodym ludziom ze wsi i małych miast podjęcie i kontynuowanie studiów. W Programie POLSKIE TALENTY, w roku akademickim 2006/2007, przyznano 66 stypendiów. FEP współpracuje z ponad 50 szkołami biznesu, uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi. 180 osób otrzymało pomoc finansową na pokrycie kosztów (przeważnie podróży) na zagraniczne studia, staże i konferencje naukowe, w tym 23 osoby w ramach projektu Presidential Classroom. 40 niepaństwowych szkół biznesu otrzymało pomoc finansową na uzupełnienie księgozbiorów bibliotek uczelnianych. Pozwoliło to na zakup prawie książek. Publikacje: W serii Przedsiębiorczość, utworzonej wraz z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A., wydano w latach , 126 książek; FEP wspierała także publikacje artykułów i pozycji książkowych w innych wydawnictwach. Konferencje: Zorganizowano 30 konferencji, których FEP była organizatorem lub współorganizatorem. Poświęcone były one problemom edukacji dla potrzeb gospodarki rynkowej, szczególnie poprawie jakości kształcenia w wyższych uczelniach oraz pomocy stypendialnej dla polskiej edukacji. Wzięło w nich udział osób. Po wielu konferencjach publikowane były materiały konferencyjne. Wsparcie finansowe uzyskało 96 konferencji organizowanych przez inne instytucje, w których wzięło udział ponad osób. Konkursy: Zorganizowano 17 edycji konkursu Przedsiębiorczość Finanse i Zarządzanie dla studentów trzecich lat studiów uczelni ekonomicznych. Konkurs jest organizowany od 1997 roku. Wzięło w nich udział studentów reprezentujących uczelnie z całej Polski. Uroczysta inauguracja XII. edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się 27 listopada 2013 r. w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu udział wzięła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, która sprawuje patronat nad XII edycją PSP. przeprowadzono 7 edycji konkursu dla uczniów szkół średnich Moja szkoła - szkołą Przedsiębiorczości (w latach ), w których wzięło udział ponad uczniów z około 620 szkół średnich z całej Polski (szczególnie z małych miejscowości). Zorganizowano 2 edycje konkursu Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego (w latach ). Nadesłano ogółem 270 prac. Przyznano 20 nagród, po 10 w kategorii książka i artykuł. Przeprowadzono 1 edycję konkursu na najlepszy przypadek z dziedziny ekonomii i zarządzania współczesnymi organizacjami (w 2000 roku) i 2 edycje konkursu na najlepszy esej Moje studia a wyzwania przyszłego życia zawodowego (w latach ). W konkursach tych wzięło udział ponad 60 osób. FEP była koordynatorem i sponsorem polskich zespołów biorących udział w międzynarodowym konkursie The Global Internet Marketplace Competition organizowanym przez Uniwersytet Tennessee od 1995 roku. Podstawą konkursu była gra marketingowa Marketplace, której rozpowszechnianiem w Polsce FEP zajmuje się od lat. Fundacja dofinansowała udział 133 polskich zespołów (w latach ). FEP wspierała także konkursy organizowane przez inne instytucje i organizacje. Dofinansowano 24 edycje różnych konkursów, głównie poprzez udział w funduszu nagród. Między innymi, wsparcie finansowe otrzymało 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz 4 edycje konkursu Pryzmat na najlepszą publikację prasową, radiową i telewizyjną. Dofinansowano wyjazd 23 studentów na Future World Leaders Summit w ramach programu Presidential Classroom. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej: Fundacja wspierała badania prowadzone przez inne instytucje, a także prowadziła badania własne poświęcone edukacji i rozwojowi kadry dla gospodarki rynkowej. W ten sposób FEP starała się wpływać na rozwój wiedzy w tej dziedzinie i lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb środowiska. FEP wspierała i promowała aktywne metody nauczania, szczególnie opracowanie polskich przypadków, a także zakup zagranicznych gier symulacyjnych i przystosowanie ich do polskich warunków. Z powodzeniem współpracowała z wieloma naukowymi i szkoleniowymi instytucjami w kraju i za granicą. Zainicjowała i dofinansowywała proces akredytacji programów dydaktycznych w zakresie zarządzania oraz finansów i bankowości. W ciągu ponad 22 lat działalności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zdobyła znaczącą pozycję w kształtowaniu programów studiów i szkoleń w zakresie ekonomii i zarządzania w środowisku uczelni ekonomicznych. Zainicjowała powołanie Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM (listopad 1992 roku). Podstawowym obszarem aktywności Stowarzyszenia, była realizacja 10

11 Raport roczny 2013 procesu akredytacji programów kształcenia w szkołach biznesu. Dorobkiem Fundacji jest wiele raportów oraz referatów dotyczących edukacji i szkoleń, które prezentowane były na licznych konferencjach m.in. OECD w Paryżu, Warszawie, Bratysławie, Turku (Finlandia), Hong Kongu, AMED w Londynie, EFMD w Warszawie, UNESCO w Warszawie, AUDEM w Budapeszcie, Pradze i Warszawie oraz innych organizacji w USA i Europie, a także problemów związanych z systemem stypendialnym w Polsce. Przedstawiciele FEP brali udział także w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych edukacji na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej i problemom stypendiów w polskiej edukacji. Prowadzona była działalność konsultacyjna, głównie w odniesieniu do szkoleń wspieranych finansowo przez FEP. W 1997 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości została wyróżniona dyplomem przyznawanym przez Radę Dyrektorów Alliance of Universities for Democracy za wysiłki, które przyczyniły się do wzmocnienia roli edukacji w popieraniu instytucji demokratycznych. W 2009 roku Fundacja została uhonorowana przez Polską Akademię Nauk Medalem prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne zasługi w dziedzinie organizacji i zarządzania. Fundacja wspierała badania prowadzone przez inne instytucje, a także prowadziła badania własne poświęcone edukacji i rozwojowi kadry dla gospodarki rynkowej. 11

12 12 Raport roczny 2013

13 Działalność FEP w 2013

14 raport roczny 2013 Streszczenie W 2013 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizowała trzy programy: Program Stypendiów Pomostowych 2012/2013 (od 1 stycznia do 31 sierpnia) Program Stypendiów Pomostowych 2013/2014 (od 1 września do 31 grudnia) Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP (I edycja) (od 1sierpnia do 31 grudnia 2013). W 2013 roku FEP wydała na realizację przedsięwzięć edukacyjnych zł. Z pomocy FEP skorzystało bezpośrednio osób. Wypłacono stypendia pomostowe w ramach XI i XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (1.562 stypendia), stypendia laureatom X i XI edycji Konkursu PRYMUS (527 stypendiów), studentom uczestniczącym w Programie Studiuj za Granicą (31 stypendiów), stypendia korporacyjne (185 stypendiów), studentom studiów doktoranckich (30 stypendiów), semestralne stypendia studentom uczelni niepaństwowych (54 stypendia) oraz 87 stypendiów stypendystom III i IV edycji stypendiów językowych. Zorganizowano i przeprowadzono XVII edycję konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie oraz dwie konferencje: jedną z udziałem organizacji pozarządowych poświęcona Rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast, drugą z udziałem stypendystów pomostowych Naukowy start. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez FEP był i jest Program Stypendiów Pomostowych. Jest to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci I roku otrzymują stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, najlepsi stypendyści starszych lat mogą ubiegać się o stypendium: na II rok w tej samej wysokości, na wybranych kierunkach na III, IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia, na studia zagraniczne, stypendia doktoranckie, dofinansowanie kursu i egzaminu z języka angielskiego oraz staże zagraniczne w renomowanych amerykańskich korporacjach w ramach Polish-American Internship Initiative oraz w firmach we Francji. Stypendyści otrzymują także wszystkie potrzebne informacje na temat możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów studenckich oraz innej pomocy materialnej. Program Stypendiów Pomostowych 2012/2013 XI edycja (realizowany od r. do r.). Podstawowe efekty: W ramach Systemu Stypendiów Pomostowych przyznano różnego rodzaju stypendiów, które były wypłacane od stycznia do lipca, w tym: PROGRAM LICZBA STYPENDIÓW KWOTY W MLN. ZŁ Partnerzy Stypendia na I rok studiów 790 2,705 * Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Organizacje lokalne Stypendia na II rok studiów PRYMUS Stypendia na III i IV rok studiów KORPORACYJNE 265 0,893 * Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 90 0,350 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja Orange i Fundacja PZU Studiuj za granicą 17 0,033 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stypendia doktoranckie 15 0,214 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja NBP Stypendia językowe 44 0,065 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Orange Staże zagraniczne 24 - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stypendia naukowe dla uczelni niepaństwowych Razem , ,042 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, uczelnie niepubliczne (20% kosztu stypendium) * po uwzględnieniu rezygnacji 14

15 Raport roczny stypendystów pomostowych uczestniczyło w kilkudniowych warsztatach psychologicznych Pomostowi Liderzy, których fundatorami była Fundacja BGK i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 2 osoby odbyły wakacyjne praktyki w PZU. We wrześniu FEP przygotowała i przesłała wszystkim Partnerom sprawozdania z realizacji Programu. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte. Program został rozliczony. Program Stypendiów Pomostowych 2013/2014 XII edycja (realizowany od r. do r.). Podstawowe efekty: W ramach Systemu Stypendiów Pomostowych przyznano różnego rodzaju stypendiów, których większość była wypłacana od października do grudnia, w tym: PROGRAM LICZBA STYPENDIÓW KWOTY W MLN. ZŁ FUNDATORZY Stypendia na I rok studiów 772 1,143 * Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Organizacje lokalne Stypendia na II rok studiów PRYMUS Stypendia na III i IV rok studiów KORPORACYJNE 262 0,393 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 95 0,159 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja Orange, Fundacja PZU i Fundacja BGŻ Studiuj za granicą 14 0,010 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stypendia doktoranckie 15 0,090 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja NBP Stypendia językowe 43 0,040 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Staże zagraniczne 15 0,133 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Orange, Auchan Razem ,968 * po uwzględnieniu rezygnacji 15

16 raport roczny 2013 Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego 2013/2014 I edycja (realizowany od r. do r.) Przyznano 10 stypendiów. W 2013 roku wydano na stypendia zł. Struktura wydatków FEP od r. do r. w złotych WYDATKI NA Programy stypendialne, w tym: stypendia pomostowe (wszystkie krajowe) stypendia Studiuj za Granicą stypendia naukowe dla uczelni niepublicznych 1 stypendia językowe staże zagraniczne ZE ŚRODKÓW PAFW I INNYCH SPONSORÓW ZE ŚRODKÓW FEP RAZEM Grant dla FRAKE Przedsięwzięcia towarzyszące (staże zagraniczne, konkurs, konferencja, warsztaty, Presidential Classroom, spotkanie stypendystów, badania, koszty obsługi stypendystów i komisji) Koszty biura (w tym koszty Internetu, finansowe i pozostałe koszty operacyjne) Koszty promocji Razem wydatki W 2013 roku FEP pozyskała od sponsorów zł, w tym zł od innych sponsorów niż PAFW. Oznacza to, że 53% środków pochodziło z PAFW. 1 Pokryło to 80% kosztu stypendium, pozostałe 20% w kwocie ,50 zł zostało pokryte ze środków własnych uczelni 16

17 stypendia pomostowe Partnerzy Programu FUNDACJA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Patroni Medialni Współpraca Organizacje wspierające

18 raport roczny 2013 Program Stypendiów Pomostowych jest realizowany od 2002 roku. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Obecnie oferta Programu wykracza znacznie poza I rok tworząc system stypendialny obejmujący: stypendia na starsze lata studiów, staże zagraniczne, stypendia językowe, stypendia na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, warsztaty psychologiczne. W ramach Programu przyznano dotąd 17 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym 12,5 tys. na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 77,7 mln zł. W 2013 roku (od stycznia do sierpnia) realizowana była XI edycja Programu. We wrześniu 2013 roku FEP złożyła sprawozdania Partnerom Programu. Sprawozdania zostały przyjęte. XI edycja Programu została rozliczona w całości. Od września do grudnia realizowana była XII edycja Programu. W ramach każdej edycji uzupełnieniem programów stypendialnych są konferencje, konkursy oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne. 1. Stypendia na I rok studiów (Program Stypendiów Pomostowych - XI i XII edycja) 1.1. Stypendia na I rok studiów realizacja XI edycji W ramach Programu Stypendiów Pomostowych 2012/2013 od stycznia do lipca wypłacano stypendia stypendystom pomostowym XI edycji studentom I roku studiów. Stypendium wynosiło zł i było wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Partnerami i fundatorami stypendiów w XI edycji Programu byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Narodowy Bank Polski Fundacja PZU Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) Fundacja BGK Fundacja Wspomagania Wsi Koalicja 76 pozarządowych organizacji lokalnych skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach konkursu Dyplom z Marzeń. Program był realizowany przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych. Partnerzy zgromadzili na realizację Programu 4,5 mln zł. W XI edycji przyznano 790 stypendiów. Program realizowany był w dwóch segmentach, przy czym Segment I podzielony był na 3 podsegmenty, które różniły się grupą docelową: Segment IA adresowany do młodzieży ze wsi i z małych miast, wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. Przyznano 252 stypendia Segment IB adresowany do uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych z listy MEN i Olimpiady Przedsiębiorczości. Przyznano 144 stypendia Segment IC adresowany do wychowanków rodzin zastępczych. Przyznano 31 stypendiów. Segmenty IA, IB i IC były wspólnym przedsięwzięciem Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacji BGK, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Łącznie przyznano 427 stypendiów na I rok studiów (PAFW 53 stypendia, NBP 141, Fundacja PZU 176, Fundacja BRE Banku 25, Fundacja BGK 32). Segment II był wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz koalicji 76 lokalnych organizacji pozarządowych, w tym 5 laureatów konkursu Dyplom z Marzeń Adresowany był do młodzieży rekomendowanej do udziału w Programie przez te organizacje. Przyznano 363 stypendia. Organizacje pozarządowe sfinansowały 25% stypendium, pozostałe 75% pokryte zostało ze środków NBP (101 stypendiów) i PAFW (262 stypendia). Fundacja Wspomagania Wsi dofinansowała udział 55 organizacji pozarządowych (pozwoliło to na ufundowanie 255 stypendiów) włączonych do Programu w ramach konkursu Dyplom z Marzeń i zlokalizowanych na wsi i w małych 18

19 Raport roczny 2013 miastach. Dofinansowanie FWW wynosiło 20% dla organizacji uczestniczących w Programie po raz pierwszy (14 stypendiów) i 16% dla pozostałych. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmowały niezależne komisje stypendialne powołane przez zarząd FEP na wniosek Fundatorów Programu. Patronami medialnymi XI edycji Programu byli: Forum Akademickie i Perspektywy Podsumowanie i ocena XI edycji Program trafił w zapotrzebowanie społeczne. Do udziału w Programie zgłosiło się 868 kandydatów z tego 790 otrzymało stypendia. Niewielki odsetek rezygnuje ze studiów w trakcie I roku. Z prowadzonych badań wynika, że prawie wszyscy wracają na studia. Większość bowiem decyzji o rezygnacji wynika z nietrafionego wyboru kierunku studiów. Jest to dowód na to, że rośnie świadomość wyjątkowej szansy jaką otrzymują stypendyści i determinacji w dążeniu do jej wykorzystania. 36% stypendystów osiągnęło dobre i bardzo dobre wyniki w nauce na I roku. Wszyscy utrzymali je także na II roku. 90% stypendystów podjęło studia aby zapewnić sobie godziwy byt materialny (łatwiejsze uzyskanie pracy po zakończeniu wyższych studiów). Prawie wszyscy myśleli o studiowaniu od początku szkoły średniej. Prawdopodobnie wybór szkoły średniej był także podyktowany planami na przyszłość. Około 60% stypendystów wywodzi się z rodzin wielodzietnych. Zgodne z badaniami opisanymi w Diagnozach Społecznych status materialny rodzin wielodzietnych na wsi był najniższy. Większość stypendystów (60%) zamierza pracować i dalej się kształcić (na podstawie badań absolwentów). Cele jakie postawiono przygotowując Program zostały w pełni zrealizowane w trakcie XI edycji Programu. Określony na początku realizacji Programu wizerunek stypendysty znajdował potwierdzenie w kolejnych badaniach, systematycznie prowadzonych przez FEP. Stypendysta Programu Stypendiów Pomostowych to ambitny młody człowiek, samodzielny, potrzebujący pomocy (będący w trudnej sytuacji materialnej), rozumiejący znaczenie wykształcenia dla polepszenia swojego bytu w przyszłości oraz poprawy jakości życia. Środowisko, do którego adresowany jest Program zostało właściwie określone. Dotarliśmy bowiem z pomocą do młodych ludzi, którzy bardzo potrzebują pomocy, ale co najważniejsze są ambitni, bardzo chcą poprzez wykształcenie zmienić warunki życia, warto więc w nich inwestować, co raz jeszcze potwierdza sens całego Programu Korzyści wynikające z realizacji XI edycji Programu: Zwiększono dostępność studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast. Kolejna grupa licząca 790 młodych ludzi, ze środowisk wiejskich oraz małych miasteczek, otrzymała stypendia, które ułatwiły im podjęcie i kontynuowanie studiów; Na sukces tego Programu złożyły się ponadto: sposób zorganizowania Programu w formie wspólnego przedsięwzięcia 100 organizacji, co pozwoliło uzyskać efekt synergiczny w postaci:»» zwiększenia zakresu Programu dzięki zwielokrotnieniu środków (w XI edycji zgromadzono łącznie 4,5 mln zł) oraz zwiększenia zasięgu Programu»» sprawnych procedur postępowania będących rezultatem połączenia doświadczeń wszystkich organizacji uczestniczących w realizacji Programu. Ułatwią one realizację Programu w kolejnych jego edycjach znakomita współpraca wszystkich Partnerów Programu, a szczególnie współpraca administratora z oddziałami terenowymi Agencji Nieruchomości Rolnych i organizacjami lokalnymi w pierwszej fazie Programu, fazie gromadzenia i weryfikowania wniosków Stypendia na I rok studiów realizacja XII edycji 1 października 2013 w 78 uczelniach rozpoczęło studia 772 stypendystów XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program jest skierowany do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 2013 roku, pochodzących ze wsi i małych miast, a w szczególności młodych ludzi pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, wychowanków rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka oraz maturzystów rekomendowanych przez pozarządowe organizacje lokalne uczestniczące w Programie. Stypendium pomostowe wynosi 500 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy PARTNERZY FINANSUJĄCY PROGRAM: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Narodowy Bank Polski Fundacja PZU Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) Fundacja BGK Fundacja Wspomagania Wsi Koalicja 81 pozarządowych organizacji lokalnych skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach VIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń Finansowanie Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości podpisała umowy z wszystkimi Partnerami o subwencje na realizację Programu. Podobnie jak w poprzednich edycjach wszyscy Partnerzy, z wyjątkiem Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności, przekazali FEP subwencje tylko na fundusz stypendialny. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała dotację, zarówno na fundusz stypendialny, jak i na koszty administrowania i promocji Programu. 19

20 raport roczny 2013 Program jest realizowany na mocy dwustronnych Umów zawartych między Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) a: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) z 21 lutego 2013 r. na kwotę zł Narodowym Bankiem Polskim z 17 października 2013 r. na kwotę zł Fundacją PZU z dnia 22 lipca 2013 na kwotę zł Fundacją BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) z 21 września 2013 r. na kwotę zł Fundacją BGK z 9 września 2013 r. na kwotę zł 81 lokalnymi organizacjami pozarządowymi z 21 października i 4 listopada 2013 r. na łączną kwotę zł Fundacją Wspomagania Wsi z 12 listopada 2013 r. na kwotę zł na dofinansowanie wkładu 61 pozarządowych organizacji lokalnych wyłonionych w ramach konkursu Dyplom z Marzeń Podpisano również porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych 6 marca 2013 r. o współpracy podczas realizacji segmentu IA Programu. Koszty zarządzania i promocji Programu będą w całości finansowane z grantu PAFW. Na realizację całego Programu w roku akademickim 2013/2014 Partnerzy przeznaczyli łącznie 4,5 mln zł, w tym na stypendia zł. Partnerami finansującymi stypendia w XII edycji Programu, w I segmencie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 44 stypendia Narodowy Bank Polski 103 stypendia Fundacja PZU 157 stypendiów Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) 25 stypendiów Fundacja BGK 30 stypendiów. W II segmencie Partnerami finansującymi stypendia są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 259 stypendiów (w 75%) Narodowy Bank Polski 131 stypendiów (w 75%) Fundacja PZU 23 stypendia (w 75%) oraz koalicja 81 pozarządowych organizacji lokalnych i Fundacja Wspomagania Wsi 413 stypendiów (w 25%) Przygotowanie Konkursu Dyplom z Marzeń W XII edycji kontynuowano konkurs Dyplom z Marzeń. Konkurs dla nowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych o udział w Programie został ogłoszony 27 marca 2013 r. Kampania reklamowa promująca VIII edycję konkursu Dyplom z Marzeń odbyła się na stronie PAFW i FWW, na platformie NGO, jak również na stronie Witryny Wiejskiej, skąd biuletynem wewnętrznym, rozesłana została do 20 tysięcy odbiorców organizacji współpracujących z FWW. Akcję poprzedziło przygotowanie dokumentów i procedur. Termin nadsyłania zgłoszeń upływał 19 kwietnia. W ramach konkursu Dyplom z Marzeń 2013 do Fundacji napłynęło 8 wniosków. Organizacje zadeklarowały łącznie sfinansowanie 27 stypendiów. Wszystkie organizacje uczestniczące w konkursie zostały zakwalifikowane do udziału w XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Organizacje lokalne, poza spełnieniem warunków formalnych, musiały zgromadzić 25% kosztu stypendiów. Organizacje zlokalizowane na wsi i w małym mieście mogły się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 16% kosztu stypendium z Fundacji Wspomagania Wsi (dotyczy to uczestników wcześniejszych edycji konkursu Dyplom z Marzeń). Laureaci konkursu Dyplom z Marzeń 2013 mogli ubiegać się o dofinansowanie 20% kosztu stypendium z FWW Promocja Programu XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych została ogłoszona 21 marca 2013 r. na stronie internetowej Programu. Ogłoszenia o Programie ukazały się w 16 tytułach prasy lokalnej (Dzienniku Bałtyckim, Głosie Wielkopolskim, Gazecie Wrocławskiej, Dzienniku Łódzkim, Dzienniku Zachodnim, Gazecie Krakowskiej, Echu Dnia, Gazecie Lubuskiej, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Współczesnej, Głosie Dzienniku Pomorza, Nowej Trybunie Opolskiej, Nowinach, Gazecie Olsztyńskiej, Dzienniku Elbląskim oraz Dzienniku Wschodnim), a także stronach internetowych i na stronach internetowych Partnerów Programu, w tym wszystkich organizacji lokalnych uczestniczących w XII edycji. Ulotki o XII edycji PSP były rozdawane podczas finałowych rozgrywek olimpiad przedmiotowych. Informacja o XII edycji Programu przesłana została również do PCPR-ów oraz na strony internetowe Kuratoriów Oświaty. W marcu Oddziały Terenowe ANR przekazały informacje do szkół średnich. Przygotowano odrębną kampanię promującą VIII edycję akcji Dyplom z Marzeń. Uroczysta inauguracja XII. edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się 27 listopada 2013 r. w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu udział wzięła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, która sprawuje patronat nad XII edycją PSP. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających Program wszyscy Partnerzy PSP. W spotkaniu uczestniczyli najlepsi stypendyści wszystkich programów stypendialnych. Program uroczystości uświetnił występ dwójki stypendystów pomostowych studentów I i V roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W trakcie Gali miało miejsce uroczyste przekazanie Pani Annie Komorowskiej obrazu, którego autorką jest stypendystka Programu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z okazji inauguracji XII edycji PSP wydano ulotkę o Programie, a także publikację Naukowy Start, która jest pokłosiem konferencji stypendystów, zorganizowanej przez Fundację w czerwcu 2013 r. Materiały te otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania Komisje stypendialne Stypendia przyznawane były przez niezależne komisje stypendialne powołane na wnioski Fundatorów Programu. Odbyły się dwa posie- 20

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ Fundator Administrator Programu Fundacja Wspomagania Wsi Stypendia Pomostowe DYPLOM z MARZEŃ - oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010 Fundacja Edukacyjna Załącznik nr 1 Przedsiębiorczości do umowy z dnia. PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010 VIII edycja Wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Partnerzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji

Sprawozdanie z działalności Fundacji Sprawozdanie z działalności Fundacji 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości składa

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W 2011 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 2011 roku Spis treści 1. O Fundacji... 4 2. Organizacja Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości... 7 3. Zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

DODATKOWY NABÓR. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 & 2

DODATKOWY NABÓR. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 & 2 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH współrealizowanego przez Fundację Sądecką w roku akademickim 2015/2016 DODATKOWY NABÓR Regulamin

Bardziej szczegółowo

(Segment II) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1

(Segment II) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH współrealizowanego przez Fundację Sądecką w roku akademickim 2017/2018 (Segment II) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku W tym czasie FEP realizowała dwa programy: PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2007/2008 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA STUDIOWANIE?

JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA STUDIOWANIE? JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE NA STUDIOWANIE? Choć studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium.

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS POLSKA SP. Z O.O. DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO/AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO/AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY MIKOMAX Sp. z o.o. sp. k. DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO/AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 ORGANIZATOR KRYTERIA MIASTA za wybitne osiągnięcia w nauce MIASTA dla laureatów I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie Departament Edukacji Wrocławia UM Wydział

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium.

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ ABB DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ ABB DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ ABB DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. Stypendia Prezydenta Miasta Opola przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc)

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc) Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów (postdoc) w ramach Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny (MOL-MED), współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1693/10 w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 .

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 . Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006.PROGRAM ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego 2.PRIORYTET II 3.DZIAŁANIE 2.2 4.INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urzad Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr LII/934/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 września 2015 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XV/350/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej

Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej FUNDACJ A E L B L Ą G FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PRORAMY STYPENDIALNE FUNDACJI ELBLĄG PROGRAM STYPENDIALNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Regulamin zawiera warunki i tryb przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Regulamin programu pomocy stypendialnej Regulamin programu pomocy stypendialnej 1. Postanowienia wstępne 1. Program Pomocy Stypendialnej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste (nazywany dalej Programem) jest formą pomocy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO ZDOLNY KASZUB Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka SZKLANA 2008

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO ZDOLNY KASZUB Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka SZKLANA 2008 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO ZDOLNY KASZUB Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka SZKLANA 2008 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Celem Programu jest wspieranie uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI PRIORYTETOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM MIASTA ŁODZI. 7. elektronika i telekomunikacja 23. mechanika i budowa maszyn

KIERUNKI PRIORYTETOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM MIASTA ŁODZI. 7. elektronika i telekomunikacja 23. mechanika i budowa maszyn Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi KIERUNKI PRIORYTETOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin stypendialny. Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Regulamin stypendialny. Stowarzyszenia Wspólnota Polska Regulamin stypendialny Stowarzyszenia Wspólnota Polska 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla studiującej i uczącej się młodzieży pochodzenia polskiego ze środków kancelarii

Bardziej szczegółowo

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 I. Informacje ogólne: Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku zamówionym Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Informacje dotyczące przygotowania projektu i współpracy z PFDiM Najważniejsze elementy Konkursu 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo