Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel

3 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w październiku 2015r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 8 Popyt na pracę... 9 Zwolnienia grupowe Aneks statystyczny Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w październiku 2015r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2015r Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2014 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2015r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

4 7.2.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy październik 2015r Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym Tabela 11. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w październiku 2015r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 12. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w październiku 2015 roku Tabela 13. Wydatki Funduszu Pracy w październiku 2015r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 14. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu października 2015r Tabela 15. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w grudniu 2015r

5 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 5

6 6

7 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w październiku 2015r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 20,3% mniej niż w październiku poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 1 516,9 tys. osób. W październiku br. w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowano osób, w porównaniu z poprzednim miesiącem było to mniej o osób tj. 12,1%. Profil pomocy ustalono dla osób, wśród nich (13%) to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Najczęściej urzędy pracy rejestrowały osoby z ustalonym II profilem pomocy tj. 81,5%. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 6,1% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 15,8% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 9,6%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 2,6% do 12,9%, co świadczy o dużym zróżnicowaniu regionu. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, kolskim, konińskim, słupeckim i złotowskim. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w październiku 2015r. % wzrost/spadek % wzrost/spadek wyszczególnienie X 2015 X'15 do IX'15 X'15 do X'14 stan ogółem ,8-20,3 w tym z prawem do zasiłku ,7-12,5 napływ ,1-10,5 odpływ ,8-9,5 w tym podjęcia pracy ,4-11, Liczba i stopa bezrobocia [w %] ,7 7,7 8,0 8,1 7,6 7,8 7,4 7,1 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 12,0 10,0 8,0 6,0 Stopa bezrobocia [w %] 12,4 12,5 13,4 13,4 9,2 9,1 9,8 9,6 11,4 7,6 9,6 6,1 0 X'14 XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII IX X liczba stopa bezrobocia 4, X 2015 Wielkopolska Polska Struktura wg wieku X 2015 X % 59% 41% 42% X 2015 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 7

8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W październiku 2015r. w Wielkopolsce aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto osoby bezrobotne. Najpopularniesze były staże i szkolenia, z których skorzystało niemal 70% objętych aktywnymi formami wsparcia. Wydatki na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły w październiku ,7 tys. zł. i było to o 33% więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. W październiku br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej, na których realizację dla Wielkopolski przewidziano kwotę 4 171,3 tys. zł. Wnioski złożyło 21 Samorządów Powiatowych Wielkopolski, z czego wdrażane będą projekty: skierowane do osób w wieku do 30 lat, osób w wieku lat, osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy oraz na program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia. W ostatnim kwartale 2015 roku pracodawcy z wielkopolski podtrzymują dotychczasowe, duże zainteresowanie możliwością refundacji koszów kształcenia ustawicznego dla siebie i swoich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Łączna pula środków przekazanych przez resort pracy dla powiatowych urzędów pracy Województwa Wielkopolskiego, współpracujących z przedsiębiorcami z lokalnych rynków pracy w bieżącym roku wynosi ,9 tys. zł. W latach środki KFS przeznaczono wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w wieku 45 lat i więcej. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w październiku 2015r. [osoby] Aktywizacja osób do 25 roku życia 64 staże szkolenia udzielone dotacje 491 X wyposażenia stanowiska pracy prace interwencyjne prace społecznie użyteczne roboty publiczne bon na zasiedlenie inne prace subsydiowane X 2015 podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] bon zatrudnieniowy 34 dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr przygotowanie zawodowe dorosłych 7 refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 świadczenie aktywizacyjne I-X 2015 grant na telepracę 0 ogółem kobiety 8

9 Popyt na pracę W październiku br. do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy, z czego 16% dotyczyło stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 2 150, Ostrowie Wlkp. 804, Międzychodzie 669, Pile 652 oraz Szamotułach 605. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Chodzieży, Rawiczu, Słupcy, Turku i Wolsztynie. Na lokalnych rynkach subregionu konińskiego przeważały oferty dotyczące pracy subsydiowanej. Stanowiły one w powiecie konińskim 63%, kolskim 42%, słupeckim 37% jedynie w powiecie tureckim tylko 18% ofert skierowanych w październiku do tych urzędów pracy. Największy odsetek niesubsydiowanych ofert pracy (ponad 80% ogółu ofert) zgłosili pracodawcy do urzędów pracy w Grodzisku, Jarocinie, Lesznie, Międzychodzie, Obornikach, Ostrzeszowie, Poznaniu, Szamotułach i Śremie. Wpływ ofert pracy do urzędów od stycznia do październiku br. był o 23% wyższy niż w 2014r. co nie przekłada się na wyrejestrowania. W tym samym okresie z powodu podjęcia pracy wyłączono z ewidencji o niemal 9% mniej. Na jedną ofertę pracy w Wielkopolsce przypadło 8 osób, dla porównania w październiku roku poprzedniego o wakat ubiegało się 12 osób. Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy Struktura ofert pracy w październiku 2015r. X'14 XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII IX X % niesubsydiowane % subsydiowane % 502 4% 61 1% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy X'14 XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII IX X wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 9

10 Zwolnienia grupowe W październiku br. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 308 osób w ramach zwolnień grupowych, tj. o 120 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zgłoszenia zwolnień wpłynęły do urzędów pracy w Czarnkowie, Kaliszu, Kole, Poznaniu i Turku. Najwięcej pracowników planowanych jest do zwolnienia w branżach związanych z produkcją napojów oraz produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. W październiku br. do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dwie firmy zgłosiły zamiar zwolnienia powyżej 50 pracowników, w tym przypadku urząd pracy uruchomi działania zgodne z programem zwolnień monitorowanych. Branże, z których zgłoszono plany zwolnień grupowych pracowników w październiku 2015r. branża liczba zakładów liczba osób Przetwórstwo przemysłowe Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 3 Łącznie Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-X 2015 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 10

11 Aneks statystyczny 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty X 14 XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII IX X 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

16 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,4 7, I , ,4 8, II , ,9 8, III , ,7 7, IV , ,9 7, V , ,2 7, VI , ,4 6, VII , ,4 6, VIII , ,9 6, IX , ,3 6, X , ,3 6,1

17 Zmiany na rynku pracy w październiku 2015r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu października 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do września 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do października 2014r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 30 roku życia* w tym: do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,8-2,8-2,8-1,7-1,8-2,1 0,4-2,0-3,2-2,5-3,0-20,3-18,7-22,5-12, ,3-14,7-12,8-24,8-15,1-20,1 *brak danych dla wskazanej kategorii w poprzednich okresach sprawozdawczych Okresy od stycznia do października 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,0-8,6-8,5 7,4 23,3

18 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie X 14 XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII IX X 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie X 14 XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII IX X 1 kobiety 57,5 57,3 56,6 55,6 55,1 55,3 56,1 56,8 57,6 58,6 59,1 58,7 58,7 2 do 25 roku życia 18,6 18,4 17,8 18,2 18,1 17,4 16,8 16,4 15,7 15,5 15,6 17,4 17,5 3 powyżej 50 roku życia 23,8 24,1 24,4 24,0 24,2 24,8 25,1 25,6 26,1 26,0 26,0 25,8 26,1 4 długotrwale bezrobotni 52,8 52,4 51,7 50,2 49,8 50,3 50,9 51,4 51,5 50,8 50,6 50,0 49,8 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,5 27,2 26,7 26,6 26,7 26,9 26,8 27,0 27,1 26,8 26,7 27,4 27,3 6 bez doświadczenia zawodowego 20,4 20,1 19,5 19,3 19,1 18,8 18,7 18,7 18,4 18,2 18,3 18,8 18,9 7 niepełnosprawni 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,4 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie X 14 XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII IX X 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

19 19 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz pracy społecznie użytecznej skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowa ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy pozostałych 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik październik 2015[%] 100,0 49,2 17,0 0,4 0,0 16,7 4,5 4,9 7,3 % wzrost/spadek październik 2015 / wrzesień ,8-12,4-3,2-79,1 - -3,7-24,1-4,2 61,8

20 20 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 r.ż. świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozostałe wydatki ogółem prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne ogółem 1.6 Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2015r. Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kategorie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik I-X I-X 2015 [%] 6,4 4,5 15,9 47,3 5,5 0,2 0,1 1,4 1,0 0,7 0,0 0,0 9,2 6,9 0,9 100,0 Wydatkowane środki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w tys. zł) kategorie styczeń 188,3 93,8 82, ,5 10,9 22,3 3,9 65,0 76,8 67,9 9,1 0,0 83,9 31,4 46, ,9 luty 180,0 64,8 104, ,7 7,0 30,6 8,9 133,2 160,0 96,5 13,9 0,0 612,4 33,6 86, ,5 marzec 230,0 116,9 396, ,6 11,7 30,6 6,9 163,3 246,6 97,5 14,6 0, ,7 462,9 334, ,8 kwiecień 385,6 302,6 634, ,3 30,7 32,1 9,3 158,9 190,5 121,4 12,6 0, , , , ,9 maj 470,1 792, , ,9 91,3 41,3 5,5 232,1 208,0 166,0 16,4 0, , , , ,5 czerwiec 632, , , ,8 172,2 43,8 12,0 249,9 143,6 179,4 16,8 0, , , , ,0 lipiec 833,7 1332,5 1193,8 8258,1 167,8 66,0 11,0 359,3 210,1 205,8 19,5 0,0 8683,1 3713, , ,1 sierpień 827, , , ,5 145,6 77,1 17,1 271,7 183,3 212,4 18,8 0, , , , ,0 wrzesień 1 217, , , ,6 172,0 54,7 14,0 356,0 421,8 284,2 24,8 0, , , , ,8 październik 1 357, , , ,9 165,0 74,4 18,2 400,1 379,1 228,1 20,8 0, , , , ,5 I-X , , , ,9 974,2 472,9 106, , , ,2 167,3 0, , , , ,0 I-X 2015 [%] 3,4 4,1 4,6 35,1 0,5 0,3 0,1 1,3 1,2 0,9 0,1 0,0 27,2 13,8 7,4 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

21 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2014 i 2015 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2015/2014 styczeń ,5 luty ,4 marzec ,9 kwiecień ,4 maj ,9 czerwiec ,5 lipiec ,3 sierpień ,6 wrzesień ,9 październik ,3 listopad grudzień ogółem

22 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2015r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu października 2015 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu października 2015 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 97,4 8,5-0,1-2,1 2. kujawsko-pomorskie 103,0 12,8-0,2-2,5 3. lubelskie 100,5 11,0-0,1-1,2 4. lubuskie 37,9 10,2-0,2-2,4 5. łódzkie 106,9 10,1-0,2-1,7 6. małopolskie 115,6 8,2-0,1-1,4 7. mazowieckie 216,3 8,4-0,2-1,4 8. opolskie 33,8 9,6-0,1-2,1 9. podkarpackie 117,8 12,7-0,1-1,5 10. podlaskie 53,2 11,5-0,1-1,3 11. pomorskie 76,3 8,9-0,1-2,2 12. śląskie 146,4 8,1-0,1-1,5 13. świętokrzyskie 63,0 12,0-0,1-1,9 14. warmińsko-mazurskie 80,6 15,8-0,2-2,3 15. wielkopolskie 91,8 6,1-0,1-1,6 16. zachodniopomorskie 76,4 12,8-0,1-2,3 Polska 1 516,9 9,6-0,1-1,7 22

23 2.3. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu października 2015r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do września 2015r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do października 2014r. 1. chodzieski 11,6-0,5-2,2 2. czarnkowsko -trzcianecki 8,1-0,3-4,0 3. gnieźnieński 9,6-0,4-3,1 4. gostyński 8,2-0,1-1,8 5. grodziski 6,3-0,2-1,5 6. jarociński 8,9-0,2-1,9 7. kaliski * 5,4-0,1-1,5 7a. - powiat ziemski 5,3-0,1-1,5 7b. - m. Kalisz 5,5 0,0-1,5 8. kępiński 2,7-0,2-0,9 9. kolski 12,8-0,4-1,1 10. koniński * 12,9-0,1-2,1 10a. - powiat ziemski 14,5 0,0-2,5 10b. - m. Konin 10,9-0,2-1,7 11. kościański 5,9-0,1-1,0 12. krotoszyński 5,9-0,1-2,2 13. leszczyński * 5,4-0,1-1,1 13a. - powiat ziemski 4,9-0,2-1,2 13b. - m. Leszno 5,7 0,0-1,0 14. międzychodzki 7,0 0,0-0,8 15. nowotomyski 4,1-0,4-1,0 16. obornicki 6,7-0,8-2,6 17. ostrowski 6,0-0,1-1,6 18. ostrzeszowski 7,0-0,2-1,7 19. pilski 7,9-0,1-2,2 20. pleszewski 6,0-0,3-3,3 21. poznański * 2,6 0,0-0,8 21a. - powiat ziemski 2,9 0,0-0,7 21b. - m. Poznań 2,4-0,1-0,9 22. rawicki 6,9 0,0-2,2 23. słupecki 11,2-0,3-3,6 24. szamotulski 6,0-0,1-1,5 25. średzki 10,8-0,7-1,6 26. śremski 5,9 0,2-1,4 27. turecki 6,9-0,5-1,6 28. wągrowiecki 10,2-0,8-5,8 29. wolsztyński 4,3 0,1-0,6 30. wrzesiński 9,6-0,4-3,1 31. złotowski 12,3-0,4-2,1 województwo 6,1-0,1-1,6 * podregion kaliski 5,8-0,2-1,8 * podregion koniński 11,4-0,3-2,0 * podregion leszczyński 6,1 0,0-1,3 * podregion pilski 9,5-0,4-3,1 * podregion poznański 4,2 0,2-1,3 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 23

24 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem październik 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób w stosunku w stosunku odpływ w końcu do do września napływ miesiąca października z powodu 2015r. ogółem 2014r. podjęcia pracy 1. chodzieski ,7-16, czarnkowskotrzcianecki ,0-33, gnieźnieński ,2-25, gostyński ,1-16, grodziski ,6-16, jarociński ,4-16, kaliski ,3-21, a. - powiat ziemski ,9-21, b. - m. Kalisz ,6-21, kępiński 771-6,5-23, kolski ,2-8, koniński ,8-15, a. - powiat ziemski ,1-14, b. - m. Konin ,0-16, kościański ,6-12, krotoszyński ,4-26, leszczyński ,4-14, a. - powiat ziemski ,8-18, b. - m. Leszno ,9-12, międzychodzki 824 0,1-9, nowotomyski ,7-18, obornicki ,8-26, ostrowski ,8-18, ostrzeszowski ,8-18, pilski ,4-21, pleszewski ,0-37, poznański ,0-21, a. - powiat ziemski ,5-18, b. - m. Poznań ,3-23, rawicki ,9-24, słupecki ,7-26, szamotulski ,6-18, średzki ,3-11, śremski ,9-18, turecki ,8-17, wągrowiecki ,1-37, wolsztyński ,4-12, wrzesiński ,3-24, złotowski ,1-11, województwo ,8-20, podregion kaliski ,5-22, podregion koniński ,4-15, podregion leszczyński ,7-16, podregion pilski ,7-24, podregion poznański ,5-21,

25 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób w tym: Lp. Powiaty objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w październiku chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

26 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych aktywnymi Lp. Powiaty formami przeciwdziałania bezrobociu w październiku 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

27 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce październik 2015r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego w stosunku odpływ kobiet w stosunku do kobiet w z powodu w końcu do września napływ października ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2015r. 2014r. pracy 1. chodzieski ,2-15,1 58, czarnkowskotrzcianecki ,0-32,6 56, gnieźnieński ,9-21,3 59, gostyński ,9-15,5 57, grodziski 814-2,7-7,6 56, jarociński ,0-13,5 58, kaliski ,1-17,4 55, a. - powiat ziemski 930 0,8-17,8 57, b. - m. Kalisz ,3-17,2 54, kępiński 462-6,9-27,7 59, kolski ,2-5,5 60, koniński ,2-13,6 57, a. - powiat ziemski ,6-12,4 59, b. - m. Konin ,4-15,8 54, kościański ,2-15,8 61, krotoszyński ,5-19,5 68, leszczyński ,7-14,2 57, a. - powiat ziemski 613-4,5-17,4 58, b. - m. Leszno ,5-12,3 56, międzychodzki 562 4,9-2,3 68, nowotomyski 675-8,9-19,1 55, obornicki 916-9,8-28,5 62, ostrowski ,5-18,4 60, ostrzeszowski ,3-18,9 65, pilski ,4-21,0 56, pleszewski 933-1,7-30,8 65, poznański ,7-20,6 55, a. - powiat ziemski ,5-15,6 59, b. - m. Poznań ,4-23,5 53, rawicki 996-1,3-20,4 59, słupecki ,0-24,6 58, szamotulski ,1-18,4 58, średzki ,9-14,7 55, śremski 771 2,9-17,7 58, turecki ,0-16,3 65, wągrowiecki ,9-34,5 63, wolsztyński 600 0,8-12,7 53, wrzesiński ,1-22,4 62, złotowski ,3-13,1 58, województwo ,8-18,7 58, podregion kaliski ,5-19,6 60, podregion koniński ,6-13,9 59, podregion leszczyński ,7-15,8 58, podregion pilski ,2-23,6 58, podregion poznański ,3-19,6 57,

28 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty kobiet objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w październiku chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

29 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych aktywnymi Lp. Powiaty formami przeciwdziałania bezrobociu w październiku 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce październik 2015r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ w tym w stosunku Lp. Powiaty w stosunku kobiety do z do września napływ października powodu 2015r. ogółem 2014r. podjęcia pracy 1. chodzieski ,6-17,5 47, czarnkowskotrzcianecki ,7-30,0 56, gnieźnieński ,2-26,1 34, gostyński ,7-20,1 54, grodziski ,3-18,4 65, jarociński ,1-15,1 61, kaliski ,0-21,0 37, a. - powiat ziemski ,0-21,0 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,6-25,8 68, kolski ,1-8,7 60, koniński ,1-15,5 53, a. - powiat ziemski ,1-15,5 84, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,4-13,6 54, krotoszyński ,9-23,1 35, leszczyński ,1-18,3 34, a. - powiat ziemski ,1-18,3 93, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,5-10,9 60, nowotomyski ,0-17,7 59, obornicki ,3-27,7 49, ostrowski ,1-18,1 47, ostrzeszowski ,6-19,0 64, pilski ,2-18,5 36, pleszewski ,7-41,5 62, poznański ,7-17,2 21, a. - powiat ziemski ,7-17,2 59, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,1-23,8 48, słupecki ,7-25,5 71, szamotulski ,8-19,3 52, średzki ,6-13,4 62, śremski ,3-18,1 46, turecki ,1-19,3 58, wągrowiecki ,7-40,5 52, wolsztyński ,2-11,5 74, wrzesiński ,6-26,8 50, złotowski ,9-9,9 53, województwo ,0-20,1 47, podregion kaliski ,3-22,6 49, podregion koniński ,3-16,4 57, podregion leszczyński ,6-17,9 49, podregion pilski ,5-24,1 48, podregion poznański ,3-20,1 38,

31 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w październiku chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

32 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba mieszkańców wsi objętych aktywnymi Lp. Powiaty formami przeciwdziałania bezrobociu w październiku 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

33 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce październik 2015r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % Liczba wzrost/spadek % udział liczby do 30 roku w tym do Lp. Powiaty życia kobiety 30 roku życia w stosunku w końcu w ogóle do września miesiąca 2015r. napływ dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ ogółem z powodu podjęcia pracy 1. chodzieski ,3 29, czarnkowskotrzcianecki ,2 31, gnieźnieński ,9 29, gostyński ,7 36, grodziski ,7 36, jarociński ,4 35, kaliski ,7 28, a. - powiat ziemski ,3 38, b. - m. Kalisz ,0 22, kępiński ,8 39, kolski ,6 37, koniński ,0 35, a. - powiat ziemski ,9 41, b. - m. Konin ,8 26, kościański ,0 35, krotoszyński ,9 35, leszczyński ,0 30, a. - powiat ziemski ,6 38, b. - m. Leszno ,6 26, międzychodzki ,3 39, nowotomyski ,5 35, obornicki ,7 30, ostrowski ,0 34, ostrzeszowski ,0 40, pilski ,9 26, pleszewski ,1 40, poznański ,3 20, a. - powiat ziemski ,8 23, b. - m. Poznań ,6 19, rawicki ,9 39, słupecki ,3 38, szamotulski ,5 31, średzki ,1 32, śremski ,9 32, turecki ,5 34, wągrowiecki ,9 35, wolsztyński ,2 37, wrzesiński ,6 30, złotowski ,8 31, województwo ,8 31, podregion kaliski ,5 34, podregion koniński ,5 36, podregion leszczyński ,4 35, podregion pilski ,6 30, podregion poznański ,4 27,

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Tczew, wrzesień 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R.

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. maj 2015 r. Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a bariery wynikające z ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo