Igol Boiler. Instrukcja Obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Igol Boiler. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 IM-PP11-01 PL Issue 2 IGOL STEAM Wytwornica pary z wymuszonym obiegiem Igol Boiler Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 /

2 Spis treści 1 DANE TECHNICZNE 3 2 BEZPIECZEŃSTWO 4 3 INSTALACJA Transport Pozycjonowanie Połączenia elektryczne Wyprowadzenie gazów spalinowych Połączenia hydrauliczne Dobór średnicy rurociągów pary Prowadzenie rurociągów pary, odwodnienia Rozszerzalność cieplna rurociągów Odzysk kondensatu Instalacja paliwa Instalacja wody zasilającej Odprowadzenie odsolin i odmulin Podłączenie palnika 13 4 POMPA ZASILAJĄCA, POMPA ANTYKAWITACYJNA 14 5 EKSPLOATACJA Uruchamianie Odstawianie Odmulanie 16 6 WYPOSAŻENIE WYTWORNICY, ZABEZPIECZENIA Regulator ciśnienia Termostat pary Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody Presostat wężownicy Pompa tłokowa wody zasilającej Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Zawór odmulający Przetwornik ciśnienia Manometr ciśnienia pary Presostat bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Czujnik temperatury - termostat bezpieczeństwa pary Odwadniacz Zawór odcinający parę wodną 18 7 USUWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO 19 8 DIAGNOSTYKA 20 9 KONSERWACJA TŁOKOWE POMPY ZASILAJĄCE BUDOWA, LISTA CZĘŚCI 22 2 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

3 1 DANE TECHNICZNE MODEL Wydajność pary kg/h Ciśnienie obliczeniowe bar m PANEL STEROWANIA POMPA ZASILAJĄCA Nr schematu Marka Model Wydajność l/h OSPRZĘT REGULACYJNY Presostat ograniczający Marka Model Presostat regulacyjny Marka Model OSPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA Presostat ciśnienia wody Marka Model Presostat bezpieczeństwa Marka Model Termostat pary Marka Model Termostat spalin Marka Model Zawór bezpieczeństwa Marka Model Flusostat Marka Model PALNIK Marka Model Regulacja Paliwo IM-PP11-01 PL Issue 2 /

4 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do instalacji, uruchomienia bądź konserwacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją. Wytwornica pary IGOL STEAM musi być użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Należy przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone osobom, ani szkody materialne, powstałe na skutek nieprawidłowej instalacji, regulacji, konserwacji lub eksploatacji urządzenia. Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta, przez stosownie wykwalifikowany personel. W szczególności należy zadbać o to, aby: w pełni respektować lokalne przepisy dotyczące instalacji i eksploatacji urządzeń cieplnych; stosować się do wszystkich instrukcji i danych technicznych zwartych w niniejszym podręczniku; został użyty odpowiedni sprzęt dźwigowy i transportowy; wszystkie gorące części wytwornicy pary i jej instalacji zostały osłonięte w celu uniknięcia ryzyka poparzenia; została zainstalowana odpowiednia stacja uzdatniania oraz odgazowania wody zasilającej wytwornicę; została wykonana odpowiednia instalacja zwrotu kondensatu; wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane zgodnie z normami branżowymi lub w zgodzie z przepisami lokalnymi; prace przy instalacji gazowej wykonywał instalator, który jest do tego upoważniony przez zakład gazowniczy. Po zainstalowaniu wytwornicy należy uważnie sprawdzić wykonane prace i upewnić się, że wszystkie kroki wyszczególnione w niniejszym podręczniku zostały wykonane poprawnie. Skalibrować wszystkie regulatory, zabezpieczenia i blokady chroniące przed niewłaściwym działaniem. Sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub i nakrętek mocujących i dociągnąć te, które tego wymagają (kołnierze, połączenia, pompy itp.). Następnie uruchomić wytwornicę. Obsługę wytwornicy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Nadzór nad pracownikami obsługującymi wytwornicę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dozorowe, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. W celu zapewnienia sprawności urządzenia i jego prawidłowego działania, niezbędne jest przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel regularnej konserwacji, zgodnie z instrukcjami producenta. Przy pracach przy urządzeniu należy: odłączyć je od napięcia (np. wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem; zamknąć zawór odcinający gazu/oleju i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Wszelkie naprawy urządzenia należy wykonywać przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. UWAGA W niniejszej instrukcji nie omówiono wszystkich zasad BHP i środków ostrożności, które należy stosować podczas instalacji / eksploatacji / konserwacji. W żadnym wypadku treść instrukcji nie może zastąpić wiedzy i doświadczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu w zakładzie. 4 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

5 3 INSTALACJA 3.1 Transport Podczas załadunku i rozładunku korzystać z oczek dźwigowych na górze wytwornicy. Urządzenie przemieszczać i pozycjonować wózkiem widłowym o odpowiednim udźwigu. Podczas przemieszczania i pozycjonowania wytwornicy zachować dużą ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub szkód majątkowych. 3.2 Pozycjonowanie Wytwornica musi być posadowiona na płaskim podłożu. Nie wymaga ona kotwiczenia ani innego mocowania do podłoża. Wskazane jest jednakże ustawienie wytwornicy na dwóch paskach gumy grubości ok. 6 mm. Wyciszy to instalację i uchroni budynek przed wibracjami wysokiej częstotliwości. 3.3 Połączenia elektryczne Zabrania się przystępowania do jakichkolwiek robót elektrycznych, zanim wytwornica zostanie odcięta od sieci zasilającej. Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych elektryków. Upewnić się, że parametry sieci elektrycznej w miejscu instalowania wytwornicy zgadzają się z parametrami podanymi w jej danych technicznych. 3.4 Wyprowadzenie gazów spalinowych Wytwornice pary IGOL STEAM są wyposażone w palniki ciśnieniowe, co oznacza, że gazy spalinowe opuszczają wytwornicę pod ciśnieniem. Niemniej należy stosować określone środki ostrożności: w instalacji spalin unikać kolanek i łuków pod kątem prostym; zapewnić, by średnica rurociągu odprowadzającego spaliny nie była mniejsza niż średnica kołnierza wylotowego na wytwornicy; unikać instalowania długich poziomych odcinków; rurociąg kłaść z lekkim nachyleniem w kierunku wytwornicy; dołączając wytwornicę do jakiegoś istniejącego zbiorczego komina odprowadzającego różne spaliny, stosować osobne kanały, aby uniknąć interferencji z innymi spalinami; w najniższym punkcie odprowadzania spalin (podstawa komina) zamontować wyczystkę. Niezależnie od okoliczności stosować się do lokalnych przepisów. Wątpliwości konsultować z ekspertami lub z producentem. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

6 3.5 Połączenia hydrauliczne Roboty hydrauliczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Cała instalacja musi być poprawnie wykonana i odebrana jako zgodna ze standardami branży i obowiązującymi przepisami. Sugestie i tabele przytoczone w dalszej części instrukcji mogą być przydatne wykonawcy instalacji. Prawidłowo wykonana instalacja często może pomóc uniknąć wielu problemów podczas późniejszej eksploatacji Dobór średnicy rurociągów pary Jest bardzo istotne, aby średnice rurociągów rozprowadzających parę były dobrane prawidłowo, w zależności od ilości i ciśnienia przepływającej pary. Jeśli średnice będą za małe, do odbiorów najbardziej odległych od wytwornicy będzie docierać niewystarczająca ilość pary. Jeśli natomiast będą one za duże, to oprócz zwiększonego kosztu instalacji wzrosną też straty energii, ponieważ większa średnica to większe powierzchnie rur, a w konsekwencji większe straty ciepła do otoczenia. W doborze średnic pomóc może tabela na str. 11 instrukcji (zalecana prędkość przepływu: 25 m/s). W przypadku dłuższych odcinków rurociągów, przy doborze ich średnic należy kierować się dopuszczalnym spadkiem ciśnienia, a nie prędkością przepływu Prowadzenie rurociągów pary, odwodnienia Rurociągi muszą być prowadzone z odpowiednim nachyleniem (0,5-1%), ze spadkiem w kierunku przepływu pary, aby zagwarantować szybki odpływ kondensatu dołem rurociągu do najbliższego punktu odwadniającego. W rurociągach prowadzonych nieprawidłowo odpływ kondensatu byłby utrudniony, co prowadziłoby do zawodnienia rurociągu parowego i ryzyka powstania niebezpiecznych uderzeń wodnych. Jednak prawidłowe nachylenie to nie wszystko w odpowiednich miejscach należy wykonać punkty odwadniające, najlepiej w postaci kieszeni (np. trójnika) zbierającej kondensat z dna rurociągu, z której kondensat odprowadzany jest przez odwadniacz. Typowe miejsca w których należy instalować odwadniacze to: rozdzielacze pary zakończenia rurociągów najniższe punkty odcinków pionowych separatory odcinki bezpośrednio przed zaworami odcinającymi W razie wątpliwości projekt należy skonsultować z odpowiednim ekspertem lub z producentem. Ważne jest też upewnienie się, że każde odgałęzienie odchodzące w dół od rurociągu pary jest wspawane od góry (a nie od dołu!). W ten sposób do odgałęzienia nie wpływa kondensat z głównego rurociągu Rozszerzalność cieplna rurociągów Rury montuje się na zimno, tak więc w sytuacji gdy przepływa przez nie gorąca para, wygrzewają się i rozszerzą się cieplnie. Aby zapobiec wyboczeniu rurociągu na skutek rozszerzalności cieplnej, stosuje się kompensatory. Przy planowaniu instalacji zalecamy przestrzeganie następującej procedury: podjąć decyzję o rozmieszczeniu punktów stałych i kompensatorów, uwzględnić możliwość samokompensacji; ustalić pozycje podpór przesuwnych; wyliczyć wartości wydłużeń rurociągu i siły działające na punkty stałe; wyliczyć wstępny naciąg kompensatorów. Podstawową zasadą jest stosowanie tylko jednego kompensatora między dwoma sąsiednimi punktami stałymi. 6 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

7 3.5.4 Odzysk kondensatu Odzysk kondensatu jest równie ważny jak dystrybucja pary: prawidłowy odzysk znacznie zwiększa całkowitą wydajność cieplną instalacji i w ten sposób przyczynia się do oszczędzania paliwa; ponadto dzięki podniesieniu temperatury wody zasilającej wytwornicę uzyskuje się lepsze odgazowanie wody, a w konsekwencji zmniejsza zagrożenie korozją. Poniżej podano kilka ogólnych wskazówek dotyczących instalacji zwrotu kondensatu, choć najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie sprawdzenia konkretnych rozwiązań ekspertowi. odwadniacze powinny być montowane jak najbliżej króćców odprowadzających kondensat z urządzeń, poniżej lub na poziomie tych króćców (należy unikać podnoszenia rurociągu kondensatu przed odwadniaczem); rurociąg kondensatu powinien obsługiwać urządzenia pracujące przy tym samym ciśnieniu; kondensat z urządzeń pracujących przy różnych ciśnieniach należy obsługiwać oddzielnymi rurociągami; jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić warunki do rozprężenia kondensatu o wyższym ciśnieniu aby nie utrudnić przepływu kondensatu o niższym ciśnieniu; rurociągi winny być nachylone (1-2%) w kierunku przepływu kondensatu; do zawracania kondensatu o niskim ciśnieniu może być potrzebne zastosowanie pomp kondensatu. Przy doborze średnicy rurociągu kondensatu należy uwzględnić zjawisko rozprężania się gorącego kondensatu, podczas którego powstaje para z rozprężania o objętości właściwej dużo większej od objętości samego kondensatu. Zatem dobieranie średnicy rurociągu kondensatu wg zasad jak dla rurociągu gorącej wody jest błędem Instalacja paliwa Informacji dotyczących instalacji paliwa (gaz / olej) należy poszukiwać w instrukcji zainstalowanego palnika Instalacja wody zasilającej Należy zainstalować zbiornik wody zasilającej wytwornicę (ZWZ), który pełni funkcje: zbierania zawracanego kondensatu; uzupełniania ubytków z obiegu parowo-kondensatowego (wynikających np. z technologii bezpośredni wtrysk pary, odmulania wytwornicy, strat pary z rozprężanego kondensatu, itp.) uzdatnioną wodą uzupełniającą; odgazowania wody zasilającej należy zapewnić podgrzanie wody w zbiorniku, najlepiej do ok C i czas przebywania w zbiorniku co najmniej 20 min (czyli pojemność czynna zbiornika powinna odpowiadać co najmniej 1/3 wydajności wytwornicy pary, z dodatkową rezerwą pojemności na zawracany kondensat jeśli zwrot ma charakter okresowy); ze względu na dopuszczalne parametry pracy pompy zasilającej wytwornicę, temperatura wody zasilającej nie może przekroczyć 105 C Średnice rurociągów wodnych niezbędne dla różnych wytwornic i wymagane wysokości napływu niezbędne do tego, aby w pompie zasilającej nie wystąpiło zjawisko kawitacji, podano w rozdziale 4 (str ). Jeśli nie można zapewnić wymaganej wysokości napływu, trzeba zainstalować dodatkową pompę antykawitacyjną. Pompa antykawitacyjna powinna być uruchamiana i zatrzymywana równocześnie z główną pompą zasilającą wytwornicy. WAŻNA UWAGA: Ostatnim odcinkiem rurociągu zasilania wytwornicy w wodę musi być elastyczny wąż (o dł. do 0,5 m) ze stali, odporny na gorącą wodę, ponieważ pompa zasilająca jest pompą tłokową. Aby chronić wytwornicę, nie wolno dopuszczać do spadku temperatury wody zasilającej poniżej 50 C. UWAGA Woda uzupełniająca musi być odpowiednio uzdatniona, tak, aby spełnione były WYMAGANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ, podane w tabeli na str Odprowadzenie odsolin i odmulin Zrzut odsolin i odmulin musi być odprowadzony do rozprężacza lub studzienki schładzającej. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

8 SCHEMAT STEROWANIA WYTWORNIC PARY IGOL STEAM powrót kondensatu wylot z zaworu bezpieczeństwa ZWZ para do instalacji wylot spalin SG ZR FT ZO zimna woda nieuzdatniona odmulanie SUW woda zasilająca PAK SYMBOL OPIS SV - 01 Zawór bezpieczeństwa PI - 01 Manometr pary PT - 01 Przetwornik ciśnienia PIC 01 Presostat regulacyjny 2-stopniowy PSHH -01 Presostat bezpieczeństwa TE -01 Termopara TI - 01 Wyświetlacz temperatury TSH 01 Termostat bezpieczeństwa pary (1-szy stopień) TSHH - 01 Termostat bezpieczeństwa pary (2-gi stopień) XV - 01 Wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odmulającego PI 02 Manometr wody zasilającej FSL - 01 Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody PA - 01 Pompa zasilająca M - 01 Silnik elektryczny pompy zasilającej INV - 01 Falownik (regulacja 2-stopniowa) TSHH - 02 Termostat bezpieczeństwa spalin ZR Zawór rozruchowy FT Odwadniacz SG Wziernik (*) ZO Zawór odsalający ręczny (*) ZWZ Zbiornik wody zasilającej (*) XV - 02 Zawór elektromagnetyczny wody uzdatnionej (*) LR - 01 Regulator poziomu w zbiorniku wody zasilającej (*) LI - 01 Wodowskaz (*) PAK Pompa antykawitacyjna (**) SUW Stacja uzdatniania wody (*) A Alarm (*) nie wchodzi w zakres dostawy wytwornicy (**) może być dostarczona wraz z ZWZ, albo z wytwornicą (opcja) 8 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

9 WŁASNOŚCI FIZYCZNE PARY WODNEJ NASYCONEJ Nadciśnienie bar m Temperatura C Objętość właściwa m³/kg Entalpia właściwa wody wrzącej kj/kg Entalpia właściwa parowania kj/kg Entalpia właściwa pary nasyconej kj/kg ,67 419,0 2257,0 2676,0 0, ,15 468,3 2225,6 2693,9 1, ,88 505,6 2201,1 2706,7 1, ,71 536,1 2181,0 2717,1 2, ,60 562,2 2163,3 2725,5 2, ,51 589,2 2144,7 2733,9 3, ,46 605,3 2133,4 2738,7 3, ,41 623,6 2120,3 2743,9 4, ,37 640,7 2108,1 2748,8 4, ,34 656,3 2096,7 2753,0 5, ,31 670,9 2086,0 2756,9 5, ,29 684,6 2075,7 2760,3 6, ,27 697,5 2066,0 2763,5 6, ,25 709,7 2056,8 2766,5 7, ,24 721,4 2047,7 2769,1 7, ,23 732,5 2039,2 2771,7 8, ,21 743,1 2030,9 2774,0 8, ,20 753,3 2022,9 2776,2 9, ,19 763,0 2015,1 2778,1 10, ,18 781,6 2000,1 2781,7 11, ,16 798,8 1986,0 2784,8 12, ,15 815,1 1972,5 2787,6 13, ,14 830,4 1959,6 2790,0 14, ,13 845,1 1947,1 2792,2 15, ,12 859,0 1935,0 2794,0 IM-PP11-01 PL Issue 2 /

10 PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYTWORNICY PARY IGOL STEAM Z AKUMULATOREM PARY (ZASOBNIKIEM RUTHSA) zbiornik wody zasilającej para do instalacji obejście wytwornica pary akumulator pary woda zasilająca kondensat z przelewu zasobnika WYPOSAŻENIE AKUMULATORA PARY (najprostsza wersja) 1 Wlot pary zasilającej 2 Zawór bezpieczeństwa 3 Manometr 4 Wylot pary do instalacji 5 Odwadniacz (na przelewie zasobnika) 6 Zawór spustowy 7 Wodowskaz W celu doboru optymalnej wielkości akumulatora i jego osprzętu, prosimy o kontakt z inżynierem Spirax Sarco. 10 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

11 PRZEPUSTOWOŚĆ [kg/h] RUROCIĄGÓW PARY WODNEJ NASYCONEJ dla różnych ciśnień i prędkości przepływu pary Ciśnienie Prędk. Średnica nominalna DN bar m m/s , , , , , , , , , , IM-PP11-01 PL Issue 2 /

12 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA RUROCIĄGÓW mm / metr Temperatura C żeliwo szare stal węglowa stal nierdzewna miedź 40 0,42 0,52 0,66 0, ,63 0,79 0, ,83 1,05 1,3 1, ,32 1,6 1, ,26 1, ,5 1,87 2,37 2, ,73 2,14 2,7 2, ,96 2,43 3 3, ,2 2,72 3,4 3,5 WYMAGANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ WYTWORNICĘ PARAMETR JEDNOSTKA MIARY WARTOŚCI Odczyn ph 8,5-9,5 Twardość mg/l CaCO3 < 5 Zawartość tlenu mg O 2 / l < 0,1 Wolny dwutlenek węgla mg CO 2 / l < 0,2 Całkowita zawartość żelaza mg Fe / l < 0,1 Zawartość krzemionki mg SiO 2 / l < 0,1 Korygent chemiczny Wygląd ogólny Zalecany Klarowna, przeźroczysta, niepieniąca się 12 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

13 3.6 Podłączenie palnika Montaż palnika, połączenia elektryczne i podłączenie do instalacji gazowej / olejowej wykonać zgodnie z instrukcją producenta palnika. W przypadku dostawy wytwornicy bez palnika, należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór palnika do wytwornicy. Palnik nie może mieć zbyt długiej głowicy, przez co dostępna przestrzeń dla płomienia uległaby skróceniu (co prowadziłoby do niepełnego spalania i uszkodzenia wymurówki dna komory spalania). Głowica może wystawać max. 30 mm poza wymurówkę drzwi komory paleniskowej (patrz rys. poniżej). Grubość drzwi [mm] Grubość drzwi Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam IM-PP11-01 PL Issue 2 /

14 4 Pompa zasilająca, pompa antykawitacyjna Wytwornica pary jest wyposażona w tłokową pompę zasilającą. Pompa może być skonfigurowana do pracy: jednobiegowej (stała prędkość); dwubiegowej (dwie prędkości, regulowane przez falownik); modulowanej. Aby zapewnić prawidłowe działanie pompy i nie dopuścić do jej uszkodzenia na skutek kawitacji, trzeba kontrolować dwa parametry: temperaturę wody i ciśnienie wody na wlocie pompy (wysokość napływu) WYSOKOŚĆ NAPŁYWU [m] TEMPERATURA [ C] Im wyższa temperatura wody zasilającej, tym większą wysokość napływu trzeba zapewnić dla uniknięcia kawitacji. Zatem z punktu widzenia pracy pompy korzystne byłoby utrzymywanie niskiej temperatury. Trzeba jednakże pamiętać, że wraz ze wzrostem temperatury wody maleje zawartość rozpuszczonego w niej tlenu i dwutlenku węgla, które powodują korozję całej instalacji (wytwornicy, instalacji parowej i instalacji kondensatu). Z tego względu korzystne jest skuteczne odgazowanie wody w zbiorniku zasilającym (ZWZ patrz schemat na str. 8) dzięki utrzymywaniu jak najwyższej temperatury wody zasilającej. Podsumowując: zalecamy utrzymywanie temperatury w zbiorniku wody zasilającej w granicach C ze względu na dopuszczalne parametry pracy pompy zasilającej, temperatura wody zasilającej nie może przekroczyć 105 C Aby chronić wytwornicę, temperatura wody zasilającej nie może spaść poniżej 50 C. 14 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

15 UWAGA Średnica rurociągu wody zasilającej i wysokość napływu muszą być zgodne z poniższą tabelą IGOL STEAM średnica rurociągu wody Wysokość napływu H [m] Pompa antykawitacyjna 60 C 70 C 80 C 90 C 99 C [m 3 /h] 200 DN25 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN25 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN32 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN32 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN40 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN40 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 2, DN65 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 2, DN65 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 3,00 Uwaga: Jeśli podana w tabeli wysokość napływu jest niemożliwa do uzyskania przez umieszczenie zbiornika zasilającego na żądanej wysokości, pomiędzy zbiornikiem a pompą zasilającą wytwornicy trzeba zastosować dodatkową pompę podnoszącą ciśnienie (pompę antykawitacyjną), o wskazanej wydajności. Wysokość podnoszenia dodatkowej pompy musi spełniać warunek: suma geometrycznej wysokości napływu oraz wysokości podnoszenia pompy musi się równać wymaganej wartości H, podanej w tabeli. Pompa antykawitacyjna powinna być uruchamiana i zatrzymywana równocześnie z główną pompą zasilającą wytwornicy. Przykład: Wytwornica IGOL STEAM 1500, temperatura wody zasilającej 90 C, rzeczywista wysokość napływu 2m. Z tabeli odczytano: wymagana wysokość napływu (H) 6,2m. Trzeba zastosować pompę antykawitacyjną o wydajności 1,5m 3 /h i wysokości podnoszenia 4,2m (6,2-2). 5 EKSPLOATACJA Wytwornice pary IGOL STEAM zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane z myślą o szybkim uruchomieniu produkcji pary. Oferują wszystkie zalety szybkiego startu, pracując na zasadzie wymuszonej cyrkulacji. Są całkowicie zabezpieczone przed groźbą wybuchu. Jednak mogą być stosowane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i instrukcjami podanymi w załączonej dokumentacji. Przypominamy, że obsługę wytwornicy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Nadzór nad pracownikami obsługującymi wytwornicę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dozorowe, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

16 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności uważnie zapoznać się z podanymi niżej instrukcjami. W razie wątpliwości kontaktować się z naszym działem serwisu. 5.1 Uruchamianie a) Przestaw WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycję ON. b) Otwórz zawór rozruchowy, zamknij zawór odsalający (miejsce ich montażu pokazano na rys. str. 8). Sprawdź, czy zawór pary jest zamknięty (powinien być zamknięty po prawidłowym odstawieniu wytwornicy). c) Przestaw wyłącznik główny w pozycję ON i przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA, właściwą dla uruchamiania. Wtedy wytwornica będzie pracowała na niskim stopniu (w przypadku palnika dwustopniowego) lub na minimalnej wydajności (w przypadku palnika modulowanego). d) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1. Pompa zacznie tłoczyć wodę do wytwornicy. e) Odczekaj ok. 5 s aż lampki kontrolne zgasną i wciśnij przycisk START CYKLU. f) Odczekaj, aż woda pojawi się we wzierniku za zaworem rozruchowym. Przestaw przełącznik ZAŁĄCZENIE PALNIKA w pozycję 1. g) Kiedy temperatura pary przekroczy 105 C, powoli otwórz zawór pary, a następnie otwórz zawór odsalający. h) Przestaw przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję WYSOKA, wytwornica będzie dostosowywać wydajność do poboru pary przez odbiorniki. 5.2 Odstawianie a) Przestaw przełącznik ZAŁĄCZENIE PALNIKA w pozycję 0, przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA. b) Poczekaj chwilę i przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 0. c) Odczekaj, aż ciśnienie pary spadnie do 3 4 bar. d) Zamknij zawór pary. e) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1. f) Odczekaj, aż woda pojawi się we wzierniku za zaworem rozruchowym. Zamknij zawór rozruchowy. g) Odczekaj do wyłączenia pompy. h) Przestaw WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycję OFF. 5.3 Odmulanie UWAGA Tym terminem określa się czyszczenie wytwornicy pary poprzez wymuszenie przepływu przez wężownicę w kierunku odwrotnym niż normalnie. Odmulanie trzeba wykonywać co najmniej TRZY razy w tygodniu. a) Zamknij zawór pary i odczekaj, aż palnik wytwornicy zostanie automatycznie wyłączony ze względu na osiągnięcie zadanego ciśnienia. b) Przestaw przełączniki ZAŁĄCZENIE PALNIKA i STEROWANIE w pozycję 0. c) Otwórz całkowicie zawór odmulania i odczekaj, aż ciśnienie spadnie do 0,5 bar. d) Zamknij zawór odmulania. e) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1 i przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA. f) Jeżeli chcesz ponownie uruchomić wytwornicę, zamknij zawór odsalający, po czym przejdź do kroku 5.1 d) i kolejnych. g) Jeżeli chcesz odstawić wytwornicę, przejdź do kroku 5.2 f) i kolejnych. 16 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

17 6 WYPOSAŻENIE WYTWORNICY, ZABEZPIECZENIA 6.1 Regulator ciśnienia Ciśnienie pary ustawiane jest za pomocą regulatora elektronicznego. Regulator wyświetla wartość zadaną i wartość mierzoną. 6.2 Termostat pary Kontrola i zabezpieczenie przed przegrzaniem realizowana jest z wykorzystaniem elektronicznego termostatu, z 2 nastawialnymi poziomami alarmowymi i wyświetlaniem wartości mierzonej temperatury pary. W przypadku przekroczenia temperatury progowej generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. 6.3 Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody W przypadku braku przepływu wody zasilającej, Flusostat generuje alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. 6.4 Presostat wężownicy Mierzy i wyświetla ciśnienie na tłoczeniu pompy zasilającej. W przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia na skutek zarastania wężownicy, generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. W tym przypadku konieczne będzie płukanie wężownicy. 6.5 Pompa tłokowa wody zasilającej W przypadku wystąpienia kawitacji pompy tłokowej, lub zużycia jej uszczelnień, pojawi się alarm wysokiej temperatury pary (p. 6.2) lub braku przepływu (p.6.3). 6.6 Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Pompa antykawitacyjna, zamontowana na wytwornicy. Presostat wężownicy Manometr wody zasilającej Pompa zasilająca, tłokowa Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Flusostat IM-PP11-01 PL Issue 2 /

18 6.7 Zawór odmulający Zawór odmulający wyposażony jest w wyłącznik krańcowy, zabezpieczający na wypadek przypadkowego otwarcia zaworu podczas pracy wytwornicy otwarcie zaworu blokuje pracę palnika. Zawór odmulający z wyłącznikiem krańcowym 6.8 Przetwornik ciśnienia Mierzy ciśnienie pary na wyjściu z wytwornicy. Sygnał pomiarowy ciśnienia przekazywany jest do regulatora (6.1) 6.9 Manometr ciśnienia pary Wskazuje ciśnienie pary na wyjściu z wytwornicy Presostat bezpieczeństwa W przypadku przekroczenia nastwionego ciśnienia (11,5 bar m), generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu Zawór bezpieczeństwa Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa (11,76 bar m) odpowiada ciśnieniu obliczeniowemu wytwornicy Czujnik temperatury - termostat bezpieczeństwa pary Mierzy temperaturę pary na wyjściu z wytwornicy i przekazuje sygnał pomiarowy do termostatu (6.2) 6.13 Odwadniacz 6.14 Zawór odcinający parę wodną 18 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

19 Manometr ciśnienia pary Presostat bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Przetwornik ciśnienia Zawór odcinający parę wodną Czujnik termostatu bezpieczeństwa pary Zawór rozruchowy 7 USUWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO Jeżeli podczas pracy wytwornicy wskazania manometru zamontowanego za tłokową pompą zasilającą zaczną oscylować, a ciśnienie wody wzrośnie do 20 barów, to znak, że wężownica zaczyna się zapychać kamieniem kotłowym. Należy bezzwłocznie odmulić wytwornicę (zob. instrukcje w punkcie 5.3). Jeżeli po odmulaniu ciśnienie wody nie obniży się, wężownicę trzeba oczyścić chemicznie. Wykonanie takiego czyszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

20 8 DIAGNOSTYKA Objaw zapalona LAMPKA na panelu sterowania BLOKADA PALNIKA BRAK WODY MAX. TEMPERATURA PARY PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA MAX. TEMPERATURA SPALIN BLOKADA FALOWNIKA I POMPY Przyczyna Zob. podręcznik użytkownika palnika Wytwornica nie otrzymuje wystarczającej ilości wody FLUSOSTAT Za wysoka temperatura pary (ponad 210 C) TERMOSTAT PARY Za wysokie ciśnienie pary PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA Za wysoka temperatura spalin TERMOSTAT SPALIN Zadziałał wyłącznik nadmiarowy lub pojawiają się piki napięcia Zalecane działanie Skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta palnika Oczyścić filtr w linii wody zasilającej wytwornicę Sprawdzić skuteczność pompy antykawitacyjnej (jeśli zamontowana) Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki tłoków pompy zasilającej Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki gniazd zaworów pompy zasilającej Sprawdzić, czy wysokość napływu odpowiada temperaturze wody zasilającej (zob. rozdział 4) Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić kalibrację i prawidłowość działania flusostatu Sprawdzić nastawy TERMOSTATU PARY: 1 próg = 210 C, 2 próg = 220 C. W razie potrzeby skorygować Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować przepływ paliwa Sprawdzić wydajność pompy zasilającej (przykładowo: dla wytwornicy Igol Steam 500 przepływ winien wynosić 500 l/h). W razie potrzeby wymienić uszczelki pompy. W przypadku wytwornicy wyposażonej w falownik: sprawdzić kalibrację częstotliwości i w razie potrzeby skontaktować się z naszym serwisem Sprawdzić, czy wysokość napływu odpowiada temperaturze wody zasilającej (zob. rozdział 4) Sprawdzić skuteczność pompy antykawitacyjnej (jeśli zamontowana) Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić prawidłowość nastaw presostatów: bezpieczeństwa i regulacyjnego, albo nastawy regulatora ciśnienia (nie mogą przekraczać ani być ustawione zbyt blisko progu presostatu bezpieczeństwa); w razie potrzeby skorygować, pozostawiając odstęp 1 bar. Sprawdzić prawidłowość działania i w razie potrzeby wymienić presostat bezpieczeństwa Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować nastawy termostatu spalin (300 C dla metanu/propanu-butanu, 320 C dla oleju napędowego, 350 C dla oleju opałowego) Oczyścić wężownicę od strony spalin Sprawdzić stan uszczelnienia spalin, między wężownicą w komorze nawrotnej Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić termostat spalin Przestawić wyłącznik główny w pozycję 0, odczekać kilka sekund, po czym ponownie włączyć wytwornicę Sprawdzić stan i działanie silników elektrycznych Sprawdzić wyłączniki nadmiarowe w panelu sterowania Sprawdzić ciśnienie wody, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy (który mógłby doprowadzić do przegrzania silnika pompy) 20 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. MFP14A Agregat pompowy kondensatu. 1. Uwagi ogólne. 2. Instalacja. 3. Uruchomienie. 4. Konserwacja. 5. Wyszukiwanie usterek

Instrukcja Obsługi. MFP14A Agregat pompowy kondensatu. 1. Uwagi ogólne. 2. Instalacja. 3. Uruchomienie. 4. Konserwacja. 5. Wyszukiwanie usterek IM-P136-20 PL Wyd.2 gru11 MFP14A Agregat pompowy kondensatu Instrukcja Obsługi 1. Uwagi ogólne 2. Instalacja 3. Uruchomienie 4. Konserwacja 5. Wyszukiwanie usterek 1 1. Uwagi ogólne Opis Agregat pompowy

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40 CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis Regulator składa się z zaworu

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 Producent: ABAC Aria Compressa S.p.A., Via Einaudi 6 10070 Robassomero (TO) - Italy Niniejszy suplement jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do Warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.12.2014 r. Liczba stron 1/6 1. Funkcje układów

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A

ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Przewód spalinowy ZB 3/5-16 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A 6 720 610 335 (02.05) OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h , 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h Kocioł parowy, niskoprężny o ciśnieniu roboczym do 1 bar iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Chłodnica pary zasilającej

Chłodnica pary zasilającej Chłodnica pary zasilającej CZŁONEK GRUPY ARCA FLOW Zastosowanie chłodnic pary zasilającej ARTES Chłodnice pary zasilającej są instalacjami chłodzenia do regulacji temperatury pary i gorących gazów. Ich

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V Jednorurowe filtry do oleju opałowego z powrotem R

Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V Jednorurowe filtry do oleju opałowego z powrotem R 5 Spis treści 7a Filtry olejowe oraz automatyczne odpowietrzniki oleju opałowego 7a1 Filtry olejowe do oleju opałowego...8 Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V 1 2-500... 8 Jednorurowe filtry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Opis AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa 3160050/11 IM-P316-03 PL CH Issue 11 SV615 Zawory bezpieczeństwa Instrukcja Obsługi 1. Wprowadzenie 2. Zakres dostawy 3. Czynności wstępne 4. Instalacja 5. Zapobieganie uszkodzeniom 6. Uruchamianie 7.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

VITODENS 200-W. Instrukcja eksploatacji

VITODENS 200-W. Instrukcja eksploatacji VN01 100309 Instrukcja eksploatacji Vitodens 200-W Typ WB2B, 80 i 105 kw Gazowy kocioł kondensacyjny, wiszący Wersja przystosowana tylko do gazu ziemnego Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORÓW ZWROTNYCH ANTYSKAŻENIOWYCH TYPU EA Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU I ODWODNIENIEM NR KAT 372 DN20 DN50 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r.

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r. wersja: 10.2015 r. strona 2/7 Spis treści 1. Zakres pracy.... 3 2. Przeznaczenie.... 3 3. Wymagania ogólne.... 3 4. Regulator różnicy ciśnień.... 4 5. Wymagania materiałowe.... 5 6. Wyposażenie fabryczne....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TŁOKOWY REDUKTOR CIŚCIENIA RIS

TŁOKOWY REDUKTOR CIŚCIENIA RIS Przeznaczenie i zastosowanie Głównym zadaniem reduktorów ciśnienia Ris jest obniżenie ciśnienia cieczy do optymalnych wartości funkcjonalnych poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych w celu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z Instrukcja obsługi Informacje ogólne: Opisywane wodne chłodnice przeznaczone są do chłodzenia w sprężarkowniach jak i w innych miejscach instalacji sprężonego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa -F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A. Spis treści

Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A. Spis treści Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A Spis treści 1. UŻYTKOWANIE I ZASTOSOWANIE... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI... 4 3. BEZPIECZEŃSTWO... 5 4. URUCHOMIENIE... 6 5. KONTAKT... 6 1. UŻYTKOWANIE I

Bardziej szczegółowo

Wodna chłodnica oleju - typ TAK/T

Wodna chłodnica oleju - typ TAK/T 1 z 7 Wodna chłodnica oleju - TAK/T Wodne chłodnice oleju TAK/T są chłodnicami płaszczowo-rurowymi o wysokiej wydajności. Spis treści 1 ane techniczne Wskazówki 4.1 Wskazówki ogólne 4. Oznaczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK

Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK Kunda, Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK Instrukcja obsługi i montażu DU 10 095: Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33

Bardziej szczegółowo

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O Przewód spalinowy 6 720 610 665-00.1O CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Objaśnienie symboli 2 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo