Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

2 Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Faks: Prawa autorskie do instrukcji obsługi Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi posiada Interroll Engineering GmbH. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać, używać w celach komercyjnych lub przekazywać osobom trzecim w całości lub we fragmentach bez uzyskania wyraźnej zgody.

3 Spis treści Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Pozostałe symbole Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowani pracownicy Zagrożenia Interfejsy/ złącza z innymi urządzeniami Tryby pracy Informacja o wyrobie Komponenty Opis produktu Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Identyfikacja produktu Dane techniczne Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 ze sterownikiem DriveControl Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC110 ze sterownikiem DriveControl HC-EC Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx Wtyczka silnikowa Wymiary osi silnika Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Stożkowe rolki napędowe RollerDrive Hamulec postojowy dla rolki napędowej RollerDrive EC Transport i składowanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych Bezpieczeństwo prac elektroinstalacyjnych Montaż urządzenia RollerDrive Narzędzie montażowe Wspornik dynamometryczny Instalacja elektryczna Rozruch i eksploatacja Rozruch Eksploatacja Postępowanie w razie wypadku lub awarii Serwisowanie i czyszczenie Ostrzeżenia przy pracach serwisowych i czyszczeniu Serwisowanie Czyszczenie Pomoc w przypadku zakłóceń Diagnoza usterek Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Wyłączenie z eksploatacji Utylizacja Załącznik Wyposażenie Deklaracja o wbudowaniu

4 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Rolki napędowe RollerDrives EC100 oraz EC110 są w instrukcji nazywane RollerDrive EC1xx. Treść niniejszej instrukcji obsługi Ważność niniejszej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część wyrobu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne instrukcje i informacje dotyczące poszczególnych faz eksploatacji urządzenia RollerDrive EC1xx: Transport, montaż i uruchomienie Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu błędów i usterek, utylizacja Wyposażenie Instrukcja eksploatacji opisuje urządzenie RollerDrive EC1xx w stanie aktualnym na dzień dostawy z firmy Interroll. W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji eksploatacji, obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna. W celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji oraz wypełnienia warunków koniecznych do wysunięcia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia RollerDrive EC1xx i przestrzegać zawartych w niej zasad. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia RollerDrive EC1xx. Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi urządzenia RollerDrive EC1xx. Firma Interroll nie przejmuje odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody i awarie wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Informacje ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi urządzenia RollerDrive EC1xx. Istotne informacje ostrzegawcze znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo patrz "Bezpieczeństwo", strona 4 oraz na początku każdego innego rozdziału. Instrukcje ostrzegawcze sklasyfikowano według trzech stopni intensywności zagrożenia. Można je rozpoznać po następujących określeniach ostrzegawczych: Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Przestroga Słowo kluczowe Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Przestroga Znaczenie ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym w przypadku zignorowania. ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem ciężkim lub śmiertelnym w przypadku zignorowania. ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem wypadkiem lekkim w przypadku zignorowania. 2

5 Informacje na temat niniejszego dokumentu Syntaktyka informacji ostrzegawczej NIEBEZPIECZEŃSTWO Pozostałe symbole Tutaj znajduje się istota i źródło zagrożenia Tutaj opisane są możliwe skutki w przypadku zignorowania ostrzeżenia Tutaj opisane są środki, które pozwalają zapobiec niebezpieczeństwu. NOTYFIKACJA Znak ten wskazuje na ryzyko powstania szkód materialnych. Tutaj opisane są środki, które pozwalają zapobiec powstaniu szkód materialnych. Ważne Znak ten oznacza wskazówkę dotyczącą. Wskazówka Znak ten wskazuje na ważne i użyteczne informacje. Znak ten jest nakazem wykonania konkretnej czynności lub postępowania. 3

6 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa Urządzenie RollerDrive EC1xx skonstruowano zgodnie z aktualnym stanem technologicznym i dostarczany jest w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia: zagrożenie zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich ryzyko uszkodzenia urządzenia RollerDrive i powstania innych szkód materialnych. Ważne Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną wypadków śmiertelnych! Prosimy o uważne zapoznanie się wytycznymi BHP zawartymi w niniejszej instrukcji eksploatacji, zanim jeszcze rozpoczną Państwo użytkowanie urządzenia RollerDrive i ich przestrzeganie. Praca przy urządzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom. Podczas eksploatacji urządzenia RollerDrive prosimy o stałe przechowywanie niniejszej instrukcji w miejscu pracy tak, aby dostęp do niej był bezproblemowy. Prosimy przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika. Ewentualne dalsze pytania powstałe po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do serwisu firmy Interroll. Listę Regionalnych Punktów Kontaktowych znaleźć można na ostatniej stronie. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie RollerDrive EC1xx należy używać tylko w celach przemysłowych oraz zbliżonych i nadaje się tylko do transportowania towarów i materiałów takich jak części, kartony czy skrzynie. Urządzenie to należy wbudować i zintegrować z zespołem transportera lub z instalacją transportującą. Wszelkie inne rodzaje użytkowania elektrobębna traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. Niedozwolone jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych obniżających bezpieczeństwo pracy. RollerDrive EC1xx wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Urządzenie RollerDrive EC1xx nie nadaje się do transportu osób, materiałów sypkich i drobnych części. Rolka napędowa RollerDrive nie został przewidziany na obciążenia udarowe. Wszelkie użytkowanie urządzenia RollerDrive EC1xx będącego odstępstwem od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy Interroll. 4

7 Bezpieczeństwo Wykwalifikowani pracownicy Wykwalifikowani pracownicy to osoby zdolne do zapoznania się z instrukcją obsługi i do zrozumienia jej oraz do prawidłowego wykonania prac z uwzględnieniem przepisów danego kraju. Praca przy urządzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom, przy uwzględnieniu następujących wytycznych: odpowiednie instrukcje i rysunki, wytyczne BHP zawarte w instrukcji eksploatacji, przepisy i ustalenia odnoszące się tej konkretnej instalacji, krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne BHP i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Zagrożenia Ważne Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących zachodzić w związku z eksploatacją urządzenia RollerDrive EC1xx. Wypadki z udziałem ludzi Prąd elektryczny Elementy obrotowe Otoczenie pracy Zakłócenia eksploatacji Konserwacja Niespodziewane uruchomienie Prace serwisowo-naprawcze przy urządzeniu wolno jest prowadzić wyłącznie wykwalifikowanym i autoryzowanym pracownikom, przy zachowaniu wszelkich przepisów. Przed włączeniem rolki napędowej RollerDrive należy upewnić się, czy w pobliżu transportera nie znajdują sie osoby postronne. Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu. Zabezpieczyć rolkę RollerDrive przed włączeniem przez osoby niepowołane. Trzymać z dala palce i włosy od ruchomych elementów urządzenia. W przypadku długich włosów należy zakładać siateczkę na włosy. Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała. Nie wolno nosić biżuterii, np. łańcuszków czy bransoletek. Nosić obuwie ochronne. Nie stosować RollerDrive w strefach zagrożonych eksplozją. Ze strefy roboczej należy usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty. Nosić obuwie ochronne. Ustalić sposób nakładania transportowanych przedmiotów i przeprowadzać nadzór. Regularnie sprawdzać RollerDrive pod kątem widocznych szkód. W przypadku tworzenia się dymu lub niespotykanych zapachów albo przy blokującym się i niszczonym transportowanym towarze, należy natychmiast wyłączyć rolkę napędową RollerDrive i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny awarii. Nie wchodzić na RollerDrive podczas jego pracy. Ponieważ w grę wchodzi wyrób praktycznie bezobsługowy, wystarczy sprawdzać RollerDrive pod względem widocznych uszkodzeń, niespotykanych odgłosów i prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek. Nie otwierać RollerDrive. Zapewnić, aby RollerDrive nie został niespodziewanie uruchomiony, w szczególności podczas montażu, prac serwisowych i w przypadku awarii. 5

8 Bezpieczeństwo Interfejsy/ złącza z innymi urządzeniami Podczas włączania urządzenia RollerDrive do instalacji transportowej, mogą powstać strefy niebezpieczne. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je podczas ustawiania i uruchamiania całej instalacji transportera. Po zintegrowaniu urządzenia RollerDrive do instalacji transportera, należy dokonać analizy, czy nie powstały jakieś nowe strefy niebezpieczne. Tryby pracy Zwykły tryb pracy Specjalny tryb pracy Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego w formie pojedynczego przenośnika lub w formie przenośnika zespolonego z całym układem. Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego trybu zwykłego. Rodzaj specjalnego rodzaju pracy Objaśnienie Uwagi Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i - prawidłowe składowanie Montaż/ rozruch Ustawienie u klienta końcowego i Po odłączeniu od prądu przeprowadzenie biegu testowego Czyszczenie Czyszczenie od zewnątrz Po odłączeniu od prądu Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu Rozpoznawanie przyczyn awarii Diagnoza usterek w przypadku Po odłączeniu od prądu wystąpienia zakłócenia Usuwanie awarii Usuwanie awarii Po odłączeniu od prądu Wyłączenie z eksploatacji Demontaż z przenośnika Po odłączeniu od prądu Utylizacja Utylizacja RollerDrive i opakowania - 6

9 Informacja o wyrobie Komponenty 1 Wtyczka silnikowa z kablem 2 Oś silnika 3 Gniazdo łożyska po stronie napędowej 4 Silnik 5 Oś po stronie nienapędowej 6 Gniazdo łożyska po stronie nienapędowej 7 Rura 8 Sprzęgło rurowe 9 Przekładnia Opis produktu RollerDrive EC1xx posiada uszczelnienia według wymogów rodzaju ochrony IP54. Celem prawidłowej eksploatacji rolki RollerDrive EC1xx niezbędny jest sterownik DriveControl (patrz "Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx", strona 11). 7

10 Informacja o wyrobie Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Informacje zawarte na tabliczce znamionowej rolki napędowej RollerDrive służą do identyfikacji urządzenia RollerDrive. Jest to niezbędne, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji RollerDrive. 6 G a INTERROLL 03/10 9:1 11 W 24 VDC 0,04 0,90 m/s BT Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Tabliczka znamionowa 1 Producent 2 Data produkcji 3 Przełożenie przekładni 4 Moc 5 Napięcie znamionowe 6 Zakres prędkości 7 Typ rolki napędowej RollerDrive 8 Numer serii Identyfikacja produktu Celem identyfikacji rolki napędowej RollerDrive konieczne są następujące dane. Parametry swego RollerDrive można nanieść do ostatniej kolumny. Informacja Możliwa wartość Własna wartość Tabliczka znamionowa rolki napędowej RollerDrive Średnica rury Materiał rury Długość rolki Przejazd rolki Oś strony nienapędowej Typ silnika Przełożenie przekładni Numer serii 50 mm lub 1,9 cala Galwanicznie ocynkowana, galwanizowana, aluminiowa lub ze stali szlachetnej (z lub bez elementów nasadowych) EL/BF Rodzaj przejazdu Oś sprężynowa lub trzpień z gwintem wewnętrznym (patrz "Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej", strona 13) 8

11 Informacja o wyrobie Dane techniczne RollerDrive EC100 EC110 Napięcie znamionowe 24 VDC 24 VDC Zakres napięciowy 22 do 28 VDC 22 do 28 VDC Prąd biegu jałowego 0,6 A 0,6 A Maksymalny prąd długotrwały 1,8 A 2,5 A Maksymalny prąd rozruchu 4,1 A 4,1 A Moc mechaniczna 18 W 31 W Sprawność systemowa (napęd) 42% 52% Maksymalna wyższa harmoniczna 5% 5% zasilania w napięcie Poziom szumów (w stanie 55 db(a) 55 db(a) zamontowanym) Klasa ochrony IP54 IP54 Temperatura otoczenia podczas 0 C do 40 C (32 F do 104 F) eksploatacji Temperatura otoczenia w czasie -20 C do 75 C (-4 F do 167 F) transportu i magazynowania Zmiany temperatury maks. 1 K/min; 3 h; 2 cykle według IEC Wilgotność powietrza Maks. 90%, bez tworzenia rosy Wysokość ustawienia p.p.m. maks m (maks stóp) Wskazówka Moc mechaniczna, parametry mocy i charakterystyki dla temperatur od 20 C (68 F). 9

12 Informacja o wyrobie Przełożenie przekładni Znamionowy moment obrotowy (1,8 A) 12:1 0,37 Nm (3,3 cal - funt) 16:1 0,48 Nm (4,2 cal - funt) 24:1 0,75 Nm (6,6 cal - funt) 36:1 1,17 Nm (10,4 cal - funt) 48:1 1,24 Nm (11,0 cal - funt) 64:1 1,82 Nm (16,1 cal - funt) 96:1 3,00 Nm (26,6 cal - funt) Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 ze sterownikiem DriveControl Rozruchowy moment obrotowy ze sterownikiem DriveControl DC-EC100 (4,1 A) 1,0 Nm (8,9 cal - funt) 1,5 Nm (13,3 cal - funt) 2,2 Nm (19,5 cal - funt) 3,0 Nm (26,6 cal - funt) 4,0 Nm (35,4 cal - funt) 5,2 Nm (46,0 cal - funt) Rozruchowy moment obrotowy ze sterownikiem DriveControl HC-EC100 (4,1 A) 1) 1,4 Nm (12 cal - funt) 1,8 Nm (16 cal - funt) 2,8 Nm (25 cal - funt) 3,8 Nm (34 cal - funt) 5Nm (44 cal - funt) 6,1 Nm (54 cal - funt) Prędkość maksymalna 1,32 m/s (260 stóp na min.) 1,03 m/s (202 stóp na min.) 0,69 m/s (135 stóp na min.) 0,44 m/s (88 stóp na min.) 0,35 m/s (68 stóp na min.) 0,25 m/s (50 stóp na min.) 9,8 Nm (86,7 cal - funt) 11,3 Nm (100 cal - funt) 0,17 m/s (34 stóp na min.) 1) Wariant HC-EC100 umożliwia zwiększony moment rozruchowy. Moment obrotowy podobny jaj w przypadku DC- EC100. Maksymalne obciążenie statyczne na każdą rolkę nie większe niż 40 kg (88 funtów). Przełożenie przekładni Znamionowy moment obrotowy (2,5 A) 4:1 0,34 Nm (3 cal - funt) 9:1 0,75 Nm (6,6 cal - funt) 12:1 1,0 Nm (8,8 cal - funt) 16:1 1,5 Nm (13 cal - funt) 24:1 2,2 Nm (19,5 cal - funt) 36:1 3,0 Nm (26,5 cal - funt) 48:1 3,4 Nm (30 cal - funt) 64:1 4,25 Nm (37,6 cal - funt) Parametry mocy dla rolki napędowej RollerDrive EC110 ze sterownikiem DriveControl HC-EC110 Moment rozruchowy (4,1 A) 1,2 Nm (11 cal - funt) 2,6 Nm (23 cal - funt) 3,5 Nm (31 cal - funt) 4,2 Nm (37 cal - funt) 5,8 Nm (51 cal - funt) 9,2 Nm (81 cal - funt) 11,5 Nm (102 cal - funt) Prędkość maksymalna 2,41 m/s (475 stóp na min.) 1,07 m/s (211 stóp na min.) 0,8 m/s (158 stóp na min.) 0,6 m/s (119 stóp na min.) 0,4 m/s (79 stóp na min.) 0,27 m/s (53 stóp na min.) 0,2 m/s (40 stóp na min.) 13,2 Nm 0,15 m/s (117 cal - funt) (30 stóp na min.) 1) maksymalne obciążenie statyczne na każdą rolkę nie większe niż 40 kg (88 funtów). Dane odnoszą się do eksploatacji w trybie ciągłym poniżej obciążeń maksymalnych (tryb pracy S1). 10

13 Informacja o wyrobie Sterownik DriveControls dla RollerDrive EC1xx Interroll zaleca stosowanie urządzenia RollerDrive EC1xx razem z przynależnym sterownikiem Interroll DriveControl. Rolka napędowa RollerDrive Przynależny sterownik DriveControl Opis EC100 DC-EC100 Karta sterowania silnikiem bez funkcji ZPA HC-EC100 Możliwe jest osobne ZPA i sterowanie silnikiem w urządzeniu EC110 HC-EC110 Możliwe jest osobne ZPA i sterowanie silnikiem w urządzeniu Wskazówka Dokładniejsze informacje na temat rolki napędowej DriveControl znajdują się w odpowiedniej instrukcji eksploatacji i katalogach lub publikacjach pod Wtyczka silnikowa Wtyczka silnikowa dla urządzenia RollerDrive EC1xx wyprodukowana została przez AMP i składa się z samej wtyczki (nr części AMP ) oraz trzpienia przyłączeniowego (nr części AMP ). W przypadku zerwania kabla, można dokonać naprawy i osadzić wtyczkę za pomocą narzędzi zaciskowych, które dostępne są w AMP (nr części ). Oznakowanie barwne przewodów silnikowych Kolor Przewód Opis Czarny Faza C Przewód silnikowy z AWG 22 Biały Faza B (0,32 mm 2 ) Czerwony Faza A Żółty S3 (C) Przewód czujnika efektu Halla z Pomarańczow S2 (B) AWG 26 (0,13 mm 2 ) dla EC100 y AWG 22 (0,32 mm 2 ) dla EC110 Brązowy S1 (A) Niebieski 4,5 do 20 VDC Zielony Masa 11

14 Informacja o wyrobie Konfiguracja standardowa Wymiary osi silnika Konfiguracja sześciokąta EC110 IP66 25 mm (0,98 cala) 19 mm (0,75 cala) 840 mm (0,79 cala) 11 mm (0,43 cala) sześciokąt 6 mm (0,24 cala) 12

15 Informacja o wyrobie Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Prosty 11 mm (0,44 cala) sześciokąt, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) Głowica dla paska okrągłego Głowica PolyVee Głowica dla paska zębatego Łańcuch Poly-Chain GT; 8 mm podział zęba; 18 zębów Głowica z kołem łańcuchowym 11 mm oś sześciokątna (0,44 cala); 3/8 cala podział zęba; 20 zębów BF/EL = między ramami / długość montażowa 13

16 Informacja o wyrobie Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Trzpień osiowy z gwintem wewnętrznym M8, łożyskowanie pojedyncze Oś sprężysta, sześciokątna, łożyskowanie podwójne Wskazówka Możliwe są inne pozycjonowania rowków na rurze. Stożkowe rolki napędowe RollerDrive Dla stożkowych rolek napędowych RollerDrive,należy zapewnić po stronie silnika kompensację kąta 1,8, celem uniknięcia wytwarzania naprężeń zginających w RollerDrive. 14

17 Informacja o wyrobie Hamulec postojowy dla rolki napędowej RollerDrive EC100 Rolka napędowa RollerDrive EC100 dostępna jest również w wersji z mechanicznym hamulcem postojowym. Figuruje wtedy pod nazwą RollerDrive EC100B i przeznaczona jest do zastosowania w pochyłych przenośnikach taśmowych. Hamulec zapobiega osuwaniu się nosiwa w przypadku nagłego zaniku lub awaryjnej przerwy w dostawie prądu, nie jest jednak przeznaczony do opóźniania transportu nosiwa podczas eksploatacji przenośnika. 1 Przewody hamulcowe 2 Wtyczka silnikowa Przewody hamulcowe powinny zostać podłączone w następujący sposób: zielony przewód z czerwonymi paskami: 24 VDC zielony przewód z niebieskimi paskami: Masa Hamulec postojowy nie ulega polarności elektrycznej, w związku z tym może być podłączony bipolarnie. W celu lepszej kontroli zaleca się powyższy sposób podłączenia. Dane techniczne Napięcie znamionowe Zakres napięcia Napięcie blokujące hamulec Napięcie zwalniające hamulec Zużycie prądu Opór wewnętrzny Przewody 24 VDC 0 do 28 VDC maks. 6,0 VDC min. 12,2 VDC 0,167 A 144 Ω AWG 22 Teflon Przełożenie przekładni Statyczny moment utyku / moment obrotowy 24:1 8,4 Nm (74,3 cal-funt) 36:1 12,6 Nm (111,5 cal-funt) 48:1 16,8 Nm (148,7 cal-funt) 64:1 22,4 Nm (198,2 cal-funt) 96:1 1 33,6 Nm (297,4 cal-funt) Wskazówka Rolki napędowe typu RollerDrive EC100 (12:1) i RollerDrive EC100 (16:1) nie są dostępne w wersji z hamulcem postojowym. 15

18 Transport i składowanie Transport Każdy RollerDriver posiada na swych końcach kołpaki zabezpieczające. Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Przed transportem, należy sprawdzić, czy urządzenia RollerDrive są prawidłowo zamocowane. Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. Każde urządzenie RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy. W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do wysunięcia roszczeń. Urządzeń RollerDrive nie przenosić między ciepłymi zimnymi pomieszczeniami. Może to prowadzić do wytwarzania się kondensatu pary wodnej. Składowanie PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Należy przestrzegać następujących przepisów. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Na stosie wolno ułożyć maksymalnie cztery kartony. Każde urządzenie RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. 16

19 Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych PRZESTROGA Elementy obrotowe Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców Nie wkładać palców między rolki transportowe RollerDrive i pasy, pasy wielonapędowe i łańcuchy rolek. Założyć urządzenia ochronne (np. osłony ochronne), celem uniknięcia wsadzenia palca w pasy, pasy wielonapędowe lub łańcuchy rolek. Umieścić na przenośniku odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą. NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych, które mogą doprowadzić do awarii lub skrócenia żywotności urządzenia RollerDrive Należy przestrzegać następujących przepisów. Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę RollerDrive oraz używać wyłącznie z przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych. Każde urządzenie RollerDrive przed zamontowaniem, należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. Celem uniknięcia uszkodzeń połączeń wewnętrznych nie należy chwytać i nie zabezpieczać RollerDrive za kabel silnikowy. Rolki napędowej RollerDrive nie należy wkładać do ramy transportowej na siłę. Urządzenie powinno dać się wprowadzić swobodnie w otwory ramy transportera. Należy mieć na uwadze prawidłowy moment obrotowy dokręcania sześciokąta RollerDrive, co pozwoli na uniknięcie obrócenia się ośki w ramie transportera i ukręcenia kabla (patrz "Zabezpieczenie rolki napędowej RollerDrive w ramie transportera", strona 21). Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania. 17

20 Montaż i instalacja Bezpieczeństwo prac elektroinstalacyjnych NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych polegających na uszkodzeniu silnika i/lub kabli rolki napędowej RollerDriver Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Prace elektroinstalacyjne należy powierzać tylko upoważnionym, przeszkolonym w tym zakresie osobom. Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowywaniem urządzenia RollerDrive należy je odłączyć z napięcia. Urządzenia RollerDrve, względnie DriveControll nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, gdyż prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzeń. Wtyczki silnikowej nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. Przy zginaniu kabla i przy gwałtownym przekładaniu tarczy przepustowej przez kabel, może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może prowadzić do awarii rolki napędowej RollerDrive. Zapewnić prawidłowe uziemienie RollerDrive, sterownika DriveControl oraz źródła zasilania 24 VDC przez ramę transportera lub konstrukcję wsporczą, w której RollerDrive i DriveControl zostały zainstalowane. Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków elektrostatycznych, co może skutkować zakłóceniami, przedwczesną awarią silnika lub sterownika Drive Control. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania siłą rozciągających lub ściskających. (Promień gięcia powinien wynosić co najmniej pięciokrotność średnicy kabla.) Rolki napędowej RollerDrive nie należy obracać ręcznie, gdyż powoduje do generowanie napięcia, co może doprowadzić do uszkodzenia sterownika Drive Control. 18

21 Montaż i instalacja Montaż urządzenia RollerDrive Wprowadzenie osi silnika Usunąć tuleję ochronną z rolki napędowej RollerDrive. Wskazówka Odciąć ostrożnie opaskę kablową z kabla. Uważać, aby nie naciąć żadnych kabli i tulejek kablowych. Wskazówka Celem przeprowadzenia wtyczki silnikowej przez otwór, należy kabel silnikowy ustawić jak niżej. Wsunąć pierwszą tarczkę zabezpieczającą na oś silnika. Wprowadzić kabel przez otwór sześciokątny 11 mm (0,44 cala) do ramy transportera i wprowadzić tam również oś silnika. NOTYFIKACJA Uszkodzenia części wewnętrznych RollerDrive spowodowanych przez niewłaściwe obchodzenie się Nie zakładać jeszcze podkładek zabezpieczających. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania siłą rozciągających lub ściskających. Założyć napędowy pas okrągły 4 mm. maksymalnie 5 mm (3/16 cala) lub pas RollerDrive (o ile stosowany) na nienapędowy koniec rolki RollerDrive. 19

22 Montaż i instalacja Wprowadzenie osi nienapędowej Sposób wprowadzania nienapędowej osi do ramy transportera zależy od rodzaju tej osi. Najłatwiejsze jest mocowanie osi sprężynowej. Wprowadzanie sprężynowej osi sześciokątnej Wcisnąć do wewnątrz oś sprężynową i wypozycjonować ją odpowiednio do otworu w ramie. Puścić swobodnie sprężynową oś sześciokątną, aby wskoczyła do otwory ramy transportera. Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnętrznym FTM8 Nasadzić podkładką sprężystą na śrubę M8x20. Wypozycjonować rolkę napędową RollerDrive w ramie transportera i wprowadzić śrubę M8 z podkładką sprężystą do osi. Kluczem płaskim zabezpieczyć trzpień osi przed obrotem (w zależności od wersji wykonania trzpienia osi, stosować klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz "Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku", strona 14). Dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm (177 cal-funt), aż podkładka sprężysta zostanie w pełni ściśnięta. 20

23 Montaż i instalacja Zabezpieczenie rolki napędowej RollerDrive w ramie transportera Na osi znajduje się przy rurce nakrętka i podkładka zabezpieczająca. Ta nakrętka wewnętrzna została uprzednio zamontowana i zabezpieczona w prawidłowej pozycji. Wskazówka Nie okręcić nakrętki wewnętrznej i podkładki zabezpieczającej. Przy użyciu klucza płaskiego AF 19 mm zabezpieczyć nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. W przypadku konfiguracji IP66, należy zastosować klucz płaski AF 36 mm. Drugą tarczkę zabezpieczającą i nakrętkę sześciokątną przełożyć przez kabel silnikowy i przykręcić do gwintu osi silnika. Upewnić się, aby tarczki zabezpieczające znajdowały się po obu stronach profilu. Tą zewnętrzną nakrętkę dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 35 Nm (308 cal-funt) i zabezpieczyć przy tym nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. Wskazówka Celem uniknięcia narażenia stożkowej rolki napędowej RollerDrive na siły gnące, należy zastosować kompensację kątową na końcu silnika. Narzędzie montażowe Do montażu pasów wielonapędowych można stosować narzędzie specjalistyczne przedstawione na poniższej ilustracji. Wsadzić narzędzie montażowe między dwie rolki, celem zmniejszenia odległości między sąsiednimi rolkami. Wskazówka Wymiary narzędzia montażowego zależą od rozstawu rolek i od średnicy rur rolek. 21

24 Montaż i instalacja Wspornik dynamometryczny Podczas stosowania bezgwintowej osi sześciokątnej po stronie silnika należy stosować następujące momenty obrotowe. Wymiary króćców dynamometrycznych walka (wersja płaska u góry) Przegląd elementów króćców dynamometrycznych wałka Montaż króćca dynamometrycznego wałka Nr Opis Ilość 1 Wspornik dynamometryczny 1 2 Szablon 1 3 1/8" Klucz inbusowy 1 4 Śruba półokrągła 1 5 Śruba z łbem sześciokątnym z blokadą 2 6 Nakrętka sześciokątna uzębiona 2 Zapewnić, aby karta sterująca silnika została podłączona w stanie bezprądowym i została zabezpieczona przez niespodziewanym uruchomieniem. Jeśli została podłączona, wtedy należy odłączyć przewody silnikowe od karty sterującej silnikiem. Przełożyć szablon przez przewody silnikowe i założyć na oś sześciokątną. Za pomocą szablonu zaznaczyć środki otworów mocujących. Usunąć szablon z osi sześciokątnej i przewodów silnikowych. Wywiercić dwa otwory montażowe ø 7 mm (0,275 cala) w zaznaczonych miejscach i usunąć zadzior z drugiej strony. Przełożyć króciec dynamometryczny wałka spłaszczoną stroną w kierunku ramy transportera i nasadzić na oś sześciokątną. Włożyć dwie śruby z łbem sześciokątnym i blokadą w dolne otwory króćca dynamometrycznego i dokręcić uzębioną nakrętkę sześciokątną. 22

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive BT100

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive BT100 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive BT100 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll Engineering

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu PL Bezpiecznik przeciwko spadnięciu 1-2011 Instrukcja instalacji 1. Symbole i napisy ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwracać uwaga 2. Ogólne napisy ostrzegawcze Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI CONSET - MODEL: 501-49 INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU PL OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...1 PRZED KAŻDĄ JAZDĄ!...2 INSTRUKCJE MONTAŻOWE...2 SPOSÓB MONTAŻU SZTYCY...3 KALIBRACJA NAPIĘCIA SPRĘŻYNY...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I INSTRUKC JA MONTAŻU KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H T EC

Bardziej szczegółowo

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn Narzędzia do zginania szyn ERIFLEX FLEXIBAR MFF narzędzie do zginania szyn MFFU - narzędzie do zginania szyn w kształt U MFFV uchwyt do zginania

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

KD457.37 MONTAŻ/DEMONTAŻ ZALECENIA

KD457.37 MONTAŻ/DEMONTAŻ ZALECENIA KD457.37/PL/01-06/2014 R O Z R Z ĄD KD457.37 MONTAŻ/DEMONTAŻ ZALECENIA AUDI: A3 Seria 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Seria 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Silniki serwo EMMS-AS

Silniki serwo EMMS-AS Główne cechy Wszystko z jednego źródła Silniki EMMS-AS 4 Silnik serwo trwale wzbudzony, elektrodynamiczny, bezszczotkowy Wybór dwóch typów enkodera: Cyfrowy bezwzględny enkoder jednoobrotowy (standard)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE45-3S12D33 6024911 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.pl/ue45-3s1

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo