Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

2 Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Faks: Prawa autorskie do instrukcji obsługi Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi posiada Interroll Engineering GmbH. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać, używać w celach komercyjnych lub przekazywać osobom trzecim w całości lub we fragmentach bez uzyskania wyraźnej zgody.

3 Spis treści Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Pozostałe symbole Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowani pracownicy Zagrożenia Interfejsy/ złącza z innymi urządzeniami Tryby pracy Informacja o wyrobie Komponenty Opis produktu Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Identyfikacja produktu Dane techniczne Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 ze sterownikiem DriveControl Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC110 ze sterownikiem DriveControl HC-EC Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx Wtyczka silnikowa Wymiary osi silnika Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Stożkowe rolki napędowe RollerDrive Hamulec postojowy dla rolki napędowej RollerDrive EC Transport i składowanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych Bezpieczeństwo prac elektroinstalacyjnych Montaż urządzenia RollerDrive Narzędzie montażowe Wspornik dynamometryczny Instalacja elektryczna Rozruch i eksploatacja Rozruch Eksploatacja Postępowanie w razie wypadku lub awarii Serwisowanie i czyszczenie Ostrzeżenia przy pracach serwisowych i czyszczeniu Serwisowanie Czyszczenie Pomoc w przypadku zakłóceń Diagnoza usterek Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Wyłączenie z eksploatacji Utylizacja Załącznik Wyposażenie Deklaracja o wbudowaniu

4 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Rolki napędowe RollerDrives EC100 oraz EC110 są w instrukcji nazywane RollerDrive EC1xx. Treść niniejszej instrukcji obsługi Ważność niniejszej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część wyrobu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne instrukcje i informacje dotyczące poszczególnych faz eksploatacji urządzenia RollerDrive EC1xx: Transport, montaż i uruchomienie Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu błędów i usterek, utylizacja Wyposażenie Instrukcja eksploatacji opisuje urządzenie RollerDrive EC1xx w stanie aktualnym na dzień dostawy z firmy Interroll. W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji eksploatacji, obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna. W celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji oraz wypełnienia warunków koniecznych do wysunięcia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia RollerDrive EC1xx i przestrzegać zawartych w niej zasad. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia RollerDrive EC1xx. Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi urządzenia RollerDrive EC1xx. Firma Interroll nie przejmuje odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody i awarie wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Informacje ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi urządzenia RollerDrive EC1xx. Istotne informacje ostrzegawcze znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo patrz "Bezpieczeństwo", strona 4 oraz na początku każdego innego rozdziału. Instrukcje ostrzegawcze sklasyfikowano według trzech stopni intensywności zagrożenia. Można je rozpoznać po następujących określeniach ostrzegawczych: Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Przestroga Słowo kluczowe Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Przestroga Znaczenie ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym w przypadku zignorowania. ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym w przypadku zignorowania. ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem lekkim w przypadku zignorowania. 2

5 Informacje na temat niniejszego dokumentu Syntaktyka informacji ostrzegawczej NIEBEZPIECZEŃSTWO Pozostałe symbole Tutaj znajduje się istota i źródło zagrożenia Tutaj opisane są możliwe skutki w przypadku zignorowania ostrzeżenia Tutaj opisane są środki, które pozwalają zapobiec niebezpieczeństwu. NOTYFIKACJA Znak ten wskazuje na ryzyko powstania szkód materialnych. Tutaj opisane są środki, które pozwalają zapobiec powstaniu szkód materialnych. Ważne Znak ten oznacza wskazówkę dotyczącą. Wskazówka Znak ten wskazuje na ważne i użyteczne informacje. Znak ten jest nakazem wykonania konkretnej czynności lub postępowania. 3

6 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa Urządzenie RollerDrive EC1xx skonstruowano zgodnie z aktualnym stanem technologicznym i dostarczany jest w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia: zagrożenie zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich ryzyko uszkodzenia urządzenia RollerDrive i powstania innych szkód materialnych. Ważne Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną wypadków śmiertelnych! Prosimy o uważne zapoznanie się wytycznymi BHP zawartymi w niniejszej instrukcji eksploatacji, zanim jeszcze rozpoczną Państwo użytkowanie urządzenia RollerDrive i ich przestrzeganie. Praca przy urządzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom. Podczas eksploatacji urządzenia RollerDrive prosimy o stałe przechowywanie niniejszej instrukcji w miejscu pracy tak, aby dostęp do niej był bezproblemowy. Prosimy przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika. Ewentualne dalsze pytania powstałe po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do serwisu firmy Interroll. Listę Regionalnych Punktów Kontaktowych znaleźć można na ostatniej stronie. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie RollerDrive EC1xx należy używać tylko w celach przemysłowych oraz zbliżonych i nadaje się tylko do transportowania towarów i materiałów takich jak części, kartony czy skrzynie. Urządzenie to należy wbudować i zintegrować z zespołem transportera lub z instalacją transportującą. Wszelkie inne rodzaje użytkowania elektrobębna traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. Niedozwolone jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych obniżających bezpieczeństwo pracy. RollerDrive EC1xx wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Urządzenie RollerDrive EC1xx nie nadaje się do transportu osób, materiałów sypkich i drobnych części. Rolka napędowa RollerDrive nie został przewidziany na obciążenia udarowe. Wszelkie użytkowanie urządzenia RollerDrive EC1xx będącego odstępstwem od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy Interroll. 4

7 Bezpieczeństwo Wykwalifikowani pracownicy Wykwalifikowani pracownicy to osoby zdolne do zapoznania się z instrukcją obsługi i do zrozumienia jej oraz do prawidłowego wykonania prac z uwzględnieniem przepisów danego kraju. Praca przy urządzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom, przy uwzględnieniu następujących wytycznych: odpowiednie instrukcje i rysunki, wytyczne BHP zawarte w instrukcji eksploatacji, przepisy i ustalenia odnoszące się tej konkretnej instalacji, krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne BHP i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Zagrożenia Ważne Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących zachodzić w związku z eksploatacją urządzenia RollerDrive EC1xx. Wypadki z udziałem ludzi Prąd elektryczny Elementy obrotowe Otoczenie pracy Zakłócenia eksploatacji Konserwacja Niespodziewane uruchomienie Prace serwisowo-naprawcze przy urządzeniu wolno jest prowadzić wyłącznie wykwalifikowanym i autoryzowanym pracownikom, przy zachowaniu wszelkich przepisów. Przed włączeniem rolki napędowej RollerDrive należy upewnić się, czy w pobliżu transportera nie znajdują sie osoby postronne. Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu. Zabezpieczyć rolkę RollerDrive przed włączeniem przez osoby niepowołane. Trzymać z dala palce i włosy od ruchomych elementów urządzenia. W przypadku długich włosów należy zakładać siateczkę na włosy. Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała. Nie wolno nosić biżuterii, np. łańcuszków czy bransoletek. Nosić obuwie ochronne. Nie stosować RollerDrive w strefach zagrożonych eksplozją. Ze strefy roboczej należy usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty. Nosić obuwie ochronne. Ustalić sposób nakładania transportowanych przedmiotów i przeprowadzać nadzór. Regularnie sprawdzać RollerDrive pod kątem widocznych szkód. W przypadku tworzenia się dymu lub niespotykanych zapachów albo przy blokującym się i niszczonym transportowanym towarze, należy natychmiast wyłączyć rolkę napędową RollerDrive i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny awarii. Nie wchodzić na RollerDrive podczas jego pracy. Ponieważ w grę wchodzi wyrób praktycznie bezobsługowy, wystarczy sprawdzać RollerDrive pod względem widocznych uszkodzeń, niespotykanych odgłosów i prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek. Nie otwierać RollerDrive. Zapewnić, aby RollerDrive nie został niespodziewanie uruchomiony, w szczególności podczas montażu, prac serwisowych i w przypadku awarii. 5

8 Bezpieczeństwo Interfejsy/ złącza z innymi urządzeniami Podczas włączania urządzenia RollerDrive do instalacji transportowej, mogą powstać strefy niebezpieczne. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je podczas ustawiania i uruchamiania całej instalacji transportera. Po zintegrowaniu urządzenia RollerDrive do instalacji transportera, należy dokonać analizy, czy nie powstały jakieś nowe strefy niebezpieczne. Tryby pracy Zwykły tryb pracy Specjalny tryb pracy Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego w formie pojedynczego przenośnika lub w formie przenośnika zespolonego z całym układem. Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego trybu zwykłego. Rodzaj specjalnego rodzaju pracy Objaśnienie Uwagi Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i - prawidłowe składowanie Montaż/ rozruch Ustawienie u klienta końcowego i Po odłączeniu od prądu przeprowadzenie biegu testowego Czyszczenie Czyszczenie od zewnątrz Po odłączeniu od prądu Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu Rozpoznawanie przyczyn awarii Diagnoza usterek w przypadku Po odłączeniu od prądu wystąpienia zakłócenia Usuwanie awarii Usuwanie awarii Po odłączeniu od prądu Wyłączenie z eksploatacji Demontaż z przenośnika Po odłączeniu od prądu Utylizacja Utylizacja RollerDrive i opakowania - 6

9 Informacja o wyrobie Komponenty 1 Wtyczka silnikowa z kablem 2 Oś silnika 3 Gniazdo łożyska po stronie napędowej 4 Silnik 5 Oś po stronie nienapędowej 6 Gniazdo łożyska po stronie nienapędowej 7 Rura 8 Sprzęgło rurowe 9 Przekładnia Opis produktu RollerDrive EC1xx posiada uszczelnienia według wymogów rodzaju ochrony IP54. Celem prawidłowej eksploatacji rolki RollerDrive EC1xx niezbędny jest sterownik DriveControl (patrz "Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx", strona 11). 7

10 Informacja o wyrobie Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Informacje zawarte na tabliczce znamionowej rolki napędowej RollerDrive służą do identyfikacji urządzenia RollerDrive. Jest to niezbędne, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji RollerDrive. 6 G a INTERROLL 03/10 9:1 11 W 24 VDC 0,04 0,90 m/s BT Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Tabliczka znamionowa 1 Producent 2 Data produkcji 3 Przełożenie przekładni 4 Moc 5 Napięcie znamionowe 6 Zakres prędkości 7 Typ rolki napędowej RollerDrive 8 Numer serii Identyfikacja produktu Celem identyfikacji rolki napędowej RollerDrive konieczne są następujące dane. Parametry swego RollerDrive można nanieść do ostatniej kolumny. Informacja Możliwa wartość Własna wartość Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Średnica rury Materiał rury Długość rolki Przejazd rolki Oś strony nienapędowej Typ silnika Przełożenie przekładni Numer serii 50 mm lub 1,9 cala Galwanicznie ocynkowana, galwanizowana, aluminiowa lub ze stali szlachetnej (z lub bez elementów nasadowych) EL/BF Rodzaj przejazdu Oś sprężynowa lub trzpień z gwintem wewnętrznym (patrz "Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej", strona 13) 8

11 Informacja o wyrobie Dane techniczne RollerDrive EC100 EC110 Napięcie znamionowe 24 VDC 24 VDC Zakres napięciowy 22 do 28 VDC 22 do 28 VDC Prąd biegu jałowego 0,6 A 0,6 A Maksymalny prąd długotrwały 1,8 A 2,5 A Maksymalny prąd rozruchu 4,1 A 4,1 A Moc mechaniczna 18 W 31 W Sprawność systemowa (napęd) 42% 52% Maksymalna wyższa harmoniczna 5% 5% zasilania w napięcie Poziom szumów (w stanie 55 db(a) 55 db(a) zamontowanym) Klasa ochrony IP54 IP54 Temperatura otoczenia podczas 0 C do 40 C (32 F do 104 F) eksploatacji Temperatura otoczenia w czasie -20 C do 75 C (-4 F do 167 F) transportu i magazynowania Zmiany temperatury maks. 1 K/min; 3 h; 2 cykle według IEC Wilgotność powietrza Maks. 90%, bez tworzenia rosy Wysokość ustawienia p.p.m. maks m (maks stóp) Wskazówka Moc mechaniczna, parametry mocy i charakterystyki dla temperatur od 20 C (68 F). 9

12 Informacja o wyrobie Przełożenie przekładni Znamionowy moment obrotowy (1,8 A) 12:1 0,37 Nm (3,3 cal - funt) 16:1 0,48 Nm (4,2 cal - funt) 24:1 0,75 Nm (6,6 cal - funt) 36:1 1,17 Nm (10,4 cal - funt) 48:1 1,24 Nm (11,0 cal - funt) 64:1 1,82 Nm (16,1 cal - funt) 96:1 3,00 Nm (26,6 cal - funt) Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 ze sterownikiem DriveControl Rozruchowy moment obrotowy ze sterownikiem DriveControl DC-EC100 (4,1 A) 1,0 Nm (8,9 cal - funt) 1,5 Nm (13,3 cal - funt) 2,2 Nm (19,5 cal - funt) 3,0 Nm (26,6 cal - funt) 4,0 Nm (35,4 cal - funt) 5,2 Nm (46,0 cal - funt) Rozruchowy moment obrotowy ze sterownikiem DriveControl HC-EC100 (4,1 A) 1) 1,4 Nm (12 cal - funt) 1,8 Nm (16 cal - funt) 2,8 Nm (25 cal - funt) 3,8 Nm (34 cal - funt) 5Nm (44 cal - funt) 6,1 Nm (54 cal - funt) Prędkość maksymalna 1,32 m/s (260 stóp na min.) 1,03 m/s (202 stóp na min.) 0,69 m/s (135 stóp na min.) 0,44 m/s (88 stóp na min.) 0,35 m/s (68 stóp na min.) 0,25 m/s (50 stóp na min.) 9,8 Nm (86,7 cal - funt) 11,3 Nm (100 cal - funt) 0,17 m/s (34 stóp na min.) 1) Wariant HC-EC100 umożliwia zwiększony moment rozruchowy. Moment obrotowy podobny jaj w przypadku DC- EC100. Maksymalne obciążenie statyczne na każdą rolkę nie większe niż 40 kg (88 funtów). Przełożenie przekładni Znamionowy moment obrotowy (2,5 A) 4:1 0,34 Nm (3 cal - funt) 9:1 0,75 Nm (6,6 cal - funt) 12:1 1,0 Nm (8,8 cal - funt) 16:1 1,5 Nm (13 cal - funt) 24:1 2,2 Nm (19,5 cal - funt) 36:1 3,0 Nm (26,5 cal - funt) 48:1 3,4 Nm (30 cal - funt) 64:1 4,25 Nm (37,6 cal - funt) Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC110 ze sterownikiem DriveControl HC-EC110 Moment rozruchowy (4,1 A) 1,2 Nm (11 cal - funt) 2,6 Nm (23 cal - funt) 3,5 Nm (31 cal - funt) 4,2 Nm (37 cal - funt) 5,8 Nm (51 cal - funt) 9,2 Nm (81 cal - funt) 11,5 Nm (102 cal - funt) Prędkość maksymalna 2,41 m/s (475 stóp na min.) 1,07 m/s (211 stóp na min.) 0,8 m/s (158 stóp na min.) 0,6 m/s (119 stóp na min.) 0,4 m/s (79 stóp na min.) 0,27 m/s (53 stóp na min.) 0,2 m/s (40 stóp na min.) 13,2 Nm 0,15 m/s (117 cal - funt) (30 stóp na min.) 1) maksymalne obciążenie statyczne na każdą rolkę nie większe niż 40 kg (88 funtów). Dane odnoszą się do eksploatacji w trybie ciągłym poniżej obciążeń maksymalnych (tryb pracy S1). 10

13 Informacja o wyrobie Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx Interroll zaleca stosowanie urządzenia RollerDrive EC1xx razem z przynależnym sterownikiem Interroll DriveControl. Rolka napędowa RollerDrive Przynależny sterownik DriveControl Opis EC100 DC-EC100 Karta sterowania silnikiem bez funkcji ZPA HC-EC100 Możliwe jest osobne ZPA i sterowanie silnikiem w urządzeniu EC110 HC-EC110 Możliwe jest osobne ZPA i sterowanie silnikiem w urządzeniu Wskazówka Dokładniejsze informacje na temat rolki napędowej DriveControl znajdują się w odpowiedniej instrukcji eksploatacji i katalogach lub publikacjach pod Wtyczka silnikowa Wtyczka silnikowa dla urządzenia RollerDrive EC1xx wyprodukowana została przez AMP i składa się z samej wtyczki (nr części AMP ) oraz trzpienia przyłączeniowego (nr części AMP ). W przypadku zerwania kabla, można dokonać naprawy i osadzić wtyczkę za pomocą narzędzi zaciskowych, które dostępne są w AMP (nr części ). Oznakowanie barwne przewodów silnikowych Kolor Przewód Opis Czarny Faza C Przewód silnikowy z AWG 22 Biały Faza B (0,32 mm 2 ) Czerwony Faza A Żółty S3 (C) Przewód czujnika efektu Halla z Pomarańczow S2 (B) AWG 26 (0,13 mm 2 ) dla EC100 y AWG 22 (0,32 mm 2 ) dla EC110 Brązowy S1 (A) Niebieski 4,5 do 20 VDC Zielony Masa 11

14 Informacja o wyrobie Konfiguracja standardowa Wymiary osi silnika Konfiguracja sześciokąta EC110 IP66 25 mm (0,98 cala) 19 mm (0,75 cala) 840 mm (0,79 cala) 11 mm (0,43 cala) sześciokąt 6 mm (0,24 cala) 12

15 Informacja o wyrobie Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Prosty 11 mm (0,44 cala) sześciokąt, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) Głowica dla paska okrągłego Głowica PolyVee Głowica dla paska zębatego Łańcuch Poly-Chain GT; 8 mm podział zęba; 18 zębów Głowica z kołem łańcuchowym 11 mm oś sześciokątna (0,44 cala); 3/8 cala podział zęba; 20 zębów BF/EL = między ramami / długość montażowa 13

16 Informacja o wyrobie Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Trzpień osiowy z gwintem wewnętrznym M8, łożyskowanie pojedyncze Oś sprężysta, sześciokątna, łożyskowanie podwójne Wskazówka Możliwe są inne pozycjonowania rowków na rurze. Stożkowe rolki napędowe RollerDrive Dla stożkowych rolek napędowych RollerDrive,należy zapewnić po stronie silnika kompensację kąta 1,8, celem uniknięcia wytwarzania naprężeń zginających w RollerDrive. 14

17 Informacja o wyrobie Hamulec postojowy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 Rolka napędowa RollerDrive EC100 dostępna jest również w wersji z mechanicznym hamulcem postojowym. Figuruje wtedy pod nazwą RollerDrive EC100B i przeznaczona jest do zastosowania w pochyłych przenośnikach taśmowych. Hamulec zapobiega osuwaniu się nosiwa w przypadku nagłego zaniku lub awaryjnej przerwy w dostawie prądu, nie jest jednak przeznaczony do opóźniania transportu nosiwa podczas eksploatacji przenośnika. 1 Przewody hamulcowe 2 Wtyczka silnikowa Przewody hamulcowe powinny zostać podłączone w następujący sposób: zielony przewód z czerwonymi paskami: 24 VDC zielony przewód z niebieskimi paskami: Masa Hamulec postojowy nie ulega polarności elektrycznej, w związku z tym może być podłączony bipolarnie. W celu lepszej kontroli zaleca się powyższy sposób podłączenia. Dane techniczne Napięcie znamionowe Zakres napięcia Napięcie blokujące hamulec Napięcie zwalniające hamulec Zużycie prądu Opór wewnętrzny Przewody 24 VDC 0 do 28 VDC maks. 6,0 VDC min. 12,2 VDC 0,167 A 144 Ω AWG 22 Teflon Przełożenie przekładni Statyczny moment utyku / moment obrotowy 24:1 8,4 Nm (74,3 cal-funt) 36:1 12,6 Nm (111,5 cal-funt) 48:1 16,8 Nm (148,7 cal-funt) 64:1 22,4 Nm (198,2 cal-funt) 96:1 1 33,6 Nm (297,4 cal-funt) Wskazówka Rolki napędowe typu RollerDrive EC100 (12:1) i RollerDrive EC100 (16:1) nie są dostępne w wersji z hamulcem postojowym. 15

18 Transport i składowanie Transport Każdy RollerDriver posiada na swych końcach kołpaki zabezpieczające. Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Przed transportem, należy sprawdzić, czy urządzenia RollerDrive są prawidłowo zamocowane. Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. Każde urządzenie RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy. W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do wysunięcia roszczeń. Urządzeń RollerDrive nie przenosić między ciepłymi zimnymi pomieszczeniami. Może to prowadzić do wytwarzania się kondensatu pary wodnej. Składowanie PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Należy przestrzegać następujących przepisów. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Na stosie wolno ułożyć maksymalnie cztery kartony. Każde urządzenie RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. 16

19 Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych PRZESTROGA Elementy obrotowe Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców Nie wkładać palców między rolki transportowe RollerDrive i pasy, pasy wielonapędowe i łańcuchy rolek. Założyć urządzenia ochronne (np. osłony ochronne), celem uniknięcia wsadzenia palca w pasy, pasy wielonapędowe lub łańcuchy rolek. Umieścić na przenośniku odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą. NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych, które mogą doprowadzić do awarii lub skrócenia żywotności urządzenia RollerDrive Należy przestrzegać następujących przepisów. Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę RollerDrive oraz używać wyłącznie z przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych. Każde urządzenie RollerDrive przed zamontowaniem, należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. Celem uniknięcia uszkodzeń połączeń wewnętrznych nie należy chwytać i nie zabezpieczać RollerDrive za kabel silnikowy. Rolki napędowej RollerDrive nie należy wkładać do ramy transportowej na siłę. Urządzenie powinno dać się wprowadzić swobodnie w otwory ramy transportera. Należy mieć na uwadze prawidłowy moment obrotowy dokręcania sześciokąta RollerDrive, co pozwoli na uniknięcie obrócenia się ośki w ramie transportera i ukręcenia kabla (patrz "Zabezpieczenie rolki napędowej RollerDrive w ramie transportera", strona 21). Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania. 17

20 Montaż i instalacja Bezpieczeństwo prac elektroinstalacyjnych NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych polegających na uszkodzeniu silnika i/lub kabli rolki napędowej RollerDriver Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Prace elektroinstalacyjne należy powierzać tylko upoważnionym, przeszkolonym w tym zakresie osobom. Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowywaniem urządzenia RollerDrive należy je odłączyć z napięcia. Urządzenia RollerDrve, względnie DriveControll nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, gdyż prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzeń. Wtyczki silnikowej nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. Przy zginaniu kabla i przy gwałtownym przekładaniu tarczy przepustowej przez kabel, może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może prowadzić do awarii rolki napędowej RollerDrive. Zapewnić prawidłowe uziemienie RollerDrive, sterownika DriveControl oraz źródła zasilania 24 VDC przez ramę transportera lub konstrukcję wsporczą, w której RollerDrive i DriveControl zostały zainstalowane. Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków elektrostatycznych, co może skutkować zakłóceniami, przedwczesną awarią silnika lub sterownika Drive Control. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania siłą rozciągających lub ściskających. (Promień gięcia powinien wynosić co najmniej pięciokrotność średnicy kabla.) Rolki napędowej RollerDrive nie należy obracać ręcznie, gdyż powoduje do generowanie napięcia, co może doprowadzić do uszkodzenia sterownika Drive Control. 18

21 Montaż i instalacja Montaż urządzenia RollerDrive Wprowadzenie osi silnika Usunąć tuleję ochronną z rolki napędowej RollerDrive. Wskazówka Odciąć ostrożnie opaskę kablową z kabla. Uważać, aby nie naciąć żadnych kabli i tulejek kablowych. Wskazówka Celem przeprowadzenia wtyczki silnikowej przez otwór, należy kabel silnikowy ustawić jak niżej. Wsunąć pierwszą tarczkę zabezpieczającą na oś silnika. Wprowadzić kabel przez otwór sześciokątny 11 mm (0,44 cala) do ramy transportera i wprowadzić tam również oś silnika. NOTYFIKACJA Uszkodzenia części wewnętrznych RollerDrive spowodowanych przez niewłaściwe obchodzenie się Nie zakładać jeszcze podkładek zabezpieczających. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania siłą rozciągających lub ściskających. Założyć napędowy pas okrągły 4 mm. maksymalnie 5 mm (3/16 cala) lub pas RollerDrive (o ile stosowany) na nienapędowy koniec rolki RollerDrive. 19

22 Montaż i instalacja Wprowadzenie osi nienapędowej Sposób wprowadzania nienapędowej osi do ramy transportera zależy od rodzaju tej osi. Najłatwiejsze jest mocowanie osi sprężynowej. Wprowadzanie sprężynowej osi sześciokątnej Wcisnąć do wewnątrz oś sprężynową i wypozycjonować ją odpowiednio do otworu w ramie. Puścić swobodnie sprężynową oś sześciokątną, aby wskoczyła do otwory ramy transportera. Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnętrznym FTM8 Nasadzić podkładką sprężystą na śrubę M8x20. Wypozycjonować rolkę napędową RollerDrive w ramie transportera i wprowadzić śrubę M8 z podkładką sprężystą do osi. Kluczem płaskim zabezpieczyć trzpień osi przed obrotem (w zależności od wersji wykonania trzpienia osi, stosować klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz "Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku", strona 14). Dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm (177 cal-funt), aż podkładka sprężysta zostanie w pełni ściśnięta. 20

23 Montaż i instalacja Zabezpieczenie rolki napędowej RollerDrive w ramie transportera Na osi znajduje się przy rurce nakrętka i podkładka zabezpieczająca. Ta nakrętka wewnętrzna została uprzednio zamontowana i zabezpieczona w prawidłowej pozycji. Wskazówka Nie okręcić nakrętki wewnętrznej i podkładki zabezpieczającej. Przy użyciu klucza płaskiego AF 19 mm zabezpieczyć nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. W przypadku konfiguracji IP66, należy zastosować klucz płaski AF 36 mm. Drugą tarczkę zabezpieczającą i nakrętkę sześciokątną przełożyć przez kabel silnikowy i przykręcić do gwintu osi silnika. Upewnić się, aby tarczki zabezpieczające znajdowały się po obu stronach profilu. Tą zewnętrzną nakrętkę dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 35 Nm (308 cal-funt) i zabezpieczyć przy tym nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. Wskazówka Celem uniknięcia narażenia stożkowej rolki napędowej RollerDrive na siły gnące, należy zastosować kompensację kątową na końcu silnika. Narzędzie montażowe Do montażu pasów wielonapędowych można stosować narzędzie specjalistyczne przedstawione na poniższej ilustracji. Wsadzić narzędzie montażowe między dwie rolki, celem zmniejszenia odległości między sąsiednimi rolkami. Wskazówka Wymiary narzędzia montażowego zależą od rozstawu rolek i od średnicy rur rolek. 21

24 Montaż i instalacja Wspornik dynamometryczny Podczas stosowania bezgwintowej osi sześciokątnej po stronie silnika należy stosować następujące momenty obrotowe. Wymiary króćców dynamometrycznych walka (wersja płaska u góry) Przegląd elementów króćców dynamometrycznych wałka Montaż króćca dynamometrycznego wałka Nr Opis Ilość 1 Wspornik dynamometryczny 1 2 Szablon 1 3 1/8" Klucz inbusowy 1 4 Śruba półokrągła 1 5 Śruba z łbem sześciokątnym z blokadą 2 6 Nakrętka sześciokątna uzębiona 2 Zapewnić, aby karta sterująca silnika została podłączona w stanie bezprądowym i została zabezpieczona przez niespodziewanym uruchomieniem. Jeśli została podłączona, wtedy należy odłączyć przewody silnikowe od karty sterującej silnikiem. Przełożyć szablon przez przewody silnikowe i założyć na oś sześciokątną. Za pomocą szablonu zaznaczyć środki otworów mocujących. Usunąć szablon z osi sześciokątnej i przewodów silnikowych. Wywiercić dwa otwory montażowe ø 7 mm (0,275 cala) w zaznaczonych miejscach i usunąć zadzior z drugiej strony. Przełożyć króciec dynamometryczny wałka spłaszczoną stroną w kierunku ramy transportera i nasadzić na oś sześciokątną. Włożyć dwie śruby z łbem sześciokątnym i blokadą w dolne otwory króćca dynamometrycznego i dokręcić uzębioną nakrętkę sześciokątną. 22

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB Palfinger Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB PALFINGER Standard 07-500.99-04.10-09 24.01.2014 Numer artykułu: 2034819 A 21641 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo