Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak"

Transkrypt

1 Polonia quo vadis?

2

3 Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak Kraków 2010

4 Publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej Trzeciej Konferencji Krakowskiej Polonia quo vadis?, która odbyła się w Krakowie w dniach czerwca 2010 r. Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom III Redakcja: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak Recenzja: prof. dr hab. Barbara Kożuch Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22, Kraków Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków tel. (+48) , fax (+48) Opracowanie graficzne i skład: Olison s Project Redakcja techniczna: Agnieszka Misiaszek-Wylandowska Druk: Drukarnia Pasaż Przy publikowaniu danych z książki Polonia quo vadis? prosimy o podawanie źródła. ISBN: Egzemplarz bezpłatny

5 Spis treści Od Redakcji...7 Słowa wstępne Marek Nawara Małopolska wschodzący region wiedzy i innowacji...11 Elżbieta Bieńkowska Strategiczny rozwój Polski Roman Ciepiela Strategia rozwoju kluczem do zarządzania województwem Marek Sowa Skok cywilizacyjny realną szansą?...21 Część I: Enigma XXI wieku. Polska Europa Świat Antoni Kukliński Polonia quo vadis? Problematyka Trzeciej Konferencji Krakowskiej. Artykuł dyskusyjny...27 Antoni Kukliński Czwarta Konferencja Krakowska. Unia Europejska dylematy XXI wieku...39 Roman Galar Homo oeconomicus versus homo sapiens...43 Krzysztof Pawłowski Czy polskie władze państwowe wykorzystają szanse zdobycia przez Polskę przewagi konkurencyjnej w skali globalnej?...59 Krzysztof Rybiński Złota polska dekada...65 Część II: Hipoteza skoku cywilizacyjnego Polski w latach Witold Orłowski Skok cywilizacyjny : realna szansa czy iluzja?...85 Tomasz Grosse Bariery dla skoku cywilizacyjnego Polski Krzysztof Krzysztofiak Bardzo proszę: żadnych rewolucji! Karol Musioł Polonia quo vadis?

6 Polonia quo vadis? Aleksander Noworól Hipoteza skoku cywilizacyjnego Polski w latach spojrzenie realisty Jan Olbrycht Czy Polsce jest potrzebny skok cywilizacyjny? bp Tadeusz Pieronek Quo vadis Polonia? Społeczeństwo polskie wobec sprywatyzowanej moralności Krzysztof Szczerski Model państwa a skok cywilizacyjny Edmund Wnuk-Lipiński Hipoteza skoku cywilizacyjnego Część III: Wizja i strategia rozwoju w systemie zarządzania regionem. Doświadczenia Małopolski i Pomorza Bolesław Domański, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek Rozwój i struktura regionu w perspektywie długiego trwania przypadek Małopolski Kai Bumann Polonia quo vadis? Tomasz Parteka Szansa skoku cywilizacyjnego czy skok szans Pomorza? Grażyna Prawelska-Skrzypek Wyzwania zarządzania rozwojem regionów wprowadzenie do dyskusji nad wizją i strategią rozwoju w systemie zarządzania regionem Jacek Szlachta Wizja i strategia rozwoju w systemie zarządzania regionem w Polsce Jacek Woźniak Aspiracje i awans cywilizacyjny regionu. Przykład Małopolski Piotr Żuber Interpretacja wizji i strategii rozwoju w systemie zarządzania regionem. Spojrzenie z Warszawy Wykaz Autorów

7 Od Redakcji Oddajemy do rąk krytycznego czytelnika trzeci tom Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju pt.: Polonia quo vadis? Polsko, dokąd idziesz? Polsko, przed kim idziesz? Polsko, za kim idziesz? Znakomite grono autorów tego tomu podejmuje pytania w duchu wielkiej debaty, która z pewnością będzie się cieszyła żywym zainteresowaniem szerokiego kręgu polskiej opinii publicznej (vide wkładki do Tygodnika Powszechnego ). W ten sposób tom Polonia quo vadis? stanie się elementem nie tylko świata nauki, polityki rządu i samorządu, lecz także przyszłościowego myślenia polskiego społeczeństwa. W tym świecie pytania typu: Mundus quo vadis? Europa quo vadis? Polonia quo vadis? Małopolska quo vadis? znajdują miejsce prominentne jako próby zmierzenia się z enigmą XXI wieku. Trzeci tom Polonia quo vadis? obejmuje nie tylko opracowania na wysokim poziomie wiedzy konwencjonalnej, lecz także opracowania, które szukają nowych dróg myślenia o przyszłości Polski. Wśród wielu pasjonujących pytań są w tej dziedzinie pytania związane z hipotezami skoku cywilizacyjnego Polski w latach , które znajdują ciekawe interpretacje na kartach tego tomu. Oczywiście, w omawianym tomie czytelnicy znajdą znacznie szerszy zespół pytań, które zasługują na wnikliwą uwagę. 7

8 Polonia quo vadis? Konferencje Krakowskie z lat oraz trzy tomy postkonferencyjne są pięknym dokumentem rosnącej roli Krakowa jako ośrodka polskiej i europejskiej myśli strategicznej. Powstaje bardzo cenna tradycja konferencji i publikacji krakowskich podejmujących problematykę Mundus quo vadis? Europa quo vadis? Polonia quo vadis? Małopolska quo vadis? Tradycja ta znajdzie rozwinięcie w Czwartej Konferencji Krakowskiej i w czwartym tomie postkonferencyjnym (2011) pt.: Unia Europejska Dylematy XXI wieku. *** Przekazując tom trzeci do rąk rosnącego kręgu czytelników, wyrażamy wyrazy serdecznego podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które tworzyły proces organizacji Trzeciej Konferencji Krakowskiej oraz tomu pokonferencyjnego, w szczególności dziękujemy autorom artykułów zamieszczonych w tomie za ich twórczy trud. Tom trzeci otwiera drogę do tomu czwartego Unia Europejska Dylematy XXI wieku, który ukaże się w 2011 roku. Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak Kraków, wrzesień 2010

9 Słowa wstępne

10

11 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Wielce Szanowni Państwo, Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. Z tej myśli Alberta Einsteina można wywieść wniosek, że skoro w Małopolsce od wielu lat przykładamy tak dużą wagę do prowadzenia strategicznych debat i planowania rozwoju, nie jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. To nieprawda. Żywimy głębokie przekonanie, że w dyskursie publicznym musi znaleźć się miejsce na zadawanie najważniejszych pytań o naszą przyszłość. Chcemy formułować na nie właściwe odpowiedzi i stawiać poprawne diagnozy. Jest to również rola samorządu województwa, który w swojej aktywności nie powinien ograniczać się do administrowania regionem. Jako kraj musimy nadrobić wieloletnie cywilizacyjne zaległości. Mamy poczucie dystansu, jaki dzieli nas od krajów starej Unii, lecz jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak szybko go zmniejszamy. I mimo wszystko możemy chyba uważać się za szczęśliwych ludzi. W jednym trzeba się jednak z wybitnym fizykiem zgodzić powinniśmy tym bardziej myśleć o przyszłości, im krytyczniej patrzymy na teraźniejszość i im bardziej chcemy ją zmienić. Przekonanie o potrzebie strategicznej debaty przyświecało nam, gdy przed trzema laty podejmowaliśmy decyzję o organizacji I Konferencji Krakowskiej. Jej sukces utwierdził nas w przekonaniu, że warto ten projekt kontynuować. Bo bezsprzecznie królewsko-stołeczny Kraków jest najwłaściwszym miejscem, by zebrać wybitnych polskich intelektualistów podczas dyskusji o najważniejszych dla kraju sprawach. Tegoroczny temat krakowskiego spotkania Polonia quo vadis? pozwolił na refleksję na bardzo wielu płaszczyznach. Oddaję w Państwa ręce niniejszą publikację, która stanowi plon konferencji, z przekonaniem, że ten zamysł się powiódł. 11

12 Marek Nawara III Konferencja Krakowska odbyła się w wyjątkowym roku tak dla Unii Europejskiej, jak i Małopolski. Dokument Europa 2020 wytyczył kierunki rozwoju Wspólnoty w najbliższej dekadzie. Natomiast w Małopolsce przeprowadziliśmy wielką debatę regionalną, która pozwoliła na aktualizację naszej strategii do 2020 roku. Ważną częścią tej debaty była III Konferencja Krakowska. W swoich planach rozwoju Unia Europejska kładzie ogromny nacisk na rozwój wiedzy i innowacji, jako motorów rozwoju i niezbędnych wyznaczników konkurencyjności w globalnej skali. Bardzo podobnie myślimy o naszym regionie. Kiedy kilka lat temu zaczynałem mówić o Małopolsce jako Europejskim Regionie Wiedzy, takim jak Bawaria czy Katalonia, wielu uważało to za pobożne życzenia. Teraz, z perspektywy ostatnich czterech lat widać, że ten ambitny plan jest realny. Z naszego regionalnego programu przeznaczyliśmy przeszło 360 milionów złotych na wsparcie szkół wyższych. Równolegle tworzymy Małopolską Sieć Szerokopasmową, która zapewni niemal każdemu mieszkańcowi regionu dostęp do Internetu o wysokiej prędkości. Fundujemy pokaźne stypendia dla najlepszych młodych naukowców. Słowem, robimy wszystko, by zbudować w Małopolsce Europejski Region Wiedzy zdolny do konkurencji z najlepszymi. I już są tego efekty warto na przykład zwrócić uwagę, że to właśnie w Krakowie kształci się najwięcej inżynierów w Europie. Mamy przy tym świadomość, że Małopolska jest regionem szczególnym. We wszelkich naszych działaniach pamiętamy, że jesteśmy depozytariuszem najcenniejszych skarbów polskiej kultury. Na samej liście UNESCO jest dziewięć małopolskich zabytków. W niemal każdej miejscowości regionu odnaleźć można niezwykle wartościowe pamiątki przeszłości. Troska o zachowanie tego wielkiego dziedzictwa jest zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Myśląc o przyszłości nie chcemy zagubić tej małopolskiej tożsamości. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do uważnej lektury niniejszej publikacji. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i dzielili się swoją wiedzą podczas III Konferencji Krakowskiej. Jestem przekonany, że taka refleksja jest bardzo potrzebna, by z sukcesem zakończyć procesy modernizacji tak na krajowym, jak i regionalnym poziomie.

13 Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Strategiczny rozwój Polski Jest mi niezmiernie miło, że po raz trzeci otrzymałam zaproszenie na konferencję Polonia quo vadis?. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będę mogła przyjechać, by dyskutować na temat rozwoju Polski w najbliższych latach. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aktywnie angażuje się w kształtowanie przyszłości naszego kraju. Od ponad dwóch lat strategiczne zarządzanie rozwojem stało się dla nas zadaniem priorytetowym. Wypracowaliśmy system dokumentów programowych, nowelizując w tym zakresie Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przygotowując Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski przyjęte w ubiegłym roku przez Radę Ministrów. Realizując je, rząd prowadzi równocześnie prace nad długookresową Strategią Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz nad aktualizacją średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku, które są koordynowane przez resort rozwoju regionalnego. Finalizujemy ponadto Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, a także Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie która została przyjęta przez rząd w lipcu 2010 roku. Nowoczesna wizja rozwojowa warunkiem koniecznym skoku cywilizacyjnego Polski Uważam, że przyjęcie nowoczesnej, śmiałej wizji rozwojowej i jej konsekwentna realizacja to niezbędny warunek skoku cywilizacyjnego Polski. Konieczne jest zatem wypracowanie nowej koncepcji rozwojowej, która pozwoli na aktywne podejście do wyzwań i uniknięcie dryfu rozwojowego. Polska musi w szczególności stawić czoła wyzwaniom środowiskowym i energetycznym oraz wzmocnić konkurencyjność swej gospodarki, aby sprostać procesom globalizacji, a także poprawić spójność społeczną. Kluczową kwestią decydującą o rozwoju gospodarki i społeczeństwa staje się tworzenie i rozwój Polski cyfrowej. Ciągle ważne jest wykorzystanie 13

14 Elżbieta Bieńkowska potencjałów i wzmacnianie spójności terytorialnej kraju. Wszystkie te działania mają wspólny długookresowy cel: poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. W perspektywie roku 2030 Polska musi dokonać fundamentalnego wysiłku modernizacyjnego, odpowiadającego długookresowym wyzwaniom dla zapewnienia trwałego rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa Polski. Kluczowe znaczenie dla potencjału rozwojowego gospodarki polskiej i kształtowania podstawowych parametrów makroekonomicznych będzie mieć przeorientowanie priorytetów polityki gospodarczej. Polegać ma ono na optymalnym wykorzystaniu wewnętrznego potencjału kraju w połączeniu z efektywną absorpcją środków unij nych. Jednocześnie potrzebne jest zasilanie kapitałowe poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz sterowanie ich napływem w kierunku nowoczesnych sektorów gospodarki. Według mnie, w pożądanej wizji rozwojowej dla Polski konieczne jest skoncentrowanie się na następujących kluczowych płaszczyznach i związanych z nimi interesach rozwojowych, które będą określały zaawansowanie rozwoju, dobrobyt i bezpieczeństwo kraju. Po pierwsze, konieczne jest zapewnienie stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego, zapewniającego PKB per capita na średnim poziomie UE. Kluczowe znaczenie powinny mieć sektory i struktury gospodarki rynkowej o silnej pozycji konkurencyjnej, nowoczesna infrastruktura, w tym systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne, sektor B&R, osiągnięcie i ciągłość zrównoważonego rozwoju, w tym ochrona zasobów środowiska naturalnego, a także nowoczesne rynkowe i proekologiczne rolnictwo. Po drugie, niezbędne jest kształtowanie konkurencyjności gospodarki, w której gospodarka oparta na wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego, nowoczesna infrastruktura będą wiodącymi atutami. Na szczególne podkreślenie zasługuje zapewnienie wysokiej jakości kapitału ludzkiego, w tym: aktywności zawodowej społeczeństwa, elastyczności rynku pracy, ukształtowanego na wysokim poziomie, dostępnego i efektywnego systemu nauki i szkolnictwa, z uwzględnieniem nauki przez całe życie. Po trzecie, istotna jest spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna, łącznie z pożądanym kształtem i rozwojem ładu przestrzennego. Po czwarte, niebagatelne znaczenie ma rozwój społeczny, rozumiany jako tworzenie szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna oraz aktywna rola kapitału społecznego. Po piąte wreszcie, rozwój będzie zapewniony dzięki przekształceniom instytucjonalnym, gwarantującym sprawne państwo i wyższą jakość działania instytucji publicznych. Strategiczne znaczenie mają zatem ustabili- 14

15 Strategiczny rozwój Polski zowane, doświadczone i efektywne struktury władzy państwowej wszystkich szczebli, zapewniające funkcjonowanie sprawnego państwa, w tym mechanizmy samorządności. Uważam, że dzięki dotychczas realizowanej polityce spójności, polska administracja zmieniła się na wszystkich poziomach od poziomu lokalnego, aż po rządowy. Jestem przekonana, że taki sprawnie funkcjonujący system zarządzania rozwojem Polski będzie podstawą przyjętych celów rozwojowych. Członkostwo Polski w UE jako element wspomagający i nadający dynamikę realizacji celów rozwojowych Nie należy zapominać, że integracja Polski z Unią Europejską w wysokim stopniu determinować będzie dalsze tempo rozwoju kraju. Dostęp do unij nych środków strukturalnych, w ramach polityki spójności, jest istotnym źródłem finansowania procesów rozwojowych kraju. Polska jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności. W latach mamy do dyspozycji ponad 67 mld euro, stąd też czynimy starania, aby pozycja tej polityki ugruntowała się, a nawet wzrosła. O poprawę wizerunku polityki spójności i wzmocnienie jej roli w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej zabiegamy już teraz, ale szczególnie intensywnie będziemy to czynić podczas naszej Prezydencji, w II połowie 2011 roku. Jednak już od kilku lat bierzemy aktywny udział w debacie nad wizją polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej, tj. w latach Nasze stanowisko pozostaje w tej kwestii niezmienne opowiadamy się za silną, nowoczesną i uproszczoną polityką spójności, polityką dla wszystkich europejskich regionów, ze szczególnym wsparciem regionów najuboższych, a także polityką przyczyniającą się do realizacji głównych wyzwań rozwojowych Unii Europejskiej, zgodnie z kształtowaną obecnie strategią Europa Z przeprowadzonych analiz i ewaluacji jasno wynika, że Polska może pochwalić się długą listą pozytywnych i wymiernych efektów wdrażania polityki spójności. Dzięki zaangażowaniu znacznych środków publicznych w realizację projektów prorozwojowych w perspektywie wieloletniej, znacznie łagodniej odczuliśmy skutki kryzysu gospodarczego i finansowego. Połowę wzrostu gospodarczego w 2009 roku zawdzięczamy unij - nym środkom strukturalnym 0,8 punkta procentowego z 1,7% wzrostu PKB. Pozytywny efekt jest widoczny w tworzeniu nowych miejsc pracy, 15

16 Elżbieta Bieńkowska poprawie jakości siły roboczej i jej lepszej adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy. Wyraźnie widoczne jest przyspieszenie prac modernizacyjnych i rozbudowy infrastruktury transportowej. Dzięki unij - nym funduszom polska gospodarka stała się bardziej innowacyjna i konkurencyjna. W nawiązaniu do analizowanych tematów, wszyscy musimy się jednak zastanowić nad kilkoma zagadnieniami: Co może być siłą napędową gospodarki kraju w perspektywie następnych lat? Jakie skutki wywoła wzrost presji sił rynkowych potęgowanych procesami globalizacyjnymi? Czy zmieni się skala zaburzeń i kryzysów w gospodarce i finansach światowych oraz ich wpływ na Polskę? Podsumowując, uważam, że przedstawione informacje i refleksje dają przesłankę dla pozytywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość dokonania skoku cywilizacyjnego Polski w perspektywie dwudziestu lat. Potwierdzają one, iż przedmiot naszej debaty jest wielowątkowo obecny w prowadzonych pracach rządowych. Realność przyjmowanych zamierzeń w wysokim stopniu będzie zależna od trwałej konsekwencji we wdrażaniu podejmowanych strategii i wynikających z nich programów i reform w kluczowych sferach życia społeczno-gospodarczego. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są dwie ważne kwestie: efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich oraz strategiczny i długookresowy rozwój Polski.

17 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Strategia rozwoju kluczem do zarządzania województwem Konferencja Krakowska na stałe wpisała się w rozwój regionalnej myśli strategicznej. Świadczy o tym lista znakomitych intelektualistów i ekspertów, która w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uświetniła to wydarzenie swoją obecnością. Tegoroczna trzecia odsłona Konferencji Krakowskiej, formułując pytanie Polonia quo vadis?, postawiła sobie za cel odpowiedź o wizję rozwoju Polski oraz o system priorytetów, które stają się podstawą decyzji strategicznych, określających kierunki rozwoju. Otoczenie światowe, europejskie i krajowe programowania rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście światowego kryzysu nie jest sprzyjające. Jednak okres kryzysu, który dotknął cały współczesny świat to najlepszy czas na to, aby uświadomić sobie, że w procesie kształtowania długookresowych projektów analizujących przeszłość i przyszłość nie powinniśmy ulegać presji intelektualnego i pragmatycznego klimatu dnia dzisiejszego. Jest to teza tym bardziej istotna, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dobiegają końca prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, a także nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Warto zrobić, co w naszej mocy, aby każdy z tych dokumentów dążył do realizacji strategii modernizacyjnej czyli wprowadzał zmiany strukturalne polskiej gospodarki w kierunku zwiększenia innowacyjności, udziału nowoczesnych technologii, zbudowania wysokiego poziomu zasobów ludzkich i silnego zaplecza naukowo-badawczego. Należy także wspierać rozwój ośrodków myśli strategicznej zarówno powiązanych ze środowiskiem akademickim, jak i pozarządowym. Aby nowa generacja strategii regionalnych stała się istotnym elementem zarządzania województwem w Polsce, niezbędne są zmiany w otoczeniu europejskim i krajowym oraz pozytywne rozwiązanie szeregu zarejestrowanych w tym tekście dylematów programowania rozwoju regionalnego w Polsce. Szczególne znaczenie ma wprowadzenie wysokiej jakości systemu monitorowania i ewaluowania 17

18 Roman Ciepiela strategii oraz określenie przełożeń na inne operacyjne dokumenty w województwie. Polska poradziła sobie w trudnym czasie kryzysu i przeciwstawiła się trudnościom, którym wiele innych krajów Unii Europejskiej nie podołało. Tym bardziej jednak musimy znaleźć siłę i motywację do kreowania naszej przyszłości w sposób ambitny, wizjonerski i przewidujący. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, wśród głównych z nich, zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego znajdują się m.in.: poprawa jakości kapitału ludzkiego mierzona wzrostem poziomu wykształcenia, liczby specjalistów oraz wzrost wskaźnika zatrudnienia we wszystkich województwach; wzrost potencjału do tworzenia innowacji wykorzystywanych przez gospodarkę Polski w kilku najważniejszych ośrodkach naukowo-badawczych oraz obniżenie energochłonności gospodarki w Polsce, a także wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15%. Z pewnością jednym z czynników, który może mieć dobroczynny wpływ na podołanie tym wyzwaniom jest budowa silnych kanałów komunikacji i współpracy na poziomie regiony państwo oraz wymiana myśli międzyregionalnej. W każdym regionie świadomość wspólnoty nie rodzi się wyłącznie w polu myśli obywatelskiej. Ta świadomość rodzi się we wspólnocie interesów dokumentowanej przepływami międzyregionalnymi, które odkrywają świat współzależności losów rozwoju gospodarki, społeczeństwa i nauki, łączący polskie regiony w jedną całość. Biorąc pod uwagę wzrastającą rolę województw, jako głównych ośrodków decyzyjnych i koordynacyjnych na poziomie regionalnym, mających za zadanie wzmacnianie wymiaru strategicznego polityki regionalnej, poprawę jakości planowania i zarządzania strategicznego oraz zwiększenie efektywności mechanizmów wykonawczych, efektywne mechanizmy zarządzania regionem stają się kluczowe. Decentralizując zadania na rzecz samorządu terytorialnego, stworzyć trzeba jasną formułę zadaniowo-kompetencyjną samorządu wojewódzkiego. Co prawda profil zadaniowy województwa już się kształtuje, obejmując inicjowanie rozwoju gospodarczego regionu i prowadzenie regionalnej polityki przestrzennej, ale wymaga w tym zakresie wyraźnego wzmocnienia i to zarówno co do konkretnych zadań z tego zakresu, jak przede wszystkim materialnych i prawnych środków ich realizacji. Co do zwiększenia zakresu zadań samorządu wojewódzkiego, ich rozbudowa winna iść w kierunku wskazywania zadań z zakresu nauki i innowacji oraz konkurencyjności, tak aby polskie województwa odpowiadały na wyzwania współczesności, tak jak to czynią regiony w innych krajach. 18

19 Strategia rozwoju kluczem do zarządzania województwem Aktywne zaangażowanie wszystkich szczebli administracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych itp. będzie znacząco wpływać na realizację zasady partnerstwa w ramach wdrażanej polityki rozwoju, czyli bardziej partycypacyjnego sposobu jej uprawiania. Rozwij anie i ugruntowanie standardów dialogu społeczno- obywatelskiego, także w ramach prowadzonej polityki rozwoju w Polsce, pozostaje wciąż ważnym wyzwaniem. Nikt nie wie, jak Małopolska będzie się rozwij ała za dziesięć i dwadzieścia lat, ale możemy i powinniśmy mieć na to wpływ. Przyjęcie śmiałej i strategicznej wizji rozwoju naszego województwa jest główną determinantą budowy wizji Małopolski silnej i podążającej w kierunku, który my, jej mieszkańcy, obraliśmy.

20

21 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Skok cywilizacyjny realną szansą? Skok cywilizacyjny, jak podkreślali uczestnicy III Konferencji Krakowskiej, nie może być utożsamiany ze wzrostem PKB, ale jest zmianą, która ma charakter przełomowy, trwały oraz dotyka wiele wymiarów życia społecznego. Pytanie o to, czy Polska jest zdolna uczynić w najbliższej dekadzie skok cywilizacyjny, oraz jakie działania muszą zostać podjęte, aby tak się stało, było jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas tegorocznej Konferencji Krakowskiej. Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem dokonania skoku cywilizacyjnego, który pozwoli jej stać się nowoczesnym państwem zarówno pod względem politycznym, społecznym i gospodarczym, jednocześnie jednak nie powodując wyzbycia się naszej tożsamości i podmiotowości. Dynamika zjawisk gospodarczych nie ma precedensu w historii, krajom naszego regionu w ciągu minionych kilkunastu lat udało się odrobić wiele lat, a nawet wieków zacofania. Jednak obecne uwarunkowania i otoczenie gospodarcze powoduje, że Polska ma znacznie mniej czasu na wykorzystanie nadarzających się szans rozwoju kraju, niż miały kraje Europy Zachodniej. Dla Polski wejście w struktury Unii Europejskiej jest najpotężniejszym impulsem modernizacyjnym. Jest to proces, który przyczynia się do naszego rozwoju w dwojaki sposób: po pierwsze korzystamy z ogromnej pomocy finansowej, która wspiera nasze wysiłki modernizacyjne, a po drugie postawiona poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko, co jest dla nas dużym impulsem motywacyjnym i wyzwaniem, któremu obecnie z pewnością udaje nam się sprostać. Rozwój gospodarki, a zwłaszcza wolna i uczciwa konkurencja, która zmusza do innowacyjności i rozwoju, dopingowana przez takie unormowania administracyjne, które wspierają prywatną inicjatywę, a nie hamują, z pewnością jest jednym z najbardziej istotnych czynników modernizacyjnych. Drugim, wewnątrzkrajowym, impulsem modernizacyjnym jest 21

22 Marek Sowa boom edukacyjny. Poziom kapitału ludzkiego w ciągu ostatnich dwóch dekad podniósł się radykalnie, coraz więcej polskiej młodzieży ma wyższe wykształcenie, a polskie uczelnie coraz chętniej zabiegają o współpracę z biznesem. Niewątpliwie polskie społeczeństwo pod względem wykształcenia wkroczyło także na ścieżkę szybkiej modernizacji. Jako polityk zdaję sobie także sprawę z tego, jak ważny jest, jak to sformułował prof. Edmund Wnuk-Lipiński: pro-modernizacyjny układ sił politycznych w kraju, dla którego priorytetem będzie miejsce Polski w Europie i świecie, bo dziś od tego zależy pomyślność naszych obywateli. Polski system polityczny powinien cechować się większymi zdolnościami do samodzielnego kształtowania strategii i polityki rozwoju kraju, dotyczy to zarówno możliwości podejmowania odpowiednich działań w Polsce, jak również na arenie europejskiej. Budowa silnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na dużym kapitale zaufania społecznego to także zadanie, na które duży wpływ mają rządzący, i bez realizacji którego nasze zdolności rozwojowe z pewnością będą ograniczone. Jako Małopolanin zadaję sobie także pytanie, jakie działania należy podjąć, aby wzmocnić skok cywilizacyjny Małopolski w latach Na wiele z tych wątpliwości i pytań odpowiada przygotowywana właśnie Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Kluczowe dla Małopolski kwestie to m.in.: wzmocnienie potencjału Krakowa jako europejskiej metropolii, wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego subregionów poprzez poszerzenie i pogłębienie spójności (integracji) wewnętrznej, pogłębienie integracji z konurbacją katowicką i Bielskiem-Białą, zahamowanie procesów rozpraszania i rozlewania się zabudowy na tereny zielone w imię ładu przestrzennego, obniżenia kosztów infrastrukturalnych i zasad zrównoważonego rozwoju. Bardzo dynamiczne środowisko ekonomiczne niesie ze sobą coraz to nowe ryzyka, na które musimy reagować znacznie szybciej niż w przeszłości, na wiele z nich z wieloletnim wyprzedzeniem (demografia, wyzwania klimatyczne, energetyczne bariery rozwoju). Raport rządu Polska 2030 wymienia wiele takich ryzyk i pokazuje, że skuteczne działanie rzeczywiście wymaga podjęcia właściwych decyzji strategicznych ze znacznym wyprzedzeniem, w oderwaniu od bieżącego cyklu politycznego. Potrzebna jest mądra polityka prorodzinna, aby rosła liczebność młodego pokolenia, oraz trzeba zapewnić wyższe stopy zastąpienia pokoleniu seniorów, ale bez naruszania stabilności finansów publicznych. Nie może być tak, 22

23 Skok cywilizacyjny realną szansą? że krótkookresowe cele polityczne lub osobiste przeważają nad długookresowym interesem Polski.

24

25 Część I Enigma XXI wieku. Polska Europa Świat

26

27 prof. dr hab. Antoni Kukliński emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Polonia quo vadis? Problematyka Trzeciej Konferencji Krakowskiej. Artykuł Dyskusyjny Motto Si quis prudens esse cupit, suus animus tribus temporibus dispensetur: Praesentia ordinet, futura praevideat, praeteria recordetur. Ktokolwiek chce uchodzić za rozważnego, niech oddali się od spraw przelotnych: niech pamiętając o przeszłości, porządkuje. Konferencje Krakowskie stały się ważnym ogniwem procesu kształtowania polskiej myśli strategicznej. Dwa tomy postkonferencyjne obejmują kilkadziesiąt cennych tekstów, w tym kilkanaście tekstów, w których można znaleźć charyzmatyczny klimat wybitnej myśli naukowej i pragmatycznej. Tak więc Trzecia Konferencja Krakowska nie będzie dziełem rozwijającym się na surowym korzeniu in crudo radice. Trzecia Konferencja Krakowska powinna silnie nawiązać do tradycji i dorobku konferencji pierwszej i drugiej. Chodzi oczywiście o nawiązania w duchu myśli krytycznej, widzącej jasno siłę i słabość intelektualną i pragmatyczną dwóch konferencji założycielskich. Holistyczny ogląd dorobku dwóch konferencji krakowskich powinien wyzwolić procesy kumulacyjne i mnożnikowe tak rzadko wykorzystywane w nauce polskiej. Warto z tego punktu widzenia spojrzeć na mój artykuł dyskusyjny Trzy Konferencje Krakowskie (tom drugi) 1. Trzeba spojrzeć na dwie konferencje założycielskie jako konferencje startowe, take off conferences. Konferencja trzecia będzie konferencją wielkiego pchnięcia big push conference. 1. A. Kukliński, Trzy Konferencje Krakowskie Doświadczenia i perspektywy, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Kraków 2009, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, tom drugi. W moim przekonaniu szczególnie ważny jest aneks drugi i trzeci do artykułu (s. 258 i 259), O fi lozofi i Trzech Konferencji Krakowskich. 13 pytań problemowych. 27

Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak

Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak Polonia quo vadis? Polonia quo vadis? Redakcja: Antoni Kukliński Krzysztof Pawłowski Jacek Woźniak Kraków 2010 Publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej Trzeciej Konferencji Krakowskiej Polonia quo vadis?,

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa. Kraków, 17 czerwca 2011 r.

Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa. Kraków, 17 czerwca 2011 r. Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa Małopolskiegoł lk Kraków, 17 czerwca 2011 r. Sieć Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego polityka rozwoju Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy.

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. VI konferencja Krakowska, Kraków 17-18.06.2013 r. Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Ramowymi celami aktualizacji dokumentu Strategii jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI TRANSFORMAaA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

GOSPODARKA POLSKI TRANSFORMAaA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ GOSPODARKA POLSKI 19 9 0-2 0 11 TRANSFORMAaA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2012 Wstęp ROZDZIAŁ 1. Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI FINANSE SAMORZĄDOWE 1990 2015:

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER.

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Wojciech Lasota (BWR), koordynacja procesu tworzenia strategii jednostek UW Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe

Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe Jak przygotować się do roku 2020? Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe Dr Piotr Żuber VII Konferencja Krakowska Polska jako europejskie laboratorium polityki rozwoju Polska w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU { redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2010 Spis treści Elżbieta CMączyńska,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu Protokół ze spotkania Zespołu obszaru strategicznego Kraków metropolitalny. w ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Krakowa w dniu 30.09.2013 r. Miejsce spotkania: Sala im. Juliusza Lea, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 kgm@kig.pl www.kgm.kig.pl Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Najważniejszym elementem i sprawcą większości rewolucyjnych zmian

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego i systemem zarządzania strategicznego

Stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego i systemem zarządzania strategicznego Małopolska 2020 Stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego i systemem zarządzania strategicznego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo