BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu"

Transkrypt

1 KROHNE 02/2004 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu Pomiar poziomu i warstwy rozdziału cieczy

2 Spis treści Spis treści... 2 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 4 Obsługa... 4 Odpowiedzialność i gwarancja... 4 Kompletacja dostawy... 4 Opis: BM 26 A bocznikowy wskaźnik poziomu z klapkami magn. Lub skalą prętową... 5 Standardy / Dopuszczenia... 5 Oficjalne dopuszczenia i świadectwa... 6 Zasadnicze komponenty urządzenia Instalacja Pakowanie i magazynowanie Mechaniczne wymagania instalacyjne Montaż w zbiorniku Procedura uruchomienia Wskazywanie poziomu rzeczywistego Pomiar poziomu z użyciem lokalnego wskaźnika oraz skali Korekta położenia skali dla dokładnego odczytu rzeczywistej powierzchni cieczy* Funkcjonalne sprawdzenie lokalnego wskaźnika poziomu Szczegóły konstrukcyjne BM 26 A Przetwornik poziomu Przetworniki Wersje przetwornika dla BM 26 A Podłączenie elektryczne Łączniki krańcowe / styki Oznaczenia kodowe definiujące wersje łączników krańcowych Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (nie-ex) Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (Ex) Sposób użycia łączników krańcowych Zasada działania Instalacja Wymiary całkowite łączników krańcowych montowanych na rurze pomiarowej Wymiary łącznika krańcowego (bez wspornika i pierścienia zaciskowego) Podłączenie elektryczne Uwagi: zabezpieczenie obciążenia MS Dokładna regulacja punktu wyzwalania łącznika krańcowego Dokładna regulacja punktu wyzwalania łącznika krańcowego Schemat punktu przełączania i wartości uchybu dla łączników krańcowych Wersje specjalne Wersje niskotemperaturowe AG-TR-IC/TR Wersje wysokotemperaturowe HR-IC/HR System grzewczy rury pomiarowej - BM 26 A/B Pomiar warstwy rozdziału ciecz / ciecz BM 26 A/TS Pływaki Typy pływaków Schematy wymiarowe pływaków Zmiana warunków procesowych Ograniczenia zastosowań pływaków Ograniczenia gęstości i temperatury Ograniczenia ciśnienia roboczego Utrzymanie i konserwacja Zamawianie części zapasowych /48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

3 8 Dane techniczne BM 26 A Moduły transmitera (nadajnika) poziomu Łączniki krańcowe Materiały montażowe rury wiodącej Wskaźnik bocznikowy BM 26 A: zgodność z ograniczeniami Dyrektywy Osprzętu...37 Ciśnieniowego 97 /23 /EC Dopuszczalne parametry robocze BM 26 A z rurą pomiarową ze stali 316 Ti Kategorie kołnierzy dla parametrów roboczych rury pomiarowej ze stali 316 Ti Dopuszczalne parametry robocze BM 26 A z rurą pomiarową ze stali 316 L Kategorie kołnierzy dla parametrów roboczych rury pomiarowej ze stali 316 L BM 26 A wagi i wymiary Wagi Wymiary wskaźnika Wymiary całkowite klas rur pomiarowych (z kołnierzami swobodnymi lub szyjkowymi) Odległość czoła kołnierza szyjkowego, spawanego od osi rury pomiarowej Zasada pomiaru...44 Załączniki...45 Załącznik A: Świadectwo zgodności: CE...45 Załącznik B: Świadectwo zgodności: Dyrektywa Oprzyrządowania Ciśnieniowego /23/EC...46 Odesłanie urządzenia do firmy KROHNE w celu wykonania testu lub naprawy...47 Formularz do skopiowania i wypełnienia...48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 3/48

4 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejszy podręcznik zawiera kompletny zestaw instrukcji służących instalacji, obsłudze, oraz utrzymaniu i konserwacji wersji ATEX, bocznikowego wskaźnika poziomu BM 26 A. W niniejszej dokumentacji uwzględniono zastosowanie specjalnych przepisów, dotyczących wersji urządzeń, użytkowanych w obszarach zagrożonych wybuchem. Montaż, instalacja, uruchomienie i obsługa urządzenia może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Deklaracja zgodności ograniczona jest do części urządzenia, znajdujących się pod ciśnieniem, z wyłączeniem części podlegających demontażowi (np. zawory). Standardowe obliczenia projektowe nie uwzględniają teoretycznego współczynnika korozji. Produkt znajdujący się w zbiorniku nie może posiadać cech powodujących erozję powierzchniową elementów urządzenia. Zdarzenia, których nie uwzględniono w fazie projektowania urządzenia: tzw. ryzyko wyjątkowe, związane z trzęsieniem ziemi, złą pogodą, aktami zniszczenia (sabotaż, terroryzm, wandalizm itp.) oraz działaniem ognia. Niniejsze urządzenie zaprojektowano do pracy w warunkach stałego i stabilnego ciśnienia. W przypadku zastosowania pływaków tytanowych, należy poczynić specjalne kroki w celu wykluczenia tarcia pomiędzy tytanem i stalą nierdzewną, mogących powodować iskrzenie w środowisku gazu palnego. Obsługa Normalna waga urządzenia mieści się w zakresie od 14.5 kg (32 lb) do 40 kg (88 lb). Urządzenie powinno być przenoszone przez co najmniej 2 osoby i trzymane za przyłącze procesowe. Można również korzystać z mechanizmów podnoszących, należy jednak wykluczyć podnoszenie za skalę pomiarową, przetwornik poziomu lub jakikolwiek inny dołączony osprzęt. Odpowiedzialność i gwarancja Bocznikowy wskaźnik poziomu został zaprojektowany wyłącznie dla celów pomiaru poziomu cieczy, warstwy rozdziału cieczy lub pomiaru objętości zależnie od wybranej przez użytkownika skali (podziałki) i pływaka. W przypadku użytkowania przyrządu w obszarach zagrożonych wybuchem, zastosowanie ma specjalny system kodowania oraz specjalne przepisy. Odpowiedzialność w zakresie poprawnego doboru i zamierzonego użycia niniejszego urządzenia leży wyłącznie po stronie nabywcy. Niepoprawny montaż, instalacja, jak również obsługa urządzenia, mogą prowadzić do utraty gwarancji. Niniejszym zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży, będące podstawą umowy sprzedaży. W przypadku konieczności odesłania urządzenia do firmy KROHNE, w celu jego przeglądu lub naprawy, należy zastosować się do instrukcji zamieszczonych na końcu niniejszej dokumentacji. Kompletacja dostawy Urządzenie BM 26 A zależnie od opcji: z wyjściem prądowym lub łącznikami krańcowymi, bądź bez nich Niniejsza Instrukcja montażu i obsługi urządzenia Dokumentacja dopuszczeń / świadectw zgodności (jedynie dla wersji stosowanej w obszarach zagrożonych wybuchem) Dostarczany bez akcesoriów montażowych (śruby dwustronne, uszczelki kołnierzowe i okablowanie dostarczane przez użytkownika) Świadectwa specjalne (Opcjonalne: dostarczane wyłącznie na życzenie użytkownika) Świadectwo testu wg EN 10204: test ciśnieniowy, test przebarwienia, test radiograficzny, próba szczelności, test ultradźwiękowy, helowa próba szczelności, czystość powierzchniowa i materiał Czyszczenie ultradźwiękowe, zgodne z wykazem zakładowym (fabrycznym). 4/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

5 Opis: BM 26 A bocznikowy wskaźnik poziomu z klapkami magn. Lub skalą prętową Urządzenie BM 26 A używane jest do pomiaru poziomu, warstwy rozdziału lub objętości w zbiornikach otwartych lub ciśnieniowych. Montowane jest w pozycji przylegającej do zbiornika i używa do pomiaru zasady naczyń połączonych poziom cieczy w rurze pomiarowej odpowiada poziomowi cieczy w zbiorniku. Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie może być stosowane w przypadku substancji korozyjnych, toksycznych i palnych, jak również może być wykorzystywane w trudnych warunkach pracy. Wskaźnik lokalny składa się z następujących elementów: Wskaźnik kreskowy (magnes prowadzący) w rurze szklanej Pyrex jako standard Lub wskaźnik klapkowy (żółte / czarne klapki magnetyczne) w rurze szklanej Pyrex Lokalne wskazania poziomu cieczy nie wymagają stosowania zasilania. Opcjonalnie urządzenie może zostać wyposażone w analogowy, elektryczny system przetwornika poziomu oraz / lub łączniki krańcowe. Użytkowanie w obszarach zagrożonych wybuchem Urządzenie BM 26 A dopuszczone jest do stosowania w atmosferze wybuchowej w przypadku, gdy wyposażono je zgodnie ze stosowną opcją. Rzeczą bezwzględnie konieczną jest przestrzeganie warunków granicznych oraz szczegółowych postanowień świadectwa dopuszczenia. Standardy / Dopuszczenia Zgodnie z Europejską Dyrektywą 94/9/EC (ATEX 100a), bocznikowe wskaźniki poziomu opisane w niniejszej Instrukcji odpowiadają Standardom Europejskim EN 50014, EN 50020, EN 50018, EN oraz EN i dopuszczone są do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem przez agencję certyfikującą INERIS według INERIS 02ATEX0088X pod warunkiem wyposażenia w stosowne opcje. Należy stosować się do warunków granicznych i szczegółowych postanowień zamieszczonych w powyższym świadectwie dopuszczenia. Urządzenie niniejsze jest również zgodne z Dyrektywą Oprzyrządowania Ciśnieniowego Unii Europejskiej 97/23/EC. Instrukcje bezpieczeństwa Ex Dopuszczone wg ATEX urządzenie BM 26 A może być użytkowane w atmosferze wybuchowej dowolnych substancji palnych z Grupy Gazów IIC (z wyłączeniem przypadków podanych w niniejszej Instrukcji) oraz zastosowań wymagających Kategorii Oprzyrządowania 1 / 2 G oraz 1 G. Definicje Kategorii Oprzyrządowania Ex Kategoria 1 / 2 G przyrządy (dla zastosowań, w których użytkuje się obudowę przeciwwybuchową Exd) Opcje przetwornika pomiarowego z wyjściem prądowym i łącznikami krańcowymi, użytkowane są w obszarach zagrożonych wybuchem, wymagających oprzyrządowania należącego do kategorii 2. Przyłącze procesowe i ściana zbiornika tworzą warstwę przejściową między obszarami dla kategorii oprzyrządowania 1 i 2. Elementy pomiarowe wskaźnika (pływak i rura pomiarowa) należą do kategorii 1. G oznacza przynależność urządzenia do grupy stosowanej w otoczeniu gazowym. Kategoria 1 G - urządzenia Opcje przetwornika pomiarowego z wyjściem prądowym i łącznikami krańcowymi oraz komponenty pomiarowe, użytkowane są w obszarach zagrożonych wybuchem, wymagających oprzyrządowania należącego do kategorii 1. Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 5/48

6 Oficjalne dopuszczenia i świadectwa Aplikacja Dopuszczenie przez Wersja przyrządu Znak dopuszczenia Świadectwo ATEX INERIS BM 26 A Nr świadectwa. INERIS 02ATEX0088X* *Niniejsze Świadectwo Badania dostępne jest poprzez Download Centre na korporacyjnej stronie KROHNE: Zasadnicze komponenty urządzenia 1 Przetwornik poziomu (wpusty kablowe nie dostarczane) 2 Przyłącze procesowe 3 Rura pomiarowa (komora bocznika z pływakiem zaopatrzonym w magnesy) 4 MS 15 /EXD łącznik krańcowy (bez wpustów kablowych) 5 MS 15 /STD lub /EXI łącznik krańcowy 6 MS 20 /STD lub /EXI łącznik krańcowy (pokazany oddzielnie, podlega wymianie lub użyciu z elementami 4 i 5) 7 Skala przyległa do rury pomiarowej, z rurą Pyrex (ze wskaźnikiem wiedzionym przez pływak) 6/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

7 1 Instalacja 1.1 Pakowanie i magazynowanie Pływaki zapakowane oddzielnie 1 W celu instalacji, należy usunąć tylny kołnierz i włożyć pływak właściwą stroną do góry do komory (rury) wiodącej. 2 Dopasować uszczelki. 3 Docisnąć nakrętki stosując właściwy moment dociskowy, ze zwróceniem uwagi na wytrzymałość śrub, kołnierza i materiału, w odniesieniu do ciśnienia znamionowego zbiornika. Należy upewnić się, że rura wiodąca pozbawiona jest elementów obcych (brud, pozostawione elementy itp.) Podczas transportu, pływaki utrzymywane są (blokowane) przez plastikowy zatrzask Przed instalacją zatrzask powinien zostać usunięty z rury wiodącej poprzez tylny kołnierz przyłączeniowy. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Krok 1 Sprawdzić rurę pomiarową na okoliczność występowania czerwonej nalepki, w pobliżu dolnego przyłącza procesowego. ATTENTION! Retirer la tige de sécurité maintenant le flotteur ATTENTION! Take away transport safety device for float ACHTUNG! Transportsicherung für Schwimmer entfernen Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 7/48

8 Krok 2 Usunąć taśmę klejącą z tylnego przyłącza procesowego Krok 3 Usunąć plastikową pokrywkę ochronną z przyłącza procesowego Krok 4 Zlokalizować zatrzask Krok 5 Usunąć zatrzask szczypcami 1.2 Mechaniczne wymagania instalacyjne Należy zapewnić spełnienie poniższych wymagań: Użyteczne ciśnienie instalacji (wartość maksymalna ciśnieniowego zaworu ograniczającego) nie może przekraczać dopuszczalnego ciśnienia, P s, podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Ciśnienie testowe, P t, podane jest w dokumentacji zamówienia oraz na tabliczce znamionowej BM 26 A. Użytkownik musi upewnić się co do zgodności (kompatybilności) użytych materiałów, pozostających w styku z cieczą (rura wiodąca, pływak, uszczelki itp.) oraz w odniesieniu do zgodności z charakterystykami starzenia cieczy i środowiskiem pomiarowym. W odniesieniu do powyższego, patrz - zalecenia niniejszej instrukcji lub wyszczególnienie w umowie sprzedaży. Ciśnienie zewnętrzne (P ext ) musi być równe ciśnieniu atmosferycznemu (P atmos ). 8/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

9 1 Zbiornik 2 Ciekły produkt = 3 BM 26A wskaźnik poziomu cieczy (rura pomiarowa): Wyłącznie instalacja pionowa! 1.3 Montaż w zbiorniku Urządzenie BM 26 A musi zostać zainstalowane w pozycji pionowej Podczas instalacji BM 26 A wyposażonego lub nie - w system elektrycznego przetwornika poziomu, należy upewnić się, że pomiar nie ulegnie zakłóceniu przez inne, zewnętrzne pola magnetyczne. Należy dobrać śruby i uszczelki (zapewniane przez użytkownika) w taki sposób, by odpowiadały one ciśnieniu znamionowemu przyłącza kołnierzowego oraz ciśnieniu roboczemu. Przyłącza procesowe (kołnierze) należy pieczołowicie dopasować muszą być wycentrowane, umieszczone równolegle i przyśrubowane w profesjonalny sposób tak, aby uniknąć naprężeń. Zbiornik należy oczyścić. Zaleca się instalowanie urządzeń odcinających (zawory, czopy itp.) pomiędzy zbiornikiem i bocznikowym wskaźnikiem poziomu tak, by BM 26 A mógł być czyszczony niezależnie od zbiornika. Korek spustowy przy dolnym kołnierzu powinien być wymieniony na zawór zlewowy przewodu spustowego. 1 Zawór odcinający (góra i dół) 2 Zawór zlewowy do przewodu spustowego. 3 Odpowietrzenie Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 9/48

10 W przypadku wysokich instalacji (powyżej 6 metrów długości stali nierdzewnej) zaleca się stosowanie dodatkowych punktów kotwienia pomiędzy BM 26 A oraz zbiornikiem. Standardowe kotwienie wykorzystuje zestaw spawanych do płyty pierścieni dostępnych na życzenie. Poniższy rysunek przedstawia rzut główny i boczny oraz wymiarowanie w mm i calach. 1.4 Procedura uruchomienia Podczas pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi, należy przedsięwziąć konieczne środki bezpieczeństwa. Krok Opis 1 Zamknąć korek spustowy oraz / lub zawór zlewowy 2 Otworzyć elementy odcinające na górnym i dolnym kołnierzu przyłączeniowym 3 Nastawić pozycję lokalnej skali pomiarowej tak, by poziom skali odpowiadał dokładnie, faktycznemu poziomowi, patrz rozdział 1.5. Pozostałe uwagi Należy przedsięwziąć stosowne kroki, by zabezpieczyć przyrząd przed falą uderzeniową (tzw. młot wodny). Ciśnieniowe zawory ograniczające muszą chronić pozostałą część instalacji. Urządzenie musi podlegać regularnemu serwisowaniu i przeglądom tak, by spełnić wymagania narzucone przez przepisy i rozporządzenia, mające zastosowanie do miejsca jego instalacji. Wersje wysokotemperaturowe należy zabezpieczyć obsługę przed potencjalnym poparzeniem. 10/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

11 1.5 Wskazywanie poziomu rzeczywistego Pomiar poziomu z użyciem lokalnego wskaźnika oraz skali Pływak wyposażony jest w pierścieniowy system stałych magnesów, przekazujących sygnał o poziomie cieczy do wskaźnika, który sprzężony jest magnetycznie z magnesami pływaka. Z powodów konstrukcyjnych, minimalny poziom cieczy w rurze pomiarowej wyznaczony jest przez oś dolnego, bocznego przyłącza kołnierzowego poziom zerowy cieczy wyznacza linia centralna dolnego kołnierza. Jak pokazano na schemacie pływaka i wskaźnika na następnej stronie, wskaźnik podąża za pływakiem poniżej poziomu cieczy Różnica pomiędzy rzeczywistym poziomem cieczy a pozycją wskaźnika wynika z: Zanurzenia pływaka na głębokość zależną od gęstości cieczy i rodzaju pływaka Rozmieszczenia magnesów pływaka poniżej jego osi, w celu nadania pływakowi stabilności Skala (podziałka) dostarczana jest w postaci gotowej do stosowania dla produktu (cieczy) określonej w zamówieniu. Czerwony znacznik odniesienia w górnej części rury (pozycja 1 na poniższym schemacie) wyznacza punkt mocowania skali w zacisku. Nie są wymagane żadne inne czynności regulacyjne. Przy znacznej zmianie gęstości produktu, pomiarze produktu innego, niż podany w zamówieniu lub zastosowaniu innego pływaka, skala BM 26 A w celu uzyskania dokładnego pomiaru może wymagać regulacji. Wówczas należy skontaktować się z firmą KROHNE (patrz: rozdział korekta położenia skali). 1 Znacznik odniesienia: górna krawędź czerwonej płytki KROHNE musi stykać się z wierzchołkiem trójkąta. 2 Skala 3 Rura pomiarowa (z pływakiem) 4 Górny pierścień zaciskowy (skala rura pomiarowa) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 11/48

12 1.5.2 Korekta położenia skali dla dokładnego odczytu rzeczywistej powierzchni cieczy* Położenie skali może zostać skorygowane przez użytkownika zgodnie z poniższym: Krok Opis 1 Znaleźć głębokość zanurzenia pływaka c (dostarczony przez KROHNE, również: rozdz. 5) 2 Odjąć wymiar a, podstawa pływaka do osi magnesu (podany na rysunku wymiarowym pływaka w rozdziale 5.1.1), od c aby uzyskać wymiar b, współczynnik korekcji skali. Poz. Opis b c a (różnica między poziomem cieczy a pozycją wskaźnika z powodu gęstości produktu) c Głębokość zanurzenia pływaka (funkcja gęstości prod. rozdz. 5.2) a Odległość od osi systemu magnesów do podstawy pływaka, patrz: rysunek wymiarowy pływaka w rozdziale Pływak 2 Magnes nadążny wskaźnika (lub łącznik krańcowy) 3 Położenie magnesów montowanych w pływaku 3 Poluzować oba pierścienie zaciskowe, utrzymujące skalę pomiarową na rurze pomiarowej z użyciem śrubokręta lub klucza (8 mm). 4 Ulokować punkt zero (górna część dolnej, czerwonej płytki KROHNE) na skali, w miejscu linii centralnej dolnego, bocznego przyłącza procesowego. Krok 3: zwolnić górny pierścień 1 Skala pomiarowa 2 Rura pomiarowa 3 Górny pierścień skali pomiarowej *Informacje dotyczące również początkowych ustawień łączników krańcowych należy jednak wówczas uwzględnić uchyb (przesunięcie) punktu wyzwolenia łącznika krańcowego (rozdz. 3.6) 12/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

13 Krok 3: Zwolnić dolny pierścień Krok 4: Wyzerować (ustawić) skalę (domyślnie) 1 Skala pomiarowa 2 Spód skali (element 1) oznaczony przez górną krawędź czerwonej tabliczki KROHNE pozycja domyślna na tym samym poziomie, jak element 3 3 Linia centralna dolnego, bocznego przyłącza procesowego 4 Dolny zacisk skali pomiarowej 5 Przesunąć skalę w dół, po rurze pomiarowej, i ustalić jej położenie na b (mm). 1 Linia centralna dolnego, bocznego przyłącza procesowego 2 Spód skali (element 1) wskazany przez górną krawędź czerwonej tabliczki KROHNE 3 Położenie pływaka (linia kreskowa) przy wypełnieniu rury do wysokości linii centralnej dolnego, bocznego przyłącza procesowego. b Przesunięcie skali w dół o b mm. Spód skali znajdzie się na poziomie magnesów pływaka 6 Zacisnąć na powrót oba pierścienie utrzymujące skalę na rurze pomiarowej. 1 Śruba pierścienia skali pomiarowej Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 13/48

14 1.5.3 Funkcjonalne sprawdzenie lokalnego wskaźnika poziomu Dolna krawędź rury wskaźnika wystaje poza punkt zerowy skali. Przy przerwaniu powiązania magnetycznego między systemem wskaźnika (9*) i magnesami pływaka, wskaźnik (magnes nadążny) opadnie i zniknie poza czerwoną przykrywką (12*) umieszczoną na skali. W celu odzyskania wskaźnika, należy podnieść go magnesem prętowym do momentu przechwycenia przez pływak. Wartość wskazywana jest poprawna w chwili, gdy oba systemy magnetyczne współdziałają ze sobą. *Patrz: poniższy schemat. 1.6 Szczegóły konstrukcyjne BM 26 A Poniższy schemat ukazuje standardowy BM 26 A/C/RR bez przetwornika poziomu i łączników 1 Korek odpowietrzenia 2 Rura pomiarowa 3 Czerwony, trójkątny znacznik odniesienia fabryczne położenie zera skali pomiarowej 4 Rura szklana wskaźnika 5 Skala 6 Pływak (magnesy w części dolnej) 7 Poziom cieczy 8 Punkt środkowy wskaźnika 9 Wskaźnik (magnes nadążny)** 10 Punkt zerowy pomiaru (oś dolnego kołnierza przyłącza) 11 Zero skali 12 Ogranicznik (czerwona tabliczka KROHNE) 13 Tabliczka znamionowa ** dostępny jest również opcjonalny wskaźnik klapkowy (patrz: rozdział 9) Szczegóły: Element 12 Dolny ogranicznik (Stop) / Czerwona tabliczka KROHNE z etykietą podającą dane produktowe i parametry robocze. Na przykład: Ciśnienie robocze : Temperatura robocza: Gęstość: Ciecz: 6 bar g 25 C s g. cykloheksan 14/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

15 Element 13A STANDARDOWA tabliczka znamionowa BM 26 A Element 13B tabliczka znamionowa ATEX - BM 26 A * Patrz: Dane BM 26 A lista opcji standardowych i kodów oznaczeń ** Kod typu zdefiniowano jako: Kod produktu/przyłącze procesowe/kod materiału/konstrukcja/przetwornik poziomu/styk/dopusz. Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 15/48

16 Typ kodu Kod Definicja kodu Kod produktu BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu (model A) Przyłącza procesowe C D E F Dwa przyłącza boczne Dwa przyłącza osiowe Wlot górny boczny, wylot dolny - osiowy Wlot dolny boczny, wylot górny - osiowy Kod materiałowy RR Stal nierdzewna Konstrukcja No info B AG IC/TR IC/HR Przetwornik poziomu Styki Dopuszczenia No info ER No info K No info EXI EXD Konstrukcja standardowa Ogrzewanie Wersja mrozoodporna Z izolacją niskotemperaturową Z izolacją wysokotemperaturową Bez przetwornika poziomu Z przetwornikiem poziomu Bez łączników krańcowych Z łącznikami krańcowymi Standardowe, bez dopuszczeń Dla EEx zastosowania iskrobezpieczne Dla EEx zastosowania ognioodporne 16/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

17 2 Przetwornik poziomu Oprócz wskaźnika lokalnego (skali), BM 26 A może zostać doposażony w przetwornik poziomu, transmitujący magnetycznie pobudzany - analogowy, prądowy sygnał wyjściowy, 4 20 ma, poza obszar zagrożony wybuchem. Taki rodzaj wskazania wykorzystuje rurę ze stali nierdzewnej, zawierającą rezystorowy łańcuch zestyków kontaktronowych (magnetycznych), mocowany przylegająco do rury pomiarowej. Położenie magnesu pływaka w rurze określa wartość sygnału wyjścia. Wyjście to podlega kalibracji fabrycznej i nie wymaga żadnych innych regulacji po uruchomieniu przyrządu. Odczyt przetwornika konwertowany jest na sygnał wyjścia prądowego 4 20 ma przez transmiter, znajdujący się w obudowie przetwornika. Moduł transmitera opisany jest w kolejnym podrozdziale (szczegóły techniczne podano w rozdz. 8.2) W przypadku wersji BM 26 A EEx ia, iskrobezpieczny transmiter może być użyty z wyjściem prądowym 4 20 ma z- lub bez- izolacji galwanicznej. BM 26 A Std/ EExi/EExd z przetwornikiem poziomu (aluminiowa obudowa transmitera) 1 Wejście kablowe Podłączać i montować jedynie komponenty i wpusty kablowe z dopuszczeniem Exd! Z gwintem M20 x 1.5 Opcjonalnie: M25 x 1.5 NPT ¾ 2 Obudowa przetwornika poziomu 3 Łańcuch styków kontaktronowych zabudowanych w rurze ze stali nierdzewnej 4 Rura pomiarowa i skala BM 26 A, z nadążnym, magnetycznym wskaźnikiem poziomu 5 Zaciski uziemienia PE Oba zaciski muszą być uziemione! Wymiary w mm (calach) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 17/48

18 2.1 Przetworniki Przetwornik poziomu definiowany jest poprzez typ stosowanej komunikacji (ER elektronika zdalna), ochronę obudowy, materiał obudowy (AL - aluminium) i moduł transmitera Wersje przetwornika dla BM 26 A Oznaczenie wersji Ochrona obudowy Moduł przetwornika ER/STD/AL/D Bez (non-ex) D Prelevel ER/EXI/AL/D EXI (EExia) ER/EXD/AL/D EXD (EExd) Podłączenie elektryczne Nie należy zdejmować pokrywy przetwornika przed odłączeniem zasilania! PRelevel (widok z góry) 18/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

19 3 Łączniki krańcowe / styki Do sygnalizowania określonych wartości poziomu, BM 26 A może zostać wyposażony w 13 różnych typów łączników krańcowych, mocowanych zaciskowo na rurze pomiarowej, pozycjonowanych w całym zakresie pomiarowym i pobudzanych przez magnesy pływaka. Parametry robocze (warunki pracy) definiują, które łączniki krańcowe mogą być użyte. W rozdziale 8.3 podano szczegółowe dane techniczne każdego typu łącznika krańcowego. Łączniki krańcowe dostarczane są oddzielnie (poza BM 26 A) i są montowane na miejscu docelowego użycia. Instrukcje montażowe i instalacyjne rozdziały: od 3.4 do Oznaczenia kodowe definiujące wersje łączników krańcowych Ochrona obudowy STD (Bez) EXI (EExia) EXD (EExd) Zasilanie odłączające LC (zasilanie niskie) HC (zasilanie wysokie) Materiał obudowy Zgodność z NAMUR Temperatura procesowa PC (Poliwęglan / NN (Nie- BT (niska) Standard) NAMUR) AL (Aluminium) NO (NAMUR) HT (wysoka) 3.2 Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (nie-ex) Oznaczenie MS20/STD/L C/PC/NN/BT MS15/STD/L C/PC/NO/BT MS15/STD/L C/AL/NN/HT MS15/STD/L C/AL/NO/HT MS15/STD/H C/PC/NN/BT MS15/STD/H C/AL/NN/HT Ochrona obudowy Materiał obudowy Odcięcie zasilania Bez PC 20 VA 1.5 A 250 VAC Temperatura procesu Temperatura otoczenia / C Temperatura otoczenia / F <250 C <480 F Bez PC NAMUR <250 C <480 F Bez ALU 20 VA 1.5 A 250 VAC <300 C <570 F Bez ALU NAMUR <300 C <570 F Bez PC Max.: 100 VA Min.: 3 VA 1.5 A 250 VAC Bez ALU Max.: 100 VA Min.: 3 VA 1.5 A 250 VAC <250 C <480 F <300 C <570 F Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 19/48

20 3.3 Opcje łączników krańcowych dla BM 26 A (Ex) Oznaczenie MS20/EXI/LC/ PC/NN/BT MS15/EXI/LC/ PC/NO/BT MS15/EXI/ LC/AL/NN/HT MS15/EXI/ LC/AL/NO/HT MS15/EXD/LC/A L/NN/HT MS15/EXD/LC/A L/NO/HT MS15/EXD/HC/A L/NN/HT Ochrona obudowy Materiał obudowy Odcięcie zasilania Temperatura procesu Temperatura otoczenia EXI* PC 1.5 A* ** ** U i I i C i EXI* PC NAMUR ** ** U i I i C i EXI* ALU 1.5 A* ** ** U i I i C i EXI* ALU NAMUR ** ** U i I i C i EXD ALU 20 VA 1.5 A 250 VAC Charakteryst. zasilania L i L i L i L i **** 100mA V *** 0 0 **** 500mA 0 24V *** 0 0 ** ** n/a EXD ALU NAMUR ** ** n/a EXD ALU Max.: 100 VA Min.: 3 VA 1.5 A 250 VAC ** ** n/a * Podłączać jedynie do zasilania dopuszczonego, iskrobezpiecznego. ** Zależnie od klasy temperaturowej ATEX. Dalsze informacje rozdział 8.1 *** Wartość prądu nie została ograniczona, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. **** Wartość napięcia nie została zdefiniowana, jednak zasilanie musi być iskrobezpieczne. 3.4 Sposób użycia łączników krańcowych Zasada działania Łączniki krańcowe MS 15/STD, MS 15/EXI, MS 15/EXD, MS 20/STD oraz MS 20/EXI zawierają styk kontaktronowy, pobudzany bezpośrednio przez magnesy pływaka. Ze względu na bistabilną charakterystykę przełączania, stan po przełączeniu utrzymywany jest do chwili powrotu pływaka (poruszającego się w przeciwnym kierunku). Zalecane jest podłączenie od strony linii izolującego wzmacniacza przełącznikowego Instalacja 1 Przymocować łącznik do rury pomiarowej na żądanym poziomie, używając dostarczonego metalowego pierścienia (obejmy). 2 Ustawić poziom przełączenia z uwzględnieniem różnicy między poziomem wskazywanym a rzeczywistym (rozdział 1.5) 3 Ustawić poziom przełączenia z uwzględnieniem uchybu punktu wyzwolenia łącznika (rozdz. 3.6) Uwaga: Z powodu bistabilnej charakterystyki, łącznik może pracować w trybie obwodu otwartego lub zamkniętego (rozdz Podłączenie elektryczne - poniżej) zależnie od sposobu podłączenia 20/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

21 Zamocowanie na rurze pomiarowej w odpowiednim położeniu MS 15 /STD lub /EXI 1 Zacisk (obejma) łącznika 2 Wspornik łącznika 3 Zacisk skali pomiarowej 4 Rura pomiarowa 5 Śruby 2 x M4 (do wspornika) 6 Oś punktu przełączania Regulacja dokładna: Procedura w rozdz MS 15 /STD lub /EXI Pokrywka łącznika MS 15 /EXD 1 1 x śruby blokujące M6 użyć klucza sześciokątnego Ø3 mm 2 Wspornik łącznika 3 Zacisk łącznika 4 Rura pomiarowa 5 Zacisk skali pomiarowej 6 Oś punktu przełączania Regulacja dokładna: Procedura w rozdz Blokada wieczka: Śruba M3 - użyć klucza sześciokątnego Ø2 8 MS15 EXD Wieczko łącznika 9 Osprzęt kablowy (nie dostarczany przez KROHNE) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 21/48

22 MS 20 /STD lub /EXI 1 Zacisk łącznika (łącznik posiada wspornik) 2 Zacisk skali pomiarowej 3 Rura pomiarowa 4 Oś punktu przełączenia Dokładna regulacja: Procedura rozdz Wieczko łącznika MS20 /STD lub /EXI Wymiary całkowite łączników krańcowych montowanych na rurze pomiarowej MS 15/STD oraz MS 15/EXI MS 15/EXD * Pozycja 1: śruba pierścienia zaciskowego łącznika MS 20/STD oraz MS 20/EXI 1 Śruba pierścienia zaciskowego 2 Łącznik krańcowy MS 20 3 Rura pomiarowa Wymiary w mm (calach) 22/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

23 3.4.4 Wymiary łącznika krańcowego (bez wspornika i pierścienia zaciskowego) MS 15/STD oraz /EXI z dławikiem PG13.5 Widok boczny MS 15/EXD/**/AL bez osprzętu kablowego (dostarczanego przez użytkownika) Widok boczny Widok z góry MS 20/STD oraz /EXI z dławikiem PG9 oraz zabudowanym wspornikiem Widok boczny Wymiary w mm (calach) Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A 23/48

24 3.4.5 Podłączenie elektryczne Odkręcić tylne wieko obudowy. Dane techniczne rozdział 8.3. Użyć podłączeń dopuszczonych do zastosowań Exd, dla obudów EXD. Okablowanie pokazano poniżej. Nie zdejmować wieczka łącznika granicznego przed odłączeniem zasilania! Zaciski MS 15/STD lub /EXI Zaciski MS 15/EXD 1 Zaciski 2 Wpusty kablowe PG Zaciski 2 Otwór z gwintem M20 x 1.5. Osprzęt kablowy dostarczany przez użytkownika Zaciski MS 15/STD/NAMUR lub MS 15/EXI/NAMUR 1 Zaciski 2 Osprzęt kablowy PG 13.5 Zaciski MS 20/STD oraz /EXI 1 Osprzęt kablowy PG9 2 Blok zaciskowy 3 Przewód niebieski (zacisk 1) 4 Przewód czarny (zacisk 3) 5 Przewód brązowy (zacisk 2) 24/48 Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik)

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Skrócona instrukcja instalacji Grudzień 2012 Rosemount 8732 System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Start Krok 1: WSTĘPNA INSTALACJA Krok 2: PRZENOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo