POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII X 1944

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944"

Transkrypt

1 POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII X 1944 Źródłami informacji do zestawienia bibliograficznego są wybrane z zasobów DBP we Wrocławiu oraz sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska książki i artykuły z czasopism. W poniższym zestawieniu zebrano materiały w następującym porządku tematycznym: I. Materiały merytoryczne. wydawnictwa zwarte multimedia wydawnictwa ciągłe II. Materiały metodyczne. wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe I. Materiały merytoryczne. Wydawnictwa zwarte. 1. Bartelski Lesław M.: Powstanie warszawskie. Wyd. 4. Warszawa : Iskry, ISBN Bartoszewski Władysław : Dni wałczącej stolicy : kronika Powstania Warszawskiego Warszawa : Świat Ksiązki : Muzeum Powstania Warszawskiego, ISBN Bartoszewski Władysław : Powstanie warszawskie. Warszawa : Świat Ksiązki, ISBN Barykady Powstania Warszawskiego Oprac. i wstępami opatrzył Romuald Śreniawa- Szypiowski. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993 ISBN Białoszewski Miron : Pamiętnik z powstania warszawskiego Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2012 ISBN Bielecki Robert : Gustaw" - "Harnaś" : dwa powstańcze bataliony Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN X. 7. Braun Sylwester : Reportaże z Powstania Warszawskiego. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, Ciechanowski Jan M. : Powstanie warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Wyd. 4. Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, ISBN X. 9. Ciechanowski Jan M : Na tropach tragedii - Powstanie Warszawskie 1944 : wybór dokumentów wraz z komentarzem. Warszawa : "BGW", ISBN

2 10. Ciechanowski Jan M. : Powstanie Warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Wyd. uzup. i poszerz. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora [etc.], ISBN (AH) ISBN (Bellona) ISBN Davies Norman : Powstanie '44. Wyd. 2, dodr. Kraków : "Znak", ISBN Doświadczenia lat wojny : fakty, postawy, refleksje. Wybór, red., wstęp i posł. Do nowego wyd. Władysław Bartoszewski. Wyd. 2. Kraków : Wydawnictwo Znak, ISBN Dzier Tadeusz : Myśmy tu zawsze byli... : dziennik z Powstania Warszawskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, Exodus Warszawy : ludzie i miasto po powstaniu Archiwalia Wybór i oprac.: Jozef Kazimierski, Danuta Skorwider, Romuald Śreniawa-Szypiowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN Exodus Warszawy : ludzie i miasto po powstaniu , Pamiętniki, relacje.wybór i oprac. Małgorzata Berezowska [et al.]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN Exodus Warszawy : ludzie i miasto po powstaniu , Pamietniki, relacje. Wybór i oprac. Małgorzata Berezowska [et al.]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN Grabski Witold : Prasa powstania warszawskiego Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994 ISBN Handke Waldemar : Operacja "Burza". Leszno : Kuratorium Oświaty, Hanson Joanna K. M. : Nadludzkiej poddani próbie : ludność cywilna Warszawy w powstaniu 1944 r. Warszawa : "Czytelnik", ISBN Iwanow Nikołaj : Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy. Kraków : Wydawnictwo Znak, ISBN Kaczyńska Danuta : Byli żołnierzami "Parasola". [Wyd. 2]. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, ISBN Kamiński Aleksander: "Zośka i Parasol" : opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich. Wyd. 4. Warszawa : "Iskry", ISBN X. 23. Kirchmayer Jerzy : Powstanie warszawskie.[wyd. 9].Warszawa : "Ksiązka i Wiedza", 1984 ISBN X. 24. Klisze pamięci : z fotokroniki Powstania Warszawskiego. Oprac. Wacław Gluth-Nowowiejski i Stanisław Krupa]. Warszawa : Agencja Omnipress,

3 25. Komornicki Stanisław : Na barykadach Warszawy. Wyd. 6 przejrz. Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, ISBN Kopf Stanisław : Dni powstania : kronika fotograficzna wałczącej Warszawy. Wyd. 2 rozsz. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, Korbal Rafał : Powstanie warszawskie. Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, ISBN X. 28. Kulesza Juliusz : Reduta PWPW : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, ISBN Kunert Andrzej Krzysztof : Rzeczpospolita Walcząca : Powstanie Warszawskie 1944 : kalendarium.warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1994.ISBN Kunert Andrzej Krzysztof : Kronika Powstania Warszawskiego. Warszawa : "Edipresse Polska" ; Poznań : Zysk i Ska., ISBN ISBN Kwiatkowski Maciej Józef : "Tu mówi powstańcza Warszawa"... : dni powstania w audycjach Polskiego Radia i dokumentach niemieckich. Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy: Polskie Radio, 1994 ISBN (PIW). 32. Leliwa-Roycewicz Henryk : Batalion AK,,Kiliński'' w Powstaniu Warszawskim. Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, Lubicz-Nycz Bronisław : Batalion : "Kiliński" AK Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 1, cz.1. Pamiętniki, relacje, zeznania. Wybrali i oprac. Marian Marek Drozdowski, Maria Maniakówna, Tomasz Strzembosz ; wstęp Marian Marek Drozdowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 1, cz.2. Pamiętniki, relacje, zeznania. Wybrali i oprac. Marian Marek Drozdowski, Maria Maniakówna, Tomasz Strzembosz. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 2, Archiwalia.Wybrali, oprac. i wstępem opatrzyli Marek Getter i Andrzej Janowski. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 3, Prasa, druki ulotne i inne publikacje powstańcze. Wybrali Władysław Bartoszewski i Lucjan Dobroszycki ; Oprac. i wstępem opatrzył Władysław Bartoszewski. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, Łubieński Tomasz : Ani tryumf, ani zgon : szkice o powstaniu warszawskim. Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, ISBN Malinowski Kazimierz : Na północ od Starówki : żołnierze łączności Żoliborza. Warszawa : PIW,

4 40. Mocarstwa wobec Powstania : wybór dokumentów i materiałów. Pod red. Mariana Marka Drozdowskiego. Warszawa : "Bellona", cop ISBN Ney-Krwawicz Marek : Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej. Warszawa : "Semper", cop ISBN Ostrowska Elżbieta : W Alejach spacerują "Tygrysy" : sierpień - wrzesień 1944.[Wyd. 3 popr. i rozsz.]. Szczecin : "Glob", ISBN Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" : powstanie warszawskie. [Wybór, red. Tadeusz Sumiński [Wyd. 5 poszerz.]. Warszawa : "Nasza Księgarnia", ISBN Pasek Witold : Żmudzin" Bolesław Kontrym Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop ISBN (Rytm) ISBN Pełnić służbę... : z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy Pod red. Anny Zawadzkiej i Zofii Zawadzkiej. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, ISBN Pieśni powstania warszawskiego.wybór i wstęp Stanisław Ryszard Dobrowolski. [Wyd. 2 uzup.]. Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, ISBN Podlewski Stanisław : Wolność krzyżami się znaczy. Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, ISBN Powstanie warszawskie 1 sierpnia-2 października 1944 : służby w walce. Pod red. Romualda Śreniawy-Szypiowskiego. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, ISBN Poezja i film Powstania Warszawskiego 1944.[Wybór i oprac.] Władysław Jewsiewicki. Toruń: Adam Marszalek, cop ISBN Satyra czasu wojny i okupacji. Wybór i wstęp Eryk Lipiński. [Wyd. 2]. Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 ISBN Warszawskie Dzieci - młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego.[ Dobór materiałów i oprac. Maciej Podbielkowski, Karol Mazur]. Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, [2008]. ISBN Przygoński Antoni : Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. T. 1. Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Przygoński Antoni : Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. T. 2. Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Przygoński Antoni : Stalin i powstanie warszawskie. Warszawa : "Grażyna", ISBN Rosłoniec Włodzimierz : Grupa "Krybar" Powiśle Warszawa : Pax, ISBN

5 56. Sawicki Tadeusz : Front wschodni a powstanie warszawskie. Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, ISBN Stachiewicz Piotr : Starówka : 1944 :zarys organizacji i działań bojowych Grupy "Północ" w powstaniu warszawskim. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ISBN X. 58. Sierpień 1944 [il. Emilia Freudenreich]. Warszawa : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, ISBN Wiersze poetów polskich o powstaniu warszawskim 59. Steiner Jean-Francois : Warszawa [Wyd. 2 zm. i popr.]. Warszawa : "Krąg", 1991 ISBN X. 60. Szuch Lewtak-Stattler, Teresa Lubomira "Mirka" "Mila" : Warszawskie dzieci pójdziemy w bój... : od "Parasola" do "Żubra".Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa : Fundacja Pomocy "Antyk" : Antyk, ISBN Tarasiewicz Zenon : Wspomnienia żołnierza. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994 ISBN Tarczyński Jan : Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim :szkic historyczny. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1994 ISBN Troński. Bronisław : Tedy przeszła śmierć : zapiski z powstania warszawskiego.wyd. 2. Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989 ISBN Umiński. Zdzisław : Kanoniczki 1944.Warszawa : "Pax", ISBN Urbanek Bożena : Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. Warszawa : PWN, ISBN Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. Red. Jan Kreusch, Andrzej Krzysztof Kunert. T. 4. Warszawa : Wydawnictwo ARS PRINT, ISBN ISBN (T. 4 ). 67. Wojciechowski Bronisław : W powstaniu na Mokotowie. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, ISBN Wroniszewski. Józef K. : Ochota Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Zagorski Wacław : Wicher wolności : dziennik powstańca. [Warszawa : "Czytelnik", ISBN Zaremba Zygmunt : Powstanie Sierpniowe. Warszawa : "Rytm", Zawodny Janusz Kazimierz : Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994 ISBN

6 72. Zawodny Janusz Kazimierz : Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego : wywiady. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994 ISBN Ziółek Zygmunt : Od okopów do barykad : wspomnienia Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, Żenczykowski Tadeusz : Samotny bój Warszawy. Wyd. 2. Lubin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Paryż : Editions Spotkania, Multimedia. 1. Bitwa o Polskę [Film]. Realiz. Dariusz Baliszewski. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006]. Zawiera: Powstanie Warszawskie (24 min) ; Westerplatte - rewizja nadzwyczajna - legenda i prawda (25 min). 2. Gracki Gustaw Gerard : Wspomnienia z powstania warszawskiego[dokument dźwiękowy].[ 2 płyty CD].Częstochowa : Promatek Media, cop ISBN Autor walczył podczas powstania w 6 kompanii batalionu Kiliński pod pseudonimem "Junek" i brał udział m.in. w akcji zdobycia budynku PASTy. Ważniejsze jednak od faktów historycznych są w książce autentyczne przeżycia siedemnastoletniego młodzieńca i żołnierza AK. Dzięki nagraniu można poznać losy młodych powstańców, ich codzienne zmagania, nadzieje i myśli jakie towarzyszyły im podczas tych 62 dni walk 3. Historia.Płyta 11, Historia Polski wiek XX[Dokument dźwiękowy]. [płyta CD]. [Oprac. Krzysztof Pogorzelski. Skierniewice : Marekas Management, [2008]. ISBN Kobiety i wojna [Film] [1 dysk optyczny] Scen. i realiz. Marek Widawski. Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 2005 Film opowiada historie czternastu dziewcząt wchodzących w dorosłe życie w latach II wojny światowej. Konspiracja, walki partyzanckie, służba w Armii Krajowej, udział w Powstaniu Warszawskim, żołnierski szlak w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także w I Armii WP - to losy pokolenia wyrosłego w niepodległej II Rzeczpospolitej. Wydawnictwa ciągłe. 1. Bagiński Jarosław : Przez Ogród Saski do Śródmieścia. Harcerstwo, 1994, nr 7/8, s Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim. 2. Baliszewski Dariusz : Przerwać tę rzeź. Wprost, 2004, nr 32, s Czy powstanie warszawskie miało szanse powodzenia? 3. Baliszewski Dariusz : Powstanie Stalina. Wprost, 2007, nr 41, s , 84 Czy istniało porozumienie miedzy Niemcami a ZSRR w sprawie Powstania Warszawskiego. 4. Baliszewski Dariusz : Ostatnie takie powstanie, Wprost, 2009, nr 32/33, s Powstanie Warszawskie - hipotezy na temat wybuchu. 6

7 5. Baliszewski Dariusz : Prawdziwy dowódca powstania. Wprost, 2009, nr 41, s Antoni Chruściel pseudonim "Monter" - dowódca Powstania Warszawskiego. 6. Bauer Krzysztof : Podejmowanie decyzji : Powstanie Warszawskie. Głos Nauczycielski, 1995, nr 33, s Błaszczyk Jolanta, Błaszczyk Anna : Powstanie Warszawskie - scenariusz widowiska. Biblioteka w Szkole, 1997, nr 6, s Bojemski Sebastian : NSZ w Powstaniu Warszawskim, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2007, nr 8/9, s Narodowe Siły Zbrojne - narodowy i antykomunistyczny charakter. Oddziały tej formacji najdłużej walczyły z komunistami. Podziemie niepodległościowe działające w Polsce w latach Bonisch Georg : Dzielny Szwab. Forum, 2008, nr 31, s Gdy w 1944 r. naziści tłumili powstanie warszawskie, szczególną brutalnością odznaczyła się specjalna jednostka SS Dirlewanger. Jej dowódca był Oskar Dirlewanger, znany ze swego sadyzmu i okrucieństwa. Niektórzy podkomendni Dirlewangera nadal żyją. 10. Brzeziecki Andrzej : Wewnętrznie rozdwojeni : spory o Powstanie w "Tygodniku Powszechnym" Tygodnik Powszechny, 2004, nr 31, s. 15 Publicystyka rocznicowa o Powstaniu Warszawskim. 11. Budrewicz Olgierd : Powstanie cichociemnych. Wprost, 2004, nr 31, s Udział polskich cichociemnych w powstaniu warszawskim. 12. Budzyński Wiesław : Po stronie nadziei, Tygodnik Powszechny, 1997, nr 32, s. 5 Krzysztof Kamil Baczyński - poeta, żołnierz Powstania Warszawskiego. 13. Bukalska Patrycja : Miejsca. Tygodnik Powszechny, 2004, nr 31, s Miejsca walk w czasie Powstania Warszawskiego. 14. Bukalska Patrycja, Zaremba Piotr : Okruchy tamtego świata. Newsweek Polska, 2004, [nr] 31, s Powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. 15. Bukalska Patrycja : Ostatnia wojna Stanisława Aronsona : dlaczego tak mu zależy na tablicy, jakich dziesiątki wisi po całej Warszawie? Tygodnik Powszechny, 2004, nr 45, s. 7 Tablica upamiętniająca wydarzenia Powstania Warszawskiego. 16. Bukalska Patrycja : Pytania Mirosława Iringha : żołnierz AK, powstaniec, do tego Słowak z poczuciem polskiego patriotyzmu : po 1945 r. nie było to dobre połączenie, Tygodnik Powszechny, 2005, nr 32, s. 9 Uczestnicy Powstania Warszawskiego. 17. Bukalska Patrycja : Potworność i piękno. Tygodnik Powszechny, 2011, nr 49,, dod. s. II-III Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim. 7

8 18. Chełmecki Jerzy : Udział pracowników i studentów AWF w II wojnie światowej i Powstaniu Warszawskim : wykład inauguracyjny roku akademickiego 2004/2005, Kultura Fizyczna, 2004, nr 11/12, s Chlistunoff Jerzy : Nieznane dzieje powstańczej Warszawy : dedykowane historykom. Poznaj Swój Kra j. 2011, nr 1, s Działania oddziałów osłonowych Armii Krajowej w okresie po powstaniu warszawskim, tj. 2-9 października 1944 r. 20. Chwin Stefan : Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego. Teksty Drugi. 2011, nr 5, s Negatywna ocena sensu powstania warszawskiego sformułowana w twórczości poety. 21. Ciechanowski Jan : W bój bez broni : Powstanie Warszawskie - pytania po latach. Polityka. 2000, nr 31, s Ciechanowski Jan : Zryw przed Burza. Polityka. 2004, nr 31, s Przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego. 23. Davies Norman, Snyder Timothy, Ziemer Klaus : Powstanie Warszawskie : historia zapomnienia. Rozm. przepr. Piotr Mucharski. Tygodnik Powszechny. 2004, nr 34, s Dembowska Maria :,,Akcja pruszkowska'' : ratowanie zbiorów bibliotecznych po Powstaniu Warszawskim : fakty i ludzie. Przegląd Biblioteczny. 1995, z. 1, s Historia książki polskiej w okresie okupacji. 25. Duraczyński Eugeniusz : Powstanie warszawskie - badań i sporów ciąg dalszy. Dzieje Najnowsze. 1995, nr 1, s Gałęzowski Marek : Konspiracja piłsudczyków w kraju w latach Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2008, nr 5/6, s Ludzie i organizacje. Prasa i myśl polityczna. Powstanie warszawskie. Czasy powojenne. 27. Głuszek Zygmunt : Harcerska Poczta Polowa. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Powstanie Warszawskie. 28. Głuszek Zygmunt : Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Głuszek Zygmunt : Lista harcmistrzów i podharcmistrzów poległych w Powstaniu Warszawskim Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Grabowski Waldemar : Państwo Warszawa. Wprost. 2002, nr 31, s Powstanie Warszawskie 1944 r. 31. Holzer Jerzy : Moja Warszawa Tygodnik Powszechny. 2004, nr 31, s Druga wojna światowa i Powstanie Warszawskie. 32. Iranek-Osmecki Jerzy : Komenda Główna Armii Krajowej przed i podczas powstania warszawskiego - nowe przyczynki. Kwartalnik Historyczny. 1995, nr 2, s

9 33. Jaczewski J. : W Bloku,,Bazylika'' na praskim brzegu. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim. 34. Jaczyński Stanisław : Berling skacze do Wisły. Polityka. 2004, nr 39, s. 78-[81] Historia desantu żołnierzy I Armii WP przeprowadzonego pod dowództwem gen. Berlinga 15 września 1944 r., którego celem była pomoc warszawskim powstaniom. 35. Kamiński Łukasz : Ludzie wiedza swoje. Polityka. 2004, nr 33, s Pamięć o Powstaniu Warszawskim. Jaka jest świadomość społeczna Polaków na temat Powstania Warszawskiego? 36. Karłowicz Wacław : 40 [Czterdzieści] pogrzebów dziennie : z ks. Wacławem Karłowiczem, lat 97, ostatnim żyjącym kapelanem AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, rozmawia Patrycja Bukalska. Tygodnik Powszechny. 2004, nr 31, s Kieżun Witold : O prakseologii, Solidarności i powstaniu warszawskim. Rozm. przepr. Paweł Tomczyk. Odra. 2010, [nr] 7/8, s Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem, przedstawicielem Polskiej Szkoły Prakseologicznej na temat polskich doświadczeń wojennych, sytuacji politycznej w Polsce powojennej oraz ruchu "Solidarność". 38. Kijowski Andrzej, Jankowiak Jarosław : Model rady zakładowej na gruncie powstańczego rozporządzenia z sierpnia 1944 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2005, z. 1, s. [59]-74 Analiza aktu normatywnego z zakresu prawa pracy wydanego przez władze Polskiego Państwa Podziemnego rozporządzenia Krajowej Rady Ministrów z 1 sierpnia 1944 r. o radach zakładowych. 39. Kołodziejczyk Marcin : Jak ginęło miasto. Polityka. 2005, nr 2, s. [92]-[104] Reportaż z wojennej zagłady Warszawy. Liczne fotografie porównujące przedwojenne i zniszczone, szczególnie po Powstaniu Warszawskim, miasto. 40. Kołodziejczyk Marcin : Z Warszawy do wieczności. Polityka. 2009, nr 40, s Fotoreportaż o osobach, które przeżyły Powstanie Warszawskie. 41. Krzemiński Adam : Barykady ciągle stoją. Polityka. 2009, nr 31, s Odwieczny spor o Powstanie Warszawskie - esej. 42. Krzywicki Z. : Drużyna,,Generała''. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Powstanie Warszawskie. 43. Kulesza-Kurowska Janina : Najwyższa wartość wolność. Rozm. przepr. Marta Frankowska. Wychowawca. 2005, nr 7/8, s Wywiad z ppor. AK kpt. Janina Kulesza-Kurowska. 44. Kurtyka Janusz : "Powinniśmy tak działać, jakby Powstanie Warszawskie wygrało" : z prof. Januszem Kurtyką, Prezesem IPN, rozmawia Jozef Darski. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2010, numer specjalny, s

10 45. Kwiatkowski Stanisław S. : Uwagi o Powstaniu Warszawskim. Znak. 2009, nr 9, s Informacje o żołnierzach Powstania Warszawskiego - pochodzeniu, wieku, stanie fizycznym, płci, przekonaniach politycznych, przygotowaniu do walki, oraz życiu codziennym w trakcie powstania, roli cywilów. Skutki i ocena powstania. 46. Lem Stanisław : Spor o Powstanie. Tygodnik Powszechny. 2004, nr 48, s. 20 Powstanie Warszawskie. 47. Ludwig Michael : Gorycz zdradzonych. Forum. 2004, nr 31, s. 4-5 Postawa aliantów wobec Powstania Warszawskiego. 48. Łubieński Tomasz : Gdybyśmy wygrali. Tygodnik Powszechny. 2008, nr 31, s. 3-5 Jak wyglądałaby dzisiejsza Polska, gdybyśmy wygrali Powstanie Warszawskie. 49. Machcewicz Anna : Zapisy pamięci : wiele powstańczych opowieści to gotowy scenariusz filmowy. Tygodnik Powszechny. 2005, nr 32, s. 9 Muzeum Powstania Warszawskiego. 50. Malinowski Ludwik : Oddział żołnierzy głuchych w powstaniu warszawskim. Roczniki Pedagogiki Specjalnej. T.9: 1998, s Marszałek Leon : Wojskowa Służba Społeczna. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Powstanie Warszawskie. 52. Maślanka Wiesław [i in.] : I iść będziemy w ogień... Czuwaj. 2004, nr 7/8, dod. "I iść będziemy w ogień..." s Dodatek poświecony udziałowi harcerzy w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. Historia Szarych Szeregów. Hymn Szarych Szeregów z 1944 r. 53. Michalska Magdalena : Cale życie w węzełku : co mieszkańcy Warszawy zabrali ze sobą po upadku Powstania? Polityk. 1999, nr 40, s Upadek Powstania Warszawskiego r. 54. Mirowski S. : Na Ochocie (Szare Szeregi w Powstaniu Warszawskim). Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Mróz Sylwia : Powstanie na Pradze. Mówią Wieki. 2004, nr 10, s Przebieg powstania warszawskiego na Pradze. 56. Natkowska Monika : Żydzi a powstania warszawskie. Mówią Wiek. 2004, nr 10, s Udział Żydów w powstaniu warszawskim. Stosunek Polaków do Żydów podczas powstania. 57. Nogaj Adam : Zbrodnia zaniechania. Wprost. 2005, nr 31, s. [64]-[67] Powstanie warszawskie. Przyczyny braku interwencji radzieckiej w Warszawie w 1944 r. 58. Nowakowski Jerzy Marek : Zwyciężyli. Wprost. 2004, nr 31, s. [18]-23 Powstanie warszawskie. Prawda i kłamstwa rozpowszechniane na jego temat. 59. Orlof Ewa : Udział Słowaków w Powstaniu Warszawskim. Dzieje Najnowsze. 2009, nr 1, s. [243]

11 60. Orpen Neil : Zrzuty nadziei. Wprost. 2006, nr 31, s Zrzuty z samolotów alianckich dla powstania warszawskiego. 61. Podemski Stanisław : Dlaczego płaczesz, żołnierzu? Polityka. 2008, nr 42, s Wspomnienie naocznego świadka ostatnich dni Powstania Warszawskiego. 62. Potkaj Tomasz : 63 [Sześćdziesiąt trzy] dni w obrazach : mimo upływu 60 [sześćdziesięciu] lat nadal odnajdują się zdjęcia z Powstania. Tygodnik Powszechny. 2004, nr 31, s. 14 Przebieg Powstania Warszawskiego udokumentowany na fotografii. 63. Rossman J. : Łączność kanałowa w Powstaniu (Warszawskim). Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Sawicki Jacek : Najdłuższa bitwa Peerelu : Powstanie Warszawskie w propagandzie i pamięci. Więź. 2004, nr 8/9, s Sawicki Jacek : Powązki powstańcze. Pamieć.pl 2012, nr 4/5, s Powstanie warszawskie. 66. Sokołow Borys : Popioły i ból Warszawy. Forum. 2009, nr 41, s Wpływ polityki radzieckiej na upadek powstania warszawskiego. 67. Stanek Piotr : Niewola powstańców warszawskich ( ). Dzieje Najnowsze. 2012, nr 2, s. [51]-68 Losy powstańców warszawskich, którzy trafili do niewoli niemieckiej. 68. Stypułkowska-Chojecka Maria : Na barykadzie Rozm. przepr. Krzysztof Lubczynski. Głos Nauczycielski. 2010, nr 31, s. 7 Rozmowa z Marią Stypułkowską-Chojecką, walcząca w Powstaniu Warszawskim, harcerką, łączniczką batalionu "Parasol", a po wojnie redaktorem w Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkolnych. 69. Suchoński Adam : Powstanie Warszawskie w niemieckich podręcznikach historii. Wiadomości Historyczne. 1994, nr 4, s Szarota Tomasz : Atak na Gęsiówkę. Polityka. 2003, nr 31, s Z militarnego punktu widzenia powstańcy warszawscy zamiast 5 sierpnia 1944 r. Gęsiówkę atakować, mogli ja obejść. Podjęli jednak inna decyzje. Dlaczego? 71. Szostkiewicz Adam : Kapitulacji nie było. Polityka. 2004, nr 40, s. 64-[67] Układ zawarty pomiędzy Armią Krajową a Niemcami, który zakończył Powstanie Warszawskie. 72. Szostkiewicz Adam : Zrozumienie generała Bora. Polityka. 2004, nr 8, s Monografia Normana Daviesa o Powstaniu Warszawskim - protest przeciwko pokutującym na Zachodzie uproszczeniom historii. 73. Szpejn Aldona : Warszawskie podziemne miasto. Gazeta Szkolna : aktualności. 2009, nr 27/33, s. 8, 10 W czasie powstania warszawskiego kanały często ratowały powstańcom życie i były tez często jedyną droga ucieczki z padających powstańczych redut. 11

12 74. Śliwowski Piotr C. : Lotnicze wsparcie Powstania Warszawskiego. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2009, nr 8/9, s Śmiałowski Piotr : Zanim powstał "Kanał". Kino. 2009, nr 7/8, s Powstanie Warszawskie - trudny temat w polskiej kinematografii. Losy odrzucanych oraz cenzurowanych projektów filmowych. 76. Trenkner Joachim : Schroeder juz się nie pomyli : Powstanie Warszawskie w świadomości powojennych Niemców, wczoraj i dziś. Tygodnik Powszechny. 2004, nr 31, s Turos B. : Ostatnie dni,,dwudziestki''. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim. 78. Ukielski Paweł : Spor o Powstanie Warszawskie. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2009, nr 8/9, s Wawrzyniak Joanna : W cieniu śmierci. Polityka. 2005, nr 39, s Ekshumacje ciał poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. 80. Wiłkomirska Anna : W służbie ludziom, nauce i Uniwersytetowi Warszawskiemu : Anna Przecławska ( ). Kwartalnik Pedagogiczny. 2010, nr 3, s. [5]-12 Wspomnienie zasłużonej zmarłej prof. dr hab. Anny Przecławskiej - pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zasługi wniesione również podczas Powstania Warszawskiego - sanitariuszka i łączniczka w ramach działań Harcerstwa Polskiego. 81. Zaliwski T. : W,,Mafekingu'' na Mokotowie. Harcerstwo. 1994, nr 7/8, s Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim. 82. Zuroch-Piechowski Tomasz : Eryk z Bogdańca, niewinny z Norymbergii : Erich von dem Bach-Zalewski : na tropach kata Powstania Warszawskiego. Tygodnik Powszechny. 2006, nr 39, s Zbrodniarz II wojny światowej. 83. Życieński Zdzisław : O Pomnik Powstania Warszawskiego. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2007, nr 8/9, s Dzieje inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego Powstanie Warszawskie 1944 r. II. Materiały metodyczne. Wydawnictwa zwarte. 1. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia, Elżbieta Szczepańska : Na głos ojczyzny... : montaże poetycko-muzyczne, inscenizacje, konkurs z okazji 200 rocznicy powstania kościuszkowskiego oraz 50 rocznicy powstania warszawskiego i śmierci K.K. Baczyńskiego. Płock : Zakład Wydawniczo - Usługowy Marian Gałczyński,

13 2. Lektury z pomysłem :opracowania wybranych lektur szkolnych dla klas I-III gimnazjum : [dodatek dla nauczyciela]. Koordynacja prac Anna Grabarczyk ; red. merytoryczna i jez. Agnieszka Piechowiak, Magdalena Grabowska. Straszyn k. Gdańska : Wydawnictwo Era, cop ISBN W opracowaniu zamieszczono ćwiczenia wprowadzające, materiały dla nauczyciela, propozycje tematów do przedstawienia, karty pracy dla uczniów, testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności oraz klucz odpowiedzi. W pracy zastosowano metody i techniki aktywizujące, zabawy edukacyjne oraz dziabania plastyczne. 3. "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Oprac. Andrzej Jankowski].Warszawa : "Suplement", [1993?]. ISBN Jak odpowiadać na lekcji? Jak napisać wypracowanie domowe i klasowe?.. 4. "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Oprac. Danuta Polańczyk. Lublin : Wydawnictwo Biblios, ISBN Speina Jerzy : Świadectwa czasu : wybrane watki dwudziestowiecznej literatury polskiej. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN Wydawnictwa ciągłe. 1. Badura Mieczysław : Na rocznice Powstania Warszawskiego : montaż poetycko-muzyczny. Poradnik Bibliotekarza. 1995, nr 6, s Dyniewicz Magdalena : Warszawo ma! Wychowanie w Przedszkolu. 2011, nr 8, s Projekt autorski Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Warszawie dotyczący poznawania środowiska lokalnego - miasta Warszawy, jego historii, znaczących ludzi. Wywiad z uczestniczka Powstania Warszawskiego. Kształtowanie postaw patriotycznych. 3. Fraczek Katarzyna, Przeniosło Małgorzata : Powstańcy Warszawy : scenariusz akademii ku czci Patrona szkoły. Wychowawca. 2009, nr 7/8, s Gaj Anna : Odeszli z różą w sercu : konspekt lekcji j. polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Wychowawca. 2012, nr 7/8, s. 40-[41]. Przypomnienie sylwetek poetów żołnierzy oraz wiadomości o Powstaniu Warszawskim 5. Kozłowska Z.T. : Konspekt lekcji historii w klasie humanistycznej liceum ogólnokształcącego. Temat: Spor o Powstanie Warszawskie. Wiadomości Historyczne. 1994, nr 3, s Kruczała Róża : Warszawa walczy : scenariusz uroczystości z okazji 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wychowawca. 2005, nr 7/8, s Madej Anna : O powstaniu warszawskim - wieloaspektowo : poszukujemy, porządkujemy i wykorzystujemy wiadomości z rożnych źródeł informacji : projekt miedzyprzedmiotowy. Zeszyty Szkolne. 2002, nr 1, s Prezentacja projektu, który stanowi wprowadzenie do cyklu zajęć z języka polskiego w gimnazjum poświeconych postawom młodzieży w ekstremalnych sytuacjach losowych. 13

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze

WSTĘP. Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze WSTĘP Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze Bibliografia Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze jest wyodrębnionym typem bibliografii specjalnej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

FILMY ROCZNICOWE 2015

FILMY ROCZNICOWE 2015 FILMY ROCZNICOWE 2015 OLGA BOZNAŃSKA 150 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci Olga Boznańska 1969, Polska Jaskólska Aleksandra Monografia filmowa poświęcona życiu i twórczości Olgi Boznańskiej - przedstawicielki

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W ojewó d z k a B iblioteka Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l t u ry w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n a ń 2 0

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org.

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org. MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) JESIEŃ MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 01 (11) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 02(12) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (13) LISTOPAD 2012 12 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

W P R O W A D Z E N I E

W P R O W A D Z E N I E W P R O W A D Z E N I E RECENZJA 1 RECENZJA 2 oraz ODPOWIEDŹ AUTORA RECENZJA 3 POSŁOWIE LISTY DO AUTORA KSIĄŻKI Wacław Jędrzejewicz Jan Nowak-Jeziorański Jan Karski Janusz K. Zawodny Sławomir Mrożek WYWIAD

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo