strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji..."

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny Elaborat dotyczący bezpieczeństwa pożarowego Wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych... II Część techniczno-instalacyjna 1. Instalacja c.o Instalacja wod-kan Instalacja wentylacji Technologia uzdatniania wody... III Część instalacje elektryczne 1. Opis techniczny Obliczenia techniczne... IV Część instalacja sygnalizacji pożaru 1. Opis techniczny Część rysunkowa I Część architektoniczno-konstrukcyjna strona 1. Rzut fundamentów - Skala 1: Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1:100...

2 5. Rzut więźby dachowej - Skala 1: Rzut dachu - Skala 1: Przekrój A-A Przekrój B-B - Skala 1: Przekrój C-C Przekrój D-D - Skala 1: Przekrój E-E Przekrój F-F Skala 1: Przekrój G-G Przekrój H-H Skala 1: Elewacje południowa i północna - kolorystyka Skala 1: Elewacje wschodnia i zachodnia - kolorystyka Skala 1: Zestawienie przegród poziomych 14. Zestawienie przegród pionowych 15. Śmietnik Skala 1: Technologia kuchni Skala 1: Tom 2b II Część techniczno-instalacyjna instalacja co strona 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: Rzut piwnic-ogrzewanie podłogowe - Skala 1: Rzut parteru-ogrzewanie podłogowe - Skala 1: II Część techniczno-instalacyjna instalacja wod-kan 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: II Część techniczno-instalacyjna instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: II Część techniczno-instalacyjna technologia uzdatniania wody Schemat technologiczny basen sportowy 1, Schemat technologiczny basen rekreacyjny Schemat technologiczny basen hamowny Schemat technologiczny wanna whirpool 6. Rzut piwnic rozmieszczenie urządzeń technologicznych - Skala 1: Rzut piwnic otworowanie niecek ścian i stropów - Skala 1: Rzut piwnic otworowanie zbiorników wyrównawczych i ścian pom. tech. - Skala 1: Rzut piwnic instalacja technologiczna - Skala 1: III Część instalacje elektryczne strona 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: Rzut dachu - Skala 1: Schemat ideowy IV Część instalacje sygnalizacji pożaru strona 1. Rzut piwnic plan instalacji - Skala 1: Rzut parteru plan instalacji - Skala 1: Rzut antresoli plan instalacji - Skala 1: Schemat ideowy...

4 5. Oznaczenie symboli PODSTAWA OPRACOWANIA : Zlecenie inwestora i przedstawiony przez Niego program funkcjonalny Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 Decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego nr AU-02-2.JCZ /03 z dnia Normy i przepisy budowlane Dokumentacja geotechniczna Projekty branżowe Uzgodnienia i materiały przedprojektowe PRZEDMIOT INWESTYCJI: Opracowanie stanowi projekt budowlany dla budowy Budowa krytej pływalni wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr 333/2 (w części),333/5,134(w części),276/16,129/2,126,127,128,114/3 w obr. 5 i 12 Krowodrza. Zasadnicza bryła budynku ma rzut poziomy w kształcie wielokąta o wymiarach 81,00m x 45,92m.

5 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA Część opisowa : OGÓLNE DANE LICZBOWE Powierzchnia netto 7485,45 m 2 Powierzchnia całkowita 9720,02 m 2 Powierzchnia zabudowy 3475,58 m 2 projektowanego budynku Kubatura łączna 43075,60 m 3 Kubatura nadziemna 29434,6 m 3 Kubatura podziemna 13641,0 m 3 Rzędna ± 0,00 Maksymalna wysokość od poziomu ± 0,00 206,95 m n.p.m. 11,20 m FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU Budynek piętrowy podpiwniczony. Forma obiektu modernistyczna z dachem w kształcie łuku.obiekt po przez skale i ukształtowanie bryły nawiązuje do układu komunikacyjnego co w powiązaniu z nowoczesnymi elementami ścian osłonowych dobrze wpisuje się w kontekst funkcji obiektu usługowego. Zgodnie z założeniem inwestora obiekt zostanie zrealizowany z najwyższej jakości materiałów wg najnowszych technologii. Zastosowane materiały wykończeniowe spowodują, iż mimo prostej formy obiekt będzie przyjazny dla istniejącego otoczenia. UKŁAD KONSTRUKCYJNY Budynek pietrowy podpiwniczony. Konstrukcja budynku słupowo ryglowa, rolę elementów konstrukcyjnych pełnią słupy, podciągi,płyty, wieńce żelbetowe wylewane na mokro na budowie. Na przedmiotowym obszarze występują proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w związku z czym na podst. Rozporzadzenia MSWiA z dnia wymagane jest sporządzenie Dokumentacji Geotechnicznej.

6 DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie kabina ustępowa dla niepełnosprawnych ( wyposażenie wg wytycznych PFRON ). Drzwi wejściowe do przedsionka i toalety wyposażone wg wytycznych PFRON. INSTALACJE WEWNĘTRZNE instalacja elektryczna instalacja telefoniczna instalacja c.o. i c.c.w. instalacja wod. kan. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - współczynnik przenikania ciepła : - stropodach U=0,28 W/(m 2 K). - ściany zewnętrzne U=0,3 W/(m 2 K). - okna, drzwi ściany osłonowe współczynnik przenikania ciepła U=2,30 W/(m 2 K). - drzwi U=2,6 W/(m 2 K).

7 OPIS TECHNICZNEGO WYKONANIA BUDYNKU Technologia tradycyjna z zastosowaniem elementów murowanych (z materiałów ceramicznych), betonowych i żelbetowych. Posadowienie z uwagi na złożone warunki gruntowe cały obiekt posadowiony został na płycie żelbetowej grubości 50 cm. Na tym poziomie projektuje się wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Pod zbiorniki wyrównawcze basenu sportowego i rekreacyjnego oraz pod stacje filtrów fundamenty wg. opracowania konstrukcyjnego. Na poziomie rusztu wykonać drenaż opaskowy. Ściany fundamentowe od zewnątrz na ścianach izolacja pionowa powłokowa z mas bitumicznych + styrodur 10 cm (wg wymogów technologicznych producenta). Wszystkie ściany zewnętrzne wykonane będą jako żelbetowe grubości 30 cm z wieńcem na poziomie stropu szerokości 30 cm. Klatki schodowe wewnętrzne i zewnetrzne obudowana ścianami żelbetowymi grubości 30 cm. Klasę betonu oraz rodzaj zbrojenia określa projekt konstrukcyjny. Ściany wewnętrzne wydzielające oddzielną strefę pożarową tj. węzeł cieplny i stację TRAFO wykonać z cegły MAX grubości 29 cm i cegły pełnej 12 cm murowaną na pełne spoiny. Pozostałe ściany wykonać z pustaków MAX grubości 19cm i 9 cm na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne parteru i piętra: Ściany murowane z pustaka Max 29cm Kl.15 na zaprawie marki 18 pełniące funkcje ścian osłonowych. Konstrukcja nadziemna szkieletowa, siatka słupów i przekroje słupów jak w piwnicach. Elementy konstrukcyjne konstrukcja budynku słupowo-ryglowa role elementów konstrukcyjnych pełnią słupy żelbetowe, podciągi i wieńce wylewane na mokro z betonu B20 - wg opracowania konstrukcyjnego. Ściany wewnętrzne murowane z pustaka MAX29cm i cegły modularnej 9cm. Ścianki działowe wymurować ponad płaszczyznę stropu podwieszonego wg. rys. architektonicznych Tynki cementowo wapienne gr. 1,5cm. Obudowa hydrantów wewnętrznych wykonać z cegły pełnej gr.12cm..w sanitariatach ogólnodostepnych na poziomie piwnic,

8 parterze w zespole natrysków oraz na poziomie antresoli w sanitariatach ogólnodostępnych zastosować ścianki systemowe wysokości 2,10m z dystansem 15 cm od posadzki ( ścianka pomiędzy zespołami damskim i męskim murowane ). Ze względu na znaczną wysokość ścianek działowych na hali basenowej należy wykonać wieniec obwodowy wysokości 20cm ( zbrojenie 2x2#12 strzemiona Ø6 co 30cm) na poziomie wg rys.architektonicznych i związać go do głównej konstrukcji budynku ( klatki schodowej). Klatki schodowe- biegi i spoczniki schodowe płytowe żelbetowe wg opracowania konstrukcyjnego, obudowa klatki ścianą żelbetową gr.30cm. Stropy - nad piwnicami monolityczne żelbetowe płytowe wylewane na budowie gr. 30cm, nad parterem żelbetowe monolityczne wylewane na budowie oparte na ramach żelbetowych o gr. 20cm ( rozmieszczenie i wysokość elementów konstrukcyjnych wg projektu wyk. Konstrukcje budowlane). Płyta widowni gr. 30cm. Stropodachy i dachy - Zasadniczy stropodach stanowi ustrój dźwigarów z drewna klejonego w osiach od 4 do 15 z wzdłużnymi płatwiami. Usztywnienie podłużne stanowią stężenia wykonane z pręta ø 20 w skrajnych osiach dylatacyjnych. Elementy konstrukcji dachu winny posiadać klasę odporności ogniowej R 60. Sufit jest deskowaniem grubości 2 cm mocowanym do ww. płatwi (impregnowane grzybobójczo i przeciwogniowo). Na nim ułożyć papę asfaltową tradycyjną mocowaną gwoździami ocynkowanymi i sklejoną na zakładach. Następną warstwą jest paroizolacja z papy asfaltowej z taśmą aluminiową. Termoizolację stanowią płyty dachowe np. Rockwool Dachrock grubości 20 cm na kleju bitumicznym. Hydroizolację i jednocześnie poszycie dachu wykonać z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej na ruszcie i pełnym deskowaniu. Na fragmentach zaprojektowano stropodach na konstrukcji żelbetowej stosując warstwy kolejno od dołu : płyta żelbetowa gr. 18cm papa asfaltowa z taśmą aluminiową jako paroizolacja wełna mineralna twarda ( np. Roockwool ) gr.20cm., poszycie dachu wykonać z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej na ruszcie i pełnym deskowaniu. Stropodachy pogrążone (nad zewnętrznymi klatkami schodowymi) wykonane zostaną na płytach żelbetowych zaimpregnowanych preparatem asfaltowym np. DYSPERBITEM. Na nich ułożona zostanie paroizolacja z papy asfaltowej z taśmą aluminiową. Termoizolację stanowią kliny styropianowe o twardości FS 20 z wykształceniem 2% spadków, a następnie

9 przyklejone preparatem np. DACHPIX płyty laminowane o grubości 20 cm. Hydroizolacja z dwóch warstw papy termozgrzewalnej jw. W przypadku dachów pogrążonych papę termozgrzewalną należy wyprowadzić na całą wysokość obwiednich ścianek kolankowych oraz zakończyć obróbkę blacharską ich szczytowych krawędzi. Konstrukcja niecek basenowych- Dno i ściany niecki sportowej i rekreacyjnej stanowi płyta żelbetowa grubości odpowiednio 16 i 14 cm o równomiernym spadku w kierunku podłużnym (od rzędnej 1,35 do rzędnej 1,80m) z obwodowym stopniem bezpieczeństwa. Płyta ta spoczywa na siatce słupów żelbetowych z prześwitem dolnym, dzięki czemu ułatwiony jest montaż instalacji technologicznych oraz doraźna kontrola dna basenu. Niecka rekreacyjna również o zmiennej głębokości posiada dno i ściany boczne żelbetowe, podparte siatką słupów jak wyżej. Wzdłuż podłużnych ścian basenu głównego oraz dwóch boków rekreacyjnego zamontowane będą żelbetowe rynny przelewowe. Ściany boczne i dna basenów wyłożone będą płytkami ceramicznymi ( należy przestrzegać normatywnego wymiaru długości basenu sportowego wynoszącej 25,02 m ) w przypadku niecki głównej z oznakowaniem dna i ścian szczytowych wg przepisów FINA ( uszczelnienie wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi zawartymi w projekcie technologii basenowej). W skład wyposażenia stałego niecek wchodzą dysze wlotowe denne i dysze ssące ścienne do cyrkulacji wody technologicznej, słupki stalowe, kotwy ścienne linii torowych, drabinki metalowe ze stali nierdzewnej, reflektory podwodne itp. Oprócz wyposażenia stałego niecek basenowych przewiduje się zainstalowanie tzw. atrakcji wodnych. Są to: wanna do hydromasażu, 1 gejzer powietrzny, przeciwprąd dwudyszowy ścienny. Zbiorniki wyrównawcze wyposażyć w drabinkę wyjściową ( uszczelnienie wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi zawartymi w projekcie technologii basenowej). Konstrukcje przygotowawcze pod montaż wanny hydromasażu : W rejonie zainstalowania wanny hydromasażu przewiduje się wykonanie płyty dolnej o rzędnej górnej płaszczyzny 0,70 m, podpartej na obwodzie ściankami murowanymi grubości 25,0 cm, przenoszącymi obciążenie tej płyty wraz z ww. wanną na ławę fundamentową. Gabaryty poziome tej konstrukcji umożliwiają montaż wanny hydromasażu o każdym możliwym kształcie, głębokości i konstrukcji. Następnie po zainstalowaniu tego elementu wyposażenia zostanie wylana druga właściwa

10 płyta plaży na nadmurowanych do odpowiedniego poziomu ściankach i z pozostawieniem otworu odpowiadającego wymiarom wanny. Ściany: Sufit podwieszony szczegółowe rozmieszczenie sufitów podwieszanych w projekcie wykonawczym. Przewody wentylacyjne : Budynek posiada wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną, która obsługuje wszystkie pomieszczenia użytkowe oraz klimatyzację na poziomie antresoli, która obsługuje hall i barek. Odwodnienie połaci dachowych Połać dachowa hali pływalni odwodniona rynnami i rurami spustowymi zewnętrznymi z blachy cynkowo-tytanowej. Pozostałe dachy pogrążone posiadają odwodnienie do punktowych spustów dachowych ogrzewanych np. typu DALLMER 62 W z elementem nakładanym 630 i łapaczem liści ( średnice rur i rynien podane w projekcie instalacji kanalizacji deszczowej). Elementy wykończenia wewnętrznego: W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat. III w pozostałych pomieszczeniach tynki gipsowe, szczegółowe wykończenie ścian poszczególnych pomieszczeń w zależności od wymagań funkcjonalnych: a) w pomieszczeniach uzdatniania wody płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m; w magazynach kwasu, podchlorynu sodu oraz pomieszczeniu dozowania - wykładzina z płytek kamionkowych do wysokości jw., powyżej malowane farbami chemoodpornymi, b) sanitariaty,natryskownie, umywalnie oraz główna hala basenowa płytki ceramiczne klejone na zaprawach wodoodpornych do wysokości sufitu podwieszonego. c) hall główny, korytarze, szatnie, klatki schodowe farby olejne matowe o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne, d) w pozostałych pomieszczeniach farby emulsyjne. Uwaga! W pomieszczeniach posiadających umywalki, zlewozmywaki np. pomieszczenie socjalne, pierwszej pomocy, pomieszczenia porządkowe fragment ściany wyłożony płytkami ceramicznymi od poziomu posadzki do wysokości 1,6 m na szerokość 1,5 m symetrycznie względem tych przyborów.

11 Sufity: We wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem wyposażonych w sufity podwieszone) stropy tynkowane zaprawą gipsową i malowane farbą emulsyjną. W pomieszczeniu 0.33 obejście techniczne i uzdatnianie wody płyta stropu nie tynkowana. Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności malowane analogicznie; sufity typu Thermatex o naturalnej fakturze i kolorystyce. W hali basenowej sufit jest zarazem stropodachem. Są to deski grubości 2 cm, łączone na obce pióro lub zakład, szerokości cm, malowane preparatem ognioochronnym, owado i grzybobójczym, spełniającym klasę odporności ogniowej dla obiektu ZL I i posiadającym odpowiedni atest. Izolacja przeciwwilgociowa Izolację przeciwwilgociową poziomą piwnic stanowią dwie warstwy papy termozgrzewalnej na zaimpregnowanym podłożu preparatem asfaltowym np. DYSPERBITEM. Ściany zewnętrzne i płytę denną uszczelnić matą polietylenowo-bentonitową Dualseal. Dodatkowo przerwy robocze profilem pęczniejącym Superstop 3/4'. Dylatacje ruchowe - taśmą zewnętrzną (może być PVC-P) np. DF24 lub DF32 zamkniętą od wewnatrz tasmą zamykającą - np FF5/3. Izolacje wykonać na ścianie piwnic do wysokości 30cm ponad rzędną terenu projektowanego. Termoizolacja Termoizolację stropodachów opisano powyżej. Natomiast wszystkie ściany zewnętrzne obiektu należy ocieplić styropianem o podstawowej grubości 10 cm wg jednego z oferowanych na rynku systemów. W szpaletach okiennych zastosować styropian grubości 3 cm.wyjątek stanowią dwie ściany w osiach 9 i 10 docieplone wełną mineralną gr. 10cm w systemie ściany osłonowej z okładziną kamienną. Izolację ścian fundamentowych wykonać za pomocą styropianu przeznaczonego do kontaktu z gruntem np. ROOFMATE SL, a w części cokołowej ok. 30cm ponad teren np. STYROFOAM IB. Obróbki blacharskie blacha stalowa powlekana.

12 Posadzki a. Piwnice: - wentylatornia, komunikacja zaplecza technicznego: podłoże z betonu rozproszonego grubości 12,0 cm; - pomieszczenia uzdatniania wody basenowej : podłoże z betonu rozproszonego grubości 12,0 cm;. -magazyny kwasu, podchlorynu sodu i pomieszczenie dozowania i ozonowania: płytki kwasoodporne na betonie jw. (zwraca się uwagę na wykonanie progów wysokości 15 cm); -obejścia techniczne wokół niecek basenowych: wylewka betonowa grubości 12 cm zatarty na gładko; - zbiorniki wyrównawcze wyłożone folią np. ALKORPLAN. - Pozostałe pomieszczania-wg opisu na rysynkach b. Parter: -zespoły szatniowo-kąpielowe oraz plaża wokół tafli wodnych basenu posiadają ogrzewaną podłogę np. systemu VALUFIX 55. Na żelbetowej płycie stropowej zagruntowanej impregnatem asfaltowym (np. Dysterbitem) ułożyć papę termozgrzewalną podkładową wywiniętą 15,0 cm na ściany, na niej płyty np. VALUFIX grubości 5,5 cm, na których zamontowany będzie system grzewczy zatopiony w jastrychu cementowym o minimalnej grubości 6,5 cm i wykształconych spadkach do kratek ściekowych (odwodnienie liniowe wykonane bezpośrednio w płytkach ceramicznych). Jastrych winien być zdylatowany z podziałem na pola określone w projekcie instalacyjnym, z zastosowaniem na obrzeżach przy cokołach i na dylatacjach taśmy uszczelniającej np. CIMSEC ELASTIKBAND. Ww. jastrych cementowy wykonać na bazie plastyfikatora KLUTAN posiadającego atest ITB. Plaża wokół basenów, pomieszczenia sanitarno-kąpielowe oraz przebieralnie posiadają posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych na zaprawie klejowej np. BOTACT M-29, podłoże pod płytki należy zagruntować masą uszczelniającą np. BOTACT MD-20. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie izolacji przy kratkach ściekowych i przejściach odpływów przez stropy. -w hallu, komunikacji, posadzkę z płytek gresowych ułożyć na wylewce cementowej grubości 9 cm, styropianie grubości 5 cm. c. Antresola:

13 - Antresola widokowa, komunikacja posiadaja posadzkę z płytek gresowych antyposlizgowych klejonych do wylewki cementowej gr. 5,0cm wylanej na wcześniej ułożonym styropianie FS-20 gr. 4,0cm na płycie żelbetowej i folii budowlanej. - Sale do ćwiczeń zbiorowych- wykładzina elastyczna PVC np. marmoleum. Uwaga! W hali basenowej rynny przelewowe na obrzeżach niecek nie mogą służyć jako odprowadzenie wody rozpryskowej z poboczy basenu, jak również wody używanej do mycia posadzki. Dlatego też należy wykonać właściwe ukształtowanie posadzek tych poboczy ze spadkami od rynien przelewowych do odpowiednio usytuowanych kratek ściekowych. Uszczelnienie styków obrzeży rynien przelewowych z przylegającą posadzką poboczy wykonać ściśle wg rozwiązania systemowego i zgodnie z wytycznymi firmy specjalistycznej. W przejściach między zespołami szatniowo-kapielowymi a halą basenową wykonać brodziki do płukania stóp o głębokości 10 cm i posadzce z płytek ceramicznych basenowych. Ślusarka okienna wg zestawienia ślusarki okiennej i ścian osłonowych zawartej w projekcie wykonawczym. Elementy okienne i drzwiowe zewnętrzne aluminiowe podwójnie szklone szkłem termoizolacyjnym Stopsol lub Antisol, bezpiecznym P2, profile ciepłe, współczynnik przewodności cieplnej min 1,8 W(m 2 K). Przekrycie dachu nad środkową częścią pływalni wykonać jako E 30 Elementy aluminiowe wewnętrzne profil zimny, szkło bezpieczne P2. Element oddzielający hall komunikacji ogólnej od hali basenowej wykonać jako EI 30 Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U=2,60 W/(m 2 K). Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe o zwiększonej odporności na wilgoć, do pomieszczeń technologicznych drzwi stalowe, w natryskowniach do zespołów sanitarnych i na plażę hali pływalni aluminiowe. Odgromienie budynku wg projektu instalacji elektrycznych. Elementy wykończenia zewnętrznego Tynk zewnętrzny należy wykonać jako cienkowarstwowy na wyprawach klejowych, podkładzie z siatki, styropian mocowany plastikowymi dyblami

14 (typowa technologia docieplania budynków); wykończenie zaprawa tynkarska mineralną wg projektu kolorystyki elewacji. Zaleca się zastosowanie kompletnej technologii zaleconej przez producenta (np. Terranowa). Fragmenty ścian zewnętrznych (patrz stosowne rysunki) zostaną obłożone płytami kamiennymi z piaskowca w systemie ściany osłonowej na konstrukcji aluminiowej ze szczeliną wentylacyjną. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze analogicznym jak ślusarka okienna. Ofasowanie elementów krawędziowych dachu, ścianek attykowych z blachy ocynkowanej z powłoką teflonową grubości 0,5 mm. Szpalety okien w elewacji wejściowej obłożone panelami z alucobondu szrokości 20cm i głębokości 15cm w kolorze ślusarki aluminiowej. Zewnętrzne rynny i rury spustowe PCV. Dźwigary okapów na słupach nośnych hali pływalni z drewna klejonego montowane niezależnie do słupów konstrukcyjnych hali pływalni rys. szczegółowy projekt wykonawczy. Balustrady zewnętrzne rurowe ze stali nierdzewnej wg projektu wykonawczego. Opaska wokół budynku z kostki brukowej. Rzędne wysokościowe oraz rodzaj nawierzchni ( grubość kostki ) wg projektu wykonawczego drogi.

15 I Część opisowa: TECHNOLOGIA ZESPOŁU ŻYWIENIA 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Układ funkcjonalno-powierzchniowy 4. Opis produkcji i wyposażenie technologiczne 5. Zatrudnienie 6. Wytyczne budowlano-instalacyjne 7. Warunki BHP II CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut antresoli technologia ( w części rysunkowej ) - Zestawienia wyposażenia 1. PODSTAWY OPRACOWANIA - Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu technologii dla zespołu żywienia - Podkłady budowlane parteru w skali 1:50 - Wytyczne do projektowania zespołów gastronomicznego. 2. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt technologii zespołu żywienia w krytej pływalni AGH wraz z zapleczem gastronomicznym. Jest to obiekt nowo projektowany. Funkcję gastronomiczną zlokalizowano na pietrze w części centralnej obiektu. Bezpośrednio do zaplecza gastronomicznego przylega sala konsumpcyjna. 3. UKŁAD FUNKCJONALNO POWIERZCHNIOWY. Dla prawidłowego funkcjonowania zespołu żywienia zaprojektowano następujące pomieszczenia: sala konsumpcyjna - bufet - kuchnia - komunikacja - magazyn ogólno-spożywczy - zmywalnię naczyń i sztućców

16 - sanitariat -schowek porządkowy Wysokość pomieszczeń wynosi: 3,30m. 4. OPIS PRODUKCJI I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE Zespół żywienia będzie funkcją otwartą, dostępną dla konsumentów przychodzących z zewnątrz. Będą tutaj przygotowywane i serwowane potrawy bufetowe oraz ciasta i napoje w szerokim asortymencie. Kuchnię oraz zaplecze wyposażono w meble typowe lub indywidualne oraz urządzenia gastronomiczne. - Program funkcjonalny : Bufet jest zakładem samoobsługowym. W swoim asortymencie będzie posiadał: napoje chłodzące, napoje gorące (kawa, herbata ), wyroby piekarniczo cukiernicze oraz wyroby garmażeryjne ( dostarczane z zewnątrz ), dania gorące w ograniczonym asortymencie. Sala konsumpcyjna łączy się z holem, wejście do zaplecza prowadzi przez zewnętrzna klatkę schodową komunikacją przeznaczoną dla pracowników. Dostawy towaru przewiduje się dostarczać w godzinach poza otwarciem dla użytkowników. Miejsc dla konsumentów przy stolikach przewidziano: na sali bufetu 16 i przy barze 6 miejsca, dodatkowo w holu 16 miejsc rezerwowo ( łącznie 38 miejsc ). W części zaplecza przewidziano: bufet, przygotowalnię, zmywalnię z okienkiem do zwrotu naczyń oraz część socjalną z WC, wnęką na szafę ubraniową i pomieszczenie porządkowe. - Wytyczne branżowe: Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację w sali konsumpcyjnej. 5. ZATRUDNIENIE W zespole żywienia przewidziano zatrudnienie 7osób po 3 na jedną zmianę, dla których zaprojektowano sanitariaty oraz pokój socjalny. Komenta

17 6. WYTYCZNE BUDOWLANO INSTALACYJNE - Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych powinny być gładkie nienasiąkliwe, nie śliskie, łatwe do czyszczenia i jeżeli to konieczne do dezynfekcji oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Podłogi w pomieszczeniach w których występują kratki ściekowe należy wykonać ze spadkiem w kierunku tych kratek. Dokładny opis posadzek umieszczono na rysunkach. - Wykończenie ścian i sufitów ściany w kuchni, przygotowalni, zmywalni i sanitariatach zabezpieczyć wykładziną łatwo zmywalną do wysokości 2,0 m Magazyn żywności oraz szatnia powinien być pomalowany farbą łatwo zmywalna do wysokości minimum 2,0m. Korytarze komunikacyjne powinny być malowane farbą łatwo zmywalną do wysokości 1,60m. W pomieszczeniu socjalnym przy umywalce wykonać kołnierz z płytek szer. 60cm do wysokości 30cm ponad umywalką. Połączenia ścian i podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych musza być zaokrąglone. Narożniki ścian przy głównych traktach komunikacyjnych i magazynach należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez obicie kątownikami metalowymi do wysokości 2,0m. Do malowania ścian i elementów metalowych należy użyć farb, które nie łuszczą się oraz posiadają atest do kontaktu z żywnością. Sufity oraz zamocowane w górze elementy musza być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu i ograniczać kondensację pary wodnej oraz wzrost niepożądanych pleśni. - Okna w pomieszczeniach produkcyjnych okna zabezpieczyć przed owadami zakładając siatkę o drobnych oczkach. - Instalacje- jako media grzewcze dla kuchni przyjęto energię elektryczną. Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje: - wodno kanalizacyjną - elektryczną: jedno i trój fazową oraz oświetleniową - wentylację mechaniczną kuchni, przygotowalni, zmywalni, oraz w sali konsumpcyjnej przewidziano klimatyzację. Zapotrzebowanie mocy dla celów technologicznych zostanie określone po szczegółowym doborze wyposażenia. Rozmieszczenie gniazd i wyłączników w projekcie instalacji elektrycznej wewnętrznej, umiejscowienie uzgodnić z dostawcą urządzeń.

18 7. WARUNKI BHP: W pomieszczeniach przeznaczone na stały pobyt ludzi posiadają oświetlenie światłem dziennym w stosunku 1:8. Niezbędne jest wyposażenie pracowników we właściwą czysta odzież ochronną. Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zbiorniczków z mydłem w płynie, ręczników jednorazowych oraz zamykanych pojemników na zużyte ręczniki. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom i klientom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy. Apteczkę należy umieścić w części socjalnej. Uwagi końcowe Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp. OPRACOWAŁ:

19 ELABORAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 1. Podstawowe dane o obiekcie: Inwestycja polega na: Budowe krytej pływalni AGH w Krakowie przy ulicy ul. Buszka. Dojazd od ulicy Piastowskiej. Przeznaczenie obiektu: Obiekt o funkcji rekreacyjno-sportowej z zapleczem gastronomicznym ( bufet na antresoli) przeznaczony dla studentów i użytkowników z zewnątrz. Piwnica pomieszczenia techniczne : węzęł cieplny, stacja trafo, pom. śmietnika, wentylatornia, stacje uzdatniania wody, pomieszczenia socjalne i pomieszczenie warsztatowe. Piwnica - pomieszczenia usługowe: hall ogólnodostępny, bar z zapleczem, centrum rekreacyjne ( siłownia, sauna, zaplecze socjalne, kręgielnia ). Ilość osób 3 pracowników, 28 osób w fitnes i 20 osób w kręgielni. Parter hall ogólnodostepny, szatnie, natryski, pomieszczenie biurowe, kasa i butik, 3 hale basenowe. Ilość osób 10 pracowników, 604 szafki w zespołach natrysków. Piętro hall ogólnodostepny, szatnie, natryski, sala ćwiczeń zbiorowych, pomieszczenie biurowe, barek z salą konsumpcyjną i zapleczem gastronomicznym. Ilość osób 8 pracowników w pomieszczeniu biurowym, 3 pracowników w zespole kuchennym, 1 pracownik w sali ćwiczeń zbiorowych. Na trybunach znajduje się 160 miejsc siedzących. W sali ćwiczeń zbiorowych może przebywać 1 os/m². Powierzchnia sali wynosi 390 m², ilość osób w sali wynosi 390 Bar ogólnodostępny ilość miejsc siedzących 20 osób. Zagospodarowanie terenu- na bazie istniejących dróg wewnętrznych z placem manewrowym dla bojowych wozów straży pożarnej na terenie inwestora.. 3. Warunki usytuowania, odległości od obiektów sąsiednich wymagane ze względu na ochronę przeciwpożarową Są zachowane wymagane minimalne odległości między projektowanym budynkiem, a istniejącymi obiektami budowlanymi. Odległość od budynku krytej pływalni od budynku ZLV wynosi 21,0m.

20 Są zachowane wymagalne minimalne odległości budynku od granicy działki budowlanej. Wynoszą one odpowiednio w miejscu największego zbliżenia ok. 10,6m. 4. Klasyfikacja pożarowa - powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: Pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni piwnica 3208 m² Pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni parter 3253 m² Pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni piętro 1405 m² Łączna pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni 7866 m² ilość kondygnacji: 3 wysokość : 16,50 m 5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: W budynku krytej pływalni nie będzie składowanych zapalnych i wybuchowych. materiałów łatwo 6. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego dla budynku krytej pływalni : Q < 500 MJ/kg 7. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji: Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL I część piwnic, kondygnację parteru i piętra. Pomieszczenie techniczne takie jak: stacja Trafo, węzeł cieplny stanowią odrębną strefę pożarową Piwnice 52 osoby. Parter 177 osób. Piętro 570 osób. 8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych: Nie dotyczy pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych 9. Podział obiektu na strefy pożarowe:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo