INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2 Parametry sprawności wg EN : Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej: W4 Produkcja i zbyt: Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria T.: +43/50304/ F.: +43/50304/ ID: VTMC108 Stan na: 01/2015

2 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 2 z 11 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Opis techniczny systemu ograniczającego drogę... 3 Transport... 4 Wymagania dotyczące montażu... 4 Odpowiednie podłoże... 5 Montaż systemu ograniczającego drogę zgodnie z arkuszami typu dla C108/2 i C108/3 (patrz załącznik) Wbijanie słupków C Montaż profilu ślizgowego S Montaż wzmocnienia słupka C Montaż amortyzatorów S Montaż prowadnic (barier) S Elementy pasowane Momenty dokręcania złączy śrubowych Kontrola zgodności Uprzątnięcie terenu robót Naprawa systemu ograniczającego drogę Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego Przeglądy i konserwacja Recykling / usuwanie Załącznik 1... Arkusz typu C108/2 Załącznik 2... Arkusz typu C108/3 Załącznik 3... Wykaz części KREMSBARRIER 1 MH2

3 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 3 z 11 Wskazówki bezpieczeństwa Ponieważ roboty przy realizacji systemów ograniczających drogę zaklasyfikowano generalnie jako szczególnie niebezpieczne, mogą one być wykonywane tylko pod nadzorem i kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych fachowców. Nadzór i kierowanie przez wyżej wym. fachowców jest warunkiem dla stosowania niniejszej Instrukcji montażu. Personel montażowy powinien stosować osobiste wyposażenie ochronne zgodne z Dyrektywą WE nr 89/686/EWG oraz przepisami krajowymi. Użycie zgodne z przeznaczeniem Zadaniem systemów ograniczających drogę jest powstrzymywanie pojazdów przed zjechaniem z drogi oraz zmiana kierunku ich ruchu w celu zminimalizowania skutków dla pasażerów i innych osób lub obiektów wymagających ochrony. Uwaga: Systemy ograniczające drogę powinny być stosowane zasadniczo tylko tam, gdzie skutki zjechania pojazdu z drogi mogą być dla niego samego i dla jego pasażerów, jak również dla innych osób lub wymagających ochrony obiektów, bardziej niekorzystne niż najechanie na system ograniczający. Opis techniczny systemu ograniczającego drogę Parametry sprawności wg ÖNORM EN Poziom powstrzymywania H2 Poziom intensywności zderzenia / ASI B / 1,2 Klasa / poziom szerokości pracującej Długość kontrolna W4 / 1,3 m 57,00 m Wymiary systemu Szerokość Wysokość Głębokość wbijania 765 mm 870 mm 897 mm

4 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 4 z 11 Transport Przy transporcie elementów systemu ograniczającego należy przestrzegać następujących zasad: Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Jeśli transport odbywa się po drodze posypywanej solą, elementy mogą być przewożone tylko samochodem ze skrzynią zabezpieczoną plandeką. Należy unikać kontaktu z innymi agresywnymi materiałami (np. resztkami chemikaliów na powierzchni ładunkowej). Urządzenia dźwigowe powinny być odpowiednie dla ładunków o masie do 2,5 t. Uwaga: Odpowiednie zabezpieczenie ładunku jest wymagane także przy transporcie urządzeń roboczych do montażu systemów ograniczających. Wymagania dotyczące montażu Firma wykonująca (=firma montażowa) powinna posiadać specjalistyczne uprawnienia oraz generalne dopuszczenie dla tego rodzaju robót montażowych. Firma montażowa powinna posiadać wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia montażu. Oprócz parku pojazdów, przystosowanego do tego rodzaju robót, obejmuje ono przede wszystkim odpowiednie urządzenia do wbijania słupków dla wymaganej ich długości z odpowiednimi nasadkami ochronnymi i elementami prowadzącymi, jak również wiertnice, wkrętarki udarowe, trzpienie montażowe, środki pomiarowe itp. W trakcie robót montażowych firma montażowa powinna zagwarantować przestrzeganie wszystkich odnośnych krajowych i międzynarodowych przepisów, dyrektyw, rozporządzeń itp. oraz sprawdzić w odpowiednim czasie posiadanie wymaganych zezwoleń. Przed rozpoczęciem montażu firma montażowa powinna: rozpoznać i odpowiednio uwzględnić istniejące elementy zabudowane w rejonie zakotwień. zbadać przydatność podłoża (kategoria gruntu, niezbędna głębokość wiercenia, równość podłoża itp.). wyznaczyć linię odniesienia, miarodajną dla montażu systemu ograniczającego drogę. sprawdzić prawidłowość i kompletność dostaw materiałów oraz niezwłocznie przekazać dostawcy ewentualne reklamacje. sprawdzić, czy teren robót jest odpowiednio zabezpieczony.

5 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 5 z 11 O stwierdzonych niezgodnościach należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie w celu ich wyjaśnienia. W przypadku przejściowego składowania elementów systemu ograniczającego należy przestrzegać następujących warunków składowania: Powierzchnia składowania powinna być nośna i utwardzona, z możliwością wjazdu taboru ciężarowego. Zabrania się składowania elementów ocynkowanych w wysokiej, wilgotnej trawie, w kałużach lub błocie. Składowanie pakietów dostarczonej jednostki opakowania powinno się odbywać na podkładach drewnianych o grubości ok. 150 mm. Elementy należy składować przy lekkim spadku, umożliwiającym spływ wody. Unikać gromadzących wilgoć zagłębień podłoża. Usunąć folie zabezpieczające na czas transportu. W miejscu składowania nie powinny być stosowane środki do rozmrażania. Należy unikać składowania przez dłuższy czas na wolnym powietrzu elementów dostarczanych w wiązkach. Odpowiednie podłoże Podłoże nadające się do montażu systemu ograniczającego powinno spełniać następujące warunki: Kategoria gruntu 3, 4 i 5 wg ÖNORM B 2205 ew. grunt nasypowy spełniający kryteria powyższych klas Stopień zagęszczenia D pr 97% Podłoże umożliwiające wbijanie Za podłoże umożliwiające wbijanie uważany jest grunt kategorii 1, 3, 4 i 5 wg ÖNORM B 2205 oraz grunt nasypowy, spełniający kryteria powyższych klas i niezawierający bloków/brył. Uwaga: Jeśli grunt nie nadaje się do wbijania, wówczas istnieje możliwość wykonania odwiertów do wymaganej głębokości z przewidzianym odpowiednim orurowaniem, które należy wypełnić właściwym materiałem, podlegającym zagęszczeniu.

6 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 6 z 11 Montaż systemu ograniczającego drogę zgodnie z arkuszami typu dla C108/2 i C108/3 (patrz załącznik) Nie jest wymagany montaż wstępny elementów systemu ograniczającego w zakładzie producenta. Ponieważ system ograniczający drogę jest montowany bez naprężeń wstępnych, temperatura otoczenia nie ma znaczenia dla montażu. 1. Wbijanie słupków C125 Słupki C125 o długości minimum mm należy wbijać za pomocą odpowiedniego urządzenia pionowo, tak aby górna krawędź słupka znalazła się 803±40 mm nad poziomem odniesienia. Słupki powinny być ustawiane otwartą stroną przekroju na przemian w kierunku jazdy i w kierunku przeciwnym (rys. 2), przy czym otwory powinny się znajdować na górnym końcu (głowicy) słupka. Urządzenie do wbijania powinno być wyposażone w nasadkę ochronną, odpowiednią dla przekroju C125, zapobiegającą deformacji i uszkodzeniu powłoki cynkowej na głowicy słupka. Zamontowane na urządzeniu do wbijania przy powierzchni gruntu i dostosowane do przekroju C125 prowadzenie ma na celu dokładne pozycjonowanie słupka przy wbijaniu. Nominalny rozstaw słupków wynosi mm. 2. Montaż profilu ślizgowego S1 Profile ślizgowe są mocowane do słupków C125 przy użyciu nakładek stykowych M16. W tym celu w otworze podłużnym 36x18 na wąskim końcu słupka C125 przy nasuniętej nakładce M16 osadzana jest śruba z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8, mocowana następnie po wewnętrznej stronie słupka przy użyciu podkładki 40x18x4 i nakrętki 6-kt. M16 FK 6. Profile ślizgowe należy montować tak, aby ich kołnierze znajdowały się między nakładką zaciskową a słupkiem. Zakładka profili na stykach powinna być wykonana w zależności od kierunku w sposób wykluczający zaczepianie się pojazdów (patrz rys. 1). Rysunek 1

7 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 7 z 11 Zwrócony do odpowiedniej jezdni koniec profilu ślizgowego w miejscu styku (element górny) można rozpoznać po wybitym znaku dla systemu prowadnic voestalpine. Styk profili ślizgowych powinien być usytuowany ~180 mm od osi słupka w kierunku jazdy odpowiedniej jezdni, a jego złącze należy wykonać przy użyciu trzech śrub z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8 z podkładką 40x18x4 i nakrętką M16 FK 6 (patrz rys. 2) Rysunek Montaż wzmocnienia słupka C125 Na głowicę każdego słupka C125 należy nasunąć wzmocnienie słupka C125 w celu zamknięcia otwartej strony słupka, przy czym otwory boczne wzmocnienia 36x18 mm i otwory na wąskich bokach słupka powinny się pokrywać (patrz rys. 3). 4. Montaż amortyzatorów S1 Rysunek 4 Należy wsunąć jedna w drugą dwie części amortyzatora S1, tak aby tworzyły one walec o dwóch płaskich bokach, przy czym wykonane w nich otwory powinny się pokrywać (nie dotyczy to znaku producenta).

8 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 8 z 11 Tak ukształtowany amortyzator należy zamocować za pomocą dwóch śrub z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8, osadzanych w zrównanych ze sobą otworach podłużnych 18x36 mm w kołnierzu słupka, otworach podłużnych 18x36 mm we wzmocnieniu słupka C125 i otworach Ø18 mm w połówkach amortyzatora, stosując po jednej podkładce 40x18x4 i jednej nakrętce M16 FK 6 po wewnętrznej stronie amortyzatora (patrz rys. 4). Dla funkcjonowania systemu nie ma znaczenia, która z dwóch części amortyzatora przylega do słupka. 5. Montaż prowadnic (barier) S1 Rysunek 5 Prowadnice S1 powinny być w miejscu styku łączone na zakładkę w zależności od kierunku jazdy w sposób wykluczający zaczepienie się pojazdu. Koniec prowadnicy zwrócony w stronę odpowiedniej jezdni w miejscu styku (element górny) można rozpoznać po otworze Ø 9 mm. Aby umożliwić wykonanie zakładki prowadnic w miejscu styku, koniec prowadnicy odwrócony od jezdni (element dolny) jest wykonany z odsadzeniem. Prowadnice są łączone w ich osi śrubami z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8 co ~1.900 mm: po jednej śrubie w miejscu styku i po jednej śrubie w połowie [długości] prowadnic do każdej połówki amortyzatora (patrz rys. 2 i 4). Śrubę z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8 osadza się wraz z nasuniętą nakładką stykową M16 w otworze podłużnym 25x18 mm prowadnicy i otworze podłużnym 30x18 mm w obydwóch połówkach amortyzatora. Dla śruby z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8, po stronie wewnętrznej amortyzatora stosuje się podkładkę 40x18x4 i nakrętkę 6-kątną M16 FK 6. Do wykonania złącza na styku prowadnic stosuje się dodatkowo sześć śrub z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8. Przy dokręcaniu nakrętek M16 FK 6 należy zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie noska zabezpieczającego łeb śruby przed obrotem w otworze podłużnym prowadnicy. Pod każdą nakrętkę M16 należy zakładać podkładkę 40x18x4. Nie dotyczy to czterech położonych zewnętrznie śrub na złączach prowadnic, gdzie zamiast podkładek 40x18x4 należy zamontować dwa wzmocnienia półek (patrz rys. 5). Rysunek 6

9 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 9 z Elementy pasowane Montaż systemów ograniczających drogę powinien być realizowany z zasady w sposób niewymagający stosowania elementów pasowanych. Gdyby jednak warunki lokalne wymagały zastosowania elementów pasowanych, wówczas należy przestrzegać następujących zasad: W miarę możliwości należy zachować nominalny rozstaw słupków. Przy przecinaniu elementów długościowych zwracać uwagę na dokładność cięcia. Cięcie należy wykonywać tak, aby opiłki nie dostawały się na ocynkowaną lub powlekaną powierzchnię elementu (ryzyko korozji obcej lub uszkodzenia powłoki). Należy usunąć zadziory po cięciu, a powierzchnię przekroju zabezpieczyć przed korozją zgodnie z EN ISO 1461 farbą na bazie pyłu cynkowego. Układ otworów na styku elementu pasowanego powinien być zgodny z wykonaniem normalnym, co dotyczy także minimalnych odległości otworów od krawędzi. Przy robotach montażowych z zasady zabronione jest cięcie palnikiem! 7. Momenty dokręcania złączy śrubowych Gwint / klasa wytrzymałości min. Moment dokręcania max. M16 / Nm 150 Nm Przy dokręcaniu tego rodzaju nieobciążanych wstępnie złączy śrubowych w zakresie podanych momentów należy zwracać uwagę, aby przyleganie w strefie zaciskania zachodziło możliwie na całej powierzchni.

10 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 10 z Kontrola zgodności Podczas montażu i w ramach kontroli końcowej należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające: prawidłowość rozmieszczenia elementów i wykonania połączeń śrubowych odległość w pionie między górną krawędzią bariery lub pręta ściągającego a poziomem odniesienia odległość w poziomie między przednią krawędzią profilu bariery a miarodajną dla montażu linią odniesienia zachowanie linii ciągłej elementów długościowych (profil bariery, pręt ściągający) W przypadku niezgodności wykraczających poza dozwolone tolerancje należy podjąć odpowiednie działania korygujące. Po zakończeniu robót montażowych należy zweryfikować prawidłowość wykonania zgodnie z Instrukcją montażu w drodze odbioru udokumentowanego protokołem odbioru. 9. Uprzątnięcie terenu robót Wykonawca powinien usunąć wszelkie pozostałości materiałów (także elementów złącznych), materiały opakowaniowe jak np. podkłady drewniane, skrzynki na śruby, folie, taśmy opakowaniowe itp., a także wszelkie inne odpady. Teren robót należy pozostawić w stanie zamiecionym do czysta. Naprawa systemu ograniczającego drogę Wszelkie elementy, które wskutek wypadku wykazują uszkodzenia mechaniczne wzgl. deformacje, należy wymienić na nowe. Montaż tych elementów powinien być przeprowadzony zgodnie z Instrukcją montażu. Przy naprawach systemu ograniczającego drogę należy generalnie stosować nowe elementy złączne.

11 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 11 z 11 Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego Elementy systemu ograniczającego drogę z uwagi na ich żywotność / trwałość ochrony podlegają ocynkowaniu ogniowemu zgodnie z EN ISO Trwałość powłok cynkowych jest określona w normie EN ISO i zależy głównie od grubości warstwy. Ogólnie można przyjąć, że zanik warstwy cynku następuje na całej powierzchni. Z uwagi na to, że w obszarze drogi występuje uwarunkowane makroklimatycznie obciążenie korozyjne o kategorii korozyjności C4, należy liczyć się z zanikiem warstwy cynku w granicach od 2,1 do 4,2 µm rocznie. Wyliczona na tej podstawie trwałość ochrony dla średniej grubości warstwy cynku, której minimalny poziom określony jest zgodnie z EN ISO 1461 na 70 mm, wynosi co najmniej 15 lat. Uwaga: Obliczona w powyższy sposób trwałość ochrony obowiązuje tylko dla obciążenia korozyjnego uwarunkowanego makroklimatycznie. Warunki mikroklimatyczne mogą powodować niewielkie obniżenie trwałości ochrony. Przeglądy i konserwacja Systemy ograniczające drogę firmy nie wymagają z zasady konserwacji. System ograniczający drogę powinien być poddawany kontroli wzrokowej w trakcie bieżących przejazdów kontrolnych podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację drogi, nie rzadziej jednak niż raz w roku, przy czym zalecane jest to po sezonie zimowym. Należy zwracać uwagę m.in. na ew. deformacje elementów oraz stan połączeń śrubowych. Recykling / usuwanie Zdemontowane systemy ograniczające drogę ew. ich wymienione w trakcie napraw elementy należy usuwać zgodnie z przepisami ogólnymi i odstawiać do odpowiednich zbiornic odpadów. Elementy systemów ograniczających drogę produkcji nadają się w 100% do recyklingu. Materiały opakowaniowe i inne odpady należy poddawać recyklingowi wzgl. usuwać zgodnie z przepisami ogólnymi. W systemach ograniczających drogę produkcji voestalpine Krems Finaltechnik GmbH nie są stosowane materiały toksyczne lub niebezpieczne. W przypadku wątpliwości decydująca jest wersja niemiecka.

12 BARIERY OCHRONNA KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie arkusz typu C108/2 obniżenie, patrz C110 i C111 prowadnica S1 3,80m amortyzator dwułupinowy S D 4 szt. / słupek 765±20 67±5 śruba grzybkowa M16x E Nakładka przykrywająca M E podkładka 40x18x E 2 szt. / słupek wzmocnienie C125 słupek D 1 szt. / słupek wzmocnienie boczne E 2 szt. / styk śruba grzybkowa M16x podkładka 40x18x4 3 szt. / styk profil ślizgowy 3, D słupek C125 1,70m D 870±40 320± ±40 803±40 897±40 śruba grzybkowa M16x E podkładka 40x18x E 2 szt. / styk śruba grzybkowa M16x E 4 szt. / styk śruba grzybkowa M16x E podkładka 40x18x E 4 szt. / słupek śruba grzybkowa M16x E Nakładka przykrywająca M E podkładka 40x18x E 2 szt. / słupek 3800±9 3800±9 1900± ± ±9 01/2015 kierunek jazdy

13 BARIERY OCHRONNA KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie arkusz typu C108/3 rysunek montażowy Nakładka przykrywająca M16 śruba grzybkowa M16 x 30 A śruba grzybkowa M16 x 40 C śruba grzybkowa M16 x 30 wzmocnienie boczne B D śruba grzybkowa M16 x 40 śruba grzybkowa M16 x 30 A B C D E prowadnica system 1 amortyzator dwułupinowy S1 wzmocnienie C125 słupek profil ślizgowy słupek C125 śruba grzybkowa M16 x 30 Nakładka przykrywająca M16 E 01/2015

14 BARIERY OCHRONNA Wykaz części KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie Ilości wymagane dla pola o długości 3,80m Liczba szt Nazwa/oznaczenie elementu Masa [kg] Numer rysunku Materiał / gatunek Ochrona przed korozją 2 prowadnica S1 3,80m 46, S355JO nach EN ISO amortyzator dwułupinowy S1 3, D S355JO nach EN ISO profil ślizgowy 3,80 28, D S235JR nach EN ISO słupek C125 1,70m 18, D S235JR nach EN ISO wzmocnienie C125 słupek 1, D S235JR nach EN ISO podkładka 40x18x4 0, E 100HV nach EN ISO śruba grzybkowa M16x40+na 0, E 6.8 nach EN ISO śruba grzybkowa M16x40+na 0, E 6.8 nach EN ISO Nakładka przykrywająca M16 0, E S235JR nach EN ISO wzmocnienie boczne 0, E S235JR nach EN ISO /2015

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RH2

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RH2 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RH2 Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia: A Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH4V

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH4V INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH4V Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H4b Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery pasa rozdzielającego KREMSBARRIER 1 RH2 MÜF

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery pasa rozdzielającego KREMSBARRIER 1 RH2 MÜF INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery pasa rozdzielającego KREMSBARRIER 1 RH2 MÜF Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH1C

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH1C INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH1C Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H1 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. opcjonalnej konstrukcji dodatkowej

INSTRUKCJA MONTAŻU. opcjonalnej konstrukcji dodatkowej INSTRUKCJA MONTAŻU opcjonalnej konstrukcji dodatkowej PORĘCZ dla systemów ograniczających drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RN2 mostowe Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RN2V Bariery drogowe KREMSBARRIER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 3 RH4

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 3 RH4 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery mostowe KREMSBARRIER 3 RH4 Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H4b Poziom intensywności zderzenia: A Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH3

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH3 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH3 Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H3 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 2 RH2C na sztucznej podbudowie

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 2 RH2C na sztucznej podbudowie INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery mostowe KREMSBARRIER 2 RH2C na sztucznej podbudowie Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERY MOSTOWEJ BM02. i BARIEROPORĘCZY MOSTOWEJ BPM02

INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERY MOSTOWEJ BM02. i BARIEROPORĘCZY MOSTOWEJ BPM02 CZARTEK Sp.J. D10.0 INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERY MOSTOWEJ BM02 i BARIEROPORĘCZY MOSTOWEJ BPM02 Opracował: Dyrektor Zbigniew Semeniuk : Podpis: Zatwierdził: Współwłaściciel Józef Taczalski : Podpis: Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH2B

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH2B INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH2B Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H2 / N2 Poziom intensywności zderzenia: A Klasa szerokości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ DWUSŁUPOWEGO O WYSIĘGU 1,65 m

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ DWUSŁUPOWEGO O WYSIĘGU 1,65 m Strona 1 / 5 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ DWUSŁUPOWEGO O WYSIĘGU 1,65 m zgodnie z normą PN-EN 1270 Strona 2 / 5 I. Wykaz części składowych Lp. Nr na rysunku Nazwa elementu

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączenia ciernego i zaciskowego

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączenia ciernego i zaciskowego Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenia śrubowe dzieli się na cierne, zaciskowe lub stanowiące kombinację tych dwóch. Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenie cierne wymaga ok.

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE I OPIS... 3 2 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 DANE TECHNICZNE... 5 4 DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU... 6 5 WYMAGANIA BUDOWLANE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Wolnostojący, naziemny, dwupodporowy wbijany typu WS2W Uwaga: Przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO ZBIORNIKA WODNEGO OD DROGI POWIATOWEJ 0455 T KOŃSKIE WĄSOSZ CZARNA W KOŃSKICH CVP KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

Zespoły holownicze PGRT

Zespoły holownicze PGRT Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Zespół holowniczy to określenie ogólne dla jednego lub kilku podzespołów, w jakie pojazd musi być wyposażony, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900 korytko specjalne do montażu krzyżowego Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 07.05.01. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia PRZEBUDOWA UL. KSIĘCIA BOLKA I W KAMIENNEJ GÓRZE 1 1. WSTĘP Ilekroć w tekście

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE PIONOWE

D OZNAKOWANIE PIONOWE 129 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 130 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN ul. Aleksandra Puszkina 25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. 669 664 337 Ogrodzenia Standard Opis produktu Ogrodzenia w wersji standard są najtańszą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU

KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU KASETONU ELEWACYJNEGO 1. Przeznaczenie Kasetony elewacyjne produkcji BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o. mogą być stosowane jako obudowy ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Wolnostojący, naziemny, dwupodporowy mocowany mechanicznie typu WS2B Uwaga: Przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: Naprawa ogrodzenia panelowego na odcinku 12,50 m. ADRES: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska 1 ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Systemy STENcolumn Słupy lekkie

Systemy STENcolumn Słupy lekkie Systemy STENcolumn Słupy lekkie Wynajem i sprzedaż deskowań Systemy STENcolumn Słupy lekkie Modułowy system składający się z paneli metalowych umożliwiających deskowanie słupów o dowolnych wymiarach. Wysoka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIE: Naprawa ogrodzenia panelowego na odcinku 200 m. ADRES: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska 1 ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

D BARIERY OCHRONNE STALOWE

D BARIERY OCHRONNE STALOWE 329 D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 1.Przebudowa drogi gminnej Poręba Laskowska Laski 140134 w km 0+000-2+240 Dworskie K Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. i KONSERWACJI

Sp. z o.o. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, tel. +48 883-347-166 www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Uwaga: Przeczytać uważnie i zachować do późniejszego stosowania. System mocowań:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy barier drogowych i mostowych zgodnych z normą EN1317. OFERTA Stalprodukt S.A. Bochnia,

Systemy barier drogowych i mostowych zgodnych z normą EN1317. OFERTA Stalprodukt S.A. Bochnia, Systemy barier drogowych i mostowych zgodnych z normą EN1317 OFERTA Stalprodukt S.A. Bochnia, 18.07.2016 1 2 PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA BARIER Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305 /

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Producent: Corab Sp. z o.o. ul. Michała Kajki 4 10-547 Olszyn, Poland WAŻNE : Zachować do późniejszego stosowania - Przeczytać uważnie". INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań Corab

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. podpór/ konsoli okiennych

Instrukcja montażu. podpór/ konsoli okiennych Instrukcja montażu podpór/ konsoli okiennych P o l s k i P r o d u c e n t W W W. MobilSystem. c o m. p l u l. W i e w i ó r c z a 6 6, 1 5-5 3 2 B I A Ł Y S T O K t e l. 8 5 3 0 7 0 9 4 6, 6 6 3 4 3 8

Bardziej szczegółowo

Słupy D-LOX. Instrukcja montażu

Słupy D-LOX. Instrukcja montażu Słupy D-LOX Instrukcja montażu PL 1. Elementy systemu ogrodzeniowego 1.1 Słupy Słup D-LOX posiada przekrój 60x40x1,5 mm lub 60x40x2 mm, w zależności od wysokości ogrodzenia Rodzaje: słupy pośrednie i narożne

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE BOISKA I. WYPOSAŻENIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, PIŁKĘ RĘCZNĄ, KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ, TENIS. 2. Materiały

WYPOSAŻENIE BOISKA I. WYPOSAŻENIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, PIŁKĘ RĘCZNĄ, KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ, TENIS. 2. Materiały NAWIERZCHNIA BOISK Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYPOSAŻENIE BOISKA I. WYPOSAŻENIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, PIŁKĘ RĘCZNĄ, KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ, TENIS. 10. Przepisy związane 1 NAWIERZCHNIE NAWIERZCHNIA BOISK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1 Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 1 Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi.

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Przechowywanie Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Oliwienie i pasywowanie rusztów ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed utlenianiem się cynku jedynie na czas transportu.

Bardziej szczegółowo

Szyny montażowe STEX. Konsole gotowe

Szyny montażowe STEX. Konsole gotowe SYSTEM STEX Szyny montażowe STEX Szyny profilowe i konsole Wykonanie/Montaż Profil szyn zapewnia przenoszenie znacznych obciążeń statycznych. Szeroki zakres zastosowania, np. rury instalacjii wodnych do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ POD UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ TŁUCZNIEM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Korpus złączki (5 Nakrętka 6-kt. (10 Podkładka (9 Podkładka spręż. (8 Komora uszczeln. (11 Pierścień uszczeln. (4 Podkładka (3 Pierścień zacisk.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Plannja Flex. Instrukcja montażu

Plannja Flex. Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu 1. PODŁOŻE Blachodachówkę modułową Plannja Flex można montować na każdym podłożu przeznaczonym do tradycyjnych arkuszowych blach dachówkowych

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE INSTRUKCJA MONTAŻU

BLACHY TRAPEZOWE INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU BLACH TRAPEZOWYCH 1. Przeznaczenie Blachy trapezowe produkcji BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o. mogą być stosowane do wykonywania przekryć, pokryć dachowych oraz obudowy ścian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D BARIERY OCHRONNE STALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D BARIERY OCHRONNE STALOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Bardziej szczegółowo

CENTUM. System wsporczy dla dużych obciążeń

CENTUM. System wsporczy dla dużych obciążeń System wsporczy dla dużych obciążeń - System wsporczy dla dużych obciążeń CENTUM CENTUM XL 100 / XL 120 strona /4 CENTUM Technika połączeń strona /5 CENTUM Łącznik ceowy strona /6 CENTUM Uchwyty do betonu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Łączniki mechaniczne Asortyment śrub trzpień łeb Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej długości, z łbem sześciokątnym Śruby nie mniejsze niż M12 Gwinty

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KONSOLE Konsole to system kątowników wsporczych, montowany w miejscach pośrednich dylatacji poziomych lub na fragmentach gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Kątowniki te mocowane są do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Art. nr Materiał. 28-78 mm² 103. Uchwyt krzyżowy profilowany, uniwersalny, łączony śrubami M8 z przekładką mosiężną,

Art. nr Materiał. 28-78 mm² 103. Uchwyt krzyżowy profilowany, uniwersalny, łączony śrubami M8 z przekładką mosiężną, Uchwyty Uwaga: Wszystkie uchwyty zakopywane w ziemi powinny być zabezpieczone taśmą typu Denso. Bednarka ocynkowana przy połączeniu z uziomem pomiedziowanym powinna być osłonięta rękawem ochronnym. Uchwyty

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) STALOWE BARIER OCHRONNYCH LINOWE Grupa robót nr 6. Bezpieczeństwo 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane przez wyspecjalizowane zakłady produkcji zgodnie z wymaganiami i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi przejezdnej drabiny podestowej

Instrukcja montażu i obsługi przejezdnej drabiny podestowej Instrukcja montażu i obsługi przejezdnej drabiny podestowej Nr identyfikacyjny 00250.100.56.9 1 Instrukcja montażu i obsługi przejezdnej drabiny podestowej Atest kontrolny: ITS Testing & Certification

Bardziej szczegółowo