strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji..."

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny Elaborat dotyczący bezpieczeństwa pożarowego Wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych... II Część techniczno-instalacyjna 1. Instalacja c.o Instalacja wod-kan Instalacja wentylacji Technologia uzdatniania wody... III Część instalacje elektryczne 1. Opis techniczny Obliczenia techniczne... IV Część instalacja sygnalizacji pożaru 1. Opis techniczny Część rysunkowa I Część architektoniczno-konstrukcyjna strona 1. Rzut fundamentów - Skala 1: Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1:100...

2 5. Rzut więźby dachowej - Skala 1: Rzut dachu - Skala 1: Przekrój A-A Przekrój B-B - Skala 1: Przekrój C-C Przekrój D-D - Skala 1: Przekrój E-E Przekrój F-F Skala 1: Przekrój G-G Przekrój H-H Skala 1: Elewacje południowa i północna - kolorystyka Skala 1: Elewacje wschodnia i zachodnia - kolorystyka Skala 1: Zestawienie przegród poziomych 14. Zestawienie przegród pionowych 15. Śmietnik Skala 1: Technologia kuchni Skala 1: Tom 2b II Część techniczno-instalacyjna instalacja co strona 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: Rzut piwnic-ogrzewanie podłogowe - Skala 1: Rzut parteru-ogrzewanie podłogowe - Skala 1: II Część techniczno-instalacyjna instalacja wod-kan 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: II Część techniczno-instalacyjna instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: II Część techniczno-instalacyjna technologia uzdatniania wody Schemat technologiczny basen sportowy 1, Schemat technologiczny basen rekreacyjny Schemat technologiczny basen hamowny Schemat technologiczny wanna whirpool 6. Rzut piwnic rozmieszczenie urządzeń technologicznych - Skala 1: Rzut piwnic otworowanie niecek ścian i stropów - Skala 1: Rzut piwnic otworowanie zbiorników wyrównawczych i ścian pom. tech. - Skala 1: Rzut piwnic instalacja technologiczna - Skala 1: III Część instalacje elektryczne strona 1. Rzut piwnic - Skala 1: Rzut parteru - Skala 1: Rzut antresoli - Skala 1: Rzut dachu - Skala 1: Schemat ideowy IV Część instalacje sygnalizacji pożaru strona 1. Rzut piwnic plan instalacji - Skala 1: Rzut parteru plan instalacji - Skala 1: Rzut antresoli plan instalacji - Skala 1: Schemat ideowy...

4 5. Oznaczenie symboli PODSTAWA OPRACOWANIA : Zlecenie inwestora i przedstawiony przez Niego program funkcjonalny Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 Decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego nr AU-02-2.JCZ /03 z dnia Normy i przepisy budowlane Dokumentacja geotechniczna Projekty branżowe Uzgodnienia i materiały przedprojektowe PRZEDMIOT INWESTYCJI: Opracowanie stanowi projekt budowlany dla budowy Budowa krytej pływalni wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr 333/2 (w części),333/5,134(w części),276/16,129/2,126,127,128,114/3 w obr. 5 i 12 Krowodrza. Zasadnicza bryła budynku ma rzut poziomy w kształcie wielokąta o wymiarach 81,00m x 45,92m.

5 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA Część opisowa : OGÓLNE DANE LICZBOWE Powierzchnia netto 7485,45 m 2 Powierzchnia całkowita 9720,02 m 2 Powierzchnia zabudowy 3475,58 m 2 projektowanego budynku Kubatura łączna 43075,60 m 3 Kubatura nadziemna 29434,6 m 3 Kubatura podziemna 13641,0 m 3 Rzędna ± 0,00 Maksymalna wysokość od poziomu ± 0,00 206,95 m n.p.m. 11,20 m FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU Budynek piętrowy podpiwniczony. Forma obiektu modernistyczna z dachem w kształcie łuku.obiekt po przez skale i ukształtowanie bryły nawiązuje do układu komunikacyjnego co w powiązaniu z nowoczesnymi elementami ścian osłonowych dobrze wpisuje się w kontekst funkcji obiektu usługowego. Zgodnie z założeniem inwestora obiekt zostanie zrealizowany z najwyższej jakości materiałów wg najnowszych technologii. Zastosowane materiały wykończeniowe spowodują, iż mimo prostej formy obiekt będzie przyjazny dla istniejącego otoczenia. UKŁAD KONSTRUKCYJNY Budynek pietrowy podpiwniczony. Konstrukcja budynku słupowo ryglowa, rolę elementów konstrukcyjnych pełnią słupy, podciągi,płyty, wieńce żelbetowe wylewane na mokro na budowie. Na przedmiotowym obszarze występują proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w związku z czym na podst. Rozporzadzenia MSWiA z dnia wymagane jest sporządzenie Dokumentacji Geotechnicznej.

6 DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie kabina ustępowa dla niepełnosprawnych ( wyposażenie wg wytycznych PFRON ). Drzwi wejściowe do przedsionka i toalety wyposażone wg wytycznych PFRON. INSTALACJE WEWNĘTRZNE instalacja elektryczna instalacja telefoniczna instalacja c.o. i c.c.w. instalacja wod. kan. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - współczynnik przenikania ciepła : - stropodach U=0,28 W/(m 2 K). - ściany zewnętrzne U=0,3 W/(m 2 K). - okna, drzwi ściany osłonowe współczynnik przenikania ciepła U=2,30 W/(m 2 K). - drzwi U=2,6 W/(m 2 K).

7 OPIS TECHNICZNEGO WYKONANIA BUDYNKU Technologia tradycyjna z zastosowaniem elementów murowanych (z materiałów ceramicznych), betonowych i żelbetowych. Posadowienie z uwagi na złożone warunki gruntowe cały obiekt posadowiony został na płycie żelbetowej grubości 50 cm. Na tym poziomie projektuje się wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Pod zbiorniki wyrównawcze basenu sportowego i rekreacyjnego oraz pod stacje filtrów fundamenty wg. opracowania konstrukcyjnego. Na poziomie rusztu wykonać drenaż opaskowy. Ściany fundamentowe od zewnątrz na ścianach izolacja pionowa powłokowa z mas bitumicznych + styrodur 10 cm (wg wymogów technologicznych producenta). Wszystkie ściany zewnętrzne wykonane będą jako żelbetowe grubości 30 cm z wieńcem na poziomie stropu szerokości 30 cm. Klatki schodowe wewnętrzne i zewnetrzne obudowana ścianami żelbetowymi grubości 30 cm. Klasę betonu oraz rodzaj zbrojenia określa projekt konstrukcyjny. Ściany wewnętrzne wydzielające oddzielną strefę pożarową tj. węzeł cieplny i stację TRAFO wykonać z cegły MAX grubości 29 cm i cegły pełnej 12 cm murowaną na pełne spoiny. Pozostałe ściany wykonać z pustaków MAX grubości 19cm i 9 cm na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne parteru i piętra: Ściany murowane z pustaka Max 29cm Kl.15 na zaprawie marki 18 pełniące funkcje ścian osłonowych. Konstrukcja nadziemna szkieletowa, siatka słupów i przekroje słupów jak w piwnicach. Elementy konstrukcyjne konstrukcja budynku słupowo-ryglowa role elementów konstrukcyjnych pełnią słupy żelbetowe, podciągi i wieńce wylewane na mokro z betonu B20 - wg opracowania konstrukcyjnego. Ściany wewnętrzne murowane z pustaka MAX29cm i cegły modularnej 9cm. Ścianki działowe wymurować ponad płaszczyznę stropu podwieszonego wg. rys. architektonicznych Tynki cementowo wapienne gr. 1,5cm. Obudowa hydrantów wewnętrznych wykonać z cegły pełnej gr.12cm..w sanitariatach ogólnodostepnych na poziomie piwnic,

8 parterze w zespole natrysków oraz na poziomie antresoli w sanitariatach ogólnodostępnych zastosować ścianki systemowe wysokości 2,10m z dystansem 15 cm od posadzki ( ścianka pomiędzy zespołami damskim i męskim murowane ). Ze względu na znaczną wysokość ścianek działowych na hali basenowej należy wykonać wieniec obwodowy wysokości 20cm ( zbrojenie 2x2#12 strzemiona Ø6 co 30cm) na poziomie wg rys.architektonicznych i związać go do głównej konstrukcji budynku ( klatki schodowej). Klatki schodowe- biegi i spoczniki schodowe płytowe żelbetowe wg opracowania konstrukcyjnego, obudowa klatki ścianą żelbetową gr.30cm. Stropy - nad piwnicami monolityczne żelbetowe płytowe wylewane na budowie gr. 30cm, nad parterem żelbetowe monolityczne wylewane na budowie oparte na ramach żelbetowych o gr. 20cm ( rozmieszczenie i wysokość elementów konstrukcyjnych wg projektu wyk. Konstrukcje budowlane). Płyta widowni gr. 30cm. Stropodachy i dachy - Zasadniczy stropodach stanowi ustrój dźwigarów z drewna klejonego w osiach od 4 do 15 z wzdłużnymi płatwiami. Usztywnienie podłużne stanowią stężenia wykonane z pręta ø 20 w skrajnych osiach dylatacyjnych. Elementy konstrukcji dachu winny posiadać klasę odporności ogniowej R 60. Sufit jest deskowaniem grubości 2 cm mocowanym do ww. płatwi (impregnowane grzybobójczo i przeciwogniowo). Na nim ułożyć papę asfaltową tradycyjną mocowaną gwoździami ocynkowanymi i sklejoną na zakładach. Następną warstwą jest paroizolacja z papy asfaltowej z taśmą aluminiową. Termoizolację stanowią płyty dachowe np. Rockwool Dachrock grubości 20 cm na kleju bitumicznym. Hydroizolację i jednocześnie poszycie dachu wykonać z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej na ruszcie i pełnym deskowaniu. Na fragmentach zaprojektowano stropodach na konstrukcji żelbetowej stosując warstwy kolejno od dołu : płyta żelbetowa gr. 18cm papa asfaltowa z taśmą aluminiową jako paroizolacja wełna mineralna twarda ( np. Roockwool ) gr.20cm., poszycie dachu wykonać z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej na ruszcie i pełnym deskowaniu. Stropodachy pogrążone (nad zewnętrznymi klatkami schodowymi) wykonane zostaną na płytach żelbetowych zaimpregnowanych preparatem asfaltowym np. DYSPERBITEM. Na nich ułożona zostanie paroizolacja z papy asfaltowej z taśmą aluminiową. Termoizolację stanowią kliny styropianowe o twardości FS 20 z wykształceniem 2% spadków, a następnie

9 przyklejone preparatem np. DACHPIX płyty laminowane o grubości 20 cm. Hydroizolacja z dwóch warstw papy termozgrzewalnej jw. W przypadku dachów pogrążonych papę termozgrzewalną należy wyprowadzić na całą wysokość obwiednich ścianek kolankowych oraz zakończyć obróbkę blacharską ich szczytowych krawędzi. Konstrukcja niecek basenowych- Dno i ściany niecki sportowej i rekreacyjnej stanowi płyta żelbetowa grubości odpowiednio 16 i 14 cm o równomiernym spadku w kierunku podłużnym (od rzędnej 1,35 do rzędnej 1,80m) z obwodowym stopniem bezpieczeństwa. Płyta ta spoczywa na siatce słupów żelbetowych z prześwitem dolnym, dzięki czemu ułatwiony jest montaż instalacji technologicznych oraz doraźna kontrola dna basenu. Niecka rekreacyjna również o zmiennej głębokości posiada dno i ściany boczne żelbetowe, podparte siatką słupów jak wyżej. Wzdłuż podłużnych ścian basenu głównego oraz dwóch boków rekreacyjnego zamontowane będą żelbetowe rynny przelewowe. Ściany boczne i dna basenów wyłożone będą płytkami ceramicznymi ( należy przestrzegać normatywnego wymiaru długości basenu sportowego wynoszącej 25,02 m ) w przypadku niecki głównej z oznakowaniem dna i ścian szczytowych wg przepisów FINA ( uszczelnienie wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi zawartymi w projekcie technologii basenowej). W skład wyposażenia stałego niecek wchodzą dysze wlotowe denne i dysze ssące ścienne do cyrkulacji wody technologicznej, słupki stalowe, kotwy ścienne linii torowych, drabinki metalowe ze stali nierdzewnej, reflektory podwodne itp. Oprócz wyposażenia stałego niecek basenowych przewiduje się zainstalowanie tzw. atrakcji wodnych. Są to: wanna do hydromasażu, 1 gejzer powietrzny, przeciwprąd dwudyszowy ścienny. Zbiorniki wyrównawcze wyposażyć w drabinkę wyjściową ( uszczelnienie wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi zawartymi w projekcie technologii basenowej). Konstrukcje przygotowawcze pod montaż wanny hydromasażu : W rejonie zainstalowania wanny hydromasażu przewiduje się wykonanie płyty dolnej o rzędnej górnej płaszczyzny 0,70 m, podpartej na obwodzie ściankami murowanymi grubości 25,0 cm, przenoszącymi obciążenie tej płyty wraz z ww. wanną na ławę fundamentową. Gabaryty poziome tej konstrukcji umożliwiają montaż wanny hydromasażu o każdym możliwym kształcie, głębokości i konstrukcji. Następnie po zainstalowaniu tego elementu wyposażenia zostanie wylana druga właściwa

10 płyta plaży na nadmurowanych do odpowiedniego poziomu ściankach i z pozostawieniem otworu odpowiadającego wymiarom wanny. Ściany: Sufit podwieszony szczegółowe rozmieszczenie sufitów podwieszanych w projekcie wykonawczym. Przewody wentylacyjne : Budynek posiada wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną, która obsługuje wszystkie pomieszczenia użytkowe oraz klimatyzację na poziomie antresoli, która obsługuje hall i barek. Odwodnienie połaci dachowych Połać dachowa hali pływalni odwodniona rynnami i rurami spustowymi zewnętrznymi z blachy cynkowo-tytanowej. Pozostałe dachy pogrążone posiadają odwodnienie do punktowych spustów dachowych ogrzewanych np. typu DALLMER 62 W z elementem nakładanym 630 i łapaczem liści ( średnice rur i rynien podane w projekcie instalacji kanalizacji deszczowej). Elementy wykończenia wewnętrznego: W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat. III w pozostałych pomieszczeniach tynki gipsowe, szczegółowe wykończenie ścian poszczególnych pomieszczeń w zależności od wymagań funkcjonalnych: a) w pomieszczeniach uzdatniania wody płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m; w magazynach kwasu, podchlorynu sodu oraz pomieszczeniu dozowania - wykładzina z płytek kamionkowych do wysokości jw., powyżej malowane farbami chemoodpornymi, b) sanitariaty,natryskownie, umywalnie oraz główna hala basenowa płytki ceramiczne klejone na zaprawach wodoodpornych do wysokości sufitu podwieszonego. c) hall główny, korytarze, szatnie, klatki schodowe farby olejne matowe o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne, d) w pozostałych pomieszczeniach farby emulsyjne. Uwaga! W pomieszczeniach posiadających umywalki, zlewozmywaki np. pomieszczenie socjalne, pierwszej pomocy, pomieszczenia porządkowe fragment ściany wyłożony płytkami ceramicznymi od poziomu posadzki do wysokości 1,6 m na szerokość 1,5 m symetrycznie względem tych przyborów.

11 Sufity: We wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem wyposażonych w sufity podwieszone) stropy tynkowane zaprawą gipsową i malowane farbą emulsyjną. W pomieszczeniu 0.33 obejście techniczne i uzdatnianie wody płyta stropu nie tynkowana. Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności malowane analogicznie; sufity typu Thermatex o naturalnej fakturze i kolorystyce. W hali basenowej sufit jest zarazem stropodachem. Są to deski grubości 2 cm, łączone na obce pióro lub zakład, szerokości cm, malowane preparatem ognioochronnym, owado i grzybobójczym, spełniającym klasę odporności ogniowej dla obiektu ZL I i posiadającym odpowiedni atest. Izolacja przeciwwilgociowa Izolację przeciwwilgociową poziomą piwnic stanowią dwie warstwy papy termozgrzewalnej na zaimpregnowanym podłożu preparatem asfaltowym np. DYSPERBITEM. Ściany zewnętrzne i płytę denną uszczelnić matą polietylenowo-bentonitową Dualseal. Dodatkowo przerwy robocze profilem pęczniejącym Superstop 3/4'. Dylatacje ruchowe - taśmą zewnętrzną (może być PVC-P) np. DF24 lub DF32 zamkniętą od wewnatrz tasmą zamykającą - np FF5/3. Izolacje wykonać na ścianie piwnic do wysokości 30cm ponad rzędną terenu projektowanego. Termoizolacja Termoizolację stropodachów opisano powyżej. Natomiast wszystkie ściany zewnętrzne obiektu należy ocieplić styropianem o podstawowej grubości 10 cm wg jednego z oferowanych na rynku systemów. W szpaletach okiennych zastosować styropian grubości 3 cm.wyjątek stanowią dwie ściany w osiach 9 i 10 docieplone wełną mineralną gr. 10cm w systemie ściany osłonowej z okładziną kamienną. Izolację ścian fundamentowych wykonać za pomocą styropianu przeznaczonego do kontaktu z gruntem np. ROOFMATE SL, a w części cokołowej ok. 30cm ponad teren np. STYROFOAM IB. Obróbki blacharskie blacha stalowa powlekana.

12 Posadzki a. Piwnice: - wentylatornia, komunikacja zaplecza technicznego: podłoże z betonu rozproszonego grubości 12,0 cm; - pomieszczenia uzdatniania wody basenowej : podłoże z betonu rozproszonego grubości 12,0 cm;. -magazyny kwasu, podchlorynu sodu i pomieszczenie dozowania i ozonowania: płytki kwasoodporne na betonie jw. (zwraca się uwagę na wykonanie progów wysokości 15 cm); -obejścia techniczne wokół niecek basenowych: wylewka betonowa grubości 12 cm zatarty na gładko; - zbiorniki wyrównawcze wyłożone folią np. ALKORPLAN. - Pozostałe pomieszczania-wg opisu na rysynkach b. Parter: -zespoły szatniowo-kąpielowe oraz plaża wokół tafli wodnych basenu posiadają ogrzewaną podłogę np. systemu VALUFIX 55. Na żelbetowej płycie stropowej zagruntowanej impregnatem asfaltowym (np. Dysterbitem) ułożyć papę termozgrzewalną podkładową wywiniętą 15,0 cm na ściany, na niej płyty np. VALUFIX grubości 5,5 cm, na których zamontowany będzie system grzewczy zatopiony w jastrychu cementowym o minimalnej grubości 6,5 cm i wykształconych spadkach do kratek ściekowych (odwodnienie liniowe wykonane bezpośrednio w płytkach ceramicznych). Jastrych winien być zdylatowany z podziałem na pola określone w projekcie instalacyjnym, z zastosowaniem na obrzeżach przy cokołach i na dylatacjach taśmy uszczelniającej np. CIMSEC ELASTIKBAND. Ww. jastrych cementowy wykonać na bazie plastyfikatora KLUTAN posiadającego atest ITB. Plaża wokół basenów, pomieszczenia sanitarno-kąpielowe oraz przebieralnie posiadają posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych na zaprawie klejowej np. BOTACT M-29, podłoże pod płytki należy zagruntować masą uszczelniającą np. BOTACT MD-20. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie izolacji przy kratkach ściekowych i przejściach odpływów przez stropy. -w hallu, komunikacji, posadzkę z płytek gresowych ułożyć na wylewce cementowej grubości 9 cm, styropianie grubości 5 cm. c. Antresola:

13 - Antresola widokowa, komunikacja posiadaja posadzkę z płytek gresowych antyposlizgowych klejonych do wylewki cementowej gr. 5,0cm wylanej na wcześniej ułożonym styropianie FS-20 gr. 4,0cm na płycie żelbetowej i folii budowlanej. - Sale do ćwiczeń zbiorowych- wykładzina elastyczna PVC np. marmoleum. Uwaga! W hali basenowej rynny przelewowe na obrzeżach niecek nie mogą służyć jako odprowadzenie wody rozpryskowej z poboczy basenu, jak również wody używanej do mycia posadzki. Dlatego też należy wykonać właściwe ukształtowanie posadzek tych poboczy ze spadkami od rynien przelewowych do odpowiednio usytuowanych kratek ściekowych. Uszczelnienie styków obrzeży rynien przelewowych z przylegającą posadzką poboczy wykonać ściśle wg rozwiązania systemowego i zgodnie z wytycznymi firmy specjalistycznej. W przejściach między zespołami szatniowo-kapielowymi a halą basenową wykonać brodziki do płukania stóp o głębokości 10 cm i posadzce z płytek ceramicznych basenowych. Ślusarka okienna wg zestawienia ślusarki okiennej i ścian osłonowych zawartej w projekcie wykonawczym. Elementy okienne i drzwiowe zewnętrzne aluminiowe podwójnie szklone szkłem termoizolacyjnym Stopsol lub Antisol, bezpiecznym P2, profile ciepłe, współczynnik przewodności cieplnej min 1,8 W(m 2 K). Przekrycie dachu nad środkową częścią pływalni wykonać jako E 30 Elementy aluminiowe wewnętrzne profil zimny, szkło bezpieczne P2. Element oddzielający hall komunikacji ogólnej od hali basenowej wykonać jako EI 30 Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U=2,60 W/(m 2 K). Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe o zwiększonej odporności na wilgoć, do pomieszczeń technologicznych drzwi stalowe, w natryskowniach do zespołów sanitarnych i na plażę hali pływalni aluminiowe. Odgromienie budynku wg projektu instalacji elektrycznych. Elementy wykończenia zewnętrznego Tynk zewnętrzny należy wykonać jako cienkowarstwowy na wyprawach klejowych, podkładzie z siatki, styropian mocowany plastikowymi dyblami

14 (typowa technologia docieplania budynków); wykończenie zaprawa tynkarska mineralną wg projektu kolorystyki elewacji. Zaleca się zastosowanie kompletnej technologii zaleconej przez producenta (np. Terranowa). Fragmenty ścian zewnętrznych (patrz stosowne rysunki) zostaną obłożone płytami kamiennymi z piaskowca w systemie ściany osłonowej na konstrukcji aluminiowej ze szczeliną wentylacyjną. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze analogicznym jak ślusarka okienna. Ofasowanie elementów krawędziowych dachu, ścianek attykowych z blachy ocynkowanej z powłoką teflonową grubości 0,5 mm. Szpalety okien w elewacji wejściowej obłożone panelami z alucobondu szrokości 20cm i głębokości 15cm w kolorze ślusarki aluminiowej. Zewnętrzne rynny i rury spustowe PCV. Dźwigary okapów na słupach nośnych hali pływalni z drewna klejonego montowane niezależnie do słupów konstrukcyjnych hali pływalni rys. szczegółowy projekt wykonawczy. Balustrady zewnętrzne rurowe ze stali nierdzewnej wg projektu wykonawczego. Opaska wokół budynku z kostki brukowej. Rzędne wysokościowe oraz rodzaj nawierzchni ( grubość kostki ) wg projektu wykonawczego drogi.

15 I Część opisowa: TECHNOLOGIA ZESPOŁU ŻYWIENIA 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Układ funkcjonalno-powierzchniowy 4. Opis produkcji i wyposażenie technologiczne 5. Zatrudnienie 6. Wytyczne budowlano-instalacyjne 7. Warunki BHP II CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut antresoli technologia ( w części rysunkowej ) - Zestawienia wyposażenia 1. PODSTAWY OPRACOWANIA - Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu technologii dla zespołu żywienia - Podkłady budowlane parteru w skali 1:50 - Wytyczne do projektowania zespołów gastronomicznego. 2. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt technologii zespołu żywienia w krytej pływalni AGH wraz z zapleczem gastronomicznym. Jest to obiekt nowo projektowany. Funkcję gastronomiczną zlokalizowano na pietrze w części centralnej obiektu. Bezpośrednio do zaplecza gastronomicznego przylega sala konsumpcyjna. 3. UKŁAD FUNKCJONALNO POWIERZCHNIOWY. Dla prawidłowego funkcjonowania zespołu żywienia zaprojektowano następujące pomieszczenia: sala konsumpcyjna - bufet - kuchnia - komunikacja - magazyn ogólno-spożywczy - zmywalnię naczyń i sztućców

16 - sanitariat -schowek porządkowy Wysokość pomieszczeń wynosi: 3,30m. 4. OPIS PRODUKCJI I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE Zespół żywienia będzie funkcją otwartą, dostępną dla konsumentów przychodzących z zewnątrz. Będą tutaj przygotowywane i serwowane potrawy bufetowe oraz ciasta i napoje w szerokim asortymencie. Kuchnię oraz zaplecze wyposażono w meble typowe lub indywidualne oraz urządzenia gastronomiczne. - Program funkcjonalny : Bufet jest zakładem samoobsługowym. W swoim asortymencie będzie posiadał: napoje chłodzące, napoje gorące (kawa, herbata ), wyroby piekarniczo cukiernicze oraz wyroby garmażeryjne ( dostarczane z zewnątrz ), dania gorące w ograniczonym asortymencie. Sala konsumpcyjna łączy się z holem, wejście do zaplecza prowadzi przez zewnętrzna klatkę schodową komunikacją przeznaczoną dla pracowników. Dostawy towaru przewiduje się dostarczać w godzinach poza otwarciem dla użytkowników. Miejsc dla konsumentów przy stolikach przewidziano: na sali bufetu 16 i przy barze 6 miejsca, dodatkowo w holu 16 miejsc rezerwowo ( łącznie 38 miejsc ). W części zaplecza przewidziano: bufet, przygotowalnię, zmywalnię z okienkiem do zwrotu naczyń oraz część socjalną z WC, wnęką na szafę ubraniową i pomieszczenie porządkowe. - Wytyczne branżowe: Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację w sali konsumpcyjnej. 5. ZATRUDNIENIE W zespole żywienia przewidziano zatrudnienie 7osób po 3 na jedną zmianę, dla których zaprojektowano sanitariaty oraz pokój socjalny. Komenta

17 6. WYTYCZNE BUDOWLANO INSTALACYJNE - Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych powinny być gładkie nienasiąkliwe, nie śliskie, łatwe do czyszczenia i jeżeli to konieczne do dezynfekcji oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Podłogi w pomieszczeniach w których występują kratki ściekowe należy wykonać ze spadkiem w kierunku tych kratek. Dokładny opis posadzek umieszczono na rysunkach. - Wykończenie ścian i sufitów ściany w kuchni, przygotowalni, zmywalni i sanitariatach zabezpieczyć wykładziną łatwo zmywalną do wysokości 2,0 m Magazyn żywności oraz szatnia powinien być pomalowany farbą łatwo zmywalna do wysokości minimum 2,0m. Korytarze komunikacyjne powinny być malowane farbą łatwo zmywalną do wysokości 1,60m. W pomieszczeniu socjalnym przy umywalce wykonać kołnierz z płytek szer. 60cm do wysokości 30cm ponad umywalką. Połączenia ścian i podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych musza być zaokrąglone. Narożniki ścian przy głównych traktach komunikacyjnych i magazynach należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez obicie kątownikami metalowymi do wysokości 2,0m. Do malowania ścian i elementów metalowych należy użyć farb, które nie łuszczą się oraz posiadają atest do kontaktu z żywnością. Sufity oraz zamocowane w górze elementy musza być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu i ograniczać kondensację pary wodnej oraz wzrost niepożądanych pleśni. - Okna w pomieszczeniach produkcyjnych okna zabezpieczyć przed owadami zakładając siatkę o drobnych oczkach. - Instalacje- jako media grzewcze dla kuchni przyjęto energię elektryczną. Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje: - wodno kanalizacyjną - elektryczną: jedno i trój fazową oraz oświetleniową - wentylację mechaniczną kuchni, przygotowalni, zmywalni, oraz w sali konsumpcyjnej przewidziano klimatyzację. Zapotrzebowanie mocy dla celów technologicznych zostanie określone po szczegółowym doborze wyposażenia. Rozmieszczenie gniazd i wyłączników w projekcie instalacji elektrycznej wewnętrznej, umiejscowienie uzgodnić z dostawcą urządzeń.

18 7. WARUNKI BHP: W pomieszczeniach przeznaczone na stały pobyt ludzi posiadają oświetlenie światłem dziennym w stosunku 1:8. Niezbędne jest wyposażenie pracowników we właściwą czysta odzież ochronną. Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zbiorniczków z mydłem w płynie, ręczników jednorazowych oraz zamykanych pojemników na zużyte ręczniki. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom i klientom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy. Apteczkę należy umieścić w części socjalnej. Uwagi końcowe Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp. OPRACOWAŁ:

19 ELABORAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 1. Podstawowe dane o obiekcie: Inwestycja polega na: Budowe krytej pływalni AGH w Krakowie przy ulicy ul. Buszka. Dojazd od ulicy Piastowskiej. Przeznaczenie obiektu: Obiekt o funkcji rekreacyjno-sportowej z zapleczem gastronomicznym ( bufet na antresoli) przeznaczony dla studentów i użytkowników z zewnątrz. Piwnica pomieszczenia techniczne : węzęł cieplny, stacja trafo, pom. śmietnika, wentylatornia, stacje uzdatniania wody, pomieszczenia socjalne i pomieszczenie warsztatowe. Piwnica - pomieszczenia usługowe: hall ogólnodostępny, bar z zapleczem, centrum rekreacyjne ( siłownia, sauna, zaplecze socjalne, kręgielnia ). Ilość osób 3 pracowników, 28 osób w fitnes i 20 osób w kręgielni. Parter hall ogólnodostepny, szatnie, natryski, pomieszczenie biurowe, kasa i butik, 3 hale basenowe. Ilość osób 10 pracowników, 604 szafki w zespołach natrysków. Piętro hall ogólnodostepny, szatnie, natryski, sala ćwiczeń zbiorowych, pomieszczenie biurowe, barek z salą konsumpcyjną i zapleczem gastronomicznym. Ilość osób 8 pracowników w pomieszczeniu biurowym, 3 pracowników w zespole kuchennym, 1 pracownik w sali ćwiczeń zbiorowych. Na trybunach znajduje się 160 miejsc siedzących. W sali ćwiczeń zbiorowych może przebywać 1 os/m². Powierzchnia sali wynosi 390 m², ilość osób w sali wynosi 390 Bar ogólnodostępny ilość miejsc siedzących 20 osób. Zagospodarowanie terenu- na bazie istniejących dróg wewnętrznych z placem manewrowym dla bojowych wozów straży pożarnej na terenie inwestora.. 3. Warunki usytuowania, odległości od obiektów sąsiednich wymagane ze względu na ochronę przeciwpożarową Są zachowane wymagane minimalne odległości między projektowanym budynkiem, a istniejącymi obiektami budowlanymi. Odległość od budynku krytej pływalni od budynku ZLV wynosi 21,0m.

20 Są zachowane wymagalne minimalne odległości budynku od granicy działki budowlanej. Wynoszą one odpowiednio w miejscu największego zbliżenia ok. 10,6m. 4. Klasyfikacja pożarowa - powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: Pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni piwnica 3208 m² Pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni parter 3253 m² Pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni piętro 1405 m² Łączna pow. wewnętrzna budynku krytej pływalni 7866 m² ilość kondygnacji: 3 wysokość : 16,50 m 5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: W budynku krytej pływalni nie będzie składowanych zapalnych i wybuchowych. materiałów łatwo 6. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego dla budynku krytej pływalni : Q < 500 MJ/kg 7. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji: Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL I część piwnic, kondygnację parteru i piętra. Pomieszczenie techniczne takie jak: stacja Trafo, węzeł cieplny stanowią odrębną strefę pożarową Piwnice 52 osoby. Parter 177 osób. Piętro 570 osób. 8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych: Nie dotyczy pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych 9. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo