NIECH ŻYJE NAM str. 14 GÓRNICZY STAN. Grupa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIECH ŻYJE NAM str. 14 GÓRNICZY STAN. Grupa"

Transkrypt

1 NR 12 (74) GRUDZIEŃ 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET Grupa GÓRNICZY STAN NIECH ŻYJE NAM str. 14 str. 4 Wywiad z Grzegorzem Zielińskim Stabilne otoczenie to niższe koszty str. 10 Biznes Rakiety Biznesu 2014 Najlepsi polscy przedsiębiorcy i najbardziej dynamiczne firmy w III edycji plebiscytu Taurona str. 17 Biznes Obligacje w cenie Listopadowa emisja obligacji Taurona zakończona sukcesem

2 02 Biznes Tauron bliżej świata nauki Tauron Polska Energia podpisał z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę ramową ustalającą zasady współpracy dotyczącą działań edukacyjnych, naukowych, badawczo-rozwojowych i doradczych O współpracy C elem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółek Grupy Tauron we wspólnych działaniach. Przemysł nie może działać w oderwaniu od nauki, ta zasada działa także w drugą stronę. Grupa Tauron, aby rozwijać się, potrzebuje świeżego spojrzenia i wsparcia ze strony środowiska akademickiego, które kształci potencjalnych przyszłych pracowników oraz klientów firmy. Jednocześnie nasze spółki dysponują dużym doświadczeniem oraz wiedzą praktyczną, która zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych jest nie do przecenienia. W celu wykorzystania tego potencjału postanowiliśmy zacieśnić współpracę pomiędzy Tauronem a Politechniką Śląską. Ta synergia z pewnością zaowocuje licznymi projektami i inicjatywami, z których długofalowe korzyści czerpać będą nie tylko oba podmioty, ale również polski sektor energetyczny powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Współdziałanie świata nauki i przemysłu odgrywa obecnie coraz ważniejszą rolę. Żadna szkoła wyższa a zwłaszcza uczelnia techniczna nie może sprawnie funkcjonować bez ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami. To dzięki tej współpracy możliwy jest dynamiczny rozwój nauki oraz kształcenie dostosowane do zmieniającej się gospodarki i warunków na rynku pracy. Jestem przekonany, Mając na celu dotarcie do jak najlepszych studentów i absolwentów, Tauron prowadzi systematyczną współpracę z renomowanymi szkołami i uczelniami w kraju. Niebawem podpisane zostaną umowy ramowe z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Akademią Górniczo- -Hutniczą w Krakowie. Tauron także współpracuje z Fundacją im. Lesława Pagi, organizując staże dla wybitnych studentów polskich uczelni podopiecznych fundacji. Akcja nosi tytuł Akademia Energii. Spółki Grupy angażują się również w liczne projekty naukowo-badawcze prowadzone na uczelniach, m.in. na AGH czy Politechnice Częstochowskiej. Tauron bliżej świata nauki umowę przypieczętowali uściskami dłoni prezes zarządu Tauron Polska Energia, Dariusz Lubera, oraz rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik że dzięki bliskiej współpracy z Grupą Tauron będziemy mogli zrealizować wiele wspólnych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych czy edukacyjnych, które przyniosą korzyść zarówno firmie, jak i studentom i pracownikom naszej uczelni podsumował rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik. W ramach umowy strony przewidziały m.in. organizację praktyk i staży studenckich w spółkach należących do Grupy Tauron, współdziałanie w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw badawczo-innowacyjnych, organizację studiów podyplomowych dla pracowników Taurona oraz realizację tematów badawczych w formie prac dyplomowych i naukowych. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Katarzyna Fraś foto: arc TPE

3 W NUMERZE 02 BIZNES Tauron bliżej świata nauki 03 EDYTORIAL Specyficzna dbałość o rynek w wydaniu Komisji Europejskiej 04 GOŚĆ NUMERU Stabilne otoczenie to niższe koszty 06 FLESZ OPEC nie ograniczy wydobycia ropy URE wyda koncesje na obrót węglem Niemieckie firmy nie muszą zwracać ulgi energetycznej Sayonara OZE? Za 25 lat węgiel będzie pokrywał jedną czwartą globalnego popytu na energię 08 BIZNES Tauron wygrywa przetargi grupowe ebok dla Biznesu 09 NOTOWANIA Kosztowna jesień 10 BIZNES Rakiety Biznesu GRUPA Rok Ciepła Czas analizatorów Turbiny na wiatr Plac budowy przekazany Sprzedaż Elvity zakończona Górniczy stan niech żyje nam! Czatkowice poszerzają obszar wydobycia Tauron szuka wykonawcy bloku w Łagiszy 16 BIZNES Stabilne wyniki po trzech kwartałach Obligacje w cenie 18 RYNKI ENERGII Prąd w detalu 20 W UNII Wielkie manewry Komisji 22 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Na straży pamięci Chór Energetyków wsparł śpiewająco Dziecięcą Orkiestrę Onkologiczną Wyspiański on tour Firma z sercem 24 WYNALAZCY Refleks szachisty, głowa noblisty 26 JAK TO DZIAŁA? Gwiazda Hollywood 28 ENERGIA INACZEJ Pełna rezerwacja 30 FELIETON Rzeczpospolita rankingowa Naszym Wspaniałym Czytelnikom, Klientom, 03 Polska Energia, Luty 2014 Inwestorom, Kontrahentom, a także Pracownikom Grupy Tauron życzymy szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo pozytywnej energii w nadchodzącym roku. Zarząd Tauron Polska Energia Specyficzna dbałość o rynek w wydaniu Komisji Europejskiej W tym numerze z większą niż zwykle przyjemnością zaczynamy od nagród. Nie tych jednak, które otrzymaliśmy (choć i o nich w numerze kilka słów), a tych, które sami przyznaliśmy naszym klientom w ramach III edycji Rakiet Biznesu ogólnopolskiego plebiscytu, który z roku na rok zyskuje na prestiżu, a którego celem jest wyłonienie spośród partnerów biznesowych Taurona firm i osób wyróżniających się efektywnością, skutecznością, odwagą oraz zaangażowaniem w działalność prospołeczną i proekologiczną (więcej o zwycięzcach i samym plebiscycie na str ). Miło nam również poinformować, że Tauron wygrywa kolejne ważne przetargi na tzw. grupowe zakupy energii. Zjawisko to nie jest w biznesie nowe, jednak w ostatnim czasie jego skala wzrasta. Trzeba pamiętać, że zakupy grupowe to korzyści ale i wymogi, a sukces grupy zależy od jej dobrego zorganizowania, sprawności i efektywności na poziomie zarządzania. Jak to osiągnąć odpowiadamy na str. 8. Zachęcamy do zapoznania się z, ostatnimi w tym roku, wynikami kwartalnymi Grupy Tauron. Mimo niekorzystnych warunków rynkowych, marża EBITDA po trzech kwartałach tego roku wyniosła 21,4 proc. i jest wyższa niż w ubiegłym roku. O tym, że inwestorzy dobrze oceniają kondycję grupy, niech świadczy choćby duży popyt na obligacje firmy. Inwestorzy zgłosili chęć zakupu obligacji o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Szerzej o wynikach i emisji obligacji piszemy na str. 16 i 17. Nasi autorzy, wsłuchujący się w odgłosy dobiegające z Brukseli, tym razem ujawniają przed nami kulisy aktualnych zabiegów Komisji Europejskiej na rzecz utrzymania relatywnie wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (str ). Niestety, jak podkreślają, nie chodzi tak naprawdę o usprawnienie mechanizmów rynkowych, ale o podniesienie konkurencyjności odnawialnych źródeł energii i zapewnienie im rentowności. Efekty tych posunięć już są widoczne w rosnących cenach uprawnień do emisji CO 2, o czym piszemy w komentarzu do notowań rynkowych na str. 9. Konsekwencje unijnej polityki klimatycznej to także jeden z tematów naszego wywiadu z Grzegorzem Zielińskim, dyrektorem polskiego oddziału Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, opublikowanego na str. 4 i 5. Grudzień to tradycyjnie, szczególnie na Śląsku, z którym tak mocno związana jest Grupa Tauron, czas obchodów Dnia Górnika. Relację z tego ważnego wydarzenia przedstawiamy na str. 14 i 15. Polecamy także wszystkie pozostałe artykuły ostatniego tegorocznego numeru. Korzystając z okazji, zespół redakcyjny Polskiej Energii pragnie przyłączyć się do życzeń zarządu Taurona. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy powitają Nowy Rok pełni dobrej energii. Wesołych, spokojnych świąt. Niech ten świąteczny czas pozwoli naładować akumulatory na kolejne dwanaście miesięcy. Magdalena Rusinek redaktor naczelna foto: Shutterstock.com WYDAWCA: Tauron Polska Energia SA, Departament Komunikacji Rynkowej i PR DYREKTOR: Paweł Gniadek, tel REDAKCJA: Polska Energia, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, fax , REDAKTOR NACZELNA: Magdalena Rusinek, tel ZASTĘPCA RED. NACZELNEJ: Katarzyna Fraś, tel ; ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Marcin Lauer, tel ; Małgorzata Kołodziej, tel ; Jacek Sakrejda, tel ; Tauron Wydobycie SA: Zofia Mrożek, tel ; Tauron Wytwarzanie SA: Bartosz Nowak, tel ; Tauron Dystrybucja SA: Marcin Marzyński, tel ; Tauron Ciepło SA: Karolina Kmon, tel ; Tauron Sprzedaż sp. z o.o.: Elżbieta Bukowiec, tel ; Tauron Obsługa Klienta: Katarzyna Sierszuła, tel ; Tauron Ekoenergia: Monika Meinhart-Burzyńska, tel REALIZACJA WYDAWNICZA: Novimedia sp. z o.o., ul. Karowa 31a, Warszawa Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. ZDJĘCIE NA OKŁADCE: arc TPE NUMER ZAMKNIĘTO: 10 grudnia 2014 r. Znajdź nas na Facebooku

4 04 Gość numeru Stabilne oto to niższe k RozMAWiA: artur burak Polska Energia: Czy energetyka w ujęciu globalnym w oczach bankowców jest dzisiaj sexy? Grzegorz Zieliński: Energetyka na pewno jest jedną z kluczowych dziedzin gospodarki. Jest też bardzo kapitałochłonna i z tego powodu cieszy się dużym zainteresowaniem bankowców nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Finansowanie energetyki w dużym stopniu zależy od szczegółów konkretnych projektów lub struktury ich finansowania. Generalnie może to być w miarę proste, gdy opiera się na bilansie firmy zaciągającej zobowiązanie, lub też bardzo skomplikowane, gdy zastosujemy finansowanie strukturyzowane. ale czy o energetyce możemy powiedzieć, że jest na swój sposób modna, tak jak w przeszłości wiele różnych dziedzin gospodarki, a dziś na przykład branża informatyczna? Energetyka nie może być modna, gdyż ma fundamentalne znaczenie w życiu gospodarczym kraju. Dlatego też ten sektor jest w znacznym stopniu regulowany i pozostaje oczkiem w głowie każdego rządu. Na pewno też przeżywa obecnie duże zmiany, z jednej strony wywołane polityką środowiskową, szczególnie nastawioną na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a z drugiej spowodowane postępem technologicznym, widocznym zwłaszcza w nowych metodach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Jeszcze dwadzieścia lat temu prawie nikt się nimi nie zajmował poza naukowcami. GRZEGORZ ZIELIŃSKI DYREKTOR EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU (EBOR) NA POLSKĘ Kieruje działaniami EBOR na terenie kraju. Pracę w banku rozpoczął w 1998 r. Od 2006 r. był odpowiedzialny za działania banku w polskim sektorze energetycznym, a w 2009 r. objął stanowisko Senior Banker i był odpowiedzialny za działania EBOR w sektorze energetycznym w rejonie Europy Centralnej. Jak na tle firm z innych krajów oceniana jest wiarygodność kredytowa polskich przedsiębiorstw energetycznych? Jeśli mówimy o czterech największych w Polsce firmach, to wziąwszy pod uwagę główny wskaźnik, będący podstawą oceny bankowca, czyli relację długu netto do EBITDA, wszystkie spółki utrzymują zdrowy poziom tego wskaźnika. Zarządy tych przedsiębiorstw ściśle monitorują obecny poziom zadłużenia w stosunku do poziomu EBITDA oraz jego przyszły stan i niewątpliwie postępują bardzo słusznie. Zdecydowana większość podmiotów sektora finansowego na podstawie takich danych bilansowych chętnie będzie pożyczała pieniądze branży energetycznej, a w szczególności regulowanemu podsektorowi dystrybucji. Przedstawiciele branży energetycznej zwracają uwagę, że częste zmiany otoczenia regulacyjnego wpływają negatywnie na zdolność firm do finansowania inwestycji. Czy w sektorze finansowym ten pogląd jest podzielany? Jak najbardziej tak. Przedsięwzięcia energetyczne zwracają się w perspektywie długookresowej i często finansowane są kredytem długoterminowym, a wówczas banki muszą brać pod uwagę także kontekst prawny. Niepewność co do regulacji, a w szczególności kwestie związane z rynkiem dwutlenku węgla w skali polskiej i ogólnoeuropejskiej, w dużej mierze przeszkadzają w płynnym rozwoju sektora. Drugim problemem jest niepewność co do

5 Polska Energia, grudzień czenie oszty przyszłych uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej, której świadkami jesteśmy od paru lat. To powoduje, że wiele banków nie chce się angażować w takie projekty. Czy wobec tego narzędziami polityki gospodarczej możemy wpłynąć na koszty finansowania inwestycji w energetyce, a tym samym na zdolności rozwojowe firm? Takimi narzędziami zdecydowanie można wpływać na koszty, jakie sektor elektroenergetyczny ponosi, zaciągając zobowiązania w celu realizacji inwestycji, a to wpływa bezpośrednio na rentowność całej branży. Nie możemy jednocześnie zapominać o tym, że koszt energii elektrycznej jest jednym z podstawowych parametrów determinujących konkurencyjność całej gospodarki. Polityka gospodarcza musi z jednej strony umożliwiać rozwój energetyki, ale jednocześnie powinna przyczyniać się do poprawy konkurencyjności całej gospodarki. W wielu krajach wprowadzono różne formy pomocy dla firm budujących elektrownie wykorzystujące źródła odnawialne. Jakie, w ujęciu ogólnym, są efekty tych preferencji? Sposób i rozmach, z jakim wprowadzano wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w krajach europejskich, są bardzo zróżnicowane. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Niemczech lub Hiszpanii, które przodują pod tym względem i mają najwyższy odsetek energii wytwarzanej przez instalacje wiatrowe czy fotowoltaiczne. Polska w tym kontekście nie jest liderem, aczkolwiek nasz kraj wprowadził skuteczny system wsparcia w 2005 r. Po tym, jak banki oswoiły się z tą regulacją, nastąpił pozytywny trend rozwojowy, ale został on przyhamowany w 2012 r., gdy pojawiła się niepewność, trwająca do dziś, co do przyszłego kształtu systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Wydaje się, że kluczowe nie jest to, czy wprowadzimy system aukcyjny, który jest teraz proponowany, czy też będzie kontynuowane dotychczasowe rozwiązanie oparte na zielonych certyfikatach. Niezwykle ważne jest to, żeby system był przejrzysty i fair wobec wszystkich uczestników rynku oraz nie ulegał częstym modyfikacjom. W stabilnym otoczeniu inwestor chętniej podejmuje decyzje o zaangażowaniu własnych środków kapitałowych na uruchomienie nowych projektów, a banki łatwiej mogą je zweryfikować, ocenić i na tej podstawie zapewnić finansowanie długiem. Stabilność jest absolutnie nadrzędna. Czy możemy mówić o jakichś inwestycjach energetycznych, które szczególnie chętnie są finansowane i takich, do których banki odnoszą się z rezerwą? Cały sektor bankowy nie jest spójny i instytucje finansowe mogą stosować zróżnicowane podejście. W ujęciu globalnym coraz wyraźniej widocznym trendem jest odchodzenie od finansowania mocy wytwórczych opartych na węglu kamiennym i brunatnym. Szczególnie widać to w Skandynawii i niektórych krajach Europy Zachodniej. To jest o tyle problematyczne dla Polski, że te źródła nadal dominują w naszym kraju. Akcjonariusze Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zdecydowali, że bank nie będzie angażował się w budowę nowych bloków energetycznych opalanych węglem, a będzie uczestniczył w finansowaniu rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji sieci dystrybucyjnej, w tym szczególnie w tworzeniu inteligentnej sieci. Jak unijna polityka klimatyczna determinuje decyzje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o finansowaniu inwestycji energetycznych? Wspomniałem już o tym, że bank nie finansuje budowy elektrowni węglowych, a wynika to ze skali emitowanych przez nie gazów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku węgla. Jesteśmy natomiast zainteresowani finansowaniem budowy elektrowni gazowych w Polsce. Jeśli w przyszłości zostanie uruchomione wydobycie gazu łupkowego, wówczas budowa nowych elektrowni zasilanych tym paliwem może być finansowana przez EBOR. Czy wobec tego bank zakłada możliwość finansowania instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz podziemnego procesowania węgla? Takie przedsięwzięcia jak najbardziej mogą być przez EBOR wspierane. Kilka lat temu z dużą nadzieją obserwowaliśmy próby uruchomienia instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Bełchatowie, ale okazało się, że nie były one efektywnie ekonomicznie. Technologie jednak się zmieniają i nie możemy wykluczyć, że w przyszłości nastąpi przełom i wówczas będziemy mogli wrócić do tego typu projektów. Jeśli mówimy o zgazowaniu węgla, to jego atutem również jest ograniczenie emisji. To na razie jest kwestia przyszłości, a nie technologii, które moglibyśmy finansować już dzisiaj. Jakie projekty energetyczne w Polsce zamierza finansować EBOR? Są to głównie inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym szczególnie farmy wiatrowe. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zamknąć kilka takich projektów. Jesteśmy też żywotnie zainteresowani wsparciem sektora dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, w tym finansowaniem budowy nowych połączeń energetycznych Polski z innym krajami, sprzyjających integracji europejskiego rynku energii. Jakie instrumenty finansowe są najpowszechniej stosowane do finansowania przedsięwzięć energetycznych? W tym sektorze nie ma raczej jakichś szczególnych nowinek. W odniesieniu do źródeł odnawialnych najpopularniejsze, choć jednocześnie najtrudniejsze, jest finansowanie typu project finance, zaś w przypadku wielkich firm elektroenergetycznych coraz większą rolę odgrywa emisja obligacji. Jej istotnymi atutami są elastyczność, prosta struktura i relatywnie łatwa powtarzalność. Z opublikowanych niedawno raportów analitycznych wynika, że na modernizację istniejącej infrastruktury i budowę nowej w ciągu nadchodzących 5-6 lat trzeba będzie wydawać sumy oscylujące wokół 200 mld dolarów rocznie. Czy sektor finansowy będzie zdolny do finansowania tych inwestycji? Największych inwestycji możemy się spodziewać głównie w Chinach, Indiach, a ponadto także w Afryce i Ameryce Południowej. W niektórych częściach świata istnieje znaczna nadpłynność środków, które mogłyby być wykorzystane do finansowania elektroenergetyki, ale większość z nich, to kapitał krótkookresowy. Największym wyzwaniem staje się więc pogodzenie długookresowych potrzeb sektora z tym, co mogą zaoferować instytucje finansowe. foto. NOVIMEDIA

6 06 Flesz OPEC nie ograniczy wydobycia ropy foto: Shutterstock.com Wbrew postulatom Rosji OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), kartel państw eksportujących ropę, Wydobycie ropy w USA Średnie dzienne wydobycie w milionach baryłek ,00 5,35 5,48 5,65 6,50 7, nie ograniczy wydobycia. Najgłośniej protestowała przeciwko temu Arabia Saudyjska, jeden z największych producentów tego surowca na świecie. Rosja (która nie należy do OPEC) zabiegała o ograniczenie wydobycia ropy przez OPEC, licząc na powstrzymanie spadku cen surowca, którego notowania w ostatnich miesiącach są najniższe od czterech lat. Spośród państw kartelu najgorętszym zwolennikiem cięć była Wenezuela, państwo o jednym z najwyższych kosztów wydobycia w gronie OPEC. Jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia OPEC wiadomo było, że organizacja pozostanie głucha na te apele, gdyż Arabia Saudyjska, największy producent wśród członków kartelu, jednoznacznie zapowiedziała, że nie poprze postulatu. Rosja dopatruje się w posunięciach państw OPEC, współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi, działań zmierzających do osłabienia jej gospodarki. W budżecie Rosji na ten rok przyjęto cenę ropy na poziomie 104 dolarów za baryłkę. Giełdowa cena ropy Brent spadła poniżej tego poziomu w połowie sierpnia i od tego czasu nieustannie się obniża. Bank Goldman Sachs prognozuje, że w przyszłym roku średnia cena może wynieść dolarów za baryłkę. Eksperci zwracają uwagę, że obecny spadek cen surowca to nie tylko efekt doraźnych działań podejmowanych Czy wiesz, że przez OPEC czy Stany Zjednoczone, które w marcu tego roku uruchomiły sprzedaż na dużą skalę ropy ze swych rezerw strategicznych, ale także rezultat konsekwentnej polityki tego ostatniego kraju w minionym dziesięcioleciu, zmierzającej do radykalnego wzrostu wydobycia ropy i gazu z rodzimych złóż. W ubiegłym roku średnie wydobycie ropy w USA było o prawie połowę wyższe niż pięć lat wcześniej. W 2013 r. wydobycie było o 14,5 proc. wyższe niż w poprzednim roku, a w 2012 r. wzrost wyniósł niespełna 16 proc. w czasie kryzysu paliwowego w 1973 r., w wyniku embarga na eksport ropy do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, ustanowionego przez państwa OPEC, giełdowe ceny ropy w ciągu dwóch miesięcy wzrosły z 5 do 17 dolarów za baryłkę URE wyda koncesje na obrót węglem Uchwalona przez sejm nowelizacja prawa energetycznego wprowadza wymóg złożenia zabezpieczenia finansowego dla firm ubiegających się o koncesję na obrót węglem z zagranicą. Czy wiesz, że Zgodnie z przyjętym przytłaczającą większością głosów projektem (za jego przyjęciem głosowało 435 posłów), minimalna wartość zabezpieczenia wymagana dla firm starających się o obrót węglem koksującym najstarsza na terenie Polski kopalnia węgla kamiennego powstała w katowickiej dzielnicy Murcki w 1657 r. Początkowo wydobycie było prowadzone metodą odkrywkową ma wynosić 1 mln zł. W przypadku obrotu węglem energetycznym, w którym jest mniej niż 80 proc. ziarna o wymiarze przekraczającym 50 milimetrów, wartość zabezpieczenia ma wynosić 20 mln zł, zaś gdy odsetek ten przekracza 80 proc., ubiegająca się o koncesję firma ma przedstawić zabezpieczenie o wartości 2 mln zł. Za przyznawanie koncesji miałby odpowiadać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Istotną zmianę do projektu ustawy wprowadził 4 grudnia senat. Zgodnie z poprawką wyższej izby, z obowiązku koncesyjnego mają być zwolnione małe firmy. Niewykluczone jednak, że poprawka, jak i cały projekt ustawy uchwalony wcześniej przez sejm nie będą mieć żadnego znaczenia, gdyż według doniesień Polskiego Radia dalsze prace nad ustawą mogą być całkowicie wstrzymane do końca obecnej kadencji parlamentu.

7 Polska Energia, grudzień Niemieckie firmy nie muszą zwracać ulgi energetycznej Komisja Europejska uznała, że wprowadzone przez rząd Niemiec zwolnienia dużych przedsiębiorstw z dopłat do finansowania energii ze źródeł odnawialnych są w większości zgodne z unijnym prawem. Niemieckie przepisy w tym zakresie, obowiązujące od 2012 r., mówią, że tamtejsze firmy wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych przez dwadzieścia lat mają zagwarantowaną cenę sprzedaży energii zapewniającą im dochód. Jednocześnie jest to cena wyższa od rynkowej, po jakiej sprzedaje się energię ze źródeł konwencjonalnych. Różnicę pokrywają odbiorcy ponoszący z tego tytułu dodatkową opłatę. Z tego powodu rachunki niemieckich gospodarstw za prąd były o 14 proc. wyższe. w 2013 r. Rząd Angeli Merkel zwolnił z dopłaty 2 tys. swoich największych firm dzięki czemu, mimo wysokiej ceny energii w kraju, przedsiębiorstwa te mogą być nadal konkurencyjne na rynkach globalnych. Komisja Europejska orzekła, że generalnie jest to zgodne z prawem unijnym, a tylko w sporadycznych przypadkach dopatrzyła się nieprawidłowości. Niemiecka agencja prasowa DPA ocenia, że łączna wartość ulg, które firmy będą musiały oddać, opiewa na kwotę około 30 mln euro. Sayonara OZE? Nakaz odkupywania energii ze źródeł odnawialnych po cenach urzędowych wywołuje coraz głośniejszy sprzeciw japońskich firm energetycznych. Japońskie władze ustanowiły urzędowe taryfy dla zielonej energii i nakaz odkupywania jej przez rodzime przedsiębiorstwa energetyczne po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 r. Posunięcie spowodowało gwałtowny rozwój inwestycji w elektrownie wykorzystujące źródła odnawialne. Zgodnie z przepisami jeszcze do niedawna firmy były zobowiązane do płacenia 36 jenów (nieco ponad Czy wiesz, że Farma wiatrowa na Hokkaido złotówkę) za każdą kilowatogodzinę odprowadzaną do sieci. Później cena ta została obniżona do 32 jenów za kilowatogodzinę, ale nie powstrzymało to oporu firm energetycznych, protestujących przeciw regulacji. Niektóre z nich, mimo nakazu, wstrzymują podpisywanie umów z producentami energii ze źródeł odnawialnych. Postulują też, aby nowych elektrowni tego typu, które będą oddawane do użytku, nie obejmować gwarancją sprzedaży. Z szacunków ekspertów wynika, że gdyby zostały uruchomione wszystkie planowane jednostki solarne, pokryłyby one 8 proc. krajowego popytu na energię, a przy cenie 32 jenów za kilowatogodzinę, ich wpływy wynosiłyby około 30 mld dolarów rocznie. Zgodnie z planem przyjętym przez rząd Japonii po katastrofie w Fukushimie źródła odnawialne w 2030 r. powinny zapewniać jedną piątą krajowego popytu na energię. w 2010 r. elektrownie atomowe w Japonii wytworzyły 28 proc. energii w tym kraju, a w 2013 r. już tylko 1,7 proc. foto: eurus-energy.com Za 25 lat węgiel będzie pokrywał jedną czwartą globalnego popytu na energię foto: Shutterstock.com Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii do 2040 r. należy wybudować elektrownie o łącznej mocy rzędu 7200 GW, żeby zaspokoić rosnący światowy popyt i zastąpić te jednostki, które z powodu wieku do tego czasu zostaną wyłączone z eksploatacji. Agencja ocenia, że w 2040 r. równy udział w wytwarzaniu energii będą miały cztery główne źródła: źródła niskoemisyjne (atom i źródła odnawialne), ropa, gaz i węgiel. Udział energetyki atomowej w globalnej produkcji energii ma wynieść około 12 proc., to jest o 5,6 punktu procentowego mniej niż w szczytowym dla tego sektora roku Z przygotowanego przez agencję raportu World Energy Outlook wynika, że globalny popyt na węgiel wzrośnie o 15 proc., ale zapotrzebowanie na ten surowiec będzie rosło do lat 20. XXI w., po czym ustabilizuje się. W Stanach Zjednoczonych w tym okresie zużycie węgla ma się zmniejszyć o jedną trzecią, a krajem, w którym będzie ono najszybciej rosnąć, mają być Indie. W ocenie agencji do 2040 r. konieczne będzie wyłączenie 40 proc. spośród wszystkich istniejących obecnie elektrowni. Międzynarodowa Agencja Energii przestrzega, że bez aktywnych działań po stronie władz i instytucji państwowych stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii mogą być zagrożone w ciągu najbliższego ćwierćwiecza. Kolumny opracował: Artur Burak

8 08 Biznes Tauron wygrywa przetargi grupowe Bogate doświadczenie na rynku energii pozwoliło Tauronowi odnieść sukcesy w ważnych przetargach grupowych na zakup energii elektrycznej. Dzięki temu prąd Taurona zasili w 2015 r. m.in. województwo śląskie, gminę Olsztyn, gminę miejską Lubin czy też jednostki zrzeszone w Mazowieckiej Agencji Energetycznej W dwóch ostatnich kwartałach br. Tauron wygrał przetargi zorganizowane przez Związek Gmin Śląska Opolskiego (na dostawę 50 GWh), Gminę Miejską Lubin (180 GWh), Gminę Miasto Częstochowa (37 GWh), Grupę Zakupową Urzędu Miasta Olsztyn (73 GWh) oraz Gminę Świętochłowice (385 GWh), która reprezentowała Górnośląski Związek Metropolitarny, zrzeszający 27 samorządów oraz 162 spółki i instytucje z województwa śląskiego, m.in. Katowice, Chorzów, Gliwice, Bytom i Dąbrowę Górniczą. Zrobiliśmy wszystko, by przygotować najkorzystniejsze oferty i nasze starania odniosły skutek. Teraz przyszła pora, by udowodnić, że współpraca z Tauronem oznacza dla klienta nie tylko korzyści finansowe. Zapewniam, że pracownicy Taurona dołożą wszelkich starań, by rzetelnie realizować umowy tak, aby jakość obsługi wszystkich naszych kontraktów była na jak najwyższym poziomie mówi Rafał Soja, wiceprezes zarządu Tauron Sprzedaż. Grupy zakupowe to korzyści ale i wymogi Łączenie się w grupy zakupowe stało się popularną formą zakupu energii wśród samorządów, ponieważ przynosi im to oszczędności w postaci niższych wydatków na energię elektryczną. Dlatego też w 2014 r. wiele przetargów organizowanych było właśnie przez grupy zakupowe, które z roku na rok zrzeszają coraz większą liczbę podmiotów. Oczywiście, musimy też być świadomi obowiązków wynikających z udziału w przetargu ogłaszanym przez grupę zakupową, której nie tworzą podmioty powiązane kapitałowo. Na przykład wymogów prawnych (związanych z ustaleniem odpowiedzialności za umowy zakupu energii) czy wyzwań związanych z obsługą wielu zróżnicowanych, niepowiązanych kapitałowo podmiotów wchodzących w skład jednej grupy zakupowej zaznacza Piotr Hałoń, kierownik Biura Sprzedaży Centralnej Tauron Sprzedaż. Podstawą dobra organizacja i zarządzanie Zawierając umowy na zakup energii elektrycznej, należy pamiętać, że każdorazowo po zakończeniu postępowania i zawarciu umowy, konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru energii w celu zgłoszenia nowej umowy sprzedażowej. Punktów poboru w grupach zakupowych bywa od kilkuset do kilku tysięcy. Organizacja grupy zakupowej wiąże się również z koniecznością przygotowania szczegółowych danych oraz niezbędnych doku- Tauron w 2015 r. dostarczy energię m.in. olsztyńskiej grupie zakupowej. Umowę wymienili Magda Polkowska z Tauron Sprzedaż i Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna mentów określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. Ponadto należy uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także procedury związane ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej tak, aby postępowanie zostało ogłoszone w terminie umożliwiającym zrealizowanie tychże procedur przed zakończeniem już obowiązującej umowy. Sukces grupy zakupowej zależy od jej dobrego zorganizowania, sprawności i efektywności na poziomie zarządzania. Miłosz Gruszczyński Łączenie się w grupy zakupowe dla uzyskania optymalnych cen energii elektrycznej nie jest nowym zjawiskiem. Klienci biznesowi i korporacyjni już od wielu lat korzystają z takiego sposobu zakupu energii. Tauron może się pochwalić wieloma wygranymi przetargami. Są wśród nich również wygrane postępowania przetargowe na dostawę energii dla zakupów grupowych ogłaszanych przez samorządy. Obok Górnośląskiego Związku Metropolitarnego i Olsztyna, wygraliśmy również postępowania na przyszły rok na dostawę energii m.in. dla grupy zakupowej, której liderem jest Miasto Lubin (180 GWh), a także dla Częstochowy (37 GWh) i Mazowieckiej Agencji Energetycznej (4,7 GWh). foto: Marcin Kierul ebok dla Biznesu Zapraszamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, nowego kanału komunikacji dla Klientów Biznesowych Umożliwia on korzystanie z dostępu do swoich danych handlowych i technicznych, związanych z rozliczaniem zużycia energii elektrycznej. Usługa jest darmowa i dostępna 24 godziny na dobę, a dzięki wykorzystaniu szyfrowanego połączenia z Internetem, w pełni bezpieczna. Za pośrednictwem ebok klienci mają możliwość samodzielnego wglądu do danych dotyczących m.in.:» aktualnych i archiwalnych rozliczeń,» wystawionych faktur za energię elektryczną,» płatności i stanu należności,» punktów poboru energii elektrycznej,» zużycia energii elektrycznej w formie graficznej,» posiadanych umów. Miłosz Gruszczyński

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki NR 6 (80) CZERWIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Innowacje PIERWIASTEK DO SKREŚLENIA str. 10 str. 4 GOŚĆ NUMERU Rainer Kiechl Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

Bardziej szczegółowo

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012 Nr 10 (48) Październik 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 strategia Dzień Inwestora Indywidualnego wydarzenia Atomowe BIZNES Tauron awansuje w rankingach porozumienie raport Renesans węgla wydarzenia

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

POWRÓT KRÓLA MAGAZYN GRUPY TAURON. Promocja. str. 22. Innowacje i relacje z otoczeniem kluczem do powodzenia firm POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET

POWRÓT KRÓLA MAGAZYN GRUPY TAURON. Promocja. str. 22. Innowacje i relacje z otoczeniem kluczem do powodzenia firm POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET NR 7 (81) LIPIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Promocja POWRÓT KRÓLA str. 22 str. 4 GOŚĆ NUMERU Jerzy Hausner Innowacje i relacje z otoniem klum do powodzenia firm str. 18

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji Nr 9 (35) Wrzesień 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 strategia Reorganizacja spółek w Grupie wywiad ANDRZEJ KRASZEWSKI Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji biznes

Bardziej szczegółowo

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja polska EnerGIA magazyn NR 10 (24) październik 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja wydarzenia spis treści Jubileuszowa nagroda

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010 polska EnerGIA magazyn NR 1 (15) styczeń 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Graliśmy w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami wywiad wydarzenia spis treści PRAWDY

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne polska EnerGIA magazyn NR 7 (21) lipiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne spis treści sponsor główny: AUTECHRE JAGA JAZZIST

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo