12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie... 5. Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości.."

Transkrypt

1 Numer 12/2011 (3)

2 Od Autora Spis treści W kolejnym numerze e-wydania rozpoczynamy nowy cykl Kącik Inżyniera procesu oraz Lutowanie piecowe. Materiały redagowane są przez czytelnika magazynu. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za bardzo duże zainteresowanie e-wydaniem które wraz z kolejnym numerem cieszy się coraz większą popularnością, oraz oglądalnością. Wszelkie propozycje materiałów jakie powinny się znajdować w e-wydaniu proszę zgłaszać na maila. Jest to ostatni numer w roku 2011, dlatego chciałbym złożyć wszystkim czytelnikom Spokojnych, radosnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku Kontrola jakości..3 Technologie Kącik Inżyniera Procesu...9 Urządzenia spawalnicze. 12 Lutowanie piecowe..16 Nowości.. 22 Ocena radiograficzna spoin..23 R.G. 2

3 Kontrola jakości Niezgodności spawalnicze i ich wpływ na wytrzymałość złącza. Wszelkie odstępstwa od prawidłowej technologii i techniki spawania mogą być przyczyną powstania w złączach spawanych błędów, które powodują obniżenie wytrzymałości i czasu użytkowania konstrukcji spawanych. Wg Normy PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia : niezgodność to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. wada - to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe, odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania. Ze względu na wielkość niezgodności spawalniczych można je podzielić na: niezgodności makroskopowe, które można zobaczyć i zidentyfikować okiem nie uzbrojonym lub przy powiększeniach w zakresie do około 30 razy i które są ujawniane powszechnie stosowanymi w praktyce przemysłowej metodami badań nieniszczących, głównie wizualnych oraz za pomocą badań niszczących metalograficznych makroskopowych ( np. braki przetopu, żużle, pęcherze, podtopienia itp), niezgodności mikroskopowe, które są wykrywane metodami nieniszczącymi przy użyciu specjalnych technik (np. mikrorentgenografia), oraz metodami niszczącymi najczęściej metalograficzne badania mikroskopowe (np. mikropęknięcia, mikropęcherze, mikrożużle, mikroprzyklejenia, mikrowtrącenia siarki, fosforu, krzemu. Ze względu na usytuowanie niezgodności spawalniczych w złączu spawanym rozróżnia się : niezgodności zewnętrzne występujące na powierzchniach zewnętrznych złącza niezgodności wewnętrzne zlokalizowane wewnątrz złącza spawanego Ze względu na kształt : niezgodności płaskie(szczelinowe), które tworzą ostre karby geometryczne, które nierzadko inicjują proces pękania konstrukcji spawanych (mikropęknięcia, przyklejenia oraz wąskie podtopienia), niezgodności przestrzenne (trójwymiarowe), które przede wszystkim obniżają przekrój czynny złącza np. pęcherze, żużle i wtrącenia pierwiastków niemetalicznych. Podstawą systemu klasyfikacji niezgodności spawalniczych w normie PN-EN ISO jest ich podział na sześć grup: Grupa 1- pęknięcia, Grupa 2- pustki, Grupa 3- wtrącenia stałe, Grupa 4- przyklejenie i brak przetopu, Grupa 5- niewłaściwy kształt i wymiary, Grupa 6- niezgodności spawalnicze różne, 3

4 W normie PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane stali, niklu, tytanu, i ich stopów. Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych zostały określone trzy poziomy jakości: - poziom B - oznacza wymagania ostre, - poziom C - oznacza wymagania średnie, - poziom D - oznacza wymagania łagodne. Ocena jakości złącza spawanego, prowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5817 polega na przyporządkowaniu temu złączu jednego z trzech poziomów jakości w zależności od ujawnionych w tym złączu niezgodności spawalniczych. Porównanie tego poziomu jakości z poziomem wymaganym dla danego wyrobu/ów umożliwia podjęcie decyzji o odbiorze wykonanych (i ocenianych) złączy spawanych lub o ich naprawie. Wytrzymałość i trwałość konstrukcji spawanych podczas eksploatacji zależy m.in. od : Kontrola jakości rodzaju konstrukcji, rodzaju złącza i jego sztywności, rodzaju, rozmiarów, kształtu i położenia niezgodności spawalniczych w spoinie, własności materiałów podstawowych i dodatkowych, zastosowanej obróbki cieplnej lub mechanicznej (odprężanie), temperatury pracy konstrukcji, rodzaju i poziomu obciążeń zewnętrznych W konstrukcjach eksploatowanych przy obciążeniach stałych przyczyną awarii ustroju są najczęściej duże ubytki przekroju spowodowane niedopuszczalnymi niezgodnościami spawalniczymi w złączach spawanych. Każde złącze spawane stanowi karb geometryczny, którego działanie spotęgowane jest zewnętrznymi i wewnętrznymi niezgodnościami spawalniczymi. W wielu przypadkach niezgodności są inicjatorem pęknięcia zmęczeniowego, a więc przyczyną utraty nośności wskutek zmęczenia. W przypadku złączy z niezgodnościami o ich wytrzymałości decyduje ubytek przekroju spowodowany tymi niezgodnościami i własności mechaniczne materiałów dodatkowych zastosowanych do spawania. Każda niezgodność spawalnicza w postaci pęcherzy, wtrąceń żużla, braku przetopu i podstopień zmniejsza jego przekrój. Przy zmniejszeniu przekroju powyżej 10-15% dostrzega się już wyraźny spadek wytrzymałości doraźnej złącza doczołowego, a zerwanie występuje w spoinie. Wpływ pęknięć na wytrzymałość zmęczeniową złączy jest bardzo duży. Pęknięcia stanowią najgroźniejsze niezgodności spawalnicze złączy spawanych, szczególnie, gdy wychodzą na powierzchnię złącza. Spiętrzenie naprężeń wywołane pęknięciem jest zawsze większe niż w przypadku innych niezgodności spawalniczych. Pęknięcia uznaje się za niedopuszczalne w złączu spawanym i konstrukcje, w których stwierdzono niezgodności w postaci pęknięć nie mogą być dopuszczone do eksploatacji. 4

5 Technologie Laser do zadań specjalnych Postęp technologiczny oraz rosnące wymagania ze strony przedsiębiorstw zajmujących się obróbką metali sprawia, że wykorzystywana dotychczas technologia lasera CO 2 powoli zostaje zastępowana nowoczesną technologią światłowodową. Coraz więcej firm stoi przed wyborem: nieco tańsze w zakupie rozwiązanie CO 2 czy innowacyjny laser Fiber. Odpowiedź jest bardzo prosta. Rozwój technologii Pomysłodawcami lasera światłowodowego byli rosyjscy naukowcy. Początkowo znalazł zastosowanie w diagnostyce precyzyjnej. Dopiero w późniejszych latach wykorzystano go do szerokiego spektrum aplikacji przemysłowych jak: makro i mikro obróbka materiałów, cięcie, spawanie, zgrzewanie, lutowanie oraz grawerowanie. Laser światłowodowy to laser na ciele stałym, pompowany półprzewodnikowymi diodami laserowymi. Ośrodkiem czynnym jest w tym przypadku światłowód o geometrii włóknowej, domieszkowany pierwiastkami ziem rzadkich takimi jak erb, iterb, neodym itp. Technologia ta charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz doskonałą jakością wiązki. Laser światłowodowy idealnie nadaje się do cięcia materiałów refleksyjnych takich jak np. miedź i mosiądz, z którymi dotychczasowa technologia CO 2 sobie nie radziła. Przewagi ekonomiczne W procesie obróbki metali istotną rolę odgrywają koszty cięcia. Porównanie kosztów pracy lasera światłowodowego firmy Eckert i lasera CO 2 (obydwa o mocy 2kW) daje imponujące wręcz rezultaty. Zużycie energii potrzebnej do wycięcia elementu ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm w przypadku lasera światłowodowego jest nawet o 84% mniejsze, co istotnie wpływa na obniżenie kosztów pracy urządzenia. Co ciekawe laser CO 2 w stanie Standby ( tzn. gotowy do pracy ) pobiera więcej energii elektrycznej niż laser fiber w stanie pracy. Podkreślić też warto niezawodność elementów, z których zbudowany jest laser światłowodowy. Żywotność źródła lasera szacowana jest na godzin bezawaryjnej pracy. Ponadto źródło lasera światłowodowego zbudowane jest na bazie bezawaryjnych diod, co uwalnia go od problemu częstego serwisowania, a co za tym idzie również kosztów postoju urządzenia. W laserze CO 2 szczególnie awaryjnym elementem jest system luster, który w wielu przypadkach wymaga przeglądu po każdych 2000 roboczogodzin. Źródło Fiber wymaga jedynie minimalnej konserwacji i regulacji przez cały okres użytkowania. Pozwala to na olbrzymie oszczędności w kosztach eksploatacji i obsługi 5

6 Technologie w porównaniu do tradycyjnych laserów CO 2. Co więcej lasery CO 2 do przesyłania wiązki wykorzystują gazy rezonatorowe, a laser fiber nie używa ich w ogóle. Warto też zwrócić uwagę na niewielkie rozmiary przecinarek typu Fiber, które wynikają m.in. z braku pompy próżniowej, turbiny oraz sposób wytwarzania wiązki. Oszczędność miejsca na hali to czysty zysk, a czasami nawet konieczność w przypadku niewielkich zakładów produkcyjnych. Jeżeli natomiast jest potrzeba zbudowania długiej maszyny to laser światłowodowy jest idealnym rozwiązaniem, gdyż wiązka światłowodowa jest transportowana do głowicy bez żadnych strat, co umożliwia praktycznie nieograniczoną możliwość rozbudowy wzdłużnej. W przypadku lasera CO 2 jest to dość skomplikowany i kosztowny, a w efekcie mało opłacalny zabieg. Przewagi technologiczne Długość fali wytworzonej wiązki lasera Fiber jest dziesięciokrotnie mniejsza niż lasera CO 2, co daje możliwość uzyskania wyższego skupienia energii oraz cięcia materiałów bardziej refleksyjnych, z którymi dotychczasowe technologie sobie nie radziły. Proces cięcia jest stabilniejszy, a gęstość energii lasera światłowodowego, dostarczonej do wycinanego detalu jest nawet 100 razy większa niż w przypadku lasera CO 2. Przekłada się to na wyższą jakość i szybkość cięcia materiałów. Jakość wiązki gwarantowana jest przez najwyższej jakości światłowody, co pozwala na zminimalizowanie dyfrakcji światła, a to oznacza osiągnięcie jakości wiązki o wiele wyższej niż w tradycyjnych laserach. Dostępne są dwa rodzaje głowic: manualna i zautomatyzowana. Różnią się one sposobem ustawienia pozycji ogniskowej. W tej pierwszej jest konieczność manualnej zmiany ogniskowej. Natomiast w głowicy zautomatyzowanej nie ma takiej potrzeby, gdyż sygnał o żądanej pozycji wysyłany jest ze sterownika. Istotną zaletą tego rozwiązania jest eliminacja błędów operatora. W obu głowicach soczewka osadzona jest w specjalnym kartridżu minimalizującym prawdopodobieństwo jej zabrudzenia lub zniszczenia podczas częstych zmian uwarunkowanych optymalizacją technologii. Ciekawym rozwiązaniem, które stosuje firma Eckert w produkowanych laserach światłowodowych jest także rozdzielacz wiązki (ang. beam-switch). Kupując jedno źródło można zasilić zarówno stanowisko do cięcia jak i do spawania. Daje to oszczędności rzędu euro przy standardowej mocy źródła. Podstawowymi urządzeniami stanowiska są robot oraz głowica spawająca. Robot jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających dużej precyzji aplikacji spawania zarówno grubych jak i cienkich materiałów. Robot, połączony 6

7 Technologie z zaawansowanym kontrolerem oferuje wysoką prędkość osi, która redukuje czas ruchu pomiędzy spawami. Poza tym robot może być zamontowany w różnych pozycjach np. w pozycji poprzecznej lub podwieszonej. Robot posiada 6 niezależnych osi obrotowych, promień zasięgu ramienia 1800mm, prędkość obrotu dla najwolniejszej osi 175 o/s. Natomiast głowica ma modułową budowę umożliwiającą jej łatwe dostosowanie do specyficznych wymagań technologicznych, a system monitoringu procesu pozwala w pełni zautomatyzować proces spawania. Głowica umożliwia spawanie laserem o mocy do 20 kw oraz możliwość automatycznego skupiania wiązki do 1m, co ułatwia spawanie trudno dostępnych elementów. Warto też podkreślić, że strefa wpływu ciepła jest minimalna, co znacząco zmniejsza ryzyko zniekształcenia spawanego materiału. System do cięcia i spawania laserem światłowodowym wyprodukowany przez firmę Eckert został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2011 r. Przewagi ekologiczne Technologia światłowodowa nazywana jest często zieloną. Wynika to przede wszystkim z faktu dużej oszczędności energetycznej w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań technologicznych. Rozwiązania innowacyjne, a zarazem ekologiczne są wspierane przez Unię Europejską. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej zakup maszyny pracującej w najnowocześniejszych technologiach może być nawet w 70% sfinansowany ze środków unijnych. Biorąc pod uwagę powyższą analizę można przewidywać, że laser fiber z powodzeniem zastąpi w przyszłości technologię CO 2 zwłaszcza w zakresie cięcia blach do grubości 10 mm, a także wypełni lukę w zakresie obróbki materiałów, których laser CO 2 ze względu na ograniczenia technologiczne nie jest w stanie przeciąć. ECKERT AS Spółka z o.o. ul. Pawicka 4c Legnica 7

8 8

9 Kącik Inżyniera Procesu Autor: procesowiec Witam serdecznie wszystkich czytających mój pierwszy artykuł, w zasadzie jest to przywitanie, w którym chciałbym nakreślić treść tego "Kącika", który mam przyjemność prowadzić. Na pewno nie zawiodą się Ci, których pracą, zainteresowaniem, hobby czy całym życiem jest spawanie półautomatyczne i automatyczne metodą MIG/MAG w szerokim tego słowa znaczeniu. Ja pokrótce Jak kończyłem studia nie mogłem się doczekać jak zacznę pracować w zawodzie, sama myśl o stałych dochodach i usamodzielnieniu wprowadzała mnie w zadowolenie. Jeszcze przed końcem studiów zacząłem pracę w dużej międzynarodowej firmie, gdzie objąłem stanowisko inżyniera ds. procesu spawania. 9

10 Kącik Inżyniera Procesu Pewnie od razu zadacie pytanie jak to możliwe, że od razu po studiach, a moim przypadku nawet 3 miesiące przed obroną zostałem zatrudniony? To bardzo proste, jestem przykładem dla wszystkich tych którzy mówią, że pracę nie można znaleźć bez znajomości, ja im odpowiadam -... trzeba umieć się zaprezentować (jak to inni mówią "sprzedać"). Co prawda nic się nie dzieje bez przyczyny, przygotowywałem się do rozmów kwalifikacyjnych, testów psychologicznych oraz interakcji z przyszłym pracodawcą. Ta zdobyta wiedza i wyrobione nawyki wraz z połączeniem fachowej wiedzy pozwoliły mi na zajęcie dość odpowiedzialnego stanowiska. Teraz realizuje swoje plany za pomocą tej strony i wspólnie z właścicielem będziemy tworzyć tą stronę i na pewno damy wam sporą dawkę wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin nie tylko spawalnictwa. Plany Chciałbym aby ten kącik jak i cała nasza strona była w pewnym stopniu interaktywna, mianowicie będziemy zamieszczać co jakiś czas sondy z propozycjami tematów, które niekoniecznie związane będą stricte ze spawalnictwem, jak np. samodoskonalenie się, rozmowy kwalifikacyjne czy zdrowe odżywianie. Wiadomo, nie każdy żyje tylko spawalnictwem, my też mamy hobby, z którego doświadczeniami możemy się podzielić w ramach przerwy. Podsumowując Myślę, że zaciekawiłem Was przyszłą zawartością tego Kącika jak i nowego podejścia strony do czytelnika, a nawet jeśli nie, to wiedźcie, że możecie się mile zaskoczyć Na dobry początek chciałem nakreślić tematykę jaka będzie poruszana na moim kąciku, znajdziecie wszystkie artykuły również w cyklicznie wydawanym przez nas e-wydaniu. 10

11 Kącik Inżyniera Procesu Spis poruszanych tematów najprawdopodobniej w kolejności podanej poniżej: 1. Powitanie czytelników 2. Spawanie MIG/MAG opis, podział, odmiany 3. Schemat stanowiska do spawania zautomatyzowanego co tak w zasadzie jest do czego podpięte? 4. Robotyzacja procesów spawalniczych czy kupno robota się opłaca? 5. Przygotowanie elementów do spawania metodą MIG/MAG 6. Dobór parametrów i ich wpływ na jakość spoiny ( ) jaki łuk będzie najlepszy? 7. Dobór materiałów dodatkowych do spawania metodą MIG/MAG 8. Projektowanie połączeń spawanych, czytanie rysunku technicznego? nie takie straszne 9. Niezgodności akceptowane i nieakceptowane wg. różnych źródeł i podejścia 10. Charakterystyka najczęściej spawanych materiałów metodą MIG/MAG i ich spawalność 11. Naprężenia spawalnicze w konstrukcjach spawanych metodą MIG/MAG 12. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na koszty spawania, a jak jest u was? 13. Prezentacja robota firmy ABB jego obsługi oraz programowanie 14. TPM Total Produktiv Maintance pomaga czy szkodzi? 15. Systemy jakościowe w branży automotiv FMEA, FLOW CHART, CONTROL PLAN potrzebne czy zbędne? 16. Jakie normy z zakresu spawania powinniśmy znać? 17. i wiele więcej już wkrótce 11

12 Urządzenia spawalnicze W poniższym materiale przedstawiono jak wyglądała sprzedaż urządzeń spawalniczych w październiku 2011 w róznych kategoriach, materiał został udostępniony dzięki portalowi skąpiec.pl Rys. Kategoria producent Rys. Kategoria rodzaj spawarki 12

13 Urządzenia spawalnicze Rys. Kategoria cena Spawarki transformatorowe - najtańsze minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) Nazwa 1 Ferm WEM Einhell BT-EW 150 V Einhell CEN 150/ Nutool 160A Roschell SRT Telwin Pratica Telwin FUTURA Magnum CE 175 A 8 TURBO Deca MMA Tecno 130E Helvi CE 175 TURBO

14 Urządzenia spawalnicze Spawarki transformatorowe najdroższe Lp Nazwa minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) 1 Lincoln MMA-R3R 600-I Lincoln LINC635-S Telwin SuperPlasma 120/3 HF Lincoln MMA-LINC 405-SA Telwin SuperPlasma 80/3 HF Telwin SuperPlasma 62/ Telwin Eurarc 522 Dual AC Telwin Eurarc Bester STB Telwin EURARC Spawarki inwertorowi najtańsze Lp minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) Nazwa Telwin MMA FORCE 125 ACX Telwin Tecnica Sherman ARC EPS VULCAN Telwin MMA FORCE ACX Magnum SNAKE 200 II Dedra DESi Magnum SNAKE 160 II EPS Vulcan Sherman ARC

15 Urządzenia spawalnicze Spawarki inwertorowi najdroższe minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) Lp Nazwa 1 Aristo Mig 5000iw Telwin Inverpulse 420 RA Telwin Inverpulse Telwin Motoinverter 264 D CE Kemppi Kempact 3000 Mig 5 Pulse Telwin Superior Tig Telwin Motoinverter 254 CE Telwin Superior Tig ESAB MIG 3001i Origo Arc 4001i A24 CC/CV Najpopularniejsze produkty w okresie Nazwa Średnia cen minimalnych Średnia cen maksymalnych Magnum SNAKE 200 Profi zł zł Dedra DESTI zł zł Kemppi MINARC zł zł Telwin MMA FORCE 145 ACX zł zł Telwin Technomig 200 Mig/Tig/Mma zł zł Telwin Nordica zł zł Bester Bester zł zł Lincoln NTW200INV zł zł Bester MIDIMAGSTER zł zł Magnum SNAKE 160 II zł zł Sherman TIG 200P AC/DC zł zł Einhell BT-EW 150 V zł zł Telwin Force zł zł Dedra DESi zł zł Magnum THF 200A zł zł Sherman DualMIG zł zł Bester MINIMAGSTER 1501 SUPER zł zł Sherman MIG zł zł Telwin Nordica zł zł NuPower NTW 160 INV zł zł Magnum THF 201 PULS zł zł 15

16 Lutowanie piecowe Autor: procesowiec Począwszy od tego numeru e-wydania zaczynamy nowy cykl artykułów związanych z lutowaniem piecowym, poniżej spis ważniejszych zagadnień związanych z tematyką lutowania piecowego oraz pierwszy artykuł. Spis treści: 1. PROCESY LUTOWANIA PIECOWEGO 1.2. ATMOSFERY KONTROLOWANE DO LUTOWANIA PIECOWEGO 1.3. MATERIAŁY DODATKOWE DO LUTOWANIA PIECOWEGO 2. NIEZGODNOŚCI ZŁĄCZY LUTOWANYCH 2.2. CHARAKTERYSTYKA NIEZGODNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W POŁĄCZENIAC 2.3. OCENA NIEZGODNOŚCI wg NORMY PN-EN ISO BADANIA ZŁĄCZY LUTOWANYCH 3.2. BADANIA NISZCZĄCE 4. UZNAWANIE I DOKUMENTACJA TECHNOLOGII LUTOWANIA 1. PROCESY LUTOWANIA PIECOWEGO 1.1. PIECE DO LUTOWANIA W ATMOSFERACH KONTROLOWANYCH Konstrukcja pieców do lutowania powinna umożliwiać przeprowadzenie równomiernego nagrzewania w strefie grzewczej oraz dokładną kontrolę temperatury. Proces lutowania przeprowadza się w piecach elektrycznych oporowych lub indukcyjnych oraz gazowych. Ze względu na charakter pracy pieca, rozróżnia się dwa główne typy ich konstrukcji: piece do pracy okresowej, w których elementy są umieszczane przed lutowaniem i wyjmowane po zakończeniu procesu, należą do nich m.in. piece kołpakowe, komorowe jak i próżniowe, piece o pracy ciągłej, w których elementy są transportowane przez kolejne strefy grzewcze, należą do nich m.in. piece tunelowe (przelotowe) czy rolkowe. 16

17 Lutowanie piecowe Piece do lutowania w atmosferze odtleniającej Do lutowania w atmosferach odtleniających stosuje się przede wszystkim elektryczne piece oporowe, w których na elementy grzejne wykorzystuje się druty oporowe, rury węglowe, pręty molibdenowe i sylitowe (wykonane są na bazie sylitu tj. mieszaniny karborundu SiC, wolnego krzemu i gliceryny). Wybór rodzaju pieca zależy od ciężaru, kształtu, wymiarów lutowanych części wymaganej intensywności nagrzewania oraz wielkości produkcji. W celu pozycjonowania elementów i zapewnienia założonej szerokości szczeliny stosuje się specjalne żaroodporne podstawki, uchwyty itp. W produkcji jednostkowej i małoseryjnej są stosowane piece komorowe lub kołpakowe, a w produkcji wieloseryjnej i masowej przede wszystkim piece tunelowe (taśmowe) o działaniu ciągłym, w których do przesuwania wsadu służą taśmy, rolki, wózki lub inne urządzenia przenośnikowe o regulowanej szybkości. Piece komorowe (rys. 1.1) są stosowane do lutowania małych serii kształtek o małych wymiarach w temperaturze do 1000 o C. Zaletą tych pieców jest stosunkowo długa komora nagrzewająca, dzięki czemu jest możliwe stopniowe nagrzewanie przedmiotu. Rys Schemat pieca komorowego o pracy okresowej; 1 zamknięcie komory załadowczo-wykładowczej, 2 obudowa pieca, 3 komora grzewcza z elementami lutowanymi, 4 elementy grzejne, 5 termopara 17

18 Lutowanie piecowe Piece kołpakowe (rys. 1.2) nazywane również dzwonowe ze względu na małą wydajność stosowane są przede wszystkim do lutowania pojedynczych przedmiotów, jednakże stosując kombinację kilku stanowisk roboczych można znacznie zwiększyć produkcję gdyż czas nagrzewania jest znacznie krótszy od czasu stygnięcia części, co powoduję, że dzwon może obsłużyć następne stanowiska robocze. Rys Schemat pieca dzwonowego; 1 podstawa, 2 klosz gazoszczelny, 3 dzwon nagrzewający, 4 elementy grzejne, 5 termopara, 6 uszczelka rtęciowa, 7 woda chłodząca uszczelkę, 8 lutowane części Lutowanie w takim piecu przebiega następująco. Przeznaczone do zlutowania części ustawia się na podstawie 1 i nakrywa gazoszczelnym kloszem 2, po czym spod klosza wypompowuje się powietrze, a na to miejsce wprowadza gaz odtleniający. Następnie zakłada się dzwon nagrzewający 3, który zdejmuje się po osiągnięciu temperatury lutowania, klosz natomiast, dla uniknięcia utleniania zlutowanego przedmiotu, przetrzymuje się nad nim aż do całkowitego jego ostygnięcia. Piece tunelowe (rys. 1.3) są stosowane w produkcji wielkoseryjnej i masowej o pracy ciągłej, charakteryzujące się w większości przypadków podziałem na trzy części: załadowczej, grzewczej i wykładowczej. Elementy przygotowane do lutowania są 18

19 Lutowanie piecowe przesuwane kolejno przez wszystkie strefy pieca na taśmie, rolkach, ruchomym ruszcie lub ręcznie przez wsuwanie wsadu do komory załadowczej. Rys Schemat pieca tunelowego o pracy ciągłej w atmosferach odtleniających; 1 zamkniecie komory załadowczej, 2 komora załadowcza, 3 termopara, 4 podajnik rolkowy, 5 wsad, 6 komora grzewcza, 7 elementy grzejne, 8 komora wykładowcza, 9 płaszcz wodny W skład budowy pieca tunelowego wchodzą m. in.: zamkniecie komory załadowczej, komora załadowcza, termopara, komora grzewcza, taśma transportująca, elementy grzejne, komora wykładowcza, strefa chłodzenia z wodną cyrkulacją, tablica rozdzielcza elektryczna, silniki napędzające taśmy oraz pompy wodne, program obsługujący proces lutowania w piecu. Aby zapobiec dostania się powietrza do wnętrza pieca w komorach załadowczej i wykładowczej stosuje się szczelne drzwi i osłonę gazową, zapalającą się automatycznie od świecy gazowej po otwarciu drzwi. Dzięki temu jest możliwa ciągła praca pieca bez ryzyka zmiany temperatury czy atmosfery ochronnej wewnątrz niego. Przy wejściu i wyjściu z pieca znajdują się również uszczelki z włókna ceramicznego, które chronią razem z barierami 19

20 Lutowanie piecowe azotowymi od infiltracji powietrza w atmosferze endotermicznej, która w niskich temperaturach może się zapalić. Regulacja temperatury odbywa się poprzez termoelementy typu S (Platynorod - Platyna). Strefa rozgrzewania podzielona jest na 6 stref kontrolowanych elektrycznie. Komora grzewcza jest wypełniona gazem opałowym, może być nim metan lub propan, z którego powstaje mieszanka gazu redukującego endotermicznego lub egzotermicznego. Wszystkie elementy grzejne zasilane są elektrycznie, które składają się z oporowych przewodów Nichrome 70 oraz rur ceramicznych z sylimanitu. Piece taśmowe przelotowe są przeciwieństwem systemu otwartych pieców z atmosferą powietrzną, wymaganą atmosferę przy lutowaniu wysokotemperaturowym można zapewnić dzięki utrzymaniu niewielkiego, ale stałego nadciśnienia gazu ochronnego. Należy przestrzegać również innych zasad, umożliwiających odpowiednią pracę pieca i procesu lutowania wysokotemperaturowego w atmosferach kontrolowanych, należy do nich usunięcie powietrza z pieca przed lutowaniem przez przepłukanie jego komory gazem obojętnym jak również czas wygrzewania w temperaturze lutowania musi być wystarczający do redukcji tlenków i całkowitego przetopienia spoiwa, zatem jego długość jest dobierana zależnie od wielkości, kształtu lutowanych elementów oraz rodzaju materiału i zwykle jest weryfikowana doświadczalnie. Głównymi zaletami lutowania w piecach przelotowych są: równomierne nagrzewanie całego wsadu, brak konieczności stosowania topników jak i możliwość mechanizacji i automatyzacji Piece do lutowania w atmosferze obojętnej i próżni Lutowanie w atmosferze obojętnej przeprowadza się na ogół w takich samych piecach jak lutowanie w próżni, uprzednio przedmuchuje się strumieniem obojętnego gazu komorę pieca lub gazoszczelny zbiornik, wypierając powietrze i dzięki temu obniżając zarazem cząstkowe ciśnienie tlenu w atmosferze pieca. Do lutowania w próżni stosuję się piece elektryczne, nagrzewane oporowymi elementami metalowymi (molibdenowymi, tantalowymi, wolframowymi), grafitowymi oraz ceramicznymi, bądź też rzadziej stosowane bezpośrednie nagrzewanie indukcyjnie. 20

21 Lutowanie piecowe Każdy piec składa się z komory próżniowej z elementami grzejnymi, układu zaworu i pomp próżniowych (dyfuzyjnej i rotacyjnej), układu chłodzenia oraz układu zasilania i kontroli [1,3,8]. Wyróżnia się dwa rodzaje pieców ze względu na budowę: piece z komorą o gorących ściankach piece z komora o zimnych ściankach piece wielokomorowe Piece próżniowe z komorą o gorących ściankach stosowane były w początkowym okresie rozwoju techniki lutowania próżniowego. Są to konwencjonalne piece do obróbki cieplnej z wstawioną do środka metalową retortą. Są to piece z ograniczonym zastosowaniem, charakteryzuje je: mała sprawność nagrzewania wsadu, utrudnienia w dokładnej kontroli i regulacji parametrów procesu jak również odkształcenie się nagrzewanych ścianek retorty pod wpływem ciśnienia atmosferycznego. Piece próżniowe z komorą o zimnych ściankach, pozbawione wyżej wymienionych wad, są chłodzone wodą z umieszczonymi wewnątrz komory próżniowej elementami grzejnymi. Piece te osiągają większą sprawność, szybsze chłodzenie elementów gazem obojętnym jak i wyższą próżnię niż piece z komora o gorących ściankach. Piece wielokomorowe należą do najnowszych urządzeń do lutowania w próżni, charakteryzujące się pracą półciągłą. Składają się z kilku ogrzewanych komór próżniowych, przy czym komora główna, niezapowietrzona i ochładzana każdorazowo do temperatury otoczenia, pracuje w sposób ciągły. Dwie skrajne komory służą do załadowania i rozładowania lutowanych elementów a ich transport przez poszczególne komory jest zmechanizowany, a przebieg całego procesu jest sterowany automatycznie. Literatura: [1] Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie maszyn. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2007, [2] Radomski T., Ciszewski A.: Lutowanie. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1985, [3] Winiowski A., Kuzio T.: Rozwój możliwości zastosowania lutowania twardego w różnych gałęziach przemysłu. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/2003, [4] Praca zbiorowa, Poradnik inżyniera Spawalnictwo. Tom 2, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa

22 Nowości KOMUNIKAT PRASOWY THERMAL DYNAMICS Nowe materiały eksploatacyjne o dużej precyzji do cięcia skośnego i zrobotyzowanych systemów cięcia przy stosowaniu niskiego natężenia prądu Thermal Dynamics z przyjemnością informuje, że wypuszczono na rynek nowy asortyment materiałów eksploatacyjnych, które oferują zwiększoną jakość cięcia skośnego oraz zrobotyzowanych systemów ciecia pracujących przy niskim natężeniu prądu. Dostarczono na rynek dwa nowe zestawy 15 i 30 amperów do cięcia skośnego, które umożliwiają osiągnięcie wyjątkowych wyników podczas cięcia bardzo cienkich materiałów przy niższych prędkościach cięcia przy zastosowaniu źródła zasilania systemu Ultra Cut o dużej precyzji oraz palnika XTR do zrobotyzowanego cięcia plazmowego. Po podłączeniu palnika do oprawy z napiętą sprężyną jakość cięcia jest porównywalna z jakością cięcia laserem. Jakość cięcia materiałów cienkich można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie zaawansowanej technologii zarządzania przepływem gazu w zautomatyzowanej konsoli gazowej firmy Thermal Dynamics. Najnowsze profile zarządzania przepływem gazu zmniejszają czas potrzebny do przedmuchania systemu podczas uruchamiania cięcia przy użyciu wstępnego przepływu gazu, przez co zostaje wyeliminowana potrzeba stosowania nadmiernej ilości wprowadzeń i zwiększona zostaje jakość krótkotrwałych operacji cięcia. Thermal Dynamics pracuje w branży od ponad 50 lat i oferuje pełny asortyment systemów do cięcia plazmowego, począwszy od bardzo mobilnych jednofazowych urządzeń przenośnych do wykonywania samodzielnych prac majsterkowicza i skończywszy na finezyjnych systemach do cięcia plazmowego o dużej prędkości stosowanych do produkcji precyzyjnych prefabrykatów. 22

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE #1 2012 ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE 2 ESAB News 1 2012 Od redakcji Szanowni Państwo, Mija właśnie 80 lat od opracowania w fi rmie ESAB pierwszych elektrod otulonych do stali

Bardziej szczegółowo

Power to create. Wycinarki. laserowe

Power to create. Wycinarki. laserowe Power to create. Wycinarki laserowe Spółka Eagle specjalizuje się w produkcji systemów wycinania laserowego, wykorzystujących najnowszą technologię laserową źródła lasera fiber (włókowego). Polityka najwyższej

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach.

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Podejmujemy wyzwania. Spis treści Podejmujemy wyzwania. 2 W rękach

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w branży obróbki metali?

Co nowego w branży obróbki metali? Co nowego w branży obróbki metali? W numerze: Przyszłość zależy od laserów Rosnące wymagania klientów w zakresie wydajności maszyn i jakości wytwarzanych za ich pomocą detali wymagają od producentów poszukiwania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 213/2011 ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

System CRM konieczność

System CRM konieczność System CRM konieczność czy fanaberia? WYWIAD: Relacja z prac montażowych światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych w Dalkia Poznań ZEC. Strona 39 Strona 78 Polska technologia rozkładu

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Dajemy przewagę w obróbce laserowej Spis treści Dajemy przewagę w obróbce laserowej.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań.

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań. OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Wydarzenia i trendy...6 TEMAT NUMERU Od deski kreślarskiej do technologii 3D proces projektowania elektronarzędzi...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotował: mgr inż. Marek Wawrzyniak Komponenty zestawu komputerowego cz. III

Materiały przygotował: mgr inż. Marek Wawrzyniak Komponenty zestawu komputerowego cz. III INTERFEJSY URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH To, w jaki sposób dane przechodzą pomiędzy poszczególnymi urządzeniami naszego komputera i jego peryferiami a jednostką centralną ma duże znaczenie przy rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Monografia

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski Cieczowe systemy słoneczne A. VADEMECUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem A. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski

Bardziej szczegółowo