POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy POWIATOWY URZ D PRACY 1

2 SPIS TREŚCI 2 str. 1. Wstęp 3 2. Pośrednictwo pracy 4 3. Sklep z pracą 5 4. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6 5. Klub pracy 7 6. Eures 8 7. Szkolenia 9 8. Staże zawodowe Zwrot części kosztów dojazdu do pracy lub zakwaterowania Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dodatek aktywizacyjny Prace subsydiowane Stypendium za podjęcie nauki Pokrycie kosztów opieki nad bliskimi Finansowanie studiów Przygotowanie zawodowe dorosłych Rejestracja osób bezrobotnych Europass Dodatkowe usługi Zasiłki, obowiązujące stawki List motywacyjny Curicullum vitae 27

3 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pomaga osobom bezrobotnym w jak najszybszym powrocie na rynek pracy. Oferujemy bardzo dużo form aktywizacji spośród których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Poza programami finansowanymi środkami krajowymi proponujemy udział w wielu programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Każdego roku pomagamy blisko osób. W poradniku przedstawiamy podstawowe usługi z jakich mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. WSZYSTKIE NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE. 3

4 POŚREDNICTWO PRACY NAJKRÓTSZA DROGA DO PRACY Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą świadczoną przez Urząd Pracy w Nysie. Tutaj otrzymacie Państwo aktualne informacje o ofertach pracy, propozycjach szkoleń czy udziału w jednym z wielu projektów. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

5 SKLEP Z PRACĄ NAJSZYBSZA DROGA DO PRACY W Sklepie z Pracą sam wybierasz interesującą ofertę pracy i sam decydujesz w jaki sposób skontaktujesz się z pracodawcą. W Sklepie masz możliwość bezpłatnego skorzystania z internetu, skypa, drukarki i kserokopiarki, telefonu. Ponadto sklep świadczy następujące usługi: informacje z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udostępnianie informacji na temat lokalnego rynku pracy, nabór na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, udostępnianie fachowej literatury z zakresu rynku pracy, projekcja filmów zawodoznawczych oraz instruktażowych z zakresu autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, mowy ciała, dostęp do komputera z aplikacjami Office, bezpłatne korzystanie z internetu w celu poszukiwania pracy, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, zajęcia aktywizacyjne, bank c.v. osób poszukujących pracy udostępniany pracodawcom. Sklep z Pracą, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, tel./fax

6 PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Nasi doradcy pomogą Ci: POZNAJ SIEBIE I PRACUJ Celem poradnictwa zawodowego w PUP Nysa jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w likwidowaniu przeszkód uniemożliwiających Ci podjęcie pracy. poznać samego siebie, rozpoznać bariery, które naprawdę utrudniają znalezienie pracy, poznać predyspozycje zawodowe, wybrać skuteczny rodzaj szkolenia, zaplanować specjalnie dla Ciebie indywidualny plan działania, dzięki któremu masz szansę na zatrudnienie. Współpraca z doradcami zawodowymi może przebiegać w sposób indywidualny bądź w formie warsztatowej. Warsztaty odbywają się w małych grupach (8 16 osób) przy zastosowaniu konkretnych testów, ćwiczeń praktycznych, mini - wykładów sprzyjających efektywnemu rozwiązaniu problemu zawodowego konkretnej grupy osób. Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez doradców zawodowych. Informacje o planowanych zajęciach znajdziesz na stronie internetowej w zakładce poradnictwo zawodowe. 6 PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, tel:

7 KLUB PRACY NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ PRACODAWCY Klub Pracy w Nysie oferuje osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kompleksową pomoc niezbędną w codziennym, aktywnym i samodzielnym poszukiwaniu pracy. Szkolenia i zajęcia w Klubie Pracy przeznaczone są dla tych bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy pomimo tego, że napotykają trudności związane z poruszaniem się po rynku pracy, wyrażają chęć zmiany obecnej sytuacji. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach oferowanych przez Klub Pracy wpływa także na zmianę postawy osoby bezrobotnej wobec siebie i świata, stwarza także możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. W ramach oferowanej przez Klub Pracy w Nysie pomocy prowadzone są: - 3-tygodniowe szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (m. in. sesje poświęcone odkrywaniu własnych umiejętności i możliwości, poznawaniu rynku pracy, tworzeniu indywidualnego planu działania, asertywności w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, prowadzeniu działalności gospodarczej) dniowe zajęcia aktywizacyjne dot. m.in. zagadnień związanych z profesjonalnym przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzeniem dokumentów aplikacyjnych czy też wykorzystania Internetu w procesie poszukiwania pracy. Klub Pracy w Nysie oferuje także bezpłatny dostęp do komputerów z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i innych informacji związanych z rynkiem pracy. Nie daj się zaskoczyć pracodawcy: naucz się pisać profesjonalne c.v poznaj metody skutecznej autoprezentacji poznaj zasady mowy ciała poznaj zasady, którymi rządzą się rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy telefoniczne z potencjalnym pracodawcą PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, tel:

8 EURES PRACA ZA GRANICĄ EURES (European Employment Services) to sieć pośrednictwa pracy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługa EURES realizowana jest przez pośredników pracy i polega min: na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu osób. Osoba poszukująca pracy może także samodzielnie poszukiwać zatrudnienia korzystając z oficjalnej strony EURES eu.in/eures. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, tel:

9 SZKOLENIA SZKOLIMY W KAŻDYM ZAWODZIE Wiedza stanowi największy kapitał człowieka. Jednocześnie stanowi podstawę do rozwijania kompetencji zawodowych. Dlatego też warto w nią inwestować. To dzięki niej możemy rozwijać swoje kompetencje. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poleca swoim klientom szeroki zakres szkoleń zawodowych. Szkolenia realizowane są w formie grupowej według ustalonego planu, który dostępny jest na stronie internetowej W przypadku gdy w planie nie ma szkolenia, którym klient jest zainteresowany organizowane jest wówczas szkolenie w trybie indywidualnym. W czasie szkolenia osoba skierowana otrzymuje stypendium w wysokości uzależnionej od intensywności szkolenia. Osobom, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w formie studiów podyplomowych Urząd Pracy w Nysie może sfinansować studia w kwocie do 300% przeciętnego wynagrodzenia. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

10 STAŻE ZAWODOWE PIERWSZE BEZCENNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Celem stażu zawodowego jest nabycie umiejętności do wykonywania zawodu w zawodzie dotychczas niewykonywanym. Stażysta pod okiem opiekuna realizuje program stażu, który ma go nauczyć określonych czynności zawodowych. Za odbywanie stażu przysługuje stypendium w kwocie 120% zasiłku dla bezrobotnych. W wielu przypadkach pracodawcy traktują staż jako swojego rodzaju okres próbny, a po jego zakończeniu zatrudniają stażystów. O możliwość skierowania na staż należy pytać pośrednika pracy. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

11 ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY LUB ZAKWATEROWANIA GDY NIE MA DLA CIEBIE PRACY NA MIEJSCU W przypadku gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, koszt dojazdu środkami publicznego transportu przekracza 120 złotych, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Z kolei w przypadku, gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, czas dojazdu środkami publicznego transportu do miejsca pracy przekracza 3 godziny tam i z powrotem, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości w której pracuje, istnieje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na zakwaterowanie. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

12 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM Masz pomysł na własny biznes? Szukasz możliwości jego sfinansowania? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie udziela osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia. Z pomocą PUP Nysa los w swoje ręce wzięło już ponad osób. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

13 DODATEK AKTYWIZACYJNY PREMIA ZA SAMODZIELNE ZNALEZIENIE PRACY Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podejmują pracę w pełnym wymiarze czasu pracy mają prawo ubiegania się o dodatek aktywizacyjny. Wysokość dodatku wynosi do 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

14 PRACE SUBSYDIOWANE POMOC DLA OSÓB W NAJGORSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Jednym z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie jest tworzenie u pracodawców miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsca pracy finansowane są w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Do skierowania na powyższe oferty uprawnione są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Sprawdź u swojego pośrednika czy kwalifikujesz się do pracy subsydiowanej. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

15 STYPENDIUM ZA PODJĘCIE NAUKI UCZ SIĘ ZA DARMO Osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12 miesięcy od rejestracji podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej gdzie studiują w systemie niestacjonarnym, możliwe jest wypłacanie stypendium w wysokości 100% zasiłku przez okres 12 miesięcy. Aby ubiegać się o stypendium dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać wysokości uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

16 POKRYCIE KOSZTÓW OPIEKI NAD BLISKIMI PRACUJ, A MY ZAOPIEKUJEMY SIĘ TWOIMI BLISKIMI Aby umożliwić powrót na rynek pracy samotnym rodzicom wychowującym dzieci do lat 7 bądź osobom opiekującym się osobami zależnymi, Urząd Pracy może zwracać część kosztów poniesionych na zapewnienie opieki. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 50% zasiłku na okres do 6 miesięcy lub na okres trwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych. Pomoc przyznawana jest na każde dziecko do lat 7 pod warunkiem osiągania dochodów nie przekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

17 FINANSOWANIE STUDIÓW INWESTUJ W SIEBIE Jesteś osobą bezrobotną? Masz ukończone studia wyższe? Masz perspektywę na pracę w innym zawodzie? Możemy Ci pomóc finansując studia podyplomowe. Koszt studiów nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto w czasie studiów Urząd wypłaca stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych przez okres trwania studiów. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

18 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH SZANSA NA PRAWDZIWE KWALIFIKACJE Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych pozwala na nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Przygotowanie realizowane jest według ściśle ustalonego planu kształcenia zawodowego, a na zakończenie osoba bezrobotna zdaje egzamin przed komisją. Przygotowanie realizowane jest w dwóch formach: praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Kuratora Oświaty i umożliwia zdobycie tytuły zawodowego lub tytułu czeladnika. Nauka zawodu może trwać od 12 do 18 miesięcy. przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym potwierdzającym zdobyte umiejętności. Przyuczenie trwa od 3 do 6 miesięcy. Uczestnik przygotowania zawodowego w trakcie nauki zawodu otrzymuje stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

19 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH OD TEGO TRZEBA ZACZĄĆ Aby korzystać z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie należy posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Z definicji osoby bezrobotnej wynika, iż jest ona osobą niezatrudnioną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, albo jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie etatu. Do rejestracji należy przedłożyć wypełnioną kartę rejestracyjną oraz dokumenty oryginał i kopie - pozwalające na uznanie kwalifikacji, stażu pracy, doświadczenia zawodowego oraz potwierdzające nadanie numeru NIP i zamieszkanie na terenie Powiatu Nyskiego. W czasie rejestracji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

20 EUROPASS RÓWNE SZANSE NA EUROPEJSKIM RYNKU Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawieniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w całej Europie. W skład Europass wchodzą: Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass- Mobilność, Europass - Suplement do Dyplomu, Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego z 15 grudnia SZUKASZ PRACY W KRAJU LUB ZA GRANICĄ? Przygotuj Europass - CV! Dokument wraz z instrukcją dostępny jest cedefop.eu.int WYBIERASZ SIĘ NA STUDIA, STAŻ LUB PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ? Wykorzystaj Europass- Mobilność! Dokument wydawany jest bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej np. uczelni. 20

21 EUROPASS CHCESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH? Wykorzystaj Europas- Paszport językowy! Wzór i instrukcja Europass - Paszport Językowy jest dostępny na stronie eu.int KOŃCZYSZ STUDIA? Zapytaj w dziekanacie o Europass -Suplement do Dyplomu! Europass - Suplement do Dyplomu wydawany jest od dnia przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom. Wzór jest dostępny na stronie POSIADASZ DYPLOM ZAWODOWY? Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe! Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda wewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument jest wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę 21

22 DODATKOWE USŁUGI PROPONUJEMY RÓWNIEŻ: infokiosk, telefon do pracodawcy, telekonferencje, skype, kawiarenkę internetową, pomoc w przygotowaniu CV filmotekę zawodoznawcza, trening interpersonalny, indywidualny plan dzialania. 22

23 23

24 ZASIŁKI, OBOWIĄZUJACE STAWKI Stan prawny na 1 sierpnia 2009r. I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych: - podstawowy(100%) 575,00 x - obniżony (80%) 460,00 - podwyższony (120%) 690,00 2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania: szkolenia (100 % zasiłku dla bezrobotnych) 575,00 (a dla bezrobotnych posiadających wykształcenie lub niższe; bez kwalifikacji zawodowych; powyżej 50 roku życia; z prawem do zasiłku 120% zasiłku) 690,00 przygotowania zawodowego dorosłych % zasiłku 575,00 (a dla bezrobotnych posiadających wykształcenie lub niższe; bez kwalifikacji zawodowych; powyżej 50 roku życia 120% zasiłku) 690,00 stażu 791,00 Stypendia przyznane dla skierowanych na staż przed r. (wypłacane na podstawie dotychczasowych przepisów ) po waloryzacji od r. 140% x 575 Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) 3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową: 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 805,00 416,80 287,50 287,50 min. 5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 6,80 zł/godz. Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2009 r. o 4,2 % tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 26,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym). II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach: 1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) - w pełnym wymiarze czasu pracy (575, ,00 *) 667,00 - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego 1.480,16 2. robót publicznych - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia 1.787,26 - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj , ,52 3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 3.828,00 4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) 4,08/za godz */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 16 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia. 24

25 III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy. 1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) ,88 b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) ,92 c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.244,44 2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) , ,92 4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od r.) 5,00% Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu). IV. Wynagrodzenia i składki. 1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od ) 1.276,00 xxx 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w I kw.2009 r. (obowiązuje od r.) 3.081,48 xxxx 3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45% 4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od r) 0,10% 5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od r) 9% 25

26 LIST MOTYWACYJNY Nysa Adam Nowak ul. Zamkowa 5/ Nysa tel Szanowna Pani Barbara Wilk Kierownik Działu Personalnego,,Telekom w Nysie Szanowna Pani Kierownik Podczas Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, dowiedziałem się o planowanej przez Państwa rekrutacji w dziale sprzedaży. Doceniając Państwa pozycję na rynku zdecydowałem się na przedstawienie swojej kandydatury na stanowisko doradca-konsultant. Posiadam doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów i usług. Pracując w firmie handlowej na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży zajmowałem się obsługą i pozyskiwaniem klienta oraz prowadzeniem dokumentacji sprzedażowej. Przygotowywałem również oferty sprzedażowe, prowadziłem rozmowy negocjacyjne, wystawiałem faktury. Do moich obowiązków należało także organizowanie dowozu towaru dla klienta, zamawianie towarów od producentów i dystrybutorów. Chciałbym podjąć pracę dającą mi możliwość rozwoju zawodowego, satysfakcję oraz stabilizację. Jestem przekonany że praca w firmie,,telekom będzie spełnieniem moich planów zawodowych. Dodam, że swobodnie obsługuję komputer (Word, Excel). Pracując w dziale handlowym obsługiwałem sprawnie program handlowy MRAS. Jestem osobą dynamiczną, zdyscyplinowaną i pomysłową. Szybko się uczę, jestem osobą elastyczną, otwartą na współpracę. Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi, co pozwala mi zawsze szybko adoptować się w nowych miejscach pracy oraz rzetelnie realizować powierzone zadania. Z przyjemnością przedstawię szerzej swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 26 Z poważaniem Adam Nowak Referencje: na życzenie

27 DANE OSOBOWE: Adam Nowak miejsce ul. Zamkowa 5/12 na zdjęcie Nysa tel CURICULLUM VITAE WYKSZTAŁCENIE: Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Nysie DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: F.H.U,,Komputer-mix stanowisko: specjalista d/s sprzedaży - obsługa i pozyskiwanie klienta - prowadzenie dokumentacji sprzedażowej - organizacja i dowóz towaru Sklep spożywczy,,delikatesy stanowisko: kasjer- sprzedawca - bezpośrednia obsługa klienta - obsługa kasy fiskalnej i przyjmowanie gotówki - uzupełnianie asortymentu UKOŃCZONE SZKOLENIA: - Stowarzyszenie Informatyków -,,BIT - Kurs obsługi komputera: Windows, World, Exel POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: - obsługa komputera: Windows XP, program MRAS, instalacja, konfiguracja - prawo jazdy kat B - obsługa urządzeń biurowych ZAINTERESOWANIA: komputer, internet, sport, piłka nożna, narciarstwo Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. Ust. Nr 133 poz.883) 27

28 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19, Nysa tel , fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32, Paczków tel./fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5, Otmuchów tel./fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Głuchołazach ul. Skłodowskiej 14, Głuchołazy tel./fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6, Korfantów tel./fax Sklep z Pracą ul. Piastowska 19, Nysa Bastion św. Jadwigi tel./fax POWIATOWY URZ D PRACY

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Departament Funduszy MPiPS 30.05.2014 Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla bezrobotnego. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Poradnik. dla bezrobotnego. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Poradnik dla bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Podstawowe wskazówki Przewodnik po Urzędzie Adresy naszych urzędów: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Daszyńskiego 44-46, 55-100 Trzebnica e-mail: wrtr@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej 2 Spis treści Pośrednictwo pracy... Eures, Eures-T Beskydy... Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa... Klub pracy... Szkolenia... Pożyczka szkoleniowa... Staże zawodowe... Praktyka absolwencka...

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy,

odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy, Niekiedy barierą w poszukiwaniu pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji i umiejętności aktualnie potrzebnych na rynku pracy. odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy, uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży?

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? SZKOLENIA To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzebne do znalezienia zatrudnienia. Największe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie KATALOG POWIATOWY URZ D PRACY. www.pup.nysa.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie KATALOG POWIATOWY URZ D PRACY. www.pup.nysa.pl Powiatowy Urząd Pracy w Nysie KATALOG USŁUG www.pup.nysa.pl POWIATOWY URZ D PRACY SPIS TREŚCI Pośrednictwo pracy... 4 Doradztwo zawodowe... 5 Staż zawodowy... 6 Praktyczna nauka zawodu dorosłych... 7 Przyuczenie

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA URZĘDU PRACY WSPOMAGAJĄCE MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY

DZIAŁANIA URZĘDU PRACY WSPOMAGAJĄCE MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY DZIAŁANIA URZĘDU PRACY WSPOMAGAJĄCE MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY Janina Migdalewicz Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Maj 2009 Kraj: 11,2% Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2011 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 3 231 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Załącznik do zarządzenia Nr 6/17 Dyrektora PUP z dnia 26 stycznia 2017r. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Na podstawie art. 40, art. 43 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy kierowana do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu naszym głównym celem jest wsparcie osób bezrobotnym w znalezieniu pracy. Pomoc świadczona jest poprzez następującej usługi: pośrednictwo pracy - osoba bezrobotna

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych,

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych, Zarządzenie Nr 20 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 / 2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.5.2012.MKro

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.5.2012.MKro Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.5.2012.MKro Gorzów Wlkp. dnia 11 lipca 2012 r. Pani Iwona Kaszuba Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT FORMY I ZAKRESU POMOCY PRZYSŁUGUJĄCEJ REPATRIANTOM

INFORMACJA NA TEMAT FORMY I ZAKRESU POMOCY PRZYSŁUGUJĄCEJ REPATRIANTOM INFORMACJA NA TEMAT FORMY I ZAKRESU POMOCY PRZYSŁUGUJĄCEJ REPATRIANTOM Ewidencja lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania repatriantów Warunkiem otrzymania wizy repatriacyjnej jest przedstawienie przez

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych:

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Przygotowanie zawodowe dorosłych Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start.

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start. http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/rok 2011.html Fundusz Pracy Program Aktywni na start. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy .. Pieczęć firmowa wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: Data wpływu: Wpisano do rejestru wniosków pod nr: Nr SYRIUSZ WNIOSEK PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY O

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. nowy instrument rynku pracy

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. nowy instrument rynku pracy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH nowy instrument rynku pracy 1 SPIS TREŚCI Wstęp I. Pracodawca 1. Wniosek 2. Umowa 3. Obowiązki pracodawcy 4.Kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy

Instrumenty rynku pracy Instrumenty rynku pracy Art. 44. Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są: 1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Włącz korzyści narzędzia wsparcia dla pracodawców. Włącz korzyści narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 26 listopada 2010r.

Włącz korzyści narzędzia wsparcia dla pracodawców. Włącz korzyści narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 26 listopada 2010r. Włącz korzyści narzędzia wsparcia dla pracodawców. Wybrane instrumenty rynku pracy wspierające pracodawców Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace interwencyjne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl KRYTERIA zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

ABC pracodawcy. Szczegółowa charakterystyka usług i instrumentów rynku pracy CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA LUTY 2010

ABC pracodawcy. Szczegółowa charakterystyka usług i instrumentów rynku pracy CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA LUTY 2010 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA LUTY 2010 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC pracodawcy Szczegółowa charakterystyka usług i instrumentów

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych

W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych Data wpływu wniosku do PUP. /miejscowość, data/... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w ustawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo