PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta"

Transkrypt

1 Mistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Specyfikacja plików wymiany danych ver. 5p15_120906

2 SPIS TREŚCI 1. Import płatności Wstęp Przelew krajowy Przelew płacowy Przelewy skonsolidowane Płatności ZUS Płatności US Przelew zagraniczny Polecenie zapłaty PEKAO Zlecenie Transfer środków Autowypłata Zlecenia SEPA Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI Wymagania dotyczące pliku Format plików płatności krajowych PLI Płatności ZUS Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego Polecenie zapłaty Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych Wymagania dotyczące pliku Format plików płatności zagranicznych PLA Eksport danych operacyjnych Wstęp Historia operacji Historia zleceń Rachunki Wyciągi Specyfikacja formatu plików MT Wstęp Struktura komunikatu MT940 - Wyciągi Struktura pola :86: Import danych niefinansowych Wstęp Kontrahenci gotówkowi Kontrahenci krajowi Kontrahenci zagraniczni Eksport danych niefinansowych Wstęp Banki krajowe Kontrahenci gotówkowi Kontrahenci krajowi Kontrahenci zagraniczni Urzędy skarbowe Waluty Kontakt 35 2

3 1. Import płatności 1.1 Wstęp W celu zaimportowania płatności należy utworzyć szablon importu płatności, lub wykorzystać zdefiniowane przez Bank formaty Proffice PLI lub Proffice PLA. Wykorzystujemy w tym celu funkcję Przelewy > Import lub Bazy danych > Import. Następnie należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj danych, które będą importowane. Dostępne są następujące opcje dotyczące importu zleceń płatności: Autowypłata Pekao zlecenie Polecenie zapłaty Przelew do US Przelew do ZUS Przelew krajowy Przelew zagraniczny Transfer środków Tworzenie szablonu importu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w importowanym pliku. Przy tworzeniu szablonów importu w PekaoBIZNES 24 występują następujące parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj importowanych danych: Nazwa szablonu nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym importu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą importowane za pomocą szablonu np: Płatności krajowe 1. Strona kodowa wybór sposobu kodowania polskich znaków. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO , CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków. Format daty kolejność podawania roku, miesiąca i dnia w szablonach, w których jednym z pól jest data (np. data wykonania w płatnościach krajowych). Separator danych unikalny znak rozdzielający poszczególne pola. Separator dziesiętny znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych Separator daty znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę. Pola tekstowe w cudzysłowach pola w cudzysłowach będą traktowane jako tekstowe. Nazwy pól w nagłówku po zaznaczeniu system zignoruje pierwszy rekord traktując go jako informacyjny. 3

4 W następnym kroku należy określić kolejność pól w importowanym pliku. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w polach Pola dostępne oraz Struktura pliku. Nazwy pól obowiązkowych dla danego rodzaju danych są o wymienione w polu Struktura pliku. W każdym szablonie jest również dostępne polecenie Ignoruj. Umieszczenie polecenia w szablonie powoduje opuszczanie pola podczas importu. Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w polu Pola dostępne i przyciskając przycisk Dodaj. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków W górę, W dół. W przypadku niektórych pól jest możliwe ich powielenie tzn. zaimportowanie większej ilości pól o podobnej treści. Operację taką można wykonać zaznaczając pole, a następnie wcisnąć przycisk Powiel. Należy jednak pamiętać, że w systemie PekaoBIZNES 24 będzie możliwe zapisanie jedynie rekordów, w których łączna ilość znaków dla danego pola nie przekracza ilości znaków dopuszczonych w systemie Eliksir np. szczegóły zlecenia 140 znaków. Oznaczenia użyte w opisie: Rodzaj pola O - obowiązkowe N - opcjonalne Format n - pole numeryczne a - pole alfanumeryczne (znakowe) d - data F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości 1.2 Przelew krajowy Przelewy krajowe w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. 4

5 W przypadku przelewów krajowych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota w złotych, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny. Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Szczegóły zlecenia (O/a/140/V) szczegółu płatności, pole może być powielane Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu. Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) nazwa miejscowości kontrahenta, pole może być powielane Tryb realizacji (N/a/1/F) parametr dla przelewów ustalający tryb realizacji: Z przelew zwykły P przelew pilny S przelew SORBNET Ulica kontrahenta (N/a/35/V) ulica kontrahenta, pole może być powielane 1.3 Przelew płacowy Przelewy płacowe w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. Funkcja przelewy płacowe pozwala wyodrębnić w systemie płatności z tytułu wynagrodzeń i nadać do nich odrębne uprawnienia użytkownikom systemu, co pozwala na zachowanie poufności wynagrodzeń. Przelewy płacowe mają dostępne pola identyczne do przelewów krajowych. O tym, że przelewy maja być zaimportowane jako płacowe użytkownik decyduje na końcu procesy importu zaznaczając opcję Przelew płacowy. 1.4 Przelewy skonsolidowane Przelewy skonsolidowane w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. Przelew krajowy z rachunku w PLN na rachunek prowadzony w Pekao SA lub w innym banku krajowym. przelewy skonsolidowane ułatwiają realizowanie przelewów. Import przelewów skonsolidowanych przebiega w sposób analogiczny jak płatności krajowych. O tym, że przelewy maja być zaimportowane jako skonsolidowane użytkownik decyduje na końcu procesy importu zaznaczając opcję Przelew skonsolidowany. 1.5 Płatności ZUS Przelewy do ZUS w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 5

6 Do importu poleceń przelewu na rzecz ZUS należy utworzyć oddzielny szablon. Kontrolowane są wtedy wszystkie pola konieczne do realizacji tego typu płatności zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia roku Dz.U nr 285, poz Dla przelewów ZUS użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól (pola nieobowiązkowe w oknie Pola dostępne ): Deklaracja (RRRRMM) (O/n/6/F) numer deklaracji w formacie rok (4 cyfry), miesiąc (2 cyfry) razem 6 cyfr (np ) Identyfikator uzupełniający (O/a/14/V) identyfikator zgodny z typem identyfikatora uzup. Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota w złotych, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny. NIP płatnika (O/n/10/F) NIP płatnika deklaracji Numer deklaracji (O/n/2/F) numer deklaracji w formacie 2 cyfry (np 01) Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) numer konta ZUS zależnie od typu wpłaty: należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należność z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne należność z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Typ identyfikatora uzup. (O/a/1/F) do wyboru: R - REGON P - PESEL 1 - Seria i numer dowodu osobistego 2 - Seria i numer paszportu Typ wpłaty (O/a/1/F): A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, B jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, D jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, E jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, M jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, S jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, T jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności, U jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego. Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu. Numer decyzji/umowy/tyt. wykon. (N/a/15/V) jeżeli wpisano A, B lub D numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty; jeżeli wpisano E numer tytułu wykonawczego; jeżeli wpisano T numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek; jeżeli wpisano U numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny. 6

7 1.6 Płatności US Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych na rachunki Urzędów Skarbowych zawierają pola wymagane w oknie Struktura pliku, pola opcjonalne zawiera okno Pola dostępne. Opis pól płatności US: Identyfikator (O/a/20/V) identyfikator zgodny z typem identyfikatora Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Numer okresu (O/n/4/F) Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Rok zleceń (O/n/2/F) Symbol formularza płatności (O/a/7/V) symbol formularza płatności podatkowej Typ identyfikatora (O/a/1/F) do wyboru: N - NIP R - REGON P - PESEL 1 - Seria i numer dowodu osobistego 2 - Seria i numer paszportu Typ okresu Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu. Identyfikacja zobowiązania (N/a/35/V) dodatkowe dane identyfikujące rodzaj zobowiązania podatkowego 1.7 Przelew zagraniczny Przelewy zagraniczne w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane z, lub na rachunki walutowe. W przypadku przelewów zagranicznych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kraj banku kontrahenta (O/a/2/F) Kraj kontrahenta (O/a/2/F) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, dziesiętne części podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane 7

8 Rachunek kontrahenta (O/a/34/V) rachunek uznawany (jeżeli rachunek zawiera litery, należy używać dużych znaków) Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Waluta (O/a/3/F) trzyznakowy kod ISO waluty Adres banku kontrahenta (N/a/70/V) pole adresu banku kontrahenta, może być powielane Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Kod SWIFT banku kontrahenta (O/a/11/V) kod SWIFT banku kontrahenta Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, miejscowość kontrahenta Nazwa banku kontrahenta (N/a/35/V) pole nazwy banku kontrahenta, może być powielane Osoba kontaktowa (N/a/35/V) Rachunek rozliczenia kosztów (N/n/26/F) rachunek do rozliczenia kosztów zgodny ze standardem NRB Szczegóły zlecenia (O/a/140/V) pole szczegółów płatności, może być powielane Sposób rozliczenia kosztów (N/1/a/F) 0 - OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca 1 - BN1 - Bank krajowy > zleceniodawca / Bank zagraniczny > kontrahent 2 - BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent Sygnatura Telefon kontaktowy Ulica kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta 1.8 Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty w PekaoBIZNES 24 może być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. W przypadku poleceń zapłaty użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Identyfikator płatności (O/a/20/V) Identyfikator z upoważnienia (zgody na obciążenie rachunku) jaka wierzyciel podpisuje z dłużnikiem (maksymalnie 20 znaków) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny NIP zleceniodawcy (O/n/10/F) numer NIP zleceniodawcy Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek uznawany zgodny ze standardem NRB Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Szczegóły płatności (O/a/93/V) szczegóły zlecenia Data do (N/d/10/F) data do której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data od (N/d/10/F) data od której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data realizacji (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) kod, miejscowość kontrahenta Tytuł płatności Ulica kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta Adres zleceniodawcy (N/a/200/V) pole adresu zleceniodawcy, może być powielane 8

9 Nazwa zleceniodawcy (N/a/70/V) pole nazwy zleceniodawcy, może być powielane 1.9 PEKAO Zlecenie Pekao zlecenie w PekaoBIZNES 24 może być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA. W przypadku Pekao zlecenia użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Identyfikator płatności (O/a/20/V) Identyfikator z upoważnienia (zgody na obciążenie rachunku) jaka wierzyciel podpisuje z dłużnikiem (maksymalnie 20 znaków) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny NIP zleceniodawcy (O/n/10/F) numer NIP zleceniodawcy Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek uznawany zgodny ze standardem NRB prowadzony w Banku Pekao SA Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Szczegóły płatności (O/a/93/V) szczegóły zlecenia Data do (N/d/10/F) data do której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data od (N/d/10/F) data od której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data realizacji (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) kod, miejscowość kontrahenta Tytuł płatności Ulica kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta Adres zleceniodawcy (N/a/200/V) pole adresu zleceniodawcy, może być powielane Nazwa zleceniodawcy (N/a/70/V) pole nazwy zleceniodawcy, może być powielane 1.10 Transfer środków Transfer środków może być realizowany między rachunkami firmy funkcjonującymi w systemie PekaoBIZNES 24 zarówno złotowymi jak i walutowymi. W przypadku transferu środków użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek uznawany zgodny ze standardem NRB 9

10 Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Szczegóły zlecenia (N/a/35/V) szczegóły zlecenia, może być powielane 1.11 Autowypłata Autowypłata jest zleceniem płatniczym blokującym środki na rachunku dla wskazanej osoby w określonej kwocie, może być realizowana w polskich złotych. W przypadku autowypłaty użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Data ważności (O/d/10/F) data ważności blokady środków na rachunku (maksymalnie dziś + 90). Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego (O/a/23/V) Nazwisko i imię osoby na rzecz której wykonana jest blokada środków PESEL kontrahenta gotówkowego (O/n/11/F) numer PESEL osoby na rzecz której wykonana jest blokada środków Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Data zlecona (N/d/10/F) data od której obowiązuje blokada. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Szczegóły zlecenia (N/a/35/V) szczegóły zlecenie, może być powielane 1.12 Zlecenia SEPA W zleceniach SEPA nie można używać znaków diakrytycznych. W przypadku zlecenie SEPA użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kod SWIFT banku kontrahenta (O/a/11/V) kod SWIFT banku kontrahenta Kraj banku kontrahenta (O/a/2/F) Kraj kontrahenta (O/a/2/F) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/a/35/V) rachunek kontrahenta, zgodny ze standardem IBAN Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB Szczegóły zlecenia (O/a/140/V) pole szczegółów płatności, może być powielane 10

11 Osoba fizyczna/firma (O/a/2/F) OF osoba fizyczna, MP - firma Identyfikator End-to-End (O/a/35/V) Identyfikator SEPA Adnotacje (N/a/140/V) Adnotacje dla Banku Adres banku kontrahenta (N/a/70/V) pole adresu banku kontrahenta, może być powielane Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Ignoruj (a) pole zostanie zignorowane przy imporcie Kod statystyczny (N/a/3/V) w przypadku braku kodu automatycznie importowany jest do formatki kod A60 Miejscowość kontrahenta (O/a/35/V) pole adresowe, miejscowość kontrahenta Nazwa banku kontrahenta (N/a/35/V) pole nazwy banku kontrahenta, może być powielane Sygnatura (N/a/16/V) szczegóły zlecenie, może być powielane Ulica kontrahenta (O/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta Zleceniodawca Identyfikator BIC (N/11/a/F) kod BIC zleceniodawcy Zleceniodawca Identyfikator organizacji (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja nadawcy Odbiorca Identyfikator BIC (N/11/a/V) kod BIC odbiorcy Odbiorca Identyfikator organizacji (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Inna identyfikacja osoby (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Data urodzenia (N/10/a/F) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Odbiorca Miasto urodzenia (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Województwo urodzenia (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Kraj urodzenia (N/2/a/F) dodatkowa identyfikacja odbiorcy kod kraju 1.13 Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI Wymagania dotyczące pliku W pliku przesyłki nie ma sekcji nagłówkowej; W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych; Wszystkie pola są obowiązkowe. Jeżeli pola szczegółów płatności i informacji klient - bank są puste, to w pliku przesyłki zostaną pominięte; Do tworzenia pliku zawierającego płatności preferowana jest strona kodowa CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane należy wypełniać dużymi literami; Każde polecenie znajduje się w oddzielnym wierszu, znakiem końca wiersza jest ciąg znaków <CR><LF> (ASCII ); Pola tekstowe są wpisywane pomiędzy znakami cudzysłowów (" ") (Hex 22); Separatorem pól polecenia płatniczego jest przecinek ("," = Hex 2C); Dane zleceniodawcy i kontrahenta zawierające się w kilku wierszach są oddzielone separatorem " " (Hex 7C); Format plików płatności krajowych PLI Oznaczenia użyte w opisie plików płatności krajowych Rodzaj pola Format n - pole numeryczne O - obowiązkowe a - pole alfanumeryczne (znakowe) N - opcjonalne d - data w formacie RRRRMMDD F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości Przykład: 3 n F zawsze 3 cyfry; 34 a V tekst do 35 znaków; 4*35 a V do 4 linii po max. 35 znaków 11

12 Opis formatu pliku płatności krajowych Numer pola Opis pola O / N Format Przykład PLI_1 Typ operacji Płatność O 3 n F Płatność ZUS Polecenie zapłaty PLI_2 Data płatności RRRRMMDD O 8 d F PLI_3 Kwota płatności Uwaga: ostatnie dwa znaki grosze O 15 n V PLI_4 Identyfikator banku zleceniodawcy O 8 n V PLI_5 Nie używane, wartość zawsze 0 O 1 n F 0 PLI_6 Numer rachunku zleceniodawcy O 34 a V " " PLI_7 Numer rachunku kontrahenta O 34 a V " " PLI_8 Nazwa i adres zleceniodawcy ** O 4*35 a V "NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO PLI_9 Nazwa i adres kontrahenta ** O 4*35 a V PLI_10 Nie używane, wartość zawsze 0 O 1 n F 0 PLI_11 Identyfikator banku kontrahenta O 8 n F PLI_12 Szczegóły płatności ** O 4*35 a V PLI_13 Pole puste O 2 a F "" PLI_14 Pole puste O 2 a F "" PLI_15 Klasyfikacja polecenia: "51" kod 110 w polu PLI_1 "01" kod 210 w polu PLI_1 PLI_16 Informacje klient bank O 2 a F "51" N 1*16a, 5*35 a Znak końca polecenia O <CR><LF> ZLECENIODAWCY" "NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHENTA MIASTO KONTRAHENTA" "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI" I pole Sygnatura, kolejne pola nie wykorzystywane w PekaoBIZNES 24 Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności Nie wypełnione pole szczegółów płatności: 110, ,121212, ,0," "," ","NAZW A ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHE NTA MIASTO KONTRAHENTA",0, ,"","","","51","sygnatura" Wypełnione pole szczegółów płatności: 110, ,121212, ,0," "," ","NAZW A ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHE NTA MIASTO KONTRAHENTA",0, ,"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁA TNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI","","","51","sygnatura" Opis: kwota 1212,12 (ostatnie dwa znaki - grosze) bank zleceniodawcy bank kontrahenta rach. zleceniodawcy rach. kontrahenta ** wymagane 4 linie oddzielone znakiem " " - np. wypełniona jedna linia: "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI " 12

13 Płatności ZUS * Płatność dla ZUS wyróżniają: Kod polecenia płatności: 120 Klasyfikacja polecenia: 51 Wymóg odpowiedniego formatu pola szczegóły płatności Płatnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat należności z tytułu składek na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS: (należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) (należność z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne) (należność z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) Opis formatu szczegółów płatności dla zleceń ZUS Numer pola Pierwszy wiersz szczegółów płatności Drugi wiersz szczegółów płatności Trzeci wiersz szczegółów płatności Opis pola NIP płatnika W polu należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek, spacji, itp.). Typ i identyfikator płatnika Część pierwsza pola (typ): R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON. P, gdy płatnik jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL. 1 dla dowodu osobistego, 2 dla paszportu. Część druga pola (identyfikator): bez odstępów i znaków rozdzielających (bez kresek i znaków rozdzielających). Jeżeli w polu Typ wpisano: R - to należy wpisać numer REGON, P - to należy wpisać numer PESEL, 1 - to należy wpisać serię i nr dowodu osobistego, 2 - to należy wpisać serię i numer paszportu. Typ data i numer składki Część pierwsza pola (rodzaj składki): A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, B jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, D jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, E jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, M jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, S jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, T jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności, U jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego. Część druga pola (data): jeżeli wpisano A lub B - rok i miesiąc, którego dotyczy błędnie O / N Format Przykład O 10nF O 1a 14a V P O 1a 6n 2n F S * Format szczegółów płatności dla ZUS został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia roku (Dz.U ) 13

14 sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy, jeżeli wpisano S - rok i miesiąc wykazany w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy, jeżeli wpisano M - rok i miesiąc bieżąco złożonej deklaracji rozliczeniowej lub deklaracji rozliczeniowej za wybrany miesiąc wcześniejszy z okresu, za który dokonywana jest wpłata. Wskazanie deklaracji jest równoznaczne z dyspozycją płatnika składek co do kolejności pokrywania zobowiązań; jeżeli wpisano S lub M - rok i miesiąc, którego wpłata dotyczy, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc; jeżeli wpisano T - rok i miesiąc terminu, do którego odroczono wpłatę; jeżeli wpisano U - rok i miesiąc wyznaczonego terminu raty; jeżeli wpisano D lub E - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym Część trzecia pola (numer): 1. jeżeli wpisano S lub M - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia: a) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01, b) w przypadku zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej: 40 - dla deklaracji rozliczeniowej: - składanej za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca, - składanej za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40, c) w przypadku: - powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, - wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów, - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne, - banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, - innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, - instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej: 51 - dla deklaracji rozliczeniowej, 14

15 52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51, d) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: 51 - dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51, e) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego: 70 - dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70 f) w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości: 80 - dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 80; 2. jeżeli wpisano S lub M - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, jeżeli wpłata dotyczy składki za ten miesiąc, należy wpisać 01; 3. jeżeli wpisano S lub M - w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, należy wpisać: 01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01, 40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc, włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40, Czwarty wiersz szczegółów płatności 4. jeżeli w polu 09 wpisano A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla: decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego. Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego: jeżeli wpisano A, B lub D - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty; jeżeli wpisano E - numer tytułu wykonawczego; jeżeli wpisano T - numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek; jeżeli wpisano U - numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny. N 15aV Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności dla ZUS Składka na ubezpieczenia społeczne: 120, ,11100, ,0," "," ","NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO ZLECENIODAWCY ","ZUS-UBEZPIECZENIA SPOLECZNE ",0, ," P S ","","","51","sygnatura" Składka na ubezpieczenia zdrowotne: 120, ,22200, ,0," "," ","NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO ZLECENIODAWCY ","ZUS-UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ",0, ," P S ","","","51" Składka na FPIFGSP: 15

16 120, ,33300, ,0," "," ","NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO ZLECENIODAWCY ","ZUS-FPIFGSP ",0, ," P S ","","","51" UWAGA! Program przyjmuje polskie znaki typu: ą, ć ę, ł, ń, ś, ó, ź, ż, ale ze względu na wymogi Krajowej Izby Rozliczeniowej dotyczącej rozliczeń w systemie Elixir bezwzględnie nie należy ich wykorzystywać do uzupełniania omawianych pól Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego Płatność dla US wyróżniają: Kod polecenia płatności: 110 Klasyfikacja polecenia: 71 Wymóg odpowiedniego formatu pola szczegóły płatności Opis formatu szczegółów płatności dla płatności do Urzędu Skarbowego Numer pola Pierwszy wiersz szczegółów płatności Pierwszy wiersz szczegółów płatności Pierwszy wiersz szczegółów płatności Pierwszy/ drugi wiersz szczegółów płatności Opis pola O / N Format Przykład Typ i numer identyfikatora O /TI/1aF14aV /TI/N Okres O /OKR/2nF1aF4nV /OKR/02M10 Symbol formularza płatności O /SFP/6aV /SFP/PIT37 Identyfikacja zobowiązania N /TXT/21aV /TXT/ZAPŁATA PODATEK NOWAK Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu szczegółów płatności, to jego pozostała część powinna zostać umieszczona w następnym wierszu, gdzie na początku powinien zostać umieszczony znak kontynuacji "//" (dwa znaki Hex 2F). Przykładowy rekord poleceń na rzecz US 110, ,120000, ,0," "," ","NAZW A ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY MIASTO ZLECENIODAWCY","URZAD SKARBOWY WARSZAWA BIELAN Y SKALBMIERSKA WARSZAWA ",0, ,"/TI/N /OKR/02M10/SFP/PIT37 /TXT/ZAPťA TA PODATEK NOWAK ","","","71" Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty wyróżniają: Kod polecenia płatności: 210 Klasyfikacja polecenia: 01 Rozszerzenie pliku: PLD Wymóg odpowiedniego formatu pola szczegóły płatności Opis formatu szczegółów płatności dla polecenia zapłaty Numer pola Opis pola O / Format Przykład 16

17 Pierwszy wiersz szczegółów płatności Drugi wiersz szczegółów płatności Numer NIP zleceniodawcy i identyfikator płatności Tytuł płatności N O /NIP/10n/IDP/20a /NIP/ /IDP/ MAREK N /TYT/2n /TYT/01 UWAGI: Jeżeli identyfikator płatności zawiera ponad 15 znaków i nie mieści się w jednym wierszu szczegółów płatności, to pozostały człon rekordu przenosimy do drugiego wiersza, który rozpoczyna się od "//"(HEX 2F). Przykład: /NIP/ /IDP/ KOSMETY //KSERW Szczegółowy opis pola tytuł Płatności: Nazwa pola /TYT/ (Drugi wiersz szczegółów płatności) Jeżeli /TYT/ = od 01 do 07 /OD/ (Drugi wiersz szczegółów płatności) /DO/ (Drugi wiersz szczegółów płatności) O / N N N N Format /TYT/2n /OD/8n /DO/8n Opis Tytuł płatności: brak 01 Rachunek za telefon 02 Abonament RTV 03 Czynsz 04 Energia elektryczna 05 Gaz 06 Woda 07 Rata ubezpieczeń Data od kiedy w formacie RRRRMMDD Data do kiedy w formacie RRRRMMDD Jeżeli po /TYT/ nie występuje kod 01 do 07 (brak standardowego tytułu polecenia zapłaty) Drugi wiersz szczegółów płatności N 23a Dowolny tekst szczegółów płatności Trzeci wiersz szczegółów płatności N 35a Dowolny tekst szczegółów płatności Czwarty wiersz szczegółów płatności N 35a Dowolny tekst szczegółów płatności Przykładowe rekordy pliku poleceń zapłaty 210, , , ,0," "," ","MAX COSMETICS SP.ZO.O. UL. MARIANA MIEJSCOWOSC","COSMETIC SERWIS UL. ZBYSZKA MIASTO",0, ,"/NIP/ /IDP/ KOSMETY //KSERW/TYT/ZAPL.F.6843 MINUS FK ","","","01" 210, ,210519, ,0," "," ","MAX COSMETICS SP.ZO.O. UL. MARIANA MIEJSCOWOSC","FIRMA HANDLOWA INZYNIERSKA MIASTO",0, ,"/NIP/ /IDP/ FIRMA /TYT/ZAPL.ZA F M INUS F 171/ ","","","01" 17

18 1.14 Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych System PekaoBIZNES 24 rozpowszechniany przez Bank Pekao SA do importu formatu PLA wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci SWIFT MT Wymagania dotyczące pliku Nazwa pliku powinna odpowiadać standardom DOS (8+3 baz polskich znaków); Rozszerzenie pliku przesyłki ma postać PLA; W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych; Plik przesyłki PLA zawiera nagłówek pliku i bloki poleceń; Każde polecenie zaczyna się znakiem "{", zawiera rekord wstępny (nagłówek polecenia), polecenie właściwe, i kończy się znakiem "-}". Poszczególne bloki nagłówka oddzielone są od siebie kombinacją znaków "}{"; Kolejne polecenia płatnicze oddzielone są znakiem"$" Format plików płatności zagranicznych PLA Oznaczenia użyte w opisie plików płatności zagranicznych Rodzaj pola Format n - pole numeryczne (znaki 0-9) O - obowiązkowe a - pole alfanumeryczne N - opcjonalne F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości Przykład: 3 n F zawsze 3 cyfry; 34 a V tekst do 35 znaków; 4*35 a V do 4 linii po max. 35 znaków Opis formatu pliku płatności zagranicznych Struktura nagłówka pliku Numer Nazwa <CR><LF>:01: Opis pola Referencje klienta O / N O Format 16aV <CR><LF>:02: Suma wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A: O 17nV <CR><LF>:03: Liczba poleceń w przesyłce O 5nV <CR><LF>:04: Kod Swift (nr rozliczeniowy) banku zleceniodawcy O 11aV <CR><LF>:05: Nazwa i adres zleceniodawcy wiersze oddzielone <CR><LF> O 4*35aV <CR><LF>:07: Nazwa pliku O 12aV Struktura nagłówka polecenia {1:F01 Stała Basic Header Block xxxxxxxaxxxx Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku zleceniodawcy uzupełniony do 12 znaków znakami X bbbb Numer przesyłki (tworzony automatycznie z zakresu ) tttttt} Numer transakcji (numer bieżący polecenia w przesyłce z zakresu ) {2:I100 Stała Application Header Block xxxxxxxaxxxx Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku kontrahenta uzupełniony do 12 znaków znakami X y Symbol rodzaju płatności N Przekaz standardowy U Płatność teleksem lub SWIFT-em 18

19 A Weksel trasowany, przesyłka zwykła B Weksel trasowany, przesyłka polecona C Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa D Weksel trasowany, ekspres polecony E Weksel trasowany na zleceniodawcę F Weksel trasowany na zleceniod. polecony G Weksel trasowany na zleceniod. ekspres H Weksel trasowany na zleceniod., ekspres polec. 1} Stała koniec Application Header Block {4: Stała Text Block (tu znajdują się poszczególne zlecenia płatnicze) -} Kolejne polecenia w przesyłce oddziela symbol "$", następne polecenie zaczyna się symbolem "{", po którym, w tym samym wierszu, następuje początek nagłówka polecenia. Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF> (ASCII ). Struktura zlecenia płatniczego Numer Nazwa Opis pola / Przykład O / Format N <CR><LF>:20: Sygnatura :20:SYGNATURA O 16aV <CR><LF>:32A: Opis płatności :32A:050101USD2323,23 Subpole 1 Data waluty polecenia (RRMMDD) O 6nV Subpole 2 Kod ISO waluty kwoty polecenia 3aV Subpole 3 Kwota polecenia 15nV <CR><LF>:50: Nazwa i adres zleceniodawcy :50:ZAKLADY AZOTOWE UL.ZALAMANA 10 O 4*35aV KROTOSZYCE <CR><LF>:52D: Rachunek i Bank zleceniodawcy :52D: PLN111,00 PL PL Subpole 1 Rachunek zleceniodawcy <CR><LF> 34aV O Subpole 2 Rachunek dla kosztów <CR><LF> 34aV Subpole 3 Kod ISO waluty odniesienia Kwota polecenia w walucie odniesienia <CR><LF> 3aF 15nV Subpole 4 Kod statystyczny <spacja> Kraj kontrahenta (ISO) <spacja> Kraj banku kontrahenta (ISO) 14aF 2aF 2aF <CR><LF>:57A: lub <CR><LF>:57D: <CR><LF>:59: Kod Swift banku kontrahenta :57A:IT4DERTBHB lub Nazwa i adres banku kontrahenta :57D: TD CANADA TRUST TRANSIT 749A BORDEAU RUE LA SALLE MONTREAL QUEBEC H7N3T2 CANADA UWAGA: pola :57A: i :57D: wykluczają się wzajemnie Rachunek i nazwa kontrahenta :59:/ PLAMENKA ANGEL STOYAN 785A BORDEAU RUE MONTREAL QUEBEC H9N2T7 CANADA O 11aV 4*35aV Subpole 1 Numer rachunku (po "/") /34aV Subpole 2 Nazwa kontrahenta 4*35aV <CR><LF>:70: Szczegóły płatności O 4*35aV O 19

20 (4 wiersze do 35 znaków oddzielone <CR><LF>) <CR><LF>:71A: Rozliczenie kosztów: BN1 - Bank krajowy>zleceniom. / Bank zagr>kontrah. OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca O 3aF BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent <CR><LF>:72: Informacje dodatkowe Subpole 1 Nie więcej niż 4 dwucyfrowe kody oddzielone <spacją> (ASCII 32) z listy poniżej: 01 Płatność tylko dla kontrahenta 02 Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem O 4*2nF 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem Standartowo Subpole 2 Partner do rozmów O 35aV Subpole 3 Wartość kodu statystycznego (treść kodu podanego w polu :52D: subpole 4) N 35aV Subpole 4 Kod statystyczny (informacje klient-bank 3 wiersze do 35 znaków oddzielone <CR><LF>) N 35aV Przykładowy plik przesyłki :01:REF :02:33,00 :03:1 :04: :05:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY :07: PLA {1:F XXXX }{2:I100XXXXXXXXXXXXN1}{4: :20: :32A:050728USD33,00 :50:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY :52D: PLN99,00 US US :57D:1_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA_BANKU_KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIEJS_BANKU_KONTRAHENTA :59:/ _PODPOLE-NAZWY_KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA_KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA_KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIWJSCOWOSC_KONTRAHENTA :70:1_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI 2_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI 3_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI 4_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI :71A:BN1 :72: _PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK 2_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK 3_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK 4_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK -} 20

21 2. Eksport danych operacyjnych 2.1 Wstęp W celu wyeksportowania danych operacyjnych należy utworzyć szablon eksportu, lub wykorzystać zdefiniowany przez Bank szablon eksportu MT940. Wykorzystujemy w tym celu funkcję Wyciągi > Eksport. Następnie należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj danych, które będą eksportowane. Dostępne są następujące opcje dotyczące eksportu danych operacyjnych: Historia operacji Historia zleceń Rachunki Wyciągi Tworzenie szablonu eksportu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w pliku wynikowym. Przy tworzeniu szablonów eksportu w PekaoBIZNES 24 występują następujące parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj eksportowanych danych: Nazwa szablonu nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym eksportu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą eksportowane za pomocą szablonu np: Przelewy wysłane. Strona kodowa wybór sposobu kodowania polskich znaków. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO , CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków. Format daty format prezentacji daty w pliku wynikowym. Separator danych unikalny znak rozdzielający poszczególne rekordy danych. Separator dziesiętny znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych Separator daty znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę. Pola tekstowe w cudzysłowach po zaznaczeniu pola system będzie umieszczał cudzysłów w każdym polu tekstowym. Nazwy pól w nagłówku w przypadku zaznaczenia system doda pierwszy rekord z nazwami pól. 21

22 W następnym kroku należy określić kolejność pól w pliku wynikowym. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w polu Pola dostępne. Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w polu Pola dostępne i przyciskając przycisk Dodaj. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków W górę, W dół. 2.2 Historia operacji W przypadku historii operacji użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Adres właściciela Dane kontrahenta 1 Dane kontrahenta 2 Dane kontrahenta 3 Data księgowania Data waluty Kod operacji Kwota Nazwa właściciela Opis kodu operacji Rachunek właściciela Referencje banku Tytuł operacji Waluta 2.3 Historia zleceń W przypadku historii zleceń użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Adres banku kontrahenta 22

23 Adres kontrahenta Adres zleceniodawcy Data i czas podpisu 1 Data i czas podpisu 2 Data i czas podpisu 3 Data i czas podpisu 4 Data i czas podpisu 5 Data i czas podpisu 6 Data wykonania Deklaracja (RRRRMM) Identyfikacja zobowiązania Identyfikator Kod SWIFT banku kontrahenta Kraj banku kontrahenta Kraj kontrahenta Kurs negocjowany Kwota NIP płatnika Nazwa banku kontrahenta Nazwa kontrahenta Nazwa płatnika Nazwa zleceniodawcy Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego Numer decyzji/umowy/tyt. wykon. Numer deklaracji Numer okresu Pesel kontrahenta gotówkowego Podpis 1 Podpis 2 Podpis 3 Podpis 4 Podpis 5 Podpis 6 Rachunek kontrahenta Rachunek kosztów Rachunek zleceniodawcy Ref. kursu neg. Rok zleceń Szczegóły zlecenia Sorbnet Status Status opis Symbol formularza płatności Typ identyfikatora Typ okresu Typ wpłaty Typ zlecenia Waluta 23

24 2.4 Rachunki W przypadku rachunków użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Alias Data salda Numer rachunku Saldo dostępne Saldo księgowe Typ rachunku Waluta 2.5 Wyciągi W przypadku wyciągów użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Dane kontrahenta 1 Dane kontrahenta 2 Dane kontrahenta 3 Data do Data księgowania Data od Data waluty Data wyciągu Id. banku prow. rachunek Kod operacji Kwota Kwota w walucie bazowej Nazwa właściciela Numer rachunku Numer wyciągu Obciążenia Opis kodu operacji Referencje banku Saldo dostępne Saldo końcowe Saldo początkowe Tytuł operacji Uznania Waluta 24

25 2.6 Specyfikacja formatu plików MT Wstęp Pliki MT940 dostępne za pośrednictwem systemu PekaoBIZNES 24, zawierają informację o wyciągach, operacjach i saldach. W plikach dostarczanych przez Bank będą Państwo otrzymywali informację o operacjach bankowych umożliwiającą sprawną analizę transakcji Struktura komunikatu MT940 - Wyciągi Zawartość kolumn w opisie formatu: Typ pola: v = zmienna długość c = stała długość Format: n = numeryczne cyfry 0-9 a = alfabetyczny litery A do Z an = alfanumeryczny Litery A do Z, cyfry 0 do 9 dop. znaki specjalne Status: o = pole opcjonalne nieobowiązkowe m = pole obowiązkowe musi zawierać podane informacje Formaty daty i czasu: RR = rok bez stulecia MM = miesiąc z wiodącym zerem DD = dzień z wiodącym zerem HH = godzina w układzie 24-godzinnym z wiodącym zerem MM = minuty z wiodącym zerem Separatory: przed każdym oznaczeniem pola: <CR><LF> (ASCII X 0D0A ). Poszczególne komunikaty należy oddzielić: <CR><LF><-> (ASCII X 0D0A2D ) Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w pliku. Pole ":86:" ma określoną strukturę. Pole może maksymalnie zawierać 800 znaków, natomiast SWIFT dopuszcza max. 390 znaków. Wiersz może maksymalnie składać się z 65 znaków. Znakiem oddzielającym poszczególne podpola pola 86 jest jeden znak ^ za kodem GVC. Nr. pola / znaczenie <CR><LF>:20: Numer referencyjny zlecenia Max. dł. w bajtach / Typ pola / Format Status Format i zawartość 16 / an / v m Numer referencyjny zlecenia- zawsze cyfra 1 <CR><LF>:25: Numer rachunku 35 / an / v m Numer rachunku Numer rachunku prezentowany wg. standardu IBAN /ccaaxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyy Gdzie: c kod kraju (2 a) a cyfra kontrolna ( 2 n) x numer Banku ( 8 n) y numer rachunku ( 16 n) 25

26 <CR><LF>:28C: Numer wyciągu <CR><LF>:60x: Saldo początkowe Podpole 1 Wskaźnik ma/winien Podpole 2 Data księgowania Podpole 3 Waluta 9 / n / v m 25 / v m 1 / an / c m Zawartość: xxxxx lub xxxxx/yyy gdzie: xxxxx = nr wyciągu yyy = nr strony, począwszy od 1 Saldo początkowe Dokładnie jeden znak alfanumeryczny x = F początkowe x=m pośrednie C = kredytowe (ma) D = debetowe (winien) 6 / n / c m RRMMDD = data księgowania 3 / an / c m Kod waluty wg ISO-4217 Podpole 4 Saldo 15 / n / v m Kwota w walucie rachunku z przecinkiem jako znak dziesiętny Format: ,00 Początek sekwencji powtórzeń pól ":61:" i ":86:" <CR><LF>:61: 102 / / v o Wiersz operacji Podpole 1 Data waluty 6 / n / c m Format : RRMMDD Podpole 2 Data księgowania 4 / n / c o Format : MMDD Podpole 3 2 / an/ v m C = saldo kredytowe Wsk. Winien/ma Podpole 4 Rodzaj waluty Podpole 5 Kwota Podpole 6 Kod księgowania Podpole 7 Referencja klienta 1 / an / c o 15 / n / v m 4 / an / c m 16 / an / v m Separator 2/an/c o Podpole 8 Referencje banku <CR><LF>:86: Dowolne pole <CR><LF>:62x: Rodzaj salda Podpole 1 Wskaźnik Winien/Ma Podpole 2 Data księgowania Podpole 3 Waluta Podpole 4 Kwota <CR><LF>:64: Aktualne saldo wg daty waluty 16/an/v o Referencje banku D = saldo debetowe Ostatnie miejsce kodu ISO (3. miejsce kodu waluty). Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym części dziesiętne Format: ,00 Kod księgowania, przy czym na 1. miejscu zawsze "N" Referencja klienta 1 do 16 znaków alfanumerycznych Nie są umieszczane referencja klienta i wstawiane jest "NONREF". Separator: // Występuje tylko wtedy, gdy istnieje podpole / / v o Dowolne pole - ogólnego stosowania Max. 800 znaków po 65 znaków w wierszu Opis struktury pola jest przedstawiony w dalszej części instrukcji 25 // v m x = F dla salda końcowego 1 / an / c m C = Credit D = Debit 6 / n / c m Format: RRMMDD = aktualna data księgowania 3 / an / c m Kod waluty zgodnie z ISO / n / v m 25 / / v m Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym dziesiętne części jednostki waluty Format: ,00 26

27 Podpole 1 Wskaźnik Winien/Ma Podpole 2 Data księgowania Podpole 3 Waluta Podpole 4 Kwota 1 / x / f m C = Credt D = Debit 6 / n / c m Format: RRMMDD 3 / x / c m Kod waluty wg ISO 15 / n / v m Kwota z przecinkiem (dla części dziesiętnej) Format: , Struktura pola :86: Uwagi: Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w wyciągu. Pole może maksymalnie zawierać 800 znaków, natomiast SWIFT dopuszcza max. 390 znaków. Wiersz może maksymalnie składać się z 65 znaków. Znakiem oddzielającym poszczególne podpola strukturalnego pola :86: jest jeden znak ^ za kodem GVC. Jeśli pole ze statusem o (opcjonalne) nie zawiera wartości, to nie powinno występować w polu :86: Podpola pola :86: Max. długość w bajtach / Typ pola / Format Status Format i zawartość po zmianach GVC 3 / n / c m Kod operacji s 1 / an / c m s = ^ / an / v m Treść operacji / an / v o Szczegóły płatności / an / v o Szczegóły płatności / an / v o Szczegóły płatności / an / v o Szczegóły płatności / an / v o Szczegóły płatności / an / v o Szczegóły płatności / an / v o Informacje dodatkowe / an / v o Informacje dodatkowe / an / v o Informacje dodatkowe / an / v o Numer Banku kontrahenta / an / v o Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek nie jest w standardzie NRB / IBAN / an / v o Nazwa kontrahenta (linia 1) Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość / an / v o Nazwa kontrahenta (linia 2) Kontynuacja podpola 32: nazwa kontrahenta Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość 34 3 / n / v o Uzupełnienie kodu operacji czwarty znak kodu operacji jako pierwszy( licząc od prawej ), 27

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLA ver. 5p8.100225.1 Opis struktury pliku ulticash PLA 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.2 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2011-11-22

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.3 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-01-24

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA PROFFICE Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLI ver. 5p4.110210.1 Opis struktury pliku ulticash PLI 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej jest jedynym dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpłat należności

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.02, 01-01-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2017-11-14_DR 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.03, 22-09-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 1. Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów krajowych

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU PLA / T103... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku PLA / T103... 4 Przykłady

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ;

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ; POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.pl Grudziądz, 20 października 2014 roku NOK.331.30.14 Dotyczy: Zadanych

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20170622 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24 Spis treści Plik w formacie VideoTel...4 Import przelewów

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

MultiCash opis pliku płatności walutowych

MultiCash opis pliku płatności walutowych MultiCash opis pliku płatności walutowych Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w arszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 arszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.04, 01-06-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.05, 20-11-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015 Instrukcja eksportu i importu danych

Bardziej szczegółowo

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Mistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta pliku płatności i kontrahentów importowany za pomocą szablonów VideoTEL ver. 5p5.100225.1 1. Opis struktury pliku VideoTEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Format Multicash PLI (Elixir 0)... 4 2.1. Format importu przelewów krajowych... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1.

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 2 2.1.2. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH 4 2.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH

Bardziej szczegółowo

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System bankowości elektronicznej Alior Banku umożliwia importowanie zleceń zgodnych z formatem komunikatów opracowanym w systemie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZENNK USTAW RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 1998 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENA : 981 - Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określen i a wzoru bankowego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03)

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WERSJA 2.00, 11.07.2016 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS)

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD,

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20140404 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2017 r. e-składka nowy wymiar rozliczeń

Warszawa, dnia 6 października 2017 r. e-składka nowy wymiar rozliczeń Warszawa, dnia 6 października 2017 r. e-składka nowy wymiar rozliczeń 2 e-składka nowy wymiar rozliczeń Opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r. Płatnik Rozlicza składki Ustala należność Opłaca składki

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW Aby wejść na zakładkę Nowy szablon importu Użytkownik wybiera zakładkę Płatności, która znajduje się w górnym menu. Następnie z menu bocznego należy wybierać Import danych.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Spis treści Spis treści Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

OPŁACASZ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK POBIERANYCH PRZEZ ZUS?

OPŁACASZ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK POBIERANYCH PRZEZ ZUS? OPŁACASZ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK POBIERANYCH PRZEZ ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego Przeczytaj! kwiecień 2015 publikacja bezpłatna Opłacasz należności z tytułu składek pobieranych przez

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MultiCash opis pliku płatności krajowych

MultiCash opis pliku płatności krajowych MultiCash opis pliku płatności krajowych Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w arszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 arszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 978, +8 (22) 690

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU Start Mini Komfort Premium Załącznik Nr 15 do ZPZ nr A/18 /2016 Załącznik do Regulaminu Rachunki, operacje i usługi bankowe dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki S.A. PekaoBiznes24 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI BRE Bank SA - mbank zaświadcza: posiada w mbanku rachunek karty kredytowej o numerze 1011402004000012345678901, NAZWA WIERZYCIELA: MARIA BANKOWA TYTUŁ OPERACJI: PRZEKAZ

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet Tabela funkcji dostępnych w db powernet Funkcja Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków Historia operacji - pełny

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową Spis treści: Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową 1. Wstęp...3 2. Struktura i organizacja dokumentu...3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych...3 3.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo