Analiza i strategia R&D w biotechnologii i farmacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i strategia R&D w biotechnologii i farmacji"

Transkrypt

1 Analiza i strategia R&D w biotechnologii i farmacji Rafał Derlacz Zakład Regulacji Metabolizmu, Wydział Biologii, UW

2 Definicja przedsięwzięcia biznesowego Analiza makrootoczenia (PESTLE) Klient Wartość Model Kim jest klient? Jakie są zyski klienta (potencjał)? Na czym zarabia klient? Co jest wartością dla klienta? Co motywuje klienta? Charakter klienta? Co powinno być naszą ofertą? Model strategiczny biznesu? Co jest naszą ofertą? Na czym będziemy zarabiać? Jakie są nasze koszty?

3 P olityczne E konomiczne S połeczne T echnologiczne L (Prawne) E (Środowiskowe) Obecny poziom Wyzwania Perspektywy Ryzyko

4 P olityczne E konomiczne S połeczne T echnologiczne L (Prawne) E (Środowiskowe) polityka i programy rządowe definiujące funkcjonowanie biznesu (kwestie podatkowe, nastawienie do innowacyjności, inicjatywy rządowe z zakresu R&D) sytuacja ekonomiczna klienta, finansowe warunki działania biznesu (sytuacja gospodarcza kraju, cykle gospodarcze, wartość pieniądza, stopy procentowe, zewnętrzne źródła finansowania, inwestycje w R&D) uwarunkowania społeczne i kulturowe warunkujące zachowania klienta = konsumenta (demografia, styl życia, religia, nastawienie społeczeństwa do biotechnologii, GMO, zapłodnienie in vitro, dostępność ochotników do testowania nowych technologii, terapii) naukowe i technologiczne zaplecze dla prowadzenia działalności R&D (cykl produktów R&D, tempo postępu technicznego, konkurencja technologiczne, dostęp do wiedzy, dojrzałość technologiczna) regulacje prawne dotyczące działalności R&D, prawo o ochronie własności intelektualnej, proces uzyskiwania patentów (wszystkie przepisy regulujące działanie R&D, także np. BHP, związki zawodowe, agencje rejestracyjne, prawo cywilne, zmienność prawa) inicjatyw rządowe i samorządowe z zakresu ochrony środowiska, podpisane układy międzynarodowe (regulacja emisji CO 2 ), nastawienie klienta do ochrony środowiska

5 Sytuacja: Polityczna Ekonomiczna Społeczna Prawna Technologiczna Środowiskowa Obecny poziom Wyzwania Perspektywa Ryzyko

6 Kraj Stolica Typ rządu Prezydent Premier Populacja Waluta PKB per capita Domena internetowa Polska Warszawa Republika parlamentarna Bronisław Komorowski (poglądy) Donald Tusk (poglądy) 38,5 miliona PLN (kwestia wymienialności, kursy walut, ryzyko kursowe) 17,300 USD.pl Długość życia 75,6 lat, (kobiety 79,8; mężczyźni 71,6) Układ etniczny Polacy 96,7%, pozostali 3,3% Religia Rzymskokatolicka 89,8%, prawosławna 1,3% Obszar 312,679 km 2 Język Export Import Polski maszyny, produkty fabryczne, artykułu spożywcze, zwierzęta maszyny, wyposażenie transportowe, półprodukty, środki chemiczne, minerały, paliwa, smary, itd

7 EURO USD

8 Kraj Stolica Typ rządu Prezydent Premier Populacja Waluta PKB per capita Domena internetowa Polska Warszawa Republika parlamentarna Bronisław Komorowski (poglądy) Donald Tusk (poglądy) 38,5 miliona PLN (kwestia wymienialności, kursy walut, ryzyko kursowe) 17,300 USD.pl Długość życia 75,6 lat, (kobiety 79,8; mężczyźni 71,6) Układ etniczny Polacy 96,7%, pozostali 3,3% Religia Rzymskokatolicka 89,8%, prawosławna 1,3% Obszar 312,679 km 2 Język Export Import Polski maszyny, produkty fabryczne, artykułu spożywcze, zwierzęta maszyny, wyposażenie transportowe, półprodukty, środki chemiczne, minerały, paliwa, smary, itd

9 Gross Domestic Product (GDP) Produkt krajowy brutto (PKB) PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport import + zmiana stanu zapasów. PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja.

10

11

12 Otoczenie polityczne Po I Wojnie Światowej Polska stała się krajem demokratycznym, jednak Po II Wojnie Światowe znalazła się pod wpływem reżimu komunistycznego i dopiero w 1989 roku ponownie stała się państwem w pełni demokratycznym i pluralistycznym. W przeszłości państwo polskie miało bardzo ograniczone inwestycje na rzecz obronności, jednakże od czasu przystąpienia do NATO w 1999 roku przeprowadzonych zostało szereg reform w systemie obronnym. Zmieniły się również cele misji militarnych Polski.

13 2004 wejście w skład Unii Europejskiej w 2008 roku 61 (179) miejsce na liście skorumpowanych krajów, wiele zawirowań politycznych, dojście do władzy Samoobrony, aresztowanie w 2007 roku Ministra Sportu, Tomasza Lipca poparcie Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, interwencja w Gruzji, blokowanie umowy Rosja Niemcy w sprawie budowy gazociągu pod Bałtykiem

14

15

16 Otoczenie ekonomiczne Gospodarka Polski jest jedną z najsilniejszych we Wschodniej Europie i od wielu lat rozwija się w sposób stabilny. Przystąpienie do Unii Europejskiej pozwoliło Polsce zwiększyć zatrudnienie oraz dało możliwość rozwoju dzięki korzystaniu z funduszy strukturalnych. Bilans gospodarczy Polski przez ponad dekadę wykazywał deficyt. Jednakże w pierwszym kwartale 2009 roku nastąpiła znacząca poprawa bilans był dodatni. Stało się tak w dużej mierze dzięki spadkowi wartości złotego. Nadwyżka w tym kwartale wyniosła 0.49 miliarda dolarów. Rząd polski powziął szereg decyzji mających na celu zwiększenie możliwości zatrudniania pracowników w sektorze prywatnym poprzez, z jednej strony, obniżenie kosztów zatrudnienia, a z drugiej poprzez reformę systemu edukacji zwiększenie liczby absolwentów posiadających umiejętności poszukiwane na rynku.

17 5% wzrost PKB w 2008 roku, dla porównania Czechy 0,2%; Słowenia 0,8% Węgry 2,3%, wypadamy zdecydowanie lepiej niż pozostałe kraje z Europy Środkowej, usługi przynoszą Polsce 64% PKB, istotne znaczenie ekonomiczne ma organizacja EURO 2010, spodziewany rozwój turystyki większość infrastruktury związanej z transportem (drogi, kolej, lotniska) jest słaba, w 2007 roku łączna długość autostrad i dróg szybkiego ruchu nie przekraczała 1 tysiąca kilometrów co stanowiło około 6% wszystkich dróg w Polsce

18

19 Warsaw Stock Exchange (WSE), Giełda Papierów Wartościowych powstała w Warszawie w 1991 roku, w lutym 2009 roku na giełdzie było zarejestrowanych 371 firm, a wartość akcji wynosiła około 72 mld USD, dla porównania w 2007 roku było to około 211 mld USD.

20

21

22

23 USA

24

25

26

27

28

29

30 CPI (Consumer Price Index) indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych = miara inflacji, ale określana także jako wskaźnik kosztów utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego

31

32 Human Development Index (HDI) Wskaźnik Rozwoju Społecznego, arbitralny, raczej sztuczny wskaźnik opisujący efekty w zakresie społeczno ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. W latach Polska znajdowała się na 37 miejscy wśród ocenianych 177 krajów. Dla Polski wskaźnik ten wynosił 0,87 (skala od 0 do 1) Liczba osób z wyższym wykształceniem wzrosła z 10% (czasy komunizmu) do 39% w latach Wydatki na ochronę zdrowia spadły z 6.3% PKB w2002 do 6.1% w W USA całkowite wydatki na ochronę zdrowia sięgają 15.3% PKB w Szwajcarii (11.3%), Francji (11.1%) i Niemczech (10.6%).

33 Brak danych Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki Państwa świata według wskaźnika rozwoju ludzkiego (HDI) według danych na rok 2010

34 Human Development Index (HDI) Wskaźnik Rozwoju Społecznego Ocena odbywa się na trzech płaszczyznach: A) długie i zdrowe życie (long and healthy life), B) wiedza (knowledge), C) dostatni standard życia (a decent standard of living) Parametry oceny: oczekiwana długość życia, średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia, dochód narodowy per capita w USD

35

36

37

38 Otoczenie technologiczne Polska w sposób aktywny promuje rozwój nauki i technologii, aby zachować konkurencyjność na rynkach europejskich. Polityka rządu polskiego w tym zakresie jest bliska tej, przyjętej przez Unię Europejską. Gospodarka Polski przekształca się szybko w typ gospodarki opartej na wiedzy. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat rynek IT w Polsce będzie najlepiej rozwijającym się w regionie. Szacowana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) na okres ma wynieść 11%.

39 W 2006 roku wydatki na R&D wyniosły w Polsce około 0,5% PKB, podczas gdy w krajach członkowskich OECD ponad 2,3% PKB. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) organizacja międzynarodowa skupiająca 33 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.

40

41

42

43

44

45 Stały postęp we wprowadzaniu kodeksu dobrej praktyki w biznesie (corporate governance code).

46 Protokół z Kioto, 1997 międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, wszedł w życie 16 lutego 2005 roku.

47

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw

Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw Małgorzata Lewandowska Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Tendencje zmian w makrootoczeniu perspektywa polskich przedsiębiorstw Wprowadzenie Globalizacja 1 to jeden z ważniejszych trendów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI 2010-2013

STRATEGIA DLA POLSKI 2010-2013 DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI 2010-2013 zatwierdzona przez Radę Dyrektorów na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2010 r. Polskie tłumaczenie oryginalnego tekstu tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców BUŁGARIA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone Przewodnik opracowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, lipiec 2010 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Polski Nowy Złoty Wiek

Polski Nowy Złoty Wiek Public Disclosure Authorized 6639 Public Disclosure Authorized Polski Nowy Złoty Wiek od peryferii Europy do jej centrum Marcin Piątkowski Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Polski

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo