POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy POWIATOWY URZ D PRACY 1

2 SPIS TREŚCI 2 str. 1. Wstęp 3 2. Pośrednictwo pracy 4 3. Sklep z pracą 5 4. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6 5. Klub pracy 7 6. Eures 8 7. Szkolenia 9 8. Staże zawodowe Zwrot części kosztów dojazdu do pracy lub zakwaterowania Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dodatek aktywizacyjny Prace subsydiowane Stypendium za podjęcie nauki Pokrycie kosztów opieki nad bliskimi Finansowanie studiów Przygotowanie zawodowe dorosłych Rejestracja osób bezrobotnych Europass Dodatkowe usługi Zasiłki, obowiązujące stawki List motywacyjny Curicullum vitae 27

3 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pomaga osobom bezrobotnym w jak najszybszym powrocie na rynek pracy. Oferujemy bardzo dużo form aktywizacji spośród których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Poza programami finansowanymi środkami krajowymi proponujemy udział w wielu programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Każdego roku pomagamy blisko osób. W poradniku przedstawiamy podstawowe usługi z jakich mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. WSZYSTKIE NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE. 3

4 POŚREDNICTWO PRACY NAJKRÓTSZA DROGA DO PRACY Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą świadczoną przez Urząd Pracy w Nysie. Tutaj otrzymacie Państwo aktualne informacje o ofertach pracy, propozycjach szkoleń czy udziału w jednym z wielu projektów. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

5 SKLEP Z PRACĄ NAJSZYBSZA DROGA DO PRACY W Sklepie z Pracą sam wybierasz interesującą ofertę pracy i sam decydujesz w jaki sposób skontaktujesz się z pracodawcą. W Sklepie masz możliwość bezpłatnego skorzystania z internetu, skypa, drukarki i kserokopiarki, telefonu. Ponadto sklep świadczy następujące usługi: informacje z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udostępnianie informacji na temat lokalnego rynku pracy, nabór na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, udostępnianie fachowej literatury z zakresu rynku pracy, projekcja filmów zawodoznawczych oraz instruktażowych z zakresu autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, mowy ciała, dostęp do komputera z aplikacjami Office, bezpłatne korzystanie z internetu w celu poszukiwania pracy, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, zajęcia aktywizacyjne, bank c.v. osób poszukujących pracy udostępniany pracodawcom. Sklep z Pracą, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, tel./fax

6 PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Nasi doradcy pomogą Ci: POZNAJ SIEBIE I PRACUJ Celem poradnictwa zawodowego w PUP Nysa jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w likwidowaniu przeszkód uniemożliwiających Ci podjęcie pracy. poznać samego siebie, rozpoznać bariery, które naprawdę utrudniają znalezienie pracy, poznać predyspozycje zawodowe, wybrać skuteczny rodzaj szkolenia, zaplanować specjalnie dla Ciebie indywidualny plan działania, dzięki któremu masz szansę na zatrudnienie. Współpraca z doradcami zawodowymi może przebiegać w sposób indywidualny bądź w formie warsztatowej. Warsztaty odbywają się w małych grupach (8 16 osób) przy zastosowaniu konkretnych testów, ćwiczeń praktycznych, mini - wykładów sprzyjających efektywnemu rozwiązaniu problemu zawodowego konkretnej grupy osób. Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez doradców zawodowych. Informacje o planowanych zajęciach znajdziesz na stronie internetowej w zakładce poradnictwo zawodowe. 6 PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, tel:

7 KLUB PRACY NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ PRACODAWCY Klub Pracy w Nysie oferuje osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kompleksową pomoc niezbędną w codziennym, aktywnym i samodzielnym poszukiwaniu pracy. Szkolenia i zajęcia w Klubie Pracy przeznaczone są dla tych bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy pomimo tego, że napotykają trudności związane z poruszaniem się po rynku pracy, wyrażają chęć zmiany obecnej sytuacji. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach oferowanych przez Klub Pracy wpływa także na zmianę postawy osoby bezrobotnej wobec siebie i świata, stwarza także możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. W ramach oferowanej przez Klub Pracy w Nysie pomocy prowadzone są: - 3-tygodniowe szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (m. in. sesje poświęcone odkrywaniu własnych umiejętności i możliwości, poznawaniu rynku pracy, tworzeniu indywidualnego planu działania, asertywności w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, prowadzeniu działalności gospodarczej) dniowe zajęcia aktywizacyjne dot. m.in. zagadnień związanych z profesjonalnym przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzeniem dokumentów aplikacyjnych czy też wykorzystania Internetu w procesie poszukiwania pracy. Klub Pracy w Nysie oferuje także bezpłatny dostęp do komputerów z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i innych informacji związanych z rynkiem pracy. Nie daj się zaskoczyć pracodawcy: naucz się pisać profesjonalne c.v poznaj metody skutecznej autoprezentacji poznaj zasady mowy ciała poznaj zasady, którymi rządzą się rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy telefoniczne z potencjalnym pracodawcą PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, tel:

8 EURES PRACA ZA GRANICĄ EURES (European Employment Services) to sieć pośrednictwa pracy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługa EURES realizowana jest przez pośredników pracy i polega min: na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu osób. Osoba poszukująca pracy może także samodzielnie poszukiwać zatrudnienia korzystając z oficjalnej strony EURES eu.in/eures. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19, tel:

9 SZKOLENIA SZKOLIMY W KAŻDYM ZAWODZIE Wiedza stanowi największy kapitał człowieka. Jednocześnie stanowi podstawę do rozwijania kompetencji zawodowych. Dlatego też warto w nią inwestować. To dzięki niej możemy rozwijać swoje kompetencje. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poleca swoim klientom szeroki zakres szkoleń zawodowych. Szkolenia realizowane są w formie grupowej według ustalonego planu, który dostępny jest na stronie internetowej W przypadku gdy w planie nie ma szkolenia, którym klient jest zainteresowany organizowane jest wówczas szkolenie w trybie indywidualnym. W czasie szkolenia osoba skierowana otrzymuje stypendium w wysokości uzależnionej od intensywności szkolenia. Osobom, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w formie studiów podyplomowych Urząd Pracy w Nysie może sfinansować studia w kwocie do 300% przeciętnego wynagrodzenia. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

10 STAŻE ZAWODOWE PIERWSZE BEZCENNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Celem stażu zawodowego jest nabycie umiejętności do wykonywania zawodu w zawodzie dotychczas niewykonywanym. Stażysta pod okiem opiekuna realizuje program stażu, który ma go nauczyć określonych czynności zawodowych. Za odbywanie stażu przysługuje stypendium w kwocie 120% zasiłku dla bezrobotnych. W wielu przypadkach pracodawcy traktują staż jako swojego rodzaju okres próbny, a po jego zakończeniu zatrudniają stażystów. O możliwość skierowania na staż należy pytać pośrednika pracy. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

11 ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY LUB ZAKWATEROWANIA GDY NIE MA DLA CIEBIE PRACY NA MIEJSCU W przypadku gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, koszt dojazdu środkami publicznego transportu przekracza 120 złotych, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Z kolei w przypadku, gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, czas dojazdu środkami publicznego transportu do miejsca pracy przekracza 3 godziny tam i z powrotem, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości w której pracuje, istnieje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na zakwaterowanie. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

12 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM Masz pomysł na własny biznes? Szukasz możliwości jego sfinansowania? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie udziela osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia. Z pomocą PUP Nysa los w swoje ręce wzięło już ponad osób. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

13 DODATEK AKTYWIZACYJNY PREMIA ZA SAMODZIELNE ZNALEZIENIE PRACY Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podejmują pracę w pełnym wymiarze czasu pracy mają prawo ubiegania się o dodatek aktywizacyjny. Wysokość dodatku wynosi do 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

14 PRACE SUBSYDIOWANE POMOC DLA OSÓB W NAJGORSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Jednym z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie jest tworzenie u pracodawców miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsca pracy finansowane są w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Do skierowania na powyższe oferty uprawnione są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Sprawdź u swojego pośrednika czy kwalifikujesz się do pracy subsydiowanej. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

15 STYPENDIUM ZA PODJĘCIE NAUKI UCZ SIĘ ZA DARMO Osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12 miesięcy od rejestracji podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej gdzie studiują w systemie niestacjonarnym, możliwe jest wypłacanie stypendium w wysokości 100% zasiłku przez okres 12 miesięcy. Aby ubiegać się o stypendium dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać wysokości uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

16 POKRYCIE KOSZTÓW OPIEKI NAD BLISKIMI PRACUJ, A MY ZAOPIEKUJEMY SIĘ TWOIMI BLISKIMI Aby umożliwić powrót na rynek pracy samotnym rodzicom wychowującym dzieci do lat 7 bądź osobom opiekującym się osobami zależnymi, Urząd Pracy może zwracać część kosztów poniesionych na zapewnienie opieki. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 50% zasiłku na okres do 6 miesięcy lub na okres trwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych. Pomoc przyznawana jest na każde dziecko do lat 7 pod warunkiem osiągania dochodów nie przekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

17 FINANSOWANIE STUDIÓW INWESTUJ W SIEBIE Jesteś osobą bezrobotną? Masz ukończone studia wyższe? Masz perspektywę na pracę w innym zawodzie? Możemy Ci pomóc finansując studia podyplomowe. Koszt studiów nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto w czasie studiów Urząd wypłaca stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych przez okres trwania studiów. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

18 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH SZANSA NA PRAWDZIWE KWALIFIKACJE Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych pozwala na nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Przygotowanie realizowane jest według ściśle ustalonego planu kształcenia zawodowego, a na zakończenie osoba bezrobotna zdaje egzamin przed komisją. Przygotowanie realizowane jest w dwóch formach: praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Kuratora Oświaty i umożliwia zdobycie tytuły zawodowego lub tytułu czeladnika. Nauka zawodu może trwać od 12 do 18 miesięcy. przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym potwierdzającym zdobyte umiejętności. Przyuczenie trwa od 3 do 6 miesięcy. Uczestnik przygotowania zawodowego w trakcie nauki zawodu otrzymuje stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

19 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH OD TEGO TRZEBA ZACZĄĆ Aby korzystać z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie należy posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Z definicji osoby bezrobotnej wynika, iż jest ona osobą niezatrudnioną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, albo jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie etatu. Do rejestracji należy przedłożyć wypełnioną kartę rejestracyjną oraz dokumenty oryginał i kopie - pozwalające na uznanie kwalifikacji, stażu pracy, doświadczenia zawodowego oraz potwierdzające nadanie numeru NIP i zamieszkanie na terenie Powiatu Nyskiego. W czasie rejestracji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 tel:

20 EUROPASS RÓWNE SZANSE NA EUROPEJSKIM RYNKU Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawieniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w całej Europie. W skład Europass wchodzą: Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass- Mobilność, Europass - Suplement do Dyplomu, Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego z 15 grudnia SZUKASZ PRACY W KRAJU LUB ZA GRANICĄ? Przygotuj Europass - CV! Dokument wraz z instrukcją dostępny jest cedefop.eu.int WYBIERASZ SIĘ NA STUDIA, STAŻ LUB PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ? Wykorzystaj Europass- Mobilność! Dokument wydawany jest bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej np. uczelni. 20

21 EUROPASS CHCESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH? Wykorzystaj Europas- Paszport językowy! Wzór i instrukcja Europass - Paszport Językowy jest dostępny na stronie eu.int KOŃCZYSZ STUDIA? Zapytaj w dziekanacie o Europass -Suplement do Dyplomu! Europass - Suplement do Dyplomu wydawany jest od dnia przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom. Wzór jest dostępny na stronie POSIADASZ DYPLOM ZAWODOWY? Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe! Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda wewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument jest wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę 21

22 DODATKOWE USŁUGI PROPONUJEMY RÓWNIEŻ: infokiosk, telefon do pracodawcy, telekonferencje, skype, kawiarenkę internetową, pomoc w przygotowaniu CV filmotekę zawodoznawcza, trening interpersonalny, indywidualny plan dzialania. 22

23 23

24 ZASIŁKI, OBOWIĄZUJACE STAWKI Stan prawny na 1 sierpnia 2009r. I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych: - podstawowy(100%) 575,00 x - obniżony (80%) 460,00 - podwyższony (120%) 690,00 2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania: szkolenia (100 % zasiłku dla bezrobotnych) 575,00 (a dla bezrobotnych posiadających wykształcenie lub niższe; bez kwalifikacji zawodowych; powyżej 50 roku życia; z prawem do zasiłku 120% zasiłku) 690,00 przygotowania zawodowego dorosłych % zasiłku 575,00 (a dla bezrobotnych posiadających wykształcenie lub niższe; bez kwalifikacji zawodowych; powyżej 50 roku życia 120% zasiłku) 690,00 stażu 791,00 Stypendia przyznane dla skierowanych na staż przed r. (wypłacane na podstawie dotychczasowych przepisów ) po waloryzacji od r. 140% x 575 Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) 3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową: 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 805,00 416,80 287,50 287,50 min. 5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 6,80 zł/godz. Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2009 r. o 4,2 % tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 26,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym). II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach: 1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) - w pełnym wymiarze czasu pracy (575, ,00 *) 667,00 - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego 1.480,16 2. robót publicznych - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia 1.787,26 - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj , ,52 3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 3.828,00 4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) 4,08/za godz */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 16 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia. 24

25 III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy. 1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) ,88 b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) ,92 c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.244,44 2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) , ,92 4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od r.) 5,00% Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu). IV. Wynagrodzenia i składki. 1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od ) 1.276,00 xxx 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w I kw.2009 r. (obowiązuje od r.) 3.081,48 xxxx 3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45% 4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od r) 0,10% 5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od r) 9% 25

26 LIST MOTYWACYJNY Nysa Adam Nowak ul. Zamkowa 5/ Nysa tel Szanowna Pani Barbara Wilk Kierownik Działu Personalnego,,Telekom w Nysie Szanowna Pani Kierownik Podczas Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, dowiedziałem się o planowanej przez Państwa rekrutacji w dziale sprzedaży. Doceniając Państwa pozycję na rynku zdecydowałem się na przedstawienie swojej kandydatury na stanowisko doradca-konsultant. Posiadam doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów i usług. Pracując w firmie handlowej na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży zajmowałem się obsługą i pozyskiwaniem klienta oraz prowadzeniem dokumentacji sprzedażowej. Przygotowywałem również oferty sprzedażowe, prowadziłem rozmowy negocjacyjne, wystawiałem faktury. Do moich obowiązków należało także organizowanie dowozu towaru dla klienta, zamawianie towarów od producentów i dystrybutorów. Chciałbym podjąć pracę dającą mi możliwość rozwoju zawodowego, satysfakcję oraz stabilizację. Jestem przekonany że praca w firmie,,telekom będzie spełnieniem moich planów zawodowych. Dodam, że swobodnie obsługuję komputer (Word, Excel). Pracując w dziale handlowym obsługiwałem sprawnie program handlowy MRAS. Jestem osobą dynamiczną, zdyscyplinowaną i pomysłową. Szybko się uczę, jestem osobą elastyczną, otwartą na współpracę. Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi, co pozwala mi zawsze szybko adoptować się w nowych miejscach pracy oraz rzetelnie realizować powierzone zadania. Z przyjemnością przedstawię szerzej swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 26 Z poważaniem Adam Nowak Referencje: na życzenie

27 DANE OSOBOWE: Adam Nowak miejsce ul. Zamkowa 5/12 na zdjęcie Nysa tel CURICULLUM VITAE WYKSZTAŁCENIE: Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Nysie DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: F.H.U,,Komputer-mix stanowisko: specjalista d/s sprzedaży - obsługa i pozyskiwanie klienta - prowadzenie dokumentacji sprzedażowej - organizacja i dowóz towaru Sklep spożywczy,,delikatesy stanowisko: kasjer- sprzedawca - bezpośrednia obsługa klienta - obsługa kasy fiskalnej i przyjmowanie gotówki - uzupełnianie asortymentu UKOŃCZONE SZKOLENIA: - Stowarzyszenie Informatyków -,,BIT - Kurs obsługi komputera: Windows, World, Exel POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: - obsługa komputera: Windows XP, program MRAS, instalacja, konfiguracja - prawo jazdy kat B - obsługa urządzeń biurowych ZAINTERESOWANIA: komputer, internet, sport, piłka nożna, narciarstwo Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. Ust. Nr 133 poz.883) 27

28 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19, Nysa tel , fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32, Paczków tel./fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5, Otmuchów tel./fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Głuchołazach ul. Skłodowskiej 14, Głuchołazy tel./fax Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6, Korfantów tel./fax Sklep z Pracą ul. Piastowska 19, Nysa Bastion św. Jadwigi tel./fax POWIATOWY URZ D PRACY

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej 2 Spis treści Pośrednictwo pracy... Eures, Eures-T Beskydy... Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa... Klub pracy... Szkolenia... Pożyczka szkoleniowa... Staże zawodowe... Praktyka absolwencka...

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu naszym głównym celem jest wsparcie osób bezrobotnym w znalezieniu pracy. Pomoc świadczona jest poprzez następującej usługi: pośrednictwo pracy - osoba bezrobotna

Bardziej szczegółowo

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOZIENICKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOZIENICKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOZIENICKIM 2009 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOZIENICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH LUTY 2012 URZĄD PRACY Szanowni Państwo!!! Przekazuję Państwu Biuletyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014)

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) Toruń, dnia 10 czerwca 2014 roku 1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo