II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009"

Transkrypt

1 II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

2 MAŁOPOLSKIE PARTNERSTWO INSTYTUCJI W OBSZARZE RYNKU PRACY, EDUKACJI I SZKOLEŃ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, sierpień 2009 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu pn. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Copyright by Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków 2009 ISBN: Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Pl. Na Stawach Kraków Tel: Fax:

3 1. Kompendium ¾¾ Instytucje Kluczowe co nowego? ¾¾ Jak pracowało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego Minął rok od daty zawiązania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego1. Małopolskie instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń powołując Partnerstwo zobowiązały się do realizacji zapisów Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zarówno poprzez swoje działania statutowe jak i wspólne działania w ramach Partnerstwa. Naszedł czas na pierwsze podsumowania stanu realizacji tego dokumentu. II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie zawiera opis aktualnych wydarzeń i działań podejmowanych w Województwie Małopolskim, zmierzających do wsparcia systemu kształcenia ustawicznego. ¾¾ Proces planistyczny w pierwszym półroczu 2009 r. i rekomendacje na 2010 rok w obszarze kształcenia ustawicznego ¾¾ Najnowsze badania dotyczące uczestnictwa Małopolan w kształceniu ustawicznym Szczególnie istotne dla realizacji priorytetów w dziedzinie edukacji i szkoleń są działania realizowane przez Instytucje uznane przez Region za Kluczowe, czyli Kuratorium Oświaty w Krakowie, merytoryczne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Edukacji i Sportu oraz Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. ¾¾ Realizacja Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego P odpisanie umowy partnerskiej i jednocześnie podpisanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego Deklaracji WM na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego miało miejsce dnia 20 maja 2008 roku. 1 3

4 2. Proces planistyczny w pierwszym półroczu 2009 r. i rekomendacje na 2010 rok 99 kwartalne spotkania instytucji kluczowych w obszarze uczenia przez całe życie 99 konferencja Regio LLL dotycząca procesu przechodzenia ze sfery nauki formalnej do sfery aktywności zawodowej (kwiecień 2009, organizator: DEiS UMWM) 99 seminarium podczas Targów Edukacyjnych Współpraca Nauka -Biznes-Administracja (luty 2009) 99 spotkania dotyczące Planów Działań PO KL w Małopolsce na 2010 rok W ramach realizacji procesu wypracowywania spójnej, skoordynowanej polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce, w pierwszym półroczu 2009 roku przeprowadzono działania, które miały za zadanie wesprzeć decyzje w zakresie priorytetów w 2010 roku w ww. obszarze. Do tego procesu można zaliczyć: Efektem pracy specjalistów z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń były zawsze rekomendacje dla Małopolski. Zestawione rekomendacje zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Małopolskiego podczas posiedzenia Zarządu Tematycznego dotyczącego polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce. Wnioski wypływające z półrocznej pracy mogą stać się materiałem wspierającym decyzje dotyczące działań na rok warsztaty planistyczne organizowane w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (13 maja 2009) 99 warsztaty podczas II Konferencji Małopolska otwarta na wiedzę, w tym konsultacje z ekspertami europejskimi z Napier University, Pole Rhone Alpes de l Orientation (PRAO), European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) oraz krajowymi (Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej) - 21 maja badania w ramach projektu Diagnoza sytuacji w obszarze kształcenia i poradnictwa całożyciowego w Małopolsce, w kontekście światowego kryzysu gospodarczego (ZPORR 2.1) 99 Forum Dyskusyjne kształcenie i poradnictwo przez całe życie szansą na pokonanie kryzysu (22 maja 2009) 99 spotkania partnerskie w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, dotyczące promocji kształcenia zawodowego, egzaminu zawodowego (pierwsze półrocze 2009 r.) 4

5 REKOMENDACJE Koordynacja kształcenia i poradnictwa całożyciowego 1. Na poziomie regionalnym powinny być kontynuowane prace związane z integracją instytucji i podmiotów z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń w ramach już istniejących porozumień tj: Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Instytucje Kluczowe w obszarze kształcenia ustawicznego. Partnerstwo kontynuuje procesy: a. przygotowywanie regionalnego serwisu internetowego b. proces określania standardów jakości dla usług edukacyjno-szkoleniowych oparty o następujące rekomendacje: Opracowanie wspólnych kryteriów rozumienia pojęć Opracowanie wspólnych standardów oceny podnoszących jakość Promocja dobrych instytucji przez Partnerstwo Ocena nieformalna na forum: zarówno wskazywanie przykładów dobrych firm, jak i dzielenie się negatywnymi doświadczeniami Zamieszczanie informacji o ofertach szkoleniowych na jednej stronie (na stronie Partnerstwa). 2. W Małopolsce należy wdrażać i promować Europejskie Ramy Kwalifikacji i włączyć się w proces konsultacyjny tworzonych Krajowych Ram Kwalifikacji. Istnieje konieczność połączenia tego dokumentu z wypracowywaniem standardów jakości dla usług edukacyjno-szkoleniowych w Małopolsce. W tych działaniach partnerem wspierającym Małopolskę może być Napier University z Edynburga w celu wykorzystania doświadczeń szkockich. 3. W dalszym ciągu należy promować i rozwijać ideę partnerstwa w działaniach związanych z kształceniem i powiązaniem go z potrzebami rynku pracy. Proces partnerstwa powinien być przeniesiony na poziom powiatu lub gminy. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego powinno stać się inicjatorem lokalnych partnerstw zdolnych wykorzystać możliwości finansowe PO KL np. inicjatywy oddolne. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego powinno stać się źródłem wiedzy dla lokalnych partnerstw oraz inspiracją dla lokalnych przedsięwzięć. 4. Należy rozwijać rozpoczęty już proces współpracy Nauka-Biznes-Administracja. Należy wykorzystać dobre przykłady tej współpracy w Wielkiej Brytanii poprzez współpracę z Napier University oraz dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Socjologii i Instytut Spraw Publicznych). 5. Wyzwaniem roku 2010 jest zaangażowanie lokalnych samorządów w promocję i rozwój lokalnych polityk kształcenia i rozwoju mieszkańców. Kontynuowane powinny być działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat uczenia się przez całe życie i problematyki z tym związanej wśród decydentów samorządowych. 5

6 Kształcenie a kompetencje 1. W promowaniu i rozwijaniu kształcenia ustawicznego należy położyć nacisk na podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców. Badania pokazują jednoznacznie, że jest to główny czynnik determinujący postawę mieszkańca rozwijającego się przez całe życie2. Działania związane z podnoszeniem przez osoby dorosłe poziomu wykształcenia powinny być powiązane ze wzmocnieniem momentu decyzji poprzez proces doradztwa zawodowego. 2. W szkoleniach realizowanych ze środków publicznych należy stawiać wymogi planowania kształcenia zakończonego uzyskaniem konkretnych umiejętności, najlepiej potwierdzanych zewnętrznym egzaminem (jeżeli egzamin taki jest realizowany). 3. Należy promować kształcenie prowadzące do uzyskania umiejętności matematycznych, technicznych, inżynierskich. Jest to luka kompetencyjna na rynku pracy. Kształcenie zawodowe 1. Należy wzmocnić promocję zawodów i możliwości rozwoju w zawodach zdobywanych poprzez szkoły zasadnicze zawodowe i technika. Współpraca z mediami powinna być nakierowana na złamanie wizerunku szkoły zawodowej jako najgorszego wyboru szkoły. Doświadczenia francuskie pokazują skuteczność programu doradczego Mundial Zawodów, który poprzez współpracę z francuską organizacją orientacji zawodowej PRAO oraz Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego mógłby być zaadoptowany do małopolskich warunków. 2. Istnieje konieczność promowania potwierdzania umiejętności zewnętrznym egzaminem zawodowym oraz umożliwienia dorosłym mieszkańcom wykonującym dany zawód bez zdanego egzaminu uzupełnienia go w dostępnych już procedurach egzaminacyjnych. 3. Małopolska powinna przygotować pilotażowe rozwiązanie w zakresie potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną (np. na podstawie doświadczenia zawodowego). Jest to brakująca część systemu potwierdzania kwalifikacji. Podczas przygotowywania projektu należy uwzględnić prowadzone prace na szczeblu centralnym związane z ujednolicaniem kwalifikacji. 2 W edług badania Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce kontekście światowego kryzysu gospodarczego, wg analizy pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Socjologii. 6

7 Doradztwo zawodowe 1. Kwestią nadal nierozwiązaną jest proces doradczy na poziomie gimnazjum. Rozwiązaniem rekomendowanym jest obowiązkowe włączenie w programy rozwojowe szkół elementu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w ramach projektów w działaniu PO KL. W proces ten należy włączyć istniejące już poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które po uprzednim wzmocnieniu kadrowym mogłyby służyć jako baza dla pracujących z gimnazjalistami doradców. Pozostałe instytucje byłyby włączone w system informacji i poradnictwa całożyciowego. 2. Należy kontynuować prace związane z jakością usług doradczych rozpoczęte projektem AQOR - wzmocnienie jakości orientacji zawodowej. Tworzenie sieci doradztwa całożyciowego jest trendem we wszystkich krajach europejskich i jest związane z odpowiedzią na potrzebę rynku pracy w dynamicznej sytuacji gospodarczej. Doradztwo zawodowe na każdym etapie życia musi być prowadzone według tych samych wysokich standardów, ponieważ tworzy wsparcie dla klienta przez jego całe życie. Standard usługi musi być przyjęty i przestrzegany przez środowisko doradców zawodowych, gdyż w odróżnieniu od usług kształcenia nie jest to usługa prowadzona w realiach konkurencji rynkowej. W utrzymaniu standardu doradztwa zawodowego może pomóc integracja środowiska (sieć). 3. Należy promować usługę doradztwa zawodowego wśród mieszkańców Małopolski promocję należy oprzeć na przełamaniu mentalnego oporu przed korzystaniem z doradztwa, a nie na dostępności usługi zarówno terytorialnej jak i finansowej. Największym problemem jest zwiększenie motywacji mieszkańców do korzystania z usługi.3 3 W edług badania Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce kontekście światowego kryzysu gospodarczego, wg analizy pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Socjologii 7

8 3. Najnowsze badania dotyczące uczestnictwa Małopolan w kształceniu ustawicznym (liczba mieszkańców), przedstawia się następująco: Projekt Diagnoza sytuacji w obszarze kształcenia i poradnictwa całożyciowego w Małopolsce, w kontekście światowego kryzysu gospodarczego (ZPORR 2.1) realizowany był w okresie kwiecień - czerwiec Projekt jest odpowiedzią na potrzebę ciągłego monitorowania sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa całożyciowego w Małopolsce. Badania dotyczące uczestnictwa Małopolan w kształceniu ustawicznym przeprowadzono w okresie maj - czerwiec 2009 w ramach projektu Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego (Działanie 2.1 ZPORR)4. Do przeprowadzenia badań wykorzystano technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Dobierając strukturę grupy respondentów do badania wykorzystano stosowany przez Główny Urząd Statystyczny podział Małopolski na subregiony5. Podział próby ze względu na kryterium doboru Kraków 259 wywiadów Subregion krakowski 212 wywiadów Subregion tarnowski 154 wywiady Subregion oświęcimski 159 wywiadów Subregion nowosądecki 233 wywiady. Wykres1: miejsce zamieszkania respondentów subregiony Realizowane badania miały zdiagnozować sytuację w zakresie podejmowania działalności edukacyjnej w różnych horyzontach czasowych (ostatnich 12 miesiącach, ostatnich 4 tygodniach, najbliższych 12 miesiącach). Badanie obejmowało również poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn braku aktywności edukacyjnej wśród mieszkańców. Uwzględnione zostały również opinie mieszkańców regionu na temat szkoleń, kursów, itp., a także stopień zadowolenia z efektów jego ukończenia. Respondentów pytano także o poziom korzystania z usług doradztwa zawodowego. Badano również wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację mieszkańców regionu Małopolski, ograniczanie wydatków (w tym również na szkolenia) oraz obawy związane z utratą pracy.badania zrealizowano na losowej próbie mieszkańców Małopolski, będących w wieku od 18 do 64 lat. Zrealizo- 4 B adanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przeprowadziła Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o z Wrocławia 5 Zgodnie z definicją GUS, region Małopolska składa się z następujących subregionów: 1. Kraków miasto Kraków 2. Subregion krakowski powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowski, wielicki; 3. Subregion tarnowski powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski; 4. Subregion oświęcimski powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki; 5. Subregion nowosądecki powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański. 8

9 Struktura próby wano w sumie 1011 wywiadów za pomocą techniki CATI. Jak zauważyli badacze Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy opracowali analizę uzyskanych w ramach badań wyników, na uzyskane wyniki znaczący wpływ miał zarówno specyficzny dobór próby, jak i metodologia badania: Jak będziemy wskazywać wielokrotnie w tekście, danych pochodzących z obecnie zrealizowanych badań nie można bezpośrednio porównywać z danymi pochodzącymi z badań GUS i badań IS UJ. Wpływa na to z jednej strony ograniczona reprezentatywność zrealizowanej próby, która praktycznie uniemożliwia uogólnianie uzyskanych wyników na populację wszystkich mieszkańców Małopolski, z drugiej zaś, odmienna technika badawcza, jaka została zastosowana w badaniu z roku W badaniach dotyczących uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu przez całe życie, realizowanych w latach 2003, 2006 i 2007 przez GUS i IS UJ stosowano technikę wywiadu osobistego, obecnie zaś zastosowana została technika CATI, co może mieć znaczący wpływ na uzyskane wyniki. Warto choćby zwrócić uwagę na takie czynniki, jak niższy poziom realizacji próby, jaki zazwyczaj uzyskuje się w badaniu CATI, a co za tym idzie na mniejszą reprezentatywność tej próby oraz na specyfikę populacji osób posiadających telefony i chcących udzielać wywiadów telefonicznych. Populacja ta może się różnić od populacji ogółu mieszkańców Małopolski. 6 Jeśli chodzi o strukturę próby, przebadano nieco mniejszą grupę mężczyzn (48%) w stosunku do liczby kobiet (52%). Zasadnicze znaczenie dla całościowych wyników badań miał dobór respondentów ze względu na wiek i wykształcenie: mieliśmy do czynienia z nadreprezentacją osób młodych i osób z wyższym wykształceniem. Wykres 2: wiek respondentów 6 G órniak J., Jelonek M., Krupnik S., Osiborska K., Szczucka A., Worek B. Mieszkańcy Małopolski i małopolskie przedsiębiorstwa a kształcenie przez całe życie: analiza w kontekście światowego kryzysu gospodarczego, Kraków, 2009, str 4. Wykres 3: wykształcenie respondentów 9

10 Sytuacja zawodowa badanych Stosunek ilości osób wykonujących pracę w tygodniu badania, w stosunku do liczby osób bez pracy wynosił 61% do 39%. Największa liczba pracujących Małopolan to subregion krakowski, a subregion o największej liczbie osób niepracujących to subregion tarnowski. Spośród osób niepracujących, około 25% zarejestrowanych było w urzędach pracy. Jak wskazują wyniki badania, znacząca liczba osób niepracujących nie jest gotowa do wejścia na rynek pracy, gdyż albo są to osoby kontynuujące naukę, albo też zajmujące się domem i osobami zależnymi. Wykres 4: Uczenie się formalne /studiowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy W badaniach ujawniła się ciekawa prawidłowość, iż aktywne na polu edukacji formalnej są raczej osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, aniżeli pracujące. Jest to jednak zrozumiałe, gdy okaże się, że są to osoby przede wszystkim młode, a więc te, które kontynuują naukę, nie zaś osoby, które były w przeszłości nieaktywne zawodowo i podjęły naukę na nowo. Pozytywnym aspektem i dowodem na wzrastającą świadomość korzyści wynikajacych z uczestnictwa w kształceniu ustawicznym jest fakt, że 37% osób nieaktywnych zawodowo podejmuje naukę w związku z nadzieją na poprawę sytuacji zawodowej w przyszłości. Uczestnictwo w kształceniu formalnym Według wyników uzyskanych w badaniu, formalnie kształci się co piąty Małopolanin. Jak zauważają członkowie zespołu badawczego UJ czynnikiem, który w najlepszy sposób tłumaczy poziom uczestnictwa w we wszelkich działaniach edukacyjnych jest poziom wykształcenia zazwyczaj wraz z jego wzrostem zwiększa się aktywność w zakresie dokształcania.7 Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, w trybie sformalizowanym jest także pozytywnie skorelowane z młodym wiekiem: rzecz jasna najwyższe w kształceniu sformalizownaym jest uczestnictwo osób w wieku lat (osoby uczące się w szkołach i studiujące), natomiast osoby po 35-tym roku życia edukują się już znacznie rzadziej. Po 45 roku życia poziom aktywności edukacyjnej, a także zawodowej gwałtownie spada, co zresztą jest poważnym problemem społecznym w skali całego kraju. Nie jest zaskoczeniem fakt, że uczestnictwo w kształceniu formalnym osób dorosłych jest zależne od sytuacji materialnej. Wśród gospodarstw domowych o najwyższych dochodach kształci się najwięcej ponad 30% osób, a wśród osób najuboższych trzykrotnie mniej. 7 G órniak J., Jelonek M., Krupnik, S., Osiborska K., Szczucka A., Worek B. Mieszkańcy Małopolski i małopolskie przedsiębiorstwa a kształcenie przez całe życie: analiza w kontekście światowego kryzysu gospodarczego, Kraków, 2009, str 6 10

11 znane prawo św. Mateusza (bogatym będzie oddane, a biednym ujęte) dobitnie obrazuje relacje pomiędzy wykształceniem i dokształcaniem a dochodami.9 Analiza zróżnicowania poziomu uczestnictwa w kształceniu formalnym ze względu na miejsce zamieszkania respondenta pokazuje, że najniższym poziomem uczestnictwa w edukacji formalnej cechują się mieszkańcy subregionu tarnowskiego (16,9%), w przeciwieństwie do reprezentantów Krakowa (22,8%) i podregionu nowosądeckiego (22,7%). Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym Jako wskaźnik osiągania celów Strategii Libońskiej, w ramach programu Edukacja i Szkolenie 2010, uznaje się poziom uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym osób w wieku lat, w ciągu minionych 4 tygodni. Jest to jeden z pięciu wskaźników referencyjnych w dziedzinie kształcenia i szkoleń. Jeśli chodzi o wskaźniki odnoszące się do edukacji formalnej, Polska robi znaczące postępy i przoduje w skali Europy. Potwierdza się tym samym silna pozycja systemu eduakacji formalnej w Polsce. O ile edukacja formalna i jej jakość wg wskaźników programu Edukacja i szkolenie stawiają Polskę na czele rankingu państw europejskich, o tyle kształcenie dorosłych w trybie nieformalnym pozostaje nieustannie naszą bolączką (patrz: I raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie, Kraków, maj 2009). Wykres 5: Dochód na osobę w gospodarstwie domowym badanego a jego uczestnictwo w kształceniu formalnym8 Znane socjologom zjawisko polegające na systematycznym powiększaniu swojego kapitału poprzez ustawiczną edukację przez osoby nalepiej wykształcone i najlepiej sytuowane jest niepokojące, gdyż prowadzi do utrwalania się istniejących dysproporcji. Zespół UJ podsumowuje to zjawisko wprost: Wniosek, jaki się narzuca po przeanalizowaniu zależności pomiędzy uczestnictwem w kształceniu a dochodami jest dość oczywisty. Analiza ta pokazuje, iż im jest się biedniejszym tym rzadziej korzysta się z oferty systemu kształcenia. Zależność ta prowadzi jednak do głębszych konsekwencji. W społeczeństwie merytokratycznym, im jest się lepiej wykształconym, tym więcej się zarabia. Z drugiej strony im jest się gorzej wykształconym tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, iż w przyszłości zarabiać będzie się lepiej. Jednocześnie, im mniej się zarabia tym mniejsza szansa, że zaczniemy się dokształcać. Jeśli nie zaczniemy się dokształcać, zarabiać będziemy tyle samo (a czasem i mniej). To powszechnie Z wynoszącym, w roku 2006, 4,7% poziomem uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym, Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów członkowskich UE, wyprzedając jedynie Bułgarię, Grecję, Węgry, Rumunię, Słowację.10 Dodatkowym elemen9 G órniak J., Jelonek M., Krupnik, S., Osiborska K., Szczucka A., Worek B. Mieszkańcy Małopolski i małopolskie przedsiębiorstwa a kształcenie przez całe życie: analiza w kontekście światowego kryzysu gospodarczego, Kraków, 2009, str 7 10 Dane Eurostat. 8 Źródło: Opracowanie własne badaczy UJ, strona 10 11

12 tem wpływającym na pesymistyczne oceny stanu kształcenia ustawicznego w Polsce jest fakt, że zmiany w tej dziedzinie dokonują się powoli - świadczą o tym bardzo niewielkie zmiany w wartości wskaźnika uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym: w roku 2003 wartość tego wskaźnika dla całej Polski wynosiła 4,4%, w roku %, w roku ,9%, w roku ,7%, a w roku ,1%. w miejscu pracy, będące zapewne dość częstym sposobem podnoszenia umiejętności, może tutaj znacząco zawyżać poziom dokształcenia w systemie pozaformalnym. Jeśli tej kategorii nie uwzględnimy, wartość wskaźnika uczestnictwa w kształceniu pozaformalym wśród osób aktywnych zawodowo w wieku lata wyniesie 26,7%, co wydaje się bardziej prawdopodobnym wynikiem. Tymczasem w badaniach CATI przeprowadzonych w Małopolsce w maju i w czerwcu 2009 roku odnotowano zaskakująco wysoką wartość tego wskaźnika, wyniosła ona bowiem prawie 11% (10,9%). Wydaje się jednak, że wartość ta może być znacząco zawyżona w stosunku do rzeczywistego poziomu uczestnictwa dorosłych Małopolan w kształceniu pozaformalnym, ze względu na wcześniej wspomniane czynniki. Ponownie potwierdziły się prawidłowości o silnym związku wysokiego poziomu uczestnictwa w kształceniu ustawicznym z młodym wiekiem, wysokim poziomem wykształcenia i dobrą sytuacją materialną. W najnowszym badaniu ujawniła się ciekawa prawidłowość, która nie wystąpiła we wcześniejszych badaniach: chodzi o stosunkowo wysoki poziom uczestnictwa w wieku lata. Okazuje się bowiem, że korelatem wysokiego poziomu uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym jest przede wszystkim poziom wykształcenia jednostki. Ma on istotniejsze znaczenie niż wiek badanych. W omawianym badaniu, podważona została prawidłowość, że osoby 45+ niechętnie się uczą. Okazuje się, że osoby starsze, lecz dobrze wykształcone powszechnie dokształcają się. Aby w sposób pełniejszy uchwycić poziom uczestnictwa osób dorosłych w pozaformalnym kształceniu, bada się także skalę uczestnictwa w okresie 12 miesięcy (wskaźnik ten stosuje np. GUS w Badaniach Aktywności Edukacyjnej Dorosłych). Jak zauważają badacze UJ, tak dobrany wskaźnik pozwala uniknąć nieścisłości wynikających z sezonowości uczestnictwa w dokształcaniu. Czynnikiem różnicującym poziom dokształcenia się jest także miejsce zamieszkania: najwyższy poziom uczestnictwa w pozaformalnym kształceniu jest charakterystyczny dla mieszkańców miasta Krakowa, a najniższy w subregionie tarnowskim i nowosądeckim. Pytanie o dokształcanie w ciągu ubiegłego roku zadano także Małopolanom badanym w okresie maj/czerwiec Okazuje się, ponownie, że wskaźnik ten w omawianym badaniu prawdopodobnie jest zawyżony. 45% Małopolan aktywnych zawodowo deklaruje, że dokształcało się w przeciągu roku. Dla porównania, wskaźniki uzyskane we wcześniejszych badaniach były ponad dwukrotnie niższe (24% w badaniach Instytutu Socjologii UJ z 2007, 19,1 % w badaniach BAED w 2006 roku). Zespół UJ zwraca uwagę na jedną istotną kwestię: Do kształcenia pozaformalnego włączono także traktowaną łącznie kategorię szkoleń wewnętrznych w firmie i samokształcenia w miejscu pracy. Samokształcenie Formy szkoleń, z jakich najczęściej korzystają Małopolanie to przede wszystkim szkolenia zewnętrzne, w drugiej kolejności szkolenia wewnętrzne w miejscu pracy. Zwraca uwagę bardzo mała popularność e-learningu. 12

13 Tematyka kursów i szkoleń, w jakich uczestniczyli badani Wykres 6: Formy podnoszenia kwalifiakcji w ostatnich 12 miesiącach Zauważono, że wśród wybieranej tematyki szkoleń są przede wszystkim te obowiązkowe (BHP) oraz obowiązkowe dla określonych grup zawodowych (nauczycieli, lekarzy). Popularne są także konkretne szkolenia dla zawodów technicznych (informatyków, inżynierów). Co ciekawe, dużym zaintersowaniem cieszą sią także typowe kursy hobbystyczne, niezwiązane wprost z wykonywaną pracą, rozwijające zainteresowania okołozawodowe oraz umiejętności miękkie. Jeśli chodzi o tematykę szkoleń, mieszkańcy Małopolski najczęściej uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: Cele procesu dokształcania związane są w większym stopniu aniżeli kształcenie formalne, z wymogami i sytuacją na rynku pracy. Potwierdzają to odpowiedzi badanych osób na pytanie o powody uczestnictwa w edukacji nieformalnej 59% chce poprawić w ten sposób swoje warunki pracy. Znacząca ilość osób edukuje się jednak po to, by zwyczajnie poszerzać zainteresowania. Kilkanaście procent pytanych szkoli się, by zminimalizować ryzyko utraty pracy. szkolenia BHP; kursy językowe; kursy komputerowe; kursy zawodowe; kursy wymagane w pracy; kursy podnoszące kwalifikacje; prawo jazdy. 13

14 Wykres 7: Przyczyny podjęcia decyzji o doskonaleniu umiejętności w ostatnich 12 miesiącach Wykres 8: Kryteria wyboru szkolenia Respondentów pytano także o kryteria wyboru poszczególnych szkoleń. Najistotniejszy dla uczestników szkoleń jest jego program (ponad 50% wskazań). Stosunkowo często (23% przypadków) wybór szkolenia był niezależny od szkolącego się szkolenie zostało narzucone przez pracodawcę lub urząd pracy. Koszt uczestnictwa miał małe znaczenie, co jednak wynika z faktu, że, jak wykazały dalsze pytania zadawane w badaniu, badani rzadko pokrywają koszty dokształcania się z własnej kieszeni. Zwraca uwagę fakt, że respondenci w zasadzie nie przywiązują wagi do posiadanego przez instytucje szkoleniowe zewnętrznego znaku jakości. Być może powodem tego stanu rzeczy jest nie tyle nieprzywiązywanie wagi do jakości, ile nieutożsamianie zewnętrznego znaku jakości z faktyczną jakością usług. Świadczy o tym chociażby fakt, że takie kryteria, jak kwalifikacje prowadzącego, czy tzw. marka instytucji szkoleniowej mają dla respondentów istotne znaczenie istotne przy selekcji konkretnych szkoleń. Z badań wynika, że spośród osób, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wzięły udział w szkoleniach, zdecydowana większość była bardzo lub raczej zadowolona z oferty (93%). Zespół UJ, uczula jednak, że nie oznacza to jednoznacznie pozytywnej oceny efektywności szkoleń. Wykres 9: Zadowolenie ze szkolenia 14

15 Wykres 11: Samokształcenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w podziale na subregiony Najpopularniejszą formą samokształcenia jest korzystanie z materiałów drukowanych (książki, prasa) oraz z komputera i Internetu. Takie formy, jak mentoring, instruktaż współpracowników są także stosunkowo popularne. Wykres 10: Wpływ poszczególnych elementów na zadowolenie ze szkolenia Jako powody niezadowolenia ze szkolenia pojedyncze osoby wymieniały: brak praktycznych przykładów, brak zastosowania w życiu codziennym, brak konkretów, przewaga formy wykładowej, nieprzygotowanie prowadzącego, sposób prowadzenia szkolenia. Samokształcenie Niemal 47% badanych zadeklarowało, że korzysta z łatwo dostępnej formy podnoszenia kwalifikacji, jaką jest samokształcenie. Szczególnie powszechne jest to w przypadku mieszkańców Krakowa. Najniższy poziom odpowiedzi twierdzących zanotowano w subregionie oświęcimskim (39%), lecz wynik ten i tak jest znaczenie wyższy, aniżeli te uzyskane w badaniach sprzed kilku lat, co ponownie stawia pod znakiem zapytania reprezentatywność uzyskanych wyników. Wykres 12: Metody samokształcenia 15

16 Powody braku aktywności zawodowej Interesującym elementem badania była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o powody braku aktywności edukacyjnej Małopolan. Po pierwsze, osobom, które nie dokształcały się w ciągu roku poprzedzającego badanie, zadano pytanie o to, czy chciały się w tym okresie dokształcać. Okazuje się, że 60 % z nich nie dokształcało się, gdyż po prostu nie chciało tego robić. Spośród 40%, które pomimo chęci nie uczestniczyły w kształceniu, ok. 20% wskazywało na powody rodzinne tego stanu rzeczy. Inne wymieniane powody to finansowe i zdrowotne. Wykres 13: Powody niechęci do podnoszenia kwalifikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy W dalszej kolejności skoncentrowano się na 60% osób, które nie wykazywały chęci dokształcania i próbowano sprecyzować zarówno tę grupę jaki i powody tego stanu rzeczy. Zespół IS UJ wyszczególnił kategorie osób, które wykazują niską aktywność edukacyjną. Są to częściej: Respondentów, którzy w przeszłości chcieli się szkolić zapytano także, czy zdarzyło się, że mieli problemy ze znalezieniem konkretnego szkolenia w Małopolsce. Co dziesiąty respondent odpowiedział twierdząco. Wskazywano na następująca tematykę szkoleń specjalistycznych: analityka biochemiczna, badania kliniczne, obsługa specjalistycznego oprogramowania komputerowego, jak i na wydawało by się kursy powszechnie dostępne: dotyczące księgowości, prawa jazdy różnych kategorii, obsługi wózków widłowych, szkolenie HACAP, pracownik socjalny, coaching w pracy socjalnej, wychowawca kolonijny, pedagogika, masaż leczniczy, itp. Badacze UJ wnioskują, że odpowiedzi respondentów wskazują nie tyle na to, że szkoleń o tej tematyce w Małopolsce nie ma, ile na to, że mieli oni trudności w znalezieniu takich kursów. 99 mężczyźni (51, 8%) niż kobiety (48,2%) 99 osoby nieaktywne zawodowo (32, 3%) 99 osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,6%) 99 osoby w wieku lat (12, 8%), a także w wieku (31,3%). Jeśli chodzi o powody braku aktywności edukacyjnej to są to w znacznej mierze powody związane z niską motywacją respondentów ponad 40% z nich nie dostrzega potrzeby kształcenia i korzyści z niego płynących dla rozwoju własnego i zawodowego. Dość powszechnie wymieniane są bariery związane z obowiązkami rodzinnymi, a także zdrowotne i wynikające z wieku. Co znamienne, powody finansowe praktycznie nie odgrywały żadnej istotnej roli ok. 4% wskazań. Plany edukacyjne na najbliższe dwanaście miesięcy Osoby, które nie zamierzają w przyszłości dokształcać się podają w zasadzie te same powody co osoby, które dotychczas się nie dokształcały. Zdecydowana większość respon16

17 dentów ponad 60% pytanych zamierza dokształcać się w ciągu najbliższego roku, a więc więcej niż dokształcało się do tej pory. Ujawniają się tu te same prawidłowości: chęć dokształcania się w ciągu najbliższego roku jest pozytywnie skorelowana z takimi czynniki, jak wiek, a zwłaszcza poziom wykształcenia, w niewielkim zaś stopniu z miejscem zamieszkania (subregion). Najczęściej, chęć podnoszenia kwalifikacji deklarują osoby bezrobotne (78%), a najrzadziej osoby nieaktywne zawodowo (ok.48%). Można stwierdzić, że plany szkoleniowe respondentów są jedynie deklaratywne i mało sprecyzowane: co czwarty chciałby uczyć się jakiegoś języka obcego, co szósty odbyć kursy komputerowe, a co piąty nie był w stanie podać konkretnego obszaru tematycznego, w jakim chciałby się dokształcać. Wykres 14: Koszty poniesione na naukę w 2008 roku Wydatki na naukę, wpływ kryzysu gospodarczego na plany edukacyjne W efekcie przeprowadzonego badania okazało się, że kryzys gospodarczy w pewnym stopniu wpłynął na zachwianie poczucie bezpieczeństwa jeśli chodzi o miejsca pracy. Bardziej pesymistyczni w tym względzie są respondenci o niskim poziomie wykształcenia i mieszkańcy regionów mniej zurbanizowanych. Powszechnie (ponad 80%) respondentów potwierdziło, że dokształcanie się może zapobiec utracie pracy w obliczu kryzysu. Dość zaskakujące wyniki przyniosła część badania poświęcona wydatkom na naukę: blisko połowa badanych wydało na doszkalanie poniżej 100 zł, a 27% nie poniosło żadnych wydatków. Okazuje się, że duże kwoty na edukację wydają osoby młode, studiujące na studiach płatnych oraz studenci studiów doktoranckich. Doradztwo zawodowe Wyniki badań w sposób dobitny pokazały, że usługa doradztwa zawodowego jest mało rozpoznana przez respondentów, a świadomość korzyści wynikajacych z korzystania z niej niska. Z pomocy doradcy zawodowego korzystało kiedykolwiek 13 % pytanych Małopolan. 17

18 Wykres 15: Czy korzystali Państwo z pomocy doradcy zawodowego? Spośród pozostałych 87% osób, trzy czwarte twierdziło, że taka pomoc po prostu nie była im potrzebna. Tych Małopolan, którzy zetknęli się z doradztwem zawodowym poproszono natomiast o sprecyzowanie, w jakiej sytuacji skorzystali z tej usługi. Z rozkładu odpowiedzi na to pytanie wynika, że z usługi korzystają przede wszystkim osoby młode, po skończeniu etapu edukacji formalnej i u progu wejścia na rynek pracy, a także osoby tracące pracę. Wykres 16: Moment korzystania z pomocy doradcy zawodowego Respondenci mieli problemy zarówno ze wskazaniem instytucji świadczących usługi doradztwa zawodowego (56% wskazało, że doradcy zawodowi pracują w PUP, a ponad 40% nie znało odpowiedzi na pytanie), jak i ze sprecyzowniem rodzaju pomocy, jakiej może udzielić doradca zawodowy. Duża grupa respondentów, blisko 30% nie wiedziała nic na temat zadań doradcy, tyleż samo utożsamiało usługę doradczą raczej z usługą pośredncitwa pracy (pomoc w znalezieniu pracy). 18

19 Wykres 18: Odpowiedzialność za podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Małopolski Wykres 17: Jakiej pomocy moze udzielić doradca zawodowy? Wreszcie na koniec zapytano Małopolan o poczucie odpowiedzialności za rozwój edukacyjny społeczeństwa. Okazuje się, że zdecydowana większość zadanie to przypisuje władzom samorządowym. Pytanie badawcze zostało jednak sformułowane w niezbyt precyzyjny sposób: istnieje możliwość, że respondenci mieli tu na myśli odpowiedzialność samorządów za zapewnienie edukacji formalnej (szkolnej). Być może, gdyby zapytać o odpowiedzialność za proces dokształcania w ciągu całego życia, osiągnięto by zgoła odmienne wyniki. 19

20 4. Instytucje Kluczowe co nowego? Treść deklaracji: Niżej podpisane regiony i władze terytorialne, zebrane w Barcelonie w dniach 26 i 27 maja 2009 na Europejskiej Konferencji Regionów na rzecz promowania mobilności w Początkowym Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym [IVET], mają świadomość następujących okoliczności: znaczenia mobilności w ramach IVET, szeregu istniejących przeszkód wobec mobilności, ostatnio podejmowanych starań w zakresie zwiększania przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych, rosnącej roli rozmaitych podmiotów regionalnych i władz terytorialnych w odniesieniu do działań na rzecz mobilności; i wyrażają wolę promowania debaty i aktywnego uczestnictwa tych podmiotów i władz terytorialnych. Wobec powyższego i zgodnie z propozycją Regionalnego Rządu Katalonii, wspólnie podpisują się pod niniejszą. Departament Edukacji i Sportu UMWM kontynuuje wdrażanie projektu Regiony na rzecz uczenia się przez całe życie /Regio LLL/, koordynowanego przez Fundację Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym /FREREF/ - Zorganizowano międzynarodową konferencję System kształcenia ustawicznego a podejmowanie aktywności zawodowej przez młodzież, w tym warsztat projektowy pt. Przejście ze szkoły do aktywności zawodowej (kwiecień 2009). Uczestnicy konferencji to przedstawiciele instytucji regionalnych i naukowych z Małopolski oraz Województw: Dolnośląskiego, Śląskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, z Obwodu Wileńskiego, Obwodu Donieckiego, Kijowa, Kraju Preszowskiego, Kraju Żylińskiego, Klużu oraz z Regionu Rhone-Alpes, z Katalonii, Luksemburga, Szwajcarii romańskiej i Wspólnoty Francuskiej w Belgii. Rezultatem konferencji ma być między innymi poprawa jakości i zwiększenie innowacyjności systemów edukacyjnych oraz wdrażanych projektów w zakresie nauczania przez całe życie w regionach europejskich. Deklaracją o udziale podmiotów regionalnych w organizowaniu i promocji mobilności osób uczestniczących w początkowym kształceniu i szkoleniu zawodowym. Więcej informacji: i Deklaracja przyjęta uchwałą ZWM nr 530/09 z dn. 21 maja Zarząd Województwa Małopolskiego w imieniu Województwa Małopolskiego podpisał deklarację współpracy w zakresie promowania mobilności zawodowej wśród uczniów szkół zawodowych. Więcej informacji na stronie Rezultaty tego faktu dla województwa małopolskiego, to między innymi: wypracowanie wspólnego dla regionów przyjmujących deklarację stanowiska wskazującego na zasadność wspierania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym; 20

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Maria Krysakowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

SPInKA - nowe wyzwania dla doradcy zawodowego. dr inż. Władysława Maria Francuz - Profesor Oświaty dr Marian Piekarski doradca zawodowy

SPInKA - nowe wyzwania dla doradcy zawodowego. dr inż. Władysława Maria Francuz - Profesor Oświaty dr Marian Piekarski doradca zawodowy SPInKA - nowe wyzwania dla doradcy zawodowego dr inż. Władysława Maria Francuz - Profesor Oświaty dr Marian Piekarski doradca zawodowy Szkolny Punkt Informacji i Kariery Małopolska 2 SzOK Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R

RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R PZA-III.272.4.2013.JH RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R. Opracował: Wydział Pragmatyki

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Diagnoza konkurs subregionalny. Mapa 1. Udział osób do 30 roku życia w ludności ogółem.

Załącznik nr 1 Diagnoza konkurs subregionalny. Mapa 1. Udział osób do 30 roku życia w ludności ogółem. Załącznik nr 1 Diagnoza konkurs subregionalny Małopolska (wraz z Podkarpaciem) należy do województw o największym udziale osób młodych poniżej 30 roku życia w skali kraju. Do kategorii tej zalicza się

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 7 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy Certyfikat ISO 9001 (od 2002) Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zyskać 3,4 proc. Prelegenci: Monika Dawid-Sawicka, Radosław Podgrudny, Beata Świercz, Sebastian Trzciński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP

Zyskać 3,4 proc. Prelegenci: Monika Dawid-Sawicka, Radosław Podgrudny, Beata Świercz, Sebastian Trzciński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP Zyskać 3,4 proc. Wystąpienie przygotowane w oparciu o wyniki projektów PARP: Bilans Kapitału Ludzkiego, Akademia PARP, Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ -

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY 50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY Alina Paluchowska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 22 luty 2012 r. Przemiany demograficzne w Małopolsce Starzenie się społeczeństwa w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo