True CMS (Instrukcja obsługi)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "True CMS (Instrukcja obsługi)"

Transkrypt

1 Nadzór wideo IP wysokiej jakości True CMS (Instrukcja obsługi) Ostatnia modyfikacja: INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 1

2 Spis treści 1. Przegląd True CMS 2. Instalacja i uruchamianie 3. Konfiguracja ekranu głównego 4. Rejestracja i połączenie z serwerem 1) Rejestracja serwera 2) Wyszukiwanie serwerów przy użyciu wykrywania adresu IP 3) Zarządzanie połączeniami z serwerem przy użyciu widoku drzewa 5. Monitoring na żywo 1) Tryb ekranu i mapowanie kanałów 1. Mapowanie kanałów i okna wideo 2. Używanie różnych trybów ekranu 3. Aktywny kanał 4. Utrata i wyłączenie obrazu 5. Ustawienia wyświetlania 6. Zarządzanie ulubioną grupą 2) Ustawienia wejścia wideo 3) Ustawianie i sterowanie dźwiękiem 4) Sterowanie kamerą obrotową (PTZ) i presety 5) Zdarzenia i alarmy 1. Monitoring zdarzeń 2. Wyszukiwanie zdarzeń 3. Sterowanie alarmowe (przekaźniki) 6) Przechwytywanie stopklatki 7) Znaki wodne 6. Nagrywanie 1) Przegląd 2) Ustawienia zapisu 3) Tryb nagrywania i ustawienia harmonogramu 4) Powiązanie zdarzeń i kamer w celu nagrywania 5) Sterowanie zapisem 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 1) Przegląd 2) Ekran True Search 3) Wyszukiwanie według daty i czasu 4) Wyszukiwanie według zdarzeń 5) Sterowanie odtwarzaniem 6) Kopia zapasowa 8. Bezpieczeństwo 1) Przegląd 2) Grupy użytkowników i uprawnienia 3) Zarządzanie kontem użytkownika 9. Inne funkcje 1) Przesyłanie danych przez port szeregowy 2) Zapis i wczytanie konfiguracji 3) Ustawianie dynamicznego adresu IP serwera DDNS 4) Parametr czasowy połączenia 5) Statystyki 6) Zdalna konfiguracja serwera 10. Rozwiązywanie problemów 11. Ustawienia indywidualne INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 2

3 1. Przegląd True CMS True CMS jest programem oferującym monitoring audio-wideo w czasie rzeczywistym, z możliwością połączeń z wieloma serwerami wideo i kamerami IP. Udostępnia on również różne funkcje nagrywania, wyszukiwania i odtwarzania. Program składa się z dwóch głównych aplikacji: True CMS i True Search. Programy te działają niezależnie, oferując odpowiednio monitoring w czasie rzeczywistym i odtwarzanie. CMS oferuje nie tylko monitoring audio-wideo, lecz także nagrywanie, odtwarzanie, monitoring zdarzeń, sterownie alarmami i kamerami obrotowymi oraz zdalną konfigurację funkcji analogicznych do opcji jakie oferują rejestratory cyfrome. Wymagania systemowe System operacyjny: Windows XP, Windows 2000 Procesor: 2GHz lub szybszy Pamięć: 512MB lub więcej Karta graficzna: 128MB RAM lub więcej Twardy dysk: 20MB wolnego miejsca lub więcej UWAGA: Szczegółowe dane oraz funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 3

4 2. Instalacja i uruchamianie Po pomyślnym zainstalowaniu pakietu True CMS jego ikona pojawi się na pulpicie, i utworzona zostanie grupa programu. Ikona True CMS Grupa programu Program True CMS można uruchomić przez dwukrotne kliknięcie ikony, lub wybranie pozycji True CMS w menu grupy. Najpierw pojawia się okno logowania (Login CMS), pozwalające na dostęp do systemu tylko zarejestrowanym użytkownikom. Użytkownik "admin" istnieje domyślnie, a jego hasło jest puste, dopóki nie zostaną zmienione ustawienia w ostatnim kroku instalacji. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 4

5 3. Konfiguracja ekranu głównego Czas komputera Informacje / statystyki kanału Obszar do wyświetlania obrazu z danego kanału Widok drzewka Przycisk przechwytywania Przycisk nagrywania Przycisk ustawień Przyciski ustawiania trybu ekranu Wskaźnik zajętości zapisu Przycisk wyszukiwania zdarzeń Okno historii zdarzeń Sterowanie funkcjami PTZ Wybór presetu Ustawienia obrazu/dźwięku Wyszukiwanie i odtwarzanie INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 5

6 4. Rejestracja i połączenie z serwerem 4.1 Rejestracja serwera Urządzenie przesyłające dane video, takie jak serwer czy kamera IP, jest w niniejszej instrukcji nazywane "serwerem". True CMS łączy się z serwerami w celu odbioru strumienia dźwięku i obrazu oraz zdarzeń do ich podglądu i zapisu. Pierwszym krokiem do połączenia jest rejestracja serwera w True CMS. 1 Kliknij przycisk Setup (Konfiguracja) Adres IP lub nazwa domeny Port bazowy połączenia (Powinien być zgodny z ustawieniami serwera) Login i hasło zarejestrowane w serwerze Po zaznaczeniu używana jest odebrana nazwa serwera Wybór protokołu - TCP - lub multicast Po zaznaczeniu podłączany jest kanał audio 2 Kliknij przycisk Add (Dodaj) Określa, co będzie używane jako identyfikator kanału podczas nagrywania. - Server ID : użyta zostanie nazwa serwera - strumień połączenia: użyty będzie adres IP lub nazwa domeny Ustawienia tego nie należy zmieniać, chyba że urządzenie lub adres serwera są często zmieniane. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 6

7 4-2 Wyszukiwanie serwerów przy użyciu wyszukiwania adresów IP Serwery w sieci LAN mogą być łatwo wyszukiwane przy użyciu funkcji wykrywania adresu IP IP Discovery. Po wykryciu serwerów można wybrać jeden do rejestracji lub zmiany adresu IP. Uwaga: IP Discovery używa pakietów UDP do wyszukiwania serwerów. Może więc nie działać, gdy w komputerze włączona jest zapora (firewall). Okno IP Discovery pojawia się po naciśnięciu przycisku IP Discovery na stronie Server Zmiana adresu IP serwera Rejestrowanie (wybór) serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 7

8 4-3 Zarządzanie połączeniami z serwerem przy użyciu widoku drzewa Serwery zarejestrowane na zakładce Server okna ustawień (Setup) są pokazywane jako widok drzewka (Tree View). Stan połączenia z serwerem jest oznaczony odpowiednim kolorem węzła drzewa. NIEBIESKI : Stan połączenia FIOLETOWY : Próba połączenia stan: rozłączenie z powodu awarii serwera lub problemu sieciowego SZARY : Rozłączony przez użytkownika Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na węźle wyświetla się menu Connect (Połącz) lub Disconnect (Rozłącz). Używając tego menu możliwe jest połączenie lub rozłączenie indywidualnie z danym serwerem. Można też podłączyć lub odłączyć wszystkie zarejestrowane serwery na raz, używając menu dla węzła głównego ('Sites'). Podłączanie / odłączanie w węźle serwera Podłączanie / odłączanie w węźle głównym INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 8

9 5. Monitoring na żywo 5.1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 1) Mapowanie kanałów i okna video Mapowanie pomiędzy kanałem serwera i oknem wyświetlania Istnieją dwa sposoby na wykonanie mapowania między kanałem serwera i oknem wyświetlania. W przypadku gdy tylko jedno kanałowe serwery lub kamery IP są podłączone, użyj drugiego sposobu mapowania (Shared). 1. Exclusive (wyłączny) - W okienku video wyświetlane są w kolejności kanały aktualnie podłączonego serwera. Kanały pozostałych serwerów nie są wyświetlane. 2. Shared (współdzielony) ustawienie domyślne - Wszystkie kanały wszystkich serwerów są wyświetlane w takiej kolejności w jakiej występują na drzewku. Numerowanie okienek wyświetlania Okna wyświetlania są numerowane od lewej do prawej i od góry do dołu, poczynając od lewego górnego narożnika. Mapowanie wyświetlania: określa sposób wyświetlania kanałów w oknie wyświetlacza tryb 2x2 tryb 1+5 INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 9

10 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 2) Używanie różnych trybów ekranu Konfiguracja trybu ekranu Tryb ekranu można wybrać, naciskając jeden z przycisków konfiguracji trybu. Możliwe jest również sekwencyjne wyświetlanie kanałów w zdefiniowanym odstępie czasowym poprzez wciśnięcie przycisku Sequence. Przycisk Sequence (funkcja sekwencyjnego auto wyświetlania kanałów) Przyciski trybu ekranu - 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 2+8, 1+12, 6x6 Przełączanie ekranów Jeśli ilość kanałów jest większa niż ilość okien obrazu w bieżącym trybie, są one mapowane do więcej niż jednego ekranu okien wyświetlania. Przykładowo, jeśli w sumie jest 13 kanałów, i wybrany jest tryb 2x2, będą istnieć 4 ekrany Wskazanie bieżącego numeru ekranu Naciśnij tę ikonę w celu przełączenia do następnego ekranu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 10

11 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 3) Aktywny kanał Aktywny kanał Aktualnie wybrany kanał jest nazywany "kanałem aktywnym". Dla aktywnego kanału dostępne są następujące operacje: - sterowanie PTZ - nadawanie/odbiór dźwięku Wskazanie aktywnego kanału Aktywny kanał oznaczony jest niebieską ramką. Wybór aktywnego kanału (jedna z dwóch metod) - kliknij myszką na okienku z obrazem danego kanału lub - wybierz kamerę na widoku drzewka. Aktywny kanał (Niebieska ramka) INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 11

12 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 4) Utrata i wyłączenie obrazu Jeżeli strumień video pochodzi z serwera, zdekodowany obraz video jest wyświetlany w odpowiednim okienku video. Zanik sygnału video Stan zaniku sygnału video, brak sygnału video na wejściu serwera, jest widoczny w dwojaki sposób: - Okienko obrazu wyświetla informacje Video loss ('Utrata sygnału') - Węzeł kamery na drzewie wyświetla ikonę kamery zaznaczoną na czerwono Wyłączenie sygnału video Przesyłanie sygnału video z serwera może zostać zatrzymane poprzez wybór opcji Video Off (Wyłącz video) w menu na danym węźle kamery. Stan taki jest rozpoznawany jako 'Video-off'. W takim przypadku kanał serwera nie ma zamapowanego okienka video. Informacja Video loss w okienku video oznacza brak sygnału video na odpowiednim wejściu serwera Pozycja Video On/Off w menu umożliwia włączenie lub wyłączenie strumienia video z serwera Czerwone oznaczenie dla węzła danej kamery oznacza stan zaniku sygnału video Znak X przy węźle danej kamery oznacza stan wyłączenia sygnału video INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 12

13 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 5) Ustawienia wyświetlania Przedział czasu dla wyświetlania sekwencyjnego Ikona zapisu (Recording icon): - Ikona zapisu (czerwona kropka) jest wyświetlana w okienku video kiedy dany kanał video jest nagrywany Ikona ruchu (Motion icon): - Ikona ruchu jest wyświetlana na okienku video kiedy dla odpowiadającego kanału video został wykryty ruch Statystyki (Statistics): - W dolnej części wszystkich okienek video wyświetlane są statystyki Audio/Video Czas serwera (Server time): - Czas serwera dla kanału video wyświetlany jest w lewym dolnym narożniku każdego okienka Konfiguracja wyświetlania nazwy kanału w oknie obrazu Wyświetlanie węzłów odpowiadających czujnikom oraz alarmom na widoku drzewa Ikona ruchu Ikona zapisu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 13

14 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 5) Ustawienia wyświetlania Zatrzymanie wyświetlania obrazu CMS, gdy True Search działa (Użyteczne, gdy komputer jest przeciążony jednoczesnym działaniem CMS i True Search) Kontrola ilości buforowanych klatek dla płynnego wyświetlania - Small (mała): opóźnienie jest małe, lecz płynność może nie być dobra - Large (duża): opóźnienie jest duże, lecz obraz jest bardziej płynny Automatyczna zmiana trybu wyświetlania: Jeśli kanał na którym wystąpiło zdarzenie nie jest widoczny, tryb jest zmieniany automatycznie na tryb z większą ilością okien: 1x1 -> 2x2 -> 3x3 itp. Wyświetlanie tylko klatek kluczowych (Patrz poniżej) Tryb proporcji obrazu - rozciągnięcie do wypełnienia okna, lub - zachowanie proporcji klatki. Wybór trybu mapowania obrazu Czerwony prostokąt na zdarzenie Dźwięk systemowy przy zdarzeniu Włączenie kanału w przypadku wystąpienia zdarzenia (zmiana stanu z Video-off na Video-on). Tryb wyświetlania tylko klatek kluczowych Tryb ten jest przewidziany do zmniejszenia obciążenia procesora, gdy podłączona jest duża ilość serwerów, a tryb konfiguracji wyświetla więcej niż 4 kanały jednocześnie. Po włączeniu tego trybu pełna ilość klatek jest wyświetlana w następujących przypadkach: (1) tryb 1x1, tryb 2x2: gdyż wyświetlane są tylko 4 kanały (2) Aktualnie wyświetlany kanał w dowolnym trybie: w celu zapewnienia interakcji dla funkcji sterowania PTZ. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 14

15 5-1 Tryb ekranu i mapowanie kanałów 6) Zarządzanie ulubioną grupą Grupa ulubionych kamer Kamery z różnych serwerów mogą zostać wybrane do utworzenia grupy ulubionych kamer (Favourite Cameras Group), która jest przydatna do monitorowania grupy kamer o szczególnym znaczeniu dla danego obiektu. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na węźle Favourite Cameras 3 Zaznacz kamerę i przeciągnij do grupy 2 Wpisz nazwę nowej grupy kamer 4 Po kliknięciu ulubionej grupy wszystkie kamery do niej należące będą wyświetlane w oknach wyświetlania 5 Kliknij prawym przyciskiem myszki w celu zmiany nazwy lub usunięcia grupy INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 15

16 5-2 Ustawienia wejścia wideo Parametry wejścia video, które można ustawiać to: - Contrast (kontrast), brightness (jasność), saturation (nasycenie) 1 Wybierz kanał do ustawienia obrazu (ustaw go jako aktywny) - wybierz okno wyświetlania lub - wybierz węzeł kamery na widoku drzewka. 2 Ustaw parametr Kontrast Janość Nasycenie INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 16

17 5-3 Ustawianie i sterowanie dźwiękiem Tryby komunikacji dźwiękowej CMS -> Serwer : wybierany tryb 1:1 lub 1:N (broadcast) Serwer -> CMS : (W przypadku wybrania Receive) CMS odbiera dane audio ze wszystkich serwerów, mających włączone TX audio. Tylko dźwięk z aktywnego kanału jest przekazywany do głośnika. Odbiór dźwięku lub nie Wysyłanie dźwięku wł./wył. Tryb wysyłania: Unicast lub Broadcast Ustawienie głośności mikrofonu i głośnika komputera 17 INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS

18 5-4 Sterowanie kamerą obrotową (PTZ) i presety Sterowanie PTZ Oprogramowanie True CMS umożliwia sterowanie funkcjami PTZ dla odbiorników większych producentów, takich jak Pelco, czy Samsung. Uwaga: W zależności od typu kamery, niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane, np.: light (oświetlenie), power (zasilanie), wiper (wycieraczka), home (pozycja wyjściowa) i diagonal direction (ruch w kierunku ukośnym). 1 Wybierz aktywny kanał (patrz 5-1-3) - wybierz okno wyświetlania lub - wybierz węzeł kamery na widoku drzewka. 2 Sterowanie PTZ Włączanie / wyłączanie oświetlenia Włączenie / wyłączenie zasilania Włączenie / wyłączenie skanowania Włączenie / wyłączenie wycieraczki Sterowanie prędkością obrotu - Oddzielne ustawienie jest zachowywane dla każdej kamery Pozycja wyjściowa Wybierz preset z listy skonfigurowanej na serwerze Ekranowe sterowanie funkcjami PTZ Możliwe jest również sterowanie funkcjami PTZ przez kliknięcie okna wyświetlania kamery myszką. - Kliknięcie myszką: Sterowanie przesunięciem w określonym kierunku. - Rolka przewijania myszki: Przybliżanie (zoom). INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 18

19 5-5 Zdarzenia i alarmy 1) Monitoring zdarzeń Rodzaje zdarzeń Zdarzenia serwera (zdarzenia z serwera video lub kamery IP) 1) No camera (video loss) Brak kamery (utrata obrazu) 2) Sensor Czujnik, 3) Motion Ruch Zdarzenia lokalne (CMS) Zdarzenia lokalne są generowane przez CMS 1) Server added/deleted Dodanie/usunięcie serwera 2) Server connected/disconnected Podłączenie/odłączenie serwera 3) CMS started/terminated Włączenie/wyłączenie CMS 4) Connection failed Brak połączenia 5) Audio talk on/off Włączenie/wyłączenie dźwięku 6) Setup opened/closed Włączenie/wyłączenie ustawień 7) Search started/terminated Włączenie/wyłączenie wyszukiwania Zdarzenia są wyświetlane w oknie zdarzeń, zaraz po ich wystąpieniu. Miejsce: serwer, który wywołał zdarzenie Rodzaj zdarzenia Czas zdarzenia Wyświetlanie / powiadamianie o zdarzeniach - Dla zdarzenia czujnika na widoku drzewka i w oknie wyświetlania zostaną wyświetlone specjalne znaki. - Dla każdego typu zdarzenia można ustawić efekt dźwiękowy (w zakładce Display) Węzeł czujnika na widoku drzewka odzwierciedla stan czujnika Ramka okna mruga na czerwono, gdy na odpowiednim serwerze wystąpi zdarzenie Mruganie ustaje, gdy okno zostanie kliknięte myszką INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 19

20 5-5 Zdarzenia i alarmy 2) Filtrowanie zdarzeń Możliwe jest wybranie określonych rodzajów zdarzeń z serwerów do przetwarzania. Tylko wybrane rodzaje zdarzeń są wyświetlane, rejestrowane i nagrywane. Przykładowo, jeśli użytkownik nie chce monitorować zdarzeń ruchu, zdarzenia takie można odznaczyć. Wtedy w oknie zdarzeń nie będą one wyświetlane. Wybór interesujących zdarzeń do przetwarzania INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 20

21 5-5 Zdarzenia i alarmy 2) Wyszukiwanie zdarzeń Okno wyszukiwania zdarzeń wywołuje się naciśnięciem przycisku Event Search Okno to składa się z dwóch części: zdarzeń serwera i zdarzeń lokalnych (CMS). Mogą one być wyszukiwane w taki sam sposób. 1 2 Wpisz nazwę serwera (jeśli pozostanie pusta, przeszukane zostaną wszystkie serwery) Ustaw czas wyszukiwania 3 Wybierz rodzaje zdarzeń 4 Naciśnij w celu wyszukania 5 Otrzymane wyniki wyszukiwania... 6 Wydrukuj wyniki INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 21

22 5-5 Zdarzenia i alarmy 3) Sterowanie alarmowe (przekaźniki) Port alarmów serwera może być sterowany zdalnie z programu CMS. Węzeł alarmów na widoku drzewa wyświetlany jest kolorem szarym, gdy alarmy są wyłączone, i kolorem czerwonym, gdy są włączone. Kliknij prawym przyciskiem myszki na węzeł alarmów w celu wywołania menu zmiany stanu alarmu Gdy alarm jest włączony, kolor węzła zmieni się na czerwony INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 22

23 5-6 Przechwytywanie stopklatki Naciśnij przycisk Capture w celu przechwycenia stopklatki. Przechwycony obraz można zapisać w formacie BMP lub JPEG. Przed zapisaniem lub wydrukowaniem obrazu możliwa jest jego edycja w celu wstawienia tytułu lub oznaczenia prywatności. Można też dodać podpis cyfrowy (znak wodny), który jest rozpoznawany przez specjalną przeglądarkę (JPEG view.exe). Funkcja ta jest obsługiwana tylko dla plików w formacie JPEG. Przycisk przechwytywania Wybór formatu obrazu w oknie Save As (Zapisz jako) Mozaika prywatności Wstawianie tytułu Maskowanie prywatności Wstawianie znaku wodnego INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 23

24 5-7 Znaki wodne Wstawianie znaku wodnego Znak wodny (lub podpis cyfrowy) można wstawić, zaznaczając opcję Insert watermark w oknie stopklatki. Działa on tylko przy zapisie obrazów w formacie JPEG. Sprawdzanie poprawności obrazu Poprawność obrazu można sprawdzić przy użyciu specjalnej przeglądarki (JPEGViewer.exe) w katalogu instalacji. Pokazuje ona rodzaj obrazu JPEG na trzy sposoby: - SIGNED: przechwycony przez CMS i nie modyfikowany od tamtego czasu - NOT SIGNED: nie przechwycony przez CMS - MODIFIED: przechwycony przez CMS i modyfikowany od tamtego czasu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 24

25 6. Nagrywanie 1) Przegląd Właściwości nagrywania Obraz, dźwięk i dane zdarzeń mogą być nagrywane na dyski z następującymi właściwościami. - Równoczesne nagrywanie do 16 kanałów wideo i do 16 kanałów audio (Simultaneous recording). - Obsługa długiego czasu nagrywania przed (pre-event) i po (post-event) zdarzeniu. - Nagrywanie czasowe (time-lapse recording) i zdarzeniowe (event-based recording) z różnymi kombinacjami zdarzeń. - Nadpisywanie dysku przy zapełnieniu. - Dodawanie/usuwanie dysku bez wpływu na już zapisane dane. Procedura konfiguracji nagrywania W celu włączenia nagrywania należy skonfigurować ustawienia zapisu. Konfiguracja zapisu (zakładka Storage). W celu efektywnego nagrywania wielu kanałów oprogramowanie True CMS zapisuje na każdym dysku duży plik. Do dysku przeznaczonego do zapisu należy przypisać plik zapisu (określić miejsce na zapis danych). Konfiguracja trybu nagrywania i harmonogramu dla każdego kanału (zakładka Record). Dla każdego kanału wideo należy ustawić tryb nagrywania i harmonogram. Konfiguracja powiązań między zdarzeniami i kanałami video (zakładka Event). W przypadku nagrywania zdarzeniowego należy powiązać ze sobą zdarzenia i kanały video. Rozpoczęcie nagrywania przyciskiem Record INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 25

26 6. Nagrywanie 2) Ustawienia zapisu Pierwszym etapem jest przypisanie plików zapisu do dysków. Gdy istnieje wiele dysków, plik zapisu można przypisać do każdego. W takim przypadku są one używane w kolejności dysków. 1 Wybierz dysk, do przypisania pliku zapisu (Naciśnij wiersz w celu uaktywnienia go: zaznaczony na niebiesko) 3 Wpisz ilość miejsca do zapisu i naciśnij OK 4 Wybierz jeden lub więcej dysków, które mają być używane do nagrywania ("zaznacz") 2 Naciśnij przycisk Allocate storage on the disk (Przypisz miejsce do zapisu na dysku) Pojawi się okno Allocate Storage file (Przypisanie pliku zapisu). 5 Wybierz Overwrite dla trybu nadpisywania INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 26

27 6. Nagrywanie 3) Tryb nagrywania i ustawienia harmonogramu Tryb nagrywania (czasowy lub kombinacja różnych trybów zdarzeń) i harmonogram można ustawić dla każdego kanału. Time-lapse recording Nagrywanie czasowe: kamera jest nagrywana w sposób ciągły według harmonogramu. Event-based recording Nagrywanie w oparciu o zdarzenia: kamera jest nagrywana, jeśli wystąpi jedno lub więcej zdarzeń. Ustaw Record (Zapis) na On (Włączony). Wybierz tryb nagrywania w celu zastosowania do tabeli harmonogramu. Ustaw harmonogram klikając na komórki, lub przeciągając myszką. Określ czas przed i po zdarzeniu w przypadku nagrywania zdarzeniowego. 1 Włączanie/wyłączanie nagrywania Wybierz kanał audio, do zapisu razem z tym kanałem video Czas nagrywania przed zdarzeniem 4 Czas nagrywania po zdarzeniu 3 Użyj myszki do konfigurowania 2 Tryb nagrywania Można połączyć jedno lub więcej zdarzeń Różne kolory kombinacji trybów nagrywania INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 27

28 6. Nagrywanie 4) Powiązanie zdarzeń i kamer w celu nagrywania W przypadku nagrywania zdarzeniowego należy powiązać zdarzenia z nagrywanymi kamerami. Gdy serwer posiada wiele kanałów video, ze zdarzeniem można powiązać więcej niż jedną kamerę. Nagrywanie w oparciu o zdarzenia nie jest możliwe dla zdarzeń, które nie są ustawione jako przetwarzane. Kamera 1 będzie nagrywana, gdy wystąpi zdarzenie czujnika 1 Kamera 1 będzie nagrywana, gdy wystąpi zdarzenie detekcji ruchu Powyższe ustawienie okresla, że kamera 1 serwera "Main gate" powinna być nagrywana, gdy wystapi zdarzenie czujnika 1 lub detekcji ruchu tego serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 28

29 6. Nagrywanie 5) Sterowanie zapisem Przycisk Record jest używany do sterowania zapisem. Przycisk ten powinien być włączony dla każdego rodzaju nagrywania (czasowego lub zdarzeniowego). Jesli będzie wyłączony, całe nagrywanie zostanie zatrzymane. Nagrywanie włączone Nagrywanie wyłączone Uwaga: Przynajmniej jeden dysk, do którego przypisany jest plik zapisu, powinien być wybrany w celu nagrywania. C: Brak pliku zapisu na dysku C D : Plik zapisu jest przypisany, lecz dysk nie jest wybrany (zaznaczony) Błąd ten pojawi się, gdy przycisk Record zostanie naciśnięty bez wybrania dysku do zapisu INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 29

30 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 1) Przegląd Program True Search jest przeznaczony do wyszukiwania i odtwarzania obrazu, dźwięku i danych zdarzeń. True Search można włączyć na dwa sposoby: - wywołując niezależnie od True CMS, - naciskając przycisk Search (Wyszukiwanie) w programie True CMS. Oferuje on równoczesne odtwarzanie do 16 kanałów. Wraz z kanałami video można odtwarzać jeden kanał audio. 1 3 Naciśnij przycisk Search Wywołanie True Search 2 Przed włączeniem True Search mija trochę czasu Starting Search Please Wait. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 30

31 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 2) Ekran True Search Kalendarz pokazuje dni z zapisanymi danymi. Dzień do przeszukania można wybrać przez jego naciśnięcie Wybór kanałów do przeszukania i odtwarzania Wybór tarybu ekranu (1,4,9 lub 16) Linia czasu : Wskazuje zarejestrowany status każdego kanału Czas i prędkość otwarzania Kopia zapasowa Ustawienia Wyszukiwanie zdarzeń Skala czasowa Przeciągnij ten przycisk w tył i w przód w celu zmiany czasu na linii czasu odtwarzania Sterowanie odtwarzaniem INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 31

32 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 3) Wyszukiwanie według daty i czasu 1 Wybór daty do przeszukania (Niebieski znak : zapisane dane, Czerwony znak: bieżąca data) 2 Wybierz kanał do przeszukania (maks. 16) 3a Wybierz czas do przeszukania 4 Sterowanie odtwarzaniem 3b Ustaw skalę czasową, jeśli jest taka potrzeba INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 32

33 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 4) Wyszukiwanie według zdarzeń Po wciśnięciu przycisku Event Search (Wyszukiwanie zdarzeń) otwierane jest okno Event Search. W oknie tym można połączyć różne warunki w celu odnalezienia określonych zdarzeń. Następnie mogą zostać przeszukane i odtworzone kanały video powiązane z określonym zdarzeniem (powiązania między zdarzeniami i kanałami określa się w konfiguracji nagrywania: zakładka Event w True CMS). 1 2 Wybierz serwer Ustaw czas wyszukiwania zdarzenia 3 Wybierz rodzaj 4 zdarzenia Naciśnij przycisk Search 5 Wyberz zdarzenie z wyników wyszukiwania 6 Naciśnij przycisk Play w celu rozpoczęcia odtwarzania kanałów powiązanych ze zdarzeniem INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 33

34 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 5) Sterowanie odtwarzaniem Gdy trwa odtwarzanie, można wykonywać różne funkcje sterowania w celu szybszego odnalezienia sceny. Można dodawać i usuwać kanały podczas odtwarzania. Przewijanie obsługuje 4-, 9-, 16-krotność prędkości zapisu, i pokazuje tylko klatki kluczowe. 1 klatka wstecz również cofa się do poprzedniej klatki kluczowej. Czas i prędkość otwarzania Przewijanie do tyłu Normalne odtwarzanie Stop Przewijanie do przodu Przesunięcie bieżącej pozycji 10 s wstecz 1 klatka wstecz 10 s w przód 1 klatka w przód INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 34

35 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie Gdy odtwarzanie osiągnie pierwszą pozycję lub ostatnią, przy odtwarzaniu odpowiednio w tył i w przód, CMS może wyświetlić okno pytające o aktualizację danych czasowych. Zdarza się to, gdyż pierwsza lub ostatnia pozycja może ulec zmianie podczas odtwarzania z powodu nadpisywania dysku lub nagrania nowych danych. Taka sytuacja nie występuje, gdy nagrywanie jest wyłączone. Gdy osiągnięty zostanie koniec czasu... Okno dialogowe aktualizacji danych czasowych INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 35

36 7. Wyszukiwanie i odtwarzanie 6) Kopia zapasowa Kopia zapasowa umożliwia zapis nagranego zakresu danych do pliku AVI. Po nacisnięciu przycisku Backup (Kopia zapasowa) pojawi się okno dialogowe kopii zapasowej. Wskazany serwer i kamera do kopii zapasowej 1 Wybierz kanał (kamerę) do kopii zapasowej 2 Ustaw czas kopii zapasowej 3 Wybierz, czy dane audio mają być nagrywane razem z obrazem 5 4 Szacowanie wielkości danych i rzeczywistego czas nagrania Określ nazwę pliku AVI do utworzenia 6 Rozpocznij kopiowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 36

37 8. Bezpieczeństwo 1) Przegląd Autoryzacja użytkownika jest wykonywana ze względów bezpieczeństwa przy włączaniu programu CMS. Zależnie od grupy uprawnień, do której należy użytkownik, niektóre operacje są ograniczone. Administartor już istnieje pod nazwą "admin". Użytkownicy innych grup mogą być przez niego utworzeni. Autoryzacja użytkownika odbywa się przy włączaniu programu CMS Zależnie od uprawnień użytkownika niektóre operacje są ograniczone - np.: dla użytkownika grupy "user" zabronione są operacje włączania / wyłączania nagrywania i zmiany ustawień INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 37

38 8. Bezpieczeństwo 2) Grupy użytkowników i uprawnienia Operacje zabronione grupie użytkowników są ograniczane na dwa sposoby: - Przyciski są wyłączone. - Po nacisnięciu prawego przycisku myszki nie pojawia się menu. Uprawnienie Grupa Adminis -trator Manager Użytko wnik Gość Tylko podgląd O O O O Sterowanie PTZ Kontrola koloru Kontrola audio Podłączanie/odłączanie serwera Wyszukiwanie zdarzeń Przechwytywanie stopklatki Włączanie True Search O O O Ustawienia za wyjątkiem zarządzania kontem użytkownika Włączanie/wyłączanie nagrywania Zarządzanie grupą ulubionych kamer Zmiana kamery w oknie video Zarządzanie kontem użytkownika O O O INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 38

39 8. Bezpieczeństwo 3) Zarządzanie kontem użytkownika Tylko administrator może zarządzać kontami użytkowników. W rzeczywistości zakładka Security (Bezpieczeństwo) w oknie ustawień jest widoczna tylko dla administratora. Zakładka Security pokazuje zarejestrowanych użytkowników i ich uprawnienia Okno dodawania użytkownika. Administrator może zmienić hasło innego użykownika i/lub jego grupę, naciskając przycisk Edit (Edytuj) INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 39

40 9. Inne funkcje 1) Przesyłanie danych przez port szeregowy True CMS obsługuje szeregowe przesyłanie danych między portem COM komputera i portem szeregowym serwera. Jak mówi nazwa, True CMS nie przetwarza wysyłanych lub odbieranych danych. Po prostu przekazuje je w obu kierunkach. Jednym z zastosowań tej funkcji jest użycie klawiatury PTZ zamiast interfejsu programowego, co jest preferowane przez niektówych użytkowników. Tryb wysyłania: konfiguracja przeznaczenia danych z portu szeregowego komputera (selected do wybranego, all do wszystkich) Tryb odbierania: konfiguracja, z którego serwera dane szeregowe są odbierane i zapisywane do portu szeregowego komputera (selected z wybranego, all ze wszystkich) Port szeregowy komputera Port szeregowy każdego serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 40

41 9. Inne funkcje 2) Zapis i wczytywanie konfiguracji True CMS obsługuje funkcję eksportu i importu konfiguracji do/z pliku. Jest to przydatne do wykonywania kopii zapasowej konfiguracji CMS, która jest dość skomplikowana z uwagi na wiele zarejestrowanych serwerów. Możliwe jest też zastosowanie konfiguracji z innego komputera w celu uruchomienia programu CMS. Ładowanie konfiguracji z pliku Parametr opóźnienia czasowego dla połączenia sieciowego Zapis konfiguracji do pliku 3) Ustawianie dynamicznego adresu IP serwera DDNS Dla serwerów video, używających starego schematu usługi DDNS należy ustawić adres IP serwera DDNS. Służy to zapewnieniu zgodności ze starszymi modelami. Nowe modele, obejmujące m.in. serię IPH nie wymagają tego ustawienia. 4) Parametr czasowy połączenia Jest to parametr używany wewnętrznie do połączenia i sterowania serwerem. Zapewnia poprawność działania serwera True CMS w bardzo obciążonej sieci. Parametr ten nie musi być ustawiany w normalnych sytuacjach. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 41

42 9. Inne funkcje 5) Zdalna konfiguracja serwera Naciśnięcie przycisku Server Setup na zakładce Server okna ustawień programu (Setup) włącza Internet Explorera lub określone okno dla zdalnej konfiguracji wybranego serwera zależnie od modelu serwera video lub kamery IP. Internet Explorer włączony w celu zdalnej konfiguracji serwera INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS

43 9. Inne funkcje 6) Statystyki Naciśnięcie przycisków Alt-F1 włącza statystyki odbioru video i audio oraz dekodowania każdego okna obrazu. Ponowne nacisnięcie wyłącza je. Można to skonfigurować w zakładce Display okna ustawień (Setup). RX = 317kbps (transfer odbioru obrazu) fps = 29 (liczba klatek obrazu na sekundę) Buf = 2 (liczba klatek obrazu w buforze) Audio TX = 0kbps (nadawanie dźwięku) Audio RX = 0kbps (odbiór dźwięku) INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 43

44 10. Rozwiązywanie problemów 1) True CMS lub True Search nie włącza się Jeśli True CMS lub True Search nie włącza się przy poniższym komunikacie, oznacza to, że zasoby do wyświetlenia obrazu nie są wystarczające. W Windows XP gdzie środowisko DirectX jest instalowane domyślnie, wynika to głównie z braku pamięci graficznej. Co najmniej 128 MB pamięci graficznej potrzeba do równoczesnego użycia True CMS i True Search. 2) Ostrzeżenie o braku pamięci wyświetlania Poniższy komunikat może się pojawić, gdy pamięć wyświetlania jest niewystarczajaca. Ilość kanałów podana w oknie może być wyświetlana z pełną wydajnością. Jesli podłączonych zostanie ich więcej, może wystąpić przeskakiwanie obrazu. 3) Sieć jest w porządku, brak podłączenia Gdy serwer nie jest podłączony, przyczynę można sprawdzić według poniższej procedury. (1) Sprawdź, czy serwer jest osiągalny. Można użyć polecenia PING. (2) Sprawdź, czy bazowy port serwera i port w zakładce Server są zgodne. (3) Sprawdź, czy nazwa i hasło serwera są poprawne. Jesli nie są, poniższy komunikat będzie okresowo wyświetlany w oknie zdarzeń. INSTRUKCJA OBSŁUGI True CMS 44

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Strona 2 Spis Treści: 1. Wprowadzenie....5 2. Ogólne informacje o instalacji......7 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo