ul. Podwale 3, Kraków, Polska tel fax: System e-pfron

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron"

Transkrypt

1 DRQ sp. z o.o., KRS , Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy PLN ul. Podwale 3, Kraków, Polska tel fax: System e-pfron Dokumentacja użytkowa Tom I e-pfron OFFLINE wersja 1.9 na dzień 18 stycznia 2006

2 SPIS TREŚCI Spis treści 1 PRZEZNACZENIE APLIKACJI INSTALACJA PROGRAMU INSTALACJA PEŁNEJ WERSJI PROGRAMU AKTUALIZACJA APLIKACJI E-PFRON OFFLINE ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI JAK PORUSZAĆ SIĘ PO APLIKACJI? JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? NUMER W REJESTRZE PFRON GENERACJA KLUCZA REJESTRACJA ADMINISTRATORA PRACODAWCY ZGŁOSZENIE ADMINISTRATORA PRACODAWCY DALSZA PRACA Z SYSTEMEM E-PFRON ADMINISTRACJA PROFILE Dopisanie nowej firmy Dopisanie istniejącego profilu Usunięcie firmy Edycja profilu Wybór profilu RACHUNKI BANKOWE GENERACJA KLUCZY Co jest potrzebne do podpisywania dokumentów? Jak wygenerować klucz? FORMULARZE DEKLARACJE Wypełnianie deklaracji Podpisanie deklaracji Drukowanie deklaracji Przygotowanie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej INFORMACJE WNIOSKI DOKUMENTY LISTA DOKUMENTÓW EDYCJA DOKUMENTÓW PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYSYŁANIE KORYGOWANIE DOKUMENTÓW POMOC INTERNET E-PFRON OFFLINE 2

3 PRZEZNACZENIE APLIKACJI 1 PRZEZNACZENIE APLIKACJI Aplikacja e-pfron OffLine jest uzupełnieniem internetowego systemu składania dokumentów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych e-pfron. Aplikacja e-pfron OffLine służy do przygotowania, wypełnienia i podpisania deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych, a także wniosków dotyczących pomocy publicznej. Przygotowane dokumenty zostaną następnie przesłane drogą elektroniczną do Funduszu przy użyciu internetowego systemu e-pfron. Program należy zainstalować na dysku komputera, przy pomocy którego będziemy przygotowywać (wypełniać i podpisywać) dokumenty wysyłane do PFRON. Komputer ten nie musi posiadać dostępu do sieci Internet. Program może być wykorzystywany na komputerach indywidualnych użytkowników (nie połączonych w sieć), jak również w sieci lokalnej. Odznacza się prostotą instalacji i konfiguracji. Nie przewiduje kontroli uprawnień, ani nie prowadzi ewidencji użytkowników. Wszystkie dokumenty przechowywane są w oparciu o pliki tekstowe. W przypadku wykorzystywania programu w sieci lokalnej, w gestii administratora pozostaje organizacja prawa dostępu w oparciu o funkcjonalność wykorzystywanego systemu operacyjnego. Program ewidencjonuje dokumenty, wspomaga ich wypełnianie i weryfikuje poprawność obliczeń. Pozwala na wykonanie wydruków składanych dokumentów, jak również poleceń przelewu związanych z deklaracjami. Transmisja tak przygotowanych dokumentów może odbywać się zarówno z tego samego stanowiska, jak i z dowolnego innego komputera oczywiście pod warunkiem właściwego połączenia z Internetem. Do tego celu służy internetowa aplikacja e-pfron OnLine, omówiona w oddzielnej dokumentacji. E-PFRON OFFLINE 3

4 INSTALACJA PROGRAMU 2 INSTALACJA PROGRAMU 2.1 INSTALACJA PEŁNEJ WERSJI PROGRAMU Po włożeniu płyty instalacyjnej samoczynnie uruchamia się program umożliwiający przeglądanie zasobów płyty, a następnie prezentacja systemu. Po zakończeniu prezentacji (lub jej przerwaniu przyciskiem Wyjście) następuje powrót do aplikacji ułatwiającej korzystanie z zasobów dostępnych na płycie: Aby zainstalować aplikację, w powyższym oknie wybieramy pierwszą opcję Instalacja aplikacji e-pfron OffLine. Jeśli z uwagi na specyficzną konfigurację systemu lub inne ustawienia komputera powyższy program nie uruchomi się automatycznie, można uruchomić go przy pomocy poleceń Windows (plik start.exe) lub bezpośrednio uruchomić program instalujący (plik setup.exe znajdujący się na płycie w katalogu Install). Po chwili na ekranie pojawi się następujące okno: E-PFRON OFFLINE 4

5 INSTALACJA PROGRAMU Widoczne w oknie przyciski Dalej oraz Wstecz służą do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi oknami programu instalacyjnego. Zalecane jest potwierdzenie domyślnych parametrów instalacji, podpowiadanych w kolejnych oknach programu instalacyjnego. Na każdym etapie możliwa jest rezygnacja z instalacji za pomocą przycisku Anuluj. Instalację aplikacji rozpoczynamy od zapoznania się z umową licencyjną. Aby zainstalować aplikację, należy zaakceptować warunki umowy, zaznaczając pole Akceptuję warunki... W następnym oknie program instalacyjny prosi o wpisanie nazwy użytkownika oraz firmy. Zalecamy zatwierdzenie podpowiadanych danych nie mają one istotnego wpływu na dalszy przebieg instalacji. Istotne jest natomiast, aby w dolnej części zaznaczyć pierwszą opcję: Zainstaluj aplikację dla dowolnego użytkownika tego komputera. W przeciwnym razie inne osoby korzystające E-PFRON OFFLINE 5

6 INSTALACJA PROGRAMU z komputera nie będą miały dostępu do aplikacji (dotyczy Windows 2000, XP oraz NT). Pamiętajmy, że dostęp do aplikacji nie oznacza jeszcze prawa do podpisywania i wysyłania dokumentów do uzyskania takich uprawnień niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków. W kolejnym oknie możemy wskazać dysk i katalog, w którym zostanie zainstalowany program e-pfron OffLine. Zalecamy zatwierdzić domyślnie podpowiadany katalog e-pfron OnLine zakładany automatycznie wewnątrz katalogu Program Files. Jeśli jednak zachodzi potrzeba zainstalowania programu w innym katalogu, należy go wskazać po kliknięciu przycisku Zmień... To już wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia instalacji. Po zatwierdzeniu ostatniego okna przyciskiem Instaluj rozpoczyna się automatyczna instalacja programu. Na ekranie wyświetlane są informacje, jak przebiega proces instalacji. Uwaga: Przed tą operacją zalecane jest zamknięcie wszystkich pozostałych działających programów. Po prawidłowym zainstalowaniu aplikacji prezentowane jest okno potwierdzające zakończenie instalacji. Na płycie znajduje się również wersja instalacyjna programu Internet Explorer. Do przygotowania i prezentacji wydruków aplikacja e-pfron OffLine wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej. W razie problemów z uruchomieniem aplikacji e-pfron OffLine zaleca się zainstalowanie przeglądarki z dostarczonej płyty CD. E-PFRON OFFLINE 6

7 INSTALACJA PROGRAMU 2.2 AKTUALIZACJA APLIKACJI E-PFRON OFFLINE Na stronie internetowej dostępna jest zawsze aktualna wersja programu e-pfron OffLine. Nowa wersja publikowana jest zawsze w przypadku dokonania zmian w funkcjonalności programu oraz po ewentualnych zmianach w obowiązujących formularzy deklaracji lub informacji. Uwaga: Plik dostępny na stronie WWW zawiera jedynie uaktualnienie aplikacji e-pfron OffLine. Aby je zainstalować, należy wcześniej zainstalować pełną wersję aplikacji z dostarczanej płyty CD. Płyty takie dostępne są w Oddziałach PFRON. Aby zainstalować uaktualnienia, należy wykonać kolejno następujące czynności: 1. Pobrać plik ze strony i zapisać go na dysku komputera, najlepiej w oddzielnym katalogu. 2. Uruchomić program epfron_off_uakt.exe. 3. W polu Instaluj w... należy wskazać katalog, w którym został uprzednio zainstalowany program e-pfron OffLine. Domyślnie jest to katalog C:\Program Files\e- PFRON OffLine. Jeśli podczas instalacji zaakceptowano wszystkie podpowiadane wartości, program znajduje się w tym właśnie katalogu. Jeśli program zainstalowano w innym miejscu, najwygodniej wskazać je po kliknięciu przycisku Przeglądaj Przystąpić do instalacji klikając Instaluj. E-PFRON OFFLINE 7

8 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI 3 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI Aby uruchomić program, należy z menu Start wybrać Programy, następnie PFRON i wreszcie e-pfron OffLine. Na ekranie wyświetlane jest główne okno programu: 3.1 PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI Bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacja nie posiada jeszcze żadnych danych. W szczególności konieczne jest skonfigurowanie aplikacji, tzn. podanie danych firmy, korzystającej z aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji poinformuje nas o tym fakcie, wyświetlając stosowny komunikat, a następnie pustą listę firm: E-PFRON OFFLINE 8

9 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI Po kliknięciu przycisku Nowy pojawia się okienko służące do wpisania nazwy firmy: Możemy tu wpisać skróconą nazwę firmy służy ona jedynie do identyfikacji w przypadku obsługi wielu firm. Jeśli jednak chcemy zmienić tę nazwę, możemy skorzystać w dowolnym momencie z przycisku Edytuj i wypełniamy wówczas okienko analogiczne do prezentowanego powyżej. Modyfikacji podlega wówczas jedynie nazwa profilu, a nie nazwa katalogu, w którym przechowywane są dane. Pozostałe dane firmy (adres, NIP, numer w rejestrze PFRON itd.) podajemy podczas wypełniania pierwszego dokumentu (deklaracji lub informacji). Informacje te są podpowiadane przy wypełnianiu kolejnych dokumentów. Jeśli przygotowujemy dokumenty dla wielu firm (taka sytuacja ma miejsce np. w biurze rachunkowym), wówczas każda z nich powinna znaleźć się na powyższej liście i dla każdej powinniśmy założyć tzw. Profil. Szczegóły dotyczące dodawania kolejnych firm opisano w rozdziale Profile zob. str. 14. E-PFRON OFFLINE 9

10 ZASADY OBSŁUGI APLIKACJI 3.2 JAK PORUSZAĆ SIĘ PO APLIKACJI? Po lewej stronie okna programu znajduje się menu, ułożone w formie drzewa : Kliknięcie pozycji należącej do głównego poziomu powoduje rozwinięcie opcji niższego rzędu należących do danej gałęzi drzewa. Dwukrotne kliknięcie wybranej opcji powoduje wyświetlenie okna dotyczącego tej opcji. Główne menu zawiera następujące opcje: Administracja zarządzanie listą obsługiwanych firm oraz danymi każdej z tych firm (nazwa firmy, katalog z danymi, numery rachunków bankowych oraz generowanie kluczy używanych do podpisywania przesyłanych dokumentów). Formularze lista formularzy przy pomocy których tworzymy deklaracje, informacje oraz wnioski wysyłane następnie do PFRON. Formularz po wypełnieniu i zapisaniu staje się Dokumentem. Dokumenty lista przygotowanych i wysłanych deklaracji, informacji oraz wniosków, pogrupowana według kolejnych lat. Pomoc instrukcja obsługi oraz wizytówka aplikacji. Internet szybkie wywołanie serwisu e-pfron OnLine oraz stron internetowych zawierających dodatkowe informacje. Zakończenie pracy zakończenie pracy z aplikacją. Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagę na właściwe wybranie firmy, dla której wprowadzamy dane. Nazwa ta jest prezentowana na pasku tytułowym okna wraz z nazwą aplikacji. Aby wybrać firmę, korzystamy z opcji Profile przycisk Przełącz. E-PFRON OFFLINE 10

11 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? 4 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? Zanim wyślemy do PFRON pierwszy dokument opatrzony podpisem elektronicznym, musimy przejść pewną procedurę. Ma ona zapewnić jednoznaczność i wiarygodność podpisu elektronicznego składanego pod dokumentami. Procedura obejmuje następujące kroki: 1. Uzyskanie numeru w rejestrze PFRON. 2. Generacja klucza. 3. Rejestracja administratora pracodawcy. 4. Zgłoszenie administratora pracodawcy. 5. Dalsza praca z systemem e-pfron zarządzanie prawami użytkowników. 4.1 NUMER W REJESTRZE PFRON Każdy podmiot zobowiązany do składania dokumentów do PFRON powinien posiadać numer w rejestrze PFRON (zwany również numerem teczki ). Podmioty składające do tej pory deklaracje i informacje pocztą, zwykle posiadają już taki numer. Jeśli firma nie posiada jeszcze numeru w rejestrze PFRON, należy wystąpić o jego nadanie. Aby to uczynić, należy: Wypełnić odpowiedni formularz DEK-Z lub NF-1-Z, przy czym: - formularz DEK-Z wypełnia pracodawca zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - formularz NF-1-Z wypełnia pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze można wypełnić przy pomocy aplikacji e-pfron OffLine (zob. str. 20). Formularze w wersji do wydrukowania dostępne są również na stronach oraz Wypełniony formularz należy wysłać listem poleconym na adres centrali PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr Warszawa Kontakt telefoniczny centrala: (0-22) O nadaniu numeru w rejestrze PFRON Fundusz powiadamia pracodawcę listownie. 4.2 GENERACJA KLUCZA Klucz niezbędny jest do podpisywania dokumentów składanych poprzez system e-pfron. Nawet jeśli administrator nie będzie podpisywał dokumentów - musi posiadać wygenerowany klucz. Jest to wymóg procedury rejestracji. E-PFRON OFFLINE 11

12 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? Klucz należy wygenerować przy pomocy e-pfron OffLine (opcja Administracja Generacja kluczy zob. str. 17). Podczas generacji klucza należy określić hasło, którym będzie chroniony klucz prywatny. Będziemy je podawać podczas każdego podpisywania dokumentów. Podczas generacji klucza powstają dwa pliki: klucz prywatny (PVK) i plik żądania certyfikacji (CSR). Klucz prywatny należy zabezpieczyć, plik CSR będzie niezbędny w procedurze rejestracji użytkownika. 4.3 REJESTRACJA ADMINISTRATORA PRACODAWCY Administrator pracodawcy to osoba delegowana przez firmę do nadzorowania użytkowników firmy, korzystających z systemu e-pfron. Administrator rejestruje użytkowników i nadaje im uprawnienia. W szczególnym przypadku administrator pracodawcy może być jedynym użytkownikiem systemu e-pfron reprezentującym daną firmę. Rejestracja administratora pracodawcy odbywa się następująco: Na stronie internetowej należy uruchomić (dostępny bez logowania) formularz Rejestracja użytkownika. Na formularzu podajemy dane personalne i posiadany przez firmę numer w ewidencji PFRON oraz określamy hasło dostępu, które będziemy podawać logując się do systemu. System wygeneruje dla nas identyfikator (login) oraz certyfikat - należy go pobrać i zapisać w tym samym katalogu, w którym przechowujemy wygenerowany wcześniej klucz prywatny. 4.4 ZGŁOSZENIE ADMINISTRATORA PRACODAWCY Po zarejestrowaniu uzyskujemy dostęp do systemu e-pfron i możemy się zalogować. Wykorzystujemy login i hasło określone w procedurze rejestracji. Nie mamy jednak żadnych uprawnień. Uprawnienia pierwszego użytkownika (administratora firmowego) muszą zostać nadane przez PFRON. W tym celu należy przygotować pismo "Zgłoszenie administratora pracodawcy" w następujący sposób: Na stronie internetowej należy kliknąć (dostępny po zalogowaniu) przycisk Pismo zgłoszenia administratora. System wyświetli Warunki korzystania z programu informatycznego e-pfron. Po akceptacji warunków zostaje wyświetlony formularz pisma Zgłoszenie administratora pracodawcy, w którym należy wypełnić wskazane rubryki. Należy wypełnić formularz, wydrukować go, po czym opatrzony pieczątkami i podpisami (zgodnie z wymogami uwidocznionymi na ekranie) przesłać listem poleconym na adres Funduszu: E-PFRON OFFLINE 12

13 JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM E-PFRON? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr Warszawa Na kopercie prosimy dopisać e-pfron. W ciągu kilku dni zostaną nadane uprawnienia i opcje aplikacji e-pfron OnLine staną się dostępne. 4.5 DALSZA PRACA Z SYSTEMEM E-PFRON Po otrzymaniu uprawnień, administrator działający w imieniu pracodawcy może rejestrować nowych użytkowników i nadawać im uprawnienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach oraz w dokumentacji użytkowej e-pfron OnLine. E-PFRON OFFLINE 13

14 ADMINISTRACJA 5 ADMINISTRACJA Opcja Administracja umożliwia zarządzanie listą obsługiwanych firm oraz danymi każdej z tych firm. Zawiera następujące opcje: Profile lista dostępnych firm oraz podstawowe dane o aktualnie obsługiwanej firmie. Rachunki bankowe numery rachunków bankowych używanych przy drukowaniu przelewów dla aktualnie obsługiwanej firmy. Generacja kluczy tworzenie kluczy prywatnych służących do elektronicznego podpisywania dokumentów. 5.1 PROFILE Opcja Profile zawiera listę firm obsługiwanych przez aplikację PFRON OffLine. Jeśli aplikacja pracuje w jednej firmie, wówczas na liście znajdzie się tylko jedna pozycja. W przypadku obsługi wielu firm (np. aplikacja zainstalowana w biurze rachunkowym) dla każdej z tych firm należy wprowadzić niezbędne dane. Lista firm prezentuje się następująco: DOPISANIE NOWEJ FIRMY Bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacji lista ta jest pusta. Aby umieścić na niej pierwszą pozycję, korzystamy z przycisku Nowy, po czym wprowadzamy dwie informacje: E-PFRON OFFLINE 14

15 ADMINISTRACJA skróconą nazwę firmy pole Nazwa, położenie oraz nazwę katalogu, w którym będą zapisywane dane tej firmy. Przy pomocy rozwijanej listy dostępnych dysków oraz drzewa katalogów na danym dysku, wybieramy nazwę katalogu oraz wskazujemy lokalizację, w której katalog ma być założony. Zalecamy zaakceptowanie podpowiadanej przez program nazwy katalogu (zgodnej z wpisaną nazwą firmy) oraz jego położenie (w katalogu e-pfron OffLine, standardowo zakładanego wewnątrz katalogu Program Files). Po zatwierdzeniu powyższych danych przyciskiem OK nowa firma dopisywana jest do listy DOPISANIE ISTNIEJĄCEGO PROFILU Ta funkcja służy do umieszczenia na liście takiej firmy, dla której wygenerowano już jakieś dane, ale katalog z tymi danymi nie jest zarejestrowany na naszej liście. Z taką potrzebą spotykamy się np. przy przenoszeniu danych z jednego dysku lub komputera na drugi. Po kliknięciu przycisku Podłącz wyświetlane jest okienko analogiczne do opisanego wyżej, jednak pole Nazwa jest niedostępne dla edycji. Jest ono wypełniane automatycznie po dwukrotnym kliknięciu nazwy katalogu, który zawiera dane firmy. (W polu Nazwa umieszczana jest nazwa wybranego katalogu). Uwaga: Aplikacja dopisując pozycję do listy nie sprawdza, jakie dane faktycznie znajdują się w wybranym katalogu. Dlatego operację podłączania istniejącej firmy do listy należy przeprowadzać ze szczególną uwagą USUNIĘCIE FIRMY Przycisk Usuń służy do wykasowania firmy z listy prezentowanej w aplikacji. Katalog z danymi nie jest jednak usuwany z dysku. W razie potrzeby można zatem przywrócić istniejący profil firmy przy pomocy przycisku Podłącz. E-PFRON OFFLINE 15

16 ADMINISTRACJA EDYCJA PROFILU Dane dotyczące firmy (nazwa firmy oraz położenie i nazwa katalogu z danymi) można wprowadzić po wybraniu żądanej firmy z listy i kliknięciu przycisku Edytuj: WYBÓR PROFILU Przycisk Przełącz służy do wybrania firmy, z którą chcemy aktualnie pracować. Należy wskazać żądaną nazwę firmy na liście, po czym kliknąć przycisk Przełącz. Od tej pory wszystkie wykonywane w programie czynności a w szczególności wypełniane dokumenty związane są z obsługą wybranej firmy. 5.2 RACHUNKI BANKOWE Okno Rachunki bankowe służy do definiowania numerów rachunków bankowych, które pojawiają się na poleceniach przelewu drukowanych przy pomocy aplikacji e-pfron OffLine. E-PFRON OFFLINE 16

17 ADMINISTRACJA W pierwszym polu wprowadzamy numer rachunku bankowego naszej firmy, czyli firmy składającej dokumenty. Numer ten będzie umieszczany na drukach polecenia przelewu jako numer rachunku obciążanego. W kolejnych polach opisanych nazwami deklaracji umieszczamy numery rachunków, na które jesteśmy zobowiązani dokonywać wpłat na rzecz PFRON, w zależności od typu składanej deklaracji. Jak widać, wpłaty z tytułu poszczególnych typów składanych deklaracji mogą trafiać na różne konta bankowe podane przez PFRON. Po wpisaniu numerów należy zatwierdzić zawartość pól przyciskiem OK. Uwaga: Wpisany numer własnego rachunku bankowego dotyczą tylko aktualnie obsługiwanej firmy. Natomiast numery rachunków PFRON są wspólne dla wszystkich profili. Właściwe dla różnych typów deklaracji numery rachunków PFRON publikuje prasa. Dostępne są one również na stronach internetowych 5.3 GENERACJA KLUCZY Opcja Generacja kluczy umożliwia każdemu użytkownikowi programu utworzenie elementów niezbędnych do elektronicznego podpisywania dokumentów. Elementami tymi są tzw. klucze używane przez procedury szyfrujące CO JEST POTRZEBNE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW? W systemie e-pfron podpisanie każdego dokumentu przez uprawnionego użytkownika (poziom uprawnień/dostępu: Upoważniony lub Administrator) jest możliwe tylko wówczas, gdy użytkownik ten posiada: klucz prywatny i hasło dostępu do tego klucza, certyfikat swojego klucza prywatnego. KLUCZ PRYWATNY Klucz prywatny jest niezbędny dla użytkowników, którzy będą podpisywali dokumenty wysyłane do PFRON. Stanowi podstawę autoryzacji dokumentów i nie należy go nikomu udostępniać. Klucz prywatny wymaga podania hasła - będzie ono wymagane przy każdej operacji podpisywania dokumentów. Jest to plik generowany przez użytkownika w aplikacji e-pfron OffLine. Nazwę pliku, hasło dostępu do klucza oraz miejsce zapisania pliku (ścieżkę dostępu) określa użytkownik, natomiast rozszerzenie nazwy (.pvk) system. Podczas generacji klucza prywatnego aplikacja e-pfron OffLine tworzy plik żądania certyfikacji klucza (.csr). E-PFRON OFFLINE 17

18 ADMINISTRACJA CERTYFIKAT Utworzenie tego pliku jest możliwe na bazie wygenerowanego pliku żądania certyfikacji klucza po zarejestrowaniu użytkownika na stronie internetowej systemu e-pfron (adres strony: https://www.e-pfron.pl). Plik ten zawiera dane o firmie, którą reprezentuje użytkownik, a także imię i nazwisko użytkownika. Certyfikat klucza prywatnego aplikacja e-pfron OnLine zapisuje na dysku użytkownika w pliku o nazwie identycznej z nadanym mu przez system loginem i rozszerzeniem nazwy.crt. O miejscu zapisania tego pliku decyduje użytkownik JAK WYGENEROWAĆ KLUCZ? Po wybraniu opcji Generacja kluczy wyświetlane jest okno, w którym wprowadzamy dane firmy oraz osoby, dla której ma być wygenerowany klucz: Informacje o firmie są zapamiętywane i będą następnie podpowiadane przy generacji następnych kluczy. Istotne jest wpisanie pełnej nazwy firmy, zwłaszcza tej jej części, która określa formę prawną (np. S.A., Sp. z o. o., spółka jawna). Po ich ewentualnym uzupełnieniu bądź poprawieniu wpisujemy imię i nazwisko użytkownika (w podanej kolejności i z polskimi literami), który będzie posługiwał się kluczem oraz hasło dostępu do klucza. Ponieważ hasło nie pojawia się na ekranie, w polu Powtórz hasło należy powtórnie wpisać (przy pomocy klawiatury!) hasło, w celu sprawdzenia, czy nie popełniliśmy pomyłki przy wpisywaniu hasła. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. W ostatnim polu u dołu okna wskazujemy katalog, w którym ma zostać zapisany plik zawierający klucz. Korzystając z przycisku możemy przeglądać zasoby komputera i sieci, aby wskazać właściwy katalog. W polu Nazwa pliku należy wpisać nazwę tworzonego pliku (bez rozszerzenia). Plik zawierający klucz prywatny otrzymuje standardowe rozszerzenie.pvk. E-PFRON OFFLINE 18

19 ADMINISTRACJA Wygenerowanie klucza potwierdzane jest wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na ekranie: Należy zapamiętać lokalizację obu utworzonych plików: zawierającego klucz prywatny użytkownika (.pvk) i plik żądania certyfikacji klucza (.csr). E-PFRON OFFLINE 19

20 FORMULARZE 6 FORMULARZE Opcja Formularze to jakby szuflada z czystymi formularzami deklaracji i informacji. Wybieramy z niej odpowiedni rodzaj formularza i wypełniamy go aktualnymi danymi. Wypełnianie takiego formularza przy pomocy programu komputerowego jest oczywiście nieco mniej pracochłonne niż wypełnienie formularza papierowego. Powtarzające się na kolejnych formularzach dane (np. dane adresowe i identyfikacyjne firmy) są pamiętane przez program, a wprowadzane wartości są częściowo weryfikowane (np. poprawność sumowania kwot). W celu utrzymania porządku w naszej szufladzie znajdują się dwie przegródki: Deklaracje zawiera formularze deklaracji składanych przez podmioty dokonujące wpłat na PFRON. Informacje zawiera formularze informacji miesięcznych i rocznych, składanych przez podmioty zwolnione z wpłat na PFRON Wnioski. zawiera formularze wniosków składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie pomocy publicznej. Sposób wypełniania obu rodzajów formularzy jest analogiczny. Różnica polega na tym, że z Informacjami nie są związane druki polecenia przelewu. 6.1 DEKLARACJE Po wybraniu opcji Formularze, a następnie Deklaracje - wyświetlana jest lista dostępnych typów deklaracji: E-PFRON OFFLINE 20

21 FORMULARZE WYPEŁNIANIE DEKLARACJI Aby przystąpić do wypełnienia deklaracji, wskazujemy ją przez kliknięcie myszą na odpowiednim symbolu wybranym z powyższej listy. Na ekranie wyświetlane są kolejne okna, odpowiadające kolejnym sekcjom wybranego przez nas formularza deklaracji. Z lewej strony okna widoczny jest symbol wypełnianej deklaracji oraz lista kolejnych zawartych w niej sekcji. Na liście tej podświetlona jest nazwa aktualnie wypełnianej sekcji. Do poruszania się pomiędzy sekcjami służą przyciski ze strzałkami: oraz. Przejście do kolejnej sekcji jest jednak możliwe tylko po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól widocznych na ekranie. Ponadto w dolnej części okna widoczne są przyciski:? wyświetlenie tekstu objaśnień do wypełnianego aktualnie formularza, Zamknij zamknięcie okna i przerwanie wypełniania deklaracji, z możliwością zapisania jej aktualnego stanu (tzn. zapisanie dotychczas wprowadzonych informacji), Zapisz zapisanie wprowadzonych danych bez przerywania edycji, Podpisz dołączenie podpisu elektronicznego do wypełnionej deklaracji, Drukuj wydrukowanie formularza deklaracji wypełnionego wprowadzonymi danymi, Wpłata drukowanie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej na kwotę wynikającą z wypełnionej deklaracji. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, należy oczywiście wypełnić wszystkie jej pola, znajdujące się we wszystkich sekcjach. Możemy jednak przerwać wprowadzanie danych i zapisać dokument w takim stanie, w jakim aktualnie się znajduje. W każdej chwili można powrócić do takiej częściowo wypełnionej deklaracji i dokończyć jej wypełnianie. E-PFRON OFFLINE 21

22 FORMULARZE Przycisk Zamknij służy właśnie do zamknięcia aktualnie wypełnianej deklaracji, z możliwością zapisania zmian (lub rezygnacji z zapisu). Natomiast przycisku Zapisz możemy używać wielokrotnie do zapisywania danych wprowadzonych podczas wypełniania deklaracji. Dane wprowadzane przy wypełnianiu deklaracji są przez program pamiętane i wykorzystywane jako podpowiedź przy tworzeniu kolejnych dokumentów. Przy tworzeniu deklaracji i informacji rocznych (DEK-R i INF-2) aplikacja sama przegląda zawarte w katalogu firmy złożone za ten rok dokumenty. Na podstawie tych danych automatycznie wypełniane są niektóre pola w deklaracjach i informacjach rocznych. Użytkownik ma jednak zawsze możliwość ich modyfikacji PODPISANIE DEKLARACJI Wypełniona deklaracja przed jej przesłaniem drogą elektroniczną do PFRON musi być podpisana przez upoważnioną osobę. Aby dołączyć podpis elektroniczny do wypełnianej deklaracji, korzystamy z przycisku Podpisz, po czym w polach Klucz prywatny (.pvk) oraz Certyfikat (.crt) wskazujemy odpowiednie pliki, zawierające dane używane przez nas do podpisywania dokumentów. Po wskazaniu plików wprowadzamy nasze hasło umożliwiające skorzystanie z klucza prywatnego, a następnie korzystamy z przycisku Podpisz. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe i wpisane hasło jest poprawnym hasłem do wskazanego klucza, dokument jest automatycznie podpisywany. Uwaga: Po podpisaniu dokumentu jakakolwiek jego modyfikacja staje się niemożliwa. Aby kontynuować edycję dokumentu już podpisanego, należy uprzednio skorzystać z przycisku Usuń podpis. Po dokonaniu poprawek dokument powinien być ponownie podpisany. E-PFRON OFFLINE 22

23 FORMULARZE Uwaga: Przy podpisywaniu dokumentu aplikacja sprawdza bieżącą datę. Niemożliwe jest podpisanie dokumentu, jeśli data bieżąca jest wcześniejsza niż ostatni dzień okresu, za który składany jest dokument DRUKOWANIE DEKLARACJI Po wypełnieniu deklaracji (lub też w dowolnym momencie jej wypełniania) możemy wydrukować formularz deklaracji z jego aktualną zawartością. W tym celu korzystamy z przycisku Drukuj. Na ekranie wyświetlane jest wówczas okno prezentujące wygląd wypełnionej deklaracji: Przy pomocy przycisków oraz możemy przeglądać kolejne strony deklaracji. Przycisk Ustawienia umożliwia zmianę aktualnych ustawień drukarki. Jeśli prawidłowa jest E-PFRON OFFLINE 23

24 FORMULARZE zarówno zawartość deklaracji, jak i ustawienia parametrów drukarki, możemy przystąpić do drukowania przycisk Drukuj. Uwaga: Do realizacji wydruków wykorzystywany jest program Microsoft Internet Explorer. Pełną poprawność wydruku gwarantuje zainstalowanie MS IE w wersji 5.5 lub wyższej. Po przejrzeniu i ewentualnym wydrukowaniu deklaracji zamykamy okno przyciskiem Zamknij PRZYGOTOWANIE POLECENIA PRZELEWU LUB WPŁATY GOTÓWKOWEJ Przycisk Wpłata umożliwia przygotowanie i wydrukowanie formularza polecenia przelewu na kwotę wynikającą z wypełnionej deklaracji. Możliwe jest także zapisanie polecenia płatności do pliku w popularnym dla transakcji finansowych formacie. Po wybraniu tej opcji wyświetlane jest okno zawierające szczegóły dokonywanej wpłaty: Pola Numer rachunku PFRON, Tytułem i Kwota wypełniane są automatycznie zgodnie z danymi firmy oraz kwotami wprowadzonymi na deklaracji. W razie potrzeby Użytkownik ma możliwość edycji tych pól. W zależności od sposobu, w jaki przekazujemy środki na konto PFRON, możemy wybrać: drukowanie bankowego formularza polecenia przelewu w sekcji Wydruk zaznaczamy pole Przelew i zatwierdzamy okno przyciskiem OK, drukowanie bankowego formularza wpłaty gotówkowej w sekcji Wydruk zaznaczamy pole Wpłata gotówkowa i zatwierdzamy okno przyciskiem OK, eksport danych do pliku w formacie w sekcji Eksport pliku wybieramy format oraz nazwę pliku, po czym zatwierdzamy i zatwierdzamy okno przyciskiem OK bez zaznaczania żadnej z opcji w sekcji Wydruk. E-PFRON OFFLINE 24

25 FORMULARZE Uwaga: Formularz polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej jest przygotowywany w oparciu o dane aktualnie wprowadzone do deklaracji. Dlatego zalecane jest skorzystanie z tej możliwości dopiero po wypełnieniu wszystkich pól przygotowywanej deklaracji. DRUKOWANIE FORMULARZA Po zaznaczeniu opcji Przelew i zaakceptowaniu wyboru przyciskiem OK na ekranie pojawia się okno wyświetlające szczegóły zdefiniowanego przelewu: W przypadku zaznaczenia opcji Wpłata gotówkowa wyświetlane jest analogiczne okno, przy czym zamiast numeru obciążanego rachunku pojawia się kwota wpłaty wyrażona słownie. E-PFRON OFFLINE 25

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx BOSCOM Zdalna obsługa zleceń klienta wersja 6.8.xx.xx INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Styczeń, 2010 BOSCOM opis modułu klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BOSCOM IADOMOŚCI STĘPNE...5 YMAGANIA SPRZĘTOE DLA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo