WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r."

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. 1 TREŚĆ 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach 2. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 40/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie anulowania uchwały nr 12/2002 z dnia 14 marca 2002 r. 3. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 1/2003 z 20 stycznia 2003 r.... z załącznikami: nr 1 decyzja Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 23/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej nr 2 decyzja Naczelnika i Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 24/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany zasad działania ośrodka Dom Harcerza w Gdańsku Chorągwi Gdańskiej ZHP 4. Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP L. 1/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. 5. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 2/2003 z dnia 22 lutego 2003 r.... z załącznikami: nr 1 decyzja Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 25/2003 z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych nr 2 aneks z dnia 6 lutego 2003 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego nr 3 decyzja Naczelnika ZHP nr 26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI nr 4 Deklaracja wspólnego działania na rzecz godnego życia 6. Uchwała nr 1 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 46 Statutu ZHP 7. Uchwała nr 2 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 52 Statutu ZHP 8. Uchwała nr 3 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 37 Statutu ZHP 9. Uchwała nr 4 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. 10. Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Wędkarskim i Związkiem Harcerstwa Polskiego zawarte w dniu 5 lutego 2003 r. w Warszawie

2 2 UCHWAŁA Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach Na podstawie 64 ust. 1 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łosicach przy ul lecia Państwa Polskiego nr 9, o powierzchni m 2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1060, dla której prowadzona jest KW UCHWAŁA Głównej Kwatery ZHP nr 40/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie anulowania uchwały nr 12/2002 z dnia 14 marca 2002 r. Na podstawie 64 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera anuluje uchwałę nr 12/2002 z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Łosicach przy ul. Narutowicza 66. Powyższa nieruchomość została przekazana Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Naczelnik Warszawa, 20 stycznia 2003 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 1/ Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji Skarbnika ZHP nr 23/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu Informuję o decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 24/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dom Harcerza ZHP w Gdańsku Gdańskiej Chorągwi ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

3 3 3. Chorągwie 3.1. Zmiany w jednostkach ZHP Kujawsko-Pomorskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto w dniu 7 grudnia 2002 r. przyjął rezygnację hm. Piotra NAWROCKIEGO z funkcji komendanta hufca i wybrał na tę funkcję hm. Beatę SZMYT Łódzkiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Łódź Śródmieście w dniu 22 listopada 2002 r. przyjął rezygnację hm. Adama KOCHERA z funkcji komendanta hufca i wybrał na tę funkcję hm. Agnieszkę KUCHARSKĄ. - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Skierniewice w dniu 15 grudnia 2002 r. podjął decyzję o odwołaniu z funkcji komendanta hufca hm. Andrzeja MURAWSKIEGO. Na tę funkcję został wybrany phm. Filip URBANEK. 9. Odznaczenia 9.2. Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP hm. Teresa BUCHTA hm. Mirosław KURKIEWICZ hm. Barbara BULTROWICZ hm. Piotr NAWROCKI hm. Waldemar DOLATA hm. Alicja PRZYBYŁOWICZ hm. Henryk KRAJEWICZ hm. Ewa SUCHARSKA Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP hm. Czesława GWÓŹDŹ hm. Olga ORYŃCZAK Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Witold BŁASIAK hm. Hanna CZERWIEC hm. Mariola BARANOWSKA Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP hm. Zbigniew WIECZOREK Chorągiew Łódzka ZHP

4 4 hm. Zbigniew BIEDZIAK hm. Hanna GŁOWACKA. Chorągiew Wielkopolska ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 10. Odznaki Kadry Kształcącej Złotą Odznakę Kadry Kształcącej przyznaję: - hm. Wiesławowi LASKOWSKIEMU Chorągiew Gdańska ZHP - hm. Annie PORAJ Główna Kwatera ZHP. 11. Pochwały i wyróżnienia Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują: - Andrzej PIETRASIK burmistrz Miasta Płońska - Paweł OBERMEYER dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku - Dawid CRUSSELL dyrektor generalny SEWS-E w Lesznie - Justyna JECHIMCZYK szef personalny SEWS Polska sp. z o.o. w Lesznie - Stefan BIESZCZAD prezes Zarządu Spółki Usług Transportowych Suret w Dębicy - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu - Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych w Tłuszczu Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują: - Urząd Miasta Kościana - Ośrodek Kultury w Kościanie - Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie - Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT w Kościanie - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kiełczewo - Oddział PTTK w Pile - Firma Logistyczna RAT-POL Tadeusz Redyk i Robert Krawczyk - Dowództwo 61 Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Czuwaj! hm. Wiesław Maślanka

5 5 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2003 z 20 stycznia 2003 r. DECYZJA Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 23/2003 z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej Na podstawie: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. opublikowanego w Dz. U. nr 200 poz obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. wydanego w Dz. U. nr 203 poz w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Główna Kwatera ZHP zobowiązuje samobilansujące jednostki organizacyjne do indywidualnego przekazania do terenowych oddziałów ZUS informacji o wysokości składki wypadkowej na druku ZUS IWA. Według załącznika nr 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. wydanego w Dz. U. nr 203 poz w ZHP obowiązuje: pozycja 29, tj. kod PKD O; kategoria ryzyka 5; stopa procentowa składki 1,47. Dz. U. nr 200 poz. 1692, w Dz. U. nr 203 poz wraz z drukiem ZUS IWA można m.in. pobrać ze strony w wyszukiwarce. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski

6 6 Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2003 z 20 stycznia 2003 r. DECYZJA Naczelnika i Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 24/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dom Harcerza ZHP w Gdańsku Gdańskiej Chorągwi ZHP Na podstawie 71 Statutu ZHP i Zasad działalności finansowo-gospodarczej ZHP Naczelnik i Skarbnik ZHP ustalają, co następuje: 1 Tworzy się Ośrodek Dom Harcerza ZHP z siedzibą: Gdańsk, ul. Za Murami 2/10. Zasady działania Ośrodka Dom Harcerza ZHP w Gdańsku stanowią załącznik do niniejszej decyzji (tutaj pominięty). Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 3 Skarbnik ZHP Naczelnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski hm. Wiesław Maślanka

7 7 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa, 28 stycznia 2003 r. Druhny i Druhowie! Rozkaz Specjalny L. 1/2003 Starania Związku Harcerstwa Polskiego zostały uwieńczone sukcesem Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2003 Rokiem Aleksandra Kamińskiego. Jesteśmy spadkobiercami prawd głoszonych przez Kamyka przedstawmy je innym wychowawcom wykorzystując do tego harcerskie formy, przybliżmy postać i dokonania wszechstronnego polskiego skauta zuchom, harcerkom i harcerzom, a także instruktorkom i instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego niech stanie się dla nich wzorem. W 100 rocznicę urodzin druha Aleksandra Kamińskiego przypomnijmy całemu narodowi, jaką rolę w wychowywaniu Polaków odegrał redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Polski Podziemnej, autor Kamieni na szaniec oraz twórca ruchu zuchowego. W świadomości społecznej my instruktorki i instruktorzy jesteśmy organizatorami Roku Aleksandra Kamińskiego w Polsce to wielki zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie. To zadanie całego Związku Harcerstwa Polskiego, nie tylko Ruchu Kamykowego. Do nas należy podejmowanie inicjatyw środowiskowych dotyczących obchodów rocznicowych, nawiązanie kontaktów z władzami samorządowymi i oświatowymi, uczelniami, w tym z bibliotekami pedagogicznymi, dyrektorami szkół. Do nas należy przedstawienie postaci Aleksandra Kamińskiego jego dorobku i dokonań. Ogłoszenie roku 2003 Rokiem Aleksandra Kamińskiego to uhonorowanie wieloletniej pracy wychowawczej instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Niech nasza postawa i aktywne działanie będzie dowodem, że zasłużyliśmy na to wyróżnienie. Czuwaj! hm. Wiesław Maślanka

8 8 Naczelnik Warszawa, 22 lutego 2003 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 2/2003 W tym szczególnym dniu Dniu Myśli Braterskiej przesyłamy serdeczne pozdrowienia wszystkim naszym przyjaciołom. W zgiełku codzienności pamiętajmy o sobie, wspierajmy wzajemnie żadna przeszkoda nie będzie wówczas trudna do pokonania. Wszak trudno pokonać prawdziwe więzi braterstwa Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji Naczelnika ZHP nr 25/2003 z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu Informuję o aneksie z dnia 6 lutego 2003 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego. Treść aneksu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu Informuję o decyzji Naczelnika ZHP nr 26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI. Treść decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu Informuję o tym, iż 21 stycznia 2003 r. w Warszawie została podpisana Deklaracja wspólnego działania na rzecz godnego życia. Treść deklaracji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozkazu. 3. Chorągwie 3.1. Zmiany w jednostkach ZHP Dolnośląskiej - Komendantka chorągwi z dniem 15 stycznia 2003 r. zawiesiła w pełnieniu funkcji komendanta Hufca ZHP Lubań phm. Roberta SWERCZYKA. Na funkcję pełnomocnika p.o. komendantki hufca została powołana hm. Alicja KONARZEWSKA Stołecznej - Komendant chorągwi dnia 9 stycznia 2003 r. przyjął rezygnację hm. Jerzego SITKA z funkcji komendanta Hufca ZHP Wołomin. Tymczasowe pełnienie obowiązków komendantki hufca powierzył hm. Ilonie PNIEWSKIEJ Nadanie imion, nazw Ogłaszam rozpoczęcie kampanii bohater przez Chorągiew Dolnośląską Związku Harcerstwa Polskiego, której celem jest nadanie tej chorągwi imienia hm. Stefana Mirowskiego. 4. Główna Kwatera 4.1. Zwolnienia Zwalniam hm. Romana KASPROWICZA z funkcji komendanta Centralnego Ośrodka Ratowniczo-Technicznego ZHP Zwalniam hm. Krzysztofa MANISTĘ z funkcji kierownika Wydziału Strategii i Analiz.

9 Zwalniam hm. Dariusza SUPŁA z funkcji kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków. Dziękuję Druhom za pełnioną służbę oraz życzę powodzenia i satysfakcji z realizacji nowych zadań Mianowania Mianuję hm. Romana KASPROWICZA na funkcję szefa Inspektoratu łączności Mianuję hm. Rafała KLEPACZA na funkcję kierownika Wydziału Badań i Analiz Mianuję phm. Piotra KOWALSKIEGO na funkcję kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Mianuję pwd. Alicję ŁUSZCZEK na funkcję naczelniczki Poczty Harcerskiej Głodówka Rozwiązania i powołania sztabów, komisji i komend kursów Rozwiązuję Wydział Strategii i Analiz Powołuję Wydział Badań i Analiz Powołuję Pocztę Harcerską Głodówka przy OSW GŁODÓWKA. 9. Odznaczenia 9.2. Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP phm. Małgorzata AUGUSTYNOWICZ Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: Bożena BRZÓSKO Chorągiew Stołeczna ZHP Serdecznie gratuluję Druhnom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Czuwaj! hm. Wiesław Maślanka

10 10 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. DECYZJA Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 25/2003 z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie rozwiązania Rady Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych Z dniem 25 stycznia 2003 r. rozwiązuję Radę Seniorów ZHP Harcerek i Harcerzy Dorosłych w następującym składzie: - hm. Andrzej BORODZIK - hm. Franciszek DĘBSKI - hm. Jerzy JABRZEMSKI - hm. Julian KĘDZIERSKI - hm. Stanisław KORWIN-SZYMANOWSKI - hm. Wojciech KUCZKOWSKI - hm. Wanda PIOTROWSKA - hm. Ludomira RYLL - hm. Maria STRASZEWSKA - hm. Janusz STRUŻYNA - hm. Teresa TARKOWSKA - hm. Janusz TATERA - hm. Wanda TAZBIR - hm. Halina WIŚNIEWSKA - hm. Paweł ZAREMBSKI. Dziękuję Druhnom i Druhom za wieloletnią służbę, życzę jednocześnie nowych satysfakcjonujących zadań i wyzwań. hm. Wiesław Maślanka

11 11 Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. ANEKS z dnia 6 lutego 2003 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 20/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego Wprowadza się analitykę do konta 845 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW składki członkowskie Konto to służy do ewidencji naliczenia składek członkowskich za dany rok kalendarzowy. Aby urealnić przychody, należy w ciągu roku korygować konto o wpłaty, przenosząc na konto 720 PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ przychody z tytułu składek Konto na koniec roku wykazuje saldo Ma z tytułu nie wpłaconych składek członkowskich. Aneks obowiązuje z dniem 1 stycznia 2002 roku. Na koniec 2002 roku należy doksięgować na konto nie wpłacone składki. Skarbnik ZHP hm. Bogusław Kowalewski Naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka

12 12 Załącznik nr 3 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. Decyzja Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego nr 26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI Na wniosek środowisk harcerskich w Dzień Myśli Braterskiej, Naczelnik ZHP przyznaje honorowe wyróżnienie NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI następującym osobom: 1. Pawłowi ADAMOWICZOWI prezydentowi Miasta Gdańska 2. Zbigniewowi KRUSZEWSKIEMU senatorowi RP, kanclerzowi Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 3. Adamowi STRUZIKOWI marszałkowi województwa mazowieckiego 4. Grzegorzowi DZIEMIDOWICZOWI ambasadorowi RP w Egipcie i Sudanie w latach , a od roku 2001 ambasadorowi RP w Grecji 5. płk. Edwardowi Janowi PAWLICY dowódcy I Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie 6. Wojciechowi ŻELEZIKOWI dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 7. Jerzemu GRADOWI Śląskiemu Kuratorowi Oświaty 8. Wiesławowi KOSTRUBCOWI wójtowi Gminy Susiec pow. Tomaszów Lubelski woj. lubelskie 9. Krzysztofowi HILDEBRANDT prezydentowi Miasta Wejherowa 10. Halinie ŻYLE zastępcy prezydenta Miasta Opola 11. Leszkowi MIZIELIŃSKIEMU wojewodzie Mazowieckiemu. Naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka

13 13 DEKLARACJA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ GODNEGO ŻYCIA Podpisana w Warszawie, dnia 21 stycznia 2003 r. przez Sygnatariuszy: Załącznik nr 4 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2003 z 22 lutego 2003 r. 1. CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, reprezentowany przez księdza Wojciecha ŁAZEWSKIEGO dyrektora CARITAS POLSKA 2. FEDERACJĘ POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 101, reprezentowaną przez Marka BOROWSKIEGO prezesa Zarządu Federacji 3. FUNDACJĘ POŻYWIENIE - DAREM SERCA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 36 c reprezentowaną przez Romana BOROWSKIEGO prezesa Zarządu Fundacji 4. POLSKI CZERWONY KRZYŻ z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, reprezentowany przez Aleksandra MAŁACHOWSKIEGO prezesa Zarządu Głównego PCK oraz Scholastykę ŚNIEGOWSKĄ sekretarza generalnego Zarządu Głównego PCK 5. POLSKĄ AKCJĘ HUMANITARNĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, reprezentowaną przez Janinę OCHOJSKĄ prezesa Zarządu Fundacji 6. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ z siedzibą w Warszawie, ul.wiejska 18, lok. 20 reprezentowany przez Ewę KURULISZWILI sekretarza generalnego Biura Rady Naczelnej PKPS 7. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, reprezentowane przez Wiesława KOŁAKA prezesa Zarządu Głównego 8. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6, reprezentowany przez hm. Wiesława MAŚLANKĘ naczelnika ZHP 9. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ z siedzibą w Warszawie, ul. Litewska 11/13, reprezentowany przez hm. Feliksa BORODZIKA wiceprzewodniczącego ZHR. ART. 1 Sygnatariusze niniejszej Deklaracji, mając na względzie i przywiązując szczególną wagę do zapewnienia ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, warunków godnego życia, realizując misje i cele statutowe swoich organizacji, kierując się zasadami pomocniczości, partnerstwa oraz efektywności i suwerenności postanawiają wspierać się

14 14 wzajemnie w zakresie działalności charytatywnej na rzecz zapewnienia człowiekowi godnego życia. ART. 2 Realizując cele niniejszej Deklaracji przedstawione w art.1 Sygnatariusze postanawiają w szczególności wspólnie: 1. Inicjować i propagować wszelkie inicjatywy i działania mające na celu polepszenie losu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym w szczególności dzieci oraz młodzieży. 2. Występować do władz państwowych oraz samorządowych z projektami, propozycjami i wnioskami dotyczącymi realizacji celów niniejszej Deklaracji. 3. Dążyć do wypracowania standardów pomocy społecznej, w tym w szczególności w zakresie dożywiania. 4. Informować się o planowanych przedsięwzięciach i imprezach charytatywnych oraz włączać się w inicjatywy zbieżne z zadeklarowanymi celami. 5. Kształtować postawy solidarności społecznej oraz sprzyjania zdrowemu i godnemu życiu. ART. 3 Realizując wspólne cele niniejszej Deklaracji, Sygnatariusze będą porozumiewali się między sobą również w zakresie szczegółowych projektów lub przedsięwzięć uwzględniających specyfikę i potrzeby ich organizacji. ART. 4 Niniejsza Deklaracja jest otwarta dla innych uczestników i nie ingeruje w działalność żadnego z Sygnatariuszy, którzy wzajemnie szanują swoją specyfikę wynikającą z ich statutów, określonych potrzeb i współpracy z innymi podmiotami. ART. 5 Niniejsza Deklaracja nie powoduje dla żadnego z jej Sygnatariuszy żadnych skutków prawnych lub finansowych. Ideą stworzenia Deklaracji... był zamiar zintegrowania działań organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną, posiadających swoje często wyspecjalizowane cele i zadania, wokół dobra nadrzędnego, jakim jest godne życie człowieka. Sygnatariusze Deklaracji... szczególną wagę przywiązują do niesienia stałej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wspólne zamierzenia przedstawione w Deklaracji... mają na celu w jak najszerszym zakresie wykorzystać potencjał i doświadczenie organizacji pozarządowych dla realizacji wspólnej misji zapewnienia człowiekowi warunków godnego życia. Deklaracja... jest otwarta dla innych organizacji identyfikujących się z jej celami. Sygnatariusze Deklaracji... już teraz prowadzą szeroką pomoc charytatywną. Wszyscy razem:

15 15 pomagają rocznie blisko 1,5 mln osób działają przy pomocy około 700 tys. wolontariuszy dziennie wydają w przybliżeniu 208 tys. posiłków Sygnatariusze Deklaracji... są przekonani, że dzięki zintegrowanemu działaniu, także innych organizacji, pomoc ta będzie stała i bardziej skuteczna.

16 16 UCHWAŁA nr 1 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 46 Statutu ZHP Na podstawie 66 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala, co następuje: Stosownie do przepisu 46 ust.1 pkt 3 Statutu ZHP komendant chorągwi ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego zjazdu hufca na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, pełniących w tym hufcu funkcje instruktorskie. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer UCHWAŁA nr 2 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 52 Statutu ZHP Na podstawie 66 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala, co następuje: 1. Warunkiem skutecznego odbycia zjazdu sprawozdawczego chorągwi jest podjęcie przez ten zjazd, stosownie do przepisu 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP, uchwały w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy chorągwi za okres od ostatniego zjazdu zwykłego chorągwi. 2. Na ocenę skuteczności zjazdu sprawozdawczego chorągwi nie ma wpływu fakt podejmowania lub niepodejmowania przez zjazd działań, o których mowa w 52 ust. 2 pkt. 1, 2, 4, 5 Statutu. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer

17 17 UCHWAŁA nr 3 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie wykładni 37 Statutu ZHP Na podstawie 66 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala, co następuje: Stosownie do przepisu 37 ust. 2 Statutu ZHP bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie instruktorom w rozumieniu zapisu 17 ust. 4 Statutu. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer UCHWAŁA nr 4 Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 7 grudnia 2002 roku Naczelny Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Polskiego przyjął na spotkaniu plenarnym w dniu 7 grudnia 2002 roku rezygnację harcmistrza Stanisława IWANIUKA z funkcji członka NSH. Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP / / hm. Zbigniew Sauer

18 18 Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Wędkarskim i Związkiem Harcerstwa Polskiego zawarte w dniu 5 lutego 2003 r. Niniejszym porozumieniem prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Eugeniusz Grabowski i naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wiesław Maślanka, potwierdzają wolę współpracy obu stowarzyszeń, które służą ochronie środowiska przyrodniczego Polski. Porozumiewające się strony postanawiają: 1 Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego i Związku Harcerstwa Polskiego będą współpracować ze sobą w celu: - kształtowania właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody i wędkarstwa w celu zwiększenia troski o środowisko naturalne oraz zapobiegania jego niszczeniu, - tworzenia środowisk o specjalności wędkarskiej w ramach wychowania ekologicznego w ZHP, - prowadzenia szkoleń na kartę wędkarską w ramach zadań szkoleniowych podejmowanych przez komendy harcerskie, - pozyskiwania spośród instruktorów ZHP kandydatów do Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej w PZW. 2 Polski Związek Wędkarski zobowiązuje się do: - popierania idei tworzenia i działania Harcerskiej Służby Ochrony Przyrody, - dostarczania komendom harcerskim materiałów informacyjnych o tematyce wędkarskiej w celu wykorzystania ich w pracy drużyn harcerskich, - fundowania nagród w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez jednostki harcerskie dotyczące problematyki wędkarstwa i ochrony środowiska przyrodniczego, - upowszechniania w swych wydawnictwach udziału harcerzy w ochronie środowiska przyrodniczego oraz realizacji celów PZW. 3 Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do:

19 19 - organizowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec idei wędkarstwa i ochrony środowiska, - upowszechniania w swych wydawnictwach współpracy kół wędkarskich w przedsięwzięciach harcerskich i działaniach PZW w ochronie przyrody, - pomocy w organizacji imprez PZW w sferze ochrony przyrody (konkursy, zawody, turnieje itp.). 4 Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 5 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Naczelnik Prezes Zarządu Głównego Związku Harcerstwa Polskiego Polskiego Związku Wędkarskiego hm. Wiesław Maślanka Eugeniusz Grabowski

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Za rok 2014 Sprawozdanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP 2014 r. 2/101 Spis treści Kalendarium... 7 Styczeń 2014 r.... 7 Luty 2014 r.... 7 Marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie; SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA 2. Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ODWIEDŹ NAS www.fssm.pl Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09

36-53-Kierunki działania i budżet GK na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 36-53-Kierunki działania i budżet na rok 2012 - załącznik - popr.4.01 1 z 11 2012-01-09 Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo