Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo:"

Transkrypt

1

2 Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo: - założyć nakrętkę gwintowaną (1) na rurkę pary - wprowadzić uszczelkę gumową (3) do dyszy (4), a następnie dociskacz (2) nałożyć na uszczelkę gumową (3). Zespół elementów (2)-(3)-(4) nasunąć na rurkę pary. - nakrętkę gwintowaną (1) nakręcić na dyszę (4) i dociągnąć. - tulejkę zewnętrzną (6) założyć w sposób przedstawiony na rysunku. - wewnętrzną rurkę (7) umieścić w prawidłowy sposób w tulejce (6), zwracając uwagę na to, aby położenie ich końcówek względem siebie, odpowiadało położeniu przedstawionemu na rysunku

3 ŹLE

4

5 Gratulujemy Państwu dokonania doskonałego wyboru! Dzięki zakupionemu przez Państwo ekspresowi, możecie teraz wypić również w domu wyśmienite espresso lub cappuccino. Przygotowanie oryginalnego włoskiego espresso polega na szybkim przefiltrowaniu dobrze wypalonej mieszanki kawy, przez wodę będącą pod ciśnieniem i posiadającą odpowiednią temperaturę. Głównym podzespołem ekspresu jest bardzo precyzyjnie pracująca pompa. Praca pompy oraz przepływ wody regulowane są przełącznikiem. Wskazówki: Ekspres jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Jakakolwiek ingerencja w urządzeniu powinna być wykonana przez autoryzowany serwis, z wyjątkiem operacji czyszczenia i normalnej konserwacji. 1. Skontrolować, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieci, do której ma być ono podłączone. 2. Do zbiornika na wodę nigdy nie wlewać wrzątku lub gorącej wody. Zawsze napełniać go zimną wodą. 3. Podczas pracy urządzenia nigdy nie dotykać gorących części ekspresu oraz kabla zasilającego. 4. Do czyszczenia ekspresu nigdy nie używać proszków i środków korodujących. 5. Aby zmniejszyć formowanie się osadu wapiennego, można używać wody filtrowanej. 6. Nie zanurzać nigdy ekspresu w wodzie. Legenda: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas wykorzystywania urządzeń elektrycznych AGD zalecane jest przestrzeganie środków ostrożności, mających na celu ograniczenie możliwości zagrożenia pożarem, porażeniem prądem oraz nieszczęśliwymi wypadkami. 1. Przed włączeniem ekspresu lub przystąpieniem do jego użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i informacje podane w niniejszej instrukcji oraz wszystkich innych materiałach, które zostały umieszczone w opakowaniu urządzenia. 2. Nie dotykać rozgrzanych części ekspresu. 3. W celu uniknięcia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub nieszczęśliwego wypadku, należy nie dopuszczać do zanurzania w wodzie lub innej cieczy, kabla zasilającego, wtyczki lub korpusu urządzenia. 4. Zachować szczególną ostrożność przy eksploatacji urządzenia w obecności dzieci. 5. Po zakończeniu użytkowania ekspresu lub przed przystąpieniem do jego czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. Przed wyjęciem/włożeniem czyszczonych części składowych urządzenia, należy odczekać do chwili jego ostygnięcia. 6. Nie używać ekspresu w przypadku jego uszkodzenia, względnie niewłaściwego stanu technicznego kabla zasilającego lub wtyczki. W takich przypadkach, w celu sprawdzenia, naprawy lub dokonania ponownej regulacji urządzenia, należy zwrócić się do najbliższego, autoryzowanego punktu napraw. 7. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta, może stać się przyczyną uszkodzenia ekspresu lub zranienia obsługującej go osoby. 8. Ekspresu nie wykorzystywać na wolnym powietrzu. 9. Unikać, aby kabel zasilający zwisał z półki lub dotykał gorących powierzchni. 10. Ustawiać ekspres daleko od źródeł ciepła. 11. Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania, należy sprawdzić, czy przełącznik urządzenia znajduje się w położeniu 0. W przypadku wyłączania urządzenia, najpierw ustawić przełącznik w położenie 0, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. 12. Ekspres jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 13. W razie wykorzystywania gorącej pary, należy postępować z najwyższą ostrożnością. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECHOWYWAĆ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU FIG.01

6 Opis: 1. Główny wyłącznik 2. Przycisk wyboru kawy 3. Przycisk wyboru kawy 4. Otwór przelewowy 5. Przycisk wyboru pary 6. Przycisk programowania porcji / podawanie ręczne 7. Lampka sygnalizująca osiągnięcie przez ekspres właściwej temperatury 8. Nasadka spieniająca (zdejmowana) 9. Uchwyt filtra 10. Filtr (1 porcja kawy lub 1 saszetka) 11. Filtr na 2 porcje kawy 12. Tacka ociekowa (wyjmowana) 13. Tarcza doskonała crema (OPCJA) 14. Głowica ekspresu 15. Uszczelka uchwytu filtra 16. Obsada sitka 17. Sitko 18. Ubijak 19. Kabel zasilający z wtyczką 20. Miarka do kawy 21. Wylot kawy 22. Pokrywka zbiornika wody 23. Kratka tacki ociekowej (wyjmowana) 24. Cappuccinatore /spieniacz mleka/ (OPCJA) 25. Pokrętło zaworu pary/gorącej wody 26. Zbiornik na wodę (wyjmowany) 27. Preparat do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej (OPCJA) 28. Wskaźnik napełnienia tacki ociekowej Przygotowanie ekspresu do pracy: 1. Zdjąć pokrywkę zbiornika na wodę (22) i napełnić go zimną wodą do kreski MAX (26). Patrz rys. 2 Na zbiorniku, obok kreski MAX znajduje się otwór (4) zabezpieczający przed nalaniem zbyt dużej ilości wody do zbiornika. Zbiornik wody może być wyjęty po zdjęciu pokrywki (22). Po napełnieniu, ponownie włożyć zbiornik w przeznaczone dla niego miejsce i założyć pokrywkę (22). 2. Włożyć wtyczkę (19) w odpowiednie gniazdo zasilania (patrz WSKAZÓWKI, pkt.1). 3. Nacisnąć przycisk głównego wyłącznika (1). Lampka kontrolna temperatury ekspresu zapala się i pulsuje do momentu nagrzania się ekspresu. Po osiągnięciu przez urządzenie odpowiedniej temperatury, pali się światłem ciągłym. Lampki kontrolne przycisków są włączone Uwagi dotyczące przewodu zasilającego A B C Przewód zasilający ekspresu jest relatywnie krótki, co w zasadzie uniemożliwia zaplątanie się w nim lub potknięcie. Mogą być stosowane przedłużacze przewodu zasilającego, ale wymaga to większej ostrożności w obchodzeniu się z urządzeniem. Stosując przedłużacz przewodu zasilającego, należy sprawdzić, czy: 1. Napięcie podane na przedłużaczu odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia, 2 Wtyczka przedłużacza (podobnie, jak przy kablu zasilającym) posiada styk uziemienia, 3 Przewód zasilający nie zwisa z powierzchni, na której umieszczony został ekspres, co mogłoby grozić potknięciem się i ściągnięciem ekspresu. Uruchomienie ekspresu Napełnienie bojlera zimną wodą jest warunkiem funkcjonowania pompy. Opisane postępowanie należy realizować zawsze, gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy lub zostało całkowicie opróżnione z wody. Pustą filiżankę podstawić pod dyszę pary (8) i otworzyć zawór pary przekręcając pokrętło (25) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Słychać szum pracującej pompy, a po kilku sekundach zaczyna wypływać woda z dyszy (8). Po napełnieniu filiżanki wodą, zamknąć zawór pary przekręcając pokrętło (25) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ekspres Gaggia jest teraz gotowy do pracy.

7 WSKAZÓWKA: w czasie podgrzewania ekspresu, lampka kontrolna (7) wskazująca osiągnięcie właściwej temperatury, stale włącza i wyłącza się. Ekspres po włączeniu go, musi się podgrzać. Dlatego też należy odczekać 6 minut i dopiero wtedy przygotować pierwsze espresso. Przygotowanie kolejnych kaw nie wymaga już tego. Po każdym przygotowaniu kawy widać krople spadające z uchwytu filtra, co jest spowodowane tym, że znajdująca się w nim zużyta kawa jest mokra. UWAGA: w żadnym przypadku nie wolno włączać pompy, jeżeli w ekspresie nie ma wody. Postępowanie takie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z pompą ekspresu, automatycznie wyklucza możliwość występowania z roszczeniami gwarancyjnymi. Co powinniście Państwo wiedzieć: 1. Smak kawy espresso uzależniony jest od rodzaju użytej kawy, jej pochodzenia, a także procesu jej obróbki. O aromacie kawy decyduje jej zarówno jej gatunek, jak i proces jej palenia. W przypadku dłuższych czasów palenia kawy oraz stosowania wyższych temperatur (charakterystyczne dla kawy espresso) ziarna kawy przyjmują ciemniejsze zabarwienie. Ciemno palone ziarna kawy oddają więcej aromatu, aniżeli jasno palone. 2. W handlu znajduje się wiele gatunków kawy, różniących się rodzajem procesu palenia, składem mieszanki i temperaturą palenia, co z kolei wpływa na ich różny, specyficzny aromat. Osiągalna jest również bezkofeinowa kawa espresso, zawierająca z reguły zaledwie 2% kofeiny. Przetestujcie Państwo w swoim ekspresie różne gatunki kawy, a prawdopodobnie znajdziecie przy tym swoją mieszankę kawy. 3. W ekspresach wyposażonych w pompę musi być stosowana kawa mielona specjalnie do ekspresów ciśnieniowych. Upewnijcie się Państwo, że zakupiliście właśnie taką kawę lub ewentualnie dajcie ją do zmielenia. Nie wolno stosować do tego celu młynków udarowych, ponieważ powodują one powstawanie dużej ilości pyłu, a rozdrobnienie kawy nie jest równomierne. 4. Prawdziwą kawę espresso można poznać po ciemnym zabarwieniu, intensywnym zapachu i mocnym smaku, a także typowej dla niej piance ( crema ). 5. Cappuccino jest szczególnym połączeniem kawy espresso i gorącego, spienionego mleka. Zaleca się, aby stosować takie same ilości kawy, mleka i pianki. Cappuccino może być serwowane z dodatkiem cynamonu, gałki muszkatołowej lub kakao. 6. Kawa espresso powinna być serwowana i pita natychmiast po jej przygotowaniu. 7. Kawę espresso i cappuccino podawajcie Państwo w odpowiednich filiżankach do kawy. 8. Idealnym rozwiązaniem jest mielenie kawy bezpośrednio przed jej przygotowaniem. Pamiętajcie Państwo, aby zmielić ją w sposób przewidziany specjalnie dla ekspresów wyposażonych w pompę. 9. Kawa mielona oraz ziarnista powinna być zamykana w szczelnych pojemnikach i przechowywana w lodówce. Kawa mielona ma skłonność do przyjmowania obcych zapachów. Jak się przygotowuje dobre espresso Programowanie ilości kawy Ekspres BABY Class D może być zaprogramowany na podawanie dwóch różnych ilości wody do przygotowania jednej lub dwóch filiżanek kawy. W celu ustawienia ilości wody i zapisania w pamięci tych nastaw (według nich przygotowywane będą następne kawy), najpierw należy wykonać czynności opisane w rozdziale PRZYGOTOWYWANIE KAWY, pkt. 2, 3 i 4. Dopiero potem postępować jak podano poniżej: 1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy przycisk programowania (6), aż do momenty gdy zacznie pulsować lampka kontrolna tego przycisku. Jednocześnie zapalają się symbole znajdujące się przy przyciskach (2) i (3). 2. Uchwyt filtra z filtrem na jedną porcję założyć do głowicy ekspresu, nacisnąć przycisk (2) i pozwolić kawie płynąć. 3. Po uzyskaniu pożądanej ilość kawy w filiżance, odpowiedniej dla jednej porcji, ponownie nacisnąć ten sam przycisk (2). 4. W tym momencie, w pamięci urządzenia zapisywana jest ilość wody na kawę, przygotowywaną po naciśnięciu przycisku (2). Znajdująca się poniżej lampka - gaśnie.

8 5. Powtórzyć czynności ujęte w pkt. 3 oraz 4, programując ilość wody na kawę przygotowywaną po naciśnięciu przełącznika (3). Ekspres umożliwia więc dopasowanie do indywidualnego upodobania zarówno ilości przygotowywanej kawy, jak i jej mocy, z uwzględnieniem wykorzystania filtra na 1 porcję (10) lub na 2 porcje (11) kawy. 6. Po dokonaniu powyżej opisanych ustawień, ponownie nacisnąć przycisk programowania (6), co powoduje wyjście z trybu programowania. Symbole pod przełącznikami zapalają się teraz na przemian. Ekspres jest gotowy do przygotowania wspaniałej kawy. UWAGA: w celu przygotowania jednej kawy, należy jeden raz nacisnąć przycisk (2) lub (3), natomiast w celu przygotowaniu dwóch kaw, przycisk (2) lub (3) należy nacisnąć dwa razy. Wstępne zaparzanie Urządzenie umożliwia takie skonfigurowanie dozowania, że przed wprowadzeniem wody do przygotowania kawy, odbywa się cykl wstępnego zaparzania. Po naciśnięciu przycisku dozowania (2), przed normalnym cyklem przygotowania kawy, realizowany jest krótki cykl zwilżania porcji kawy znajdującej się na filtrze. Funkcja ta umożliwia lepsze jej wykorzystanie. Funkcja wstępnego zaparzania nie jest dostępna przy wyborze kawy przyciskiem (3). UWAGA: w ustawieniach fabrycznych urządzenia, funkcja wstępnego zaparzania jest włączona (ON). W celu jej wyłączenia, musi być wywołany tryb programowania (patrz Programowanie ilości kawy) oraz wciśnięty przycisk pary (5). Gaśnie zapalona dotychczas lampka. Paląca się lampka kontrolna przycisku pary (5) wskazuje, że funkcja wstępnego zaparzania jest włączona, natomiast jej zgaśnięcie potwierdza wyłączenie tej funkcji. Przygotowanie kawy. 1. Wykonać czynności opisane w rozdziale Przygotowanie ekspresu do pracy. 2. Wybrać odpowiedni filtr (10 lub 11) i włożyć go do uchwytu (9). Mniejszy filtr wykorzystywać do przygotowania 1 filiżanki kawy, natomiast większy 2 filiżanek. Założyć uchwyt filtra (9) przy głowicy ekspresu i odczekać minimum 10 minut, aż uchwyt filtra podgrzeje się. 3. Wyjąć gorący uchwyt filtra (9) i korzystając z załączonej miarki, napełnić filtr (10 lub 11) mieloną kawą. Jedna miarka kawy mielonej przeznaczona jest do przygotowania 1 kawy. Nie wsypywać nadmiaru kawy. Kawę przycisnąć ubijakiem (18). Nie ubijać kawy zbyt mocno. 4. Oczyścić krawędź uchwytu filtra (9) z resztek kawy, włożyć go do głowicy ekspresu i przesunąć jego rączkę o 45º w lewo. Następnie, przesunąć uchwyt filtra w prawo, aż do momentu, gdy zablokuje się w tym położeniu. W stosunku do urządzenia, rączka uchwytu filtra musi znajdować się pod kątem prostym lub być lekko odchylona w kierunku na prawo. 5. Pod uchwytem filtra ustawić 1 lub 2 filiżanki. W zależności od ilości przygotowywanych porcji kawy, nacisnąć przełącznik kawy (2) lub (3). Kawa zaczyna wypływać z ekspresu. 6. Przygotowanie kawy kończy się automatycznie, po uzyskaniu zaprogramowanej ilości kawy (patrz Programowanie ilości kawy) na 1 filiżankę. Dobra i właściwie zaparzona kawa powinna być pokryta typową dla niej pianką ( Crema ). W przeciwnym razie, prosimy zapoznać się z treścią rozdziału Zakłócenia w pracy ekspresu. 7. Odstawić filiżankę z ekspresu. 8. W celu przygotowania kolejnych kaw, należy ostrożnie zdjąć uchwyt filtra (9), przesuwając jego rączkę w kierunku na lewo. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ resztki gorącej wody znajdujące się w zużytej kawie, mogą być przyczyną oparzenia! Również po zdjęciu uchwytu filtra może dochodzić do wypłynięcia z głowicy ekspresu, niewielkiej ilości gorącej wody. Jest to normalne zjawisko, związane z panującym w nim, szczątkowym ciśnieniem. Usunąć zużytą kawę z filtra, a filtr przepłukać wodą. Aby przygotować kolejną kawę, należy powtórzyć czynności wyszczególnione w pkt. 2 7.

9 9. W celu przygotowania kawy w cyklu manualnym, należy wykonać czynności opisane w pkt. 2-5 i na zakończenie nacisnąć przycisk programowania (6). Aby przerwać wydawanie kawy przez ekspres (po osiągnięciu żądanej ilości kawy), należy ponownie nacisnąć (6), a na zakończenie wykonać czynności podane w pkt. 6 oraz pkt. 7. UWAGA: proces zaparzania kawy nie powinie trwać dłużej, aniżeli 40 sekund OPCJA Tarcza doskonała crema (13) W celu uzyskania espresso z pianką, do uchwytu filtra (9) należy włożyć tarczę (13). Zaleca się codzienne jej czyszczenie przed użyciem ekspresu oraz usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń w otworach. Można do tego użyć np. igły. Tarcza umożliwia uzyskanie typowej dla kawy espresso pianki, nawet w przypadku wykorzystania nieodpowiednio zmielonej kawy. Uwaga: Tarcza może być stosowana jedynie wraz z większym wkładem filtracyjnym (na dwie filiżanki kawy). Wytwarzanie pary / przygotowanie cappuccino Wykorzystując gorącą parę można spieniać mleko dodawane do kawy cappuccino. Ponadto, może być ona stosowana do podgrzewania napojów. UWAGA: niebezpieczeństwo oparzenia! Na początku cyklu podawania gorącej pary mogą być rozpryskiwane kropelki gorącej wody. Dysza może uzyskiwać wysoką temperaturę i dlatego nie wolno jej dotykać bezpośrednio rękami! Obsługa nasadki spieniającej 1. Espresso należy przygotowywać w dużej filiżance. 2. W ekspresie gotowym do przygotowywania kawy, rurka pary powinna być ustawiona nad tacka ociekową (12). Pokrętłem (25) otworzyć na kilka sekund zawór pary/gorącej wody, w celu spuszczenia z niej resztek wody. Po krótkim czasie z rurki będzie wypływać tylko para. 3. Pokrętłem (25) zamknąć zawór pary. 4. Nacisnąć przycisk wyboru pary (5). 5. Po upływie sekund lub gdy włączy się lampka sygnalizująca (7) osiągnięcie przez ekspres właściwej temperatury roboczej, pod nasadkę spieniającą podstawić naczynie napełnione do połowy wysokości zimnym mlekiem (patrz Rys. 3). WAŻNE: aby uzyskać wyśmienite cappuccino, zarówno naczynie, jak i mleko muszą być zimne. 6. Zanurzyć nasadkę tuż pod powierzchnię mleka i obracając pokrętło (25) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, otworzyć zawór pary. Ważne: obracanie pokrętła powoduje wzrost ciśnienia pary na dyszy Uwaga: zaleca się, aby cykl spieniania nie trwał dłużej, aniżeli 60 sekund. 7. Poruszać naczynie kolistym ruchem, zwracając uwagę na to, aby nasadka była zanurzona tuż pod powierzchnią mleka. Nie doprowadzać do jego zagotowania się. Gorące mleko nie spieni się. 8. Po spienieniu mleka, zamknąć zawór pary przekręcając pokrętło (25) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjąć pojemnik i ponownie nacisnąć na przycisk (5). 9. Wlać spienione mleko do kawy. Posypać cynamonem, kakao lub gałką muszkatołową. WSKAZÓWKA: jeżeli ma być przygotowana następna kawa natychmiast po spienianiu mleka, wówczas należy napełnić bojler wodą i sprowadzić ekspres do właściwej temperatury dla parzenia kawy, ponieważ w przeciwnym razie kawa mogłaby mieć lekko przepalony smak. Postawić pustą filiżankę na kratce tacki ociekowej. Nie wkładać uchwytu filtra do głowicy.

10 Nacisnąć przycisk (6) i napełnić filiżankę wodą. Ponownie nacisnąć przycisk (6). Teraz można przygotować kolejną kawę. Na 1-2 sekundy otworzyć zawór pary i przedmuchać w ten sposób dyszę. Przygotowywanie gorącej wody UWAGA: niebezpieczeństwo oparzenia! Na początku cyklu podawania gorącej pary mogą być rozpryskiwane kropelki gorącej wody. Dysza może uzyskiwać wysoką temperaturę i dlatego nie wolno jej dotykać bezpośrednio rękami! 1 Wykonać czynności opisane w pkt. Przygotowanie ekspresu do pracy. 2 Nacisnąć przycisk głównego wyłącznika (1). 3 Odczekać 6 minut, aż ekspres osiągnie właściwą temperaturę roboczą. 4 Podstawić naczynie pod rurkę pary/gorącej wody (8). 5 Pokrętłem (25) delikatnie otworzyć zawór pary, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 6 Po pobraniu żądanej ilość gorącej wody, zamknąć zawór przekręcając pokrętło (25) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odstawić naczynie. Zapalają się lampki kontrolne przycisków Uwaga: Czyszczenie ekspresu. cykl wydawania gorącej wody nie powinien trwać dłużej, aniżeli 40 sekund. 1 WAŻNE: w celu niedopuszczenia do utrwalenia się zanieczyszczeń pochodzących z resztek mleka, które są później trudne do usunięcia, nasadka spieniająca musi być czyszczona po każdym użyciu. Czyszczenie nasadki ułatwia zapoznanie się z jej budową (patrz OPIS ). Aby uprościć proces czyszczenia, zewnętrzna cześć nasadki może być zdjęta (ściągnięta w dół). Powierzchnię zewnętrzną dyszy oczyścić wilgotną ściereczką. Zatkany ewentualnie otwór wylotu pary można oczyścić np. igłą. 2. Uchwyt filtra oraz filtr gruntownie umyć letnią wodą. 3. Obudowę ekspresu przetrzeć wilgotną ściereczką. 4. Wyjąć tackę ociekową (12) z kratką (23) przemyć letnią wodą. Nie używać do czyszczenia środków ściernych lub żrących. 5. Oczyścić uszczelkę (15) w głowicy ekspresu (14). 6. Sitko (17) musi być regularnie odkręcane i czyszczone, w zależności od intensywności korzystania z ekspresu. Uwaga: nie dotykać dyszy pary, ponieważ może być ona bardzo gorąca Otwór poboru powietrza musi być zawsze czysty, bez nalotów. 7. Jeżeli ekspres nie będzie wykorzystywany przez dłuższy okres czasu, wówczas musi być spuszczona woda z bojlera. W tym celu otworzyć zawór pary, przekręcając jego pokrętło (25) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu opróżnienia bojlera z wody. Następnie, wcisnąć przycisk wyboru pary (5), aż do opróżnienia bojlera. Pokrętło zawodu pary (25) przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz nacisnąć przycisk głównego wyłącznika (1), wyłączając tym samym ekspres. Nigdy nie uruchamiać ekspresu na sucho, bez wody w bojlerze. 8. Uwaga: ponieważ w czasie pracy ekspresu zmienia się ciśnienie wody, można zauważyć, że czasami dochodzi do wypływu niewielkich ilości pary lub wody, co jest jednak zjawiskiem normalnym. W razie potrzeby opróżnić tackę ociekową (12).

11 Usuwanie osadów wapiennych Należy zwrócić uwagę na to, że woda o dużej zawartości wapnia może w istotnym stopniu wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie ekspresu. Dlatego też, urządzenie powinno być oczyszczane z osadów co około 2 miesiące (w zależności od intensywności jego wykorzystywania oraz jakości wody), z zastosowaniem specjalnie do tego celu przeznaczonego preparatu (zgodnie z instrukcją). Wyjąć sitko (17) i wyczyścić je. Przygotować roztwór preparatu do usuwania osadów wapiennych i wlać go do zbiornika. Przez kilka sekund przepuszczać roztwór przez głowicę ekspresu (14) oraz dyszę pary. Odczekać 20 minut i powtórzyć cykl. Postępować tak, aż do całkowitego opróżnienia zbiornika z roztworu Następnie gruntownie przepłukać urządzenie zimną wodą i ponownie włożyć sitko (17). Wskazówka: Producent nie przejmuje odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w związku z tworzeniem się osadów wapiennych. Kupujący jest zobowiązany stosować się do zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji urządzenia. W celu zapewnienia właściwego usuwania osadów wapiennych powinno stosować się preparaty oferowane przez firmę Gaggia. Postępowanie w razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia Problem: Urządzenie nie przygotowuje kawy Zbyt szybki wypływ kawy Pompa pracuje z nadmiernym szumem Nadmierny wypływ wody z uchwytu filtra Na powierzchni przygotowanej kawy brak jest pianki ( Crema ) Przygotowywana kawa jest zbyt zimna Czynności kontrolne: Sprawdzić, czy w zbiorniku jest woda. Sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany z powodu zbyt drobno zmielonej lub zbyt silnie ubitej kawy. Sprawdzić, czy sitko (17) jest czyste. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Kawa nie została dociśnięta ubijakiem. Brak wody w zbiorniku. Pompa nie została (odpowietrzona) przygotowana do pracy. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Sprawdzić, czy uchwyt filtra jest właściwie założony. Sprawdzić, czy uszczelka uchwytu filtra nie jest zanieczyszczona lub uszkodzona. Sprawdzić, czy krawędź uchwytu filtra nie jest zanieczyszczona. Sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt grubo zmielona. Sprawdzić, czy kawa jest dobrze ubita. Sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt stara, względnie zbyt sucha. Sprawdzić, czy czasy podgrzewania urządzenia są prawidłowe. Sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt grubo zmielona. Zbyt słabe spienienie mleka Sygnały alarmowe pulsująca kontrolka użytego przycisku Pusty zbiornik wody lub zbyt mało wody. Pompa pracuje z dużymi szumami. Sprawdzić, czy nie jest zatkana dysza pary i/lub otwór poboru powietrza. Sprawdzić, czy mleko nie jest zbyt gorące. Napełnić zbiornik wody i powtórzyć cykl napełniania bojlera. Zbyt drobno zmielona kawa Zmienić kawę na grubiej zmieloną. Zabrudzony filtr Oczyścić sitko (17) Zbyt mocno ubita kawa Kawa nie powinna być zbyt mocno dociskana ubijakiem.

12 INSTRUKCJE USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU Ten produkt odpowiada wymogom dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Symbol umieszczony na sprzęcie lub opakowaniu wskazuje na to, że zużyty sprzęt nie może być traktowany jako ogólny odpad domowy, a że należy go zanieść do punktów zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanych przez administrację publiczną. Sprzęt ten może być również oddany dystrybutorowi w momencie zakupu nowego równorzędnego sprzętu. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie zużytego sprzętu do odpowiednich punktów zbiórki; w przeciwnym przypadku podlega on sankcjom przewidzianym przez obowiązujące przepisy w dziedzinie odpadów. Poprawna selektywna zbiórka poprzez przeznaczenie zużytego sprzętu na recykling, przetworzenie oraz usuwanie przyjazne dla środowiska przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków na środowisko i ludzkie zdrowie oraz sprzyja odzyskowi materiałów, z których składa się produkt. O otrzymanie szczególniejszych informacji dotyczących możliwych systemów zbiórki należy się zwrócić do lokalnych podmiotów zajmujących się usługami usuwania odpadów lub do dystrybutora, u którego został zakupiony produkt. Producent i/lub importer wypełniają obowiązki związane z recyklingiem, przetworzeniem oraz przyjaznym dla środowiska usuwaniem odpadów zarówno indywidualnie jak i biorąc udział w zbiorowych systemach.

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem ekspresu proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć także w późniejszym okresie.

Przed uruchomieniem ekspresu proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć także w późniejszym okresie. 10993962 Profesjonalny ekspres ciśnieniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem ekspresu proszę przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć także w późniejszym okresie.

Bardziej szczegółowo

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204. instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39

Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204. instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39 Instrukcja obsługi KAWIARKA CIŚNIENIOWA 15 BAR MODEL: 3A-C204 instrukcja.indd 1 2007-02-13 10:26:39 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach). PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY EC 190

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY EC 190 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY EC 190 Producent: De Longhi S.p.A. Via L. Seitz 47 31 100 Treviso Italy Importer: East Trading Company Sp. z o.o. Ul. Żupnicza 17 03 821 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach). PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach). PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO Elementy: 1. Podstawa 2. Obudowa 3. Zbiornik na wodę 4. Pokrywa 5. Przycisk zamykający pokrywę 6. Płytka rozprowadzająca wodę 7. Gumowy pierścień uszczelniający

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA!

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA! PL Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Ravanson! Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY BAR 12 oraz BAR 14

INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY BAR 12 oraz BAR 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI EKSPRESU DO KAWY BAR 12 oraz BAR 14 Producent: De Longhi S.p.A. Via L. Seitz 47 31100 Treviso, Włochy Dystrybutor: East Trading Company Sp. z o.o. Ul. Żupnicza

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA FrancisFrancis X2 Ekspres do kawy Francis Francis X2 jest przeznaczony do użytku wyłącznie z kapsułkami Metodo Iperespresso. System ten charakteryzuje łatwa i praktyczna obsługa oraz poniższe zalety: gwarancja

Bardziej szczegółowo

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu przelewowego do kawy z młynkiem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

ACE 010 www.whirlpool.com

ACE 010 www.whirlpool.com ACE 010 www.whirlpool.com 1 INSTALACJA MONTAŻ URZĄDZENIA INSTALUJĄC URZĄDZENIE należy przestrzegać załączonych oddzielnie instrukcji montażu. PRZED PODŁĄCZENIEM SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE podane na tabliczce

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy. Model:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy. Model: INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy Model: 486900 v1.0-10.2015 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 486900

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo Symbole używane w niniejszej instrukcji Niebezpieczeństwo! Uwaga: Uwaga: Uwaga! Ryzyko Oparzeń! Zwróć uwagę! Ryzyko Oparzeń!

bezpieczeństwo Symbole używane w niniejszej instrukcji Niebezpieczeństwo! Uwaga: Uwaga: Uwaga! Ryzyko Oparzeń! Zwróć uwagę! Ryzyko Oparzeń! Symbole używane w niniejszej instrukcji Przy ostrzeżeniach zostały zamieszczone te symbole. Należy bezwzględnie przestrzegać niniejszych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń,

Bardziej szczegółowo

Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Plus INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA Używając żelazka należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu korzystania

Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu korzystania Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu korzystania 610 620 Nivona. Poczuj nowy smak kawy Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu korzystania

Bardziej szczegółowo

1. OPIS URZĄDZENIA. Legenda: 13. Dysza pary 14. Regulowana wylewka kawy 15. Ociekacz 16. Czujnik filiżanki 17. Pojemnik na fusy

1. OPIS URZĄDZENIA. Legenda: 13. Dysza pary 14. Regulowana wylewka kawy 15. Ociekacz 16. Czujnik filiżanki 17. Pojemnik na fusy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OPIS URZĄDZENIA Legenda: 1. Kielichy ziarna kawy 2. Pojemnik produktu Instant 3. Czytnik kart 4. Klapka zsypu kawy bezkofeinowej 5. Przyciski napoi 6. Czujnik obecności osób 7. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Po wymianie wody pojemnik należy włożyć na miejsce i skontrolować, czy jest odpowiednio przymocowany.

Po wymianie wody pojemnik należy włożyć na miejsce i skontrolować, czy jest odpowiednio przymocowany. INSTRUKCJA OBSŁUGI X7 METODO IPERESPRESSO OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i dołączone warunki gwarancji. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Spieniacz do mleka Melitta wh, biały, 600 W

Spieniacz do mleka Melitta wh, biały, 600 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 819015 Spieniacz do mleka Melitta 100501 wh, biały, 600 W Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Drogi kliencie Gratulujemy zakupu spieniacza do mleka Cremio Chcieli byśmy Cię powitać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i przydatne wskazówki

Instrukcja obsługi i przydatne wskazówki 130 Instrukcja obsługi i przydatne wskazówki Szanowni Klienci! Gratulujemy i dziękujemy za wybór najwyższej jakości produktu marki NIVONA. Aby w pełni cieszyć się zaletami urządzenia NIVONA, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi ,

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi , Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC 208748, 208823 Instrukcja obsługi 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRESY DO KAWY FUTURMAT Gratulacje! Nabyli Państwo urządzenie, które pozwoli przygotować najlepsze espresso z pyszną cremą. Urządzenie zostało wyprodukowane z użyciem najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy. Model:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy. Model: INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy Model: 486900 v2.0-12.2016 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary szer.x wys.x głęb.: 305x275x320 mm. Pojemność zbiornika na wodę: Długość kabla zasilającego:

Opis. Wymiary szer.x wys.x głęb.: 305x275x320 mm. Pojemność zbiornika na wodę: Długość kabla zasilającego: Opis urządzenia (str. 3 - A ) A1. Tacka na filiżanki A2. Złączka pojemnika na mleko/końcówka dostarczająca wody A3. Wyłącznik główny ON/OFF A4. Gniazdo łącznika kabla zasilającego A5. Wylot bojlera/zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać. Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary szer.x wys.x głęb.: 305x275x320 mm. Pojemność zbiornika na wodę: Długość kabla zasilającego:

Opis. Wymiary szer.x wys.x głęb.: 305x275x320 mm. Pojemność zbiornika na wodę: Długość kabla zasilającego: Opis urządzenia (str. 3 - A ) A1. Tacka na filiżanki/tacka podgrzewająca filiżanki A2. Złączka pojemnika na mleko/końcówka dostarczająca wody A3. Wyłącznik główny ON/OFF A4. Gniazdo łącznika kabla zasilającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą te symbole. Należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń. Niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Wyposażenie PL A B C D E F Wyświetlacz tekstowy (menu główne) Pokrętło regulacji Przycisk > Przycisk exit Wylot kawy z regulowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM EKSPRESU NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM EKSPRESU NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM EKSPRESU NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. 2 Gratulacje! Szanowny Kliencie, gratulujemy wyboru ekspresu do kawy Saeco Lavazza A MODO MIO oraz dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TeeGourmet

Instrukcja obsługi TeeGourmet Instrukcja obsługi TeeGourmet Item No. 1800/1810 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy KM 6330

Ekspres do kawy KM 6330 Ekspres do kawy KM 6330 Grundig INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1005366 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Bezpieczeństwo i przygotowanie Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

CafeRomatica NICR8.. Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu użytkowania. Zamiłowanie do kawy.

CafeRomatica NICR8.. Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu użytkowania. Zamiłowanie do kawy. CafeRomatica Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące sposobu użytkowania. NICR8.. Zamiłowanie do kawy. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 108 109 1 A Wyświetlacz tekstowy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

OGRZEWACZ WODY HWA 20

OGRZEWACZ WODY HWA 20 Instrukcja obsługi OGRZEWACZ WODY HWA 20 Rys. 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby korzystać z urządzenia prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje. WSTĘP Ogrzewacz do wody, model HWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY BCO 85

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY BCO 85 INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY BCO 85 Producent: De Longhi S.p.A. Via. L. Seitz 47, 31100 Treviso, Włochy Importer: East Trading Company Sp. z o.o. Ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, Polska 1 OPIS URZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: 753060, 753150 v1.0-12.2016 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

CafeRomatica NICR646. Automatyczny ekspres do kawy Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące użytkowania. Zamiłowanie do kawy.

CafeRomatica NICR646. Automatyczny ekspres do kawy Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące użytkowania. Zamiłowanie do kawy. CafeRomatica Automatyczny ekspres do kawy Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące użytkowania NICR646 Zamiłowanie do kawy. 1 A B Wyświetlacz Wybór mocy i ilości C Pokrętło pary/gorącej wody D Przycisk

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo