ExploraNet (nazwa robocza)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ExploraNet (nazwa robocza)"

Transkrypt

1 Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej ExploraNet (nazwa robocza) Opis projektu wersja 2 Opracował: Tomasz Michalski Stowarzyszenie ExploRes Rzeszów, 2012

2 1. Przedmiot i zakres opracowania Niniejsze opracowanie zawiera opis kryteriów oraz kierunków działań mających na celu utworzenie na terenie województwa podkarpackiego, sieciowego ośrodka edukacji interaktywnej realizującego misję popularyzacji nauki i techniki poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy. Ośrodek tego typu wpisując się w strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy będzie wspierać formalny proces poznawczy realizowany w standardowym systemie oświaty, a także pełnić będzie funkcje społeczne i integracyjne, zwiększać zainteresowanie nauką, podnoszeniem kwalifikacji oraz wskazywać obszar nauki i techniki jako miejsce realizacji kariery zawodowej. Opracowanie zawiera podstawowe definicje dotyczące obszaru działalności ośrodka. Podano również informacje dotyczące podstaw teoretycznych i tożsamych projektów w ujęciu historycznym w tym działań realizowanych na obszarze województwa podkarpackiego. Druga cześć opracowania zawiera charakterystykę podstawowych czynników determinujących realizacje projektu, ramową koncepcję programową i organizacyjną ośrodka wraz z wstępnymi propozycjami rozmieszczenia placówek ośrodka. Podano też wstępny zarys organizacji projektu wraz z listą zadań. 2. Podstawowe definicje 2.1 Ośrodek Edukacji Interaktywnej (Centrum Nauki / Science Center) Placówka specjalizująca się w bezpośrednim, sensorycznym modelu przekazywania wiedzy naukowej i technicznej zgodnie z zasadami interaktywnej edukacji nieformalnej. Podstawową działalnością, klasycznego Centrum Nauki jest udostępnianie interaktywnych eksponatów, umożliwiających uczestniczenie lub samodzielne przeprowadzanie doświadczenia oraz obserwowanie zjawisk i obowiązujących praw natury w zakresie nauk przyrodniczych oraz technicznych. Działalnością uzupełniającą są planowe zajęcia laboratoryjne, warsztaty tematyczne, pokazy i prezentacje popularnonaukowe, zabawy edukacyjne i inne zorganizowane formy realizowane we współpracy z systemem oświaty lub w ramach projektów własnych. Działalnością dodatkową popularnonaukowych, szkoleń itp. jest organizowanie spotkań, konferencji imprez Podstawową grupę docelową do której kierowana jest oferta placówki stanowią dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cześć ośrodków tworzy również ekspozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym lub ponadgimnazjalnym oraz prowadzi projekty w którym uczestniczą osoby dorosłe lub wręcz seniorzy. 2

3 2.2 Eksponat interaktywny Urządzenie, zespół urządzeń bądź instalacja za pomocą której prezentowane jest określone prawo natury, zjawisko lub zasada działania wytworu ludzkiej myśli a także pokazywana jest wizualizacja wydarzenia, procesu lub technologii. Jego specjalna, przemyślana i atrakcyjna w formie konstrukcja oraz sposób uruchamiania i działanie ma wymusić aktywność odwiedzającego polegającą na uruchomieniu eksponatu, rozwiązaniu postawionego zadania lub problemu oraz wyciągnięcia wniosków. Jednym z założeń jest samoobsługowość eksponatu polegająca na minimalizowaniu roli nauczyciela, animatora prezentera do poziomu doradcy czy opiekuna a nawet do jego braku. Eksponaty odznaczają się różnym poziomem interaktywności uzależnionym od możliwości technicznych i np. wymogów bezpieczeństwa. Podstawowy podział poziomu interaktywności to uczestniczenie, uruchomienie, obserwowanie i poznawanie. Eksponaty grupowane są najczęściej w tzw. galerie tematyczne obejmujące określony obszar zgodnie z założeniami ekspozycji. 2.3 Interaktywna edukacja nieformalna Podstawowym założeniem jest odstąpienie od sformalizowanego przekazywania wiedzy na rzecz inspirowania, rozbudzania wyobraźni i umożliwiania sensorycznego poznania poprzez samodzielne uczestniczenie w eksperymentach i pokazach naukowych. Klasyczny system oświaty funkcjonuje w oparciu o sztywne ramy zarówno programowe jak i organizacyjne. Sformalizowany proces nauczania w szkołach oparty jest na niezbędnych dla tego modelu wymaganiach; rok szkolny, lekcja, zeszyt, nauczyciel, zadanie domowe. Konieczne jest wyzwolenie innych, dodatkowych motywacji które odgrywają kluczową rolę w samym procesie uczenia się. Oprócz formalnych ram procesu edukacyjnego niezbędne jest jeszcze coś więcej, potrzebne jest rozbudzenie wśród dzieci chęci do pozyskiwania wiedzy. Nie przymus, nakaz ale właśnie naturalna chęć pozyskiwania wiedzy jest jednym z najlepszych motorów procesów poznawczych. Bazując na atrakcyjności przekazu, uzyskuje się połączenia nauki z zabawą edukacyjną której celem jest pokazanie jak ciekawymi intrygującym procesem może być poznawanie tajemnic natury. Brak ram programowo - organizacyjnych, żmudnego rozwiązywania zadań, testów oraz pamięciowego opanowywania informacji, tworzy atrakcyjne, niespotykane na co dzień uzupełnienie standardowego systemu oświaty. Interaktywna edukacja nieformalna ma przede wszystkim inspirować do pogłębiania wiedzy a także tworzyć warunki dla kreowania zainteresowań oraz podejmowania pierwszych decyzji o wyborze przyszłego zawodu. 3

4 3. Idea i jej realizacje 3.1 Polska i Świat Pierwsze "centrum nauki" powstało w XIX wieku w Berlinie natomiast w latach dwudziestych XX wieku niemiecki pedagog Hugo Kukelhaus opracował koncepcję interaktywnej ekspozycji a także budował urządzenia prezentujące zjawiska fizyczne. Pierwsza, współczesna placówka powstała w San Francisco, założona przez Franka Oppenheimera w 1969 roku i funkcjonuje po dziś pod nazwą Exploratorium. Dotychczas na całym świecie powstało ponad 1000 ośrodków o bardzo różnym profilu, zawsze jednak ukierunkowanym na sensoryczny proces poznawania i aktywność osób je odwiedzających. Europejskie centra nauki zrzeszone są w międzynarodowej organizacji ECSITE ułatwiającej wymianę informacji, wzajemna pomoc oraz współpracę ośrodków. Początki edukacji interaktywnej w Polsce związane są ze szczecińska wystawą Eureka, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizowanymi w Warszawie od połowy lat 90 ub. wieku imprezami pod nazwą Piknik Naukowy a także licznymi tzw. Festiwalami Nauki organizowanymi przez środowiska akademickie Warszawy i Wrocławia. Warszawski Piknik Naukowy był projektem na bazie którego powstała koncepcja budowy największego polskiego ośrodka jakim jest otwarte w 2010 roku Centrum Nauki Kopernik. Swoje centra nauki posiada Szczecin, Trójmiasto (2), Kraków (2), Wrocław i Wałbrzych. Wkrótce nastąpi otwarcie ośrodków w Bydgoszczy, Kielcach i na Śląsku. Obecnie, na różnych etapach tworzenia znajdują się ośrodki w prawie 30 miastach. 3.2 Podkarpacie działania na rzecz powstania ośrodka Jesienią 2007 roku powstaje pomysł powołania stowarzyszenia którego celem będzie doprowadzenie do powstania ośrodka i propagowanie idei edukacji interaktywnej. Powstaje koncepcja Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie a stowarzyszenie ExploRes formalnie rozpoczyna działalność w marcu 2008 roku. Równolegle, na rzeszowskiej WSK rodzi się pomysł tworzenia centrum techniki i rozpoczyna się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem ExploRes, WSK oraz Politechniką. Wiosną 2008 roku powstaje zespół roboczy w skład którego oprócz przedstawicieli ExploRes i WSK wchodzą także osoby z Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz Doliny Lotniczej. Na bazie opracowanej przez ExploRes koncepcji powstaje dokument zawierający podstawowe założenia budowy Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo Technicznej (Projekt ICENT) który zostaje przedstawiony władzom samorządowym. Jako jedyna forma realizacji projektu ICENT uznane zostaje włączenie go do planowanej budowy Centrum Kongresowo Wystawienniczego co jednak nie nastąpiło. Opracowana wiosną 2011 roku przez ExploRes i firmę Polimedia koncepcja i wstępne założenia sieciowego ośrodka edukacji interaktywnej ExploraNet zostają przekazane do kancelarii sejmiku w czerwcu 2011 roku. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji z grudnia 2011 roku przyniosła zapis o konieczności utworzenia na terenie woj. podkarpackiego centrów edukacji interaktywnej. Samorząd województwa decyduje o zlokalizowaniu tzw. Małego Kopernika w nowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 4

5 3.3 Wybrane działania związane z upowszechnianiem wiedzy i popularyzacją edukacji interaktywnej realizowane na Podkarpaciu programowe i szkoleniowe: - aktywny udział w konferencjach Interakcja-Integracja w CN Kopernik ( ) ExploRes (od 2007), WSK Rzeszów (w 2008), CKPiDN (od 2012) - Festiwal Przestrzeni Miejskiej (2010) ExploRes współpraca z systemem oświaty (pokazy, prezentacje i projekty) - Czas dla inżyniera i Sugestia (od 2008 r) WSK Rzeszów - Radiolatorium w szkole (2011) - Polimedia - Zobacz jak się lata, Leonardo (2011) ExploRes, Sikorsky - Projekt Feniks - URz - Pokazy z Fizyki - PRz zajęcia na uczelniach dla dzieci (wykłady i pokazy): - Politechnika Dziecięca (2009 r) PRz, WSK Rzeszów - Juniwersytet (2011) miasto Jasło i powiat jasielski, - Akademia Małego Studenta (2011) PWSW Przemyśl programy popularnonaukowe w mediach: - audycja radiowa Radiolatorium (od 2009 r) Radio Rzeszów, Polimedia wystawy, prezentacje: - Poczuj sztukę - Muzeum Regionalne Stalowa Wola wydarzenia specjalne bezpośrednio związane z propagowaniem idei budowy ośrodka i popularyzacją edukacji interaktywnej: - Dzień Odkrywców - Interaktywny Piknik Wiedzy (Rzeszów, 2010, 2011, 2012) ExploRes, Polimedia, Radio Rzeszów - Festiwal Nauki i Techniki (Mielec, 2011, 2012) CKPiDN, MARR, Sikorsky, ExploRes 3.4 Wnioski Ponieważ: - dostrzegane jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na taki model edukacji - posiadamy niezbędne zasoby (ludzie), wiedzę (koncepcje, doświadczenia) - posiadamy olbrzymi potencjał (wysoki poziom aktywności) Należy: stworzyć warunki organizacyjne i odpowiednie ramy finansowe by dla zaspokojenia zapotrzebowania społecznego na ten model przekazywania wiedzy, powstał w oparciu o istniejące zasoby, nowoczesny i innowacyjny ośrodek regionalny tak by uzyskany efekt synergii działania zaowocował podwyższeniem poziomu wykształcenia społeczeństwa, stopy życiowej i zapobiegał zjawiskom wykluczenia społecznego. 5

6 4. Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej - charakterystyka ogólna 4.1 Struktura Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej składać się będzie z kilku powiązanych ze sobą organizacyjnie i programowo placówek rozmieszczonych w wybranych, znaczących ośrodkach miejskich regionu. Formalnie w jego skład wejdzie ośrodek centralny oraz oddziały lokalne. Ośrodek posiadał będzie spójny program działalności. 4.2 Zalety rozwiązane opartego o sieć placówek Jest to rozwiązanie innowacyjne, nie stosowane dotychczas w takiej formie (centrala i oddziały) na obszarze kraju. Jako rozwiązanie innowacyjne może być traktowane formalnie jako program pilotażowy. Próba uruchomienia sieci ośrodków (autonomicznych) w woj. kujawsko - pomorskim nie została jak na razie przeprowadzona. Koncepcja rozmieszczenia placówek ośrodka na obszarze województwa umożliwi zaangażowanie lokalnych społeczności (specjaliści, naukowcy, animatorzy, NGO, szkoły) oraz samorządów na poziomie powiatów (związków gmin/powiatów) dla realizacji projektu w formie udostępnienia obiektów, wyposażenia podstawowego lub rozbudowy ośrodka powyżej przyjętego minimalnego kryterium (np. dodatkowe eksponaty). Formuła organizacyjna stwarza przesłanki do pozycjonowania projektu jako działania w obszarze wyrównywania szans rozwojowych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu i sprzyja zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju całego regionu. Regionalizacja umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału lokalnych struktur systemu oświaty oraz stanowić będzie naturalne jej zaplecze w mniejszych ośrodkach miejskich. 4.3 Podstawa realizacji Realizacja ośrodka oparta będzie na posiadanych zasobach programowych, osobowych oraz doświadczeniach wynikających z: - nawiązanych kontaktów, materiałów programowych i informacji pozyskanych podczas czterech edycji ogólnopolskiej konferencja Interakcja-Integracja - dostępności zaplecza merytorycznego szkół wyższych, - koncepcji placówki, założeń i doświadczeń z realizacji projektu ICENT - doświadczeń praktyków animatorów, organizatorów i projektantów związanych z zagadnieniami prowadzenia edukacji interaktywnej (region i kraj) - doświadczeń wynikających z organizacji kilku edycji Interaktywnego Pikniku Wiedzy Dzień Odkrywców, Festiwalu Nauki i Techniki 4.4 Źródła finansowania Zbliżający się nowy okres planowania finansowego UE ( ) stwarza warunki do pozyskania środków na realizacje projektu zarówno z budżetu Państwa (jest deklaracja strony rządowej) jak i programów operacyjnych funduszy europejskich. Pożądane byłyby odpowiednie zapisy, dedykowane dla takich projektów w dokumentach strategicznych. Alternatywnie i uzupełniająco należy dążyć do wpisania projektu/ów na listę indykatywną projektów kluczowych RPO WP. 6

7 5. Szczegółowe rozwiązania programowe i organizacyjne 5.1 Forma prawna Zalecaną formą prawną ośrodka jest powołanie go jako instytucji kultury województwa podkarpackiego z opcjonalnym udziałem innych podmiotów zarówno regionalnych jak i krajowych 5.2 Struktura organizacyjna i założenia programowe Ośrodek powinien składać się z jednej, dużego ośrodka centralnego o profilu ogólnym oraz kilku mniejszych oddziałów sprofilowanych tematycznie pod kątem specyfiki ich lokalizacji tradycji, struktury przemysłu, uwarunkowań, planów rozwojowych itp. Oferta programowa ośrodka powinna być oparta na zasadzie zachowania równowagi pomiędzy swobodą uczestnictwa w działaniach zgodnie z kryteriami edukacji nieformalnej a możliwością wzbogacenia standardowego systemu oświaty o interaktywny model przekazywania wiedzy. Duży ośrodek centralny będzie klasycznym centrum nauki zorientowanym na udostępnianie interaktywnych eksponatów natomiast oddziały będą głównie pełnić funkcję zaplecza lokalnego systemu oświaty poprzez organizowanie zajęć i lekcji interaktywnych. 5.3 Rodzaje ekspozycji / galerie Spójny, opracowany całościowo dla wszystkich placówek zbiór eksponatów będzie obejmował kilka rodzajów ekspozycji: podstawowa o tematyce uniwersalnej, identyczna w każdej placówce stanowiąca kanon eksponatów (1 galeria przekrojowa np. związana z hasłem Przestrzeń Otwarta ) uzupełniająca zawierająca od 2-5 galerii monotematycznych zlokalizowana w ośrodku centralnym, stanowiąca podstawowy zasób dla działalności klasycznego centrum nauki tematyczna stała - dedykowana jednej gałęzi wiedzy lub technologii, inna w każdej z placówek sieci determinująca jej charakter i dostosowana do uwarunkowań lokalnych, tematyczna wymienna dedykowana jednej gałęzi wiedzy lub technologii np. stanowiąca kopię i uzupełnienie ekspozycji tematycznej stałej, przeznaczona do cyklicznej wymiany pomiędzy placówkami ośrodka. dodatkowa opcjonalna ekspozycja zlokalizowana w oddziałach stanowiąca indywidualną ofertę lokalną (sposób pozyskania, środki, projekt) o dowolnej tematyce. 5.4 System wymiany ekspozycji Programowa wymiana ekspozycji, oparta będzie na przemieszeniu ekspozycji tematycznych wymiennych w ściśle określonym cyklu i kolejności pomiędzy poszczególnymi placówkami ośrodka. Efektem tego procesu będzie cykliczne poszerzanie oferty każdej z placówek o nowy zakres tematyczny związany z regionem. 7

8 5.5 Planowe zajęcia specjalistyczne Wszystkie placówki ośrodka będą wyposażone w sprzęt laboratoryjny umożliwiający stworzenie mini laboratorium fizyko-chemicznego i biologiczno-biotechnologicznego oraz opcjonalnie w narzędzia i wyposażenie dla warsztatów robotyki, informatyki oraz modelarstwa. Laboratoria i warsztaty powinny być dostępne dla grup zorganizowanych np. szkół w ramach zajęć lekcyjnych dedykowanych dla szkół oraz dla indywidualnych osób w postaci realizacji projektów własnych całego ośrodka lub pojedynczej placówki. 5.6 Działalność pozostała Placówki ośrodka organizować będą różnego typu imprezy oraz wydarzenia popularyzatorskie o własnej specyfice i zakresie tematycznym. Projektowanie urządzeń, warsztaty techniczne, zarządzanie zasobami technicznymi, szkolenia, ewaluacja, administrowanie ośrodkiem, zarządzanie, obsługa finansowa zlokalizowane będą w centrali natomiast polityka kadrowa i działalność marketingowa w poszczególnych placówkach. 5.7 Innowacyjne obszary działalności Rozwój technik informacyjnych, technologii komputerowych oraz coraz to większych możliwości kreowania wirtualnej rzeczywistości skłania do wprowadzenia tego typu rozwiązań do obszaru edukacji interaktywnej. Innowacyjny charakter rozwiązań oparty będzie na wprowadzeniu do oferty ośrodka możliwości korzystania z wirtualnego laboratorium zawierającego odpowiednio oprogramowane i przygotowane aplikacje stanowiące: - cyfrowe symulacje prawdziwych eksperymentów fizycznych, oraz symulację działania rozwiązań technicznych, - cyfrowe symulacje wybranych eksponatów dostępnych w ośrodku, - inne aplikacje umożliwiające poznanie w różnych obszarach wiedzy w tym aplikacje dla osób upośledzonych Wirtualne laboratoria dostępne będą poprzez sieć Internet oraz lokalnie w placówkach ośrodka. 5.8 Wnioski Korzystając z już zgromadzonych na obecnym etapie zasobów oraz doświadczeń możemy zrealizować spójny i wielopłaszczyznowy projekt o wysokim stopniu innowacyjność pod warunkiem właściwego przygotowania ram finansowych i organizacyjnych na jak najwcześniejszym etapie działań. 8

9 6. Przykładowe rozwiązanie 6.1 Plan działalności i struktura ekspozycji Ośrodek centralny: - udostępnianie eksponatów, zajęcia zorganizowane, organizacja imprez regionalnych (konferencje, imprezy popularnonaukowe itp) - administrowanie, obsługa techniczna i projektowanie, rozwój globalny i ewaluacja - rodzaj ekspozycji (szacunkowa ilość eksponatów): ekspozycja podstawowa (5-10 szt), ekspozycja uzupełniająca (wg posiadanych środków), tematyczna stała i wymienna (po 5-20 szt), - model odwiedzin indywidualnie/rodzinnie, grupy zorganizowane, zajęcia sformalizowane (warsztaty, laboratoria) Oddział lokalny: - zajęcia zorganizowane, udostępnianie eksponatów, organizacja imprez lokalnych, rozwój lokalny - rodzaj ekspozycji (szacunkowa ilość eksponatów): ekspozycja podstawowa (5-10 szt), ekspozycja uzupełniająca (0-10 szt), tematyczna stała i wymienna (po 5-20 szt), - model odwiedzin zajęcia sformalizowane (pokazy, warsztaty, laboratoria) indywidualnie/rodzinnie, grupy zorganizowane 6.2 Rozmieszczenie placówek i ich specjalizacje ośrodek centralny - Rzeszów - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (w tym tematyczna): 3-5 galerii - tematyczna wymienna matematyka/akustyka/technologia lotnicza(napędy) oddział Mielec: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): aerodynamika/technologia lotnicza(płatowce) oddział Krosno: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): optyka/technologia szkła oddział Przemyśl: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): botanika/historia/archeologia oddział Sanok: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): geologia/transport/biologia oddział Stalowa Wola: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): metalurgia/sztuka 9

10 7. Organizacja projektu 7.1 Zespół realizacyjny - kierownik projektu (np. jako pełnomocnik marszałka WP ds. powstania ośrodka) - zespół projektowy: konsultanci naukowi i metodyczni, praktycy animatorzy i projektanci rozwiązań i urządzeń (eksponatów), specjaliści: budownictwa, prawa zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, prawa itp. - rada programowa (specjaliści z zakresu edukacji interaktywnej, przedstawiciele uczelni, systemu oświaty, kierownik projektu) - komitet sterujący (przedstawiciele władz samorządowych) 7.2 Wstępny plan pracy - podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji, - organizacja projektu, powołanie kierownika projektu, zespołu projektowego, rady programowej oraz osób funkcyjnych, - opracowanie założeń programowych ośrodka, - projektowanie ekspozycji, - opracowanie programów funkcjonalno użytkowych, - inwentaryzacja zasobów, wytypowanie scenariuszy pozyskania obiektów, - opracowanie / pozyskanie dokumentacji inwestycyjnej, - zapewnienie źródeł finansowania, - budowa/remont/rewitalizacja obiektów przeznaczonych na budynki ośrodka centralnego i oddziałów - pozyskanie i szkolenie pracowników (animatorzy, technicy, zaplecze logistyczne oraz administracyjne), - zabudowa i wyposażenie obiektów, - testowanie i weryfikacja, - otwarcie wszystkich zaplanowanych oddziałów (na przestrzeni max 1 roku). 7.3 Partnerzy projektu - uczelnie wyższe - organizacje pozarządowe - firmy wysokich technologii - firmy, instytucje i inne podmioty działające w obszarze popularyzacji wiedzy - ośrodki edukacji interaktywnej w innych miastach Polski 10

PROJEKT INTERAKTYWNEGO CENTRUM EDUKACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ (ICENT) Opracowanie robocze

PROJEKT INTERAKTYWNEGO CENTRUM EDUKACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ (ICENT) Opracowanie robocze PROJEKT INTERAKTYWNEGO CENTRUM EDUKACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ (ICENT) Opracowanie robocze Rzeszów, 2008 1 SPIS TREŚCI Zarys ogólny projektu... 3 Struktura wykonawcza... 4 Założenia szczegółowe projektu...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo