CMS Centralny System Zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMS Centralny System Zarządzania"

Transkrypt

1 CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 CMS Centralny System Zarządzania Instrukcja Użytkownika Edycja : 20 Sierpnia 2008 Dziękujemy Dziękujemy za zakup!! Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z podręcznikiem użytkownika i zachowaj go do wglądu. Treść tej instrukcji jest chroniona prawami autorskimi I prawami dotyczącymi oprogramowania komputerowego.

2

3 Spis treści 1. WSTĘP KONFIGURACJA SYSTEMU KONFIGURACJA SYSTEMU STRUKTURA MENU INSTALACJA POCZĄTKOWE USTAWIENIA URUCHAMIANIE SYSTEMU REJESTRACJA LOKALIZACJI REJESTRACJA E-MAPY OPCJE MONITOROWANIE SYSTEMU MONITOROWANIE ZDALNY PODGLĄD LOG AKTUALIZACJA SYSTEMU PODGLĄD DANYCH MONITOROWANIE WIDEO POŁĄCZENIE PRZENIEŚ I PUŚĆ OTWARCIE NOWEGO OKNA ( OBSŁUGA POD-MENU ) PANEL STEROWANIA E-MAPA EDYTOR E-MAPY ZARZĄDZANIE E-MAPĄ KONFIGURACJA ZDALNA LOGOWANIE WEB KONFIGURACJA WEB MONITOROWANIE WEB ODTWARZANIE WEB PRZYDATNE FUNCJE PODGLĄD ZDARZEŃ PASEK WYSZUKIWANIA WYSZUKIWANIE PLIKU SERWER ZDARZEŃ SPECYFIKACJA... 37

4 1 1. Wstęp CMS (Central Management System) jest potężnym scentralizowanym zarządzającym rozwiązaniem oferującym użytkownikowi pełną elastyczną kontrolę nad całym systemem przez sieć, składający się z 4 funkcjonalnych modułów, System Monitorujący, Wyświetlany Obraz, E-Mapa i Konfiguracja Systemu. Użytkownik może ustawić automatyczne kopiowanie według kalendarza dla efektywnego gromadzenia dużej ilości danych wideo, a także ma dostęp do pełnego statusu monitorowania systemu takich jak temperatura, użycie CPU, użycie sieci, itp 1.1 Konfiguracja Systemu [Zalecane Ustawienia] Klasyfikacja OS CPU RAM VGA HDD Specyfikacja Windows XP i Vista Intel Core2 DUO 2.4 I więcej 2 GB Minimum 256 MB Minimum 30 MB Minimum [Minimalne Ustawienia] Klasyfikacja OS CPU RAM VGA HDD Specyfikacja Windows XP i Vista Intel Pentium IV 3.0 i więcej 1 GB Minimum 128 MB Minimum 30 MB Minimum 1.2 Konfiguracja Sustemu

5 2 1.3 Struktura Menu Konfiguracja Rejestracja Lokalizacji Rejestracja E-Mapy Opcje Ustawień Menu Główne Monitorowanie Systemu Monitorowanie Systemu Zdalny Podgląd Logów Aktualizacja Systemu Kopiowanie według Kalendarza Monitorowanie Video Tryb Wyświetlania Panel Kontrolny Dodatkowe Funkcje Zarządzanie E-Mapą Wyświetlanie E-Mapy Edytor E-Mapy Zdalna Konfiguracja Konfiguracja Web Monitorowanie Web Odtwarzanie Web Przydatne Funkcje Podgląd Wydarzeń Pasek Wyszukiwania Wyszukiwanie Plików Serwer Zdarzeń

6 3 2. Instalacja Użytkownik może znaleźć plik CMSSetup.exe na CD i kliknąć go aby rozpocząć instalacje programu CMS. Użytkownik może z łatwością zainstalować ten program, czterokrotnie klikając przycisk dalej, jak poniżej. Po kliknięciu przycisku Zakończ jak powyżej, użytkownik znajdzie ikonę CMS utworzoną na pulpicie. Po zakończeniu instalacji, użytkownik może kliknąć tę ikonę aby uruchomić program CMS. Domyślna lokalizacja programu CMS to C:\Program Files jeśli użytkownik nie zmienił jej podczas instalacji.

7 4 3. Początkowe Ustawienia 3.1 Uruchamianie Systemu Kliknij ikonę CMS na pulpicie lub Central Management System z menu Start MS Windows, aby otrzymać okno logowania jak poniżej. Wprowadź prawidłowe ID Użytkownika i Hasło w polu logowania, następnie uruchomi się program CMS. Domyślne hasło dla Administratora to jego brak, pozostaw puste pole. Informacja o Programie Użytkownik może uzyskać informację o wersji CMS klikając ikonę? w prawym górnym rogu głównego okna. 3.2 Rejestracja Lokalizacji Jest to rejestracja danych produktów takich jak DVR, kamera IP i serwer IP w programie CMS, która jest pierwszym krokiem do uruchomienia programu. Kliknij ikonę Rejestracja Lokalizacji ( )w górnym lewym rogu głównego okna aby otworzyć okno Rejestracja Lokalizacji. Użytkownik może w tym oknie zarejestrować nowy DVR lub edytować już istniejące informacje o DVR.

8 5 Kliknij przycisk Wyszukiwanie Urządzeń w oknie Rejestracji Lokalizacji aby otworzyć tabelę Wykrytych Urządzeń, tak jak poniżej. Kliknij ponownie przycisk Wyszukaj w tabeli Wykryte Urządzenia aby uzyskać pełną listę połączonych urządzeń w tym samym środowisku sieciowym. Użytkownik może znaleźć wszystkie urządzenia wykryte przez CMS w tabeli Wykryte Urządzenia. W tej tabeli Użytkownik może uzyskać informacje o tych urządzeniach, takie jak: Status, Nazwa Urządzenia, Informacja o Wersji, Typ Sieci, Adres IP, Adres Mac, Maska Podsieci, Brama, i Wynik. Urządzenia znajdujące się na liście urządzeń w tabeli Wykryte Urządzenia muszą się znajdować w tej samej podsieci, to znaczy muszą być połączone do tego samego rutera sieciowego. Po kliknięciu Ustawienia IP Użytkownik może z łatwością zmienić adres IP zaznaczonego urządzenia przez sieć. Po wyświetleniu listy wszystkich nie zarejestrowanych urządzeń w tabeli, użytkownik może zaznaczyć wybrane urządzenie aby je zarejestrować, klikając myszką na Rejestracja Lokalizacji. Użytkownik może zaznaczyć grupę aby dołączyć do lokalizacji, zmienić nazwę lokalizacji, adres IP lub zmienić hasło i wszystko, co jest dostępne w tym oknie menu. Użytkownik może również z łatwością kliknąć na Nie zarejestrowane Urządzenia na lewym drzewie okna aby wyświetlić wszystkie urządzenia wykryte w tej samej podsieci, lecz jeszcze nie zarejestrowanych przez użytkownika.

9 6 Gdy użytkownik zaznaczy wybrane urządzenie na liście, może on wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszki aby wyświetlić pod-menu do odświeżenia listy zarejestrowanych urządzeń lub informacji sieciowych. Użytkownik może stworzyć, usunąć, lub przesunąć grupę w Menadżerze Grup w menu Rejestracji Lokalizacji. Aby przesunąć lokalizację grupy, użytkownik może kliknąć przycisk strzałki góra/dół z prawej strony okna menu. Aby utworzyć nową grupę, usunąć już istniejącą, lub zmienić nazwę już istniejącej grupy, użytkownik może kliknąć przycisk Dodaj/Modyfikuj/Usuń poniżej okna menu Menadżera Grup jak poniżej.

10 7 Aby przesunąć lokalizację zarejestrowanych urządzeń w górę i dół, użytkownik musi kliknąć przycisk strzałki góra/dół po zaznaczeniu kursorem myszki pozycji zarejestrowanego urządzenia w wybranej grupie. Użytkownik może także usunąć, dodać lub modyfikować zarejestrowane urządzenia w menu Rejestracja Lokalizacji po zaznaczeniu wybranego zarejestrowanego urządzenia w lewym oknie. 3.3 Rejestracja E-Mapy Jest to zarejestrowanie pliku E-Mapy. Użytkownik może kliknąć ikonę Rejestracja E-Mapy ( ). Użytkownik może wybrać plik E-Mapy do zarejestrowania w programie CMS w formacie XML przez kliknięcie myszką na Otwórz w oknie pod-menu, po dodaniu pliku E-Mapy w edytorze E-Mapy. Użytkownik może zaznaczyć Podgląd aby zobaczyć obraz mapy przed otwarciem go.

11 8 Po zapisaniu przez użytkownika pliku E-Mapy w Edytorze E-Mapy, plik ten zapisany zostaje w formacie XML dla uruchomienia zawartego obrazu mapy. 3.4 Opcje Użytkownik może zaznaczyć różne opcje dla CMS w tym menu przez kliknięcie myszką na Opcje ( ). Istnieje 5 grup opcji; Odtwarzanie, Sieć, Zdarzenia, CMS, i Użytkownik Odtwarzanie Szczególnie podczas kopiowania na żywo użytkownik może zaznaczyć format pliku SSF, lub AVI do zapisywania obrazu wideo na lokalnym CMS PC. Po zaznaczeniu formatu SSF, użytkownik musi odtwarzać pliki SSF odpowiednim programem takim jak CMS, RMS, lub BKPlayer.exe

12 9 Aby odtworzyć plik AVI za pomocą WindowMedia lub podobnym programem do odtwarzania AVI, potrzebny jest odpowiedni kodek Sieć Nazwa domeny serwera DDNS to cctv-link.net jest to stała nazwa domeny dla DVR. Użytkownik nie musi zmieniać tej nazwy ani numeru portu, chyba że Użytkownik chce dodać inny typ urządzenia. Serwer synchronizacji czasu jest to adres IP samego CMS PC. Po aktywowaniu Serwer Synch Czasu, czas wszystkich połączonych urządzeń powinien być automatycznie zsynchronizowany przez czas CMS PC. Serwer Synch Czasu oznacza samego CMS PC Zdarzenia Program CMS wysyła powiadomienie, gdy następują zdarzenia na połączonym przez sieć DVR. Użytkownik musi najpierw sprawdzić ustawienie wyjścia DVR w menu Zdalne Powiadomienia w menu DVR.

13 10 Wideo na żywo będzie wyświetlane na ekranie w pojedynczym kanale po stworzeniu zdarzenia, jeśli użytkownik zaznaczy Automatyczne połączenie sensora zdarzeń lokalizacji. W takim przypadku, urządzenie powinno być najpierw zarejestrowane CMS Jest to odstęp czasu dla sprawdzania przez system i ustawień danych log. Zaleca się użytkownikowi zaznaczenie Regularne Sprawdzanie Systemu dla utrzymania aktualnych statusów zarejestrowanych urządzeń, dzięki czemu Użytkownik może zawsze monitorować aktualny status informacji urządzeń, takich jak dynamiczny adres IP, status nagrywania, informacje o zdarzeniach i inne Użytkownik Użytkownik może zdefiniować autoryzację funkcji dla każdej grupy użytkowników: Administrator, Menadżer, Użytkownik i Gość..

14 11 W ustawieniach dostępu użytkownika, kliknij Funkcje Poziomu Użytkownika aby otworzyć menu Ustawienia Funkcji Użytkownika. Użytkownik ma możliwość przyporządkowania każdej funkcji do różnych grup użytkowników aby zdefiniować autoryzację dla każdej grupy użytkowników: administrator, menadżer, użytkownik i gość. Po dokonaniu Ustawienia Dostępu Użytkownika, Użytkownik może dodać nowego użytkownika, usunąć lub modyfikować już istniejącego w menu Dodaj/Usuń..

15 12 4. Monitorowanie Systemu CMS jest systemem administratorskim pomocnym przy efektywnym scaleniu dużej liczby kamer połączonych z wielu cyfrowych rejestratorów wideo przez sieć. CMS składa się z 4 różnych modułów: System Monitorujący, Wyświetlany obraz, E-Mapa i Konfiguracja Systemu. Sekcja System Monitorujący składa się z 4 grup; monitorowanie, zdalny podgląd logów, aktualizacja systemu, i kopiowanie wg. kalendarza. 4.1 Monitorowanie W tej sekcji Użytkownik może zgromadzić wszystkie dostępne informacje wspierane przez urządzenia połączone przez sieć, takie jak nazwa lokalizacji, adres IP, nazwa modelu, zalogowani użytkownicy, użycie CPU, użycie HDD, pamięć systemu, numer połączeń sieciowych użytkowników, użycie pasma sieci, i okres nagrywania. Wszystkie te informacje są wyświetlone w prawym górnym oknie jak poniżej, gdy użytkownik kliknie na nazwę grupy lub na Zarejestrowane Urządzenia w lewym oknie. Dla uzyskania szczegółów dla każdego urządzenia z osobna, użytkownik musi kliknąć nazwę danego urządzenia, aby zgromadzić informacje takie jak wideo, audio, alarm we, przekaźnik, tryb nagrywania, rozdzielczość, nagrywane ramki (fps), HDD, system, urządzenie, wersja, dynamiczny, informacje o urządzeniu i inne.

16 13 Aby zgromadzić pełną kompatybilną informację o urządzeniu, użytkownik musi mieć pewność, że urządzenie ma poprawny i najnowszy firmware wspierany przez CMS. Pierwsza sekcja z Monitoring Systemu dla wybranego urządzenia pokazuje informacje o statusie wszystkich kamer: kamera, sensor, przekaźnik, tryb nagrywania, rozdzielczość nagrywania, i audio wł/wył na kamerę. Użytkownik może sprawdzić czy wybrane kamery nagrywają czy nie nagrywają, czy sensor jest włączony czy nie, jaki jest tryb nagrywania dla każdej kamery, z jaką rozdzielczością nagrywają (CIF /2CIF /D1), lub czy audio jest włączone lub wyłączone. Druga sekcja z Monitoring Systemu pokazuje informacje o HDD zainstalowanym w DVR. Użytkownik może na bieżąco sprawdzić pojemność każdego dysku, zajęte miejsce w procentach, temperaturę, i typ formatu HDD w poniższej tabeli. The Trzecia sekcja z Monitoring Systemu pokazuje informacje o systemie. Podaje ogólne informacje o systemie, rodzaj CPU, prędkość CPU, pamięć systemu, adres MAC, i rodzaj urządzenia. Czwarta sekcja z Monitoring Systemu pokazuje informacje o sprzęcie H/W i programie S/W. Użytkownik może sprawdzić wersje S/W i H/W oaz nazwę modelu.

17 14 Piąta sekcja z Monitoring Systemu jest informacją sieciową dla urządzeń połączonych z CMS. Ostatnia sekcja z Monitoring Systemu pokazuje ogólne informacje o urządzeniu. Urządzeniem może być cyfrowy rejestrator wideo, strumień wideo, lub kamera IP połączona do CMS. Ta sekcja pokazuje sygnał wideo, kodek dla wideo i audio, liczbę kamer, sensor, przekaźnik, połączenie audio i sieciowe, a także pasmo sieci zajmowane przez samo urządzenie. 4.2 Zdalny Podgląd Log W tej sekcji, użytkownik może zgromadzić wszystkie zdarzenia i listę logów powiązania systemu według daty. Istnieją 4 różne rodzaje informacji log; system, zdarzenia, i sieć.

18 Aktualizacja Systemu Aktualizacja Systemu pomaga administratorowi w łatwy sposób aktualizować wszystkie wybrane urządzenia nowym firmwarem jednym kliknięciem po przez sieć. Użytkownik może zaznaczyć Folder do wskazania odpowiedniego firmware i kliknąć przycisk Aktualizuj aby aktualizować po zaznaczeniu urządzenia przez użytkownika. Użytkownik musi sprawdzić bieżącą wersje S/W i H/W wyświetloną w tabeli przed aktualizacją. 4.4 Kopiowanie Danych Kopiowanie Danych umożliwia administratorowi archiwizowanie danych wideo i audio przez sieć podczas przeciągania danych z zaznaczonego urządzenia. Użytkownik może zdefiniować w tym menu kalendarz kopiowania i okres daty kopiowania dla każdego urządzenia.

19 16 Czas wykonania archiwizowania w tej sekcji oznacza, że CMS zacznie kopiować dane w wyznaczonym czasie kalendarza. Użytkownik musi zapewnić wystarczające pasmo sieci dla dużej liczby kopiowanych danych przez sieć. Kopiowanie przez sieć zależy od kondycji LAN.

20 17 5. Monitorowanie Video Jest to główne okno, gdzie użytkownik monitoruje na żywo i odtwarza każdy kanał kamery niezależnie w oknie, maksymalnie 36 kanałów. 5.1 Połączenie Przenieś i Puść Użytkownik może w łatwy sposób przenieść i puścić myszką kamerę, aby otworzyć wideo w pustym kanale dla trybu na żywo i odtwarzania. Po zaznaczeniu trybu Na żywo lub Odtwarzanie z lewej strony pod-menu, użytkownik może zaznaczyć i przeciągnąć indywidualny kanał wideo lub całą grupę wideo i upuścić ją na pusty kanał jeśli użytkownik chce monitorować lub odtwarzać. Jeśli jest to tryb Odtwarzania, użytkownik może znaleźć pasek czasu wideo w różnych kolorach zależnie od trybu nagrywania w Pasku wyszukiwania. Użytkownik może zmienić pozycję pionowy pasek za pomocą myszki kontrolować odtwarzanie w przód i w tył dla różnych czasów wyszukiwania. Lub, użytkownik może zaznaczyć wybraną datę w kalendarzu i wtedy przeciągnąć i upuścić kanał wideo lub wprowadzić urządzenie do odtwarzania.

21 18 W trybie odtwarzania, użytkownik może dopasować odstęp czasu w pasku wyszukiwania dla uzyskania bardziej efektywnego wyszukiwania obrazu przez klikanie w pasku wyszukiwania. Użytkownik musi upewnić się otwierając Pasek Wyszukiwania w dole głównego ekranu, i zaznaczyć Odtwarzanie z prawej strony głównego ekranu w zamawianiu odtwarzania VOD. 5.2 Otwarcie Nowego Okna (Obsługa pod-menu) Pod-menu jest tworzone przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki jak poniżej. Użytkownik może otworzyć kolejne okno 36 kanałowe w pod-menu klikając myszką Otwórz w nowym oknie. Umożliwia to użytkownikowi uzyskanie wielu okien aż do 4 różnych nowych okien każdy maksymalnie z 36 kanałów na okno, użyteczne w przypadku użycia kilku monitorów. Użytkownik może przenieść myszką to okno na inny monitor, jeśli użytkownik posiada kilka monitorów.

22 19 Lub, użytkownik może rozmieścić wszystkie okna na pojedynczym monitorze klikając myszką na rogu ekranu. w prawym górnym Jeśli użytkownik chce uzyskać tryb pełnoekranowy, może kliknąć ikonę 4- strzałkę ( )w prawym górnym rogu ekranu. Aby powrócić do oryginalnego trybu, użytkownik może nacisnąć klawisz ESC na klawiaturze PC. Użytkownik może zainstalować kilka monitorów, aby przenieść nowe okna monitorowania na inne monitory przeciągając je myszką.

23 20 Dla uzyskania połączenia z wieloma monitorami, użytkownik musi połączyć je przez dystrybutor VGA połączony do serwera CMS. Tryb ekranu kaskadowy jest przeznaczony dla wielomonitorowego systemu monitorowania w tym samym czasie, podczas gdy tryb pełnoekranowy jest przeznaczony dla pojedynczego monitora dużego rozmiaru. Teoretycznie, program CMS wspiera do 180 kanałów monitorowanych w tym samym czasie. Aczkolwiek, uzyskanie maksymalnej liczby kanałów zależne jest od wydajności PC, sieci jak i samego programu. 5.3 Panel Sterowania Użytkownik ma możliwość pełnej kontroli połączonych kanałów wideo w panelu zlokalizowanym z prawej strony głównego okna, takich jak tryb ekranu, odtwarzanie, kopiowanie, drukowanie, przekaźnik, sensor, PTZ, Filtr obrazu, i inne Połączenie Użytkownik może zaznaczyć tryb Na żywo lub Odtwarzanie przed połączeniem wideo. Kiedy użytkownik chce przełączyć z trybu na żywo do trybu odtwarzania, wtedy niech wybierze Odtwarzanie z prawej strony i Pasek wyszukiwania poniżej głównego ekranu. Następnie, powinien przeciągnąć zaznaczony kanał wideo i upuścić w tym samym lub pustym kanale.

24 21 Użytkownik może też otworzyć panel pod-menu przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki, i wybranie w menu Przejdź do Na Żywo lub Przejdź do Odtwarzanie, i Pasek wyszukiwania poniżej przed przeciągnięciem i upuszczeniem kanałów. Użytkownik musi na nowo przeciągnąć i upuścić ponownie kanał, jeśli chce przełączyć tryb na żywo do odtwarzanie lub odwrotnie Informacje W tej sekcji użytkownik może otrzymać pewne użyteczne informacje wideo i audio. Przez przewijanie w dół, użytkownik może znaleźć średnią prędkość klatek transmisji, średnią prędkość bitów w Kbps, nazwę lokalizacji, adres IP, numer kanału kamery, typ wideo, rozdzielczość nagrywania, prędkość próbkowania audio, i kodek audio. Średnia prędkość bitów jest wyliczona w Kbps. Użytkownik musi podzielić tę prędkość bitów przez 8 i przez średnią FPS aby uzyskać średnią wielkość pliku na ramkę Odtwarzanie Użytkownik może zaznaczyć tryb ekranu; pojedynczy, 4, 9, 13, 16, 21, 24, i 36 podział trybu ekranu. Przycisk Prędkość odtwarzania funkcjonuje w trybie odtwarzania wideo gdy użytkownik zaznaczy kanał VOD. Synchronizacja wszystkich kanałów jest to czas synchronizacji wielu kanałów podczas gdy użytkownik przesuwa pionową czerwoną linię w menu Paska wyszukiwania. Użytkownik musi zaznaczyć Synchronizacja wszystkich kanałów aby odtwarzać wszystkie kanały w tym samym czasie.

25 22 Ponadto zaznaczenie Synchronizacja wszystkich kanałów w trybie pojedynczego kanału będzie odtwarzany obraz przez zaznaczenie przez użytkownika czerwonego paska w menu Paska wyszukiwania. Użytkownik musi zaznaczyć Synchronizacja Wszystkich Kanałów, aby odtwarzać wiele kanałów w tym samym czasie, gdy użytkownik przesunie czerwony pionowy pasek w polu Paska wyszukiwania. Przycisk ikona kamery ( )służy do robienia zrzutu bieżącego ekranu do pliku JPG lub BMP zależnie od ustawień użytkownika. Użytkownik może zmienić ścieżkę zapisu (folder) lub format zapisywanego obrazu w Opcjach Odtwarzania CMS. Po kliknięciu ikony kamery, obraz jest zapisywany z nazwą daty i czasu obrazu nagrywanego przez DVR w trybie odtwarzania lub przechwyconego przez CMS w trybie na żywo. Na przykład, jeśli plik nazywa się AM.jpg, oznacza to że obraz był nagrany o 11:39 i 49 sekund rano (AM), 15 maja 2008 roku. Pierwsze cztery znaki oznaczają Rok, następne 2 znaki to Miesiąc, następne 2 znaki to Dzień, następne 2 znaki to Czas/Godzina, następne 2 znaki to Czas/Minuta, następne 2 znaki to Czas/Sekunda, i ostatnie 2 znaki to (AM) rano lub (PM) wieczorem. Ikona szkło powiększające ( )oznacza powiększenie i zmniejszenie obrazu zaznaczonego kanału wideo lub obrazu JPG/BMP, lub ruchomego wideo (Odtwarzania lub Na żywo). Użytkownik może powiększyć obraz klikając prawym przyciskiem myszki, lub pomniejszyć klikając lewym przyciskiem myszki. Użytkownik może pozostawić powiększony obraz po ponownym kliknięciu ikony szkła powiększającego.

26 23 Przycisk ikona drukarki ( )służy do drukowania na papierze lub do pliku PDF przechwyconego obrazu. Rozmiar obrazu do wydruku będzie wynosił tyle samo co oryginalna rozdzielczość nagrywanego/transmitowanego obrazu; 1CIF, 2CIF, lub 4CIF/D1. Na wydruku znajdować się będą informacje nagrywania takie jak; data, czas, numer kanału i nazwa kamery. Przycisk ikona filmu ( )służy do bieżącego nagrywania wideo na żywo na lokalny PC na którym zainstalowany jest CMS. Użytkownik może zaznaczyć format pliku SSF lub AVI w menu opcji programu CMS. Domyślny folder do którego zapisywane są wideoklipy programu CMS to ArchiveData na C:\. Użytkownik może zmienić ścieżkę zapisu w opcjach menu programu CMS. Aby odtworzyć ten wideoklip w formacie AVI, użytkownik może odtworzyć go przez popularny Windows Media Player przez kliknięcie nazwy pliku. Funkcja Lokalne zapisywanie pliku jest dostępna tylko w trybie monitorowania Na żywo. Pliki w formacie AVI są odtwarzane przez Windows Media Player, przez PC który posiada niezbędny kodek o nazwie Xvid. Skontaktuj się z administratorem lub producentem, jeśli użytkownik PC nie posiada kodeka Xvid. Aby odtworzyć wideoklip w formacie SSF, użytkownik musi otworzyć ten plik za pomocą programu CMS lub BKPlayer.exe.

27 24 Program BKPlayer.exe jest programem uruchamialnym jednym kliknięciem i jest instalowany automatycznie na tym samym PC na którym użytkownik instalował CMS lub RMS. Ewentualnie użytkownik może otrzymać ten uruchamialny program z DVR podczas archiwizacji wideoklipu przez pendrive USB CD/DVD z DVR bezpośrednio. Użytkownik może także odtworzyć wideoklip SSF w programie CMS. Użytkownik powinien kliknąć Wyszukaj plik u dołu głównego okna CMS, i wyszukać wideoklip w drzewie wyszukiwania w lewym dolnym rogu głównego okna. Następnie użytkownik powinien odszukać informacje w pustym oknie poniżej, takie jak nazwa pliku, czas nagrywania, numer kanału, i ścieżka foldera. Przycisk ikona ruchu ( )służy do włączenia/wyłączenia funkcji interlacing/de-interlacing. Poprawia jakość obrazu w szczególności o rozdzielczości 720x480 D1/4CIF. W De-interelacing, ruchomy obraz staje się wyraźniejszy, szczególnie gdy obiekt przesuwa się w lewo lub w prawo, podczas gdy stały obraz (jak na rys. poniżej) staje się gruboziarnisty, szczególnie linie krawędzi.

28 25 W Interlacing, stały obraz (jak na rysunku poniżej) staje się wyrazistszy, szczególnie linie krawędzi, podczas gdy ruchomy obraz staje się gruboziarnisty/nierówny, szczególnie gdy obiekt przesuwa się w lewo lub w prawo. Użytkownicy sami włączają lub wyłączają funkcję De-interlacing aby uzyskać lepszą jakość obrazu zależnie od ruchomego lub stałego obrazu w rozdzielczości 720x PTZ W menu PTZ, użytkownik może obsługiwać kamerę PTZ kamerę za pomocą muszką, takie funkcje jak panorama/pochylenie/zbliżenie/preset/tura inne funkcje wspierane przez kamerę. Użytkownik musi ustawić najpierw prawidłowy protokół PTZ. Funkcje Panorama/Pochył/Zbliżenie są w pełni kontrolowane przez kliknięcie myszką, pod nazwą Wirtualny dżojstik. Umieść wskaźnik myszki w centrum ekranu, i klikaj prawym przyciskiem myszki aby przesunąć kamerę w 4 różnych kierunkach; w górę, w dół, w lewo, lub w prawo, klikaj przez jakiś czas prawym przyciskiem myszki. Kamera PTZ będzie przesuwała się zgodnie z kierunkiem przesuwanego wskaźnika myszki przez użytkownika w tym samym czasie. Aby zbliżyć lub oddalić, użytkownik może kręcić kółkiem myszki w górę i dół.

29 26 Użytkownik powinien używać Wirtualnego dżojstika za pomocą zwykłej myszki aby przesunąć góra/dół/lewo/prawo kamerę PTZ jak i zbliżyć i oddalić Przekaźniki Użytkownik może wyłączyć/włączyć połączenie przekaźnika za pomocą myszki klikając na każdą ikonę przekaźnika kanału. Normalnie są dostępne 4 wyjścia przekaźników w podstawowym DVR Filtr Użytkownik może zmienić różne właściwości wyświetlanego obrazu, takie jak jasność, kontrast, szarość, krawędź i inne.

30 27 6. E-Mapa Funkcja E-Mapy pomaga administratorowi przeglądać zintegrowany układ CCTV i kontrolować graficznie połączone urządzenia. 6.1 Edytor E-Mapy Aby zarejestrować plik jako mapę w programie CMS, użytkownik musi najpierw otworzyć przyciskiem ( mapy. ) Edycja pliku Po otwarciu okna Edytora E-Mapy, kliknij ikonę nowa mapa ( )aby stworzyć nowe źródło mapy w formacie JPG lub BMP. Docelowy plik obrazu w JPG/BMP będzie przetworzony w tym edytorze do stworzenia pliku E-Mapa w formacie XML.

31 28 Użytkownik może powiększyć rozmiar Edytora E-Mapy przez podwójne kliknięcie myszką na czarnym poziomym pasku u góry okna. Format pliku pełnego obrazu E-Mapy powinien być zapisany w formacie XML. Zatem, użytkownik musi kliknąć ikonę Otwórz XML u góry okna aby otworzyć bieżący plik E-Mapy w oknie edytora w celu dokonania modyfikacji. Po otwarciu bieżącego pliku obrazu, użytkownik musi kliknąć ikonę Rejestracja Lokalizacji ( )aby zarejestrować istniejące urządzenie (DVR lub urządzenie IP) do połączenia z E-Mapą. Następnie użytkownik powinien zaznaczyć Dodaj Lokalizacje u dołu wyświetlonego okna aby wprowadzić konieczne informacje sieciowe i o urządzeniu.

32 29 Użytkownik musi wprowadzić prawidłowe informacje o urządzeniu takie jak adres IP, ID, Hasło, Numer Portu i inne. Numer kamery, przekaźnika i czujnika jest numerem (ikoną) każdego urządzenia do stworzenia w edycji E-Mapy. Po kliknięciu Dodaj użytkownik znajdzie wszystkie stworzone ikony urządzeń w lewym oknie w Edytorze E-Mapy. W tej sekcji, użytkownik może w łatwy sposób przeciągnąć i upuścić każdą ikonę urządzenia na główny obraz mapy

33 30 Użytkownik może uzyskać zarejestrowane informacje dla każdego urządzenia w lewym dolnym rogu okna, po kliknięciu na ikonę urządzenia. Po zakończeniu tworzenia e-mapy składającej się z różnych urządzeń, użytkownik powinien zapisać ją w formacie XML klikając myszką na ikonę ( ). Po zamknięciu okna edytora E-Mapy, użytkownik powinien kliknąć ikonę Rejestracja E-Mapy aby dokończyć rejestrację pliku E-Mapy w programie CMS Zarządzanie E-Mapą Po pomyślnej rejestracji zaznaczonego pliku e-mapy, użytkownik może uzyskać wszystkie zarejestrowane informacje po prawej stronie okna głównego ekranu, i pełny widok e-mapy na głównym ekranie. Użytkownik może kliknąć na ikonę kamery aby zobaczyć podgląd na żywo z kamery, i kliknąć na szary pasek u góry okna aby powiększyć rozmiar okna. Istnieją 3 różne rozmiary wyświetlanego okna; mały, średni, i duży.

34 31 Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszki aby wyświetlić pod-menu, i następnie kliknąć menu Otwórz w Nowym Ok.nie aby stworzyć nowe okno e-mapy, które musi zostać wypełnione. Następnie Użytkownik może przesunąć to nowe okno na inny monitor aby przydzielić widok tej e-mapy na oddzielnym monitorze, który jest podłączony do serwera CMS.

35 32 7. Konfiguracja Zdalna W sekcji Konfiguracja Zdalna, znajdują się trzy kategorie: Web Konfiguracja, Web Monitorowanie, i Web Odtwarzanie. 7.1 Logowanie Web Użytkownik musi poprać plik Active-X z DVR i zainstalować go na stacji roboczej PC, przed otrzymaniem okna logowania. Aby pobrać plik Active-X z DVR bez żadnego problemu, w Ustawieniach Zabezpieczeń przeglądarki IE muszą być dokonane odpowiednie zmiany. W menu IE zaznacz Narzędzia > Opcje Internetowe > Zabezpieczenia > Internet > Pozim niestandardowy i włącz ustawienia Active-X jak na rysunku poniżej. Po wprowadzeniu zmian, pobierz plik Active-X, następnie uzyskasz stronę logowania jak na rysunku poniżej. Domyślne ID Użytkownika i Hasło to admin i 1234.

36 Konfiguracja Web Po zalogowaniu poprawnym ID i hasłem, użytkownik może dokonać różnych ustawień w oknie Konfiguracja Web, jak poniżej. Konfiguracja Web jest dostępna dla konta admin. [ Menu Web Konfiguracja ] Główny Podział SYSTEM URZĄDZENIA NAGRYWANIE SIEĆ SZYBKIE USTAWIENIA Podgrupy INFORMACJA O SYSTEMIE UŻYTKOWNIK USTAWIENIA FABRYCZNE RESTART SYSTEMU KAMERA AUDIO WE-ALARMOWE DETEKTOR RUCHU DODATKOWE ALARMY KAMERA KALENDARZ SIEĆ DDNS POWIADOMIENIA SZYBKIE USTAWIENIA

37 34 W sekcji Konfiguracja Zdalna, użytkownik nie może zmieniać ustawień daty i czasu, informacji o systemie, wyświetlanej rozdzielczości, i informacji sieciowych. <Restart Systemu> umożliwia użytkownikowi restart systemu bez zapisania zmian w ustawieniach. Użytkownik może użyć tej funkcji gdy system/sieć pracuje niepoprawnie i ponownie połączyć. Jednakże, numer IP przydzielony systemowi może zostać zmieniony w przypadku trybu DHCP. 7.3 Monitorowanie Web Po zalogowaniu, zaznacz którekolwiek zarejestrowane urządzenie, które chcesz oglądać Użytkownik może uzyskać monitorowanie Web klikając przycisk MONITOROWANIE WEB w prawym górnym rogu okna. Aby uzyskać połączenie z DVR, użytkownik musi zaznaczyć numer kanału lub zaznaczyć WSZYSTKIE KANAŁY jak poniżej, i następnie kliknąć przycisk POŁĄCZ. 7.4 Odtwarzanie Web Użytkownik może zdalnie odtwarzać obraz z DVR klikając przycisk ODTWARZANIE w prawym górnym rogu okna. Aby uzyskać połączenie z DVR, użytkownik musi zaznaczyć numer kanału lub zaznaczyć WSZYSTKIE KANAŁY jak poniżej, i następnie kliknąć przycisk POŁĄCZ.

38 35 8. Przydatne Funkcje 8.1 Podgląd Zdarzeń [Log Zdarzeń] Podgląd zdarzeń odbiera historię zdarzeń występującą na zdalnej lokalizacji serwera zdarzeń, i wyświetla pełne informacje takie jak nazwa lokalizacji, adres IP, kamera #, szczegóły zdarzenia i czas zdarzenia. Zatem, użytkownik może wyszukiwać historię zapisów zdarzeń na zdalnej lokalizacji według daty i czasu. [Log Systemowy ] Poprzez użycie podglądu logów systemowych, użytkownik może przeszukiwać historię logów systemowych występujących na serwerze CMS takie jak: zalogowanie, wylogowanie, opcje ustawień, rejestracja użytkownika, rejestracja lokalizacji. [ Podgląd Logów Zdarzeń ] [ Podgląd Logów Systemu] 8.2 Pasek Wyszukiwania Proszę patrzeć w sekcji 5.1. Połączenie Przeciągnij i Puść. 8.3 Wyszukiwanie Pliku Użytkownik może wyszukiwać pliki wideo SSf i pliki zdjęć (BMP i JPG) przechowywane na serwerze CMS.

39 36 9. Serwer Zdarzeń Serwer Zdarzeń jest wbudowany w główny program CMS i jest automatycznie instalowany wraz z instalacją programu CMS. Po zainstalowaniu, uruchamia się podczas startu systemu operacyjnego Windows i monitoruje w sposób ciągły zdarzenia zdalnych lokalizacji. Po każdym zdarzeniu, dostarcza pełną informację do programu CMS lub przechowuje je aż serwer CMS odbierze je z zdalnej lokalizacji. Użytkownik może dokonać pełnych ustawień klikając przycisk Opcje w prawym dolnym rogu okna, takie jak szczegóły zdarzeń, lista wyświetleń pop-up, zapisywanie zdarzeń itp. Użytkownik może zminimalizować okno Serwera Zdarzeń do pola Tray Windows lub otworzyć/wyjść klikając prawym przyciskiem myszki na ikonie tray jak poniżej.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5.

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. (wersja z dodaną instrukcją dla Firefoxa) str.1 Spis treści 1. Internet

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe)

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe) Instrukcja programu monitoringu przemysłowego SelCamNet Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe) Rozruch programu Plansza startowa z wersją programu. Po chwili pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę 1. Aplikacje niezbędne do obsługi kamery.str 2 Pierwsze uruchomienie kamery..str 3 a)rejestracja konta w aplikacji yoosee Str 4 b)połączenie kamery z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo