Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

2 Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Faks: Prawa autorskie do instrukcji obsługi Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi posiada Interroll Engineering GmbH. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać, używać w celach komercyjnych lub przekazywać osobom trzecim w całości lub we fragmentach bez uzyskania wyraźnej zgody.

3 Spis treści Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Pozostałe symbole Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowani pracownicy Zagrożenia Interfejsy/ złącza z innymi urządzeniami Tryby pracy Informacja o wyrobie Komponenty Opis produktu Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Identyfikacja produktu Dane techniczne Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 ze sterownikiem DriveControl Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC110 ze sterownikiem DriveControl HC-EC Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx Wtyczka silnikowa Wymiary osi silnika Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Stożkowe rolki napędowe RollerDrive Hamulec postojowy dla rolki napędowej RollerDrive EC Transport i składowanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych Bezpieczeństwo prac elektroinstalacyjnych Montaż urządzenia RollerDrive Narzędzie montażowe Wspornik dynamometryczny Instalacja elektryczna Rozruch i eksploatacja Rozruch Eksploatacja Postępowanie w razie wypadku lub awarii Serwisowanie i czyszczenie Ostrzeżenia przy pracach serwisowych i czyszczeniu Serwisowanie Czyszczenie Pomoc w przypadku zakłóceń Diagnoza usterek Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Wyłączenie z eksploatacji Utylizacja Załącznik Wyposażenie Deklaracja o wbudowaniu

4 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Rolki napędowe RollerDrives EC100 oraz EC110 są w instrukcji nazywane RollerDrive EC1xx. Treść niniejszej instrukcji obsługi Ważność niniejszej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część wyrobu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne instrukcje i informacje dotyczące poszczególnych faz eksploatacji urządzenia RollerDrive EC1xx: Transport, montaż i uruchomienie Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu błędów i usterek, utylizacja Wyposażenie Instrukcja eksploatacji opisuje urządzenie RollerDrive EC1xx w stanie aktualnym na dzień dostawy z firmy Interroll. W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji eksploatacji, obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna. W celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji oraz wypełnienia warunków koniecznych do wysunięcia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia RollerDrive EC1xx i przestrzegać zawartych w niej zasad. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia RollerDrive EC1xx. Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi urządzenia RollerDrive EC1xx. Firma Interroll nie przejmuje odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody i awarie wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Informacje ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi urządzenia RollerDrive EC1xx. Istotne informacje ostrzegawcze znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo patrz "Bezpieczeństwo", strona 4 oraz na początku każdego innego rozdziału. Instrukcje ostrzegawcze sklasyfikowano według trzech stopni intensywności zagrożenia. Można je rozpoznać po następujących określeniach ostrzegawczych: Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Przestroga Słowo kluczowe Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Przestroga Znaczenie ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym w przypadku zignorowania. ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym w przypadku zignorowania. ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem lekkim w przypadku zignorowania. 2

5 Informacje na temat niniejszego dokumentu Syntaktyka informacji ostrzegawczej NIEBEZPIECZEŃSTWO Pozostałe symbole Tutaj znajduje się istota i źródło zagrożenia Tutaj opisane są możliwe skutki w przypadku zignorowania ostrzeżenia Tutaj opisane są środki, które pozwalają zapobiec niebezpieczeństwu. NOTYFIKACJA Znak ten wskazuje na ryzyko powstania szkód materialnych. Tutaj opisane są środki, które pozwalają zapobiec powstaniu szkód materialnych. Ważne Znak ten oznacza wskazówkę dotyczącą. Wskazówka Znak ten wskazuje na ważne i użyteczne informacje. Znak ten jest nakazem wykonania konkretnej czynności lub postępowania. 3

6 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa Urządzenie RollerDrive EC1xx skonstruowano zgodnie z aktualnym stanem technologicznym i dostarczany jest w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia: zagrożenie zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich ryzyko uszkodzenia urządzenia RollerDrive i powstania innych szkód materialnych. Ważne Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną wypadków śmiertelnych! Prosimy o uważne zapoznanie się wytycznymi BHP zawartymi w niniejszej instrukcji eksploatacji, zanim jeszcze rozpoczną Państwo użytkowanie urządzenia RollerDrive i ich przestrzeganie. Praca przy urządzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom. Podczas eksploatacji urządzenia RollerDrive prosimy o stałe przechowywanie niniejszej instrukcji w miejscu pracy tak, aby dostęp do niej był bezproblemowy. Prosimy przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika. Ewentualne dalsze pytania powstałe po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do serwisu firmy Interroll. Listę Regionalnych Punktów Kontaktowych znaleźć można na ostatniej stronie. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie RollerDrive EC1xx należy używać tylko w celach przemysłowych oraz zbliżonych i nadaje się tylko do transportowania towarów i materiałów takich jak części, kartony czy skrzynie. Urządzenie to należy wbudować i zintegrować z zespołem transportera lub z instalacją transportującą. Wszelkie inne rodzaje użytkowania elektrobębna traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. Niedozwolone jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych obniżających bezpieczeństwo pracy. RollerDrive EC1xx wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Urządzenie RollerDrive EC1xx nie nadaje się do transportu osób, materiałów sypkich i drobnych części. Rolka napędowa RollerDrive nie został przewidziany na obciążenia udarowe. Wszelkie użytkowanie urządzenia RollerDrive EC1xx będącego odstępstwem od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy Interroll. 4

7 Bezpieczeństwo Wykwalifikowani pracownicy Wykwalifikowani pracownicy to osoby zdolne do zapoznania się z instrukcją obsługi i do zrozumienia jej oraz do prawidłowego wykonania prac z uwzględnieniem przepisów danego kraju. Praca przy urządzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom, przy uwzględnieniu następujących wytycznych: odpowiednie instrukcje i rysunki, wytyczne BHP zawarte w instrukcji eksploatacji, przepisy i ustalenia odnoszące się tej konkretnej instalacji, krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne BHP i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Zagrożenia Ważne Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących zachodzić w związku z eksploatacją urządzenia RollerDrive EC1xx. Wypadki z udziałem ludzi Prąd elektryczny Elementy obrotowe Otoczenie pracy Zakłócenia eksploatacji Konserwacja Niespodziewane uruchomienie Prace serwisowo-naprawcze przy urządzeniu wolno jest prowadzić wyłącznie wykwalifikowanym i autoryzowanym pracownikom, przy zachowaniu wszelkich przepisów. Przed włączeniem rolki napędowej RollerDrive należy upewnić się, czy w pobliżu transportera nie znajdują sie osoby postronne. Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu. Zabezpieczyć rolkę RollerDrive przed włączeniem przez osoby niepowołane. Trzymać z dala palce i włosy od ruchomych elementów urządzenia. W przypadku długich włosów należy zakładać siateczkę na włosy. Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała. Nie wolno nosić biżuterii, np. łańcuszków czy bransoletek. Nosić obuwie ochronne. Nie stosować RollerDrive w strefach zagrożonych eksplozją. Ze strefy roboczej należy usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty. Nosić obuwie ochronne. Ustalić sposób nakładania transportowanych przedmiotów i przeprowadzać nadzór. Regularnie sprawdzać RollerDrive pod kątem widocznych szkód. W przypadku tworzenia się dymu lub niespotykanych zapachów albo przy blokującym się i niszczonym transportowanym towarze, należy natychmiast wyłączyć rolkę napędową RollerDrive i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny awarii. Nie wchodzić na RollerDrive podczas jego pracy. Ponieważ w grę wchodzi wyrób praktycznie bezobsługowy, wystarczy sprawdzać RollerDrive pod względem widocznych uszkodzeń, niespotykanych odgłosów i prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek. Nie otwierać RollerDrive. Zapewnić, aby RollerDrive nie został niespodziewanie uruchomiony, w szczególności podczas montażu, prac serwisowych i w przypadku awarii. 5

8 Bezpieczeństwo Interfejsy/ złącza z innymi urządzeniami Podczas włączania urządzenia RollerDrive do instalacji transportowej, mogą powstać strefy niebezpieczne. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je podczas ustawiania i uruchamiania całej instalacji transportera. Po zintegrowaniu urządzenia RollerDrive do instalacji transportera, należy dokonać analizy, czy nie powstały jakieś nowe strefy niebezpieczne. Tryby pracy Zwykły tryb pracy Specjalny tryb pracy Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego w formie pojedynczego przenośnika lub w formie przenośnika zespolonego z całym układem. Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego trybu zwykłego. Rodzaj specjalnego rodzaju pracy Objaśnienie Uwagi Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i - prawidłowe składowanie Montaż/ rozruch Ustawienie u klienta końcowego i Po odłączeniu od prądu przeprowadzenie biegu testowego Czyszczenie Czyszczenie od zewnątrz Po odłączeniu od prądu Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu Rozpoznawanie przyczyn awarii Diagnoza usterek w przypadku Po odłączeniu od prądu wystąpienia zakłócenia Usuwanie awarii Usuwanie awarii Po odłączeniu od prądu Wyłączenie z eksploatacji Demontaż z przenośnika Po odłączeniu od prądu Utylizacja Utylizacja RollerDrive i opakowania - 6

9 Informacja o wyrobie Komponenty 1 Wtyczka silnikowa z kablem 2 Oś silnika 3 Gniazdo łożyska po stronie napędowej 4 Silnik 5 Oś po stronie nienapędowej 6 Gniazdo łożyska po stronie nienapędowej 7 Rura 8 Sprzęgło rurowe 9 Przekładnia Opis produktu RollerDrive EC1xx posiada uszczelnienia według wymogów rodzaju ochrony IP54. Celem prawidłowej eksploatacji rolki RollerDrive EC1xx niezbędny jest sterownik DriveControl (patrz "Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx", strona 11). 7

10 Informacja o wyrobie Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Informacje zawarte na tabliczce znamionowej rolki napędowej RollerDrive służą do identyfikacji urządzenia RollerDrive. Jest to niezbędne, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji RollerDrive. 6 G a INTERROLL 03/10 9:1 11 W 24 VDC 0,04 0,90 m/s BT Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Tabliczka znamionowa 1 Producent 2 Data produkcji 3 Przełożenie przekładni 4 Moc 5 Napięcie znamionowe 6 Zakres prędkości 7 Typ rolki napędowej RollerDrive 8 Numer serii Identyfikacja produktu Celem identyfikacji rolki napędowej RollerDrive konieczne są następujące dane. Parametry swego RollerDrive można nanieść do ostatniej kolumny. Informacja Możliwa wartość Własna wartość Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Średnica rury Materiał rury Długość rolki Przejazd rolki Oś strony nienapędowej Typ silnika Przełożenie przekładni Numer serii 50 mm lub 1,9 cala Galwanicznie ocynkowana, galwanizowana, aluminiowa lub ze stali szlachetnej (z lub bez elementów nasadowych) EL/BF Rodzaj przejazdu Oś sprężynowa lub trzpień z gwintem wewnętrznym (patrz "Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej", strona 13) 8

11 Informacja o wyrobie Dane techniczne RollerDrive EC100 EC110 Napięcie znamionowe 24 VDC 24 VDC Zakres napięciowy 22 do 28 VDC 22 do 28 VDC Prąd biegu jałowego 0,6 A 0,6 A Maksymalny prąd długotrwały 1,8 A 2,5 A Maksymalny prąd rozruchu 4,1 A 4,1 A Moc mechaniczna 18 W 31 W Sprawność systemowa (napęd) 42% 52% Maksymalna wyższa harmoniczna 5% 5% zasilania w napięcie Poziom szumów (w stanie 55 db(a) 55 db(a) zamontowanym) Klasa ochrony IP54 IP54 Temperatura otoczenia podczas 0 C do 40 C (32 F do 104 F) eksploatacji Temperatura otoczenia w czasie -20 C do 75 C (-4 F do 167 F) transportu i magazynowania Zmiany temperatury maks. 1 K/min; 3 h; 2 cykle według IEC Wilgotność powietrza Maks. 90%, bez tworzenia rosy Wysokość ustawienia p.p.m. maks m (maks stóp) Wskazówka Moc mechaniczna, parametry mocy i charakterystyki dla temperatur od 20 C (68 F). 9

12 Informacja o wyrobie Przełożenie przekładni Znamionowy moment obrotowy (1,8 A) 12:1 0,37 Nm (3,3 cal - funt) 16:1 0,48 Nm (4,2 cal - funt) 24:1 0,75 Nm (6,6 cal - funt) 36:1 1,17 Nm (10,4 cal - funt) 48:1 1,24 Nm (11,0 cal - funt) 64:1 1,82 Nm (16,1 cal - funt) 96:1 3,00 Nm (26,6 cal - funt) Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 ze sterownikiem DriveControl Rozruchowy moment obrotowy ze sterownikiem DriveControl DC-EC100 (4,1 A) 1,0 Nm (8,9 cal - funt) 1,5 Nm (13,3 cal - funt) 2,2 Nm (19,5 cal - funt) 3,0 Nm (26,6 cal - funt) 4,0 Nm (35,4 cal - funt) 5,2 Nm (46,0 cal - funt) Rozruchowy moment obrotowy ze sterownikiem DriveControl HC-EC100 (4,1 A) 1) 1,4 Nm (12 cal - funt) 1,8 Nm (16 cal - funt) 2,8 Nm (25 cal - funt) 3,8 Nm (34 cal - funt) 5Nm (44 cal - funt) 6,1 Nm (54 cal - funt) Prędkość maksymalna 1,32 m/s (260 stóp na min.) 1,03 m/s (202 stóp na min.) 0,69 m/s (135 stóp na min.) 0,44 m/s (88 stóp na min.) 0,35 m/s (68 stóp na min.) 0,25 m/s (50 stóp na min.) 9,8 Nm (86,7 cal - funt) 11,3 Nm (100 cal - funt) 0,17 m/s (34 stóp na min.) 1) Wariant HC-EC100 umożliwia zwiększony moment rozruchowy. Moment obrotowy podobny jaj w przypadku DC- EC100. Maksymalne obciążenie statyczne na każdą rolkę nie większe niż 40 kg (88 funtów). Przełożenie przekładni Znamionowy moment obrotowy (2,5 A) 4:1 0,34 Nm (3 cal - funt) 9:1 0,75 Nm (6,6 cal - funt) 12:1 1,0 Nm (8,8 cal - funt) 16:1 1,5 Nm (13 cal - funt) 24:1 2,2 Nm (19,5 cal - funt) 36:1 3,0 Nm (26,5 cal - funt) 48:1 3,4 Nm (30 cal - funt) 64:1 4,25 Nm (37,6 cal - funt) Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC110 ze sterownikiem DriveControl HC-EC110 Moment rozruchowy (4,1 A) 1,2 Nm (11 cal - funt) 2,6 Nm (23 cal - funt) 3,5 Nm (31 cal - funt) 4,2 Nm (37 cal - funt) 5,8 Nm (51 cal - funt) 9,2 Nm (81 cal - funt) 11,5 Nm (102 cal - funt) Prędkość maksymalna 2,41 m/s (475 stóp na min.) 1,07 m/s (211 stóp na min.) 0,8 m/s (158 stóp na min.) 0,6 m/s (119 stóp na min.) 0,4 m/s (79 stóp na min.) 0,27 m/s (53 stóp na min.) 0,2 m/s (40 stóp na min.) 13,2 Nm 0,15 m/s (117 cal - funt) (30 stóp na min.) 1) maksymalne obciążenie statyczne na każdą rolkę nie większe niż 40 kg (88 funtów). Dane odnoszą się do eksploatacji w trybie ciągłym poniżej obciążeń maksymalnych (tryb pracy S1). 10

13 Informacja o wyrobie Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx Interroll zaleca stosowanie urządzenia RollerDrive EC1xx razem z przynależnym sterownikiem Interroll DriveControl. Rolka napędowa RollerDrive Przynależny sterownik DriveControl Opis EC100 DC-EC100 Karta sterowania silnikiem bez funkcji ZPA HC-EC100 Możliwe jest osobne ZPA i sterowanie silnikiem w urządzeniu EC110 HC-EC110 Możliwe jest osobne ZPA i sterowanie silnikiem w urządzeniu Wskazówka Dokładniejsze informacje na temat rolki napędowej DriveControl znajdują się w odpowiedniej instrukcji eksploatacji i katalogach lub publikacjach pod Wtyczka silnikowa Wtyczka silnikowa dla urządzenia RollerDrive EC1xx wyprodukowana została przez AMP i składa się z samej wtyczki (nr części AMP ) oraz trzpienia przyłączeniowego (nr części AMP ). W przypadku zerwania kabla, można dokonać naprawy i osadzić wtyczkę za pomocą narzędzi zaciskowych, które dostępne są w AMP (nr części ). Oznakowanie barwne przewodów silnikowych Kolor Przewód Opis Czarny Faza C Przewód silnikowy z AWG 22 Biały Faza B (0,32 mm 2 ) Czerwony Faza A Żółty S3 (C) Przewód czujnika efektu Halla z Pomarańczow S2 (B) AWG 26 (0,13 mm 2 ) dla EC100 y AWG 22 (0,32 mm 2 ) dla EC110 Brązowy S1 (A) Niebieski 4,5 do 20 VDC Zielony Masa 11

14 Informacja o wyrobie Konfiguracja standardowa Wymiary osi silnika Konfiguracja sześciokąta EC110 IP66 25 mm (0,98 cala) 19 mm (0,75 cala) 840 mm (0,79 cala) 11 mm (0,43 cala) sześciokąt 6 mm (0,24 cala) 12

15 Informacja o wyrobie Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Prosty 11 mm (0,44 cala) sześciokąt, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) Głowica dla paska okrągłego Głowica PolyVee Głowica dla paska zębatego Łańcuch Poly-Chain GT; 8 mm podział zęba; 18 zębów Głowica z kołem łańcuchowym 11 mm oś sześciokątna (0,44 cala); 3/8 cala podział zęba; 20 zębów BF/EL = między ramami / długość montażowa 13

16 Informacja o wyrobie Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Trzpień osiowy z gwintem wewnętrznym M8, łożyskowanie pojedyncze Oś sprężysta, sześciokątna, łożyskowanie podwójne Wskazówka Możliwe są inne pozycjonowania rowków na rurze. Stożkowe rolki napędowe RollerDrive Dla stożkowych rolek napędowych RollerDrive,należy zapewnić po stronie silnika kompensację kąta 1,8, celem uniknięcia wytwarzania naprężeń zginających w RollerDrive. 14

17 Informacja o wyrobie Hamulec postojowy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 Rolka napędowa RollerDrive EC100 dostępna jest również w wersji z mechanicznym hamulcem postojowym. Figuruje wtedy pod nazwą RollerDrive EC100B i przeznaczona jest do zastosowania w pochyłych przenośnikach taśmowych. Hamulec zapobiega osuwaniu się nosiwa w przypadku nagłego zaniku lub awaryjnej przerwy w dostawie prądu, nie jest jednak przeznaczony do opóźniania transportu nosiwa podczas eksploatacji przenośnika. 1 Przewody hamulcowe 2 Wtyczka silnikowa Przewody hamulcowe powinny zostać podłączone w następujący sposób: zielony przewód z czerwonymi paskami: 24 VDC zielony przewód z niebieskimi paskami: Masa Hamulec postojowy nie ulega polarności elektrycznej, w związku z tym może być podłączony bipolarnie. W celu lepszej kontroli zaleca się powyższy sposób podłączenia. Dane techniczne Napięcie znamionowe Zakres napięcia Napięcie blokujące hamulec Napięcie zwalniające hamulec Zużycie prądu Opór wewnętrzny Przewody 24 VDC 0 do 28 VDC maks. 6,0 VDC min. 12,2 VDC 0,167 A 144 Ω AWG 22 Teflon Przełożenie przekładni Statyczny moment utyku / moment obrotowy 24:1 8,4 Nm (74,3 cal-funt) 36:1 12,6 Nm (111,5 cal-funt) 48:1 16,8 Nm (148,7 cal-funt) 64:1 22,4 Nm (198,2 cal-funt) 96:1 1 33,6 Nm (297,4 cal-funt) Wskazówka Rolki napędowe typu RollerDrive EC100 (12:1) i RollerDrive EC100 (16:1) nie są dostępne w wersji z hamulcem postojowym. 15

18 Transport i składowanie Transport Każdy RollerDriver posiada na swych końcach kołpaki zabezpieczające. Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Przed transportem, należy sprawdzić, czy urządzenia RollerDrive są prawidłowo zamocowane. Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. Każde urządzenie RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy. W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do wysunięcia roszczeń. Urządzeń RollerDrive nie przenosić między ciepłymi zimnymi pomieszczeniami. Może to prowadzić do wytwarzania się kondensatu pary wodnej. Składowanie PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Należy przestrzegać następujących przepisów. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Na stosie wolno ułożyć maksymalnie cztery kartony. Każde urządzenie RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. 16

19 Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych PRZESTROGA Elementy obrotowe Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców Nie wkładać palców między rolki transportowe RollerDrive i pasy, pasy wielonapędowe i łańcuchy rolek. Założyć urządzenia ochronne (np. osłony ochronne), celem uniknięcia wsadzenia palca w pasy, pasy wielonapędowe lub łańcuchy rolek. Umieścić na przenośniku odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą. NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych, które mogą doprowadzić do awarii lub skrócenia żywotności urządzenia RollerDrive Należy przestrzegać następujących przepisów. Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę RollerDrive oraz używać wyłącznie z przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych. Każde urządzenie RollerDrive przed zamontowaniem, należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. Celem uniknięcia uszkodzeń połączeń wewnętrznych nie należy chwytać i nie zabezpieczać RollerDrive za kabel silnikowy. Rolki napędowej RollerDrive nie należy wkładać do ramy transportowej na siłę. Urządzenie powinno dać się wprowadzić swobodnie w otwory ramy transportera. Należy mieć na uwadze prawidłowy moment obrotowy dokręcania sześciokąta RollerDrive, co pozwoli na uniknięcie obrócenia się ośki w ramie transportera i ukręcenia kabla (patrz "Zabezpieczenie rolki napędowej RollerDrive w ramie transportera", strona 21). Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania. 17

20 Montaż i instalacja Bezpieczeństwo prac elektroinstalacyjnych NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych polegających na uszkodzeniu silnika i/lub kabli rolki napędowej RollerDriver Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Prace elektroinstalacyjne należy powierzać tylko upoważnionym, przeszkolonym w tym zakresie osobom. Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowywaniem urządzenia RollerDrive należy je odłączyć z napięcia. Urządzenia RollerDrve, względnie DriveControll nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, gdyż prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzeń. Wtyczki silnikowej nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. Przy zginaniu kabla i przy gwałtownym przekładaniu tarczy przepustowej przez kabel, może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może prowadzić do awarii rolki napędowej RollerDrive. Zapewnić prawidłowe uziemienie RollerDrive, sterownika DriveControl oraz źródła zasilania 24 VDC przez ramę transportera lub konstrukcję wsporczą, w której RollerDrive i DriveControl zostały zainstalowane. Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków elektrostatycznych, co może skutkować zakłóceniami, przedwczesną awarią silnika lub sterownika Drive Control. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania siłą rozciągających lub ściskających. (Promień gięcia powinien wynosić co najmniej pięciokrotność średnicy kabla.) Rolki napędowej RollerDrive nie należy obracać ręcznie, gdyż powoduje do generowanie napięcia, co może doprowadzić do uszkodzenia sterownika Drive Control. 18

21 Montaż i instalacja Montaż urządzenia RollerDrive Wprowadzenie osi silnika Usunąć tuleję ochronną z rolki napędowej RollerDrive. Wskazówka Odciąć ostrożnie opaskę kablową z kabla. Uważać, aby nie naciąć żadnych kabli i tulejek kablowych. Wskazówka Celem przeprowadzenia wtyczki silnikowej przez otwór, należy kabel silnikowy ustawić jak niżej. Wsunąć pierwszą tarczkę zabezpieczającą na oś silnika. Wprowadzić kabel przez otwór sześciokątny 11 mm (0,44 cala) do ramy transportera i wprowadzić tam również oś silnika. NOTYFIKACJA Uszkodzenia części wewnętrznych RollerDrive spowodowanych przez niewłaściwe obchodzenie się Nie zakładać jeszcze podkładek zabezpieczających. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania siłą rozciągających lub ściskających. Założyć napędowy pas okrągły 4 mm. maksymalnie 5 mm (3/16 cala) lub pas RollerDrive (o ile stosowany) na nienapędowy koniec rolki RollerDrive. 19

22 Montaż i instalacja Wprowadzenie osi nienapędowej Sposób wprowadzania nienapędowej osi do ramy transportera zależy od rodzaju tej osi. Najłatwiejsze jest mocowanie osi sprężynowej. Wprowadzanie sprężynowej osi sześciokątnej Wcisnąć do wewnątrz oś sprężynową i wypozycjonować ją odpowiednio do otworu w ramie. Puścić swobodnie sprężynową oś sześciokątną, aby wskoczyła do otwory ramy transportera. Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnętrznym FTM8 Nasadzić podkładką sprężystą na śrubę M8x20. Wypozycjonować rolkę napędową RollerDrive w ramie transportera i wprowadzić śrubę M8 z podkładką sprężystą do osi. Kluczem płaskim zabezpieczyć trzpień osi przed obrotem (w zależności od wersji wykonania trzpienia osi, stosować klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz "Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku", strona 14). Dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm (177 cal-funt), aż podkładka sprężysta zostanie w pełni ściśnięta. 20

23 Montaż i instalacja Zabezpieczenie rolki napędowej RollerDrive w ramie transportera Na osi znajduje się przy rurce nakrętka i podkładka zabezpieczająca. Ta nakrętka wewnętrzna została uprzednio zamontowana i zabezpieczona w prawidłowej pozycji. Wskazówka Nie okręcić nakrętki wewnętrznej i podkładki zabezpieczającej. Przy użyciu klucza płaskiego AF 19 mm zabezpieczyć nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. W przypadku konfiguracji IP66, należy zastosować klucz płaski AF 36 mm. Drugą tarczkę zabezpieczającą i nakrętkę sześciokątną przełożyć przez kabel silnikowy i przykręcić do gwintu osi silnika. Upewnić się, aby tarczki zabezpieczające znajdowały się po obu stronach profilu. Tą zewnętrzną nakrętkę dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 35 Nm (308 cal-funt) i zabezpieczyć przy tym nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. Wskazówka Celem uniknięcia narażenia stożkowej rolki napędowej RollerDrive na siły gnące, należy zastosować kompensację kątową na końcu silnika. Narzędzie montażowe Do montażu pasów wielonapędowych można stosować narzędzie specjalistyczne przedstawione na poniższej ilustracji. Wsadzić narzędzie montażowe między dwie rolki, celem zmniejszenia odległości między sąsiednimi rolkami. Wskazówka Wymiary narzędzia montażowego zależą od rozstawu rolek i od średnicy rur rolek. 21

24 Montaż i instalacja Wspornik dynamometryczny Podczas stosowania bezgwintowej osi sześciokątnej po stronie silnika należy stosować następujące momenty obrotowe. Wymiary króćców dynamometrycznych walka (wersja płaska u góry) Przegląd elementów króćców dynamometrycznych wałka Montaż króćca dynamometrycznego wałka Nr Opis Ilość 1 Wspornik dynamometryczny 1 2 Szablon 1 3 1/8" Klucz inbusowy 1 4 Śruba półokrągła 1 5 Śruba z łbem sześciokątnym z blokadą 2 6 Nakrętka sześciokątna uzębiona 2 Zapewnić, aby karta sterująca silnika została podłączona w stanie bezprądowym i została zabezpieczona przez niespodziewanym uruchomieniem. Jeśli została podłączona, wtedy należy odłączyć przewody silnikowe od karty sterującej silnikiem. Przełożyć szablon przez przewody silnikowe i założyć na oś sześciokątną. Za pomocą szablonu zaznaczyć środki otworów mocujących. Usunąć szablon z osi sześciokątnej i przewodów silnikowych. Wywiercić dwa otwory montażowe ø 7 mm (0,275 cala) w zaznaczonych miejscach i usunąć zadzior z drugiej strony. Przełożyć króciec dynamometryczny wałka spłaszczoną stroną w kierunku ramy transportera i nasadzić na oś sześciokątną. Włożyć dwie śruby z łbem sześciokątnym i blokadą w dolne otwory króćca dynamometrycznego i dokręcić uzębioną nakrętkę sześciokątną. 22

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive BT100

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive BT100 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive BT100 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu MAZDA: Mazda 6 KD470.32/PL/01 KD470.32/PL/01-05/2016-05/2016 KD470.32 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 2.0 DiTD Numery OE RF2A-12-770B, RF5C- 12-205A, RF5C-12-700, RF5C-12-730 SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu PL Bezpiecznik przeciwko spadnięciu 1-2011 Instrukcja instalacji 1. Symbole i napisy ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwracać uwaga 2. Ogólne napisy ostrzegawcze Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22141537_0615* Dodatek do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Bardziej szczegółowo

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA CFSQ Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia Oryginalna konstrukcja ELESA Informacje Techniczne Materiał Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje,

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitów zrywalnych E95H

Głowica do nitów zrywalnych E95H Głowica do nitów zrywalnych E95H 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitów zrywalnych z dowolnego materiału. Nity aluminiowe średnica [mm] Nity stalowe średnica [mm] Nity nierdzewne średnica [mm]

Bardziej szczegółowo

GA Zalecenia dotyczące montażu/demontażu.

GA Zalecenia dotyczące montażu/demontażu. GA357.09 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu. AUDI : A3 série 1 (AU34) SEAT : Cordoba III, Ibiza II, Leon I, Toledo série 2 SKODA : Octavia I, Octavia I FL VOLKSWAGEN : Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF

Power Transmission Group Automotive Aftermarket  Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ. 2001 kod silnika AHF Ten silnik jest montowany w dużych ilościach w różnych samochodach i wariantach, a monter podczas ustawiania napinacza

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ)

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) page 1 sur 10 DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) SYSTEM WTRYSKU BOSCH I DIESEL TURBO DV4TD OD OPR 10192 1. Zabezpieczenie PILNE : Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości. 2. Oprzyrządowanie

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy

Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy Koło Łożyska (GEN kasetowe 1)/PL/09/2015 (GEN 1)/PL/09/2015 Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy ŁOŻYSKA Łożysko kasetowe kulkowe dwurzędowe Łożysko kasetowe stożkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy:

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy: Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo 1.8 16V NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Space Star,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6 ; 40-859 Tel.: +48 32 604 09 00 ; Fax.:+48 32 604 09 01 Spis treści Lp. Nazwa Strona 1. Ogólne warunki stosowania 3 2. Stosowane

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount 00825-0314-4530, wersja AB Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount Instrukcja montażu sondy segmentowej OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznej instalacji iobsługi

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI CONSET - MODEL: 501-49 INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU PL OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo