BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy. Art.-Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BA_0911_5256665_Kaffee-Espressomaschine_P 28.04.2011 13:59 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy. Art.-Nr. 52 56 665"

Transkrypt

1 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy Art.-Nr

2 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 2 Prze pierwszym użyciem ekspresu należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć. Ważne działania związane z bezpieczeństwem 1. Przeczytaj wszystkie wskazówki. 2. Upewnij się, że napięcie w sieci jest zgodne z napięciem, podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. 3. Urządzenie jest wyposażone w przewód ochronny uziemiający. Upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz urządzenie, jest uziemione. 4. Aby zapobiec powstaniu pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń, nigdy nie zanurzaj kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w innej cieczy. 5. Gdy urządzenie nie jest używane lub ma być czyszczone, wyjmij wtyczkę z gniazdka.przed demontażem lub montażem elementów urządzenia jak również przed jego czyszczeniem pozwól, aby ostygło. 6. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jego kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Oddaj urządzenie do wykwalifikowanego serwisu, w celu sprawdzenia, naprawy lub konserwacji. 7. Korzystanie z elementów wyposażenia innych niż te, które są zalecane przez producenta, może doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń u osób. 8. Postaw urządzenie na płaskim podłożu i nigdy nie pozostawiaj kabla zasilającego, zwisającego z brzegu stołu lub szafki. 9. Uważaj, aby kabel zasilający nie miał kontaktu z gorąca powierzchnią urządzenia. 10. Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu gorących kuchenek ani też na elektrycznym piekarniku czy płycie kuchennej. 11. Przed wyjęciem wtyczki zawsze wyłącz urządzenie i dopiero potem wyjmij wtyczkę z gniazdka. Pociągaj zawsze za wtyczkę, nigdy za kabel. 12. Nie używaj urządzenia w celu, do jakiego nie zostało przewidziane. 13. Należy zachować szczególną uwagę, gdy urządzenie jest eksploatowane w pobliżu dzieci. 14. Uważaj, aby nie poparzyła Cię para, wydostająca się z urządzenia. 15. Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia (np. przewodów parowych, dyszy pary, uchwytu filtra i samego filtra). Możesz dotykać uchwytu i przycisków. 16. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy na dzbanku jest widoczna rysa. Z dzbanka, dołączonego do urządzenia, można korzytać wyłącznie w połączeniu z urządzeniem. Z dzbankiem należy obchodzić się ostrożnie: może on zostać łatwo słuczony. 17. Nigdy nie włączaj ekspresu bez wody. 18. Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas procesu parzenia kawy. Może dojść do poparzenia. 19. Nigdy nie pozostawiaj pustego dzbanka na gorącej płycie grzewczej, ponieważ może to doprowdzić do pęknięcia dzbanka. 20. Nigdy nie wyjmuj metalowego sitka, gdy ekspres jest w trakcie parzenia kawy lub gdy z sitka wydostaje się para i gorąca woda. Przed zdjęciem metalowego sitka pozwól, aby zmniejszyło się ciśnienie w zbiorniku na wodę. 21. Wyłącz urządzenie natychmiast, gdy z dzbanka lub z pokrywy dzbanka zacznie wypływać woda. Postaw dzbanek poprawnie na płycie tak, aby pokrywa dzbanka przylegała do miejsca wypływu kawy.

3 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite Dzbanek do kawy jest przeznaczny wyłącznie do użycia w połączeniu z urządzeniem, do którego został dołączony. Nie wolno stawiać dzbanka na kuchence. 23. Nigdy nie stawiaj gorącego dzbanka na mokrej lub zimnej powierzchni. 24. Nigdy nie korzystaj z ekspresu, jeśli dzbanek jest pęknięty, lub gdy jego rączka jest zbyt luźno przymocowana. 25. Dzbanka nie wolno czyścić środkami rysującymi powierzchnię, drucianą gąbką ani innymi ostrymi materiałami do czyszczenia. 26. Nie korzystaj z urządzenia, gdy dzbanek wykazuje nawet najmniejsze oznaki uszkodzenia lub pęknięcia. Obchodź się z dzbankiem bardzo ostrożnie jest bardzo delikatny. 27. Przed skorzystaniem z urządzenia włóż wtyczkę do gniazdka. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłącz urządzenia włącznikiem. 28. Przed zdjęciem pokrywy dzbanka lub metalowego sitka pozwól, aby uszła gorąca para. 29. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, psychicznymi lub ruchowymi (także przez dzieci) oraz przez osoby, którym brak jest wiedzy i doświadczenia w korzystaniu z tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane i pouczane przez osoby, odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. 30. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 31. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, jak np. kuchnie w biurach i w sklepach oraz innych miejscach pracy, hotele dla gości w motelach i zajazdach małe hotele 32. Urządzenie nie jest przewidziane do korzystania z niego na wolnym powietrzu. 33. Należy zachować instrukcję obsługi.

4 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 4 Opis poszczególnych elementów ekspresu A. Pokrywa zbiornika na wodę B. Sitko (do kawy mielonej) C. Stały filtr (z nylonu, do kawy mielonej) D. Przyciski programowania E. Płyta grzewcza F. Pokrywa dzbanka G. Przycisk do otwierania pokrywy H. Uchwyt dzbanka I. Dzbanek na kawę K. Łyżeczka miarka i ubijak L. Metalowy uchwyt sitka M. Przycisk ryglujący (należy wcisnąć podczas opróżniania stalowego sitka, aby nie wypadło) N. Stalowy filtr (do espresso) O. Metalowe sitko (do espresso) P. Wyjmowana kratka ociekowa Q. Spieniacz do mleka R. Dysza pary S. Regulator pary T. Płyta do podgrzewania filiżanek

5 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 5 Przed pierwszym użyciem Aby móc rozkoszować się najlepszą kawą od pierwszego razu, należy przed pierwszym skorzystaniem z ekspresu przepłukać go trzy razy jak następuje: 1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wlej wodę aż do oznaczenia maksymalnego poziomu. 2. Włóż do sitka nylonowy filtr (nie wsypuj kawy do filtra). Zamknij pokrywę zbiornika. 3. Włóż stalowy filtr do metalowego uchwytu na filtr (nie wsypuj kawy do stalowego sitka). Wprowadź sitko do urządzenia, począwszy od miejsca Insert. Aby zamocować sitko przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy w zamknięcie (Patrz rys. 1). rys Postaw dzbanek na kawę na płcie grzewczej oraz postaw filiżankę na wyjmowany ociekacz. Zwróć uwagę na to, aby regulator pary znajdował się w pozycji Aus. 5. Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pokaże się godzina 12: Dwukrotnie wciśnij przycisk robienia kawy: Zaświeci się czerwona dioda LED a po kilku sekundach do dzbanka na kawę zacznie kapać gorąca woda. 7. Po kilku minutach wciśnij ponownie przycisk robienia kawy: czerwona dioda LED zgaśnie a ekspres wyłączy się. 8. Teraz wciśnij przycisk Espresso. Zaświeci się czerwona dioda LED oraz zielona dioda w pozycji. Ten program stanowi ustawienie podstawowe. Jeśli wypływa woda, poninieneś wciśnąć przycisk pompy i natychmiast włączyć pompę, ponieważ natychmiast włączy się wbudowana grzałka, aby podgrzać ekspres. Gdy zielona dioda przestała migać i świeci się ciągłym światłem, oznacza to, że urządzenie zostało rozgrzane. Wciśnij ponownie przycisk pompy a woda zacznie wypływać do filiżanki. Wskazówka: Pompa może pompować wodę tylko wtedy, gdy zielona dioda miga lub świeci stałym światłem w pozycji. Przycisk pompy jest nieaktywny, gdy zielona dioda miga lub świeci się stałym światłem w pozycji. 9. Gdy woda już nie kapie, możesz opróżnić dzbanek na kawę i filiżankę. Wyczyść je dokładnie. Teraz Twój ekspres jest gotowy do użycia. Wskazówka: Podczas pierwszego procesu parzenia zostaje wypompowane powietrze, znajdujące się w środku urządzenia. Może to spowodować powstanie dziwnych dźwięków, które są jednak absloutnie normalne. Dźwięk ucichnie po ok. 20 sekundach.

6 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 6 Przygotowanie kawy w ekspresie przelewowym ON Kontrolka Wł. (czerwony) Kontrolka czasu (pomarańczowy) ON TIME ON HOUR MIN PROG 1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wlej do niego wodę, zgodnie z oznaczeniem liczby filiżanek. Wskazówka: Poziom wody powinien znajdować sie pomiędzy oznaczeniem jednej filiżanki a najwyższym oznaczeniem. 2. Włóż nylonowy filtr do sitka i łyżeczką miarką wsyp do filtra zmieloną kawę. Zwyczajowo liczy się jedną łyżeczkę zmielonej kawy na filiżankę, jednak w zależności od upodobań ilość wsypanej kawy można zmieniać. Ponownie zamknij pokrywę zbiornika na wodę. 3. Postaw dzbanek na kawę na płycie grzewczej i zwróć uwagę na to, aby otwór, znajdujący się na środku pokrywy dzbanka znajdował sie dokładnie po otworem wylotu kawy. 4. Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pokaże się godzina 12: Wciśnij dwukrotnie przycisk przygotowania kawy filtrowanej: Zaświeci się czerwona dioda LED a po kilku sekundach kawa zacznie skapywać do dzbanka. PUMP Przyciski programatora: Ustawianie czasu lub ustawienia automatyczne Ustawienie minut Ustawienie godziny Przycisk włącz/wyłącz ON 6. Po zakończeniu procesu parzenia możesz wyjąć dzbanek z kawą i serwować gotową kawę (odczekaj ok. 1 minuty, aby kawa całkowicie przestała kapać). Wskazówka: Ilość kawy w dzbanku jest nieco mniejsza, niż ilość wody, wlanej do zbiornika. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zmielona kawa absorbuje nieco wody. Podczas nalewania kawy, ze względów bezpieczeństwa należy pozostawić pokrywę na dzbanku. Pomoże to również w utrzymaniu temperatury kawy. 7. Po zakończeniu procesu parzenia, ekspres przełączy się automatycznie do funkcji podtrzymywania temperatury. W tym momencie możesz w każdej chwili wyłączyć ekspres, w przeciwnym razie wyłączy się sam po 2 godzinach. 8. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Wskazówka: Podczas nalewania świeżej kawy należy zachować wyjątkową ostrożność; ponieważ świeżo zaparzona kawa jest bardzo gorąca, istnieje ryzyko poparzenia. Wskazówka: Podczas procesu parzenia kawy możesz w każdej chwili wyjąć dzbanek, aby nalać kawę do filiżanki, jednak nie na dłużej, niż 30 sekund.

7 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 7 Funkcja automatycznego uruchamiania ekspresu (dotyczy wyłącznie przygotowania kawy filtrowanej) rys. 1: rys. 2: Jeśli nie chcesz, aby urządzenie natychmiast rozpoczęło parzenie kawy, lecz ma się uruchomć później, możesz skorzystać z funkcji Timera. Jeśli np. obecnie jest godzina 8.10, a Ty chcesz, aby proces parzenia rozpoczął się automatycznie o godzinie 13.00, wykonaj kroki 1 4 i zgodnie z nimi ustaw timer jak następuje: 1. Najpierw wciśnij przycisk PROG, na wyświetlaczu, w rogu pokaże się napis CLOCK. Wskazówka: Zegar pokazuje godziny w trybie 24 godzinnym. 2. Przyciskami HOUR i MIN możesz ustawić aktualny czas (w naszym przykładzie jest to godzina 8:10). (Patrz rys. 1). Wskazówka: Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk HOUR lub MIN dłużej, niż 2 sekundy, godziny/minuty będą się zmieniać bardzo szybko. 3. Wciśnij ponownie przycisk PROG a w górnym, lewym rogu wyświetlacza pokaże się napis TIMER. 4. Teraz, przy pomocy przycisków HOUR i MIN możesz ustawić czas timera (w naszym przykładzie jest to godz. 13:00 patrz rys. 2). 5. Wciśnij raz przycisk uruchamiający urządzenie w funkcji kawy z ekspresu przelwowego: zaświeci się ustawiony czas. Po około 10 sekundach na wyświetlaczu pokaże się aktualny czas. Jeśli chcesz sprawdzić godzinę, ustawioną na timerze, wciśnij dwukrotnie przycisk PROG. Wskazówka: Możesz w każdej chwili wyłączyć ustawiony timer, wciskając dwukrotnie przycisk przygotowania kawy filtrowanej. Jeśli chcesz zmienić ustawiony czas, postępuj ponownie zgodnie z krokami 1 4. O godzinie 13:00 zgaśnie słowo TIMER i jednocześnie urządzenie uruchomi się i rozpocznie przygotowywanie kawy. Po zakończeniu parzenia możesz zdjąć dzbanek z kawą z płyty grzewczej. Gdy tylko kawa została zaparzona, może być podtrzymywana jej temperatura. Jeśli pozostawisz dzbanek z kawą na dłużej, niż 2 godziny, urządzenie wyłączy się automatycznie.

8 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 8 Podgrzewanie Aby zaparzyć filiżankę kawy espresso, zalecamy rozgrzanie urządzenia przed rozpoczęciem procesu parzenia. To samo dotyczy sitka, filtra i filiżanki. Tylko w ten sposób zimne części urządzenia nie wpłyną na aromat kawy. 1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wlej wodę aż do oznaczenia maksymalnego poziomu. 2. Włóż stalowy filtr do uchwytu (nie wsypuj kawy do filtra). Następnie wsuń sitko do urządzenia, począwszy od oznaczenia Insert. Aby zamocować sitko przekręć je w kierunku przeciwnym, do ruchu wskazówek zegara aż wskoczy na swoje miejsce. 3. Postaw filiżankę do espresso (lub inną filiżankę) na ociekaczu i zwróć uwagę na to, aby regulator pary był ustawiony w pozycji Aus. 4. Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pokaże się 12: Teraz wciśnij przycisk Espresso. Zaświeci się czerwona dioda LED oraz zielona dioda w pozycji. Ten program stanowi ustawienie podstawowe. Jeśli wypływa woda, powinieneś wciśnąć przycisk pompy i natychmiast włączyć pompę. Celem tego działania jest przepompowanie wody ze zbiornika do wnętrza ekspresu. 6. Gdy zielona dioda przestała migać i świeci się ciągłym światłem, powinieneś ponownie wcisnąć przycisk pompy: zacznie wypływać gorąca woda. Gdy zielona dioda LED zacznie migać, wyłącz pompę. Urządzenie zostało rozgrzane. Przygotowanie espresso Zielona dioda: Podczas rozgrzewania miga; gdy świeci cigłym światłem, możesz przygotować esrpesso Wskaźnik ON (czerwony) ON ON HOUR TIME MIN PROG 1. Zdejmij uchwyt z sitkiem, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Do sitka wsyp miarką odmierzoną ilość zmielonej kawy. Ubij kawę ubijakiem. 2. Załóż stalowy filtr do uchwytu i pociągnik rygiel do tyłu. Wprowadż sitko od pozycji Insert do urządzenia. Aby zamocować sitko przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 3. Postaw filiżankę do epsresso (lub inną filiżankę) na ociekaczu. PUMP ON Przycisk pompy: kontrola pompy ustawienia przygotowania Przełącznik kawa/para: różnych rodzajów kawy możliwość ON Przycisk ON

9 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 9 4. Teraz powinna się zapalić zielona lampka. Jeśli zielona lampka miga, poczekaj, aż znowu zaświeci ciągłym światłem. Następnie wciśnij przycisk pompy, po krótkiej chwili zacznie wypływać kawa. Wskazówka: Jeśli podczas przygotowywania kawy zielona lampka zacznie migać, musisz wyłączyć pompę i przerwać proces parzenia. Po kilku sekundach dioda powinna zacząć świecić się ciągłym światłem. Teraz, przyciskając ponownie przycisk pompy, możesz kontynuować przygotowywanie kawy. Migająca zielona dioda LED pokazuje, że grzałka nie jest wystarczająco rozgrzana. Gdy zielona dioda LED świeci się ciągłym światłem oznacza to, że grzałka osiągnęła optymalną temperaturę. 5. Gdy do filiżanki nalała się pożądana ilość espresso, wyłącz urządzenie wciskając przycisk włącz/wyłącz. Lampka kontrolna oraz zielona dioda zgasną a Twoje espresso jest gotowe. Ostrzeżenie: Podczas przygotowywania kawy nigdy nie pozostawiaj ekspresu bez nadzoru, ponieważ niektórymi funkcjami musisz sterować ręcznie. 6. Po przygotowaniu espresso możesz wyjąć uchwyt filtra, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wysypać z niego zużyta kawę. Wciśnij rygiej zabezpieczający, który przytrzyma stalowy filtr. 7. Po ostygnięciu filtra możesz go umyć pod beżącą wodą. Przygotowanie pianki z mleka i cappucino Cappucino uzyskasz dopełniając filiżankę espresso spienionym mlekiem. Wskazówka: Uchwyt stalowego sitka w czasie wytwarzania pary musi znajdować się w odpowiedniej pozycji. Sposób postępowania: 1. Przygotuj filiżankę espresso tak, jak opisano powyżej, weź jednak odpowiednio dużą filiżankę. Zwróć uwagę na to, aby regulator pary znajdował sie w pozycji AUS. 2. Teraz wciśnij przycisk Espresso. Zaświeci się czerwona dioda LED oraz zielona dioda w pozycji. Ten program stanowi ustawienie podstawowe. Jeśli wypływa woda, poninieneś wcisnąć przycisk pompy i natychmiast włączyć pompę. Celem tego działania jest przepompowanie wody ze zbiornika do wnętrza ekspresu. Potem wciśnij przycisk : zielona dioda będzie migać przy symbolu pary. Wskazówka: Pompa może pompować wodę tylko wtedy, gdy zielona dioda miga, lub świeci stałym światłem w pozycji. Pompa jest wyłączona, jeśli zielona dioda miga lub świeci ciągłym światłem w pozycji o symbolu pary. rys. 4

10 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite Zintegrowana grzałka rozgrzewa się tak długo, aż zielona dioda zaświeci się ciągłym światłem. Teraz możesz wytwarzać parę lub przygotować spienione mleko. Wskazówka: Jeśli podczas przygotowywania zielona lampka zacznie migać, przekrąć regulator pary do pozycji AUS i wciśnij przycisk pompy (zwróć uwagę na to, aby w zbiorniku była woda). Zielona lampka zaświeci się ciągłym światłem po około 20 sekundach. Przekręć regulator pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara urządzenia zacznie wytwarzać parę. 4. Do pojemnika nalej ok. 100 ml mleka na filiżankę cappucino. Do przygotowania spienionego mleka zalecamy użycie pełnego mleka wyjętego z lodówki. Wskazówka: wybierając pojemnik na mleko zwróć uwagę na to, aby miał średnicę co najmniej 7 cm. Pamiętaj, że objętość spienianego mleka wzrasta dwukrotnie. Zwróć też uwagę na to, aby naczynie miało wystarczającą wysokość. 5. Spieniacz zanurz na ok 2 cm w mleku i pomału przekręcaj regulator pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zacznie się wydobywać para. Spień mleko poruszając naczyniem na około oraz w górę i w dół. Wskazówka: Nigdy nie przekręcaj regulatora pary zbyt szybko, ponieważ spowoduje to wytworzenie dużej ilości pary w krótkim czasie. W najgorszym razie może to doprowadzić do eksplozji. 6. Gdy mleko jest spienione, możesz zamknąć regulator wylotu pary i wcisnąć przycisk oraz przycisk z symbolem pary tak, aby zielona dioda migała w pozycji. Para nie wydobywa się z urządzenia. Wskazówka: Spieniacz należy wyczyścić natychmiast po zaprzestaniu wydobywania się pary. Należy go wyczyścić ostrożnie, wilgotną gąbką. 7. Wlej spienione mleko do filiżanki z espresso. Posłodź cappucino według upodobań i posyp cappucino sproszkowanym kakao. 8. Wyłącz urządzenie, wciskając przycisk włącz/ wyłącz. Wskazówka: Przed ponownym przygotowaniem kawy zalecamy przestudzenie urządzenia przez co najmniej 5 minut. W przeciwnym razie Twoje espresso będzie mieć nieco zmieniony smak. Wytwarzanie pary do przygotowywania gorących napojów Dysza pary może zostać wykorzystana do przygotowania gorących napojów, np. pitnej czekolady, wody lub herbaty. Sposób postępowania: 1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wlej wodę aż do oznaczenia maksymalnego poziomu. 2. Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pokaże się 12:00. Zwróć uwagę na to, aby regulator pary znajdował się w pozycji AUS. 3. Teraz wciśnij przycisk Espresso. Zaświeci się czerwona dioda LED oraz zielona dioda w pozycji. Ten program stanowi ustawienie podstawowe. Jeśli wypływa woda, poninieneś wcisnąć przycisk pompy i natychmiast włączyć pompę. Nastepnie wciśnij przycisk oznaczony symbolem obłoka pary: zielona dioda miga w pozycji a urządzenie zaczyna się rozgrzewać.

11 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite Gdy zielona dioda świeci ciągłym światłem, ekspres jest wystarczająco rozgrzany. Wskazówka: Jeśli zielona lampka zacznie migać, przekręć regulator pary do pozycji AUS i wciśnij przycisk pompy (zwróć uwage na to, aby w zbiorniku znajdowała sie woda). Po około 20 sekundach zielona lampka zacznie świecić ciągłym światłem. Teraz przekręć regulator pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara para będzie znowu wytwarzana. 5. Zdejmij spieniacz z dyszy pary. 6. Zanurz dyszę pary w zimnej cieczy. Pomału przekręcaj regulator pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskzóek zegara. 7. Gdy ciecz została wystarczająco podgrzana, zamknij regulator pary. 8. Aby wyłączyć ekspres wicśnij przycisk wł./wył. Czyszczenie i konserwacja 1. Najpierw wyciągnij wtyczkę z gnizdka i pozwól, aby urządzenie ostygło. 2. Obudowę ekspresu czyść regularnie zwilżoną gąbką, czyść również ociekacz i płytę grzewczą. Wysusz wyczyszczone elementy. Wskazówka: Do czyszczenia nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników. Nigdy nie zanurzaj obudowy w wodzie ani w innych cieczach. 3. Wyjmij uchwyt na sitko przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; usuń resztki kawy. Następnie możesz wyczyścić uchwyt środkiem do mycia naczyń, następnie gruntownie go wypłucz i osusz. 4. Umyj w wodzie wszystkie zdejmowane elementy a następnie dokładnie je osusz. Odkamienianie (ekspres ciśnieniowy) 1. Aby zapewnić bezbłędne działanie ekspresu i czystość znajdujących się wewnątrz ekspresu przewodów, co z kolei zapewni niezmiennie dobry aromat kawy, powinieneś odkamieniać ekspres co 2 3 miesiące. 2. Napełnij zbiornik na wodę wodą i odkamieniaczem (zwyczajowo mieszanina wody i odkamieniacza wynosi 4:1, zapoznaj się też jednak z instrukcją na odkamieniaczu). Korzystaj ze zwykłego odkamieniacza, stosowanego w gospodarstwach domowych lub z kwasku cytrynowego (dostępne w każdej drogerii, stosunek wody do kwasku cytrynowego powinien wynosić 100:3). 3. Następnie postępuj tak, jak opisano w punkcie Podgrzewanie, załóż uchwyt z sitkiem (bez kawy) i podstaw dzbanek pod wylot kawy. Zagotuj wodę tak, jak opisano w punkcie Podgrzewanie. 4. Teraz wciśnij przycisk Espresso : zaświeci się czerwona dioda LEDa zielona dioda świeci się w pozycji. Jeśli wypływa woda powinieneś wcisnąć przycisk pompy i zatrzymać pompę. Odczekaj chwilę aż urządzenie ponownie rozpocznie podgrzewanie. 5. Gdy zielona dioda LED świeci się ciągłym światłem oznacza to, że urządzenie jest wystarczająco rozgrzane. Wciśnij jeszcze raz przycisk pompy i zagotuj 2 filiżanki wody. Wyłącz pompę i odczekaj ok. 5 sekund. 6. Wciśnij przycisk : zielona dioda miga przy symbolu obłoczka pary. Odczekaj, aż zielona dioda zacznie się swiecić ciągłym światłem. Pozwól, aby para wydostawała się w urządzenia przez ok. 2 minuty a nastepnie zamknij dopływ pary. Wciśnij przycisk wł./wył., aby natychmiast wyłączyć urządzenie i pozostaw odkamieniacz jeszcze na co najmniej 15 minut w urządzeniu.

12 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite Ponownie włącz urządzenie i powtarzaj kroki 4 6 co najmniej 3 razy. 8. Następnie wciśnij ponownie przycisk : zielona dioda zacznie migać przy symbolu obłoczka pary. Odczekaj, aż zielona dioda zacznie świecić ciągłym światłem i gotuj wodę tak długo, aż w urządzeniu nie będzie już odkamieniacza. 9. Napełnij zbiornik na wodę czystą wodą z kranu aż do oznaczenia maksymalnego poziomu i powtarzaj kroki 4 6 co najmniej 3 razy (przy kroku 6 nie ma konieczności odczekiwania 15 minut). Nastepnie gotuj wode tak długo, aż cała woda ze zbionika zostanie zużyta. 10. Powtórz krok 9 co najmniej trzy razy aby się upewnić, że przewody są czyste a cały odkamieniacz został usunięty z urządzenia. Odkamienianie (ekspres przelewowy) 1. Napełnij zbiornik na wodę wodą i odkamieniaczem (zwyczajowo mieszanina wody i odkamieniacza wynosi 4:1, zapoznaj się też jednak z instrukcją na odkamieniaczu). Korzystaj ze zwykłego odkamieniacza, stosowanego w gospodarstwach domowych lub z kwasku cytrynowego (dostępne w każdej drogerii, stosunek wody do kwasku cytrynowego powinien wynosić 100:3). 2. Postaw dzbanek na kawę na płycie grzewczej i zwróć uwagę na to, aby otwór, znajdujący się pośrodku pokrywy dzbanka znajdował się dokładnie pod otworem, z którego wydobywa się kawa. 3. Wciśnij przycisk uruchamiania ekspresu przelewowego raz: zaświeci się czerwona kontrolka a po chwili automatycznie zacznie wypływać gorąca woda. 4. Pozwól, aby wypłynęła ok. 1 filiżanka następnie, wciskając przycisk wł./wył. wyłącz urządzenie. 5. Pozostaw odkamieniacz w urządzeniu przez co najmniej 15 minut a następnie powtórz kroki Włącz urządzenie jeszcze raz i gotuj wodę tak długo, aż zbiornik na wodę będzie całkiem pusty. 7. Napełnij zbiornik na wodę czystą wodą z kranu aż do oznaczenia maksimum i pozwól, aby woda przelała się przez urządzenie. Aby dokładnie wypłukać urządzenie powtarzaj ten proces co najmniej trzy razy.

13 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 13 Usuwanie usterek Usterka Przyczyna Sposób usunięcia Z dzbanka wylewa sie woda lub woda wylewa sie z pokrywy dzbanka Dzbanek nie został prawidłowo ustawiony Otwór w pokrywie dzbanka musi się znajdować bezpośrednio pod wylotem kawy z ekspresu Poziom wody z zbiorniku jest wyższy, niż maksymalne oznaczenie Poziom wody powinien oscylować pomiędzy oznaczeniem Max. a Min. Podczas przygotowywania kawy epsresso wylewas iwez byt wolno Kawa jest zbyt drobno zmielona Użyj grubiej zmielonej kawy Metalowe części w zbiorniku na wodę zaczynają rdzewieć Z dna ekspresu kapie woda Użyłeś złego odkamieniacza. Może to prowadzić do tworzenia się rdzy na metalowych częsciach zbiornika na wodę. Za dużo wody pod płytą grzewczą Używaj wyłącznie odkamieniaczy, zalecanych przez producenta. Płytę grzewczą należy utrzymywać suchą i czystą Uszkodzenie ekspresu Ekspres należy oddać do wykwalifikowanego warsztatu Woda wylewa się z boku ekspresu Na brzegu filtra znajduje się zmielona kawa Usuń zabrudzenia z kawy z brzegu filtra Ekspreso czuć lekko kwaskiem cytrynowym (octem) Ekspres nie został wystarczająco dobrze ozyszczony po odkamienianiu Po odkamenianiu należy włączyc ekspres na co najmniej 3 procesy gotowania wody (z pełnym zbiornikiem wody) patrz punkt Odkamieniane

14 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 14 Usuwanie usterek Usterka Przyczyna Sposób usunięcia Zły aromat kawy Mielona kawa była zbyt długo przechowywana w ciepłym, wilgotnym miejscu Używaj najlepiej świeżo zmieloną kawę lub przechowuj zmieloną kawę w suchym, chłodnym miejscu. Aby zachować aromat kawy, otwarte opakowanie z kawą należy przechowywać w lodówce. Ekspres nie działa. Wtyczka nie została dobrze włożona do gniazdka. Włóż wtyczkę dobrze do gniazdka. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, zanieś je do serwisu w celu naprawy Mleko nie jest spieniane Zielona dioda LED miga w pozycji, oznaczonej symbolem obłoczka pary Dopiero gdy zielona lampka zacznie w tej pozycji świecić ciągłym światłem, można użyć dyszę do spieniania mleka Pojemnik na mleko jest zbyt duży lub jego forma jest nieodpowiednia do spieniania Użyj wysokiego, wąskiego naczynia (dzbanka) Używasz chudego mleka Do spieniania najlepiej nadaje się mleko tłuste lub półtłuste Gdy nie możesz znaleźć przyczyny złego działania ekspresu, nigdy nie rozkładaj go na części. Oddaj ekspres do naprawy do wyspecjalizowanego warsztatu.

15 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 15 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA Telefon: (+48) poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 18:00 Weltbild.pl Weltbild Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Hankiewicza 2, Warszawa Utylizacja Po zużyciu produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi, lecz oddać je w miejscu zbiórki zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi i na opakowaniu.

16 BA_0911_ _Kaffee-Espressomaschine_P :59 Uhr Seite 16 Unijne świadectwo zgodności Poświadcza się, że niniejsze urządzenie, Ekspres do kawy spełnia wymagania bezpieczeństwa, ujęte w dyrektywie Unii Europejskiej, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EG. Niniejsze świadectwo obejmuje wszystkie identyczne egzemplarze urządzenia, które zostały wyprodukowane w oparciu o dostarczone rysunki konstrukcyjne i produkcyjne, które stanowią część składową niniejszego świadectwa. Do oceny kompatybilności elektromagnetycznej użyte zostały następujące ujednolicone normy, które zostały opublikowane w Dziennik Urzędowym UE: Normy: EN :2006 EN /A1:2001 EN :2006 EN /A2:2005 Niniejsze świadectwo wydaje się dla producenta/importera: Producent: Verlagsgruppe Weltbild Adres: Steinerne Furt Augsburg Telefon: Nazwisko osoby podpisującej: Walter Leberle Pozycja w firmie: Zapewnienie jakości Augsburg, Data/podpis W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Dystrybutor na terenie Polski: Weltbild Media Sp. z o.o. Sp. k. Adres: ul. Hankiewicza Warszawa Kontakt: Dział Obsługi Klienta Telefon: (+48) :

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa...4 2. Opis urządzenia...5 2.1. Wydawanie kawy...5 2.2. Wydawanie wrzątku oraz pary...5 2.3. Używanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL: 691100 v2.0-03.2015 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JONIZATOR WODY. Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem

INSTRUKCJA OBSŁUGI JONIZATOR WODY. Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem JONIZATOR WODY Dedykowany do wody bieżającej - Przed użyciem należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800

Instrukcja obsługi i montażu. Piekarnik do zabudowy HR 800 Instrukcja obsługi i montażu Piekarnik do zabudowy HR 800 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo