INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ. IDEO (Koro) Espresso. Nr dok. 252U 00 Wydanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ. IDEO (Koro) Espresso. Nr dok. 252U 00 Wydanie 1 04-2005"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ IDEO (Koro) Espresso CE Nr dok. 252U 00 Wydanie

2 N&W GLOBAL VENDING S.p.A. Siedziba: Via Roma Valbrembo (BG) Włochy Telefon Faks Kapitał zakładowy i. v. Wpisana do Rejestru Spółek w Bergamo, NIP: R.E.A. Bergamo n Kod. ISO: IT DEKLARACJA ZGODNOŚCI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING YHDENMUKAISUUSTODISTUS Valbrembo, 1 kwietnia 2005 roku Oświadcza, że urządzenie opisane na tabliczce znamionowej jest zgodne z przepisami prawnymi zawartymi w dyrektywach: 98/37/CE, 89/336,73/23 CEE wraz z kolejnymi poprawkami i scaleniami. Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 98/37/CE, 89/336,73/23 EEC and further amendments and integrations. Déclare que l'appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: 98/37/CE, 89/336,73/23 CEE et modifications/intégrations suivantes. Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien 98/37/CE, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht. Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las directivas: 98/37/CE, 89/336,73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas. Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas 98/37/CE, 89/336 e 73/23 CEE e sucessivas modificações e integrações. Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen 98/37/CE, 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen. Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven: 98/37/CE, 89/336,73/23 CEE och påföljande och kompletteringar. Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne 98/37/CE, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg. Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i EU-direktivene 98/37/CE, 89/336, 73/23 med endringer. Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien 98/37/CE, 89/336,73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten määräyksiä

3 CERTYFIKAT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO SPÓŁEK CERTYFIKAT IQNet i jej partner CISQ/IMQ-CSQ niniejszym potwierdza, że NECTA VENDING SOLUTIONS SPA VIA ROMA VALBREMBO (BG) Italy VIA DEL CHIOSO ANG. CAPITANI DI MOZZO MOZZO (BG) Italy w następujących dziedzinach Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych/elektromechanicznych automatów do sprzedaży Dotyczy podręcznika jakości dotyczącego szczegółów zastosowań zgodnych z wymogami ISO 9001:2000 wprowadziła w życie i utrzymuje System Zarządzania Jakością który spełnia wymagania następujących standardów ISO 9001:2000 Wystawiony dnia: 4 września 2002 roku Numer Rejestracyjny: lonet Gianrenzo Prati Prezes CISQ IT CISQ Fabio Roversi Prezes IQNet Partnerzy IQNet*: AENOR Hiszpania AFAQ Francja AIB-Vincotte International Belgia APCER Portugalia CISQ Włochy CQC Chiny CQM Chiny CQS Republika Czeska DQS Niemcy DS Dania ELOT Grecja FCAV Brazylia FONDONORMA Wenezuela HKQAA Hong Kong ICONTEC Kolumbia IRAM Argentyna JQA Japonia KEMA Holandia KFQ Korea MSZT Węgry NCS Norwegia NSAI Irlandia ÖQS Austria PCBC Polska PSB Singapur QMI Kanada SFS Finlandia SII Izrael SIQ Słowenia SQS Szwajcaria IQNet jest reprezentowana w USA przez następujących partnerów: AFAQ, AIB-Vincotte International, CISQ, DQS, KEMA oraz NSAI Lista partnerów IQNet zachowuje ważność w momencie wystawienia niniejszego certyfikatu. Zaktualizowane informacje są dostępne pod adresem internetowym CISQ e una Federazione sovrasettoriale ed indipendente di enti di certificazione dei Sistemi di Gestione aziendali, operanti ciascuno nei settori di propriacompetenza. CISQ is a multisector, independent, non-profit Federation of Italian organizations for the certification each operating in its own sector CERTYFIKAT nr ZAV2 ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO STOSOWANY PRZEZ NECTA VENDING SOLUTIONS S.p.A. MIEJSCE Via Roma, VALBREMBO (BG) JEST ZGODNY ZE STANDARDEM: UNI EN ISO W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI: Elektromechaniczne/elektroniczne automaty do sprzedaży ZASTOSOWANIE I WAŻNOŚĆ NINIEJSZEGO CERTYFIKATU BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CERTYFIKACJI JAKOŚCI SPÓŁKI I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wystawiono po raz pierwszy 19 grudnia 1997 roku Bieżąca edycja: 31 marca 2000 roku IMQ - VIA QUINTILIANO, MILANO Ważność niniejszego certyfikatu podlega rocznej rewizji finansowej oraz ponownej ocenie całego Systemu Zarządzania Środowiskowego w ciągu trzech lat zgodnie z przepisami IMQ S.p.A

4 WSTĘP... 2 IDENTYFIKACJA AUTOMATU... 2 W PRZYPADKU AWARII... 2 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE... 2 USTALANIE POŁOŻENIA AUTOMATU... 3 OSTRZEŻENIE DOT. INSTALACJI... 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 OSTRZEŻENIA DOT. ZŁOMOWANIA... 3 WARUNKI TECHNICZNE... 3 POBÓR MOCY... 4 WYPOSAŻENIE DODATKOWE... 4 ŁADOWANIE I CZYSZCZENIE... 5 WYŁĄCZNIKI ZASILANIA... 5 HIGIENA I CZYSZCZENIE... 5 KORZYSTANIE Z AUTOMATÓW... 5 STEROWANIE I INFORMACJE... 6 ŁADOWANIE KAWY... 6 ŁADOWANIE PROD. GOTOWYCH... 6 MYCIE MIKSERÓW... 7 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA Z WODĄ... 7 CZYSZCZENIE TACEK NA ODPADY... 7 DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE MIKSERÓW... 8 CZYSZCZENIE MODUŁU DO PRZYGOTOWYWANIA KAWY... 8 ZAWIESZENIE UŻYTKOWANIA... 8 INSTALACJA... 9 WYŁĄCZNIKI GŁÓWNEJ SIECI ZASILAJĄCEJ... 9 ROZPAKOWYWANIE AUTOMATU DO SPRZEDAŻY... 9 PODŁĄCZANIE AUTOMATU DO SIECI WODNEJ... 9 PODŁĄCZANIE AUTOMATU DO ŹRÓDŁA ZASILANIA INSTALACJA SYSTEMU PŁATNOŚCI JEDNOSTKA ZMIĘKCZAJĄCA WODĘ.. 11 UMIESZCZANIE ETYKIET PRODUKTU 11 INICJALIZACJA NAPEŁNIANIE SYSTEMU WODNEGO DZIAŁANIE URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA KAWY CYKL DOZOWANIA KAWY CYKL DOZOWANIA KAWY BEZKOFEINOWEJ KONTROLA I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ AUTOMATU USTAWIENIA STANDARDOWE POLSKI SPIS TREŚCI DOSTOSOWANIE POJEMNOŚCI KOMORY ZAPARZAJĄCEJ STEROWANIE TEMPERATURĄ WODY 15 DOSTOSOWYWANIE STOPNIA ZMIELENIA DOSTOSOWANIE DAWKI KAWY UWAGI DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA WŁĄCZANIE TRYBY PRACY ZWYKŁY TRYB PRACY TRYB PRZEŁĄCZANIA MENU NAPEŁNIACZA STATYSTYKA OPCJE WYBORU CENY STEROWANIE ZMIANĄ PRZEWODÓW 18 WYŚWIETLANIE TEMPERATURY TEST DOZOWANIA ALARMY WSTĘPNE GSM TRANSFER EVADTS MASKOWANIE MENU NAPEŁNIACZA. 18 MENU OPERATORA AWARIE PARAMETRY DO ZAPROGRAMOWANIA STATYSTYKA TEST RÓŻNE FUNKCJE OBSŁUGA TECHNICZNA WSTĘP OBSŁUGA TECHNICZNA JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ ODKAŻANIE MIKSERÓW I OBIEGU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH REGENERACJA ZMIĘKCZACZA CZYSZCZENIE OKRESOWE FUNKCJE PŁYTKI DRUKOWANEJ LAMPY WSKAŹNIKOWE PŁYTKA URUCHAMIANIA TABLICA PRZYCISKÓW PŁYTKA STEROWANIA BOJLEREM PŁYTKA STERUJĄCA URZĄDZENIA ZAPARZAJĄCEGO SIGMA SYSTEM HYDRAULICZNY DLA ESPRESSO PODSUMOWANIE MENU STEROWANIA LEGENDA SCHEMATU POŁĄCZEŃ44 1

5 WSTĘP Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi część automatu do sprzedaży i musi zawsze być dołączana do automatu w przypadku przemieszczania jej lub przekazania prawa własności, co daje możliwość konsultacji przez różnych operatorów. Przed rozpoczęciem instalacji i korzystania z automatu, w pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, wskazówek roboczych i obsługi technicznej. Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział zawiera informacje dotyczące ładowania i rutynowych czynności obsługi technicznej, które są wykonywane w tych częściach automatu, do których dostęp jest możliwy przy wykorzystaniu klucza od drzwi, bez korzystania z żadnych innych narzędzi. Drugi rozdział zawiera wskazówki dotyczące poprawnej instalacji oraz wszystkie informacje potrzebne dla optymalnego wykorzystania automatu. Trzeci rozdział zawiera opis czynności obsługi technicznej obejmujących wykorzystanie narzędzi umożliwiających dostęp do potencjalnie niebezpiecznych obszarów. Czynności opisane w drugim i trzecim rozdziale mogą być przeprowadzane jedynie przez personel posiadający szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania automatu z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego i przepisów dotyczących ochrony zdrowia. IDENTYFIKACJA AUTOMATU DO SPRZEDAŻY I JEGO WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU AWARII W większości przypadków jakiekolwiek problemy techniczne są naprawiane w drodze niewielkich operacji naprawczych: jednakże, przed nawiązaniem kontaktu z producentem zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Jeśli wystąpią poważne awarie lub usterki należy nawiązać kontakt z: N&W GLOBAL VENDING SpA Via Roma Valbrembo Włochy - Tel TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE W celu uniknięcia wszelkich uszkodzeń należy zachować szczególne środki ostrożności ładowania i rozładowywania automatu do sprzedaży. Automat może być podnoszony przez silnikowy lub ręczny wózek widłowy i łopatki muszą zostać umieszczone pod maszyną. Nie należy: Odwracać automatu do sprzedaży do góry nogami; Ciągnąć automatu do sprzedaży za pomocą lin lub w podobny sposób; Podnosić automatu do sprzedaży za jego boki; Podnosić automatu do sprzedaży za pomocą pasów lub lin; Potrząsać lub szarpać automatu do sprzedaży oraz jego opakowania. Automat powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, gdzie temperatura utrzymuje się w przedziale od 0 C i 40 C. Przy zastosowaniu oryginalnego opakowania, nie więcej Każdy automat jest identyfikowany za pomocą jego własnego numeru seryjnego, który został podany na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz obudowy po prawej stronie. Tabliczka ta (zobacz rysunek poniżej) jest jedyną uznawaną przez producenta i zawiera wszystkie dane, dzięki czemu w sposób jasny i bezpieczny podaje informacje techniczne przekazane przez producenta. Zawiera ona również informacje dotyczące części zamiennych Kod produktu Model Typ Napięcie operacyjne Moc pobierana Charakterystyka głównego przewodu wodnego 2

6 USTALANIE POŁOŻENIA AUTOMATU DO SPRZEDAŻY Automat od sprzedaży nie nadaje się do instalacji na zewnątrz. Musi ono zostać umieszczone w suchym pomieszczeniu, gdzie utrzymywana jest temperatura między 2 C a 32 C, i w pomieszczeni takim strumienie wody nie mogą być wykorzystywane w celu czyszczenia (np. w dużych kuchniach), itp.). Automat powinien zostać umieszczony w pobliżu ściany, dzięki czemu tylny panel będzie się znajdował w minimalnej odległości 4 cm od niego oraz dzięki czemu zostaje zapewniona odpowiednia wentylacja. Automatu Numer seryjny nigdy nie należy przykrywać żadną tkaniną ani podobnym przedmiotem. Automat powinien zostać umieszczony przy maksymalnym nasłonecznieniu wynoszącym 2. Ważna informacja!! Dostęp do wnętrza automatu w celu. obsługi technicznej i/lub czynności naprawczych jest zapewniony przez tylny panel.. Instalacja obudowy Automat może zostać zainstalowany na stole lub na jakimkolwiek innym stanowisku (zalecana wysokość wynosi 820). Jeśli jest to możliwe zaleca się aby używać specjalnej obudowy, która może pomieścić tacę na ciekłe odpady, zestaw zaopatrzenia w wodę, system płatności oraz, w przypadku gdy występuje wyjątkowo twarda woda, środek zmiękczający. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INSTALACJI Instalacja automatu oraz następujące czynności obsługi technicznej powinny zostać wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel, którego członkowie zostali przeszkoleni w zakresie poprawnego używania automatu zgodnie z obowiązującymi standardami. Automat jest sprzedawany bez systemu płatniczego i dlatego instalator takiego systemu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w automacie lub dotyczące rzeczy oraz osób spowodowane przez błędną instalację. Integralność automatu i zgodność ze standardami istotnych systemów muszą zostać poddane kontroli przynajmniej raz do roku przez wykwalifikowany personel. Wszystkich materiałów opakowań należy pozbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ KORZYSTAJĄC Z AUTOMATU Następujące środki ostrożności będą pomagać w skutecznej ochronie środowiska: - Należy używać produktów ulegających biodegradacji jedynie w celu czyszczenia maszyny; - Należy w odpowiedni sposób pozbywać się wszelkich pojemników produktów wykorzystywanych w celu ładowania i czyszczenia automatu; - Należy wyłączyć maszynę w okresach, kiedy nie jest ona używana, dzięki czemu zostaną zaoszczędzone duże ilości energii. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZŁOMOWANIA Jeśli automat będzie kiedykolwiek złomowany, wówczas należy ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. W szczególności: Materiały metalowe i plastikowe oraz do nich podobne mogą być usuwane jedynie na dozwolonych obszarach; Materiały izolacyjne powinny być odzyskiwane jedynie przez kompetentne firmy; WARUNKI TECHNICZNE WYMIARY Wysokość mm 500 Szerokość mm 331 Głębokość mm 528 Głębokość całkowita przy otwartych drzwiczkach mm 724 Wysokość obudowy mm 830 Waga kg 28 Napięcie zasilania Częstotliwość zasilania Moc zainstalowana 230 V 50 MHz W 3

7 SYSTEM PŁATNOŚCI Automat jest dostarczany wraz ze wszystkimi wstępnymi ustaleniami dla instalacji, przy wykorzystaniu specjalnych zestawów, systemów płatności wraz z protokołem Executive, MDB lub BDV. Systemy płatności muszą zostać umieszczone w specjalnym module bocznym (opcjonalnie). CENY SPRZEDAŻY Różne programowalne ceny mogą być ustalane dla każdej opcji; zaś standardowe ustawienie posiada tę samą cenę sprzedaży dla wszystkich opcji. ZAOPATRZENIE W WODĘ Z głównego przewodu zasilającego, o ciśnieniu wynoszącym od 0.05 do 0.85 MPa (0.5 do 8.5 bara). Automat może być wyposażony w zbiorniki zaopatrzenia w wodę o różnej pojemności, umieszczone wewnątrz automatu, w zewnętrznym module lub w podstawowej obudowie. DOSTĘPNE REGULACJE Stopień mielenia kawy espresso. Porcja kawy espresso przez ilość obrotów młynka. Dawki wody przez objętość. Regulacja czasowa dla produktów gotowych. Temperatura wody jest dostosowywana za pomocą oprogramowania. UKŁAD STEROWANIA - Obecność wody - Obecność kawy - Przełącznik górnego panelu - Osiągnięta temperatura operacyjna URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE - Główny przełącznik - Przełącznik drzwi - Obecność tacy na odpady stałe - Obecność pojemnika na odpady płynne - Termostat bezpieczeństwa kotła ustawiany ręcznie - Zablokowanie wyłącznika powietrznego (jedynie w przypadku zaopatrzenia w wodę z głównej sieci zasilającej) - Zawór przelewowy solenoidalny (jedynie w przypadku zaopatrzenia w wodę z sieci zasilającej) - Ochrona zegarowa dla: Pompa: Silnik jednostki przygotowania kawy Młynek do kawy - Ochrona przed przegrzaniem dla: Jednostek dozujących Silnika jednostki przygotowania kawy Magnesów Pompy Mieszaczy Silnika młynka do kawy - Ochrona bezpiecznikowa dla: Głównego obwodu elektrycznego Transformatora zasilania tablicy przyrządów POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW Pojemność pojemników Gotowy Espresso (w gramach) Ziarnka kawy 350 Mleko Czekolada Herbata 400 POBÓR MOCY Pobór mocy automatu zależy od wielu czynników, jak temperatura oraz wentylacja pomieszczenia, w którym został on zainstalowany, woda wlotowa oraz temperatura kotła, itp. Przy temperaturze otoczenia wynoszącej 22 C osiągnięto następujące poziomy poboru mocy: Przed osiągnięciem temperatury operacyjnejw/h Przez 24 h w stanie oczekiwania W/h Powyższy pobór mocy obliczony na podstawie danych średnich powinny być uwzględniane jedynie jako wskazówka. WYPOSAŻENIE DODATKOWE Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego może zostać zainstalowany w automacie, aby jego działanie mogło zawierać zróżnicowane funkcje: Zestawy instalacyjne są dostarczane wraz z ich własnymi wskazówkami dotyczącymi instalacji i testów, które muszą być ściśle przestrzegane w celu zapewnienia bezpieczeństwa automatu. Ważna uwaga!! Korzystanie z zestawów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta nie gwarantuje zgodności ze standardami bezpieczeństwa, zwłaszcza, jeśli chodzi o części podłączone do źródła zasilania. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem nie zaakceptowanych elementów. Instalacja oraz następujące czynności testowe muszą być przeprowadzane wyłącznie przez personel posiadający szczegółową wiedzę dotyczącą funkcji automatu z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów dotyczących zdrowia. 4

8 Rozdział 1 ŁADOWANIE I CZYSZCZENIE WYŁĄCZNIKI GŁÓWNEJ SIECI ZASILAJĄCEJ Ogólny Wyłącznik ogólny został umieszczony poza automatem, co pozwala na odłączenie zasilania automatu bez konieczności otwierania drzwi. Taśma terminala wspomagająca kabel łącza, bezpieczniki oraz tłumik hałasu pozostają podłączone na wszelki wypadek. Drzwiczki Podczas otwierania drzwiczek specjalny przełącznik odłącza zasilanie systemu elektrycznego automatu w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności opisanych poniżej w zakresie ładowania i rutynowego czyszczenia w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Wszystkie czynności wymagające podłączenia zasilania do automatu powinny być przeprowadzane JEDYNIE przez wykwalifikowany personel, który posiada informacje dotyczące określonego ryzyka występującego w takiej sytuacji. rys. 3 1 Taca na odpady płynne 2 czujnik kubka 3 Rozdzielacz przepływu kawy 4 Jednostka zaparzająca 5 rygiel drzwiczek 6 Lejek kawy 7 Zsuwnia kawy bezkofeinowej 8 Pokrętło regulacji mielenia 9 Górny panel automatu 10 Lejek samowyładowczy ziaren kawy 11 Klapka lejka samowyładowawczego kawy 12 Mieszacz produktów gotowych 13 Przycisk zwalniający tackę spustu 14 Główny wyłącznik zewnętrzny HIGIENA I CZYSZCZENIE Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, osoba obsługująca automat do sprzedaży ponosi odpowiedzialność za higienę materiałów wchodzących w kontakt z artykułami żywnościowymi, i dlatego też osoba ta musi prowadzić obsługę techniczną automatu w celu zapobiegania tworzenia się bakterii. Podczas instalacji obwody hydrauliczne oraz części wchodzące w kontakt z artykułami żywnościowymi powinny zostać całkowicie odkażone w celu usunięcia wszelkich bakterii, które mogły się utworzyć podczas magazynowania. Automat nie jest odpowiedni dla instalacji na zewnątrz, musi on zostać zainstalowany w suchym pomieszczeniu, gdzie temperatura utrzymuje się w przedziale między 2 C a 32 C. Zaleca się, aby używać określonych produktów odkażających w celu czyszczenia również tych powierzchni, które nie wchodzą w bezpośredni kontakt z artykułami żywnościowymi. Niektóre części automatu mogą zostać zniszczone w wyniku zastosowania silnych środków czyszczących. Producent w pełni zrzeka się odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych w wyniku braku zgodności z powyższymi wskazówkami lub w wyniku zastosowania silnych bądź toksycznych środków chemicznych. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności obsługi technicznej wymagających usunięcia pewnych części urządzenia automat musi zostać wyłączony. Automaut nie należy zraszać wodą w celu czyszczenia. KORZYSTANIE Z AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY W CELU PRZYGOTOWYWANIA GORĄCYCH NAPOJÓW W OTWARTYCH POJEMNIKACH (np.: kubki plastikowe, kubki ceramiczne, dzbanki) Automaty do sprzedaży napojów w otwartych pojemnikach powinny być wykorzystywane jedynie w celu sprzedaży i dozowania napojów uzyskanych w wyniku: zaparzenia kapsułek z kawą regeneracji produktów gotowych i liofilizowanych. Wspomniane produkty powinny zostać określone przez producenta jako odpowiednie do automatycznej sprzedaży w otwartych pojemnikach. Dozowane produkty powinny zostać natychmiast spożyte. Nigdy nie powinny być przechowywane i/lub pakowane w celu późniejszego spożycia. Jakikolwiek inny sposób zastosowania jest nieodpowiedni i stanowi potencjalne zagrożenie. 5

9 ELEMENTY STEROWNICZE I INFORMACJE Automat powinien pracować w temperaturze otoczenia od 2 C do 32 C. Elementy sterownicze użytkownika oraz informacje znajdują się po zewnętrznej stronie drzwi (zobacz Rys. 4). Etykiety zawierające menu opcji oraz wskazówki operacyjne dostarczone wraz z automatem muszą być umieszczone w momencie instalacji, odnosząc się do tabeli wyboru dawki. ŁADOWANIE KAWY Pokrywa może zostać otwarta jedynie przy otwartych drzwiczkach. Należy unieść pokrywę i napełnić lejek samowyładowczy kawą upewniając się, że klapka pozostaje w pełni otwarta (zobacz Rys. 5). Zaleca się używanie kawy wysokiej jakości w celu uniknięcia usterek urządzenia spowodowanych obecnością zanieczyszczeń Rys. 5 Rys. 4 1 Czerwony sygnał napoju 2 Rygiel 3 Etykieta z logo 4 Wyświetlacz alfanumeryczny 5 Etykieta menu opcji 6 Przyciski opcji 7 Przewody dozujące 8 Odchylana podpórka kubka 9 Tacka na ciekłe odpady Przycisk Programming, wykorzystywany w celu uzyskania dostępu do funkcji automatu, znajduje się po wewnętrznej stronie tablicy przycisków. Należy wcisnąć przycisk jeden raz w celu wprowadzenia automatu w tryb Obsługa techniczna ("Maintenance") lub należy wcisnąć przycisk opcji Nr 4 celu wprowadzenia automatu w tryb Programowanie ("Programming"). Należy wcisnąć przyciski opcji Nr 3 i nr 6 w krótkiej sekwencji w celu rozpoczęcia automatycznego napełniania systemu hydraulicznego automatu. POZIOM HAŁASU Ciągły, ważony odpowiednik poziomu ciśnienia akustycznego osiąga wartość poniżej 70 db. 1 Lejek kawy 2 Zsuwnia kawy 3 Zsuwnia kawy bezkofeinowej 4 Pokrętło regulacji mielenia 5 Klapka lejka samowyładowawczego kawy 6 Klapka ładowania kawy bezkofeinowej 7 Tarcza uniemożliwiająca dostęp do lejka samowyładowczego kawy 8 Lejek samowyładowczy kawy 9 Panel górny automatu ŁADOWANIE PRODUKTÓW GOTOWYCH Po otwarciu górnego panelu automatu należy usunąć pokrywy i napełnić pojedyncze pojemniki odpowiednimi produktami zwracając uwagę, aby ich nie ścisnąć w celu uniknięcia upakowania. Należy się upewnić, że produkty nie zawierają żadnych grudek Rys. 6 6

10 MYCIE MIKSERÓW Mikser należy myć codziennie oraz za każdym razem, kiedy automat jest ponownie napełniany w celu uniknięcia zapychania się mieszacza, jeśli jakikolwiek produkt przypadkowo rozlał się lub rozsypał podczas ponownego napełniania. Musi on zostać wyczyszczony również po przeprowadzeniu czynności odkażania, jak to zostało opisane w odpowiednim rozdziale. Czyszczenie miksera odbywa się przy otwartych drzwiczkach. W tym celu należy podjąć następujące czynności: - wcisnąć przycisk położony wyżej na wewnętrznej stronie drzwi. W zbiorniku wody może znajdować się filtr zmiękczający, który, kiedy jest używany po raz pierwszy, musi zostać w sposób następujący: - należy umieścić filtr w jego gnieździe; - należy napełnić zbiornik w taki sposób, aby nie przekroczyć poziomu maksymalnego umożliwiając również napełnienie zasobnika filtrującego; - należy podłączyć silikonowy przewód zbiornika do filtra. Jeśli przewód został podłączony do pustego zbiornika wówczas zasobnik również opróżni się i zajdzie konieczność napełnienia zbiornika przed ponownym podłączeniem przewodu zalewowego. Rys. 7 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA Z WODĄ W przypadku automatów wykorzystujących zbiorniki z wodą znajdujące się w obudowie, wewnątrz lub na zewnątrz automatu, zbiornik musi być czyszczony przynajmniej raz w tygodniu. Rys. 8 1 Tacka na odpady stałe 2 Zamek drzwiczek 3 Przełącznik wykrywania tacki z fusami 4 Zbiornik wody pitnej 5 Tacka na ciekłe odpady Rys. 9 1 Złącze zasobnika 2 Złącze filtra 3 Wąż zalewowy 4 Szybkozłącze 5 Pływak magnetyczny CZYSZCZENIE TACEK NA ODPADY Tacki na odpady mogą być z łatwością usuwane nawet przy zamkniętych drzwiczkach (zobacz Rys. 8). Co umożliwia szybkie opróżnianie i czyszczenie. Pojemnik z kawą jest większy od pojemnika tacki na odpady (jeśli nie jest wykorzystywana obudowa wspomagająca). Oprogramowanie sterujące automatem wskazuje na wyświetlaczu, że została osiągnięta maksymalna ilość opcji i wówczas pojawia się komunikat Pełna tacka na odpady ("Waste tray full"). Po dokonaniu wyboru kilku kolejnych opcji automat zostanie zablokowany. Tacka na odpady musi zostać opróżniona bez wyłączania automatu (przy zamkniętych drzwiczkach), tak, aby oprogramowanie mogło wykryć daną czynność. Kiedy zostanie usunięta tacka na odpady stałe wciąż można dokonywać wyboru gotowych napojów lecz na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ustaw tackę na odpady ("Insert waste tray"). 7

11 DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE MIKSERÓW Podczas instalacji automatu, jak również i później, przynajmniej raz w tygodniu lub nawet częściej miksery oraz przewody dozujące muszą być starannie odkażone, w zależności od wykorzystania automatu oraz jakości wody wlotowej (wyczyszczone i odkażone) w celu zagwarantowania należytej higieny przygotowywanych produktów. Części, które muszą zostać wyczyszczone są następujące: - szufladki na pył, mieszacz oraz przewód dozujący gotowe napoje, - przewody dozujące; - tacka pomocnicza przewodów; - należy usunąć pył oraz lejki do wody, dozowniki, szufladki na pył oraz koła mikserów (zobacz Rys. 10); - w celu usunięcia lejka wody należy obrócić zieloną nakrętkę wieńcową zgodnie z ruchem wskazówek zegara; należy zwrócić szczególną uwagę na pełne jej dokręcenie podczas ponownego montażu; - w celu usunięcia wirników napędzanych należy zablokować tarczę znajdujacą się na wałku mieszacza za pomocą palca (zobacz Rys. 11); Rys Przewody dozujące 2 Przycisk zwalniający obudowę przewodów 3 Lejek pyłu 4 Pojemnik na pył 5 Lejek wody 6 Nakrętka wieńcowa zabezpieczająca lejek 7 Wirnik napędzany miksera Rys. 11 CZYSZCZENIE MODUŁU DO PRZYGOTOWYWANIA KAWY Za każdym razem, kiedy kawa jest uzupełniana lub przynajmniej raz w tygodniu jakiekolwiek pozostałości w postaci pyłu powinny zostać usunięte z zewnętrznych części modułu do przygotowywania kawy, a w szczególności z obszaru lejka kawy (zobacz Rys. 23). ZAWIESZENIE UŻYTKOWANIA Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny automat zostanie wyłączony na okres przekraczający datę przydatności produktów, wówczas należy podjąć następujące czynności: - całkowicie opróżnić pojemniki i starannie umyć je używając środków czyszczących na bazie chloru, które są używane do czyszczenia mikserów; - opróżnić całkowicie jednostkę dozownika kawy przez usunięcie kawy, aż pojawi się wskazanie, że została ona opróżniona. - opróżnić całkowicie system wodny. 8

12 Rozdział 2 INSTALACJA Instalacja oraz następujące czynności obsługi technicznej powinny zostać przeprowadzone, kiedy automat jest włączony i z tego powodu powinny zostać wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel, którego członkowie zostali przeszkoleni w zakresie poprawnego użytkowania automatu i poinformowani o określonych rodzajach ryzyka towarzyszącego tego rodzaju sytuacji. Automat nie nadaje się do instalacji na zewnątrz, musi on zostać zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie zostaje zachowana temperatura w przedziale od 2 C do 32 C. Automat nie może być instalowany w pomieszczeniach, gdzie strumienie wody są używane do czyszczenia. Podczas instalacji obwody hydrauliczne oraz części wchodzące w kontakt z artykułami żywnościowymi powinny zostać całkowicie odkażone w celu usunięcia wszelkich bakterii, które mogły się utworzyć podczas magazynowania. WYŁĄCZNIKI GŁÓWNEJ SIECI ZASILAJĄCEJ Ogólny Wyłącznik ogólny został umieszczony poza automatem, co pozwala na odłączenie zasilania automatu bez konieczności otwierania drzwi. Taśma terminala wspomagająca kabel łącza, bezpieczniki oraz tłumik hałasu pozostają podłączone na wszelki wypadek. Drzwiczki Podczas otwierania drzwiczek specjalny mikroprzełącznik odłącza zasilanie systemu elektrycznego automatu. W celu podłączenia zasilania do systemu przy otwartych drzwiczkach należy po prostu wprowadzić specjalny klucz do gniazda (zobacz Rys. 12). Klucz służący do włączania nie może być pozostawiony wewnątrz automatu, musi się on znajdować w posiadaniu wykwalifikowanego personelu przeszkolonego w zakresie korzystania z automatu. Rys. 12 części zasilanych energią elektryczną. Wewnątrz automatu jedynymi częściami, które są zasilane energią elektryczną są te, które są chronione przez obudowy i na których znajduje się tabliczka należy odłączyć źródło zasilania przed usunięciem pokrywy ochronnej ("Disconnect the power before removing the protective cover"). Przed usunięciem wspomnianej pokrywy należy odłączyć kabel zasilania z gniazda. Drzwiczki mogą zostać zamknięte jedynie po wyjęciu klucza z zamka drzwiczek. ROZPAKOWYWANIE AUTOMATU DO SPRZEDAŻY Po usunięciu opakowania należy się upewnić, że automat znajduje się w stanie nienaruszonym. Jeśli mają Państwo wątpliwości nie należy używać automatu. Żadnych elementów opakowań (np. torebki plastikowe, pianka polistyrenowa, gwoździe, itp.) nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ rodzi to potencjalne zagrożenie. Opakowania muszą być usuwane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, zaś te które nadają się do przetworzenia muszą być odzyskiwane przez uprawnione spółki. Ważna uwaga!! Maksymalne nachylenie automatu może wynosić 2. PODŁĄCZANIE AUTOMATU DO SIECI WODNEJ Niektóre modele mogą zostać podłączone do sieci wody pitnej, po uwzględnieniu przepisów prawnych obowiązujących w kraju, w którym automat jest instalowany. Ciśnienie wody musi znajdować się w zakresie od 0.05 do 0.85 MPa ( bar). Należy spuścić nieco wody z sieci, aż będzie ona czysta i nie zawierająca nieczystości. Należy skorzystać z węża (dostępny również w zestawie), który jest w stanie wytrzymać ciśnienie wody z sieci zasilającej oraz którego można używać do artykułów żywnościowych (minimalna średnica wewnętrzna wynosi 6 mm) w celu podłączenia instalacji wodociągowej do złącza (3/4" gaz) zaworu soleinodalnego wlotu wody (zobacz Rys. 13). Dobrą praktykę stanowi zainstalowanie kurka instalacji wodociągowej na zewnątrz automatu w miejscu, do którego jest zapewniony łatwy dostęp 1 Złącze wody wlotowej (3/4" gaz) 2 Wąż dostarczający wodę 3 Wąż przelewowy Rys Przełącznik drzwiczek 2 Bezpieczniki głównej sieci zasilającej 3 Główny wyłącznik zewnętrzny Przy otwartych drzwiczkach nie ma dostępu do 9

13 URZĄDZENIE PRZELEWOWE Soleinodalny zawór wlotu wody (zobacz Rys. 13) jest wyposażony w urządzenie przelewowe, które w mechaniczny sposób zatrzymuje wlot wody, jeśli wystąpi usterka zaworze soleinodalnym lub w urządzeniu sterującym poziomem wody w zbiorniku. W celu przywrócenia zwykłego działania należy podjąć następujące kroki: - należy odprowadzić wodę znajdującą się w wężu przelewowym; - należy zamknąć dopływ wody za pomocą kurka znajdującego się na zewnątrz automatu; - należy poluzować nakrętkę zabezpieczającą wąż zasilający zawór solenoidalny w celu uwolnienia ciśnienia pozostającego w głównym przewodzie wodnym a następnie należy ją ponownie zacisnąć (zobacz Rys. 13); - należy odkręcić kurek i włączyć automat. PODŁĄCZANIE AUTOMATU DO ŹRÓDŁA ZASILANIA Automat został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być zasilany prądem jednofazowym o napięciu 230 V~ i jest on chroniony bezpiecznikami 15 A. Przed dokonaniem połączenia należy się upewnić, że wartość znamionowa odpowiada wartości znamionowej sieci energetycznej, a w szczególności: - Wartość znamionowa napięcia zasilania musi znajdować się w przedziale zalecanym dla złączy; - Główny przełącznik powinien być w stanie wytrzymać wymagane obciążenie szczytowe i jednocześnie zapewniać właściwe rozłączenie biegunowe z sieci energetycznej, zachowując przerwę otwierającą styków wynoszącą, co najmniej 3 mm. Przełącznik, wyjście sieciowe oraz wtyczka muszą znajdować się w miejscu, do którego zagwarantowano łatwy dostęp. Przewód zasilający jest to kabel z wtyczką. Wymiana przewodu zasilającego (zobacz rys. 14) powinna być wykonywana przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel, przy wykorzystaniu jedynie przewodów następujących typów: HO5 RN - F lub HO5 V V-F lub H07 RN-F zawierający segment 3x1-1.5 mm2. Rys Listwa zaciskowa złącza 2 Zacisk kablowy 3 Przewód zasilający Bezpieczeństwo elektryczne automatu zostanie zapewnione jedynie wówczas, gdy jest on poprawnej uziemiony zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. To podstawowe wymaganie dotyczące bezpieczeństwa musi zostać należycie zweryfikowane, i jeśli pojawią się wątpliwości system musi zostać dokładnie przetestowany przez wykwalifikowanych pracowników należących do personelu technicznego. Nie należy używać łączników, multigniazd i/lub przedłużaczy. Prze włączeniem automatu należy się upewnić, że został on poprawnie podłączony do sieci wodnej oraz że zawór odcinający znajduje się w pozycji otwartej. PRODUCENT ZRZEKA SIĘ Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEGOKLWIEK USZKODZENIA WYNIKAJĄCEGO Z NIEPRZESTRZEGANIA WYŻEJ OKREŚLONYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. 10

14 INSTALACJA SYSTEMU PŁATNOŚCI Automat niniejszy jest sprzedawany bez systemu płatniczego, i dlatego też instalator takiego systemu ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia automatu, rzeczy lub osób spowodowane przez błędną instalację. Systemy płatności, takie jak walidatory (validators), wydawanie reszty ("changegiver") oraz system bezgotówkowy ("cashless") mogą zostać zainstalowane przy wykorzystaniu odpowiednich zestawów. Systemy płatności, takie jak wydawanie reszty muszą być fizycznej umieszczane w specjalnym bocznym module (opcjonalnie). JEDNOSTKA ZMIĘKCZAJĄCA WODĘ Automat niniejszy jest sprzedawany bez urządzenia zmiękczającego wodę. Jeśi woda z głównej sieci zasilającej będzie bardzo twarda wówczas można zainstalować w obudowie 2-litrową jednostkę zmiękczającą wodę zawierający żywicę jonowymienną. Urządzenie zmiękczające wodę, dostępny jako wyposażenie dodatkowe, musi być wymieniane lub regenerowane regularnie zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta. Z przyczyn zdrowotnych i funkcjonalnych nie powinny być stosowane jednostki zmiękczające wodę o większej pojemności. W przypadku zasilania wodą ze zbiornika mogą zostać wykorzystane specjalne zasobniki filtrujące. Zasobniki muszą być wymieniane okresowo w zależności od jakości wody oraz zgodnie ze wskazówkami producenta. UMIESZCZANIE ETYKIET PRODUKTU Etykiety menu oraz instrukcji są dostarczane wraz z automatem u muszą zostać umieszczone w czasie instalacji zgodnie z układem i danym językiem (zobacz tabela wybór dawki ("selection dose").w celu uzyskania dostępu do otworów umieszczenia etykiety należy usunąć boczną pokrywę drzwiczek, która jest zabezpieczona dwoma śrubami. WŁĄCZANIE Przed włączeniem automatu należy się upewnić, że tacki uziemienia oraz pokrywy pojemników znajdują się na swoim miejscu. Za każdym razem, kiedy automat jest podłączany do źródła zasilania na wyświetlaczu pojawia się lista poleceń, które muszą zostać wykonane przed uruchomieniem automatu, a mianowicie: Zamknij panel górny Przewody rurowe (dysze, itd.) Mieszacze Dozownik pyłu Klapka kawy Włączenie ZAŁĄCZNIE Potwierdz Dla każdego polecenia pojawia się zapytanie Czy potwierdzić? ("Confirm?"). Należy wcisnąć dowolny przycisk opcji, aby kontynuować. Funkcja prezentacji listy poleceń wstępnych może zostać wyłączona z menu programowania. Pod koniec cyklu włączania wyświetlacz wskazuje numer wersji oprogramowania, do którego należy się odwołać zasięgając informacji w instrukcji programowania. Koro ES REV 1.0 Automat może zostać zaprogramowany w taki sposób, że na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się ilość wykonanych wyborów. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Automat może zostać zaprogramowany w taki sposób, że na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się ilość wykonanych wyborów. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Automat czynny WYBIERZ NAPÓJ 1 Pokrywa boczna 2 Śruby mocujące 3 Etykieta menu opcji 4 Otwory w celu umieszczenia etykiet 5 Etykieta ze wskazówkami użytkownika 11

15 INICJALIZACJA Kiedy pojawi się funkcja Inicjalizuj ("Initialise") następuje inicjalizacja automaut do sprzedaży i zostają przywrócone dane domyślne. Funkcja ta powinna być wykorzystywana po raz pierwszy kiedy automat zostaje włączony oraz w przypadku wystąpienia błędu danych pamięci lub zastępując EPROM. Wszystkie informacje statystyczne zostaną wyzerowane. Prosimy o wciśnięcie przycisku potwierdzenia i na wyświetlaczu pojawi się komunikat Potwierdzić? ("Confirm?"). należy ponownie wcisnąć przycisk i i na wyświetlaczu pojawi się pierwszy zmienny parametr umożliwiający określenie konfiguracji automatu. Dostępne opcje (migające) mogą być przewijane za pomocą przycisków i natomiast wybór jest potwierdzany za pomocą przycisku i pojawia się kolejny parametr. Kiedy zostanie wciśnięty przycisk po ostatnim parametrze wówczas na wyświetlaczu pojawi się napis Pracuje ( working ) i praca automatu zostanie zainicjalizowana. Parametry są następujące: Rodzaj automatu Kraj Układ Zbiornik Espresso Świerzo parzona Gotowy Rodzaj dawki, który zostanie wykorzystany przy dokonywaniu wyboru Układ pojemników oraz menu opcji spośród dostępnych Zasilanie wodą z głównej sieci zasilającej lub ze zbiornika NAPEŁNIANIE SYSTEMU WODNEGO Kiedy automat zostaje włączony wówczas warunki wyłącznika powietrznego (pełny lub pusty), pompy oraz zalewania kotła (ciśnienie) zostają sprawdzone. Jeżeli warunki tego wymagają, automat rozpocznie cykl instalacji w sposób automatyczny, a mianowicie: - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Instalacja ("Installation") przez cały czas trwania cyklu; - Zawór solenoidalny głównej sieci wodnej jest otwarty lub pompa zostala włączona w celu wypełnienia wyłącznika powietrznego; - Zawór solenoidalny mleka pozostaje otwarty i dzięki temu powietrze może zostać odprowadzone ze zbiornika i może zostać wypełnione 400 cm3 wody. N.B.: Jeśli w trakcie cyklu instalacyjnego nie będzie przepływu wody z głównej sieci zasilającej to wówczas automat zatrzyma się do momentu, kiedy woda zostanie uzupełniona lub automat zostanie wyłączony. WAŻNA UWAGA!!! Jeśli w systemie wodnym pojawi się duża ilość pęcherzyków wodnych, np. podczas czynności obsługi technicznej, to wówczas istnieje możliwość, że cykl instalacji zostanie uruchomiony automatycznie, kiedy automat jest włączony. Wersje ze zbiornikiem wewnętrznym. W przypadku modeli ze zbiornikiem wewnętrznym, kiedy automat jest najpierw włączony, procedura instalacji MUSI zostać przeprowadzona ręcznie (zobacz odpowiedni rozdział). 12

16 DZIAŁANIE URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA KAWY CYKL DOZOWANIA KAWY Podczas potwierdzenia włączenia cyklu automatu przez wciśnięcie przycisku wyboru opcji, jednostka kawy zostaje całkowicie obrócona przed rozpoczęciem zwykłego cyklu w celu upewnienia się, że urządzenie znajduje się w odpowiednim położeniu startowym. Podczas dokonywania wyboru kawy młynek będzie pracował przez taki czas, jaki jest niezbędny dla napełnienia komory zaparzającej dawką kawy, która zostaje ustalona za pomocą oprogramowania. Kiedy zostanie osiągnięty dolny poziom dawki kawy wówczas uchwyt silnika, który obsługuje tarczę (2) znajdującą się poza zestawem obraca się o 180,powodując zakołysanie się komory zaparzającej oraz obniżenie górnego tłoka (3) (zobacz Rys 16). Dzięki wysokiemu ciśnieniu wody, sprężyna przed zaparzaniem (5) zanurza się zaś niższy tłok (4) przesuwa się ku dołowi o 4 mm. W ten sposób tworzy się poduszka powietrzna umożliwiająca równomierne wykorzystanie dawki kawy. Pod koniec cyklu dozowania i podczas przerwy trwającej 3 sekundy sprężyna przed zaparzaniem (5) zwolni wodę wykorzystując trzecią drogę dozującego zaworu soleinodalnego, z lekka tłocząc wykorzystaną dawkę kawy. Wykonując obrót silnik powoduje,że dźwignia przekładni (6) podnosi tłoki i dawkę kawy. Jednocześnie, kiedy komora zaparzająca powraca do swego pionowego położenia zbierak znajdujący się na lejku samowyładowczym kawy zatrzymuje zużytą dawkę kawy i opuszcza ją. Niższy tłok powraca teraz do górnego środkowego położenia. Rys Komora zaparzająca 2 Tarcza zewnętrzna 3 Tłok górny 4 Tłok dolny 5 Sprężyna przed zaparzeniem 6 Dźwignia przekładni Rys Komora zaparzająca 2 Tarcza zewnętrzna 3 Tłok górny 4 Tłok dolny 5 Sprężyna przed zaparzeniem 6 Dźwignia przekładni 13

17 CYKL DOZOWANIA KAWY BEZKOFEINOWEJ Drzwiczki służące do umieszczenia kawy bezkofeinowej zostały wyposażone w magnes, który za pośrednictwem czujnika znajdującego się na drzwiczkach sygnalizuje, że drzwiczki są otwarte. Rys Lejek kawy 2 Lejek kawy bezkofeinowej 3 Drzwiczki kawy bezkofeinowej 4 Magnes sygnalizujący otwarcie drzwiczek Na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat: Wyzerowanie ustawień kawy bezkofeinowej Opcje dotyczące kawy bezkofeinowej są rozdzielane bez uruchamiania młynka do kawy. Cykl zaparzania jest taki sam jak w przypadku kawy espresso. Wciskając specjalny przycisk wyzerowanie ustawień kawy bezkofeinowej ("reset decaffeinated") przed dozowaniem napoju wcześniejszy wybór opcji bezkofeinowa zostanie anulowany, automat dokona obrotu jednostki zaparzającej i powróci do zwykłego trybu pracy. KONTROLA I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ AUTOMATU W celu uzyskania najlepszych wyników z produktu, z którego Państwo korzystają należy sprawdzić następujące elementy: Czy wykorzystana dawka kawy jest lekko ściśnięta i mokra Stopień zmielenia kawy mielonej. Waga dawki produktów gotowych. Temperatura napoju. Dawka wody. Jeśli standardowe ustawienia muszą zostać zmienione wówczas należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kolejnych paragrafach niniejszej instrukcji. Waga produktów, ilość wody oraz temperatura są sterowane przez mikroprocesor. Zatem aby ustawić je w odpowiedni sposób należy postępować zgodnie z procedurą programowania. USTAWIENIA STANDARDOWE Automat do sprzedaży jest dostarczany z następującymi ustawieniami: - temperatura kawy (przy spuście) ok C; - temperatura gotowych produktów (przy spuście) ok C Standardowe ustawienia automatu przyporządkowują tę samą ceną, wyrażoną jako ilość monet, do wszystkich opcji. DOSTOSOWANIE POJEMNOŚCI KOMORY ZAPARZAJĄCEJ Kiedy górny tłok zostanie umieszczony we właściwej pozycji wówczas jednostka przygotowująca kawę może wykorzystywać dawki kawy od 5.5 do 7.5 g. W celu zmiany położenia tłoka (zobacz Rys 19) należy podjąć następujące kroki: - Usunąć pierścień sprężynujący zabezpieczający z jego gniazda; - Umieścić tłok w odpowiednich nacięciach dostosowujących:.płytsze nacięcia dla dawek od 5.5 do 6.5 g.głębsze nacięcia dla dawek od 6.5 do 7.5 g Rys Pierścień sprężynujący zabezpieczający 2 Górny tłok 3 Stateczniki 14

18 STEROWANIE TEMPERATURĄ WODY Temperatura kotła jest sterowana przez oprogramowanie i może być korygowana bezpośrednio z menu. DOSTOSOWYWANIE STOPNIA ZMIELENIA Kiedy niezbędne jest wprowadzenie zmiany stopnia zmielenia kawy należy obrócić odpowiednie pokrętło regulacyjne młynka (zobacz Rys 20), a w szczególności: DOSTOSOWANIE DAWKI KAWY Młynek do kawy zostaje zainstalowany wraz z czujnikiem liczącym ilość obrotów kół mielących. Dzięki temu oprogramowanie sterujące automatem może określić ilość obrotów, a tym samym ilość gramów kawy dla każdej pojedynczej opcji. Korzystając z procedury programowania można będzie ustalić ilość gramów (od 6 do 12 gr) mielonej kawy (obroty młynka) dla każdej opcji. W celu pobrania dawki należy po prostu usunąć jednostkę przygotowująca kawę oraz wybrać specjalny element z Funkcje specjalne ("Special functions") w menu Operator ("Technician") (zobacz odpowiedni paragraf). Ważna uwaga!!! W celu przywrócenia jednostki przygotowującej kawę dfo poprzedniej pozycji należy zwrócić szczególną uwagę na położenie tłoka. Nacięcia na tarczy zewnętrznej i na obudowie urządzenia powinny zostać dopasowane (zobacz Rys. 25). Rys Młynek do kawy 2 Pokrętło regulacji mielenia 3 Przewód kawy 4 Lejek kawy - Należy obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu otrzymania kawy gruboziarnistej - Należy obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu otrzymania kawy drobnoziarnistej. W celu otrzymania najlepszych rezultatów zaleca się wprowadzenie zmian stopnia mielenia, kiedy pracuje silnik młynka do kawy. N.B.: Po dostosowaniu stopnia zmielenia należy dokonac przynajmniej 2 wyborów testowych w celu przeprowadzenia kontroli nowego stopnia mielenia kawy: Im drobniejsze jest ziarno zmielonej kawy tym dłuższy jest czas niezbędny do przygotowania kawy i na odwrót 15

19 UWAGI DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA Elektroniczne sterowanie automatem umożliwia lub uniemożliwia korzystanie z wielu funkcji: Wszystkie dostępne funkcje zostały opisane w programie automatu włącznie z tymi, które nie są wykorzystywane w konkretnej konfiguracji danego modelu (rozmieszczenie). Automat jest dostarczany z tabelą dawek, która określa różne funkcje i układy dostępne dla danego modelu oraz sieć przepływu menu programowania. Poniżej zostało przedstawione podsumowujące wyjaśnienie głównych funkcji przydatnych dla kierowania działaniem automatu, niekoniecznie w kolejności zgodnej z kolejnością pojawiania się w menu wyświetlacza. W celu uzyskania dodatkowych informacji i szczegółowych wyjaśnień należy odnieść się do instrukcji programowania dostępnej w naszych punktach sprzedaży lub poprzez obsługę posprzedażną. Wersja oprogramowania może zostać aktualizowana dzięki zastosowaniu określonych systemów (PC, Flash, Upkey itp.). Komunikaty na wyświetlaczu informujące o bieżącej czynności są stałe, kiedy migocze nazwa czynności żądanej przez użytkownika. WŁĄCZANIE Podczas zamykania drzwiczek na wyświetlaczu pojawia się numer wersji oprogramowania, do której należy się odnieść w celu sprawdzenia informacji w instrukcji programowania. Automat może zostać zaprogramowany w taki sposób, że przez kilka sekund będzie pojawiać się na wyświetlaczu ilość dokonanych wyborów opcji. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się komunikat i automat przejdzie w tryb zwykłej pracy. Koro ES REV 1.0 TRYBY PRACY Automat można w prowadzić w trzy różne tryby pracy. W zależności od trybu pracy przyciski przyjmują różne funkcje. Dostępne tryby pracy zostały przedstawione poniżej: ZWYKŁY TRYB PRACY W zwykłym trybie pracy na wyświetlaczu pojawia się komunikat dla użytkownika o dokonanie wyboru napoju. Funkcja przycisków może być różna w zależności od układu oraz od wyborów dokonywanych w trakcie programowania. Wybierz napój Podczas umieszczania monet lub systemu płatniczego na wyświetlaczu zostaje podana dostępna ilość środków. Wybierz napój Dostępne środki = 0,50 Podczas przygotowywania napoju zostaje również przedstawiony pasek stanu, co przedstawia status przygotowywanego napoju. Wybierz napój W przypadku wykrycia usterki przez system sterowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, określający rodzaj problemu. WYBÓR NIE MOŻE ZOSTAĆ DOKONANY Nazwa usterki Po zakończeniu przygotowywania napoju na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawia się prośba o zabranie napoju automat zostaje ustawiony do dokonania kolejnego wyboru opcji. NAPÓJ GOTOWY Odbierz Zwykły tryb pracy Menu - napełniacza Menu - operatora FUNKCJE przyjmowanie monet wydawanie produktów przeprowadzenie testu obsługa techniczna automatu programowanie różnych parametrów 16

20 TRYB PRZEŁĄCZANIA Wzajemne oddziaływanie między systemem a użytkownikiem przejawia się w następujących elementach: - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 2 linie po 16 znaków. - Zewnętrzny panel zawierający przyciski bezpośredniego wyboru pełniący następujące funkcje podczas pracy w trybie Napełniacz ("Filler") oraz Operator ("Technician") (zobacz Rys 22). Rys. 22 Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy element menu napełniacz wraz z serią cyfr, obok, które określają poziom bieżącego menu. Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia w celu uzyskania dostępu do menu. Należy wcisnąć przycisk wyjścia ## w celu powrotu do poprzedniego menu. NAPEŁNIANIE> STATYSTYKI NAPEŁNIANIE> Drukuj statystyki NAPEŁNIANIE> Wyświetl statystyki Przyciski przewijania i Służy do przechodzenia do następnej lub poprzedniej opcji w menu i zmiany wartości (w górę lub w dół). Przycisk potwierdzenia Służy do przechodzenia z menu do podmenu lub jest wykorzystywany do potwierdzania bieżącej informacji widocznej na wyświetlaczu. Przycisk wyjścia Służy do powrotu z podmenu do menu wyższego poziomu lub do usunięcia danych znajdujących się na wyświetlaczu. Jest również wykorzystywany do przechodzenia z trybu Operator ("Technician") do tryby Napełniacz ("Filler") i na odwrót. MENU NAPEŁNIACZA Kiedy raz wciśniemy przycisk programowania znajdujący się w komorze mechanizmu monet automat przejdzie w tryb Menu napełniacza ("Filler menu"). Rys Port seryjny RS232 2 Przycisk mycia 3 Przycisk dostępu do programowania 4 Pokrywa karty przycisku STATYSTYKA NAPEŁNIANIE> Resetuj statystyki Wszelkie dane dotyczące sprzedaży oraz czynności automatu są przechowywane w licznikach ogólnych i licznikach profilowanych, które mogą zostać wyzerowane bez utraty danych. Drukowanie Należy podłączyć seryjną drukarkę RS232, której szybkość transmisji wynosi 9600 bodów, 8 bitów danych, bez kontroli parzystości, 1 stop bit do portu seryjnego znajdującego się na tablicy przycisków w celu wydrukowania całej statystyki. Na wydruku znajdą się także informacje dotyczące automatu, data oraz wersja oprogramowania. W celu podłączenia drukarki należy podjąć następujące kroki: - wciśnij przycisk potwierdzenia wydruku, co spowoduje pojawienie się komunikatu Potwierdzić? ; - podłącz drukarkę przed potwierdzeniem; - wciśnij przycisk potwierdzenia w celu rozpoczęcia drukowania. Wyświetlacz Wciśnij przycisk potwierdzenia "(strzałka w prawo) w celu wyświetlenia w sekwencji tych samych danych otrzymanych na wydruku statystyki zarówno dla liczników ogólnych jak i profilowanych. Usuwanie Dane statystyczne mogą zostać usunięte ogólnie w przypadku liczników profilowanych (wszystkie rodzaje danych) lub selektywnie dla: - wyborów opcji - błędów - danych dotyczących mechanizmu monet Wciśnij przycisk potwierdzenia a zacznie migotać komunikat potwierdzić? (Confirm?). Wciśnij przycisk potwierdzenia a przez kilka sekund będzie widać komunikat W trakcie pracy ( Working ) i wszystkie dane statystyczne zostaną usunięte 17

21 OPCJE WYBORU CENY FILL> CENY CENY Wybór opcji # Wybór opcji # Zakres czasowy # Zakres czasowy # Cena ##.##i Funkcja ta jest wykorzystywana w celu wprowadzenia zmiany ceny sprzedaży dla każdego pojedynczego wyboru opcji oraz dla każdego zakresu czasowego, który mógł zostać ustawiony. FILL> Sterowanie przewodami FILL> Napełnić przewody Dostępne środki #### FILL> Opróżnić przewody Dostępne środki #### Opróżnić przewody Przewód A - X STEROWANIE ZMIANĄ PRZEWODÓW Uzyskując dostęp do funkcji Sterowanie przewodem ("Tube control") wymienione przewody mogą zostać napełnione lub opróżnione ręcznie. Należy potwierdzić ponowne napełnienie i na wyświetlaczu pojawi się komunikat Dostępne środki: ("Credit: "), który określa ilość środków pieniężnych dostępnych podczas wymiany przewodów; należy umieścić pożądaną monetę w walidatorze i na wyświetlaczu pojawi się kwota dostępna w przewodach. Podczas potwierdzania opróżnienia istnieje możliwość podjęcia decyzji, który przewód ma zostać opróżniony. Za każdym razem, kiedy wciśniemy przycisk moneta zostaje wypchnięta z aktywnego przewodu. WYŚWIETLANIE TEMPERATURY FILL> Temperatura kotła Temperatura kotła T. = ##,# C Funkcja ta umożliwia odczyt temperatury kotła bezpośrednio w C. Symbol "o" wskazuje, że element grzewczy kotła nie grzeje. Symbol wskazuje, że element grzewczy kotła grzeje. FILL> TEST TEST DOZOWANIA FILL> Dokonaj wyboru opcji FILL> Jedynie woda FILL> Jedynie wyposażenie dodatkowe W celu przeprowadzenia pełnego lub częściowego testu dozowania (woda, proszek, jedynie z wyposażeniem dodatkowym oraz bez niego) do każdego z przycisków (lub kombinacji przycisków zgodnie z modelem) zostaje przypisany wybór opcji (zobacz tabela wyboru opcji dawek). N.B.: W przypadku wyborów opcji dotyczących kawy espresso jedynie dodatki są dozowane przy częściowym dozowaniu proszku i wody; jeśli wybór opcji wymaga braku dodatków wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat wybór opcji nieaktywny (Sel. disabled ). FILL> GSM ALARMY WSTĘPNE GSM FILL> Wyzeruj licznik wstępnego alarmu Oprogramowanie sterujące może wysłać, za pośrednictwem modemu GSM, sygnał kończącego się produktu, kiedy pozostała jedynie pewna (programowalna) ilość sztuk lub gram proszku lub danego produktu. Dzięki tej funkcji można wyzerować liczniki, które sterują alarmem wstępnym FILL> EVADTS TRANSFER EVADTS FILL> Połączenie Kiedy funkcja ta zostanie aktywowana automat będzie czekał na połączenie z urządzeniem w celu zgromadzenia danych statystycznych EVADTS. MASKOWANIE MENU NAPEŁNIACZA Funkcje opisane w tym rozdziale mogą zostać wybiórczo wstrzymane z menu operatora. 18

22 MENU OPERATORA Poniżej zostało przedstawione podsumowujące wyjaśnienie głównych funkcji przydatnych przy kierowaniu działaniem automatu. Zostało ono pogrupowane zgodnie z logiką wykorzystania i niekoniecznie w kolejności, w jakiej pojawiają się one na wyświetlaczu. Wersja oprogramowania może zostać aktualizowana przy zastosowaniu konkretnych systemów (PC, Flash, Upkey itp.), i dlatego wszystkie informacje podane w niniejszym rozdziale mogą być traktowane jedynie jako przykłady. W celu uzyskania dodatkowych informacji i szczegółowych wyjaśnień należy odnieść się do tabeli wyboru opcji dawki dostarczonej wraz z automatem oraz do instrukcji programowania dostępnej w naszych punktach sprzedaży lub poprzez obsługę posprzedażną lub bezpośrednio przez Internet, odnosząc się do numeru wersji pojawia się na wyświetlaczu, gdy włączamy automat. Kiedy wciśniemy jeden raz przycisk programowania znajdujący się w komorze mechanizmu monet automat wejdzie w tryb Menu napełniacza ("Filler menu"). Kiedy naciśniemy przycisk w trybie Operator automat zostanie przestawiony w Menu Operatora. Uwaga: Kiedy naciśniemy przycisk w trybie Operator automat powróci do trybu Menu napełniacza. Pierwsza opcja menu programowania pojawia się na wyświetlaczu, co umożliwia wprowadzenie następujących funkcji: AWARIE Automat został wyposażony w różne czujniki umożliwiające monitorowanie różnych jednostek funkcjonalnych. Kiedy zostanie wykryta usterka zostanie zasygnalizowana awaria i automat (lub jego część) zostaje wyłączony z użytku. Usterka zostaje przechowana w odpowiednim liczniku. Usterka monitorowana przez oprogramowanie może dotyczyć jednostek funkcjonalnych, których nie ma w danym modelu; zostają one jednakże wymienione podczas przewijania menu. Możliwe usterki zostały wymienione w następujących przypadkach: Brak wody Jeśli mikroprzełącznik powietrzny pozostaje zamknięty przez czas dłuższy niż jedna minuta wówczas zawór solenoidalny wlotu wody będzie zasilany do czasu, kiedy przepływ wody zostanie przywrócony. Jeśli automat zostanie wyposażony w wewnętrzny zbiornik zaopatrzenia w wodę to wówczas pompa zostanie wyłączona. Pełen pojemnik na odpady Automat zostaje zablokowany, gdy pływak pojemnika na odpady płynne zostanie wyzwolony. Zbiornik wyrównawczy Automat zostaje zablokowany, jeśli po dokonaniu 10 wyborów opcji mikrowyłącznik nigdy nie zasygnalizował braku wody. Licznik objętościowy Błędne obliczenia licznika objętościowego (przepływomierza) w maksymalnym podanym czasie. Boiler Automat zostanie, jeśli po maksymalnym czasie ogrzewania od włączenia automatu lub od dokonania ostatniego wyboru opcji kocioł nie zdoła osiągnąć temperatury operacyjnej. Tablica CAN-BUS Błędna komunikacja między płytą C.P.U. a płytą can-bus (sterowanie jednostką FB). Mechanizm monet Automat zostaje zablokowany, jeśli odbierze impuls dłuższy niż 2 sekundy na linii walidatora lub komunikacja z seryjnym mechanizmem monet nie nastąpi w czasie dłuższym niż 30 sekund (Protokół wykonawczy) lub 75 sekund (protokół BDV). Blokada młynka Jeśli młynek do kawy nie obraca się lub obraca się zbyt wolno przez czas dłuższy niż 5 sekund to wówczas wybory opcji w trybie kawy espresso staną się nieaktywne. Pozostają dostępne wybory opcji dotyczące kawy bezkofeinowej. Urządzenie espresso W wyniku mechanicznego zablokowania urządzenia. Automat nie zostanie zablokowany, lecz wszystkie wybory opcji dotyczące kawy stają się nieaktywne. Brak kawy Jeśli młynek do kawy pracuje z nadmierna prędkością przez okres dłuższy niż 5 sekund wówczas wybory opcji dotyczące kawy espresso staną się nieaktywne. Aktywne pozostaną wybory opcji dotyczące kawy bezkofeinowej. Dane RAM Jeden lub więcej obszarów RAM zawiera błędne dane, które zostały zamienione na wartości domyślne.automat będzie nadal pracował lec zaleca się inicjalizację tak szybko jak jest to możliwe. Tłok świeżego zaparzania W wyniku niewłaściwego pozycjonowania urządzenia. Automat nie zostaje zablokowany, lecz wszystkie wybory opcji dotyczące świeżych produktów stają się nieaktywne. Zbierak świeżego zaparzania Niewłaściwe umieszczenie zbieraka usuwania fusów. Automat nie zostaje zablokowany, lecz wszystkie wybory opcji dotyczące świeżych produktów stają się nieaktywne. 19

23 Przełącznik ciśnienia jednostki zimnych napojów W przypadku zbyt niskiego ciśnienia z głównej sieci zasilającej wybory opcji dotyczące zimnych napojów stają się nieaktywne. Brak syropu 1 i 2 Zablokowanie określonego wyboru opcji w przypadku braku syropu. Pusty saturator Jeśli urządzenie sterujące poziomem saturatora wskazuje, że jest on pusty wówczas nie działają opcje dotyczące zimnych napojów. Sprężarka jednostki zimnych napojów Automat zostaje zablokowany, jeśli czujnik temperatury jednostki zimnych napojów nie zasygnalizuje zmiany temperatury w ciągu 40 godzin. Karta jednostki zimnych napojów Jeśli występuje komunikacja między kartą jednostki zimnych napojów a płytą CPU wówczas opcje zimnych napojów stają się nieaktywne. ODCZYT BIEŻĄCYCH USTEREK Kiedy pojawi się na wyświetlaczu funkcja Usterka należy wcisnąć przycisk potwierdzenia w celu wyświetlenia bieżących usterek. Jeśli w danym momencie nie ma żadnych usterek, po wciśnięciu przycisku potwierdzenia pojawi się komunikat Koniec usterek ("End failures"). TECH> USTERKI ZEROWANIE LISTA USTEREK Koniec usterek Przez potwierdzenie tej funkcji wszystkie bieżące usterki zostaną wyzerowane. TECH> USTERKI TECH> ZEROWANIE USTEREK PARAMETRY DO ZAPROGRAMOWANIA GOTÓWKA Ten zestaw opcji kontroluje system płatności i cen sprzedaży: TECH> USTAW PARAMETRY TECH> GOTÓWKA Wybór opcji ceny Cztery różne ceny mogą zostać ustawione dla każdej opcji zgodnie z zaprogramowanym pasmem czasowym, kiedy pozostaje aktywna opcja harmonogramu. Dla każdej ceny z czterech pasm czasowych (od 0 do 65,535) może zostać zaprogramowana ogólnie (ta sama cena dla wszystkich opcji wyboru) lub dla pojedynczych opcji wyboru. Jeśli większość produktów będzie sprzedawana w tej samej cenie wówczas wygodnie będzie ustalić cenę ogólnie a następnie zmienić ilość opcji wyboru przy różnych cenach. Pasma czasowe Dostępne są cztery programowalne pasma czasowe umożliwiające sprzedaż produktów w różnych cenach. Okresy czasowe są programowalne dla czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności przez wprowadzenie godziny (od 00 do 23) oraz minut (od 00 do 59). Jeśli dla momentu rozpoczęcia i zakończenia pasma czasowego zostały ustawione wartości 00.00, wówczas okres czasu jest nieaktywny. Czas odniesienia zostaje zapamiętany przez zegar wewnętrzny i może on zostać zaprogramowany w sposób następujący: Dzień/miesiąc/rok tydzień-dzień 1-7, a następnie godzina/minuty/sekundy. Jeśli dla momentu rozpoczęcia i zakończenia pasma czasowego zostały ustawione wartości 00.00, wówczas okres czasu jest nieaktywny. Mechanizmy dotyczące monet Istnieje możliwość podjęcia decyzji, który z dostępnych protokołów systemu płatności ma zostać uaktywniony dla danej funkcji. Dostępne systemy płatności są następujące: - Executive - Walidatory - BDV - MDB Dokonując wyboru jednego z systemów istnieje możliwość sterowania jego funkcjami 20

24 System Executive Następujące systemy płatnicze są dostępne dla systemu operacyjnego: - standardowy - zachowujący cenę - Coges - U-Key - Sida Walidatory Kiedy na wyświetlaczu pojawi się funkcja Validat. Lines (ustawienia linii) z menu operatora wówczas wartość 6 linii monet walidatora, od A do F, może zostać zmieniona. BDV Menu protokołu BDV jest wykorzystywane w celu zdefiniowania następujących funkcji: Rodzaj sprzedaży Sterowanie zmianami Maksymalna ilość środków Maksymalna zmiana Akceptowane monety Nie akceptowane monety Przyciski dozujące Wartość dokładnej kwoty Urządzenie C.P.C. Minimalny poziom przewodów MDB Menu protokołu MDB jest wykorzystywane w celu zdefiniowania następujących funkcji: Rodzaj sprzedaży Sterowanie zmianami Maksymalna ilość środków Maksymalna zmiana Akceptowane monety Zwracane monety Akceptowane banknoty Minimalny poziom przewodów Akceptowane monety przy dokładnej kwocie FUNKCJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SYSTEMÓW Reszta natychmiast Zazwyczaj, kwota wybranej opcji zostaje opłacona gotówką po tym jak automat wyśle komunikat Pomyślny wybór opcji. Kiedy funkcja ta zostanie aktywowana, nieaktywna w ustawieniach domyślnych, wówczas komunikat dotyczący środków w gotówce zostaje wysłany na początku dozowania. Punkt dziesiętny Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia w celu wyświetlenia położenia punku dziesiętnego, np.: 0 - punkt dziesiętny nieaktywny 1 - XXX.X 2 - XX.XX 3 - X.XXX Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia, wartości te zaczną migotać i mogą następnie zostać wprowadzone zmiany w zależności od potrzeb W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odnieść się do instrukcji programowania. 21

25 OPCJE WYBORU Menu opcji wyboru składa się z różnych podmenu umożliwiających ustawienie różnych parametrów dotyczących elementów opcji wyboru oraz określa, do których przycisków mają one zostać przyporządkowane. TECH> USTAW PARAMETRY TECH> OPCJE WYBORU Dawka wody Dawka wody (wyrażona w cm 3 - FB - IN lub jako impulsy przepływomierza zgodnie z modelami) może zostać ustawiona dla każdego przycisku wyboru opcji, dla każdej dawki wody, która stanowi element składowy wspomnianej opcji wyboru. Sterowanie mikserem Czas miksowania może zostać ustawiony dla każdego przycisku wyboru opcji, dla każdej dawki wody, która stanowi element składowy wspomnianej opcji wyboru. Czas trwania może zostać ustawiony w dwóch różnych trybach: Bezwzględny Np.: niezależnie od czasu otwarcia zaworu soleinodalnego. Czas trwania miksowania zostaje ustawiony jako dziesiąte części sekundy dla modeli gotowych oraz jako impulsy licznika objętościowego dla modeli Espresso. Względny Np.: opiera się na różnicy, mniej więcej, od momentu zamknięcia zaworu soleinodalnego. Czas trwania emulsyfikacji jest zawsze wyrażony jako dziesiąte części sekundy. Ustawienia zaworu soleinodalnego Istnieje możliwość ustawienia (IN - FB) szybkości przepływu wody dla pojedynczego zaworu soleinodalnego wyrażonej w cm 3 /s (ustawienie wartości domyślnej w cm 3 /s zostało przedstawione w tabeli wyboru dawki) w celu obliczenia ilości wody jako ma być dozowana. Doza proszku Doza proszku wyrażona w gramach może zostać ustawiona dla każdego przycisku wyboru opcji, dla każdego produktu, który wchodzi w skład danej opcji wyboru. W celu dokonania poprawnego przeliczenia wartości dawki produktu, może zostać ustalona szybkość przepływu dla pojedynczych dozowników, wyrażona w g/s w celu obliczenia ilości proszku, która ma być dozowana. Istnieje również możliwość zaprogramowania dawek produktu w sposób Ogólny, np.: ustalając ilość proszku dla wszystkich opcji wyboru korzystając z nich w ramach jednej czynności. Status opcji wyboru Każdy jeden przycisk wyboru opcji może zostać albo aktywowany albo dezaktywowany. Wybór przycisku Dopuszczenie przyporządkowania numeru wyboru opcji, wskazanego w tabeli wyboru dawki, do przycisku na klawiaturze bezpośredniego wyboru. Sprawdzenie numeru opcji wyboru Weryfikacja numeru opcji wyboru przypisanego do przycisku. PARAMETRY AUTOMATU DO SPRZEDAŻY Ta grupa funkcji steruje wszystkimi parametrami związanymi z działaniem automatu. TECH> USTAW PARAMETRY TECH> PARAMETRY AUTOMATU Temperatura boilera Funkcja ta jest wykorzystywana w celu ustawienia temperatury operacyjnej kotła, wyrażonej w C. Po dokonaniu wyboru kotła należy wcisnąć przycisk potwierdzenia # i wówczas wartość temperatury przedstawiona na wyświetlaczu zacznie migotać, dzięki czemu może zostać zmieniona w odpowiedni sposób. Zbiornik Zasilanie automatu wodą może się odbywać z głównej sieci zasilającej lub ze zbiornika wewnętrznego. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość określenia czy zasilanie automatu wodą ma się odbywać z głównej sieci zasilającej (zbiornik = 0) czy też ze zbiorników (zbiornik = 1). Aktywacja przycisku mycia Funkcja ta umożliwia aktywację przycisku mycia mieszacza. W trybie zwykłym przycisk jest nieaktywny. Ogrzewanie mieszacza Jeśli funkcja ta została aktywowana i nie dokonano wyboru opcji w ciągu ostatnich 3 minut, wówczas niewielka ilość gorącej wody zostaje dodana do mleka lub do mieszaczy gotowej kawy przed dozowaniem małej dozowanej kawy, kawy z mlekiem lub kawy espresso z mlekiem. Szybkie cykle Kiedy funkcja ta jest aktywowana wówczas następuje eliminacja części czasu niezbędnego dla poprawienia jakości kawy. - wszystkie produkty wchodzące w skład napoju są dozowane w tym samym momencie; - zostaje wyeliminowany czas po mikserze. Ustawianie licznika regeneracji Istnieje możliwość pojawienia się na wyświetlaczu następującego komunikatu: Regeneruj zmiękczacz wody ("Regenerate the water softener") po uzyskaniu dostępu do trybu napełniacz, kiedy została dozowana programowalna ilość napojów. 22

26 Automatyczne mycie Opcja ustawiania czasu, kiedy ma nastąpić automatyczne mycie zainstalowanych mieszaczy oraz obracanie urządzeń zaparzających. Funkcja zostanie dezaktywowana, kiedy wartość czasu zostanie ustawiona na (wart. domyślna). Oszczędzanie energii W celu oszczędzenia energii elektrycznej, kiedy automat nie jest używany, funkcja ta jest wykorzystywana w celu wyłączenia ogrzewania kotła i/lub oświetlenia zewnętrznego. 2 pasma czasowe wyłączania mogą zostać zaprogramowane w ujęciu tygodniowym; dni tygodnia są określane w kolejności rosnącej (1 = poniedziałek, 2 = wtorek, itd.). To samo pasmo czasowe nie może obejmować dni z różnych tygodni. Jeśli pasma czasowe zostały ustawione w taki sposób, że zachodzą na siebie to wówczas automat pozostanie włączony przez krótszy czas. Na przykład w celu ustawienia pasm czasowych oszczędzających energię uruchamiających automat między godziną a w ciągu tygodnia oraz pozostawiających go wyłączonym w czasie weekendu, pasma czasowe powinny zostać ustawione, dzięki zastosowaniu określonego menu, jak to zostało przedstawione w poniższej tabeli. dzień pasmo start koniec pasmo start koniec Cykl bezkofeinowy Aktywując tę funkcję dozujemy w dwóch krokach proszek kawy (jeśli jest) w celu poprawienia wyglądu kawy. WYŚWIETLACZ Ta grupa funkcji steruje wszystkimi parametrami dotyczącymi wskazań wyświetlacza TECH> USTAW PARAMETRY TECH> WYŚWIETLACZ Język Istnieje opcja ustawienia języka, wybieranego spośród tych które są dostępne w oprogramowaniu, i może być ona wykorzystana dla komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu. Komunikat powiadamiający Istnieje możliwość określenia czy komunikat ma zostać wyświetlony czy też nie. Komunikat mieszczący się w 2 liniach może zostać napisany przy wykorzystaniu przycisków oraz w celu przewijania dostępnych znaków. Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia, pierwszy znak zacznie migotać i może zostać zmieniony. Komunikat zostanie zachowany po wciśnięciu przycisku. OPCJE WSTĘPNEGO WYBORU Funkcja ta jest wykorzystywana do ustawiania opcji wstępnego wyboru, które zostają połączone z każdą pojedynczą opcją wyboru, tworzącymi dany model i układ. TECH> USTAW PARAMETRY TECH> OPCJE WSTĘPNEGO WYBORU Dla każdej opcji wstępnego wyboru istnieje możliwość podjęcia decyzji czy ma być ona aktywowana czy nie, który przycisk zostanie do niej przyporządkowany, jaka będzie zmiana ceny opcji wyboru oraz procentowa zmiana dawki produktu. RÓŻNE ELEMENTY Niniejsze menu obejmuje pewne funkcje, które są rzadziej wykorzystywane dotyczące parametrów automatu. TECH> USTAW PARAMETRY TECH> RÓŻNE ELEMENTY Dane dotyczące urządzenia świeżego zaparzania W przypadku urządzenia świeżego zaparzania istnieje możliwość ustawienia czasu zaparzania, czasu suszenia wykorzystanej dawki oraz poziomu ciśnienia upustu. Udogodnienia dotyczące dzbanka Niektóre modele, wyposażone w specjalny przycisk, umożliwiają dozowanie kilku opcji wyboru (programowalnych jako wartości od 1 do 9; 5 jest wartością domyślną) bez kubka do napełniania dzbanka. Hasło Jest to 5-ciocyfrowy kod numeryczny wymagany w celu uzyskania dostępu do programowania. Wartością domyślną wspomnianego kodu jest Aktywacja hasła Funkcja ta jest wykorzystywana w celu aktywacji opcji żądania hasła w celu uzyskania dostępu do programowania; Aktywacja menu napełniacza Funkcja ta jest wykorzystywana w celu określenia opcji menu napełniacza, które pozostaną aktywne lub nieaktywne. Numery odniesienia menu nie zmienią się, nawet jeśli niektóre z nich są nieaktywne. 23

27 STATYSTYKA Dane dotyczące czynności wykonywanych przez automat sa przechowywane zarówno w licznikach ogólnych jak i licznikach sprofilowanych, które mogą zostać wyzerowane bez utraty wszystkich danych. TECH> STATYSTYKI TECH> Lista statystyk Licznik elektroniczny Licznik elektroniczny przechowuje dane dotyczące wszystkich opcji wyboru dokonanych od ostatniego wyzerowania. Wyświetlanie danych ogólnych Naciśnięcie przycisku potwierdzenia (strzałka w prawo) powoduje sekwencyjne wyświetlenie przechowywanych danych, a mianowicie: 1- licznik pojedynczej opcji wyboru; 2- licznik pasm czasowych 3- licznik rabatów 4- licznik awarii 5- dane mechanizmu monet Kasowanie danych ogólnych Dane mogą zostać skasowane zarówno ogólnie (wszystkie rodzaje danych) jak i częściowo dla: - opcji wyboru - rabatów/zawyżonych cen - usterek - danych dotyczących mechanizmu monet Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia i wówczas zacznie mogotać komunikat Potwierdzić? ("Confirm?"). Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia i wówczas przez kilka sekund pojawi się na wyświetlaczu komunikat urządzenie pracuje ("Working") i wszystkie dane zostaną wyzerowane. Wyświetlanie danych względnych Naciśnięcie przycisku potwierdzenia powoduje przechowywane dane zostają sekwencyjnie wyświetlone w tym samym podziale danych ogólnych. Kasowanie danych względnych Dane mogą zostać skasowane zarówno ogólnie (wszystkie rodzaje danych) jak i częściowo, tak jak w przypadku danych ogólnych. Aktywowanie liczników podczas rozruchu Funkcja ta jest wykorzystywana w celu aktywacji/dezaktywacji wyświetlania łącznej ilości sprzedanych napojów od ostatniego wyzerowania danych, podczas fazy rozruchu automatu. Drukowanie Należy podłączyć seryjną drukarkę RS232, której szybkość transmisji wynosi bodów, 8 bitów danych, bez kontroli parzystości, 1 stop bit do portu seryjnego znajdującego się na tablicy przycisków w celu wydrukowania wszystkich danych opisanych w treści paragrafów Wyświetlanie danych ogólnych ("Displaying general statistics)" oraz Wyświetlanie danych względnych ("Displaying relative statistics"). Na wydruku znajdą się także informacje dotyczące automatu, data oraz wersja oprogramowania. Dane mogą zostać wydrukowane częściowo lub w całości. W celu podłączenia drukarki należy wykonać następujące czynności: - należy wcisnąć przycisk potwierdzenia i wówczas pojawi się komunikat Potwierdzić? ; - należy podłączyć drukarkę przed potwierdzeniem; - należy wcisnąć przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć drukowanie. TEST Ta grupa funkcji jest wykorzystywana w celu przeprowadzania pewnych czynności sterowania automatem. TECH> TEST TECH> Lista funkcji Test dozowania Dzięki tej funkcji jest możliwe, przy otwartych drzwiczkach i bez umieszczania żadnych monet, dozowanie dla każdej opcji wyboru: - pełnej opcji wyboru - jedynie wody - jedynie proszku Funkcje specjalne Poprzez uzyskanie dostępu do tej funkcji istnieje możliwość: - aktywacji jednostki parzenia kawy espresso; - uwolnienia dawki kawy; - otwarcia zaworu soleinodalnego w celu umożliwienia wlotu powietrza w przypadku opróżnienia kotła z powodu czynności obsługi technicznej; - ręcznej instalacji kotła; - aktywacji jednostki świeżego zaparzania. Autotest Funkcja ta umożliwia testowanie, w sposób półautomatyczny, głównych elementów składowych automatu.należy wcisnąć przycisk i zacznie migotać komunikat "AUTOTEST". Istnieje możliwość anulowania każdej czynności i przejścia do następnej przez przyciśnięcie przycisku, potwierdzając przez wciśnięcie przycisku w celu rozpoczęci procedury autotestu. Niektóre czynności kontrolne są wprowadzane w sposób automatyczny, zaś w przypadku innych potrzebna jest ręczna obsługa monitorowanego elementu. Należy się odnieść do instrukcji programowania w celu uzyskania informacji na temat sekwencji aktualizacji 24

28 RÓŻNE FUNKCJE Niniejsze menu zawiera pewne podmenu, rzadziej wykorzystywane, które umożliwiają sterowanie funkcjami opisanymi poniżej. TECH> RÓŻNE FUNKCJE TECH> Lista funkcji Informacje dotyczące automatu Data instalacji Funkcja niniejsza jest wykorzystywana w celu przechowywania bieżącej daty systemy jako daty instalacji. Data zostaje wydrukowana podczas wyszukiwania danych. Programowanie kodu automatu Kiedy na wyświetlaczu pojawia się funkcja Kod automatu ("Machine code") wówczas może zostać zmieniony ośmiocyfrowy kod numeryczny określający automat (wartością domyślną jest 0). Programowanie kodu operatora Kiedy na wyświetlaczu pojawia się funkcja Kod operatora ("Operator code") wówczas może zostać zmieniony sześciocyfrowy kod numeryczny określający grupy automatów (wartością domyślną jest 0). Inicjalizacja Kiedy na wyświetlaczu pojawia się funkcja Inicjalizacja wówczas może nastąpić inicjalizacja automatu, co powoduje przywrócenie ustawień domyślnych. Funkcja ta powinna być wykorzystywana, kiedy wystąpi błąd danych pamięci lub kiedy oprogramowanie zostanie zastąpione. Z wyjątkiem ogólnego licznika elektronicznego wszystkie pozostałe dane statystyczne zostają wyzerowane. Należy wcisnąć przycisk potwierdzenia i wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat Potwierdzić? Należy ponownie wcisnąć przycisk potwierdzenia i wówczas nastąpi żądanie podania kilku parametrów: "Kraj" Rozumiany jako rodzaj podstawowych dawek dla różnych opcji wyboru (np.: kawa IT = 45 cc kawa FR = 80 cc). Dostępne kraje różnią się w zależności od modelu. "Układ" Ilość kombinacji Przycisk/Opcja wyboru, które można wybrać w każdym modelu i rodzaju dawki (kombinacje dostępne dla każdego układu zostały przedstawione w tabeli wyboru dawki, która jest przekazywana wraz z automatem). "Zbiornik" Określa czy zaopatrzenie w wodę jest: ON - ze zbiornika OFF - z głównej sieci zasilającej Kiedy opcje zostaną potwierdzone przez kilka sekund zostanie wyświetlony komunikat Automat w trakcie pracy ("Working"). Dodawanie gorącej wody Aktywuje opcję, jedynie w niektórych modelach, dodawania lub nie dodawania gorącej wody przy niektórych opcjach wyboru. 25

29 ROZDZIAŁ 3 OBSŁUGA TECHNICZNA Ważna uwaga!! Dostęp do wnętrza automatu w celu przeprowadzenia czynności obsługi technicznej i/lub napraw jest możliwy jedynie przez panele boczne. Dlatego też automat został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł zostać obrócony, co umożliwia usunięcie tylnego panelu. Integralność automatu oraz zgodność ze standardami określonymi przez ważne systemy musi zostać sprawdzona przynajmniej raz w roku przez wykwalifikowany personel. Gdy główne wyłączniki znajda się w pozycji wyłączony, zaś taśma terminala podłączona do przewodu, wówczas bezpieczniki i tłumik hałasu pozostaną podłączone do źródła zasilania. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności obsługi technicznej, które wymagają, aby niektóre części urządzenia zostały usunięte automat zawsze należy wyłączyć. Czynności opisane poniżej muszę być prowadzone jedynie przez personel posiadający określoną wiedzę dotycząca działania automatu z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia. WSTĘP W celu zapewnienia poprawnego działania w długim okresie automat musi być regularnie poddawany czynnościom obsługi technicznej. Poniższe ustępy zawierają informacje dotyczące procedur i harmonogramu obsługi technicznej, które stanowią jedynie ogólną wskazówkę, ponieważ są zależne od warunków, w jakich automat funkcjonuje (np.: twardość wody, wilgotność i temperatura środowiska, rodzaj wykorzystywanych produktów, itp.). Procedury opisane w treści niniejszego rozdziału nie wyczerpują wszystkich czynności obsługi technicznej, które mają zostać przeprowadzone. Czynności bardziej złożone (np.: usuwanie kamienia kotłowego z kotła) powinny być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny dysponujący szczegółową wiedzą na temat automatu. Aby zapobiec utlenianiu lub działaniu środków chemicznych powierzchnie ze stali nierdzewnej oraz powierzchnie pokryte lakierem powinny być suche, co można osiągnąć używając łagodnych środków czyszczących (nie wolno używać rozpuszczalników). W żadnym razie nie należy używać strumienia wody w celu czyszczenia urządzenia. OBSŁUGA TECHNICZNA JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ Co 10,000 dokonanych opcji wyboru lub co 6 miesięcy należy przeprowadzić pewne czynności obsługi technicznej jednostki zaparzającej. Należy je wykonać w sposób następujący: - usunąć złącze teflonowego węża z bojlera z górnego tłoka, zwracając uwagę, aby nie zgubić uszczelki (zobacz Rys 24); - odkręcić pokrętło przytwierdzające jednostkę do wspornika; - usunąć jednostkę zaparzającą. Usuwanie górnego filtra - wyjąć pierścień sprężynujący zabezpieczający z jego gniazda; - zdjąć tłok z poprzeczki; - usunąć filtr oraz gniazdo tłoka. Lejek kawy Wąż łączący z bojlerem Pokrętło zabezpieczające urządzenia Pierścień sprężynujący zabezpieczający górnego tłoka Pierścień sprężynujący zabezpieczający dolnego tłoka Nacięcia odniesienia Sworzeń uchwytu silnika Usuwanie dolnego filtra Usunąć lejek kawy (zobacz Rys 24); Usunąć pierścień sprężynujący zabezpieczający dolnego tłoka; Wyjąć tłok z komory zaparzania i usunąć filtr. Wszystkie usunięte elementy należy umieścić na ok. 20 minut w roztworze wrzącej wody i środka czyszczącego używanego do automatu do kawy. Należy dokładnie opłukać i wysuszyć wszystkie elementy a następnie ponownie je zainstalować w kolejności odwrotnej do demontażu, zwracając szczególną uwagę, aby: - tłok znalazł się w odpowiednim nacięciu dla wykorzystanej dawki kawy (zobacz odpowiedni rozdział); - dwa nacięcia odniesienia zostały dopasowane i aby jednostka przygotowywania kawy została umieszczona. Ważna uwaga!!! Należy sprawdzić czy sworzeń silnika został właściwie osadzony w swym gnieździe. 26

30 ODKAŻANIE MIESZACZY I OBIEGU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Podczas instalacji automatu, a następnie przynajmniej raz w tygodniu lub nawet częściej w zależności od eksploatacji automatu oraz jakości wody wlotowej należy dokładnie odkazić mieszacze oraz obwody dozujące (należy je wyczyścić i zdezynfekować) w celu zagwarantowania należytej higieny dozowanych produktów. Części, które należy wyczyścić są następujące: - szufladki na pył, mieszacz oraz obwód dozujący gotowych napojów; - przewody dozujące; - tacka zabezpieczająca przewodu; - należy usunąć pył oraz lejki wody, dozowniki, szufladki na pył oraz koła mieszacza z mieszaczy (zobacz Rys 25); - w celu usunięcia lejka wody zielona nakrętka wieńcowa musi zostać odkręcona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w pełni ją dokręcić podczas ponownego montażu Rys Przewody dozujące 2 Przycisk zwalniający zabezpieczenie przewodów 3 Pokrywa szuflady 4 Szuflada odparowania 5 Lejek wody 6 Tarcza miksera 7 Osłona miksera - w celu usunięcia wirników napędzanych należy palcem zablokować tarczę zamontowaną na wale mieszacza (zobacz Rys 26). Rys. 26 Wszystkie części na leży przemyć wodą ze środkiem czyszczącym upewniając się, że wszystkie widoczne pozostałości oraz warstwy produktu zostały usunięte mechanicznie, używając szczotki, jeśli zajdzie taka konieczność. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując środki odkażające. - wszystkie elementy należy umieścić na ok. 20 minut w pojemniku wypełnionym uprzednio przygotowanym środkiem czyszczącym na bazie chloru; - ponownie zainstalować dozowniki i lejki wody; - ponownie zainstalować szufladki na pył i lejki pyłu po dokładnym ich wysuszeniu. Po ponownym zainstalowaniu wszystkich części należy wykonać następujące czynności: - dodać kilka kropli roztworu odkażającego do mieszacza; - korzystając z funkcji czyszczenia mieszacza przy zamkniętych drzwiczkach należy dokładnie opłukać wszystkie elementy w celu upewnienia się, że wszystkie pozostałości roztworu środka czyszczącego zostały usunięte. 27

31 REGENERACJA ZMIĘKCZACZA (Opcjonalnie w podstawowej obudowie) Do niniejszego automatu może być wykorzystywany 2-litrowy zmiękczacz żywicy jonowymiennej. Żywice powinny być regenerowane przynajmniej raz w tygodniu lub nawet częściej, w zależności od stopnia twardości wody z głównego źródła zasilania wykorzystywanej w automacie (zobacz poniższa tabela). Twardość wody Ilość opcji wyboru fh dh 60 cc 130 cc W celu dokonania poprawnej regeneracji żywicy należy podjąć następujące czynności: - wyjąć zmiękczacz z obudowy i wstrząsnąć nim energicznie w celu usunięcia jakichkolwiek preferencyjnych ścieżek, które mogły powstać; - włożyć 0,5 kg chlorku sodu (zwykła sól kuchenna); - podłączyć złączkę węża bocznego do kurka oraz uchwyt gumowy do spustu; KONIECZNIE Ten, który został przedstawiony na Rysunku 27 Rys Od kurka 2 Kołpak 3 Do automatu 4 Zmiękczacz 5 Do spustu - należy dostosować przepływ wody w taki sposób, aby umożliwiło to całkowite rozpuszczenie się soli w 10 l wody w ciągu 25 minut; - podczas regeneracji należy się upewnić, że urządzenie zmiękczacza jest zawsze pełne wody wypierając powietrze, które mogło dostać się do środka; - pod koniec tej czynności należy się upewnić, że woda wypływająca nie jest zasolona; zaleca się aby sprawdzić stopień twardości wody przez zastosowanie odpowiednich odczynników chemicznych, stopień twardości wody wypływającej powinien wynosić 0 fh. CZYSZCZENIE OKRESOWE Przynajmniej raz w roku lub częściej, w zależności od eksploatacji automatu oraz jakości wody wlotowej, cały system obiegu artykułów żywnościowych musi zostać wyczyszczony oraz odkażony, jak to zostało opisane poniżej. ODKAŻANIE - Wszystkie części, które wchodzą w kontakt z żywnością, w tym węże, muszą zostać usunięte z automatu i w pełni zdemontowane; - Wszystkie widoczne pozostałości oraz warstwy produktów zostają usunięte w sposób mechaniczny, przy zastosowaniu szczotek lub podobnych narzędzi, jeśli zachodzi taka potrzeba; - Wszystkie elementy muszą zostać umieszczone w roztworze odkażającym, na co najmniej 20 minut; - Wewnętrzne powierzchnie automatu muszą zostać wyczyszczone za pomocą tego samego roztworu odkażającego; - Dokładnie opłukać a następnie ponownie zainstalować części; Przed ponownym uruchomieniem automatu należy powtórzyć tę samą procedurę odkażania, która została przedstawiona w rozdziale Odkażanie mieszaczy i układu obiegu żywności. CZYSZCZENIE POJEMNIKÓW NA PRODUKTY - Wyjąć pojemniki z automatu; - Odkręcić porty produktu i wysunąć wałki o powierzchni śrubowej z tylnej części pojemnika; - Wyczyścić wszystkie elementy w roztworze gorącej wody z substancją odkażająca a następnie dokładnie wysuszyć Rys Koło Sworzeń koła Wałek o powierzchni śrubowej Port przedni Pierścień sprężynujący zabezpieczający sworznia 28

32 FUNKCJE PŁYTKI DRUKOWANEJ (LAMPY WSKAŹNIKOWE) PŁYTKA URUCHAMIANIA Płytka ta, znajdująca się w tylnej części automatu, (zobacz Rys. 29) przetwarza informacje pochodzące z karty przycisków oraz z systemu płatności, steruje ona również uruchomieniem, sygnałami wejścia oraz płytą kotła. Napięcie o wartości 15 VAC wymagane dla funkcjonowania wspomnianej płytki jest dostarczane z transformatora, który jest chroniony przez bezpiecznik 125 ma znajdujący się na pierwotnym uzwojeniu oraz przez bezpiecznik 1,25 A znajdujący się na wtórnym uzwojeniu. Napięcie jest prostowane i stabilizowane bezpośrednio przez płytkę. W płytce tej mieści się Flash PROM. Oprogramowanie sterujące płytką jest instalowane bezpośrednio (poprzez RS232) w mikroprocesorze. - czerwona dioda LED (7) wskazuje status działania elementu ogrzewającego ; - czerwona dioda LED (9) służąca do wyzerowania CPU świeci się podczas zerowania płytki; - zielona migocząca dioda LED (11) sygnalizuje poprawną pracę mikroprocesora; - żółta dioda LED (12) wskazuje obecność 12 V DC. Rys wyłącznik główny 2 bezpieczniki sieciowe 3 płytka sterowania grzaniem 4 płytka CPU/wykonawcza 5 bezpieczniki transformatora 6 transformator odbiory 230 V~ - Sygnał wejścia złącze Can-Bus - złącze Can-Bus 5 - złącze rozszerzenia przekaźników 6 - próbnik sterowania kotłem 7 - czerwona dioda LED ogrzewanie kotła 8 element - sygnał wejścia g - czerwona dioda LED 10 - nie wykorzystywany 11 - zielona dioda LED 12 - żółta dioda LED 13 - do tablicy przycisków 14 - złącze programowania płytki (RS232) 15 - złącze UpKey 16 - zasilanie płytki (15Vac) 17 - Przekaźniki K1 K odbiory 230 V~ PRZEKAŹNIK K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 ESPRESSO PM Nie wykorzystywan MF1 y Nie wykorzystywan ER y ESP1 M ESP2 EV1 MD1 EV2 Nie wykorzystywan Nie y wykorzystywan EEA y Nie wykorzystywan MAC y 29

33 TABLICA PRZYCISKÓW Tablica ta steruje alfanumerycznym wyświetlaczem, przyciskami opcji wyboru oraz przyciskiem programowania (zobacz Rys. 31). Wspomaga ona złącza mechanizmu monet oraz port drukarki. Rys Przyciski opcji wyboru 2 - Nie wykorzystywany 3 - Do licznika mechanicznego (opcjonalnie) 4 - Do uruchomienia/płytki CPU 5 - Wejście 6 - Trymer korygujący wyświetlacza 7 - Do wyświetlacza 8 - Walidatory 12 Vdc 9 - Nie wykorzystywany 10 - Port seryjny RS Nie wykorzystywany 12 - Przycisk dostępu do programowania 13 - Przycisk mycia Rys Tablica przycisków 2 - Licznik mechaniczny 3 - Płyta wyświetlacza 4 - Port seryjny RS Przycisk mycia 6 - Przycisk dostępu do programowania PŁYTKA STEROWANIA GRZANIEM Płytka ta (zobacz Rys. 33) steruje elementem ogrzewania boilera. Rys

34 PŁYTKA STERUJĄCA URZĄDZENIA ZAPARZAJĄCEGO SIGMA Płytka ta, znajdująca się z tyłu automatu, (zobacz Rys.) przetwarza informacje pochodzące z jednostki zaparzającej i steruje jej działaniem. Ponadto płytka steruje dozowaniem świeżego produktu oraz pracą soleinodalnego zaworu rozdzielczego przepływu ze spustu/dyszy zewnętrznej. Napięcie o wartości 24 V AC wymagane dla funkcjonowania wspomnianej płytki jest dostarczane z transformatora, który jest chroniony przez bezpiecznik 800 mat znajdujący się na pierwotnym uzwojeniu oraz przez bezpiecznik 3,15 AT znajdujący się na wtórnym uzwojeniu. Napięcie jest prostowane i stabilizowane bezpośrednio przez płytkę. - zielona dioda LED (7) wskazuje na obecność +5 V; - zielona dioda LED (8) wskazuje na obecność zmiennej 34 V DC; - zielona dioda LED (9) wskazuje na obecność 34 V DC. Rys Do urządzenia zaparzającego Sigma 2 - Nie wykorzystywany 3 - MDFB i EVDEV 4 - Zasilanie płytki 24Vac 5 - Nie wykorzystywany 6 - Nie wykorzystywany 7 - Zielona dioda LED +5V 8 - Zielona dioda LED zmienny 34Vdc 9 - Zielona dioda LED 34 Vdc 10 - Mikroprzełącznik wykrywania tacki 11 - Mikroprzełącznik wykrywania tacki 12 - Can-bus z płytką uruchomienia 13 - Can-bus z płytką uruchomienia 31

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy Instrukcja dla kierowcy 1 Zespół wydawania 1.1 Pneumatycznie uruchamiany kolektor 1.2 Pneumatycznie uruchamiany zawór kolektora 1.3 Pneumatyczny zawór odpowietrzania 1.4 Złącze do napełniania 1.5 Czujnik

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Koro. Klasa sama w sobie.

Koro. Klasa sama w sobie. Koro. Klasa sama w sobie. Szeroka gama napojów Nowoczesny wygląd i kompaktowa budowa Łatwość obsługi Niezawodność Kompaktowy dyspenser z gamą różnorodnych napojów Wysoka jakość napojów Lśniący, stylowy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i opis działania ekspresu do kawy firmy Saeco model Xsmall

Charakterystyka i opis działania ekspresu do kawy firmy Saeco model Xsmall Charakterystyka i opis działania ekspresu do kawy firmy Saeco model Xsmall Cechy szczególne wyposażenia: Pełna przyjemność w kompaktowej wielkości Gorąca woda / Dysza pary z Pannarello (przystawka do spienienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G

Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G-26.4000 - 2 - Wyłączanie pojedynczych monet W kontrolerach serii G-26.4000 możliwe jest wyłączenie przyjmowania wszystkich monet zaprogramowanych na

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PANEL STEROWANIA VTK300

PANEL STEROWANIA VTK300 PANEL STEROWANIA VTK300 1. Streszczenie Pakowarka próżniowa z pojedynczą komorą i panelem sterowania to nowoczesna maszyna, która pakuje i zgrzewa. W opakowaniu wytwarzana jest próżnia w związku z czym

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo