Montaż urządzenia nawigacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż urządzenia nawigacyjnego"

Transkrypt

1 TomTom Start

2 1. Rozpoczęcie pracy Rozpoczęcie pracy Montaż urządzenia nawigacyjnego 1. Przyciśnij uchwyt EasyPort, znajdujący się na urządzeniu TomTom Start, do przedniej szyby samochodu Dopasuj kąt ustawienia urządzenia. 3. Zablokuj uchwyt EasyPort, przekręcając podstawę Podłącz ładowarkę samochodową do urządzenia. 5. Drugi koniec ładowarki podłącz do gniazda zapalniczki samochodowej Włącz urządzenie, wciskając przycisk zasilania (on/off), znajdujący się z tyłu urządzenia. 7. Aby skonfigurować urządzenie, musisz odpowiedzieć teraz na kilka pytań. Dotknij ekranu, aby udzielić odpowiedzi. 2

3 7 8 Odbiór sygnału GPS Wymienne obudowy 8. Aby zdjąć uchwyt z przedniej szyby samochodu, najpierw odblokuj uchwyt EasyPort, a następnie delikatnie pociągnij za jedną z klapek. Uchwyt odczepi się od przedniej szyby samochodu. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia nawigacyjnego TomTom Start może ono potrzebować kilka minut na ustalenie pozycji GPS i pokazanie jej na mapie. W przyszłości pozycja będzie ustalana znacznie szybciej, na ogół w ciągu kilku sekund. Aby zapewnić dobry odbiór sygnału GPS, należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. Duże obiekty, takie jak wysokie budynki, mogą w niektórych przypadkach zakłócać odbiór sygnału. Możesz nadać urządzeniu TomTom Start osobisty charakter, zmieniając jego obudowę. Na stronie tomtom.com/startskins możesz sprawdzić, jakie obudowy są dostępne. Aby zdjąć obudowę z urządzenia, najpierw należy odczepić uchwyt. Następnie należy uchwycić obudowę po bokach i wypchnąć urządzenie przez środek obudowy, aby ją zdjąć z urządzenia, jak pokazano na rysunku. Rozwiązywanie problemów W sporadycznych przypadkach urządzenie nawigacyjne TomTom Start może funkcjonować niepoprawnie lub nie reagować na dotknięcie ekranu. Po pierwsze sprawdź, czy bateria została właściwie naładowana. Aby naładować baterię, podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej. Jeżeli problem nie został rozwiązany, można spróbować ponownie uruchomić urządzenie. Aby to zrobić, wykonaj następujące polecenia. 1. Odepnij uchwyt z urządzenia, naciskając przycisk zwalniający na uchwycie. 3

4 2. Zdejmij tylną obudowę urządzenia, przytrzymując obudowę z obu stron i wypychając urządzenie przez środek obudowy. 3. Aby nacisnąć przycisk reset, użyj rozprostowanego spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu. Przycisk reset znajduje się w dolnej części urządzenia

5 2. Widok z perspektywy kierowcy Widok z perspektywy kierowcy Widok z perspektywy kierowcy pokazuje aktualne pozycje na mapie wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak aktualna prędkość i instrukcje dotyczące trasy. Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć menu główne. A Twoja aktualna pozycja. B Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli takie są. C Obecna prędkość i obowiązujące ograniczenie prędkości, jeżeli są znane. Dotknij tego panelu na pasku stanu, aby zmienić głośność. Jeżeli wyświetlana jest ikona regulacji głośności, następna instrukcja dotycząca trasy zostanie wypowiedziana. Jest to praktyczny sposób na usłyszenie i wyregulowanie poziomu głośności. D Następna instrukcja trasy Dotknij tego panelu na pasku stanu, aby przełączać widok z perspektywy kierowcy z 2D na 3D i odwrotnie. E Nazwa ulicy, na której się znajdujesz. F Informacje dotyczące podróży: czas podróży, pozostała odległość do przejechania oraz czas przybycia na miejsce. Dotknij tego panelu na pasku stanu, aby wyświetlić podsumowanie trasy. 5

6 3. Menu główne Menu główne Menu główne to punkt startowy do zaplanowani trasy, przeglądania mapy lub zmiany ustawień urządzenia. Aby otworzyć menu główne w widoku z perspektywy kierowcy, dotknij środka ekranu w widoku z perspektywy kierowcy. Przyciski głównego menu Aby powrócić do widoku z perspektywy kierowcy z menu głównego, dotknij opcji Gotowe. W menu głównym dostępne są następujące przyciski. Naciśnij ten przycisk, aby zaplanować nową trasę. Zaplanuj trasę Przycisk jest widoczny, jeżeli nie została zaplanowana żadna trasa. Naciśnij ten przycisk, aby zaplanować nową trasę. Zmień trasę Przycisk jest widoczny, jeżeli trasa została zaplanowana. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić mapę. Przeglądanie mapy 6

7 Dźwięk Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć dźwięk. dźwięk Dotknij tego przycisku, aby włączyć dźwięk. dźwięk Noc /Dzień Dotknij tego przycisku, aby ustawić schemat kolorów nocnych, który zmniejsza jasność ekranu i pokazuje mapę w ciemnych kolorach. noc Ta funkcja jest użyteczna podczas jazdy w nocy lub w ciemnościach, np. w długim tunelu. Dotknij tego przycisku, aby ustawić schemat kolorów dziennych, który zwiększa jasność ekranu i pokazuje mapę w jasnych kolorach. dzień Opcje Dotknij tego przycisku, aby dopasować ustawienia urządzenia. opcje Więcej informacji znajduje się w rozdziale Opcje i Ustawienia zaawansowane. Pomoc Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić szczegóły kontaktów i zaplanować trasę dojazdową do służb ratowniczych lub innej specjalistycznej służby, jak na przykład klinika weterynaryjna. pomoc Więcej informacji znajduje się w rozdziale Pomoc. 7

8 4. Przeglądaj mapę Przeglądaj mapę Aby przeglądać mapę w taki sam sposób jak przegląda się tradycyjną papierową mapę, dotknij przycisku Przeglądaj mapę w menu głównym. Mapę można przesuwać, dotykając ekranu i przesuwając palcem po ekranie. A Pasek skali B Oznaczenie Oznaczenia wskazują aktualną pozycję, pozycję wyjściową i miejsce docelowe. Pokazują również odległość od danego miejsca. Dotknij oznaczenia, aby wyśrodkować mapę na lokalizacji, wskazywanej przez oznaczenie. C Przycisk GPS Dotknij tego przycisku, aby wyśrodkować mapę na aktualnej pozycji. D Przycisk UM Dotknij tego przycisku, aby wybrać, które UM-y będą wyświetlane. E Kursor F Przycisk Znajdź Aby znaleźć określone adresy, należy dotknąć tego przycisku. G Przycisk Kursor Dotknij tego przycisku, aby zaplanować trasę do pozycji kursora, zapisać ją w Ulubionych lub znaleźć w jej pobliżu użyteczne miejsce. H Opcja zoom 8

9 Opcję powiększania i zmniejszania można stosować poprzez poruszanie krzyżykiem wyświetlanym na ekranie. 9

10 5. Planowanie trasy Planowanie trasy 1. Dotknij ekranu, aby otworzyć menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę. Zostaniesz zapytany, czy chcesz rozpocząć podróż z miejsca, w którym obecnie się znajdujesz. Dotknij opcji TAK, aby zaplanować trasę z obecnej lokalizacji. Prawdopodobnie większość tras będziesz planował w ten sam sposób. Dotknij opcji NIE, aby wybrać inny punkt startowy. W ten sposób możesz zobaczyć trasę przed rozpoczęciem podróży. Miejsce docelowe można również wybrać w inny sposób. Na przykład, można wprowadzić adres. 3. Dotknij przycisku Adres 4. Zacznij wpisywać nazwę miasta, a następnie dotknij nazwy, jak tylko pojawi się na liście. Wskazówka: Podczas planowania trasy po raz pierwszy zostaniesz poproszony o wybranie kraju lub stanu. Urządzenie zapisze wybrane dane i zastosuje je do wszystkich tras, które będziesz planować. Możesz zmienić to ustawienie, dotykając flagi i wybierając nowy kraj lub stan. 5. Wprowadź nazwę ulicy w ten sam sposób, a następnie wprowadzać numer domu. Wskazówka: Nazwa na początku listy to centrum miasta. Zamiast wpisywać nazwę ulicy i numer domu, możesz dotknąć nazwy z początku listy, aby ustawić adres jako centrum miasta. Trasa zostanie zaplanowana, a na ekranie pojawi się podsumowanie trasy. 10

11 6. Dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie nawigacyjne jest przygotowane do rozpoczęcia nawigacji do miejsca docelowego. 11

12 6. Znajdowanie tras alternatywnych Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miejsca docelowego. Jaki może być powód zmiany trasy? Może to być jeden z poniższych powodów: W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek. Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzymać się na posiłek lub zatankować. Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę. Dotknij tego przycisku w menu głównym, aby zmienić obecnie zaplanowaną trasę. Zmień trasę Omiń blokadę drogi Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz ominąć. Wybierz spośród różnych opcji. Urządzenie Start ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej długości. Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi. Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg., aby wrócić na pierwotną trasę. Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplanowanej trasy. Oblicz trasę alternatywną Urządzenie Start wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miejsca docelowego. Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg. Dlaczego warto to robić? Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy. 12

13 Oblicz trasę oryginalną Podróż przez... Dotknij tego przycisku, aby powrócić do oryginalnej trasy bez zmian związanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróżowaniem przez konkretne miejsca. Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze. Na mapie zostanie wskazana pozycja, przez którą ma prowadzić trasa. Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to: Adres, Ulubione, Użyteczne miejsce i Punkt na mapie. Urządzenie Start wyznaczy nową, przebiegającą przez wybraną lokalizację, trasę do miejsca docelowego. Inaczej niż w przypadku miejsca docelowego, urządzenie Start nie informuje o przejechaniu przez punkt na mapie. Naciśnij ten przycisk, aby zaplanować nową trasę. Podczas planowania nowej trasy, starsza zostanie skasowana. Zaplanuj trasę Dotknij tego przycisku, aby skasować obecną trasę. Wyczyść trasę 13

14 7. Opcje Opcje Wygląd i sposób zachowywania się urządzenia TomTom Start można zmienić. Wybierz Opcje w menu głównym. Zmień głos Urz?dzenie nawigacyjne wypowiada ostrze?enia i instrukcje g?osowe, u?ywaj?c g?osów, które zosta?y nagrane przez aktorów. Zmie? g?os Aby wybra? inny g?os w urz?dzeniu, dotknij opcji Zmie? g?os w menu Opcje lub w menu G?osy i obrazy. Nast?pnie wybierz g?os z listy. Mo?esz równie? doda? i usun?? g?os w programie TomTom HOME. Ustaw zegar Dotknij tego przycisku, aby wybrać format czasu i ustawić czas. Ustaw zegar Najłatwiejszy sposób ustawienia czasu to dotknięcie przycisku Synchr.. Urządzenie Start potrzebuje trochę czasu, aby pobrać dane z satelitów GPS. Uwaga: Przycisku Synchr. można używać tylko wtedy, gdy odbierany jest sygnał GPS, dlatego nie można w ten sposób ustawić zegarka, przebywając wewnątrz budynku. Po użyciu funkcji Synchr. do ustawienia czasu może być konieczne dostosowanie ustalonej godziny do lokalnej strefy czasowej. Urządzenie Start ustala lokalną strefę czasową i zawsze koryguje czas w oparciu o informacje z GPS. Zmień język Dotknij tego przycisku, aby zmienić język wszystkich przycisków i komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia Start. Zmień język Możesz wybrać spośród szerokiego zakresu języków. Po zmianie języka masz również możliwość zmiany głosu. 14

15 Dom i Ulubione Dotknij tego przycisku, aby zarządzać lokalizacjami znajdującymi się w menu Dom i Ulubione. Dom i Ulubione Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ulubione. Głosy i obrazy Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia dla głosów i obrazów. Głosy i obrazy Więcej informacji znajduje się w rozdziale Głosy i obrazy. Poprawki map Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić poprawkę do mapy. Poprawki map Możesz pobrać poprawki do map wprowadzone przez innych użytkowników TomTom lub ograniczyć aktualizacje tylko do poprawek, które zostały zweryfikowane przez firmę TomTom. Ustawienia zaawansowane Ustaw jednostki Aby zmienić ustawienia zaawansowane w urządzeniu TomTom Start, dotknij przycisku Zaawansowane w menu Opcje. Dotknij tego przycisku, aby ustawić jednostki stosowane dla następujących wartości: Ustaw jednostki Odległości Czasu Współrzędnych (szerokość i długość geogr.) Tryb lewostronny / Tryb prawostronny Tryb lewostronny Dotknij tego przycisku, aby przesunąć ważne przyciski takie jak Gotowe i Anuluj, a także pasek powiększenia w lewą stronę ekranu. Dzięki temu dotykanie przycisków lewą ręką bez zasłaniania ekranu jest łatwiejsze. Aby przenieść je z powrotem na prawą stronę ekranu, dotknij przycisku Tryb prawostronny. 15

16 Ustawienia klawiatury Klawiatura s?u?y do wprowadzania miejsca docelowego lub te? do odnajdywania pozycji, takich jak UM-y, na listach. Ustawienia klawiatury Dotknij tego przycisku, aby wybra? wielko?? klawiszy klawiatury oraz jej uk?ad. Mo?esz wybra? spo?ród dwóch wielko?ci: Du?a klawiatura Ma?a klawiatura Dost?pnych jest kilka uk?adów klawiatury: Klawiatura ABCD Klawiatura QWERTY Klawiatura AZERTY Włącz/Wyłącz ostrzeżenia bezpieczeństwa Włącz/Wyłącz ostrzeżenia bezpieczeństwa Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia bezpieczeństwa TomTom. Ostrzeżenia bezpieczeństwa TomTom Ważne: Należy regularnie łączyć urządzenie nawigacyjne z programem TomTom HOME, aby aktualizować listę lokalizacji wszystkich ostrzeżeń bezpieczeństwa. Lokalizacje fotoradarów ruchomych są wysyłane bezpośrednio do urządzenia. Przełącz mapę Po wyświetleniu lokalizacji fotoradaru na mapie odtwarzany jest dźwięk ostrzeżenia, który oznacza, że zbliżasz się do miejsca, w którym znajduje się fotoradar. Dotknij tego przycisku, aby zmienić używaną mapę. Przełącz mapę Przywróć ustawienia fabryczne Dotknij tego przycisku, aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia TomTom Start. Przywróć ustawienia fabryczne Wszystkie ustawienia, w tym lokalizacja domowa i wszystkie Ulubione, zostaną skasowane. 16

17 8. Ulubione Ulubione Czym są Ulubione? Jak utworzyć Ulubione? Ulubione to miejsca, które najczęściej odwiedzasz. Dzięki funkcji tworzenia Ulubionych nie musisz za każdym razem wprowadzać adresów podczas planowania trasy. Nie muszą to być ulubione miejsca w sensie dosłownym, mogą po prostu oznaczać przydatne adresy. W menu głównym wybierz Opcje, następnie Dom i Ulubione, a następnie dotknij Dodaj ulubione. Możesz wybrać lokalizację Ulubionego z poniższej listy. Możesz wpisać własną nazwę Ulubionego po pojawieniu się klawiatury. Aby wprowadzić nazwę, nie trzeba kasować zaproponowanej nazwy, wystarczy zacząć pisać. Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako Ulubione. Dom Nie możesz utworzyć Ulubionego z innego Ulubionego. Ta opcja będzie zawsze niedostępna w tym menu. Ulubione Aby zmienić nazwę pozycji na liście Ulubione, dotknij opcji Dom i Ulubione, a następnie opcjizarządzaj ulubionymi w menu Opcje. Możesz określić, aby dany adres był Ulubionym. Adres Wybierz lokalizację Ulubionego z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe. Poprzedni cel 17

18 Jako Ulubione możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM). Użyteczne Miejsce Czy jest sens to robić? Po szczególnie udanej wizycie w UM, na przykład restauracji, możesz dodać je jako Ulubione. Aby dodać UM jako Ulubione, dotknij tego przycisku i wykonaj następujące czynności: 1. Ogranicz liczbę możliwych UM-ów wybierając obszar, na którym znajduje się UM. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: UM w pobliżu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu aktualnej pozycji. UM w mieście - aby wybrać UM w określonej miejscowości lub mieście. Musisz określić miejscowość lub miasto. UM przy domu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu lokalizacji domowej. Jeśli właśnie nawigujesz do miejsca docelowego, możesz również wybrać z listy UM, które znajdują się na trasie lub w pobliżu miejsca docelowego. Wybierz jedną z następujących opcji: UM wzdłuż trasy UM przy miejscu docelowym 2. Wybierz kategorię UM: Dotknij kategorii UM, jeśli jest ona widoczna lub dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy. Dotknij opcji Dowolna Kategoria UM, aby wyszukać UM wg nazwy. Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione za pomocą przeglądarki map. Punkt na mapie Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij przycisku Gotowe. Jak korzystać z Ulubionych? Korzystając z Ulubionych możesz zaplanować trasę w dane miejsce, bez konieczności wprowadzania adresu. Aby zaplanować trasę do lokalizacji z Ulubionych, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę. 3. Na przykład, dotknij opcji Tak w odpowiedzi na pytanie dotyczące odjazdu z obecnej pozycji. 4. Dotknij opcji Ulubione. 5. Wybierz z listy Ulubionego, który będzie miejscem docelowym. 6. Dotknij opcji Teraz. Jeżeli aktualna pozycja nie jest znana, zostaniesz zapytany, czy chcesz poczekać, aż będzie znana lub chcesz zaplanować trasę, używając ostatniej znanej pozycji. Na przykład, wybierz opcję Zaplanuj, używając ostatniej znanej pozycji, a następnie dotknij opcji Gotowe. 18

19 Trasa zostanie zaplanowana, a na ekranie pojawi się podsumowanie trasy. 7. Dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie nawigacyjne jest przygotowane do rozpoczęcia nawigacji do miejsca docelowego. Jak zmienić nazwę Ulubionego? Jak usunąć Ulubione? 1. Dotknąć ekranu, aby wywołać menu główne. 2. Dotknij przycisku Opcje, aby otworzyć menu Opcje. 3. Dotknij opcji Dom i Ulubione. 4. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi. 5. Dotknij Ulubionego, którego nazwa ma być zmieniona. 6. Dotknij opcji Zm. nazwę. 1. Dotknij ekranu, aby przywołać Menu główne. 2. Dotknij przycisku Opcje, aby otworzyć menu Opcje. 3. Dotknij opcji Dom i Ulubione. 4. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi. 5. Dotknij usuwanego Ulubionego. 6. Dotknij przycisku Usuń. 19

20 9. Użyteczne Miejsca Użyteczne Miejsca Użyteczne Miejsca lub UM-y to interesujące miejsca na mapie. Oto kilka przykładów: Restauracje Hotele Muzea Parkingi kryte Stacje benzynowe Uwaga: Dotknij opcji Poprawki map w menu Opcje, aby zgłosić brakujące UM-y lub edytować istniejące UM-y. Nawigowanie do UM Możesz użyć UM jako miejsca docelowego. Na przykład, jeśli podróżujesz do nieznanego Ci miasta, możesz wybrać UM pomagające znaleźć miejsca parkingowe. 1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne. 2. Dotknij opcji Zaplanuj trasę w menu głównym. 3. Dotknij opcji Tak, kiedy zostaniesz zapytany, czy chcesz rozpocząć podróż z miejsca, w którym obecnie się znajdujesz. 4. Dotknij przycisku Użyteczne Miejsce. 5. Ogranicz wybór UM-ów poprzez wybranie obszaru, na którym znajdują się UM-y. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: UM w pobliżu - aby wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się w pobliżu Twojej obecnej lokalizacji. UM w mieście - aby znaleźć UM w określonym mieście. UM obok domu - aby wybrać z listy UM-ów w pobliżu Twojej Lokalizacji domowej. Możesz wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się wzdłuż trasy podróży lub blisko miejsca docelowego. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji: UM wzdłuż trasy UM przy miejscu docelowym 20

21 Uwaga: Wyświetlany jest również ostatnio przeglądane UM, dzięki czemu można szybciej zaplanować trasę do niego. 6. Wpisz nazwę miejscowości, do której chcesz dojechać i wybierz miasto, gdy pojawi się ono na liście. 7. Wybierz kategorię UM lub jeżeli wybierzesz opcję UM w mieście, wpisz nazwę miasta. Dotknij kategorii UM. Niektóre kategorie są niedostępne, w zależności od etapu planowania. Dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy kategorii. Wybierz kategorię z listy lub rozpocznij wpisywanie nazwy kategorii, a następnie wybierz ją, gdy pojawi się na liście. 8. Dotknij opcji Parking kryty. 9. Z wyświetlonej listy wybierz UM, do którego chcesz nawigować. W poniższej tabeli wyjaśniono rodzaje odległości wyświetlanych przy UM. UM w pobliżu UM w mieście UM przy domu UM wzdłuż trasy UM przy miejscu docelowym Odległość od aktualnej lokalizacji Odległość od centrum miasta Odległość od lokalizacji domowej Odległość od lokalizacji na trasie Odległość od miejsca docelowego Jeśli znasz nazwę UM-a, dotknij przycisku Znajdź i wpisz nazwę. Wybierz je, gdy zostanie wyświetlone na liście. Na kolejnym ekranie wyświetlane są szczegółowe informacje, w tym lokalizacja UM-a na mapie i jego numer telefonu, jeśli jest znany. Dotknij przycisku Wybierz, aby potwierdzić planowanie trasy do tego UM-a. Po wybraniu UM urządzenie TomTom Start wyznaczy do niego trasę. 21

22 10. Głosy i obrazy Głosy i obrazy Głosy Urządzenie nawigacyjne korzysta z różnych głosów, które zostały nagrane przez aktorów. Głosy te są używane w następujący sposób: Instrukcje mówione Ostrzeżenia Regulacja głośności Głośność urządzenia nawigacyjnego można regulować na dwa sposoby: Aby dopasować poziom głośności, dotknij sekcji z lewej strony pasku stanu w widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom głośności. Przesuń suwak głośności, aby go dostosować. Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, dotknij opcji głośność w menu głównym. Ustaw opcję kolorów dziennych Dotknij opcji dzień w menu głównym, aby zastosować dzienne kolory. Ustaw opcję kolorów dziennych Możesz również pobrać dodatkowe schematy kolorów w programie TomTom HOME. Ustaw opcję kolorów nocnych Dotknij opcji noc w menu głównym, aby zastosować nocne kolory. Ustaw opcję kolorów nocnych Możesz również pobrać dodatkowe schematy kolorów w programie TomTom HOME. 22

23 Zmień symbol samochodu Dotknij tego przycisku, aby wybrać symbol samochodu, który będzie wskazywał aktualną pozycję samochodu w widoku z perspektywy kierowcy. Zmień symbol samochodu Możesz również pobrać dodatkowe symbole samochodów w programie TomTom HOME. Zmień głos Urz?dzenie nawigacyjne wypowiada ostrze?enia i instrukcje g?osowe, u?ywaj?c g?osów, które zosta?y nagrane przez aktorów. Zmie? g?os Aby wybra? inny g?os w urz?dzeniu, dotknij opcji Zmie? g?os w menu Opcje lub w menu G?osy i obrazy. Nast?pnie wybierz g?os z listy. Mo?esz równie? doda? i usun?? g?os w programie TomTom HOME. Zmień obraz powitalny Dotknij tego przycisku, aby wybrać obraz powitalny, który będzie wyświetlany podczas każdego włączania urządzenia. Zmień obraz powitalny Możesz również pobrać dodatkowe obrazy powitalne w programie TomTom HOME. Zmień obraz pożegnalny Dotknij tego przycisku, aby wybrać obraz pożegnalny, który będzie wyświetlany podczas każdego wyłączania urządzenia. Zmień obraz pożegnalny Możesz również pobrać dodatkowe obrazy pożegnalne w programie TomTom HOME. 23

24 11. TomTom Map Share TM TomTom Map Share TM Dzięki TomTom Map Share możesz wprowadzać poprawki do map i udostępniać je innych członkom społeczności TomTom Map Share. Możesz również otrzymywać poprawki wprowadzone przez innych. Uwaga: TomTom Map Share nie jest dostępna we wszystkich regionach. Więcej informacji znajduje się na stronie tomtom.com/mapshare. Poprawki map Istnieją dwa rodzaje poprawek: Poprawki natychmiast nanoszone na mapę. Obejmują one zmianę kierunku ruchu, zamknięcie lub zmianę nazwy ulicy oraz dodawanie i edycję UM-ów. Tego rodzaju zmiany są natychmiast nanoszone na mapę. Poprawki te można ukryć w dowolnej chwili, korzystając z menu ustawień usługi Map Share. Poprawki zgłaszane do firmy TomTom, ale nienanoszone automatycznie na mapę. Obejmują one brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda. Tego rodzaju poprawki są sprawdzane przez firmę TomTom i po ich weryfikacji zostają wprowadzone do następnej wersji mapy. Dlatego właśnie te poprawki nie są udostępniane społeczności Map Share. 24

25 Tworzenie poprawki do mapy Ważne: Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy powinno się lokalizację tylko oznaczyć. Nie należy wpisywać wszystkich szczegółów poprawki podczas jazdy. Koryguj błąd mapy 1. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. 2. Dotknij opcji Koryguj błąd mapy. Wyświetlona zostanie lista możliwych poprawek. 3. Wybierz rodzaj poprawki, którą chcesz zgłosić. Uwaga: Jeśli dotkniesz pozycji Dodaj brakujący UM lub Zgłoś inny błąd, niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji przed przejściem do następnego kroku. 4. Wybierz metodę ustalania lokalizacji poprawki. 5. Po znalezieniu lokalizacji, dotknij przycisku Gotowe. 6. Wprowadź szczegóły poprawki lub potwierdź poprawkę teraz. Pobieranie najnowszych poprawek map Po podłączeniu urządzenia TomTom Start do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie Twoje poprawki innym członkom społeczności Map Share. Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można skonfigurować w menu Ustawienia poprawek. 25

26 TomTom społeczność Map Share Aby dołączyć do społeczności Map Share, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. 2. Dotknij opcji Pobierz poprawki od innych osób. 3. Dotknij przycisku Przyłącz się. Po podłączeniu urządzenia Start do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera nowe poprawki map i udostępnia społeczności wszystkie wprowadzone przez Ciebie poprawki. Ważne: Podłączaj urządzenie do komputera regularnie i sprawdzaj dostępność nowych aktualizacji w programie TomTom HOME. Ustawienia korekty Ustawienia korekty umożliwiają ustawienie sposobu, w jaki TomTom Map Share pracuje w urządzeniu. Można między innymi: Ustawić suwak poziomu zaufania tak, aby odbierać tylko określone rodzaje poprawek od społeczności Map Share. Zdecydować, czy poprawki będą udostępniane innym użytkownikom. Wyświetlać lub ukrywać przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy. Dotknij przycisku Opcje w menu głównym, następnie dotknij opcji Poprawki map. Akceptowanie poprawek do map Możesz ustawić typ poprawek do map, które będziesz otrzymywać od społeczności Map Share, aby poprawić mapy. W tym celu wybierz Opcje w menu głównym. Następnie dotknij opcji Ustawienia poprawek i przesuń suwak, aby wybrać typ poprawek. Istnieją cztery typy poprawek do map: TomTom - akceptuj tylko zmiany wprowadzone przez firmę TomTom. 26

27 Rodzaje poprawek do map Zaufane źródła - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom i zaufanych użytkowników, którzy zostali zweryfikowani przez firmę TomTom. Wielu użytkowników - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom, przez zaufanych użytkowników, zweryfikowanych przez firmę TomTom oraz poprawki wprowadzone przez członków społeczności Map Share. Niektórzy użytkownicy - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom, przez zaufanych użytkowników, zweryfikowanych przez firmę TomTom oraz wszystkie poprawki wprowadzone przez członków społeczności Map Share. Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można nanieść na mapę. Aby wprowadzić poprawkę do mapy, dotknij opcji Poprawki map w menu Opcje, a następnie dotknij opcji Koryguj błąd mapy. Wyświetlane są następujące rodzaje poprawek. Dotknij tego przycisku, aby zablokować lub odblokować ulicę. Możesz zablokować lub odblokować ulicę w jednym lub obu kierunkach. (Od)blokuj ulicę Na przykład, aby poprawić ulicę obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij przycisku (Od)blokuj ulicę. 2. Dotknij opcji Obok mnie, aby wybrać ulicę niedaleko Twojej aktualnej lokalizacji. Ulicę określa się podając jej nazwę lub nazwę ulicy obok lokalizacji domowej bądź wybierając ją bezpośrednio z mapy. 3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na mapie. Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie wyświetlona nazwa ulicy. 4. Dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie pokazuje ulicę oraz informację o tym, w jakich kierunkach można się po niej poruszać. 5. Dotknij jednego z przycisków oznaczających kierunki, aby zablokować lub odblokować ruch w tym kierunku. 6. Dotknij przycisku Gotowe. Gdy połączysz urządzenie z programem TomTom HOME, Twoje poprawki zostaną udostępnione społeczności TomTom Map Share. 27

28 Ten przycisk służy do zmiany kierunku ruchu na ulicy jednokierunkowej w przypadku, gdy kierunek ruchu jest odwrotny do wskazywanego na mapie. Odwróć kierunek ruchu Uwaga: Odwracanie kierunku ruchu działa jedynie w przypadku ulic jednokierunkowych. W przypadku ulic dwukierunkowych możliwe jest (od)blokowanie, a nie odwracanie kierunku ruchu. Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę ulicy na mapie. Edytuj nazwę ulicy Na przykład, aby zmienić nazwę ulicy obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij przycisku Edytuj nazwę ulicy. 2. Dotknij opcji Obok mnie. 3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na mapie. Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie wyświetlona nazwa ulicy. 4. Dotknij przycisku Gotowe. 5. Podaj prawidłową nazwę ulicy. 6. Dotknij przycisku Gotowe. Dotknij tego przycisku, aby zmienić i zgłosić nieprawidłowe instrukcje dotyczące skrętu. Zmień zakazy skręcania Dotknij tego przycisku, aby zmienić i zgłosić zmianę prędkości obowiązującej na drodze. Zmień obowiązującą prędkość Dotknij tego przycisku, aby dodać nowe Użyteczne Miejsce (UM). Dodaj brak. UM Na przykład, aby dodać nową restaurację obok swojej aktualnej lokalizacji: 1. Dotknij przycisku Dodaj brak. UM. 2. Dotknij pozycji Restauracja na liście kategorii UM. 3. Dotknij opcji Obok mnie. 4. Określ lokalizację brakującej restauracji. Lokalizację można określać wpisując adres lub wybierając ją bezpośrednio na mapie. Wybierz opcję Obok mnie lub Obok domu, aby przejść na mapie do swojej aktualnej lokalizacji lub lokalizacji domowej. 5. Dotknij przycisku Gotowe. 6. Wpisz nazwę restauracji, a następnie dotknij przycisku OK. 7. Jeśli znasz numer telefonu do restauracji, również możesz go wpisać, a następnie dotknąć przycisku OK. Jeśli go nie znasz, po prostu dotknij przycisku OK bez podawania numeru. 28

29 Dotknij tego przycisku, aby edytować istniejący UM. Edytuj UM Możesz użyć tego przycisku, aby wprowadzić następujące zmiany dotyczące wybranego UM-u: Usuń UM-a. Zmień nazwę UM-a. Zmień numer telefonu do UM-a. Zmień kategorię UM-a. Przesuń UM-a na mapie. Dotknij tego przycisku, aby zgłosić inne poprawki. Zgłoś inny błąd Nie zostaną one automatycznie naniesione na mapę. Urządzenie TomTom Start wysyła specjalny raport o zmianach do firmy TomTom Map Share. Możesz zgłosić brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda. Jeśli poprawka, którą chcesz zgłosić nie należy do żadnego z podanych rodzajów, podaj jej ogólny opis, a następnie dotknij przycisku Inna. 29

Rozpoczęcie pracy. Montaż urządzenia nawigacyjnego

Rozpoczęcie pracy. Montaż urządzenia nawigacyjnego TomTom XL 1. Rozpoczęcie pracy Rozpoczęcie pracy Montaż urządzenia nawigacyjnego 1. Przyciśnij uchwyt EasyPort, znajdujący się na urządzeniu TomTom XL, do przedniej szyby samochodu. 1 2. Dopasuj kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a TomTom GO D A B C E A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Stacja dokująca

Bardziej szczegółowo

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu TomTom GO Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a Urządzenie TomTom GO A Przycisk zwalniający B Mikrofon C Kontrolka ładowania D Przycisk zasilania (on/off) E Czujnik światła

Bardziej szczegółowo

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 311

Podręcznik użytkownika Nokia 311 Podręcznik użytkownika Nokia 311 Wydanie 1.3 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Klawisze i części...7 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie karty pamięci...11 Włączanie...12 Ładowanie baterii...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 9253368 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z 0434 zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo