Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo:"

Transkrypt

1

2 Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo: - założyć nakrętkę gwintowaną (1) na rurkę pary - wprowadzić uszczelkę gumową (3) do dyszy (4), a następnie dociskacz (2) nałożyć na uszczelkę gumową (3). Zespół elementów (2)-(3)-(4) nasunąć na rurkę pary. - nakrętkę gwintowaną (1) nakręcić na dyszę (4) i dociągnąć. - tulejkę zewnętrzną (6) założyć w sposób przedstawiony na rysunku. - wewnętrzną rurkę (7) umieścić w prawidłowy sposób w tulejce (6), zwracając uwagę na to, aby położenie ich końcówek względem siebie, odpowiadało położeniu przedstawionemu na rysunku

3 ŹLE

4

5 Gratulujemy Państwu dokonania doskonałego wyboru! Dzięki zakupionemu przez Państwo ekspresowi, możecie teraz wypić również w domu wyśmienite espresso lub cappuccino. Przygotowanie oryginalnego włoskiego espresso polega na szybkim przefiltrowaniu dobrze wypalonej mieszanki kawy, przez wodę będącą pod ciśnieniem i posiadającą odpowiednią temperaturę. Głównym podzespołem ekspresu jest bardzo precyzyjnie pracująca pompa. Praca pompy oraz przepływ wody regulowane są przełącznikiem. Wskazówki: Ekspres jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Jakakolwiek ingerencja w urządzeniu powinna być wykonana przez autoryzowany serwis, z wyjątkiem operacji czyszczenia i normalnej konserwacji. 1. Skontrolować, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieci, do której ma być ono podłączone. 2. Do zbiornika na wodę nigdy nie wlewać wrzątku lub gorącej wody. Zawsze napełniać go zimną wodą. 3. Podczas pracy urządzenia nigdy nie dotykać gorących części ekspresu oraz kabla zasilającego. 4. Do czyszczenia ekspresu nigdy nie używać proszków i środków korodujących. 5. Aby zmniejszyć formowanie się osadu wapiennego, można używać wody filtrowanej. 6. Nie zanurzać nigdy ekspresu w wodzie. Legenda: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas wykorzystywania urządzeń elektrycznych AGD zalecane jest przestrzeganie środków ostrożności, mających na celu ograniczenie możliwości zagrożenia pożarem, porażeniem prądem oraz nieszczęśliwymi wypadkami. 1. Przed włączeniem ekspresu lub przystąpieniem do jego użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i informacje podane w niniejszej instrukcji oraz wszystkich innych materiałach, które zostały umieszczone w opakowaniu urządzenia. 2. Nie dotykać rozgrzanych części ekspresu. 3. W celu uniknięcia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub nieszczęśliwego wypadku, należy nie dopuszczać do zanurzania w wodzie lub innej cieczy, kabla zasilającego, wtyczki lub korpusu urządzenia. 4. Zachować szczególną ostrożność przy eksploatacji urządzenia w obecności dzieci. 5. Po zakończeniu użytkowania ekspresu lub przed przystąpieniem do jego czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. Przed wyjęciem/włożeniem czyszczonych części składowych urządzenia, należy odczekać do chwili jego ostygnięcia. 6. Nie używać ekspresu w przypadku jego uszkodzenia, względnie niewłaściwego stanu technicznego kabla zasilającego lub wtyczki. W takich przypadkach, w celu sprawdzenia, naprawy lub dokonania ponownej regulacji urządzenia, należy zwrócić się do najbliższego, autoryzowanego punktu napraw. 7. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta, może stać się przyczyną uszkodzenia ekspresu lub zranienia obsługującej go osoby. 8. Ekspresu nie wykorzystywać na wolnym powietrzu. 9. Unikać, aby kabel zasilający zwisał z półki lub dotykał gorących powierzchni. 10. Ustawiać ekspres daleko od źródeł ciepła. 11. Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania, należy sprawdzić, czy przełącznik urządzenia znajduje się w położeniu 0. W przypadku wyłączania urządzenia, najpierw ustawić przełącznik w położenie 0, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. 12. Ekspres jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 13. W razie wykorzystywania gorącej pary, należy postępować z najwyższą ostrożnością. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECHOWYWAĆ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU FIG.01

6 Opis: 1. Główny wyłącznik 2. Przycisk wyboru kawy 3. Przycisk wyboru kawy 4. Otwór przelewowy 5. Przycisk wyboru pary 6. Przycisk programowania porcji / podawanie ręczne 7. Lampka sygnalizująca osiągnięcie przez ekspres właściwej temperatury 8. Nasadka spieniająca (zdejmowana) 9. Uchwyt filtra 10. Filtr (1 porcja kawy lub 1 saszetka) 11. Filtr na 2 porcje kawy 12. Tacka ociekowa (wyjmowana) 13. Tarcza doskonała crema (OPCJA) 14. Głowica ekspresu 15. Uszczelka uchwytu filtra 16. Obsada sitka 17. Sitko 18. Ubijak 19. Kabel zasilający z wtyczką 20. Miarka do kawy 21. Wylot kawy 22. Pokrywka zbiornika wody 23. Kratka tacki ociekowej (wyjmowana) 24. Cappuccinatore /spieniacz mleka/ (OPCJA) 25. Pokrętło zaworu pary/gorącej wody 26. Zbiornik na wodę (wyjmowany) 27. Preparat do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej (OPCJA) 28. Wskaźnik napełnienia tacki ociekowej Przygotowanie ekspresu do pracy: 1. Zdjąć pokrywkę zbiornika na wodę (22) i napełnić go zimną wodą do kreski MAX (26). Patrz rys. 2 Na zbiorniku, obok kreski MAX znajduje się otwór (4) zabezpieczający przed nalaniem zbyt dużej ilości wody do zbiornika. Zbiornik wody może być wyjęty po zdjęciu pokrywki (22). Po napełnieniu, ponownie włożyć zbiornik w przeznaczone dla niego miejsce i założyć pokrywkę (22). 2. Włożyć wtyczkę (19) w odpowiednie gniazdo zasilania (patrz WSKAZÓWKI, pkt.1). 3. Nacisnąć przycisk głównego wyłącznika (1). Lampka kontrolna temperatury ekspresu zapala się i pulsuje do momentu nagrzania się ekspresu. Po osiągnięciu przez urządzenie odpowiedniej temperatury, pali się światłem ciągłym. Lampki kontrolne przycisków są włączone Uwagi dotyczące przewodu zasilającego A B C Przewód zasilający ekspresu jest relatywnie krótki, co w zasadzie uniemożliwia zaplątanie się w nim lub potknięcie. Mogą być stosowane przedłużacze przewodu zasilającego, ale wymaga to większej ostrożności w obchodzeniu się z urządzeniem. Stosując przedłużacz przewodu zasilającego, należy sprawdzić, czy: 1. Napięcie podane na przedłużaczu odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia, 2 Wtyczka przedłużacza (podobnie, jak przy kablu zasilającym) posiada styk uziemienia, 3 Przewód zasilający nie zwisa z powierzchni, na której umieszczony został ekspres, co mogłoby grozić potknięciem się i ściągnięciem ekspresu. Uruchomienie ekspresu Napełnienie bojlera zimną wodą jest warunkiem funkcjonowania pompy. Opisane postępowanie należy realizować zawsze, gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy lub zostało całkowicie opróżnione z wody. Pustą filiżankę podstawić pod dyszę pary (8) i otworzyć zawór pary przekręcając pokrętło (25) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Słychać szum pracującej pompy, a po kilku sekundach zaczyna wypływać woda z dyszy (8). Po napełnieniu filiżanki wodą, zamknąć zawór pary przekręcając pokrętło (25) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ekspres Gaggia jest teraz gotowy do pracy.

7 WSKAZÓWKA: w czasie podgrzewania ekspresu, lampka kontrolna (7) wskazująca osiągnięcie właściwej temperatury, stale włącza i wyłącza się. Ekspres po włączeniu go, musi się podgrzać. Dlatego też należy odczekać 6 minut i dopiero wtedy przygotować pierwsze espresso. Przygotowanie kolejnych kaw nie wymaga już tego. Po każdym przygotowaniu kawy widać krople spadające z uchwytu filtra, co jest spowodowane tym, że znajdująca się w nim zużyta kawa jest mokra. UWAGA: w żadnym przypadku nie wolno włączać pompy, jeżeli w ekspresie nie ma wody. Postępowanie takie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z pompą ekspresu, automatycznie wyklucza możliwość występowania z roszczeniami gwarancyjnymi. Co powinniście Państwo wiedzieć: 1. Smak kawy espresso uzależniony jest od rodzaju użytej kawy, jej pochodzenia, a także procesu jej obróbki. O aromacie kawy decyduje jej zarówno jej gatunek, jak i proces jej palenia. W przypadku dłuższych czasów palenia kawy oraz stosowania wyższych temperatur (charakterystyczne dla kawy espresso) ziarna kawy przyjmują ciemniejsze zabarwienie. Ciemno palone ziarna kawy oddają więcej aromatu, aniżeli jasno palone. 2. W handlu znajduje się wiele gatunków kawy, różniących się rodzajem procesu palenia, składem mieszanki i temperaturą palenia, co z kolei wpływa na ich różny, specyficzny aromat. Osiągalna jest również bezkofeinowa kawa espresso, zawierająca z reguły zaledwie 2% kofeiny. Przetestujcie Państwo w swoim ekspresie różne gatunki kawy, a prawdopodobnie znajdziecie przy tym swoją mieszankę kawy. 3. W ekspresach wyposażonych w pompę musi być stosowana kawa mielona specjalnie do ekspresów ciśnieniowych. Upewnijcie się Państwo, że zakupiliście właśnie taką kawę lub ewentualnie dajcie ją do zmielenia. Nie wolno stosować do tego celu młynków udarowych, ponieważ powodują one powstawanie dużej ilości pyłu, a rozdrobnienie kawy nie jest równomierne. 4. Prawdziwą kawę espresso można poznać po ciemnym zabarwieniu, intensywnym zapachu i mocnym smaku, a także typowej dla niej piance ( crema ). 5. Cappuccino jest szczególnym połączeniem kawy espresso i gorącego, spienionego mleka. Zaleca się, aby stosować takie same ilości kawy, mleka i pianki. Cappuccino może być serwowane z dodatkiem cynamonu, gałki muszkatołowej lub kakao. 6. Kawa espresso powinna być serwowana i pita natychmiast po jej przygotowaniu. 7. Kawę espresso i cappuccino podawajcie Państwo w odpowiednich filiżankach do kawy. 8. Idealnym rozwiązaniem jest mielenie kawy bezpośrednio przed jej przygotowaniem. Pamiętajcie Państwo, aby zmielić ją w sposób przewidziany specjalnie dla ekspresów wyposażonych w pompę. 9. Kawa mielona oraz ziarnista powinna być zamykana w szczelnych pojemnikach i przechowywana w lodówce. Kawa mielona ma skłonność do przyjmowania obcych zapachów. Jak się przygotowuje dobre espresso Programowanie ilości kawy Ekspres BABY Class D może być zaprogramowany na podawanie dwóch różnych ilości wody do przygotowania jednej lub dwóch filiżanek kawy. W celu ustawienia ilości wody i zapisania w pamięci tych nastaw (według nich przygotowywane będą następne kawy), najpierw należy wykonać czynności opisane w rozdziale PRZYGOTOWYWANIE KAWY, pkt. 2, 3 i 4. Dopiero potem postępować jak podano poniżej: 1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy przycisk programowania (6), aż do momenty gdy zacznie pulsować lampka kontrolna tego przycisku. Jednocześnie zapalają się symbole znajdujące się przy przyciskach (2) i (3). 2. Uchwyt filtra z filtrem na jedną porcję założyć do głowicy ekspresu, nacisnąć przycisk (2) i pozwolić kawie płynąć. 3. Po uzyskaniu pożądanej ilość kawy w filiżance, odpowiedniej dla jednej porcji, ponownie nacisnąć ten sam przycisk (2). 4. W tym momencie, w pamięci urządzenia zapisywana jest ilość wody na kawę, przygotowywaną po naciśnięciu przycisku (2). Znajdująca się poniżej lampka - gaśnie.

8 5. Powtórzyć czynności ujęte w pkt. 3 oraz 4, programując ilość wody na kawę przygotowywaną po naciśnięciu przełącznika (3). Ekspres umożliwia więc dopasowanie do indywidualnego upodobania zarówno ilości przygotowywanej kawy, jak i jej mocy, z uwzględnieniem wykorzystania filtra na 1 porcję (10) lub na 2 porcje (11) kawy. 6. Po dokonaniu powyżej opisanych ustawień, ponownie nacisnąć przycisk programowania (6), co powoduje wyjście z trybu programowania. Symbole pod przełącznikami zapalają się teraz na przemian. Ekspres jest gotowy do przygotowania wspaniałej kawy. UWAGA: w celu przygotowania jednej kawy, należy jeden raz nacisnąć przycisk (2) lub (3), natomiast w celu przygotowaniu dwóch kaw, przycisk (2) lub (3) należy nacisnąć dwa razy. Wstępne zaparzanie Urządzenie umożliwia takie skonfigurowanie dozowania, że przed wprowadzeniem wody do przygotowania kawy, odbywa się cykl wstępnego zaparzania. Po naciśnięciu przycisku dozowania (2), przed normalnym cyklem przygotowania kawy, realizowany jest krótki cykl zwilżania porcji kawy znajdującej się na filtrze. Funkcja ta umożliwia lepsze jej wykorzystanie. Funkcja wstępnego zaparzania nie jest dostępna przy wyborze kawy przyciskiem (3). UWAGA: w ustawieniach fabrycznych urządzenia, funkcja wstępnego zaparzania jest włączona (ON). W celu jej wyłączenia, musi być wywołany tryb programowania (patrz Programowanie ilości kawy) oraz wciśnięty przycisk pary (5). Gaśnie zapalona dotychczas lampka. Paląca się lampka kontrolna przycisku pary (5) wskazuje, że funkcja wstępnego zaparzania jest włączona, natomiast jej zgaśnięcie potwierdza wyłączenie tej funkcji. Przygotowanie kawy. 1. Wykonać czynności opisane w rozdziale Przygotowanie ekspresu do pracy. 2. Wybrać odpowiedni filtr (10 lub 11) i włożyć go do uchwytu (9). Mniejszy filtr wykorzystywać do przygotowania 1 filiżanki kawy, natomiast większy 2 filiżanek. Założyć uchwyt filtra (9) przy głowicy ekspresu i odczekać minimum 10 minut, aż uchwyt filtra podgrzeje się. 3. Wyjąć gorący uchwyt filtra (9) i korzystając z załączonej miarki, napełnić filtr (10 lub 11) mieloną kawą. Jedna miarka kawy mielonej przeznaczona jest do przygotowania 1 kawy. Nie wsypywać nadmiaru kawy. Kawę przycisnąć ubijakiem (18). Nie ubijać kawy zbyt mocno. 4. Oczyścić krawędź uchwytu filtra (9) z resztek kawy, włożyć go do głowicy ekspresu i przesunąć jego rączkę o 45º w lewo. Następnie, przesunąć uchwyt filtra w prawo, aż do momentu, gdy zablokuje się w tym położeniu. W stosunku do urządzenia, rączka uchwytu filtra musi znajdować się pod kątem prostym lub być lekko odchylona w kierunku na prawo. 5. Pod uchwytem filtra ustawić 1 lub 2 filiżanki. W zależności od ilości przygotowywanych porcji kawy, nacisnąć przełącznik kawy (2) lub (3). Kawa zaczyna wypływać z ekspresu. 6. Przygotowanie kawy kończy się automatycznie, po uzyskaniu zaprogramowanej ilości kawy (patrz Programowanie ilości kawy) na 1 filiżankę. Dobra i właściwie zaparzona kawa powinna być pokryta typową dla niej pianką ( Crema ). W przeciwnym razie, prosimy zapoznać się z treścią rozdziału Zakłócenia w pracy ekspresu. 7. Odstawić filiżankę z ekspresu. 8. W celu przygotowania kolejnych kaw, należy ostrożnie zdjąć uchwyt filtra (9), przesuwając jego rączkę w kierunku na lewo. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ resztki gorącej wody znajdujące się w zużytej kawie, mogą być przyczyną oparzenia! Również po zdjęciu uchwytu filtra może dochodzić do wypłynięcia z głowicy ekspresu, niewielkiej ilości gorącej wody. Jest to normalne zjawisko, związane z panującym w nim, szczątkowym ciśnieniem. Usunąć zużytą kawę z filtra, a filtr przepłukać wodą. Aby przygotować kolejną kawę, należy powtórzyć czynności wyszczególnione w pkt. 2 7.

9 9. W celu przygotowania kawy w cyklu manualnym, należy wykonać czynności opisane w pkt. 2-5 i na zakończenie nacisnąć przycisk programowania (6). Aby przerwać wydawanie kawy przez ekspres (po osiągnięciu żądanej ilości kawy), należy ponownie nacisnąć (6), a na zakończenie wykonać czynności podane w pkt. 6 oraz pkt. 7. UWAGA: proces zaparzania kawy nie powinie trwać dłużej, aniżeli 40 sekund OPCJA Tarcza doskonała crema (13) W celu uzyskania espresso z pianką, do uchwytu filtra (9) należy włożyć tarczę (13). Zaleca się codzienne jej czyszczenie przed użyciem ekspresu oraz usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń w otworach. Można do tego użyć np. igły. Tarcza umożliwia uzyskanie typowej dla kawy espresso pianki, nawet w przypadku wykorzystania nieodpowiednio zmielonej kawy. Uwaga: Tarcza może być stosowana jedynie wraz z większym wkładem filtracyjnym (na dwie filiżanki kawy). Wytwarzanie pary / przygotowanie cappuccino Wykorzystując gorącą parę można spieniać mleko dodawane do kawy cappuccino. Ponadto, może być ona stosowana do podgrzewania napojów. UWAGA: niebezpieczeństwo oparzenia! Na początku cyklu podawania gorącej pary mogą być rozpryskiwane kropelki gorącej wody. Dysza może uzyskiwać wysoką temperaturę i dlatego nie wolno jej dotykać bezpośrednio rękami! Obsługa nasadki spieniającej 1. Espresso należy przygotowywać w dużej filiżance. 2. W ekspresie gotowym do przygotowywania kawy, rurka pary powinna być ustawiona nad tacka ociekową (12). Pokrętłem (25) otworzyć na kilka sekund zawór pary/gorącej wody, w celu spuszczenia z niej resztek wody. Po krótkim czasie z rurki będzie wypływać tylko para. 3. Pokrętłem (25) zamknąć zawór pary. 4. Nacisnąć przycisk wyboru pary (5). 5. Po upływie sekund lub gdy włączy się lampka sygnalizująca (7) osiągnięcie przez ekspres właściwej temperatury roboczej, pod nasadkę spieniającą podstawić naczynie napełnione do połowy wysokości zimnym mlekiem (patrz Rys. 3). WAŻNE: aby uzyskać wyśmienite cappuccino, zarówno naczynie, jak i mleko muszą być zimne. 6. Zanurzyć nasadkę tuż pod powierzchnię mleka i obracając pokrętło (25) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, otworzyć zawór pary. Ważne: obracanie pokrętła powoduje wzrost ciśnienia pary na dyszy Uwaga: zaleca się, aby cykl spieniania nie trwał dłużej, aniżeli 60 sekund. 7. Poruszać naczynie kolistym ruchem, zwracając uwagę na to, aby nasadka była zanurzona tuż pod powierzchnią mleka. Nie doprowadzać do jego zagotowania się. Gorące mleko nie spieni się. 8. Po spienieniu mleka, zamknąć zawór pary przekręcając pokrętło (25) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjąć pojemnik i ponownie nacisnąć na przycisk (5). 9. Wlać spienione mleko do kawy. Posypać cynamonem, kakao lub gałką muszkatołową. WSKAZÓWKA: jeżeli ma być przygotowana następna kawa natychmiast po spienianiu mleka, wówczas należy napełnić bojler wodą i sprowadzić ekspres do właściwej temperatury dla parzenia kawy, ponieważ w przeciwnym razie kawa mogłaby mieć lekko przepalony smak. Postawić pustą filiżankę na kratce tacki ociekowej. Nie wkładać uchwytu filtra do głowicy.

10 Nacisnąć przycisk (6) i napełnić filiżankę wodą. Ponownie nacisnąć przycisk (6). Teraz można przygotować kolejną kawę. Na 1-2 sekundy otworzyć zawór pary i przedmuchać w ten sposób dyszę. Przygotowywanie gorącej wody UWAGA: niebezpieczeństwo oparzenia! Na początku cyklu podawania gorącej pary mogą być rozpryskiwane kropelki gorącej wody. Dysza może uzyskiwać wysoką temperaturę i dlatego nie wolno jej dotykać bezpośrednio rękami! 1 Wykonać czynności opisane w pkt. Przygotowanie ekspresu do pracy. 2 Nacisnąć przycisk głównego wyłącznika (1). 3 Odczekać 6 minut, aż ekspres osiągnie właściwą temperaturę roboczą. 4 Podstawić naczynie pod rurkę pary/gorącej wody (8). 5 Pokrętłem (25) delikatnie otworzyć zawór pary, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 6 Po pobraniu żądanej ilość gorącej wody, zamknąć zawór przekręcając pokrętło (25) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odstawić naczynie. Zapalają się lampki kontrolne przycisków Uwaga: Czyszczenie ekspresu. cykl wydawania gorącej wody nie powinien trwać dłużej, aniżeli 40 sekund. 1 WAŻNE: w celu niedopuszczenia do utrwalenia się zanieczyszczeń pochodzących z resztek mleka, które są później trudne do usunięcia, nasadka spieniająca musi być czyszczona po każdym użyciu. Czyszczenie nasadki ułatwia zapoznanie się z jej budową (patrz OPIS ). Aby uprościć proces czyszczenia, zewnętrzna cześć nasadki może być zdjęta (ściągnięta w dół). Powierzchnię zewnętrzną dyszy oczyścić wilgotną ściereczką. Zatkany ewentualnie otwór wylotu pary można oczyścić np. igłą. 2. Uchwyt filtra oraz filtr gruntownie umyć letnią wodą. 3. Obudowę ekspresu przetrzeć wilgotną ściereczką. 4. Wyjąć tackę ociekową (12) z kratką (23) przemyć letnią wodą. Nie używać do czyszczenia środków ściernych lub żrących. 5. Oczyścić uszczelkę (15) w głowicy ekspresu (14). 6. Sitko (17) musi być regularnie odkręcane i czyszczone, w zależności od intensywności korzystania z ekspresu. Uwaga: nie dotykać dyszy pary, ponieważ może być ona bardzo gorąca Otwór poboru powietrza musi być zawsze czysty, bez nalotów. 7. Jeżeli ekspres nie będzie wykorzystywany przez dłuższy okres czasu, wówczas musi być spuszczona woda z bojlera. W tym celu otworzyć zawór pary, przekręcając jego pokrętło (25) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu opróżnienia bojlera z wody. Następnie, wcisnąć przycisk wyboru pary (5), aż do opróżnienia bojlera. Pokrętło zawodu pary (25) przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz nacisnąć przycisk głównego wyłącznika (1), wyłączając tym samym ekspres. Nigdy nie uruchamiać ekspresu na sucho, bez wody w bojlerze. 8. Uwaga: ponieważ w czasie pracy ekspresu zmienia się ciśnienie wody, można zauważyć, że czasami dochodzi do wypływu niewielkich ilości pary lub wody, co jest jednak zjawiskiem normalnym. W razie potrzeby opróżnić tackę ociekową (12).

11 Usuwanie osadów wapiennych Należy zwrócić uwagę na to, że woda o dużej zawartości wapnia może w istotnym stopniu wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie ekspresu. Dlatego też, urządzenie powinno być oczyszczane z osadów co około 2 miesiące (w zależności od intensywności jego wykorzystywania oraz jakości wody), z zastosowaniem specjalnie do tego celu przeznaczonego preparatu (zgodnie z instrukcją). Wyjąć sitko (17) i wyczyścić je. Przygotować roztwór preparatu do usuwania osadów wapiennych i wlać go do zbiornika. Przez kilka sekund przepuszczać roztwór przez głowicę ekspresu (14) oraz dyszę pary. Odczekać 20 minut i powtórzyć cykl. Postępować tak, aż do całkowitego opróżnienia zbiornika z roztworu Następnie gruntownie przepłukać urządzenie zimną wodą i ponownie włożyć sitko (17). Wskazówka: Producent nie przejmuje odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w związku z tworzeniem się osadów wapiennych. Kupujący jest zobowiązany stosować się do zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji urządzenia. W celu zapewnienia właściwego usuwania osadów wapiennych powinno stosować się preparaty oferowane przez firmę Gaggia. Postępowanie w razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia Problem: Urządzenie nie przygotowuje kawy Zbyt szybki wypływ kawy Pompa pracuje z nadmiernym szumem Nadmierny wypływ wody z uchwytu filtra Na powierzchni przygotowanej kawy brak jest pianki ( Crema ) Przygotowywana kawa jest zbyt zimna Czynności kontrolne: Sprawdzić, czy w zbiorniku jest woda. Sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany z powodu zbyt drobno zmielonej lub zbyt silnie ubitej kawy. Sprawdzić, czy sitko (17) jest czyste. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Kawa nie została dociśnięta ubijakiem. Brak wody w zbiorniku. Pompa nie została (odpowietrzona) przygotowana do pracy. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Sprawdzić, czy uchwyt filtra jest właściwie założony. Sprawdzić, czy uszczelka uchwytu filtra nie jest zanieczyszczona lub uszkodzona. Sprawdzić, czy krawędź uchwytu filtra nie jest zanieczyszczona. Sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt grubo zmielona. Sprawdzić, czy kawa jest dobrze ubita. Sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt stara, względnie zbyt sucha. Sprawdzić, czy czasy podgrzewania urządzenia są prawidłowe. Sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt grubo zmielona. Zbyt słabe spienienie mleka Sygnały alarmowe pulsująca kontrolka użytego przycisku Pusty zbiornik wody lub zbyt mało wody. Pompa pracuje z dużymi szumami. Sprawdzić, czy nie jest zatkana dysza pary i/lub otwór poboru powietrza. Sprawdzić, czy mleko nie jest zbyt gorące. Napełnić zbiornik wody i powtórzyć cykl napełniania bojlera. Zbyt drobno zmielona kawa Zmienić kawę na grubiej zmieloną. Zabrudzony filtr Oczyścić sitko (17) Zbyt mocno ubita kawa Kawa nie powinna być zbyt mocno dociskana ubijakiem.

12 INSTRUKCJE USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU Ten produkt odpowiada wymogom dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Symbol umieszczony na sprzęcie lub opakowaniu wskazuje na to, że zużyty sprzęt nie może być traktowany jako ogólny odpad domowy, a że należy go zanieść do punktów zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanych przez administrację publiczną. Sprzęt ten może być również oddany dystrybutorowi w momencie zakupu nowego równorzędnego sprzętu. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie zużytego sprzętu do odpowiednich punktów zbiórki; w przeciwnym przypadku podlega on sankcjom przewidzianym przez obowiązujące przepisy w dziedzinie odpadów. Poprawna selektywna zbiórka poprzez przeznaczenie zużytego sprzętu na recykling, przetworzenie oraz usuwanie przyjazne dla środowiska przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków na środowisko i ludzkie zdrowie oraz sprzyja odzyskowi materiałów, z których składa się produkt. O otrzymanie szczególniejszych informacji dotyczących możliwych systemów zbiórki należy się zwrócić do lokalnych podmiotów zajmujących się usługami usuwania odpadów lub do dystrybutora, u którego został zakupiony produkt. Producent i/lub importer wypełniają obowiązki związane z recyklingiem, przetworzeniem oraz przyjaznym dla środowiska usuwaniem odpadów zarówno indywidualnie jak i biorąc udział w zbiorowych systemach.

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa...4 2. Opis urządzenia...5 2.1. Wydawanie kawy...5 2.2. Wydawanie wrzątku oraz pary...5 2.3. Używanie

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL: 691100 v2.0-03.2015 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle EN INSTRUKCJA OBSłUGI I MONTAŻU INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania parowego Condenser tumble dryer and steam wrinkle remover Szanowny Kliencie: Pragniemy

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka WMB 81242 LMBB WMB 81242 LMS Pralka automatyczna Instrukcja obsługi utomatická pračka Používateľská príručka Numer dokumentu 2820523274_PL / 14-01-13.(16:03) 1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo