ExploraNet (nazwa robocza)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ExploraNet (nazwa robocza)"

Transkrypt

1 Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej ExploraNet (nazwa robocza) Opis projektu wersja 2 Opracował: Tomasz Michalski Stowarzyszenie ExploRes Rzeszów, 2012

2 1. Przedmiot i zakres opracowania Niniejsze opracowanie zawiera opis kryteriów oraz kierunków działań mających na celu utworzenie na terenie województwa podkarpackiego, sieciowego ośrodka edukacji interaktywnej realizującego misję popularyzacji nauki i techniki poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy. Ośrodek tego typu wpisując się w strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy będzie wspierać formalny proces poznawczy realizowany w standardowym systemie oświaty, a także pełnić będzie funkcje społeczne i integracyjne, zwiększać zainteresowanie nauką, podnoszeniem kwalifikacji oraz wskazywać obszar nauki i techniki jako miejsce realizacji kariery zawodowej. Opracowanie zawiera podstawowe definicje dotyczące obszaru działalności ośrodka. Podano również informacje dotyczące podstaw teoretycznych i tożsamych projektów w ujęciu historycznym w tym działań realizowanych na obszarze województwa podkarpackiego. Druga cześć opracowania zawiera charakterystykę podstawowych czynników determinujących realizacje projektu, ramową koncepcję programową i organizacyjną ośrodka wraz z wstępnymi propozycjami rozmieszczenia placówek ośrodka. Podano też wstępny zarys organizacji projektu wraz z listą zadań. 2. Podstawowe definicje 2.1 Ośrodek Edukacji Interaktywnej (Centrum Nauki / Science Center) Placówka specjalizująca się w bezpośrednim, sensorycznym modelu przekazywania wiedzy naukowej i technicznej zgodnie z zasadami interaktywnej edukacji nieformalnej. Podstawową działalnością, klasycznego Centrum Nauki jest udostępnianie interaktywnych eksponatów, umożliwiających uczestniczenie lub samodzielne przeprowadzanie doświadczenia oraz obserwowanie zjawisk i obowiązujących praw natury w zakresie nauk przyrodniczych oraz technicznych. Działalnością uzupełniającą są planowe zajęcia laboratoryjne, warsztaty tematyczne, pokazy i prezentacje popularnonaukowe, zabawy edukacyjne i inne zorganizowane formy realizowane we współpracy z systemem oświaty lub w ramach projektów własnych. Działalnością dodatkową popularnonaukowych, szkoleń itp. jest organizowanie spotkań, konferencji imprez Podstawową grupę docelową do której kierowana jest oferta placówki stanowią dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cześć ośrodków tworzy również ekspozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym lub ponadgimnazjalnym oraz prowadzi projekty w którym uczestniczą osoby dorosłe lub wręcz seniorzy. 2

3 2.2 Eksponat interaktywny Urządzenie, zespół urządzeń bądź instalacja za pomocą której prezentowane jest określone prawo natury, zjawisko lub zasada działania wytworu ludzkiej myśli a także pokazywana jest wizualizacja wydarzenia, procesu lub technologii. Jego specjalna, przemyślana i atrakcyjna w formie konstrukcja oraz sposób uruchamiania i działanie ma wymusić aktywność odwiedzającego polegającą na uruchomieniu eksponatu, rozwiązaniu postawionego zadania lub problemu oraz wyciągnięcia wniosków. Jednym z założeń jest samoobsługowość eksponatu polegająca na minimalizowaniu roli nauczyciela, animatora prezentera do poziomu doradcy czy opiekuna a nawet do jego braku. Eksponaty odznaczają się różnym poziomem interaktywności uzależnionym od możliwości technicznych i np. wymogów bezpieczeństwa. Podstawowy podział poziomu interaktywności to uczestniczenie, uruchomienie, obserwowanie i poznawanie. Eksponaty grupowane są najczęściej w tzw. galerie tematyczne obejmujące określony obszar zgodnie z założeniami ekspozycji. 2.3 Interaktywna edukacja nieformalna Podstawowym założeniem jest odstąpienie od sformalizowanego przekazywania wiedzy na rzecz inspirowania, rozbudzania wyobraźni i umożliwiania sensorycznego poznania poprzez samodzielne uczestniczenie w eksperymentach i pokazach naukowych. Klasyczny system oświaty funkcjonuje w oparciu o sztywne ramy zarówno programowe jak i organizacyjne. Sformalizowany proces nauczania w szkołach oparty jest na niezbędnych dla tego modelu wymaganiach; rok szkolny, lekcja, zeszyt, nauczyciel, zadanie domowe. Konieczne jest wyzwolenie innych, dodatkowych motywacji które odgrywają kluczową rolę w samym procesie uczenia się. Oprócz formalnych ram procesu edukacyjnego niezbędne jest jeszcze coś więcej, potrzebne jest rozbudzenie wśród dzieci chęci do pozyskiwania wiedzy. Nie przymus, nakaz ale właśnie naturalna chęć pozyskiwania wiedzy jest jednym z najlepszych motorów procesów poznawczych. Bazując na atrakcyjności przekazu, uzyskuje się połączenia nauki z zabawą edukacyjną której celem jest pokazanie jak ciekawymi intrygującym procesem może być poznawanie tajemnic natury. Brak ram programowo - organizacyjnych, żmudnego rozwiązywania zadań, testów oraz pamięciowego opanowywania informacji, tworzy atrakcyjne, niespotykane na co dzień uzupełnienie standardowego systemu oświaty. Interaktywna edukacja nieformalna ma przede wszystkim inspirować do pogłębiania wiedzy a także tworzyć warunki dla kreowania zainteresowań oraz podejmowania pierwszych decyzji o wyborze przyszłego zawodu. 3

4 3. Idea i jej realizacje 3.1 Polska i Świat Pierwsze "centrum nauki" powstało w XIX wieku w Berlinie natomiast w latach dwudziestych XX wieku niemiecki pedagog Hugo Kukelhaus opracował koncepcję interaktywnej ekspozycji a także budował urządzenia prezentujące zjawiska fizyczne. Pierwsza, współczesna placówka powstała w San Francisco, założona przez Franka Oppenheimera w 1969 roku i funkcjonuje po dziś pod nazwą Exploratorium. Dotychczas na całym świecie powstało ponad 1000 ośrodków o bardzo różnym profilu, zawsze jednak ukierunkowanym na sensoryczny proces poznawania i aktywność osób je odwiedzających. Europejskie centra nauki zrzeszone są w międzynarodowej organizacji ECSITE ułatwiającej wymianę informacji, wzajemna pomoc oraz współpracę ośrodków. Początki edukacji interaktywnej w Polsce związane są ze szczecińska wystawą Eureka, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizowanymi w Warszawie od połowy lat 90 ub. wieku imprezami pod nazwą Piknik Naukowy a także licznymi tzw. Festiwalami Nauki organizowanymi przez środowiska akademickie Warszawy i Wrocławia. Warszawski Piknik Naukowy był projektem na bazie którego powstała koncepcja budowy największego polskiego ośrodka jakim jest otwarte w 2010 roku Centrum Nauki Kopernik. Swoje centra nauki posiada Szczecin, Trójmiasto (2), Kraków (2), Wrocław i Wałbrzych. Wkrótce nastąpi otwarcie ośrodków w Bydgoszczy, Kielcach i na Śląsku. Obecnie, na różnych etapach tworzenia znajdują się ośrodki w prawie 30 miastach. 3.2 Podkarpacie działania na rzecz powstania ośrodka Jesienią 2007 roku powstaje pomysł powołania stowarzyszenia którego celem będzie doprowadzenie do powstania ośrodka i propagowanie idei edukacji interaktywnej. Powstaje koncepcja Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie a stowarzyszenie ExploRes formalnie rozpoczyna działalność w marcu 2008 roku. Równolegle, na rzeszowskiej WSK rodzi się pomysł tworzenia centrum techniki i rozpoczyna się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem ExploRes, WSK oraz Politechniką. Wiosną 2008 roku powstaje zespół roboczy w skład którego oprócz przedstawicieli ExploRes i WSK wchodzą także osoby z Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz Doliny Lotniczej. Na bazie opracowanej przez ExploRes koncepcji powstaje dokument zawierający podstawowe założenia budowy Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo Technicznej (Projekt ICENT) który zostaje przedstawiony władzom samorządowym. Jako jedyna forma realizacji projektu ICENT uznane zostaje włączenie go do planowanej budowy Centrum Kongresowo Wystawienniczego co jednak nie nastąpiło. Opracowana wiosną 2011 roku przez ExploRes i firmę Polimedia koncepcja i wstępne założenia sieciowego ośrodka edukacji interaktywnej ExploraNet zostają przekazane do kancelarii sejmiku w czerwcu 2011 roku. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji z grudnia 2011 roku przyniosła zapis o konieczności utworzenia na terenie woj. podkarpackiego centrów edukacji interaktywnej. Samorząd województwa decyduje o zlokalizowaniu tzw. Małego Kopernika w nowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 4

5 3.3 Wybrane działania związane z upowszechnianiem wiedzy i popularyzacją edukacji interaktywnej realizowane na Podkarpaciu programowe i szkoleniowe: - aktywny udział w konferencjach Interakcja-Integracja w CN Kopernik ( ) ExploRes (od 2007), WSK Rzeszów (w 2008), CKPiDN (od 2012) - Festiwal Przestrzeni Miejskiej (2010) ExploRes współpraca z systemem oświaty (pokazy, prezentacje i projekty) - Czas dla inżyniera i Sugestia (od 2008 r) WSK Rzeszów - Radiolatorium w szkole (2011) - Polimedia - Zobacz jak się lata, Leonardo (2011) ExploRes, Sikorsky - Projekt Feniks - URz - Pokazy z Fizyki - PRz zajęcia na uczelniach dla dzieci (wykłady i pokazy): - Politechnika Dziecięca (2009 r) PRz, WSK Rzeszów - Juniwersytet (2011) miasto Jasło i powiat jasielski, - Akademia Małego Studenta (2011) PWSW Przemyśl programy popularnonaukowe w mediach: - audycja radiowa Radiolatorium (od 2009 r) Radio Rzeszów, Polimedia wystawy, prezentacje: - Poczuj sztukę - Muzeum Regionalne Stalowa Wola wydarzenia specjalne bezpośrednio związane z propagowaniem idei budowy ośrodka i popularyzacją edukacji interaktywnej: - Dzień Odkrywców - Interaktywny Piknik Wiedzy (Rzeszów, 2010, 2011, 2012) ExploRes, Polimedia, Radio Rzeszów - Festiwal Nauki i Techniki (Mielec, 2011, 2012) CKPiDN, MARR, Sikorsky, ExploRes 3.4 Wnioski Ponieważ: - dostrzegane jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na taki model edukacji - posiadamy niezbędne zasoby (ludzie), wiedzę (koncepcje, doświadczenia) - posiadamy olbrzymi potencjał (wysoki poziom aktywności) Należy: stworzyć warunki organizacyjne i odpowiednie ramy finansowe by dla zaspokojenia zapotrzebowania społecznego na ten model przekazywania wiedzy, powstał w oparciu o istniejące zasoby, nowoczesny i innowacyjny ośrodek regionalny tak by uzyskany efekt synergii działania zaowocował podwyższeniem poziomu wykształcenia społeczeństwa, stopy życiowej i zapobiegał zjawiskom wykluczenia społecznego. 5

6 4. Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej - charakterystyka ogólna 4.1 Struktura Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej składać się będzie z kilku powiązanych ze sobą organizacyjnie i programowo placówek rozmieszczonych w wybranych, znaczących ośrodkach miejskich regionu. Formalnie w jego skład wejdzie ośrodek centralny oraz oddziały lokalne. Ośrodek posiadał będzie spójny program działalności. 4.2 Zalety rozwiązane opartego o sieć placówek Jest to rozwiązanie innowacyjne, nie stosowane dotychczas w takiej formie (centrala i oddziały) na obszarze kraju. Jako rozwiązanie innowacyjne może być traktowane formalnie jako program pilotażowy. Próba uruchomienia sieci ośrodków (autonomicznych) w woj. kujawsko - pomorskim nie została jak na razie przeprowadzona. Koncepcja rozmieszczenia placówek ośrodka na obszarze województwa umożliwi zaangażowanie lokalnych społeczności (specjaliści, naukowcy, animatorzy, NGO, szkoły) oraz samorządów na poziomie powiatów (związków gmin/powiatów) dla realizacji projektu w formie udostępnienia obiektów, wyposażenia podstawowego lub rozbudowy ośrodka powyżej przyjętego minimalnego kryterium (np. dodatkowe eksponaty). Formuła organizacyjna stwarza przesłanki do pozycjonowania projektu jako działania w obszarze wyrównywania szans rozwojowych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu i sprzyja zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju całego regionu. Regionalizacja umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału lokalnych struktur systemu oświaty oraz stanowić będzie naturalne jej zaplecze w mniejszych ośrodkach miejskich. 4.3 Podstawa realizacji Realizacja ośrodka oparta będzie na posiadanych zasobach programowych, osobowych oraz doświadczeniach wynikających z: - nawiązanych kontaktów, materiałów programowych i informacji pozyskanych podczas czterech edycji ogólnopolskiej konferencja Interakcja-Integracja - dostępności zaplecza merytorycznego szkół wyższych, - koncepcji placówki, założeń i doświadczeń z realizacji projektu ICENT - doświadczeń praktyków animatorów, organizatorów i projektantów związanych z zagadnieniami prowadzenia edukacji interaktywnej (region i kraj) - doświadczeń wynikających z organizacji kilku edycji Interaktywnego Pikniku Wiedzy Dzień Odkrywców, Festiwalu Nauki i Techniki 4.4 Źródła finansowania Zbliżający się nowy okres planowania finansowego UE ( ) stwarza warunki do pozyskania środków na realizacje projektu zarówno z budżetu Państwa (jest deklaracja strony rządowej) jak i programów operacyjnych funduszy europejskich. Pożądane byłyby odpowiednie zapisy, dedykowane dla takich projektów w dokumentach strategicznych. Alternatywnie i uzupełniająco należy dążyć do wpisania projektu/ów na listę indykatywną projektów kluczowych RPO WP. 6

7 5. Szczegółowe rozwiązania programowe i organizacyjne 5.1 Forma prawna Zalecaną formą prawną ośrodka jest powołanie go jako instytucji kultury województwa podkarpackiego z opcjonalnym udziałem innych podmiotów zarówno regionalnych jak i krajowych 5.2 Struktura organizacyjna i założenia programowe Ośrodek powinien składać się z jednej, dużego ośrodka centralnego o profilu ogólnym oraz kilku mniejszych oddziałów sprofilowanych tematycznie pod kątem specyfiki ich lokalizacji tradycji, struktury przemysłu, uwarunkowań, planów rozwojowych itp. Oferta programowa ośrodka powinna być oparta na zasadzie zachowania równowagi pomiędzy swobodą uczestnictwa w działaniach zgodnie z kryteriami edukacji nieformalnej a możliwością wzbogacenia standardowego systemu oświaty o interaktywny model przekazywania wiedzy. Duży ośrodek centralny będzie klasycznym centrum nauki zorientowanym na udostępnianie interaktywnych eksponatów natomiast oddziały będą głównie pełnić funkcję zaplecza lokalnego systemu oświaty poprzez organizowanie zajęć i lekcji interaktywnych. 5.3 Rodzaje ekspozycji / galerie Spójny, opracowany całościowo dla wszystkich placówek zbiór eksponatów będzie obejmował kilka rodzajów ekspozycji: podstawowa o tematyce uniwersalnej, identyczna w każdej placówce stanowiąca kanon eksponatów (1 galeria przekrojowa np. związana z hasłem Przestrzeń Otwarta ) uzupełniająca zawierająca od 2-5 galerii monotematycznych zlokalizowana w ośrodku centralnym, stanowiąca podstawowy zasób dla działalności klasycznego centrum nauki tematyczna stała - dedykowana jednej gałęzi wiedzy lub technologii, inna w każdej z placówek sieci determinująca jej charakter i dostosowana do uwarunkowań lokalnych, tematyczna wymienna dedykowana jednej gałęzi wiedzy lub technologii np. stanowiąca kopię i uzupełnienie ekspozycji tematycznej stałej, przeznaczona do cyklicznej wymiany pomiędzy placówkami ośrodka. dodatkowa opcjonalna ekspozycja zlokalizowana w oddziałach stanowiąca indywidualną ofertę lokalną (sposób pozyskania, środki, projekt) o dowolnej tematyce. 5.4 System wymiany ekspozycji Programowa wymiana ekspozycji, oparta będzie na przemieszeniu ekspozycji tematycznych wymiennych w ściśle określonym cyklu i kolejności pomiędzy poszczególnymi placówkami ośrodka. Efektem tego procesu będzie cykliczne poszerzanie oferty każdej z placówek o nowy zakres tematyczny związany z regionem. 7

8 5.5 Planowe zajęcia specjalistyczne Wszystkie placówki ośrodka będą wyposażone w sprzęt laboratoryjny umożliwiający stworzenie mini laboratorium fizyko-chemicznego i biologiczno-biotechnologicznego oraz opcjonalnie w narzędzia i wyposażenie dla warsztatów robotyki, informatyki oraz modelarstwa. Laboratoria i warsztaty powinny być dostępne dla grup zorganizowanych np. szkół w ramach zajęć lekcyjnych dedykowanych dla szkół oraz dla indywidualnych osób w postaci realizacji projektów własnych całego ośrodka lub pojedynczej placówki. 5.6 Działalność pozostała Placówki ośrodka organizować będą różnego typu imprezy oraz wydarzenia popularyzatorskie o własnej specyfice i zakresie tematycznym. Projektowanie urządzeń, warsztaty techniczne, zarządzanie zasobami technicznymi, szkolenia, ewaluacja, administrowanie ośrodkiem, zarządzanie, obsługa finansowa zlokalizowane będą w centrali natomiast polityka kadrowa i działalność marketingowa w poszczególnych placówkach. 5.7 Innowacyjne obszary działalności Rozwój technik informacyjnych, technologii komputerowych oraz coraz to większych możliwości kreowania wirtualnej rzeczywistości skłania do wprowadzenia tego typu rozwiązań do obszaru edukacji interaktywnej. Innowacyjny charakter rozwiązań oparty będzie na wprowadzeniu do oferty ośrodka możliwości korzystania z wirtualnego laboratorium zawierającego odpowiednio oprogramowane i przygotowane aplikacje stanowiące: - cyfrowe symulacje prawdziwych eksperymentów fizycznych, oraz symulację działania rozwiązań technicznych, - cyfrowe symulacje wybranych eksponatów dostępnych w ośrodku, - inne aplikacje umożliwiające poznanie w różnych obszarach wiedzy w tym aplikacje dla osób upośledzonych Wirtualne laboratoria dostępne będą poprzez sieć Internet oraz lokalnie w placówkach ośrodka. 5.8 Wnioski Korzystając z już zgromadzonych na obecnym etapie zasobów oraz doświadczeń możemy zrealizować spójny i wielopłaszczyznowy projekt o wysokim stopniu innowacyjność pod warunkiem właściwego przygotowania ram finansowych i organizacyjnych na jak najwcześniejszym etapie działań. 8

9 6. Przykładowe rozwiązanie 6.1 Plan działalności i struktura ekspozycji Ośrodek centralny: - udostępnianie eksponatów, zajęcia zorganizowane, organizacja imprez regionalnych (konferencje, imprezy popularnonaukowe itp) - administrowanie, obsługa techniczna i projektowanie, rozwój globalny i ewaluacja - rodzaj ekspozycji (szacunkowa ilość eksponatów): ekspozycja podstawowa (5-10 szt), ekspozycja uzupełniająca (wg posiadanych środków), tematyczna stała i wymienna (po 5-20 szt), - model odwiedzin indywidualnie/rodzinnie, grupy zorganizowane, zajęcia sformalizowane (warsztaty, laboratoria) Oddział lokalny: - zajęcia zorganizowane, udostępnianie eksponatów, organizacja imprez lokalnych, rozwój lokalny - rodzaj ekspozycji (szacunkowa ilość eksponatów): ekspozycja podstawowa (5-10 szt), ekspozycja uzupełniająca (0-10 szt), tematyczna stała i wymienna (po 5-20 szt), - model odwiedzin zajęcia sformalizowane (pokazy, warsztaty, laboratoria) indywidualnie/rodzinnie, grupy zorganizowane 6.2 Rozmieszczenie placówek i ich specjalizacje ośrodek centralny - Rzeszów - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (w tym tematyczna): 3-5 galerii - tematyczna wymienna matematyka/akustyka/technologia lotnicza(napędy) oddział Mielec: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): aerodynamika/technologia lotnicza(płatowce) oddział Krosno: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): optyka/technologia szkła oddział Przemyśl: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): botanika/historia/archeologia oddział Sanok: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): geologia/transport/biologia oddział Stalowa Wola: - podstawowa uniwersalna i uzupełniająca (opcjonalnie, wybrane eksponaty) - tematyczne (stała i wymienna): metalurgia/sztuka 9

10 7. Organizacja projektu 7.1 Zespół realizacyjny - kierownik projektu (np. jako pełnomocnik marszałka WP ds. powstania ośrodka) - zespół projektowy: konsultanci naukowi i metodyczni, praktycy animatorzy i projektanci rozwiązań i urządzeń (eksponatów), specjaliści: budownictwa, prawa zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, prawa itp. - rada programowa (specjaliści z zakresu edukacji interaktywnej, przedstawiciele uczelni, systemu oświaty, kierownik projektu) - komitet sterujący (przedstawiciele władz samorządowych) 7.2 Wstępny plan pracy - podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji, - organizacja projektu, powołanie kierownika projektu, zespołu projektowego, rady programowej oraz osób funkcyjnych, - opracowanie założeń programowych ośrodka, - projektowanie ekspozycji, - opracowanie programów funkcjonalno użytkowych, - inwentaryzacja zasobów, wytypowanie scenariuszy pozyskania obiektów, - opracowanie / pozyskanie dokumentacji inwestycyjnej, - zapewnienie źródeł finansowania, - budowa/remont/rewitalizacja obiektów przeznaczonych na budynki ośrodka centralnego i oddziałów - pozyskanie i szkolenie pracowników (animatorzy, technicy, zaplecze logistyczne oraz administracyjne), - zabudowa i wyposażenie obiektów, - testowanie i weryfikacja, - otwarcie wszystkich zaplanowanych oddziałów (na przestrzeni max 1 roku). 7.3 Partnerzy projektu - uczelnie wyższe - organizacje pozarządowe - firmy wysokich technologii - firmy, instytucje i inne podmioty działające w obszarze popularyzacji wiedzy - ośrodki edukacji interaktywnej w innych miastach Polski 10

ExploraNet Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej Województwa Podkarpackiego Tomasz Michalski kwiecień, 2012

ExploraNet Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej Województwa Podkarpackiego Tomasz Michalski kwiecień, 2012 ExploraNet Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej Województwa Podkarpackiego Tomasz Michalski kwiecień, 2012 Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam. Pozwól mi zrobić.. a zrozumiem! (Konfucjusz) DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Projekt ICENT. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Projekt ICENT. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Projekt ICENT Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo Technicznej w Rzeszowie Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Stowarzyszenie ExploRes Jak doszło o do powstania: Jesień 2007

Bardziej szczegółowo

ODCZAROWANIE NAUKI. Tomasz Michalski. Paweł Pasterz. Polimedia Radiolatorium. Stowarzyszenie ExploRes

ODCZAROWANIE NAUKI. Tomasz Michalski. Paweł Pasterz. Polimedia Radiolatorium. Stowarzyszenie ExploRes ODCZAROWANIE NAUKI Paweł Pasterz Polimedia Radiolatorium Tomasz Michalski Stowarzyszenie ExploRes Odczarowanie? Zmienić sposób postrzegania EDUKACJI: - metod pozyskiwania wiedzy, - miejsca, w którym się

Bardziej szczegółowo

EduStrada. Paweł Pasterz. Tomasz Michalski. Polimedia Radiolatorium. Stowarzyszenie ExploRes

EduStrada. Paweł Pasterz. Tomasz Michalski. Polimedia Radiolatorium. Stowarzyszenie ExploRes Paweł Pasterz Tomasz Michalski Polimedia Radiolatorium Stowarzyszenie ExploRes Czym jest Edukacja? EDUKACJA sposób pozyskiwania wiedzy, miejsca, w którym się to dzieje, grupa docelowa, Edukacja, ale jaka?

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie

Koncepcja Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy K R S : 0 0 0 0 3 0 6 8 7 0 R E G O N : 1 8 0 3 3 6 3 8 7 N I P : 8 1 3 3 5 4 9 7 9 8 B a n k : P O L B A N K E F G n r. 7 0 2 3 4 0 0 0 0 9 0 3 2 0 2 1 8 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

13 marca 2008 roku. CENTRUM NAUKI

13 marca 2008 roku. CENTRUM NAUKI Tomasz Michalski STOWARZYSZENIE Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes rozpoczęło działalność 13 marca 2008 roku. Powstało z inicjatywy grupy osób, wśród których byli: pracownicy rzeszowskich uczelni,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYPOKOLENIOWO I INTERAKTYWNIE. Renata Jurasińska

MIĘDZYPOKOLENIOWO I INTERAKTYWNIE. Renata Jurasińska MIĘDZYPOKOLENIOWO I INTERAKTYWNIE Renata Jurasińska STOWARZYSZENIE Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes rozpoczęło działalność 13 marca 2008 roku. Powstało z inicjatywy grupy osób, wśród których

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni S T A T U T Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ludzie ciekawi świata

Ludzie ciekawi świata Ludzie ciekawi świata nasz największy kapitał Robert Firmhofer Dlaczego mamy promować naukę? ROSE Study (Relevance of Science Education) Międzynarodowa, międzykulturowa analiza opinii, postaw, planów,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020

Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020 Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020 Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU POMORSKI KURATOR OŚWIATY POROZUMIENIE w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

Robert Tarka, Zdzisława Tarka

Robert Tarka, Zdzisława Tarka Nauki przyrodnicze w systemach edukacyjnych krajów Europy w XXI wieku Robert Tarka, Zdzisława Tarka Rola edukacji formalnej i nieformalnej w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM NAUKI. Kazimiera A. Wilk, pełnomocnik prezydenta ds. centrum nauki

WROCŁAWSKIE CENTRUM NAUKI. Kazimiera A. Wilk, pełnomocnik prezydenta ds. centrum nauki WROCŁAWSKIE CENTRUM NAUKI KONCEPCJA MERYTORYCZNA Kazimiera A. Wilk, pełnomocnik prezydenta ds. centrum nauki Wrocławskie Centrum Nauki 11 uczelni publicznych, 13 - niepublicznych 140000 studentów 10000

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ZUO SP. Z O. O. I GOT PNP SP. Z O.O.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ZUO SP. Z O. O. I GOT PNP SP. Z O.O. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH ZUO SP. Z O. O. I GOT PNP SP. Z O.O. Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Polska szkoła liderem w walce z bezrobociem kształtowanie innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży

Polska szkoła liderem w walce z bezrobociem kształtowanie innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Polska szkoła liderem w walce z bezrobociem kształtowanie innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży mgr inż. Kazimierz Okraszewski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe. Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r.

Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe. Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. O czym będą mówił? 1. Czym jest Kontrakt Terytorialny? 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Gminy Gorlice PROBLEMY Brak atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych Obszary tematyczne polityki młodzieżowej UE 1. Kształcenie i szkolenie 2. Zatrudnienie 3. Kreatywność i przedsiębiorczość 4. Zdrowie i sport 5.

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016

Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016 Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016 Józef Lewandowski Prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Agencji Energetycznych Wielkopolska Agencja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim Sprawozdanie ze szkolenia Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim 26 27 sierpnia 2010 r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SZKOLNY OŚRODEK KARIERY W roku 2012 SZOK realizuje konsultacje indywidualne (minimum 2 godziny dla każdego ucznia) z zakresu predyspozycji zawodowych i planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 Polska: 30 % dorosłych to analfabeci cyfrowi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Korzystanie z internetu według wieku korzystanie z internetu w

Bardziej szczegółowo

Dobry czas na rozwój. szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Dobry czas na rozwój. szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie - Dobry czas na rozwój szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie Rzeszów, 20 marca 2013 r. Agenda O nas Realizowane projekty Współpraca z

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Złote Technikum w Rankingu Perspektyw

Złote Technikum w Rankingu Perspektyw mgr Andrzej Koluch 1. Kadra pedagogiczna. kwalifikacje nauczycieli odpowiedni poziom merytoryczny oraz ciągły rozwój motywacja pozycja szkoły w regionie, sukcesy wychowanków doskonalące zajęcia pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

International Kindergarten. Propozycja dla przedszkoli

International Kindergarten. Propozycja dla przedszkoli International Kindergarten Propozycja dla przedszkoli 1 Kilka słów o AIESEC AIESEC to międzynarodowa organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 66 lat realizuje program praktyk i wolontariatów,

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr / /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.... 2013 r. Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów

Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów 1.Kształcenie przeddyplomowe nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie podstaw EZ 2. Doskonalenie nauczycieli w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń I edycja pod hasłem Łączy nas kultura :

AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń I edycja pod hasłem Łączy nas kultura : AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń 2010 Regulamin programu grantowego Akademia Orange Fundacji Orange w roku 2009/ 2010 I edycja pod hasłem Łączy nas kultura : - Szukanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 0 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo