User Manual. Instrukcja obsługi rev 1 REF. DP700UMPL wersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "User Manual. Instrukcja obsługi. 206674 rev 1 REF. DP700UMPL. 209304 wersja"

Transkrypt

1 User Manual Instrukcja obsługi Cyfrowy Digital Panoramic aparat rentgenowski X-ray System do zdjęć panoramicznych REF. DP700UMPL DP700UM wersja Rev rev 1

2

3 Copyright Numer: wersja 1 Data: 22 lipca 2011 r. Numer dokumentu: D wersja 1 Prawa autorskie 07/2011 zastrzeżone przez firmę Gendex Dental Systems. Wszelkie prawa zastrzeżone. GXDP-700 to zarejestrowany znak towarowy firmy Gendex Dental Systems. Windows to znak towarowy firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. Dokumentacja, znak towarowy i oprogramowanie są chronione prawami autorskimi z zastrzeżeniem wszelkich praw. Zgodnie z prawami autorskimi niniejsza dokumentacja nie może być, wcałości ani w części, kopiowana, fotokopiowana, odtwarzana, tłumaczona lub przekształcana do jakiegokolwiek nośnika elektrycznego bądź formatu nadającego się do automatycznego odczytania bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od firmy Gendex Dental Systems. Niniejsze tłumaczenie powstało w oparciu o podręcznik w języku angielskim (nr , wersja 2). W przypadku rozbieżności w interpretacji obowiązuje tekst w języku angielskim. Firma Gendex Dental Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do opisanych w niniejszym dokumencie danych technicznych i funkcji oraz do wycofania opisywanego produktu w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać od przedstawiciela firmy Gendex Dental Systems. Wyprodukowano dla Producent Gendex Dental Systems 1910 North Penn Road Hatfield, PA USA Tel.: Faks: PaloDEx Group Oy Nahkelantie 160 Fl TUUSULA, Finlandia W przypadku konieczności wykonania czynności serwisowych należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

4

5 Spis treści 1 Wprowadzenie GXDP Przeznaczenie aparatu Informacje na temat niniejszej instrukcji Skróty używane w instrukcji Ostrzeżenia i środki ostrożności Odpowiedzialność producenta Opis aparatu Główne części i elementy sterowania Laserowe wskaźniki pozycjonowania pacjenta Panel elementów sterowania kolumną Element sterujący warstwy obrazowania Przycisk zatrzymania awaryjnego Programy pantomograficzne Standardowe programy projekcji pantomograficznej Zaawansowane programy projekcji pantomograficznej Programy zdjęć cefalometrycznych Programy 3D Wyświetlacz ekranu dotykowego Główny panel sterowania Sekcja metody obrazowania Ustawienia ekspozycji Ustawienia wielkości pacjenta Wskaźniki i ustawienia ekspozycji Sekcja stanu Inne sekcje Obsługa aparatu Podłączanie i odłączanie czujnika Podłączanie czujnika Odłączanie czujnika Przygotowanie systemu Zdjęcia pantomograficzne Urządzenia pozycjonujące Instrukcje ogólne Pozycjonowanie pacjenta Zdjęcie pantomograficzne Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych Zdjęcie zatok szczękowych Wykonywanie zdjęcia Zdjęcia cefalometryczne Instrukcje ogólne Pozycjonowanie pacjenta Dziecięca i standardowa projekcja boczna Projekcja tylno-przednia Wykonywanie zdjęcia Gendex Dental Systems i

6 4.5 Ekspozycje 3D Urządzenia pozycjonujące Instrukcje ogólne Obraz 3D Podgląd zdjęcia Komunikaty ostrzegawcze i o błędach Potwierdzanie błędów Błędy podczas przesyłania obrazów Rozwiązywanie problemów Pozycjonowanie pacjenta Wygląd obrazu Artefakty Obsługa aparatu Konserwacja Procedura konserwacji Konserwacja coroczna Odstępy kalibracji Wykonywanie kalibracji Przygotowanie do kalibracji Kalibracja i kontrola jakości projekcji pantomograficznych Pantomograficzna kalibracja pikseli Sprawdzenie jakości zdjęcia pantomograficznego Kalibracja i kontrola jakości obrazowania 3D Kalibracja 3D pikseli Sprawdzenie jakości zdjęć 3D Wymiana bezpieczników Czyszczenie i odkażanie aparatu Utylizacja Dane techniczne Dane techniczne Wymiary aparatu Symbole umieszczone na aparacie Etykiety na aparacie Tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ii Gendex Dental Systems

7 1 Wprowadzenie 1.1 GXDP-700 Aparat rentgenowski GXDP-700 firmy Gendex Dental Systems (określany dalej jako aparat ) to sterowany oprogramowaniem, diagnostyczny, stomatologiczny aparat RTG, umożliwiający uzyskiwanie rentgenowskich zdjęć cyfrowych wysokiej jakości, obejmujących uzębienie, stawy skroniowo-żuchwowe i czaszkę. Aby możliwe było uzyskanie obrazu z wykorzystaniem aparatu, konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego podłączonego do aparatu, a także oprogramowania do obrazowania, umożliwiającego obróbkę obrazów. Aparat umożliwia wykonywanie następujących procedur: standardowe zdjęcie pantomograficzne; zdjęcie pantomograficzne dziecięce; zdjęcie zębów przednich; zdjęcie pantomograficzne szerokiego łuku zębowego; zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe; ortogonalne zdjęcie uzębienia; zdjęcie zatok szczękowych; ortogonalne zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych, skorygowana osiowo projekcja boczna; zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych w projekcji tylno-przedniej; dziecięce zdjęcie cefalometryczne, projekcja boczna (LL); zdjęcie cefalometryczne, projekcja boczna (LL); zdjęcie cefalometryczne, projekcja tylno-przednia (PA)/ przednio-tylna (AP); obrazowanie 3D. 1.2 Przeznaczenie aparatu Aparat może być używany i obsługiwany wyłącznie przez stomatologów i innych wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Można go wykorzystywać wyłącznie do wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych i 3D obejmujących ludzką twarzoczaszkę. Nie należy go używać do obrazowania jakichkolwiek innych części ciała ludzkiego. Dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych PRZESTROGA! Prawo federalne ogranicza możliwość zakupu niniejszego urządzenia wyłącznie przez stomatologa bądź innego lekarza lub na jego zlecenie. Gendex Dental Systems 1

8 1 Wprowadzenie 1.3 Informacje na temat niniejszej instrukcji W niniejszej instrukcji obsługi opisano sposób konfiguracji i korzystania z aparatu. Instrukcję tę należy przeczytać przed rozpoczęciem stosowania aparatu. PRZESTROGA! Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu użytkownik powinien zapoznać się zostrzeżeniami i środkami ostrożności wymienionymi wczęści 1.5. Należy brać pod uwagę wymienione ostrzeżenia i środki ostrożności za każdym razem podczas pracy z aparatem. 1.4 Skróty używane w instrukcji FOV = Pole widzenia (ang. Field Of View). Cylindryczna przestrzeń 3D, która jest rekonstruowana przez system. ROI = Obszar zainteresowania (ang. Region Of Interest). Struktura anatomiczna lub obszar ciała pacjenta, stanowiący przedmiot zainteresowania lekarza. H = Poziomy (ang. Horizontal) 1.5 Ostrzeżenia i środki ostrożności Konieczne do uwzględnienia podczas pracy aparatu Aparat może służyć wyłącznie do wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich opisanych w niniejszej instrukcji. Aparat NIE MOŻE służyć do wykonywania jakichkolwiek innych zdjęć RTG. Podejmowanie prób wykonania zdjęcia RTG, do którego aparat nie jest przystosowany, jest niebezpieczne. Jedynie wykwalifikowany personel stomatologiczny i/lub medyczny może obsługiwać aparat i przeprowadzać rozpoznanie oparte o wynik badania, uzyskany za pomocą aparatu. Jeżeli nie są przestrzegane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przedstawione w tej instrukcji, aparat nie jest wykorzystywany w sposób w niej opisany i/lub użytkownik nie potrafi go obsługiwać, wówczas aparat może stanowić zagrożenie dla użytkownika i pacjenta. 2 Gendex Dental Systems

9 1 Wprowadzenie Niniejszy aparat spełnia wymogi zgodności elektromagnetycznej, zawarte w normie IEC Sprzęt emitujący fale radiowe, telefony komórkowe i tym podobne urządzenia nie powinny być używane wpobliżu aparatu, ponieważ mogą wpływać na jego działanie. Ponieważ ograniczenia dotyczące promieniowania RTG i przepisy bezpieczeństwa zmieniają się okresowo, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Podczas wszystkich badań użytkownik obsługujący aparat RTG powinien nosić odzież ochronną. Podczas zwykłej obsługi aparatu nie jest konieczne przebywanie w pobliżu pacjenta. Ochronę przed promieniowaniem rozproszonym można również zapewnić, korzystając z przełącznika ręcznego zlokalizowanego w odległości co najmniej 2 m od plamki ogniskowania i wiązki RTG. Operator powinien pozostawać w kontakcie wzrokowym z pacjentem i widzieć współczynniki techniczne. Pozwala to na natychmiastowe przerwanie promieniowania przez zwolnienie przycisku ekspozycji w sytuacji nieprawidłowej pracy lub zakłóceń. Za określenie, czy zdjęcie RTG jest konieczne, odpowiedzialność ponosi lekarz. Minimalny wzrost pacjenta, którego organizm można poddawać działaniu promieni rentgenowskich w pozycji stojącej, wynosi 113 cm, natomiast wzrost maksymalny pacjenta to 200 cm. Wartości te odnoszą się wyłącznie do pacjentów o typowej anatomii. Podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich u pacjenta o anatomii nietypowej (zazwyczaj osoby bardzo wysokiej lub bardzo otyłej) należy wykonać najpierw test (bez generowania promieni RTG), co pozwoli upewnić się, że możliwe jest osiągnięcie prawidłowej pozycji pacjenta w aparacie. Należy zawsze stosować najniższą dawkę promieniowania RTG, wystarczającą do uzyskania obrazu o żądanej jakości. Należy unikać wykonywania zdjęć RTG u kobiet wciąży. Gendex Dental Systems 3

10 1 Wprowadzenie Podczas wykonywania zdjęcia u dziecka należy zawsze stosować najniższą możliwą dawkę promieniowania, możliwie najmniejszy obszar obrazowania i możliwie najmniejszą rozdzielczość, która umożliwi osiągnięcie żądanego celu diagnostycznego. Jeżeli pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca, przed przystąpieniem do ekspozycji należy skonsultować się z producentem rozrusznika w celu upewnienia się, że aparat rentgenowski nie zakłóci jego pracy. Wraz z akcesoriami do pozycjonowania pacjenta należy zawsze stosować jednorazowe osłony ochronne: jednorazową osłonę gryzaka; jednorazową osłonę podparcia podbródka; jednorazową osłonę podparcia skroni; osłonę zatyczki usznej. Po każdym pacjencie należy odkazić wszystkie powierzchnie, z którymi styka się pacjent. Należy odkazić wszystkie akcesoria, z którymi styka się pacjent w czasie badania radiologicznego. Niebezpieczeństwo: Zagrożenie eksplozją nie stosować w obecności palnych anestetyków. Ostrzeżenia ogólne Należy zachować odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół miejsca instalacji aparatu. Miejsce instalacji aparatu i punkt, z którego użytkownik wykonuje zdjęcia, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem generowanym przez pracujący aparat. Aparat ani jego podzespoły nie mogą być zamieniane ani modyfikowane w jakikolwiek sposób bez uzyskania akceptacji i instrukcji od firmy Gendex Dental Systems. Podczas napraw serwisowych należy stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne, dostarczone przez firmę Gendex Dental Systems. Kabel sieci Ethernet powinien być nieekranowanym kablem CAT6, uniemożliwiającym połączenie kilku ram. 4 Gendex Dental Systems

11 1 Wprowadzenie Jeżeli niniejszy aparat będzie stosowany wraz z oprogramowaniem obrazującym pochodzącym od innego producenta, nie dostarczonym przez firmę Gendex Dental Systems, wówczas oprogramowanie to musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów, dotyczących oprogramowania do zarządzania danymi pacjentów. Obejmuje to dyrektywę dotyczącą urządzeń medycznych 93/42/EWG i/lub odpowiednie przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik musi zawsze dopilnować, w szczególności po awarii systemu lub zerwaniu łączności między aparatem a komputerem, bądź w czasie obrazowania 2D bez przypisywania identyfikatora pacjenta, aby obrazy uzyskane z aparatu zostały skojarzone z odpowiednim pacjentem. Nie należy podłączać do aparatu żadnego sprzętu, który nie był dostarczony wraz z aparatem lub nie jest zalecany przez firmę Gendex Dental Systems. Użycie akcesoriów niespełniających stosownych wymagań bezpieczeństwa dla tego aparatu może spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa powstałego systemu. Płyta aparatu i obudowa głowicy lampy są wykonane z ołowiu (Pb), który jest materiałem toksycznym. Nie należy dotykać tych części nieosłoniętymi rękami. Aparat musi zostać zainstalowany i być serwisowany przez wykwalifikowanego technika zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji instalacji i regulacji. Produkt spełnia wymagania normy IEC , dotyczącej bezpieczeństwa medycznego. Aby było możliwe zachowanie zgodności z tą normą po podłączeniu do systemu komputera, MUSI on być komputerem medycznym LUB znajdować się wodległości większej niż 1,5 m od aparatu. Osoba instalująca aparat lub użytkownik systemu musi zagwarantować spełnienie co najmniej jednego zpowyższych wymagań. Komputer medyczny to urządzenie spełniające wymagania normy IEC i oznaczone jako komputer medyczny w dołączonej do niego dokumentacji. Zobacz rozdział 7.1, Dane techniczne. Minimalne wymagania dotyczące komputera. Gendex Dental Systems 5

12 1 Wprowadzenie 1.6 Odpowiedzialność producenta Jako producent możemy przyjąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i wiarygodne działanie niniejszego aparatu jedynie pod warunkiem: Przeprowadzenia instalacji aparatu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji instalacji i regulacji, wykonanej przez wykwalifikowanego sprzedawcę aparatu. Korzystania z aparatu zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Zainstalowania oprogramowania komputerowego zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji instalacji oprogramowania do obrazowania. Korzystania z oprogramowania do obrazowania zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Prowadzenia czynności konserwacyjnych i wykonywania napraw przez wykwalifikowanego sprzedawcę aparatu. Korzystania z oryginalnych lub autoryzowanych części zamiennych. W celu zagwarantowania maksymalnej jakości obrazów przez cały okres eksploatacji tego najwyższej jakości systemu obrazowania zaleca się stosowanie specjalnej procedury oraz przedmiotów testowych do celów zapewniania jakości obrazu. Zalecamy również, aby raz w roku lub po wykonaniu 2000obrazów wykwalifikowany technik sprawdził aparat pod kątem zachowania stanu pierwotnego w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego, radiologicznego i mechanicznego, zgodnie z naszym programem konserwacji, opisanym bardziej szczegółowo w serwisowej instrukcji obsługi. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy. Zgodnie z normą EN oraz DIN W przypadku wykonania czynności serwisowych w odniesieniu do aparatu konieczne jest przedstawienie przez serwisanta zlecenia naprawy, zawierającego opis rodzaju oraz zakresu wykonanej naprawy. Musi on zawierać informacje dotyczące zmian, nominalnych danych lub zakresu wykonanych czynności. Zlecenie naprawy musi również zawierać datę naprawy, nazwę wykonującej ją firmy oraz ważny podpis. Użytkownik powinien zachować to zlecenie naprawy w celu wykorzystania w przyszłości. 6 Gendex Dental Systems

13 2 Opis aparatu 2.1 Główne części i elementy sterowania 1. Kolumna 2. Przeniesienie 3. Główne podparcie 4. Moduł obrotowy 5. Przełącznik wł./wył. (tylna powierzchnia kolumny) i główne bezpieczniki 6. Zespół głowicy lampy 7. Wyświetlacz ekranu dotykowego 8. Elementy sterowania kolumną 9. Czujnik 10. Podparcie głowy 11. Podpora podbródka 12. Uchwyty na ręce Gendex Dental Systems 7

14 2 Opis aparatu Przełącznik wł./wył. i główne bezpieczniki Komputer z oprogramowaniem do obrazowania stomatologicznego iwyświetlania 3D, spełniającym wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych (niedołączony). Wszelkie oprogramowanie musi spełniać wymogi dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych oraz stosownych przepisów prawa obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych. Komputer musi spełniać wymagania oprogramowania do obrazowania stomatologicznego. 8 Gendex Dental Systems

15 2 Opis aparatu 1. Uchwyt czujnika (aparaty bez opcji 3D) 2. Czujnik obrazowania 2D Gendex Dental Systems 9

16 2 Opis aparatu 2.2 Laserowe wskaźniki pozycjonowania pacjenta 1. Laserowy wskaźnik płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej) 2. Laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej (FH) 3. Laserowy wskaźnik warstwy obrazowania 4. Cefalometryczny laser poziomy 5. Laserowy wskaźnik stawów skroniowożuchwowych 6. Laser poziomy, górna część pola widzenia (tylko opcja 3D) 7. Laser poziomy, dolna część pola widzenia (tylko opcja 3D) 10 Gendex Dental Systems

17 2 Opis aparatu Laserowe wskaźniki do zdjęć pantomograficznych 1. Laserowy wskaźnik płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej) 2. Laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej (FH) 1. Laserowy wskaźnik warstwy obrazowania 2. Laserowy wskaźnik stawów skroniowożuchwowych Gendex Dental Systems 11

18 2 Opis aparatu Laserowe wskaźniki do zdjęć cefalometrycznych 1. Laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej (FH) Lasery 3D 1. Laserowy wskaźnik płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej) 2. Laser poziomy (H), górna część pola widzenia 3. Laser poziomy (H), dolna część pola widzenia 12 Gendex Dental Systems

19 2 Opis aparatu 2.3 Panel elementów sterowania kolumną 1. Przycisk Patient In (Pacjent obecny w aparacie) powoduje przesunięcie modułu obrotowego w celu ułatwienia pacjentowi zajęcia pozycji w aparacie. 2. Positioning lasers ON/OFF (WŁ./WYŁ. lasery pozycjonowania) 3. Carriage UP (W GÓRĘ) 4. Carriage DOWN (W DÓŁ) 5. Image Layer Adjustment - Retrusion (Dostosowanie warstwy obrazowania Retruzja). 6. Image Layer (Warstwa obrazowania) pozycja zwykła ; można również użyć do wyzerowania pozycji 7. Image Layer Adjustment - Protrusion (Dostosowanie warstwy obrazowania Protruzja). 8. Chin support UP (Podparcie podbródka w GÓRĘ) 9. Chin support DOWN (Podparcie podbródka wdół) 10. Przycisk resetowania Gendex Dental Systems 13

20 2 Opis aparatu Element sterujący warstwy obrazowania Warstwa obrazowania odpowiada szerokości obszaru objętego promieniowaniem RTG (szczeliny ogniska) w odniesieniu do pozycji zębów. Zazwyczaj ta szczelina wcałości obejmuje zęby przednie. Jednak w przypadku retruzji zęby mogą znajdować się za szczeliną. I odwrotnie, w przypadku protruzji zęby mogą wychodzić przed szczelinę. W obu przypadkach rezultatem jest uzyskanie pogorszonego obrazu. Przyciski warstwy obrazowania pozwalają operatorowi na dopasowanie się do rzeczywistych struktur anatomicznych pacjenta, z użyciem kłów jako wskazówki. Po uruchomieniu laserowego wskaźnika warstwy obrazowania należy ocenić jego położenie w odniesieniu do kła, a następnie wybrać odpowiedni z trzech przycisków warstwy obrazowania retruzji, układu prawidłowego lub protruzji. 14 Gendex Dental Systems

21 2 Opis aparatu 2.4 Przycisk zatrzymania awaryjnego W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania przycisku ekspozycji lub innych elementów ochronnych aparatu dostępny jest przycisk zatrzymania awaryjnego, znajdujący się w pobliżu uchwytów na ręce i w górnej części głowicy kraniostatu, dzięki czemu pacjent może go dosięgnąć. Naciśnięcie przycisku zatrzymania awaryjnego w czasie ekspozycji powoduje natychmiastowe przerwanie ekspozycji i całkowite zatrzymanie generowania promieniowania RTG. Przerwanej ekspozycji nie można kontynuować w późniejszym czasie, lecz trzeba ją rozpocząć od początku. Naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie pracy aparatu, natomiast jego obrócenie zwolnienie przycisku. Gendex Dental Systems 15

22 2 Opis aparatu 2.5 Programy pantomograficzne Standardowe programy projekcji pantomograficznej W zakładce Pan (Zdjęcia pantomograficzne) na ekranie LCD aparatu dostępne są wymienione poniżej standardowe programy. Warstwa obrazowania odpowiada grubości obszaru objętego promieniowaniem RTG (szczeliny ogniska) w odniesieniu do pozycji zębów. Zazwyczaj ta szczelina wcałości obejmuje zęby przednie. Jednak w przypadku retruzji zęby mogą znajdować się za szczeliną. I odwrotnie, w przypadku protruzji zęby mogą wychodzić przed szczelinę. W obu przypadkach rezultatem jest uzyskanie pogorszonego obrazu. Przyciski dostosowania warstwy obrazowania pozwalają operatorowi na dopasowanie się do rzeczywistych struktur anatomicznych pacjenta, z użyciem kłów jako wskazówki. W przypadku korzystania z laserowego wskaźnika warstwy obrazowania należy ocenić jego położenie w odniesieniu do kła, a następnie wybrać odpowiedni z trzech przycisków dostosowania warstwy obrazowania retruzji, układu prawidłowego lub protruzji. Jeśli wskaźnik świetlny znajduje się za kłem pacjenta, kliknij ten przycisk, aby wymusić kompensację podczas przechwytywania obrazu. Aparat automatycznie wykona dostosowanie o 3 mm do przodu. Jeśli wskaźnik świetlny znajduje się przed kłem pacjenta, kliknij ten przycisk, aby wymusić kompensację podczas przechwytywania obrazu. Aparat automatycznie wykona dostosowanie o 3 mm do tyłu. Dokonaj wyboru wielkości pacjenta spośród trzech ikon dostępnych w górnej części ekranu LCD. Począwszy od lewej strony, ikony odzwierciedlają dużą, średnią i małą wielkość pacjenta. Dawka rośnie w lewą stronę i maleje w prawo. Wybór innego ustawienia wielkości pacjenta może mieć również wpływ na niektóre trajektorie lub ustawienia kolimacji programów projekcji pantomograficznej, zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych opisach programów. 16 Gendex Dental Systems

23 2 Opis aparatu Duże zdjęcie pantomograficzne: współczynnik powiększenia 1,3 Wybór przycisków zdjęcia pantomograficznego i dużej wielkości pacjenta skutkuje utworzeniem obrazu pantomograficznego, który ma pełną wysokość, i pozwala na wykonanie obrazowania czaszki odużych rozmiarach. Współczynniki ekspozycji są dostosowane do obrazowania dużej czaszki. Ten program powoduje uzyskanie nieznacznie szerszej trajektorii pantomograficznej łuku w odcinku przednim. Standardowe zdjęcie pantomograficzne: współczynnik powiększenia 1,3 Wybór przycisków zdjęcia pantomograficznego i średniej wielkości pacjenta skutkuje utworzeniem obrazu pantomograficznego, który ma pełną wysokość, i pozwala na wykonanie obrazowania czaszki o przeciętnej wielkości. Współczynniki ekspozycji są dostosowane do obrazowania średniej czaszki. Ten program powoduje uzyskanie typowej trajektorii pantomograficznej łuku podczas całego skanowania. Zdjęcie pantomograficzne dziecięce: współczynnik powiększenia 1,3 Wybór przycisków zdjęcia pantomograficznego i małej wielkości pacjenta skutkuje utworzeniem obrazu pantomograficznego, który jest delikatnie skolimowany od góry do dołu i ma krótszą trajektorię od strony lewej do prawej. Współczynniki ekspozycji są również zmniejszone. Program ten może być również przydatny w przypadku pacjentów o węższej niż średnia szczęce. Gendex Dental Systems 17

24 2 Opis aparatu Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe: współczynnik powiększenia 1,3 Program zdjęć skrzydłowo-zgryzowych udostępnia dwa segmentowane widoki ortogonalne uzębienia po jednym dla prawej i lewej strony. Każdy widok rozciąga się od kła do trzeciego zęba trzonowego ze zmienioną osią Y ścieżki obrotu w celu poprawienia kąta wiązki, a także zbliżenia do ustawienia prostopadłego względem powierzchni interproksymalnych. Obrazy skrzydłowo-zgryzowe są skolimowane od góry i od dołu w celu pokazania jedynie uzębienia. Przednie zdjęcie stawów skroniowożuchwowych: współczynnik powiększenia 1,55 Program zdjęć przednich stawów skroniowożuchwowych udostępnia skorygowane widoki przednie o szerokiej warstwie, obejmujące lewy i prawy staw skroniowo-żuchwowy pacjenta. Wciskanie tego samego przycisku dla programów zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych umożliwia przełączanie pomiędzy programami zdjęć przednich i bocznych, oznaczonymi odpowiednio literą F (Frontal) oraz L (Lateral). Zdjęcie boczne stawów skroniowożuchwowych: współczynnik powiększenia 1,23 a b Program zdjęć bocznych stawów skroniowo-żuchwowych udostępnia skorygowane widoki boczne o szerokiej warstwie, obejmujące lewy i prawy staw skroniowożuchwowy pacjenta. 18 Gendex Dental Systems

25 2 Opis aparatu Wciskanie tego samego przycisku dla programów zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych umożliwia przełączanie pomiędzy programami zdjęć bocznych i przednich, oznaczonymi odpowiednio literą L (Lateral) oraz F (Frontal) Zaawansowane programy projekcji pantomograficznej Dostęp do zaawansowanych programów projekcji pantomograficznej można uzyskać z poziomu ekranu LCD, klikając zakładkę narzędzi w lewym dolnym rogu. Wwyświetlonym menu zaznacz pole wyboru Advanced PAN Mode (Zaawansowany tryb pantomograficzny) i wróć do zakładki Pan (Zdjęcia pantomograficzne). Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego zestawu zaawansowanych programów projekcji pantomograficznej. Można powrócić do wyświetlania podstawowego zestawu programów projekcji pantomograficznej, wybierając zakładkę narzędzi i usuwając zaznaczenie z pola Advanced PAN Program (Zaawansowany program projekcji pantomograficznej). Dokonaj wyboru wielkości pacjenta spośród trzech ikon dostępnych w górnej części ekranu LCD. Począwszy od lewej strony, ikony odzwierciedlają dużą, średnią i małą wielkość pacjenta. Dawka rośnie w lewą stronę i maleje w prawo. Wybór innego ustawienia wielkości pacjenta może mieć również wpływ na niektóre trajektorie lub ustawienia kolimacji programów projekcji pantomograficznej, zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych opisach programów. Zdjęcie zębów przednich: współczynnik powiększenia 1,3 Program zdjęcia zębów przednich generuje skolimowany w pionie i poziomie obraz pantomograficzny o długości około 50 mm i wyśrodkowany na zębach przednich. Zwykle obraz ten obejmuje górne idolne zęby od kła do kła. Gendex Dental Systems 19

26 2 Opis aparatu Ortogonalne zdjęcie uzębienia: współczynnik powiększenia 1,3 Zoptymalizowany widok wyłącznie uzębienia ze skorygowanym zgięciem i zmniejszonym promieniowaniem. Program zdjęć ortogonalnych powoduje uzyskanie widoku pantomograficznego ze zmodyfikowaną geometrią projekcji. Oś Y ścieżki obrotu jest zmieniania w celu poprawy kąta wiązki i zbliżenia do ustawienia prostopadłego względem powierzchni interproksymalnych. Te udoskonalenia doprowadziły do pojawienia się innych problemów: może dojść do utraty gałęzi żuchwy i, w przypadku pacjentów dorosłych, zwiększenia dodatkowych cieni. Y Y Połowiczne (P/L) zdjęcie pantomograficzne: współczynnik powiększenia 1,3 Program połowicznego zdjęcia pantomograficznego generuje połowiczny obraz pantomograficzny o pełnej wysokości, obejmujący tylko lewą lub prawą połowę szczęk pacjenta, co wiąże się ze zmniejszeniem napromieniowania. Wybieranie tego samego przycisku dla połowicznego programu pantomograficznego powoduje przełączanie pomiędzy obrazowaniem lewej i prawej strony pacjenta, oznaczonej odpowiednio ikoną L oraz R. Do połowicznego obrazu pantomograficznego mają zastosowanie te same współczynniki techniczne i trajektorie pełnego obrazu pantomograficznego, które są dostępne po wyborze małej, średniej i dużej wielkości pacjenta. 20 Gendex Dental Systems

27 2 Opis aparatu Połowiczne (P/L) zdjęcie ortogonalne uzębienia: współczynnik powiększenia 1,3 Program połowicznego zdjęcia ortogonalnego generuje połowiczny obraz ortogonalny o pełnej wysokości, obejmujący tylko lewą lub prawą połowę szczęk pacjenta, co wiąże się ze skorygowanym zgięciem i zmniejszeniem napromieniowania. Wybieranie tego samego przycisku dla połowicznego programu ortogonalnego powoduje przełączanie pomiędzy obrazowaniem lewej i prawej strony pacjenta, oznaczonej odpowiednio ikoną L oraz R. Do połowicznego obrazu ortogonalnego mają zastosowanie te same współczynniki techniczne, trajektorie i ograniczenia pełnego obrazu ortogonalnego, które są dostępne po wyborze małej, średniej i dużej wielkości pacjenta. Zdjęcie zatok szczękowych: współczynnik powiększenia 1,3 10 mm do przodu Początek 10 mm do tyłu Program zdjęć zatok szczękowych powoduje uzyskanie warstwy pantomograficznej, przechodzącej przez tylną część zatok szczękowych. Warstwa ta jest bardziej płaska niż w przypadku standardowych programów projekcji pantomograficznej i jest przesunięta o 18 mm do tyłu. Obrazy te są przydatne podczas wizualizacji środkowej i tylnej części zatok szczękowych. Gendex Dental Systems 21

28 2 Opis aparatu Warstwę obrazowania programu zdjęć zatok szczękowych można przesunąć o 10 mm do przodu, naciskając przycisk retruzji warstwy obrazowania. Warstwę obrazowania programu zdjęć zatok szczękowych można przesunąć o 10 mm do tyłu, naciskając przycisk protruzji warstwy obrazowania. 22 Gendex Dental Systems

29 2 Opis aparatu Programy zdjęć cefalometrycznych Cefalometryczna pionowa projekcja boczna Dziecięce cefalometryczne projekcje boczne mają zoptymalizowany rozmiar obrazu (184 mm wysokości x 260 mm szerokości), który jest stosowany przykładowo w przypadku dzieci, jednak również u pacjentów dorosłych, w celu zmniejszenia dawki promieniowania. Dziecięce projekcje boczne obejmują wszystkie typowe punkty badania cefalometrycznego, począwszy od punktu Nasion ku dołowi do kręgosłupa, a punkt początkowy skanu bocznego można dostosować z użyciem programów standardowych i dziecięcych bocznych programów cefalometrycznych. Cefalometryczne projekcje boczne Cefalometryczna maksymalna projekcja boczna Boczna projekcja cefalometryczna wykorzystuje pole obrazu o pełnej wysokości (221 mm wysokości x 260 mm szerokości). Standardowa cefalometryczna projekcja boczna obejmuje wszystkie typowe punkty badania cefalometrycznego, począwszy od punktu nasion ku dołowi do kręgosłupa u pełnowymiarowych pacjentów. Pozioma projekcja boczna Gendex Dental Systems 23

30 2 Opis aparatu Tylno-przednie (PA) projekcje cefalometryczne Cefalometryczna maksymalna projekcja tylno-przednia Tylno-przednia projekcja cefalometryczna wykorzystuje pełnowymiarowe pole obrazu (221 mm wysokości x 200 mm szerokości), które jest nieco węższe od pola w standardowej projekcji bocznej. Tylno-przednia projekcja cefalometryczna Projekcja cefalometryczna widoku nadgarstka (niedostępna w USA) Widok nadgarstka wykorzystuje pole obrazu o pełnej wysokości (221 mm wysokości x 200 mm szerokości), które ma ten sam rozmiar co pole w projekcji tylno-przedniej. Na potrzeby widoku nadgarstka moc promieniowania RTG jest obniżana ze względu na obrazowanie cienkich kości dłoni. Program widoku nadgarstka nie powinien być wykorzystywany do obrazowania czaszki, gdyż obniżona dawka nie będzie wystarczająca do uzyskania dobrej jakości obrazu w widoku cefalometrycznym bocznym lub tylno-przednim. Zdjęcie nadgarstka powinno być stosowane tylko w sytuacjach dopuszczonych przez lokalne przepisy prawa. 24 Gendex Dental Systems

31 2 Opis aparatu Programy 3D Pole widzenia 61 mm x 41 mm Standardowa lub wysoka rozdzielczość. Standardowa rozdzielczość Wysoka rozdzielczość Pole widzenia o rozmiarze 61 mm (wysokość) x 41 mm (średnica) to standardowa objętość obrazowania 3D. Standardowym ustawieniem rozdzielczości dla tej objętości jest woksel o rozmiarze 0,20 mm. W przypadku wysokiej rozdzielczości jest to woksel o wielkości 0,13 mm. Ten rozmiar objętości 3D zazwyczaj będzie obejmował 3 4 zęby w ramach jednego łuku i może obejmować 3 4 zęby górne i 3 4 zęby dolne od wierzchołka do wierzchołka, jeżeli objętość zostanie wyśrodkowana na płaszczyźnie zwarciowej. Płaszczyzna zwarciowa powinna być ustawiona poziomo w celu uzyskania optymalnego pokrycia obrazu. Gendex Dental Systems 25

32 2 Opis aparatu Pole widzenia 61 mm x 78 mm (opcjonalne) Standardowa lub wysoka rozdzielczość. Standardowa rozdzielczość Wysoka rozdzielczość Pole widzenia o rozmiarze 61 mm (wysokość) x 78 mm (średnica) to większa, dodatkowa objętość obrazowania 3D. W przypadku zakupienia tej opcji można dokonać wyboru mniejszego lub większego pola widzenia (FOV), dotykając odpowiedniej ikony na ekranie dotykowym. Standardowym ustawieniem rozdzielczości dla tej objętości jest woksel o rozmiarze 0,30 mm. W przypadku wysokiej rozdzielczości jest to woksel o wielkości 0,20 mm. Ten rozmiar objętości 3D zazwyczaj będzie obejmował cały górny lub dolny łuk od zębów przednich do drugiego lub trzeciego zęba trzonowego i może obejmować górne oraz dolne łuki od wierzchołka do wierzchołka, jeżeli objętość zostanie wyśrodkowana na płaszczyźnie zwarciowej. Płaszczyzna zwarciowa powinna być ustawiona poziomo w celu uzyskania optymalnego pokrycia obrazu. 26 Gendex Dental Systems

33 3 Wyświetlacz ekranu dotykowego 3.1 Główny panel sterowania Sekcja wyboru metody/ programu obrazowania 2. Stan aparatu 3. Ustawienia 4. Ustawienia ekspozycji Gendex Dental Systems 27

34 3 Wyświetlacz ekranu dotykowego 3.2 Sekcja metody obrazowania Wybierz jedną z zakładek metody obrazowania PAN (zdjęcia pantomograficzne), CEPH (zdjęcia cefalometryczne) lub 3D. W programach projekcji pantomograficznych łuk zębowy oraz obraz modelu są swoiste dla programu. W przypadku programów zdjęć cefalometrycznych dostępne są odrębne, swoiste dla programu głowice modeli i przyciski ustawień pozycji początkowej skanowania bocznego. W przypadku programów 3D (obejmujących dwa rozmiary FOV) dostępne są przyciski do wyboru trybu niskiej rozdzielczości, wysokiej rozdzielczości lub trybu podglądu zdjęcia. Pole widzenia podczas obrazowania 3D można ustawić w płaszczyźnie XY, wybierając punkt środkowy FOV na łuku zębowym za pomocą ekranu dotykowego. Pole widzenia jest ustawiane w kierunku Z za pomocą ruchu podpory podbródka i laserów pozycjonowania. 3.3 Ustawienia ekspozycji Ustawienia wielkości pacjenta Dokonaj wyboru wielkości pacjenta spośród trzech ikon dostępnych w górnej części ekranu LCD. Począwszy od lewej strony, ikony odzwierciedlają dużą, średnią i małą wielkość pacjenta. Dawka rośnie w lewą stronę i maleje w prawo. Wybór innego ustawienia wielkości pacjenta może mieć również wpływ na niektóre trajektorie lub ustawienia kolimacji programów projekcji pantomograficznej, zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych opisach programów. Wartości kv oraz ma dla każdego programu można zmieniać, naciskając klawisze +/- w dolnej części ekranu LCD. 28 Gendex Dental Systems

35 3 Wyświetlacz ekranu dotykowego Wskaźniki i ustawienia ekspozycji 66 Wartość kv Wartość ma Nazwisko pacjenta 66 Wielkość i czas ekspozycji Wartość dawki (DAP) Ustawienia wielkości pacjenta Tryb testowy (bez promieniowania) 3.4 Sekcja stanu Pola stanu wskazują gotowość aparatu do przechwytywania obrazów lub wystąpienie problemu. Dany stan jest wskazywany kolorem zielonym lub czerwonym. Kolor zielony oznacza gotowość do wykonania zdjęcia, natomiast kolor czerwony jej brak. W czasie wykonywania rzeczywistej ekspozycji na wyświetlaczu ekranu dotykowego pojawi się duży symbol ostrzegawczy promieniowania. Wskaźnik ekspozycji Gendex Dental Systems 29

36 3 Wyświetlacz ekranu dotykowego 3.5 Inne sekcje Ustawienia ogólne Local Pan Preview (Lokalny podgląd pantomograficzny) - Po wybraniu tej opcji na ekranie dotykowym aparatu wyświetlany jest obraz pantomograficzny Advanced Panoramic Mode (Zaawansowany tryb pantomograficzny) - Po wybraniu tej opcji stają się dostępne zaawansowane programy zdjęć pantomograficznych SmartLogicTM Keys (Przyciski SmartLogicTM) - Po wybraniu tej opcji ustawienia wielkości pacjenta oraz wyboru programu w każdej zakładce zostaną domyślnie ustawione na najczęściej stosowane wartości - Naciśnij i przytrzymaj w celu wyzerowania licznika Retrieve Last Image (Pobierz ostatni obraz) - Z tej opcji należy korzystać do pobierania ostatniego obrazu z pamięci aparatu, np. po awarii systemu - Należy się upewnić, że pozyskany obraz zostanie powiązany z właściwym pacjentem Show System Data (Pokaż dane systemowe) - Adres IP systemu i inne powiązane dane systemowe Quality Assurance (Zapewnianie jakości) - Z opcji tej należy korzystać do uzyskiwania dostępu do programów konserwacji okresowej 30 Gendex Dental Systems

37 4 Obsługa aparatu 4.1 Podłączanie i odłączanie czujnika OSTRZEŻENIE! Z czujnikiem należy obchodzić się ostrożnie, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nie należy go upuszczać ani wystawiać na uderzenia. Wskaźnik wstrząsów wewnątrz czujnika sygnalizuje wystawienie czujnika na działanie nadmiernej siły Podłączanie czujnika UWAGA! W zwykłych warunkach nie jest konieczne zdejmowanie czujnika. 1. Nałóż cztery szczeliny, znajdujące się z tyłu czujnika, na cztery haczyki na jego uchwycie. Gendex Dental Systems 31

38 4 Obsługa aparatu 2. Wsuwaj czujnik do dołu do momentu zatrzymania, anastępnie przesuń pokrętło blokujące z boku czujnika w dół, aby zablokować czujnik na miejscu Odłączanie czujnika 1. Przesuń pokrętło blokujące z boku czujnika w górę, aby odblokować czujnik. 2. Przesuń czujnik do góry i zdemontuj go. 4.2 Przygotowanie systemu 1. Włącz aparat oraz komputer i poczekaj na ich uruchomienie. Podczas uruchamiania aparat emituje sygnał testowy potwierdzający, że dźwięk emitowany podczas ekspozycji funkcjonuje prawidłowo. 2. Komputer: uruchom oprogramowanie do wyświetlania. 3. Komputer: wybierz pacjenta i zaplanuj akwizycję. 32 Gendex Dental Systems

39 4 Obsługa aparatu 4.3 Zdjęcia pantomograficzne Standardowe: połączenie średniej wielkości pacjenta i standardowego zdjęcia pantomograficznego Dziecięce: połączenie małej wielkości pacjenta i standardowego zdjęcia pantomograficznego Szeroki łuk zębowy: połączenie dużej wielkości pacjenta i standardowego zdjęcia pantomograficznego Programy zdjęć ortogonalnych Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe Ortogonalne zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych, skorygowana osiowo projekcja boczna Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych w projekcji tylno-przedniej Zdjęcie zatok szczękowych Urządzenia pozycjonujące Pręt gryzaka wraz z gryzakiem Pręt gryzaka wraz z pozycjonerem zgryzowym dla bezzębnego pacjenta Podparcie podbródka dla bezzębych pacjentów Podpora zatok Podpora podbródka Podpory do zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych Gendex Dental Systems 33

40 4 Obsługa aparatu Instrukcje ogólne Uruchom oprogramowanie do obrazowania na komputerze do akwizycji. UWAGA! W przypadku skanów 2D można również wykonać skanowanie pacjenta bez uruchomienia oprogramowania do wyświetlania. Uzyskany zostanie obraz bez identyfikatora pacjenta. W tym przypadku należy dopilnować powiązania obrazu z prawidłowym pacjentem. 2. Wprowadź lub wybierz pacjenta z poziomu komputera. 3. Kliknij ikonę planowania akwizycji w oprogramowaniu do obrazowania. 4. Wybierz zakładkę PAN (Zdjęcia pantomograficzne) na ekranie dotykowym. 5. Wybierz program obrazowania na ekranie dotykowym. 6. Ustaw wartości kv oraz ma lub wybierz wielkość pacjenta (mały, średni, duży) na ekranie dotykowym. 34 Gendex Dental Systems

41 4 Obsługa aparatu 7. Naciśnij przycisk obecności pacjenta w aparacie na przeniesieniu w celu obrotu aparatu do pozycji z obecnym pacjentem. 8. Rozsuń podparcia skroni. Unieś i pociągnij zespół podparcia głowy do przodu i w górę. Aby ułatwić pacjentowi zajęcie pozycji w aparacie odsuń podparcie głowy, wciskając przyciski A po obu stronach iodciągając podparcie. Zwolnienie przycisków spowoduje zablokowanie zespołu. W tym momencie poproś pacjenta o zajęcie miejsca w aparacie, stanięcie w całkowicie wyprostowanej pozycji i chwycenie za uchwyty na ręce. Następnie obróć pokrętło B w celu zamknięcia podparcia skroni. A B 9. Poproś pacjenta o zdjęcie okularów, aparatów słuchowych, ruchomych protez, biżuterii (naszyjników, kolczyków w wardze, języku itp.), a także spinek i szpilek do włosów. Załóż pacjentowi ołowiany fartuch ochronny. 10. Po ukończeniu konfiguracji i pozycjonowania poproś pacjenta o przełknięcie śliny, dociśnięcie języka do podniebienia i pozostanie nieruchomo w czasie trwania ekspozycji. Gendex Dental Systems 35

42 4 Obsługa aparatu Pozycjonowanie pacjenta Zdjęcie pantomograficzne 1. Umieść podporę zatok, podporę podbródka oraz pręt gryzaka wraz z gryzakiem. Załóż jednorazowe osłony. UWAGA! W przypadku każdego pacjenta stosuj nową osłonę jednorazową. 2. Dostosuj wysokość aparatu, korzystając z przycisków ruchu przeniesienia w górę/w dół na panelu sterowania kolumną, tak aby ustawić aparat na wysokości nieco powyżej podbródka pacjenta. 3. Pomóż pacjentowi zająć pozycję w aparacie i poproś o przyjęcie możliwie jak najbardziej wyprostowanej i wyciągniętej w górę pozycji. Ekspozycję można również wykonać w pozycji siedzącej, w tym także w przypadku osób na wózkach inwalidzkich. Poproś pacjenta o chwycenie za uchwyty na ręce i nagryzienie gryzaka w taki sposób, aby górne i dolne zęby przednie znalazły się w jego rowkach. W przypadku pacjentów bezzębnych skorzystaj z pozycjonera zgryzowego dla bezzębych pacjentów lub podparcia podbródka. 4. Dostosuj wysokość aparatu w taki sposób, aby laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej przechodził przez punkty orbitale i porion. 36 Gendex Dental Systems

43 4 Obsługa aparatu 5. Sprawdź ustawienie laserowego wskaźnika płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej). Jeśli nie znajduje się on w płaszczyźnie strzałkowej (pośrodkowej) pacjenta, ostrożnie zmień ustawienie głowy pacjenta. Upewnij się, że głowa pacjenta nie jest obrócona ani pochylona. Jeśli pacjent sprawia wrażenie pochylonego, poproś go o wyprostowanie się i delikatnie wyciągnij szyję pacjenta od tyłu czaszki, jednocześnie przyciągając jego podbródek w dół. 6. Sprawdź ustawienie laserowego wskaźnika warstwy obrazowania. Jeśli nie znajduje się on policzkowo względem kła szczęki (lub u podstawy nosa w przypadku pacjenta bezzębnego), dostosuj warstwę obrazowania, wybierając przycisk z pozycją lasera odpowiadający rzeczywistej lokalizacji kła pacjenta. Gendex Dental Systems 37

44 4 Obsługa aparatu Przycisk dostosowania warstwy obrazowania: A B C Retruzja. Jeśli wskaźnik świetlny znajduje się za kłem pacjenta, kliknij ten przycisk, aby aparat wykonał kompensację podczas przechwytywania obrazu. Aparat automatycznie wykona dostosowanie o 3 mm do przodu. Zwarcie prawidłowe (domyślnie). Skorzystaj z tego ustawienia, jeśli laserowy wskaźnik trafia w środek kła. Protruzja. Jeśli wskaźnik świetlny znajduje się przed kłem pacjenta, kliknij ten przycisk, aby aparat wykonał kompensację podczas przechwytywania obrazu. Aparat automatycznie wykona dostosowanie o3mmdo tyłu. 7. Przy właściwym pochyleniu głowy pacjenta przeciągnij podparcie głowy w kierunku pacjenta, wciskając przyciski A po obu stronach, lub w górę i dół, naciskając przycisk B. Zwolnienie przycisków spowoduje zablokowanie zespołu. Następnie obróć pokrętło C w celu zamknięcia podparcia skroni. 8. Poproś pacjenta o wykonanie kroku naprzód w celu wyprostowania kręgosłupa. Podczas obrazowania pacjent pochyla się lekko do tyłu, trzymając się pewnie uchwytów na ręce. Jeśli szyja pacjenta jest pochylona do przodu, delikatnie wyciągnij ją, począwszy od podstawy czaszki. 9. Poproś pacjenta o przełknięcie śliny, dociśnięcie języka do podniebienia i pozostanie nieruchomo w czasie trwania ekspozycji. 38 Gendex Dental Systems

45 4 Obsługa aparatu Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych Podparcie nosa 1. Umieść wymagane urządzenia pozycjonujące, w tym podparcie nosa do obrazowania stawów skroniowożuchwowych. UWAGA! Do projekcji bocznych i tylno-przednich wymagane są różne podparcia nosa. UWAGA! W przypadku każdego pacjenta stosuj nową osłonę jednorazową. 2. Dostosuj wysokość aparatu, korzystając z przycisków ruchu przeniesienia w górę/w dół w elementach sterowania kolumną, tak aby ustawić aparat na wysokości nieco powyżej podbródka pacjenta. 3. Pomóż pacjentowi zająć pozycję w aparacie i poproś o przyjęcie możliwie jak najbardziej wyprostowanej i wyciągniętej w górę pozycji. Poproś pacjenta o chwycenie za uchwyty na ręce i ustawienie nosa naprzeciw podparcia nosa do obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych. 4. Dostosuj wysokość aparatu w taki sposób, aby laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej przechodził przez punkty orbitale i porion. Gendex Dental Systems 39

46 4 Obsługa aparatu 5. Sprawdź ustawienie laserowego wskaźnika płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej). Jeśli nie znajduje się on w płaszczyźnie strzałkowej (pośrodkowej) pacjenta, ostrożnie zmień ustawienie głowy pacjenta. 6. Dostosuj pozycję laserowego wskaźnika stawów skroniowo-żuchwowych do momentu jego wyrównania ze środkiem kłykcia, korzystając z przycisków laserowego wskaźnika dostosowania warstwy obrazowania. W tym przypadku dojdzie do zmiany położenia wskaźnika świetlnego w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych pacjenta. 40 Gendex Dental Systems

47 4 Obsługa aparatu Przyciski dostosowania pozycji laserowego wskaźnika stawów skroniowo-żuchwowych: A B C Do przodu lub przednio (w kierunku lustra) Wyzerowanie Do tyłu lub tylnie (od lustra) 7. Użyj podparcia głowy w opisany wcześniej sposób. 8. a) Stawy skroniowo-żuchwowe w zwarciu Poproś pacjenta o zaciśnięcie zębów, przełknięcie śliny, dociśnięcie języka do podniebienia i pozostanie nieruchomo w czasie trwania ekspozycji. b) Stawy skroniowo-żuchwowe w rozwarciu Poproś pacjenta o maksymalnie szerokie otwarcie ust i pozostanie nieruchomo w trakcie ekspozycji. Gendex Dental Systems 41

48 4 Obsługa aparatu Zdjęcie zatok szczękowych 1. Umieść wymagane urządzenia pozycjonujące, pręt gryzaka wraz z gryzakiem na podporze zatok. Załóż jednorazowe osłony. UWAGA! W przypadku każdego pacjenta stosuj nową osłonę jednorazową. 2. Dostosuj wysokość aparatu, korzystając z przycisków ruchu przeniesienia w górę/w dół na panelu sterowania kolumną, tak aby ustawić aparat na wysokości nieco powyżej podbródka pacjenta. 3. Pomóż pacjentowi zająć pozycję w aparacie i poproś o przyjęcie możliwie jak najbardziej wyprostowanej i wyciągniętej w górę pozycji. Poproś pacjenta o chwycenie za uchwyty na ręce i nagryzienie gryzaka. 4. Dostosuj wysokość aparatu w taki sposób, aby laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej przechodził przez punkty orbitale i porion. 42 Gendex Dental Systems

49 4 Obsługa aparatu 5. Sprawdź ustawienie laserowego wskaźnika płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej). Jeśli nie znajduje się on w płaszczyźnie strzałkowej (pośrodkowej) pacjenta, ostrożnie zmień ustawienie głowy pacjenta. 6. Dostosuj w razie potrzeby ustawienie warstwy obrazowania. Warstwa obrazowania jest przesunięta o 18 mm do tyłu w porównaniu ze standardową procedurą wykonywania zdjęć pantomograficznych. Dostosuj laserowy wskaźnik warstwy obrazowania, korzystając z przycisków wskaźnika świetlnego kłów. Przyciski dostosowania warstwy obrazowania: A B C 10 mm do przodu Środek 10 mm do tyłu 7. Użyj podparcia głowy w opisany wcześniej sposób. 8. Poproś pacjenta o przełknięcie śliny, dociśnięcie języka do podniebienia i pozostanie nieruchomo w czasie trwania ekspozycji. Gendex Dental Systems 43

50 4 Obsługa aparatu Wykonywanie zdjęcia 1. Sprawdź pozycję pacjenta. Przed opuszczeniem obszaru naciśnij przycisk resetowania. Chociaż czynność ta nie jest wymagana, skraca czas, przez który pacjent musi pozostawać nieruchomo. Zabezpiecz się przed promieniowaniem, opuszczając obszar i stając za odpowiednią osłoną, chroniącą przed promieniowaniem RTG. Pamiętaj, że musisz widzieć i słyszeć pacjenta podczas wykonywania zdjęcia. UWAGA! Podczas wszystkich badań użytkownik obsługujący aparat RTG powinien nosić odzież ochronną. Podczas zwykłej obsługi aparatu nie jest konieczne przebywanie w pobliżu pacjenta. Ochronę przed promieniowaniem rozproszonym można zapewnić, korzystając z przełącznika ręcznego zlokalizowanego wodległości co najmniej 2 m od plamki ogniskowania iwiązki RTG. Operator powinien pozostawać w kontakcie wzrokowym z pacjentem i widzieć współczynniki techniczne. Pozwala to na natychmiastowe przerwanie promieniowania przez zwolnienie przycisku ekspozycji w sytuacji nieprawidłowej pracy lub zakłóceń. UWAGA! Jeśli pacjent obawia się procedury, można mu zademonstrować działanie aparatu, aby go uspokoić. Naciśnij przycisk testu, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ekspozycji. Aparat wykona pełny cykl ekspozycyjny bez generowania promieniowania rentgenowskiego. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekspozycji (na wyzwalaczu ręcznym lub module ściennym) do momentu ukończenia całego procesu, okrążenia przez moduł obrotowy głowy pacjenta i całkowitego zatrzymania ruchu. Podczas ekspozycji słyszalny jest sygnał dźwiękowy, a na ekranie dotykowym widoczny jest symbol ostrzegawczy ekspozycji. 44 Gendex Dental Systems

51 4 Obsługa aparatu 3. Po ekspozycji rozsuń podparcie skroni i zdejmij zespół podparcia głowy z pacjenta. Ostrożnie wyprowadź pacjenta z aparatu. Zdejmij jednorazowe osłony i przeprowadź odkażanie wymagających tego elementów z użyciem zatwierdzonych metod i produktów. 4. Komputer: obraz można wyświetlić na komputerze zużyciem oprogramowania do wyświetlania. Gendex Dental Systems 45

52 4 Obsługa aparatu 4.4 Zdjęcia cefalometryczne Dziecięca projekcja boczna Projekcja boczna Projekcja tylno-przednia Widok nadgarstka (niedostępny w USA) Instrukcje ogólne 1. Umieść czujnik cefalometryczny w uchwycie czujnika. 2. Komputer: uruchom oprogramowanie do wyświetlania, wybierz pacjenta i zaplanuj akwizycję. 3. Wybierz zakładkę CEPH (Zdjęcia cefalometryczne) na ekranie dotykowym Wybierz program obrazowania. 5. Ustaw wartości kv oraz ma lub wybierz wielkość pacjenta (mały, średni, duży) 6. Naciśnij przycisk obecności pacjenta w aparacie w celu ustawienia aparatu w pozycji z obecnym pacjentem. 7. Poproś pacjenta o zdjęcie okularów, aparatów słuchowych, ruchomych protez, biżuterii (naszyjników, kolczyków w wardze, języku itp.), a także spinek i szpilek do włosów. Załóż pacjentowi ołowiany fartuch ochronny. 46 Gendex Dental Systems

53 4 Obsługa aparatu Pozycjonowanie pacjenta Dziecięca i standardowa projekcja boczna 1. Odblokuj dźwignię i obróć pręty uszne do pozycji projekcji bocznej. Zablokuj pozycję. Odchyl na bok podparcie punktu nasion. Załóż jednorazowe osłony. UWAGA! W przypadku każdego pacjenta stosuj nową osłonę jednorazową. 2. Dostosuj wysokość aparatu. 3. Wprowadź pacjenta do aparatu. Poproś pacjenta o przyjęcie możliwie jak najbardziej wyprostowanej i wyciągniętej w górę pozycji pod głowicą kraniostatu. Wsuń zatyczki uszne w uszy pacjenta. 4. Dostosuj wysokość aparatu w taki sposób, aby laserowy wskaźnik płaszczyzny frankfurckiej przechodził przez punkty orbitale i porion. 5. Pochyl podparcie punktu nasion do dołu i przesuń w kierunku tego punktu u pacjenta. Gendex Dental Systems 47

54 4 Obsługa aparatu Projekcja tylno-przednia 1. Odblokuj dźwignię i obróć pręty uszne do pozycji projekcji tylno-przedniej. Zablokuj pozycję. Odchyl na bok podparcie punktu nasion. Załóż jednorazowe osłony. UWAGA! W przypadku każdego pacjenta stosuj nową osłonę jednorazową. 2. Dostosuj wysokość aparatu. 3. Wprowadź pacjenta do aparatu. Poproś pacjenta o przyjęcie możliwie jak najbardziej wyprostowanej i wyciągniętej w górę pozycji pod głowicą kraniostatu. Wsuń pręty uszne w uszy pacjenta Wykonywanie zdjęcia 1. Zabezpiecz się przed promieniowaniem, opuszczając obszar i stając za odpowiednią osłoną, chroniącą przed promieniowaniem RTG. Pamiętaj, że musisz widzieć i słyszeć pacjenta podczas wykonywania zdjęcia. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekspozycji (na wyzwalaczu ręcznym lub module ściennym) do momentu zakończenia emisji sygnału dźwiękowego iwyświetlania symbolu ostrzegawczego ekspozycji na ekranie dotykowym. 3. Po ekspozycji zwolnij pręty uszne. Ostrożnie wyprowadź pacjenta z aparatu. Zdejmij jednorazowe osłony i przeprowadź odkażanie wymagających tego elementów z użyciem zatwierdzonych metod i produktów. 48 Gendex Dental Systems

55 4 Obsługa aparatu 4. Komputer: obraz można poddać analizie przy pomocy oprogramowania służącego do obrazowania. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika oprogramowania do obrazowania. UWAGA! Podczas wszystkich badań użytkownik obsługujący aparat RTG powinien nosić odzież ochronną. Podczas zwykłej obsługi aparatu nie jest konieczne przebywanie w pobliżu pacjenta. Ochronę przed promieniowaniem rozproszonym można zapewnić, korzystając z przełącznika ręcznego zlokalizowanego wodległości co najmniej 2 m od plamki ogniskowania iwiązki RTG. Operator powinien pozostawać w kontakcie wzrokowym z pacjentem i widzieć współczynniki techniczne. Pozwala to na natychmiastowe przerwanie promieniowania przez zwolnienie przycisku ekspozycji w sytuacji nieprawidłowej pracy lub zakłóceń. Gendex Dental Systems 49

56 4 Obsługa aparatu 4.5 Ekspozycje 3D Urządzenia pozycjonujące Podparcie podbródka Instrukcje ogólne 1. Umieść podporę zatok oraz podporę i podparcie podbródka. Załóż jednorazową osłonę. UWAGA! W przypadku każdego pacjenta stosuj nową osłonę jednorazową. 2. Komputer: wybierz pacjenta i kliknij opcję Schedule acquisition (Zaplanuj akwizycję). 3. Wybierz zakładkę metody obrazowania 3D na ekranie dotykowym Gendex Dental Systems

57 4 Obsługa aparatu 4. Wybierz wielkość pacjenta i w razie potrzeby dostosuj wartość ma. 5. Wybierz pole widzenia (FOV): FOV 61 mm x 41 mm (program 1) FOV 61 mm x 78 mm (program 2, opcjonalny) 6. Wybierz obszar zainteresowania, przeciągając celownik na widoku łuku zębowego do momentu wyśrodkowania krzyżyków na obszarze zainteresowania. Pole widzenia 3D jest ustawiane bardziej precyzyjnie z wykorzystaniem trybu podglądu zdjęcia. Obszar zainteresowania można dostosować na ekranie dotykowym po wykonaniu podglądu zdjęcia. 7. Naciśnij przycisk obecności pacjenta w aparacie w celu obrotu aparatu do pozycji z obecnym pacjentem. 8. Dostosuj wysokość aparatu, korzystając z przycisków ruchu przeniesienia w górę/w dół na panelu sterowania kolumną, tak aby ustawić aparat na wysokości nieco powyżej podbródka pacjenta. Gendex Dental Systems 51

58 4 Obsługa aparatu 9. Poproś pacjenta o zdjęcie okularów, aparatów słuchowych, ruchomych protez, biżuterii (naszyjników, kolczyków w wardze, języku itp.), a także spinek i szpilek do włosów. 10. Wprowadź pacjenta do aparatu. Poproś pacjenta o przyjęcie możliwie jak najbardziej wyprostowanej i wyciągniętej w górę pozycji w aparacie. Obrazowanie u pacjenta można w szczególnych wypadkach wykonać również w pozycji siedzącej, np. w przypadku pacjentów przykutych do wózka lub zbyt wysokich i niemieszczących się w aparacie w pozycji stojącej. Poproś pacjenta o chwycenie za uchwyty na ręce i umieszczenie podbródka na podporze podbródka. 11. Sprawdź ustawienie laserowego wskaźnika płaszczyzny strzałkowej (pośrodkowej). Jeśli nie znajduje się on w płaszczyźnie strzałkowej (pośrodkowej) pacjenta, ostrożnie zmień ustawienie głowy pacjenta. 52 Gendex Dental Systems

59 4 Obsługa aparatu 12. Dostosuj wysokość aparatu oraz podpory podbródka, tak aby obszar zainteresowania znalazł się pomiędzy wskaźnikami laserowymi górnej i dolnej granicy FOV. Ustaw pacjenta w taki sposób, aby płaszczyzna zwarciowa była pozioma. Pozioma linia biegnąca od górnej granicy skrawka ucha do dolnej granicy skrzydełka nosa stanowi bliski odpowiednik poziomej płaszczyzny zwarciowej. 1. Laser poziomy, górna część pola widzenia 2. Laser poziomy, dolna część pola widzenia 13. Przeciągnij podparcie głowy w kierunku pacjenta, wciskając przyciski A po obu stronach, lub w górę i dół, naciskając przycisk B. Zwolnienie przycisków spowoduje zablokowanie zespołu. Następnie obróć pokrętło C w celu zamknięcia podparcia skroni. Gendex Dental Systems 53

60 4 Obsługa aparatu Obraz 3D 1. Wybierz standardową jakość obrazu 3D lub obraz 3D o wysokiej rozdzielczości Podgląd zdjęcia 1. Zabezpiecz się przed promieniowaniem, stając za odpowiednią osłoną, chroniącą przed promieniowaniem RTG. Pamiętaj, że musisz widzieć i słyszeć pacjenta podczas wykonywania zdjęcia. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekspozycji. Podczas ekspozycji słyszalny jest sygnał dźwiękowy, a na ekranie dotykowym wyświetlany jest symbol ostrzegawczy ekspozycji. Trzymaj wciśnięty przycisk ekspozycji do momentu zakończenia emitowania sygnału dźwiękowego i całkowitego zatrzymania ruchu aparatu. 54 Gendex Dental Systems

61 4 Obsługa aparatu 3. Na ekranie dotykowym pojawią się dwa podglądy zdjęcia. 66 A C A B 4. Dostosuj precyzyjnie umiejscowienie podglądu zdjęcia, korzystając z przycisków ze strzałkami w bok (A), tak aby obszar zainteresowania znalazł się pośrodku każdego podglądu zdjęcia. 5. Jeśli konieczna jest regulacja w pionie w celu wyśrodkowania obszaru zainteresowania w niższej lub wyższej pozycji, konieczne będzie podniesienie lub obniżenie podpory podbródka za pomocą przycisków podnoszenia/obniżania podpory podbródka, które znajdują się na panelu sterowania kolumną. Może być również konieczne dostosowanie wysokości przeniesienia za pomocą przycisków w GÓRĘ/w DÓŁ. Obniżenie podparcia podbródka pozwoli na wyświetlenie wyższej części górnego łuku, a jego podniesienie niższej części dolnego łuku. W celu wprowadzenia większych poprawek w pozycji pacjenta może być konieczne wykonanie kolejnego podglądu zdjęcia. 6. Użyj przycisku ekspozycji do przechwycenia obrazu 3D lub w razie potrzeby wykonaj nowy podgląd zdjęcia, naciskając przycisk podglądu zdjęcia (B) i wyzwalając ekspozycję. Użyj przycisku wstecz (C), aby powrócić do poprzedniego ekranu w celu wprowadzenia zmian do ustawień przechwytywania. Gendex Dental Systems 55

Stomatologiczny system rentgenowski 3D

Stomatologiczny system rentgenowski 3D Instrukcja obsługi Stomatologiczny system rentgenowski 3D DP800UM 212768 Rev 2 GXDP-800 Prawa autorskie Numer: 212768 wersja 2 Data: 21.05.2015 Prawa autorskie 2015 zastrzeżone przez firmę Gendex Dental

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pozycjonowania Ray Scan Alpha

Przewodnik pozycjonowania Ray Scan Alpha Przewodnik pozycjonowania Ray Scan Alpha Procedura pozycjonowania dla Panoramy 1 Przygotowanie 1. Usuń wszystkie przedmioty metalowe. (Np. Okulary, kolczyki, naszyjnik, spinki do włosów ) 2. Pacjent powinien

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Approved. Cyfrowy aparat rentgenowski do zdjęć pantomograficznych. Instrukcja obsługi. Nr kat. DP300UMPLII wer. 2. 209413 wersja 2

Approved. Cyfrowy aparat rentgenowski do zdjęć pantomograficznych. Instrukcja obsługi. Nr kat. DP300UMPLII wer. 2. 209413 wersja 2 Instrukcja obsługi Cyfrowy aparat rentgenowski do zdjęć pantomograficznych Nr kat. DP300UMPLII wer. 2 209413 wersja 2 Dokumentacja dotycząca aparatu Gendex GXDP-300 i oprogramowanie do jego obsługi są

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015.

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015. Galaxy VM Zestaw IP32 Instalacja 06/2015 www.schneider-electric.com Informacje prawne Marka Schneider Electric oraz wszelkie zastrzeżone znaki towarowe firmy Schneider Electric Industries SAS wymienione

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO 1 2 Ustawienie czasu 1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2. 2. Kręcąc koronką ustawić wskazówki godzinową i minutową - na właściwy czas. 3. Wcisnąć koronkę do

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology NEW from Gendex! Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT Dose Reduction Technology Tomograf 3D z wiązki stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii przewodowej System

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIAMY NOWĄ PANORAMĘ CS 8100

PRZEDSTAWIAMY NOWĄ PANORAMĘ CS 8100 PRZEDSTAWIAMY NOWĄ PANORAMĘ CS 8100 p 2 Prosta i wyrafinowana technologia Zalety w skrócie: Panorama idealna dla codziennych potrzeb praktyki Łatwo dostępne cyfrowe obrazy Oszczędność czasu i pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy.

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. n Należy

Bardziej szczegółowo

WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM

WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM 1 WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy. Obsługa dotykowa umożliwia interakcję

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX-2901 Instrukcja obsługi Wstęp Urządzenie to może być wykorzystywane do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości liniowej. Żeby wykonać pomiar

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M.

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M. Skrócony opis S4M Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M. Widok zewnętrzny Rysunek Zewnętrzny widok

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się. Spis treści

Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się. Spis treści Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się Spis treści 1. Wprowadzenie 1 2. Wymagania sprzętowe i instalacja programu 1 3. Obsługa programu 2 4. Zakładka PACJENT 3 5.

Bardziej szczegółowo