ul. Podwale 3, Kraków, Polska tel fax: System e-pfron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron"

Transkrypt

1 DRQ sp. z o.o., KRS , Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy PLN ul. Podwale 3, Kraków, Polska tel fax: System e-pfron Dokumentacja użytkowa Tom I e-pfron OFFLINE wersja 1.9 na dzień 18 stycznia 2006

2 SPIS TREŚCI Spis treści 1 PRZEZNACZENIE APLIKACJI INSTALACJA PROGRAMU INSTALACJA PEŁNEJ WERSJI PROGRAMU AKTUALIZACJA APLIKACJI E-PFRON OFFLINE ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI JAK PORUSZAĆ SIĘ PO APLIKACJI? JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? NUMER W REJESTRZE PFRON GENERACJA KLUCZA REJESTRACJA ADMINISTRATORA PRACODAWCY ZGŁOSZENIE ADMINISTRATORA PRACODAWCY DALSZA PRACA Z SYSTEMEM E-PFRON ADMINISTRACJA PROFILE Dopisanie nowej firmy Dopisanie istniejącego profilu Usunięcie firmy Edycja profilu Wybór profilu RACHUNKI BANKOWE GENERACJA KLUCZY Co jest potrzebne do podpisywania dokumentów? Jak wygenerować klucz? FORMULARZE DEKLARACJE Wypełnianie deklaracji Podpisanie deklaracji Drukowanie deklaracji Przygotowanie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej INFORMACJE WNIOSKI DOKUMENTY LISTA DOKUMENTÓW EDYCJA DOKUMENTÓW PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYSYŁANIE KORYGOWANIE DOKUMENTÓW POMOC INTERNET E-PFRON OFFLINE 2

3 PRZEZNACZENIE APLIKACJI 1 PRZEZNACZENIE APLIKACJI Aplikacja e-pfron OffLine jest uzupełnieniem internetowego systemu składania dokumentów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych e-pfron. Aplikacja e-pfron OffLine służy do przygotowania, wypełnienia i podpisania deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych, a także wniosków dotyczących pomocy publicznej. Przygotowane dokumenty zostaną następnie przesłane drogą elektroniczną do Funduszu przy użyciu internetowego systemu e-pfron. Program należy zainstalować na dysku komputera, przy pomocy którego będziemy przygotowywać (wypełniać i podpisywać) dokumenty wysyłane do PFRON. Komputer ten nie musi posiadać dostępu do sieci Internet. Program może być wykorzystywany na komputerach indywidualnych użytkowników (nie połączonych w sieć), jak również w sieci lokalnej. Odznacza się prostotą instalacji i konfiguracji. Nie przewiduje kontroli uprawnień, ani nie prowadzi ewidencji użytkowników. Wszystkie dokumenty przechowywane są w oparciu o pliki tekstowe. W przypadku wykorzystywania programu w sieci lokalnej, w gestii administratora pozostaje organizacja prawa dostępu w oparciu o funkcjonalność wykorzystywanego systemu operacyjnego. Program ewidencjonuje dokumenty, wspomaga ich wypełnianie i weryfikuje poprawność obliczeń. Pozwala na wykonanie wydruków składanych dokumentów, jak również poleceń przelewu związanych z deklaracjami. Transmisja tak przygotowanych dokumentów może odbywać się zarówno z tego samego stanowiska, jak i z dowolnego innego komputera oczywiście pod warunkiem właściwego połączenia z Internetem. Do tego celu służy internetowa aplikacja e-pfron OnLine, omówiona w oddzielnej dokumentacji. E-PFRON OFFLINE 3

4 INSTALACJA PROGRAMU 2 INSTALACJA PROGRAMU 2.1 INSTALACJA PEŁNEJ WERSJI PROGRAMU Po włożeniu płyty instalacyjnej samoczynnie uruchamia się program umożliwiający przeglądanie zasobów płyty, a następnie prezentacja systemu. Po zakończeniu prezentacji (lub jej przerwaniu przyciskiem Wyjście) następuje powrót do aplikacji ułatwiającej korzystanie z zasobów dostępnych na płycie: Aby zainstalować aplikację, w powyższym oknie wybieramy pierwszą opcję Instalacja aplikacji e-pfron OffLine. Jeśli z uwagi na specyficzną konfigurację systemu lub inne ustawienia komputera powyższy program nie uruchomi się automatycznie, można uruchomić go przy pomocy poleceń Windows (plik start.exe) lub bezpośrednio uruchomić program instalujący (plik setup.exe znajdujący się na płycie w katalogu Install). Po chwili na ekranie pojawi się następujące okno: E-PFRON OFFLINE 4

5 INSTALACJA PROGRAMU Widoczne w oknie przyciski Dalej oraz Wstecz służą do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi oknami programu instalacyjnego. Zalecane jest potwierdzenie domyślnych parametrów instalacji, podpowiadanych w kolejnych oknach programu instalacyjnego. Na każdym etapie możliwa jest rezygnacja z instalacji za pomocą przycisku Anuluj. Instalację aplikacji rozpoczynamy od zapoznania się z umową licencyjną. Aby zainstalować aplikację, należy zaakceptować warunki umowy, zaznaczając pole Akceptuję warunki... W następnym oknie program instalacyjny prosi o wpisanie nazwy użytkownika oraz firmy. Zalecamy zatwierdzenie podpowiadanych danych nie mają one istotnego wpływu na dalszy przebieg instalacji. Istotne jest natomiast, aby w dolnej części zaznaczyć pierwszą opcję: Zainstaluj aplikację dla dowolnego użytkownika tego komputera. W przeciwnym razie inne osoby korzystające E-PFRON OFFLINE 5

6 INSTALACJA PROGRAMU z komputera nie będą miały dostępu do aplikacji (dotyczy Windows 2000, XP oraz NT). Pamiętajmy, że dostęp do aplikacji nie oznacza jeszcze prawa do podpisywania i wysyłania dokumentów do uzyskania takich uprawnień niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków. W kolejnym oknie możemy wskazać dysk i katalog, w którym zostanie zainstalowany program e-pfron OffLine. Zalecamy zatwierdzić domyślnie podpowiadany katalog e-pfron OnLine zakładany automatycznie wewnątrz katalogu Program Files. Jeśli jednak zachodzi potrzeba zainstalowania programu w innym katalogu, należy go wskazać po kliknięciu przycisku Zmień... To już wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia instalacji. Po zatwierdzeniu ostatniego okna przyciskiem Instaluj rozpoczyna się automatyczna instalacja programu. Na ekranie wyświetlane są informacje, jak przebiega proces instalacji. Uwaga: Przed tą operacją zalecane jest zamknięcie wszystkich pozostałych działających programów. Po prawidłowym zainstalowaniu aplikacji prezentowane jest okno potwierdzające zakończenie instalacji. Na płycie znajduje się również wersja instalacyjna programu Internet Explorer. Do przygotowania i prezentacji wydruków aplikacja e-pfron OffLine wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej. W razie problemów z uruchomieniem aplikacji e-pfron OffLine zaleca się zainstalowanie przeglądarki z dostarczonej płyty CD. E-PFRON OFFLINE 6

7 INSTALACJA PROGRAMU 2.2 AKTUALIZACJA APLIKACJI E-PFRON OFFLINE Na stronie internetowej dostępna jest zawsze aktualna wersja programu e-pfron OffLine. Nowa wersja publikowana jest zawsze w przypadku dokonania zmian w funkcjonalności programu oraz po ewentualnych zmianach w obowiązujących formularzy deklaracji lub informacji. Uwaga: Plik dostępny na stronie WWW zawiera jedynie uaktualnienie aplikacji e-pfron OffLine. Aby je zainstalować, należy wcześniej zainstalować pełną wersję aplikacji z dostarczanej płyty CD. Płyty takie dostępne są w Oddziałach PFRON. Aby zainstalować uaktualnienia, należy wykonać kolejno następujące czynności: 1. Pobrać plik ze strony i zapisać go na dysku komputera, najlepiej w oddzielnym katalogu. 2. Uruchomić program epfron_off_uakt.exe. 3. W polu Instaluj w... należy wskazać katalog, w którym został uprzednio zainstalowany program e-pfron OffLine. Domyślnie jest to katalog C:\Program Files\e- PFRON OffLine. Jeśli podczas instalacji zaakceptowano wszystkie podpowiadane wartości, program znajduje się w tym właśnie katalogu. Jeśli program zainstalowano w innym miejscu, najwygodniej wskazać je po kliknięciu przycisku Przeglądaj Przystąpić do instalacji klikając Instaluj. E-PFRON OFFLINE 7

8 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI 3 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI Aby uruchomić program, należy z menu Start wybrać Programy, następnie PFRON i wreszcie e-pfron OffLine. Na ekranie wyświetlane jest główne okno programu: 3.1 PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI Bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacja nie posiada jeszcze żadnych danych. W szczególności konieczne jest skonfigurowanie aplikacji, tzn. podanie danych firmy, korzystającej z aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji poinformuje nas o tym fakcie, wyświetlając stosowny komunikat, a następnie pustą listę firm: E-PFRON OFFLINE 8

9 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI Po kliknięciu przycisku Nowy pojawia się okienko służące do wpisania nazwy firmy: Możemy tu wpisać skróconą nazwę firmy służy ona jedynie do identyfikacji w przypadku obsługi wielu firm. Jeśli jednak chcemy zmienić tę nazwę, możemy skorzystać w dowolnym momencie z przycisku Edytuj i wypełniamy wówczas okienko analogiczne do prezentowanego powyżej. Modyfikacji podlega wówczas jedynie nazwa profilu, a nie nazwa katalogu, w którym przechowywane są dane. Pozostałe dane firmy (adres, NIP, numer w rejestrze PFRON itd.) podajemy podczas wypełniania pierwszego dokumentu (deklaracji lub informacji). Informacje te są podpowiadane przy wypełnianiu kolejnych dokumentów. Jeśli przygotowujemy dokumenty dla wielu firm (taka sytuacja ma miejsce np. w biurze rachunkowym), wówczas każda z nich powinna znaleźć się na powyższej liście i dla każdej powinniśmy założyć tzw. Profil. Szczegóły dotyczące dodawania kolejnych firm opisano w rozdziale Profile zob. str. 14. E-PFRON OFFLINE 9

10 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI 3.2 JAK PORUSZAĆ SIĘ PO APLIKACJI? Po lewej stronie okna programu znajduje się menu, ułożone w formie drzewa : Kliknięcie pozycji należącej do głównego poziomu powoduje rozwinięcie opcji niższego rzędu należących do danej gałęzi drzewa. Dwukrotne kliknięcie wybranej opcji powoduje wyświetlenie okna dotyczącego tej opcji. Główne menu zawiera następujące opcje: Administracja zarządzanie listą obsługiwanych firm oraz danymi każdej z tych firm (nazwa firmy, katalog z danymi, numery rachunków bankowych oraz generowanie kluczy używanych do podpisywania przesyłanych dokumentów). Formularze lista formularzy przy pomocy których tworzymy deklaracje, informacje oraz wnioski wysyłane następnie do PFRON. Formularz po wypełnieniu i zapisaniu staje się Dokumentem. Dokumenty lista przygotowanych i wysłanych deklaracji, informacji oraz wniosków, pogrupowana według kolejnych lat. Pomoc instrukcja obsługi oraz wizytówka aplikacji. Internet szybkie wywołanie serwisu e-pfron OnLine oraz stron internetowych zawierających dodatkowe informacje. Zakończenie pracy zakończenie pracy z aplikacją. Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagę na właściwe wybranie firmy, dla której wprowadzamy dane. Nazwa ta jest prezentowana na pasku tytułowym okna wraz z nazwą aplikacji. Aby wybrać firmę, korzystamy z opcji Profile przycisk Przełącz. E-PFRON OFFLINE 10

11 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? 4 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? Zanim wyślemy do PFRON pierwszy dokument opatrzony podpisem elektronicznym, musimy przejść pewną procedurę. Ma ona zapewnić jednoznaczność i wiarygodność podpisu elektronicznego składanego pod dokumentami. Procedura obejmuje następujące kroki: 1. Uzyskanie numeru w rejestrze PFRON. 2. Generacja klucza. 3. Rejestracja administratora pracodawcy. 4. Zgłoszenie administratora pracodawcy. 5. Dalsza praca z systemem e-pfron zarządzanie prawami użytkowników. 4.1 NUMER W REJESTRZE PFRON Każdy podmiot zobowiązany do składania dokumentów do PFRON powinien posiadać numer w rejestrze PFRON (zwany również numerem teczki ). Podmioty składające do tej pory deklaracje i informacje pocztą, zwykle posiadają już taki numer. Jeśli firma nie posiada jeszcze numeru w rejestrze PFRON, należy wystąpić o jego nadanie. Aby to uczynić, należy: Wypełnić odpowiedni formularz DEK-Z lub NF-1-Z, przy czym: - formularz DEK-Z wypełnia pracodawca zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - formularz NF-1-Z wypełnia pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze można wypełnić przy pomocy aplikacji e-pfron OffLine (zob. str. 20). Formularze w wersji do wydrukowania dostępne są również na stronach oraz Wypełniony formularz należy wysłać listem poleconym na adres centrali PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr Warszawa Kontakt telefoniczny centrala: (0-22) O nadaniu numeru w rejestrze PFRON Fundusz powiadamia pracodawcę listownie. 4.2 GENERACJA KLUCZA Klucz niezbędny jest do podpisywania dokumentów składanych poprzez system e-pfron. Nawet jeśli administrator nie będzie podpisywał dokumentów - musi posiadać wygenerowany klucz. Jest to wymóg procedury rejestracji. E-PFRON OFFLINE 11

12 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? Klucz należy wygenerować przy pomocy e-pfron OffLine (opcja Administracja Generacja kluczy zob. str. 17). Podczas generacji klucza należy określić hasło, którym będzie chroniony klucz prywatny. Będziemy je podawać podczas każdego podpisywania dokumentów. Podczas generacji klucza powstają dwa pliki: klucz prywatny (PVK) i plik żądania certyfikacji (CSR). Klucz prywatny należy zabezpieczyć, plik CSR będzie niezbędny w procedurze rejestracji użytkownika. 4.3 REJESTRACJA ADMINISTRATORA PRACODAWCY Administrator pracodawcy to osoba delegowana przez firmę do nadzorowania użytkowników firmy, korzystających z systemu e-pfron. Administrator rejestruje użytkowników i nadaje im uprawnienia. W szczególnym przypadku administrator pracodawcy może być jedynym użytkownikiem systemu e-pfron reprezentującym daną firmę. Rejestracja administratora pracodawcy odbywa się następująco: Na stronie internetowej należy uruchomić (dostępny bez logowania) formularz Rejestracja użytkownika. Na formularzu podajemy dane personalne i posiadany przez firmę numer w ewidencji PFRON oraz określamy hasło dostępu, które będziemy podawać logując się do systemu. System wygeneruje dla nas identyfikator (login) oraz certyfikat - należy go pobrać i zapisać w tym samym katalogu, w którym przechowujemy wygenerowany wcześniej klucz prywatny. 4.4 ZGŁOSZENIE ADMINISTRATORA PRACODAWCY Po zarejestrowaniu uzyskujemy dostęp do systemu e-pfron i możemy się zalogować. Wykorzystujemy login i hasło określone w procedurze rejestracji. Nie mamy jednak żadnych uprawnień. Uprawnienia pierwszego użytkownika (administratora firmowego) muszą zostać nadane przez PFRON. W tym celu należy przygotować pismo "Zgłoszenie administratora pracodawcy" w następujący sposób: Na stronie internetowej należy kliknąć (dostępny po zalogowaniu) przycisk Pismo zgłoszenia administratora. System wyświetli Warunki korzystania z programu informatycznego e-pfron. Po akceptacji warunków zostaje wyświetlony formularz pisma Zgłoszenie administratora pracodawcy, w którym należy wypełnić wskazane rubryki. Należy wypełnić formularz, wydrukować go, po czym opatrzony pieczątkami i podpisami (zgodnie z wymogami uwidocznionymi na ekranie) przesłać listem poleconym na adres Funduszu: E-PFRON OFFLINE 12

13 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr Warszawa Na kopercie prosimy dopisać e-pfron. W ciągu kilku dni zostaną nadane uprawnienia i opcje aplikacji e-pfron OnLine staną się dostępne. 4.5 DALSZA PRACA Z SYSTEMEM E-PFRON Po otrzymaniu uprawnień, administrator działający w imieniu pracodawcy może rejestrować nowych użytkowników i nadawać im uprawnienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach oraz w dokumentacji użytkowej e-pfron OnLine. E-PFRON OFFLINE 13

14 ADMINISTRACJA 5 ADMINISTRACJA Opcja Administracja umożliwia zarządzanie listą obsługiwanych firm oraz danymi każdej z tych firm. Zawiera następujące opcje: Profile lista dostępnych firm oraz podstawowe dane o aktualnie obsługiwanej firmie. Rachunki bankowe numery rachunków bankowych używanych przy drukowaniu przelewów dla aktualnie obsługiwanej firmy. Generacja kluczy tworzenie kluczy prywatnych służących do elektronicznego podpisywania dokumentów. 5.1 PROFILE Opcja Profile zawiera listę firm obsługiwanych przez aplikację PFRON OffLine. Jeśli aplikacja pracuje w jednej firmie, wówczas na liście znajdzie się tylko jedna pozycja. W przypadku obsługi wielu firm (np. aplikacja zainstalowana w biurze rachunkowym) dla każdej z tych firm należy wprowadzić niezbędne dane. Lista firm prezentuje się następująco: DOPISANIE NOWEJ FIRMY Bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacji lista ta jest pusta. Aby umieścić na niej pierwszą pozycję, korzystamy z przycisku Nowy, po czym wprowadzamy dwie informacje: E-PFRON OFFLINE 14

15 ADMINISTRACJA skróconą nazwę firmy pole Nazwa, położenie oraz nazwę katalogu, w którym będą zapisywane dane tej firmy. Przy pomocy rozwijanej listy dostępnych dysków oraz drzewa katalogów na danym dysku, wybieramy nazwę katalogu oraz wskazujemy lokalizację, w której katalog ma być założony. Zalecamy zaakceptowanie podpowiadanej przez program nazwy katalogu (zgodnej z wpisaną nazwą firmy) oraz jego położenie (w katalogu e-pfron OffLine, standardowo zakładanego wewnątrz katalogu Program Files). Po zatwierdzeniu powyższych danych przyciskiem OK nowa firma dopisywana jest do listy DOPISANIE ISTNIEJĄCEGO PROFILU Ta funkcja służy do umieszczenia na liście takiej firmy, dla której wygenerowano już jakieś dane, ale katalog z tymi danymi nie jest zarejestrowany na naszej liście. Z taką potrzebą spotykamy się np. przy przenoszeniu danych z jednego dysku lub komputera na drugi. Po kliknięciu przycisku Podłącz wyświetlane jest okienko analogiczne do opisanego wyżej, jednak pole Nazwa jest niedostępne dla edycji. Jest ono wypełniane automatycznie po dwukrotnym kliknięciu nazwy katalogu, który zawiera dane firmy. (W polu Nazwa umieszczana jest nazwa wybranego katalogu). Uwaga: Aplikacja dopisując pozycję do listy nie sprawdza, jakie dane faktycznie znajdują się w wybranym katalogu. Dlatego operację podłączania istniejącej firmy do listy należy przeprowadzać ze szczególną uwagą USUNIĘCIE FIRMY Przycisk Usuń służy do wykasowania firmy z listy prezentowanej w aplikacji. Katalog z danymi nie jest jednak usuwany z dysku. W razie potrzeby można zatem przywrócić istniejący profil firmy przy pomocy przycisku Podłącz. E-PFRON OFFLINE 15

16 ADMINISTRACJA EDYCJA PROFILU Dane dotyczące firmy (nazwa firmy oraz położenie i nazwa katalogu z danymi) można wprowadzić po wybraniu żądanej firmy z listy i kliknięciu przycisku Edytuj: WYBÓR PROFILU Przycisk Przełącz służy do wybrania firmy, z którą chcemy aktualnie pracować. Należy wskazać żądaną nazwę firmy na liście, po czym kliknąć przycisk Przełącz. Od tej pory wszystkie wykonywane w programie czynności a w szczególności wypełniane dokumenty związane są z obsługą wybranej firmy. 5.2 RACHUNKI BANKOWE Okno Rachunki bankowe służy do definiowania numerów rachunków bankowych, które pojawiają się na poleceniach przelewu drukowanych przy pomocy aplikacji e-pfron OffLine. E-PFRON OFFLINE 16

17 ADMINISTRACJA W pierwszym polu wprowadzamy numer rachunku bankowego naszej firmy, czyli firmy składającej dokumenty. Numer ten będzie umieszczany na drukach polecenia przelewu jako numer rachunku obciążanego. W kolejnych polach opisanych nazwami deklaracji umieszczamy numery rachunków, na które jesteśmy zobowiązani dokonywać wpłat na rzecz PFRON, w zależności od typu składanej deklaracji. Jak widać, wpłaty z tytułu poszczególnych typów składanych deklaracji mogą trafiać na różne konta bankowe podane przez PFRON. Po wpisaniu numerów należy zatwierdzić zawartość pól przyciskiem OK. Uwaga: Wpisany numer własnego rachunku bankowego dotyczą tylko aktualnie obsługiwanej firmy. Natomiast numery rachunków PFRON są wspólne dla wszystkich profili. Właściwe dla różnych typów deklaracji numery rachunków PFRON publikuje prasa. Dostępne są one również na stronach internetowych 5.3 GENERACJA KLUCZY Opcja Generacja kluczy umożliwia każdemu użytkownikowi programu utworzenie elementów niezbędnych do elektronicznego podpisywania dokumentów. Elementami tymi są tzw. klucze używane przez procedury szyfrujące CO JEST POTRZEBNE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW? W systemie e-pfron podpisanie każdego dokumentu przez uprawnionego użytkownika (poziom uprawnień/dostępu: Upoważniony lub Administrator) jest możliwe tylko wówczas, gdy użytkownik ten posiada: klucz prywatny i hasło dostępu do tego klucza, certyfikat swojego klucza prywatnego. KLUCZ PRYWATNY Klucz prywatny jest niezbędny dla użytkowników, którzy będą podpisywali dokumenty wysyłane do PFRON. Stanowi podstawę autoryzacji dokumentów i nie należy go nikomu udostępniać. Klucz prywatny wymaga podania hasła - będzie ono wymagane przy każdej operacji podpisywania dokumentów. Jest to plik generowany przez użytkownika w aplikacji e-pfron OffLine. Nazwę pliku, hasło dostępu do klucza oraz miejsce zapisania pliku (ścieżkę dostępu) określa użytkownik, natomiast rozszerzenie nazwy (.pvk) system. Podczas generacji klucza prywatnego aplikacja e-pfron OffLine tworzy plik żądania certyfikacji klucza (.csr). E-PFRON OFFLINE 17

18 ADMINISTRACJA CERTYFIKAT Utworzenie tego pliku jest możliwe na bazie wygenerowanego pliku żądania certyfikacji klucza po zarejestrowaniu użytkownika na stronie internetowej systemu e-pfron (adres strony: https://www.e-pfron.pl). Plik ten zawiera dane o firmie, którą reprezentuje użytkownik, a także imię i nazwisko użytkownika. Certyfikat klucza prywatnego aplikacja e-pfron OnLine zapisuje na dysku użytkownika w pliku o nazwie identycznej z nadanym mu przez system loginem i rozszerzeniem nazwy.crt. O miejscu zapisania tego pliku decyduje użytkownik JAK WYGENEROWAĆ KLUCZ? Po wybraniu opcji Generacja kluczy wyświetlane jest okno, w którym wprowadzamy dane firmy oraz osoby, dla której ma być wygenerowany klucz: Informacje o firmie są zapamiętywane i będą następnie podpowiadane przy generacji następnych kluczy. Istotne jest wpisanie pełnej nazwy firmy, zwłaszcza tej jej części, która określa formę prawną (np. S.A., Sp. z o. o., spółka jawna). Po ich ewentualnym uzupełnieniu bądź poprawieniu wpisujemy imię i nazwisko użytkownika (w podanej kolejności i z polskimi literami), który będzie posługiwał się kluczem oraz hasło dostępu do klucza. Ponieważ hasło nie pojawia się na ekranie, w polu Powtórz hasło należy powtórnie wpisać (przy pomocy klawiatury!) hasło, w celu sprawdzenia, czy nie popełniliśmy pomyłki przy wpisywaniu hasła. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. W ostatnim polu u dołu okna wskazujemy katalog, w którym ma zostać zapisany plik zawierający klucz. Korzystając z przycisku możemy przeglądać zasoby komputera i sieci, aby wskazać właściwy katalog. W polu Nazwa pliku należy wpisać nazwę tworzonego pliku (bez rozszerzenia). Plik zawierający klucz prywatny otrzymuje standardowe rozszerzenie.pvk. E-PFRON OFFLINE 18

19 ADMINISTRACJA Wygenerowanie klucza potwierdzane jest wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na ekranie: Należy zapamiętać lokalizację obu utworzonych plików: zawierającego klucz prywatny użytkownika (.pvk) i plik żądania certyfikacji klucza (.csr). E-PFRON OFFLINE 19

20 FORMULARZE 6 FORMULARZE Opcja Formularze to jakby szuflada z czystymi formularzami deklaracji i informacji. Wybieramy z niej odpowiedni rodzaj formularza i wypełniamy go aktualnymi danymi. Wypełnianie takiego formularza przy pomocy programu komputerowego jest oczywiście nieco mniej pracochłonne niż wypełnienie formularza papierowego. Powtarzające się na kolejnych formularzach dane (np. dane adresowe i identyfikacyjne firmy) są pamiętane przez program, a wprowadzane wartości są częściowo weryfikowane (np. poprawność sumowania kwot). W celu utrzymania porządku w naszej szufladzie znajdują się dwie przegródki: Deklaracje zawiera formularze deklaracji składanych przez podmioty dokonujące wpłat na PFRON. Informacje zawiera formularze informacji miesięcznych i rocznych, składanych przez podmioty zwolnione z wpłat na PFRON Wnioski. zawiera formularze wniosków składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie pomocy publicznej. Sposób wypełniania obu rodzajów formularzy jest analogiczny. Różnica polega na tym, że z Informacjami nie są związane druki polecenia przelewu. 6.1 DEKLARACJE Po wybraniu opcji Formularze, a następnie Deklaracje - wyświetlana jest lista dostępnych typów deklaracji: E-PFRON OFFLINE 20

21 FORMULARZE WYPEŁNIANIE DEKLARACJI Aby przystąpić do wypełnienia deklaracji, wskazujemy ją przez kliknięcie myszą na odpowiednim symbolu wybranym z powyższej listy. Na ekranie wyświetlane są kolejne okna, odpowiadające kolejnym sekcjom wybranego przez nas formularza deklaracji. Z lewej strony okna widoczny jest symbol wypełnianej deklaracji oraz lista kolejnych zawartych w niej sekcji. Na liście tej podświetlona jest nazwa aktualnie wypełnianej sekcji. Do poruszania się pomiędzy sekcjami służą przyciski ze strzałkami: oraz. Przejście do kolejnej sekcji jest jednak możliwe tylko po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól widocznych na ekranie. Ponadto w dolnej części okna widoczne są przyciski:? wyświetlenie tekstu objaśnień do wypełnianego aktualnie formularza, Zamknij zamknięcie okna i przerwanie wypełniania deklaracji, z możliwością zapisania jej aktualnego stanu (tzn. zapisanie dotychczas wprowadzonych informacji), Zapisz zapisanie wprowadzonych danych bez przerywania edycji, Podpisz dołączenie podpisu elektronicznego do wypełnionej deklaracji, Drukuj wydrukowanie formularza deklaracji wypełnionego wprowadzonymi danymi, Wpłata drukowanie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej na kwotę wynikającą z wypełnionej deklaracji. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, należy oczywiście wypełnić wszystkie jej pola, znajdujące się we wszystkich sekcjach. Możemy jednak przerwać wprowadzanie danych i zapisać dokument w takim stanie, w jakim aktualnie się znajduje. W każdej chwili można powrócić do takiej częściowo wypełnionej deklaracji i dokończyć jej wypełnianie. E-PFRON OFFLINE 21

22 FORMULARZE Przycisk Zamknij służy właśnie do zamknięcia aktualnie wypełnianej deklaracji, z możliwością zapisania zmian (lub rezygnacji z zapisu). Natomiast przycisku Zapisz możemy używać wielokrotnie do zapisywania danych wprowadzonych podczas wypełniania deklaracji. Dane wprowadzane przy wypełnianiu deklaracji są przez program pamiętane i wykorzystywane jako podpowiedź przy tworzeniu kolejnych dokumentów. Przy tworzeniu deklaracji i informacji rocznych (DEK-R i INF-2) aplikacja sama przegląda zawarte w katalogu firmy złożone za ten rok dokumenty. Na podstawie tych danych automatycznie wypełniane są niektóre pola w deklaracjach i informacjach rocznych. Użytkownik ma jednak zawsze możliwość ich modyfikacji PODPISANIE DEKLARACJI Wypełniona deklaracja przed jej przesłaniem drogą elektroniczną do PFRON musi być podpisana przez upoważnioną osobę. Aby dołączyć podpis elektroniczny do wypełnianej deklaracji, korzystamy z przycisku Podpisz, po czym w polach Klucz prywatny (.pvk) oraz Certyfikat (.crt) wskazujemy odpowiednie pliki, zawierające dane używane przez nas do podpisywania dokumentów. Po wskazaniu plików wprowadzamy nasze hasło umożliwiające skorzystanie z klucza prywatnego, a następnie korzystamy z przycisku Podpisz. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe i wpisane hasło jest poprawnym hasłem do wskazanego klucza, dokument jest automatycznie podpisywany. Uwaga: Po podpisaniu dokumentu jakakolwiek jego modyfikacja staje się niemożliwa. Aby kontynuować edycję dokumentu już podpisanego, należy uprzednio skorzystać z przycisku Usuń podpis. Po dokonaniu poprawek dokument powinien być ponownie podpisany. E-PFRON OFFLINE 22

23 FORMULARZE Uwaga: Przy podpisywaniu dokumentu aplikacja sprawdza bieżącą datę. Niemożliwe jest podpisanie dokumentu, jeśli data bieżąca jest wcześniejsza niż ostatni dzień okresu, za który składany jest dokument DRUKOWANIE DEKLARACJI Po wypełnieniu deklaracji (lub też w dowolnym momencie jej wypełniania) możemy wydrukować formularz deklaracji z jego aktualną zawartością. W tym celu korzystamy z przycisku Drukuj. Na ekranie wyświetlane jest wówczas okno prezentujące wygląd wypełnionej deklaracji: Przy pomocy przycisków oraz możemy przeglądać kolejne strony deklaracji. Przycisk Ustawienia umożliwia zmianę aktualnych ustawień drukarki. Jeśli prawidłowa jest E-PFRON OFFLINE 23

24 FORMULARZE zarówno zawartość deklaracji, jak i ustawienia parametrów drukarki, możemy przystąpić do drukowania przycisk Drukuj. Uwaga: Do realizacji wydruków wykorzystywany jest program Microsoft Internet Explorer. Pełną poprawność wydruku gwarantuje zainstalowanie MS IE w wersji 5.5 lub wyższej. Po przejrzeniu i ewentualnym wydrukowaniu deklaracji zamykamy okno przyciskiem Zamknij PRZYGOTOWANIE POLECENIA PRZELEWU LUB WPŁATY GOTÓWKOWEJ Przycisk Wpłata umożliwia przygotowanie i wydrukowanie formularza polecenia przelewu na kwotę wynikającą z wypełnionej deklaracji. Możliwe jest także zapisanie polecenia płatności do pliku w popularnym dla transakcji finansowych formacie. Po wybraniu tej opcji wyświetlane jest okno zawierające szczegóły dokonywanej wpłaty: Pola Numer rachunku PFRON, Tytułem i Kwota wypełniane są automatycznie zgodnie z danymi firmy oraz kwotami wprowadzonymi na deklaracji. W razie potrzeby Użytkownik ma możliwość edycji tych pól. W zależności od sposobu, w jaki przekazujemy środki na konto PFRON, możemy wybrać: drukowanie bankowego formularza polecenia przelewu w sekcji Wydruk zaznaczamy pole Przelew i zatwierdzamy okno przyciskiem OK, drukowanie bankowego formularza wpłaty gotówkowej w sekcji Wydruk zaznaczamy pole Wpłata gotówkowa i zatwierdzamy okno przyciskiem OK, eksport danych do pliku w formacie w sekcji Eksport pliku wybieramy format oraz nazwę pliku, po czym zatwierdzamy i zatwierdzamy okno przyciskiem OK bez zaznaczania żadnej z opcji w sekcji Wydruk. E-PFRON OFFLINE 24

25 FORMULARZE Uwaga: Formularz polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej jest przygotowywany w oparciu o dane aktualnie wprowadzone do deklaracji. Dlatego zalecane jest skorzystanie z tej możliwości dopiero po wypełnieniu wszystkich pól przygotowywanej deklaracji. DRUKOWANIE FORMULARZA Po zaznaczeniu opcji Przelew i zaakceptowaniu wyboru przyciskiem OK na ekranie pojawia się okno wyświetlające szczegóły zdefiniowanego przelewu: W przypadku zaznaczenia opcji Wpłata gotówkowa wyświetlane jest analogiczne okno, przy czym zamiast numeru obciążanego rachunku pojawia się kwota wpłaty wyrażona słownie. E-PFRON OFFLINE 25

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych dla użytkowników rozpoczynających korzystanie z systemu Pl@net lub BiznesPl@net Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo