(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (51) Int. Cl. A47J31/46 ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2008/45 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie do zaparzania z zaworem nadciśnieniowym (30) Pierwszeństwo: DE U (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2006/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 04/2009 (73) Uprawniony z patentu: PAV PATENTVERWERTUNG KG, Freilassing, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: (74) Pełnomocnik: Dreszer Grenda i Wspólnicy sp. j. rzecz. pat. Grenda Ewa Warszawa Al. Niepodległości 188 B Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP Urządzenie do zaparzania z zaworem nadciśnieniowym [0001] Wynalazek dotyczy urządzenia do zaparzania, przeznaczonego do przygotowywania kawy, zwłaszcza dla niskociśnieniowego ekspresu do kawy, z komorą zaparzania, z zespołem zaworów i z zespołem przelewowym, posiadającego samoczynnie przełączany, sterowany ciśnieniem mechanizm zaworowy, z otwartym położeniem załączania przelewu w pierwszym zakresie ciśnienia, oraz z zamkniętym położeniem zaparzania w drugim wyższym zakresie ciśnienia, przy czym mechanizm zaworowy dodatkowo posiada nadciśnieniowe otwarte położenie załączania w trzecim zakresie ciśnienia, powyżej drugiego zakresu ciśnienia. [0002] Znane, znajdujące się już w sprzedaży urządzenie do zaparzania jest opisane w DE To urządzenie do zaparzania, zastosowane w niskociśnieniowym ekspresie do kawy, posiada komorę zaparzania, przy czym w zagłębieniu dolnej części komory zaparzania jest umieszczona saszetka wypełniona zmieloną kawą. W górnej części komory zaparzania jest umieszczony zespół zaworów dla wody zaparzającej, z dopływem wody zaparzającej, z wylotem do komory zaparzania i z przelewem. W czasie eksploatacji, podczas ogrzewania i dogrzewania wody zaparzającej w bojlerze, mały strumień zwiększającej się pod wpływem temperatury objętości wody płynie pod małym ciśnieniem do zespołu zaworów i z niego przelewem. Po rozpoczęciu zaparzania, za pomocą pompy woda gorąca pod ciśnieniem roboczym płynie przez zespół zaworów i wylot do komory zaparzania. Przy tym, w zespole zaworów i w odpowiednich przewodach doprowadzających po uruchomieniu pompy może następować wzrost ciśnienia aż do maksymalnego ciśnienia pompy, gdy wylot do komory zaparzania przez nieuwagę został zamknięty, albo ten wylot uległ zatkaniu. Ponadto, wskutek zbytnio wypełnionych kawą saszetek i spowodowanego tym zwiększonego oporu w komorze zaparzania, może następować niepożądany wzrost ciśnienia powyżej ciśnienia roboczego. Taki niepożądany wzrost ciśnienia powyżej ciśnienia roboczego może powodować zarówno uszkodzenie zespołu zaworów i przewodów doprowadzających, jak również zły wynik zaparzania. [0003] Inne ekspresy do kawy są znane z US A1 i z EP A.

3 EP [0004] Celem wynalazku jest zatem opracowanie tego rodzaju urządzenia do zaparzania, przeznaczonego do przygotowywania kawy, z bezpieczniejszym funkcjonowaniem samoczynnie załączanego, sterowanego ciśnieniem mechanizmu zaworowego. [0005] Zadanie to zrealizowano według wynalazku dzięki temu, że zespół zaworów zawiera co najmniej jedną membranę i płytę z kanałami, przy czym płyta z kanałami posiada co najmniej jeden otwór zaworu na powierzchni płyty z kanałami skierowanej w stronę membrany, co najmniej jeden odcinek kanału połączony z co najmniej jednym otworem zaworu, w celu promieniowego kierowania wody zaparzającej przez płytę z kanałami, oraz co najmniej jeden otwór przelotowy, łączący się z co najmniej jednym odcinkiem kanału i posiadający wylot na przeciwnej powierzchni płyty z kanałami. [0006] W dotychczasowych urządzeniach do zaparzania, zwłaszcza stosowanych dla niskociśnieniowych ekspresów do kawy, różnym położeniom załączania, względnie stanom eksploatacyjnym mechanizmu zaworowego, poświęcano niewielką uwagę. Przy tym, zarówno żądania dobrego rezultatu zaparzania, jak również bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia do zaparzania oraz ochrony użytkownika, wymagają możliwie dużej niezawodności mechanizmu zaworowego, odpowiedniej dla rozwiązania zgodnego z wynalazkiem urządzenia do zaparzania. Według wynalazku, zespół przelewowy w otwartym położeniu załączania w pierwszym zakresie ciśnienia umożliwia odpływ wody bezciśnieniowy albo pod małym ciśnieniem, kiedy ten zespół przelewowy w stanie zaparzania jest zamknięty, dzięki czemu cała woda zaparzająca w drugim wyższym zakresie ciśnienia może zostać użyta do przygotowania kawy w komorze zaparzania. Ponad drugim zakresem ciśnienia mechanizm zaworowy posiada znów otwarte położenie załączania, uniemożliwiając powiększanie się nadciśnienia w urządzeniu do zaparzania. Zamknięte położenie zespołu przelewowego w ograniczonym zakresie ciśnienia oprócz odpływu wody zaparzającej do komory zaparzania umożliwia również regulowane dodatkowe wykorzystanie wody zaparzającej do innych celów. [0007] Zespól zaworowy obejmuje co najmniej jedną membranę i płytę z kanałami, przy czym płyta z kanałami posiada co najmniej jeden otwór zaworu na powierzchni płyty z kanałami skierowanej ku membranie, co najmniej jeden odcinek kanału połączony z co najmniej jednym otworem zaworu, do promieniowego prowadzenia wody zaparzającej w płycie z kanałami, oraz co najmniej jeden otwór przelotowy połączony z co najmniej jednym odcinkiem kanału, posiadający wylot na przeciwnej powierzchni płyty z kanałami. Płyta z kanałami, dzięki odcinkom kanałów i otworom przelotowym,

4 EP umożliwia prosty i skuteczny rozdział wody zaparzającej do elementów funkcjonalnych, czyli do zaworów i instalacji doprowadzania wody w górnej części komory zaparzania. Dzięki temu woda zaparzająca, niezależnie od ograniczeń konstrukcyjnych, może być doprowadzana do każdego miejsca w płycie z kanałami lub do górnej części komory zaparzania. Dzięki temu rozwiązaniu płyty z kanałami, we współpracy z membraną, zawory mogą wykonywać różne funkcje, które dzięki membranie jako elementowi funkcjonalnemu umożliwiają zespołowi zaworów bezpieczne funkcjonowanie zaworów. [0008] W celu realizacji różnych stanów w różnych zakresach ciśnienia, mechanizm zaworowy może posiadać zawór przelewowy i zawór nadciśnieniowy, przy czym zawór przelewowy jest otwarty w pierwszym zakresie ciśnienia, a zawór nadciśnieniowy jest otwarty tylko w trzecim zakresie ciśnienia. Przy tym, korzystnie, zawór przelewowy i zawór nadciśnieniowy mogą być stale załączone równolegle. Zwłaszcza w układzie równoległym zawór przelewowy i zawór nadciśnieniowy skutecznie umożliwiają uzyskanie potrzebnych różnych załączanych położeń mechanizmu zaworowego sterowanego ciśnieniem i samoczynnie przełączającego się. Przy tym zawór nadciśnieniowy, w swym najprostszym wykonaniu, może posiadać kulkę zaworu i ściskaną sprężynę, przy czym kulka zaworu współpracuje z odpowiednim gniazdem zaworu, skutecznie uszczelniając zawór nadciśnieniowy. Współpraca kulki zaworu ze ściskana sprężyną i z gniazdem zaworu umożliwia stosunkowo dokładne nastawienia wymaganego ciśnienia otwarcia. [0009] Kolejne wykonanie przewiduje, że zespół przelewowy posiada przelew, a zawór przelewowy i zawór nadciśnieniowy mają ujście w przelewie. Przed rozpoczęciem operacji zaparzania woda stale podgrzewana w bojlerze, powiększając pod wpływem temperatury swą objętość, odpływając przez przelew, usuwa pozostałe w członie sterującym po poprzedniej operacji zaparzania powietrze, kondensat i ochłodzoną pozostałą wodę, ogrzewając równocześnie człon sterujący, natomiast podczas zaparzania, w przypadku pojawienia się ciśnienia zawartego w trzecim zakresie nadciśnienia, wyższego od ciśnienia zaparzania, przelew umożliwia odpływ wody, zapewniając powrót ciśnienia do zakresu ciśnienia roboczego. Przy tym zawór nadciśnieniowy i zawór przelewowy są korzystnie umieszczone w niewielkiej odległości od siebie, ułatwiając doprowadzanie wody do wspólnego przelewu. Przelew może być ponadto połączony ze zbiornikiem zapasowym, przyjmującym odpływającą wodę.

5 EP [0010] W korzystnym rozwiązaniu pierwszy zakres ciśnienia wynosi do 1,5 bar, drugi zakres ciśnienia wynosi 1,2 do 2,5 bar, a trzeci zakres ciśnienia wynosi ponad 1,8 bar, przy czym rzeczywiście nastawione zakresy ciśnienia zasadniczo nie zachodzą na siebie. Podane zakresy ciśnienia umożliwiają dobranie zakresów ciśnienia dostosowanych do urządzenia do zaparzania. Pierwszym zakresem ciśnienia jest korzystnie zakres do 1,5 bar, zwykle jest to prawie zakres bezciśnieniowy, lub do 0,5 bar, drugi zakres ciśnienia dla zaparzania albo dla odpływu wody gorącej wynosi korzystnie między 1,5 i 1,8 bar, a trzecim zakresem ciśnienia, gdy jest dostosowany do zaworu ciśnieniowego, jest korzystnie ponad około 2,0 bar. Przy tym, te preferowane zakresy ciśnienia są korzystnie przeznaczone dla niskociśnieniowego ekspresu do kawy. Dzięki wzajemnemu dostosowaniu zakresów ciśnienia kierowanie wody zaparzającej pod ciśnieniem przez zespół przelewowy następuje dopiero wówczas, gdy woda zaparzająca nie może odpływać z wylotu do komory zaparzania, ani z innego odpływu w drugim ustalonym zakresie ciśnienia. [0011] Korzystnie, komora zaparzania może obejmować górną część komory zaparzania i dolną część komory zaparzania, przy czym górna część komory zaparzania zawiera zespół przelewowy. Dzięki temu możliwa jest prosta konstrukcja całego urządzenia do zaparzania, z prostym i skutecznym rozwiązaniem komory zaparzania, zapewniająca dużą niezawodność eksploatacyjną. Dzięki włączeniu zespołu przelewowego do górnej części komory zaparzania, ta część komory zaparzania zostaje wstępnie podgrzana przelewem ogrzewającym przez zawór przelewowy. Dzięki temu zintegrowanemu obiegowi podgrzewającemu unika się ochłodzenia wody zaparzającej, wpływającej podczas zaparzania do komory zaparzania, na zimnych powierzchniach otaczających komorę zaparzania. Również połączenie zespołu przelewowego z zaworem nadciśnieniowym w górnej części komory zaparzania umożliwia ograniczenie rosnącego ciśnienia roboczego w komorze zaparzania, bez potrzeby dalszych przewodów łączących, spowodowanego stosowaniem bardzo wypełnionych saszetek z kawą albo zatkaniem dyszy wylotowej z komory zaparzania, bezpośrednio w górnej części komory zaparzania. [0012] Korzystne rozwiązanie przewiduje, że górna część komory zaparzania obejmuje ponadto dopływ wody zaparzającej, zespół zaworów, wylot wody zaparzającej do komory zaparzania i odpływ wody gorącej. Połączenie koniecznych urządzeń prowadzących wodę w górnej części komory zaparzania upraszcza konstrukcję

6 EP urządzenia do zaparzania i, korzystnie, zmniejsza ilość przewodów łączących ze sobą potrzebne elementy konstrukcyjne. Ponadto, przyłączenie wylotu wody gorącej poszerza zakres funkcjonowania urządzenia do zaparzania. Można zrezygnować z oddzielnego urządzenia z własnym zespołem zaworów, z drugiej pompy i/lub drugiego urządzenia grzejnego. Dodatkowo, dzięki prowadzeniu wody gorącej przez górną część komory zaparzania, górna część komory zaparzania ogrzewa się i zmniejsza się schładzanie wody zaparzającej wpływającej do komory zaparzania. [0013] Dla zapewnienia łatwego przyłączania, zwłaszcza elastycznych przewodów, na górnej części komory zaparzania, dopływ, przelew i/lub odpływ wody gorącej mogą posiadać przyłącza, przeznaczone zwłaszcza do ich łączenia z elastycznymi przewodami. [0014] W preferowanym rozwiązaniu zespół zaworów obejmuje zawór wylotowy, zawór odpływowy wody gorącej i zawór przelewowy. Zawór przelewowy umożliwia zamknięcie przelewu podczas zaparzania, natomiast zawór wylotowy i zawór odpływowy wody gorącej sterują przepływem wody zaparzającej do wylotu do komory zaparzania podczas zaparzania oraz zaworem odpływowym wody gorącej. Przy tym zawór przelewowy jest usytuowany przed zaworem wylotowym i zaworem odpływowym wody gorącej, dzięki czemu tylko po osiągnięciu zakresu ciśnienia roboczego stan zaworu wylotowego albo zaworu odpływowego wody gorącej umożliwia ich działanie. [0015] Ponadto, co najmniej jedna membrana może mieć postać jednoczęściowej sprężystej płyty, wykonanej korzystnie z elastycznej gumy, która jest umieszczona zasadniczo na czołowej powierzchni płyty z kanałami i posiada co najmniej jeden otwór umożliwiający przepływ wody zaparzającej z jednej strony membrany na drugą stronę membrany. Jednoczęściowa sprężysta membrana, zwłaszcza gdy jest wykonana z elastycznej gumy, jest bardzo prostym rozwiązaniem dla odpowiedniej membrany, która oprócz tego ma cechy wysokiej niezawodności działania oraz prostego wytwarzania. Umieszczenie membrany na czołowej powierzchni płyty z kanałami umożliwia swobodne usytuowanie zaworów. Oprócz gumy do wytwarzania takich membran mogą być zastosowane również materiały silikonowe oraz materiały TPE (termoplastyczny polietylen). Przy tym otwór w membranie umożliwia bezpośrednie zastosowanie płyty z kanałami w górnej części komory zaparzania, bez konieczności bocznego dopływu dla wody zaparzającej. Możliwe jest dzięki temu krótkie i bezpośrednie połączenie dopływu

7 EP wody zaparzającej z wylotem dla wody zaparzającej do komory zaparzania i/lub z odpływem wody gorącej. [0016] W celu łatwego i niezawodnego wykonania potrzebnych zaworów, zawór przelewowy, zawór wylotowy i/lub zawór odpływowy wody gorącej mogą być utworzone z płyty z kanałami i co najmniej z jednej membrany. Korzystnie, otwór odpływowy i otwór wylotowy w płycie z kanałami mogą być zamykane membraną. W ten sposób zawór wylotowy dla wody gorącej i zawór wylotowy dla wody zaparzającej do komory zaparzania mogą być zrealizowane bez stosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych zaworów. [0017] Aby umożliwić bezpośrednie połączenie wlotu dla wody zaparzającej do komory zaparzania, górna część komory zaparzania zawiera płytę zaworu nadciśnieniowego, pokrywę i płytę oporową, przy czym zespół zaworów jest umieszczony między płytą oporową i pokrywą, a zawór nadciśnieniowy jest umieszczony między płytą zaworu nadciśnieniowego i pokrywą. Umieszczenie zespołu zaworów w górnej części komory zaparzania zmniejsza straty ciepła i umożliwia ogrzewanie wszystkich elementów konstrukcyjnych górnej części komory zaparzania. [0018] Korzystnie, dolna część komory zaparzania może posiadać zagłębienie przeznaczone do umieszczenia w nim wypełnionej zmieloną kawą torebki filtracyjnej (saszetki), a górna część komory zaparzania jest ruchoma względem dolnej części komory zaparzania i może być przemieszczana od położenia otwartego, w którym saszetka może być wkładana albo wyjmowana, do położenia zaparzania. Ta konstrukcja umożliwia bezpieczne umieszczenie saszetki w komorze zaparzania, oraz różne konstrukcyjnie proste rozwiązania dla zamykania komory zaparzania. [0019] Korzystne wykonanie przewiduje, że zastosowany jest mechanizm przełączający, przy czym mechanizm przełączający umożliwia przełączanie zespołu zaworów między wylotem dla wody zaparzającej i odpływem dla wody gorącej. Taki mechanizm przełączający umożliwia bezpieczne funkcjonowanie zespołu zaworów i doprowadzanie wody zaparzającej do wylotu do komory zaparzania, oraz odpływ wody gorącej do dalszych zespołów funkcjonalnych. Przy tym w zespole zaworów są ze sobą połączone dwie funkcje zaparzania, dopływ wody zaparzającej do komory zaparzania i dopływ wody zaparzającej do oddzielnego odpływu wody gorącej, na przykład do zaparzania herbaty albo napojów rozpuszczalnych.

8 EP [0020] Ponadto, niniejszy wynalazek dotyczy wykonania urządzenia do zaparzania, przeznaczonego do przygotowywania kawy, według zależnego zastrzeżenia 16. Różne zakresy ciśnienia mechanizmu zaworowego umożliwiają dokładne działanie mechanizmu zaworowego sterowanego ciśnieniem i/lub przepływem, dla optymalnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia do zaparzania. Dodatkowo, dzięki różnym określonym przełączanym położeniom, możliwe jest uzyskanie dalszych uzupełniających funkcji urządzenia do zaparzania. [0021] Poniżej, na podstawie rysunku, jest dokładniej objaśnione przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia do zaparzania według wynalazku. Na tym rysunku przedstawiają: Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6 przekrój pionowy urządzenia do zaparzania, w położeniu zaparzania, powiększony przekrój górnej części komory zaparzania według Fig.1, widok perspektywiczny dolnej powierzchni płyty z kanałami według Fig.1 i 2, powiększony przekrój, w innej płaszczyźnie, górnej części komory zaparzania, powiększony przekrój, w jeszcze innej płaszczyźnie, górnej części komory zaparzania, a powiększony przekrój, w jeszcze innej płaszczyźnie, górnej części komory zaparzania. [0022] Przedstawione na Fig.1 urządzenie do zaparzania stanowi część składową niskociśnieniowego ekspresu do kawy, wyposażonego w nie opisywane poniżej zespoły konstrukcyjne, na przykład w zbiornik zapasowy wody, zespół grzejny, pompę wodną i w konieczną dla operacji zaparzania i pompowania instalację elektryczną. Stan techniki dostarcza dostatecznej ilości przykładów i dlatego będzie tu przywoływany. [0023] Fig.1 przedstawia przekrój przez urządzenie do zaparzania 1 według wynalazku, wyposażone w górną część 2 komory zaparzania oraz w kasetę przemienną 3, umieszczoną w obudowie 4. Górna część 2 komory zaparzania składa się z płyty 85

9 EP zaworu nadciśnieniowego, z górnego członu sterującego 5, wewnętrznego zespołu zaworów 6 i płyty oporowej 7. Przy tym górny człon sterujący 5 ma taką budowę, że przykrywa zespół zaworów 6 umieszczony w płycie oporowej 7 i zawiera wałek przełączający 8. W członie sterującym 5 są ponadto umieszczone: króciec dopływowy dla wody zaparzającej 9 i króciec odpływowy dla wody gorącej 10. Króciec dopływowy 9 i króciec odpływowy są zaopatrzone w kołnierze 11, ułatwiające przyłączenie i zamocowanie przewodów wody zaparzającej. Poza zespołem zaworów 6 człon sterujący 5 przylega do płyty oporowej 7, a swą zewnętrzną krawędzią obejmuje z boku uszczelkę wargową 15, która jest zamocowana na obwodzie między członem sterującym 5 i płytą oporowa 7, a w kierunku osiowym wystaje częściowo w dół poza płytę oporową 7. Płyta oporowa 7 posiada obwodowy, pierścieniowy, wystający w kierunku osiowym do dołu próg 16, który jako jedyna część płyty oporowej 7 wystaje do dołu poza uszczelkę wargową 15. W środku płyty oporowej 7 jest umieszczony czop 30, do którego może być przymocowany sięgający na zewnątrz i skierowany w dół element sprężysty dla umiejscawiania i przytrzymywania torebki z kawą. [0024] Płyta oporowa 7 górnej części 2 komory zaparzania wraz z kasetą przemienną 3 tworzą komorę zaparzania 18. Dla utworzenia komory zaparzania 18 kaseta przemienna 3 jest zaopatrzona w zagłębienie, w którego dnie znajduje się wylot 19 z komory zaparzania. W bocznej obwodowej części zagłębienie ma pierwszy stopień 20, który wraz z progiem 16 płyty oporowej 7 mocuje saszetkę z kawą. Ten stopień 20 jest przedłużony występem 21, który współpracuje z przedłużoną w kierunku progu 16 uszczelką wargową 15, uszczelniającą komorę zaparzania 18. Obwodowy występ 21 stanowi przy tym równocześnie górną krawędź kasety przemiennej 3. Kaseta przemienna 3 jest zaopatrzona z jednej strony w nie pokazany na rysunku uchwyt, za pomocą którego kaseta przemienna 3, po otwarciu obudowy, może zostać wyjęta z urządzenia do zaparzania 1 w jego otwartym położeniu. W tym celu obudowa 4 od strony uchwytu jest zaopatrzona w odpowiedni otwór. Kaseta przemienna 3 może zostać umieszczona w urządzeniu do zaparzania 1 również w położeniu odwróconym, czyli w położeniu, w którym górna i dolna strona kasety przemiennej 3 są względem siebie zamienione. Przy tym przedstawiona na Fig.1 dolna strona kasety przemiennej 3 ma mniejsze zagłębienie niż górna strona, dzięki czemu za pomocą tej dolnej strony można uzyskać komorę zaparzania 18 o mniejszej objętości. Dla umożliwienia tej zamienności,

10 EP również dolna strona kasety przemiennej 3 jest zaopatrzona z boku w stopień 20 i występ 21. [0025] Kaseta przemienna 3 opiera się swą dolną powierzchnią i zewnętrznym występem 21 na płycie podporowej 23, która tworzy obwodowe przedłużenie obudowy 4 i jest z nią połączona. Płyta podporowa 23 ma w środku odpływ 26 z odgiętą do dołu osłoną 27 przed rozpryskiem. Pod osłoną przed rozpryskiem znajduje się sitko 24 i usytuowany pod nim stożek odpływowy 25, które wspólnie zapewniają tworzenie się kawy z pianką. Odpływ 28 jest wkręcony w zagłębienie płyty podporowej 23, które jest utworzone przez usytuowany osiowo pierścień 29 płyty podporowej 23. Pierścień 29, w celu osadzenia w nim odpływu 28, jest zaopatrzony w wewnętrzny gwint. Odpływ 28 kieruje kawę do dwóch zwężek odpływowych. [0026] Z boku odpływu 28 jest umieszczona rurka 80 odpływu wody gorącej z kanałem 81 dla wody gorącej. Rurka 80 odpływu wody gorącej przechodzi przez występ 82 lub jest połączona z tym występem 82, stanowiącym część płyty podporowej 23 wystającą poza obudowę 4. Kanał 81 dla wody gorącej przechodzi przez występ 82 i kończy się nad występem 82, z boku obudowy 4, w postaci rurki 83 przyłącza wody gorącej, zaopatrzonej na swym zakończeniu w kołnierz 11, ułatwiający jej połączenie z nie pokazanym na rysunku przewodem wody gorącej. Rurka 80 odpływu wody gorącej jest zaopatrzona w dekoracyjną tulejkę 84, nasuniętą na rurkę 80 odpływu wody gorącej. [0027] W celu przemieszczenia górnej części 2 komory zaparzania w kierunku osiowym, górny człon sterujący 5 jest połączony z usytuowaną w kierunku osiowym pierścieniową częścią naciskającą 31. Na obwodzie części naciskającej 31 znajduje się żebro prowadzące 32 w kształcie zwoju otaczającego część naciskającą 31. Żebro prowadzące 32 jest korzystnie podzielone na co najmniej trzy powtarzające się odcinki, dzięki którym uzyskuje się równomiernie rozmieszczone punkty nacisku dla wykonania przemieszczenia osiowego górnej części 2 komory zaparzania. Na zewnątrz obwodu części naciskającej 31 jest ponadto usytuowana część uruchamiająca 33, sięgająca nad żebro prowadzące 32 aż do górnej krawędzi obudowy 4. Pierścieniowa również część uruchamiająca 33 pełni funkcję pochylni i obraca się wokół części naciskającej 31. Dzięki szczelinie 35 na górnej czołowej ścianie obudowy 4, część uruchamiająca 33 jest połączona z uchwytem 36. Część uruchamiająca 33 jest ponadto zaopatrzona w zaczep 34 otaczający żebro prowadzące 32. Żebro prowadzące 32 jest ponadto

11 EP zaopatrzone w poziomą część, która w położeniu zaparzania opiera się na zaczepie 34 części uruchamiającej 33, aby podczas zaparzania przejmować nacisk w kierunku pionowym. Ponadto żebro prowadzące 32 jest zaopatrzone w część pionową, usytuowaną na dolnym końcu zwoju żebra prowadzącego 32, i stanowiącą zderzak zespołu unoszenia dla urządzenia do zaparzania 1 w stanie otwartym. Uchwyt 36 jest dodatkowo połączony z wałkiem przełączającym 8 za pomocą jarzma sterującego 37, przy czym otwór 38 o kształcie półkolistym na końcu jarzma sterującego 37 jest osadzony na jednostronnie spłaszczonym zakończeniu 12 wałka przełączającego 8, a dzięki temu obrót wałka przełączającego 8 jest bezpośrednio sprzęgnięty z obrotem części uruchamiającej 33, wymuszonym przez uchwyt 36. [0028] W nawiązaniu do powiększonej na Fig.2 górnej części 2 komory zaparzania, widoczna jest zwłaszcza konstrukcja zespołu zaworów 6. Zespół zaworów 6 składa się z płyty 40 z kanałami, z górnej membrany 41, umieszczonej między płytą 40 z kanałami i górnym członem sterującym 5, oraz z dolnej membrany 42, umieszczonej między płytą 40 z kanałami i płytą oporową 7. W obszarze króćca dopływowego 9 górna membrana 41 jest zaopatrzona w otwór dopływowy 43, jak również płyta 40 z kanałami jest zaopatrzona w otwór dopływowy 44. Kanał dopływowy dla wody zaparzającej króćca dopływowego 9, otwór dopływowy 43 i otwór dopływowy 44 są współosiowe, przy czym otwór dopływowy 43 w membranie 41 ma nieco większy przekrój niż otwór dopływowy 44 i kanał dopływowy, aby również przy nieco przesuniętym położeniu kanału dopływowego, otworu dopływowego 43 i otworu dopływowego 44 umożliwić dopływ wody zaparzającej bez jej dławienia. Otwór dopływowy 44 płyty 40 z kanałami łączy się z zagłębieniem rozdzielczym 45, usytuowanym w środku na górnej stronie płyty 40 z kanałami. Zagłębienie rozdzielcze 45 na swym obwodzie ma otwór wylotowy 46 z sięgającym do zagłębienia rozdzielczego 45 pierścieniem wylotu 47, oraz otwór odpływowy 48 z sięgającym do zagłębienia rozdzielczego 45 pierścieniem odpływu 49. Otwór wylotowy 46 i otwór odpływowy 48 sięgają od górnej powierzchni płyty 40 z kanałami do dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami. Na dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami, w jej środku, jest usytuowane zagłębienie wylotowe 50, połączone z otworem wylotowym 46 i mające co najmniej jeden, w tym przypadku trzy otwory wylotowe 51 w dolnej membranie 42, łączące się również co najmniej z jednym, w tym przypadku z trzema otworami wylotowymi 52 w płycie oporowej 7, umożliwiającymi dopływ wody zaparzającej do komory zaparzania 18. Otwór odpływowy 48 łączy się

12 EP poprzez kanał odpływowy 53 z otworem dławiącym 54, który na górnej powierzchni płyty 40 z kanałami jest zaopatrzony w zwężkę dławiącą 55 oraz w odpływ, poprzez otwór odpływowy 56 w górnej membranie 41 w kanale odpływowym króćca odpływowego 10. Kanał odpływowy, otwór odpływowy 56, zwężka dławiąca 55 i otwór dławiący 54 są współosiowe, przy czym otwór odpływowy 56 ma nieco większą średnicę niż otwór dławiący 54 i kanał odpływowy. [0029] Również konstrukcja wałka przełączającego 8 jest wyraźnie przedstawiona na Fig.2. Wałek przełączający 8 jest osadzony obrotowo środkowym otworem 13 na zakończeniu przełączającym 14, które obraca się na cylindrycznym występie 57 wystającym z górnego członu sterującego 5. Zakończenie przełączające 14, usytuowane przeciwnie względem spłaszczonego zakończenia 12, ma znacznie większy poziomy przekrój niż pozostała część wałka przełączającego 8 i jest prowadzone wewnątrz pierścienia 58, wystającego z górnego członu sterującego 5, oraz jest zablokowane w swym położeniu osiowym za pomocą zaczepów 59 wystających z pierścienia 58. Zakończenie przełączające 14 wałka przełączającego 8 oprócz środkowego otworu 13 ma dwie zagłębione osiowo w zakończeniu przełączającym 14 powierzchnie sterujące 61, 62, przemieszczające kulki zaworów 17, 22, prowadzone w dwóch otworach 60 w górnym członie sterującym 5 i umieszczone nad górną membraną 41, w obszarze zagłębienia rozdzielczego 45 nad otworem wylotowym 46 i nad otworem odpływowym 48. Kulki zaworów 17, 22 wraz z górną membraną 41, zagłębieniem rozdzielczym 45, otworem wylotowym 46 z pierścieniem wylotu 47, oraz otworem odpływowym 48 z pierścieniem odpływu 49 tworzą zawór rozdzielczy. Dzięki zaworowi rozdzielczemu możliwe jest przełączanie zespołu zaworów 6 między otwieraniem wylotu wody zaparzającej i otwieraniem odpływu wody gorącej. [0030] Fig.3 przedstawia w widoku perspektywicznym dolną powierzchnię płyty 40 z kanałami. Wzdłuż linii II-II są widoczne, opisane powyżej, a na Fig.2 pokazane w przekroju, odcinki kanałów, otwory przelotowe i zagłębienia płyty 40 z kanałami. Otwór dopływowy 44 kończy się na dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami w kanale przelewowym 63, który sięga od otworu dopływowego 44, zaginając się pod kątem w miejscu otworu nadciśnieniowego 86, aż do otworu przelewowego 64. Na przedstawionym z przodu na Fig.3 obszarze dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami jest usytuowany otwór przelotowy 65, ograniczony pierścieniem dociskowym 66, który z kolei jest otoczony zagłębieniem przepływowym 67 w płycie 40 z kanałami. Zagłębienie

13 EP przepływowe 67 kończy się poprzez kanał rozdzielczy 68 otworem rozdzielczym 69, z ujściem na górnej powierzchni płyty 40 z kanałami w zagłębieniu rozdzielczym 45. Wszystkie elementy otwarte na dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami, przez które przepływa woda zaparzająca, kanał przelewowy 63 z otworem nadciśnieniowym 86, otwór przelewowy 64 i otwór dopływowy 44, zagłębienie przepływowe 67 z kanałem rozdzielczym 68 i otwór rozdzielczy 69, zagłębienie wylotowe 50 z otworem wylotowym 46, oraz kanał odpływowy 53 z otworem odpływowym 48 i otwór dławiący 54, są na górnej powierzchni płyty 40 z kanałami zaopatrzone w dwa usytuowane obok siebie żebra 70, współpracujące z odpowiednimi żebrami płyty oporowej 7, aby we współpracy z dolną membraną 42 zapewnić możliwie dużą szczelność między sobą i względem otoczenia. Usytuowane na górnej powierzchni płyty 40 z kanałami odcinki kanałów i otwory przepływowe są w odpowiedni sposób zaopatrzone w dwa obwodowe żebra, współpracujące z odpowiednimi żebrami na dolnej stronie górnego członu sterującego 5. [0031] Płyta 40 z kanałami posiada ponadto trzy zagłębienia 71 rozmieszczone na obwodzie płyty 40 z kanałami, oraz kilka otworów umiejscawiających 72, ustalających położenie płyty 40 z kanałami względem płyty oporowej 7. Przez otwory umiejscawiające 72 kilka czopów płyty oporowej 7 sięga aż do górnego członu sterującego 5, dzięki czemu uzyskuje się trwałe położenie wzajemne płyty oporowej 7, dolnej membrany 42, płyty 40 z kanałami, górnej membrany 41 i górnego członu sterującego 5. Na dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami są ponadto umieszczone czopy 73 sięgające od dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami w głąb dolnej membrany 42 i dodatkowo do otworów umiejscawiających 72 i zagłębień 71, zapewniające właściwe usytuowanie dolnej membrany 42 na dolnej powierzchni płyty 40 z kanałami, oraz zasadniczo uniemożliwiające miejscowe ślizganie się, przesuwanie się, pęcznienie albo rozciąganie się gumowej elastycznej membrany 42. Górna powierzchnia płyty 40 z kanałami jest również zaopatrzona w odpowiednie czopy 73, mocujące możliwie skutecznie górną membranę 41. [0032] Fig.4 przedstawia inny przekrój wzdłuż linii IV-IV według Fig.3 przez górną część 2 komory zaparzania. Również w tym przypadku widoczny jest umieszczony między płytą oporową 7 i górnym członem sterującym 5 zespół zaworów 6, składający się z płyty 40 z kanałami oraz z górnej i dolnej membrany 41, 42. Na górnej powierzchni płyty 40 z kanałami, w jej środkowym obszarze, widoczne jest znowu zagłębienie

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210777 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380160 (51) Int.Cl. F16D 13/75 (2006.01) F16C 1/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 192796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.11.06 0642789.2 (13) T3 (1) Int. Cl. F02D9/ F16K1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138202 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 (13) T3 (51) Int. Cl. F16L37/12 A61M39/10

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE

PL 197824 B1. Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente,Filderstadt,DE 27.11.1998,DE,29821058.4 05.06.2000 BUP 12/00. Hans Bruder,Aichtal-Aich,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197824 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336780 (51) Int.Cl. F16B 45/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 26.11.1999

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

PL 200790 B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL 14.07.2003 BUP 14/03

PL 200790 B1. ZELMER SA,Rzeszów,PL 14.07.2003 BUP 14/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351446 (51) Int.Cl. A47J 27/21 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.12.2001

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

* OpfZW(ffiń51W PL 60723

* OpfZW(ffiń51W PL 60723 - RZECZPOSPOLITA POLSKA * OpfZW(ffiń51W PL 60723 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej WZORU UŻYTKOWEGO f21j Numer zgłoszenia: 108902 @ Data zgłoszenia: 13.11.1998 13) Y1 Intel7: B01D 29/31 BO ID 35/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 215649 B1. METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, PL 20.12.2010 BUP 26/10

PL 215649 B1. METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, PL 20.12.2010 BUP 26/10 PL 215649 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215649 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388199 (51) Int.Cl. E05B 55/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

PL 163508 B1 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 287615. Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej

PL 163508 B1 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 287615. Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163508 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 287615 Urząd Patento wy (22) Data zgłoszenia: 31.10.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: E21D 23/16 F15B

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2005 05716095.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2005 05716095. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1738370 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2005 05716095.4 (51) Int. Cl. G11B33/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385252. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 11173668.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385252. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 11173668. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385252 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2006 11173668.2 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177098

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177098 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312022 (22) Data zgłoszenia: 22.12.1995 (51) IntCl6: E03D 1/30 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64405 Y1 A47G 29/12 (2006.01) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno, PL 06.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64405 Y1 A47G 29/12 (2006.01) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno, PL 06.08. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115922 (22) Data zgłoszenia: 30.01.2006 (19) PL (11) 64405 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL PL 215039 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387522 (51) Int.Cl. F24F 7/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12.

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210299 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383355 (51) Int.Cl. B65B 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65382 Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Raszyn, PL 08.11.2010 BUP 23/10 29.04.2011 WUP 04/11

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65382 Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Raszyn, PL 08.11.2010 BUP 23/10 29.04.2011 WUP 04/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118201 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2009 (19) PL (11) 65382 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

PL 198414 B1. KHS Maschinen- und Anlagenbau AG, Dortmund,DE 13.06.2003,DE,10326618.6 27.12.2004 BUP 26/04. Volker Till,Hofheim/Taunus,DE

PL 198414 B1. KHS Maschinen- und Anlagenbau AG, Dortmund,DE 13.06.2003,DE,10326618.6 27.12.2004 BUP 26/04. Volker Till,Hofheim/Taunus,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198414 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368476 (51) Int.Cl. B67C 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.06.2004

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59088

m OPIS OCHRONNY PL 59088 RZECZPOSPOLITA m OPIS OCHRONNY PL 59088 POLSKA WZORU UŻYTKOWEGO Cli) Numer zgłoszenia: 106767 13) Y1 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.06.1997 F28D 3/02 Wymiennik

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 149 802 POLSKA. PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: RP

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 149 802 POLSKA. PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: RP RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 149 802 POLSKA URZĄD PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: RP Patent dodatkowy Im Q 4 FMJ) 29/M do patentu nr F16C 27/08 Znoszono: 87 1113 (P.268818) Int. Cl.5 F04D 29/04 F16C 27/08

Bardziej szczegółowo

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski

PL 215277 B1. MAŁKOWSKI ZENON, Wiry, PL 26.09.2011 BUP 20/11. ZENON MAŁKOWSKI, Wiry, PL 29.11.2013 WUP 11/13. rzecz. pat. Antoni Cieszkowski PL 215277 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215277 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390713 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187051 (13)B1 PL 187051 B1. (2 1 ) Num er zgłoszenia: 327220. Fig. 5 F25D 23/08

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187051 (13)B1 PL 187051 B1. (2 1 ) Num er zgłoszenia: 327220. Fig. 5 F25D 23/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Num er zgłoszenia: 327220 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (19)PL (11)187051 (13)B1 (51) IntCl7 F25D 23/08 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.0

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1852534 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2006 06425299.2 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F25/00 D06F58/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu:

(73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182357 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 318667 (51) IntCl7 A61G 3/06 (22) Data zgłoszenia: 26.02.1997 A61G

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

3 OPIS OCHRONNY PL 59841

3 OPIS OCHRONNY PL 59841 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 OPIS OCHRONNY PL 59841 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 108524 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 17.08.1998

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 341490 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2000 (51) IntCl7 E05B 15/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18624 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.04.200 00906. (1) Int. Cl. A24B3/04 (2006.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 293378 (2)Data zgłoszenia: 03.02.1992 (61) Patent dodatkowy do patentu: 167066 28.01.1991

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2005 05799523.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2005 05799523.5 PL/EP 1799372 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799372 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773479 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999.5 (51) Int. Cl. B01F5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06019345.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06019345. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1900984 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06019345.5 (51) Int. Cl. F16K3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL 59409

12^ OPIS OCHRONNY PL 59409 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 12^ OPIS OCHRONNY PL 59409 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 107080 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 18.09.1997

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. (19) PL (n)63486 E05B 1/00 (2006.01) E06B 3/42 (2006.01) Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03-02.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. (19) PL (n)63486 E05B 1/00 (2006.01) E06B 3/42 (2006.01) Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03-02. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA d2) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115296 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03-02.2005 Rzeczypospolitej Polskiej (19) PL (n)63486

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1893376 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.0.06 067429.8 (13) (1) T3 Int.Cl. B23B 27/04 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.2005 05003474.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.2005 05003474.3 PL/EP 6614 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 6614 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego PL 215396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389424 (51) Int.Cl. F16C 37/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12 PL 212462 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212462 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381515 (51) Int.Cl. B26D 1/15 (2006.01) D06H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113539 (22) Data zgłoszenia: 22.09.2002 (19) PL (11)62688

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181414

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181414 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181414 (21) Numer zgłoszenia. 323234 (13) B 1 (22) Data zgłoszenia. 08.05.1996 (51) IntCl7 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2007 07388083.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2007 07388083. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1923321 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.11.07 07388083.3 (1) Int. Cl. B6D43/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL 189965 B 1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189965

PL 189965 B 1 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189965 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336018 (22) Data zgłoszenia: 14.10.1999 (51) IntCl7 B60H 1/24 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62070. Marek Listkowski, Bydgoszcz, PL A47K 5/12 (2006.01)

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62070. Marek Listkowski, Bydgoszcz, PL A47K 5/12 (2006.01) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113029 (22) Data zgłoszenia: 25.02.2002 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62070 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183358 (21) Numer zgłoszenia: 330918 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.06.2007 07011011.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.06.2007 07011011.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1872841 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.06.2007 07011011.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B01D29/64 C02F1/50

Bardziej szczegółowo

(54) Suszarnia segmentowa do suszenia materiałów sypkich, zwłaszcza ziaren zbóż i nasion

(54) Suszarnia segmentowa do suszenia materiałów sypkich, zwłaszcza ziaren zbóż i nasion RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162257 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285389 (51) IntCl5: F26B 17/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.05.1990 (54)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01)

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) RZECZPSPLITA PLSKA (12) PIS PATENTWY (19) PL (11) 217378 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2275525 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09009128.1 (13) (51) T3 Int.Cl. C12M 1/107 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16456

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16456 RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16456 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 16506 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 (21) Numer zgłoszenia: 320854 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(73) (72) Twórcy wynalazku:

(73) (72) Twórcy wynalazku: RZECZPO SPO LITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)173491 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 304526 (22) Data zgłoszenia: 01.08.1994 (51) IntCl6: E04G 7/06

Bardziej szczegółowo

PL 192086 B1 H02K 19/06 H02K 1/22. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL 22.05.2000 BUP 11/00

PL 192086 B1 H02K 19/06 H02K 1/22. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL 22.05.2000 BUP 11/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 192086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 329652 (51) Int.Cl. 8 H02K 19/06 H02K 1/22 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66688 Y1. PRECISE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie, PL 19.11.2012 BUP 24/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66688 Y1. PRECISE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie, PL 19.11.2012 BUP 24/12 PL 66688 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120021 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2011 (19) PL (11) 66688 (13) Y1

Bardziej szczegółowo