5. Rys historyczny oraz charakterystyka obiektu na tie zabudowy parceli nr hip.561

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Rys historyczny oraz charakterystyka obiektu na tie zabudowy parceli nr hip.561"

Transkrypt

1 5. Rys historyczny oraz charakterystyka obiektu na tie zabudowy parceli nr hip.561 Obecna lokalizacja omawianego budynku, polozonego na wydzielonej dzialce na terenie Ogrodu Krasinskich, jest wynikiem kolejnych przeksztalcen i parcelacji teren6w miejskich. Wiaze sie z historia ksztaltowania zabudowy duzej parceli, zlokalizowanej u zbiegu ulicy Dlugiej i Nalewki. W poczatkach XVII wieku obszar, na kt6rym umiejscowiony jest przedmiotowy budynek, zajmowaly zabudowania zakonu Brygidek: klasztor, folwark oraz ogrod." W jego najblizszym sasiedztwie w ostatnich latach XVII stulecia powstalo zalozenie palacowoparkowe lana Dobrogosta Krasinskiego, Zagospodarowanie terenu w poczatkach XIX wieku przedstawia Plan miasta stolecznego Warszawy wymierzony przez oficerow Korpusu Inzynierow w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychze w 1822 r. - il. 3. Nieruchomosc dawnego zakonu nosila w6wczas numer hipoteczny 561 i sluzyla potrzebom wojska francuskiego". Na planie naniesiono szereg zabudowan Dyrekcji Artylerii, przeznaczonych na fabryke broni i warsztaty artyleryjskie", Z zachowanych materialow zrodlowych wynika, ze dawny grunt zakonu Brygidek w 1823 roku nabyla od Komisji Rzadowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego Komisja Rzadowa Wojny." Wiadomo, ze okolo 1827 roku na gruncie tym wzniesiono siedzibe Rzadu Gubemialnego Mazowieckiego." Okolo polowy XIX wieku miala miejsce parcelacja terenu, w wyniku kt6rej powstala szescioboczna posesja 0 numerze hipotecznym 561B, przylegajaca bezposrednio do Ogrodu Krasinskich, Od tego momentu az do okolo 1950 r. historia wystepujacej na nim rzadowej zabudowy wiaze sie nierozerwalnie z wojskiem (patrz: Taryffy miasta stolecznego Warszawy, ksiegi adresowe.. 22). Plany i przeznaczenie poszczeg6lnych obiekt6w pozostaja blizej nieznane. Ich om6wienie umozliwiaja jedynie rozproszone na drodze kwerendy zrodlowej oraz analiza materialow kartograficznych. i szczatkowe informacje uzyskane 17 Sprowadzonych tu okolo roku 1630 przez kasztelana rawskiego Krzysztofa Lipskiego. Budowla zaprojektowana zostala w latach przez Giovanniego Gissleniego i zamykala widokowo perspektywe ulicy Bielanskiej, prostopadlej do ul. Dlugiej. Przy klasztorze w latach pozniejszych wzniesiono kosciol sw. Tr6jcy. Podaje za: Ogrod Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., op. cit., sa,5 18 Zielinski L, Atlas dawnej architektury ulic i placow Warszawy,Srodmiescie historyczne t. II, Warszawa 1996, s. 201 (ul. Dluga) 19 Ogrod Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., op. cit., t. Ill, s.8 20 Archiwum Panstwowe Warszawy Oddzial w Pultusku: Zespol Hipoteki Warszawskiej, ksiega hipoteczna posesji nr 561 D, pismo lana Lackiego do mec. lzdebskiego - plenipotenta Komisji Rzadowej Wojny, 1823 r., s sygn Zielinski l., Atlas dawnej architektury ulic i placow Warszawy,SrodmieScie historyczne t. I, Warszawa 1995, s. 193(ul. Bohater6w Getta). Ponadto na zachowanym planie Kondratienki z 1859 r. przedstawiaj'}cym zagospodarowanie nieruchomosci w tym czasie widnieje niewyrainy nap is: "Rz,}d Gubemialny Mazowiecki" 22 Taryffy miasta st. Warszawy z lat 1839,1897,1912 i nastypne wskazuj~ na kolejnych wlascicieli. W 1839 r. jest to nieruchomosc rz~dowa, w 1858 rz~dowa Intendentura, w 1897 znajduje siy na niej panstwowy, rz~dowy gmach. Wg Spisu abonent6w Tow. Akcyjnego Telefon6w z 1912 r. pod adresem Nalewki 4 miesci siy Intendentura Okrygu Warszawskiego. Ksiygi adresowe Warszawy z lat: 1909 i 1920 wymieniaj~ na posesji 561 B: Warszawski Zarzqd Intendentury Okrygowej Ministerstwa Wojny (1909), Departament X Gospodarczy Ministerstwa Spraw Wojskowych (1920), Ksiqi:ka informacyjno-adresowa z 1930 r. wymienia Departament Gospodarczy. 9

2 Lokalizacje zabudowan rzadowych przedstawiaja zachowane XIX. wieczne plany miasta np. plan Kondratienki z 1859 roku. Ze wzgledu na niewielkie zmiany w zagospodarowaniu dzialki na przestrzeni XIX. stulecia oraz wiarygodnosc przekaz6w kartograficznych polozenie zabudowan rzadowych najlepiej omowic na podstawie planu Warszawy, wykonywanego przez Williama H. Lindleya w 1896 i aktualizowanego w 1897 roku" - il. 4,5. Ten rekopismienny, barwny plan precyzyjnie odwzorowuje obrysy wszystkich budynk6w omawianej posesji" oraz roznicuje material, z jakiego zostaly wzniesione (czerwony - murowane; pomaranczowy - drewniane).widzimy na nim murowany gmach glowny Rzadu Gubemialnego, ustawiony przy granicy z Ogrodem Krasinskich, zwr6cony frontem w kierunku ul. Dlugiej. Ma dwa kr6tkie, boczne skrzydla dostawione prostopadle zryzalitowanego korpusu. Po polnocno-wschodniej stronie gmachu, w narozniku, znajduja sie trzy roznej wielkosci zabudowania, zapewne gospodarcze (rowniez murowane). Dwa z nich ustawione sa w linii zabudowy glownego budynku i maja niewielkie drewniane przybud6wki. Wymiary zadnego z tych budynk6w nie odpowiadaja wymiarom czesci naziemnej przedmiotowego.jnmkra", mimo zblizonej do niego lokalizacji. Zastosowana przy sporzadzaniu planu dokladna skala wykonania (1:250) umozliwia nie tylko uzyskanie wiarygodnych danych dotyczacych wymiar6w poszczeg6lnych obiekt6w, ale pozwala takze na zauwazenie wrysowanego muru ogrodzenia, do kt6rego przylegaja. Ogrodzenie jest wsp6lne dla przedmiotowej dzialki oraz sasiedniego Ogrodu Krasinskich. Wyznacza tez zachodnia granice nieruchomosci. Poza wymienionymi budynkami na planie Lindleya znajduje sie jeszcze prostokatny, murowany obiekt otoczony zielenia, Jest widoczny przed gmachem gl6wnym. Inny, murowany dom, znajduje sie w poludniowo-zachodniej czesci parceli. Kolejny, drewniany budynek pomocniczy umiejscowiony jest w samym rogu posesji. Niemal przez caly XIX wiek i polowe XX wieku omawiana nieruchomosc do nr 561 B byla wlasnoscia wladz panstwowych, zarzadzana przez wojsko. Od polowy XIX stulecia jej zabudowa sluzyla celom wojskowym. Najpierw miescila Intendenture Okregu Warszawskiego", potem Departament X Gospodarczy Ministerstwa Spraw Wojskowych (Ministerstwa Wojny)." W 1932 roku przeszla na wlasnosc Funduszu Kwaterunku 23 APW, Plan Lindleya zl896 r. (skala 1:250) i z 1897 r. (skala 1:2500), za: Ogr6d Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., op. cit., s.67, Plan Lindleya dokumentuje rowniez sytuacje przestrzenna w obrebie przyleglych parceli. Widac na nim zmiany jakie zaszly zwlaszcza na terenie dawnych koszar artyleryjskich. Istniejace zabudowania zostaly rozebrane, podobnie jak zabudowania dawnej posiadlosci biskupa Gembickiego (przy ul. Dlugiej 48). Caly teren planowany byl do parcelacji, przeprowadzonej w poczatkowym okresie XX w. W 1896 r. opracowano projekt wytyczenia nowych ulic bez nazwy. Jedna z nich prowadzic miala do ul. Bielanskiej, Podaje za: Zbi6r Walerego Przyborowskiego ( ) t.v, s.233 Archiwum Panstwowe Warszawy - sygn Plany podzialow parcelacyjnych znajduj(! siy takze w ksiydze hip. nieruchomosci 560 AiB- APW Oddzial w Puhusku, sygn lnstytucja miala za zadanie zaopatrywanie wojskowych urzyd6w i oddzial6w Okrygu Warszawskiego w Zywnosc, umundurowanie kom. K. Rudolfa, Warszawa 1929, s. 223 itp. Podajy za: Dziesirrcio/ecieintendentury polskiej sily zhrojnej , pod red. 26 Wg Taryffy miasta st. Warszawy z 1859, 1912 i lat nastttpnych - patrz przypis nr 21 Departament X Gospodarczy MSW mial w zakresie dzialania m,in. sprawy personalne, administracyjno-prawne, rachunkowo-kontrolne, zaopatrzeniowe - wg Dziesirrciolecieintendentury.., op.cit., s

3 Wojskowego." Wedlug ZaplSOW W istniejacej ksiedze hipotecznej w 1931 roku liczyla 5537,37 m2 powierzchni, a plan porniarowy przygotowal miemiczy przysiegly Kamil Wydzga." Tuz przed sama wojna budynki zlokalizowane na dzialce pelnily rozne funkcje: mieszkalne i biurowe - jak podaje autor monografii Nalewek 1. Pakalski. 29 Wyglad nieruchomosci w okresie dwudziestolecia rniedzywojennego w czasie II wojny swiatowej odnotowuja nastepujace materialy kartograficzne: hipoteczny Plan miasta stolecznego Warszawy z 1936 roku i Plan sytuacyjno-geodezyjny z 1938 roku oraz fotoplany z lat: 1935, 1944 i Pozwalaja one na identyfikacje, datowanie i omowienie lokalizacji przedmiotowego.jnmkra". Na wydanym w 1936 roku pierwszym z planow naniesione zostaly oprocz podzialow dzialek oznaczonych numerami hipotecznymi takze ich numery policyjne. Przedmiotowa nieruchomosc oznaczona jako.nieruchomosc panstwowa" wystepuje pod adresem: Nalewki 4 - it. 6. Na ww. planie wykonanym w skali 1:2500 widzimy, ze duzy gmach Departamentu Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wojskowych (dawniej Rzadu Gubemialnego) zostal rozbudowany w kierunku ul. Dlugiej. Do krotkiego skrzydla zlokalizowanego przy ul. Nalewki dobudowano dlugi prostokatny budynek", szczelnie zamykajacy posesje od tej strony. Nowo powstale skrzydlo najprawdopodobniej miescilo mieszkania dla oficerow, 0 istnieniu "domu oficerskiego" przy ul. Nalewki 4 informuja zapisy zrodlowe z 1924 i 1934 roku." Wymieniony budynek laczy sie z innym, pierwotnie wolnostojacym budynkiem, ustawionym poprzecznie posrodku dzialki. Pozostale niewielkie obiekty znane sa z poprzednio omowionych planow. Uzupelnieniem planu jest zdjecie lotnicze, wprawdzie wykonane wczesniej, bo w 1935 roku, ale umozliwiajace inne spojrzenie na zabudowe i uklad przestrzenny dzialki. Wykonane z gory pozwala okreslic wysokosc i wyraznie pokazuje ksztalt dachow poszczegolnych domow - it. 7a, b. 27 APW Oddzial w Pultusku: Zespol Hipoteki Warszawskiej, ksiega hipoteczna posesji nr 561 B decyzja 0 przekazaniu na wlasnosc nieruchornosci panstwowej oraz pelnomocnictwo dla generala brygady Kamila Seyfrieda do przeprowadzenia regulacji pierwiastkowej. 1,2 - sygn. 315/11 28 Ibid., Plan pomiarowy z 1931 r. zostal usuniety, jak podano w stanie badan., 29 Pakalski Z., Z dziejow polskiej i zydowskiej ulicy w Warszawie, Warszawa 2003, s. 84. Autor pisze, ze "bryla budowli [pod adresem Nalewki 4 byla] stopniowo rozbudowywana od XVIII w. jako siedziba Urzedu Wojew6dzkiego" Dalej wymienia nastt(puj,!ce osoby i organizacje : "Keller Antoni, technik konstruktor - mieszkanie; Langerowie Ludwik i Wiktor, kpt - mieszkanie, Pakowscy Helena i Tadeusz - mieszkanie, Polski Zwi,!zek Motocyklowy, Radeccy Felicja i Stanislaw - mieszkanie". 30 Wszystkie plany zamieszczone w opracowaniu Ogrod Krasinskich w Warszawie.,ROBiDZ w Warszawie '" t. 1Il, s. 86, 87, 93 in. 31 Dobudowa miala miejsce przed 1916 r. Budynekjestjuz zaznaczony na planie M. Jezowskiego z 1916 r., ilustracja w: Ogr6d Krasinskich w Warszawie.,ROBiDZ w Warszawie.., t. III, s Pierwsza informacja pochodzi z artykulu pt. "Przydzial mieszkail oficerom w budynkach przy ul. Konwiktorskiej i Nalewkach" [w:] Polska Zbrojna, 1924, nr 47, sa. Drug,! zawiera monografia pt. Domy mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego - sprawozdanie , Warszawa 1934, t.l, wykaz nieruchomosci, poz. nr 87. Budynek nie zostal umieszczony wsr6d obiekt6w, kt6rych budowt( rozpoczt(to i ukoilczono w I

4 Kolejny plan: sytuacyjno-geodezyjny z 1938 roku opracowany zostal w dokladniejszej skali 1:1000 i pokazuj e, ze stan zabudowy polnocno-zachodniej czesci parceli nr 561 B, znany z planu Lindleya, nie ulegl zmianie" - ii. 8. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazanych powyzej plan6w oraz innego planu pomiarowego z 1941r. - ii. 9 i inwentaryzacji obiektu z 20 l3r. udalo sie ustalic czas budowy i miejsce lokalizacji przedmiotowego "bunkra". Sporzadzono dwa rysunki. Pierwszy przedstawia usytuowanie "bunkra" na tle nieistniejacej XIX. wiecznej zabudowy - il. 10. Drugi pokazuje wymiary polnocnej sciany zabudowy posesji" - ii. 11. Na pierwszym rysunku zaznaczono sytuacje trzech niewielkich XIX. wiecznych budynk6w (A, AI, B) i gmachu dawnej Intendentury Okregu Warszawskiego C, widocznych na planach z 1935, 1936, 1938 r. Po wrysowaniu pomiar6w budynk6w dokonanych w 1941 r. przez inz. Weycherta i pomiar6w inwentaryzacyjnych "bunkra" z 2013 r. okazalo sie, ze przedmiotowy obiekt zostal zlokalizowany w zupelnie innym miejscu niz sadzono. Dla jego budowy w latach rozebrano trzy ww. blizej nieznane domy. Lokalizacje wskazuja pozniejsze fotoplany z 1944 i 1945 roku - il. 12, 13..Jnmkra" Przedmiotowy "bunkier" powstal zatem w 1938 roku, a jego budowa wiazala sie scisle ze zblizajaca sie II wojna swiatowa. Lata poprzedzajace wybuch wojny byly wzrnozone pod wzgledem przygotowan obronnych stolicy. W mysl Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 29 kwietnia 1938 roku 0 przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego" na terenie Warszawy budowano schrony na uzytek publiczny. W zwiazku z potrzeba ochrony ludnosci miasta adaptowano tez do tego celu szereg piwnic dom6w mieszkalnych i obiekt6w uzytecznosci publicznej np. pobliskie sutereny gmachu przy ul. Dlugiej 50 (Pasazu Simonsa)" - ii. 14. Przedmiotowy.Jnmkier'' nie byl wojskowym schronem bojowym, lecz budowla specjalna przeznaczona dla ochrony ludnosci przed dzialaniem wybuch6w bomb lotniczych. Nie udalo sie dokladnie wyjasnic i jednoznacznie odpowiedziec na pytanie: czy mial bye przeznaczony tylko dla uzytku publicznego (w tym dla mieszkancow domu oficerskiego), czy tez zaprojektowany zostal z mysla 0 ochronie pracownik6w gmachu Intendentury pelniacych swoje obowiazki podczas nalot6w bombowych, czy moze jak wskazuje jego nazwa potoczna - powstal dla przedwojennego prezydenta stolicy Stefana Starzynskiego. 33 Zasadnicze zmiany nastapily w zagospodarowaniu poludniowej czesci posesji i sasiednich nieruchomosci, Najwazniejsza z nich bylo przeksztalcenie wlotu na Nalewki. W latach powstal tam potezny wielofunkcyjny zespol handlowo-uslugowo-biurowy zwany Pasazem Simonsa Glowna naroma czt(scotoczona byla dojazdowq uliczkq Przejazd. Drugi czlon gmachu przylegal do tej uliczki i do gmachu lntendentury Okrt(gu Warszawskiego. 34 Porownujqc oba te rysunki dostrzegamy niezgodnosc dwoch wymiarow. Romajest dlugosc budynku BiD. Wg pomiarow inz. Weycherta w 1941 r. budynek B rna 630 cm dlugosci (wg planow Lindleya i hipotecmego cm). Budynek D rna ( cm) wg inz. Weycherta w 1941 r., a wg pomiarow inwentaryzacyjnych z 2013 r. (872 cm). Romica ta jest nieduza i moze wynikac z niedokladnosci pomiaru. 35 Dz.U.1938 nr 32 poz.278 za: 36 Z 1937 roku pochodzi projekt budowy schronu w naromiku tego gmachu od strony ul. Przejazd i Nalewki, odnaleziony przy okazji przeprowadzania niniejszej kwerendy., AAN: akta MSW- Projekt schronu przy ul. Dlugiej 50..., op. cit.., przypis 15 Wg relacji sluzyl w czasie IIwojny swiatowej okolicmym mieszkailcom za: 12

5 Ta ostatnia hipoteza: budowy schronu z koniecznosci zapewnienia ochrony przeciwlotniczej wladzom miasta i prezydentowi Starzynskiemu, wydaje sie malo. prawdopodobna. Urzednicy pracowali w znacznie oddalonym od tego miejsca ratuszu, przy placu Teatralnym. W piwnicach gmachu ratusza znajdowaly sie odpowiednio przygotowane pomieszczenia spelniajace role schron6w. Wedlug relacji H. Swieckiej Skoczowej zamieszczonej w publikacji poswieconej cywilnej obronie miasta w 1939 roku: "Do 20 wrzesnia prawie wszyscy pracownicy zar6wno w gmachu ratusza, jak i w przylegajacym do niego budynku Wydzialu Technicznego pracowali w swoich pokojach nie schodzac do schron6w nawet w czasie nalotow'r" Jak wynika z innych zrodel pobyt Starzynskiego w schronie przy ul. Nalewki podczas dzialan wojennych jest takze malo prawdopodobny. Z roznych relacji wiadomo, ze nawet zniszczenia gmachu magistratu w dniu 25 wrzesnia oraz smierc pod gruzami wiceprezydenta Jana Okolo-Kuiaka i jego najblizszych wsp6lpracownik6w nie sklonily prezydenta Starzynskiego do opuszczenia swojego gabinetu i przeniesienia sie do podziemi,38 dokad w dniach nastepnych przeniesiono jego biuro.39 Historyk profesor M. Drozdowski - biograf prezydenta, podaje wrecz "ze po smierci drugiej zony, Pauliny Chrzanowskiej- Tylickiej, kt6ra zmarla w 1939 roku [...J Starzynski przestal dbac 0 swoje bezpieczenstwo.,,40 I dalej zaznacza, ze w czasie dzialan wojennych "Starzynski nie przebywal w schronie lecz w ratuszu lub w terenie,,41. N a podstawie zachowanych wspornnien okupacyjnych Elzbiety Dankowskiej -Walas wiadomo, ze podczas powstania warszawskiego schron sluzyl mieszkancorn nieruchomosci przy ul. Nalewki 4 i ludnosci stolicy.v Przebywalo w nim sporo dzieci. Autorka wspomnien jako mala dziewczynka spedzila tam caly miesiac, Pamieta, ze "schron byl pod ziemia, ale tez byl budynek nad schronem i maly ogr6dek. " Ponadto "byl to ogromny schron", w kt6rym przebywalo bardzo duzo ludzi. Znajdowalo sie tam:.jcilka sal, lustra, piekne toalety [..J, ale nie bylo studni glebinowej", "byly lampy karbidowe" i "olbrzymie wystajace rury,,43 Niestety nie zachowaly sie zadne archiwalne fotografie dokumentujace wyglad.jnmkra", Elewacje innych budynk6w wojskowych, opr6cz mniej czytelnych pod tym wzgledem fotoplan6w, dokumentuja trzy odnalezione zdjecia. Dwa identyczne ze zbior6w Archiwum Panstwowego Warszawy" pokazuja fragment fasady budynku od strony ul. Nalewek - il. 15. Trzecie pokazuje ten sam obiekt widziany z dalszej perspektywy ulicy. Lata II wojny swiatowej przyniosly znaczne zniszczenia okolic nieruchomosci. Ogr6d Krasinskich byl w czasie dzialan wojennych zapleczem walk toczacych sie w tej czysci miasta. W latach w jego najblizszym s(j.siedztwie Niemcy utworzyli Getto. 37 Relacja dotyczqca organizacji Wydzialu Technicznego Zarzqdu Miejskiego we wrzesniu 1939 [w:] Cywilna obrona Warszawy we wrzesniu dokumenty, materialy prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1964, s Drozdowski M.M., Starzynski legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Warszawa 2006, s cyt. wypowiedzi M. Drozdowskiego dla TVN Warszawa za: 41 Ibid ReJacja EJzbiety Oankowskiej-Walas 43 Ibid., 44 Sq to: zdjycie z Referatu Gabaryt6w z 1938 r. wykonane w kierunku skrzydla pasazu Simonsa przy ul. Nalewki 2a; oraz zdjycie z Akt Nieruchomosci budynku przy ul. Nalewki 2a (APW, sygn. 4186) przedstawiajqce to sarno ujycie 13

6 Podczas Powstania Warszawskiego w sasiednim budynku szkoly przy ul. Barokowej 8 w dniach 6-8 sierpnia stacjonowal Sztab Komendy Gl6wnej AK. Arsenal, Pasaz Simonsa, niedaleki Palac Mostowskich i ww. szkole zajmowali zolnierze batalionu "Chrobry I". Podczas silnych bombardowan 31 sierpnia 1944 r. calkowicie zniszczone zostalo polnocne skrzydlo Pasazu Simonsa, a pod jego gruzami zginelo wielu powstancow. Ogrom zniszczen wojennych rejonu ul. Dlugiej pokazuje Fotoplan z czerwca 1945 roku [patrz il. 13]. Widzimy na nim, ze zabudowania posesji nr 561 B, widniejace jeszcze na wczesniejszym zdjeciu lotniczym sprzed sierpnia 1944 [patrz il. 12], takze ulegly zniszczeniom. Bez uszkodzen zachowal sie jedynie przedmiotowy obiekt. Czytelny jest jego prostokatny obrys, plaski dach i wylaz zlokalizowany kilkanascie metr6w przed frontem. Dzieki zdjeciu dostrzegamy szczegoly takie jak zarys ogrodzenia, kt6re ogranicza wydzielony prostokat. Niewielki ukosny cien budynku naziemnego "bunkra" umozliwia rozpoznanie jego wysokosci, kt6ra wynosi jedna kondygnacje, Zagospodarowanie terenu po zniszczeniach wojennych mialo miejsce w latach 50. XX stulecia. Poczatkowo w mysl planowanych rozwiazan urbanistycznych placu Krasinskich i uporzadkowania ulicy Dlugiej w Pracowni Urbanistyki Zabytkowej BOS wykonano kilka koncepcji odbudowy kompleksu budynk6w tego rejonu. Miedzy innymi projektowano rekonstrukcje wygladu kosciola sw. Tr6jcy (nalezacego do zakonu Brygidek), rozebranego w poczatku XX w. pod budowe Pasazu Simonsa'' Ostatecznie wobec przebicia przez teren Getta nowej arterii komunikacyjnej i zmiany granic Ogrodu Krasinskich nie zrekonstruowano czesci XIX. wiecznej zabudowy tego terenu. W 1948 roku przeprowadzono prace rozbi6rkowe polnocnego skrzydla Pasazu Simonsa46 Najprawdopodobniej w tym samym czasie rozpoczeto rozbiorke zrujnowanych budynk6w zespolu dawnej Intendentury. Tereny po zburzonej i rozebranej historycznej zabudowie omawianej nieruchomosci zostaly wlaczone w granice Ogrodu Krasinskich po 1955 roku. Ich scalenie przeprowadzono w ramach pierwszego etapu prac powiekszania parku i utworzenia obsadzonej kasztanowcami promenady." Dzialke z przedmiotowym.jrunkrem'' wygrodzono w6wczas z terenu parku i ograniczono siatka, Pozostawiono fragment przedwojennego muru, stanowiacego sciane wspolna z budynkiem naziemnym "bunkra". Sam budynek nieznacznie rozbudowano od strony wschodniej (patrz rys. 1, opis w dalszej czesci opracowania). Umieszczono w nim Archiwum Akt i Plan6w Wydzialu Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego Urzedu Wojew6dzkiego. Budynek otrzymal nowy adres - ul. Bohater6w Getta 4 (po likwidacji przedwojennego polnocnego odcinka ulicy Nalewki). Archiwum istnialo do 2009 roku. Od tamtej pory obiekt nie jest uzytkowany. Jego obecnym wlascicielem jest Skarb Panstwa, a jednostka zarzadzajaca Zarzad Teren6w Publicznych. Na rzecz Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzedu miasta stolecznego Warszawy (poprzedniego wlasciciela omawianej dzialki) 15 lipca 2009 roku wydano "warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku uslugowego 0 charakterze wystawienniczym wraz z uzbrojeniem zagospodarowaniem terenu, 45 Zalozenia odbudowy polnocnej sciany ul. Dlugiej przedstawia studium powstale w 1947 r. pod kierunkiem Kazimierza Saskiego. Podajy za: Ogr6d Krasi11skich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., t. II, op. cit., s Wedlug ABAGW: Teczka do budynkow przy ul. Nalewki 4 - sygn. N151l49 47 Ogr6d Krasinskich w Warszawie. ROBiDZ w Warszawie..., t. III, op. cit., s.28 14

7 zlokalizowanego na dzialkach ewid. Nr 16 oraz nr 3/4 - cz. z obrebu , polozonej przy ul. Bohater6w Getta 4... ".48 Juz wtedy planowano budowe obiektu "pelnietcego funkcje plac6wki kulturalnej 0 charakterze edukacyjnym, historycznym, wystawienniczym (Z mozliwoscia zlokalizowania izby parnieci prezydenta Starzynskiego) wraz z rnalym zapleczem gospodarczym't". Przedmiotowy.Jmnkier'' znajduje sie na terenie objetym w 2011 roku projektem rewaloryzacji Ogrodu Krasinskich. Przeprowadzone prace, zmierzajace do przywr6cenia parkowi wartosci zabytkowych, poprzedzily zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytk6w. Zostaly one wydane w oparciu 0 sporzadzone w 2010 roku wytyczne konserwatorskie przygotowane przez Oddzial Terenowy NID w Warszawie. W uszczegolowiajacych zaleceniach Stolecznego Konserwatora wykonanych na potrzeby konkursu na wykonanie projektu rewaloryzacji czytamy: "Do koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasinskich jest wskazane wlaczenie terenu wydzielonej dzialki z bunkrem dawnego Archiwum (wnetrze 27a) do programu przestrzenno-funkcjonalnego rewaloryzowanego Ogrodu. Dla ww. dzialki zostaly wydane warunki zabudowy ustalajace funkcje gastronomiczno-wystawienniczet,,50 Jednoczesnie Zarzad Teren6w Publicznych w przygotowanych wytycznych na wykonanie.jconcepcji rewaloryzacji i modemizacji Ogrodu Krasinskich.." wskazal w punkcie 11"..[... ] Dla ww. dzialki zostaly wydane warunki zabudowy ustalajace funkcje gastronorniczno-wystawiennicza z dopuszczeniem rozbudowy lub rozbi6rki istniejacego na powierzchni terenu budynku i zaproponowanie w jego miejsce nowej kubatury'v" W latach dla przedmiotowego obiektu wykonano dokumentacje techniczna, wyrnieniona na poczatku opracowania- il W 2011 roku w czesci podziemnej obiektu przeprowadzone wnetrze pomalowano i odgrzybiono. 52 zostaly prace remontowe: Przedmiotowy.Jnmkier'' zlokalizowany jest na prostokatnej dzialce 0 powierzchni 821 m-, wydzielonej z terenu Ogrodu Krasinskich za pomoca ogrodzenia. Od strony polnocno-zachodniej i czesciowo polnocno-wschodniej zamyka jet betonowy mur, z pozostalych metalowa siatka z furtka. Obiekt sklada sie z parterowego budynku oraz z usytuowanego pod nim schronu. Od polnocnego-zachodu przylega bezposrednio do muru ogrodzenia - il Budynek otrzymal prostokatny plan i dwa wejscia: glowne od poludnia i boczne we wschodniej scianie szczytowej. Wzniesiony zostal nad czescia polnocna podziemnego schronu. Ma pro sty jednotraktowy uklad wewnetrzny, zlozony z korytarza, duzego pokoju, toalety, dwubiegowej klatki schodowej (usytuowanej od strony zachodniej i umozliwiajacej 48 Decyzja nr 145 WZI/SRO/2009z dn roku. za:http://www.ztp.waw.pllinformacje!ogrodkrasinskichlkonkurs-architektonicznv/ 49 Ibid. 50 za:http://www.ztp.waw.pl/infomjacje/ogrod-krasinskichikonkurs-architektonicznvl 51 Ibid. 52 Informacje 0 pracach uzyskano od Zarzadu Teren6w Publicznych oraz z: stefana starzynskiego 15

BADANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DLA TZW. BUNKRA STARZYNSKIEGO NA TERENIE OGRODU KRASINSKICH W WARSZA WIE

BADANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DLA TZW. BUNKRA STARZYNSKIEGO NA TERENIE OGRODU KRASINSKICH W WARSZA WIE NARODOVVYINSTYTUT OZIEDZJCTVVA NATIONAL HERITAGEBOARD OF POLAND Warszawa, dn. 4.04.2014 r. BADANIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DLA TZW. BUNKRA STARZYNSKIEGO NA TERENIE OGRODU KRASINSKICH W WARSZA WIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ialarmowa. mgr into arch. Jan Beyga, mgr into Piotr Szczepanski; Warszawa grudzien 2013, S. 3

ialarmowa. mgr into arch. Jan Beyga, mgr into Piotr Szczepanski; Warszawa grudzien 2013, S. 3 komunikacje ze schronem) oraz dw6ch mniejszych pomieszczen (w czesci wschodniej). Jego otynkowane elewacje opracowano bardzo skromnie. Od frontu znajduje sie asymetrycznie umieszczone wejscie i 3 prostokatne

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej Grupa M20 ul. Wł. Andersa 29 lok. PAŃSTWOMIASTO 00-159 Warszawa Warszawa, 17 grudnia 2013 Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem: Biura Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa l.dz. NW 1..~.9..~../201 o Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa W nawiazaniu do wczesniejszej korespondencji

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 a) Rozpoznanie historyczne Z 1899 r. pochodzi rysunek elewacji browaru, należącego wówczas do małżeństwa Franciszka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Pensjonat o łącznej powierzchni 1.386,26 m² wraz z udziałem 138626/157199 w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych:

Bardziej szczegółowo

Grodzka 36/Kowalska 17. obecnie/ ;urrentlv, Grodzka 36

Grodzka 36/Kowalska 17. obecnie/ ;urrentlv, Grodzka 36 Grodzka 36/Kowalska 17 obecnie/ ;urrentlv, Grodzka 36 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Grodzka 36 LOCATION OF THE PROPERTY - Grodzka 36 Grodzka 36 Grodzka 36/Kowalska 17 obecnie/ ;urrently, Grodzka 36 Dawny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Serock gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku ul. Radzymińska 4 Powierzchnia budynków Budynek

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

W 1877 r. obywatelstwo lubelskie wykupiło folwark z drewnianym dworkiem i ofiarowało go poecie.

W 1877 r. obywatelstwo lubelskie wykupiło folwark z drewnianym dworkiem i ofiarowało go poecie. FABRYKA CEMENTU "FIRLEJ" - ul. Łęczyńska 58 ( d.46 ) a/ Rozpoznanie historyczne Folwark Firejowszczyzna położony nad łąkami na południe od wsi Tatary, należał niegdyś do rodziców Wincentego Feraryusza

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

FABRYKA SŁODU VETTERÓW, nst. FABRYKA PAPIEROSÓW M. GÓRSKIEGO przy ul. Misjonarskiej 22, nr pol. 255

FABRYKA SŁODU VETTERÓW, nst. FABRYKA PAPIEROSÓW M. GÓRSKIEGO przy ul. Misjonarskiej 22, nr pol. 255 FABRYKA SŁODU VETTERÓW, nst. FABRYKA PAPIEROSÓW M. GÓRSKIEGO przy ul. Misjonarskiej 22, nr pol. 255 a) Rozpoznanie historyczne Zespół d. fabryki słodu stanowił część sławnego browaru Karola Rudolfa Vettera.

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE Klenica ul. B. Chrobrego 59, działka gruntowa zabudowana Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Klenica, ul. B. Chrobrego Ulica, nr budynku 59 Powierzchnia budynków Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OŚWIETLENIA I NASŁONECZNIENIA ORAZ WPŁYWU PROJEKTOWANYCH OBJEKTÓW NA ZACIENIANIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH

ANALIZA OŚWIETLENIA I NASŁONECZNIENIA ORAZ WPŁYWU PROJEKTOWANYCH OBJEKTÓW NA ZACIENIANIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH 1. Podstawa prawna ANALIZA OŚWIETLENIA I NASŁONECZNIENIA ORAZ WPŁYWU PROJEKTOWANYCH OBJEKTÓW NA ZACIENIANIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH Analizę nasłonecznienia przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich

Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich Ewa Szczepańska Zarząd Terenów Publicznych Źródło: http://picasaweb.google.com/ autor zdjęcia: Teresa Plan prezentacji Historia parku Cele rewaloryzacji Zakres rewaloryzacji

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele.

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. PRACOWNA PROJEKTOWA-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, tel.509 651 998 PROJEKT BUDOWLANY Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin, ul. Rayskiego 29 Działka nr: 12 Powierzchnia gruntu: 614,00 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia. 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA w sprawie listy nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

BUljmistrz Miasta~Mar

BUljmistrz Miasta~Mar BUljmistrz Miasta~Mar BM.150/5/2011 Pan Marki, dnia 17 marca 2011 roku. Pawel Pniewski Radny Rady Miasta Marki W odpowiedzi na Panska interpelacje z dnia 1 marca 2011 roku zlozona w kancelarii Urzedu Miasta

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Bystrzyca Nieruchomość. na sprzedaż

Bystrzyca Nieruchomość. na sprzedaż Bystrzyca Plac Wolności 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bystrzyca Ulica, nr budynku Plac Wolności 3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE ---' WOJEWODA SWETOKRZYSK '. (e. Kielce, 2008-01-,U~ Znak: NK. 1-091111t 12008 Na podstawie ROZSTRZYGNECE NADZORCZE art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rys historyczny 1884 r. 1886 r. budowa koszar kawalerii na Wzgórzu Soja 1886 r. rozlokowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Rzut piwnicy rys. nr A100 2. Rzut parteru rys. nr A101 3. Rzut I pietra rys. nr A102 4. Rzut II pietra rys. nr A103 5. Rzut III piętra rys. nr A104 6. Rut strychu

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOW BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE ul. Kościuszki 90, INWESTOR: PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKTNT: ZESPÓŁ PROJEKTOWY RCHITEKTUR l.wolności 44/2 biuro@szpilewicz.pl tel. 609 397 509 BRNŻ PROJEKTNT SPRWDZJĄCY mgr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU

DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU DZIENNIKARSTWO NA POWIŚLU OTWARCIE DAWNYCH ŁAŹNI TEODOZJI MAJEWSKIEJ 12 PAŹDZIERNIKA 2015 REMONT W SKRÓCIE Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych od października korzysta z odrestaurowanego gmachu

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA budowy szkolnego Małego Placu Zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY -

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW Wrrooccł łaawsskki iee IInnweessttyyccjjee SSpp.. zz oo..oo.. uul l.. Offi iaarr Ośświ ięęcci imsskki icchh 3366 5500--005599

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje: P R O J E K T UCHWAŁA NR... /.. /2012 RADY MIASTA USTKA z dnia...... 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO BIS zatwierdzonego uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Willa w centrum Szczecina Wszystkie prawa zastrzeżone dla M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa A. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Al. Wojska Polskiego 66, Szczecin, dzielnica

Bardziej szczegółowo