Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS"

Transkrypt

1 Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Kielce, 3 października 2006 CYBER Service, Cezary Cichocki, Jacek Wójcikowski ASSECO Poland S.A. CYBER Service 2006

2 OpenBIZ CMS System zarządzania treścią [ang. Content Managment System] to program przeznaczony do tworzenia i prowadzenia serwisu WWW oraz informacyjnych serwisów wewnętrznych. Gruntowna analiza potrzeb Banków Spółdzielczych oraz wieloletnie doświadczenie zarówno w dziedzinie projektowania, tworzenia jak i wdraŝania aplikacji pozwoliły CYBER Service wybrać unikalny w swojej funkcjonalności system zarządzania treścią łączący internetowe i intranetowe technologie, a co najwaŝniejsze zgodny z zaleceniami Komisji Nadzoru Bankowego.

3 OpenBIZ CMS a zalecenia GINB Rekomendacja M Komisji Nadzoru Bankowego stanowi w Części II pkt.1, Ŝe NaleŜy zadbać, aby pracownicy banku byli świadomi nałoŝonych na nich obowiązków i roli w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym, oraz byli w stanie wykonywać nałoŝone na nich zadania, poprzez: [między innymi] (...) tworzenie i dystrybucję materiałów dla pracowników dotyczących stosowania procedur i wykorzystywania systemów (np. w formie podręczników lub ogólnie dostępnego serwisu w wewnętrznej sieci informatycznej). Rekomendacja M Komisji Nadzoru Bankowego stanowi w Części IV pkt. 1, Ŝe NaleŜy zapewnić pewną równowagę pomiędzy formalną strategią a kulturą organizacyjną banku. Dla ryzyka operacyjnego istotne są takie aspekty kultury organizacyjnej jak komunikowanie się wewnątrz firmy i z otoczeniem.

4 Struktura systemu OpenBIZ CMS i serwisu wewnętrznego banku - intranet

5 ZałoŜenia funkcjonalne systemu OpenBIZ CMS Dodawanie zawartości odbywa się przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej, co nie wymaga specjalistycznej wiedzy: znajomości informatyki, HTML czy języków programowania. Aktualizacja serwisu jest moŝliwa kilka razy w ciągu dnia. Publikacji mogą dokonywać wyznaczeni pracownicy banku, bez angaŝowania Działów IT.

6 ZałoŜenia funkcjonalne systemu OpenBIZ CMS OpenBIZ CMS oferuje bogactwo rozwiązań umoŝliwiających gromadzenie i publikację: tekstów (aktualności, informacji, nowości), obrazów - ilustracji i galerii, animacji i klipów filmowych, klipów dźwiękowych, prezentacji, czyli wszystkich materiałów, którym moŝna nadać postać elektroniczną.

7 Bezpieczeństwo systemu Przesyłane informacji szyfrowanym protokołem HTTPS (szyfrowanie danych). Wielopoziomowe logowanie uŝytkowników oraz administratorów/ edytorów Dodatkowo system posiada: - wbudowany mechanizm automatycznego skanowania PHP wraz z opcją raportowania oraz oznaczeniem poziomu waŝności alarmów bezpieczeństwa - moduł statystyki wskazujący m.in z jakich adresów IP bądź domen odwiedzano witrynę

8 Wybierz element z powyŝszej strony i zobacz z jakąłatwością został wstawiony dalej

9 Jak dodać nowy artykuł na naszą stronę WWW?

10 Proste dodawanie zawartości - samodzielna aktualizacja Aby wstawić nowy artykuł na stronę naleŝy: 1.Wpisać treść artykułu.

11 Proste dodawanie zawartości - samodzielna aktualizacja Aby wstawić nowy artykuł na stronę naleŝy: 1.Wpisać treść artykułu. 2.Opublikować.

12 Wstawiony Artykuł moŝemy oglądać juŝ na stronie! Wstawiony Artykuł moŝemy oglądać juŝ na stronie! Strona główna

13 Menager Menu Strona menadŝera menu umoŝliwia wykonanie kilku operacji w wybranym menu (grupie pozycji).

14 Manager Banerów Panel menadŝera banerów umoŝliwia wstawianie i zarządzanie banerami.

15 Manager Banerów samodzielna aktualizacja Aby wstawić baner wystarczą 3 kroki. NaleŜy wybrać: Grafikę baneru.

16 Manager Banerów - samodzielna aktualizacja Aby wstawić baner wystarczą 3 kroki. NaleŜy wybrać: Grafikę baneru. Wpisać adres URL do którego ma się odnosić

17 Manager Banerów - samodzielna aktualizacja Aby wstawić baner wystarczą 3 kroki. NaleŜy wybrać: Grafikę baneru. Wpisać adres URL do którego ma się odnosić Iilość odsłon (maksymalną planowaną lub nielimitowaną ilość odsłon, a w przypadku płatnej publikacji - ilość odsłon zakupionych przez klienta)

18 Manager Banerów - samodzielna aktualizacja Wygląd skonfigurowanego banera na stronie WWW Wygląd skonfigurowanego banera na stronie WWW

19 Statystyki, sondy i ankiety Statystyki wskazują, która część witryny jest odwiedzana najczęściej, dzięki czemu są doskonałym narzędziem wspomagającym badanie rynku, uzupełniającym dane z sond lub ankiet. Uwaga: Informacje te mogą ukierunkować działania marketingowe banku.

20 następny Dodatkowe moduły OpenBIZ CMS Statystyki - Analiza tych wyników na pewno pozwoli dostosować witrynę do oczekiwań i potrzeb odwiedzających. Zarówno przez opracowywanie poszukiwanych materiałów i informacji, uzupełnianie opublikowanych materiałów odpowiednimi wyszukiwanymi słowami, jak i odpowiednie opisywanie publikacji metadanymi Migawki - UmoŜliwia publikację zmieniających się przy kaŝdym odświeŝeniu strony zwięzłych wiadomości - aktualności. Wersja rozszerzona: migawki ilustrowane, konfigurowalny sposób prezentacji (przesuwanie, slajdy, pionowo, poziomo) Nowości - UmoŜliwia publikację odsyłaczy do ostatnio dodanych artykułów. Popularne - UmoŜliwia publikację odsyłaczy do najczęściej przeglądanych artykułów.

21 Dodatkowe moduły OpenBIZ CMS Archiwum - UmoŜliwia publikację odsyłaczy do artykułów w archiwum. Spinacz RSS - UmoŜliwia publikację skrótów wiadomości ze stron startowych innych serwisów, udostępniających opcję pobierania nagłówków RSS (tzw. kanały informacyjne). Galeria - UmoŜliwia skatalogowanie wszystkich mediów dostępnych w serwisie internetowym i zarządzanie nimi w dziale galeria oraz prezentacji na stronie głównej w atrakcyjnych dla uŝytkowników formach. Biuletyn informacyjny - UmoŜliwia przygotowanie i administrowanie wysyłką biuletynów informacyjnych do osób, które zamówią subskrypcję. MoŜliwość rezygnacji z subskrypcji w kaŝdym momencie. MoŜliwość tworzenia róŝnych kategorii. następny

22 Struktura systemu OpenBIZ CMS i serwisu wewnętrznego banku - intranet

23 OpenBIZ Intranet System -wewnętrzny portal banku -informacja własność firmy i klucz do sukcesu -narzędzie informacyjno integracyjne -ustandaryzowany dostęp do wewnętrznych dokumentów banku (uchwał, rozporządzeń) -niezaburzony przepływ informacji -archiwizacja danych a historia firmy

24 OpenBIZ Intranet System Przykładowe moduły serwisu wewnętrznego banku: -Moduł portal korporacyjny -Moduł procedury i regulaminy -Moduł hierarchii organizacyjnej -Moduł informacji kadrowych -Moduł szablonów wzory umów, materiałów reklamowych, formularzy, pism firmowych. -Moduł list dyskusyjnych słuŝący do komunikacji bieŝących spraw i problemów banku -Moduł statystyk i raportów

25 Etapy tworzenia systemu (serwisu WWW lub serwisu wewnętrznego banku) 1.Ustalenie potrzeb i oczekiwań uŝytkowników ( klientów i pracowników ) 2.Projekt funkcjonalny w oparciu o moduły 3.Projekt grafiki serwisu zgodność z wizualizacją firmy 4.Integracja aplikacji z grafiką 5.WdroŜenie i uruchomienie systemu 6.Przeszkolenie uŝytkowników 8.Pomoc w ewentualnej rozbudowie systemu w przyszłości

26 Korzyści z wdroŝenia Korzyści z wdroŝenia - zarządzanie serwisami informacyjnymi zgodnie z wymogami polskiego prawodawstwa i zaleceniami GINB - ułatwienie przepływu informacji w banku oraz niezaburzona komunikacja pomiędzy oddziałami banku a Centralą (w przypadku serwisu wewnętrznego) - zachowanie wszelkich informacji - istnienie archiwum serwisu www i intranetu banku - wzrost zaangaŝowania pracowników w sprawy wewnętrzne, - uniezaleŝnienie banku od zewnętrznych webmasterów lub odciąŝenie pracy działu IT - zwiększenie satysfakcji pracowników i klientów banku - elastyczność i łatwość zmiany wyglądu witryny w zaleŝności od potrzeb banku lub oczekiwań klientów

27 Pytania?

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

S4CMS system do zarządzania treścią

S4CMS system do zarządzania treścią Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II e-mail: jakub.grygiel@kul.lublin.pl S4CMS system do zarządzania treścią Streszczenie Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad systemem do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Zarządzania treścią. omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel.: +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.

Opis systemu Zarządzania treścią. omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel.: +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia. Opis systemu Zarządzania treścią omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel.: +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .czym jest omnia.cms omnia.cms to nasz autorski system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

S.A.R.T. ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES ZARZĄDZANIA PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W BIURZE PODRÓśY. Przemysław Rusiecki Michał Lebuda

S.A.R.T. ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES ZARZĄDZANIA PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W BIURZE PODRÓśY. Przemysław Rusiecki Michał Lebuda S.A.R.T. ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES ZARZĄDZANIA PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W BIURZE PODRÓśY Przemysław Rusiecki Michał Lebuda Wprowadzenie Na polskim rynku turystycznym działa ok. 4000 biur podróŝy

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ praca

Bardziej szczegółowo

Nasze motto brzmi: Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie odniesiesz sukcesu. Barry Hearn

Nasze motto brzmi: Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie odniesiesz sukcesu. Barry Hearn Spis Treści EASYCLICK CMS...3 SMART ASSISTANT...4 NONSTOP SHOP...5 PORTAL KORPORACYJNY...6 E-COMMERCE...7 SYSTEMY E-BIZNESU...8 E-LEARNING...9 SYSTEMY CRM...10 SYSTEMY CMS...11 FIRMOWE STRONY WWW...12

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo