INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE"

Transkrypt

1 Zał. 13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2013 R.

2 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w 2013 r. zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby na zastępstwo. Średnioroczne zatrudnienie w MOKSiAL w 2013 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 10,54. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy , ,00 100,00 Przychody finansowe 300,00 5,97 1,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności , ,22 78,82 podstawowej Pozostałe przychody , ,48 124,11 RAZEM , ,67 98,41 Stan środków na początek okresu sprawozdawczego ,84 OGÓŁEM ,51 1. Zgodnie z umową dotacji nr OR r. zawartą w dniu r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie ,00 zł. na działalność statutową, która została wykorzystana w 100%. 2. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 5,97 zł.

3 3. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły ,22 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń ,73 zł. 2) prowadzenie zajęć warsztatowych ,00 zł. w tym: - tanecznych ,00 zł. - bębniarskich - 473,00 zł. - plastycznych ,00 zł. - gry na gitarze ,00 zł. - wokalnych ,00 zł. - rytmicznych - 330,00 zł. - ceramicznych - 487,00 zł. - teatralnych - 330,00 zł. - nauki języka angielskiego ,00 zł. - fotograficznych - 480,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking ,00 zł. 5) catering ,00 zł. 6) usługi reklamowe ,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych ,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych ,50 zł. 9) sprzedaż biletów ,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe ,00 zł. 11) usługi kserograficzne ,50 zł. 12) wstęp do Parku Ogród Ducha Gór - 412,00 zł. 13) wynajem nagłośnienia - 102,49 zł. 4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,48 zł. z tyt.: 1) otrzymanej dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowany w 2012 r. projekt pn. Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie ,99 zł. 2) z Budżetu Państwa za zrealizowane projekty: - Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie ,39 zł. - Kobiety sobie radzą ,10 zł. 3) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 105,00 zł. 4) darowizny na rzecz działalności UTW ,00 zł. 5) darowizny na rzecz działalności chóru ,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE , ,81 99,65 II. IMPREZY SPORTOWE , ,58 90,80

4 III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE , ,18 84,40 IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki i pozostałe , ,37 85, , ,49 87, , ,55 94,61 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE , ,24 90,89 VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, pozostałe IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup kas fiskalnych, programu księgowego i pozostałe XI. REMONTY - m. in. remonty zalecane przez nadzór techniczny XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów XIII. UTRZYMANIE PARKU pn. OGRÓD DUCHA GÓR , ,06 86, , ,03 97, , ,79 93, , , , ,32 72, , ,22 21,05 RAZEM , ,56 93,62 Zakup pieca gazowego, podestów ,87 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ,08 OGÓŁEM ,51

5 Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 8 603,99 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, ,49 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia dla MOPS w Szklarskiej Porębie na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, - 45,00 zł. z tyt. opłaty za zajęcia taneczne dla MOPS w Szklarskiej Porębie, ,00 zł. z tyt. usług reklamowych wykonanych dla KOLGLASS HURT-IMPORT- EKSPORT KŁODZKO-USTRONIE RYSZARD KOLAT, ,00 zł. z tyt. wynajmu terenu pod parking dla PPHU MIPAMA Import-Eksport Emilia i Zbigniew Szafarz spółka jawna, - 143,50 zł. z tyt. opłaty za korzystanie z infrastruktury parku od Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Należności wymagalne nie wystąpiły. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 7 273,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne ,00 zł - z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń, - 654,00 zł. z tyt. podatku dochodowego od świadczenia socjalnego z ZFŚS ,32 zł. - z tyt. zużycia gazu w siedzibie, - 147,60 zł. - z tyt. abonamenty za alarm w siedzibie za m-c grudzień 2013 r., - 583,07 zł. - z tyt. zakupu wydawnictw turystycznych, - 167,40 zł. z tyt. usług telekomunikacyjnych. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę ,56 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości ,08 zł. zostaną wydatkowane w 2014 r. na działalność statutową Ośrodka. Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. zostały wydatkowane w 2013 r. w wysokości ,87 zł. na wymianę wadliwego i przestarzałego pieca gazowego i zakup nowego w budynku będącym siedzibą MOKSiAL i na zakup podestów wykorzystywanych na imprezach plenerowych. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie ,37 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej,

6 w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych ,70 zł. 2) zakup materiałów reklamowych ,95 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 577,98 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 586,74 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie ,49 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe ,81 zł. 2) środki czystości ,92 zł. 3) zakup żywności na catering ,21 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej ,59 zł. 5) pozostałe ,96 zł. (tj. m. in. materiały i narzędzia do drobnych napraw, baterie, klucze, paliwo i żyłka do kosiarki, pieczątki, leki do apteczki). 6. Usługi obce wyniosły ,55 zł. w tym: 1) energia elektryczna ,19 zł. 2) woda i odbiór ścieków ,42 zł. 3) gaz ,27 zł. 4) wywóz nieczystości stałych - 586,64 zł. 5) usługi telefoniczne i Internet ,20 zł. 6) abonament za alarm w siedzibie ,20 zł. 7) przeglądy w budynku ,18 zł. 8) ryczałt za wynajem kserokopiarki ,26 zł. 9) pozostałe ,17 zł. (m. in. odśnieżanie dachu, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do lex-a online). 7. Podróże służbowe wyniosły 9 998,24 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych ,23 zł. 2) delegacje ,01 zł. 8. Opłaty i podatki wyniosły ,06 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości ,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu ,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 740,74 zł. 4) prowizje bankowe ,50 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów ,50 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości ,00 zł. 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,04 zł. 8) opłata członkowska w stowarzyszeniu EuroArt ,28 zł. 9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł ,03 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe ,90 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę ,35 zł.

7 4) składki na Fundusz Pracy ,12 zł. 5) odpis na ZFŚS ,66 zł. 10. Wyposażenie wyniosło ,79 zł. w tym: 1) zakup dwóch kas fiskalnych ,90 zł. 2) zakup programu księgowego ,75 zł. 3) Zakup wózka do transportu nagłośnienia - 415,00 zł. 4) Zakup półek do pieca ceramicznego - 904,00 zł. 5) pozostałe wyposażenie - programy i akcesoria komputerowe, regały, pojemniki na śmieci, niszczarka, telefon, opalarka ,14 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę 6 251,92 zł. w tym: 1) naprawa instalacji elektrycznej ,00 zł. 2) remont poczekalni dla rodziców ,94 zł. 3) pozostałe, zalecane przez nadzór techniczny ,98 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło ,32 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego ,89 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei ,94 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów ,49 zł. 13. Utrzymanie Parku pn. OGRÓD DUCHA GÓR wyniosło 2 105,22 zł. na zakup narzędzi, kory i ziemi. IV. Sponsoring: 1. DOKA Polska Sp. z o.o. użyczenie 3 kompletów szalunków budowlanych o wartości ok ,00 zł. na imprezę Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu FAST FOOD Anna Adamczuk poczęstunek dla uczestników i gości na imprezach o wartości szacunkowej 1 500,00 zł. 3. Brubeck Body&Guard nagrody na imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 i Gwiazdy na Śniegu o wartości szacunkowej 7 200,00 zł. 4. Huta Julia nagrody na imprezy o wartości szacunkowej 5 500,00 zł. 5. Bar Na Winklu talony dla uczestników zawodów Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. 6. KAN - BUD Sp. z o.o. udostępnienie dwóch kontenerów na działania plenerowe ART- SKWER letni festiwal sztuk. V. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2013 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kobiety sobie radzą projekt skierowany do kobiet po obu stronach granicy (mieszkających w Turnovie, Szklarskiej Porębie i okolicach), był to cykl sesji naukowych i warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy kobiet.

8 Odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania i dyskusje, które poruszały następującą tematykę: ekonomię, zarządzanie budżetem domowym, psychologię kobiety, coaching, terapia tańcem, psychologię kobiety, wizaż i styl, metamorfozy, tworzenia biżuterii, projektowania ubrań, zdrowe żywienie. Projekt zakończył się pokazem mody Silver Queen by Nasta i pokazem tańca latino oraz wystawą fotografii z przebiegu projektu. 2) Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie działania projektowe z czeskim partnerem Stowarzyszenie Mini Czech - Mimoń, skierowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży po obu stronach granicy. Odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu rzeźby, mozaiki szklanej, wycieczki z przewodnikiem do artystycznych miejsc w Karkonoszach, działanie event'owe polegające na pomalowaniu granitowej instalacji rzeźbiarskiej autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Złożony zostały dwa wnioski do EUROREGIONU NYSA o dofinansowanie działań kulturalnych. 1. Projekt pn. Kronika mojego miasta, na który przyznana została kwota dotacji w wysokości ,35. Realizowany jest z partnerem czeskim Gminą Korenov, którego działania mają na celu aktywizację społeczności lokalnej Szklarskiej Poręby i Korenova poprzez warsztaty dziennikarskie i udokumentowanie historii mieszkańców. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r. 2. Projekt pn. SKRZYDLATE DOMY transgraniczne ekologiczne warsztaty, na który przyznana została dotacja w wysokości ,95. Realizowany będzie w 2014 r. z partnerem niemieckim Soziokulturelles Zentrum Steinhause.V. Bautzen. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty mozaiki szklanej, budowy domków dla małych zwierząt i altany w konstrukcji szachulcowej w parku Ogród Ducha Gór. Uczestnikami będą rodziny Szklarskiej Poręby i Bautzen. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata ) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt Strategii. W 2013 r. 75 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 22 osoby, języka niemieckiego 12 osób, języka angielskiego 32 osób, aktywności twórczej 16 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 28 osoby, aquaaerobicu na basenie 40 osób i nordic walking 10 osób. Odbyło się 20 wykładów o różnorodnej tematyce oraz 6 zajęć praktycznych. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w otwarciu wystawy Karkonosze i zwiedzanie Sejmu RP w Warszawie. Na zakończenie roku akademickiego 2012/ 2013 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.

9 3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, teatralne, rytmiczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, nauka języka angielskiego, fotograficzne, techniczne, pozostałe taneczne, w których uczestniczyło razem ok. 350 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.

10 Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY KULTURALNE 2013 r. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Czas na Nasze Karkonosze Warsztaty edukacyjne Artystyczne spotkania w Szklarskiej ,11 dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby i Porębie (wniosek Euroregion Nysa) 2. Kobiety sobie radzą (wniosek do Euroregionu Nysa) ,52 3. Między biegunami polskie kolonie artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu Worpswede ,00 Mimonia (Czechy). Cykl warsztatów artystycznych wraz z sesjami naukowymi skierowanymi do kobiet, zakończone pokazem mody i efektem pracy warsztatowej (współpraca z Turnov- Czechy). Udział we wspólnym projekcie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 4. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) 6. ART- SKWER letni festiwal sztuk , , ,54 Organizacja imprezy. Organizacja cyklu imprez. Organizacja plenerowych warsztatów na Skwerze Radiowej Trójki. 7. Terra Incognita 2 114,00 8. Festyn Rodzinny 3 500,00 9. Zaułek Szklarzy 2 971, Kronika Mojego Miasta (wniosek do Euroregionu Nysa) 11. SKRZYDLATE DOMY ekologiczne warsztaty transgraniczne ,89 480, Ogólnopolska Turystyczna Giełda ,17 Cykliczne spotkania z podróżnikami Współorganizacja z Parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbe Organizacja wydarzenia upamiętniającego mistrzów hutnictwa Gór Izerskich i Karkonoszy. Aktywizacja społeczności lokalnej udokumentowanie historii Szklarskiej Poręby Cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Ducha Gór. Współorganizacja z Uniwersytetem

11 Piosenki Studenckiej Przyrodniczym we Wrocławiu. 13. Mikołajki 4 909, Wernisaże, wystawy 2 521, Wynajem miejsc na imprezy ,00 Organizacja imprezy. Przygotowanie wystaw. Opłata za wynajem terenu Parku Rodzinnego Esplanada i Parku Dinozaurów na imprezy. Razem ,81

12 Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY SPORTOWE 2013 r. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty BORDER RUSH 2013 Wyścigi Psich Zaprzęgów 6 072,27 Współorganizacja Zawodów z Polskim Związkiem Psich Zaprzęgów Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym 3 876,42 Organizacja zawodów 3. Slalom RETRO 2 159,14 Organizacja zawodów 4. Gwiazdy na Śniegu ,71 Organizacja zawodów Adventure Racing Szklarska Wyrypa Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza XXX Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna ,45 Współorganizacja zawodów ze SPORT IZERY w Piechowicach 3 964,38 Organizacja zawodów, 3 328,11 8. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 909,69 Współorganizacja zawodów z Akademicki Klubem Turystyki Kajakowej Bystrze w Krakowie Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 9. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 40,00 Organizacja turnieju Zawody sportowe z miastami partnerskimi (Bad Harzburg, Lanov, Harrachov). Harcerski Rajd Górski GRANICA Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej - jubileusz 109,00 Organizacja zawodów 2 000, ,29 Współorganizacja rajdu z Komenda Hufca ZHP w Świdnicy Współorganizacja rajdu z Karkonoską Grupą GOPR i SPORT IZERY w Piechowicach Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL 4 000,00 Współorganizacja rajdu ze SPARTĄ WROCŁAW 14. Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 3 285, Wynajem miejsca na imprezy ,58 Współorganizacja zawodów z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking Opłata za wynajem terenu Sudetów Lift na imprezy sportowe. RAZEM ,58

13 Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 2013 r. L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku ,85 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie ,47 Działalność chóru. 3. Warsztaty plastyczne 5 769,46 Organizacja warsztatów 4. Warsztaty ceramiczne 2 178,31 Organizacja warsztatów 5. Warsztaty bębniarskie 3 391,25 Organizacja warsztatów 6. Nauka gry na gitarze i warsztaty wokalne 7 050,60 Organizacja zajęć 7. Warsztaty teatralne 2 044,88 Organizacja warsztatów 8. Zajęcia języka angielskiego 6 934,08 Organizacja zajęć 9. Taneczne ZUMBA ,20 Organizacja zajęć ZAJĘCIA PANELOWE Warsztaty fotograficzne Warsztaty dziecięce półkolonie letnie i zimowe Kobiety sobie radzą Warsztaty techniczne Zajęcia taneczne dla kobiet i dzieci 1 008,52 Organizacja warsztatów 463,50 Organizacja warsztatów 3 539,45 Organizacja warsztatów 1 742,52 Organizacja warsztatów 881,09 Organizacja warsztatów RAZEM: ,18

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Zał. 11 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R. Dział 921 Kultura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Zał.10 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Dział 921 Kultura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2011 ROK Zał. nr 13 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2011 ROK Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2012 Data 01-08.01.2012 NAZWA IMPREZY STYCZEŃ BORDER RUSH VII Edycja Wyścigu Psich Zaprzęgów 07-08.01.2012 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy styczeń styczeń 11.01.2012 Dzień Babci i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE NA DZIEŃ 30.06.2016 r. Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Sporządzono w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. Or.0050.35.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

w tym: - wynajem lokali i refaktury

w tym: - wynajem lokali i refaktury KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l1 31 33; tel/fax 242 43 ~ WIP 665-10-1 i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK Zał.14 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 26/VIII/ 211 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 211 roku Informacja z wykonania budżetu na dzień 3.6.211 roku Domu Kultury w Gołdapi Dom Kultury posiada dwa rachunki

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. Or.0050.68.2016 ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława

Bardziej szczegółowo

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 19.08.2016 Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. I. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. Or.0050.33.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie % Należności w tym 1 Dotacja, w tym:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku Zaniemyśl, dnia 31.07.2015r WÓJT GMINY ZANIEMYŚL Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku 1. Działalność GOKiR

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 11.03.2016 r. I. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA 145 627,00 zł 84 476,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku MILANÓWEK, 27 sierpienia 2013 roku SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią : - środki obrotowe na początek roku 263,62zł. - dochody własne 16.022,70zł.

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Zał. 7a SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00

Bardziej szczegółowo

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku.

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 20.08.2012 r. Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku. I.Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski Ośrodek Kultury 2480

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 24 marca 2015 r. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK. Od 01.01.2014r do 31.12.2014r

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006 Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 70/III/2007 Burmistrza Gołdapi z dnia 15-03-2007r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006 Na koniec 2006 roku w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok. Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOKST i R W BIAŁEJ do r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOKST i R W BIAŁEJ do r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOKST i R W BIAŁEJ do 31.12.2011r. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie % Należności 1. Dotacja, w tym: 1.053 209,00 1.053 209,00 1.Ośrodek kultury i sport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do r. MGOKST i R W BIAŁEJ

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do r. MGOKST i R W BIAŁEJ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0151-397/09 Burmistrza Białej z dnia 17.03.2009 r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do 31.12.2008r. MGOKST i R W BIAŁEJ ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 PRZYCHODY Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 1.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY rozdział 92105 1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Załącznik Nr 9 Wykonanie rzeczowo-finansowe za 008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Wykonanie rzeczowo - finansowe za 008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury Lp. Dochody MOK Plan Wykonanie I Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 81/214 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 214r. SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Bardziej szczegółowo

DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/24 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 czerwca 24 r. Nazwa jednostki Dom Dziecka Lp.... 1. Utrzymanie domu 2. Wyżywienie wychowanków 3. Wyposażenie dzieci w artykuły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 wpisany do rejestru instytucji kultury dnia 01. 07. 1997 roku pod numerem XXXIV/222/97 Uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012 Mława, marzec 2013 rok Na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1354/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Ełckie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011r. Strzeliński Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, a jej organizatorem jest

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistr Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rok 2014 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2013 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie 2.245,20 zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY Warszawa,09.03.2012 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Staromiejskiego Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK AKTYWA

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK AKTYWA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK A. II. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA Zielona Góra 15.03.2011 r. 1. Stan środków trwałych na 01.01.2010 roku wynosi 107.636,62 zł. Przychody zakupiono: Komputer Compaq

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2008

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2008 Załącznik nr 3 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2008 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 w Wielbarku oraz

Bardziej szczegółowo

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20 IX.WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWE Stan środków finansowych na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 marca 2014r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Mława, marzec 2014 rok Na terenie miasta

Bardziej szczegółowo