BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 II Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 013 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OR D OLSZTYN

2 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zgineła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwajacy dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym żaden z uczestników nie doznał obrażeń ciała, odnotowano jedynie straty materialne. Ofiara śmiertelna osoba zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku drogowym: na miejscu lub w ciagu 30 dni po wypadku. Ofiara ranna osoba, która w wyniku wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwajacy dłużej niż 7 dni. Koszt strat koszt wszystkich ofiar zdarzeń drogowych i skutków materialnych przypadąjacy na jednego mieszkańca. Miarą kosztu zdarzeń jest kwota w PLN na mieszkańca analizowanego obszaru. Wskaźnik demograficzny I stosunek liczby wypadków na danym obszarze do liczby mieszkanców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego I jest liczba wypadków na 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik demograficzny II stosunek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na danym obszarze do liczby mieszkańców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego II jest liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców. Ciężkość wypadków stosunek liczby ofiar śmiertelnych do liczby wypadków, w których te ofiary uczestniczyły. Miarą ciężkości wypadków jest liczba zabitych na 100 wypadków. Gęstość wypadków stosunek liczby wypadków na danym obszarze do długości sieci drogowej. Miarą gestości wypadków jest liczba wypadków na 100 km długości dróg. Poziom bezpieczeństwa wielkość charakteryzująca stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikajaca z przyjetego systemu oceny. W niniejszym opracowaniu miarą poziomu bezpieczeństwa jest liczba gwiazdek: od 1 (najniższy poziom) do 5 (najwyższy poziom).

3 II Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Spis treści Warmińsko - Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4 Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego 5 Region na tle kraju w roku Bezpieczeństwo ruchu drogowego w w roku Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku Załącznik - Ranking ów pod względem brd w roku

4 Warmińsko - Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Europejska polityka transportowa jest kluczowym uwarunkowaniem dla powstających w państwach członkowskich programów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narzędzi wspierających ich realizację. W ostatnich latach jej ważnym elementem była tzw. Biała Księga Polityki Transportowej Czas na decyzję, wskazująca rozwiązania, których wdrożenie - po dostosowaniu do uwarunkowań lokalnych - pozwala na usprawnienie struktur systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jedno z takich rozwiązań stało się przedmiotem zrealizowanego w latach europejskiego projektu SafetyNet. Jego produktem końcowym było Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO European Road Safety Observatory), jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem poprzez dostarczenie informacji o jego stanie oraz wiedzy o skutecznych metodach działań prewencyjnych. ERSO miało również na celu ujednolicenie procedur i metod analizowania danych o bezpieczeństwie w całej Europie. Zgodnie z rekomendacjami ERSO, w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej powstać powinno krajowe obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracujące z siecią obserwatoriów alnych. W Polsce liderem tych prac jest województwo warmińsko - mazurskie, gdzie w wyniku inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w roku 01 otwarto pierwsze obserwatorium alne. Doświadczenia państw, które osiągnęły duże sukcesy w redukcji zagrożenia w ruchu drogowym wyraźnie wskazują na wagę informowania społeczeństwa i wzbudzania jego motywacji do konkretnych działań prewencyjnych. W ten sposób ludzie stają się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w miejscu, w którym żyją, a mając na uwadze własne zdrowie i życie, chcą ten stan sukcesywnie poprawiać. Kluczem do wypracowania takiego zachowania jest stworzenie narzędzi i procedur informowania społeczeństwa o sytuacji, problemach, planowanych działaniach, jednocześnie umożliwiających uzyskiwanie opinii społeczeństwa o tym, czego ono oczekuje. Komunikacja ze społeczeństwem powinna być bowiem dialogiem, a nie jedynie procesem informowania jednej ze stron o zadaniach dla drugiej. Obserwatorium to organizacja, w której prowadzi się systematyczne obserwacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz, na ich podstawie, formułuje projekty zaleceń dla instytucji odpowiadających za wdrażanie strategii i programów prewencyjnych. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w. Cechą szczególną obserwatorium jest nacisk jaki kładzie ono na formułowanie i rozpowszechnianie wiedzy, tak by była ona łatwo dostępna i zrozumiała nie tylko dla ekspertów, ale dla każdego odbiorcy: począwszy od decydentów, urzędników, polityków, po każdego zainteresowanego tą tematyką. 4

5 Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dostarczanie wiarygodnych informacji i obiektywnych analiz stanu bezpieczeństwa w i poszczególnych ach. W tym celu - zarówno na stronie internetowej obserwatorium, jak i w wydawanych raportach - dane o zdarzeniach prezentowane są w formie liczb bezwzględnych (wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych) oraz wskaźników, dzięki którym możliwe jest porównywanie obszarów o różnym charakterze. Dane wyjściowe do analiz pochodzą z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. W swoich analizach, autorzy raportu posługują się standardowymi wskaźnikami wykorzystywanymi w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe. Definicje wszystkich wskaźników znajdują się na początku raportu. Zaproponowano również własną metodykę oceny umożliwiającą porównywanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych ach w sposób kompleksowy i niejednostronny. Metodyka ta zakłada, że na ocenę każdego u wpływa poziom 4 wskaźników zagrożenia: wskaźnik demograficzny I (liczba wypadków na 100 tys. mieszkańców) określający ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym wskaźnik demograficzny II (liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców) określający ryzyko śmierci w wypadku drogowym ciężkość wypadków (liczba zabitych na 100 wypadków) określający jak poważne są konsekwencje wypadków gęstość wypadków (liczba wypadków na 100 km drogi) stanowiący ocenę bezpieczeństwa sieci drogowej na danym obszarze Zestaw wskaźników nie jest przypadkowy. Dobrano je w taki sposób aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zagrożenia i umożliwiały sprawiedliwą ocenę. Przyjęta metodyka uwzględnia różnice pomiędzy ami pod względem: demografii, długości sieci, czy specyfiki zagospodarowania przestrzennego. Ta ostatnia kwestia wpływa m.in. na ciężkość zdarzeń. Metodyka zakłada, że w pierwszej kolejności dany obszar oceniany jest pod względem każdego z 4 wyżej wymienionych wskaźników. Różnica pomiędzy wartością maksymalną i minimalną każdego wskaźnika dla wszystkich ów dzielona jest na 5 równych przedziałów. Każdemu przedziałowi przypisywany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 najwyższy. Dopiero średnia z tych 4 ocen daje wynik końcowy. Dla lepszego zobrazowania wyników, w metodyce wykorzystano analogię do systemu rankingowania bezpieczeństwa samochodów EuroNCAP: 1 gwiazdka najniższy poziom bezpieczeństwa, 5 gwiazdek poziom najwyższy. Ostateczna liczba gwiazdek jaką uzyskał dany umożliwia porównanie z pozostałymi. W ten sposób tworzony jest ranking i wyłaniany lider bezpieczeństwa. Ta sama metodyka wykorzystana została do porównań poszczególnych ów naszego kraju w rozdziale Region na tle kraju, gdzie przedstawiono stan bezpieczeństwa województwa warmińsko - mazurskiego w 013 roku w odniesieniu do pozostałych województw. 5

6 *** Region na tle kraju w roku 013 Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej km km 53,3 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE POLSKA wojewódzkie km 1,0% 10,3% 6,7% 9,9% owe km 14,8% 43,4% gm 706 km 40,0% 53,9% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki 1619 zabici 153 ranni 1966 kolizje koszt zdarzeń (mln zł) 547 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% Polska województwo Polska województwo 6

7 UDZIAŁ WYPADKÓW kraju kraju* kraju Z udziałem pieszych 5% 19% 8 9% Spowodowanych nadmierną prędkością 33% 18% 16 33% Spowodowanych przez młodych kierujących 18% 14% 10 1% Z udziałem nietrzeźwych 14% 7% 14 18% W wyniku najechania na drzewo 16% % 16 16% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków za bici/100 wypa dków Gęstość wypadków wypa dki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA kraju kraju kraju

8 WYPADKI DROGOWE W LATACH województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - WYPADKI 013 woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. warmińsko-mazurskie woj. zachodniopomorskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. opolskie woj. lubuskie woj. lubelskie woj. podlaskie

9 OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH W LATACH województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - OFIARY ŚMIERTELNE 013 woj. mazowieckie 561 woj. wielkopolskie woj. śląskie woj. łódzkie woj. lubelskie woj. dolnośląskie woj. małopolskie woj. kujawsko-pomorskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. warmińsko-mazurskie woj. podkarpackie woj. świętokrzyskie woj. podlaskie woj. opolskie woj. lubuskie

10 OFIARY RANNE WYPADKÓW DROGOWYCH W LATACH województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - OFIARY RANNE 013 woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. podkarpackie woj. warmińsko-mazurskie woj. zachodniopomorskie woj. lubelskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. lubuskie woj. opolskie woj. podlaskie

11 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w w roku 013 W rozdziale zaprezentowano szczegółową ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim. Przedstawiono dane ogólne o zdarzeniach drogowych, analizę głównych wskaźników zagrożenia, a także analizę pod względem: rodzaju, pory występowania, lokalizacji, okoliczności i typu uczestników wypadków. W każdym przypadku dane przedstawiono w formie tabeli i wykresów, tak by możliwy był dostęp do danych wyjściowych. UWAGA: Dane o długości dróg w województwie pochodzą z 01 r. DANE OGÓLNE Zdarzenia drogowe i ich skutki w województwie warmińsko - mazurskim ( ) Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje

12 WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Zdarzenia drogowe i ich skutki w roku 013 według ów Powiat Wypadki Zabici Ranni Kolizje Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% bartoszycki % 8 160% 44 73% % braniewski 57 98% 5 50% 67 93% 41 96% działdowski 64 11% 8 114% 96 18% % elbląski 86 96% 10 15% 96 76% 65 9% ełcki % 9 180% 15 15% % giżycki % % 84 14% % gołdapski % 50% 49 13% 1 98% iławski 10 83% 9 150% % % kętrzyński 37 97% 5 15% 38 95% % lidzbarski 37 71% 5 15% 47 7% % mrągowski % % 10 86% % nidzicki 9 91% 3 7% 50 15% % nowomiejski 5 4% 3 38% 6 41% 4 113% olecki 7 84% 7 33% 3 74% 8 93% olsztyński % 81% % % ostródzki 69 85% 9 8% % % piski % 8 400% % % szczycieński 89 99% 8 80% % 63 96% węgorzewski % 3 150% % % m. Elbląg % 5 167% % % m. Olsztyn % 3 60% 7 118% % RAZEM % % % % Wskaźnik gęstości wypadków według ów Powiat symbol Wypadki na 100 km bartoszycki NBA 7 braniewski NBR 10 działdowski NDZ 10 elbląski NEB 8 ełcki NEL 0 giżycki NGI 13 gołdapski NGO 1 iławski NIL 14 kętrzyński NKE 6 lidzbarski NLI 9 mrągowski NMR 17 nidzicki NNI 5 nowomiejski NNM 4 olecki NOE 6 olsztyński NOL 13 ostródzki NOS 7 piski NPI 9 szczycieński NSZ 10 węgorzewski NWE 11 m. Elbląg NE 70 m. Olsztyn NO 9 Średnia 17 BRANIEWSKI ELBLĄG ELBLĄSKI OSTRÓDZKI IŁAWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI LIDZBARSKI OLECKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN PISKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u NNM NNI NKE NOE NOS NBA NEB NPI NLI NBR NDZ NSZ NWE NGO NGI NOL NIL NMR NEL NE NO 1

13 Wskaźnik wypadków na 100 tyś. mieszkańców Powiat symbol Wypadki na 100 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 81 braniewski NBR 133 działdowski NDZ 95 elbląski NEB 147 ełcki NEL 13 giżycki NGI 114 gołdapski NGO 14 iławski NIL 19 kętrzyński NKE 56 lidzbarski NLI 89 mrągowski NMR 178 nidzicki NNI 85 nowomiejski NNM 57 olecki NOE 77 olsztyński NOL 139 ostródzki NOS 65 piski NPI 95 szczycieński NSZ 15 węgorzewski NWE 143 m. Elbląg NE 108 m. Olsztyn NO 133 Średnia 110 BRANIEWSKI ELBLĄG ELBLĄSKI OSTRÓDZKI IŁAWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI LIDZBARSKI OLECKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN PISKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u NKE NNM NOS NOE NBA NNI NLI NDZ NPI NE NGI NEL NSZ NIL NBR NO NOL NGO NWE NEB NMR Wskaźnik zabitych na 100 tyś. mieszkańców Powiat symbol Zabici na 100 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 13 braniewski NBR 1 działdowski NDZ 1 elbląski NEB 17 ełcki NEL 10 giżycki NGI 17 gołdapski NGO 7 iławski NIL 10 kętrzyński NKE 8 lidzbarski NLI 1 mrągowski NMR nidzicki NNI 9 nowomiejski NNM 7 olecki NOE 0 olsztyński NOL 19 ostródzki NOS 8 piski NPI 14 szczycieński NSZ 11 węgorzewski NWE 13 m. Elbląg NE 4 m. Olsztyn NO Średnia 1 BRANIEWSKI ELBLĄG ELBLĄSKI OSTRÓDZKI IŁAWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI LIDZBARSKI OLECKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN PISKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u NO NE NGO NNM NKE NOS NNI NEL NIL NSZ NBR NDZ NLI NBA NWE NPI NEB NGI NOL NOE NMR 13

14 Wskaźnik rannych na 100 tyś. mieszkańców Powiat symbol Ranni na 100 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 73 braniewski NBR 156 działdowski NDZ 143 elbląski NEB 164 ełcki NEL 171 giżycki NGI 146 gołdapski NGO 178 iławski NIL 145 kętrzyński NKE 58 lidzbarski NLI 11 mrągowski NMR 199 nidzicki NNI 147 nowomiejski NNM 59 olecki NOE 9 olsztyński NOL 161 ostródzki NOS 95 piski NPI 133 szczycieński NSZ 153 węgorzewski NWE 186 m. Elbląg NE 11 m. Olsztyn NO 155 ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI Średnia 136 NKE NNM NBA NOE NOS NLI NE NPI NDZ NIL NGI NNI NSZ NO NBR NOL NEB NEL NGO NWENMR OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI Wskaźnik zabitych na 100 wypadków symbol Zabici na 100 wypadów bartoszycki NBA 16 braniewski NBR 9 działdowski NDZ 13 elbląski NEB 1 ełcki NEL 8 giżycki NGI 15 gołdapski NGO 5 iławski NIL 8 kętrzyński NKE 14 lidzbarski NLI 13 mrągowski NMR 1 nidzicki NNI 10 nowomiejski NNM 1 olecki NOE 6 olsztyński NOL 14 ostródzki NOS 13 piski NPI 15 szczycieński NSZ 9 węgorzewski NWE 9 m. Elbląg NE 4 m. Olsztyn NO 1 Średnia 11 BRANIEWSKI ELBLĄG ELBLĄSKI OSTRÓDZKI IŁAWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI LIDZBARSKI OLECKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN PISKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u NO NE NGO NEL NIL NBR NSZ NWE NNI NEB NMR NNM NDZ NLI NOS NKE NOL NGI NPI NBA NOE 14

15 Wskaźnik kosztów ofiar wypadków oraz kolizji na 1 mieszkańca według ów symbol Koszt na 1 mieszkańca bartoszycki NBA 53 zł braniewski NBR zł działdowski NDZ zł elbląski NEB zł ełcki NEL zł giżycki NGI zł gołdapski NGO 4 49 zł iławski NIL 3 89 zł kętrzyński NKE 1 70 zł lidzbarski NLI zł mrągowski NMR 5 51 zł nidzicki NNI zł nowomiejski NNM zł olecki NOE 76 zł olsztyński NOL zł ostródzki NOS 75 zł piski NPI zł szczycieński NSZ zł węgorzewski NWE zł m. Elbląg NE zł m. Olsztyn NO zł Średnia 3 63 zł BRANIEWSKI ELBLĄG ELBLĄSKI OSTRÓDZKI IŁAWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI LIDZBARSKI OLECKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN PISKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u NKE NNM NBA NOS NOE NLI NE NPI NDZ NNI NIL NGI NSZ NBR NO NEL NOL NGO NEB NWE NMR RODZAJ WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 013 według rodzaju zdarzenia Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% % % % % % % 57 98% 51 11% % % 15 4% 9 86% % 1 150% % % 6 67% 169 9% Wypadek z pasażerem 0 100% 0 0% 6 96% Najechanie na pojazd unieruchomiony % 0 0% 5 147% Najechanie na słup, znak 17 85% 0 0% 19 68% Najechanie na barierę ochronną % 1 100% % Najechanie na zwierzę 9 50% 1 100% 10 56% Najechanie na dziurę, wybój, garb 4 133% 0 0% 4 100% Inne 64 97% 5 50% 80 94% RAZEM % % % 15

16 Wskaźnik ciężkości wypadków według rodzaju zdarzenia Ofiary śmiertelne na 100 wypadków Inne Średnia PORA WYSTĘPOWANIA WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 013 według miesięcy Miesiąc Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% s tyczeń % 1 100% % luty % 8 73% % ma rzec % 8 100% % kwiecień % 17 11% 18 93% ma j 10 9% 11 79% % czerwiec % 8 67% % lipiec % 16 70% 10 8% s ierpień % 75% 1 93% wrzes ień % 0 00% % pa ździernik % 9 64% % lis topad % 11 85% % grudzień % % % RAZEM % % % 16

17 Udział wypadków i ich skutków według miesięcy Wypadki Zabici Ranni I I I XII II XII II XII II XI III XI III XI III X IV X IV X IV IX V IX V IX V VIII VI VIII VI VIII VI VII VII VII 013 średnia średnia średnia Wskaźnik ciężkości wypadków według miesięcy Zabici na 100 wypadków I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 013 średnia

18 Wypadki i ich skutki w roku 013 według dni tygodnia Dzień Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% poniedziałek 49 95% 3 88% 91 90% wtorek % % 75 10% ś roda 10 95% 14 61% 54 98% czwartek % 9 181% 70 91% piątek % 3 100% % s obota % 33 17% % niedziela 196 9% 15 68% 58 83% RAZEM % % % Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia Wypadki Zabici Ranni PN PN PN ND WT ND WT ND WT SB ŚR SB ŚR SB ŚR PT CZ PT CZ PT CZ 013 średnia średnia średnia Wskaźnik ciężkości wypadków według dni tygodnia Zabici na 100 wypadków PN WT ŚR CZ PT SB ND 013 średnia

19 Wypadki i ich skutki w roku 013 w ciągu doby Godzina Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% % 4 67% 36 9% % 40% 6 68% % 6 00% 6 119% % 1 71% % % 11 69% 16 94% % % 8 107% % % 40 90% % 10 77% % % 3 133% 35 97% % 1 14% % % 00% 10 73% % 7 64% 70 73% RAZEM % % % Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia Wypadki Zabici Ranni średnia średnia średnia Wskaźnik ciężkości wypadków w ciągu doby Zabici na 100 wypadków średnia

20 LOKALIZACJA WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 013 według rodzaju obszaru Obszar Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% zabudowany % 4 38% % niezabudowany % % % RAZEM % % % Udział wypadków i ich skutków w roku 013 według rodzaju obszaru niezabudowany zabudowany wypadki zabici ranni Wskaźnik ciężkości wypadków według rodzaju obszaru Zabici na 100 wypadków zabudowany niezabudowany 013 średnia

21 Wypadki i ich skutki w roku 013 według geometrii drogi Odcinek Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Odcinek prosty % % % Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem % % % Zakręt, łuk % 4 84% 43 9% Spadek % 9 90% % Wzniesienie 33 97% 4 57% 41 84% Skrzyżowanie o ruchu okrężnym % % Wierzchołek wzn. 4 00% 100% 6 00% Skrzyżowanie równorzędne 4 100% 4 50% Udział wypadków i ich skutków według geometrii drogi Wypadki Zabici Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie równorzędne Wierzchołek wzniesienia Wierzchołek wzniesienia Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wzniesienie Wzniesienie Spadek Spadek Zakręt, łuk Zakręt, łuk Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Odcinek prosty Odcinek prosty średnia średnia Ranni Wskaźnik ciężkości wypadków według geometrii drogi Zabici na 100 wypadków Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie równorzędne Wierzchołek wzniesienia Wierzchołek wzniesienia Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wzniesienie Wzniesienie Spadek Spadek Zakręt, łuk Zakręt, łuk Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Odcinek prosty Odcinek prosty średnia średnia

22 OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 013 według warunków atmosferycznych *- możliwość wystąpienia wielokrotnej opcji w danym kryterium analizy Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Dobre warunki atmosferyczne % 85 10% % Pochmurno % % % Opady deszczu 18 85% 17 85% 8 77% Opady śniegu, gradu % 6 100% % Silny wiatr 35 06% 5 500% 6 70% Mgła, dym 0 77% 7 175% 17 45% Oślepiające słońce 19 54% 0 0% 54% Wskaźnik ciężkości wypadków według warunków atmosferycznych Zabici na 100 wypadków Oślepiające słońce Mgła, dym Silny wiatr Opady śniegu, gradu Opady deszczu Pochmurno Dobre warunki atmosferyczne średnia

23 Wypadki i ich skutki w roku 013 według stanu nawierzchni *- możliwość wystąpienia wielokrotnej opcji w danym kryterium analizy Stan nawierzchni Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Sucha % 88 91% % Mokra % % % Oblodzona, zaśnieżona 1 115% % % Koleiny, garby 6 186% 3 75% 9 13% Dziury, wyboje 0% 00% 5 7% Kałuże, rozlewiska % 0 0% 16 13% Zanieczys zczona 7 100% 50% 9 8% Wskaźnik ciężkości wypadków według stanu nawierzchni Zabici na 100 wypadków Zanieczyszczona Kałuże, rozlewiska Dziury, wyboje Koleiny, garby Oblodzona, zaśnieżona Mokra Sucha średnia

24 Wypadki i ich skutki w roku 013 według oświetlenia Oświetlenie Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Światło dzienne % 85 90% % Noc - droga nieoświetlona % 46 18% 46 86% Noc - droga oświetlona % % % Zmrok, ś wit % 11 0% 10 87% RAZEM % % % Wskaźnik ciężkości wypadków według oświetlenia Zabici na 100 wypadków Zmrok, świt Noc - droga oświetlona Noc - droga nieoświetlona Światło dzienne średnia

25 UCZESTNICY WYPADKÓW Ofiary wypadków w 013 roku według wieku Wiek Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Do 6 lat 1 100% 39 7% 7-14 lat % lat 4 100% 10 11% 18-4 lat % % 5-39 lat 39 93% % lat 4 100% % 60 i więcej lat % % b/d 1 3 RAZEM % % Udział ofiar według wieku Zabici Ranni b/d b/d 60 i więcej lat 60 i więcej lat lat lat 5-39 lat 5-39 lat 18-4 lat 18-4 lat lat lat 7-14 lat 7-14 lat Do 6 lat Do 6 lat średnia średnia

26 Sprawcy wypadków w 013 roku według wieku Wiek Kierowcy Piesi Ogółem 01 01=100% Ogółem 01 01=100% Do 6 lat 4 50% % 7-14 lat % % lat % % 18-4 lat % % 5-39 lat % % lat % % 60 i więcej lat % % b/d % % RAZEM % % Udział sprawców według wieku Kierowcy Piesi b/d b/d 60 i więcej lat 60 i więcej lat lat lat 5-39 lat 5-39 lat 18-4 lat 18-4 lat lat lat 7-14 lat 7-14 lat Do 6 lat Do 6 lat średnia średnia

27 Sprawcy wypadków w 013 roku według płci Wypadki z winy kierującego i ich skutki według pojazdu sprawcy Pojazd Wypadki Zabici Ranni Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Ogółem 01=100% Samochód osobowy % 89 99% % Rower % 3 100% % Motorower 47 87% 1 100% 51 84% Motocykl 45 9% 8 133% 44 83% Samochód ciężarowy 74 91% 5 63% 88 87% Nieustalony 14 54% % Autobus komunikacji publicznej 9 19% % Inny pojazd 6 10% % Autobus inny 5 50% % Ciągnik rolniczy 5 71% % Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 0 3 Pojazd uprzywilejowany 0 0% 0 0 0% Pojazd wolnobieżny 0 0% 0 0 0% RAZEM 19 98% % Wskaźnik ciężkości wypadków według pojazdu sprawcy Zabici na 100 wypadków Ciągnik rolniczy Autobus inny Inny pojazd Samochód ciężarowy Motocykl Motorower Rower Samochód osobowy średnia

28 8

29 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 W rozdziale zaprezentowano syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych ach województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz danych o trendach, skutkach i strukturze wypadków, przedstawiono także informacje o sieci drogowej i dane demograficzne. Wskaźniki zagrożenia oraz udział poszczególnych rodzajów wypadków odniesiono do pozostałych ów, dzięki czemu łatwo odczytać pozycję u w poszczególnych kategoriach na tle całego u. Oceniono też poziom bezpieczeństwa pod względem każdego ze wskaźników (wykorzystując system oceny gwiazdkowej), a także całościowo. Najwyższą ocenę w 013 r. uzyskał nowomiejski (4,5), najniższą mrągowski (1,75) oraz olsztyński (1,75). Szczegółowe dane o zdarzeniach drogowych i ich skutkach w poszczególnych ach zamieszczono na końcu raportu w załączniku. Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych ach w roku 013 BRANIEWSKI BARTOSZYCKI KĘTRZYŃSKI ELBLĄG LIDZBARSKI LIDER 013 ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI WĘGORZEWSKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI Ocena poziomu bezpieczeństwa ***** **** *** ** 9

30 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT BARTOSZYCKI ,49 km 655,4 km 50,1 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 47,3 km 110, km 383,3 km 17,5% POWIAT 7,% 16,8% 1% REGION 10% 15% gm 114,7 km 58,5% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki 49 zabici 8 ranni 44 kolizje 546 koszt zdarzeń (mln zł) W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 30

31 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 35% 1% 9 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 1% 0% 18 18% Z udziałem pieszych 31% 14% 15 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 1% 5% 5 8% W wyniku najechania na drzewo 0% 4% 1 37% Z udziałem dzieci do lat 14 4% 0% 3 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 10% 3% 10 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 81, **** 13, 14 ** 16, ** 7, **** OCENA OGÓLNA 3 31

32 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT BRANIEWSKI ,65 km 576, km 48 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 45,6 km 16,3 km 337,6 km POWIAT 11,6% 7,9% 1,9% 1% REGION 10% 15% gm 66,7 km 58,6% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 57 zabici 5 ranni 67 kolizje 41 koszt zdarzeń (mln zł) 175 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 3

33 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 3% 1% 3 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 0% 0% 1 18% Z udziałem pieszych 39% 14% 18 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 1% 5% 5 8% W wyniku najechania na drzewo 3% 4% 17 37% Z udziałem dzieci do lat 14 9% 0% 6 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 5% 3% 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 133, ** 11,7 11 *** **** *** OCENA OGÓLNA 3 33

34 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT DZIAŁDOWSKI ,93 km 631, 6 km 66, km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 0 km 14,8 km 304,1 km 3,1% POWIAT 19,8% 1% REGION 10% 15% gm 0,7 km 48,1% 54% krajowe wojewódzkie owe krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 64 zabici 8 ranni 96 kolizje 50 koszt zdarzeń (mln zł) 47 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% 34

35 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 41% 1% 14 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 16% 0% 0 18% Z udziałem pieszych 7% 14% 8 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 9 8% W wyniku najechania na drzewo 19% 4% 11 37% Z udziałem dzieci do lat 14 19% 0% 19 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 16% 3% 17 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 94, **** 1,0 11 *** *** *** OCENA OGÓLNA 3,5 35

36 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT ELBLĄSKI ,58 km 1047,6 km 74,0 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 71,7 km 171,9 km 519,3 km 7,% POWIAT 6,8% 16,4% 1% REGION 10% 15% gm 84,7 km 49,6% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 86 zabici 10 ranni 96 kolizje 65 koszt zdarzeń (mln zł) 60 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% 45% 36

37 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 47% 1% 17 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 6% 0% 8 18% Z udziałem pieszych 41% 14% 19 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 6% 5% 8% W wyniku najechania na drzewo 13% 4% 6 37% Z udziałem dzieci do lat 14 8% 0% 5 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 1% 3% 11 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 147, * 17,1 17 * *** **** OCENA OGÓLNA,5 37

38 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT EŁCKI ,79 km 547,80 km 49, km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 83,9 km 36,1 km 84,9 km 6,1% POWIAT 15,3% 6,6% 1% REGION 10% 15% gm 14,9 km 5,0% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 109 zabici 9 ranni 15 kolizje 693 koszt zdarzeń (mln zł) 385 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 38

39 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 6% 1% 5 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% 0% 10 18% Z udziałem pieszych 9% 14% 10 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 14% 5% 11 8% W wyniku najechania na drzewo 8% 4% 4 37% Z udziałem dzieci do lat 14 13% 0% 14 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 19% 3% 0 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 13, ** 10,1 8 *** **** * OCENA OGÓLNA,5 39

40 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT GIŻYCKI ,51 km 514,1 km 45,9 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 58, km 10,3 km 89,7 km 1,4% POWIAT 11,3% 19,9% 1% REGION 10% 15% gm 63,9 km 56,4% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 66 zabici 10 ranni 84 kolizje 458 koszt zdarzeń (mln zł) 5 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 40

41 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 33% 1% 7 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 8% 0% 13 18% Z udziałem pieszych 9% 14% 10 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 0 8% W wyniku najechania na drzewo 1% 4% 14 37% Z udziałem dzieci do lat 14 9% 0% 6 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 1% 3% 11 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 114, *** 17,3 17 * ** ** OCENA OGÓLNA 41

42 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT GOŁDAPSKI ,89 km 3,60 km 41,8 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 0,3 km 70,1 km 194,1 km POWIAT 11,8% 6,3% 1,7% 1% REGION 10% 15% gm 38 km 60,% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 39 zabici ranni 49 kolizje 1 koszt zdarzeń (mln zł) 1 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 0% 40% 60% 80% 100% 10% 4

43 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 51% 1% 19 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% 0% 6 18% Z udziałem pieszych 8% 14% 9 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 15% 5% 1 8% W wyniku najechania na drzewo 15% 4% 7 37% Z udziałem dzieci do lat 14 10% 0% 1 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 3% 7 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 14, ** 7,3 3 **** ***** *** OCENA OGÓLNA 3,5 43

44 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT IŁAWSKI , km 859,9 km 6,1 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 67,4 km 93,1 km 457,9 km 8,1% POWIAT 7,8% 10,8% 1% REGION 10% 15% gm 41,5 km 53,3% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 10 zabici 9 ranni 135 kolizje 951 koszt zdarzeń (mln zł) 356 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 44

45 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 3% 1% 6 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 8% 0% 13 18% Z udziałem pieszych 35% 14% 17 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 0% 5% 18 8% W wyniku najechania na drzewo 10% 4% 5 37% Z udziałem dzieci do lat 14 1% 0% 13 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 3% 7 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 18, ** 9,7 8 *** **** ** OCENA OGÓLNA,75 45

46 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT KĘTRZYŃSKI ,99 km 671,9 km 55,4 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 0 km 179,4 km 38,3 km 16,4% POWIAT 0,0% 6,7% 1% REGION 10% 15% gm 110, km 56,9% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 37 zabici 5 ranni 38 kolizje 457 koszt zdarzeń (mln zł) 113 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 46

47 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 46% 1% 16 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 11% 0% 17 18% Z udziałem pieszych 4% 14% 5 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 5% 5% 1 8% W wyniku najechania na drzewo 35% 4% 0 37% Z udziałem dzieci do lat 14 3% 0% 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 14% 3% 16 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 56, ***** 7,6 5 **** ** ***** OCENA OGÓLNA 4 47

48 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT LIDZBARSKI km 41,5 km 45,6 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 5,6 km 118,8 km 33,3 km POWIAT 10,4% 6,1% 8,% 1% REGION 10% 15% gm 43,8 km 55,3% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 37 zabici 5 ranni 47 kolizje 443 koszt zdarzeń (mln zł) 135 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 48

49 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 34% 1% 8 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 8% 0% 13 18% Z udziałem pieszych 9% 14% 10 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 8% 5% 3 8% W wyniku najechania na drzewo 18% 4% 10 37% Z udziałem dzieci do lat 14 13% 0% 15 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 5% 3% 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 88, **** 11,7 11 *** *** **** OCENA OGÓLNA 3,5 49

50 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT MRĄGOWSKI ,38 km 58,4 km 49,6 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 114, km 63,9 km 7,9 km POWIAT 14,6% 1,6% 1% REGION 10% 15% gm 77,4 km 1,1% 51,6% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 91 zabici 11 ranni 10 kolizje 503 koszt zdarzeń (mln zł) 69 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% 50

51 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 38% 1% 11 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 11% 0% 1 18% Z udziałem pieszych 9% 14% 10 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 1% 5% 5 8% W wyniku najechania na drzewo 1% 4% 14 37% Z udziałem dzieci do lat 14 14% 0% 17 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 7% 3% 4 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 177, * 1,5 1 * *** ** OCENA OGÓLNA 1,75 51

52 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT NIDZICKI ,64 km 574,4 km 59,8 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 30, km 71,1 km 334 km POWIAT 5,3% 4,% 1,4% 1% REGION 10% 15% gm 139,1 km 58,1% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 9 zabici 3 ranni 50 kolizje 311 koszt zdarzeń (mln zł) 130 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 5

53 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 45% 1% 15 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 0% 0% 1 18% Z udziałem pieszych 14% 14% 1 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 8% 5% 1 8% W wyniku najechania na drzewo 17% 4% 9 37% Z udziałem dzieci do lat 14 0% 0% 1 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 17% 3% 19 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 85, **** 8,8 7 *** **** ***** OCENA OGÓLNA 4 53

54 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT NOWOMIEJSKI ,93 km 58,8 km 84 km/100 km LIDER 013 DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe gm 18 km 59, km 7,1 km 78,5 km 47,8% POWIAT 3,1% 10,% 39,0% 1% REGION 10% 15% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 5 zabici 3 ranni 6 kolizje 4 koszt zdarzeń (mln zł) 81 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 54

55 Warmińsko - Mazurskie 013 UDZIAŁ WYPADKÓW u* Spowodowanych nadmierną prędkością 5% 1% 0 59% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 1% 0% 18 18% Z udziałem pieszych 4% 14% 5 67% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 16% 5% 14 8% W wyniku najechania na drzewo 0% 4% 1 37% Z udziałem dzieci do lat 14 0% 0% 0 5% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 16% 3% 17 6% * - im niższa liczba tym lepsza u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I wypadki/100 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II zabici/100 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków zabici/100 wypadków Gęstość wypadków wypadki/100 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA u ocena poziomu bezpieczeństwa 56, ***** 6,8 3 **** *** ***** OCENA OGÓLNA 4,5 55

56 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 013 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLECKI km 451,1 km 51,6 km/100 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 34,7 km 61,6 km 305,5 km POWIAT 10,9% 7,7% 13,7% 1% REGION 10% 15% gm 49,3 km 67,7% 54% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH wypadki 7 zabici 7 ranni 3 kolizje 8 koszt zdarzeń (mln zł) 81 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY wypadki zabici STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% 45% 56

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO V Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 16 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO IV Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 15 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II.

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II. Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. SŁOWNIK POJĘĆ WYPADEK DROGOWY Zdarzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Druk nr 649 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 5 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki 33 5-5,7% zabici 943-8,% ranni 39 83-6,6% ciężko ranni 7-4,4% 7 9 3 5

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W DNIU 5. 04. 2011 R. PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁOMŻY 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Tabela 1.1. Uczniowie na sprawdzianie w 2011 r. Województwo

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Olsztynie w latach Olsztyn, lipiec 2014 r.

Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Olsztynie w latach Olsztyn, lipiec 2014 r. Załącznik do Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 2020 Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Olsztynie w latach 2009 2014 Olsztyn, lipiec 2014 r. 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP zs. w RADOMIU 2015 rok Radom, luty 2016 SPIS TREŚCI I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do Olsztyn, 2017-02-28 Raport z przebiegu zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 16-01-2017 do 26-02-2017 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU GDAŃSK, LUTY 2015 I. S T A N B E Z P I E C Z EŃSTWA R U C H

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA na terenie Miasta i Gminy Morąg wg stanu na dzień r

STAN BEZROBOCIA na terenie Miasta i Gminy Morąg wg stanu na dzień r STAN BEZROBOCIA na terenie Miasta i Gminy Morąg wg stanu na dzień 31.05.2017 r Rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji. Hasłem przewodnim roku 2016 i 2017 w Polsce jest zdecydowanie rynek pracownika.

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego.

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego (lata 1999-29) Liczba wypadków Liczba rannych Liczba zabitych 11 11 1 1 Liczba wypadków

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do Olsztyn, 2015-09-21 Raport z przebiegu letniego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego za okres od 27-06-2015 do 31-08-2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa 1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce mają ok. 18,8 tys. km (w tym 2,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych).

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

- Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.

- Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów DSP.WKP.4821.3.2017.SZ Druk nr 1547 Warszawa, 11 maja 2017 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM REALIZATORZY Stowarzyszenie ESWIP Instytucje wspierające: ROPS, OWIES i IPS w regionie OBSZAR DZIAŁANIA Obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego, podzielony na 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 AUTOR: MGR INŻ. AGATA LEWANDOWSKA DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI SPIS TABEL...

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

WIZJA ZERO W PRAKTYCE

WIZJA ZERO W PRAKTYCE WIZJA ZERO W PRAKTYCE WORD-RCBRD w Olsztynie 2 z 23 LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LICZBA ZABITYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W SZWECJI 3 z 23 4 z 23 TEZA POCZĄTKI WIZJI ZERO ŹRÓDŁEM SZWEDZKIEGO SUKCESU JEST

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03.03.2016 r. Szkolenie w zakresie wypełniania formularza statystycznego AFB (Analizy Funkcjonowania Bibliotek)

Poznań, 03.03.2016 r. Szkolenie w zakresie wypełniania formularza statystycznego AFB (Analizy Funkcjonowania Bibliotek) Poznań, 03.03.2016 r. Szkolenie w zakresie wypełniania formularza statystycznego AFB (Analizy Funkcjonowania Bibliotek) Parę słów o Wynikach z działalności wielkopolskich bibliotek za 2015 rok W województwie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU Gdańsk, ul. Mostowa 11A

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU Gdańsk, ul. Mostowa 11A RAPORT o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego (lata 1999-28) Liczba wypadków Liczba rannych Liczba zabitych 12 12 11 Liczba wypadków

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo