Aplikacje i usługi wykorzystujące system Galileo przeznaczone do zastosowań w radiokomunikacji morskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje i usługi wykorzystujące system Galileo przeznaczone do zastosowań w radiokomunikacji morskiej"

Transkrypt

1 Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Aplikacje i usługi wykorzystujące system Galileo przeznaczone do zastosowań w radiokomunikacji morskiej Praca nr Gdańsk, grudzień 2007

2 Aplikacje i usługi wykorzystujące system Galileo przeznaczone do zastosowań w radiokomunikacji morskiej Praca nr Słowa kluczowe: radiokomunikacja morska, GALILEO, systemy satelitarne, nawigacja satelitarna Kierownik pracy: dr inż. Rafał Niski Wykonawcy pracy: mgr inż. Adam Lipka dr inż. Rafał Niski dr inż. Jerzy Żurek Kierownik Zakładu: dr inż. Rafał Niski Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2007

3 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów Wprowadzenie Usługi w systemie GALILEO Usługi satelitarne GALILEO Usługa otwarta Usługa komercyjna Usługa bezpieczeństwa życia Usługa publiczna Usługi wspomagane lokalnie Usługi EGNOS Usługi mieszane Usługi wynikające ze współpracy GALILEO i innych systemów satelitarnych Usługi wynikające ze współpracy systemu GALILEO z systemami nie będącymi systemami GNSS Możliwości wykorzystania systemu GALILEO w aplikacjach morskich Usługa SAR (Search and Rescue) System COSPAS-SARSAT System COSPAS-SARSAT MHz [11] System COSPAS-SARSAT 406 MHz [11] Komponenty wchodzące w skład systemu COSPAS-SARSAT Wykorzystanie GALILEO w systemie COSPAS-SARSAT Segment kosmiczny SAR GALILEO Segment naziemny SAR GALILEO Nowe rozwiązania oferowane w systemie SAR GALILEO Minimalne wymagania jakościowe stawiane systemowi MEOSAR Obszary wykorzystania usług systemu GALILEO w przyszłości System Automatycznej Identyfikacji Statków AIS Projekt NAUPLIOS System informacji rzecznej RIS GALEWAT Inne aplikacje i projekty Podsumowanie Bibliografia Załącznik

4 Wykaz stosowanych skrótów AIS CA CFM CS COSPAS-SARSAT COG DGPS DSC DASS ECIDS ELT EPIRB E-OTD EGNOS FIS GOC GEO GEOLUT GNSS GPS GSM GLONASS GBAS HAL HPL ILE ITL IENC INS PTM IALA IMO LUT LEO LEOLUT MMSI MEO MEOLUT MCC OTD OS PLB PRS RCC RIS Automatic Identification System Calamity Abatement Service Cargo and Fleet Management Commercial Service Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov Search and Rescue Satellite-Aided Tracking Course over Ground Differential GPS Digital Selective Calling Distress Alerting Satellite System Electronic Chart Display Information System Emenrgency Locator Transmitters Emergency Position Indicating Radio Beacons Enhanced Observed Time Difference European Geostationary Navigation Overlay Service Fairway Information Service GALILEO Operating Company Geostationary Orbit Geostationary Orbit Local User Terminal Global Navigation Satellite System Global Positioning System Global System for Mobile Communications Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema Ground Based Augmentation System Horizontal Alert Limit Horizontal Protection Level Information for Law Enforcement Information for Transport Logistics Inland Electronic Navigational Chart Inertial Navigation System Intermodal Port and Terminal Management International Association of Lighthouse Authorities International Maritime Organization Local User Terminal Low Earth Orbit Low Earth Orbit Local User Terminal Maritime Mobile Service Identity Medium Earth Orbit Medium Earth Orbit Local User Terminal Mission Control Center Observed Time Difference Open Service Personal Locator Beacons Public Regulated Service Rescue Co-ordination Center River Information Services 4

5 SoL SBAS SAR SAR-SPOC SARP SOTDMA SIS SOG ST STI TTI TCAR TDOA TTFF TI TM TM UMTS VHF VTS VP CHD WWRNS Safety of Life Service Satellite Based Augmentation System Search and Rescue Search and Rescue Point of Contact Search and Rescue Processor Self-organized Time Division Multiplex Access Signal in Space Speed over Ground Statistics Strategic Traffic Image Tactical Traffic Image Three Carrier Ambiguity Resolution Time Difference of Arrival Time To First Fix Traffic Information Service Traffic Management Transport Management Universal Mobile Telecommunications System Very High Frequency Vessel Traffic System Voyage Planning Waterway Charge and Harbour Dues Worldwide Radio Navigation System 5

6 1. Wprowadzenie Niniejsza praca jest poświęcona analizie możliwości wykorzystania systemu nawigacji satelitarnej GALILEO w aplikacjach i usługach morskich. Jak wiadomo, jedną z ważniejszych cech tworzonego obecnie systemu będzie bardzo silne nastawienie na usługi specyfikacja definiuje szereg ogólnych klas usług, które zawierać mogą nieograniczoną niemal liczbę aplikacji o różnym poziomie zaawansowania czy dostępności. Dodatkowo cechy systemu GALILEO oraz jego parametry jakościowe powodują, iż może on znaleźć zastosowanie w bardzo wielu obszarach działalności ludzkiej, także w tych, w których wykorzystanie poprzednika, systemu GPS, było z wielu powodów utrudnione. Wśród potencjalnych zastosowań systemu GALILEO, ważną rolę odgrywać mogą aplikacje morskie, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania nawigacji na morzu i w porcie, monitorowania ruchu, tzw. maritime safety & security, oraz systemów poszukiwania i ratownictwa SAR (Search and Rescue). W niniejszej pracy dokonano przeglądu dokumentów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), GALILEO Joint Undertaking, innych materiałów korporacyjnych oraz dodatkowej literatury w celu wyodrębnienia potencjalnych zastosowań systemu GALILEO w aplikacjach morskich oraz analizy istniejących już aplikacji wykorzystujących komponenty kosmiczne i wpisujących się w rozważaną problematykę. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy, usługi GALILEO jako takie nie istnieją, gdyż nie istnieje jeszcze sam system (przynajmniej w takiej postaci, jaka wynika z założeń); w niniejszej pracy skupiono się na analizie założeń i funkcjonalności aplikacji, które są planowane do implementacji w momencie, gdy system GALILEO będzie w pełni funkcjonalny oraz istniejących usług, które potencjalnie mogą czerpać z powstającego systemu. Przykładowo często w dalszym toku rozważań pojawiać się będą aplikacje wykorzystujące system EGNOS. Chronologicznie, EGNOS jest de facto poprzednikiem GALILEO i stanowi system wspomagający (augmentacyjny) dla systemu GPS poprzez dostarczanie mu danych korekcyjnych oraz tzw. informacji o wiarygodności (integrity). Przyszły system GALILEO będzie rozsyłał informacje o wiarygodności już w swojej wersji podstawowej, stąd też nie będzie on wymagał żadnych systemów wspomagających (co nie znaczy, że ich wykorzystanie nie będzie możliwe) i co za tym idzie w aplikacjach tych właśnie system GALILEO wydaje się być naturalnym następcą systemu EGNOS. Struktura opracowania jest następująca: Pierwszą część pracy stanowi niniejsze wprowadzenie. W rozdziale 2. scharakteryzowane zostały klasy usług przewidzianych do realizacji w systemie GALILEO, w tym klasa usług satelitarnych, usług wspomaganych lokalnie, usług EGNOS i wreszcie usług mieszanych. W kolejnym rozdziale przedstawiono przegląd możliwości wykorzystania GALILEO w aplikacjach morskich. Omówione będą wymagania jakościowe Międzynarodowej Organizacji Morskiej na usługi satelitarne świadczone na morzu, które następnie odniesiemy do przewidywanych parametrów konkretnych usług GALILEO. Rozdział 4 poświęcony został usłudze Search and Rescue, która wchodzi w skład znanego serwisu poszukiwania i ratownictwa COSPAS-SARSAT. Przewiduje się, iż system GALILEO zostanie włączony do tego serwisu uzupełniając dwa istniejące już w nim 6

7 podsystemy, tj. LEOSAR i GEOSAR (GALILEO wykorzystywać będzie satelity średnioorbitowe MEO, stąd podsystem będzie nosił nazwę MEOSAR). W rozdziale tym scharakteryzowano założenia, architekturę systemu, korzyści wynikające z włączenia systemu GALILEO do COSPAS-SARSAT oraz planowanych wymagań jakościowych serwisu. Rozdział 5 dotyczyć będzie możliwości wykorzystania usług systemu Galileo w przyszłości. Przeanalizowano w nim kilka systemów oraz projektów badawczych wpisujących się w omawianą tematykę. W pierwszej kolejności omówiony będzie system AIS (System Automatycznej Identyfikacji Statków). Dzięki wyposażeniu statków w transpondery AIS, jednostki pływające mogą w sposób automatyczny wymieniać między sobą dane pozwalające na uniknięcie kolizji, identyfikację oraz monitorowanie ruchu przez stacje brzegowe, a także przekazywanie informacji o ładunkach. Co ważne AIS nie jest systemem stricte satelitarnym (bo wykorzystuje zakres VHF oraz sieć naziemną stacji bazowych AIS), jednak co zostanie wykazane, właśnie blok satelitarny odgrywa w nim ważną wręcz fundamentalną rolę. Kolejny podrozdział poświęcony został prezentacji europejskiego projektu badawczego NAUPLIOS, który w pewnym sensie stanowi próbę zaproponowania określonych modyfikacji klasycznego AIS-u i polepszenia parametrów jego funkcjonowania. W dalszym toku rozważań zaprezentowano system nieco podobny do AIS, jednak ograniczający się do ruchu na wodach śródlądowych, a mianowicie system informacji rzecznej RIS. Po tą nazwą rozumieć należy zbiór aplikacji pozwalających na kontrolę stanu wód, obserwację ruchu (wraz ze stosownymi zobrazowaniami), wspomagających logistykę, zarządzanie ruchem i flotą, umożliwiających łagodzenie skutków katastrof, itp. System ten również czerpie korzyści z nawigacji satelitarnej. Kolejny podrozdział rozdziału 5. dotyczy projektu GALEWAT, w ramach którego zaproponowano system skupiający zarówno AIS, jak i RIS, m.in. poprzez wykorzystanie koncepcji EGNOS-over-AIS. Wreszcie na zakończenie rozdziału, w skrótowy sposób przedstawiono dwa inne projekty realizowane w ramach Programu Ramowego pod patronatem Komisji Europejskiej i organizacji GALILEO Joint Undertaking, tj. MARGAL oraz MARNIS. Ostatni, szósty, rozdział stanowi podsumowanie całości rozważań. Załącznik 1. stanowi referat pt. GALILEO in Maritime Applications opublikowany w Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 7

8 2. Usługi w systemie GALILEO Jako wprowadzenie do rozważań odnośnie usług systemu GALILEO, niezbędne jest przypomnienie kilku podstawowych informacji odnośnie samego systemu [1,2,3]. Idea zbudowania w Europie globalnego systemu nawigacji satelitarnej powstała w latach 90-tych ubiegłego wieku, a kryje się za nią chęć sprostania wymogom konsumentów (gwałtownie rosnące zainteresowanie usługami satelitarnymi) oraz próba wyeliminowania problemów dotyczących dominującego obecnie amerykańskiego systemu GPS przede wszystkim wynikających z jego czysto wojskowego pochodzenia. GALILEO wykorzystywać będzie 30 satelitów średnioorbitowych (MEO Medium Earth Orbit), znajdujących się na wysokości ok km nad Ziemią. Spośród tych 30 satelitów, 27 pełnić będzie funkcje robocze, natomiast trzy będą satelitami zapasowymi na wypadek awarii któregoś z satelitów roboczych. Przewidziane jest wykorzystanie tzw. konstelacji Walkera, czyli układu trzech orbit, przy czym na każdej z nich umieszczonych będzie 9 satelitów roboczych i jeden zapasowy; właśnie taki układ konstelacji powoduje, iż ważną cechą systemu będzie lepsze w porównaniu do GPS-u pokrycie oraz większa dostępność sygnału satelitarnego. Powyższy opis dotyczy rzecz jasna segmentu kosmicznego, który jest z jednym z czterech podstawowych komponentów architektury systemu GALILEO. Drugim z nich jest tzw. segment naziemny skupiający naziemne stacje kontrolne, do których funkcji należy przede wszystkim tzw. kontrola misji oraz kontrola satelitów, a także rozległa sieć komunikacyjna pomiędzy stacjami naziemnymi oraz między stacjami naziemnymi i satelitami. Komponenty regionalne stanowią trzecią warstwę architektury systemu, która pozwala na transmisję informacji o wiarygodności (integrity) o większej dokładności w skali lokalnej niż informacje o wiarygodności generowane przez system w skali globalnej. Innymi słowy są to regionalne stacje wspomagające dla systemu GALILEO. Podejście takie może mieć zastosowanie w przypadku usług wymagających wyższej precyzji lokalizacji i niezawodności, niż ta oferowana przez klasyczny system GALILEO. Fakt oferowania przez system informacji integrity to jedna z ważniejszych cech systemu GALILEO odróżniających go od poprzedników. Integrity sprowadza się do ciągłego monitorowania stanu depesz nawigacyjnych i ostrzegania użytkowników w przypadku, gdy otrzymywane dane mogą być z różnych przyczyn niewiarygodne. Brak tej usługi w czystym systemie GPS skutkował niemożliwością jego wykorzystania w pewnych najbardziej krytycznych i wymagających aplikacjach. Wreszcie segment lokalny (czyli czwarty komponent architektury systemu GALILEO) skupia wszystkie elementy lokalne GALILEO, których zadaniem jest miejscowe poprawienie jakości oferowanych usług m.in. poprzez integrację infrastruktury systemu GALILEO oraz elementów innych systemów komunikacyjnych (np. LORAN-C, EGNOS, GSM, itp.), dzięki czemu można zapewnić wyższą jakość usług w takich miejscach, jak np. centra kierowania ruchem lotniczym, morskim czy kolejowym. System GALILEO wykorzystywać będzie 10 sygnałów nawigacyjnych, co wynika z dużej liczby oferowanych usług (m.in. [4]) po prostu pewne zakresy są przypisane do określonych usług. Sygnały nawigacyjne będą emitowane w zakresie RNSS (Radio-navigation satellite service), a konkretnie: MHz (sygnały E5a i E5b), MHz (E6) oraz MHz (E2-L1-E1); dodatkowo na potrzeby usługi SAR-GALILEO (patrz rozdział 3.) zarezerwowano fragment pasma L. Warto dodać, iż dla zapewnienia wysokiego poziomu 8

9 kompatybilności systemu GALILEO z systemem GPS niektóre pasma GALILEO są współdzielone przez oba te systemy. Więcej informacji odnośnie systemu można znaleźć w coraz bardziej licznej literaturze m.in. [1,3,5]. System GALILEO jest pierwszym globalnym systemem nawigacji satelitarnej, który w tak szerokim zakresie jest nastawiony na usługi. Specyfikacja definiuje pewną liczbę klas usług, których wybór i przeznaczenie jest wynikiem gruntownych badań rynku i potrzeb potencjalnych użytkowników. Najbardziej ogólny podział usług przewidywanych do uruchomienia w przyszłym systemie przewiduje cztery ich kategorie, tj.: 1. Usługi satelitarne GALILEO, 2. Usługi GALILEO wspomagane lokalnie, 3. Usługi EGNOS, 4. Mieszane usługi GALILEO. W dalszej części każda z wymienionych klas usług zostanie gruntownie omówiona [6] Usługi satelitarne GALILEO Usługi satelitarne GALILEO (GALILEO satellite-only services) są usługami, które będą świadczone globalnie, niezależnie od innych systemów dzięki wykorzystaniu sygnałów emitowanych przez satelity systemu GALILEO. Z punktu widzenia ogólnej architektury systemu, wszystkie elementy niezbędne do świadczenia usług przynależnych do tej klasy zawarte są w tzw. segmencie (komponencie) globalnym. W ramach usług satelitarnych GALILEO przewidziano cztery węższe klasy usług, różniących się między sobą charakterystykami jakościowymi, a także docelową grupą użytkowników. Warto dodać, iż wszystkie parametry jakości każdej z tych usług zostały zdefiniowane na poziomie użytkownika i każdy odbiornik zgodny z wymaganiami systemowymi, który umożliwia realizację danej usługi powinien w normalnych warunkach zapewniać jakość zgodną z określonymi parametrami jakościowymi, które konkretna usługa oferuje. Pod pojęciem normalnych warunków rozumie się brak celowego zakłócania sygnału (jamming), brak interferencji o niespotykanie wysokim poziomie, brak wzmożonej aktywności negatywnych zjawisk w jonosferze i troposferze, kąt maskowania 10 o oraz wreszcie środowisko, w którym propagacja wielodrogowa jest na niskim poziomie. Wspomniane cztery usługi przynależne do klasy usług satelitarnych GALILEO to: 1. Usługa otwarta, 2. Usługa komercyjna, 3. Usługa bezpieczeństwa życia, 4. Usługa publiczna. W uzupełnieniu tych czterech usług, czasem wymienia się dodatkową piątą, tj. usługę poszukiwania i ratownictwa SAR, która z uwagi na tematykę niniejszego opracowania zostanie szczegółowo omówiona w dalszych rozdziałach pracy. 9

10 Usługa otwarta Usługa otwarta (Open Service OS) dostarcza informacji o aktualnej pozycji, czasie i prędkości, bez konieczności wnoszenia specjalnej opłaty oraz bez żadnych innych ograniczeń. Jedynym wymogiem jest oczywiście posiadanie odbiornika przystosowanego do odbioru sygnałów systemu GALILEO, jednak z uwagi na fakt, iż ma to być najbardziej podstawowa usługa oferowana w systemie, można przewidywać, że stosowne odbiorniki będą relatywnie tanie i niewielkich rozmiarów. OS jest usługą skierowaną do szerokiej rzeszy odbiorców, potrzebujących danych nawigacyjnych do prywatnych nie profesjonalnych zastosowań i którzy w związku z tym nie oczekują ponadprzeciętnych parametrów jakościowych. Przykładowe zastosowania usługi OS to np. coraz bardziej obecnie rozpowszechniona nawigacja samochodowa czy też nawigacja wbudowana jako jedna z opcji w telefonie komórkowym czy palmtopie. Usługa otwarta jest pomyślana jako odpowiednik i konkurent znanej z systemu GPS usługi SPS (Standard Positioning Service), tym niemniej przewiduje się możliwość współistnienia obu tych systemów, co potencjalnie zapewnić może jeszcze wyższą jakość. W szczególności przekładać się to będzie na konstrukcję odbiorników, które w założeniu mają w większości być (co najmniej) dwusystemowe, tj. umożliwiać odbiór wiadomości zarówno od satelitów systemu GALILEO, jak i systemu GPS. Wykorzystanie potencjału 30 satelitów nawigacyjnych GALILEO oraz 24 systemu GPS może mieć bardzo istotny wpływ na polepszenie jakości zwłaszcza w trudnych środowiskach, np. miejskich. Sygnały przewidziane na potrzeby usługi OS są rozdzielone od siebie na osi częstotliwości co jest korzystne z uwagi na wydajniejszą korekcję błędów jonosferycznych (pomiary odległości są wykonywane osobno dla każdej z częstotliwości). Rozwiązanie to jest wykorzystywane w tzw. odbiornikach dwuczęstotliwościowych (dual-frequency receivers). W przypadku odbiorników pracujących na jednej tylko częstotliwości, korekcja błędów jonosferycznych jest uproszczona i co za tym idzie mniej precyzyjna. Na każdej z częstotliwości emitowane będą dwa ciągi rozpraszające; do jednego z nich dodane zostaną dane (informacje nawigacyjne), natomiast drugi z nich (zawierający tylko ciąg rozpraszający), będzie tzw. kanałem pilotowym na potrzeby bardziej dokładnych i odpornych na błędy pomiarów. Przewidywane parametry jakościowe usługi otwartej GALILEO zebrano w poniższej tab. 1. Tabl. 1. Parametry jakościowe usługi otwartej GALILEO Parametr Wartość Pokrycie Globalne Dostępność 99,8% Dokładność określania pozycji (95%) (odbiornik jednoczęstotliwościowy) H:15 m V:35 m Dokładność określania pozycji (odbiornik dwuczęstotliwościowy) H:4 m V:8 m Usługa wiarygodności (integrity) Brak Dokładność określania czasu 30 ns 10

11 Parametr dokładność pozycjonowania (lub też określania pozycji) (accuracy) należy rozumieć jako zgodność między oszacowaną lub zmierzoną pozycją i rzeczywistą pozycją użytkownika przy danym poziomie ufności, w dowolnym momencie czasowym. Zwykle jest on określany jako błąd pozycji przy 95 % poziomie ufności. W tab. 1 oznaczenia H i V oznaczają odpowiednio dokładności określania pozycji w poziomie (Horizontal) i pionie (Vertical) Usługa komercyjna Usługa komercyjna (Commercial Service CS) będzie usługą o ograniczonym dostępie (ma on być licencjonowany), przeznaczoną dla zastosowań profesjonalnych, gdzie wymagania odnośnie precyzji i wiarygodności uzyskiwanych danych są bardzo wysokie. Od strony technicznej usługa wykorzystywać będzie rozsiewanie danych z szybkością 500 bit/s na potrzeby tzw. usług wartości dodanej (value-added services) oraz nadawanie dwóch sygnałów rozdzielonych na osi częstotliwości dla potrzeb zaawansowanych i wymagających aplikacji, takich jak integracja usług określania pozycji w GALILEO z sieciami komunikacji bezprzewodowej, pozycjonowanie o bardzo wysokiej dokładności czy nawigacja w budynkach (środowisko indoor). Szczegółowy poziom dokładności będzie ustalany dla każdej z aplikacji w ramach usługi CS przez organ nadzorujący systemem GALILEO (GALILEO Operating Company GOC). Będzie się to odbywać na podstawie rozpoznania celów i potrzeb odbiorcy takiej usługi. Dodatkowo przewiduje się, iż dokładność i wiarygodność informacji uzyskiwanych dzięki usłudze CS będzie objęta gwarancją. Jak już wspominano, dostęp do usługi komercyjnej będzie ograniczony i płatny, natomiast dostawcami CS będą wyspecjalizowani providerzy, którzy uzyskają od GOC swoistą licencję. W praktyce, na potrzeby omawianej usługi wykorzystywane będą dwa sygnały współdzielone również przez usługę otwartą oraz dwa zaszyfrowane sygnały w pasmie E6 (sygnał danych i sygnał pilotowy). Poniżej, w tab. 2 przedstawiono parametry jakościowe usługi komercyjnej. Tabl. 2. Parametry jakościowe usługi komercyjnej GALILEO Parametr Wartość Pokrycie Globalne Dostępność 99,8% Dokładność określania pozycji (95%) <1 m (odbiornik dwuczęstotliwościowy) Usługa wiarygodności (integity) Tak Usługa bezpieczeństwa życia Usługa bezpieczeństwa życia (Safety of Life SoL), jak sama nazwa wskazuje, będzie miała zastosowanie w sytuacjach, w których potencjalnie może dojść do zagrożeń związanych 11

12 z bezpieczeństwem ludzi. Chodzi tu przede wszystkim o szeroko rozumiany transport morski, kolejowy czy lotniczy lub inne aplikacje, które charakteryzują się bardzo ostrymi wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa i stawiają najwyższe wymagania jeśli chodzi o jakość urządzeń i systemów wspomagających. W związku z tym usługa SoL zapewniać ma najwyższą możliwą jakość w skali globalnej, tak aby dostęp do danych nawigacyjnych był możliwy również w obszarach, w których nawigacja satelitarna stanowi jedyną możliwość, w szczególności gdzie brak jest dostępu do usług oferowanych przez segment naziemny. Dzięki globalności tej usługi, może ona okazać się szczególnie przydatna w tych przedsiębiorstwach i organizacjach, których funkcjonowanie nie ogranicza się do niewielkiego obszaru, jak np. linie lotnicze, czy przewoźnicy transoceaniczni. Usługa SoL będzie dostępna bez ograniczeń, a dodatkowo system będzie miał zdolność tzw. uwierzytelnienia sygnału, czyli weryfikacji czy sygnał ten w rzeczywistości jest sygnałem emitowanym przez satelity GALILEO. Może się to odbywać na przykład poprzez specjalne sygnatury (digital signatures) zawarte w oryginalnym sygnale GALILEO. Istotną kwestią przy implementacji usługi bezpieczeństwa życia jest fakt, iż różne zastosowania niosą różne wymagania odnośnie jakości; nierzadko są one normowane przez prawo lub standardy i specyfikacje właściwe dla danej gałęzi transportu. System GALILEO musi być w stanie tym wymaganiom sprostać. W związku z tym, dla usługi SoL przyjęło się definiować dwie klasy jakościowe, które zapewniają zgodność z wymaganiami dla różnych zastosowań (transport lądowy, morski, kolejowy, lotniczy, itp.). Wspomniane dwie klasy jakościowe to: Poziom krytyczny który dotyczy zastosowań szczególnie wymagających, takich jak np. prowadzenie pionowe (vertical guidance) w lotnictwie oraz Poziom niekrytyczny mający zastosowanie w aplikacjach niekrytycznych z punktu widzenia czasu, czego przykładem może być nawigacja na pełnym morzu W usłudze bezpieczeństwa życia zaimplementowana będzie w skali globalnej usługa wiarygodności (integrity), która na bieżąco monitoruje stan depesz nawigacyjnych przesyłanych z satelitów i ostrzega użytkownika w sytuacji, gdy z jakiejś przyczyny informacje te mogą być zniekształcone i przez to niewiarygodne. Warto tu przypomnieć, że przykładowo w usłudze otwartej OS, integrity nie jest implementowana, zatem jest możliwa sytuacja, w której użytkownik korzystający z nawigacji satelitarnej otrzymuje niepoprawne dane nie będąc tego świadomym. Z drugiej jednak strony proste porównanie zastosowań tych dwóch usług, tj. OS i SoL wyjaśnia dlaczego w tym drugim przypadku usługa wiarygodności jest niezbędna, a w pierwszym - niekoniecznie. Warto zauważyć, że w klasycznym systemie GPS (bez systemów wspomagających lub innych tzw. systemów augmentacyjnych) usługa integrity nie była dostępna, co skutkowało brakiem możliwości zastosowania tego systemu w zastosowaniach typu nawigacja lotnicza czy morska. W tab. 3 zestawiono parametry jakościowe usługi bezpieczeństwa życia. Jak łatwo zauważyć, jest to zestawienie dużo szersze, niż w przypadku dwóch omówionych powyżej usług, wyjaśnienie znaczenia dodatkowych parametrów, związanych przede wszystkim z usługą integrity znajduje się pod tabelą. 12

13 Typ odbiornika Usługa wiarygodności Tabl. 3. Parametry jakościowe usługi bezpieczeństwa życia Pokrycie Dokładność (95%) Usługa SoL Częst. nośne 3 częstotliwości (E5a+E5b, L1) Usługa integrity Korekcja jonosferyczna Tak Oparta o pomiar dwuczęstotliwościowy Poziom krytyczny H:4 m V:8 m Globalne Poziom nie-krytyczny H:220 m Próg alarmu H:12 m, V:20 m H:556 m Opóźnienie alarmu 6 s 10 s Ryzyko wiarygodn. 3,5x10-7 /150 s 10-7 /godz. Ciągłość 10-5 /15 s 10-4 /godz 10-8 /godz Certyfikacja Tak Osiągalność usługi wiarygodności 99,5% Osiągalność dokładności 99,8% Wiarygodność systemu (integrity), tj. zdolność dostarczania do użytkowników ostrzeżeń o niewłaściwym jego funkcjonowaniu, jest jednym z ważniejszych parametrów z punktu widzenia zastosowań morskich. Wymagania dotyczące wiarygodności obejmują: wartość progową błędu określania pozycji, której przekroczenie skutkuje wysłaniem alarmu do użytkownika ( próg alarmu ; ang. alert limit) oraz wartość czasu, po której wystąpi alarm ( opóźnienie alarmu ; ang. time to alarm). Ryzyko wiarygodności (integrity risk) jest to wartość prawdopodobieństwa, że w określonym okresie działania systemu, błąd obliczenia pozycji przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość ( próg alarmu ) i że użytkownik nie zostanie poinformowany o tym zdarzeniu w ciągu zdefiniowanego przedziału czasu ( opóźnienie alarmu ). Parametr ciągłość (continuity) określa zdolność systemu do zapewnienia żądanej usługi, w sposób nieprzerwany, w ciągu zdefiniowanego odcinka czasu. Odpowiada on ryzyku utraty dokładności albo wiarygodności w systemie GALILEO. Ponieważ mogą wystąpić przypadki, że przekroczone zastaną wymagania na wiarygodność, a mimo to system będzie mógł dalej określać pozycję w ramach specyficznych wymagań dotyczących dokładności, istnieją dwa składniki ryzyka utraty ciągłości. Pierwszy z nich wynika z przekroczenia określonych granic błędu ( progu alarmu ) dla danej operacji. Granice te w systemie GALILEO wynoszą 12 m w poziomie i 25 m w pionie. Wymagania morskie są łagodniejsze i określają wartość progu alarmu w poziomie przy 25 m, nie mają też swojego odpowiednika w pionie. Składnik drugi dotyczy zakłócenia funkcji nawigacyjnych spowodowanego niesprawnością systemu lub złą widocznością satelitów w miejscu lokalizacji użytkownika. 13

14 Pojęcie dostępność odnosi się do prawdopodobieństwa, że funkcje związane z określaniem pozycji i monitorowaniem wiarygodności są osiągalne i zapewniają wymaganą dokładność, wiarygodność i ciągłość. Parametr ten, w odniesieniu do funkcji określania pozycji, powinien wynosić co najmniej 99,8 % w przedziale czasu 3 godzin Usługa publiczna Usługa publiczna (Public Regulated Service PRS) jest ostatnią z usług należących do kategorii usług satelitarnych GALILEO. W założeniu ma ona być wykorzystywana przez administracje państwowe, służby zapewniające bezpieczeństwo, itp., nie będzie zaś dostępna powszechnie (tj. dla wszystkich użytkowników). W zastosowaniach, dla których usługa została pomyślana, oprócz wysokiej jakości określania pozycji, istotne jest również zapewnienie ciągłości i dostępności sygnału na możliwie wysokim poziomie, a także zabezpieczenie go przed szeregiem możliwych zagrożeń, takich jak: podsłuch, celowe zagłuszanie i zniekształcanie, preparowanie i rozgłaszanie nieprawdziwych informacji, itp. W wielu przypadkach tego typu wrogie działania mogą mieć istotne negatywne skutki dla bezpieczeństwa ludzi, bądź stabilności ekonomicznej na dużym obszarze. Usługa PRS stanowi odpowiedź na tego typu zagrożenia, gdyż oferuje poziom zabezpieczenia sygnału satelitarnego na poziomie dotychczas nieosiągalnym, a także przewyższającym pozostałe usługi satelitarne GALILEO (OS, CS, SoL). Aby to osiągnąć, dla potrzeb implementacji PRS wydzielono osobne pasma częstotliwości, które będą wykorzystywane jedynie przez tę usługę. W efekcie nawet jeśli któraś z usług dostępnych powszechnie (OS, CS 1, SoL) jest chwilowo niedostępna (wyłączona) na danym obszarze, to PRS może wciąż funkcjonować w sposób nieprzerwany. Sygnały PRS jako szerokopasmowe sygnały z rozproszonym widmem są w wysokim stopniu odporne na różnego rodzaju interferencje lub celowe próby zagłuszania. Jak wspomniano usługa będzie dostępna jedynie dla określonych służb UE, zaś dostęp będzie regulowany przy pomocy określonych algorytmów dostępowych (klucze, itp.). Algorytmy te, jak i dystrybucja specjalnych urządzeń odbiorczych będzie w gestii krajów członkowskich UE. Potencjalni odbiorcy usługi publicznej mogą być podzieleni na dwie kategorie: Odbiorcy na poziomie ogólnoeuropejskim: Globalne służby policyjne (Europol, Interpol), Służby związane z przestrzeganiem prawa (np. OLAF Europejskie Biuro Zwalczania Nadużyć Finansowych, EUROPOL), Służby szybkiego reagowania (Maritime Safety Agency, służby przeprowadzające akcje humanitarne ). Odbiorcy na poziomie krajów członkowskich UE Policje krajowe, Służby celne, Wywiad. 1 Usługa komercyjna jest dostępna za opłatą, co odróżnia ją od OS i SoL, jednak nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie tego, kto może wnieść taką opłatę. Z tego punktu widzenia CS jest więc także usługą dostępną powszechnie. W przypadku PRSu jedyna możliwość korzystania z usługi wynika z przynależności do określonej służby lub organizacji, w przeciwnym wypadku usługa jest niedostępna. 14

15 Parametry jakościowe usługi PRS zebrano w poniższej tab. 4. Oczywiście w tym wypadku usługa integrity jest zaimplementowana w skali globalnej. Typ odbiornika Usługa wiarygodności Tabl. 4. Parametry jakościowe usługi publicznej GALILEO Pokrycie Dokładność (95%) Ciągłość Usługa PRS Nośne 2 częstotliwości (E5a+E5b, L1) Usługa integrity Korekcja jonosferyczna Próg alarmu Opóźnienie alarmu Ryzyko wiarygodn. Dokładność wyznaczania czasu (timing accuracy) Tak Oparta o pomiar dwuczęstotliwościowy Globalne H:6.5 m V:12 m H:20 m, V:35 m 10 s 3,5x10-7 /150 s 10-5 /15 s 100 ns Dostępność 99,5% 2.2. Usługi wspomagane lokalnie Obecnie omówiona zostanie kolejna klasa usług przewidzianych w systemie GALILEO, tj. usługi wspomagane lokalnie (Locally assisted services). Wszystkie usługi satelitarne GALILEO (OS, CS, SoL, PRS) mogą być, w razie potrzeby, wspomagane przez segment lokalny systemu GALILEO, dzięki czemu będzie można uzyskać wyraźną poprawę jeśli chodzi o dokładność określania pozycji, wiarygodność i dostępność (w skali lokalnej). Jak wiadomo, segment lokalny grupuje wszystkie lokalne elementy systemu GALILEO, zaś długoterminowy plan budowy systemu przewiduje zaprojektowanie i stworzenie pewnej ilości tego typu elementów lokalnych, a następnie ich testowanie dla określenia potencjalnej poprawy jakości wynikającej z zastosowania usług wspomaganych lokalnie. Przewiduje się, że usługi tego typu będą funkcjonowały jako usługi regulowane i nieregulowane. W tym pierwszym przypadku chodzi o usługi, których jakość spełnia lub przewyższa wymagania stawiane usługom lokalnym i które w związku z tym mogą być objęte gwarancją ze strony GOC. Potencjalnymi odbiorcami tego typu usług mogą być osoby i organizacje funkcjonujące w środowiskach, w których standardy i wymagania jakościowe są ściśle określone, jak np. wszelkiego rodzaju transport. Łatwo więc zauważyć, że usługi regulowane mogą stanowić uzupełnienie dla usług bezpieczeństwa życia SoL. Z kolei, przez usługi nieregulowane rozumiemy wszelkie usługi wspierane segmentem lokalnym, uruchamiane przez niezależnych providerów, dla których nie ma określonych 15

16 ścisłych ram jakościowych ani żadnych innych wymagań i które realizowane są głównie dla celów komercyjnych. W momencie powstawania niniejszego opracowania w sytuacji gdy system GALILEO jeszcze nie funkcjonuje trudno przesądzać o ostatecznej postaci składników wchodzących w skład segmentu lokalnego, tym niemniej wstępnie zdefiniowano cztery podstawowe klasy funkcjonalne usług wspomaganych lokalnie: 1. Precyzyjne usługi nawigacyjne wspierane lokalnie (Local Precision Navigation Services) mają one w założeniu zapewniać precyzję określania pozycji lepszą, niż jeden metr. Ma być to realizowane dzięki lokalnym elementom GALILEO zapewniającym różnicową korekcję kodową. Z innych parametrów tych elementów należy wymienić zdolność zapewnienia wartości parametru opóźnienia alarmu (timeto-alarm) rzędu pojedynczej sekundy przy jednoczesnym zmniejszeniu progu alarmu, przy czym przewidywana wartość tego zmniejszenia jest obecnie analizowana 2. Wysoko-precyzyjne usługi nawigacyjne wspierane lokalnie (Local High-Precision Navigation Services) dzięki wykorzystaniu trzech nośnych (technika Three Carrier Ambiguity Resolution TCAR), określenie pozycji będzie możliwe z dokładnością nawet rzędu 10cm lub większą. Nie jest natomiast jeszcze znany wpływ tej techniki na parametry usługi integrity (próg alarmu i opóźnienie alarmu), nie wiadomo więc, czy uda się uzyskać lepsze rezultaty, niż w wypadku usług precyzyjnych (pkt.1). 3. Lokalnie wspomagane usługi nawigacyjne (Local Assisted Navigation Services) usługi te mają na celu zwiększyć dostępność sygnału satelitarnego (SIS signal in space) poprzez poprawienie wartości TTFF 2 oraz ułatwienie śledzenia satelitów, zwłaszcza w przypadku aplikacji, które mają być realizowane w trudnych środowiskach (kanion ulic, środowisko wewnątrzbudynkowe, itp.). 4. Usługi o lokalnie poprawionej dostępności (Local Augmented Availability Services) wykorzystują stacje lokalne, które nadają sygnały pseudosatelitarne (pseudolites), przez co zwiększają dostępność usług GALILEO na danym obszarze. Dodatkowo uzyskujemy polepszoną jakość, gdyż wspomniane sygnały pseudosatelitarne nie podlegają tym samym zakłóceniom, jak sygnały emitowane przez faktyczne satelity GALILEO. Zwiększenie dostępności jest szczególnie potrzebne w środowisku miejskim i w sytuacjach, takich jak np. wspomaganie lądowania samolotu (dostępność sygnału na wysokim poziomie jest wówczas niezbędna). Na zakończenie powyższego przeglądu usług GALILEO wspieranych lokalnie warto przedstawić zestawienie przewidywanych parametrów jakościowych oferowanych przez różnego rodzaju typy elementów lokalnych (tab. 5) 2 TTFF time to first fix czas od włączenia odbiornika do zlokalizowania przez niego co najmniej czterech satelitów i co za tym idzie wyznaczenia (fix) bieżącej pozycji. 16

17 Tabl. 5. Porównanie parametrów jakościowych usług oferowanych przez elementy lokalne Funkcja elementu lokalnego Parametr Transmisja danych służących do korekcji różnicowej Transmisja danych służących do korekcji różnicowej Wspomaganie użytkownika wewnątrz budynków Dokładność (95%) < 1 m <10 cm 50 cm (TBC) Opóźnienie alarmu TTA Do 1 sekundy TBD TBD Próg alarmu TBD TBD TBD Dostępność % % % TBD (to be determined), wartość nie została jeszcze wyznaczona, TBC (to be confirmed), wartość musi jeszcze zostać potwierdzona. Warto dodać, iż elementy lokalne systemu GALILEO będą umożliwiały realizację usług łączonych, gdyż niemal każdy z nich będzie dodatkowo współpracował z innymi systemami GNSS (GPS, GLONASS) i/lub z naziemnymi systemami określania pozycji (E-OTD Enhnaced Observed Time Difference). W sytuacji, gdy lokalna usługa GALILEO oferowana jest wraz z gwarancją, zaś jej realizacja następuje przy wykorzystaniu elementu lokalnego umożliwiającego usługi łączone, gwarancja dotyczyć będzie jedynie jakości oferowanej przez GALILEO Usługi EGNOS EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) stanowi swoistą nakładkę na system GPS, zapewniającą dane do korekcji różnicowej oraz integrity, dzięki czemu uzyskać można polepszenie jakości oferowanych usług. Z historycznego punktu widzenia EGNOS był pierwszym wkładem Europy w rozwój nawigacji satelitarnej i z tego punktu widzenia może być traktowany jako poprzednik systemu GALILEO. EGNOS dostarcza 3 rodzaje usług: Określanie pozycji: osiągane dzięki wykorzystaniu geostacjonarnych satelitów EGNOS, Korekcja różnicowa: dzięki czemu precyzja określania pozycji w oparciu o systemy GPS i GLONASS ulega poprawie, Usługa integrity: system ostrzegania w wypadku niepoprawnej pracy systemu (GPS, GLONASS). Przewiduje się w przyszłości także realizację usług łączonych wykorzystujących system GALILEO (usługi satelitarne: OS, CS, PRS, SoL) i EGNOS. Z tego punktu widzenia szczególnie ważna wydaje się opcja kombinacji usługi bezpieczeństwa życia z podsystemem EGNOS, jako że umożliwiałaby ona dodatkowe niezależne źródło informacji o wiarygodności (integrity) dla GPS-u (w przypadku, gdy praca odbywałaby się w trybie dwusystemowym) i zapewniałaby przez to bardzo potrzebną w przypadku usług SoL nadmiarowość, która miałaby zastosowanie w szczególności w momencie awarii. 17

18 2.4. Usługi mieszane Jedną z ważniejszych cech systemu GALILEO jest możliwość współpracy z innymi systemami. Sytuacja taka daje możliwość uruchomienia licznych usług mieszanych (Combined Services), które mogą wykorzystywać możliwości systemu GALILEO oraz systemu (systemów) z nim współpracujących. Wydzielenie i zdefiniowanie takich usług jest korzystne przynajmniej z kilku powodów: Mogą być spełnione potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, Możliwe jest ograniczenie pewnych słabości systemów satelitarnych, Dzięki zapewnieniu nadmiarowości możliwe jest istotne uodpornienie się na awarie, (funkcjonalność danej usługi zostaje zachowana, nawet gdy jeden z systemów ulega awarii), Rynek potencjalnych odbiorców usług GNSS może zostać poszerzony. Generalnie usługi mieszane podzielić można na dwie kategorie: usługi wynikające ze współpracy systemu GALILEO i innych systemów satelitarnych oraz usługi wynikające ze współpracy systemu GALILEO z systemami nie będącymi systemami GNSS Usługi wynikające ze współpracy GALILEO i innych systemów satelitarnych System GALILEO i inne systemy GNSS (GPS, GLONASS, SBAS, GBAS 3, itp.) współdzielą między sobą liczne cechy i funkcje umożliwiające wzajemną współpracę. Bez wątpienia rozważając możliwości współistnienia GALILEO z innymi systemami, właśnie współpraca z innymi systemami nawigacji satelitarnej wydaje się być najbardziej oczywistą i dogodną opcją. Korzyści z tego typu współpracy mogą być rozpatrywane na przynajmniej czterech poziomach. Dostępność: wykorzystanie przykładowo systemu GALILEO i systemów GPS oraz SBAS skutkować będzie zwiększeniem liczby satelitów do około 60. W typowym środowisku miejskim przekładałoby się to na zwiększenie dostępności czterech satelitów z 40% do 90%. Dokładność określania pozycji: w połączeniu ze znacznie zwiększoną dostępnością satelitów poprawia się ich geometria (konstelacje) i co za tym idzie poprawia się precyzja wyznaczania pozycji. Usługa wiarygodności (integrity): systemy SBAS zapewniają informacje o wiarygodności dla systemów GPS i GLONASS, co w połączeniu z faktem domyślnej realizacji usługi integrity w systemie GALILEO może mieć istotne znaczenie w przypadku realizacji usług typu bezpieczeństwa życia SoL. Nadmiarowość: realizacja usług przy wykorzystaniu współdziałających, jednak w istocie niezależnych systemów oznacza pełną nadmiarowość. Ma to duże znaczenie w przypadku usług krytycznych typu SoL, które często wymagają możliwości 3 SBAS Satellite Based Augmentation System, GBAS Ground Based Augmentation System 18

19 przełączenia na tryb zapasowy w przypadku awarii, bądź niepoprawnego działania któregoś z współdziałających systemów składowych. Dla przypadku współpracy systemów GALILEO (usługa otwarta OS) i GPS, przy założeniu 99%-owej dostępności sygnału satelitarnego wykonano badania symulacyjne dla określenia potencjalnych parametrów jakościowych uzyskiwanych dzięki takiej kooperacji (precyzja określania pozycji) [6]. Wyniki te przedstawiono w poniższej tab. 6. Tabl. 6. Porównanie jakości usług GALILEO przy współpracy z GPS-em Dokładność w poziomie [m] Dokładność w pionie [m] GALILEO OS (10 0 kąt maskowania), odbiornik jednoczęst. GALILEO OS + GPS (10 0 kąt maskowania), odbiornik jednoczęst. GALILEO OS (10 0 kąt maskowania), odbiornik dwuczęst. GALILEO OS + GPS (10 0 kąt maskowania), odbiornik dwuczęst. GALILEO OS (30 0 kąt maskowania), odbiornik jednoczęst. GALILEO OS + GPS (30 0 kąt maskowania), odbiornik dwuczęst Usługi wynikające ze współpracy systemu GALILEO z systemami nie będącymi systemami GNSS Oprócz typowych systemów nawigacji satelitarnej, jeśli chodzi o współpracę z GALILEO w grę wchodzą także inne systemy, m.in. nawigacyjne nie wykorzystujące technik satelitarnych (LORAN-C), telekomunikacyjne (GSM, UMTS) czy sieci sensorowe (INS). Takie podejście umożliwia częściowe przezwyciężenie pewnych słabości systemów satelitarnych, w tym ograniczonego poziomu sygnału lub niewielkich możliwości wykorzystania łącza satelitarnego dla potrzeb komunikacji. Korzyści wynikające z wykorzystania tego typu systemów jeśli chodzi o możliwości określania pozycji można przedstawić następująco: Systemy nawigacyjne nie wykorzystujące technik satelitarnych (np. LORAN-C): systemy takie oferują często sygnał o wyższym poziomie, dzięki czemu poprawia się jego dostępność w warunkach wewnątrzbudynkowych, a także odporność na zakłócanie (jamming). Systemy komórkowe (np. GSM): systemy te zapewniają uzupełnienie usługi określania pozycji oferowanej w systemach satelitarnych, dzięki technikom typu E- OTD (Observed Time Difference), TDOA (Time Difference of Arrival), itp. W trudnych warunkach możliwe jest wykorzystanie zarówno klasycznych informacji o pozycji przesyłanej przez satelity, jak i innych źródeł, np. wartości parametru OTD wyznaczanej przez stacje bazowe GSM, a następnie hybrydyzację tych dwóch metod w terminalu użytkownika, co skutkować może polepszeniem zarówno dostępności informacji o pozycji, jak i ogólnej jakości usługi określania pozycji. 19

20 Sieci sensorowe (np. INS): w przypadku zastosowania tego typu rozwiązań w odbiornikach zhybrydyzowanych, można je wykorzystać do przeciwdziałania skutkom chwilowych przerw w dostępności sygnału GALILEO. Systemy telekomunikacyjne (INMARSAT): systemy komunikacyjne są o tyle istotne z punktu widzenia naszych rozważań, że umożliwiają transmisję dodatkowych danych GNSS, wspomagających pozycjonowanie i wpływających na ogólną poprawę jakości. 20

21 3. Możliwości wykorzystania systemu GALILEO w aplikacjach morskich Aby konkretny system mógł być w sposób oficjalny zatwierdzony do wykorzystywania w szeroko rozumianych aplikacjach morskich, niezbędna jest zgodność takiego systemu z określonymi wymaganiami i specyfikacjami, w szczególności odnoszącymi się do oferowanej przez niego jakości, niezawodności, itp. Rzecz jasna powyższe zdanie jest prawdziwe także w przypadku innych zastosowań, taki jak lotnictwo, transport kolejowy, itp. Jeśli chodzi o segment morski, ciałem zajmującym się definiowaniem standardów regulujących możliwość wykorzystania usług w tym usług nawigacji morskiej jest Międzynarodowa Organizacja Morska, IMO. Podstawowy szkielet wymagań IMO odnośnie przyszłych usług radionawigacyjnych opartych na systemach satelitarnych tworzą dwie rezolucje IMO A.953(23) World-Wide Radionavigation System [7] i IMO A.915(22) Revised Maritime Policy and Requirements for a Future Global Navigation Satellite System (GNSS) [8]. Pierwsza z nich określa formalne wymagania i procedury warunkujące akceptację nowych systemów jako składowych WWRNS (World-Wide Radionavigation System), podczas gdy druga przedstawia wymagania dotyczące przyszłego rozwoju GNSS. Jak już wspomniano w rozdziale 2, zarówno system GPS jak i GLONASS zostały uznane za składowe WWRNS w roku Wymagania na odbiorniki statkowe GPS i GLONASS były opracowane przez IMO i następnie weryfikowane równolegle z wymaganiami na odbiorniki dla różnicowego GPS (dgps) i różnicowego GLONASS (dglonass). Intencją IMO jest również uznanie dwóch usług GALILEO, usługi otwartej (OS) i usługi bezpieczeństwa życia (SoL) jako składowych WWRNS. Przewiduje się, że procedury uznawania tych usług będą podobne jak w przypadku systemów GPS i GLONASS. Wymagania IMO, odnoszące się do przyszłego systemu GNSS, dotyczą również GALILEO, który ma być europejskim wkładem do tego systemu. Wymagania te można podzielić na ogólne, operacyjne, instytucjonalne i wymagania okresu przejściowego [8]. Poniżej przytoczone zastały ważniejsze punkty tych wymagań. a) Wymagania ogólne przyszłego systemu GNSS: System powinien w pierwszym rzędzie spełniać wymagania operacyjne użytkowników w zakresie ogólnej nawigacji włącznie z podchodzeniem do portów i żeglugą po wodach ograniczonych. System powinien mieć zdolność (operacyjną i instytucjonalną) spełniania dodatkowych wymagań, specyficznych dla danego obszaru, przy wykorzystaniu lokalnych systemów wspomagających. Powinna istnieć możliwość wykorzystywania operacyjnych i instytucjonalnych możliwości systemu przez nieograniczoną liczbę użytkowników na morzu, w powietrzu i na lądzie. System powinien charakteryzować się niezawodnością i niskim kosztem użytkowania. Podczas podziału i odzyskiwania kosztów powinno być stosowane zróżnicowanie pomiędzy użytkownikami morskimi, wykorzystującymi system dla celów związanych z bezpieczeństwem żeglugi i tymi, którzy będą z niego korzystać w celach komercyjnych. 21

22 b) Wymagania operacyjne przyszłego systemu GNSS: System powinien spełniać wymagania operacyjne użytkowników morskich w zakresie ogólnej nawigacji włącznie z podchodzeniem do portów i żeglugą po wodach ograniczonych. [8] System winien spełniać wymagania operacyjne użytkowników morskich w zakresie aplikacji związanych z pozycjonowaniem. [8] System powinien współpracować z systemami geodezyjnymi i systemami referencyjnymi kompatybilnymi z obecnie działającymi systemami nawigacji satelitarnej. [8] Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za parametry wyposażenia statkowego, które powinno spełniać standardy przyjęte przez IMO. Zalecany jest rozwój i stosowanie zintegrowanych odbiorników przystosowanych zarówno do przyszłego systemu GNSS jak i systemów naziemnych. Wyposażenie statkowe przyszłego systemu GNSS powinno dostarczać użytkownikowi informacji o pozycji, czasie, kursie i szybkości. Wyposażenie statkowe przyszłego systemu GNSS, włącznie z wymienionym powyżej zintegrowanym odbiornikiem, powinno posiadać interfejs transmisji danych umożliwiający współpracę z innymi urządzeniami statkowymi w celu dostarczania i/lub wykorzystywania informacji związanych z nawigacją i pozycjonowaniem, takich jak: ECDIS, AIS, GMDSS, monitorowaniem ruchu statków itp. Wszyscy użytkownicy powinni być w odpowiednim czasie informowani o degradacji parametrów sygnałów poszczególnych satelitów i/lub całej usługi poprzez dostarczanie informacji o wiarygodności (ang. integrity messages). c) Wymagania instytucjonalne przyszłego systemu GNSS: System powinien działać w ramach struktur instytucjonalnych i umów dotyczących kierowania nim przez międzynarodową organizację cywilną, reprezentującą w szczególności współpracujące rządy i użytkowników. Międzynarodowe organizacje cywilne powinny posiadać struktury instytucjonalne i umowy zezwalające na dostarczanie usług, monitoring i sterowanie systemem i/lub usługami w ramach wcześniej przyjętych ustaleń dotyczących minimalizacji kosztów. Wymagania te będą spełnione przy wykorzystaniu istniejącej (istniejących) organizacji lub poprzez ustanowienie nowej (nowych). Organizacja taka może być sama providerem i operatorem systemu, albo monitorować i kierować dostarczycielem usługi. IMO nie jest w stanie samodzielnie być providerem i operatorem GNSS; posiada jednak możliwość oceniania i rozpoznawania następujących aspektów GNSS: dostarczania usługi dla użytkowników morskich bez ograniczeń, oceny działania systemu pod kątem spełniania wymagań użytkowników morskich, stosowania międzynarodowo ustalonych zasad podziału i odzyskiwania kosztów, stosowania międzynarodowo ustalonych zasad dotyczących odpowiedzialności. 22

23 d) Wymagania okresu przejściowego System powinien być rozwijany równolegle z istniejącymi systemami nawigacji satelitarnej, może też w części lub w całości wywodzić się z takiego systemu. Regionalny system nawigacji satelitarnej, który jest w pełni sprawny, może być uznawany za komponent systemu WWRNS. Odbiorniki statkowe lub inne urządzenia dla przyszłego GNSS powinny, jeżeli to możliwe, być kompatybilne z podobnymi urządzeniami pracującymi w ramach obecnie działających systemów nawigacji satelitarnej. W ramach podkomitetu IMO do spraw bezpieczeństwa żeglugi (NAV) przeprowadzono analizę wartości podstawowych parametrów usługowych GALILEO pod kątem specyficznych wymagań morskich dla systemu GNSS [9] Do parametrów tych należą: dokładność określania pozycji (accuracy), wiarygodność (integrity), ciągłość funkcjonowania (continuity) i dostępność (availability). Istotę powyższych parametrów naszkicowano w rozdziale 2 niniejszej pracy. Tab. 7 zawiera zestawienie minimalnych wymagań użytkowników morskich (wg. IMO), w tab. 8 przedstawiono natomiast charakterystyki jakościowe usługi SoL GALILEO. Tab. 7 jest identyczna z tab. 3 zamieszczoną przy okazji omawiania usługi SoL; została ona umieszczona raz jeszcze dla ułatwienia szybkiego porównania wymagań IMO z zakładanymi parametrami jakościowymi usługi bezpieczeństwa życia. Wymagania IMO dotyczące dokładności określania pozycji, podobnie jak w systemie GALILEO, definiują błąd pomiaru pozycji przy 95 % poziomie ufności, co umożliwia bezpośrednie porównywanie wartości tego parametru. Porównywanie niektórych innych parametrów było trudne i wymagało przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy, opartej czasami na symulacji komputerowej. Dokumenty IMO potwierdzają jednak, że usługa GALILEO SoL, oparta na odbiorze dwuczęstotliwościowym powinna spełniać wszystkie wymagania IMO dotyczące nawigacji oceanicznej, przybrzeżnej, podczas podchodzenia do portów oraz żeglugi po akwenach zamkniętych [9]. Wymagające najwyższej precyzji operacje, takie jak manewrowanie w portach i bezpieczne cumowanie, będą wymagały wspomagania przez segment lokalny. 23

24 Tabl. 7. Minimalne wymagania użytkowników morskich dla nawigacji ogólnej Parametr Oceany Środowisko Podejścia Wody do portów przybrzeżne i akweny Porty zamknięte Parametry systemowe Parametry usługowe Dokładność określania pozycji H: 10 m H: 1 m Próg alarmu 25 m 2,5 m Opóźnienie alarmu Ryzyko wiarygodności 10 s 10-5 / 3 h Dostępność 99,8 % Ciągłość Nie wymagana 99,97 % Pokrycie Globalne Globalne Regionalne Lokalne Typ odbiornika Wiarygodność Tabl. 8. Charakterystyki jakościowe usługi SoL GALILEO Częstotliwości nośne Obliczanie wiarygodności Korekcja jonosferyczna Podwójne lub potrójne Tak, w oparciu o globalną usługę wiarygodności (integrity) GALILEO Oparta na pomiarach dwu-częstotliwościowych Warunki krytyczne Warunki nie krytyczne Dokładność (95%) H: 4 m, V: 8 m H: 220 m Próg alarmu H: 12 m, V: 20 m H: 556 m Opóźnienie alarmu 6 s 10 s Ryzyko wiarygodności 3,5x10-7 / 150 s 10-7 / godz. Ciągłość 10-5 / 15 s 10-4 /godz / godz. Osiągalność wiarygodności 99,5 % Osiągalność dokładności 99,8 % 24

25 W pracy [10] przedstawiono analizę możliwości wykorzystania systemów nawigacji satelitarnej na potrzeby aplikacji morskich. W pierwszej kolejności skupiono się na tradycyjnym systemie GPS (funkcjonującym samodzielnie, tj. bez żadnych dodatkowych systemów wspomagających). Jak pokazują badania, dokładność określania pozycji w tym systemie, przy 95%-owym poziomie ufności, kształtuje się na poziomie 13 m do 23 m, zatem GPS w takiej postaci nie spełnia minimalnego wymagania IMO, które jak wynika z tab. 6 wynosi 10 m. Na rys. 1 pokazano 95%-ową dokładność określania pozycji systemu GPS dla Europy. Rys. 1. Dokładność określania pozycji w systemie GPS dla Europy [10] (95%-owa wiarygodność) [10] Dużo lepsze rezultaty osiągane są w przypadku, gdy system GPS będzie wspomagany przez system radiopław IALA DGPS. W tym przypadku wymóg 10 m dokładności określania pozycji jest z zapasem spełniony dla większości wybrzeża w Europie, co pokazano na rys

26 Rys. 2. Dokładność określania pozycji w systemie GPS wspomaganym przez IALA DGPS (95%-owa wiarygodność) [10] Na kolejnym rysunku (rys. 3) zaprezentowano poziom dostępności i ciągłości sygnału GPS w przypadku wspomagania przez radiopławy IALA DGPS. Symulacje zostały wykonane przy założeniu, że wymagana dokładność w poziomie wynosi 10 m, zaś próg alarmu 25 m. Jak wyniku z rysunków dostępność sygnału przy takich wymaganiach jest zadowalająca na całym praktycznie obszarze Europy, jednak ciągłość jest wciąż na niskim poziomie. 26

27 Rys. 3. Dostępność (availability) i ciągłość (continuity) dla systemu GPS wspomaganego przez IALA DGPS [10] Podstawową przyczyną słabych wyników w odniesieniu do oferowanej przez system GPS ciągłości jest ograniczona liczba satelitów oraz ich konstelacja; wpływ na to ma także sama definicja ciągłości. Nie jest ona natomiast rezultatem ograniczonej infrastruktury DGPS. Obecnie przedstawione zostaną wyniki dla systemu GALILEO, z uwzględnieniem trybu jedno- i dwuczęstotliwościowego (rys. 4). W tym drugim przypadku dokładność określania pozycji na większości obszarów kształtuje się na poziomie 2 4 metrów, a zatem z zapasem spełnia morskie wymagania IMO, jednak w przypadku odbiorników jednoczęstotliwościowych normy te nie są spełnione. Rys. 4. Dokładność określania pozycji w systemie GALILEO dla przypadku odbiornika jedno- i dwuczęstotliwościowego [10] 27

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Praca nr 11300038 Warszawa, grudzień 2008 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE Wydział Nawigacyjny PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry Zakres Projektu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne

Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne Anna Bazylewicz Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne Wstęp Nawigacja satelitarna to rodzaj radionawigacji, w której do określenia współrzędnych uŝytkownika zarówno przemieszczającego się

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009 ADMINISTRACJA 1 2 SPRZĘT Rys. AB dobry interes Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania technologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóźnieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS.

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie

Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Koncepcja standardów komunikacji elektronicznej dla systemów telematycznych w transporcie Praca nr 11300059 Warszawa, grudzień 2009 Koncepcja standardów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (przedstawiona przez Komisję) PL PL ZIELONA KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Praca nr 08300027

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POZYCJONOWANIA DGPS I RTK DLA NOWO WYBUDOWANEGO TERMINALU GAZOWEGO LNG W ŚWINOUJŚCIU

SYSTEM POZYCJONOWANIA DGPS I RTK DLA NOWO WYBUDOWANEGO TERMINALU GAZOWEGO LNG W ŚWINOUJŚCIU ELEKTRYKA 2011 Zeszyt 3 (219) Rok LVII Henryk ŚNIEGOCKI Katedra Nawigacji, Akademia Morska w Gdyni SYSTEM POZYCJONOWANIA DGPS I RTK DLA NOWO WYBUDOWANEGO TERMINALU GAZOWEGO LNG W ŚWINOUJŚCIU Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian praca dyplomowa magisterska Promotor: Dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Zbigniew Tokarczyk nr albumu 110469 Łódź, luty 2009 r. 1 Spis treści 1.Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego

Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego Praca nr 08300038 Gdańsk, grudzień 2008

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM V WYKORZYSTANIE ZAKRESU RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM V WYKORZYSTANIE ZAKRESU RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego MIĘDZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM V WYKORZYSTANIE ZAKRESU RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/NASK/A.4

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo