Po wsparcie na nowy sezon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po wsparcie na nowy sezon"

Transkrypt

1 Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1

2 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie zainauguroany został VII Beskidzki Sezonu Motocykloy. Od kilku lat miłośnicy dóch kółek spotykają się na Pustelni ś. Jana z Dukli, aby modlić się o bezpieczeństo na drogach. Mszę ś. odpraił gardian, kustosz sanktuarium ś. Jana z Dukli o. Micheasz Okoński. Zaczęło się skromnie od około 50 maszyn 2009 roku, roku bieżącym ilość uczestnikó przerosła z penością oczekiania organizatoró. Przyjechało boiem ponad 1300 motocykli, natomiast liczba osób pradopodobnie przekroczyła Koordynatorem całego przedsięzięcia jest Tomasz Czajkoski z Moto-Beskidu z Rzeszoa. Nie działa sam pomagają mu koledzy pasjonaci, a także gmina Dukla, Ośrodek Kultury Dukli, OSP z terenu gminy Dukla i OO. Bernardyni. Motocykliści przyjechali nie tylko z Podkarpacia, ale idziałam rónież rejestracje z Małopolski, Śląska, Lubelszczyzny. W tym roku dzień cześniej odbył się koncert rokoy Sali Widoiskoej Ośrodka Kultury Dukli. Na zakończenie Tomasz Czajkoski dziękoał imieniu organizatoró szystkim, którzy rokrocznie spierają ich przedsięzięcie. Krystyna Boczar-Różeicz Tomasz Czajkoski 26 maja Dzień Matki Dzień Matki to śięto na cześć szystkich matek obchodzone ielu krajach śiata. Jego spółczesna forma zapoczątkoana została Stanach Zjednoczonych na początku XX ieku, gdzie obchodzone jest druga niedzielę maja. W Polsce śięto, to ypadające 26 maja, obchodzono pierszy raz Krakoie 1914 roku. Niezależnie od tego, czy ulegniemy komercyjnej stronie Dnia Matki arto pamiętać tym dniu o sojej kochanej mamie i złożyć jej życzenia, podziękoania za ogrom poniesionego przez nią trudu. Bukiet, czy drobny upominek rónież nie zaszkodzi. Wszystkim Mamom uśmiechu Na co dzień, Zdroia oraz miłości I yrozumiałości dla soich dzieci Życzy Redakcja Dukli.pl A prezencie szystkim Mamom dedykujemy iersz Adama Czaji z Rónego OCZY MATKI W ciemnościach beznadziei przypominają mi się oczy matki uśmiechnięte słonecznym porankiem i taka cisza co pisze e mnie słońca song I znou śpieam znou i znou i jeszcze raz śpieam piękno szystkich godzin I śpieam radość z tych dni Co od losu mam. MODLITWA Dziękuję ci Panie za to czego mi brakuje Ten brak to moc co proadzi mnie na szczyt góry gdzie dzieciństie przysiadła Marzeń moich giazda. Dziękuje ci Panie ten brak to skarb cenniejszy niż złoto i diament co blask daje jak próchno ciemnościach. Złota myśl: Dzień zaczyna się nie tedy, gdy otorzysz oczy, ale tedy, kiedy spojrzysz nimi życzliie na drugiego człoieka W majoym numerze: Po sparcie na noy sezon maja Dzień Matki... 2 Wiosna jaka jest, każdy idzi... 3 INFORMACJA DLA WYBORCÓW... 4 W setną rocznicę urodzin... 4 OGŁOSZENIE O NABORZE... 4 Spotkanie Wielkanocne... 5 Nagrody dla podopiecznych ŚDS... 5 Poiatoa Olimpiada Tenisa Stołoego... 5 Nagroda Specjalna dla ucznió dukielskiego liceum... 6 Ośrodek Kultury Dukli informuje... 7 Dukielskie okolicznościoe stemple pocztoe...10 Płomień Pamięci zapłonął po raz dziesiąty...13 Błogosłaieństo pokarmó...13 Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności...13 Bartosz i Szczepan Ryczak stypendystami...13 Wokół 650-lat Łęk Dukielskich...14 Sukcesy ucznió Zespołu Szkół Publicznych Łękach Dukielskich...15 Jesteśmy jedną z najmłodszych drużyn klasie okręgoej Na najniższym stopniu podium Jedliczu Zakończenie szkolnej ligi tenisa stołoego...18 Szkolna Liga szachoa na półmetku...18 II miejsce rocznika 2003 na turnieju Jedliczu...19 Sukcesy tenisistó stołoych na arenie ojeódzkiej...20 Damian Madej eliminacjach ojeódzkich...20 Jan Strycharski lekarz z poołania...23 O Puchar Burmistrza Dukli ,2% mieszkańcó Podkarpacia cierpi na otyłość...27 Skuteczna alka o zdroe serce...27 W pasiece...28 Praca dla przyrody i śiata...28 W krainie rondla i patelni...28 Łoiecto i ekologia...29 Śięto Lasu podkarpackich lasach...30 Warsztaty rzemiosła artystycznego...31 Piersze miejsce dla Day Stars z Chorkóki...31 DUKLA.pl - miesięcznik (.dukla.pl/dps) Wydaca: Ośrodek Kultury Dukli, ISSN Adres redakcji: Dukla, Trakt Węgierski 11, p. 301, tel. (+48) , fax (+48) , Redaguje zespół: Krystyna Boczar-Różeicz - red. naczelna, Wiktor Szyndak - red. techniczny - skład i łamanie, Janusz Kroicki - yd. internetoe, Halina Cycak, Barbara Pudło Współpracujący: Fryderyk Króka, Witold Puz, Zbignie Ringer, Maria Walczak, Aleksandra Żółkoś Druk: Drukarnia HEDOM, ul. Kletóki 54a, Krosno, tel./fax ,.hedom.pl Za treść reklam redakcja nie odpoiada. Zastrzegamy sobie prao do skracania artykułó i adiustacji tekstó. Materiały przyjmujemy do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać siedzibie redakcji. Numer zamknięto dnia r. Udostępniono do sprzedaży r. Nakład 450 egz. OKŁADKA: VII Beskidzkie Otarcie Sezonu Motocykloego na Puszczy, fot. kbr Widziane z Cergoej Wiosna jaka jest, każdy idzi Ale daj Boże taki iosenny czas! Nie iem jak Dukli i okolicy, na Pilsku i na Śinicy, Przasnyszu i Żyrardoie, ale Krakoie czas jest przedni. Słońce każdego dnia, choć zapene nieco chłodniej niż Timbuktu, niż Kairze i na pustyni Gobi - ale sumie jest piękna iosna. Politykom zapene marzy się iosna ludó, ale ludziom normalnym i uczciym marzy się taka iosna, jaka jest dziś. Bociany przyleciały, słoiki podobnie, rodzime rony się ostały, zabrakło natomiast róbli. Tych typoo polskich, sojskich, niezastąpionych i jakże nam szystkim miłych maluchó. Podobno, kiedy zabrakło koni na ulicach miast, a z nich ptaki miały posiłkoy pożytek, te sympatyczne skrzydlaki najyraźniej nas olały. Nie iem jak gdzie indziej, ale moich parkach, Jordana i Krakoskim, chyba zostały po nich tylko spomnienia. Przyroda i tym razem musiała ustąpić, ustępuje zresztą na każdym kroku, jedynie tam gdzie jej nie potrzeba, tam panoszy się niestrudzenie. Mam na myśli piękne kiedyś obiekty sportoe Krakoie, przy Błoniach i alei Trzeciego Maja. Już chyba o tym pisałem, ale że często chadzam spaceroo i roeroo tamte okolice, żal serce ściska. Panie Majchroski, prezydencie miasta, przejdź się pan raz i drugi, choćby tylko spaceroo, albo poślij pan urzędnika od obiektó sportoych i niech panu zda raport, jaki tam syf i malonicza malaria. Piękne przed laty i jedne z najpiękniejszych Polsce baseny płyackie, gdzie odbyały się mistrzosta kraju i zaody międzypaństoe, ielkie imprezy z udziałem płyackich sła; nieopodal stadion lekkoatletyczny z najlepszą tamtych latach bieżnią kraju, stadion na którym startoała sama Stanisłaa Walasieiczóna, alias Stella Walsh, Basia Lerczakóna, Marysia Kusionóna, Ela Duńska, Zbyszek Janiszeski, i tak można by yliczać ale tych stadionó już nie ma. A z kolei iluż osobom Polsce, naet zagorzałym sympatykom sportu, te naziska cokoliek dziś móią tak mijają lata, zaciera się ludzka pamięć, jedynie kronikarzom sportu nie braknie sił i ochoty, aby soich kajetach i księgach zapisyać ludzi których znaliśmy, jednych osobiście innych z ich dokonań. Ale są naziska pradziie ielkie, że poprzestaniemy tylko na sporcie, których czas nie ymarze. Takim jest dla mnie Staszek Marusarz, narciarz nad narciarzami, skoczek który rónie pięknie skakał na sojej Wielkiej Kroki Zakopanem, jak i z okna krakoskiego ięzienia na Montelupich czasie okupacji, kiedy skok z pierszego piętra uratoał mu życie, które potem godnie pożytkoał dla kraju. Przypominają się kurierzy tatrzańscy, którzy tamtych latach przemierzali góry z Polski na zachód, z ażnymi meldunkami albo i z ludźmi, bo trzeba ich było przerzucić do olnych krajó. Do dziś żałuję że ze Staszkiem Marusarzem, z którym byłem przyjaźni, że nie spi- ciąg dalszy na str. 14 u str. 2 Dukla.pl str. 3

3 Wiadomości z Gminy INFORMACJA DLA WYBORCÓW O UDZIALE W GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RP W DNIU 10 MAJA 2015R. Wyborcy zameldoani na pobyt stały na obszarze gminy oraz yborcy pisani do rejestru yborcó na łasny niosek zostaną z urzędu pisani do spisu yborcó. Wyborcy zameldoani na pobyt czasoy zostaną ujęci spisach yborcó miejscu ich zameldoania na pobyt stały. Wyborcy, którzy czasoo będą przebyać dniu yboró na terenie gminy ( tym yborcy zameldoani na pobyt czasoy) oraz yborcy nie posiadający żadnego zameldoania, mogą być pisani do spisu yborcó na łasny niosek złożony Urzędzie Miejskim Dukli najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. Osoby pisane do spisu yborcó, będą ujęte tym spisie rónież przypadku przeproadzenia pononego głosoania (tz. II tury yboró). Zaśiadczenia o praie do głosoania poza miejscem stałego zamieszkania ydaane są dla yborcó zmieniających przed dniem yboró miejsce pobytu najpóźniej do dnia 8 maja 2015r. Wyborca otrzyma da zaśiadczenia: zaśiadczenie o praie głosoania dniu pierszego głosoania oraz zaśiadczenie o praie głosoania dniu pononego głosoania. Wyborcy niepełnosprani mogą głosoać lokalach yborczych dostosoanych do potrzeb osób niepełnospranych. W tym celu należy złożyć niosek Urzędzie Miejskim Dukli- najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. Wyborcy ( tym yborcy niepełnosprani) mogą głosoać korespondencyjnie a także przy użyciu nakładek na karty do głosoania sporządzonych alfabecie Braille a. Wniosek tej spraie należy złożyć Urzędzie Miejskim Dukli najpóźniej do dnia 27 kietnia 2015r. Lokale przystosoane do potrzeb yborcó niepełnospranych i do głosoania korespondencyjnego: - Dukla (Zespół Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 13, Zespół Karpackich Parkó Krajobrazoych ul. Trakt Węgierski 8a, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Armii Krajoej 1a), Teodoróka (Dom Ludoy), Ila (Dom Ludoy), Łęki Dukielskie (Zespół Szkół Publicznych) oraz Tylaa (Zespół Szkół Publicznych). Wyborcy niepełnosprani posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkoanym stopniu niepełnospraności, a także yborcy posiadający rónoznaczne orzeczenie organu rentoego oraz yborcy, którzy najpóźniej dniu głosoania ukończą 75 lat mają prao do ustanoienia pełnomocnika do głosoania. Wniosek tej spraie należy złożyć Urzędzie Miejskim Dukli najpóźniej do dnia 04 maja 2015r. Spis yborcó udostępniany będzie do glądu Urzędzie Miejskim Dukli /pok.107/ pomiędzy 20 kietnia 2015r. a 4 maja 2015r. godzinach pracy urzędu. Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar ręcza p. Helenie Mikosz kiaty W setną rocznicę urodzin 1 kietnia br. Pani Helena Mikosz obchodziła setne urodziny. Pani Helena pracoała raz z mężem gospodarstie rolnym. Ma doje dzieci, troje nukó i ośmioro pranucząt. Szaconą Jubilatkę tym dniu odiedził burmistrz Dukli Andrzej Bytnar z kiatami i prezentem okolicznościoym. Były także życzenia, kiaty i prezent od Urzędu Stanu Pani Grażyna Wilk z Placóki Terenoej KRUS ręcza kiaty i okolicznościoy upominek Cyilnego Dukli, który reprezentoała Jolanta Albrycht zastępca kieronika USC. Na urodziny przybyła rónież dyrektor Grażyna Wilk z Placóki Terenoej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krośnie. Krystyna Boczar-Różeicz OGŁOSZENIE O NABORZE Na podstaie art.11 ustay z dnia 21 listopada 2008 r. o praconikach samorządoych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późniejszymi. zmianami) Burmistrz Dukli ogłasza nabór na olne stanoisko urzędnicze MŁODSZY REFERENT DO SPRAW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 1. Określenie jednostki: Urząd Miejski Dukli. 2. Wymiar etatu: pełny etat. 3. Wymagania niezbędne: 1) ykształcenie yższe (preferoane yższe o kierunku turystyka), 2) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego stopniu komunikatynym, Aktualności z ŚDS Spotkanie Wielkanocne 2 kietnia 2015 r. Środoiskoym Domu Samopomocy odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Gośćmi byli: burmistrz Dukli -Andrzej Bytnar, z-ca burmistrza -Elżbieta Wróbel, sekretarz Halina Cycak, skarbnik -Jolanta Bik, ks. proboszcz Stanisła Siuzdak, radny i sołtys Cergoej Adam Faustus oraz Małgorzata Bielec- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dukli raz z z-cą Elżbietą Szast. Gości poitała kieronik placóki Bogumiła Dymek-Urynoicz. Po pośięceniu pokarmó przez ks. proboszcza były życzenia śiąteczne i dzielenie się jajkiem. Spotkanie upłynęło miłej i radosnej atmosferze oraz proadziło nas rozpoczynający się okres Triduum Paschalnego. Bogumiła Dymek -Urynoicz 3) stan zdroia pozalający na zatrudnienie na tym stanoisku, 4) spełnienie ymagań określonych art. 6 ustay z dnia 21 listopada 2008 r. o praconikach samorządoych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz z późn. zm.) 5) kandydat(ka) nie był(a) skazany(a) praomocnym yrokiem sądu za przestępsto ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępsto skarboe, 6) nieposzlakoana opinia. 4. Wymagania dodatkoe: 1) znajomość usta: a) o usługach turystycznych, b) o samorządzie gminnym i praconikach samorządoych, c) kodeks postepoania administracyjnego, 2) dyspozycyjność, komunikatyność, 3) biegła umiejętność posługiania się komputerem środoisku Windos, znajomość pakietu biuroego Office, 4) iedza i umiejetność pozyskiania środkó finansoych z Unii Europejskiej i innych źródeł, 5) prao jazdy kat. B. 5. Zakres ykonyanych zadań na stanoisku: 1) informoanie turystó o atrakcjach Gminy Dukla i jej okolic oraz bazie noclegoej, 2) spółpraca z podmiotami zajmującymi się działalnością turystyczną, 3) przygotoyanie i aktualizoanie materiałó do transgranicznej strony internetoej, 4) przygotoyanie projektó celu pozyskiania środkó finansoych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł służących informacji turystycznej, 5) realizacja projektó i ich rozlicznie, 6) spółpraca z administracją rządoą i samorządoą oraz innymi jednostkami, 7) sprzedaż materiałó promocyjnych, 8) obsługa i koordynacja zadań z zakresu infrastruktury turystycznej tym między innymi: łaście utrzymanie szlakó istniejących, ytyczanie i oznakoanie noych szlakó, ścieżek pieszych, roeroych, tras narciarskich i innych służących podniesieniu atrakcyjności turystycznej gminy, 9) promoanie produktó turystycznych. ciąg dalszy na str. 6 u Nagrody dla podopiecznych ŚDS 29 marca Niedzielę Palmoą podczas Wielkiego Kiermaszu Wielkanocnego, odbyło się ręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Na Najpiękniejszą Pisankę, Palmę i Stroik Wielkanocny. Dyplomy i nagrody ręczał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar z panią sekretarz Haliną Cycak. Impreza odbyła się Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej Dukli. Laureaci konkursu: kategorii Dorośli- Stroik: I miejsce Krystyna Zając, Piotr i Józef Mastej - prac. Stolarsko-Rzeźbiarska, II miejsce Małgorzata Stasik - prac. Stolarsko-Rzeźbiarska, III miejsce praca zbioroa - prac. Rękodzieła, Wyróżnienia Grzegorz Zygmunt, prac. Stolarsko-Rzeźbiarska, p. praktykantka Anita Belcik, kategoria Dorośli Palma: Wyróżnienie- Jadiga Bogacz - prac. Rękodzieła. Laureatom gratulujemy. Po rozdaniu nagród nasi Podopieczni mieli możliość uczestniczenia otarciu ystay rzeźby z praconi Viktor-Art pani Haliny Zajdel z Miejsca Piastoego oraz degustacji pyszności przygotoanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Kamil Kroicki Poiatoa Olimpiada Tenisa Stołoego 28 marca 2015 r. Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Jedliczu odbyła się XVI Poiatoa Olimpiada Tenisa Stołoego. Naszą Placókę reprezentoali Tadeusz Barnaś oraz Dariusz Mańka, który zdobył III miejsce. Gratulujemy! Dariusz Mańka reprezentoał ŚDS Cergoa str. 4 Dukla.pl str. 5

4 Ogłoszenie o naborze u dokończenie ze str W Urzędzie Miejskim Dukli miesiącu marcu 2015 r. skaźnik zatrudnienia osób niepełnospranych rozumieniu przepisó o rehabilitacji zaodoej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospranych był niższy niż 6%. 7. Warunki pracy na stanoisku: 1) praca administracyjno-biuroa, 2) praca z monitorem ekranoym poyżej połoy doboego ymiaru czasu pracy, 3) obsługa urządzeń biuroych, 4) praca terenie. 8. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV) łasnoręcznie podpisany, 2) kserokopia dokumentu tożsamości, 3) list motyacyjny- łasnoręcznie podpisany, 4) kopia dokumentu pośiadczającego ykształcenie, 5) kestionariusz osoboy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kestionariusza można pobrać Urzędzie Miejskim Dukli - Biuro Obsługi Klienta pokój 111), 6) inne dodatkoe dokumenty o posiadanych kalifikacjach i umiejętnościach, 7) przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprana - kopie dokumentó potierdzających niepełnospraność, 8) ośiadczenie kandydata edług poniższego zoru i opatrzone klauzulą i podpisem. UWAGA; Brak podpisu na CV, ośiadczeniu, liście motyacyjnym i kestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia ymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: terminie do dnia 4 maja 2015 r. do godziny 1400 zamkniętej kopercie i opisem na kopercie: - Nazisko i imię kandydata Nabór na stanoisko urzędnicze - MŁODSZY REFERENT - osobiście siedzibie Urzędu Miejskiego Dukli pokój nr 111 ( Biuro Obsługi Klienta) - lub pocztą na adres Urząd Miejski Dukli, Dukla ul. Trakt Węgierski 11 (liczy się data płyu do Urzędu) Aplikacje, które płyną do Urzędu po yżej określonym terminie nie będą rozpatryane. Kandydaci spełniający ymagania formalne i zakalifikoani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmoy kalifikacyjne. Informacja o yniku naboru będzie umieszczana na stronie internetoej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dukla.pl ( zakładka ogłoszenia i konkursy)), stronie.dukla.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11. Burmistrz Andrzej Bytnar Ogłoszenie Stoarzyszenie Inicjaty Kulturalno-Ekologicznych Animare zaprasza na zajęcia ruchoe, które będą organizoane ramach realizacji projektu pt. Ruchoa terapia rodzinna, spółfinansoanego przez gminę Dukla. Zajęcia odbyać się będą sali lustrzanej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dukli, ul. Armii Krajoej 1A. Osoby zainteresoane zajęciami proszone są o kontakt pod nr telefonu: Zarząd Stoarzyszenia Nagroda Specjalna dla ucznió dukielskiego liceum W dniach kietnia ucznioie drugiej klasy munduroej z Liceum Ogólnokształcącego z Dukli Paeł Kurasz i Erin Kucharski zięli udział IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Munduroym Dąbroie Górniczej. Ucznioie z dukielskiego liceum otrzymali Nagrodę Specjalną od Organizatoró Turnieju za ykazaną alkę trakcie całego Turnieju. Dukielskie Liceum stoi na stanoisku, że posiadanie samej iedzy teoretycznej nie ystarcza aby spradzić się przyszłości służbach munduroych. Oprócz corocznych yjazdó szkolenioych ramach obozó sportoo- obronnych, które kształtują młodych ludziach poczucie spółodpoiedzialności za bezpieczeństo łasne i innych, spółdziałanie zespole, samodzielne podejmoanie decyzji trudnych sytuacjach, ucznioie biorą udział turniejach ogólnopolskich. Jest to najlepszy, obiektyny spradzian umiejętności i przygotoania ucznia, który cześniej nie zna szczegółoo zadań, jakie na niego czekają i musi ykazać się łasną pomysłoością i możliościami. Turniej organizoany Dąbroie Górniczej przez Wyższą Szkołę Biznesu rozpoczął się 15 kietnia na terenie Jury Krakosko-Częstochoskiej, a także terenó okół Pustyni Błędoskiej. Zespoły alczyły Podzamczu, a także Bydlinie, Krzyopłotach oraz na strzelnicy Siemianoicach Śląskich. Wzięło nim udział praie 100 ucznió z całej Polski - 48 duosoboych zespołó z 16 ojeództ. Program zaodó obejmoał m.in. szturm na ogrodzieniecki zamek (spinaczka na pionoą ścianę po ąskiej drabince), nocną przepraę na linie nad Na strzelnicy nurtem rzeki, spły łasnoręcznie zbudoaną z beczek tratą, udzielenie pierszej pomocy rannym toarzyszom, marszobieg na orientację. Pomimo trudó i zmęczenia podczas ryalizacji z najlepszymi drużynami munduroymi z całej Polski, ucznioie Liceum Ogólnokształcącego z Dukli rócili bogatsi o noe dośiadczenia z iększą iarą siebie i soje możliości. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Dukli, ucznioie biorący udział Turnieju raz z ich opiekunem pragną serdecznie podziękoać Panu Burmistrzoi Dukli Andrzejoi Bytnaroi i Komendantoi Oddziału Miejsko- Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Dukli dh Wiktoroi Madejoi za transport do Dąbroy Górniczej. Stoarzyszeniu na Rzecz Rozoju Dukielszczyzny Dukli za sparcie finansoe. Serdecznie dziękujemy. Opiekun grupy Tadeusz George Ośrodek Kultury Dukli informuje i n f o r m u j e Dukla, ul.kościuszki 4 tel/fax: ciąg dalszy na str. 8 u str. 6 Dukla.pl str. 7

5 Dukla.pl str. 8 nr 5/2015 Dukla.pl nr 289 str. 9

6 Dukielskie okolicznościoe stemple pocztoe Datonik okolicznościoy to stempel pocztoy z krótkim tekstem i elementem graficznym propagujący doniosłe ydarzenie o znaczeniu m.in. politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, zaróno skali ogólnopolskiej jak i lokalnej. Oprócz skazanych elementó datonik ten zaiera rónież oznaczenie konkretnej daty z tym ydarzeniem ziązanej lub kolejnej rocznicy ydarzenia (datonik jednodnioy stosoany przez okres 28 dni od dnia proadzenia). Wyróżnić można także datoniki stałe ozdobne ze zmienną datą stosoane oznaczonym okresie oraz takie datoniki, które momencie proadzenia z konkretną datą nie mają jeszcze ustalonego końca okresu stosoania i iększości przypadkó są ykorzystyane do fizycznego zużycia lub zarządzenia ładzy pocztoej kończącego ich stosoanie. Występują także datoniki użyane do stemploania kopert FDC (First Day Cover - Pierszego Dnia Obiegu). Według obecnie oboiązujących przepisó pranych dotyczących ykonania i stosoania datonikó okolicznościoych, mogą one być zamaiane na niosek osób fizycznych, osób pranych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osoboości pranej, czyli praktycznie szystkich podmiotó ystępujących obrocie pranym. Zamóienie takie należy złożyć do upoażnionej komórki organizacyjnej Poczty Polskiej terminie nie krótszym niż 40 dni przed datą zamierzonego stosoania datonika i poinno ono zaierać elementy określone regulaminem dotyczącym datonikó okolicznościoych. Wymiary maksymalne odcisku datonika okolicznościoego poinny zaierać się polu o ymiarach 40 mm x 40 mm, przypadku odcisku datonika o ymiarach koła, kadratu, elipsy lub figury ieloymiaroej oraz 40 mm x 30 mm, przypadku odcisku datonika kształcie prostokąta. Minimalne ymiary odcisku datonika okolicznościoego żaden z ymiaró nie może być mniejszy niż 25 mm. Datonik ma zaierać pełna nazę Urzędu Pocztoego (bez skrótu UP) którym jest stosoany. Data ma być zapisana postaci ośmiu cyfr arabskich, oddzielonych kropkami, oznaczających kolejno: dzień, miesiąc i rok. Na datoniku ma być użyte pełne hasło, bez skrótó, za yjątkiem skrótó poszechnie znanych i stosoanych. Przedstaiony projekt datonika okolicznościoego podlega badaniu przez łaście komórki organizacyjne Poczty Polskiej czy spełnia ymagania określone regulaminem i po zatierdzeniu jest stosoany e łaściym urzędzie pocztoym, na stoiskach pocztoych organizoanych poza lokalami urzędó pocztoych i innych yznaczonych miejscach. Wnioskodaca ponosi koszty ykonania i stosoania datonika okolicznościoego a szelkie spray z tym ziązane ureguloane zostają umoie łączącej strony usługi. Przed proadzeniem skazanych cześniej arunkó ykonania i stosoania datonikó okolicznościoych, czyli przed rokiem 2010, oboiązyały inne dopuszczalne ymiary tych stempli pocztoych oraz arunki ich użycia. Bogata historia dukielskiej poczty istniejącej od 1 kietnia 1773 r. zaiera także rozdział dotyczący stempli okolicznościoych. Dukla znana jest przede szystkim z racji położenia maloniczej okolicy pobliskiej góry Cergoa oraz kultu Śiętego Jana z Dukli. Dlatego te da głóne motyy spoodoały stosoanie stempli okolicznościoych z symbolami krajoznaczo-turystycznymi oraz religijnymi. Fot. 1 PTTK KRAJOWY ZLOT TURYSTÓW*DUKLA.2-5.VII.1959 W dniach 2-5 lipca 1959 roku Polskie Toarzysto Turystyczno-Krajoznacze zorganizoało Dukli Krajoy Zlot Turystó. W tym też okresie Urząd Pocztoy Dukla stosoał fioletoy stempel dodatkoy o ymiarach 40x46 mm nie służący do kasoania znaczka. Fot. 2 PTTK TPPR II KRAJOWY ZLOT TURYSTÓW*DUKLA VII.1960 Stempel dodatkoy o ymiarach 40x46 mm nie służący do kasoania znaczka, stosoany kolorze czarnym okresie 1-18 lipca 1960 r. przez Urząd Pocztoy Krosno nad Wisłokiem oraz kolorze fioletoym okresie lipca 1960 r. przez Urząd Pocztoy Dukla Fot. 3 XXIII ROCZNICA MANIFESTU PKWN IX ZLOT DO DUKLI VII.1967 Stempel dodatkoy o ymiarach 99x29 mm nie służący do kasoania znaczka, stosoany kolorze fioletoym okresie lipca 1967 r. przez Urząd Pocztoy Dukla Fot. 4 V WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSCE Datonik ręczny, Ø 40 mm, stosoany kolorze czarnym okresie 9 czerca 7 lipca 1997 r. przez Urząd Pocztoy Dukla, Fot lecie urodzin ś. Jana z Dukli, Patrona Polski, Dukla Datonik ręczny, Ø 30 mm, stosoany kolorze czarnym okresie 31 maja 27 czerca 2014 r. przez Urząd Pocztoy Dukla, Fot. 6 V WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSCE datonik ręczny, Ø 40 mm, stosoany okresie 9 czerca 7 lipca 1997 r. przez Urząd Pocztoy Dukla, odcisk stempla na kartce pocztoej tz. korespondentce nominałoej ydanej kietniu 1997 r. przez Pocztę Polską z okazji V izyty papieża Jana Pała II Polsce Fot. 7 Kartka pocztoa tz. korespondentka beznominałoa ydana maju 1997 r. przez Rejonoy Urząd Poczty Krośnie z okazji V izyty papieża Jana Pała II Polsce, egzemplarz z odciskiem dukielskiego datonika okolicznościoego z 9 VI 1997 r. Fot lecie urodzin ś. Jana z Dukli, Patrona Polski, Dukla, , datonik ręczny, Ø 30 mm, stosoany okresie 31 maja 27 czerca 2014 r. przez Urząd Pocztoy Dukla, odcisk stempla na kartce pocztoej tz. korespondentce nominałoej ydanej przez Pocztę Polską S. A. z okazji 600-lecia urodzin ś. Jana z Dukli Opracoał: Janusz Kubit Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4 DUKIELSKIE OKOLICZNOŚCIOWE STEMPLE POCZTOWE Fot. 6 Fot. 7 str. 10 Dukla.pl str. 11 Fot. 5 Fot. 8

7 Płomień pamięci zapłonął po raz dziesiąty Płomień Pamięci zapłonął po raz dziesiąty Spotkanie pod Krzyżem na Górze Cergoej 2 kietnia 2015r Fot. Stanisła Wilk Piersze miejsce dla Day Stars z Chorkóki Płomień Pamięci zapłonął po raz dziesiąty Cergoa dumą oiana Szczycąc się że mogła gościć Śiętych; Jana Pała II i Jana Duklana Od dziesięciu lat grupa turystó spotyka się 2 kietnia na szczycie Cergoej, rocznicę śmierci Jana Pała II, aby oddać hołd najiększemu z Polakó, który kochał nasze beskidzkie, piękne tereny. Dzięki przeodnikom PTTK Krosno i ziązanej z nimi grupie turystó, którzy stanoią peną niezaodną część uczestnikó, spotkanie na Cergoej odbya się regularnie i rónież tym roku miało miejsce mimo fatalnej pogody. Turyści spotkali się, aby pospominać piękne chile przeżyte z Naszym Ojcem Śiętym, podziękoać że praie przez całe nasze życie był z nami. Płomień Pamięci zapłonął o godz , a ognisko jak zykle przygotoali przeodnicy. Miałam ogromne szczęście być blisko ś. Jana Pała II Ogrodach Watykańskich, dlatego ielkim przeżyciem dla mnie jest udział spotkaniach na Cergoej. Dbajmy o Płomień Pamięci, do zobaczenia za rok. M. Walczak i S. Wilk Turyści z Wrocanki Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności W tym roku pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności Ili połączona jest z obchodami 80. lecia śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego honoroego obyatela Ili (uchała Rady Gminy Ila z 1936 r.) Pielgrzymka odbędzie się 16 maja 2015 roku, rozpoczęcie o godz spod Starej Szkoły. Msza ś. koncelebroana przez okoliczne duchoieństo zostanie odpraiona o godz Po uroczystościach pod Krzyżem odbędzie się spotkanie domu ks. Ryszarda Szasta, gdzie referat dotyczący Marszałka Józefa Piłsudskiego ygłosi gość honoroy Edard Jankoski przeodniczący Ziązku Piłsudczykó Małopolsce. Serdecznie zapraszamy szystkich iernych! Mieszkańcy Ili i ks. Ryszard Szast Bartosz i Szczepan Ryczak stypendystami W ramach programu stypendialnego dla ucznió szczególnie uzdolnionych z terenu ojeództa podkarpackiego roku szkolnym 2014/2015 dóch ucznió Gimnazjum Łękach Dukielskich Bartosz Ryczak i Szczepan Ryczak otrzymało stypendium. Finaliści Międzygminnego Konkursu Tanecznego Mali Łęczanie (2 m.) odbierają nagrodę Fot. Norbert Uliasz Iga Urban (yróżnienie) Błogosłaieństo pokarmó Zboiskach Błogosłaieństo pokarmó W Wielką Sobotę, 4 kietnia br. Domu Ludoym Zboiskach odbyło się błogosłaieństo pokarmó ielkanocnych. Przyniesione przez mieszkańcó koszyki z pokarmami pośięcił kustosz Sanktuarium ś. Jana z dukli o. Micheasz Okoński. Panie z KGW przygotoały piękną ystaę ielkanocną soich prac, które częścioo ykonały podczas arsztató rzemiosła artystycznego. Po błogosłaieństie składano sobie życzenia śiąteczne. Alina Szczurek Głónym celem projektu jest spieranie rozoju edukacyjnego ucznió szczególnie uzdolnionych zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Warunkami oboiązkoymi było: uzyskanie średniej ocen z szystkich przedmiotó co najmniej 4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki ( tym średnia ocen z 3 doolnie ybranych przedmiotó matematyczno-przyrodniczych, technicznych na poziomie co najmniej 5,00); co najmniej 30 punktó ze spradzianu zenętrznego. Kryterium dodatkoym były udokumentoane szczególne osiągnięcia edukacyjne. Stypendyści okresie nauki szkole podstaoej zdobyli trzykrotnie tytuł laureata konkursach ogólnopolskich. Bartosz był rónież finalistą konkursu międzynarodoego Pangea. Poza tym zdobyli dyplomy yróżnienia oraz uznania jak rónież ysokie miejsca gminnym konkursie Bankomat. Obecnie ucznioie realizują Indyidualny Program Rozoju opracoany przez Opiekuna Dydaktycznego nauczyciela matematyki p. Eę Piróg, którego zadaniem jest dalsze poszerzanie ich zainteresoań matematycznych. Ea Piróg nauczyciel matematyki ZSP Łękach Dukielskich str. 12 Dukla.pl str. 13 Baletki z Łęk Dukielskich (2 m.)

8 Wokół 650-lat Łęk Dukielskich W 2016 roku Łęki Dukielskie będą obchodzić 650-lecie sojego istnienia, a ściślej móiąc - pierszej oficjalnej zmianki o istnieniu tej miejscoości. Z tej okazji podjęto szereg działań mających na celu uśietnienie tej rocznicy. Widziane z Cergoej u dokończenie ze str. 3 sałem jego spomnień, jego ciężkich i trudnych lat okupacji, i potem pięknych lat marusarzoej poojennej sportoej kariery narciarskiej. A to na peno jedno z najiększych nazisk polskim sporcie, choć młodym ono może nie iele dziś poie. Taka jest zresztą cena sportoej słay, którą trudno zdobyć, a potem jakże łato stracić. Ale to nie tylko domena sportu. Kto z nas pamięta i na poczekaniu ymieni nazisko ynalazcy penicyliny, cześniej kotła paroego, z elektrycznością jakby łatiej, Edisona jakbyśmy szyscy znali. Mamy ielkie ynalazki medycynie, ale znają je tylko ludzie najbliżej Przygotoania do jubileuszu rozpoczęto już ponad półtora roku temu. 20 rześnia 2013 r. Łękach Dukielskich spotkała się grupa inicjatyna, która zaapeloała o godne upamiętnienie tej rocznicy. W spotkaniu uczestniczyli: Krystyna Delimata, Jolanta van Grieken-Barylanka, Krystyna Węgrzyn-Białogłoicz, Stanisła Białogłoicz, Maciej Zboroski, Lesła Wilk, Ryszard Soliński, Andrzej Krężałek i Henryk Kyc. To ydarzenie zapoczątkoało ielkie dzieło odtarzania historii naszej miejscoości, pamięci o potomnych i dziedzictie kulturalnym naszych przodkó. Kolejne spotkania zaoocoały postaniem Koła Miłośnikó Historii Łęk Dukielskich, które działa przy Stoarzyszeniu Kulturalno-Rekreacyjnym Jedność Łękach Dukielskich. Na czele Koła stanął szef Stoarzyszenia Henryk Kyc, a jego zastępcami zostali Maciej Zboroski i Lesła Wilk. Sekretarzem i koordynatorem prac została natomiast Jolanta van Grieken-Barylanka. Informacje na temat działań Koła, jego członkó i sympatykó są dostępne na specjalnie przygotoanej przez Koło stronie Znajduje się tu iele unikatoych zdjęć z okresu międzyojennego oraz informacji i spomnień o ciekaych ludziach pochodzących z Łęk Dukielskich i ziązanych z naszą miejscoością. zaodoo i ci, którym te ynalazki uratoały życie. Wybieram się niedługo góry, planie są Gorce, jedne z moich najbardziej ulubionych gór, ale rónocześnie z góry poiem, że Tatr nic nie zastąpi. Może nie tyle znam trochę gór europejskich, ale niektórych z nich byałem. Na peno Alpy są ielkie i piękne, Kordyliery amerykańskie porażają ielkością i rozmachem, ale Koskoa Beskidzie Myślenickim ma sój urok niebagatelny. Raz, że ona o rzut kamieniem od ulicy Chopina Krakoie, da z Koskoej pogodny dzień dojrzy Tatry, a raz to mi chyba błysnął tam słońcu agonik kolejki na Kasproy. A gdzież indziej ja znajdę takie cudo Zbignie Ringer Członkoie Koła już na pierszym spotkaniu postaili sobie ambitne cele, które postanoili systematycznie realizoać. Przede szystkim postanoiono, jak najszybciej rozpocząć poszukiania dokumentó dotyczących Łęk Dukielskich. Z Archium Państoego e Loie już pozyskane zostały cenne katastry galicyjskie Jozefiński i Franciszkański. Z Archium Państoego Przemyślu, Krakoie i Rzeszoie Koło pozyskało mapy i szkice katastralne, a dzięki zaangażoaniu księdza proboszcza Zdzisłaa Babiarza pozyskano dokumenty z Archium Kurii Metropolitalnej Przemyślu. W tej chili przeszukiane są archia Archidiecezji Krakoskiej. Stale soje drzeo genealogiczne dotyczące niemal całych Łęk uzupełnia Paeł Kołacz z Torunia, z ykształcenia historyk archiista. Dzięki jego pracy już kilka osób rozsianych po całym śiecie znalazło soje nieznane dotąd korzenie Łękach. Rónocześnie przygotoyana jest monografia miejscoości, nad którą pracuje pan Henryk Kyc. Poczyniono rónież przygotoania do zorganizoania ystay malarskiej pochodzącego z Łęk Dukielskich mistrza, artysty malarza prof. Stanisłaa Białogłoicza. Trają też stępne prace projektoe nad obeliskiem upamiętniającym jubileusz. Wydano piękne jubileuszoe pocztóki, z których dochód został częścioo przeznaczony na zakup yróżnień zorganizoanym przez Koło, spólnie z Zespołem Szkół Publicznych Łękach, Konkursie Historycznym Młodzi dla Historii Łęk Dukielskich dzieje łęckich rodzin e spomnieniach, dokumentach, fotografii. Inicjatyę tę sparły także osoby pryatne, pochodzące z Łęk, jak i ładze Dukli. W dniu 22 marca br. Hali Widoiskoo-Sportoej Łękach Dukielskich podsumoano Konkurs i ręczono yróżnienia o czym można było przeczytać poprzednim numerze Dukli.pl, jak i na stronie Koła.lekidukielskie.dukla.pl Podczas tego samego uroczystego ieczoru zaprezentoano syletkę Władysłaa Kordysia, Łęczanina odznaczonego 3-krotnie Krzyżem Walecznych za dokonane czyny męsta i odagi bojach II ojny śiatoej, lotnika 300 Dyizjonu Bomboego, o którym ięcej przeczytać można kietnioym numerze DPS-u. Dodać muszę, że przygotoana przez pana Lesłaa Wilka prezentacja, zbogacona iedzą historyczną o lotnictie polskim Wielkiej Brytanii oraz krótkimi archialnymi filmami, spraiła, że była niezykłą lekcją historii. Na koniec odegrany został piękny hymn lotnikó, który zebrani odsłuchali na stojąco. Rodzina pana Kordysia przygotoała dla uczestnikó ieczoru słodki poczęstunek. Tym ieczorem Koło Miłośnikó Historii Łęk Dukielskich rozpoczęło cykl Spotkań z historią. W ramach tych Spotkań będą prezentoane syletki osób i ydarzeń z przeszłości. Kolejnym ydarzeniem ziązanym z obchodami było poołanie dóch Komitetó: Komitetu Honoroego i Komitetu Obchodó 650-lecia Łęk Dukielskich. Składy Komitetó podane są na stronie Koła. Są to głónie przedstaiciele i członkoie różnych organizacji i stoarzyszeń działających na terenie Łęk Dukielskich. Podczas kolejnego spotkania ybrane zostało prezydium tego komitetu osobach: Przeodniczący Tomasz Węgrzyn i członkoie: Andrzej Krężałek, Andrzej Kędra, Krystyna Delimata i Katarzyna Reczkoska-Buryła. Podczas zebrania padały różne, ciekae propozycje uczczenia obchodó 2016 r. 16 kietnia 2015 r. Komitet Obchodó zaprosił mieszkańcó Łęk Dukielskich do debaty społecznej okół obchodó 650-lecia naszej ioski. Wśród obecnych był m. in. pan Tomasz Soliński - ice prezydent Krosna. Na spo- Sukcesy ucznió Zespołu Szkół Publicznych Łękach Dukielskich Współpraca Zespołu Szkół Publicznych Łękach Dukielskich z Szkołą łocy Talentó Współpraca Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pała II Łękach Dukielskich z firmą Łocy Talentó JERSZ rozpoczęła się 2006 roku. Łocy Talentó Jersz to organizatorzy ogólnopolskich konkursó przedmiotoych i Obozó Talentó. Działalność Łocó polega na spieraniu szkół pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozijać soją iedzę i umiejętności ponad podstaę programoą. Celem tkaniu tym przydzielono poszczególne zadania do realizacji i zaplanoano kolejne na 8 czerca 2015 r. Działania okół obchodó 650-lecia naszej miejscoości łączą ze sobą ludzi różnych yznań, poglądó i pokoleń, a także tych, którzy od ielu lat mieszkają bardzo daleko od sojej rodzinnej miejscoości. Tym ostatnim należą się najiększe podziękoania, gdyż mimo łasnych spra i oboiązkó, pamiętają o soich korzeniach i z ielką pasją oraz pośięceniem oddają się torzeniu noych kart historii naszej miejscoości. Przy opracoaniu korzystałam z zamieszczanych artykułó na stronie.lekidukielskie.dukla.pl oraz informacji pozyskanych czasie z rozmó z Jolantą van Grieken-Barylanką. Katarzyna Reczkoska-Buryła działalności Łocó Talentó Jersz jest rozbudzanie zainteresoań i aktyności intelektualnej, spieranie uzdolnionej młodzieży poprzez starzanie możliości do intelektualnego i tórczego spółzaodnicta, nauki przez zabaę. Dla nauczycieli organizujących konkursy na terenie szkoły i spółpracujących z firmą jest to znakomita okazja do pobudzenia zainteresoań ucznió. Ponadto udział konkursach ogólnopolskich daje uczniom i nauczycielom niepotarzalną szansę porónania sojej iedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół, z terenu całej Polski. Dzięki dużemu zaangażoaniu nauczycieli: pani Barbary Wierdak i pani Marty Pabis konkursy: Alfik Matematyczny i Alfik Humanistyczny odbyają się szkole systematycznie, od 9 lat, a spółpraca daje pozytyne efekty. Śiadczą o tym podziękoania dla nauczycieli oraz zdobyte certyfikaty Szkoły Łocy Talentó, które przyznaane są dla tych szkół, gdy przynajmniej dóch ucznió otrzymało dyplom laureata i głóną nagrodę, jaką jest obóz ypoczynkoo naukoy Serpelicach. Szkoła Łękach Dukielskich otrzymała już da certyfikaty Szkoły Łocó Talentó roku szkolnym 2012/13 i 2014/15, a siedmioro ucznió zostało laureatami i zdobyło głóną nagrodę, yjazd na Zycięzcy ogólnopolskiego konkursu Alfik Matematyczny 2014/2015 Zycięzcy ogólnopolskiego konkursu Alfik Humanistyczny 2014/2015 obóz ypoczynkoo naukoy do Serpelic, gdzie sposób aktyny i tórczy spędzili niezapomniany tydzień lub da tygodnie. Laureaci konkursó obóz ypoczynkoo naukoy: Jakub Jastrzębski - I miejsce ojeództie i I miejsce Polsce (2006 rok) Aleksandra Ryczak- II miejsce ojeództie i VII miejsce Polsce (2006 rok) Kamil Robótka - II miejsce ojeództie i XI miejsce Polsce (2006 rok) Simona Robótka - II miejsce ojeództie i XII miejsce Polsce (2011 rok) Wiktor Bury - I miejsce ojeództie i XIX Polsce (2012 rok) Wiktor Bury I miejsce ojeództie i I Polsce (2012 rok) - dukrotny laureat głónej nagrody Vanessa Buła I miejsce ojeództie i I Polsce (2014 rok) Oliia Solińska - I miejsce ojeództie i I Polsce - (2014 rok) Laureaci konkursó nagrody rzeczoe: Szczepan Ryczak IV miejsce ojeództie (2011 rok) Milena Buczyńska I miejsce ojeództie (2013 rok) Aurelia Gierlicka - I miejsce ojeództie (2013 rok) Vanessa Buła - I miejsce ojeództie (2014 rok) Wśród uczestnikó biorących udział konkursach było rónież 31 ucznió z bardzo dobrymi i dobrymi ynikami, poyżej 80% punktó możliych do zdobycia. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy, a nauczycieli raz z uczniami zachęcamy do zmagania się z nietypoymi zadaniami Ogólnopolskim Alfiku Humanistycznym i Matematycznym. Barbara Wierdak, Marta Pabis str. 14 Dukla.pl str. 15

9 TOWARZYSTWO SPORTOWE po rzy o S st e T o a r to "PRO-FAMILIA" zaprasza na PRO FAMILIA XVII MIÊDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje Jesteśmy jedną z najmłodszych drużyn klasie okręgoej Rozmoa z prezesem klubu sportoego Przełęcz Dukla Wiesłaem Jakiełą W TENISIESTO OWYM STO OWYM TENISIE W Zapraszamy dzieci, m³odzie szkó³ podstaoych i gimnazjalnych cia odbyały się hali, na olnym poietrzu, odbyliśmy rónież kilka spotkań sparingoych. Mamy obecnie 24 osoboą kadrę, która składa się z naszych ychoankó. Staramy się grać naszymi zaodnikami. Jesteśmy jedną z najmłodszych drużyn klasie okręgoej. i ich rodzicó z poiatu brzozoskiego, jasielskiego, kroœnieñskiego, sanockiego do uczestnicta turnieju. Udzia³ bior¹ rodziny - ze S³oacji, Ukrainy i Wêgier - oj. podkarpackie, ma³opolskie, œiêtokrzyskie, œl¹skie Red. Jacy noi zaodnicy pojaią się zespole? Dla 4 najlepszych rodzin poszczególnych kategoriach cenne nagrody profesjonalny sprzêt sportoy, graeroane puchary szklane i dyplomy Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychoaczy e Frysztaku Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychoaczy e Frysztaku Nagroda specjalna - 4 dnioy yjazd do Brukseli.pro-familia.net ;.pzts.pl ;.pozts.pl TURNIEJ DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI WARSZAWIE SPONSOR SPRZÊTOWY AGA SPORT URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE SPONSORZY PATRONAT, WSPÓ ORGANIZATOR Eurodeputoana - El bieta ukacijeska Pose³ na Sejm R.P. - Stanis³a Piotroicz Tygodnik Sanocki Marsza³ek oj. podkarpackiego - W³adys³a Ortyl WENTA-Frysztak Poiatoa Gazeta Brzozoska Bajdy ATOS - Krosno Nasz Poiat Krosno Zak³ad Budolany DROGOÑ - Frysztak KROeko Kurier Gminny Wojaszóka PIEKARNIA aneta - Bajdy Krasoscy Nasz Rymanó Gmina Jas³o PRZYBÓWKA - Zbignie Macek Dukielski Miesiêcznik Samorz¹doy str. 16 Starosto Poiatoe Strzy ó Warsztat Diagnostyki Samochodoej Frysztak - W.Salamon KROSNO Gazeta Piastuñ Starosto Poiatoe Krosno MILOMAX - Krosno DELIKATESY CENTRUM - Frysztak Obiekty Jasielski Gmina Wojaszóka DELIKATESY GROSZEK - Bratkóka Wieœci Sko³yszyñskie Dukla.pl GRAWEROWANIE LASEROWE Laser-graf Stolarnia Frysztak - Dykas Masarnia Stara Wêdzarnia - Frysztak.lasergrafmonika.republika.pl nr 5/2015 Wiesła Jakieła Red. Panie prezesie co noego klubie przed rundą iosenną? Wiesła Jakieła: Przygotoania do rundy iosennej rozpoczęliśmy styczniu, zaję- W. Jakieła: Jak poiedziałem cześniej nasza kadra opiera się o soich zaodnikó, jedynie tym sezonie dołączył do nas Ireneusz Króka z MOSiR Krosno. Mamy nadzieję, że jego talent naszym klubie rozinie się praidłoo. Red: Jakie plany na najbliższą przyszłość? W. Jakieła: Jesteśmy górnej strefie tabeli, mamy dobrą pozycję po rundzie jesiennej i zamierzamy nadal kontynuoać ciekaą grę. Nie ybieramy się yżej z uagi na ziększone środki potrzebne klasie yższej. Dodam jeszcze, że zainteresoanie społeczności lokalnej piłką nożną nie jest zbyt duże. Czasy obecnie nie sprzyjają na torzenie stabilnej sytuacji, ielu młodych zaodnikó kończy szkoły średnie idzie na studia i szuka pracy często za granicą. Red. Jak ygląda sytuacja finansoa klubu? W. Jakieła: Obecnie finanse klubu przedstaiają się bardzo dobrze. Głónym i strategicznym sponsorem od kilku lat jest Przedsiębiorsto Produkcji Materiałó Drogoych Rzeszoie. W ziązku z tym, że jestem kieronikiem kamieniołomu Lipoicy udaje się pozyskiać środki na rozój klubu. Korzystając z okazji chciałem podziękoać ładzom spółki, a szczególnie panu prezesoi Piotroi Majkutoi. Dziękujemy rónież Urzędoi Miejskiemu Dukli i oczekujemy iększego sparcia klubu. Dziękuję panu Stanisłaoi Malczeskiemu, Józefoi Głoie, który często organizuje nam posiłki dla piłkarzy na zakończenie sezonu, Medicus Dukla, firmie Jasiołka Pała Krajmasa, Pagumet Dukla, Żirgeo. Red.: Kto z działaczy spiera pana prezesa? W. Jakieła: Mogę liczyć na kliku stałych działaczy, nie można poiedzieć, że jest ielu chętnych do pomocy. Wymienić należy iceprezesa klubu Mariusza Sanockiego, członkó zarządu Władysła Boczara, Zbigniea Korzenia, Mariana Filiksa, Józefa Aszlara, Jana Mikosa, Franciszka Drajeicza, który od lat spiera naszą działalność jako przeodniczący komisji reizyjnej. Dziękuję rónież za sparcie medialne p. Stanisłaoi Kalicie. Dziękuję za rozmoę Stanisła Kalita Na najniższym stopniu podium Jedliczu W sobotę 11 kietnia Jedliczu odbył się Wielkanocny Turniej Piłki Siatkoej. Wzięły nim udział 2 żeńskie zespoły sekcji piłki siatkoej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dukli. W kategorii gimnazjum, trzy osoboe zespoły ryalizoały każdy z każdym do 20 punktó i jednego ygranego seta. Zespół MOSIR Dukla I zajął najniższe miejsce na podium, drugi zajął miejsce V. nr 289 W turnieju ystąpiły zaodniczki z MOSiR Dukla I: Izabela Pitak, Karolina Sanicka, Aleksandra Sanicka i Julia Gydziak. W zespole MOSiR Dukla II: Agnieszka Wróbel, Aleksandra Gydziak, Aleksandra Mamczarz. Dukla.pl str. 17

10 Zakończenie szkolnej ligi tenisa stołoego Uczestnicy turnieju z organizatorami Szkolna Liga szachoa na półmetku 10 marca 2015 r. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dukli zakończone zostały da turnieje szachoe ramach V Gminnej Ligi Szachoej o Puchar Burmistrza Dukli. W zaodach ystartoało 38 zaodnikó z Jasionki, Tylay, Dukli, Pałacóki, Rogó i Ili. Wyniki turnieju P 15 : 1. Frączek Tomasz - Ila 2. Króka Damian - Ila 3. Szczurek Patryk - Jasionka 4. Kucza Arkadiusz - Rogi 5. Uliasz Karol - Rogi 6. Fornal Grzegorz - Ila Wyniki poszczególnych kategoriach: SP 0-III 1. Mysza Witold - Dukla 2. Turek Damian - Rogi 3. Kopij Oskar - Rogi 4. Koaleski Paeł - Jasionka 5. Wierdak Kamil - Ila 6. Kandefer Mateusz - Rogi SP IV-VI 1. Szczurek Patryk - Jasionka 2. Kucza Arkadiusz - Rogi 3. Uliasz Karol - Rogi 4. Fornal Grzegorz - Ila 5. Koaleski Kornel - Jasionka 6. Szczurek Konrad - Jasionka Gimnazjum 1. Frączek Tomasz - Ila 2. Króka Damian - Ila 3. Rajchel Wiktor - Dukla 4. Pitak Szymon - Ila 5. Koalski Konrad - Tylaa 6. Zygmunt Daid - Tylaa Wyniki turnieju P : 1. Fornal Grzegorz - Ila 2. Frączek Tomasz - Ila 3. Szczurek Patryk - Jasionka 4. Uliasz Karol - Rogi 5. Króka Damian - Ila 6. Pitak Szymon - Ila W czartek 9 kietnia 2015r. został rozegrany ostatni IV turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołoego. Do ryalizacji przystąpiło 40 zaodniczek i zaodnikó ze szkół podstaoych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dukla. Po ielu emocjonujących meczach poznaliśmy zycięzcó poszczególnych kategoriach iekoych oraz najlepsze szkoły ogólnej punktacji po czterech turniejach. Zaodnicy, którzy zajęli miejsca pierszej trójce otrzymali pamiątkoe medale i dyplomy natomiast najlepsze trzy szkoły otrzymały puchary oraz bony na zakup sprzętu sportoego kocie I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł oraz III miejsce 100 zł. Ogólna punktacja szkół po 4 turniejach : Wyniki poszczególnych kategoriach: SP 0-III 1. Koaleski Paeł - Jasionka 2. Kandefer Mateusz - Rogi 3. Turek Damian - Rogi 4. Mysza Witold - Dukla 5. Kucza Kamil - Rogi 6. Kandefer Hubert - Rogi SP IV-VI 1. Fornal Grzegorz - Ila 2. Szczurek Patryk - Jasionka 3. Uliasz Karol - Rogi 4. Kucza Arkadiusz - Rogi 5. Kluk Julia - Ila 6. Koaleski Kornel - Jasionka Szkoła podstaoa : I miejsce Łęki Dukielskie 1398 pkt. II miejsce Dukla 1338 pkt. III miejsce Tylaa 602 pkt. IV miejsce Ila 148 pkt. Gimnazjum : I miejsce Łęki Dukielskie 743 pkt. II miejsce Dukla 715 pkt. III miejsce Ila 630 pkt. IV miejsce Tylaa 248 pkt. Bogdan Maciejeski Gimnazjum 1. Frączek Tomasz - Ila 2. Króka Damian - Ila 3. Pitak Szymon - Ila 4. Zygmunt Daid - Tylaa 5. Rajchel Wiktor - Dukla 6. Koalski Konrad - Tylaa Normy na kategorie szachoe uzyskali: Frączek Tomasz i Uliasz Karol (II), Koaleski Paeł i Wasiak Jagoda (III), Kucza Kamil i Szyszlak Andrzej (V). Szczegółoe yniki z obu turniejó na stronie: turnieje/2015/ti_1017/ turnieje/2015/ti_1020/ II miejsce rocznika 2003 na turnieju Jedliczu 29 marca chłopcy z rocznika 2003 zięli udział ostatnim turnieju haloym tym sezonie. W turnieju zięło udział sześć zespołó: Nafta Jedlicze, UKS Wojak Wojaszóka, Bardomed Krosno, Beniaminek Krosno, Koniczynka Krosno, MOSiR Dukla. Turniej rozgryany był systemem każdy z każdym, było bardzo dużo gry bo mecze trały 19 minut. Ostatni haloy turniej y- Klasyfikacja ogólna po 2 turniejach: M-ce Nazisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch 1 Frączek Tomasz 14,5 80,00 102, ,50 2 Króka Damian 14,0 78,00 100, ,50 3 Szczurek Patryk 13,5 79,00 102, ,50 4 Fornal Grzegorz 12,5 73,50 93, ,00 5 Uliasz Karol 12,0 79,00 99, ,50 6 Kucza Arkadiusz 11,5 72,50 93, ,00 7 Pitak Szymon 11,0 68,00 89, ,00 8 Rajchel Wiktor 10,0 73,00 94, ,50 9 Koaleski Kornel 10,0 58,50 75, ,00 10 Koaleski Paeł 9,5 68,50 88, ,00 Klasyfikacja poszczególnych kategoriach: Klasy 0-III M-ce Nazisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch 1 Koaleski Paeł 9,5 68,50 88, ,00 2 Turek Damian 9,5 66,50 87, ,50 3 Mysza Witold 9,0 66,50 88, ,00 4 Kandefer Mateusz 9,0 61,50 81, ,50 5 Wierdak Kamil 8,0 58,50 76, ,50 6 Kucza Kamil 8,0 53,50 69, ,50 Klasy IV-VI M-ce Nazisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch 1 Szczurek Patryk 13,5 79,00 102, ,00 2 Fornal Grzegorz 12,5 73,50 93, ,00 3 Uliasz Karol 12,0 79,00 99, ,00 4 Kucza Arkadiusz 11,5 72,50 93, ,50 5 Koaleski Kornel 10,0 58,50 75, ,50 6 Kluk Julia 9,0 70,50 90, ,50 Gimnazjum M-ce Nazisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch 1 Frączek Tomasz 14,5 80,00 102, ,50 2 Króka Damian 14,0 78,00 100, ,50 3 Pitak Szymon 11,0 68,00 89, ,50 4 Rajchel Wiktor 10,0 73,00 94, ,50 5 Zygmunt Daid 9,5 66,50 85, ,00 6 Koalski Konrad 7,0 57,50 72, ,50 Szczegółoe yniki rozgryek ligi na stronie:.spila.dukla.pl. Kolejne da turnieje zostaną rozegrane od rześnia do listopada 2015 r. Już teraz na nie zapraszamy. Turnieje dofinansoane przez Burmistrza Dukli. Jerzy Gunia Zaodnicy MOSiR Dukla rocznik 2003 szedł całkiem nieźle, przegryamy jedynie jeden mecz turnieju ze zycięzcą Beniaminkiem Krosno 0 : 4, a resztę meczy ygryamy dosyć penie strzelając sporo bramek. Najlepszym strzelcem turnieju został, z ośmioma bramkami, Aleksander Wróbel, a najlepszym zaodnikiem naszym zespole został Seeryn Nycz. Dziękujemy bardzo organizatorom za zaproszenie na tak ekscytujący turniej. Klasyfikacja Końcoa : I Miejsce Beniaminek Krosno II Miejsce MOSiR Dukla III Miejsce Wojak Wojaszóka IV Miejsce Bardomed Krosno V Miejsce Nafta Jedlicze VI Miejsce Koniczynka Krosno Skład naszej drużyny: Nycz Seeryn, Uliasz Szymon, Moszczyński Norbert, Wróbel Aleksander, Krzyda Paeł, Bugiel Łukasz, Szymon Kołacz Daniel Ożga OGŁOSZENIE Burmistrz Dukli informuje, że siedzibie Urzędu Miejskiego Dukli yieszony został ykaz nieruchomości, stanoiących łasność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do sprzedaży drodze bezprzetargoej dla najemcy. Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 24 o poierzchni użytkoej 55,81m 2 zlokalizoanym Dukli przy ulicy Kościuszki 2 raz z udziałem 267/10000 części praie łasności do gruntu oznaczonego działką nr 177/5 o poierzchni 1678m 2. Osoby, którym przysługuje pierszeństo nabyciu nieruchomości na podstaie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustay z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) mogą składać nioski o nabycie zbyanych nieruchomości terminie do 18 maja 2015 roku. W Urzędzie Miejskim Dukli pokój numer 302. Szczegółoe informacje spraie / nieruchomości zamieszczone są na stronie internetoe.bip.dukla.pl. Burmistrz Andrzej Bytnar str. 18 Dukla.pl str. 19

11 Nagrody dla podopiecznych ŚDS Cergoej Trener Bogdan Maciejeski z ychoankami Sukcesy tenisistó stołoych na arenie ojeódzkiej 28 marca 2015r. Pruchniku odbyły się drużynoe Mistrzosta Wojeództa kategorii młodzik. W zaodach ystartoały die drużyny UKS TKKF MOSiR Dukla zajmując drugie i piąte miejsce. I drużyna (Piotr Krukar, Michał Olbrycht) II drużyna (Szymon Sporek, Gracjan Wszołek, Szymon Maciejeski). W pierszej rundzie obie nasze drużyny miały los olny II runda : UKS TKKF MOSiR Dukla I Jar Kielnaroa 3:0 II runda : UKS TKKF MOSiR Dukla II Goździk Goźnica Dolna 2:3 III runda : UKS TKKF MOSiR Dukla I Goździk Goźnica Dolna 3:2 Półfinał : UKS TKKF MOSiR Dukla I LZS Kąkolóka 3:2 Finał : UKS TKKF MOSiR Dukla I KU AZS Politechnika I Rzeszó 0:3 * * * Trzy tygodnie cześniej 8 marca 2015r. Staloej Woli odbyło się III Grand Prix Podkarpacia żakó i skrzató. W zaodach ystartoała czórka zaodnikó UKS TKKF MOSiR Dukla składzie Aleksandra Jurczyk, Maja Krukar Szymon Maciejeski oraz Gracjan Wszołek. Miejsca zaodnikó : Kategoria skrzat, skrzatka : I miejsce Szymon Maciejeski XI miejsce Aleksandra Jurczyk Kategoria żak, żaczka : I miejsce Gracjan Wszołek II miejsce Szymon Maciejeski II miejsce Maja Krukar Damian Madej eliminacjach ojeódzkich Trenerzy z ychoankami Bogdan Maciejeski Etap poiatoy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizoany został 31 marca 2015 Krośnie. Zycięzcą kategorii szkoły ponagimnazjalne okazał się uczeń Damian Madej z klasy III LO. Będzie on reprezentoał poiat krośnieński eliminacjach ojeódzkich. Turniej podzielony był na da etapy: część ustną i część pisemną. Eliminacje przeproadziła komisja złożona z praconikó Komendy Miejskiej PSP Krośnie mł. bryg. Marek Fejkiel (Przeodniczący Komisji) i mł. bryg Ireneusz Długosz (członek Komisji) oraz przedstaicieli ZOP ZOSP RP Krośnie dh Roman Prugar (członek Komisji) i dh Józef Tucki (członek Komisji). Damianoi serdecznie gratulujemy i życzymy poodzenia na etapie ojeódzkim konkursu. Arkadiusz Tardzik Zdjęcia na kładce Krystyna Zając, Piotr i Józef Mastej - laureaci I miejsca z burmistrzem Andrzejem Bytnarem, Sekretarz Haliną Cycak (z praej) i dyr OK Dukli Małgorzatą Walaszczyk-Faryj (z leej) Nagroda specjalna dla ucznió dukielskiego liceum Ucznioie Dukielskiego LO na IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Munduroym Dąbroie Górniczej. Nagrodzeni uczestnicy ŚDS Cergoej podczas rozdania nagród Transgranicznym Centrum Kultury Opiekun Tadeusz George ( środku) z uczniami z LO Dukli podczas Turnieju Dąbroie Górniczej Damian Madej eliminacjach ojeódzkich str. 20 Dukla.pl str. 21 W środku Damian Madej - zycięzca Turnieju szczebla poiatoego

12 Jan Strycharski - lekarz z poołania Osobiste rzeczy dr Jana Strycharskiego Krzesła ykonane przez dr Jana Strycharskiego Uczestnicy Turnieju Dukli Butelki apteczne Grób Marii i Jana Strycharskich na cmentarzu Dukli O Puchar Burmistrza Dukli Zycięzcy z organizatorami Jan Strycharski lekarz z poołania cz.3 W odcinku pierszym Jan Strycharski lekarz z poołania opublikoanym 281 nr Dukli.pl z rześnia 2014 r. napisałam, że przybył on do Dukli około 1920 roku. Dokumenty do których dotarłam pokazują jednak, że już 1900 rok Jan Strycharski mieszkał Dukli. W soim pamiętniku Maria Strycharska pisze, kontynuuję fragment dotyczący porotu z Horodenki do Dukli: Plac przed małym domkiem, którym urzędują komisarze od 6 tygodni zapełniony jest tysiącami ludzi koczujących na nim dniem i nocą, często z maleńkimi dziećmi. Czekają na możliość ejścia do komisji ydającej przepustki. Zapoznaliśmy się z sytuacją na placu i z rozpaczą doszliśmy do przekonania, że nie może być moy o dojściu przed komisję. Czekamy trzy doby na ietrze, deszczu, błocie. Trudno naet zrozumieć, że ludzie tak kilka tygodni koczują, starzy, chorzy, małe dzieci, często bosi i źle ubrani, bez pieniędzy, głodni. Zanik szelkich uczuć ludzkich, etyki, o miłości bliźniego i miłosierdziu szyscy dano zapomnieli. Został tylko instynkt samozachoaczy. Groźba yózki do Rosji jak błysk miecza Damoklesoego oślepiała ludzi i robiła z nich potory. Czasami żydoskim cyilnym milicjantom uda się za łapókę (którą dzielą się O Puchar Burmistrza Dukli W hali MOSiR Dukli 11 kietnia 2015 roku odbył się I Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dukli. Organizatorem turnieju był Krośnieński Klub Karate Kyokushin Dojo Dukla- Sensei Marek Saczuk. Współorganizatorem był pan Michał Szopadyrektor MOSiR Dukla, a patronat honoroy spraoał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Uczestnikami turnieju byli karatecy ze szystkich sekcji krośnieńskiego KKK. Wystąpili reprezentanci sekcji z Beska, Dukli, Ionicza, Jedlicza, Korczyny, Krosna, Noego Żmigrodu, Zarszyna i Zręcina. Udział zięło 120 zaodnikó, którzy ystąpili dóch konkurencjach- kata i kumite- z podziałem na iek, agę i stopień zaaansoania. Sędzią głónym był Shihan Roman Woźniak. Ponadto za- ody sędzioali; Sensei: Radosła Gonet, Ireneusz Kasza, Adam Buczyński, Adam Przybyła, Grzegorz Gonet, Senpai: Grzegorz Szybisty, Krzysztof Pęcak, Dariusz Ząbik, Dolek Pasterczyk, Agata Kandefer i Aleksandra Pasterczyk. Spikerem turnieju był Sensei: Janusz Solecki. Sponsorami przedsięzięcia byli: Burmistrz Dukli, MO- SiR Dukla, Edyta i Grzegorz Gonet- firma Delta Zręcin, Wiktor Mosoń i Dojo Dukla. W organizację zaodó zaangażoani byli: Bogusłaa Krupa, Adrianna Gonet, Beata Zajdel, Marta Pasterczyk,Anna Sypień, Korona Marcin, Krzysztof Kopciuch i Słaomir Pietruszka. z milicjantami soieckimi) dotrzeć przed komisję Po tygodniu takiego koczoania straciliśmy z mężem nadzieję i pooli przyzyczajamy się do myśli o życiu Rosji, gdy nas tam yiozą. Wpradzie mąż mój jako le- Drużynoo I miejsce i puchar burmistrza Dukli zdobyła sekcja Jedlicze II miejsce sekcja Dukla III miejsce sekcja Krosno IV miejsce sekcja Zręcin Turniej cieszył się ogromnym zainteresoaniem i odniósł niesamoity sukces sportoy, organizacyjny i integracyjny. Ogromne zaangażoanie rodzicó i opiekunó dzieci biorących udział zaodach, praconikó MOSi- R-u, licznie przybyłych gości oraz ogromna praca członkó KKKK spraiły, że szystko przebiegło bardzo spranie, na ysokim poziomie, a przede szystkim rozbudziło chęć dalszego rozoju tej formy działalności sportoej Dukli. Organizator: Marek Saczuk zdjęcia na kładce karz może znajdzie pracę, ale przecież nie znał języka Prosiliśmy Boga o cud, bo tylko cud mógł nas yzolić z tego piekła. Kiedy po nocy rankiem znou znaleźliśmy się na placu, mąż mój ogrzeał płaszczem czoro małych dzieci, ja stałam pierszym szeregu przygotoujących się do runięcia na domek, gdzie ydaano przepustki. Kiedy już ydaało się, że szczęście jest tak blisko, yszli żydoscy milicjanci i kolbami uderzali na oślep ustaionych ludzi. Pani Maria postaiła szystko na jedna kartę, przedarła się przez milicjantó i dotarła do ogródka okalającego domek, którym ydaane były izy, stanęła kolejce po przepustkę. Postanoiła, że nie da się stąd yrzucić. Kto nie miał zameldoania Przemyślu nie przechodził przez ymarzony graniczny most, jechał do Rosji. Zbliżał się soiecki oficer kontrolujący zameldoanie przemyskie, którego nie miała, nie miało też zameldoania kilka osób przed i za nią kolejce. Oficer nie spradził zameldoania, kazał ydać stosone przepustki. Czyż to nie cud? Po ielu miesiącach tułaczki, od kiedy opuścili e rześniu 1939 roku Duklę ten dzień był dla nich najszczęśliszy. Jak rócili nie iadomo, pani Maria nie napisała tego soim pamiętniku. Nie iem, czy opoiadała komukoliek o porocie. Kiedy Strycharscy rócili ciąg dalszy na str. 27 u str. 22 Dukla.pl str. 23

13 ł ł b) dochody majątkoe o kotę ,39 zł zgodnie z tabelą nr 1. 2) Zmniejsza dochody uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,39 zł, tym: a) dochody bieżące o kotę ,00 zł, OGŁOSZENIA b) dochody PRZETARGI majątkoe o kotę ,39 zł zgodnie z tabelą UCHWAŁY nr 1. UCHWAŁA NR VI/34/15 z dnia 27 marca 2015 r. spraie zmian uchale budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustay z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 1 pkt1 lit f, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska Dukli uchala, co następuje: 1. 1) Ziększa dochody uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,39 zł, tym: a) dochody bieżące o kotę 6.600,00 zł, b) dochody majątkoe o kotę ,39 zł zgodnie z tabelą nr 1. 2) Zmniejsza dochody uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,39 zł, tym: a) dochody bieżące o kotę ,00 zł, b) dochody majątkoe o kotę ,39 zł zgodnie z tabelą nr 1. 3) Tabela nr 1. Plan dochodó. (patrz tab. 1) 2. 1) Zmniejsza ydatki uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,85 zł, tym: a) ydatki bieżące o kotę ,85 zł zgodnie z tabelą nr 2, 2) Ziększa ydatki uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,85 zł, tym: a) ydatki bieżące o kotę ,53 zł zgodnie z tabelą nr 2 b) ydatki majątkoe o kotę 1.579,32 zł zgodnie z tabelą nr 2. 3) Tabela nr 2. Plan ydatkó. (patrz tab. 2) Burmistrz Dukli informuje, że siedzibie Urzędu Miejskiego Dukli yieszony został ykaz nieruchomości, stanoiących łasność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz obejmuje: działkę nr 1476 zabudoaną położoną Głojscach, udział ynoszący 1/6 część działki nr 278/2 położonej Noej Wsi, działki nr: 252/17, 252/28 raz z udziałem 1/10 część działki nr 252/38; 252/18, 252/29 raz z udziałem 1/10 część działki nr 252/38; 252/16, 252/27 położone Dukli. Osoby, którym przysługuje pierszeństo nabyciu nieruchomości na podstaie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustay z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) mogą składać nioski o nabycie zbyanej nieruchomości terminie do dnia 8 czerca 2015 r. Urzędzie Miejskim Dukli pok. Nr 106. Szczegółoe informacje zamieszczone są na stronie internetoej.dukla.pl. Andrzej Bytnar BURMISTRZ 3) Tabela nr 1. Plan dochodó. Dział Naza Zmniejszenie Ziększenie bieżące 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 Subencje ogólne z budżetu państa ,00 0, Ośiata i ychoanie 0, ,00 Wpłyy z usług Zrot z tyłu ychoania przedszkolnego ucznió z terenu innych gmin uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI 0, ,00 bieżące , ,00 majątkoe 020 Leśnicto 0, ,00 Wpłyy ze sprzedaży składnikó majątkoych 0, , Transport i łączność , ,39 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celoe ramach programó finansoanych z udziałem środkó europejskich oraz środkó, o których moa art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustay, lub płatności ramach budżetu środkó europejskich, z yłączeniem dochodó klasyfikoanych paragrafie 625 Dotacje celoe ramach programó finansoanych z udziałem środkó europejskich oraz środkó, o których moa art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustay, lub płatności ramach budżetu środkó europejskich, z yłączeniem dochodó klasyfikoanych paragrafie 625 Środki na dofinansoanie łasnych inestycji gmin (ziązkó gmin), poiató (ziązkó poiató), samorządó ojeództ, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansoanie łasnych inestycji gmin (ziązkó gmin), poiató (ziązkó poiató), samorządó ojeództ, pozyskane z innych źródeł Przedsięzięcie "Przecidziałanie ykluczeniu cyfroemu Gminie Dukla" zgodnie z umoą nr POIG /13-00 z dnia r. o dofinansoanie ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innoacyjna Gospodarka , ,39 0, ,18 0, , ,18 0, ,21 0, , ,39 majątkoe , ,39 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań , ,39 finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: BB6C A09-89DC-FD1D4F494A11. Podpisany Strona 1 Ogółem: , ,39 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ) Zmniejsza ydatki uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,85 zł, tym: a) ydatki 3. Ziększa bieżące o plan kotę dotacji ,85 celoej zł zgodnie dla jednostek z tabelą nr 2, sektora finansó publicznych z tytułu zrotu jednostkom 2) Ziększa ydatki uchały budżetoej Gminy Dukla na rok 2015 o kotę ,85 zł, tym: samorządu terytorialnego kosztó dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli ydatki niepublicznych bieżące o kotę na ,53 terenie innych zł zgodnie z tabelą nr 2 a) b) gmin ydatki o kotę majątkoe 4.000,00 zł. o kotę 1.579,32 zł zgodnie z tabelą nr Wykonanie uchały poierza Burmistrzoi Dukli. 5. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędoym Wojeództa Podkarpackiego. Przeodniczący Rady Andrzej Dziedzic Na podstaie art. 35 ust.1 ustay z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518) informuję, że siedzibie Urzędu Miejskiego Dukli yieszony został ykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżay. Wykaz obejmuje działki nr : 2331 położoną Ili, 3433 położoną Jasionce oraz część działki nr 89/2 położonej Dukli. Zainteresoani dzierżaą mogą składać podania terminie do dnia 22 maja 2015 r. pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego Dukli. Tab. 1 Burmistrz Andrzej Bytnar 3) Tabela nr 2. Plan ydatkó. Tab. 2 Z tego z tego: z tego: tym: ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, Naza Plan Wydatki bieżące ydatki jednostek budżetoych, Rozdzia Dzia inestycje i zakupy inestycyjne Wydatki majątkoe śiadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; ynagrodzenia i składki od nich naliczane Lesnicto ziększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna ziększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka ziększenie 1 692,32 113,00 113,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0, , , , Pozostała działalność ziększenie 1 692,32 113,00 113,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0, , , , Administracja publiczna zmniejszenie , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na praach poiatu) zmniejszenie , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośiata i ychoanie ziększenie , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstaoe zmniejszenie , , , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne szkołach zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstaoych ziększenie 6 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola ziększenie 4 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zmniejszenie , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doożenie ucznió do szkół zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołóki szkolne i przedszkolne zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ziększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań ymagających stosoania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstaoych i innych formach ychoania przedszkolnego ziększenie , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań ymagających stosoania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstaoych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profiloanych i szkołach zaodoych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie -139,53-139,53-139,53 0,00-139,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ziększenie 139,53 139,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,53 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -139,53-139,53-139,53 0,00-139,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ziększenie 139,53 139,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,53 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka ychoacza zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Śietlice szkolne zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: ziększenie , , , , , ,28 0,00 139, , , ,32 str. 24 Dukla.pl str. 25

14 VII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocykloego Gospodarsto Ogrodnicze Trzcianie na Pustelni Sprzedam ś. Jana działki z Duklirolne OLA Rónem i Cergoej Program: oraz dużą działkę Barinku 11 kietnia 2015 z przeznaczeniem na działkę Oferuje sprzedaż: godz Koncert zespołó Ośrodku Kultury Dukli rolną lub rekreacyjną. Angel s Sorro - Krosno - kiató balkonoych i ogrodoych Kontakt lub (surfinia, bakopa, smagliczka, UTOPIA - Rogi GUITAR FORCE Rzeszó hortensja) Cergoa 222a OGŁOSZENIE - krzeó ozdobnych i użytkoych 12 kietnia 2015 ZARZĄDZENIE NR 37/15 (hibiskus, boróka amerykańska, godz Msza Śięta na Pustelni ś. Jana zdukli Dukli BURMISTRZA z dnia 31 marca 2015 r. trzmielina, tuja) po Mszy Ś. gorąca przekąska stałym miejscu na parkingu. spraie ogłoszenia ykazu nieruchomości komunalnych przegodz Pokaz stuntu motocykloego chłopakó ze STREFY znaczonych do oddania najem CZADUoo. Bernardynó Dukli Na podstaie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustay z dnia 8 marca 1990 r. Z a p r a sparking z a m y!obok klasztoru o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 ustay z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami) oraz uchały Nr XXX/190/05 Rady Miejskiej Dukli z dnia 11 marca 2005 r. spraie określenia zasad nabyania, zbyania i obciążania nieruchomości gruntoych oraz ich ydzierżaiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. Wojeództa Podkarpackiego Nr 47, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 170, poz. 2458), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje: Kont akt : Serdecznie 46 7 zapraszamy AGROTURYST YKA zdroy ypoczynek śród natury tel podiatrakami.pl Sprzedam działki rolne Rónem i Cergoej 1. Przeznacza do oddania najem nieruchomość komunalną ymienioną ykazie stanaiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wykaz, o którym moa 1 podlega yieszeniu na okres Załącznik do zarządzenia 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędzie MiejskimNr37/15 Dukli, a ponadto informację o yieszeniu tego ykazu podaje Burmistrza Dukli z dnia 31 marca 2015się r. do publicznej iadomości przez ogłoszenie prasie lokalnej oraz na tabli spraie ogłoszenia ykazu nieruchomości cy ogloszeń miejscoości której położona jest nieruchomość a także na stronie internetoej Urzędu Miejskiego Dukli. przeznaczonych do oddania najem. oraz dużą działkę Barinku z przeznaczeniem na działkę rolną lub rekreacyjną. 3. Wykonanie zarządzenia poierza Naczelnikoi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego Dukli. WYKAZ 4. Zarządzenie chodzi życie572 z dniem Kontakt lubpodjęcia Burmistrz Andrzej Bytnar nieruchomości stanoiących łasność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do oddania najem Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik: WYKAZ Reklama czarno-biała Reklama czarno-biała Reklama koloroa Reklama koloroa nieruchomości Moduł stanoiących łasność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do oddania najem na okres 6. miesięcy Cena netto zł Format reklamy Lp. 1 A-4 Księga ieczysta działki 1/2 A-4 Numer działki 250 Poierzchnia lokalu 150 na okres 1 miesiąca Cena netto zł 60 Opis i położenie 30 na okres 6. miesięcy Cena nettowysokość zł Przeznaczenie nieruchomości 600yołacza czynszu 300 najmu za na okres 1 miesiąca Cena netto zł Termin Okres 150 umoy opłacania czynszu 70 miesiąc do 10 dnia 50 Łęki Dukielskie Tereny zabudoy 150 6,50 zł Czas miesiąca 30nieoznaczony sołecto Myszkoskie. mieszkanioej i 1/8 A Stan techniczny budynku usługoej -symbol 1/16 A ymaga poczynienia nakładó MN/U-1 celem dostosoania go do z przeznaczeniem Do każdej ceny netto doliczony będzie podatekproadzenia VAT ysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami zamierzonej na przedszkole pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są Dukielskim Przeglądzie Samorządoym nieodpłatnie. działalności. 1/4 A-4 KS1K/ /4 842, m reklamy oboiązuje odniesieniu doykazu stronynieruchomości internetoej. Załącznik do zarządzenia Nr 37/15Cennik Burmistrza Dukli z dnia 31 marcarónież 2015 r. spraie ogłoszenia przeznaczonych do oddania najem str. str Wesołych śiąt! Dukla.pl Dukla.pl nr nr5/2015 4/2015 OGŁOSZENIA Jan Strycharski lekarz z poołania u dokończenie ze str. 23 Żyj zdroo PRZETARGI UCHWAŁY 16,2% mieszkańcó Podkarpacia cierpi na otyłość OGŁOSZENIE do Dukli okupoanej przez Dzisiaj domu pp. MaBurmistrza i Jana Strycharskich mieszniemcó nie było łato. Dok- rii Dukli o yłożeniu do publicznego glądu projektu zmiany tor jednak zaczął działać, zała- kają pp. Zofia i Piotr WitkoStudium Dom ten za zgodą rotiał przydziały lekó, my- scy. Zagospodaroania Uarunkoań i Kierunkó dziny zapisała im pani Maria dła. W tych działaniach bardzo Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla pomocna była mu biegła zna- Strycharska. Witkoscy odrestauroali dom, praktycznie jomość języka niemieckiego. Stosonie do art. 11, pkt. 10 ustay z dnia 27 marca 2003 roku poiedział mi o planoaniu i zagospodaroaniujak przestrzennym (Dz.pan U. zpiotr 2012 Operację karpacko-dukielską Witkoski ybudoali go na r., poz. z późn. zm.) jak rónież stosonie do uchaudało się647 Strycharskim przeły Nr LI/339/14 Rady Miejskiej Dukli z dnia fundamen25 czernoo na starych trać pinicach sojego ca 2014 r. spraie przystąpienia do sporządzania zmiatach. Dom poszedł dobre domu. Po yzoleniu Stryny Studium Uarunkoań i Kierunkó Zagospodaroania charscy zostali Dukli, ale to ręce. Dzięki zapobiegliości Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla dozakresie pamiątekusunięuratobyła już inna rzeczyistość. i miłości cia z rysunku studium obszaró potencjalnego rozoju ali po doktorze trochę rzew 1944 roku odnaialnej domu Pod li-elektronie iatroe miejenergetyki czy osobistych i książek. Zopami przyszedł na śiatjasionka, syn scoościach Cergoa, Róne, Łęki Dukielskie, stało także kilka mebli ykoheleny siostry Marii i Bro-działek Wietrzno, z yłączeniem eidencyjnych miejprzez doktora. Znakoscoościbrata Róne 886, 965, nanych 1148, 1149, 1271, 1504 i nisłaa Jananr Strycharał je łasnym logo: miejscoości Łęki Dukielskie 1373, skiego, który na cześć stryja nr 1848, 1960, 1961, kiatem szarotki górskiej. Pań1369, 1368, 1767, 1769, otrzymał imię Jan. Doktor po , zaiadamiam o ysto Witkoscy ożyili dom łożeniu publicznego glądu przedmiotoego projektu magał do czasie okupacji cho Pod lipami. Wychoali tu zmiany studium. rym, po ojnie także kontynupięcioro dzieci, które poszły oał praktykę lekarską, miał Jednocześnie informuję, że na podstaie śiat. art. 48, ust. 1 ustabardzo ielu pacjentó. Zmarł y z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu Doktor Jan informacji Strychar-o Dukli 7 stycznia roku. udziale społeczeństa ochrośrodoisku i jego 1956 ochronie, ski spędził Dukli iękpani Maria przeżyła o 27 oddziałyania na środoisko nie środoiska orazmęża o ocenach szość sego życia, ponad pół (Dz.zmarła U. z 2008 r., Nr199, poz z późn. zm.) Regionalny lat, rónież Dukli ieku, zapisał się bardzo dodyrektor Ochrony Środoiska Rzeszoie oraz Państoy 29 listopada 1983 roku. Oby- brze pamięci mieszkańcó Poiatoy Inspektor Sanitarny Krośnie uzgodnili odstąpiedoje spoczyają na cmenta- Dukli, aoceny także Oddziałyania okolicy. Przed nie od przeproadzenia Strategicznej rzu komunalnym Dukli. II ojną śiatoą na Środoisko do przedmiotoej zmiany studium. był ostat- UCHWAŁA NR LVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ DUKLIod Projekt zmiany studium udostępniony będzie W dniach 9 kietnia 2014 r. 28 do października 8 maja 2014 r. siedzibie Urzędu z dnia 2014 r. Miejskiego Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, pokoju spraie nadania nazy ulicy Jana Strycharskiego Dukli nr 106. oraz ustalenia przebiegu ulicy Jana Strycharskiego Dukli Dyskusja publicznai ulicy nad Pocztoej przyjętymi projekcie zmiany stuna podstaie art. 18 odbędzie ust. 2 pktsię 13 ustay dnia marca 1990 dium roziązaniami dniu 8z maja r. sier. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późniejdzibie Urzędu Miejskiego Dukli, o godz szymi zmianami), art. 7 ust. 3 usta} z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszyuagi i nioski do projektu zmiany studium może nosić mi zmianami) oraz ziązku z art. 47a ustay z dnia 17 maja każdy, kto kestionuje ustalenia przyjęte projekcie zmia1989 r. Prao geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr ny studium yłożonym do publicznego Uagii Dukli nio193, poz z późniejszymi zmianami),glądu. Rada Miejska ski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub uchala, co następuje: bezpiecznym podpisem 1.postaci Nadajeelektronicznej nazę ul. Janaopatrzonej Strycharskiego części dotychczasoelektronicznym eryfikoanym przyczęści pomocy ażnego ej ul. Pocztoej Dukli zakresie działki numerkalieidencyjny 10/1. fikoanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potierdzonym 2. Ustala przebieg ulicyzajana Strycharskiego orazskrzynki ulicy profilem zaufanym epuap, pomocą elektronicznej Pocztoej Dukli, edług załącznika do niniejszej uchały. podaczej do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i naziska 3. Wykonanie uchały poierza Burmistrzoi Dukli. lub nazy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna 4. Traci moc uchala Nr LYTT/351/14 Rady Miejskiej Dukli czenia nieruchomości której uaga dotyczy, nieprzekraczalz dnia 29 rześnia 2014 r. spraie nadania nazy ulicy Jana nym terminie do majaustalenia 2015 r. przebiegu ulicy Jana Strycharskiego dnia Dukli22oraz Strycharskiego i ulicy Pocztoej Dukli. Organem łaściym spraie rozpatrzenia i nioskó 5. Uchała chodzi życie po upłyie 14 dni uag od dnia jej ogłojest Burmistrz Dukli. szenia Dzienniku Urzędoym Wojeództa Podkarpackiego. Przeodniczący Rady Andrzej Bytnar Andrzej Dziedzic Burmistrz Dukli nr nr Burmistrz Dukli informuje, że siedzibie Urzędu Miejskiego Dukli yieszony został ykaz nieruchomości, stanoiących łasność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz obejmuje działki nr: 915/2 o po. 0,1362 ha położoną obchodziliśmy Teodoróce,Śiatoy 58 o po. ha położoną 7 kietnia Dzień0,05 Zdroia. Niech ten Rónem, 168 o po. i 169 osię po. 0,48naha podzień będzie pretekstem do 0,38 tego, ha by skupić łaśnie zdrołożone Tylaie. iu - zastanómy się z jakimi problemami mamy najczęściej do czynienia, i ile przysługuje o nich iemy. Okazuje się,że to łaśnie otyłość Osoby, którym pierszeństo nabyciu nieruchomości na podstaie 34 ust. 1 pkt 1Wi 2 ustay dnia społeczeń21 sierpnia jest epidemią XXIart ieku. Doód? Polsce ok.z 51% 1997zmaga r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U poz. 518) sta się z dodatkoymi kilogramami, ztym r., ojeódzmogą składać nioski o nabycie zbyanej nieruchomości tertie podkarpackiego 16,2%. Według badań przeproadzonych minie do dnia 11 maja 2015 r. Urzędzie Miejskim Dukli pok. przez SW Research na zlecenie GACA SYSTEM 28,6% miesznr 106. kańcó naszego ojeództa błędnie uaża, że leczenia otyłoszczegółoe informacje zamieszczone są na stronie internetoej ści możemy podjąć się e łasnym zakresie..dukla.pl. Wyszukała: kbr Andrzej Bytnar BURMISTRZ Skuteczna alka o zdroe serce Podążali śladami śiętego Jana z Dukli u dokończenie ze str. 21 Na zakończenie był zruszającymi ierszami skromny poczęstunek, a goi opisami miejsc kultu ś. Jana ście otrzymali prezencie kalendarz, do którego 22 kietnia rusza Narodoypiękny Test Ryzyka Chorób Serca z Dukli. i Naczyń Mam dobry cholesterol. Każdy Polak może dzięki praa autorskie mają Podczas spotkania pod- pełni niemu spradzić, czy jest grupie zagrożenia. jego tórcy, czyliwystarczy, ucznioie sumoującego projekt, które że ejdzie dyrektorka na stronę.mamdobrycholesterol.pl Róotorzyła szkoły II kasy Gimnazjum odpoie na specjalistyczne pytania. nem. Ja tam także byłam i jekatarzyna Reczkoska-Buryła, uczestnicy spotkania stem pod rażeniem ykonaz badań ynika, że co 3 minuty umiera dorosły Polak na skutek nej pracy. Gratuluje uczniom, obejrzeli prezentację chorób serca i naczyń. multimeich głóną przyczyną jest zbyt ysoki podialną obrazującą etapy pracy nauczycielom i rodzicom. ucznió nad projektem, Boczar-Różeicz cholesterolu, który poonim burmistrzem Dukli.prace Jak ziomkrystyna plastyczne, fotografie, ysłuśmierć ażprojekt 170 tysięcy osób już pisałam, jako mała dzie- duje Gimnazjalny edukacyjny chali deklamacji au- rocznie! To ogromna dla czynka, często ierszy słyszałam pt. Śladami ś. Janastrata z Dukli i naszegoucznioie kraju. Dla klasy poró-ii ucznió, alekarskich także zo- nas opracoali otorsta zdolnościach ypadkach drogoych baczyli film pt. Opoieść Gimnazjum ZSP Rónem: doktora, o których spomi- nania ginie co roku 3500 osób. o Janku. Film niezykle ynała moja babcia. Aby uczcić Dominik Bałon mony, pokazujący bardzo Krystian Bałon Jego zasługi Rada Miejska Chcąc uśiadomić każprostyuchałą sposób znajażniejsze Sebastian Bałon Dukli 28 paździer- demu Polakoi, jakie są czynydarzenia życiu Śiętego. Bogaczyk nika 2014 roku nadała ulicy niki Aleksandra ryzyka chorób serca i nakarolina Borek Projekt i działania przy której stoi dom Pod li- czyń, oraz co poinniśmy robraja nim ykonyane inspiro- bić, Sebastian pami, którym mieszkali by zminimalizoać liczbę Arkadiusz Choaniec ał Strycharscy ucznió do podejmoapp. ulicą Jana zachoroań i zgonó, grupa Tomasz Dudzik nia różnych yzań: byli zaar- specjalistó z Narodoego Strycharskiego, aby na Alan Dudziński tystami plastykami, fotograwalki z Zaałami, sze Dukli przetrała pa- Programu Mateusz Fesz fami, oliteratami, fil- Udarami i Chorobami Układu mięć doktorzeazreszcie poołania Marcin Kluk mocami. Pozolił im poka- Krążenia Mam dobry cholejanie Strycharskim. Kamil Kolanko opracoała unikalny zaćoficjalne ybraną nadanie przez nich po- sterol nazy Karolina Kopcza stać śiętego Jana z Dukli ulicy i otarcie ystay o JaNarodoy Karol PatlaTest. Strycharskim, różnych aspektach artytest jestsorys dostępny na strodaniel nie którą gmina stycznych i to im sięspólnie udało zna.mamdobrycholeulijaszyk Dukla organizuje z nie Daria komicie. Historycznym Mają też dzięki prood 22 kietnia 2015 Krzysztof Wojtoicz Muzeum Pa- sterol.pl roku. jektoi sój kład promopod czujnym okiem opiekułac Dukli nastąpi drugiej kbr cję naszejmaja gminy. nek: Beaty BekWyszukała: i Anety Cyran. połoie br. Dukla.pl Dukla.pl Krystyna Boczar-Różeicz Wesołych śiąt! str. str.27 23

15 W pasiece Praca dla przyrody i śiata W krainie rondla i patelni Zracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisó kulinarnych. Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która ciągu roku przyśle do redakcji najiększą ilość przepisó przeidziana jest nagroda. Przepisy można przesyłać na adres: Urząd Gminy Dukla -DPS, Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 lub na adres internetoy z dopiskiem Kącik kulinarny Lekkostrany kuskus to kaszka nadająca się zaróno do dań obiadoych, jak i deseroych. Jej przygotoanie jest niezykle proste kuskus ystarczy zalać rzątkiem i odstaić na kilka minut. Ma dużo błonnika, ięcej białka niż kasza perłoa lub ryż i może być spożyany przez osoby cierpiące na dolegliości ze strony przeodu pokarmoego, gdyż nie podrażnia żołądka. Kuskus arzyny to rodzaj sałatki, Wersja jest bardzo tania i szybka ykonaniu. Wystarczy 10 minut do jej przygotoania. Miód postaje z nektaru, który produkują rośliny tak zanych nektarnikach. Są one najczęściej umiejscoione kiatach. Jednak jak od każdej reguły i tutaj są yjątki. I tak czereśnia i brzoskinia ma nektarniki pozakiatoe. Nektar to zagęszczony sok rośliny zaierający peną ilość cukró prostych. Pszczoły interesują się nektarem, który minimum ma 5% cukró. Mniejsza ilość cukró ogóle nie abi ich. Najczęstsze stężenie cukró nektarze mieści się przedziale od 10% do 40%. Jeżeli dana roślina nektarze ma ięcej fruktozy to taki nektar preferują pszczoły. Najiększą część nektaru stanoi oda. Natomiast miodzie nie może być jej ięcej niż 20%. Pszczoły muszą odparoać jej nadmiar i to jest dla nich dodatkoa praca. Ilość ody nektarze to ażny szczegół gospodarce pasiecznej. Pszczelarz musi zapenić odpoiednią ilość miejsca ulu na nektar. Brak jego pooduje straty miodzie. Pszczoły najpier do ula przynoszą nektar, a dopiero później przez odparoanie postaje miód. Oczyiście pszczoły nie tylko interesują się nektarem, ale każdym słodkim sokiem roślinnym. Według oboiązującego praa miodem jest produkt ytarzany przez pszczoły miodne łączące specyficzne soje substancje z nektarem, spadzią lub nektarem i spadzią jak rónież ydzielin żyych roślin. Dlatego jeden produkt pasieczny jest Składniki: 100 g kaszki KusKus bulion arzyny lub oda 2 ugotoane marcheki 1 ugotoana pietruszka kaałek ugotoanego selera pęczek szczypioru kilka gałązek mięty sól, chilli, pieprz do smaku 1 łyżka oliy z oliek Sposób przygotoania: Przygotuj kaszkę g przepisu na opakoaniu. Zalej 100 g kaszki gorącą osoloną oda lub bulionem arzynym 0,5 cm nad poziom kaszki. Odsta na 5 minut po czym rozdrobnij ją idelcem. Zetrzyj arzya łezkę. Posiekaj szczypior i listki mięty. Dodaj arzya, szczypior i miętę do kaszki. Dodaj olię, dopra solą, chilli i pieprzem do smaku. Wymieszaj dokładnie. możesz dodać do kaszki Kuskus ugotoane arzya strączkoe. S m a c z n e g o! błędnie nazany ziołomiodem. Spotkałem się z interpretacją nazy ziołomiód jako miodu z ziół. Miód z plantacji ziół jest miodem nektaroym np. laendoym, koperkoym itp. Produkt ytarzany za pomocom pszczół, ale nie będący miodem lecz słodką substancją i przypominającą miód zaną ziołomiodem jest ytorzony przez człoieka za pomocą pszczół. Z miodem nie ma iele spólnego, chociaż jest z nim mylony lub utożsamiany. I należy mieć to na uadze, że nie szystko co słodkie i lepkie jest miodem. Przy produkcji ziołomiodu to człoiek podaje bazę syrop z dodatkiem ekstraktu ziołoego, a pszczoły tylko go zagęszczają dodając tym procesie ydzieliny sych gruczołó. Nie ulega ątpliości, że taki produkt ma soje alory ale nie można go utożsamiać z miodem. Wracając do nektaru to drodze eolucji rośliny odkryły, że zapylanie przez pszczoły jest ysoce skuteczne, dlatego sych kiatach ydzielają nektar aby nagrodzić pszczoły za pracę, ale ydzielają go tyle by zmusić pszczoły do dalszej pracy. Bo gdyby pszczoła jednym kiecie znalazła tyle nektaru co jej potrzeba to zapylanie niestety nie byłoby tak efektyne. Dlatego nektaru jest tyle, że opłaca się pszczole trudzić ale z kolei tak mało, że musi lecieć jeszcze na inne kiaty. Podczas jednego lotu pszczoła odiedza od 50 do 100 kiató. Aby zebrać jeden kg miodu muszą odiedzić około 4 milionó kiató. Więc tak mała pszczoła ykonuje dużą pracę. Praca zapylaczki pszczoły jest niezastąpiona. Oczyiście człoiek próbuje cały czas podrobić pszczołę jako zapylaczkę czy producenta miodu ale z miernym skutkiem. Łoiecto i ekologia W kąciku łoieckim drukujemy humor, satyrę, przysłoia i pradzie zdarzenia, z którymi inni zapoznać się myślii, kandydaci na myśliych oraz nasi przyjaciele. Motto: Stoją kroku, na zierza ytknęli flint rury Jako da konduktory łono ciemnej chmury; Aż oba jednym razem pociągnęli kurki ( ) fragment Pana Tadeusza Adama Mickieicza Co rusz ogłasza sukces, który praktyce okazuje się nieudolną próbą. Rośliny oprócz nektaru abią pszczoły zapachem, kolorem. Rośliny można by naet poiedzieć proadzą ciągły yścig o pszczoły. To kitną tedy gdy nieiele roślin kitnie, to mienią się kolorami dostosoanymi do pszczół. Dla ludzkiego oka żółty to żółty, a pszczoła dzięki specyficznej budoie oka idzi różne odcienie i rodzaje koloró dla nas yglądających tak samo. Wiemy, z eolucji, że piersze rośliny do zapylania ykorzystyały iatr. Jednak skuteczność pracy pszczół zaoocoało tym, że rośliny znacznej mierze przeszły na usługi pszczół. Oczyiście zależność jest obopólna. Pszczoły potrzebują roślin a rośliny pszczół. Dlatego dbajmy o pszczoły i doceniajmy ich pracę ykonaną dla śiata i przyrody bo my ludzie bardzo potrzebujemy tego małego oada czy tego chcemy czy nie. Witold Puz Koło Pszczelarzy Dukli WZP Rzeszoie m o a n a siłą przyroda to sygnały, że naszym otoczeniu zaczyna się czas niezykły, czas narodzin noych pokoleń. Praie szystkie gatunki otaczającej nas fauny szykują gniazda, barłogi czy też szukają ustronnych miejsc na ydanie potomsta. Jest to okres bardzo ażny dla myśliych, których dyskretna obecność poinna zapenić spokój łoisku, konieczny dla samic jak i noo narodzonego potomsta. Utrzymanie spokoju łoisku będzie procentoało licznymi miotami czy też ylęgiem zdroego, dobrze odżyionego pokolenia. W ielu kołach okres ten nazany jest oboiązująca ciszą. Miesiąc maj złaszcza tym roku jest czasem ciekaych ydarzeń kraju, a to ybory prezydenckie, to rónież okres ażnych zebrań (zgromadzeń) kołach łoieckich. Tegoroczne zebrania yłonią noe zarządy kół na kolejną pięcioletnią kadencję. Zbliża się noelizacja ustay Foto: St. Lis. Reprodukcja z ŁP. Kleszcz pospolity Prao Łoieckie oraz planoane są zmiany innych przepisach pranych np. szkody łoieckie, odnoa umó dzierżanych. Musimy zdaać sobie spraę, że yzaniom tym będą zmuszeni sprostać członkoie noo ybranych zarządó, a są napradę duże. Wybór musi być odpoiedzialny i przemyślany, na przypadkoość żadne koło nie może sobie pozolić. Pradopodobnie zdecydoanej iększości kół członkami zarządó zostaną dotychczasoi społecznicy, których życioą pasją jest łoiecto. Wiemy jak cudonie spaceroać po lesie, a jeszcze cudoniej po takim, którym nikogo nie ma. Piszę bo raz z nadchodzącą iosną rośnie apetyt nie tylko na noalijki, ale też na noe reelacje ziązane z nagraniami głosó ydaanych przez różne rodzaje ptacta. Miałem kolegę mgr Kazimierza G., który posiadał nagrane na óczesnym sprzęcie głosy co śpiea, kuka, puka, ksęka itp. Siedząc czasami u kolegi ydaać by się mogło, że jesteśmy śród lasu lub rozległych pól czy staó. Jak z poyższego ynika las jest piękny i uczęszczamy tam nie tylko słuchać ptacta,ale też na grzyby, maliny, boróki. Mamy też i krajobrazoe parki i narodoe parki, które nie mając dotacji ani środkó z budżetu, żeby zarobić na soje utrzymanie zmuszone są ycinać soje drzeostany i strzelać do bytującej tam zierzyny ( P. Gdula ŁP). Gałtoana reakcja ministra rolnicta i obiecany odstrzał dzikó ynikały bardziej ze zględó politycznych i strachu przed protestującymi niż ze zdroego rozsądku ( M. Łogin). Zasze piszę na ten temat, ale tego nigdy za iele Bezpieczeństo na poloaniu traktujemy priorytetoo dlatego musimy bezzględnie reagoać na szelkie przejay omijania reguł. Warto pytać praconikó spraach niejasnych, a otrzymamy odpoiedź praidłoą co do danego pytania (M. Gruziński ŁP.) Poloanie na kleszcze: Małe pajęczaki stanoią poażne zagrożenie. Atakują ludzi i zierzęta, przenosząc groźne choroby, które zagrażają naszemu zdroiu i życiu. Zła iadomość jest taka, że nie znaleziono noego cudonego leku czy preparatu odstraszającego. Więcej noości- noe tabletki są dla naszych czoronożnych przyjaciół. Ciepłe ostatnich latach zimy poodują, że kleszcze zachoują soją aktyność praktycznie przez cały rok co ięcej obszary miejskie ykazują ten sam stopień zagrożenia co obszary polne i leśne. Zagrożenie nie olno bagatelizoać, gdyż choroby yołane przez kleszcze mogą być przyczyną niebezpiecznych dla zdroia poikłań, a naet proadzić do śmierci. Na razie można się zaszczepić jedynie przeci kleszczoemu zapaleniu mózgu. Nie będę dalej straszył naszych czytelnikó, należy uażać i tyle. W razie czego kontaktoać się z lekarzem. Wiosna, iosna, iosna a tu dalej zimno, a już mamy maj i iele śiąt, ptaszki śpieają, róble ćierkają bociany klekoczą. W tym ydaniu będę starał się przedstaić kilka ciekaostek np. o pięknie iosny łoisku. Kiecień plecień bo przeplata ięcej zimy, a mniej lata. Chcemy, żeby tych ciepłych dni było ięcej maju. Wiosenne klimaty zagoszczą już na dobre. Ptasie trele, budząca się do życia z niepohaciąg dalszy na str. 26 u str. 28 Dukla.pl str. 29

16 Łoiecto i ekologia u dokończenie ze str. 25 Oto kleszczoe przykazania: 1. Zaszczep się. 2. Zaszczep psa. 3. Uażaj terenie. 4. Nie licz, że poczujesz. 5. Nie zlekaj. 6. Nie smaruj. 7. Usuaj ostrożnie. 8. Nie bądź nainy. 9. Nie ignoruj objaó. Każde ukąszenie kleszcza monitoruj pod opieką lekarza. W Polsce najczęściej ystępującym kleszczem jest Ixades nicinus zany kleszczem pastiskoym. Kleszcz pospolity żeruje u nas na co najmniej 100 gatunkach ssakó, gadó i ptakó. Oczyiście nie szystkie kleszcze są nosicielami chorób. Ogólnie szacuje się, że około 10-15% jest zakażonych krętkami, które yołują boreliozę. Kleszcze nie potrafią skakać i znajdują soje ofiary np. ludzi, jelenie, oce, psy i gryzonie. Polują drapując się na szczyty drze, tra, krzeó i oczekują na soje ofiary. PS. Większość materiału do Dukli.pl zaczerpnąłem z ŁP. Uśmiechnij się! Droga do lokalu yborczego: Franek mói do Staszka: zobacz, pierszy będzie ten, który biegnie czeronym kraacie. Staszek patrzy i mói: to nie kraat to język. * * * Wynalazca prezentuje Urzędzie Patentoym sój ynalazek: - W ten otór kładamy tarz. W środku są die brzyty, które błyskaicznie golą. - Ale przecież każdy ma inne rysy tarzy. - Tylko przy pierszym goleniu. * * * Dóch myśliych górali znalazło jeża i zazięcie się kłóci jak to zierzę się nazya: - To jest iglak. - To jest spilok. Nadszedł stary myśliy i zayrokoał: to nie jest iglak ani spilok. To jest koleok. Opracoał Fryderyk Króka Honoroy Członek Koła Łoieckiego,,Rogacz Dukli Śięto Lasu podkarpackich lasach Koniec kietnia to czas obchodó Śięta Lasu, które są tradycją naiązuje do inicjatyy leśnikó z 1933 roku, kiedy to pod patronatem Prezydenta RP Spale odbyły się piersze takie obchody o charakterze ogólnopolskim. Ustalono óczas, że ostatnia sobota kietnia będzie Śiętem Lasu Polsce. Lasy przedojennej Polsce były zdeastoane przez zaborcó i działania ojenne, a odtarzanie przyrodniczych zasobó łączył się cały naród. Duże zaangażoanie ykazyały szkoły, organizując spontaniczne akcje sadzenia drze. Postał specjalny Komitet Obchodó Śięta Lasu, który co roku ydaał broszury edukacyjne. Rónież po ojnie organizoano akcje społeczne sadzenia drze. - Efektem dużego ysiłku leśnikó i szerokich kręgó społeczeństa jest zrost lesistości z niecałych 21 procent po zakończeniu ojny do niemal 30 procent obecnie - mói Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP Krośnie ds. gospodarki leśnej. - Wciąż jednak potrzeba budoać pozytyne nastaienie społeczeństa do lasu, gdyż jest on miejscem ypoczynku, fabryka tlenu i źródłem ielu pożytkó. Lasy państoej łasności to dobro ogólnodostępne, o czym też arto przypominać z okazji Śięta Lasu. Nadleśnicta podległe RDLP Krośnie ostatnim tygodniu kietnia zorganizują pikniki edukacyjne połączone z sadzeniem drze i krzeó. Rangę regionalną będą miały obchody Śięta Lasu Nadleśnictie Lubaczó, które 30 kietnia organizuje raz z miejscoym samorządem sadzenie alei lipoej przy noo ybudoanej drodze Budomierz - Wola Kryształoa. Będzie to kontynuacja alei stanoiącej obecnie pomnik przyrody na fragmencie drogi. Zaplanoano posadzenie 100 drze. Nadleśnicto Bircza przygotouje piknik edukacyjny połączony z sadzeniem lasu na terenie Bobroej Doliny i Lesie Medialnym. Leśnicy z Nadleśnicta Cisna z uczniami Zespołu Szkół Cisnej zaplanoali posadzić 3-4 tys. sadzonek buka. Nadleśnicto Dukla da turnieje przybliżające uczniom zagadnienia z zakresu ochrony przyrody i pracy leśnika Szkole Podstaoej Wietrznie i Zespole Szkół Publicznych Rónem. Leśnicy z Nadleśnicta Krasiczyn będą sadzić drzea i krzey przy kilku przemyskich przedszkolach Przemyślu. W sobotę 25 kietnia Nadleśnicto Kołaczyce organizuje piknik Centrum Edukacji Ekologicznej Bieróce, z ekspozycją leśnych nasion i szyszek, pokaz bajek i filmó przyrodniczych, ycieczki do lasu, gry i konkursy dla dzieci, ognisko. Leśnicy z Nadleśnicta Kolbuszoa ramach akcji Las pełen energii posadzili z praconikami PGE Energia i uczniami kolbuszoskich 5000 sosen na poierzchni około pół ha. przy udziale 120 osób. Sadzenie drze i krzeó pozostałych nadleśnictach ezmą udział m.in. żeglarze, młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychoaczego Złota myśl :) Często ybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie ybaczamy tym, których my nudzimy. Warsztaty rzemiosła artystycznego Z inicjatyy kobiet 13 marca 2015r. Domu Ludoym Zboiskach rozpoczęły się arsztaty rzemiosła artystycznego. Biorą nich udział: nastolatki, kobiety średnim ieku oraz seniorki. Panie prezentują bardzo różnorodne i niezykle piękne ytory sojej pracy. Są śród nich haftoane obrazy, serety i obrusy, szydełkoe seretki, koszyczki, osłonki na jajka, aniołki, zierzątka, serety na drutach, koszyki z ikliny ekologicznej, palmy. Okazało się, że nasze panie oznaczają się ieloma Mielcu, praconicy firmy Kronospan, przedszkolaki, seniorzy, przedstaiciele ładz lokalnych i różnych środoisk społecznych. W trakcie szystkich imprez organizoanych przez nadleśnicta, posadzonych zostanie około 17 tysięcy noych drze i krzeó. Edard Marszałek rzecznik prasoy RDLP Krośnie Pier sze miejsce dla Day Stars z Chorkóki 16 kietnia br. sali idoiskoo-teatralnej Ośrodka Kultury Dukli odbył się I Międzygminny Konkurs Tańca. Na scenie mogliśmy zobaczyć 11 układó tanecznych różnych technikach, od tańca ludoego po taniec spółczesny, od etiud soloych, choreografii zespołoych po idoiska taneczne. Łącznie na naszej scenie ystąpiło około 80 młodych utalentoanych tancerzy. Popisom tanecznym przyglądały się die komisje. Piersza składzie Sabina Okońska-Majdosz, Bogusła Pacek i Norbert Uliasz i druga - dziecięca składzie: Anna Głód, Zuzanna Kroicka i Eliza Koalska członkinie zespołu GABI. Jury postanoiło przyznać następujące miejsca i yróżnienia: I miejsce Day Stars - Chorkóka II miejsce Mali Łęczanie - Łęki Dukielskie, Stokrotki Chorkóka, Baletki Łęki Dukielskie III miejsce Zespół baletoy z Jaślisk Wyróżnienie Oliia Bobula - Nadole, Iga Urban - Zboiska, zespół Omega Chorkóka Nagroda Jury dziecięcego zespół Day Stars Norbert Uliasz Na arsztatach umiejętnościami artystycznymi. Wszystkie zaprezentoane przez nie prace to pradzie dzieła sztuki. Zajęcia proadzone są nieodpłatnie piątki przez utalentoane panie z naszej miejscoości. Do tej pory ich tematyka ziązana była ze zbliżającymi się Śiętami Wielkanocnymi. Zajęcie proadziły panie: Anna Wojtuń, Agata Łacheta i Jolanta Lajdanoicz. Nauczyłyśmy się robić: pisanki z kordonka i papieru metodą origami (do dekoracji mieszkania), ozdabiać różnorako styropianoe pisanki, robić z gazety ekologiczną iklinę, a następnie yplatać z niej koszyki, robić kiaty z bibuły i krepiny i układać palmy. Na stołach znalazły się łasnoręcznie upieczone ciasta i chleb, kaa i herbata. Panie zintegroały się ze sobą. Jest to nauka, ale także spaniała rozryka tak bardzo nam potrzebna. Alina Szczurek Bogusła Pacek - dyrektor GOK Chorkóce ręcza nagrody str. 30 Dukla.pl str. 31

17 Śięto lasu Podkarpackich Lasach Warsztaty rzemiosła artystycznego Fragment ystay rękodzieła artystycznego Sadzenie drze - najlepsze, co człoiek może zrobić dla środoiska Dukla.pl str. 32 nr 5/2015

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach w roku szkolnym 2003/2004

Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach w roku szkolnym 2003/2004 Informacje o osiągnięciach ucznió konkursach roku szkolnym 00/004 Szkoła Podstaoa klasy - y przedmiotoe Lp. Naza konkursu Omnibus 004 Uczestnicy Efekty Opiekun Maciej Jakieła Tomasz Krzysztyński VII I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 spraie zarządzenia yboró do alnych zgromadzeń izb rolniczych Na podstaie art. 25 ust. 1 i 2 ustay z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

12 n. W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z TURYSTYKA SPORT KULTURA EDUKACJA ZDROWOTNA / /

12 n. W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z TURYSTYKA SPORT KULTURA EDUKACJA ZDROWOTNA / / OCAILJENJ])~ IlMDFIRill;.Z 17 17 W(Q)WJIA111U ~C()) NilJEN JKJO~GCQ) 12 n TURYSTYKA KULTURA SPORT EDUKACJA ZDROWOTNA ~\ / / Opracowanie: Grażyna Ostro\, 1 ska, Jolanta Przybyła TURVS~ _ Styczeń 1. XIX

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach uczniów szkoły podstawowej

Informacja o wynikach uczniów szkoły podstawowej Informacja o wynikach uczniów szkoły podstawowej a) Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1. Konkurs Języka Angielskiego ucznia Klasa Miejsce/ zasięg Paulina Krupa 5b laureat Alicja

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła Podstawowa nr1 Skrzyszów I

1. Szkoła Podstawowa nr1 Skrzyszów I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z TURNIEJU ORLIKA I. Adres ORLIKA na którym był rozgrywany turniej: 33-156 Skrzyszów, hala sportowa ZSPiG Skrzyszów województwo małopolskie (miejscowość, adres ORLIKA, województwo)

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

plastyka, poezja, piosenka

plastyka, poezja, piosenka plastyka, poezja, piosenka 24 maja, w Muzeum Historycznym Pałac w Dukli, dzięki uprzejmości dyrektora Pana Waldemara Półchłopka, odbył się Przegląd Piosenki Religijnej, rozstrzygnięty został również Konkurs

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2016 roku

Podsumowanie 2016 roku {phocagallery view=category categoryid=397 imageid=10646 float=left pluginlink=0}osiągnięcia sportowo-organizacyjne Leżajskiego Klubu Klubu Kyokushin Karate w 2016r. 2016 rok był bardzo dobrym sezonem

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

XIII Zimę w Mieście 2017

XIII Zimę w Mieście 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XIII Zimę w Mieście 2017 śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu na rok 2011/2012

Program Edukacji Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu na rok 2011/2012 Program Edukacji Ekologicznej I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum Sandomie na rok / Lp. Naza Termin Organizator Współorganizator Do kogo 1 Akcja sprzątania śiata 2 Międzynarodoy Dzień Geologa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowotnej

Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowotnej Miejsce realizacji Forma kształcenia Praconia Kultury Fizycznej i Zdrootnej Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres e-mail Koszt uczestnicta Termin K.34 I ja mogę nauczać narciarsta

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 9fb5-99e0-886b-336d-ee64-3fbe-841e-abd2

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 9fb5-99e0-886b-336d-ee64-3fbe-841e-abd2 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Dukli sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Dukli. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Konkursu Supermatematyk i Matplast oraz relacja zdjęciowa

Podsumowanie Konkursu Supermatematyk i Matplast oraz relacja zdjęciowa Podsumowanie Konkursu Supermatematyk i Matplast oraz relacja zdjęciowa Supermatematyk W dniu 7.03.2015 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Kingi w Sanoku, już po raz dwunasty spotkali się uczniowie 17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Dukla w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 34 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 34 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH mgr Grażyna Konkel kl 3-6 mgr Joanna Paceicz-Biegańska kl 0-2 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Dzień tygodnia Joanna Paceicz-Biegańska dla kl 0-2 Grażyna Konkel dla kl 3-6 Poniedziałek 730 1130 1000-1700

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

3. Grand Prix Podkarpacia Kadetek i Kadetów, Stalowa Wola r.

3. Grand Prix Podkarpacia Kadetek i Kadetów, Stalowa Wola r. Lista startowa L.p. Nazwisko i imię Data ur. Nr licencji Klub sportowy Ranking 1. CHŁODNICKI Piotr 2002-05-01 00019 KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów 132 2. SEROKA Szymon 2001-11-30 00015 KU AZS POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Historia Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej Szkoły Podstaoej im. 17 Wielkopolskiej Dyizji Piechoty Modlnej Nie ma dokumentó dotyczących postania Szkoły Podstaoej Modlnej. Ze zględu na brak dokumentó szystkie informacje do 1945 r. pochodzą z relacji

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO. 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO. 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts. PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, KOMUNIKAT 2/2015 Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum Przyjmoanie na rok szkolny 2016/2017 kandydató do klasy pierszej gimnazjum 1. Do klasy pierszej gimnazjum ucznioie zamieszkali obodzie szkoły przyjmoani są z urzędu na podstaie zgłoszenia rodzicó. 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

RKS ŁÓDŹ CUP. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej. rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013

RKS ŁÓDŹ CUP. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej. rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013 RKS ŁÓDŹ CUP 2013 III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013 ORGANIZATOR Rudzki Klub Sportowy w Łodzi ul. Rudzka 37, 93-423 Łódź tel./fax (42) 683 25 03 www.rks.org.pl biuro@rks.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia W Elblągu trwa cykl turniejów w piłce ręczne pod hasłem Sportowy Mikołaj zaprasza. W środę (4 grudnia) walczyli chłopcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych Spis treści I. Sieć szkół i innych placóek ośiatoych... 1 1. Jednostki ośiatoe proadzone przez gminę... 1 2. ucznió poszczególnych szkołach... 1 3. dzieci korzystających z ychoania przedszkolnego... 2

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO. o nazwie. Mistrzowie Matematyki Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mbanku

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO. o nazwie. Mistrzowie Matematyki Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mbanku REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO o nazwie Mistrzowie Matematyki Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mbanku realizowanego przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. POWIAT MIEJSCE NAZWA Raport z działalności Euroregion "Sprea - Nysa - Bóbr" 1. ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2010 r. MIASTO ZIELONA GÓRA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM Krosno, 21-24 maja 2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1. Organizatorzy: - Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie - Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powodzenia! MIEJSCE ROZGYWEK: SALA BILARDOWA- HOTEL RELAX W SŁUBICACH

REGULAMIN. Powodzenia! MIEJSCE ROZGYWEK: SALA BILARDOWA- HOTEL RELAX W SŁUBICACH REGULAMIN MIEJSCE ROZGYWEK: SALA BILARDOWA- HOTEL RELAX W SŁUBICACH TERMINY: 11.02.2012- I TURNIEJ 10.03.2012- II TURNIEJ 14.04.2012- III TURNIEJ 12.05.2012- IV TURNIEJ 09.06.2012- V TURNIEJ- PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 O TURNIEJU XVII Międzynarodowy Turniej TYCHY CUP to największa na Śląsku impreza piłkarska dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Organizowany od

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 1.Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: - Magdalena Skałba Nagroda Prezydenta Miasta Krosna, - Tomasz Gonet Nagroda Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska 23, Warszawa tel./fax: ,

Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska 23, Warszawa tel./fax: , III edycja MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO IMIENINY MARSZAŁKA Honorowy patronat: Minister Obrony Narodowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Mazowiecki Kurator Oświaty Burmistrz Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX SŁUBIC W BILARD REGULAMIN. KOLEJNOŚĆ MIEJSC: Liczba zdobytych punktów w klasyfikacji generalnej po 4 turniejach

GRAND PRIX SŁUBIC W BILARD REGULAMIN. KOLEJNOŚĆ MIEJSC: Liczba zdobytych punktów w klasyfikacji generalnej po 4 turniejach GRAND PRIX SŁUBIC W BILARD REGULAMIN MIEJSCE ROZGYWEK: SALA BILARDOWA- HOTEL RELAX W SŁUBICACH TERMINY: 22.10.2011- I TURNIEJ 29.10.2011- II TURNIEJ 12.11.2011- III TURNIEJ 26.11.2011- IV TURNIEJ- PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Liczba oddziałów: 12. Liczba wychowanków: 253. DYREKTOR: Elwira Morawiec Bartczak ZASTĘPCA DYREKTORA: Iwona Iwanowska

Liczba oddziałów: 12. Liczba wychowanków: 253. DYREKTOR: Elwira Morawiec Bartczak ZASTĘPCA DYREKTORA: Iwona Iwanowska DYREKTOR: Elwira Morawiec Bartczak ZASTĘPCA DYREKTORA: Iwona Iwanowska Liczba oddziałów: 12 Liczba wychowanków: 253 Strona internetowa: www.psp2strzelce.pl Adres e-mail: psp2.strzelceop@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Wieliczka 4 czerwca 2016

Wieliczka 4 czerwca 2016 VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O PUCHAR SOLNY JUNIORÓW MŁODZIKÓW, KADETÓW I DZIECI K Y O K U S H I N K A R A T E Wieliczka 4 czerwca 2016 Wieliczka 7 czerwca 2014 1 Miasto i Gmina Wieliczka ORGANIZATOR Wielicki

Bardziej szczegółowo

I semestr 2006/2007. Sukcesy indywidualne

I semestr 2006/2007. Sukcesy indywidualne I semestr 2006/2007 W I semestrze w roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele przygotowali uczniów do wielu konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych o zasięgu międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce.

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce. Gimnazjum nr 6 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Uczeń Nazwa konkursu Lokata/wynik Zasięg konkursu Nauczyciel przygotowujący Eryk Kowalwski Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienie międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

V Wojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY w strzelectwie sportowym Jedlicze 19-20 listopad 2010

V Wojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY w strzelectwie sportowym Jedlicze 19-20 listopad 2010 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie JEDLICZE V Wojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY w strzelectwie sportowym Jedlicze 19-20 listopad 2010 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Szkoły gimnazjalne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV 2016 Opracowanie Agata Popielarz PLAN SPOTKANIA 1. Konkursy. 2. Sport. 3. Z życia szkoły. 4. Wycieczki. 5. My w środowisku. Konkurs kuratoryjny języka polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Chyrowa, r.

Chyrowa, r. Bieg Górski Chyrowa 2013 Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Anglosaskim Chyrowa, 11.05.2013 r. REGULAMIN Biegu Górskiego Chyrowa 2013 Mistrzostw Polski Seniorów w Biegu Anglosaskim 1. Cele: wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE II FINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL KATOWICE 28-30.10.2011 II Finałowy Turniej Mistrzostw Polski w Goalball, odbył się w dniach 28-30.10.2011 roku na hali Akademii

Bardziej szczegółowo