BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu"

Transkrypt

1 KROHNE 02/2004 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu Pomiar poziomu i warstwy rozdziału cieczy

2 Spis treści Spis treści... 2 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 4 Obsługa... 4 Odpowiedzialność i gwarancja... 4 Kompletacja dostawy... 4 Opis: BM 26 A bocznikowy wskaźnik poziomu z klapkami magn. Lub skalą prętową... 5 Standardy / Dopuszczenia... 5 Oficjalne dopuszczenia i świadectwa... 6 Zasadnicze komponenty urządzenia Instalacja Pakowanie i magazynowanie Mechaniczne wymagania instalacyjne Montaż w zbiorniku Procedura uruchomienia Wskazywanie poziomu rzeczywistego Pomiar poziomu z użyciem lokalnego wskaźnika oraz skali Korekta położenia skali dla dokładnego odczytu rzeczywistej powierzchni cieczy* Funkcjonalne sprawdzenie lokalnego wskaźnika poziomu Szczegóły konstrukcyjne BM 26 A Przetwornik poziomu Przetworniki Wersje przetwornika dla BM 26 A Podłączenie elektryczne Łączniki krańcowe / styki Oznaczenia kodowe definiujące wersje łączników krańcowych Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (nie-ex) Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (Ex) Sposób użycia łączników krańcowych Zasada działania Instalacja Wymiary całkowite łączników krańcowych montowanych na rurze pomiarowej Wymiary łącznika krańcowego (bez wspornika i pierścienia zaciskowego) Podłączenie elektryczne Uwagi: zabezpieczenie obciążenia MS Dokładna regulacja punktu wyzwalania łącznika krańcowego Dokładna regulacja punktu wyzwalania łącznika krańcowego Schemat punktu przełączania i wartości uchybu dla łączników krańcowych Wersje specjalne Wersje niskotemperaturowe AG-TR-IC/TR Wersje wysokotemperaturowe HR-IC/HR System grzewczy rury pomiarowej - BM 26 A/B Pomiar warstwy rozdziału ciecz / ciecz BM 26 A/TS Pływaki Typy pływaków Schematy wymiarowe pływaków Zmiana warunków procesowych Ograniczenia zastosowań pływaków Ograniczenia gęstości i temperatury Ograniczenia ciśnienia roboczego Utrzymanie i konserwacja Zamawianie części zapasowych /48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

3 8 Dane techniczne BM 26 A Moduły transmitera (nadajnika) poziomu Łączniki krańcowe Materiały montażowe rury wiodącej Wskaźnik bocznikowy BM 26 A: zgodność z ograniczeniami Dyrektywy Osprzętu...37 Ciśnieniowego 97 /23 /EC Dopuszczalne parametry robocze BM 26 A z rurą pomiarową ze stali 316 Ti Kategorie kołnierzy dla parametrów roboczych rury pomiarowej ze stali 316 Ti Dopuszczalne parametry robocze BM 26 A z rurą pomiarową ze stali 316 L Kategorie kołnierzy dla parametrów roboczych rury pomiarowej ze stali 316 L BM 26 A wagi i wymiary Wagi Wymiary wskaźnika Wymiary całkowite klas rur pomiarowych (z kołnierzami swobodnymi lub szyjkowymi) Odległość czoła kołnierza szyjkowego, spawanego od osi rury pomiarowej Zasada pomiaru...44 Załączniki...45 Załącznik A: Świadectwo zgodności: CE...45 Załącznik B: Świadectwo zgodności: Dyrektywa Oprzyrządowania Ciśnieniowego /23/EC...46 Odesłanie urządzenia do firmy KROHNE w celu wykonania testu lub naprawy...47 Formularz do skopiowania i wypełnienia...48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 3/48

4 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejszy podręcznik zawiera kompletny zestaw instrukcji służących instalacji, obsłudze, oraz utrzymaniu i konserwacji wersji ATEX, bocznikowego wskaźnika poziomu BM 26 A. W niniejszej dokumentacji uwzględniono zastosowanie specjalnych przepisów, dotyczących wersji urządzeń, użytkowanych w obszarach zagrożonych wybuchem. Montaż, instalacja, uruchomienie i obsługa urządzenia może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Deklaracja zgodności ograniczona jest do części urządzenia, znajdujących się pod ciśnieniem, z wyłączeniem części podlegających demontażowi (np. zawory). Standardowe obliczenia projektowe nie uwzględniają teoretycznego współczynnika korozji. Produkt znajdujący się w zbiorniku nie może posiadać cech powodujących erozję powierzchniową elementów urządzenia. Zdarzenia, których nie uwzględniono w fazie projektowania urządzenia: tzw. ryzyko wyjątkowe, związane z trzęsieniem ziemi, złą pogodą, aktami zniszczenia (sabotaż, terroryzm, wandalizm itp.) oraz działaniem ognia. Niniejsze urządzenie zaprojektowano do pracy w warunkach stałego i stabilnego ciśnienia. W przypadku zastosowania pływaków tytanowych, należy poczynić specjalne kroki w celu wykluczenia tarcia pomiędzy tytanem i stalą nierdzewną, mogących powodować iskrzenie w środowisku gazu palnego. Obsługa Normalna waga urządzenia mieści się w zakresie od 14.5 kg (32 lb) do 40 kg (88 lb). Urządzenie powinno być przenoszone przez co najmniej 2 osoby i trzymane za przyłącze procesowe. Można również korzystać z mechanizmów podnoszących, należy jednak wykluczyć podnoszenie za skalę pomiarową, przetwornik poziomu lub jakikolwiek inny dołączony osprzęt. Odpowiedzialność i gwarancja Bocznikowy wskaźnik poziomu został zaprojektowany wyłącznie dla celów pomiaru poziomu cieczy, warstwy rozdziału cieczy lub pomiaru objętości zależnie od wybranej przez użytkownika skali (podziałki) i pływaka. W przypadku użytkowania przyrządu w obszarach zagrożonych wybuchem, zastosowanie ma specjalny system kodowania oraz specjalne przepisy. Odpowiedzialność w zakresie poprawnego doboru i zamierzonego użycia niniejszego urządzenia leży wyłącznie po stronie nabywcy. Niepoprawny montaż, instalacja, jak również obsługa urządzenia, mogą prowadzić do utraty gwarancji. Niniejszym zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży, będące podstawą umowy sprzedaży. W przypadku konieczności odesłania urządzenia do firmy KROHNE, w celu jego przeglądu lub naprawy, należy zastosować się do instrukcji zamieszczonych na końcu niniejszej dokumentacji. Kompletacja dostawy Urządzenie BM 26 A zależnie od opcji: z wyjściem prądowym lub łącznikami krańcowymi, bądź bez nich Niniejsza Instrukcja montażu i obsługi urządzenia Dokumentacja dopuszczeń / świadectw zgodności (jedynie dla wersji stosowanej w obszarach zagrożonych wybuchem) Dostarczany bez akcesoriów montażowych (śruby dwustronne, uszczelki kołnierzowe i okablowanie dostarczane przez użytkownika) Świadectwa specjalne (Opcjonalne: dostarczane wyłącznie na życzenie użytkownika) Świadectwo testu wg EN 10204: test ciśnieniowy, test przebarwienia, test radiograficzny, próba szczelności, test ultradźwiękowy, helowa próba szczelności, czystość powierzchniowa i materiał Czyszczenie ultradźwiękowe, zgodne z wykazem zakładowym (fabrycznym). 4/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

5 Opis: BM 26 A bocznikowy wskaźnik poziomu z klapkami magn. Lub skalą prętową Urządzenie BM 26 A używane jest do pomiaru poziomu, warstwy rozdziału lub objętości w zbiornikach otwartych lub ciśnieniowych. Montowane jest w pozycji przylegającej do zbiornika i używa do pomiaru zasady naczyń połączonych poziom cieczy w rurze pomiarowej odpowiada poziomowi cieczy w zbiorniku. Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie może być stosowane w przypadku substancji korozyjnych, toksycznych i palnych, jak również może być wykorzystywane w trudnych warunkach pracy. Wskaźnik lokalny składa się z następujących elementów: Wskaźnik kreskowy (magnes prowadzący) w rurze szklanej Pyrex jako standard Lub wskaźnik klapkowy (żółte / czarne klapki magnetyczne) w rurze szklanej Pyrex Lokalne wskazania poziomu cieczy nie wymagają stosowania zasilania. Opcjonalnie urządzenie może zostać wyposażone w analogowy, elektryczny system przetwornika poziomu oraz / lub łączniki krańcowe. Użytkowanie w obszarach zagrożonych wybuchem Urządzenie BM 26 A dopuszczone jest do stosowania w atmosferze wybuchowej w przypadku, gdy wyposażono je zgodnie ze stosowną opcją. Rzeczą bezwzględnie konieczną jest przestrzeganie warunków granicznych oraz szczegółowych postanowień świadectwa dopuszczenia. Standardy / Dopuszczenia Zgodnie z Europejską Dyrektywą 94/9/EC (ATEX 100a), bocznikowe wskaźniki poziomu opisane w niniejszej Instrukcji odpowiadają Standardom Europejskim EN 50014, EN 50020, EN 50018, EN oraz EN i dopuszczone są do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem przez agencję certyfikującą INERIS według INERIS 02ATEX0088X pod warunkiem wyposażenia w stosowne opcje. Należy stosować się do warunków granicznych i szczegółowych postanowień zamieszczonych w powyższym świadectwie dopuszczenia. Urządzenie niniejsze jest również zgodne z Dyrektywą Oprzyrządowania Ciśnieniowego Unii Europejskiej 97/23/EC. Instrukcje bezpieczeństwa Ex Dopuszczone wg ATEX urządzenie BM 26 A może być użytkowane w atmosferze wybuchowej dowolnych substancji palnych z Grupy Gazów IIC (z wyłączeniem przypadków podanych w niniejszej Instrukcji) oraz zastosowań wymagających Kategorii Oprzyrządowania 1 / 2 G oraz 1 G. Definicje Kategorii Oprzyrządowania Ex Kategoria 1 / 2 G przyrządy (dla zastosowań, w których użytkuje się obudowę przeciwwybuchową Exd) Opcje przetwornika pomiarowego z wyjściem prądowym i łącznikami krańcowymi, użytkowane są w obszarach zagrożonych wybuchem, wymagających oprzyrządowania należącego do kategorii 2. Przyłącze procesowe i ściana zbiornika tworzą warstwę przejściową między obszarami dla kategorii oprzyrządowania 1 i 2. Elementy pomiarowe wskaźnika (pływak i rura pomiarowa) należą do kategorii 1. G oznacza przynależność urządzenia do grupy stosowanej w otoczeniu gazowym. Kategoria 1 G - urządzenia Opcje przetwornika pomiarowego z wyjściem prądowym i łącznikami krańcowymi oraz komponenty pomiarowe, użytkowane są w obszarach zagrożonych wybuchem, wymagających oprzyrządowania należącego do kategorii 1. Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 5/48

6 Oficjalne dopuszczenia i świadectwa Aplikacja Dopuszczenie przez Wersja przyrządu Znak dopuszczenia Świadectwo ATEX INERIS BM 26 A Nr świadectwa. INERIS 02ATEX0088X* *Niniejsze Świadectwo Badania dostępne jest poprzez Download Centre na korporacyjnej stronie KROHNE: Zasadnicze komponenty urządzenia 1 Przetwornik poziomu (wpusty kablowe nie dostarczane) 2 Przyłącze procesowe 3 Rura pomiarowa (komora bocznika z pływakiem zaopatrzonym w magnesy) 4 MS 15 /EXD łącznik krańcowy (bez wpustów kablowych) 5 MS 15 /STD lub /EXI łącznik krańcowy 6 MS 20 /STD lub /EXI łącznik krańcowy (pokazany oddzielnie, podlega wymianie lub użyciu z elementami 4 i 5) 7 Skala przyległa do rury pomiarowej, z rurą Pyrex (ze wskaźnikiem wiedzionym przez pływak) 6/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

7 1 Instalacja 1.1 Pakowanie i magazynowanie Pływaki zapakowane oddzielnie 1 W celu instalacji, należy usunąć tylny kołnierz i włożyć pływak właściwą stroną do góry do komory (rury) wiodącej. 2 Dopasować uszczelki. 3 Docisnąć nakrętki stosując właściwy moment dociskowy, ze zwróceniem uwagi na wytrzymałość śrub, kołnierza i materiału, w odniesieniu do ciśnienia znamionowego zbiornika. Należy upewnić się, że rura wiodąca pozbawiona jest elementów obcych (brud, pozostawione elementy itp.) Podczas transportu, pływaki utrzymywane są (blokowane) przez plastikowy zatrzask Przed instalacją zatrzask powinien zostać usunięty z rury wiodącej poprzez tylny kołnierz przyłączeniowy. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Krok 1 Sprawdzić rurę pomiarową na okoliczność występowania czerwonej nalepki, w pobliżu dolnego przyłącza procesowego. ATTENTION! Retirer la tige de sécurité maintenant le flotteur ATTENTION! Take away transport safety device for float ACHTUNG! Transportsicherung für Schwimmer entfernen Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 7/48

8 Krok 2 Usunąć taśmę klejącą z tylnego przyłącza procesowego Krok 3 Usunąć plastikową pokrywkę ochronną z przyłącza procesowego Krok 4 Zlokalizować zatrzask Krok 5 Usunąć zatrzask szczypcami 1.2 Mechaniczne wymagania instalacyjne Należy zapewnić spełnienie poniższych wymagań: Użyteczne ciśnienie instalacji (wartość maksymalna ciśnieniowego zaworu ograniczającego) nie może przekraczać dopuszczalnego ciśnienia, P s, podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Ciśnienie testowe, P t, podane jest w dokumentacji zamówienia oraz na tabliczce znamionowej BM 26 A. Użytkownik musi upewnić się co do zgodności (kompatybilności) użytych materiałów, pozostających w styku z cieczą (rura wiodąca, pływak, uszczelki itp.) oraz w odniesieniu do zgodności z charakterystykami starzenia cieczy i środowiskiem pomiarowym. W odniesieniu do powyższego, patrz - zalecenia niniejszej instrukcji lub wyszczególnienie w umowie sprzedaży. Ciśnienie zewnętrzne (P ext ) musi być równe ciśnieniu atmosferycznemu (P atmos ). 8/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

9 1 Zbiornik 2 Ciekły produkt = 3 BM 26A wskaźnik poziomu cieczy (rura pomiarowa): Wyłącznie instalacja pionowa! 1.3 Montaż w zbiorniku Urządzenie BM 26 A musi zostać zainstalowane w pozycji pionowej Podczas instalacji BM 26 A wyposażonego lub nie - w system elektrycznego przetwornika poziomu, należy upewnić się, że pomiar nie ulegnie zakłóceniu przez inne, zewnętrzne pola magnetyczne. Należy dobrać śruby i uszczelki (zapewniane przez użytkownika) w taki sposób, by odpowiadały one ciśnieniu znamionowemu przyłącza kołnierzowego oraz ciśnieniu roboczemu. Przyłącza procesowe (kołnierze) należy pieczołowicie dopasować muszą być wycentrowane, umieszczone równolegle i przyśrubowane w profesjonalny sposób tak, aby uniknąć naprężeń. Zbiornik należy oczyścić. Zaleca się instalowanie urządzeń odcinających (zawory, czopy itp.) pomiędzy zbiornikiem i bocznikowym wskaźnikiem poziomu tak, by BM 26 A mógł być czyszczony niezależnie od zbiornika. Korek spustowy przy dolnym kołnierzu powinien być wymieniony na zawór zlewowy przewodu spustowego. 1 Zawór odcinający (góra i dół) 2 Zawór zlewowy do przewodu spustowego. 3 Odpowietrzenie Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 9/48

10 W przypadku wysokich instalacji (powyżej 6 metrów długości stali nierdzewnej) zaleca się stosowanie dodatkowych punktów kotwienia pomiędzy BM 26 A oraz zbiornikiem. Standardowe kotwienie wykorzystuje zestaw spawanych do płyty pierścieni dostępnych na życzenie. Poniższy rysunek przedstawia rzut główny i boczny oraz wymiarowanie w mm i calach. 1.4 Procedura uruchomienia Podczas pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi, należy przedsięwziąć konieczne środki bezpieczeństwa. Krok Opis 1 Zamknąć korek spustowy oraz / lub zawór zlewowy 2 Otworzyć elementy odcinające na górnym i dolnym kołnierzu przyłączeniowym 3 Nastawić pozycję lokalnej skali pomiarowej tak, by poziom skali odpowiadał dokładnie, faktycznemu poziomowi, patrz rozdział 1.5. Pozostałe uwagi Należy przedsięwziąć stosowne kroki, by zabezpieczyć przyrząd przed falą uderzeniową (tzw. młot wodny). Ciśnieniowe zawory ograniczające muszą chronić pozostałą część instalacji. Urządzenie musi podlegać regularnemu serwisowaniu i przeglądom tak, by spełnić wymagania narzucone przez przepisy i rozporządzenia, mające zastosowanie do miejsca jego instalacji. Wersje wysokotemperaturowe należy zabezpieczyć obsługę przed potencjalnym poparzeniem. 10/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

11 1.5 Wskazywanie poziomu rzeczywistego Pomiar poziomu z użyciem lokalnego wskaźnika oraz skali Pływak wyposażony jest w pierścieniowy system stałych magnesów, przekazujących sygnał o poziomie cieczy do wskaźnika, który sprzężony jest magnetycznie z magnesami pływaka. Z powodów konstrukcyjnych, minimalny poziom cieczy w rurze pomiarowej wyznaczony jest przez oś dolnego, bocznego przyłącza kołnierzowego poziom zerowy cieczy wyznacza linia centralna dolnego kołnierza. Jak pokazano na schemacie pływaka i wskaźnika na następnej stronie, wskaźnik podąża za pływakiem poniżej poziomu cieczy Różnica pomiędzy rzeczywistym poziomem cieczy a pozycją wskaźnika wynika z: Zanurzenia pływaka na głębokość zależną od gęstości cieczy i rodzaju pływaka Rozmieszczenia magnesów pływaka poniżej jego osi, w celu nadania pływakowi stabilności Skala (podziałka) dostarczana jest w postaci gotowej do stosowania dla produktu (cieczy) określonej w zamówieniu. Czerwony znacznik odniesienia w górnej części rury (pozycja 1 na poniższym schemacie) wyznacza punkt mocowania skali w zacisku. Nie są wymagane żadne inne czynności regulacyjne. Przy znacznej zmianie gęstości produktu, pomiarze produktu innego, niż podany w zamówieniu lub zastosowaniu innego pływaka, skala BM 26 A w celu uzyskania dokładnego pomiaru może wymagać regulacji. Wówczas należy skontaktować się z firmą KROHNE (patrz: rozdział korekta położenia skali). 1 Znacznik odniesienia: górna krawędź czerwonej płytki KROHNE musi stykać się z wierzchołkiem trójkąta. 2 Skala 3 Rura pomiarowa (z pływakiem) 4 Górny pierścień zaciskowy (skala rura pomiarowa) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 11/48

12 1.5.2 Korekta położenia skali dla dokładnego odczytu rzeczywistej powierzchni cieczy* Położenie skali może zostać skorygowane przez użytkownika zgodnie z poniższym: Krok Opis 1 Znaleźć głębokość zanurzenia pływaka c (dostarczony przez KROHNE, również: rozdz. 5) 2 Odjąć wymiar a, podstawa pływaka do osi magnesu (podany na rysunku wymiarowym pływaka w rozdziale 5.1.1), od c aby uzyskać wymiar b, współczynnik korekcji skali. Poz. Opis b c a (różnica między poziomem cieczy a pozycją wskaźnika z powodu gęstości produktu) c Głębokość zanurzenia pływaka (funkcja gęstości prod. rozdz. 5.2) a Odległość od osi systemu magnesów do podstawy pływaka, patrz: rysunek wymiarowy pływaka w rozdziale Pływak 2 Magnes nadążny wskaźnika (lub łącznik krańcowy) 3 Położenie magnesów montowanych w pływaku 3 Poluzować oba pierścienie zaciskowe, utrzymujące skalę pomiarową na rurze pomiarowej z użyciem śrubokręta lub klucza (8 mm). 4 Ulokować punkt zero (górna część dolnej, czerwonej płytki KROHNE) na skali, w miejscu linii centralnej dolnego, bocznego przyłącza procesowego. Krok 3: zwolnić górny pierścień 1 Skala pomiarowa 2 Rura pomiarowa 3 Górny pierścień skali pomiarowej *Informacje dotyczące również początkowych ustawień łączników krańcowych należy jednak wówczas uwzględnić uchyb (przesunięcie) punktu wyzwolenia łącznika krańcowego (rozdz. 3.6) 12/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

13 Krok 3: Zwolnić dolny pierścień Krok 4: Wyzerować (ustawić) skalę (domyślnie) 1 Skala pomiarowa 2 Spód skali (element 1) oznaczony przez górną krawędź czerwonej tabliczki KROHNE pozycja domyślna na tym samym poziomie, jak element 3 3 Linia centralna dolnego, bocznego przyłącza procesowego 4 Dolny zacisk skali pomiarowej 5 Przesunąć skalę w dół, po rurze pomiarowej, i ustalić jej położenie na b (mm). 1 Linia centralna dolnego, bocznego przyłącza procesowego 2 Spód skali (element 1) wskazany przez górną krawędź czerwonej tabliczki KROHNE 3 Położenie pływaka (linia kreskowa) przy wypełnieniu rury do wysokości linii centralnej dolnego, bocznego przyłącza procesowego. b Przesunięcie skali w dół o b mm. Spód skali znajdzie się na poziomie magnesów pływaka 6 Zacisnąć na powrót oba pierścienie utrzymujące skalę na rurze pomiarowej. 1 Śruba pierścienia skali pomiarowej Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 13/48

14 1.5.3 Funkcjonalne sprawdzenie lokalnego wskaźnika poziomu Dolna krawędź rury wskaźnika wystaje poza punkt zerowy skali. Przy przerwaniu powiązania magnetycznego między systemem wskaźnika (9*) i magnesami pływaka, wskaźnik (magnes nadążny) opadnie i zniknie poza czerwoną przykrywką (12*) umieszczoną na skali. W celu odzyskania wskaźnika, należy podnieść go magnesem prętowym do momentu przechwycenia przez pływak. Wartość wskazywana jest poprawna w chwili, gdy oba systemy magnetyczne współdziałają ze sobą. *Patrz: poniższy schemat. 1.6 Szczegóły konstrukcyjne BM 26 A Poniższy schemat ukazuje standardowy BM 26 A/C/RR bez przetwornika poziomu i łączników 1 Korek odpowietrzenia 2 Rura pomiarowa 3 Czerwony, trójkątny znacznik odniesienia fabryczne położenie zera skali pomiarowej 4 Rura szklana wskaźnika 5 Skala 6 Pływak (magnesy w części dolnej) 7 Poziom cieczy 8 Punkt środkowy wskaźnika 9 Wskaźnik (magnes nadążny)** 10 Punkt zerowy pomiaru (oś dolnego kołnierza przyłącza) 11 Zero skali 12 Ogranicznik (czerwona tabliczka KROHNE) 13 Tabliczka znamionowa ** dostępny jest również opcjonalny wskaźnik klapkowy (patrz: rozdział 9) Szczegóły: Element 12 Dolny ogranicznik (Stop) / Czerwona tabliczka KROHNE z etykietą podającą dane produktowe i parametry robocze. Na przykład: Ciśnienie robocze : Temperatura robocza: Gęstość: Ciecz: 6 bar g 25 C s g. cykloheksan 14/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

15 Element 13A STANDARDOWA tabliczka znamionowa BM 26 A Element 13B tabliczka znamionowa ATEX - BM 26 A * Patrz: Dane BM 26 A lista opcji standardowych i kodów oznaczeń ** Kod typu zdefiniowano jako: Kod produktu/przyłącze procesowe/kod materiału/konstrukcja/przetwornik poziomu/styk/dopusz. Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 15/48

16 Typ kodu Kod Definicja kodu Kod produktu BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu (model A) Przyłącza procesowe C D E F Dwa przyłącza boczne Dwa przyłącza osiowe Wlot górny boczny, wylot dolny - osiowy Wlot dolny boczny, wylot górny - osiowy Kod materiałowy RR Stal nierdzewna Konstrukcja No info B AG IC/TR IC/HR Przetwornik poziomu Styki Dopuszczenia No info ER No info K No info EXI EXD Konstrukcja standardowa Ogrzewanie Wersja mrozoodporna Z izolacją niskotemperaturową Z izolacją wysokotemperaturową Bez przetwornika poziomu Z przetwornikiem poziomu Bez łączników krańcowych Z łącznikami krańcowymi Standardowe, bez dopuszczeń Dla EEx zastosowania iskrobezpieczne Dla EEx zastosowania ognioodporne 16/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

17 2 Przetwornik poziomu Oprócz wskaźnika lokalnego (skali), BM 26 A może zostać doposażony w przetwornik poziomu, transmitujący magnetycznie pobudzany - analogowy, prądowy sygnał wyjściowy, 4 20 ma, poza obszar zagrożony wybuchem. Taki rodzaj wskazania wykorzystuje rurę ze stali nierdzewnej, zawierającą rezystorowy łańcuch zestyków kontaktronowych (magnetycznych), mocowany przylegająco do rury pomiarowej. Położenie magnesu pływaka w rurze określa wartość sygnału wyjścia. Wyjście to podlega kalibracji fabrycznej i nie wymaga żadnych innych regulacji po uruchomieniu przyrządu. Odczyt przetwornika konwertowany jest na sygnał wyjścia prądowego 4 20 ma przez transmiter, znajdujący się w obudowie przetwornika. Moduł transmitera opisany jest w kolejnym podrozdziale (szczegóły techniczne podano w rozdz. 8.2) W przypadku wersji BM 26 A EEx ia, iskrobezpieczny transmiter może być użyty z wyjściem prądowym 4 20 ma z- lub bez- izolacji galwanicznej. BM 26 A Std/ EExi/EExd z przetwornikiem poziomu (aluminiowa obudowa transmitera) 1 Wejście kablowe Podłączać i montować jedynie komponenty i wpusty kablowe z dopuszczeniem Exd! Z gwintem M20 x 1.5 Opcjonalnie: M25 x 1.5 NPT ¾ 2 Obudowa przetwornika poziomu 3 Łańcuch styków kontaktronowych zabudowanych w rurze ze stali nierdzewnej 4 Rura pomiarowa i skala BM 26 A, z nadążnym, magnetycznym wskaźnikiem poziomu 5 Zaciski uziemienia PE Oba zaciski muszą być uziemione! Wymiary w mm (calach) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 17/48

18 2.1 Przetworniki Przetwornik poziomu definiowany jest poprzez typ stosowanej komunikacji (ER elektronika zdalna), ochronę obudowy, materiał obudowy (AL - aluminium) i moduł transmitera Wersje przetwornika dla BM 26 A Oznaczenie wersji Ochrona obudowy Moduł przetwornika ER/STD/AL/D Bez (non-ex) D Prelevel ER/EXI/AL/D EXI (EExia) ER/EXD/AL/D EXD (EExd) Podłączenie elektryczne Nie należy zdejmować pokrywy przetwornika przed odłączeniem zasilania! PRelevel (widok z góry) 18/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

19 3 Łączniki krańcowe / styki Do sygnalizowania określonych wartości poziomu, BM 26 A może zostać wyposażony w 13 różnych typów łączników krańcowych, mocowanych zaciskowo na rurze pomiarowej, pozycjonowanych w całym zakresie pomiarowym i pobudzanych przez magnesy pływaka. Parametry robocze (warunki pracy) definiują, które łączniki krańcowe mogą być użyte. W rozdziale 8.3 podano szczegółowe dane techniczne każdego typu łącznika krańcowego. Łączniki krańcowe dostarczane są oddzielnie (poza BM 26 A) i są montowane na miejscu docelowego użycia. Instrukcje montażowe i instalacyjne rozdziały: od 3.4 do Oznaczenia kodowe definiujące wersje łączników krańcowych Ochrona obudowy STD (Bez) EXI (EExia) EXD (EExd) Zasilanie odłączające LC (zasilanie niskie) HC (zasilanie wysokie) Materiał obudowy Zgodność z NAMUR Temperatura procesowa PC (Poliwęglan / NN (Nie- BT (niska) Standard) NAMUR) AL (Aluminium) NO (NAMUR) HT (wysoka) 3.2 Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (nie-ex) Oznaczenie MS20/STD/L C/PC/NN/BT MS15/STD/L C/PC/NO/BT MS15/STD/L C/AL/NN/HT MS15/STD/L C/AL/NO/HT MS15/STD/H C/PC/NN/BT MS15/STD/H C/AL/NN/HT Ochrona obudowy Materiał obudowy Odcięcie zasilania Bez PC 20 VA 1.5 A 250 VAC Temperatura procesu Temperatura otoczenia / C Temperatura otoczenia / F <250 C <480 F Bez PC NAMUR <250 C <480 F Bez ALU 20 VA 1.5 A 250 VAC <300 C <570 F Bez ALU NAMUR <300 C <570 F Bez PC Max.: 100 VA Min.: 3 VA 1.5 A 250 VAC Bez ALU Max.: 100 VA Min.: 3 VA 1.5 A 250 VAC <250 C <480 F <300 C <570 F Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 19/48

20 3.3 Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (Ex) Oznaczenie MS20/EXI/LC/ PC/NN/BT MS15/EXI/LC/ PC/NO/BT MS15/EXI/ LC/AL/NN/HT MS15/EXI/ LC/AL/NO/HT MS15/EXD/LC/A L/NN/HT MS15/EXD/LC/A L/NO/HT MS15/EXD/HC/A L/NN/HT Ochrona obudowy Materiał obudowy Odcięcie zasilania Temperatura procesu Temperatura otoczenia EXI* PC 1.5 A* ** ** U i I i C i EXI* PC NAMUR ** ** U i I i C i EXI* ALU 1.5 A* ** ** U i I i C i EXI* ALU NAMUR ** ** U i I i C i EXD ALU 20 VA 1.5 A 250 VAC Charakteryst. zasilania L i L i L i L i **** 100mA V *** 0 0 **** 500mA 0 24V *** 0 0 ** ** n/a EXD ALU NAMUR ** ** n/a EXD ALU Max.: 100 VA Min.: 3 VA 1.5 A 250 VAC ** ** n/a * Podłączać jedynie do zasilania dopuszczonego, iskrobezpiecznego. ** Zależnie od klasy temperaturowej ATEX. Dalsze informacje rozdział 8.1 *** Wartość prądu nie została ograniczona, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. **** Wartość napięcia nie została zdefiniowana, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. 3.4 Sposób użycia łączników krańcowych Zasada działania Łączniki krańcowe MS 15/STD, MS 15/EXI, MS 15/EXD, MS 20/STD oraz MS 20/EXI zawierają styk kontaktronowy, pobudzany bezpośrednio przez magnesy pływaka. Ze względu na bistabilną charakterystykę przełączania, stan po przełączeniu utrzymywany jest do chwili powrotu pływaka (poruszającego się w przeciwnym kierunku). Zalecane jest podłączenie od strony linii izolującego wzmacniacza przełącznikowego Instalacja 1 Przymocować łącznik do rury pomiarowej na żądanym poziomie, używając dostarczonego metalowego pierścienia (obejmy). 2 Ustawić poziom przełączenia z uwzględnieniem różnicy między poziomem wskazywanym a rzeczywistym (rozdział 1.5) 3 Ustawić poziom przełączenia z uwzględnieniem uchybu punktu wyzwolenia łącznika (rozdz. 3.6) Uwaga: Z powodu bistabilnej charakterystyki, łącznik może pracować w trybie obwodu otwartego lub zamkniętego (rozdz Podłączenie elektryczne - poniżej) zależnie od sposobu podłączenia 20/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

21 Zamocowanie na rurze pomiarowej w odpowiednim położeniu MS 15 /STD lub /EXI 1 Zacisk (obejma) łącznika 2 Wspornik łącznika 3 Zacisk skali pomiarowej 4 Rura pomiarowa 5 Śruby 2 x M4 (do wspornika) 6 Oś punktu przełączania Regulacja dokładna: Procedura w rozdz MS 15 /STD lub /EXI Pokrywka łącznika MS 15 /EXD 1 1 x śruby blokujące M6 użyć klucza sześciokątnego Ø3 mm 2 Wspornik łącznika 3 Zacisk łącznika 4 Rura pomiarowa 5 Zacisk skali pomiarowej 6 Oś punktu przełączania Regulacja dokładna: Procedura w rozdz Blokada wieczka: Śruba M3 - użyć klucza sześciokątnego Ø2 8 MS15 EXD Wieczko łącznika 9 Osprzęt kablowy (nie dostarczany przez KROHNE) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 21/48

22 MS 20 /STD lub /EXI 1 Zacisk łącznika (łącznik posiada wspornik) 2 Zacisk skali pomiarowej 3 Rura pomiarowa 4 Oś punktu przełączenia Dokładna regulacja: Procedura rozdz Wieczko łącznika MS20 /STD lub /EXI Wymiary całkowite łączników krańcowych montowanych na rurze pomiarowej MS 15/STD oraz MS 15/EXI MS 15/EXD * Pozycja 1: śruba pierścienia zaciskowego łącznika MS 20/STD oraz MS 20/EXI 1 Śruba pierścienia zaciskowego 2 Łącznik krańcowy MS 20 3 Rura pomiarowa Wymiary w mm (calach) 22/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

23 3.4.4 Wymiary łącznika krańcowego (bez wspornika i pierścienia zaciskowego) MS 15/STD oraz /EXI z dławikiem PG13.5 Widok boczny MS 15/EXD/**/AL bez osprzętu kablowego (dostarczanego przez użytkownika) Widok boczny Widok z góry MS 20/STD oraz /EXI z dławikiem PG9 oraz zabudowanym wspornikiem Widok boczny Wymiary w mm (calach) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 23/48

24 3.4.5 Podłączenie elektryczne Odkręcić tylne wieko obudowy. Dane techniczne rozdział 8.3. Użyć podłączeń dopuszczonych do zastosowań Exd, dla obudów EXD. Okablowanie pokazano poniżej. Nie zdejmować wieczka łącznika granicznego przed odłączeniem zasilania! Zaciski MS 15/STD lub /EXI Zaciski MS 15/EXD 1 Zaciski 2 Wpusty kablowe PG Zaciski 2 Otwór z gwintem M20 x 1.5. Osprzęt kablowy dostarczany przez użytkownika Zaciski MS 15/STD/NAMUR lub MS 15/EXI/NAMUR 1 Zaciski 2 Osprzęt kablowy PG 13.5 Zaciski MS 20/STD oraz /EXI 1 Osprzęt kablowy PG9 2 Blok zaciskowy 3 Przewód niebieski (zacisk 1) 4 Przewód czarny (zacisk 3) 5 Przewód brązowy (zacisk 2) 24/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR)

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR) KROHNE 12/2004 7.02526.21.PL KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Karta katalogowa WIKA LM 30.02 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą

Bardziej szczegółowo

DWM 1000 / 2000 przepływomierze i sygnalizatory elektromagnetyczne 2/6

DWM 1000 / 2000 przepływomierze i sygnalizatory elektromagnetyczne 2/6 KROHNE 10/2000 D 20 DW10 02 E KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DWM 1000 / 2000 Przepływomierze i sygnalizatory elektromagnetyczne Pomiar i monitoring przepływu elektrycznie

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Pomiar poziomu Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Karta katalogowa WIKA LM 20.01 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Łopatkowy czujnik przepływu z mieszkiem sprężystym

Łopatkowy czujnik przepływu z mieszkiem sprężystym Łopatkowy czujnik z mieszkiem sprężystym dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-5 l/min... 900-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±3...±5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

KROHNE 01/2002 7.02306.22.PL. DK 46, DKR 46 DK 47, DK 48, DK 800 Miniaturowe przepływomierze rotametryczne

KROHNE 01/2002 7.02306.22.PL. DK 46, DKR 46 DK 47, DK 48, DK 800 Miniaturowe przepływomierze rotametryczne KROHNE 01/2002 7.02306.22.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DK 46, DKR 46 DK 47, DK 48, DK 800 Miniaturowe przepływomierze rotametryczne Miniaturowe przepływomierze

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz rotametryczny H250 / H54

Przepływomierz rotametryczny H250 / H54 KROHNE 11/2002 7.02247.22.PL KROHNE Endra Sp. z o.o. Uzupełniająca Instrukcja montażu i eksploatacji Przepływomierz rotametryczny H250 / H54 Przetwornik pomiarowy M10 o konstrukcji EEx d PTB 01 ATEX 1154

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

KROHNE 01/2005 7.02453.23.PL. VA 40 Przepływomierze rotametryczne

KROHNE 01/2005 7.02453.23.PL. VA 40 Przepływomierze rotametryczne KROHNE 01/2005 7.02453.23.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk VA 40 Przepływomierze rotametryczne Przepływomierz rotametryczny VA 40 jest urządzeniem z wbudowanym szklanym

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

KROHNE 12/2003 7.02278.21 PL. Instrukcja montażu i eksploatacji TTP 200 / 300 / 400. Przetworniki do pomiaru temperatury procesowej

KROHNE 12/2003 7.02278.21 PL. Instrukcja montażu i eksploatacji TTP 200 / 300 / 400. Przetworniki do pomiaru temperatury procesowej KROHNE 12/200 7.02278.21 PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-24 Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji TTP 200 / 00 / 400 Przetworniki do pomiaru temperatury procesowej Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE

Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE Karta katalogowa PS 00375, wersja E Wrzesień 2005 Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE z technologią MVD Najwyższa dokładność pomiarów natężenia przepływu masowego (do ±0,05%) i gęstości

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM Karta katalogowa WIKA LM 0.0 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą i kontrola poziomu

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TGR 100 TGT 100 TGZ 100 TGRO 100 TGR 160 TGT 160 TGZ 160 TGRO 160 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ======================================= 2009 Wyd. 3 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Karta katalogowa WIKA TV 15.01 Zastosowanie Twin-Temp Budowa maszyn,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306

Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306 Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306 ZBLOCZA ZAWOROWE ROSEMOUNT 305 I 306 CHARAKTERYZUJĄ. SIĘ: Wyjątkowa konstrukcja Coplanar przetworników z rodziny 3051 i 3095 umożliwia bezkołnierzową integrację

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

BM 26 Podst./Rozszerz.

BM 26 Podst./Rozszerz. BM 26 Podst./Rozszerz. Quick Start Bocznikowy wskaźnik poziomu ze stali k.o. dla zastosowań do 40 bar / 580 psi KROHNE Spis treści BM 26 Podst./Rozszerz. 1 Instrukcje bezpieczeństwa 3 2 Instalacja 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA F27. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA F27. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.4391 Strona 1 /8 JUMO MAERA F27 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy 1 woda

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.45 Zastosowanie Kompresory

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S26. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Właściwości. Korzyści dla Klienta. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S26. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Właściwości. Korzyści dla Klienta. Karta katalogowa 40. +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.2090 Strona 1 /8 JUMO MAERA S26 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy 1 w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L - PNEUMAX STEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA

Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L - PNEUMAX STEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AII 6L - PNEUMAX TEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA Filtr Reduktor Filtroreduktor /4"-/" NPT www.pneumax.pl Opis serii Nowa linia produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Separator membranowy Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Karta katalogowa WIKA DS 99.27 Więcej informacji dotyczących aprobat na stronie 3 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT DO ZABUDOWY, SERIA EM Z 1, 2, 3 LUB 4 JEDNOPOLOWYMI PRZEŁĄCZNIKAMI

TERMOSTAT DO ZABUDOWY, SERIA EM Z 1, 2, 3 LUB 4 JEDNOPOLOWYMI PRZEŁĄCZNIKAMI JUMO Sp z o.o Ul. Korfantego Wrocław Tel. () 9 Fax () 9 9 e mail: biuro@jumo.com.pl KARTA KATALOGOWA. / TERMOSTAT DO ZABUDOWY, SERIA EM Z,, LUB 4 JEDNOPOLOWYMI PRZEŁĄCZNIKAMI Oznaczenia dla DIN 44: TR

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Karta katalogowa WIKA TV 28.04 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

Wkład czujnika [mm] przełączania [mm] kapilarna [K]

Wkład czujnika [mm] przełączania [mm] kapilarna [K] 21.610/1 RAK: Termostat uniwersalny Poprawiona wydajność energetyczna Regulacja, monitorowanie i ograniczanie wartości temperatury, bez konieczności zużywania energii pomocniczej. Obszar zastosowań Regulacja

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Opis Wskaźnik położenia Ogranicznik momentu obrotowego Urządzenie fabrycznie kompletne i gotowe do instalacji Cechy zaworu: Zamocowana na wielowypuście kuliście

Bardziej szczegółowo

KROHNE 04/2001 7.02125.22.PL. Instrukcja montażu i eksploatacji. Sygnalizatory przepływu DW 181 DW 182 DW 183 DW 184

KROHNE 04/2001 7.02125.22.PL. Instrukcja montażu i eksploatacji. Sygnalizatory przepływu DW 181 DW 182 DW 183 DW 184 KROHNE 04/2001 7.02125.22.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji Sygnalizatory przepływu DW 181 DW 182 DW 183 DW 184 Spis treści Opis Wersje

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR

Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR Pomiar poziomu Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR Karta katalogowa WIKA LM 20.02 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Separator membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Separator membranowy Separator membranowy ze sterylnym przyłączem procesowym dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego Modele 990.22, 990.52 i 990.53, przyłącze Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz zębaty VCL 0,1

Przepływomierz zębaty VCL 0,1 Przepływomierz zębaty VCL 0, dla technologii lakierniczych Wymiary Przepływomierz zębaty VCL 0, - dla technologii lakierniczych VCL 0, P RS /25 Spis treści Tytuł Strona Spis treści Opis Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA - OBUDOWY, DŁAWIKI, ELEMENTY MONTAŻOWE

AKCESORIA - OBUDOWY, DŁAWIKI, ELEMENTY MONTAŻOWE Szeroka gama akcesoriów dla mierników, przetworników SCH4 / SCH15 dla przyrządów DM64, DM7, SEM71 głowicowych przetworników temperatury Głowice przyłączeniowe dla czujników temperatury na czujniku, na

Bardziej szczegółowo