True CMS (Instrukcja obsługi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "True CMS (Instrukcja obsługi)"

Transkrypt

1 Nadzór wideo IP wysokiej jakości True CMS (Instrukcja obsługi) Ostatnia modyfikacja: INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 1

2 Spis treści 1. Przegląd True CMS 2. Instalacja i uruchamianie 3. Konfiguracja ekranu głównego 4. Rejestracja i połączenie z serwerem 1) Rejestracja serwera 2) Wyszukiwanie serwerów przy użyciu wykrywania adresu IP 3) Zarządzanie połączeniami z serwerem przy użyciu widoku drzewa 5. Monitoring na żywo 1) Tryb ekranu i mapowanie kanałów 1. Mapowanie kanałów i okna wideo 2. Używanie różnych trybów ekranu 3. Aktywny kanał 4. Utrata i wyłączenie obrazu 5. Ustawienia wyświetlania 6. Zarządzanie ulubioną grupą 2) Ustawienia wejścia wideo 3) Ustawianie i sterowanie dźwiękiem 4) Sterowanie kamerą obrotową (PTZ) i presety 5) Zdarzenia i alarmy 1. Monitoring zdarzeń 2. Wyszukiwanie zdarzeń 3. Sterowanie alarmowe (przekaźniki) 6) Przechwytywanie stopklatki 7) Znaki wodne 6. Nagrywanie 1) Przegląd 2) Ustawienia zapisu 3) Tryb nagrywania i ustawienia harmonogramu 4) Powiązanie zdarzeń i kamer w celu nagrywania 5) Sterowanie zapisem 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 1) Przegląd 2) Ekran True Search 3) Wyszukiwanie według daty i czasu 4) Wyszukiwanie według zdarzeń 5) Sterowanie odtwarzaniem 6) Kopia zapasowa 8. Bezpieczeństwo 1) Przegląd 2) Grupy użytkowników i uprawnienia 3) Zarządzanie kontem użytkownika 9. Inne funkcje 1) Przesyłanie danych przez port szeregowy 2) Zapis i wczytanie konfiguracji 3) Ustawianie dynamicznego adresu IP serwera DDNS 4) Parametr czasowy połączenia 5) Statystyki 6) Zdalna konfiguracja serwera 10. Rozwiązywanie problemów 11. Ustawienia indywidualne INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 2

3 1. Przegląd True CMS True CMS jest programem oferującym monitoring audio-wideo w czasie rzeczywistym, z możliwością połączeń z wieloma serwerami wideo i kamerami IP. Udostępnia on również różne funkcje nagrywania, wyszukiwania i odtwarzania. Program składa się z dwóch głównych aplikacji: True CMS i True Search. Programy te działają niezależnie, oferując odpowiednio monitoring w czasie rzeczywistym i odtwarzanie. CMS oferuje nie tylko monitoring audio-wideo, lecz także nagrywanie, odtwarzanie, monitoring zdarzeń, sterownie alarmami i kamerami obrotowymi oraz zdalną konfigurację funkcji analogicznych do opcji jakie oferują rejestratory cyfrome. Wymagania systemowe System operacyjny: Windows XP, Windows 2000 Procesor: 2GHz lub szybszy Pamięć: 512MB lub więcej Karta graficzna: 128MB RAM lub więcej Twardy dysk: 20MB wolnego miejsca lub więcej UWAGA: Szczegółowe dane oraz funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 3

4 2. Instalacja i uruchamianie Po pomyślnym zainstalowaniu pakietu True CMS jego ikona pojawi się na pulpicie, i utworzona zostanie grupa programu. Ikona True CMS Grupa programu Program True CMS można uruchomić przez dwukrotne kliknięcie ikony, lub wybranie pozycji True CMS w menu grupy. Najpierw pojawia się okno logowania (Login CMS), pozwalające na dostęp do systemu tylko zarejestrowanym użytkownikom. Użytkownik "admin" istnieje domyślnie, a jego hasło jest puste, dopóki nie zostaną zmienione ustawienia w ostatnim kroku instalacji. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 4

5 3. Konfiguracja ekranu głównego Czas komputera Informacje / statystyki kanału Obszar do wyświetlania obrazu z danego kanału Widok drzewka Przycisk przechwytywania Przycisk nagrywania Przycisk ustawień Przyciski ustawiania trybu ekranu Wskaźnik zajętości zapisu Przycisk wyszukiwania zdarzeń Okno historii zdarzeń Sterowanie funkcjami PTZ Wybór presetu Ustawienia obrazu/dźwięku Wyszukiwanie i odtwarzanie INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 5

6 4. Rejestracja i połączenie z serwerem 4.1 Rejestracja serwera Urządzenie przesyłające dane video, takie jak serwer czy kamera IP, jest w niniejszej instrukcji nazywane "serwerem". True CMS łączy się z serwerami w celu odbioru strumienia dźwięku i obrazu oraz zdarzeń do ich podglądu i zapisu. Pierwszym krokiem do połączenia jest rejestracja serwera w True CMS. 1 Kliknij przycisk Setup (Konfiguracja) Adres IP lub nazwa domeny Port bazowy połączenia (Powinien być zgodny z ustawieniami serwera) Login i hasło zarejestrowane w serwerze Po zaznaczeniu używana jest odebrana nazwa serwera Wybór protokołu - TCP - lub multicast Po zaznaczeniu podłączany jest kanał audio 2 Kliknij przycisk Add (Dodaj) Określa, co będzie używane jako identyfikator kanału podczas nagrywania. - Server ID : użyta zostanie nazwa serwera - strumień połączenia: użyty będzie adres IP lub nazwa domeny Ustawienia tego nie należy zmieniać, chyba że urządzenie lub adres serwera są często zmieniane. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 6

7 4-2 Wyszukiwanie serwerów przy użyciu wyszukiwania adresów IP Serwery w sieci LAN mogą być łatwo wyszukiwane przy użyciu funkcji wykrywania adresu IP IP Discovery. Po wykryciu serwerów można wybrać jeden do rejestracji lub zmiany adresu IP. Uwaga: IP Discovery używa pakietów UDP do wyszukiwania serwerów. Może więc nie działać, gdy w komputerze włączona jest zapora (firewall). Okno IP Discovery pojawia się po naciśnięciu przycisku IP Discovery na stronie Server Zmiana adresu IP serwera Rejestrowanie (wybór) serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 7

8 4-3 Zarządzanie połączeniami z serwerem przy użyciu widoku drzewa Serwery zarejestrowane na zakładce Server okna ustawień (Setup) są pokazywane jako widok drzewka (Tree View). Stan połączenia z serwerem jest oznaczony odpowiednim kolorem węzła drzewa. NIEBIESKI : Stan połączenia FIOLETOWY : Próba połączenia stan: rozłączenie z powodu awarii serwera lub problemu sieciowego SZARY : Rozłączony przez użytkownika Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na węźle wyświetla się menu Connect (Połącz) lub Disconnect (Rozłącz). Używając tego menu możliwe jest połączenie lub rozłączenie indywidualnie z danym serwerem. Można też podłączyć lub odłączyć wszystkie zarejestrowane serwery na raz, używając menu dla węzła głównego ('Sites'). Podłączanie / odłączanie w węźle serwera Podłączanie / odłączanie w węźle głównym INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 8

9 5. Monitoring na żywo 5.1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 1) Mapowanie kanałów i okna video Mapowanie pomiędzy kanałem serwera i oknem wyświetlania Istnieją dwa sposoby na wykonanie mapowania między kanałem serwera i oknem wyświetlania. W przypadku gdy tylko jedno kanałowe serwery lub kamery IP są podłączone, użyj drugiego sposobu mapowania (Shared). 1. Exclusive (wyłączny) - W okienku video wyświetlane są w kolejności kanały aktualnie podłączonego serwera. Kanały pozostałych serwerów nie są wyświetlane. 2. Shared (współdzielony) ustawienie domyślne - Wszystkie kanały wszystkich serwerów są wyświetlane w takiej kolejności w jakiej występują na drzewku. Numerowanie okienek wyświetlania Okna wyświetlania są numerowane od lewej do prawej i od góry do dołu, poczynając od lewego górnego narożnika. Mapowanie wyświetlania: określa sposób wyświetlania kanałów w oknie wyświetlacza tryb 2x2 tryb 1+5 INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 9

10 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 2) Używanie różnych trybów ekranu Konfiguracja trybu ekranu Tryb ekranu można wybrać, naciskając jeden z przycisków konfiguracji trybu. Możliwe jest również sekwencyjne wyświetlanie kanałów w zdefiniowanym odstępie czasowym poprzez wciśnięcie przycisku Sequence. Przycisk Sequence (funkcja sekwencyjnego auto wyświetlania kanałów) Przyciski trybu ekranu - 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 2+8, 1+12, 6x6 Przełączanie ekranów Jeśli ilość kanałów jest większa niż ilość okien obrazu w bieżącym trybie, są one mapowane do więcej niż jednego ekranu okien wyświetlania. Przykładowo, jeśli w sumie jest 13 kanałów, i wybrany jest tryb 2x2, będą istnieć 4 ekrany Wskazanie bieżącego numeru ekranu Naciśnij tę ikonę w celu przełączenia do następnego ekranu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 10

11 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 3) Aktywny kanał Aktywny kanał Aktualnie wybrany kanał jest nazywany "kanałem aktywnym". Dla aktywnego kanału dostępne są następujące operacje: - sterowanie PTZ - nadawanie/odbiór dźwięku Wskazanie aktywnego kanału Aktywny kanał oznaczony jest niebieską ramką. Wybór aktywnego kanału (jedna z dwóch metod) - kliknij myszką na okienku z obrazem danego kanału lub - wybierz kamerę na widoku drzewka. Aktywny kanał (Niebieska ramka) INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 11

12 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 4) Utrata i wyłączenie obrazu Jeżeli strumień video pochodzi z serwera, zdekodowany obraz video jest wyświetlany w odpowiednim okienku video. Zanik sygnału video Stan zaniku sygnału video, brak sygnału video na wejściu serwera, jest widoczny w dwojaki sposób: - Okienko obrazu wyświetla informacje Video loss ('Utrata sygnału') - Węzeł kamery na drzewie wyświetla ikonę kamery zaznaczoną na czerwono Wyłączenie sygnału video Przesyłanie sygnału video z serwera może zostać zatrzymane poprzez wybór opcji Video Off (Wyłącz video) w menu na danym węźle kamery. Stan taki jest rozpoznawany jako 'Video-off'. W takim przypadku kanał serwera nie ma zamapowanego okienka video. Informacja Video loss w okienku video oznacza brak sygnału video na odpowiednim wejściu serwera Pozycja Video On/Off w menu umożliwia włączenie lub wyłączenie strumienia video z serwera Czerwone oznaczenie dla węzła danej kamery oznacza stan zaniku sygnału video Znak X przy węźle danej kamery oznacza stan wyłączenia sygnału video INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 12

13 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 5) Ustawienia wyświetlania Przedział czasu dla wyświetlania sekwencyjnego Ikona zapisu (Recording icon): - Ikona zapisu (czerwona kropka) jest wyświetlana w okienku video kiedy dany kanał video jest nagrywany Ikona ruchu (Motion icon): - Ikona ruchu jest wyświetlana na okienku video kiedy dla odpowiadającego kanału video został wykryty ruch Statystyki (Statistics): - W dolnej części wszystkich okienek video wyświetlane są statystyki Audio/Video Czas serwera (Server time): - Czas serwera dla kanału video wyświetlany jest w lewym dolnym narożniku każdego okienka Konfiguracja wyświetlania nazwy kanału w oknie obrazu Wyświetlanie węzłów odpowiadających czujnikom oraz alarmom na widoku drzewa Ikona ruchu Ikona zapisu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 13

14 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 5) Ustawienia wyświetlania Zatrzymanie wyświetlania obrazu CMS, gdy True Search działa (Użyteczne, gdy komputer jest przeciążony jednoczesnym działaniem CMS i True Search) Kontrola ilości buforowanych klatek dla płynnego wyświetlania - Small (mała): opóźnienie jest małe, lecz płynność może nie być dobra - Large (duża): opóźnienie jest duże, lecz obraz jest bardziej płynny Automatyczna zmiana trybu wyświetlania: Jeśli kanał na którym wystąpiło zdarzenie nie jest widoczny, tryb jest zmieniany automatycznie na tryb z większą ilością okien: 1x1 -> 2x2 -> 3x3 itp. Wyświetlanie tylko klatek kluczowych (Patrz poniżej) Tryb proporcji obrazu - rozciągnięcie do wypełnienia okna, lub - zachowanie proporcji klatki. Wybór trybu mapowania obrazu Czerwony prostokąt na zdarzenie Dźwięk systemowy przy zdarzeniu Włączenie kanału w przypadku wystąpienia zdarzenia (zmiana stanu z Video-off na Video-on). Tryb wyświetlania tylko klatek kluczowych Tryb ten jest przewidziany do zmniejszenia obciążenia procesora, gdy podłączona jest duża ilość serwerów, a tryb konfiguracji wyświetla więcej niż 4 kanały jednocześnie. Po włączeniu tego trybu pełna ilość klatek jest wyświetlana w następujących przypadkach: (1) tryb 1x1, tryb 2x2: gdyż wyświetlane są tylko 4 kanały (2) Aktualnie wyświetlany kanał w dowolnym trybie: w celu zapewnienia interakcji dla funkcji sterowania PTZ. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 14

15 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 6) Zarządzanie ulubioną grupą Grupa ulubionych kamer Kamery z różnych serwerów mogą zostać wybrane do utworzenia grupy ulubionych kamer (Favourite Cameras Group), która jest przydatna do monitorowania grupy kamer o szczególnym znaczeniu dla danego obiektu. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na węźle Favourite Cameras 3 Zaznacz kamerę i przeciągnij do grupy 2 Wpisz nazwę nowej grupy kamer 4 Po kliknięciu ulubionej grupy wszystkie kamery do niej należące będą wyświetlane w oknach wyświetlania 5 Kliknij prawym przyciskiem myszki w celu zmiany nazwy lub usunięcia grupy INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 15

16 5-2 Ustawienia wejścia wideo Parametry wejścia video, które można ustawiać to: - Contrast (kontrast), brightness (jasność), saturation (nasycenie) 1 Wybierz kanał do ustawienia obrazu (ustaw go jako aktywny) - wybierz okno wyświetlania lub - wybierz węzeł kamery na widoku drzewka. 2 Ustaw parametr Kontrast Janość Nasycenie INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 16

17 5-3 Ustawianie i sterowanie dźwiękiem Tryby komunikacji dźwiękowej CMS -> Serwer : wybierany tryb 1:1 lub 1:N (broadcast) Serwer -> CMS : (W przypadku wybrania Receive) CMS odbiera dane audio ze wszystkich serwerów, mających włączone TX audio. Tylko dźwięk z aktywnego kanału jest przekazywany do głośnika. Odbiór dźwięku lub nie Wysyłanie dźwięku wł./wył. Tryb wysyłania: Unicast lub Broadcast Ustawienie głośności mikrofonu i głośnika komputera 17 INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS

18 5-4 Sterowanie kamerą obrotową (PTZ) i presety Sterowanie PTZ Oprogramowanie True CMS umożliwia sterowanie funkcjami PTZ dla odbiorników większych producentów, takich jak Pelco, czy Samsung. Uwaga: W zależności od typu kamery, niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane, np.: light (oświetlenie), power (zasilanie), wiper (wycieraczka), home (pozycja wyjściowa) i diagonal direction (ruch w kierunku ukośnym). 1 Wybierz aktywny kanał (patrz 5-1-3) - wybierz okno wyświetlania lub - wybierz węzeł kamery na widoku drzewka. 2 Sterowanie PTZ Włączanie / wyłączanie oświetlenia Włączenie / wyłączenie zasilania Włączenie / wyłączenie skanowania Włączenie / wyłączenie wycieraczki Sterowanie prędkością obrotu - Oddzielne ustawienie jest zachowywane dla każdej kamery Pozycja wyjściowa Wybierz preset z listy skonfigurowanej na serwerze Ekranowe sterowanie funkcjami PTZ Możliwe jest również sterowanie funkcjami PTZ przez kliknięcie okna wyświetlania kamery myszką. - Kliknięcie myszką: Sterowanie przesunięciem w określonym kierunku. - Rolka przewijania myszki: Przybliżanie (zoom). INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 18

19 5-5 Zdarzenia i alarmy 1) Monitoring zdarzeń Rodzaje zdarzeń Zdarzenia serwera (zdarzenia z serwera video lub kamery IP) 1) No camera (video loss) Brak kamery (utrata obrazu) 2) Sensor Czujnik, 3) Motion Ruch Zdarzenia lokalne (CMS) Zdarzenia lokalne są generowane przez CMS 1) Server added/deleted Dodanie/usunięcie serwera 2) Server connected/disconnected Podłączenie/odłączenie serwera 3) CMS started/terminated Włączenie/wyłączenie CMS 4) Connection failed Brak połączenia 5) Audio talk on/off Włączenie/wyłączenie dźwięku 6) Setup opened/closed Włączenie/wyłączenie ustawień 7) Search started/terminated Włączenie/wyłączenie wyszukiwania Zdarzenia są wyświetlane w oknie zdarzeń, zaraz po ich wystąpieniu. Miejsce: serwer, który wywołał zdarzenie Rodzaj zdarzenia Czas zdarzenia Wyświetlanie / powiadamianie o zdarzeniach - Dla zdarzenia czujnika na widoku drzewka i w oknie wyświetlania zostaną wyświetlone specjalne znaki. - Dla każdego typu zdarzenia można ustawić efekt dźwiękowy (w zakładce Display) Węzeł czujnika na widoku drzewka odzwierciedla stan czujnika Ramka okna mruga na czerwono, gdy na odpowiednim serwerze wystąpi zdarzenie Mruganie ustaje, gdy okno zostanie kliknięte myszką INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 19

20 5-5 Zdarzenia i alarmy 2) Filtrowanie zdarzeń Możliwe jest wybranie określonych rodzajów zdarzeń z serwerów do przetwarzania. Tylko wybrane rodzaje zdarzeń są wyświetlane, rejestrowane i nagrywane. Przykładowo, jeśli użytkownik nie chce monitorować zdarzeń ruchu, zdarzenia takie można odznaczyć. Wtedy w oknie zdarzeń nie będą one wyświetlane. Wybór interesujących zdarzeń do przetwarzania INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 20

21 5-5 Zdarzenia i alarmy 2) Wyszukiwanie zdarzeń Okno wyszukiwania zdarzeń wywołuje się naciśnięciem przycisku Event Search Okno to składa się z dwóch części: zdarzeń serwera i zdarzeń lokalnych (CMS). Mogą one być wyszukiwane w taki sam sposób. 1 2 Wpisz nazwę serwera (jeśli pozostanie pusta, przeszukane zostaną wszystkie serwery) Ustaw czas wyszukiwania 3 Wybierz rodzaje zdarzeń 4 Naciśnij w celu wyszukania 5 Otrzymane wyniki wyszukiwania... 6 Wydrukuj wyniki INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 21

22 5-5 Zdarzenia i alarmy 3) Sterowanie alarmowe (przekaźniki) Port alarmów serwera może być sterowany zdalnie z programu CMS. Węzeł alarmów na widoku drzewa wyświetlany jest kolorem szarym, gdy alarmy są wyłączone, i kolorem czerwonym, gdy są włączone. Kliknij prawym przyciskiem myszki na węzeł alarmów w celu wywołania menu zmiany stanu alarmu Gdy alarm jest włączony, kolor węzła zmieni się na czerwony INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 22

23 5-6 Przechwytywanie stopklatki Naciśnij przycisk Capture w celu przechwycenia stopklatki. Przechwycony obraz można zapisać w formacie BMP lub JPEG. Przed zapisaniem lub wydrukowaniem obrazu możliwa jest jego edycja w celu wstawienia tytułu lub oznaczenia prywatności. Można też dodać podpis cyfrowy (znak wodny), który jest rozpoznawany przez specjalną przeglądarkę (JPEG view.exe). Funkcja ta jest obsługiwana tylko dla plików w formacie JPEG. Przycisk przechwytywania Wybór formatu obrazu w oknie Save As (Zapisz jako) Mozaika prywatności Wstawianie tytułu Maskowanie prywatności Wstawianie znaku wodnego INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 23

24 5-7 Znaki wodne Wstawianie znaku wodnego Znak wodny (lub podpis cyfrowy) można wstawić, zaznaczając opcję Insert watermark w oknie stopklatki. Działa on tylko przy zapisie obrazów w formacie JPEG. Sprawdzanie poprawności obrazu Poprawność obrazu można sprawdzić przy użyciu specjalnej przeglądarki (JPEGViewer.exe) w katalogu instalacji. Pokazuje ona rodzaj obrazu JPEG na trzy sposoby: - SIGNED: przechwycony przez CMS i nie modyfikowany od tamtego czasu - NOT SIGNED: nie przechwycony przez CMS - MODIFIED: przechwycony przez CMS i modyfikowany od tamtego czasu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 24

25 6. Nagrywanie 1) Przegląd Właściwości nagrywania Obraz, dźwięk i dane zdarzeń mogą być nagrywane na dyski z następującymi właściwościami. - Równoczesne nagrywanie do 16 kanałów wideo i do 16 kanałów audio (Simultaneous recording). - Obsługa długiego czasu nagrywania przed (pre-event) i po (post-event) zdarzeniu. - Nagrywanie czasowe (time-lapse recording) i zdarzeniowe (event-based recording) z różnymi kombinacjami zdarzeń. - Nadpisywanie dysku przy zapełnieniu. - Dodawanie/usuwanie dysku bez wpływu na już zapisane dane. Procedura konfiguracji nagrywania W celu włączenia nagrywania należy skonfigurować ustawienia zapisu. Konfiguracja zapisu (zakładka Storage). W celu efektywnego nagrywania wielu kanałów oprogramowanie True CMS zapisuje na każdym dysku duży plik. Do dysku przeznaczonego do zapisu należy przypisać plik zapisu (określić miejsce na zapis danych). Konfiguracja trybu nagrywania i harmonogramu dla każdego kanału (zakładka Record). Dla każdego kanału wideo należy ustawić tryb nagrywania i harmonogram. Konfiguracja powiązań między zdarzeniami i kanałami video (zakładka Event). W przypadku nagrywania zdarzeniowego należy powiązać ze sobą zdarzenia i kanały video. Rozpoczęcie nagrywania przyciskiem Record INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 25

26 6. Nagrywanie 2) Ustawienia zapisu Pierwszym etapem jest przypisanie plików zapisu do dysków. Gdy istnieje wiele dysków, plik zapisu można przypisać do każdego. W takim przypadku są one używane w kolejności dysków. 1 Wybierz dysk, do przypisania pliku zapisu (Naciśnij wiersz w celu uaktywnienia go: zaznaczony na niebiesko) 3 Wpisz ilość miejsca do zapisu i naciśnij OK 4 Wybierz jeden lub więcej dysków, które mają być używane do nagrywania ("zaznacz") 2 Naciśnij przycisk Allocate storage on the disk (Przypisz miejsce do zapisu na dysku) Pojawi się okno Allocate Storage file (Przypisanie pliku zapisu). 5 Wybierz Overwrite dla trybu nadpisywania INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 26

27 6. Nagrywanie 3) Tryb nagrywania i ustawienia harmonogramu Tryb nagrywania (czasowy lub kombinacja różnych trybów zdarzeń) i harmonogram można ustawić dla każdego kanału. Time-lapse recording Nagrywanie czasowe: kamera jest nagrywana w sposób ciągły według harmonogramu. Event-based recording Nagrywanie w oparciu o zdarzenia: kamera jest nagrywana, jeśli wystąpi jedno lub więcej zdarzeń. Ustaw Record (Zapis) na On (Włączony). Wybierz tryb nagrywania w celu zastosowania do tabeli harmonogramu. Ustaw harmonogram klikając na komórki, lub przeciągając myszką. Określ czas przed i po zdarzeniu w przypadku nagrywania zdarzeniowego. 1 Włączanie/wyłączanie nagrywania Wybierz kanał audio, do zapisu razem z tym kanałem video Czas nagrywania przed zdarzeniem 4 Czas nagrywania po zdarzeniu 3 Użyj myszki do konfigurowania 2 Tryb nagrywania Można połączyć jedno lub więcej zdarzeń Różne kolory kombinacji trybów nagrywania INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 27

28 6. Nagrywanie 4) Powiązanie zdarzeń i kamer w celu nagrywania W przypadku nagrywania zdarzeniowego należy powiązać zdarzenia z nagrywanymi kamerami. Gdy serwer posiada wiele kanałów video, ze zdarzeniem można powiązać więcej niż jedną kamerę. Nagrywanie w oparciu o zdarzenia nie jest możliwe dla zdarzeń, które nie są ustawione jako przetwarzane. Kamera 1 będzie nagrywana, gdy wystąpi zdarzenie czujnika 1 Kamera 1 będzie nagrywana, gdy wystąpi zdarzenie detekcji ruchu Powyższe ustawienie okresla, że kamera 1 serwera "Main gate" powinna być nagrywana, gdy wystapi zdarzenie czujnika 1 lub detekcji ruchu tego serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 28

29 6. Nagrywanie 5) Sterowanie zapisem Przycisk Record jest używany do sterowania zapisem. Przycisk ten powinien być włączony dla każdego rodzaju nagrywania (czasowego lub zdarzeniowego). Jesli będzie wyłączony, całe nagrywanie zostanie zatrzymane. Nagrywanie włączone Nagrywanie wyłączone Uwaga: Przynajmniej jeden dysk, do którego przypisany jest plik zapisu, powinien być wybrany w celu nagrywania. C: Brak pliku zapisu na dysku C D : Plik zapisu jest przypisany, lecz dysk nie jest wybrany (zaznaczony) Błąd ten pojawi się, gdy przycisk Record zostanie naciśnięty bez wybrania dysku do zapisu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 29

30 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 1) Przegląd Program True Search jest przeznaczony do wyszukiwania i odtwarzania obrazu, dźwięku i danych zdarzeń. True Search można włączyć na dwa sposoby: - wywołując niezależnie od True CMS, - naciskając przycisk Search (Wyszukiwanie) w programie True CMS. Oferuje on równoczesne odtwarzanie do 16 kanałów. Wraz z kanałami video można odtwarzać jeden kanał audio. 1 3 Naciśnij przycisk Search Wywołanie True Search 2 Przed włączeniem True Search mija trochę czasu Starting Search Please Wait. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 30

31 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 2) Ekran True Search Kalendarz pokazuje dni z zapisanymi danymi. Dzień do przeszukania można wybrać przez jego naciśnięcie Wybór kanałów do przeszukania i odtwarzania Wybór tarybu ekranu (1,4,9 lub 16) Linia czasu : Wskazuje zarejestrowany status każdego kanału Czas i prędkość otwarzania Kopia zapasowa Ustawienia Wyszukiwanie zdarzeń Skala czasowa Przeciągnij ten przycisk w tył i w przód w celu zmiany czasu na linii czasu odtwarzania Sterowanie odtwarzaniem INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 31

32 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 3) Wyszukiwanie według daty i czasu 1 Wybór daty do przeszukania (Niebieski znak : zapisane dane, Czerwony znak: bieżąca data) 2 Wybierz kanał do przeszukania (maks. 16) 3a Wybierz czas do przeszukania 4 Sterowanie odtwarzaniem 3b Ustaw skalę czasową, jeśli jest taka potrzeba INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 32

33 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 4) Wyszukiwanie według zdarzeń Po wciśnięciu przycisku Event Search (Wyszukiwanie zdarzeń) otwierane jest okno Event Search. W oknie tym można połączyć różne warunki w celu odnalezienia określonych zdarzeń. Następnie mogą zostać przeszukane i odtworzone kanały video powiązane z określonym zdarzeniem (powiązania między zdarzeniami i kanałami określa się w konfiguracji nagrywania: zakładka Event w True CMS). 1 2 Wybierz serwer Ustaw czas wyszukiwania zdarzenia 3 Wybierz rodzaj 4 zdarzenia Naciśnij przycisk Search 5 Wyberz zdarzenie z wyników wyszukiwania 6 Naciśnij przycisk Play w celu rozpoczęcia odtwarzania kanałów powiązanych ze zdarzeniem INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 33

34 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 5) Sterowanie odtwarzaniem Gdy trwa odtwarzanie, można wykonywać różne funkcje sterowania w celu szybszego odnalezienia sceny. Można dodawać i usuwać kanały podczas odtwarzania. Przewijanie obsługuje 4-, 9-, 16-krotność prędkości zapisu, i pokazuje tylko klatki kluczowe. 1 klatka wstecz również cofa się do poprzedniej klatki kluczowej. Czas i prędkość otwarzania Przewijanie do tyłu Normalne odtwarzanie Stop Przewijanie do przodu Przesunięcie bieżącej pozycji 10 s wstecz 1 klatka wstecz 10 s w przód 1 klatka w przód INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 34

35 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie Gdy odtwarzanie osiągnie pierwszą pozycję lub ostatnią, przy odtwarzaniu odpowiednio w tył i w przód, CMS może wyświetlić okno pytające o aktualizację danych czasowych. Zdarza się to, gdyż pierwsza lub ostatnia pozycja może ulec zmianie podczas odtwarzania z powodu nadpisywania dysku lub nagrania nowych danych. Taka sytuacja nie występuje, gdy nagrywanie jest wyłączone. Gdy osiągnięty zostanie koniec czasu... Okno dialogowe aktualizacji danych czasowych INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 35

36 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 6) Kopia zapasowa Kopia zapasowa umożliwia zapis nagranego zakresu danych do pliku AVI. Po nacisnięciu przycisku Backup (Kopia zapasowa) pojawi się okno dialogowe kopii zapasowej. Wskazany serwer i kamera do kopii zapasowej 1 Wybierz kanał (kamerę) do kopii zapasowej 2 Ustaw czas kopii zapasowej 3 Wybierz, czy dane audio mają być nagrywane razem z obrazem 5 4 Szacowanie wielkości danych i rzeczywistego czas nagrania Określ nazwę pliku AVI do utworzenia 6 Rozpocznij kopiowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 36

37 8. Bezpieczeństwo 1) Przegląd Autoryzacja użytkownika jest wykonywana ze względów bezpieczeństwa przy włączaniu programu CMS. Zależnie od grupy uprawnień, do której należy użytkownik, niektóre operacje są ograniczone. Administartor już istnieje pod nazwą "admin". Użytkownicy innych grup mogą być przez niego utworzeni. Autoryzacja użytkownika odbywa się przy włączaniu programu CMS Zależnie od uprawnień użytkownika niektóre operacje są ograniczone - np.: dla użytkownika grupy "user" zabronione są operacje włączania / wyłączania nagrywania i zmiany ustawień INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 37

38 8. Bezpieczeństwo 2) Grupy użytkowników i uprawnienia Operacje zabronione grupie użytkowników są ograniczane na dwa sposoby: - Przyciski są wyłączone. - Po nacisnięciu prawego przycisku myszki nie pojawia się menu. Uprawnienie Grupa Adminis -trator Manager Użytko wnik Gość Tylko podgląd O O O O Sterowanie PTZ Kontrola koloru Kontrola audio Podłączanie/odłączanie serwera Wyszukiwanie zdarzeń Przechwytywanie stopklatki Włączanie True Search O O O Ustawienia za wyjątkiem zarządzania kontem użytkownika Włączanie/wyłączanie nagrywania Zarządzanie grupą ulubionych kamer Zmiana kamery w oknie video Zarządzanie kontem użytkownika O O O INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 38

39 8. Bezpieczeństwo 3) Zarządzanie kontem użytkownika Tylko administrator może zarządzać kontami użytkowników. W rzeczywistości zakładka Security (Bezpieczeństwo) w oknie ustawień jest widoczna tylko dla administratora. Zakładka Security pokazuje zarejestrowanych użytkowników i ich uprawnienia Okno dodawania użytkownika. Administrator może zmienić hasło innego użykownika i/lub jego grupę, naciskając przycisk Edit (Edytuj) INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 39

40 9. Inne funkcje 1) Przesyłanie danych przez port szeregowy True CMS obsługuje szeregowe przesyłanie danych między portem COM komputera i portem szeregowym serwera. Jak mówi nazwa, True CMS nie przetwarza wysyłanych lub odbieranych danych. Po prostu przekazuje je w obu kierunkach. Jednym z zastosowań tej funkcji jest użycie klawiatury PTZ zamiast interfejsu programowego, co jest preferowane przez niektówych użytkowników. Tryb wysyłania: konfiguracja przeznaczenia danych z portu szeregowego komputera (selected do wybranego, all do wszystkich) Tryb odbierania: konfiguracja, z którego serwera dane szeregowe są odbierane i zapisywane do portu szeregowego komputera (selected z wybranego, all ze wszystkich) Port szeregowy komputera Port szeregowy każdego serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 40

41 9. Inne funkcje 2) Zapis i wczytywanie konfiguracji True CMS obsługuje funkcję eksportu i importu konfiguracji do/z pliku. Jest to przydatne do wykonywania kopii zapasowej konfiguracji CMS, która jest dość skomplikowana z uwagi na wiele zarejestrowanych serwerów. Możliwe jest też zastosowanie konfiguracji z innego komputera w celu uruchomienia programu CMS. Ładowanie konfiguracji z pliku Parametr opóźnienia czasowego dla połączenia sieciowego Zapis konfiguracji do pliku 3) Ustawianie dynamicznego adresu IP serwera DDNS Dla serwerów video, używających starego schematu usługi DDNS należy ustawić adres IP serwera DDNS. Służy to zapewnieniu zgodności ze starszymi modelami. Nowe modele, obejmujące m.in. serię IPH nie wymagają tego ustawienia. 4) Parametr czasowy połączenia Jest to parametr używany wewnętrznie do połączenia i sterowania serwerem. Zapewnia poprawność działania serwera True CMS w bardzo obciążonej sieci. Parametr ten nie musi być ustawiany w normalnych sytuacjach. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 41

42 9. Inne funkcje 5) Zdalna konfiguracja serwera Naciśnięcie przycisku Server Setup na zakładce Server okna ustawień programu (Setup) włącza Internet Explorera lub określone okno dla zdalnej konfiguracji wybranego serwera zależnie od modelu serwera video lub kamery IP. Internet Explorer włączony w celu zdalnej konfiguracji serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS

43 9. Inne funkcje 6) Statystyki Naciśnięcie przycisków Alt-F1 włącza statystyki odbioru video i audio oraz dekodowania każdego okna obrazu. Ponowne nacisnięcie wyłącza je. Można to skonfigurować w zakładce Display okna ustawień (Setup). RX = 317kbps (transfer odbioru obrazu) fps = 29 (liczba klatek obrazu na sekundę) Buf = 2 (liczba klatek obrazu w buforze) Audio TX = 0kbps (nadawanie dźwięku) Audio RX = 0kbps (odbiór dźwięku) INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 43

44 10. Rozwiązywanie problemów 1) True CMS lub True Search nie włącza się Jeśli True CMS lub True Search nie włącza się przy poniższym komunikacie, oznacza to, że zasoby do wyświetlenia obrazu nie są wystarczające. W Windows XP gdzie środowisko DirectX jest instalowane domyślnie, wynika to głównie z braku pamięci graficznej. Co najmniej 128 MB pamięci graficznej potrzeba do równoczesnego użycia True CMS i True Search. 2) Ostrzeżenie o braku pamięci wyświetlania Poniższy komunikat może się pojawić, gdy pamięć wyświetlania jest niewystarczajaca. Ilość kanałów podana w oknie może być wyświetlana z pełną wydajnością. Jesli podłączonych zostanie ich więcej, może wystąpić przeskakiwanie obrazu. 3) Sieć jest w porządku, brak podłączenia Gdy serwer nie jest podłączony, przyczynę można sprawdzić według poniższej procedury. (1) Sprawdź, czy serwer jest osiągalny. Można użyć polecenia PING. (2) Sprawdź, czy bazowy port serwera i port w zakładce Server są zgodne. (3) Sprawdź, czy nazwa i hasło serwera są poprawne. Jesli nie są, poniższy komunikat będzie okresowo wyświetlany w oknie zdarzeń. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 44

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę 1. Aplikacje niezbędne do obsługi kamery.str 2 Pierwsze uruchomienie kamery..str 3 a)rejestracja konta w aplikacji yoosee Str 4 b)połączenie kamery z

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000 Digital Video Recorder Instrukcja obsługi EnTMS Aplikacja CMS do VODVR000 . Wymagania sprzętowe System Operacyjny OS : Windows 000 or XP lub lepszy Procesor CPU : Pentium.0MHz lub lepszy Pamięć RAM : 5MB

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacyjna

Instrukcja Instalacyjna Zxtech Mini NVR i IP Kamery Instrukcja Instalacyjna ver. 1 Copyrighted: MZX Global Sp. z o.o. Rozdział 1: Ważne Uwaga Przed instalowaniem kamer na ścianch podłącz je do NVRa i dokonaj podstawowych ustawień.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo