WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r."

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. 1 TREŚĆ 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach 2. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 40/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie anulowania uchwały nr 12/2002 z dnia 14 marca 2002 r. 3. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 1/2003 z 20 stycznia 2003 r.... z załącznikami: nr 1 decyzja Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 23/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej nr 2 decyzja Naczelnika i Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 24/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany zasad działania ośrodka Dom Harcerza w Gdańsku Chorągwi Gdańskiej ZHP 4. Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP L. 1/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. 5. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 2/2003 z dnia 22 lutego 2003 r.... z załącznikami: nr 1 decyzja Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 25/2003 z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych nr 2 aneks z dnia 6 lutego 2003 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego nr 3 decyzja Naczelnika ZHP nr 26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI nr 4 Deklaracja wspólnego działania na rzecz godnego życia 6. Uchwała nr 1 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 46 Statutu ZHP 7. Uchwała nr 2 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 52 Statutu ZHP 8. Uchwała nr 3 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 37 Statutu ZHP 9. Uchwała nr 4 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. 10. Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Wędkarskim i Związkiem Harcerstwa Polskiego zawarte w dniu 5 lutego 2003 r. w Warszawie

2 2 UCHWAŁA Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach Na podstawie 64 ust. 1 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łosicach przy ul lecia Państwa Polskiego nr 9, o powierzchni m 2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1060, dla której prowadzona jest KW UCHWAŁA Głównej Kwatery ZHP nr 40/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie anulowania uchwały nr 12/2002 z dnia 14 marca 2002 r. Na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera anuluje uchwałę nr 12/2002 z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Łosicach przy ul. Narutowicza 66. Powyższa nieruchomość została przekazana Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Naczelnik Warszawa, 20 stycznia 2003 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 1/ Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji Skarbnika ZHP nr 23/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu Informuję o decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 24/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dom Harcerza ZHP w Gdańsku Gdańskiej Chorągwi ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

3 3 3. Chorągwie 3.1. Zmiany w jednostkach ZHP Kujawsko-Pomorskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto w dniu 7 grudnia 2002 r. przyjął rezygnację hm. Piotra NAWROCKIEGO z funkcji komendanta hufca i wybrał na tę funkcję hm. Beatę SZMYT Łódzkiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Łódź Śródmieście w dniu 22 listopada 2002 r. przyjął rezygnację hm. Adama KOCHERA z funkcji komendanta hufca i wybrał na tę funkcję hm. Agnieszkę KUCHARSKĄ. - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Skierniewice w dniu 15 grudnia 2002 r. podjął decyzję o odwołaniu z funkcji komendanta hufca hm. Andrzeja MURAWSKIEGO. Na tę funkcję został wybrany phm. Filip URBANEK. 9. Odznaczenia 9.2. Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP hm. Teresa BUCHTA hm. Mirosław KURKIEWICZ hm. Barbara BULTROWICZ hm. Piotr NAWROCKI hm. Waldemar DOLATA hm. Alicja PRZYBYŁOWICZ hm. Henryk KRAJEWICZ hm. Ewa SUCHARSKA Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP hm. Czesława GWÓŹDŹ hm. Olga ORYŃCZAK Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Witold BŁASIAK hm. Hanna CZERWIEC hm. Mariola BARANOWSKA Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP hm. Zbigniew WIECZOREK Chorągiew Łódzka ZHP

4 4 hm. Zbigniew BIEDZIAK hm. Hanna GŁOWACKA. Chorągiew Wielkopolska ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 10. Odznaki Kadry Kształcącej Złotą Odznakę Kadry Kształcącej przyznaję: - hm. Wiesławowi LASKOWSKIEMU Chorągiew Gdańska ZHP - hm. Annie PORAJ Główna Kwatera ZHP. 11. Pochwały i wyróżnienia Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują: - Andrzej PIETRASIK burmistrz Miasta Płońska - Paweł OBERMEYER dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku - Dawid CRUSSELL dyrektor generalny SEWS-E w Lesznie - Justyna JECHIMCZYK szef personalny SEWS Polska sp. z o.o. w Lesznie - Stefan BIESZCZAD prezes Zarządu Spółki Usług Transportowych Suret w Dębicy - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu - Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych w Tłuszczu Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują: - Urząd Miasta Kościana - Ośrodek Kultury w Kościanie - Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie - Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT w Kościanie - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kiełczewo - Oddział PTTK w Pile - Firma Logistyczna RAT-POL Tadeusz Redyk i Robert Krawczyk - Dowództwo 61 Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Czuwaj! hm. Wiesław Maślanka

5 5 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2003 z 20 stycznia 2003 r. DECYZJA Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 23/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej Na podstawie: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. opublikowanego w Dz. U. nr 200 poz obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. wydanego w Dz. U. nr 203 poz w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Główna Kwatera ZHP zobowiązuje samobilansujące jednostki organizacyjne do indywidualnego przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej na druku ZUS IWA. Według załącznika nr 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. wydanego w Dz. U. nr 203 poz w ZHP obowiązuje: pozycja 29, tj. kod PKD O; kategoria ryzyka 5; stopa procentowa składki 1,47. Dz. U. nr 200 poz. 1692, w Dz. U. nr 203 poz wraz z drukiem ZUS IWA można m.in. pobrać ze strony w wyszukiwarce. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski

6 6 Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2003 z 20 stycznia 2003 r. DECYZJA Naczelnika i Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 24/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dom Harcerza ZHP w Gdańsku Gdańskiej Chorągwi ZHP Na podstawie 71 Statutu ZHP i Zasad działalności finansowo-gospodarczej ZHP Naczelnik i Skarbnik ZHP ustalają, co następuje: 1 Tworzy się Ośrodek Dom Harcerza ZHP z siedzibą: Gdańsk, ul. Za Murami 2/10. Zasady działania Ośrodka Dom Harcerza ZHP w Gdańsku stanowią załącznik do niniejszej decyzji (tutaj pominięty). Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 3 Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski hm. Wiesław Maślanka

7 7 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa, 28 stycznia 2003 r. Druhny i Druhowie! Rozkaz Specjalny L. 1/2003 Starania Związku Harcerstwa Polskiego zostały uwieńczone sukcesem Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2003 Rokiem Aleksandra Kamińskiego. Jesteśmy spadkobiercami prawd głoszonych przez Kamyka przedstawmy je innym wychowawcom wykorzystując do tego harcerskie formy, przybliżmy postać i dokonania wszechstronnego polskiego skauta zuchom, harcerkom i harcerzom, a także instruktorkom i instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego niech stanie się dla nich wzorem. W 100 rocznicę urodzin druha Aleksandra Kamińskiego przypomnijmy całemu narodowi, jaką rolę w wychowywaniu Polaków odegrał redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Polski Podziemnej, autor Kamieni na szaniec oraz twórca ruchu zuchowego. W świadomości społecznej my instruktorki i instruktorzy jesteśmy organizatorami Roku Aleksandra Kamińskiego w Polsce to wielki zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie. To zadanie całego Związku Harcerstwa Polskiego, nie tylko Ruchu Kamykowego. Do nas należy podejmowanie inicjatyw środowiskowych dotyczących obchodów rocznicowych, nawiązanie kontaktów z władzami samorządowymi i oświatowymi, uczelniami, w tym z bibliotekami pedagogicznymi, dyrektorami szkół. Do nas należy przedstawienie postaci Aleksandra Kamińskiego jego dorobku i dokonań. Ogłoszenie roku 2003 Rokiem Aleksandra Kamińskiego to uhonorowanie wieloletniej pracy wychowawczej instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Niech nasza postawa i aktywne działanie będzie dowodem, że zasłużyliśmy na to wyróżnienie. Czuwaj! hm. Wiesław Maślanka

8 8 Naczelnik Warszawa, 22 lutego 2003 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 2/2003 W tym szczególnym dniu Dniu Myśli Braterskiej przesyłamy serdeczne pozdrowienia wszystkim naszym przyjaciołom. W zgiełku codzienności pamiętajmy o sobie, wspierajmy wzajemnie żadna przeszkoda nie będzie wówczas trudna do pokonania. Wszak trudno pokonać prawdziwe więzi braterstwa Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji Naczelnika ZHP nr 25/2003 z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu Informuję o aneksie z dnia 6 lutego 2003 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego. Treść aneksu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu Informuję o decyzji Naczelnika ZHP nr 26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI. Treść decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu Informuję o tym, iż 21 stycznia 2003 r. w Warszawie została podpisana Deklaracja wspólnego działania na rzecz godnego życia. Treść deklaracji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozkazu. 3. Chorągwie 3.1. Zmiany w jednostkach ZHP Dolnośląskiej - Komendantka chorągwi z dniem 15 stycznia 2003 r. zawiesiła w pełnieniu funkcji komendanta Hufca ZHP Lubań phm. Roberta SWERCZYKA. Na funkcję pełnomocnika p.o. komendantki hufca została powołana hm. Alicja KONARZEWSKA Stołecznej - Komendant chorągwi dnia 9 stycznia 2003 r. przyjął rezygnację hm. Jerzego SITKA z funkcji komendanta Hufca ZHP Wołomin. Tymczasowe pełnienie obowiązków komendantki hufca powierzył hm. Ilonie PNIEWSKIEJ Nadanie imion, nazw Ogłaszam rozpoczęcie kampanii bohater przez Chorągiew Dolnośląską Związku Harcerstwa Polskiego, której celem jest nadanie tej chorągwi imienia hm. Stefana Mirowskiego. 4. Główna Kwatera 4.1. Zwolnienia Zwalniam hm. Romana KASPROWICZA z funkcji komendanta Centralnego Ośrodka Ratowniczo-Technicznego ZHP Zwalniam hm. Krzysztofa MANISTĘ z funkcji kierownika Wydziału Strategii i Analiz.

9 Zwalniam hm. Dariusza SUPŁA z funkcji kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków. Dziękuję Druhom za pełnioną służbę oraz życzę powodzenia i satysfakcji z realizacji nowych zadań Mianowania Mianuję hm. Romana KASPROWICZA na funkcję szefa Inspektoratu łączności Mianuję hm. Rafała KLEPACZA na funkcję kierownika Wydziału Badań i Analiz Mianuję phm. Piotra KOWALSKIEGO na funkcję kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Mianuję pwd. Alicję ŁUSZCZEK na funkcję naczelniczki Poczty Harcerskiej Głodówka Rozwiązania i powołania sztabów, komisji i komend kursów Rozwiązuję Wydział Strategii i Analiz Powołuję Wydział Badań i Analiz Powołuję Pocztę Harcerską Głodówka przy OSW GŁODÓWKA. 9. Odznaczenia 9.2. Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP phm. Małgorzata AUGUSTYNOWICZ Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: Bożena BRZÓSKO Chorągiew Stołeczna ZHP Serdecznie gratuluję Druhnom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Czuwaj! hm. Wiesław Maślanka

10 10 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. DECYZJA Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 25/2003 z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych Z dniem 25 stycznia 2003 r. rozwiązuję Radę Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych w następującym składzie: - hm. Andrzej BORODZIK - hm. Franciszek DĘBSKI - hm. Jerzy JABRZEMSKI - hm. Julian KĘDZIERSKI - hm. Stanisław KORWIN-SZYMANOWSKI - hm. Wojciech KUCZKOWSKI - hm. Wanda PIOTROWSKA - hm. Ludomira RYLL - hm. Maria STRASZEWSKA - hm. Janusz STRUŻYNA - hm. Teresa TARKOWSKA - hm. Janusz TATERA - hm. Wanda TAZBIR - hm. Halina WIŚNIEWSKA - hm. Paweł ZAREMBSKI. Dziękuję Druhnom i Druhom za wieloletnią służbę, życzę jednocześnie nowych satysfakcjonujących zadań i wyzwań. hm. Wiesław Maślanka

11 11 Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. ANEKS z dnia 6 lutego 2003 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego Wprowadza się analitykę do konta 845 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW składki członkowskie Konto to służy do ewidencji naliczenia składek członkowskich za dany rok kalendarzowy. Aby urealnić przychody, należy w ciągu roku korygować konto o wpłaty, przenosząc na konto 720 PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ przychody z tytułu składek Konto na koniec roku wykazuje saldo Ma z tytułu nie wpłaconych składek członkowskich. Aneks obowiązuje z dniem 1 stycznia 2002 roku. Na koniec 2002 roku należy doksięgować na konto nie wpłacone składki. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka

12 12 Załącznik nr 3 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. Decyzja Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI Na wniosek środowisk harcerskich w Dzień Myśli Braterskiej, Naczelnik ZHP przyznaje honorowe wyróżnienie NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI następującym osobom: 1. Pawłowi ADAMOWICZOWI prezydentowi Miasta Gdańska 2. Zbigniewowi KRUSZEWSKIEMU senatorowi RP, kanclerzowi Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 3. Adamowi STRUZIKOWI marszałkowi województwa mazowieckiego 4. Grzegorzowi DZIEMIDOWICZOWI ambasadorowi RP w Egipcie i Sudanie w latach , a od roku 2001 ambasadorowi RP w Grecji 5. płk. Edwardowi Janowi PAWLICY dowódcy I Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie 6. Wojciechowi ŻELEZIKOWI dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 7. Jerzemu GRADOWI Śląskiemu Kuratorowi Oświaty 8. Wiesławowi KOSTRUBCOWI wójtowi Gminy Susiec pow. Tomaszów Lubelski woj. lubelskie 9. Krzysztofowi HILDEBRANDT prezydentowi Miasta Wejherowa 10. Halinie ŻYLE zastępcy prezydenta Miasta Opola 11. Leszkowi MIZIELIŃSKIEMU wojewodzie Mazowieckiemu. Naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka

13 13 DEKLARACJA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ GODNEGO ŻYCIA Podpisana w Warszawie, dnia 21 stycznia 2003 r. przez Sygnatariuszy: Załącznik nr 4 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. 1. CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, reprezentowany przez księdza Wojciecha ŁAZEWSKIEGO dyrektora CARITAS POLSKA 2. FEDERACJĘ POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 101, reprezentowaną przez Marka BOROWSKIEGO prezesa Zarządu Federacji 3. FUNDACJĘ POŻYWIENIE - DAREM SERCA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 36 c reprezentowaną przez Romana BOROWSKIEGO prezesa Zarządu Fundacji 4. POLSKI CZERWONY KRZYŻ z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, reprezentowany przez Aleksandra MAŁACHOWSKIEGO prezesa Zarządu Głównego PCK oraz Scholastykę ŚNIEGOWSKĄ sekretarza generalnego Zarządu Głównego PCK 5. POLSKĄ AKCJĘ HUMANITARNĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, reprezentowaną przez Janinę OCHOJSKĄ prezesa Zarządu Fundacji 6. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ z siedzibą w Warszawie, ul.wiejska 18, lok. 20 reprezentowany przez Ewę KURULISZWILI sekretarza generalnego Biura Rady Naczelnej PKPS 7. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, reprezentowane przez Wiesława KOŁAKA prezesa Zarządu Głównego 8. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6, reprezentowany przez hm. Wiesława MAŚLANKĘ naczelnika ZHP 9. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ z siedzibą w Warszawie, ul. Litewska 11/13, reprezentowany przez hm. Feliksa BORODZIKA wiceprzewodniczącego ZHR. ART. 1 Sygnatariusze niniejszej Deklaracji, mając na względzie i przywiązując szczególną wagę do zapewnienia ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, warunków godnego życia, realizując misje i cele statutowe swoich organizacji, kierując się zasadami pomocniczości, partnerstwa oraz efektywności i suwerenności postanawiają wspierać się

14 14 wzajemnie w zakresie działalności charytatywnej na rzecz zapewnienia człowiekowi godnego życia. ART. 2 Realizując cele niniejszej Deklaracji przedstawione w art.1 Sygnatariusze postanawiają w szczególności wspólnie: 1. Inicjować i propagować wszelkie inicjatywy i działania mające na celu polepszenie losu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym w szczególności dzieci oraz młodzieży. 2. Występować do władz państwowych oraz samorządowych z projektami, propozycjami i wnioskami dotyczącymi realizacji celów niniejszej Deklaracji. 3. Dążyć do wypracowania standardów pomocy społecznej, w tym w szczególności w zakresie dożywiania. 4. Informować się o planowanych przedsięwzięciach i imprezach charytatywnych oraz włączać się w inicjatywy zbieżne z zadeklarowanymi celami. 5. Kształtować postawy solidarności społecznej oraz sprzyjania zdrowemu i godnemu życiu. ART. 3 Realizując wspólne cele niniejszej Deklaracji, Sygnatariusze będą porozumiewali się między sobą również w zakresie szczegółowych projektów lub przedsięwzięć uwzględniających specyfikę i potrzeby ich organizacji. ART. 4 Niniejsza Deklaracja jest otwarta dla innych uczestników i nie ingeruje w działalność żadnego z Sygnatariuszy, którzy wzajemnie szanują swoją specyfikę wynikającą z ich statutów, określonych potrzeb i współpracy z innymi podmiotami. ART. 5 Niniejsza Deklaracja nie powoduje dla żadnego z jej Sygnatariuszy żadnych skutków prawnych lub finansowych. Ideą stworzenia Deklaracji... był zamiar zintegrowania działań organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną, posiadających swoje często wyspecjalizowane cele i zadania, wokół dobra nadrzędnego, jakim jest godne życie człowieka. Sygnatariusze Deklaracji... szczególną wagę przywiązują do niesienia stałej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wspólne zamierzenia przedstawione w Deklaracji... mają na celu w jak najszerszym zakresie wykorzystać potencjał i doświadczenie organizacji pozarządowych dla realizacji wspólnej misji zapewnienia człowiekowi warunków godnego życia. Deklaracja... jest otwarta dla innych organizacji identyfikujących się z jej celami. Sygnatariusze Deklaracji... już teraz prowadzą szeroką pomoc charytatywną. Wszyscy razem:

15 15 pomagają rocznie blisko 1,5 mln osób działają przy pomocy około 700 tys. wolontariuszy dziennie wydają w przybliżeniu 208 tys. posiłków Sygnatariusze Deklaracji... są przekonani, że dzięki zintegrowanemu działaniu, także innych organizacji, pomoc ta będzie stała i bardziej skuteczna.

16 16 UCHWAŁA nr 1 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 46 Statutu ZHP Na podstawie 66 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala, co następuje: Stosownie do przepisu 46 ust.1 pkt 3 Statutu ZHP komendant chorągwi ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego zjazdu hufca na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, pełniących w tym hufcu funkcje instruktorskie. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer UCHWAŁA nr 2 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 52 Statutu ZHP Na podstawie 66 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala, co następuje: 1. Warunkiem skutecznego odbycia zjazdu sprawozdawczego chorągwi jest podjęcie przez ten zjazd, stosownie do przepisu 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP, uchwały w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy chorągwi za okres od ostatniego zjazdu zwykłego chorągwi. 2. Na ocenę skuteczności zjazdu sprawozdawczego chorągwi nie ma wpływu fakt podejmowania lub niepodejmowania przez zjazd działań, o których mowa w 52 ust. 2 pkt. 1, 2, 4, 5 Statutu. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer

17 17 UCHWAŁA nr 3 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 37 Statutu ZHP Na podstawie 66 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala, co następuje: Stosownie do przepisu 37 ust. 2 Statutu ZHP bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie instruktorom w rozumieniu zapisu 17 ust. 4 Statutu. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer UCHWAŁA nr 4 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 roku Naczelny Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Polskiego przyjął na spotkaniu plenarnym w dniu 7 grudnia 2002 roku rezygnację harcmistrza Stanisława IWANIUKA z funkcji członka NSH. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer

18 18 Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Wędkarskim i Związkiem Harcerstwa Polskiego zawarte w dniu 5 lutego 2003 r. Niniejszym porozumieniem prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Eugeniusz Grabowski i naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wiesław Maślanka, potwierdzają wolę współpracy obu stowarzyszeń, które służą ochronie środowiska przyrodniczego Polski. Porozumiewające się strony postanawiają: 1 Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego i Związku Harcerstwa Polskiego będą współpracować ze sobą w celu: - kształtowania właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody i wędkarstwa w celu zwiększenia troski o środowisko naturalne oraz zapobiegania jego niszczeniu, - tworzenia środowisk o specjalności wędkarskiej w ramach wychowania ekologicznego w ZHP, - prowadzenia szkoleń na kartę wędkarską w ramach zadań szkoleniowych podejmowanych przez komendy harcerskie, - pozyskiwania spośród instruktorów ZHP kandydatów do Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej w PZW. 2 Polski Związek Wędkarski zobowiązuje się do: - popierania idei tworzenia i działania Harcerskiej Służby Ochrony Przyrody, - dostarczania komendom harcerskim materiałów informacyjnych o tematyce wędkarskiej w celu wykorzystania ich w pracy drużyn harcerskich, - fundowania nagród w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez jednostki harcerskie dotyczące problematyki wędkarstwa i ochrony środowiska przyrodniczego, - upowszechniania w swych wydawnictwach udziału harcerzy w ochronie środowiska przyrodniczego oraz realizacji celów PZW. 3 Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do:

19 19 - organizowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec idei wędkarstwa i ochrony środowiska, - upowszechniania w swych wydawnictwach współpracy kół wędkarskich w przedsięwzięciach harcerskich i działaniach PZW w ochronie przyrody, - pomocy w organizacji imprez PZW w sferze ochrony przyrody (konkursy, zawody, turnieje itp.). 4 Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 5 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Naczelnik Prezes Zarządu Głównego Związku Harcerstwa Polskiego Polskiego Związku Wędkarskiego hm. Wiesław Maślanka Eugeniusz Grabowski

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIII (60) Nr 9 WRZESIEŃ 2012 Spis treści 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 120/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przekazania ZHP Chorągwi Śląskiej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

R O Z K A Z L. 12 / 2014

R O Z K A Z L. 12 / 2014 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDANT HUFCA POZNAŃ NOWE MIASTO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO R O Z K A Z L. 12 / 2014 Poznań 20 grudnia 2014 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 14/2014 z dnia 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 5 /

R o z k a z L. 5 / Poznań, 14 maja 2010 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 R o z k a z L. 5 / 2 0 1 0 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017 Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. Rozkaz L.1/2017 Wyjątki z rozkazu L.24/2016 Komendanta Chorągwi Gdąńskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2016 r. 3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański, r. Komendant Hufca Starogard Gd. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański, r. Komendant Hufca Starogard Gd. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański, 31.01.2013 r. Rozkaz L.1/2013 Wyjątki z rozkazu Komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP L.22/2012 z dnia 19.12.2012 r. 1. ROZWIĄZANIA I POWOŁANIA SZTABÓW, KOMISJI,

Bardziej szczegółowo

Odznaczenia i nagrody w ZHP

Odznaczenia i nagrody w ZHP Odznaczenia i nagrody w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1.Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Września dnia r. wybrał na komendanta hufca phm. Leszka KMIECIKA

Wielkopolskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Września dnia r. wybrał na komendanta hufca phm. Leszka KMIECIKA KOMENDANT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 ROZKAZ L. 3/2001 Poznań, dnia 20 marca 2001 roku Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.2/2001 z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L 6/ Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Starszoharcerskiego: - phm. Agnieszkę MACHNIO Chorągiew Śląska

Rozkaz L 6/ Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Starszoharcerskiego: - phm. Agnieszkę MACHNIO Chorągiew Śląska Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Śląskiej Katowice, 30.04.2014r. Rozkaz L 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L2/2014 z dnia 31.03.2014r. 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia 3.1.17.

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy Warszawa, dn. 29 stycznia 2016 r. Rozkaz L.1/2016 Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 52 ust. 2, pkt. 2 i 8 oraz uchwały nr 28/XXXVI Rady

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L. 13/2016 CZUWAJ! Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP L.17/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Rozkaz L. 13/2016 CZUWAJ! Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP L.17/2016 z dnia 30 września 2016 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Katowickiego Hufca ZHP Katowice, 31 października 2016 r. Rozkaz L. 13/2016 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.8/2016 z dnia 30 września 2016 r. 13.2 Na wniosek Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

z dnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP Rada Naczelna ZHP Materiał komisji ds. społecznych Rady Naczelnej ZHP - do konsultacji Na czerwono zaznaczono propozycje zapisów do usunięcia z dotychczasowej uchwały, na żółto propozycje nowych zapisów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej L. 6/2017 rok z dnia 24.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

hm. Barbara KOMAREK Komendantka Hufca dh. Anna GADAJ Skarbnik Hufca phm. Sławomir DUDA zastępca Komendantki Hufca ds.

hm. Barbara KOMAREK Komendantka Hufca dh. Anna GADAJ Skarbnik Hufca phm. Sławomir DUDA zastępca Komendantki Hufca ds. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Śląskiej Katowice, 11.10.2013r. Rozkaz L17/2013 1. Zarządzenia i informacje. 1.2. Informacje. 1.2.1. Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

*******************************

******************************* Poznań, 18 marca 2013 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Rozkaz L L..05/2013. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP

ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 27?XXXII w sprawie Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP. ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP 1. Członkowie wspierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ Hufiec ZHP Częstochowa I. Postanowienia ogólne. 1. Hufcowa Kapituła Odznaczeń (HKO) jest zespołem instruktorskim powołanym rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Łódź, 5 czerwca 2017 r. Komendant Hufca Łódź Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Łódź, 5 czerwca 2017 r. Komendant Hufca Łódź Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Łódź, 5 czerwca 2017 r. Komendant Hufca Łódź Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej Rozkaz L. 6/2017 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP 5/2017 r z dn. 25.04.2017 r.. 3. Główna

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

R O Z K A Z L. 2 / 2012

R O Z K A Z L. 2 / 2012 Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy Warszawa, 14.02.2012 r. R O Z K A Z L. 2 / 2012 I. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2012 z 31.01.2012 r.: 1. Zarządzenia i Informacje 1.2.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Gliwice, 21 listopada 2015 r. Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego Gliwice, 21 listopada 2015 r. Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego. Związek Harcerstwa Polskiego Gliwice, 21 listopada 2015 r. Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego Rozkaz L18/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Śląskiej L15/2015 z dnia 30.10.2015

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Rozkaz L. 4 / 2015 1.2.1. Podaję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP

Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. - Ordynacja wyborcza ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 42 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa szczegółowe zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI

INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2002 R. W blasku i cieple Betlejemskiego Światła Pokoju radosnych, pełnych miłości i nadziei Świąt Bożego Narodzenia życzy Komenda Chorągwi Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA STATUT TOWARZYSTWA

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA STATUT TOWARZYSTWA TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA STATUT TOWARZYSTWA ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA, dalej zwana Towarzystwem. 2. Towarzystwo jako organizacja zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r.

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. STATUT FUNDACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. 1. 1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko Dorośli w ZHP hm. Anna Peterko Dzisiejszy stan rzeczy Wychowankowie -podział ze względu na wiek i sposób pracy Kadra -podział ze względu na role, które pełni w organizacji Zuchy 6-10 Harcerze 10-13 Harcerze

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2017 godz. 02:06:07 Numer KRS: 0000151036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/1170/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 11 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/1170/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 11 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 maja 2017 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR XLVIII/1170/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok zwane dalej w skrócie klubem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 21:40:44 Numer KRS: 0000333785

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 21:40:44 Numer KRS: 0000333785 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 21:40:44 Numer KRS: 0000333785 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP nr 03/2010 5 lutego 2010 r. Spis treści 1. List Pochwalny Naczelnika ZHP 2. Informacja o wysokości środków 1% PIT 2008 zebranych w roku 2009 3. Zbiórka kadry Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3804 UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:59:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:59:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.12.2016 godz. 15:59:08 Numer KRS: 0000143922 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. POMIĘDZY Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. ul. Śmidowicza 69, Gdynia /..

UMOWA O WSPÓŁPRACY. POMIĘDZY Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. ul. Śmidowicza 69, Gdynia /.. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w POMIĘDZY Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia /.. reprezentowaną przez komandora prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA - Rektora-Komendanta

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście Gdańsk, r. im. Alfa Liczmańskiego. Rozkaz L 18 /14

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście Gdańsk, r. im. Alfa Liczmańskiego. Rozkaz L 18 /14 Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście Gdańsk, 31.12.2014 r. im. Alfa Liczmańskiego Druhny i Druhowie! Rozkaz L 18 /14 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę Wam wszystkim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Klub przyjmuje nazwę: Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ. Zatwierdzony Uchwałą Komendy Hufca nr 6/2016 z dnia r.

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ. Zatwierdzony Uchwałą Komendy Hufca nr 6/2016 z dnia r. REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ Zatwierdzony Uchwałą Komendy Hufca nr 6/2016 z dnia 5.02.2016 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawę wydania niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 1/2011 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.01.2011 r. Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo