BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 19 LISTOPADA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 19 LISTOPADA 2009"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY W objęciu bessy Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a najsilniej zniŝkowały akcje duŝych spółek. TuŜ po wyŝszym otwarciu WIG-20 zdołał nadbić wcześniejsze maksimum, ale kolejne godziny przyniosły zauwaŝalną korektę. Takie zachowanie moŝe stanowić pewne zaskoczenie, bo nic nie wskazywało na taki ruch. Myślę jednak, Ŝe źródeł decyzji o sprzedawaniu akcji moŝna doszukiwać się w sytuacji technicznej poszczególnych spółek z WIG-20. Wykresy coraz większej ilości spółek wyglądają słabo i co gorsza nawet optymizm wynikający z nowych maksimów nie sprzyja poprawie. Pod presją podaŝową cały czas utrzymują się akcje CEZ-u, TVN, TP SA. Do tego grono wczoraj dodatkowo zgłosiły aspiracje papiery GTC po negatywnej reakcji rynku na wyniki finansowe. W dłuŝszej perspektywie jakość ruchu ma znaczenie, oczywiście przez pewien czas szerokość moŝe być słaba, ale jak mówi stare powiedzenie generałowie wojny nie wygrają. By wzrost był wiarygodny musi w nim partycypować zdecydowana większość papierów, a w Polsce z tym mamy kłopoty od sierpnia, poza pojedynczymi sesjami zrywu. Wczorajsze zachowanie indeksu nic w zasadzie nie przesądza. Widać pewne negatywne przesłanie, bowiem przełamana została linia trendu wzrostowego, która w piątek zatrzymała sprzedających. WIG-20 zamknął się w rejonie wsparcia na 2370 pkt., a nieco niŝej znajduje się kolejny poziom 2349 pkt. Przełamanie tego ostatniego pułapu będzie miało nieco większy cięŝar gatunkowy, bowiem przerwana zostanie sekwencja coraz wyŝszych lokalnych minimów, co z kolei moŝe skłaniać większe grono inwestorów do realizacji zysków. W takim wypadku istotnymi poziomami wsparcia winny być 2318 lub teŝ 2288 pkt. NajbliŜszy waŝny opór znajduje się na 2399 pkt., a by myśleć o kontynuacji wzrostu konieczne wydaje się pokonanie 2414 pkt. W takim przypadku będę liczył na test 2422 lub teŝ szczytu na 2441 pkt. W przypadku jego przebicia kolejne opory znajdują się na 2450 lub teŝ 2486 pkt. Zapewne większość inwestorów interesuje czy wczorajszy spadek to początek jakieś silniejszej korekty czy teŝ naturalne cofnięcie po sporym, ostatnim wzroście. Zazwyczaj w takich sytuacjach pomocna okazywała się zasada fal, ale przyznam się szczerze, Ŝe obraz na wykresach jest dość mętny. To doskonale komponuje się pod korekcyjny charakter wzrostu, ale nie moŝna przesądzić, iŝ indeks wyŝej juŝ nie będzie. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY W wyniku wczorajszej inicjatywy sprzedających na wykresie kontraktów doszło do zakrycia luki hossy. Niedźwiedziom udało się równieŝ doprowadzić do przełamania strefy wsparcia: pkt. Warto nadmienić, Ŝe juŝ jednak w przedpołudniowej fazie notowań docierały do nas liczne sygnały słabości generowane na bazie wykresu intradayowego. Przede wszystkim strona popytowa nie potrafiła wykrzesać z siebie odpowiedniej energii, by sprostać wreszcie wyzwaniu w postaci testu znanej nam juŝ zapory podaŝowej: pkt. Przełamanie zatem wiarygodnej (środkowej) median line naleŝało potraktować jako stosunkowo istotny sygnał techniczny, w pełni potwierdzający wczorajszą niedyspozycję popytu. Rzeczywiście słabość rynku była w środę przeogromna, a odzwierciedleniem nieudolnych działań podejmowanych przez kupujących jest sporych rozmiarów czarny korpus, jaki uformował się na wykresie. Oczywiście jedna, silna spadkowa sesja nie powinna być interpretowana jako sygnał zmiany trendu, niemniej jednak sytuacja jest o tyle skomplikowana, iŝ na WIG-u 20 doszło juŝ właściwie do przetestowania strefy cenowej: pkt, gdzie koncentruje się między innymi zniesienie 113% ostatniego ruchu spadkowego. Jak wiadomo ten poziom traktowany jest zazwyczaj jako filtr cenowy i powszechnie uwaŝa się, Ŝe dopiero jego zanegowanie uwiarygadnia przełamanie poziomu cenowego wytyczonego na bazie poprzedniego szczytu. W naszym przypadku bykom nie udało się doprowadzić do wybicia, a dodatkowo notowania indeksu przedostały się wczoraj poniŝej październikowego szczytu. Tego typu sekwencję zdarzeń traktuje się z kolei jako sygnał słabości, oddalający w jakimś stopniu perspektywę przełamania szczytu w najbliŝszym czasie. Paweł Danielewicz o BIULETYN PORANNY 19 LISTOPADA 2009 WIG ,1-2,34% WIG 39985,3-1,81% mwig ,6-1,16% WIG-Banki 5962,8-1,72% WIG-Budowl 5162,9-1,86% WIG-Info 1187,0-1,28% WIG-Media 2767,3-1,77% WIG-SpoŜ. 3117,2 0,34% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN S&P ŚWIAT Ropa Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA Pod kontrolą byków? Środa była kolejnym z dniem rzędu, w którym niedźwiedzie otrzymały wszelkie argumenty, aby zdominować giełdowe parkiety za oceanem i tym samym wykreować silniejszy ruch spadkowy indeksów. Wszelkie ich plany spaliły jednak po raz kolejny na panewce i mimo, Ŝe główny indeks ostatecznie zakończył dzień z marginalną stratą (-0,05%), to przebieg sesji udowodnił, Ŝe to strona popytowa kontroluje obecnie sytuację na Wall Street. Punktem zapalnym dla ewentualnej przeceny mogły stać się słabe informacje z rynku budowlanego. OtóŜ dane za październik wskazały na, po pierwsze, rozczarowujące dane dotyczące rozpoczętych w tym miesiącu budów domów (529 tys. wobec prognozy na poziomie 600 tys.), a po drugie gorsze od konsensusu rynkowego dane dotyczące wydanych pozwoleń na budowę domów (552 tys. vs. 580 tys. prognozy). Dodatkowo, na poziomie korporacyjnym, gorsze prognozy niŝ spodziewali się tego analitycy przedstawili producenci oprogramowania Autodesk Inc. oraz Salesforce.com, co wywarło znaczną presję na całym sektorze technologicznym (-0,5%) i w konsekwencji na szerszym rynku. Punktem zaczepnym dla obrony poziomów indeksów był z kolei kolejny nieudany dzień dla amerykańskiej waluty. W ujęciu sektorowym, bykom pomagało zachowanie się sektora finansowego oraz opieki zdrowotnej (odpowiednio +0,9% i +0,4%). Czwartek będzie bardzo dobrą okazją dla kolejnego testu sprawdzającego, czy strona popytowa trzyma rękę na pulsie w kontekście giełdowych wydarzeń. Na rynek napłyną bowiem cotygodniowe dane z rynku pracy, które w ostatnim czasie wykazywały wyhamowanie złych tendencji w zakresie liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czy teŝ liczby osób korzystających z zasiłku. Ewentualne rozczarowanie na tym polu mogłoby zmusić byki do sporego wysiłku, w celu utrzymania wysokich poziomów indeksu. Poza danymi z rynku pracy, katalizatorami nastrojów na giełdowych parkietach będzie listopadowy odczyt indeksu Fed z Filadelfii (prog. 12), jak równieŝ spora dawka istotnych raportów ze spółek: m.in. Gap Inc. oraz Sears Hldg. Adam Nowakowski Europa zmiana FTSE 5342,1-0,07% DAX 5787,6 0,16% BUX 21240,0 0,57% RTS 1488,7 0,14% ISE ,9 0,00% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,3-0,11% S&P ,8-0,05% Nasdaq 2193,1-0,48% Bovespa 66976,0-1,02% Azja zmiana NIKKEI 9549,5-1,32% HangSen 22687,3-0,67% Shanghai 3320,6 0,53% Towary i surowce Ropa 79,67 0,11% Miedź 6855,50 0,74% Złoto 1144,10 0,01% Srebro 18,54 0,11% Waluty EURPLN 4,12 0,28% USDPLN 2,76 0,49% CHFPLN 2,72 0,25%

2 PGNIG/POLICE PGE PKO BP/PGE KGHM TPSA POLNORD KREDYT BANK TARNÓW SYGNITY SEKTOR CHEMICZNY GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK PGNiG nie zgodziło się na przedłuŝenie okresu spłaty przeterminowanych rachunków za gaz Nieoficjalnie, przeterminowane płatności Polic względem PGNiG zwiększyły się do 130 mln zł. W zaistniałej sytuacji, PGNiG dał Policom 30 dni na uregulowanie zobowiązań. Zszokowany prezes Polic ma nadzieję, Ŝe PGNiG ponownie rozwaŝy prośbę spółki. Komentarz: Bez względu na to, jak zaskakująca jest decyzja PGNiG, to tylko utwierdza nas, aby podtrzymać rekomendację Sprzedaj dla obu półek. (Paweł Burzyński) Polska Grupa Energetyczna podpisała z francuskim koncernem energetycznym Electricite de France memorandum dotyczące rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej MSP nie będzie chciało wypłaty zaliczkowej dywidendy z PGE i PKO BP w tym roku Minister Skarbu Grad Związki zawodowe chcą podwyŝek płac Zdaniem szefa Solidarności KGHMm spółka ma dobre perspektywy przed sobą, stąd teŝ związki zawodowe chcą rozmów w sprawie podwyŝek wynagrodzeń. ATM odstąpił od rozmów z Telekomunikacją Polską w sprawie sprzedaŝy swojej spółki zaleŝnej ATM Systemy Informatyczne Spółka sprzedała 10,5 mln obligacji zamiennych na akcje Obligacje będą zamienne na 263 tys. akcji po 40 zł. KBC w ramach planu strategicznego planuje sprzedać spółkę śagiel, naleŝacą do grupy kapitałowej Kredyt Banku Spółka podpisała z Unylon AG warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w niemieckiej firmie Unylon Polymers Winuel, z grupy Sygnity, wykona monitoring systemu wodociągowego dla MPWiK Winuel, z grupy Sygnity, wygrał przetarg organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku na dostawę i wdroŝenie autorskiego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS. Wartość oferty złoŝonej przez spółkę to 0,44 mln zł brutto. Minister skarbu państwa nie zamierza wstrzymywać ani przerywać procesu prywatyzacji firm chemicznych, mimo Ŝe pokazały one słabe wyniki za III kwartał ABG POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK ABG wygrało przetarg organizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi na aktualizację wraz z nadzorem autorskim oprogramowania Hipokrates i Infomedica oraz szkolenie personelu. Wartość oferty ABG to 0,92 mln zł netto. AMBRA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ambra zdecydowało, Ŝe z roku obrotowego 2008/2009 na dywidendę trafi 2,52 mln zł, co daje 0,10 zł dywidendy na akcję. BBI DEVELOPMENT BYTOM BBI Development uzyskał z Banku Polskiej Spółdzielczości 30 mln zł na budowę projektu Rezydencja Foksal w Warszawie. Na generalnego wykonawcę inwestycji wybrana została spółka Karmar, wartość kontraktu to 38,7 mln zł. Bytom sprzedał nieruchomość wartą 532,8 tys. CORMAY Producent odczynników do diagnostyki laboratoryjnej Cormay liczy na podwojenie zysku netto i przychodów na koniec 2010 roku po integracji ze szwajcarską spółką Orphee. DELKO DELKO ELEKTROTIM ERGIS-EUROFILMS INTROL NWR PPWK RUCH Delko podpisało dwie transakcje o wartości całkowitej 7,8 mln zł na dostawę kosmetyków. Prezes po wynikach za III kw. 09 utrzymuje prognozę na 2009 (zysk netto 7,8 mln zł, przy 457 mln zł) Pięć podmiotów, w tym giełdowy Elektrotim, złoŝyło oferty w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaŝy 85 proc. udziałów w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych ogłoszone przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Ergis-Eurofilms na przełomie 2010 i 2011 roku zainwestuje 24 mln zł w zwiększenie produkcji folii stretch w zakładzie w Oławie. Przedstawiciele spółki nie wykluczają jeszcze jednej duŝej inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych w kraju. Mogłoby to nastąpić w ciągu dwóch lat. W przyszłym roku spółka chce rozwijać się organicznie i nie planuje kolejnych akwizycji. Introl w konsorcjum wygrał przetarg o wartości 13,07 zł. New World Resources, który w III kwartale tego roku zanotował 27,6 mln euro straty netto, liczy, Ŝe czwarty kwartał będzie trochę lepszy. Spółka oczekuje w 2010 roku dalszego wzrostu produkcji stali, co powinno skutkować wzrostem cen węgla i poprawą wyników NWR - wiceprezes NWR ds. finansowych. MNI oraz Polina Trading zadeklarowało sprzedaŝ posiadanych 100% udziałów w MNI Premium w zamian za 144 mln akcji PPWK. Parytet wymiany ustalono na: 1 akcja MNI za 4,792 akcji PPWK. Komentarz: Komentarz: transakcja ta będzie stanowić ostatni etap procesu porządkowania aktywów telekomunikacyjnych i premium w Grupie MNI. Po skonsolidowaniu całości aktywów telekomunikacyjnych w MNI, wniesienie MNI Premium spowoduje, iŝ dominującym obszarem działalności PPWK będzie segment premium, uzupełniony o niewielki udział kartografii cyfrowej. Objęcie nowej emisji akcji PPWK zgodnie z ogłoszonym parytetem: 1) implikuje wycenę aktywów premium na poziomie 14X zysk netto 09, 2) determinuje ponad 75% udział w podwyŝszonym kapitale, co spowoduje konieczność sprzedaŝy około 18,5 mln akcji PPWK w celu uniknięcia ogłoszenia wezwania w wyniku przekroczenia 66% w kapitale. (Grzegorz Pułkotycki) Ruch, który otrzymał memorandum dotyczące sieci 900 saloników prasowych Kolportera, nie będzie zainteresowany ich zakupem, dopóki nie otrzyma pogłębionej informacji. TRANSAKCJE ATLANTIS EUROCASH Pan Mariusz Patrowicz zwiększył swój udział w spółce do 19,16% z Członek zarządu spółki sprzedał 185 tys. akcji po średniej cenie 14,59 zł.

3 INSTAL LUBLIN DM IDM wraz z Relpolem 5 zwiększył swój udział w spółce do 36,81% z 32,9%. KĘTY Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył zaangaŝowanie w akcje Grypy Kęty i ma obecnie 4,99 proc. kapitału i głosów na WZA. MULTIMEDIA BZ WBK AIB Asset Management zmniejszyło swój udział w spółce do 10,6^ z 12,61%. POLREST Spółka sprzedała własne akcje w ilości 250 tys. (4% udziału) po średniej cenie 1,81 zł. PRÓCHNIK Pan Józef Wiśniewski zmniejszył swój udział w spółce do 2,04% z 7,22%. PRÓCHNIK Pan Krzysztof Grabowski nabył 5,07 mln akcji po 0,35 zł w transakcjach pakietowych. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Kamil Budziński WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA GUS - przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku 2009 roku wyniosło 3.312,32 zł, co oznacza, Ŝe rdr wzrosło o 2,0 proc., a mdm wzrosło o 0,9 proc EBC - na rachunku obrotów bieŝących eurolandu deficyt we wrześniu 2009 wyniósł 5,4 mld euro wobecnadwyŝki 0,6 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał Europejski Bank Centralny. USA - ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w październiku wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosły o 0,2 proc. - podał amerykański Departament Pracy. USA - liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA nieoczekiwanie spadła w październiku do 529 tys. w ujęciu rocznym, z 592 tys. po korekcie poprzednio - podał Departament Handlu. USA - zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA USA - zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 0,887 mln baryłek, czyli o 0,26 proc., do 336,8 mln baryłek - poinformował Departament Energii OPINIE Minister finansów Jacek Rostowski ocenił, Ŝe Polska w 2010 roku nie przekroczy progu 55 proc. długu publicznego w relacji do PKB. Jego zdaniem, metodą na długoterminowe zmniejszenie narastającego długu jest ograniczenie wzrostu wydatków w okresie dobrej koniunktury. Powiedział równieŝ, Ŝe problemy systemu emerytalnego muszą zostać rozwiązane i będą waŝną częścią planu konsolidacji finansów przygotowywanego przez rząd. Minister skarbu Aleksander Grad poinformował, Ŝe do końca roku moŝna spodziewać się jeszcze kwoty ok.1 mld zł przychodów z prywatyzacji. Od początku roku resort pozyskał z prywatyzacji 6,2-6,3 mld zł. Ministerstwo Skarbu Państwa nie będzie chciało wypłaty zaliczkowej dywidendy z PGE i PKO BP w tym roku - poinformował w TVN CNBC minister skarbu Aleksander Grad. Ministerstwo Gospodarki spodziewa się w IV kwartale zahamowania redukcji deficyu w obrotach towarowych - napisał resort w analizie danych po 9 miesiącach tego roku. KALENDARIUM CZWARTEK, 19 LISTOPADA śywiec - wypłata 18 zł zaliczki dywidendy z zysku za 2009 rok Techmex - posiedzenie sądu ws. upadłości spółki RPP (14:00) - protokół z posiedzenia RPP GUS (14:00) - ceny produkcji sprzedanej przemysłu GUS (14:00) produkcja przemysłowa w październiku. GUS (14:00) - produkcja budowlano-montaŝowa w październiku. USA (14:30) - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Prognoza 504 tys.; poprz. 502 tys. USA (16:00) indeks Fed z Filadelfii za listopad. Prognoza 12 pkt.; poprz. 11,5 pkt. USA (16:00) - indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board za październik. Prognoza 0,4%; poprz. 1% PIĄTEK, 20 LISTOPADA Intakus - maksymalny termin opublikowania ceny emisyjnej akcji serii D Bank Handlowy - NWZA ws. zmian w składzie RN i zmian w statucie spółki Voltex - zakończenie budowy księgi popytu Strefa Euro (8:00) - dane o inflacji PPI w Niemczech. Prognoza 7,4%r/r; poprz. 7,6%r/r GUS (14:00) - publikacja danych dot. koniunktury gospodarczej za listopad GUS (14:00) - inflacja bez cen Ŝywności i energii. Prognoza 2,8%r/r; poprz. 2,9%r/r PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA Voltex - publikacja ceny emisyjnej akcji serii C Boryszew - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału w drodze emisji akcji serii E Hygienika - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej i programie motywacyjnym Multimedia - NWZA w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Strefa Euro (9:58) - indeks PMI dla przemysłu i usług za listopad USA (16:00) - sprzedaŝ domów na rynku wtórnym za październik. Prognoza 5,65 mln; poprz. 5,57 mln DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE GUS (14:00) produkcja przemysłowa w październiku (prog. -2,0%; poprz. -1,3%) USA (16:00) indeks Fed z Filadelfii za listopad (prog. 12,1 pkt.; poprz. 11,5 pkt.) Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

4 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 761,0843 0,21% BNPIREER 200,9355-0,26% BNPIEEER 167,7787-0,51% BNPIGWER 140,4915-0,67% BNPIWAER 131,1846-0,22% BNPITPER 182,7616-0,05% BNPIGIER 204,0746-0,09% KMAI8ER 109,5739 0,26% y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności.

5 Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Marcin Brendota

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Marcin Brendota saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 18 stycznia 2012 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala dzienna S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Informuję, że komentarz wideo ukaże się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przedpołudniowa faza handlu przebiegła pod znakiem kontynuacji ruchu wzrostowego, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 18 LUTEGO 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 18 LUTEGO 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał WIG-20, który wzrósł o blisko 1,9%. Sesja została rozstrzygnięta juŝ otwarciu, gdzie główne indeksy momentalnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Po okresie kilkudniowego marazmu bykom udało się wreszcie zaakcentować swoją obecność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, Środa, 11 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Po dzisiejszym notowaniu, większość indeksów na Wall Street jak również na innych parkietach zaliczyły spadek.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 17 sierpnia 2009 ŚWIAT

BIULETYN PORANNY. GPW 17 sierpnia 2009 ŚWIAT BIULETYN PORANNY GPW 17 sierpnia 2009 Komentarz poranny Pod dyktatem amerykańskiego konsumenta Piątkowa sesja zakończyła się mieszanym zamknięciem indeksów, gdzie główne odnotowały spadek, natomiast dalszym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 3 lipca ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 3 lipca ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 3 lipca 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a szeregu wyłamał się jedynie mwig-40, który zyskał blisko 0,5% na zamknięciu. Do wzrostu tego indeksu

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji Amerykanie powrócili do lekceważenia złych danych Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 1,65% do 2391,15pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniosły 670 milionów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa Historyczne analogie W historii transformacji własnościowej polskiej gospodarki oraz ewolucji rynku kapitałowego, duŝe giełdowe prywatyzacje spółek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie

Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Komentarz dzienny, Czwartek, 5 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Czwartek był bardzo ubogi w publikacji danych makro. W USA podano jedynie informację o noworejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 01-04-08 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 48584 1.2 1458 WIG20 3028 1.6 1326 TECHWIG 968 0.8 238 DOW JONES 12654 3.2 28300 NASDAQ 2362

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 lipca 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

W godzinach późniejszych dane z rynku nieruchomości sprzedaż nowych domów prognoza spadek o około 1,8% m/m.

W godzinach późniejszych dane z rynku nieruchomości sprzedaż nowych domów prognoza spadek o około 1,8% m/m. Komentarz popołudniowy rynek Złotego 29.01.2009 r. Komentarz do wydarzeń godz. 14.30 Złoty porusza się dzisiaj w ograniczonym zakresie początkowy wzrost kursów nie trwał zbyt długo spadek jednak jaki obserwowaliśmy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 19 LUTEGO 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 19 LUTEGO 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, jedynie swig80 utrzymał poziom z sesji środowej. Sprzedający przewaŝali przez większą część sesji, a w WIG-20 testował poziom wsparcia

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Miało rosnąć, ale spadło, gdy wszyscy myśleli, że spadnie mocniej, to urosło. Ale potem

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r.

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. mwojciechowski@ambconsulting.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY CZWARTEK 04 STYCZNIA 2007

SERWIS PORANNY CZWARTEK 04 STYCZNIA 2007 SERWIS PORANNY CZWARTEK 04 STYCZNIA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 03-01-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 51220 0.0 862 WIG20 3342-0.1 771 TECHWIG 1225 0.4 105 DOW JONES 12474 0.1 3429 NASDAQ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H14 skal 60. minutowa Źródło: Amibroker W ramach przypomnienia warto wspomnieć, że poniedziałek upłynął pod znakiem ruchu bocznego, z wyraźnym akcentem

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie indeks małych spółek odnotował kosmetyczny spadek. Skala wzrostów pozostałych indeksów nie była znacząca i nie przekroczyła

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji Świąteczna sesja i spadkowy fixing Dzisiejsza sesja zakończyła się spadkiem indeksu WIG20 o 0,33% do 2804,15pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniosły 439 milionów złotych. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska) Wtorek 9.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Cormay WIG (Polska) 9 9 - NovemberDecember FebruaryMarch April May June NovemberDecember February March April May June Octobe 9 WIG lekko wczoraj zni kowa³.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 5 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz

Analiza futures na WIG 20 intraday godz Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.15 Przed zamknięciem Otwarcie kontraktów wypadło dzisiaj poniŝej bariery podaŝowej przebiegającej w zakresie: 1735 1745 pkt. (poprzedni kurs wyniósł 1730 pkt.).

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00 Na przebieg dzisiejszych wydarzeń na europejskich parkietach miały wpływ wydarzenia na globalnym rynku akcji. Rynki nadal są niestabilne, a informacje dochodzące z USA sugerują dalsze powolne spadki indeksów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Z reguły ponad 75% akcji jest trzymanych na długi termin. Oznacza to, że nigdy nie zostaną sprzedane, o ile oczywiście spółka nie zostanie przejęta. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Pisanie o rynku na którym kompletnie nic się nie dzieje nie jest z pewnością łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Przebieg porannej fazy dzisiejszej odsłony przypominał do złudzenia to, z czym mieliśmy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a jej przebicie naleŝy ocenić pozytywnie. Po wyŝszym otwarciu kupujący nadbili wcześniejsze maksimum, ale niewiele wyŝej w strefie

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007

SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007 SERWIS PORANNY CZWARTEK 08 MARCA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 07-03-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 51415-0.1 1152 WIG20 3173-0.9 1012 TECHWIG 1203-0.4 220 DOW JONES 12192-0.1 31840 NASDAQ

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 24 LISTOPAD 2008

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 24 LISTOPAD 2008 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 24 LISTOPAD 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 21-11-08 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 25388 2.2 882 WIG20 1586 2.6 698 DOW JONES 8046 6.5 58500 NASDAQ 1384 5.2 56010 KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Analiza techniczna.  Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Motto dnia: Nigdy nie splajtujemy, jeśli będziemy brali nawet małe zyski. Kontrakty terminowe FW20M13 FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2459 WIG20 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia 2456 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym upływa pod znakiem spokojnych wahań w ograniczonym zakresie. Jest to już kolejny z rzędu dzień, gdy na złotym w zasadzie nic

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 27 STYCZNIA 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 27 STYCZNIA 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie minimalny spadek odnotował indeks małych spółek swig80. Po wyŝszym otwarciu, w pierwszych godzinach handlu inicjatywa naleŝała

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007

SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 03 WRZESNIA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 31-08-07 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 60649 2.7 1230 WIG20 3601 3.0 1034 TECHWIG 1168 2.0 278 DOW JONES 13357 0.9 27500

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) Poniedziałek na krajowym rynku walutowym charakteryzował się nadal utrzymującą presją aprecjacji złotego, choć w nieco mniejszej skali, niż miało to miejsce w

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo