5. Rys historyczny oraz charakterystyka obiektu na tie zabudowy parceli nr hip.561

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Rys historyczny oraz charakterystyka obiektu na tie zabudowy parceli nr hip.561"

Transkrypt

1 5. Rys historyczny oraz charakterystyka obiektu na tie zabudowy parceli nr hip.561 Obecna lokalizacja omawianego budynku, polozonego na wydzielonej dzialce na terenie Ogrodu Krasinskich, jest wynikiem kolejnych przeksztalcen i parcelacji teren6w miejskich. Wiaze sie z historia ksztaltowania zabudowy duzej parceli, zlokalizowanej u zbiegu ulicy Dlugiej i Nalewki. W poczatkach XVII wieku obszar, na kt6rym umiejscowiony jest przedmiotowy budynek, zajmowaly zabudowania zakonu Brygidek: klasztor, folwark oraz ogrod." W jego najblizszym sasiedztwie w ostatnich latach XVII stulecia powstalo zalozenie palacowoparkowe lana Dobrogosta Krasinskiego, Zagospodarowanie terenu w poczatkach XIX wieku przedstawia Plan miasta stolecznego Warszawy wymierzony przez oficerow Korpusu Inzynierow w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychze w 1822 r. - il. 3. Nieruchomosc dawnego zakonu nosila w6wczas numer hipoteczny 561 i sluzyla potrzebom wojska francuskiego". Na planie naniesiono szereg zabudowan Dyrekcji Artylerii, przeznaczonych na fabryke broni i warsztaty artyleryjskie", Z zachowanych materialow zrodlowych wynika, ze dawny grunt zakonu Brygidek w 1823 roku nabyla od Komisji Rzadowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego Komisja Rzadowa Wojny." Wiadomo, ze okolo 1827 roku na gruncie tym wzniesiono siedzibe Rzadu Gubemialnego Mazowieckiego." Okolo polowy XIX wieku miala miejsce parcelacja terenu, w wyniku kt6rej powstala szescioboczna posesja 0 numerze hipotecznym 561B, przylegajaca bezposrednio do Ogrodu Krasinskich, Od tego momentu az do okolo 1950 r. historia wystepujacej na nim rzadowej zabudowy wiaze sie nierozerwalnie z wojskiem (patrz: Taryffy miasta stolecznego Warszawy, ksiegi adresowe.. 22). Plany i przeznaczenie poszczeg6lnych obiekt6w pozostaja blizej nieznane. Ich om6wienie umozliwiaja jedynie rozproszone na drodze kwerendy zrodlowej oraz analiza materialow kartograficznych. i szczatkowe informacje uzyskane 17 Sprowadzonych tu okolo roku 1630 przez kasztelana rawskiego Krzysztofa Lipskiego. Budowla zaprojektowana zostala w latach przez Giovanniego Gissleniego i zamykala widokowo perspektywe ulicy Bielanskiej, prostopadlej do ul. Dlugiej. Przy klasztorze w latach pozniejszych wzniesiono kosciol sw. Tr6jcy. Podaje za: Ogrod Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., op. cit., sa,5 18 Zielinski L, Atlas dawnej architektury ulic i placow Warszawy,Srodmiescie historyczne t. II, Warszawa 1996, s. 201 (ul. Dluga) 19 Ogrod Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., op. cit., t. Ill, s.8 20 Archiwum Panstwowe Warszawy Oddzial w Pultusku: Zespol Hipoteki Warszawskiej, ksiega hipoteczna posesji nr 561 D, pismo lana Lackiego do mec. lzdebskiego - plenipotenta Komisji Rzadowej Wojny, 1823 r., s sygn Zielinski l., Atlas dawnej architektury ulic i placow Warszawy,SrodmieScie historyczne t. I, Warszawa 1995, s. 193(ul. Bohater6w Getta). Ponadto na zachowanym planie Kondratienki z 1859 r. przedstawiaj'}cym zagospodarowanie nieruchomosci w tym czasie widnieje niewyrainy nap is: "Rz,}d Gubemialny Mazowiecki" 22 Taryffy miasta st. Warszawy z lat 1839,1897,1912 i nastypne wskazuj~ na kolejnych wlascicieli. W 1839 r. jest to nieruchomosc rz~dowa, w 1858 rz~dowa Intendentura, w 1897 znajduje siy na niej panstwowy, rz~dowy gmach. Wg Spisu abonent6w Tow. Akcyjnego Telefon6w z 1912 r. pod adresem Nalewki 4 miesci siy Intendentura Okrygu Warszawskiego. Ksiygi adresowe Warszawy z lat: 1909 i 1920 wymieniaj~ na posesji 561 B: Warszawski Zarzqd Intendentury Okrygowej Ministerstwa Wojny (1909), Departament X Gospodarczy Ministerstwa Spraw Wojskowych (1920), Ksiqi:ka informacyjno-adresowa z 1930 r. wymienia Departament Gospodarczy. 9

2 Lokalizacje zabudowan rzadowych przedstawiaja zachowane XIX. wieczne plany miasta np. plan Kondratienki z 1859 roku. Ze wzgledu na niewielkie zmiany w zagospodarowaniu dzialki na przestrzeni XIX. stulecia oraz wiarygodnosc przekaz6w kartograficznych polozenie zabudowan rzadowych najlepiej omowic na podstawie planu Warszawy, wykonywanego przez Williama H. Lindleya w 1896 i aktualizowanego w 1897 roku" - il. 4,5. Ten rekopismienny, barwny plan precyzyjnie odwzorowuje obrysy wszystkich budynk6w omawianej posesji" oraz roznicuje material, z jakiego zostaly wzniesione (czerwony - murowane; pomaranczowy - drewniane).widzimy na nim murowany gmach glowny Rzadu Gubemialnego, ustawiony przy granicy z Ogrodem Krasinskich, zwr6cony frontem w kierunku ul. Dlugiej. Ma dwa kr6tkie, boczne skrzydla dostawione prostopadle zryzalitowanego korpusu. Po polnocno-wschodniej stronie gmachu, w narozniku, znajduja sie trzy roznej wielkosci zabudowania, zapewne gospodarcze (rowniez murowane). Dwa z nich ustawione sa w linii zabudowy glownego budynku i maja niewielkie drewniane przybud6wki. Wymiary zadnego z tych budynk6w nie odpowiadaja wymiarom czesci naziemnej przedmiotowego.jnmkra", mimo zblizonej do niego lokalizacji. Zastosowana przy sporzadzaniu planu dokladna skala wykonania (1:250) umozliwia nie tylko uzyskanie wiarygodnych danych dotyczacych wymiar6w poszczeg6lnych obiekt6w, ale pozwala takze na zauwazenie wrysowanego muru ogrodzenia, do kt6rego przylegaja. Ogrodzenie jest wsp6lne dla przedmiotowej dzialki oraz sasiedniego Ogrodu Krasinskich. Wyznacza tez zachodnia granice nieruchomosci. Poza wymienionymi budynkami na planie Lindleya znajduje sie jeszcze prostokatny, murowany obiekt otoczony zielenia, Jest widoczny przed gmachem gl6wnym. Inny, murowany dom, znajduje sie w poludniowo-zachodniej czesci parceli. Kolejny, drewniany budynek pomocniczy umiejscowiony jest w samym rogu posesji. Niemal przez caly XIX wiek i polowe XX wieku omawiana nieruchomosc do nr 561 B byla wlasnoscia wladz panstwowych, zarzadzana przez wojsko. Od polowy XIX stulecia jej zabudowa sluzyla celom wojskowym. Najpierw miescila Intendenture Okregu Warszawskiego", potem Departament X Gospodarczy Ministerstwa Spraw Wojskowych (Ministerstwa Wojny)." W 1932 roku przeszla na wlasnosc Funduszu Kwaterunku 23 APW, Plan Lindleya zl896 r. (skala 1:250) i z 1897 r. (skala 1:2500), za: Ogr6d Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., op. cit., s.67, Plan Lindleya dokumentuje rowniez sytuacje przestrzenna w obrebie przyleglych parceli. Widac na nim zmiany jakie zaszly zwlaszcza na terenie dawnych koszar artyleryjskich. Istniejace zabudowania zostaly rozebrane, podobnie jak zabudowania dawnej posiadlosci biskupa Gembickiego (przy ul. Dlugiej 48). Caly teren planowany byl do parcelacji, przeprowadzonej w poczatkowym okresie XX w. W 1896 r. opracowano projekt wytyczenia nowych ulic bez nazwy. Jedna z nich prowadzic miala do ul. Bielanskiej, Podaje za: Zbi6r Walerego Przyborowskiego ( ) t.v, s.233 Archiwum Panstwowe Warszawy - sygn Plany podzialow parcelacyjnych znajduj(! siy takze w ksiydze hip. nieruchomosci 560 AiB- APW Oddzial w Puhusku, sygn lnstytucja miala za zadanie zaopatrywanie wojskowych urzyd6w i oddzial6w Okrygu Warszawskiego w Zywnosc, umundurowanie kom. K. Rudolfa, Warszawa 1929, s. 223 itp. Podajy za: Dziesirrcio/ecieintendentury polskiej sily zhrojnej , pod red. 26 Wg Taryffy miasta st. Warszawy z 1859, 1912 i lat nastttpnych - patrz przypis nr 21 Departament X Gospodarczy MSW mial w zakresie dzialania m,in. sprawy personalne, administracyjno-prawne, rachunkowo-kontrolne, zaopatrzeniowe - wg Dziesirrciolecieintendentury.., op.cit., s

3 Wojskowego." Wedlug ZaplSOW W istniejacej ksiedze hipotecznej w 1931 roku liczyla 5537,37 m2 powierzchni, a plan porniarowy przygotowal miemiczy przysiegly Kamil Wydzga." Tuz przed sama wojna budynki zlokalizowane na dzialce pelnily rozne funkcje: mieszkalne i biurowe - jak podaje autor monografii Nalewek 1. Pakalski. 29 Wyglad nieruchomosci w okresie dwudziestolecia rniedzywojennego w czasie II wojny swiatowej odnotowuja nastepujace materialy kartograficzne: hipoteczny Plan miasta stolecznego Warszawy z 1936 roku i Plan sytuacyjno-geodezyjny z 1938 roku oraz fotoplany z lat: 1935, 1944 i Pozwalaja one na identyfikacje, datowanie i omowienie lokalizacji przedmiotowego.jnmkra". Na wydanym w 1936 roku pierwszym z planow naniesione zostaly oprocz podzialow dzialek oznaczonych numerami hipotecznymi takze ich numery policyjne. Przedmiotowa nieruchomosc oznaczona jako.nieruchomosc panstwowa" wystepuje pod adresem: Nalewki 4 - it. 6. Na ww. planie wykonanym w skali 1:2500 widzimy, ze duzy gmach Departamentu Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wojskowych (dawniej Rzadu Gubemialnego) zostal rozbudowany w kierunku ul. Dlugiej. Do krotkiego skrzydla zlokalizowanego przy ul. Nalewki dobudowano dlugi prostokatny budynek", szczelnie zamykajacy posesje od tej strony. Nowo powstale skrzydlo najprawdopodobniej miescilo mieszkania dla oficerow, 0 istnieniu "domu oficerskiego" przy ul. Nalewki 4 informuja zapisy zrodlowe z 1924 i 1934 roku." Wymieniony budynek laczy sie z innym, pierwotnie wolnostojacym budynkiem, ustawionym poprzecznie posrodku dzialki. Pozostale niewielkie obiekty znane sa z poprzednio omowionych planow. Uzupelnieniem planu jest zdjecie lotnicze, wprawdzie wykonane wczesniej, bo w 1935 roku, ale umozliwiajace inne spojrzenie na zabudowe i uklad przestrzenny dzialki. Wykonane z gory pozwala okreslic wysokosc i wyraznie pokazuje ksztalt dachow poszczegolnych domow - it. 7a, b. 27 APW Oddzial w Pultusku: Zespol Hipoteki Warszawskiej, ksiega hipoteczna posesji nr 561 B decyzja 0 przekazaniu na wlasnosc nieruchornosci panstwowej oraz pelnomocnictwo dla generala brygady Kamila Seyfrieda do przeprowadzenia regulacji pierwiastkowej. 1,2 - sygn. 315/11 28 Ibid., Plan pomiarowy z 1931 r. zostal usuniety, jak podano w stanie badan., 29 Pakalski Z., Z dziejow polskiej i zydowskiej ulicy w Warszawie, Warszawa 2003, s. 84. Autor pisze, ze "bryla budowli [pod adresem Nalewki 4 byla] stopniowo rozbudowywana od XVIII w. jako siedziba Urzedu Wojew6dzkiego" Dalej wymienia nastt(puj,!ce osoby i organizacje : "Keller Antoni, technik konstruktor - mieszkanie; Langerowie Ludwik i Wiktor, kpt - mieszkanie, Pakowscy Helena i Tadeusz - mieszkanie, Polski Zwi,!zek Motocyklowy, Radeccy Felicja i Stanislaw - mieszkanie". 30 Wszystkie plany zamieszczone w opracowaniu Ogrod Krasinskich w Warszawie.,ROBiDZ w Warszawie '" t. 1Il, s. 86, 87, 93 in. 31 Dobudowa miala miejsce przed 1916 r. Budynekjestjuz zaznaczony na planie M. Jezowskiego z 1916 r., ilustracja w: Ogr6d Krasinskich w Warszawie.,ROBiDZ w Warszawie.., t. III, s Pierwsza informacja pochodzi z artykulu pt. "Przydzial mieszkail oficerom w budynkach przy ul. Konwiktorskiej i Nalewkach" [w:] Polska Zbrojna, 1924, nr 47, sa. Drug,! zawiera monografia pt. Domy mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego - sprawozdanie , Warszawa 1934, t.l, wykaz nieruchomosci, poz. nr 87. Budynek nie zostal umieszczony wsr6d obiekt6w, kt6rych budowt( rozpoczt(to i ukoilczono w I

4 Kolejny plan: sytuacyjno-geodezyjny z 1938 roku opracowany zostal w dokladniejszej skali 1:1000 i pokazuj e, ze stan zabudowy polnocno-zachodniej czesci parceli nr 561 B, znany z planu Lindleya, nie ulegl zmianie" - ii. 8. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazanych powyzej plan6w oraz innego planu pomiarowego z 1941r. - ii. 9 i inwentaryzacji obiektu z 20 l3r. udalo sie ustalic czas budowy i miejsce lokalizacji przedmiotowego "bunkra". Sporzadzono dwa rysunki. Pierwszy przedstawia usytuowanie "bunkra" na tle nieistniejacej XIX. wiecznej zabudowy - il. 10. Drugi pokazuje wymiary polnocnej sciany zabudowy posesji" - ii. 11. Na pierwszym rysunku zaznaczono sytuacje trzech niewielkich XIX. wiecznych budynk6w (A, AI, B) i gmachu dawnej Intendentury Okregu Warszawskiego C, widocznych na planach z 1935, 1936, 1938 r. Po wrysowaniu pomiar6w budynk6w dokonanych w 1941 r. przez inz. Weycherta i pomiar6w inwentaryzacyjnych "bunkra" z 2013 r. okazalo sie, ze przedmiotowy obiekt zostal zlokalizowany w zupelnie innym miejscu niz sadzono. Dla jego budowy w latach rozebrano trzy ww. blizej nieznane domy. Lokalizacje wskazuja pozniejsze fotoplany z 1944 i 1945 roku - il. 12, 13..Jnmkra" Przedmiotowy "bunkier" powstal zatem w 1938 roku, a jego budowa wiazala sie scisle ze zblizajaca sie II wojna swiatowa. Lata poprzedzajace wybuch wojny byly wzrnozone pod wzgledem przygotowan obronnych stolicy. W mysl Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 29 kwietnia 1938 roku 0 przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego" na terenie Warszawy budowano schrony na uzytek publiczny. W zwiazku z potrzeba ochrony ludnosci miasta adaptowano tez do tego celu szereg piwnic dom6w mieszkalnych i obiekt6w uzytecznosci publicznej np. pobliskie sutereny gmachu przy ul. Dlugiej 50 (Pasazu Simonsa)" - ii. 14. Przedmiotowy.Jnmkier'' nie byl wojskowym schronem bojowym, lecz budowla specjalna przeznaczona dla ochrony ludnosci przed dzialaniem wybuch6w bomb lotniczych. Nie udalo sie dokladnie wyjasnic i jednoznacznie odpowiedziec na pytanie: czy mial bye przeznaczony tylko dla uzytku publicznego (w tym dla mieszkancow domu oficerskiego), czy tez zaprojektowany zostal z mysla 0 ochronie pracownik6w gmachu Intendentury pelniacych swoje obowiazki podczas nalot6w bombowych, czy moze jak wskazuje jego nazwa potoczna - powstal dla przedwojennego prezydenta stolicy Stefana Starzynskiego. 33 Zasadnicze zmiany nastapily w zagospodarowaniu poludniowej czesci posesji i sasiednich nieruchomosci, Najwazniejsza z nich bylo przeksztalcenie wlotu na Nalewki. W latach powstal tam potezny wielofunkcyjny zespol handlowo-uslugowo-biurowy zwany Pasazem Simonsa Glowna naroma czt(scotoczona byla dojazdowq uliczkq Przejazd. Drugi czlon gmachu przylegal do tej uliczki i do gmachu lntendentury Okrt(gu Warszawskiego. 34 Porownujqc oba te rysunki dostrzegamy niezgodnosc dwoch wymiarow. Romajest dlugosc budynku BiD. Wg pomiarow inz. Weycherta w 1941 r. budynek B rna 630 cm dlugosci (wg planow Lindleya i hipotecmego cm). Budynek D rna ( cm) wg inz. Weycherta w 1941 r., a wg pomiarow inwentaryzacyjnych z 2013 r. (872 cm). Romica ta jest nieduza i moze wynikac z niedokladnosci pomiaru. 35 Dz.U.1938 nr 32 poz.278 za: 36 Z 1937 roku pochodzi projekt budowy schronu w naromiku tego gmachu od strony ul. Przejazd i Nalewki, odnaleziony przy okazji przeprowadzania niniejszej kwerendy., AAN: akta MSW- Projekt schronu przy ul. Dlugiej 50..., op. cit.., przypis 15 Wg relacji sluzyl w czasie IIwojny swiatowej okolicmym mieszkailcom za: 12

5 Ta ostatnia hipoteza: budowy schronu z koniecznosci zapewnienia ochrony przeciwlotniczej wladzom miasta i prezydentowi Starzynskiemu, wydaje sie malo. prawdopodobna. Urzednicy pracowali w znacznie oddalonym od tego miejsca ratuszu, przy placu Teatralnym. W piwnicach gmachu ratusza znajdowaly sie odpowiednio przygotowane pomieszczenia spelniajace role schron6w. Wedlug relacji H. Swieckiej Skoczowej zamieszczonej w publikacji poswieconej cywilnej obronie miasta w 1939 roku: "Do 20 wrzesnia prawie wszyscy pracownicy zar6wno w gmachu ratusza, jak i w przylegajacym do niego budynku Wydzialu Technicznego pracowali w swoich pokojach nie schodzac do schron6w nawet w czasie nalotow'r" Jak wynika z innych zrodel pobyt Starzynskiego w schronie przy ul. Nalewki podczas dzialan wojennych jest takze malo prawdopodobny. Z roznych relacji wiadomo, ze nawet zniszczenia gmachu magistratu w dniu 25 wrzesnia oraz smierc pod gruzami wiceprezydenta Jana Okolo-Kuiaka i jego najblizszych wsp6lpracownik6w nie sklonily prezydenta Starzynskiego do opuszczenia swojego gabinetu i przeniesienia sie do podziemi,38 dokad w dniach nastepnych przeniesiono jego biuro.39 Historyk profesor M. Drozdowski - biograf prezydenta, podaje wrecz "ze po smierci drugiej zony, Pauliny Chrzanowskiej- Tylickiej, kt6ra zmarla w 1939 roku [...J Starzynski przestal dbac 0 swoje bezpieczenstwo.,,40 I dalej zaznacza, ze w czasie dzialan wojennych "Starzynski nie przebywal w schronie lecz w ratuszu lub w terenie,,41. N a podstawie zachowanych wspornnien okupacyjnych Elzbiety Dankowskiej -Walas wiadomo, ze podczas powstania warszawskiego schron sluzyl mieszkancorn nieruchomosci przy ul. Nalewki 4 i ludnosci stolicy.v Przebywalo w nim sporo dzieci. Autorka wspomnien jako mala dziewczynka spedzila tam caly miesiac, Pamieta, ze "schron byl pod ziemia, ale tez byl budynek nad schronem i maly ogr6dek. " Ponadto "byl to ogromny schron", w kt6rym przebywalo bardzo duzo ludzi. Znajdowalo sie tam:.jcilka sal, lustra, piekne toalety [..J, ale nie bylo studni glebinowej", "byly lampy karbidowe" i "olbrzymie wystajace rury,,43 Niestety nie zachowaly sie zadne archiwalne fotografie dokumentujace wyglad.jnmkra", Elewacje innych budynk6w wojskowych, opr6cz mniej czytelnych pod tym wzgledem fotoplan6w, dokumentuja trzy odnalezione zdjecia. Dwa identyczne ze zbior6w Archiwum Panstwowego Warszawy" pokazuja fragment fasady budynku od strony ul. Nalewek - il. 15. Trzecie pokazuje ten sam obiekt widziany z dalszej perspektywy ulicy. Lata II wojny swiatowej przyniosly znaczne zniszczenia okolic nieruchomosci. Ogr6d Krasinskich byl w czasie dzialan wojennych zapleczem walk toczacych sie w tej czysci miasta. W latach w jego najblizszym s(j.siedztwie Niemcy utworzyli Getto. 37 Relacja dotyczqca organizacji Wydzialu Technicznego Zarzqdu Miejskiego we wrzesniu 1939 [w:] Cywilna obrona Warszawy we wrzesniu dokumenty, materialy prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1964, s Drozdowski M.M., Starzynski legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Warszawa 2006, s cyt. wypowiedzi M. Drozdowskiego dla TVN Warszawa za: 41 Ibid ReJacja EJzbiety Oankowskiej-Walas 43 Ibid., 44 Sq to: zdjycie z Referatu Gabaryt6w z 1938 r. wykonane w kierunku skrzydla pasazu Simonsa przy ul. Nalewki 2a; oraz zdjycie z Akt Nieruchomosci budynku przy ul. Nalewki 2a (APW, sygn. 4186) przedstawiajqce to sarno ujycie 13

6 Podczas Powstania Warszawskiego w sasiednim budynku szkoly przy ul. Barokowej 8 w dniach 6-8 sierpnia stacjonowal Sztab Komendy Gl6wnej AK. Arsenal, Pasaz Simonsa, niedaleki Palac Mostowskich i ww. szkole zajmowali zolnierze batalionu "Chrobry I". Podczas silnych bombardowan 31 sierpnia 1944 r. calkowicie zniszczone zostalo polnocne skrzydlo Pasazu Simonsa, a pod jego gruzami zginelo wielu powstancow. Ogrom zniszczen wojennych rejonu ul. Dlugiej pokazuje Fotoplan z czerwca 1945 roku [patrz il. 13]. Widzimy na nim, ze zabudowania posesji nr 561 B, widniejace jeszcze na wczesniejszym zdjeciu lotniczym sprzed sierpnia 1944 [patrz il. 12], takze ulegly zniszczeniom. Bez uszkodzen zachowal sie jedynie przedmiotowy obiekt. Czytelny jest jego prostokatny obrys, plaski dach i wylaz zlokalizowany kilkanascie metr6w przed frontem. Dzieki zdjeciu dostrzegamy szczegoly takie jak zarys ogrodzenia, kt6re ogranicza wydzielony prostokat. Niewielki ukosny cien budynku naziemnego "bunkra" umozliwia rozpoznanie jego wysokosci, kt6ra wynosi jedna kondygnacje, Zagospodarowanie terenu po zniszczeniach wojennych mialo miejsce w latach 50. XX stulecia. Poczatkowo w mysl planowanych rozwiazan urbanistycznych placu Krasinskich i uporzadkowania ulicy Dlugiej w Pracowni Urbanistyki Zabytkowej BOS wykonano kilka koncepcji odbudowy kompleksu budynk6w tego rejonu. Miedzy innymi projektowano rekonstrukcje wygladu kosciola sw. Tr6jcy (nalezacego do zakonu Brygidek), rozebranego w poczatku XX w. pod budowe Pasazu Simonsa'' Ostatecznie wobec przebicia przez teren Getta nowej arterii komunikacyjnej i zmiany granic Ogrodu Krasinskich nie zrekonstruowano czesci XIX. wiecznej zabudowy tego terenu. W 1948 roku przeprowadzono prace rozbi6rkowe polnocnego skrzydla Pasazu Simonsa46 Najprawdopodobniej w tym samym czasie rozpoczeto rozbiorke zrujnowanych budynk6w zespolu dawnej Intendentury. Tereny po zburzonej i rozebranej historycznej zabudowie omawianej nieruchomosci zostaly wlaczone w granice Ogrodu Krasinskich po 1955 roku. Ich scalenie przeprowadzono w ramach pierwszego etapu prac powiekszania parku i utworzenia obsadzonej kasztanowcami promenady." Dzialke z przedmiotowym.jrunkrem'' wygrodzono w6wczas z terenu parku i ograniczono siatka, Pozostawiono fragment przedwojennego muru, stanowiacego sciane wspolna z budynkiem naziemnym "bunkra". Sam budynek nieznacznie rozbudowano od strony wschodniej (patrz rys. 1, opis w dalszej czesci opracowania). Umieszczono w nim Archiwum Akt i Plan6w Wydzialu Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego Urzedu Wojew6dzkiego. Budynek otrzymal nowy adres - ul. Bohater6w Getta 4 (po likwidacji przedwojennego polnocnego odcinka ulicy Nalewki). Archiwum istnialo do 2009 roku. Od tamtej pory obiekt nie jest uzytkowany. Jego obecnym wlascicielem jest Skarb Panstwa, a jednostka zarzadzajaca Zarzad Teren6w Publicznych. Na rzecz Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzedu miasta stolecznego Warszawy (poprzedniego wlasciciela omawianej dzialki) 15 lipca 2009 roku wydano "warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku uslugowego 0 charakterze wystawienniczym wraz z uzbrojeniem zagospodarowaniem terenu, 45 Zalozenia odbudowy polnocnej sciany ul. Dlugiej przedstawia studium powstale w 1947 r. pod kierunkiem Kazimierza Saskiego. Podajy za: Ogr6d Krasi11skich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., t. II, op. cit., s Wedlug ABAGW: Teczka do budynkow przy ul. Nalewki 4 - sygn. N151l49 47 Ogr6d Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., t. III, op. cit., s.28 14

7 zlokalizowanego na dzialkach ewid. Nr 16 oraz nr 3/4 - cz. z obrebu , polozonej przy ul. Bohater6w Getta 4... ".48 Juz wtedy planowano budowe obiektu "pelnietcego funkcje plac6wki kulturalnej 0 charakterze edukacyjnym, historycznym, wystawienniczym (Z mozliwoscia zlokalizowania izby parnieci prezydenta Starzynskiego) wraz z rnalym zapleczem gospodarczym't". Przedmiotowy.Jmnkier'' znajduje sie na terenie objetym w 2011 roku projektem rewaloryzacji Ogrodu Krasinskich. Przeprowadzone prace, zmierzajace do przywr6cenia parkowi wartosci zabytkowych, poprzedzily zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytk6w. Zostaly one wydane w oparciu 0 sporzadzone w 2010 roku wytyczne konserwatorskie przygotowane przez Oddzial Terenowy NID w Warszawie. W uszczegolowiajacych zaleceniach Stolecznego Konserwatora wykonanych na potrzeby konkursu na wykonanie projektu rewaloryzacji czytamy: "Do koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasinskich jest wskazane wlaczenie terenu wydzielonej dzialki z bunkrem dawnego Archiwum (wnetrze 27a) do programu przestrzenno-funkcjonalnego rewaloryzowanego Ogrodu. Dla ww. dzialki zostaly wydane warunki zabudowy ustalajace funkcje gastronomiczno-wystawienniczet,,50 Jednoczesnie Zarzad Teren6w Publicznych w przygotowanych wytycznych na wykonanie.jconcepcji rewaloryzacji i modemizacji Ogrodu Krasinskich.." wskazal w punkcie 11"..[... ] Dla ww. dzialki zostaly wydane warunki zabudowy ustalajace funkcje gastronorniczno-wystawiennicza z dopuszczeniem rozbudowy lub rozbi6rki istniejacego na powierzchni terenu budynku i zaproponowanie w jego miejsce nowej kubatury'v" W latach dla przedmiotowego obiektu wykonano dokumentacje techniczna, wyrnieniona na poczatku opracowania- il W 2011 roku w czesci podziemnej obiektu przeprowadzone wnetrze pomalowano i odgrzybiono. 52 zostaly prace remontowe: Przedmiotowy.Jnmkier'' zlokalizowany jest na prostokatnej dzialce 0 powierzchni 821 m-, wydzielonej z terenu Ogrodu Krasinskich za pomoca ogrodzenia. Od strony polnocno-zachodniej i czesciowo polnocno-wschodniej zamyka jet betonowy mur, z pozostalych metalowa siatka z furtka. Obiekt sklada sie z parterowego budynku oraz z usytuowanego pod nim schronu. Od polnocnego-zachodu przylega bezposrednio do muru ogrodzenia - il Budynek otrzymal prostokatny plan i dwa wejscia: glowne od poludnia i boczne we wschodniej scianie szczytowej. Wzniesiony zostal nad czescia polnocna podziemnego schronu. Ma pro sty jednotraktowy uklad wewnetrzny, zlozony z korytarza, duzego pokoju, toalety, dwubiegowej klatki schodowej (usytuowanej od strony zachodniej i umozliwiajacej 48 Decyzja nr 145 WZI/SRO/2009z dn roku. za:http://www.ztp.waw.pllinformacje!ogrodkrasinskichlkonkurs-architektonicznv/ 49 Ibid. 50 za:http://www.ztp.waw.pl/infomjacje/ogrod-krasinskichikonkurs-architektonicznvl 51 Ibid. 52 Informacje 0 pracach uzyskano od Zarzadu Teren6w Publicznych oraz z: stefana starzynskiego 15

BADANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DLA TZW. BUNKRA STARZYNSKIEGO NA TERENIE OGRODU KRASINSKICH W WARSZA WIE

BADANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DLA TZW. BUNKRA STARZYNSKIEGO NA TERENIE OGRODU KRASINSKICH W WARSZA WIE NARODOVVYINSTYTUT OZIEDZJCTVVA NATIONAL HERITAGEBOARD OF POLAND Warszawa, dn. 4.04.2014 r. BADANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DLA TZW. BUNKRA STARZYNSKIEGO NA TERENIE OGRODU KRASINSKICH W WARSZA WIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ialarmowa. mgr into arch. Jan Beyga, mgr into Piotr Szczepanski; Warszawa grudzien 2013, S. 3

ialarmowa. mgr into arch. Jan Beyga, mgr into Piotr Szczepanski; Warszawa grudzien 2013, S. 3 komunikacje ze schronem) oraz dw6ch mniejszych pomieszczen (w czesci wschodniej). Jego otynkowane elewacje opracowano bardzo skromnie. Od frontu znajduje sie asymetrycznie umieszczone wejscie i 3 prostokatne

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 a) Rozpoznanie historyczne Z 1899 r. pochodzi rysunek elewacji browaru, należącego wówczas do małżeństwa Franciszka

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa l.dz. NW 1..~.9..~../201 o Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa W nawiazaniu do wczesniejszej korespondencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Czerwonka Parcele przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nie stwierdzono zagrożeń środowiskowych. Do centrum

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

BUljmistrz Miasta~Mar

BUljmistrz Miasta~Mar BUljmistrz Miasta~Mar BM.150/5/2011 Pan Marki, dnia 17 marca 2011 roku. Pawel Pniewski Radny Rady Miasta Marki W odpowiedzi na Panska interpelacje z dnia 1 marca 2011 roku zlozona w kancelarii Urzedu Miasta

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rys historyczny 1884 r. 1886 r. budowa koszar kawalerii na Wzgórzu Soja 1886 r. rozlokowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW Wrrooccł łaawsskki iee IInnweessttyyccjjee SSpp.. zz oo..oo.. uul l.. Offi iaarr Ośświ ięęcci imsskki icchh 3366 5500--005599

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi JEDNOSTA PROJETOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISA DR INŻ. RYSZARD WENDA Lipków, ul. ontuszowa 19, 05-080 Izabelin Tom V INWESTOR BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Willa w centrum Szczecina Wszystkie prawa zastrzeżone dla M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa A. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Al. Wojska Polskiego 66, Szczecin, dzielnica

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ż Ź ż ż Ą Ź Ź Ć Ż Ż ż Ą Ą ż ć Ż Ż ż Ż ż ć Ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż Ć ć ć Ę ż Ź ż ż ż ż ż Ę Ź ż 5. Wymagania dla nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrw, cech iwskaźnikw ksztaftowanla

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku biurowego oraz budynku garażu stanowiących odrębne nieruchomości przy ulicy Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU

DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU OTWARCIE DAWNYCH ŁAŹNI TEODOZJI MAJEWSKIEJ 12 PAŹDZIERNIKA 2015 REMONT W SKRÓCIE Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych od października korzysta z odrestaurowanego gmachu

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1

OFERTA INWESTYCYJNA. Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1 Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1 OFERTA INWESTYCYJNA ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul.skowronków 35, 43-305 Bielsko-Biała, tel. +48 33 8 103 704, +48 728 833 973, pracownia@archas.pl Grudziądz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013 Bielawa miasto po upadku przemyslu wlókienniczego 32 tys. mieszkanców (31.XII.2006 r.) przez ponad 200 lat wystepowala monokultura przemyslowa

Bardziej szczegółowo

MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B

MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ U ZBIEGU ULIC SAGALLI I JANA PAWŁA II STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. INWESTOR... 2 2. AUTOR OPRACOWANIA... 2 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Zadanie 2: Analiza zjawiska pustostanów identyfikacja skali zjawiska oraz jego przyczyn

ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Zadanie 2: Analiza zjawiska pustostanów identyfikacja skali zjawiska oraz jego przyczyn ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTY RUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Zadanie 2: Analiza zjawiska pustostanów identyfikacja skali zjawiska oraz jego przyczyn 1 Dowborczyków 6 2 Gdańska 109 3 Gabriela Narutowicza 26 4 Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI tzw. BUNKRA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE Inwestor: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie Opracował: t.b. Stanisław Bojkowski Leszno, lipiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Plac Kolegiacki w Poznaniu 15.05.2015

Plac Kolegiacki w Poznaniu 15.05.2015 Plac Kolegiacki w Poznaniu 15.05.2015 Przeszłość Plac Kolegiacki w przestrzeni miasta Kolegiata Św. Marii Magdaleny Teraźniejszość Podobne place w innych miastach Struktura własności gruntów Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 140/2012 Wójta Gminy Niebylec z dnia 04 grudnia 2012r

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 140/2012 Wójta Gminy Niebylec z dnia 04 grudnia 2012r Zalacznik do Zarzadzenia Nr 140/2012 Wójta Gminy Niebylec z dnia 04 grudnia 2012r Wójt Gminy Niebylec dzialajac na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo