Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

2

3 RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku

4 raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości składa serdeczne podziękowanie Fundatorom oraz wszystkim instytucjom i osobom, dzięki którym mogła prowadzić swoją działalność, szczególnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, za wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne. Autor i Partner Partnerzy FUNDACJA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające Patronat medialny Administrator Programu 4

5 Raport roczny 2013 Spis treści O FUNDACJI 7 Fundatorzy, misja i cele Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 8 Władze statutowe FEP 8 Organizacja pracy Fundacji 9 Działalność FEP w latach DZIAŁALNOŚĆ FEP W Streszczenie 14 STYPENDIA POMOSTOWE Stypendia na I rok studiów - Program Stypendiów Pomostowych (XI i XII edycja) Stypendia na I rok studiów realizacja XI edycji Podsumowanie i ocena XI edycji Korzyści wynikające z realizacji XI edycji Programu Stypendia na I rok studiów - realizacja XII edycji Partnerzy Finansujący Program Finansowanie Przygotowanie konkursu Dyplom z Marzeń Promocja Programu Komisje stypendialne Przebieg realizacji Programu Procedura przekazywania środków Stypendyści XII edycji Programu Stypendia na II rok studiów Konkurs PRYMUS na najwyższą średnią po I roku studiów (X i XI edycja) Konkursu PRYMUS X edycja (2012/2013) Konkursu PRYMUS XI edycja (2013/2014) Stypendia na III i IV rok studiów Stypendia Korporacyjne (VII i VIII edycja) Program Stypendiów Korporacyjnych VII edycja (2012/2013) Program Stypendiów Korporacyjnych VIII edycja (2013/2014) Program Studiuj za Granicą (VIII i IX edycja) Program Studiuj za Granicą VIII edycja (2012/2013) Program Studiuj za Granicą IX edycja (2013/2014) Program Stypendiów Doktoranckich (V i VI edycja) Program Stypendiów Doktoranckich - V edycja (2012/2013) 27 5

6 Raport roczny Program Stypendiów Doktoranckich - VI edycja (2013/2014) Program Stypendiów Językowych (IV i V edycja) Program Stypendiów Językowych - IV edycja (2012/2013) Program Stypendiów Językowych V edycja (2013/2014) Polish-American Internship Initiative 2013 (III I IV edycja) Polish-American Internship Initiative III edycja (2013/2013) Polish-American Internship Initiative IV edycja (2013/2014) Staże wakacyjne we Francji Praktyki w kraju Program Stypendiów Naukowych dla uczelni niepaństwowych 32 Przedsięwzięcia towarzyszące Warsztaty Pomostowi Liderzy - VI edycja Warsztaty dla lokalnych oragnizacji pozarządowych Szkolenie NBP (III edycja) Konferencje Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja młodych naukowców Naukowy Start Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie XVII edycja 36 Sprawozdanie finansowe FEP Załączniki do sprawozdania 45 6

7 O fundacji

8 raport roczny 2013 Fundatorzy, misja i cele Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) utworzona została we wrześniu 1991 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. Data rejestracji Fundacji: r. Nr KRS: Nr identyfikacyjny REGON: Celem Fundacji jest finansowanie i wspieranie kształcenia kadr dla gospodarki rynkowej. Fundacja realizuje swój cel poprzez: udzielanie pomocy finansowej instytucjom zajmującym się kształceniem mającym na względzie rozwijanie przedsiębiorczości (pomoc ta dotyczy wyraźnie sprecyzowanych projektów) przyznawanie stypendiów na częściowe pokrycie kosztów studiów i szkoleń organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach dotowanie publikacji książek, artykułów, skryptów, broszur, informatorów ułatwiających szkolenie kadr dla gospodarki rynkowej organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju kadr dla gospodarki rynkowej przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia na potrzeby gospodarki rynkowej popieranie nauki języków obcych, a w szczególności popularyzację terminologii przydatnej w działalności gospodarczej; wspieranie aktywnych metod nauczania udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji ekonomicznej na wszystkich poziomach kształcenia w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej prowadzenie i finansowanie badań w zakresie problematyki edukacji na potrzeby gospodarki rynkowej. Władze statutowe FEP Zarząd: Prezes: prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl Członkowie Zarządu: dr Zofia Sapijaszka prof. zw. dr hab. Jan Jeżak Rada Fundacji: Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Janusz Beksiak Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie; Członkowie: prof. zw. dr hab. Bogdan Grzeloński Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej prof. dr hab. Marek Chmaj Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej dr Tadeusz Kubik reprezentant Skarbu Państwa (do r.), od r. członek Rady Monika Kwiecień-Miland reprezentantka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak reprezentant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od r.) 8

9 Raport roczny 2013 ORGANIZACJA PRACY FUNDACJI W 2013 roku Zarząd Fundacji odbył 5 posiedzeń, podczas których omawiał zagadnienia dotyczące procedur i realizacji programów stypendialnych i innych przedsięwzięć programowych, gospodarowania funduszami oraz współpracy z Partnerami. Rada Fundacji zebrała się w roku razy, w celu omówienia ważnych przedsięwzięć programowych, wyboru członków Rady na nową kadencję i przyjęcia programu działania FEP na 2014 rok. Pracownicy biura FEP w 2013 roku: prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl dyrektor biura Fundacji dr Zofia Sapijaszka z-ca dyrektora biura Fundacji mgr Renata Janowska specjalista mgr Anna Wiśniewska specjalista mgr Bogna Lechowicz specjalista (od do ) mgr Katarzyna Ciach specjalista mgr Grażyna Chojaczyk sekretarz Działalność FEP w latach W roku 2013 minęły 22 lata działalności Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w dziedzinie wpierania edukacji wyższej przyczyniającej się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Od początku swojego istnienia FEP podejmowała działania, które prowadziły do poprawy dostępności i jakości kształcenia na poziomie wyższym, uznając to za swoje zasadnicze zadanie. Celem przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację jest przyczynianie się do wyrównywania szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i na arenie międzynarodowej. Działania te są zorientowane na rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast poprzez zwiększanie dostępu do studiów i zapewnienie porównywalnego poziomu wykształcenia, tak aby mogli oni skutecznie konkurować na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Od początku istnienia działalność Fundacji obejmowała: przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych organizowanie i sponsorowanie konkursów organizowanie i sponsorowanie konferencji wspieranie akredytacji programów nauczania sponsorowanie uzupełniania księgozbiorów bibliotek uczelnianych dofinansowanie publikacji z dziedziny ekonomii i zarządzania propagowanie i sponsorowanie nowoczesnych metod nauczania. W ostatnich dwunastu latach głównym obszarem aktywności FEP jest realizacja programów stypendialnych. W ciągu ponad 22 lat działalności FEP przeznaczyła na realizację przedsięwzięć edukacyjnych 101,5 mln zł w tym 78,5 mln zł na sfinansowanie ponad 41 tys. różnego rodzaju stypendiów. Z pomocy FEP bezpośrednio skorzystało ponad 57 tys. osób. Od 1996 do 2002 roku działalność Fundacji była finansowana wyłącznie przez stronę amerykańską: do 2000 roku tylko przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, zaś od 2001 roku również przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od 2002 r. obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedsięwzięcia realizowane przez FEP współfinansowane były przez: Narodowy Bank Polski, Agencję Nieruchomości Rolnych, Fundację PZU, Fundację NBP, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację BRE Banku (obecnie Fundację mbanku), Fundację BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundację BGŻ, Bank Pocztowy SA, Fundację Orange, Akademię Szkoleń i Kompetencji, firmę Polskie Młyny, oraz koalicję lokalnych organizacji pozarządowych. Od 2004 roku stypendia naukowe dla uczelni niepaństwowych były współfinansowane przez uczelnie. Program ten został zamknięty w 2013 roku. Celem przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację jest przyczynianie się do wyrównywania szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i na arenie międzynarodowej. 9

10 raport roczny 2013 Rezultaty dotychczasowej działalności FEP Programy stypendialne: W programie stypendiów naukowych w uczelniach niepaństwowych przyznano stypendiów, które umożliwiły studentom udział w różnego rodzaju programach szkoleniowych. W Programie Stypendiów Pomostowych przyznano łącznie stypendiów pomostowych, stypendiów w Konkursie PRYMUS, konkursach o stypendia korporacyjne, programie Studiuj za Granicą, stypendiów doktoranckich, językowych oraz w wakacyjnych programach stażowych w USA i Francji. Programy te umożliwiły młodym ludziom ze wsi i małych miast podjęcie i kontynuowanie studiów. W Programie POLSKIE TALENTY, w roku akademickim 2006/2007, przyznano 66 stypendiów. FEP współpracuje z ponad 50 szkołami biznesu, uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi. 180 osób otrzymało pomoc finansową na pokrycie kosztów (przeważnie podróży) na zagraniczne studia, staże i konferencje naukowe, w tym 23 osoby w ramach projektu Presidential Classroom. 40 niepaństwowych szkół biznesu otrzymało pomoc finansową na uzupełnienie księgozbiorów bibliotek uczelnianych. Pozwoliło to na zakup prawie książek. Publikacje: W serii Przedsiębiorczość, utworzonej wraz z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A., wydano w latach , 126 książek; FEP wspierała także publikacje artykułów i pozycji książkowych w innych wydawnictwach. Konferencje: Zorganizowano 30 konferencji, których FEP była organizatorem lub współorganizatorem. Poświęcone były one problemom edukacji dla potrzeb gospodarki rynkowej, szczególnie poprawie jakości kształcenia w wyższych uczelniach oraz pomocy stypendialnej dla polskiej edukacji. Wzięło w nich udział osób. Po wielu konferencjach publikowane były materiały konferencyjne. Wsparcie finansowe uzyskało 96 konferencji organizowanych przez inne instytucje, w których wzięło udział ponad osób. Konkursy: Zorganizowano 17 edycji konkursu Przedsiębiorczość Finanse i Zarządzanie dla studentów trzecich lat studiów uczelni ekonomicznych. Konkurs jest organizowany od 1997 roku. Wzięło w nich udział studentów reprezentujących uczelnie z całej Polski. Uroczysta inauguracja XII. edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się 27 listopada 2013 r. w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu udział wzięła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, która sprawuje patronat nad XII edycją PSP. przeprowadzono 7 edycji konkursu dla uczniów szkół średnich Moja szkoła - szkołą Przedsiębiorczości (w latach ), w których wzięło udział ponad uczniów z około 620 szkół średnich z całej Polski (szczególnie z małych miejscowości). Zorganizowano 2 edycje konkursu Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego (w latach ). Nadesłano ogółem 270 prac. Przyznano 20 nagród, po 10 w kategorii książka i artykuł. Przeprowadzono 1 edycję konkursu na najlepszy przypadek z dziedziny ekonomii i zarządzania współczesnymi organizacjami (w 2000 roku) i 2 edycje konkursu na najlepszy esej Moje studia a wyzwania przyszłego życia zawodowego (w latach ). W konkursach tych wzięło udział ponad 60 osób. FEP była koordynatorem i sponsorem polskich zespołów biorących udział w międzynarodowym konkursie The Global Internet Marketplace Competition organizowanym przez Uniwersytet Tennessee od 1995 roku. Podstawą konkursu była gra marketingowa Marketplace, której rozpowszechnianiem w Polsce FEP zajmuje się od lat. Fundacja dofinansowała udział 133 polskich zespołów (w latach ). FEP wspierała także konkursy organizowane przez inne instytucje i organizacje. Dofinansowano 24 edycje różnych konkursów, głównie poprzez udział w funduszu nagród. Między innymi, wsparcie finansowe otrzymało 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz 4 edycje konkursu Pryzmat na najlepszą publikację prasową, radiową i telewizyjną. Dofinansowano wyjazd 23 studentów na Future World Leaders Summit w ramach programu Presidential Classroom. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej: Fundacja wspierała badania prowadzone przez inne instytucje, a także prowadziła badania własne poświęcone edukacji i rozwojowi kadry dla gospodarki rynkowej. W ten sposób FEP starała się wpływać na rozwój wiedzy w tej dziedzinie i lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb środowiska. FEP wspierała i promowała aktywne metody nauczania, szczególnie opracowanie polskich przypadków, a także zakup zagranicznych gier symulacyjnych i przystosowanie ich do polskich warunków. Z powodzeniem współpracowała z wieloma naukowymi i szkoleniowymi instytucjami w kraju i za granicą. Zainicjowała i dofinansowywała proces akredytacji programów dydaktycznych w zakresie zarządzania oraz finansów i bankowości. W ciągu ponad 22 lat działalności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zdobyła znaczącą pozycję w kształtowaniu programów studiów i szkoleń w zakresie ekonomii i zarządzania w środowisku uczelni ekonomicznych. Zainicjowała powołanie Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM (listopad 1992 roku). Podstawowym obszarem aktywności Stowarzyszenia, była realizacja 10

11 Raport roczny 2013 procesu akredytacji programów kształcenia w szkołach biznesu. Dorobkiem Fundacji jest wiele raportów oraz referatów dotyczących edukacji i szkoleń, które prezentowane były na licznych konferencjach m.in. OECD w Paryżu, Warszawie, Bratysławie, Turku (Finlandia), Hong Kongu, AMED w Londynie, EFMD w Warszawie, UNESCO w Warszawie, AUDEM w Budapeszcie, Pradze i Warszawie oraz innych organizacji w USA i Europie, a także problemów związanych z systemem stypendialnym w Polsce. Przedstawiciele FEP brali udział także w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych edukacji na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej i problemom stypendiów w polskiej edukacji. Prowadzona była działalność konsultacyjna, głównie w odniesieniu do szkoleń wspieranych finansowo przez FEP. W 1997 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości została wyróżniona dyplomem przyznawanym przez Radę Dyrektorów Alliance of Universities for Democracy za wysiłki, które przyczyniły się do wzmocnienia roli edukacji w popieraniu instytucji demokratycznych. W 2009 roku Fundacja została uhonorowana przez Polską Akademię Nauk Medalem prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne zasługi w dziedzinie organizacji i zarządzania. Fundacja wspierała badania prowadzone przez inne instytucje, a także prowadziła badania własne poświęcone edukacji i rozwojowi kadry dla gospodarki rynkowej. 11

12 12 Raport roczny 2013

13 Działalność FEP w 2013

14 raport roczny 2013 Streszczenie W 2013 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizowała trzy programy: Program Stypendiów Pomostowych 2012/2013 (od 1 stycznia do 31 sierpnia) Program Stypendiów Pomostowych 2013/2014 (od 1 września do 31 grudnia) Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP (I edycja) (od 1sierpnia do 31 grudnia 2013). W 2013 roku FEP wydała na realizację przedsięwzięć edukacyjnych zł. Z pomocy FEP skorzystało bezpośrednio osób. Wypłacono stypendia pomostowe w ramach XI i XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (1.562 stypendia), stypendia laureatom X i XI edycji Konkursu PRYMUS (527 stypendiów), studentom uczestniczącym w Programie Studiuj za Granicą (31 stypendiów), stypendia korporacyjne (185 stypendiów), studentom studiów doktoranckich (30 stypendiów), semestralne stypendia studentom uczelni niepaństwowych (54 stypendia) oraz 87 stypendiów stypendystom III i IV edycji stypendiów językowych. Zorganizowano i przeprowadzono XVII edycję konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie oraz dwie konferencje: jedną z udziałem organizacji pozarządowych poświęcona Rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast, drugą z udziałem stypendystów pomostowych Naukowy start. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez FEP był i jest Program Stypendiów Pomostowych. Jest to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci I roku otrzymują stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, najlepsi stypendyści starszych lat mogą ubiegać się o stypendium: na II rok w tej samej wysokości, na wybranych kierunkach na III, IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia, na studia zagraniczne, stypendia doktoranckie, dofinansowanie kursu i egzaminu z języka angielskiego oraz staże zagraniczne w renomowanych amerykańskich korporacjach w ramach Polish-American Internship Initiative oraz w firmach we Francji. Stypendyści otrzymują także wszystkie potrzebne informacje na temat możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów studenckich oraz innej pomocy materialnej. Program Stypendiów Pomostowych 2012/2013 XI edycja (realizowany od r. do r.). Podstawowe efekty: W ramach Systemu Stypendiów Pomostowych przyznano różnego rodzaju stypendiów, które były wypłacane od stycznia do lipca, w tym: PROGRAM LICZBA STYPENDIÓW KWOTY W MLN. ZŁ Partnerzy Stypendia na I rok studiów 790 2,705 * Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Organizacje lokalne Stypendia na II rok studiów PRYMUS Stypendia na III i IV rok studiów KORPORACYJNE 265 0,893 * Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 90 0,350 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja Orange i Fundacja PZU Studiuj za granicą 17 0,033 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stypendia doktoranckie 15 0,214 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja NBP Stypendia językowe 44 0,065 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Orange Staże zagraniczne 24 - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stypendia naukowe dla uczelni niepaństwowych Razem , ,042 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, uczelnie niepubliczne (20% kosztu stypendium) * po uwzględnieniu rezygnacji 14

15 Raport roczny stypendystów pomostowych uczestniczyło w kilkudniowych warsztatach psychologicznych Pomostowi Liderzy, których fundatorami była Fundacja BGK i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 2 osoby odbyły wakacyjne praktyki w PZU. We wrześniu FEP przygotowała i przesłała wszystkim Partnerom sprawozdania z realizacji Programu. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte. Program został rozliczony. Program Stypendiów Pomostowych 2013/2014 XII edycja (realizowany od r. do r.). Podstawowe efekty: W ramach Systemu Stypendiów Pomostowych przyznano różnego rodzaju stypendiów, których większość była wypłacana od października do grudnia, w tym: PROGRAM LICZBA STYPENDIÓW KWOTY W MLN. ZŁ FUNDATORZY Stypendia na I rok studiów 772 1,143 * Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Organizacje lokalne Stypendia na II rok studiów PRYMUS Stypendia na III i IV rok studiów KORPORACYJNE 262 0,393 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 95 0,159 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacja Orange, Fundacja PZU i Fundacja BGŻ Studiuj za granicą 14 0,010 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stypendia doktoranckie 15 0,090 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja NBP Stypendia językowe 43 0,040 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Staże zagraniczne 15 0,133 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Orange, Auchan Razem ,968 * po uwzględnieniu rezygnacji 15

16 raport roczny 2013 Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego 2013/2014 I edycja (realizowany od r. do r.) Przyznano 10 stypendiów. W 2013 roku wydano na stypendia zł. Struktura wydatków FEP od r. do r. w złotych WYDATKI NA Programy stypendialne, w tym: stypendia pomostowe (wszystkie krajowe) stypendia Studiuj za Granicą stypendia naukowe dla uczelni niepublicznych 1 stypendia językowe staże zagraniczne ZE ŚRODKÓW PAFW I INNYCH SPONSORÓW ZE ŚRODKÓW FEP RAZEM Grant dla FRAKE Przedsięwzięcia towarzyszące (staże zagraniczne, konkurs, konferencja, warsztaty, Presidential Classroom, spotkanie stypendystów, badania, koszty obsługi stypendystów i komisji) Koszty biura (w tym koszty Internetu, finansowe i pozostałe koszty operacyjne) Koszty promocji Razem wydatki W 2013 roku FEP pozyskała od sponsorów zł, w tym zł od innych sponsorów niż PAFW. Oznacza to, że 53% środków pochodziło z PAFW. 1 Pokryło to 80% kosztu stypendium, pozostałe 20% w kwocie ,50 zł zostało pokryte ze środków własnych uczelni 16

17 stypendia pomostowe Partnerzy Programu FUNDACJA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Patroni Medialni Współpraca Organizacje wspierające

18 raport roczny 2013 Program Stypendiów Pomostowych jest realizowany od 2002 roku. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Obecnie oferta Programu wykracza znacznie poza I rok tworząc system stypendialny obejmujący: stypendia na starsze lata studiów, staże zagraniczne, stypendia językowe, stypendia na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, warsztaty psychologiczne. W ramach Programu przyznano dotąd 17 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym 12,5 tys. na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 77,7 mln zł. W 2013 roku (od stycznia do sierpnia) realizowana była XI edycja Programu. We wrześniu 2013 roku FEP złożyła sprawozdania Partnerom Programu. Sprawozdania zostały przyjęte. XI edycja Programu została rozliczona w całości. Od września do grudnia realizowana była XII edycja Programu. W ramach każdej edycji uzupełnieniem programów stypendialnych są konferencje, konkursy oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne. 1. Stypendia na I rok studiów (Program Stypendiów Pomostowych - XI i XII edycja) 1.1. Stypendia na I rok studiów realizacja XI edycji W ramach Programu Stypendiów Pomostowych 2012/2013 od stycznia do lipca wypłacano stypendia stypendystom pomostowym XI edycji studentom I roku studiów. Stypendium wynosiło zł i było wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Partnerami i fundatorami stypendiów w XI edycji Programu byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Narodowy Bank Polski Fundacja PZU Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) Fundacja BGK Fundacja Wspomagania Wsi Koalicja 76 pozarządowych organizacji lokalnych skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach konkursu Dyplom z Marzeń. Program był realizowany przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych. Partnerzy zgromadzili na realizację Programu 4,5 mln zł. W XI edycji przyznano 790 stypendiów. Program realizowany był w dwóch segmentach, przy czym Segment I podzielony był na 3 podsegmenty, które różniły się grupą docelową: Segment IA adresowany do młodzieży ze wsi i z małych miast, wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. Przyznano 252 stypendia Segment IB adresowany do uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych z listy MEN i Olimpiady Przedsiębiorczości. Przyznano 144 stypendia Segment IC adresowany do wychowanków rodzin zastępczych. Przyznano 31 stypendiów. Segmenty IA, IB i IC były wspólnym przedsięwzięciem Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku), Fundacji BGK, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Łącznie przyznano 427 stypendiów na I rok studiów (PAFW 53 stypendia, NBP 141, Fundacja PZU 176, Fundacja BRE Banku 25, Fundacja BGK 32). Segment II był wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz koalicji 76 lokalnych organizacji pozarządowych, w tym 5 laureatów konkursu Dyplom z Marzeń Adresowany był do młodzieży rekomendowanej do udziału w Programie przez te organizacje. Przyznano 363 stypendia. Organizacje pozarządowe sfinansowały 25% stypendium, pozostałe 75% pokryte zostało ze środków NBP (101 stypendiów) i PAFW (262 stypendia). Fundacja Wspomagania Wsi dofinansowała udział 55 organizacji pozarządowych (pozwoliło to na ufundowanie 255 stypendiów) włączonych do Programu w ramach konkursu Dyplom z Marzeń i zlokalizowanych na wsi i w małych 18

19 Raport roczny 2013 miastach. Dofinansowanie FWW wynosiło 20% dla organizacji uczestniczących w Programie po raz pierwszy (14 stypendiów) i 16% dla pozostałych. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmowały niezależne komisje stypendialne powołane przez zarząd FEP na wniosek Fundatorów Programu. Patronami medialnymi XI edycji Programu byli: Forum Akademickie i Perspektywy Podsumowanie i ocena XI edycji Program trafił w zapotrzebowanie społeczne. Do udziału w Programie zgłosiło się 868 kandydatów z tego 790 otrzymało stypendia. Niewielki odsetek rezygnuje ze studiów w trakcie I roku. Z prowadzonych badań wynika, że prawie wszyscy wracają na studia. Większość bowiem decyzji o rezygnacji wynika z nietrafionego wyboru kierunku studiów. Jest to dowód na to, że rośnie świadomość wyjątkowej szansy jaką otrzymują stypendyści i determinacji w dążeniu do jej wykorzystania. 36% stypendystów osiągnęło dobre i bardzo dobre wyniki w nauce na I roku. Wszyscy utrzymali je także na II roku. 90% stypendystów podjęło studia aby zapewnić sobie godziwy byt materialny (łatwiejsze uzyskanie pracy po zakończeniu wyższych studiów). Prawie wszyscy myśleli o studiowaniu od początku szkoły średniej. Prawdopodobnie wybór szkoły średniej był także podyktowany planami na przyszłość. Około 60% stypendystów wywodzi się z rodzin wielodzietnych. Zgodne z badaniami opisanymi w Diagnozach Społecznych status materialny rodzin wielodzietnych na wsi był najniższy. Większość stypendystów (60%) zamierza pracować i dalej się kształcić (na podstawie badań absolwentów). Cele jakie postawiono przygotowując Program zostały w pełni zrealizowane w trakcie XI edycji Programu. Określony na początku realizacji Programu wizerunek stypendysty znajdował potwierdzenie w kolejnych badaniach, systematycznie prowadzonych przez FEP. Stypendysta Programu Stypendiów Pomostowych to ambitny młody człowiek, samodzielny, potrzebujący pomocy (będący w trudnej sytuacji materialnej), rozumiejący znaczenie wykształcenia dla polepszenia swojego bytu w przyszłości oraz poprawy jakości życia. Środowisko, do którego adresowany jest Program zostało właściwie określone. Dotarliśmy bowiem z pomocą do młodych ludzi, którzy bardzo potrzebują pomocy, ale co najważniejsze są ambitni, bardzo chcą poprzez wykształcenie zmienić warunki życia, warto więc w nich inwestować, co raz jeszcze potwierdza sens całego Programu Korzyści wynikające z realizacji XI edycji Programu: Zwiększono dostępność studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast. Kolejna grupa licząca 790 młodych ludzi, ze środowisk wiejskich oraz małych miasteczek, otrzymała stypendia, które ułatwiły im podjęcie i kontynuowanie studiów; Na sukces tego Programu złożyły się ponadto: sposób zorganizowania Programu w formie wspólnego przedsięwzięcia 100 organizacji, co pozwoliło uzyskać efekt synergiczny w postaci:»» zwiększenia zakresu Programu dzięki zwielokrotnieniu środków (w XI edycji zgromadzono łącznie 4,5 mln zł) oraz zwiększenia zasięgu Programu»» sprawnych procedur postępowania będących rezultatem połączenia doświadczeń wszystkich organizacji uczestniczących w realizacji Programu. Ułatwią one realizację Programu w kolejnych jego edycjach znakomita współpraca wszystkich Partnerów Programu, a szczególnie współpraca administratora z oddziałami terenowymi Agencji Nieruchomości Rolnych i organizacjami lokalnymi w pierwszej fazie Programu, fazie gromadzenia i weryfikowania wniosków Stypendia na I rok studiów realizacja XII edycji 1 października 2013 w 78 uczelniach rozpoczęło studia 772 stypendystów XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program jest skierowany do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 2013 roku, pochodzących ze wsi i małych miast, a w szczególności młodych ludzi pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, wychowanków rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka oraz maturzystów rekomendowanych przez pozarządowe organizacje lokalne uczestniczące w Programie. Stypendium pomostowe wynosi 500 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy PARTNERZY FINANSUJĄCY PROGRAM: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Narodowy Bank Polski Fundacja PZU Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) Fundacja BGK Fundacja Wspomagania Wsi Koalicja 81 pozarządowych organizacji lokalnych skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach VIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń Finansowanie Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości podpisała umowy z wszystkimi Partnerami o subwencje na realizację Programu. Podobnie jak w poprzednich edycjach wszyscy Partnerzy, z wyjątkiem Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności, przekazali FEP subwencje tylko na fundusz stypendialny. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała dotację, zarówno na fundusz stypendialny, jak i na koszty administrowania i promocji Programu. 19

20 raport roczny 2013 Program jest realizowany na mocy dwustronnych Umów zawartych między Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) a: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) z 21 lutego 2013 r. na kwotę zł Narodowym Bankiem Polskim z 17 października 2013 r. na kwotę zł Fundacją PZU z dnia 22 lipca 2013 na kwotę zł Fundacją BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) z 21 września 2013 r. na kwotę zł Fundacją BGK z 9 września 2013 r. na kwotę zł 81 lokalnymi organizacjami pozarządowymi z 21 października i 4 listopada 2013 r. na łączną kwotę zł Fundacją Wspomagania Wsi z 12 listopada 2013 r. na kwotę zł na dofinansowanie wkładu 61 pozarządowych organizacji lokalnych wyłonionych w ramach konkursu Dyplom z Marzeń Podpisano również porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych 6 marca 2013 r. o współpracy podczas realizacji segmentu IA Programu. Koszty zarządzania i promocji Programu będą w całości finansowane z grantu PAFW. Na realizację całego Programu w roku akademickim 2013/2014 Partnerzy przeznaczyli łącznie 4,5 mln zł, w tym na stypendia zł. Partnerami finansującymi stypendia w XII edycji Programu, w I segmencie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 44 stypendia Narodowy Bank Polski 103 stypendia Fundacja PZU 157 stypendiów Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mbanku) 25 stypendiów Fundacja BGK 30 stypendiów. W II segmencie Partnerami finansującymi stypendia są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 259 stypendiów (w 75%) Narodowy Bank Polski 131 stypendiów (w 75%) Fundacja PZU 23 stypendia (w 75%) oraz koalicja 81 pozarządowych organizacji lokalnych i Fundacja Wspomagania Wsi 413 stypendiów (w 25%) Przygotowanie Konkursu Dyplom z Marzeń W XII edycji kontynuowano konkurs Dyplom z Marzeń. Konkurs dla nowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych o udział w Programie został ogłoszony 27 marca 2013 r. Kampania reklamowa promująca VIII edycję konkursu Dyplom z Marzeń odbyła się na stronie PAFW i FWW, na platformie NGO, jak również na stronie Witryny Wiejskiej, skąd biuletynem wewnętrznym, rozesłana została do 20 tysięcy odbiorców organizacji współpracujących z FWW. Akcję poprzedziło przygotowanie dokumentów i procedur. Termin nadsyłania zgłoszeń upływał 19 kwietnia. W ramach konkursu Dyplom z Marzeń 2013 do Fundacji napłynęło 8 wniosków. Organizacje zadeklarowały łącznie sfinansowanie 27 stypendiów. Wszystkie organizacje uczestniczące w konkursie zostały zakwalifikowane do udziału w XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Organizacje lokalne, poza spełnieniem warunków formalnych, musiały zgromadzić 25% kosztu stypendiów. Organizacje zlokalizowane na wsi i w małym mieście mogły się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 16% kosztu stypendium z Fundacji Wspomagania Wsi (dotyczy to uczestników wcześniejszych edycji konkursu Dyplom z Marzeń). Laureaci konkursu Dyplom z Marzeń 2013 mogli ubiegać się o dofinansowanie 20% kosztu stypendium z FWW Promocja Programu XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych została ogłoszona 21 marca 2013 r. na stronie internetowej Programu. Ogłoszenia o Programie ukazały się w 16 tytułach prasy lokalnej (Dzienniku Bałtyckim, Głosie Wielkopolskim, Gazecie Wrocławskiej, Dzienniku Łódzkim, Dzienniku Zachodnim, Gazecie Krakowskiej, Echu Dnia, Gazecie Lubuskiej, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Współczesnej, Głosie Dzienniku Pomorza, Nowej Trybunie Opolskiej, Nowinach, Gazecie Olsztyńskiej, Dzienniku Elbląskim oraz Dzienniku Wschodnim), a także stronach internetowych i na stronach internetowych Partnerów Programu, w tym wszystkich organizacji lokalnych uczestniczących w XII edycji. Ulotki o XII edycji PSP były rozdawane podczas finałowych rozgrywek olimpiad przedmiotowych. Informacja o XII edycji Programu przesłana została również do PCPR-ów oraz na strony internetowe Kuratoriów Oświaty. W marcu Oddziały Terenowe ANR przekazały informacje do szkół średnich. Przygotowano odrębną kampanię promującą VIII edycję akcji Dyplom z Marzeń. Uroczysta inauguracja XII. edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się 27 listopada 2013 r. w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu udział wzięła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, która sprawuje patronat nad XII edycją PSP. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających Program wszyscy Partnerzy PSP. W spotkaniu uczestniczyli najlepsi stypendyści wszystkich programów stypendialnych. Program uroczystości uświetnił występ dwójki stypendystów pomostowych studentów I i V roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W trakcie Gali miało miejsce uroczyste przekazanie Pani Annie Komorowskiej obrazu, którego autorką jest stypendystka Programu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z okazji inauguracji XII edycji PSP wydano ulotkę o Programie, a także publikację Naukowy Start, która jest pokłosiem konferencji stypendystów, zorganizowanej przez Fundację w czerwcu 2013 r. Materiały te otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania Komisje stypendialne Stypendia przyznawane były przez niezależne komisje stypendialne powołane na wnioski Fundatorów Programu. Odbyły się dwa posie- 20

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo