ARTYKU Y SPO YWCZE I WYPOSA ENIE KUCHNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU Y SPO YWCZE I WYPOSA ENIE KUCHNI"

Transkrypt

1 ARTYKU Y SPO YWCZE I WYPOSA ENIE KUCHNI Herbaty Kawy Œmietanka, mleko, cukier Napoje, soki, wody S³odycze Czajniki, ekspresy, kuchenki Filtry do kawy, serwetki Naczynia i sztuæce jednorazowe

2 herbaty Herbata Lipton Yellow Label Tea Herbata Lipton owocowa piramidki - wysokiej jakoœci mieszanki herbat, zió³ i owoców - w torebkach piramidkach Rodzaj Jedn. Cena 94K009A owoce leœne 20 torebek 94K009B owoce jagodowe 20 torebek Jedn. Cena 94K009C cytryna 20 torebek 94K007B 100 torebek 94K009D owoce tropikalne 20 torebek 94K007D 94K007E 50 torebek 94K009E 94K009G zielona zielona mandarynka pomarañcza 20 torebek 20 torebek Herbata Saga owocowa Herbata Saga Jedn. Cena 94K008C 50 torebek 94K008A 100 torebek Rodzaj Jedn. Cena 94K023A 94K023B 94K023C 94K023D ró a/miêta/cytryna ró a/jab³ko ró a/malina ró a/porzeczka 94K023E ró a/owoce leœne Herbata Lipton Earl Grey - herbata czarna Herbata Lipton Green Tea Jedn. Cena 94K005A 94K005B 94K005C 50 torebek 100 torebek - herbata zielona 94K006A zwyk³a 94K006B citrus 262

3 kawy Kawa Lavazza ziarnista 94K018A Crema Aroma 94K018B 94K018C 94K018D Super Crema Qualita Rossa Qualita Oro Kawa Lavazza mielona - œwie e kawy mielone z najlepszych w³oskich palarni - idealne do ekspresów przelewowych lub tradycyjnego parzenia 94K087A Qualita Oro 94K087C Espresso Kawa Jacobs ziarnista - kawa ziarnista z najlepszej jakoœci ziaren, specjalnie wyselekcjonowanych przez ekspertów 94K017A Krõnung 500 g 94K017B Krõnung espresso 500 g Kawa Jacobs mielona - kawa mielona - posiada doskona³y smak i wyj¹tkowy aromat 94K012A Krõnung 94K012B 94K012C 94K012E Krõnung Cronat Gold Aroma 500 g Kawa Tchibo mielona - kawa mielona ze specjalnie dobranych ziaren - wyró nia siê harmonijnym smakiem i aromatem 94K010A Exclusive 94K010B 94K010C 94K010D Family Sicilia Style Milano Style Kawa Jacobs rozpuszczalna - kawa rozpuszczalna z najlepszych ziaren kawy - posiada prawdziwie harmonijny i niepowtarzalny smak 94K011A Cronat Gold 94K011B Krõnung 94K011C 94K011D 94K0A Velvet Aroma Krõnung 100 g Kawa Nescafe rozpuszczalna - aromatyczna i mocna kawa rozpuszczalna - pe³ny smak i bogaty zapach Kawa Tchibo rozpuszczalna 94K050B Classic 94K050C 94K050E 94K051B 94K051C Gold Creme Sensazione Classic Gold 100 g 100 g - doskona³y smak i aromat Mokate Cappuccino - cappucciono o wyj¹tkowym smaku i aromacie - dostêpne w porêcznym opakowaniu strunowym 94K038A Family Classic 94K142A classic 110 g 94K038B 94K038D 94K038E Family Classic Exclusive Gold Crema 100 g 180 g 94K142B 94K142C 94K142D czekoladowe waniliowe œmietankowe 110 g 110 g 110 g 263

4 œmietanka, mleko, cukier, napoje Œmietanka do kawy Cremona - œmietanka w proszku Œmietanka do kawy Zott - œmietanka do kawy w p³ynie - porêczne i wygodne w u yciu opakowanie - opakowanie zawiera 10 jednorazowych porcji Jedn. Cena Jedn. Cena 94K040A 94K044A opak. Mleko zagêszczone Gostyñ - zagêszczone, nies³odzone - dodatek do kawy, herbaty, kakao 94K043A 7,5% t³uszczu 350 g 94K043B 94K043C 94K043D 7,5% t³uszczu Light 4% t³uszczu Light 4% t³uszczu 500 g 350 g 500 g Mleko aciate Rodzaj Poj. Cena 94K063A 2 % 94K063B 94K064A 94K064B 94K066A 2 % 0,5% 0,5% 3,2% 94K066B 3,2% Syrop malinowy - syrop malinowy o naturalnym, o owocowym zapachu i intensywnym smaku Poj. Cena 94K098A 430 ml Cukier 94K003X w kostkach 94K003Y 94K003Z kryszta³ w saszetkach 200 x 5 g Coca-Cola Napój Fanta pomarañczowa Napój Sprite Poj. Cena Poj. Cena Poj. Cena 94K058A 94K058B 94K058D puszka 94K060A 94K060B 94K060D puszka 94K061A 94K061B 94K061D puszka 264

5 soki, wody Soki i nektary Cappy - opakowanie: butelka Soki i nektary Tarczyn - smaczne i od ywcze soki w butelce Soki i nektary Tymbark Rodzaj Poj. Cena Rodzaj Poj. Cena Rodzaj Poj. Cena 94K002A grejpfrutowy 94K001A czarna porzeczka 94K042A grejpfrutowy 94K002B 94K002C 94K002D 94K002E 94K002F jab³kowy pomarañczowy czarna porzeczka pomarañcz. z mi¹ szem wieloowocowy 94K001C 94K001D 94K001E 94K001F 94K001G pomarañczowy wiœniowy jab³kowy grejpfrutowy gruszkowy 94K042B 94K042C 94K042D 94K042E 94K042F jab³kowy multiwitamina pomarañczowy classic z pomar. czer. z Sycylii z czarnych porzeczek Woda Kropla Beskidu Rodzaj Poj. Cena 94K062A 94K062B 94K062C 94K062D 94K062E 0,25 L but. szkl. 94K062F 0,25 L but. szkl. Woda Na³êczowianka Rodzaj Poj. Cena 94K077A 94K077B 94K077C 94K077D 94K077E lekko Woda Cisowianka - woda o subtelnym, naturalnym smaku Rodzaj Poj. Rodz. opak. Cena 94K045A Perlage gaz. 0,7 L butelka szklana 94K045B 94K045C 94K045D 94K046A 94K046B 94K046C 94K046D Classique niegaz. Perlage gaz. Classique niegaz. 0,7 L butelka szklana butelka szklana butelka szklana butelka PET butelka PET butelka PET butelka PET Woda Pure Life - naturalna woda Ÿródlana Rodzaj Poj. Cena 94K076A 94K076B 94K076C 94K076D 265

6 s³odycze Ciastka HIT markizy - kruche markizy przek³adane nadzieniem Ciastka Delicje Szampañskie 94K015A 94K015B 94K015C 94K015D czekoladowe kokosowe orzechowe waniliowe 94K004A 94K004B 94K004C 94K004D malinowe pomarañczowe wiœniowe morelowe 147 g 147 g 147 g 147 g Ciastka Je yki - ciastka z orzechami laskowymi, karmelem, rodzynkami i chrupkami ry owymi oblane czekolad¹ 94K049A 94K049B 94K049C 94K049D 94K049E classic kakaowe z kokosem cafe wiœniowe Ciastka Pierniczki Alpejskie - pierniki czekoladowe z nadzieniem owocowym 94K029A 94K029B 94K029C jab³kowe œliwkowe truskawkowe 160 g 160 g 160 g Ciastka akotki - kruche i lekkie ciastka z dziurk¹ obsypane cukrem 94K048A 94K048B 94K048C 94K048D deserowe z cukrem kakaowe kokosowe maœlane 168 g 168 g 168 g 168 g Paluszki s³one Lajkonik - proces wypiekania sprawia, i wyró niaj¹ siê spoœród innych przek¹sek stosunkowo nisk¹ kalorycznoœci¹ Jedn. Cena 94K024X Ptasie Mleczko Wedel Cukierki Mieszanka Wedlowska - mieszanka cukierków oblanych wedlowsk¹ czekolada Cukierki Mini owocowe - twarde karmelki owocowe w rozmiarze mini 94K047A waniliow 380 g 94K047B 94K047C cytrynowe œmietankowe 380 g 380 g 94K097A Jedn. 220 g Cena 94K093A Jedn. Cena 266

7 czajniki, ekspresy, kuchenki Czajnik Zelmer CKE lampka sygnalizacyjna; podœwietlany w³¹cznik - filtr zatrzymuj¹cy osady - schowek na przewód; podstawka obrotowa - automatyczny wy³¹cznik po zagotowaniu wody - moc 2200 W - waga 1, Poj. Jedn. Cena 95K010A 1,7 L szt. Czajnik Zelmer CK filtr zatrzymuj¹cy osady - schowek na przewód - typ grza³ki: p³aska, zakryta - wskaÿnik poziomu wody - podœwietlany w³¹cznik - wspomagane otwieranie pokrywy - automatyczny wy³¹cznik po zagotowaniu wody - zabezpieczenie przed w³¹czeniem pustego czajnika - obrotowa podstawa u³atwiaj¹ca stawianie czajnika - moc 2200 W Poj. Jedn. Cena 95K011X 1,7 L szt. Ekspres przelewowy Zelmer CM 1001D - system szybkiego parzenia - p³yta utrzymuj¹ca ciep³o - miernik iloœci wody - regulacja mocy kawy - time, wyœwietlacz, sygna³ zakoñczenia pracy - automatyczne programowanie wy³¹czania - sterowanie elektroniczne; program autoczyszczenia - schowek na kabel; opcja nalewania bezpoœredniego - filtr wody z filtrem wêglowym - moc 975 W Poj. Jedn. Cena 95K014X 1,8 L szt. Ekspres ciœnieniowy Zelmer Z014 - funkcja espresso/ gor¹ca woda/ para - ³y eczka-miarka, sitka 2 - pojemnoœæ zbiornika na wodê 1,2 l - moc grza³ki W, ciœnienie 15 bar - system Thermoblock i Crema - wyjmowalny zbiornik na wodê - zdejmowalna tacka ociekowa - rêczna regulacja iloœci nalewanej wody Poj. Jedn. Cena 95K006X 1,2 L szt. Kuchenka mikrofalowa Zelmer 29Z021 - typ grilla: kwarcowy, ruszt na grilla - wygodny uchwyt do otwierania drzwiczek - moc mikrofal 700 W; grilla 1000 W; œrednica talerza obrotowego 245 mm - iloœæ zakresów mocy 5; gotowanie kombinowane - maksymalny czas gotowania: 30 min; rozmra anie, podgrzewanie - sygna³ zakoñczenia pracy; rodzaj wnêtrza: metalowe - wymiary zewnêtrzne wys/szer/g³: 262/452/386 mm Poj. Jedn. Cena 95K0X 20 L szt. Dzbanek do wody z wk³adem filtruj¹cym Zelmer uniwersalny wk³ad filtruj¹cy - manualny wskaÿnik zu ycia wk³adu - pokrywka z praktyczn¹ klapk¹ wlewu wody - wygodny uchwyt umo liwiaj¹cy przechowywanie w lodówce - pojemnoœæ: 1,5 litra Jedn. Cena 95K005A szt. 267

8 naczynia jednorazowe, filtry, serwetki Odkamieniacz do czajników - skuteczny preparat do usuwania osadów wapiennych - opakowanie: 50g Jedn. Cena 91K058X opak. Filtry do ekspresów do kawy - jednostka sprzeda y: opak. 50 szt. Opis Jedn. C. netto C. brutto 83K009A nr 2 opak. 4,80 5,90 83K010A nr 4 opak. 5,62 6,91 Serwetki jednokolorowe - rozmiar: 33 x 33 cm - serwetki sto³owe jednokolorowe - jednostka sprzeda y: opak. 20 szt. Kolor C. netto C. brutto 83K001A bia³e 3,50 4,31 83K001B bordowe 3,50 4,31 83K001C czerwone 3,50 4,31 83K001D ³ososiowe 3,50 4,31 83K001E ó³te 3,50 4,31 Sztuæce jednorazowe - wykonane z plastiku - trwa³e i estetyczne - idealne dla ma³ej gastronomii - opakowanie 100 szt. Rodzaj Jedn. C. netto C. brutto 83K004A ³y eczka opak. 3,78 4,65 83K005A ³y ka opak. 5,98 7,36 83K006A 83K007A widelec nó opak. opak. 5,50 5,50 6,77 6,77 Kubki jednorazowe - wykonane z plastiku - trwa³e i estetyczne - opakowanie 100 szt. Rodzaj Poj. Jedn. C. netto C. brutto 83K002A bia³e 200 ml opak. 7,38 9,08 83K003A br¹zowe 200 ml opak. 11,18,75 Talerz - jednorazowy, bia³y - wykonany z plastiku - trwa³y i estetyczny - œrednica 22 cm 83K008A Jedn. C. netto C. brutto 100 szt. 25,78 31,71 Flaczarka - jednorazowa, bia³a - wykonana z plastiku, trwa³a i estetyczna - posiada uchwyty u³atwiaj¹ce przenoszenie - pojemnoœæ 500 ml 83K043A Jedn. C. netto C. brutto 100 szt. 19,18 23,59 Tacki papierowe - jednorazowe, bia³e - zastosowanie w ma³ej gastronomii - ekologiczne - opakowanie 100 szt. 83K042A 83K042B Jedn. C. netto C. brutto du a 12,98 15,97 ma³a 10,98,51 268

9

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

2 NAGRODY DO WYGRANIA PERŁY RYNKU FMCG 2011. 8000 zł. 3200 zł. 2480 zł. 2320 zł

2 NAGRODY DO WYGRANIA PERŁY RYNKU FMCG 2011. 8000 zł. 3200 zł. 2480 zł. 2320 zł 2 NAGRODY DO WYGRANIA PERŁY RYNKU FMCG 2011 Ekskluzywna wycieczka zagraniczna; klimatyczny, tygodniowy wyjazd dla dwóch osób na wybraną przez zwycięzcę grecką wyspę we wrześniu 2011 roku; wycieczka w formule

Bardziej szczegółowo

10 powodów, aby skorzystać z tej oferty:

10 powodów, aby skorzystać z tej oferty: 10 powodów, aby skorzystać z tej oferty: Oszczędzaj czas i pieniądze 1 zamówienie, 1 1 dokument, dostawa ze wszystkim, co niezbędne w biurze! Skupujemy puste tonery odbierzemy i jeszcze Ci za to zapłacimy!

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami artykułów i akcesoriów spożywczych do nabycia w Sklepiku THB.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami artykułów i akcesoriów spożywczych do nabycia w Sklepiku THB. SKLEPIK THB Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami artykułów i akcesoriów spożywczych do nabycia w Sklepiku THB. W przypadku zainteresowania produktem nieujętym w poniższym zestawieniu prosimy

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA Stowarzyszenia Polskich Barmanów

REKOMENDACJA Stowarzyszenia Polskich Barmanów REKOMENDACJA Stowarzyszenia Polskich Barmanów Kostkarki do lodu WHIRLPOOL Zastosowano system przepływu wody w obiegu zamkniętym po schładzanej płycie. Umożliwia to uzyskanie kostek lodu o różnej grubości

Bardziej szczegółowo

Woda 1,5l n/gaz anan-grejfrut, cytryna, jabłko, malina, pomarańcza, truskawka. Woda 0,5l gaz cytr-mięta, porzeczka-żurawina

Woda 1,5l n/gaz anan-grejfrut, cytryna, jabłko, malina, pomarańcza, truskawka. Woda 0,5l gaz cytr-mięta, porzeczka-żurawina oferta ważna 29.07-17.08 Agra Opole 45-565 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, tel.: +48 (0-77) 456 78 50, fax: +48 (0-77) 453-05-76, biuro@.opole.pl, www..opole.pl PROMOCJA 14+1* PROMOCJA 8+1* PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Jeden przycisk, Wiele

Jeden przycisk, Wiele Jeden przycisk, Wiele m żliw ści Dlaczeg TASSIMO? To, co lubisz. Tak jak lubisz! Perfekcyjna jakość dzięki inteligentnej dzięki technologii technologii kodów kreskowych INTELLIBREW TM Naciśnij i gotowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy Upominkowe. Wielkanoc 2015

Zestawy Upominkowe. Wielkanoc 2015 Zestawy Upominkowe Wielkanoc 2015 Smacza Jama 2015 Artystyczne Kosze Delikatesowe Szanowni Państwo, przedstawiamy najnowszą ofertę zestawów świątecznych, skomponowanych w oparciu o bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 19.05 - PON. 1.06.2015 24.05: NIECZYNNE WWW.SELGROS.PL ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 110-128

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 19.05 - PON. 1.06.2015 24.05: NIECZYNNE WWW.SELGROS.PL ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 110-128 ORGANIZATOREM LOTERII JEST FORTUNA PS SP. Z O.O., UL. ASTRONOMÓW 2, 0-450 WARSZAWA. SZCZEGÓŁY I REGULAMIN LOTERII W DZIALE OBSŁUGI KLIENTA HALI ORAZ W SIEDZIBIE ORGANIZATORA. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

Nap oje n a l ato 14.06. 11.06. 1,99 2,85 0,49. Kiwi. Pomidory. Jabłka czerwone OD SOBOTY OD ŚRODY. klasa I; kraj pochodzenia Holandia/Niemcy

Nap oje n a l ato 14.06. 11.06. 1,99 2,85 0,49. Kiwi. Pomidory. Jabłka czerwone OD SOBOTY OD ŚRODY. klasa I; kraj pochodzenia Holandia/Niemcy Nap oje n a l ato 09-10 czerwiec Kiwi klasa I; kraj pochodzenia Włochy OD ŚRODY 11.06. 0,49 11-12 czerwiec Pomidory klasa I; kraj pochodzenia Holandia/Niemcy kg 2,85 OD SOBOTY 13-14 czerwiec Jabłka czerwone

Bardziej szczegółowo

16_01_MIKO.qxp 2009-11-09 12:47 Page 4. 500 g MICHAŁKI ZAMKOWE WAWEL. cena za 1 kg = 19,98. tekstylia 16

16_01_MIKO.qxp 2009-11-09 12:47 Page 4. 500 g MICHAŁKI ZAMKOWE WAWEL. cena za 1 kg = 19,98. tekstylia 16 16_01_MIKO.qxp 2009-11-09 12:47 Page 4 500 g 999 MICHAŁKI ZAMKOWE WAWEL cena za = 1998 art. spożywcze 2 7 napoje 7 art. świeże 8 9 chemia 10 11 gospodarstwo domowe 12 13 AGD RTV 14 15 tekstylia 16 02_03_miko.qxp

Bardziej szczegółowo

08.07. 11.07. WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE 2,29 3,99 2,99. 6-7 lipca 8-9 lipca 10-11 lipca. Ogórki gruntowe. Nektarynki. Kalafior.

08.07. 11.07. WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE 2,29 3,99 2,99. 6-7 lipca 8-9 lipca 10-11 lipca. Ogórki gruntowe. Nektarynki. Kalafior. 6-7 lipca 8-9 lipca 10-11 lipca Idealne do zaprawy Opakowanie 1 kg Ogórki gruntowe klasa I; kraj pochodzenia Polska kg 2,99 Kalafior klasa I; kraj pochodzenia Polska 2,29 Nektarynki klasa I; kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 lipca

Bardziej szczegółowo

PREMIUM GOLD PREMIUM GOLD JOGURTY OWOCOWE. 140 g. 300 g. 28 dni

PREMIUM GOLD PREMIUM GOLD JOGURTY OWOCOWE. 140 g. 300 g. 28 dni KATALOG PRODUKTÓW PREMIUM GOLD PREMIUM GOLD to najwyższej jakości jogurty z dużą ilością owoców. Starannie dobrane owoce, świeże mleko oraz wyselekcjonowane bakterie jogurtowe nadają im wyjątkową, gęstą

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

wyprzedażowa Oferta WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII www.tanake.com.pl

wyprzedażowa Oferta WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII www.tanake.com.pl WYPOSAŻEIE DLA GASTROOMII Oferta wyprzedażowa ul. Puławska 426, 02884 Warszawa tel. 022 366 90 39, fax 022 336 90 09 tanake@tanake.com.pl www.tanake.com.pl Zapraszamy 2 Urządzenia nowe i używane w atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

życzenia Życzy Zarząd wraz z pracownikami.

życzenia Życzy Zarząd wraz z pracownikami. życzenia W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji

Bardziej szczegółowo

WIELKA AKCJA KUP JEDEN I WEŹ DRUGI. Szczegóły na stronach 2-5. Aktualne gazetki na. oferta handlowa ważna od 19.08 do 31.08.2015

WIELKA AKCJA KUP JEDEN I WEŹ DRUGI. Szczegóły na stronach 2-5. Aktualne gazetki na. oferta handlowa ważna od 19.08 do 31.08.2015 Aktualne gazetki na oferta handlowa ważna od 19.08 do 31.08.2015 Disney Disney/Pixar Szczegóły na stronach 2-5. Akcja trwa od 19.08 do 05.10.2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny jest

Bardziej szczegółowo

2014 I I Pa P czk z i i Dziec e ięce c

2014 I I Pa P czk z i i Dziec e ięce c 2014 I Paczki Dziecięce ce Szanowni Państwo, Po raz dziesiąty mamy zaszczyt zaprezentować Państwu kolekcję koszy świątecznych, paczek dla dzieci oraz ekologicznych choineczek prezentowych wykonywanych

Bardziej szczegółowo

TANIO. Własna Wędzarnia DOMOWEGO BUDŻETU SPECJALNIE DLA TWOJEGO. Produkty wyrabiamy i wędzimy w sklepie. PIWO JASNE ŻYWIEC 4 x 0,5 l 5,25 zł / 1 l

TANIO. Własna Wędzarnia DOMOWEGO BUDŻETU SPECJALNIE DLA TWOJEGO. Produkty wyrabiamy i wędzimy w sklepie. PIWO JASNE ŻYWIEC 4 x 0,5 l 5,25 zł / 1 l oferta ważna od 17 czwartek do 23 maja środa POKARM DLA KOTA 415 g, 4,80 zł / 1 kg TANIO SPECJALNIE DLA TWOJEGO DOMOWEGO BUDŻETU 28% taniej 1 99 2,79 Własna Wędzarnia Produkty wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 30.06 - PON. 13.07.2015 WWW.SELGROS.PL

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 30.06 - PON. 13.07.2015 WWW.SELGROS.PL 0-8 E KAPSUŁKI DO PRANIA 5 SZT. dwa rodzaje po opak. 99789 9. 75 opak. z VAT.99 OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. WYDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN PODANYCH W BIULETYNIE INFORMACYJNYM ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy album poświęcony polskiej przyrodzie. Zbieraj wspólnie ze swoim dzieckiem naklejki. Odkrywaj tajemnice polskiej przyrody!

Wyjątkowy album poświęcony polskiej przyrodzie. Zbieraj wspólnie ze swoim dzieckiem naklejki. Odkrywaj tajemnice polskiej przyrody! Aktualne gazetki na oferta handlowa ważna od 08.04 do 20.04.2015 Wyjątkowy album poświęcony polskiej przyrodzie. Zbieraj wspólnie ze swoim dzieckiem naklejki. Odkrywaj tajemnice polskiej przyrody! Proszek

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

2, 13 brutto: 2,60 /szt.

2, 13 brutto: 2,60 /szt. Spółka Jawna HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Elżbieta Jonczyk i Spółka KALISZ, ul. Metalowców 3-11 tel.: 062 766 90 11, 062 766 90 OFERTA HANDLOWA WAŻNA OD 8 czerwca 2009 do 3 lipca 2009 3, 64 brutto:

Bardziej szczegółowo

Kolekcja. wyprzedażowa WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII SPIS TREŚCI. urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze...5 obróbka mechaniczna...

Kolekcja. wyprzedażowa WYPOSAŻENIE DLA GASTRONOMII SPIS TREŚCI. urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze...5 obróbka mechaniczna... Kolekcja WYPOSAŻEIE DLA GASTROOMII wyprzedażowa SPIS TREŚCI urządzenia chłodnicze...3 urządzenia grzewcze... obróbka mechaniczna...14 inne...23 wyposażenie drobne...31 Carlisle (melamina, poliwęglan, itp.)...46

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 14.07 - PON. 27.07.2015 WWW.SELGROS.PL FIX DO ŚMIETANY 9 G. KISIEL, BUDYŃ 40 G różne rodzaje

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 14.07 - PON. 27.07.2015 WWW.SELGROS.PL FIX DO ŚMIETANY 9 G. KISIEL, BUDYŃ 40 G różne rodzaje OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. WYDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN PODANYCH W BIULETYNIE INFORMACYJNYM ORAZ DO LIMITOWANIA SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW. WYDAWCA: SELGROS SP. Z O.O.,

Bardziej szczegółowo

JUŻ NieDŁUGO DO PArYŻA

JUŻ NieDŁUGO DO PArYŻA Stowarzyszenie Kupców Południowej Wielkopolski Nr 71 WrzeSień JUŻ NieDŁUGO DO PArYŻA 16.09. - 20.09.2015 WYJAZD: KALISZ, ELJON, UL. METALOWCÓW 3-11 16.09 GODZ. 18.00 www.usasiada.com.pl STUDIO REKLAMY

Bardziej szczegółowo

agra Kart. 0.5L vega warzyw.słon.mek, śródziemno.og, zioła prowansalskie

agra Kart. 0.5L vega warzyw.słon.mek, śródziemno.og, zioła prowansalskie oferta ważna 09.07-28.07 Agra Opole Telefon: +48 (0-77) 456 78 50, fax: +48 (0-77) 453-05-76 45-565 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, @skrzynka.pl, www..opole.pl PROMOCJA 3+1 Tiger 1l, 500ml butelka,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS KATALOG 2012 GARNKI PROFI LINE - GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal chromowo-niklowa 18/10 powierzchnia zewnętrzna

Bardziej szczegółowo