CMS Centralny System Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMS Centralny System Zarządzania"

Transkrypt

1 CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 CMS Centralny System Zarządzania Instrukcja Użytkownika Edycja : 20 Sierpnia 2008 Dziękujemy Dziękujemy za zakup!! Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z podręcznikiem użytkownika i zachowaj go do wglądu. Treść tej instrukcji jest chroniona prawami autorskimi I prawami dotyczącymi oprogramowania komputerowego.

2

3 Spis treści 1. WSTĘP KONFIGURACJA SYSTEMU KONFIGURACJA SYSTEMU STRUKTURA MENU INSTALACJA POCZĄTKOWE USTAWIENIA URUCHAMIANIE SYSTEMU REJESTRACJA LOKALIZACJI REJESTRACJA E-MAPY OPCJE MONITOROWANIE SYSTEMU MONITOROWANIE ZDALNY PODGLĄD LOG AKTUALIZACJA SYSTEMU PODGLĄD DANYCH MONITOROWANIE WIDEO POŁĄCZENIE PRZENIEŚ I PUŚĆ OTWARCIE NOWEGO OKNA ( OBSŁUGA POD-MENU ) PANEL STEROWANIA E-MAPA EDYTOR E-MAPY ZARZĄDZANIE E-MAPĄ KONFIGURACJA ZDALNA LOGOWANIE WEB KONFIGURACJA WEB MONITOROWANIE WEB ODTWARZANIE WEB PRZYDATNE FUNCJE PODGLĄD ZDARZEŃ PASEK WYSZUKIWANIA WYSZUKIWANIE PLIKU SERWER ZDARZEŃ SPECYFIKACJA... 37

4 1 1. Wstęp CMS (Central Management System) jest potężnym scentralizowanym zarządzającym rozwiązaniem oferującym użytkownikowi pełną elastyczną kontrolę nad całym systemem przez sieć, składający się z 4 funkcjonalnych modułów, System Monitorujący, Wyświetlany Obraz, E-Mapa i Konfiguracja Systemu. Użytkownik może ustawić automatyczne kopiowanie według kalendarza dla efektywnego gromadzenia dużej ilości danych wideo, a także ma dostęp do pełnego statusu monitorowania systemu takich jak temperatura, użycie CPU, użycie sieci, itp 1.1 Konfiguracja Systemu [Zalecane Ustawienia] Klasyfikacja OS CPU RAM VGA HDD Specyfikacja Windows XP i Vista Intel Core2 DUO 2.4 I więcej 2 GB Minimum 256 MB Minimum 30 MB Minimum [Minimalne Ustawienia] Klasyfikacja OS CPU RAM VGA HDD Specyfikacja Windows XP i Vista Intel Pentium IV 3.0 i więcej 1 GB Minimum 128 MB Minimum 30 MB Minimum 1.2 Konfiguracja Sustemu

5 2 1.3 Struktura Menu Konfiguracja Rejestracja Lokalizacji Rejestracja E-Mapy Opcje Ustawień Menu Główne Monitorowanie Systemu Monitorowanie Systemu Zdalny Podgląd Logów Aktualizacja Systemu Kopiowanie według Kalendarza Monitorowanie Video Tryb Wyświetlania Panel Kontrolny Dodatkowe Funkcje Zarządzanie E-Mapą Wyświetlanie E-Mapy Edytor E-Mapy Zdalna Konfiguracja Konfiguracja Web Monitorowanie Web Odtwarzanie Web Przydatne Funkcje Podgląd Wydarzeń Pasek Wyszukiwania Wyszukiwanie Plików Serwer Zdarzeń

6 3 2. Instalacja Użytkownik może znaleźć plik CMSSetup.exe na CD i kliknąć go aby rozpocząć instalacje programu CMS. Użytkownik może z łatwością zainstalować ten program, czterokrotnie klikając przycisk dalej, jak poniżej. Po kliknięciu przycisku Zakończ jak powyżej, użytkownik znajdzie ikonę CMS utworzoną na pulpicie. Po zakończeniu instalacji, użytkownik może kliknąć tę ikonę aby uruchomić program CMS. Domyślna lokalizacja programu CMS to C:\Program Files jeśli użytkownik nie zmienił jej podczas instalacji.

7 4 3. Początkowe Ustawienia 3.1 Uruchamianie Systemu Kliknij ikonę CMS na pulpicie lub Central Management System z menu Start MS Windows, aby otrzymać okno logowania jak poniżej. Wprowadź prawidłowe ID Użytkownika i Hasło w polu logowania, następnie uruchomi się program CMS. Domyślne hasło dla Administratora to jego brak, pozostaw puste pole. Informacja o Programie Użytkownik może uzyskać informację o wersji CMS klikając ikonę? w prawym górnym rogu głównego okna. 3.2 Rejestracja Lokalizacji Jest to rejestracja danych produktów takich jak DVR, kamera IP i serwer IP w programie CMS, która jest pierwszym krokiem do uruchomienia programu. Kliknij ikonę Rejestracja Lokalizacji ( )w górnym lewym rogu głównego okna aby otworzyć okno Rejestracja Lokalizacji. Użytkownik może w tym oknie zarejestrować nowy DVR lub edytować już istniejące informacje o DVR.

8 5 Kliknij przycisk Wyszukiwanie Urządzeń w oknie Rejestracji Lokalizacji aby otworzyć tabelę Wykrytych Urządzeń, tak jak poniżej. Kliknij ponownie przycisk Wyszukaj w tabeli Wykryte Urządzenia aby uzyskać pełną listę połączonych urządzeń w tym samym środowisku sieciowym. Użytkownik może znaleźć wszystkie urządzenia wykryte przez CMS w tabeli Wykryte Urządzenia. W tej tabeli Użytkownik może uzyskać informacje o tych urządzeniach, takie jak: Status, Nazwa Urządzenia, Informacja o Wersji, Typ Sieci, Adres IP, Adres Mac, Maska Podsieci, Brama, i Wynik. Urządzenia znajdujące się na liście urządzeń w tabeli Wykryte Urządzenia muszą się znajdować w tej samej podsieci, to znaczy muszą być połączone do tego samego rutera sieciowego. Po kliknięciu Ustawienia IP Użytkownik może z łatwością zmienić adres IP zaznaczonego urządzenia przez sieć. Po wyświetleniu listy wszystkich nie zarejestrowanych urządzeń w tabeli, użytkownik może zaznaczyć wybrane urządzenie aby je zarejestrować, klikając myszką na Rejestracja Lokalizacji. Użytkownik może zaznaczyć grupę aby dołączyć do lokalizacji, zmienić nazwę lokalizacji, adres IP lub zmienić hasło i wszystko, co jest dostępne w tym oknie menu. Użytkownik może również z łatwością kliknąć na Nie zarejestrowane Urządzenia na lewym drzewie okna aby wyświetlić wszystkie urządzenia wykryte w tej samej podsieci, lecz jeszcze nie zarejestrowanych przez użytkownika.

9 6 Gdy użytkownik zaznaczy wybrane urządzenie na liście, może on wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszki aby wyświetlić pod-menu do odświeżenia listy zarejestrowanych urządzeń lub informacji sieciowych. Użytkownik może stworzyć, usunąć, lub przesunąć grupę w Menadżerze Grup w menu Rejestracji Lokalizacji. Aby przesunąć lokalizację grupy, użytkownik może kliknąć przycisk strzałki góra/dół z prawej strony okna menu. Aby utworzyć nową grupę, usunąć już istniejącą, lub zmienić nazwę już istniejącej grupy, użytkownik może kliknąć przycisk Dodaj/Modyfikuj/Usuń poniżej okna menu Menadżera Grup jak poniżej.

10 7 Aby przesunąć lokalizację zarejestrowanych urządzeń w górę i dół, użytkownik musi kliknąć przycisk strzałki góra/dół po zaznaczeniu kursorem myszki pozycji zarejestrowanego urządzenia w wybranej grupie. Użytkownik może także usunąć, dodać lub modyfikować zarejestrowane urządzenia w menu Rejestracja Lokalizacji po zaznaczeniu wybranego zarejestrowanego urządzenia w lewym oknie. 3.3 Rejestracja E-Mapy Jest to zarejestrowanie pliku E-Mapy. Użytkownik może kliknąć ikonę Rejestracja E-Mapy ( ). Użytkownik może wybrać plik E-Mapy do zarejestrowania w programie CMS w formacie XML przez kliknięcie myszką na Otwórz w oknie pod-menu, po dodaniu pliku E-Mapy w edytorze E-Mapy. Użytkownik może zaznaczyć Podgląd aby zobaczyć obraz mapy przed otwarciem go.

11 8 Po zapisaniu przez użytkownika pliku E-Mapy w Edytorze E-Mapy, plik ten zapisany zostaje w formacie XML dla uruchomienia zawartego obrazu mapy. 3.4 Opcje Użytkownik może zaznaczyć różne opcje dla CMS w tym menu przez kliknięcie myszką na Opcje ( ). Istnieje 5 grup opcji; Odtwarzanie, Sieć, Zdarzenia, CMS, i Użytkownik Odtwarzanie Szczególnie podczas kopiowania na żywo użytkownik może zaznaczyć format pliku SSF, lub AVI do zapisywania obrazu wideo na lokalnym CMS PC. Po zaznaczeniu formatu SSF, użytkownik musi odtwarzać pliki SSF odpowiednim programem takim jak CMS, RMS, lub BKPlayer.exe

12 9 Aby odtworzyć plik AVI za pomocą WindowMedia lub podobnym programem do odtwarzania AVI, potrzebny jest odpowiedni kodek Sieć Nazwa domeny serwera DDNS to cctv-link.net jest to stała nazwa domeny dla DVR. Użytkownik nie musi zmieniać tej nazwy ani numeru portu, chyba że Użytkownik chce dodać inny typ urządzenia. Serwer synchronizacji czasu jest to adres IP samego CMS PC. Po aktywowaniu Serwer Synch Czasu, czas wszystkich połączonych urządzeń powinien być automatycznie zsynchronizowany przez czas CMS PC. Serwer Synch Czasu oznacza samego CMS PC Zdarzenia Program CMS wysyła powiadomienie, gdy następują zdarzenia na połączonym przez sieć DVR. Użytkownik musi najpierw sprawdzić ustawienie wyjścia DVR w menu Zdalne Powiadomienia w menu DVR.

13 10 Wideo na żywo będzie wyświetlane na ekranie w pojedynczym kanale po stworzeniu zdarzenia, jeśli użytkownik zaznaczy Automatyczne połączenie sensora zdarzeń lokalizacji. W takim przypadku, urządzenie powinno być najpierw zarejestrowane CMS Jest to odstęp czasu dla sprawdzania przez system i ustawień danych log. Zaleca się użytkownikowi zaznaczenie Regularne Sprawdzanie Systemu dla utrzymania aktualnych statusów zarejestrowanych urządzeń, dzięki czemu Użytkownik może zawsze monitorować aktualny status informacji urządzeń, takich jak dynamiczny adres IP, status nagrywania, informacje o zdarzeniach i inne Użytkownik Użytkownik może zdefiniować autoryzację funkcji dla każdej grupy użytkowników: Administrator, Menadżer, Użytkownik i Gość..

14 11 W ustawieniach dostępu użytkownika, kliknij Funkcje Poziomu Użytkownika aby otworzyć menu Ustawienia Funkcji Użytkownika. Użytkownik ma możliwość przyporządkowania każdej funkcji do różnych grup użytkowników aby zdefiniować autoryzację dla każdej grupy użytkowników: administrator, menadżer, użytkownik i gość. Po dokonaniu Ustawienia Dostępu Użytkownika, Użytkownik może dodać nowego użytkownika, usunąć lub modyfikować już istniejącego w menu Dodaj/Usuń..

15 12 4. Monitorowanie Systemu CMS jest systemem administratorskim pomocnym przy efektywnym scaleniu dużej liczby kamer połączonych z wielu cyfrowych rejestratorów wideo przez sieć. CMS składa się z 4 różnych modułów: System Monitorujący, Wyświetlany obraz, E-Mapa i Konfiguracja Systemu. Sekcja System Monitorujący składa się z 4 grup; monitorowanie, zdalny podgląd logów, aktualizacja systemu, i kopiowanie wg. kalendarza. 4.1 Monitorowanie W tej sekcji Użytkownik może zgromadzić wszystkie dostępne informacje wspierane przez urządzenia połączone przez sieć, takie jak nazwa lokalizacji, adres IP, nazwa modelu, zalogowani użytkownicy, użycie CPU, użycie HDD, pamięć systemu, numer połączeń sieciowych użytkowników, użycie pasma sieci, i okres nagrywania. Wszystkie te informacje są wyświetlone w prawym górnym oknie jak poniżej, gdy użytkownik kliknie na nazwę grupy lub na Zarejestrowane Urządzenia w lewym oknie. Dla uzyskania szczegółów dla każdego urządzenia z osobna, użytkownik musi kliknąć nazwę danego urządzenia, aby zgromadzić informacje takie jak wideo, audio, alarm we, przekaźnik, tryb nagrywania, rozdzielczość, nagrywane ramki (fps), HDD, system, urządzenie, wersja, dynamiczny, informacje o urządzeniu i inne.

16 13 Aby zgromadzić pełną kompatybilną informację o urządzeniu, użytkownik musi mieć pewność, że urządzenie ma poprawny i najnowszy firmware wspierany przez CMS. Pierwsza sekcja z Monitoring Systemu dla wybranego urządzenia pokazuje informacje o statusie wszystkich kamer: kamera, sensor, przekaźnik, tryb nagrywania, rozdzielczość nagrywania, i audio wł/wył na kamerę. Użytkownik może sprawdzić czy wybrane kamery nagrywają czy nie nagrywają, czy sensor jest włączony czy nie, jaki jest tryb nagrywania dla każdej kamery, z jaką rozdzielczością nagrywają (CIF /2CIF /D1), lub czy audio jest włączone lub wyłączone. Druga sekcja z Monitoring Systemu pokazuje informacje o HDD zainstalowanym w DVR. Użytkownik może na bieżąco sprawdzić pojemność każdego dysku, zajęte miejsce w procentach, temperaturę, i typ formatu HDD w poniższej tabeli. The Trzecia sekcja z Monitoring Systemu pokazuje informacje o systemie. Podaje ogólne informacje o systemie, rodzaj CPU, prędkość CPU, pamięć systemu, adres MAC, i rodzaj urządzenia. Czwarta sekcja z Monitoring Systemu pokazuje informacje o sprzęcie H/W i programie S/W. Użytkownik może sprawdzić wersje S/W i H/W oaz nazwę modelu.

17 14 Piąta sekcja z Monitoring Systemu jest informacją sieciową dla urządzeń połączonych z CMS. Ostatnia sekcja z Monitoring Systemu pokazuje ogólne informacje o urządzeniu. Urządzeniem może być cyfrowy rejestrator wideo, strumień wideo, lub kamera IP połączona do CMS. Ta sekcja pokazuje sygnał wideo, kodek dla wideo i audio, liczbę kamer, sensor, przekaźnik, połączenie audio i sieciowe, a także pasmo sieci zajmowane przez samo urządzenie. 4.2 Zdalny Podgląd Log W tej sekcji, użytkownik może zgromadzić wszystkie zdarzenia i listę logów powiązania systemu według daty. Istnieją 4 różne rodzaje informacji log; system, zdarzenia, i sieć.

18 Aktualizacja Systemu Aktualizacja Systemu pomaga administratorowi w łatwy sposób aktualizować wszystkie wybrane urządzenia nowym firmwarem jednym kliknięciem po przez sieć. Użytkownik może zaznaczyć Folder do wskazania odpowiedniego firmware i kliknąć przycisk Aktualizuj aby aktualizować po zaznaczeniu urządzenia przez użytkownika. Użytkownik musi sprawdzić bieżącą wersje S/W i H/W wyświetloną w tabeli przed aktualizacją. 4.4 Kopiowanie Danych Kopiowanie Danych umożliwia administratorowi archiwizowanie danych wideo i audio przez sieć podczas przeciągania danych z zaznaczonego urządzenia. Użytkownik może zdefiniować w tym menu kalendarz kopiowania i okres daty kopiowania dla każdego urządzenia.

19 16 Czas wykonania archiwizowania w tej sekcji oznacza, że CMS zacznie kopiować dane w wyznaczonym czasie kalendarza. Użytkownik musi zapewnić wystarczające pasmo sieci dla dużej liczby kopiowanych danych przez sieć. Kopiowanie przez sieć zależy od kondycji LAN.

20 17 5. Monitorowanie Video Jest to główne okno, gdzie użytkownik monitoruje na żywo i odtwarza każdy kanał kamery niezależnie w oknie, maksymalnie 36 kanałów. 5.1 Połączenie Przenieś i Puść Użytkownik może w łatwy sposób przenieść i puścić myszką kamerę, aby otworzyć wideo w pustym kanale dla trybu na żywo i odtwarzania. Po zaznaczeniu trybu Na żywo lub Odtwarzanie z lewej strony pod-menu, użytkownik może zaznaczyć i przeciągnąć indywidualny kanał wideo lub całą grupę wideo i upuścić ją na pusty kanał jeśli użytkownik chce monitorować lub odtwarzać. Jeśli jest to tryb Odtwarzania, użytkownik może znaleźć pasek czasu wideo w różnych kolorach zależnie od trybu nagrywania w Pasku wyszukiwania. Użytkownik może zmienić pozycję pionowy pasek za pomocą myszki kontrolować odtwarzanie w przód i w tył dla różnych czasów wyszukiwania. Lub, użytkownik może zaznaczyć wybraną datę w kalendarzu i wtedy przeciągnąć i upuścić kanał wideo lub wprowadzić urządzenie do odtwarzania.

21 18 W trybie odtwarzania, użytkownik może dopasować odstęp czasu w pasku wyszukiwania dla uzyskania bardziej efektywnego wyszukiwania obrazu przez klikanie w pasku wyszukiwania. Użytkownik musi upewnić się otwierając Pasek Wyszukiwania w dole głównego ekranu, i zaznaczyć Odtwarzanie z prawej strony głównego ekranu w zamawianiu odtwarzania VOD. 5.2 Otwarcie Nowego Okna (Obsługa pod-menu) Pod-menu jest tworzone przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki jak poniżej. Użytkownik może otworzyć kolejne okno 36 kanałowe w pod-menu klikając myszką Otwórz w nowym oknie. Umożliwia to użytkownikowi uzyskanie wielu okien aż do 4 różnych nowych okien każdy maksymalnie z 36 kanałów na okno, użyteczne w przypadku użycia kilku monitorów. Użytkownik może przenieść myszką to okno na inny monitor, jeśli użytkownik posiada kilka monitorów.

22 19 Lub, użytkownik może rozmieścić wszystkie okna na pojedynczym monitorze klikając myszką na rogu ekranu. w prawym górnym Jeśli użytkownik chce uzyskać tryb pełnoekranowy, może kliknąć ikonę 4- strzałkę ( )w prawym górnym rogu ekranu. Aby powrócić do oryginalnego trybu, użytkownik może nacisnąć klawisz ESC na klawiaturze PC. Użytkownik może zainstalować kilka monitorów, aby przenieść nowe okna monitorowania na inne monitory przeciągając je myszką.

23 20 Dla uzyskania połączenia z wieloma monitorami, użytkownik musi połączyć je przez dystrybutor VGA połączony do serwera CMS. Tryb ekranu kaskadowy jest przeznaczony dla wielomonitorowego systemu monitorowania w tym samym czasie, podczas gdy tryb pełnoekranowy jest przeznaczony dla pojedynczego monitora dużego rozmiaru. Teoretycznie, program CMS wspiera do 180 kanałów monitorowanych w tym samym czasie. Aczkolwiek, uzyskanie maksymalnej liczby kanałów zależne jest od wydajności PC, sieci jak i samego programu. 5.3 Panel Sterowania Użytkownik ma możliwość pełnej kontroli połączonych kanałów wideo w panelu zlokalizowanym z prawej strony głównego okna, takich jak tryb ekranu, odtwarzanie, kopiowanie, drukowanie, przekaźnik, sensor, PTZ, Filtr obrazu, i inne Połączenie Użytkownik może zaznaczyć tryb Na żywo lub Odtwarzanie przed połączeniem wideo. Kiedy użytkownik chce przełączyć z trybu na żywo do trybu odtwarzania, wtedy niech wybierze Odtwarzanie z prawej strony i Pasek wyszukiwania poniżej głównego ekranu. Następnie, powinien przeciągnąć zaznaczony kanał wideo i upuścić w tym samym lub pustym kanale.

24 21 Użytkownik może też otworzyć panel pod-menu przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki, i wybranie w menu Przejdź do Na Żywo lub Przejdź do Odtwarzanie, i Pasek wyszukiwania poniżej przed przeciągnięciem i upuszczeniem kanałów. Użytkownik musi na nowo przeciągnąć i upuścić ponownie kanał, jeśli chce przełączyć tryb na żywo do odtwarzanie lub odwrotnie Informacje W tej sekcji użytkownik może otrzymać pewne użyteczne informacje wideo i audio. Przez przewijanie w dół, użytkownik może znaleźć średnią prędkość klatek transmisji, średnią prędkość bitów w Kbps, nazwę lokalizacji, adres IP, numer kanału kamery, typ wideo, rozdzielczość nagrywania, prędkość próbkowania audio, i kodek audio. Średnia prędkość bitów jest wyliczona w Kbps. Użytkownik musi podzielić tę prędkość bitów przez 8 i przez średnią FPS aby uzyskać średnią wielkość pliku na ramkę Odtwarzanie Użytkownik może zaznaczyć tryb ekranu; pojedynczy, 4, 9, 13, 16, 21, 24, i 36 podział trybu ekranu. Przycisk Prędkość odtwarzania funkcjonuje w trybie odtwarzania wideo gdy użytkownik zaznaczy kanał VOD. Synchronizacja wszystkich kanałów jest to czas synchronizacji wielu kanałów podczas gdy użytkownik przesuwa pionową czerwoną linię w menu Paska wyszukiwania. Użytkownik musi zaznaczyć Synchronizacja wszystkich kanałów aby odtwarzać wszystkie kanały w tym samym czasie.

25 22 Ponadto zaznaczenie Synchronizacja wszystkich kanałów w trybie pojedynczego kanału będzie odtwarzany obraz przez zaznaczenie przez użytkownika czerwonego paska w menu Paska wyszukiwania. Użytkownik musi zaznaczyć Synchronizacja Wszystkich Kanałów, aby odtwarzać wiele kanałów w tym samym czasie, gdy użytkownik przesunie czerwony pionowy pasek w polu Paska wyszukiwania. Przycisk ikona kamery ( )służy do robienia zrzutu bieżącego ekranu do pliku JPG lub BMP zależnie od ustawień użytkownika. Użytkownik może zmienić ścieżkę zapisu (folder) lub format zapisywanego obrazu w Opcjach Odtwarzania CMS. Po kliknięciu ikony kamery, obraz jest zapisywany z nazwą daty i czasu obrazu nagrywanego przez DVR w trybie odtwarzania lub przechwyconego przez CMS w trybie na żywo. Na przykład, jeśli plik nazywa się AM.jpg, oznacza to że obraz był nagrany o 11:39 i 49 sekund rano (AM), 15 maja 2008 roku. Pierwsze cztery znaki oznaczają Rok, następne 2 znaki to Miesiąc, następne 2 znaki to Dzień, następne 2 znaki to Czas/Godzina, następne 2 znaki to Czas/Minuta, następne 2 znaki to Czas/Sekunda, i ostatnie 2 znaki to (AM) rano lub (PM) wieczorem. Ikona szkło powiększające ( )oznacza powiększenie i zmniejszenie obrazu zaznaczonego kanału wideo lub obrazu JPG/BMP, lub ruchomego wideo (Odtwarzania lub Na żywo). Użytkownik może powiększyć obraz klikając prawym przyciskiem myszki, lub pomniejszyć klikając lewym przyciskiem myszki. Użytkownik może pozostawić powiększony obraz po ponownym kliknięciu ikony szkła powiększającego.

26 23 Przycisk ikona drukarki ( )służy do drukowania na papierze lub do pliku PDF przechwyconego obrazu. Rozmiar obrazu do wydruku będzie wynosił tyle samo co oryginalna rozdzielczość nagrywanego/transmitowanego obrazu; 1CIF, 2CIF, lub 4CIF/D1. Na wydruku znajdować się będą informacje nagrywania takie jak; data, czas, numer kanału i nazwa kamery. Przycisk ikona filmu ( )służy do bieżącego nagrywania wideo na żywo na lokalny PC na którym zainstalowany jest CMS. Użytkownik może zaznaczyć format pliku SSF lub AVI w menu opcji programu CMS. Domyślny folder do którego zapisywane są wideoklipy programu CMS to ArchiveData na C:\. Użytkownik może zmienić ścieżkę zapisu w opcjach menu programu CMS. Aby odtworzyć ten wideoklip w formacie AVI, użytkownik może odtworzyć go przez popularny Windows Media Player przez kliknięcie nazwy pliku. Funkcja Lokalne zapisywanie pliku jest dostępna tylko w trybie monitorowania Na żywo. Pliki w formacie AVI są odtwarzane przez Windows Media Player, przez PC który posiada niezbędny kodek o nazwie Xvid. Skontaktuj się z administratorem lub producentem, jeśli użytkownik PC nie posiada kodeka Xvid. Aby odtworzyć wideoklip w formacie SSF, użytkownik musi otworzyć ten plik za pomocą programu CMS lub BKPlayer.exe.

27 24 Program BKPlayer.exe jest programem uruchamialnym jednym kliknięciem i jest instalowany automatycznie na tym samym PC na którym użytkownik instalował CMS lub RMS. Ewentualnie użytkownik może otrzymać ten uruchamialny program z DVR podczas archiwizacji wideoklipu przez pendrive USB CD/DVD z DVR bezpośrednio. Użytkownik może także odtworzyć wideoklip SSF w programie CMS. Użytkownik powinien kliknąć Wyszukaj plik u dołu głównego okna CMS, i wyszukać wideoklip w drzewie wyszukiwania w lewym dolnym rogu głównego okna. Następnie użytkownik powinien odszukać informacje w pustym oknie poniżej, takie jak nazwa pliku, czas nagrywania, numer kanału, i ścieżka foldera. Przycisk ikona ruchu ( )służy do włączenia/wyłączenia funkcji interlacing/de-interlacing. Poprawia jakość obrazu w szczególności o rozdzielczości 720x480 D1/4CIF. W De-interelacing, ruchomy obraz staje się wyraźniejszy, szczególnie gdy obiekt przesuwa się w lewo lub w prawo, podczas gdy stały obraz (jak na rys. poniżej) staje się gruboziarnisty, szczególnie linie krawędzi.

28 25 W Interlacing, stały obraz (jak na rysunku poniżej) staje się wyrazistszy, szczególnie linie krawędzi, podczas gdy ruchomy obraz staje się gruboziarnisty/nierówny, szczególnie gdy obiekt przesuwa się w lewo lub w prawo. Użytkownicy sami włączają lub wyłączają funkcję De-interlacing aby uzyskać lepszą jakość obrazu zależnie od ruchomego lub stałego obrazu w rozdzielczości 720x PTZ W menu PTZ, użytkownik może obsługiwać kamerę PTZ kamerę za pomocą muszką, takie funkcje jak panorama/pochylenie/zbliżenie/preset/tura inne funkcje wspierane przez kamerę. Użytkownik musi ustawić najpierw prawidłowy protokół PTZ. Funkcje Panorama/Pochył/Zbliżenie są w pełni kontrolowane przez kliknięcie myszką, pod nazwą Wirtualny dżojstik. Umieść wskaźnik myszki w centrum ekranu, i klikaj prawym przyciskiem myszki aby przesunąć kamerę w 4 różnych kierunkach; w górę, w dół, w lewo, lub w prawo, klikaj przez jakiś czas prawym przyciskiem myszki. Kamera PTZ będzie przesuwała się zgodnie z kierunkiem przesuwanego wskaźnika myszki przez użytkownika w tym samym czasie. Aby zbliżyć lub oddalić, użytkownik może kręcić kółkiem myszki w górę i dół.

29 26 Użytkownik powinien używać Wirtualnego dżojstika za pomocą zwykłej myszki aby przesunąć góra/dół/lewo/prawo kamerę PTZ jak i zbliżyć i oddalić Przekaźniki Użytkownik może wyłączyć/włączyć połączenie przekaźnika za pomocą myszki klikając na każdą ikonę przekaźnika kanału. Normalnie są dostępne 4 wyjścia przekaźników w podstawowym DVR Filtr Użytkownik może zmienić różne właściwości wyświetlanego obrazu, takie jak jasność, kontrast, szarość, krawędź i inne.

30 27 6. E-Mapa Funkcja E-Mapy pomaga administratorowi przeglądać zintegrowany układ CCTV i kontrolować graficznie połączone urządzenia. 6.1 Edytor E-Mapy Aby zarejestrować plik jako mapę w programie CMS, użytkownik musi najpierw otworzyć przyciskiem ( mapy. ) Edycja pliku Po otwarciu okna Edytora E-Mapy, kliknij ikonę nowa mapa ( )aby stworzyć nowe źródło mapy w formacie JPG lub BMP. Docelowy plik obrazu w JPG/BMP będzie przetworzony w tym edytorze do stworzenia pliku E-Mapa w formacie XML.

31 28 Użytkownik może powiększyć rozmiar Edytora E-Mapy przez podwójne kliknięcie myszką na czarnym poziomym pasku u góry okna. Format pliku pełnego obrazu E-Mapy powinien być zapisany w formacie XML. Zatem, użytkownik musi kliknąć ikonę Otwórz XML u góry okna aby otworzyć bieżący plik E-Mapy w oknie edytora w celu dokonania modyfikacji. Po otwarciu bieżącego pliku obrazu, użytkownik musi kliknąć ikonę Rejestracja Lokalizacji ( )aby zarejestrować istniejące urządzenie (DVR lub urządzenie IP) do połączenia z E-Mapą. Następnie użytkownik powinien zaznaczyć Dodaj Lokalizacje u dołu wyświetlonego okna aby wprowadzić konieczne informacje sieciowe i o urządzeniu.

32 29 Użytkownik musi wprowadzić prawidłowe informacje o urządzeniu takie jak adres IP, ID, Hasło, Numer Portu i inne. Numer kamery, przekaźnika i czujnika jest numerem (ikoną) każdego urządzenia do stworzenia w edycji E-Mapy. Po kliknięciu Dodaj użytkownik znajdzie wszystkie stworzone ikony urządzeń w lewym oknie w Edytorze E-Mapy. W tej sekcji, użytkownik może w łatwy sposób przeciągnąć i upuścić każdą ikonę urządzenia na główny obraz mapy

33 30 Użytkownik może uzyskać zarejestrowane informacje dla każdego urządzenia w lewym dolnym rogu okna, po kliknięciu na ikonę urządzenia. Po zakończeniu tworzenia e-mapy składającej się z różnych urządzeń, użytkownik powinien zapisać ją w formacie XML klikając myszką na ikonę ( ). Po zamknięciu okna edytora E-Mapy, użytkownik powinien kliknąć ikonę Rejestracja E-Mapy aby dokończyć rejestrację pliku E-Mapy w programie CMS Zarządzanie E-Mapą Po pomyślnej rejestracji zaznaczonego pliku e-mapy, użytkownik może uzyskać wszystkie zarejestrowane informacje po prawej stronie okna głównego ekranu, i pełny widok e-mapy na głównym ekranie. Użytkownik może kliknąć na ikonę kamery aby zobaczyć podgląd na żywo z kamery, i kliknąć na szary pasek u góry okna aby powiększyć rozmiar okna. Istnieją 3 różne rozmiary wyświetlanego okna; mały, średni, i duży.

34 31 Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszki aby wyświetlić pod-menu, i następnie kliknąć menu Otwórz w Nowym Ok.nie aby stworzyć nowe okno e-mapy, które musi zostać wypełnione. Następnie Użytkownik może przesunąć to nowe okno na inny monitor aby przydzielić widok tej e-mapy na oddzielnym monitorze, który jest podłączony do serwera CMS.

35 32 7. Konfiguracja Zdalna W sekcji Konfiguracja Zdalna, znajdują się trzy kategorie: Web Konfiguracja, Web Monitorowanie, i Web Odtwarzanie. 7.1 Logowanie Web Użytkownik musi poprać plik Active-X z DVR i zainstalować go na stacji roboczej PC, przed otrzymaniem okna logowania. Aby pobrać plik Active-X z DVR bez żadnego problemu, w Ustawieniach Zabezpieczeń przeglądarki IE muszą być dokonane odpowiednie zmiany. W menu IE zaznacz Narzędzia > Opcje Internetowe > Zabezpieczenia > Internet > Pozim niestandardowy i włącz ustawienia Active-X jak na rysunku poniżej. Po wprowadzeniu zmian, pobierz plik Active-X, następnie uzyskasz stronę logowania jak na rysunku poniżej. Domyślne ID Użytkownika i Hasło to admin i 1234.

36 Konfiguracja Web Po zalogowaniu poprawnym ID i hasłem, użytkownik może dokonać różnych ustawień w oknie Konfiguracja Web, jak poniżej. Konfiguracja Web jest dostępna dla konta admin. [ Menu Web Konfiguracja ] Główny Podział SYSTEM URZĄDZENIA NAGRYWANIE SIEĆ SZYBKIE USTAWIENIA Podgrupy INFORMACJA O SYSTEMIE UŻYTKOWNIK USTAWIENIA FABRYCZNE RESTART SYSTEMU KAMERA AUDIO WE-ALARMOWE DETEKTOR RUCHU DODATKOWE ALARMY KAMERA KALENDARZ SIEĆ DDNS POWIADOMIENIA SZYBKIE USTAWIENIA

37 34 W sekcji Konfiguracja Zdalna, użytkownik nie może zmieniać ustawień daty i czasu, informacji o systemie, wyświetlanej rozdzielczości, i informacji sieciowych. <Restart Systemu> umożliwia użytkownikowi restart systemu bez zapisania zmian w ustawieniach. Użytkownik może użyć tej funkcji gdy system/sieć pracuje niepoprawnie i ponownie połączyć. Jednakże, numer IP przydzielony systemowi może zostać zmieniony w przypadku trybu DHCP. 7.3 Monitorowanie Web Po zalogowaniu, zaznacz którekolwiek zarejestrowane urządzenie, które chcesz oglądać Użytkownik może uzyskać monitorowanie Web klikając przycisk MONITOROWANIE WEB w prawym górnym rogu okna. Aby uzyskać połączenie z DVR, użytkownik musi zaznaczyć numer kanału lub zaznaczyć WSZYSTKIE KANAŁY jak poniżej, i następnie kliknąć przycisk POŁĄCZ. 7.4 Odtwarzanie Web Użytkownik może zdalnie odtwarzać obraz z DVR klikając przycisk ODTWARZANIE w prawym górnym rogu okna. Aby uzyskać połączenie z DVR, użytkownik musi zaznaczyć numer kanału lub zaznaczyć WSZYSTKIE KANAŁY jak poniżej, i następnie kliknąć przycisk POŁĄCZ.

38 35 8. Przydatne Funkcje 8.1 Podgląd Zdarzeń [Log Zdarzeń] Podgląd zdarzeń odbiera historię zdarzeń występującą na zdalnej lokalizacji serwera zdarzeń, i wyświetla pełne informacje takie jak nazwa lokalizacji, adres IP, kamera #, szczegóły zdarzenia i czas zdarzenia. Zatem, użytkownik może wyszukiwać historię zapisów zdarzeń na zdalnej lokalizacji według daty i czasu. [Log Systemowy ] Poprzez użycie podglądu logów systemowych, użytkownik może przeszukiwać historię logów systemowych występujących na serwerze CMS takie jak: zalogowanie, wylogowanie, opcje ustawień, rejestracja użytkownika, rejestracja lokalizacji. [ Podgląd Logów Zdarzeń ] [ Podgląd Logów Systemu] 8.2 Pasek Wyszukiwania Proszę patrzeć w sekcji 5.1. Połączenie Przeciągnij i Puść. 8.3 Wyszukiwanie Pliku Użytkownik może wyszukiwać pliki wideo SSf i pliki zdjęć (BMP i JPG) przechowywane na serwerze CMS.

39 36 9. Serwer Zdarzeń Serwer Zdarzeń jest wbudowany w główny program CMS i jest automatycznie instalowany wraz z instalacją programu CMS. Po zainstalowaniu, uruchamia się podczas startu systemu operacyjnego Windows i monitoruje w sposób ciągły zdarzenia zdalnych lokalizacji. Po każdym zdarzeniu, dostarcza pełną informację do programu CMS lub przechowuje je aż serwer CMS odbierze je z zdalnej lokalizacji. Użytkownik może dokonać pełnych ustawień klikając przycisk Opcje w prawym dolnym rogu okna, takie jak szczegóły zdarzeń, lista wyświetleń pop-up, zapisywanie zdarzeń itp. Użytkownik może zminimalizować okno Serwera Zdarzeń do pola Tray Windows lub otworzyć/wyjść klikając prawym przyciskiem myszki na ikonie tray jak poniżej.

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Strona 2 Spis Treści: 1. Wprowadzenie....5 2. Ogólne informacje o instalacji......7 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo