MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS / 4 / 5 / 2690 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 205 r. WARSZAWA

2 Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń TABL 2 Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw 2 TABL 3 Zasadnicza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary 4 TABL 3A Zastępcza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary 4 TABL 3B Inne środki izolacyjne wg wymiaru kary 4 TABL 4 Orzeczenia wg rodzaju kary 5 TABL 5 Przyczyny zakończenia wykonywanych orzeczeń 6 TABL 6 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do 7 odbycia kary według podstawy prawnej TABL 7 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do 8 odbycia kary według rodzajów przestępstw TABL 8 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do 9 odbycia kary- zasadnicza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary TABL 8A Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do 9 odbycia kary- zastępcza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary TABL 8B Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do 9 odbycia kary- inne środki izolacyjne wg wymiaru kary TABL 9 Orzeczenia z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do 0 odbycia kary wg rodzaju kary TABL 0 Skazani zakwalifikowani do oddziałów terapeutycznych przebywający w tych oddziałach TABL Skazani zakwalifikowani do oddziałów terapeutycznych 2 przebywający poza tymi oddziałami TABL 2 Skazani przebywający poza oddziałami terapeutycznymi 2 wg przyczyn TABL 3 Skazani zakwalifikowani do systemu terapeutycznego 3 poza oddziałem TABL 4 Liczba udzielonych przepustek i zezwoleń 4 TABL 5 Liczba udzielonych zezwoleń na opuszczenie zakładu 4 karnego, aresztu śledczego przez dyrektorów jednostek penitencjarnych TABL 6 Warunkowe zwolnienia 5 TABL 7 Warunkowe zwolnienia - wnioski rozpatrzone pozytywnie 5 TABL 8 Warunkowe zwolnienia - wnioski rozpatrzone negatywnie 5 TABL 9 Pozytywnie i negatywnie rozpatrzone wnioski o warunkowe 6 przedterminowe zwolnienie wg grup i podgrup TABL 20 Zażalenia złożone przez dyrektorów jednostek penitencjarnych 7 na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia TABL 2 Samoagresje 7 TABL 22 Przyczyny samoagresji 7 TABL 23 Wykonanie kary umieszczenia w celi izolacyjnej 8 TABL 24 Zastosowanie art. 46 KK 8 TABL 25 Liczba osób wobec których wykonano badania 8 psychologiczne i psychiatryczne TABL 26 Wykonanie budżetu więziennictwa 9 TABL 27 Koszty funkcjonowania więziennictwa 9

3 TAB. Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń - stan w dniu r. Ustawa 205 r Ogółem Razem Orzeczenia prawomocne Kodeks Karny z 997 r. Kodeks Karny z 969 r. Kodeks Wykroczeń Kodeks Karny Skarbowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 997 r Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o rybactwie śródlądowym Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o ochronie zwierząt Pozostałe ustawy Razem Orzeczenia nieprawomocne Kodeks Karny z 997 r. Kodeks Karny z 969 r Kodeks Karny Skarbowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 997 r Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o rybactwie śródlądowym Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o ochronie zwierząt Pozostałe ustawy Razem Tymczasowe areszty Kodeks Karny z 997 r. Kodeks Karny z 969 r Kodeks Karny Skarbowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 997 r Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o rybactwie śródlądowym Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o ochronie zwierząt Pozostałe ustawy spisu treści

4 TAB.2 Aktualnie wykonywane orzeczenia według rodzajów przestępstw - stan w dniu r. 2 Przestępstwa przeciwko: Ogółem Razem Kodeks Karny z 997 r. 205 r. Orzeczenia prawomocne Orzeczenia nieprawomocne Tymczasowe areszty w zw. z artykułem 65 lub 58a * orzeczenia dotyczące kobiet orzeczenia dotyczące młodocianych w tym nieumyślni pokojowi, ludzkości oraz wojenne (art. 7 do 26) Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27 do 39) obronności (art. 40 do 47) zabójstwo życiu i zdrowiu (art ) pozostałe (art ) bezpieczeństwu powszechnemu (art. 63 do 72) bezpieczeństwu w komunikacji (art. 73 do 80) środowisku (art. 8 do 88) wolności (art. 89 do 93) wolności sumienia i wyznania (art. 94 do 96) zgwałcenie wolności seksualnej i obyczajności (art ) pozostałe (art ) znęcanie się (art. 207) rodzinie i opiece (art ) alimenty (art. 209) pozostałe (art. 206,208,20,2) czci i nietykalności cielesnej (art. 22 do 27) prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 28 do 22) działalności instytucji państwowych oraz samorządu (art. 222 do 23) ucieczka (art. 242 i 4) wymiarowi sprawiedliwości (art ) niepowrót z przepustki (art ) niepowrót z przerwy (art ) pozostałe (art , ) przeciwko wyborom i referendum (art. 248 do 25) porządkowi publicznemu (art ) zorganizowana grupa (258) pozostałe ( , ) ochronie informacji (art. 265 do 269) wiarygodności dokumentów (art. 270 do 277) kradzież (art. 278) kradzież z włamaniem (art. 279) mieniu (art ) rozbój wymuszenie rozbójnicze (art. 282) pozostałe (art. 28, ) obrotowi gospodarczemu (art. 296 do 309) obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 30 do 36) określone w części wojskowej (art. 37 do 363) Razem Kodeks Karny z 969 r w tym nieumyślni zabójstwo zdrowiu i życiu (art ) pozostałe (art ) zgwałcenie wolności (art ) pozostałe (art ,69-77) rodzinie, opiece i młodzieży (art ) alimenty (art. 86) pozostałe (art ,87-88) włamanie (art. 208) mieniu (art ) napad rabunkowy pozostałe (art ,209,2-26) gospodarcze i fałszerstwa (art. 27 do 232) udział w zorganizowanej grupie (art. 276) określone w części wojskowej (art 303 do 33) przestępstwa określone w innych artykułach kk z 969 r Przestępstwa i wykroczenia określone w innych aktach prawnych * Kodeks Karny z 997 r. - art. 65 ; Kodeks Karny z 969 r. - art. 58a

5 3 Wykres Orzeczenia aktualnie wykonywane według wybranych rodzajów przestępstw określonych w Kodeksie Karnym z 997 r. - stan w dniu r. pozostałe 67,5% kradzież (278) 0,70% rozbój (280 ) 6,30% kradzież z włamaniem (279) 8,45% kradzież (278) kradzież z włamaniem (279) rozbój (280 ) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 73 do 80) 6,68% pozostałe przeciwko mieniu (28, ) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 73 do 80) pozostałe pozostałe przeciwko mieniu (28, ) 0,72% Wykres 2 Orzeczenia aktualnie wykonywane przez kobiety według wybranych rodzajów przestępstw określonych w Kodeksie Karnym z 997 r. - stan w dniu r. pozostałe 68,79% zabójstwo (48 ) 7,40% zabójstwo (48 ) pozostałe przeciwko życiu i zdrowiu (49-62) kradzież (278) rozbój (280 ) rozbój (280 ) 5,33% pozostałe przeciwko mieniu (28, ) 0,44% kradzież (278),74% pozostałe przeciwko życiu i zdrowiu (49-62) 6,30% pozostałe przeciwko mieniu (28, )

6 TAB.3 Zasadnicza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary - orzeczenia wykonywane w dniu r. Wymiar kary Ogółem Razem do 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 m do roku powyżej r do r 6 m powyżej r 6 m do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat do 0 lat powyżej 0 lat do 5 lat lat kara dożywotniego pozb. wolności Orzeczenia prawomocne Orzeczenia nieprawomocne 205 r. Razem do 3 miesiecy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 m do roku powyżej r do r 6 m powyżej r 6 m do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat do 0 lat powyżej 0 lat do 5 lat lat kara dożywotniego pozb. wolności TAB.3A Zastępcza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary - orzeczenia wykonywane w dniu r. Wymiar kary 205 r RAZEM do miesiąca powyżej miesiąca do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy powyżej 9 miesięcy do roku * zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną samoistnie, zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, zastępcza kara pozbawienia wolności za ograniczenie wolności TAB.3B Inne środki izolacyjne * wg wymiaru kary - orzeczenia wykonywane w dniu r. Wymiar kary 205 r RAZEM do miesiąca powyżej miesiąca do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy powyżej 9 miesięcy do roku * zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną za wykroczenie skarbowe; kara aresztu; zastępcza kara aresztu za grzywnę lub za ograniczenie wolności; kara porządkowa; środek przymusu orzeczony w postępowaniu cywilnym TAB.3C Średni wymiar kary i mediana wykonywanych kar Średni wymiar kary i mediana wykonywanych kar Średni wymiar prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) Mediana prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) Średni wymiar prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności) Mediana prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności) Średni wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : Średni wymiar innych środków izolacyjnych (w miesiącach) : 39,75 24,00 33, 205 r. Przyrost 39,46 24,00 32,78-0,29 0,00-0,33 24,00 24,00 0,00 3,47 3,48 0,0 0,60 0,55-0,05

7 5 TAB.4 Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzaju kary - stan w dniu r. Rodzaj kary Ogółem Razem 205 r kara dożywotniego pozbawienia wolności kara 25 lat pozbawienia wolności kara pozbawienia wolności Orzeczenia prawomocne kara aresztu wojskowego zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną samoistnie zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczona obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności zastępcza kara pozbawienia wolności za ograniczenie wolności zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną za wykroczenie skarbowe kara aresztu zastępcza kara aresztu za grzywnę lub za ograniczenie wolności kara porządkowa środek przymusu orzeczony w postępowaniu cywilnym Razem Orzeczenia nieprawomocne kara dożywotniego pozbawienia wolności kara 25 lat pozbawienia wolności kara pozbawienia wolności kara aresztu wojskowego Tymczasowe aresztowanie

8 TAB.5 Przyczyny zakończenia wykonywanych orzeczeń w I kwartale 205 r. 6 Wyszczególnienie Ogółem 205 r zasadnicza kara pozbawienia wolności Razem decyzja organu prowadzącego postępowanie karne ukończenie kary warunkowe przedterminowe zwolnienie przerwa w wykonaniu kary zgon inne przyczyny zastępcza kara pozbawienia wolności Razem decyzja organu prowadzącego postępowanie karne ukończenie kary warunkowe przedterminowe zwolnienie przerwa w wykonaniu kary zgon uiszczenie grzywny inne przyczyny Razem inne środki izolacyjne * decyzja organu prowadzacego postępowanie karne ukończenie kary przerwa w wykonaniu kary zgon uiszczenie grzywny tymczasowy areszt inne przyczyny Razem decyzja organu prowadzącego postępowanie karne upływ terminu tymczasowego aresztowania zgon inne przyczyny * zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną za wykroczenie skarbowe; kara aresztu; zastępcza kara aresztu za grzywnę lub za ograniczenie wolności; kara porządkowa; środek przymusu orzeczony w postępowaniu cywilnym

9 TAB.6 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary według podstawy prawnej stan w dniu r r Razem Kodeks Karny z 997 r. Kodeks Karny z 969 r. Kodeks Wykroczeń Kodeks Karny Skarbowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 997 r Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o rybactwie śródlądowym Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o ochronie zwierząt Pozostałe ustawy Wykres 3 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary wg wybranych ustaw - stan w dniu r. 57,38% 3,2% 5,3%,35% Kodeks Karny z 997 r. Kodeks Wykroczeń Kodeks Karny Skarbowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Pozostałe ustawy,93% 2,9%

10 TAB.7 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary według rodzajów przestępstw stan w dniu r. Przestępstwa przeciwko: r. w zw. z artykułem 65 lub 58a * z rubryki 3 orzeczenia dotyczące kobiet orzeczenia dotyczące młodocianych Ogółem Razem Kodeks Karny z 997 r w tym nieumyślni pokojowi, ludzkości oraz wojenne (art. 7 do 26) Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27 do 39) obronności (art. 40 do 47) zabójstwo życiu i zdrowiu (art ) pozostałe (art ) bezpieczeństwu powszechnemu (art. 63 do 72) bezpieczeństwu w komunikacji (art. 73 do 80) środowisku (art. 8 do 88) wolności (art. 89 do 93) wolności sumienia i wyznania (art. 94 do 96) zgwałcenie wolności seksualnej i obyczajności (art ) pozostałe (art ) znęcanie się (art. 207) rodzinie i opiece (art ) alimenty (art. 209) pozostałe (art. 206,208,20,2) czci i nietykalności cielesnej (art. 22 do 27) prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 28 do 22) działalności instytucji państwowych oraz samorządu (art. 222 do 23) ucieczka(art. 242 i 4) wymiarowi sprawiedliwości (art ) niepowrót z przepustki (art ) niepowrót z przerwy (art ) pozostałe (art , ) przeciwko wyborom i referendum (art. 248 do 25) porządkowi publicznemu (art ) zorganizowana grupa (art. 258) pozostałe (art , ) ochronie informacji (art. 265 do 269) wiarygodności dokumentów (art. 270 do 277) kradzież (art. 278) kradzież z włamaniem (art. 279) mieniu (art ) rozbój wymuszenie rozbójnicze (art. 282) pozostałe (art. 28, ) obrotowi gospodarczemu (art. 296 do 309) obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 30 do 36) określone w części wojskowej (art. 37 do 363) Razem Kodeks Karny z 969 r w tym nieumyślni zabójstwo zdrowiu i życiu (art ) pozostałe (art ) zgwałcenie wolności (art ) rodzinie, opiece i młodzieży (art ) mieniu (art ) pozostałe (art ,209,2-26) gospodarcze i fałszerstwa (art. 27 do 232) udział w zorganizowanej grupie (art. 276) wojskowe (art 303 do 33) przestępstwa określone w innych artykułach kk z 969 r. Przestępstwa i wykroczenia określone w innych aktach prawnych * Kodeks Karny z 997 r. - art. 65 ; Kodeks Karny z 969 r. - art. 58a pozostałe (art ,69-77) alimenty (art. 86) pozostałe (art ,87-88) włamania (art. 208) napad rabunkowy

11 TAB.8 Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary zasadnicza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary - stan w dniu r. Wymiar kary 205 r Ogółem do 3 miesięcy powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 m do roku powyżej r do r 6 m powyżej r 6 m do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat do 0 lat powyżej 0 lat do 5 lat 25 lat kara dożywotniego pozbawienia wolności TAB.8A Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary zastępcza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary - stan w dniu r. Wymiar kary 205 r Ogółem do miesiąca powyżej miesiąca do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy powyżej 9 miesięcy do roku * zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną samoistnie, zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, zastępcza kara pozbawienia wolności za ograniczenie wolności TAB.8B Wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary inne środki izolacyjne * wg wymiaru kary - stan w dniu r. Wymiar kary 205 r Ogółem do miesiąca powyżej miesiąca do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy powyżej 9 miesięcy do roku * zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną za wykroczenie skarbowe; kara aresztu; zastępcza kara aresztu za grzywnę lub za ograniczenie wolności; kara porządkowa; środek przymusu orzeczony w postępowaniu cywilnym TAB.8C Średni wymiar kary i mediana orzeczeń z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary Średni wymiar kary i mediana orzeczeń z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary Średni wymiar prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) Mediana prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności) Średni wymiar prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności) Mediana prawomocnie orzeczonej zasadniczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności) Średni wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności (w miesiącach) : Średni wymiar innych środków izolacyjnych (w miesiącach) : 3,67 2,00 3, r. 3,66 2,00 3,65 Przyrost -0,0 0,00 0,0 2,00 2,00 0,00,68,69 0,0 0,34 0,33-0,0

12 0 TAB.9 Orzeczenia z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary wg rodzaju kary - stan w dniu r Rodzaj kary 205 r Ogółem kara dożywotniego pozbawienia wolności kara 25 lat pozbawienia wolności kara pozbawienia wolności kara aresztu wojskowego zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną samoistnie zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczona obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności zastępcza kara pozbawienia wolności za ograniczenie wolności zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczoną za wykroczenie skarbowe kara aresztu zastępcza kara aresztu za grzywnę lub za ograniczenie wolności kara porządkowa środek przymusu orzeczony w postępowaniu cywilnym Wykres 4 Orzeczenia z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary wg rodzaju kary stan w dniu r 7,02%,26% kara pozbawienia wolności 38,5% 6,30% zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczona samoistnie 4,94% 32,33% zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę orzeczona obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności zastępcza kara pozbawienia wolności za ograniczenie wolności zastępcza kara aresztu za grzywnę lub za ograniczenie wolności pozostałe

13 TABL.0 Skazani zakwalifikowni do oddziałów terapeutycznych przebywający w tych oddziałach stan w dniu r. Wyszczególnienie 205 r. Z rubryki 3: kobiety M P R Ogółem z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo w tym z zaburzeniami preferencji seksualnych uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych uzależnieni od alkoholu Wykres 5 Skazani przebywający w oddziałach terapeutycznych w podziale na grupy M P R Wykres 6 Skazani przebywający w oddziałach terapeutycznych wg przyczyn skierowania z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych uzależnieni od alkoholu Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

14 TABL. Skazani zakwalifikowani do oddziałów terapeutycznych przebywający poza tymi oddziałami -stan w dniu Wyszczególnienie Z rubryki 3: r. kobiety M P R Ogółem z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo w tym z zaburzeniami preferencji seksualnych uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych uzależnieni od alkoholu TABL. 2 Skazani zakwalifikowni do oddziałów terapeutycznych przebywający poza tymi oddziałami wg przyczyn Wyszczególnienie Leczenie II sprawy Oczekiwanie na trans. Z innej przyczyny r Wykres 7 Skazani zakwalifikowani do oddziałów terapeutycznych przebywający poza tymi oddziałami w podziale na grupy M P R Wykres 8 Skazani zakwalifikowani do oddziałów terapeutycznych przebywający poza tymi oddziałami wg przyczyn skierowania z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych uzależnieni od alkoholu Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

15 TABL. 3 Skazani zakwalifikowni do systemu terapeutycznego poza oddziałem -stan w dniu Wyszczególnienie 3 Z rubryki 3: 205 r. kobiety M P R Ogółem z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych uzależnieni od alkoholu niepełnosprawni fizycznie Wykres 9 Skazani zakwalifikowani do systemu terapeutycznego poza oddziałem w podziale na grupy M P R Wykres 0 Skazani zakwalifikowani do systemu terapeutycznego poza oddziałem wg przyczyn skierowania z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych uzależnieni od alkoholu niepełnosprawni fizycznie Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

16 ZESTAWIENIE ZE WSZYSTKICH OKRĘGÓW TABL. 4 Liczba udzielonych przepustek i zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, aresztu śledczego Samowolne przedłużenie czasu przepustki lub zezwolenia Przepustki i zezwolenia określone w : Liczba Liczba w I kwartale 205 osób przepustek spóźnienia* niepowroty korzystających i zezwoleń liczba liczba % liczba liczba % 205 r r. osób spóźnień 6/4 osób niepowrotów 9/ Ogółem ,63% ,30% art. 9 pkt 7 kkw ,47% 4 4 0,47% art. 92 pkt 9 kkw ,94% 4 4 0,34% art. 38 pkt 7 kkw ,56% 5 5 0,4% art. 38 pkt 8 kkw ,64% 6 6 0,30% art kkw ,00% 0,79% art. 4a kkw ( bez asysty ) ,47% 8 8,77% art. 4a kkw ( z asystą ) ,00% 0 0 0,00% art. 4a kkw ( konwój ) ,00% 0 0 0,00% * przez spóźnienie należy rozumieć samowolne przedłużenie czasu przepustki lub zezwolenia zakończone dobrowolnym zgłoszeniem się nie póżniej niż 24 godziny po wyznaczonym terminie powrotu TABL. 4A Liczba osadzonych korzystających z przepustek i zezwoleń Wyszczególnienie 205 r. Liczba zezwoleń udzielonych tymczasowo aresztowanym 0 0 Liczba osadzonych korzystających z przepustek i zezwoleń TABL. 5 Liczba udzielonych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, aresztu śledczego przez dyrektorów jednostek penitencjarnych Zezwolenia określone w : Liczba osób korzystających 205 r. Liczba Samowolne przedłużenie czasu zezwolenia w I kwartale 205 r. zezwoleń spóźnienia* niepowroty liczba liczba % liczba liczba % 205 r. osób spóźnień 6/4 osób niepowrotów 9/ Ogółem ,3% 7 7 0,03% art. 9 pkt 3 kkw ,00% 0,02% nauczanie ,00% 0 0 0,00% szkolenie ,00% 0,20% zajęcia terapeutyczne ,00% 0 0 0,00% art. 9 pkt 4 kkw ,8% 5 5 0,03% zajęcia kult. - oświatowe ,26% 0,0% sportowe ,02% 4 4 0,08% art. 92 pkt 3 kkw ,27% 0 0 0,00% nauczanie ,39% 0 0 0,00% szkolenie ,00% 0 0 0,00% zajęcia terapeutyczne ,00% 0 0 0,00% art. 92 pkt 4 kkw ,00% 0 0 0,00% zajęcia kult. - oświatowe ,00% 0 0 0,00% sportowe ,00% 0 0 0,00% art. 92 pkt 5 kkw ,00% 0 0 0,00% zajęcia kult. - oświatowe ,00% 0 0 0,00% sportowe ,00% 0 0 0,00% art. 3 2 kkw ,00% 0,43% * przez spóźnienie należy rozumieć samowolne przedłużenie czasu zezwolenia zakończone dobrowolnym zgłoszeniem się nie później niż godzina po wyznaczonym terminie powrotu Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

17 5 TABL. 6 Warunkowe zwolnienia Wyszczególnienie październik - grudzień 204r. styczeń - marzec 205r. % Ogółem ,00% Wnioski rozpatrzone pozytywnie ,24% 00,00% - dyrektora zakładu karnego ,42% 56,02% - prokuratora lub sądu 2 0,02% 0,05% - kuratora zawodowego 0 2 0,02% 0,05% - skazanego ,78% 43,87% Wnioski rozpatrzone negatywnie ,76% 00,00% - dyrektora zakładu karnego 73 36,37% 2,22% - prokuratora lub sądu 0 0 0,00% 0,00% - kuratora zawodowego 0,0% 0,02% - skazanego ,38% 97,76% Warunkowo przedterminowo zwolnieni przez sąd z urzędu 0 0 0,00% 00,00% TABL. 7 Warunkowe zwolnienia - wnioski rozpatrzone pozytywnie Wyszczególnienie październik - grudzień 204r. styczeń - marzec 205r. % Ogółem ,00% Wniosek dyrektora zakładu karnego ,02% 00,00% - grupa M ,55% 0,99% - grupa P ,80% 65,69% - grupa R ,67% 33,32% - grupa W 0 0 0,00% 0,00% Wniosek skazanego, obrońcy, sądowego kuratora zawodowego, prokuratora lub sądu ,98% 00,00% - grupa M 9 9 0,50%,4% - grupa P ,49% 48,86% - grupa R ,99% 50,00% - grupa W 0 0 0,00% 0,00% Warunkowo przedterminowo zwolnieni przez sąd z urzędu 0 0 0,00% 00,00% - grupa M 0 0 0,00% 0,00% - grupa P 0 0 0,00% 0,00% - grupa R 0 0 0,00% 0,00% - grupa W 0 0 0,00% 0,00% TABL. 8 Warunkowe zwolnienia - wnioski rozpatrzone negatywnie Wyszczególnienie październik - grudzień 204r. styczeń - marzec 205r. % Ogółem ,00% Wniosek dyrektora zakładu karnego ,22% 00,00% - grupa M 0 0,00% 0,00% - grupa P 3 90,47% 66,8% - grupa R ,75% 33,82% - grupa W 0 0 0,00% 0,00% Wniosek skazanego, obrońcy, sądowego kuratora zawodowego, prokuratora lub sądu ,78% 00,00% - grupa M 06 89,45%,49% - grupa P ,78% 47,85% - grupa R ,54% 50,67% - grupa W 0 0 0,00% 0,00% Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

18 6 TABL. 9 Pozytywnie i negatywnie rozpatrzone wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie Grupa klasyfikacyjna i system wykonywania kary 205 r. dyrektora zakładu karnego z rubryki 3 wnioski rozpatrzone : pozytywnie negatywnie pozostałe dyrektora zkładu karnego pozostałe Warunkowo przedterminowo zwolnieni przez sąd z urzędu w I kwartale Ogółem Razem - grupa M programowany terapeutyczny M 2 programowany terapeutyczny programowany terapeutyczny Razem - grupa P zwykły programowany terapeutyczny zwykły P 2 programowany terapeutyczny zwykły programowany terapeutyczny Razem - grupa R zwykły programowany terapeutyczny zwykły R 2 programowany terapeutyczny zwykły programowany terapeutyczny W Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW `

19 7 TABL. 20 Zażalenia złożone przez dyrektorów jednostek penitencjarnych na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia na ich wniosek Wyszczególnienie złożone Zażalenia rozpatrzone* negatywnie pozytywnie Sprawy badane przez komisje penitencjarne w związku z nabyciem przez skazanego uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie *- rozpatrzone w aktualnym kwartale sprawozdawczym TABL. 2 Samoagresje w kwartale sprawozdawczym Wyszczególnienie 205 r. Ogółem odmowa przyjmowania pokarmów samouszkodzenia usiłowania samobójcze TABL. 22 Przyczyny samoagresji Wyszczególnienie 205 r. Ogółem z powodu działalności administracji z powodu presji podkultury przestępczej z powodu uczestnictwa w podkulturze przestępczej 0 - z powodu działalności sądu, prokuratora z innych powodów Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

20 8 TABL 23 Wykonanie kary umieszczenia w celi izolacyjnej Wyszczególnienie 205 r. Ogółem grupa M grupa P grupa R grupa W tymczasowo aresztowani 0 02 TABL. 24 Zastosowanie art.46 KK, wobec skazanych Wyszczególnienie 205 r. art. 46 KK TABL. 25 Liczba osób wobec których wykonano badania psychologiczne i psychiatryczne Wyszczególnienie Liczba osób przebadanych w okresie sprawozdawczym w ośrodkach diagnostycznych poza ośrodkami diagnostycznymi Ogółem w tym zarządz. Ogółem w tym zarządz. przez sędziego penitencjarnego przez sędziego penitencjarnego młodociani, którym pozostało co najmniej 6 miesięcy do nabycia prawa do ubiegania się o warunkowe zwolnienie młodociani sprawiający trudności wychowawcze inne osoby Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW

21 9 TABL. 26 Wykonanie budżetu więziennictwa 2 Wyszczególnienie Budżet po Wykonanie % % zmianach do wykonania wykonania na 205 r. 205 r. planu w stosunku rocznego do upływu (w tys. zł.) (w tys. zł.) czasu Dochody ogółem ,2 244,83 w tym: z działalności więziennictwa ,08 240,33 pozostała działalność ,7 38,86 Wydatki ogółem ,49 05,97 na więziennictwo ,30 09,22 w tym: na świadczenia emerytalne ,93 99,70 na pozostałą działalność ,68 06,73 TABL.27 Wykonanie wydatków "więziennictwo" 2 Wyszczególnienie Budżet po Wykonanie % % zmianach do wykonania wykonania na 205 r. 205 r. planu w stosunku rocznego do upływu (w tys. zł.) (w tys. zł.) czasu Wydatki ogółem ,30 09,22 dotacje 0 0 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 24,23 w tym: uposażenia i wynagrodzenia ,73 4,9 zakupy towarów i usług ,56 82,25 pozostałe wydatki bieżące ,6 78,43 wydatki majątkowe ,40 29,60 2 Źródło: Biuro Budżetu CZSW Opracowały:.por. Maja Milewska 2.kpt. Agnieszka Zientarska Warszawa r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 6 / 253 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 206 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 8 / 4 / 4859 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Organizacyjny Wydział Statystyki INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie Cz. VIII Więziennictwo w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2013 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2012 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2015 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2006 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2007 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2002 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2001 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2004 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 2003 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka Zbiór karny Stan prawny na 25 sierpnia 2015 roku plus Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ INFORMACJA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA za rok 28 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1 KK Kodeks karny Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Kodeks karny ZMIANY: od 27 stycznia 2014 r. ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Moduł 4. Klasyfikacja skazanych

Moduł 4. Klasyfikacja skazanych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 4 Klasyfikacja skazanych Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności polega na takim doborze odpowiednich metod i środków oddziaływań penitencjarnych na skazanych,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.2003.151.1469 2013.01.14 zm. Dz.U.2012.1409 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Prawomocne skazania osób dorosłych wg rodzajów przestępstw (czynu głównego) plik zmieniony w dniu 29 maja 2006r.

Prawomocne skazania osób dorosłych wg rodzajów przestępstw (czynu głównego) plik zmieniony w dniu 29 maja 2006r. Tabl. Prawomocne skazania osób dorosłych wg rodzajów przestępstw (czynu głównego) plik zmieniony w dniu 29 maja 2006r. RODZAJE O G Ó Ł E M 80 055 207 607 222 815 315 013 365 326 415 933 513 410 A POKOJOWI,

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH ppłk Andrzej Leńczuk OISW RZESZÓW 2014 OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOKOREKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Programy substytucji prowadzone w jednostkach penitencjarnych

Programy substytucji prowadzone w jednostkach penitencjarnych Programy substytucji prowadzone w jednostkach Warszawa, dn. 07.09.2012 r. Okręgowy Jednostki Liczba miejsc Inspektorat SW Penitencjarne w programach raków AŚ raków 10-15 Warszawa AŚ W-wa okotów 10-15 AŚ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa

Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa Zajęcia nr 1 wprowadzenie do tematyki zajęć, definicje podstawowe Mgr Agata Hulak 18 października 2017 r. Prawo penitencjarne informacje podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Moduł 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych

Moduł 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 5 Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych Karę pozbawienia wolności wykonuje się w zakładach karnych podlegających Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1067 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 144/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Dariusz Kala Protokolant

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 10.09.2015 SR w Słubicach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny Stan prawny na 1 maja 2016 roku

Zbiór karny Stan prawny na 1 maja 2016 roku Zbiór karny Stan prawny na 1 maja 2016 roku Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2013 roku. Wydanie 14

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2013 roku. Wydanie 14 Kodeks karny Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 14 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracowały: Katarzyna Liżyńska i Katarzyna Łucarz Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 29.06.2016 SR w Dębicy Okręg Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

INFORMATOR DLA SKAZANEGO INFORMATOR DLA SKAZANEGO dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO I. Co to jest system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny pozwala

Bardziej szczegółowo

Wiek a odpowiedzialność karna

Wiek a odpowiedzialność karna Wiek a odpowiedzialność karna Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 09.11.2015 SR w Suwałkach Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 11.03.2016 SR w Sulęcinie Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 27.07.2016 SR w Świeciu n/wisłą Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON * ) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

- o przeciwdziałaniu narkomanii,

- o przeciwdziałaniu narkomanii, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-63-05 Do druku nr 4024 Warszawa, 30 maja 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające Rozdział XIII Środki zabezpieczające Art. 199a. 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580. o Krajowym Rejestrze Karnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Spis treści Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 4 Pytania 3 11 Rozdział III. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 2014 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny Stan prawny na 5 maja 2017 roku

Zbiór karny Stan prawny na 5 maja 2017 roku Zbiór karny Stan prawny na 5 maja 2017 roku Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2012 r. Projekt z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 16.08.2017 SR dla Warszawy-Mokotowa Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON * )

Bardziej szczegółowo

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXIII AUW No 3068 Wrocław 2008 Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych LESZEK BOGUNIA Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny Stan prawny na 31 sierpnia 2017 roku

Zbiór karny Stan prawny na 31 sierpnia 2017 roku Zbiór karny Stan prawny na 31 sierpnia 2017 roku Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny Stan prawny na 2 września 2016 roku

Zbiór karny Stan prawny na 2 września 2016 roku Zbiór karny Stan prawny na 2 września 2016 roku Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat)

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) 2015-01-16 10:19 MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) - MS informuje: Sejm RP uchwalił 15 stycznia 2015 r. przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo karne materialne polski

Bardziej szczegółowo

Warunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej NOA KODYFIKACJA AA KANEGO. Tom XXII AU No 7 rocław 8 arunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej LESZEK BOGUNIA Katedra rawa Karnego ykonawczego ydział rawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2

Kodeks karny. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2 KK Kodeks karny Stan prawny: wrzesień 2014 roku Wydanie 2 SPIS TREŚCI KODEKS KARNY ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW Obowiązujące przepisy: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 160, poz. 1083; z 1998

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ROCZNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za rok 21 WARSZAWA - SPIS TREŚCI - TABL. 1 Ogólne dane o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840) (zm.: Dz.U. 2011 Nr 233, poz. 1381; Dz.U. 2011 Nr 117, poz. 678; Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280 Nr 240,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku. Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 6. WYDANIE

TEKSTY USTAW 6. WYDANIE KODEKS KARNY TEKSTY USTAW 6. WYDANIE KODEKS KARNY TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3961)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3961) Druk nr 4495 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej... 8 Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa... 12 Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej... 15 Rozdział IV Kary... 18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1335) USTAWA z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3961 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3961 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-11 Druk nr 3961 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Prawomocne skazania osób dorosłych

Prawomocne skazania osób dorosłych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Organizacyjny Wydział Statystyki Prawomocne skazania osób dorosłych za wybrane przestępstwa z kodeksu karnego w latach 2002-2008 Opracowano w Wydziale Statystyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa...

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa... Spis treści Wstęp... 7 1. Definicja i struktura przestępstwa... 9 1.1. Definicja przestępstwa... 9 1.2. Elementy przestępstwa... 9 1.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego... 10 1.4. Podział przestępstw...

Bardziej szczegółowo

Mm, -ObbA' A/Jlfi. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny

Mm, -ObbA' A/Jlfi. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 08.01.2016 SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego W A p e la c ja L u b e lska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku PREZES Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 15/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 KOBIETA W WIĘZIENIU polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 Opracowanie zbiorowe pod redakcją Ireny Dybalskiej Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2009 Irena Dybalska Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych. 16 ZARZĄDZENIE INISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych. Na podstawie art. 72 4 i art. 208 5 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo