12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie... 5. Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości.."

Transkrypt

1 Numer 12/2011 (3)

2 Od Autora Spis treści W kolejnym numerze e-wydania rozpoczynamy nowy cykl Kącik Inżyniera procesu oraz Lutowanie piecowe. Materiały redagowane są przez czytelnika magazynu. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za bardzo duże zainteresowanie e-wydaniem które wraz z kolejnym numerem cieszy się coraz większą popularnością, oraz oglądalnością. Wszelkie propozycje materiałów jakie powinny się znajdować w e-wydaniu proszę zgłaszać na maila. Jest to ostatni numer w roku 2011, dlatego chciałbym złożyć wszystkim czytelnikom Spokojnych, radosnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku Kontrola jakości..3 Technologie Kącik Inżyniera Procesu...9 Urządzenia spawalnicze. 12 Lutowanie piecowe..16 Nowości.. 22 Ocena radiograficzna spoin..23 R.G. 2

3 Kontrola jakości Niezgodności spawalnicze i ich wpływ na wytrzymałość złącza. Wszelkie odstępstwa od prawidłowej technologii i techniki spawania mogą być przyczyną powstania w złączach spawanych błędów, które powodują obniżenie wytrzymałości i czasu użytkowania konstrukcji spawanych. Wg Normy PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia : niezgodność to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. wada - to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe, odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania. Ze względu na wielkość niezgodności spawalniczych można je podzielić na: niezgodności makroskopowe, które można zobaczyć i zidentyfikować okiem nie uzbrojonym lub przy powiększeniach w zakresie do około 30 razy i które są ujawniane powszechnie stosowanymi w praktyce przemysłowej metodami badań nieniszczących, głównie wizualnych oraz za pomocą badań niszczących metalograficznych makroskopowych ( np. braki przetopu, żużle, pęcherze, podtopienia itp), niezgodności mikroskopowe, które są wykrywane metodami nieniszczącymi przy użyciu specjalnych technik (np. mikrorentgenografia), oraz metodami niszczącymi najczęściej metalograficzne badania mikroskopowe (np. mikropęknięcia, mikropęcherze, mikrożużle, mikroprzyklejenia, mikrowtrącenia siarki, fosforu, krzemu. Ze względu na usytuowanie niezgodności spawalniczych w złączu spawanym rozróżnia się : niezgodności zewnętrzne występujące na powierzchniach zewnętrznych złącza niezgodności wewnętrzne zlokalizowane wewnątrz złącza spawanego Ze względu na kształt : niezgodności płaskie(szczelinowe), które tworzą ostre karby geometryczne, które nierzadko inicjują proces pękania konstrukcji spawanych (mikropęknięcia, przyklejenia oraz wąskie podtopienia), niezgodności przestrzenne (trójwymiarowe), które przede wszystkim obniżają przekrój czynny złącza np. pęcherze, żużle i wtrącenia pierwiastków niemetalicznych. Podstawą systemu klasyfikacji niezgodności spawalniczych w normie PN-EN ISO jest ich podział na sześć grup: Grupa 1- pęknięcia, Grupa 2- pustki, Grupa 3- wtrącenia stałe, Grupa 4- przyklejenie i brak przetopu, Grupa 5- niewłaściwy kształt i wymiary, Grupa 6- niezgodności spawalnicze różne, 3

4 W normie PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane stali, niklu, tytanu, i ich stopów. Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych zostały określone trzy poziomy jakości: - poziom B - oznacza wymagania ostre, - poziom C - oznacza wymagania średnie, - poziom D - oznacza wymagania łagodne. Ocena jakości złącza spawanego, prowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5817 polega na przyporządkowaniu temu złączu jednego z trzech poziomów jakości w zależności od ujawnionych w tym złączu niezgodności spawalniczych. Porównanie tego poziomu jakości z poziomem wymaganym dla danego wyrobu/ów umożliwia podjęcie decyzji o odbiorze wykonanych (i ocenianych) złączy spawanych lub o ich naprawie. Wytrzymałość i trwałość konstrukcji spawanych podczas eksploatacji zależy m.in. od : Kontrola jakości rodzaju konstrukcji, rodzaju złącza i jego sztywności, rodzaju, rozmiarów, kształtu i położenia niezgodności spawalniczych w spoinie, własności materiałów podstawowych i dodatkowych, zastosowanej obróbki cieplnej lub mechanicznej (odprężanie), temperatury pracy konstrukcji, rodzaju i poziomu obciążeń zewnętrznych W konstrukcjach eksploatowanych przy obciążeniach stałych przyczyną awarii ustroju są najczęściej duże ubytki przekroju spowodowane niedopuszczalnymi niezgodnościami spawalniczymi w złączach spawanych. Każde złącze spawane stanowi karb geometryczny, którego działanie spotęgowane jest zewnętrznymi i wewnętrznymi niezgodnościami spawalniczymi. W wielu przypadkach niezgodności są inicjatorem pęknięcia zmęczeniowego, a więc przyczyną utraty nośności wskutek zmęczenia. W przypadku złączy z niezgodnościami o ich wytrzymałości decyduje ubytek przekroju spowodowany tymi niezgodnościami i własności mechaniczne materiałów dodatkowych zastosowanych do spawania. Każda niezgodność spawalnicza w postaci pęcherzy, wtrąceń żużla, braku przetopu i podstopień zmniejsza jego przekrój. Przy zmniejszeniu przekroju powyżej 10-15% dostrzega się już wyraźny spadek wytrzymałości doraźnej złącza doczołowego, a zerwanie występuje w spoinie. Wpływ pęknięć na wytrzymałość zmęczeniową złączy jest bardzo duży. Pęknięcia stanowią najgroźniejsze niezgodności spawalnicze złączy spawanych, szczególnie, gdy wychodzą na powierzchnię złącza. Spiętrzenie naprężeń wywołane pęknięciem jest zawsze większe niż w przypadku innych niezgodności spawalniczych. Pęknięcia uznaje się za niedopuszczalne w złączu spawanym i konstrukcje, w których stwierdzono niezgodności w postaci pęknięć nie mogą być dopuszczone do eksploatacji. 4

5 Technologie Laser do zadań specjalnych Postęp technologiczny oraz rosnące wymagania ze strony przedsiębiorstw zajmujących się obróbką metali sprawia, że wykorzystywana dotychczas technologia lasera CO 2 powoli zostaje zastępowana nowoczesną technologią światłowodową. Coraz więcej firm stoi przed wyborem: nieco tańsze w zakupie rozwiązanie CO 2 czy innowacyjny laser Fiber. Odpowiedź jest bardzo prosta. Rozwój technologii Pomysłodawcami lasera światłowodowego byli rosyjscy naukowcy. Początkowo znalazł zastosowanie w diagnostyce precyzyjnej. Dopiero w późniejszych latach wykorzystano go do szerokiego spektrum aplikacji przemysłowych jak: makro i mikro obróbka materiałów, cięcie, spawanie, zgrzewanie, lutowanie oraz grawerowanie. Laser światłowodowy to laser na ciele stałym, pompowany półprzewodnikowymi diodami laserowymi. Ośrodkiem czynnym jest w tym przypadku światłowód o geometrii włóknowej, domieszkowany pierwiastkami ziem rzadkich takimi jak erb, iterb, neodym itp. Technologia ta charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz doskonałą jakością wiązki. Laser światłowodowy idealnie nadaje się do cięcia materiałów refleksyjnych takich jak np. miedź i mosiądz, z którymi dotychczasowa technologia CO 2 sobie nie radziła. Przewagi ekonomiczne W procesie obróbki metali istotną rolę odgrywają koszty cięcia. Porównanie kosztów pracy lasera światłowodowego firmy Eckert i lasera CO 2 (obydwa o mocy 2kW) daje imponujące wręcz rezultaty. Zużycie energii potrzebnej do wycięcia elementu ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm w przypadku lasera światłowodowego jest nawet o 84% mniejsze, co istotnie wpływa na obniżenie kosztów pracy urządzenia. Co ciekawe laser CO 2 w stanie Standby ( tzn. gotowy do pracy ) pobiera więcej energii elektrycznej niż laser fiber w stanie pracy. Podkreślić też warto niezawodność elementów, z których zbudowany jest laser światłowodowy. Żywotność źródła lasera szacowana jest na godzin bezawaryjnej pracy. Ponadto źródło lasera światłowodowego zbudowane jest na bazie bezawaryjnych diod, co uwalnia go od problemu częstego serwisowania, a co za tym idzie również kosztów postoju urządzenia. W laserze CO 2 szczególnie awaryjnym elementem jest system luster, który w wielu przypadkach wymaga przeglądu po każdych 2000 roboczogodzin. Źródło Fiber wymaga jedynie minimalnej konserwacji i regulacji przez cały okres użytkowania. Pozwala to na olbrzymie oszczędności w kosztach eksploatacji i obsługi 5

6 Technologie w porównaniu do tradycyjnych laserów CO 2. Co więcej lasery CO 2 do przesyłania wiązki wykorzystują gazy rezonatorowe, a laser fiber nie używa ich w ogóle. Warto też zwrócić uwagę na niewielkie rozmiary przecinarek typu Fiber, które wynikają m.in. z braku pompy próżniowej, turbiny oraz sposób wytwarzania wiązki. Oszczędność miejsca na hali to czysty zysk, a czasami nawet konieczność w przypadku niewielkich zakładów produkcyjnych. Jeżeli natomiast jest potrzeba zbudowania długiej maszyny to laser światłowodowy jest idealnym rozwiązaniem, gdyż wiązka światłowodowa jest transportowana do głowicy bez żadnych strat, co umożliwia praktycznie nieograniczoną możliwość rozbudowy wzdłużnej. W przypadku lasera CO 2 jest to dość skomplikowany i kosztowny, a w efekcie mało opłacalny zabieg. Przewagi technologiczne Długość fali wytworzonej wiązki lasera Fiber jest dziesięciokrotnie mniejsza niż lasera CO 2, co daje możliwość uzyskania wyższego skupienia energii oraz cięcia materiałów bardziej refleksyjnych, z którymi dotychczasowe technologie sobie nie radziły. Proces cięcia jest stabilniejszy, a gęstość energii lasera światłowodowego, dostarczonej do wycinanego detalu jest nawet 100 razy większa niż w przypadku lasera CO 2. Przekłada się to na wyższą jakość i szybkość cięcia materiałów. Jakość wiązki gwarantowana jest przez najwyższej jakości światłowody, co pozwala na zminimalizowanie dyfrakcji światła, a to oznacza osiągnięcie jakości wiązki o wiele wyższej niż w tradycyjnych laserach. Dostępne są dwa rodzaje głowic: manualna i zautomatyzowana. Różnią się one sposobem ustawienia pozycji ogniskowej. W tej pierwszej jest konieczność manualnej zmiany ogniskowej. Natomiast w głowicy zautomatyzowanej nie ma takiej potrzeby, gdyż sygnał o żądanej pozycji wysyłany jest ze sterownika. Istotną zaletą tego rozwiązania jest eliminacja błędów operatora. W obu głowicach soczewka osadzona jest w specjalnym kartridżu minimalizującym prawdopodobieństwo jej zabrudzenia lub zniszczenia podczas częstych zmian uwarunkowanych optymalizacją technologii. Ciekawym rozwiązaniem, które stosuje firma Eckert w produkowanych laserach światłowodowych jest także rozdzielacz wiązki (ang. beam-switch). Kupując jedno źródło można zasilić zarówno stanowisko do cięcia jak i do spawania. Daje to oszczędności rzędu euro przy standardowej mocy źródła. Podstawowymi urządzeniami stanowiska są robot oraz głowica spawająca. Robot jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających dużej precyzji aplikacji spawania zarówno grubych jak i cienkich materiałów. Robot, połączony 6

7 Technologie z zaawansowanym kontrolerem oferuje wysoką prędkość osi, która redukuje czas ruchu pomiędzy spawami. Poza tym robot może być zamontowany w różnych pozycjach np. w pozycji poprzecznej lub podwieszonej. Robot posiada 6 niezależnych osi obrotowych, promień zasięgu ramienia 1800mm, prędkość obrotu dla najwolniejszej osi 175 o/s. Natomiast głowica ma modułową budowę umożliwiającą jej łatwe dostosowanie do specyficznych wymagań technologicznych, a system monitoringu procesu pozwala w pełni zautomatyzować proces spawania. Głowica umożliwia spawanie laserem o mocy do 20 kw oraz możliwość automatycznego skupiania wiązki do 1m, co ułatwia spawanie trudno dostępnych elementów. Warto też podkreślić, że strefa wpływu ciepła jest minimalna, co znacząco zmniejsza ryzyko zniekształcenia spawanego materiału. System do cięcia i spawania laserem światłowodowym wyprodukowany przez firmę Eckert został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2011 r. Przewagi ekologiczne Technologia światłowodowa nazywana jest często zieloną. Wynika to przede wszystkim z faktu dużej oszczędności energetycznej w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań technologicznych. Rozwiązania innowacyjne, a zarazem ekologiczne są wspierane przez Unię Europejską. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej zakup maszyny pracującej w najnowocześniejszych technologiach może być nawet w 70% sfinansowany ze środków unijnych. Biorąc pod uwagę powyższą analizę można przewidywać, że laser fiber z powodzeniem zastąpi w przyszłości technologię CO 2 zwłaszcza w zakresie cięcia blach do grubości 10 mm, a także wypełni lukę w zakresie obróbki materiałów, których laser CO 2 ze względu na ograniczenia technologiczne nie jest w stanie przeciąć. ECKERT AS Spółka z o.o. ul. Pawicka 4c Legnica 7

8 8

9 Kącik Inżyniera Procesu Autor: procesowiec Witam serdecznie wszystkich czytających mój pierwszy artykuł, w zasadzie jest to przywitanie, w którym chciałbym nakreślić treść tego "Kącika", który mam przyjemność prowadzić. Na pewno nie zawiodą się Ci, których pracą, zainteresowaniem, hobby czy całym życiem jest spawanie półautomatyczne i automatyczne metodą MIG/MAG w szerokim tego słowa znaczeniu. Ja pokrótce Jak kończyłem studia nie mogłem się doczekać jak zacznę pracować w zawodzie, sama myśl o stałych dochodach i usamodzielnieniu wprowadzała mnie w zadowolenie. Jeszcze przed końcem studiów zacząłem pracę w dużej międzynarodowej firmie, gdzie objąłem stanowisko inżyniera ds. procesu spawania. 9

10 Kącik Inżyniera Procesu Pewnie od razu zadacie pytanie jak to możliwe, że od razu po studiach, a moim przypadku nawet 3 miesiące przed obroną zostałem zatrudniony? To bardzo proste, jestem przykładem dla wszystkich tych którzy mówią, że pracę nie można znaleźć bez znajomości, ja im odpowiadam -... trzeba umieć się zaprezentować (jak to inni mówią "sprzedać"). Co prawda nic się nie dzieje bez przyczyny, przygotowywałem się do rozmów kwalifikacyjnych, testów psychologicznych oraz interakcji z przyszłym pracodawcą. Ta zdobyta wiedza i wyrobione nawyki wraz z połączeniem fachowej wiedzy pozwoliły mi na zajęcie dość odpowiedzialnego stanowiska. Teraz realizuje swoje plany za pomocą tej strony i wspólnie z właścicielem będziemy tworzyć tą stronę i na pewno damy wam sporą dawkę wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin nie tylko spawalnictwa. Plany Chciałbym aby ten kącik jak i cała nasza strona była w pewnym stopniu interaktywna, mianowicie będziemy zamieszczać co jakiś czas sondy z propozycjami tematów, które niekoniecznie związane będą stricte ze spawalnictwem, jak np. samodoskonalenie się, rozmowy kwalifikacyjne czy zdrowe odżywianie. Wiadomo, nie każdy żyje tylko spawalnictwem, my też mamy hobby, z którego doświadczeniami możemy się podzielić w ramach przerwy. Podsumowując Myślę, że zaciekawiłem Was przyszłą zawartością tego Kącika jak i nowego podejścia strony do czytelnika, a nawet jeśli nie, to wiedźcie, że możecie się mile zaskoczyć Na dobry początek chciałem nakreślić tematykę jaka będzie poruszana na moim kąciku, znajdziecie wszystkie artykuły również w cyklicznie wydawanym przez nas e-wydaniu. 10

11 Kącik Inżyniera Procesu Spis poruszanych tematów najprawdopodobniej w kolejności podanej poniżej: 1. Powitanie czytelników 2. Spawanie MIG/MAG opis, podział, odmiany 3. Schemat stanowiska do spawania zautomatyzowanego co tak w zasadzie jest do czego podpięte? 4. Robotyzacja procesów spawalniczych czy kupno robota się opłaca? 5. Przygotowanie elementów do spawania metodą MIG/MAG 6. Dobór parametrów i ich wpływ na jakość spoiny ( ) jaki łuk będzie najlepszy? 7. Dobór materiałów dodatkowych do spawania metodą MIG/MAG 8. Projektowanie połączeń spawanych, czytanie rysunku technicznego? nie takie straszne 9. Niezgodności akceptowane i nieakceptowane wg. różnych źródeł i podejścia 10. Charakterystyka najczęściej spawanych materiałów metodą MIG/MAG i ich spawalność 11. Naprężenia spawalnicze w konstrukcjach spawanych metodą MIG/MAG 12. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na koszty spawania, a jak jest u was? 13. Prezentacja robota firmy ABB jego obsługi oraz programowanie 14. TPM Total Produktiv Maintance pomaga czy szkodzi? 15. Systemy jakościowe w branży automotiv FMEA, FLOW CHART, CONTROL PLAN potrzebne czy zbędne? 16. Jakie normy z zakresu spawania powinniśmy znać? 17. i wiele więcej już wkrótce 11

12 Urządzenia spawalnicze W poniższym materiale przedstawiono jak wyglądała sprzedaż urządzeń spawalniczych w październiku 2011 w róznych kategoriach, materiał został udostępniony dzięki portalowi skąpiec.pl Rys. Kategoria producent Rys. Kategoria rodzaj spawarki 12

13 Urządzenia spawalnicze Rys. Kategoria cena Spawarki transformatorowe - najtańsze minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) Nazwa 1 Ferm WEM Einhell BT-EW 150 V Einhell CEN 150/ Nutool 160A Roschell SRT Telwin Pratica Telwin FUTURA Magnum CE 175 A 8 TURBO Deca MMA Tecno 130E Helvi CE 175 TURBO

14 Urządzenia spawalnicze Spawarki transformatorowe najdroższe Lp Nazwa minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) 1 Lincoln MMA-R3R 600-I Lincoln LINC635-S Telwin SuperPlasma 120/3 HF Lincoln MMA-LINC 405-SA Telwin SuperPlasma 80/3 HF Telwin SuperPlasma 62/ Telwin Eurarc 522 Dual AC Telwin Eurarc Bester STB Telwin EURARC Spawarki inwertorowi najtańsze Lp minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) Nazwa Telwin MMA FORCE 125 ACX Telwin Tecnica Sherman ARC EPS VULCAN Telwin MMA FORCE ACX Magnum SNAKE 200 II Dedra DESi Magnum SNAKE 160 II EPS Vulcan Sherman ARC

15 Urządzenia spawalnicze Spawarki inwertorowi najdroższe minimalna (zł) maksymalna (zł) średnia(zł) Lp Nazwa 1 Aristo Mig 5000iw Telwin Inverpulse 420 RA Telwin Inverpulse Telwin Motoinverter 264 D CE Kemppi Kempact 3000 Mig 5 Pulse Telwin Superior Tig Telwin Motoinverter 254 CE Telwin Superior Tig ESAB MIG 3001i Origo Arc 4001i A24 CC/CV Najpopularniejsze produkty w okresie Nazwa Średnia cen minimalnych Średnia cen maksymalnych Magnum SNAKE 200 Profi zł zł Dedra DESTI zł zł Kemppi MINARC zł zł Telwin MMA FORCE 145 ACX zł zł Telwin Technomig 200 Mig/Tig/Mma zł zł Telwin Nordica zł zł Bester Bester zł zł Lincoln NTW200INV zł zł Bester MIDIMAGSTER zł zł Magnum SNAKE 160 II zł zł Sherman TIG 200P AC/DC zł zł Einhell BT-EW 150 V zł zł Telwin Force zł zł Dedra DESi zł zł Magnum THF 200A zł zł Sherman DualMIG zł zł Bester MINIMAGSTER 1501 SUPER zł zł Sherman MIG zł zł Telwin Nordica zł zł NuPower NTW 160 INV zł zł Magnum THF 201 PULS zł zł 15

16 Lutowanie piecowe Autor: procesowiec Począwszy od tego numeru e-wydania zaczynamy nowy cykl artykułów związanych z lutowaniem piecowym, poniżej spis ważniejszych zagadnień związanych z tematyką lutowania piecowego oraz pierwszy artykuł. Spis treści: 1. PROCESY LUTOWANIA PIECOWEGO 1.2. ATMOSFERY KONTROLOWANE DO LUTOWANIA PIECOWEGO 1.3. MATERIAŁY DODATKOWE DO LUTOWANIA PIECOWEGO 2. NIEZGODNOŚCI ZŁĄCZY LUTOWANYCH 2.2. CHARAKTERYSTYKA NIEZGODNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W POŁĄCZENIAC 2.3. OCENA NIEZGODNOŚCI wg NORMY PN-EN ISO BADANIA ZŁĄCZY LUTOWANYCH 3.2. BADANIA NISZCZĄCE 4. UZNAWANIE I DOKUMENTACJA TECHNOLOGII LUTOWANIA 1. PROCESY LUTOWANIA PIECOWEGO 1.1. PIECE DO LUTOWANIA W ATMOSFERACH KONTROLOWANYCH Konstrukcja pieców do lutowania powinna umożliwiać przeprowadzenie równomiernego nagrzewania w strefie grzewczej oraz dokładną kontrolę temperatury. Proces lutowania przeprowadza się w piecach elektrycznych oporowych lub indukcyjnych oraz gazowych. Ze względu na charakter pracy pieca, rozróżnia się dwa główne typy ich konstrukcji: piece do pracy okresowej, w których elementy są umieszczane przed lutowaniem i wyjmowane po zakończeniu procesu, należą do nich m.in. piece kołpakowe, komorowe jak i próżniowe, piece o pracy ciągłej, w których elementy są transportowane przez kolejne strefy grzewcze, należą do nich m.in. piece tunelowe (przelotowe) czy rolkowe. 16

17 Lutowanie piecowe Piece do lutowania w atmosferze odtleniającej Do lutowania w atmosferach odtleniających stosuje się przede wszystkim elektryczne piece oporowe, w których na elementy grzejne wykorzystuje się druty oporowe, rury węglowe, pręty molibdenowe i sylitowe (wykonane są na bazie sylitu tj. mieszaniny karborundu SiC, wolnego krzemu i gliceryny). Wybór rodzaju pieca zależy od ciężaru, kształtu, wymiarów lutowanych części wymaganej intensywności nagrzewania oraz wielkości produkcji. W celu pozycjonowania elementów i zapewnienia założonej szerokości szczeliny stosuje się specjalne żaroodporne podstawki, uchwyty itp. W produkcji jednostkowej i małoseryjnej są stosowane piece komorowe lub kołpakowe, a w produkcji wieloseryjnej i masowej przede wszystkim piece tunelowe (taśmowe) o działaniu ciągłym, w których do przesuwania wsadu służą taśmy, rolki, wózki lub inne urządzenia przenośnikowe o regulowanej szybkości. Piece komorowe (rys. 1.1) są stosowane do lutowania małych serii kształtek o małych wymiarach w temperaturze do 1000 o C. Zaletą tych pieców jest stosunkowo długa komora nagrzewająca, dzięki czemu jest możliwe stopniowe nagrzewanie przedmiotu. Rys Schemat pieca komorowego o pracy okresowej; 1 zamknięcie komory załadowczo-wykładowczej, 2 obudowa pieca, 3 komora grzewcza z elementami lutowanymi, 4 elementy grzejne, 5 termopara 17

18 Lutowanie piecowe Piece kołpakowe (rys. 1.2) nazywane również dzwonowe ze względu na małą wydajność stosowane są przede wszystkim do lutowania pojedynczych przedmiotów, jednakże stosując kombinację kilku stanowisk roboczych można znacznie zwiększyć produkcję gdyż czas nagrzewania jest znacznie krótszy od czasu stygnięcia części, co powoduję, że dzwon może obsłużyć następne stanowiska robocze. Rys Schemat pieca dzwonowego; 1 podstawa, 2 klosz gazoszczelny, 3 dzwon nagrzewający, 4 elementy grzejne, 5 termopara, 6 uszczelka rtęciowa, 7 woda chłodząca uszczelkę, 8 lutowane części Lutowanie w takim piecu przebiega następująco. Przeznaczone do zlutowania części ustawia się na podstawie 1 i nakrywa gazoszczelnym kloszem 2, po czym spod klosza wypompowuje się powietrze, a na to miejsce wprowadza gaz odtleniający. Następnie zakłada się dzwon nagrzewający 3, który zdejmuje się po osiągnięciu temperatury lutowania, klosz natomiast, dla uniknięcia utleniania zlutowanego przedmiotu, przetrzymuje się nad nim aż do całkowitego jego ostygnięcia. Piece tunelowe (rys. 1.3) są stosowane w produkcji wielkoseryjnej i masowej o pracy ciągłej, charakteryzujące się w większości przypadków podziałem na trzy części: załadowczej, grzewczej i wykładowczej. Elementy przygotowane do lutowania są 18

19 Lutowanie piecowe przesuwane kolejno przez wszystkie strefy pieca na taśmie, rolkach, ruchomym ruszcie lub ręcznie przez wsuwanie wsadu do komory załadowczej. Rys Schemat pieca tunelowego o pracy ciągłej w atmosferach odtleniających; 1 zamkniecie komory załadowczej, 2 komora załadowcza, 3 termopara, 4 podajnik rolkowy, 5 wsad, 6 komora grzewcza, 7 elementy grzejne, 8 komora wykładowcza, 9 płaszcz wodny W skład budowy pieca tunelowego wchodzą m. in.: zamkniecie komory załadowczej, komora załadowcza, termopara, komora grzewcza, taśma transportująca, elementy grzejne, komora wykładowcza, strefa chłodzenia z wodną cyrkulacją, tablica rozdzielcza elektryczna, silniki napędzające taśmy oraz pompy wodne, program obsługujący proces lutowania w piecu. Aby zapobiec dostania się powietrza do wnętrza pieca w komorach załadowczej i wykładowczej stosuje się szczelne drzwi i osłonę gazową, zapalającą się automatycznie od świecy gazowej po otwarciu drzwi. Dzięki temu jest możliwa ciągła praca pieca bez ryzyka zmiany temperatury czy atmosfery ochronnej wewnątrz niego. Przy wejściu i wyjściu z pieca znajdują się również uszczelki z włókna ceramicznego, które chronią razem z barierami 19

20 Lutowanie piecowe azotowymi od infiltracji powietrza w atmosferze endotermicznej, która w niskich temperaturach może się zapalić. Regulacja temperatury odbywa się poprzez termoelementy typu S (Platynorod - Platyna). Strefa rozgrzewania podzielona jest na 6 stref kontrolowanych elektrycznie. Komora grzewcza jest wypełniona gazem opałowym, może być nim metan lub propan, z którego powstaje mieszanka gazu redukującego endotermicznego lub egzotermicznego. Wszystkie elementy grzejne zasilane są elektrycznie, które składają się z oporowych przewodów Nichrome 70 oraz rur ceramicznych z sylimanitu. Piece taśmowe przelotowe są przeciwieństwem systemu otwartych pieców z atmosferą powietrzną, wymaganą atmosferę przy lutowaniu wysokotemperaturowym można zapewnić dzięki utrzymaniu niewielkiego, ale stałego nadciśnienia gazu ochronnego. Należy przestrzegać również innych zasad, umożliwiających odpowiednią pracę pieca i procesu lutowania wysokotemperaturowego w atmosferach kontrolowanych, należy do nich usunięcie powietrza z pieca przed lutowaniem przez przepłukanie jego komory gazem obojętnym jak również czas wygrzewania w temperaturze lutowania musi być wystarczający do redukcji tlenków i całkowitego przetopienia spoiwa, zatem jego długość jest dobierana zależnie od wielkości, kształtu lutowanych elementów oraz rodzaju materiału i zwykle jest weryfikowana doświadczalnie. Głównymi zaletami lutowania w piecach przelotowych są: równomierne nagrzewanie całego wsadu, brak konieczności stosowania topników jak i możliwość mechanizacji i automatyzacji Piece do lutowania w atmosferze obojętnej i próżni Lutowanie w atmosferze obojętnej przeprowadza się na ogół w takich samych piecach jak lutowanie w próżni, uprzednio przedmuchuje się strumieniem obojętnego gazu komorę pieca lub gazoszczelny zbiornik, wypierając powietrze i dzięki temu obniżając zarazem cząstkowe ciśnienie tlenu w atmosferze pieca. Do lutowania w próżni stosuję się piece elektryczne, nagrzewane oporowymi elementami metalowymi (molibdenowymi, tantalowymi, wolframowymi), grafitowymi oraz ceramicznymi, bądź też rzadziej stosowane bezpośrednie nagrzewanie indukcyjnie. 20

21 Lutowanie piecowe Każdy piec składa się z komory próżniowej z elementami grzejnymi, układu zaworu i pomp próżniowych (dyfuzyjnej i rotacyjnej), układu chłodzenia oraz układu zasilania i kontroli [1,3,8]. Wyróżnia się dwa rodzaje pieców ze względu na budowę: piece z komorą o gorących ściankach piece z komora o zimnych ściankach piece wielokomorowe Piece próżniowe z komorą o gorących ściankach stosowane były w początkowym okresie rozwoju techniki lutowania próżniowego. Są to konwencjonalne piece do obróbki cieplnej z wstawioną do środka metalową retortą. Są to piece z ograniczonym zastosowaniem, charakteryzuje je: mała sprawność nagrzewania wsadu, utrudnienia w dokładnej kontroli i regulacji parametrów procesu jak również odkształcenie się nagrzewanych ścianek retorty pod wpływem ciśnienia atmosferycznego. Piece próżniowe z komorą o zimnych ściankach, pozbawione wyżej wymienionych wad, są chłodzone wodą z umieszczonymi wewnątrz komory próżniowej elementami grzejnymi. Piece te osiągają większą sprawność, szybsze chłodzenie elementów gazem obojętnym jak i wyższą próżnię niż piece z komora o gorących ściankach. Piece wielokomorowe należą do najnowszych urządzeń do lutowania w próżni, charakteryzujące się pracą półciągłą. Składają się z kilku ogrzewanych komór próżniowych, przy czym komora główna, niezapowietrzona i ochładzana każdorazowo do temperatury otoczenia, pracuje w sposób ciągły. Dwie skrajne komory służą do załadowania i rozładowania lutowanych elementów a ich transport przez poszczególne komory jest zmechanizowany, a przebieg całego procesu jest sterowany automatycznie. Literatura: [1] Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie maszyn. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2007, [2] Radomski T., Ciszewski A.: Lutowanie. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1985, [3] Winiowski A., Kuzio T.: Rozwój możliwości zastosowania lutowania twardego w różnych gałęziach przemysłu. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/2003, [4] Praca zbiorowa, Poradnik inżyniera Spawalnictwo. Tom 2, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa

22 Nowości KOMUNIKAT PRASOWY THERMAL DYNAMICS Nowe materiały eksploatacyjne o dużej precyzji do cięcia skośnego i zrobotyzowanych systemów cięcia przy stosowaniu niskiego natężenia prądu Thermal Dynamics z przyjemnością informuje, że wypuszczono na rynek nowy asortyment materiałów eksploatacyjnych, które oferują zwiększoną jakość cięcia skośnego oraz zrobotyzowanych systemów ciecia pracujących przy niskim natężeniu prądu. Dostarczono na rynek dwa nowe zestawy 15 i 30 amperów do cięcia skośnego, które umożliwiają osiągnięcie wyjątkowych wyników podczas cięcia bardzo cienkich materiałów przy niższych prędkościach cięcia przy zastosowaniu źródła zasilania systemu Ultra Cut o dużej precyzji oraz palnika XTR do zrobotyzowanego cięcia plazmowego. Po podłączeniu palnika do oprawy z napiętą sprężyną jakość cięcia jest porównywalna z jakością cięcia laserem. Jakość cięcia materiałów cienkich można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie zaawansowanej technologii zarządzania przepływem gazu w zautomatyzowanej konsoli gazowej firmy Thermal Dynamics. Najnowsze profile zarządzania przepływem gazu zmniejszają czas potrzebny do przedmuchania systemu podczas uruchamiania cięcia przy użyciu wstępnego przepływu gazu, przez co zostaje wyeliminowana potrzeba stosowania nadmiernej ilości wprowadzeń i zwiększona zostaje jakość krótkotrwałych operacji cięcia. Thermal Dynamics pracuje w branży od ponad 50 lat i oferuje pełny asortyment systemów do cięcia plazmowego, począwszy od bardzo mobilnych jednofazowych urządzeń przenośnych do wykonywania samodzielnych prac majsterkowicza i skończywszy na finezyjnych systemach do cięcia plazmowego o dużej prędkości stosowanych do produkcji precyzyjnych prefabrykatów. 22

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych

Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych Wstęp Cięcie laserem jest stosunkowo nową technologią, która pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jakości krawędzi blachy, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Czepiżak

dr inż. Dariusz Czepiżak POŁĄCZENIA SPAWANE dr inż. Dariusz Czepiżak 1 Połączenia spawane należą do połączeń nierozbieralnych typu strukturalnego. Obciążenie ż i z jednego elementu łączonego na drugi jest przekazywane za pomocą

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę Temat numeru Technologie cięcia termicznego i hydroabrazywnego Cięcie blach o różnej, często bardzo dużej grubości, jest znaczącym wyzwaniem dla większości firm produkcyjnych. Cięcie mechaniczne, ew. wytłaczanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco producent inwertorowych źródeł prądu od ponad 30 lat Selco to firma, która już od ponad

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Nieznane zastosowanie plazmy żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce.

Nieznane zastosowanie plazmy żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce. Nieznane zastosowanie plazmy żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce. Słowem wstępu Przecinarka plazmowa posiada wiele zalet takich jak: uniwersalność, różnorodność materiałów, które przy jej

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Miedzeszyn, 13.05.2016 Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie mgr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej.

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej. CIĘCIE TLENOWE I PLAZMOWE O N A S NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACUJĄ NA TWÓJ SUKCES Początki naszej działalności związanej z maszynami do cięcia sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy uruchomiliśmy pierwsze

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa Prezentacja alternatywnych możliwości uzyskania wysokiej efektywności procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych 2000/3000/4000 Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych MasterTig MLS opcje MTL MTX MTM MTZ stanowi dla wielu użytkowników standard dzięki precyzji i wysokiej wydajności oraz lekkiej, przenośnej

Bardziej szczegółowo

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane RÓBKI Druty certyfikowane Czy wiecie? Stosowanie nie certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych lub nieoryginalnych części zamiennych może obniżyć wydajność maszyny nawet o! Konkurencyjność Państwa maszyny

Bardziej szczegółowo

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012 KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012 GŁÓWNA ZASADA KURSU Kurs lutowania jest przeprowadzany według aktualnie obowiązujących norm europejskich a także obowiązujących

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska Rodzina maszyn do cięcia o nazwie SUPRAREX SXE-P jest niezwykle zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych

Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych FastMig M Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych FastMig M Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych Sprawdzona niezawodność i najbardziej zaawansowana technika spawalnicza Najwyższa wydajność dla przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU TurboCare Sp. z o.o. Problemy obróbki cieplnej korpusów turbin parowych Jerzy Laska WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA,

Bardziej szczegółowo

RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2

RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2 RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2 Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora, Krzysztof Staniszewski Instytut Spawalnictwa, Gliwice Wprowadzenie Badania

Bardziej szczegółowo

Piece Kominkowe z płaszczem wodnym. Wkłady Kominkowe z płaszczem wodnym

Piece Kominkowe z płaszczem wodnym. Wkłady Kominkowe z płaszczem wodnym Piece Kominkowe z płaszczem wodnym Wkłady Kominkowe z płaszczem wodnym 1 DLACZEGO WARTO KUPIĆ PIEC KOMINKOWY Nasze piece kominkowe produkowane są na zautomatyzowanej linii produkcyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Technologia FineCut - części eksploatacyjne zaprojektowanie specjalnie do cięcia cienkich blach.

Technologia FineCut - części eksploatacyjne zaprojektowanie specjalnie do cięcia cienkich blach. Technologia FineCut - części eksploatacyjne zaprojektowanie specjalnie do cięcia cienkich blach. Materiały eksploatacyjne FineCut zostały zaprojektowane specjalnie dla przecinarek plazmowych Powermax.

Bardziej szczegółowo

Opis procesu technologicznego wytwarzania pasywnych detektorów promieniowania jonizującego na bazie glinianu litu

Opis procesu technologicznego wytwarzania pasywnych detektorów promieniowania jonizującego na bazie glinianu litu Opis procesu technologicznego wytwarzania pasywnych detektorów promieniowania jonizującego na bazie glinianu litu Wojciech Gieszczyk Raport sporządzony w ramach czwartego etapu Umowy o Dzieło Autorskie

Bardziej szczegółowo

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu CLH 2500/5000 Laserowa głowica grawerująca pozwala wykorzystać wysoką prędkość poruszania się podczas grawerowania nawet skomplikowanych wzorów. Długość przewodu pomiędzy głowicą laserową i sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch).

Informacje o firmie. Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch). WELD THE WORLD KATALOG 2014 Informacje o firmie Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch). Zakres oferty obejmuje inwertorowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

Robotyzacje OTC z wykorzystaniem niskoenergetycznych metod spawania.

Robotyzacje OTC z wykorzystaniem niskoenergetycznych metod spawania. Robotyzacje OTC z wykorzystaniem niskoenergetycznych metod spawania. Strona 1 z 5 Firma OTC-Daihen jako pierwsza w świeci wdrożyła do przemysłu spawanie MIG/MAG źródłem prądu przemiennego. Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych.

Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych. Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych. Wstęp Czy Twoja firma ma powtarzający się problem z prowadzeniem ewidencji arkuszy na magazynie? Czy stale musisz kontrolować

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA Nowoczesne wyposażenie Laboratorium obróbki metali daje nam możliwość organizacji kursów z zakresu obróbki mechanicznej, zgrzewania

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

Jakość złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych, według wymagań normy PN-B-06200:2002

Jakość złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych, według wymagań normy PN-B-06200:2002 Jakość złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych, według wymagań normy PN-B-06200:2002 Tadeusz Morawski UTiE Level Warszawa 1. Wstęp Normy europejskie PN-EN wprowadzane od kilkunastu lat do krajowego

Bardziej szczegółowo

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB Wszechstronność, wydajność, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB TELEREX jest największą maszyną

Bardziej szczegółowo

REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej

REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej Piece tyglowe Piece tyglowe są przeznaczone do topienia lub przetrzymywania ciekłych metali nieżelaznych i ich stopów: aluminium, miedzi,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy technologa w SigmaNEST przy użyciu tabel technologicznych

Automatyzacja pracy technologa w SigmaNEST przy użyciu tabel technologicznych Automatyzacja pracy technologa w SigmaNEST przy użyciu tabel technologicznych Wstęp Większość parametrów definiowanych przez osoby programujące maszyny CNC jest powtarzalnych. Tabele technologiczne mają

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004

Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004 Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004 Artur DONATH Roman GRUCA TÜV Rheinland Polska TÜV Akademia Polska We wrześniu 2004 roku opublikowany został w Niemczech dokument

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone z odpowiednimi osobami SECO/WARWICK EUROPE S.A. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Przewaga w obróbce blach cienkich.

Przewaga w obróbce blach cienkich. TruLaser 5030 fiber: Przewaga w obróbce blach cienkich. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Niezawodni w obróbce blachy cienkiej. Spis treści: Niezawodni w obróbce

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK W MAGAZYNIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MNIEJ STRAT I KONTUZJI

PORZĄDEK W MAGAZYNIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MNIEJ STRAT I KONTUZJI PORZĄDEK W MAGAZYNIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MNIEJ STRAT I KONTUZJI Efektywne składowanie palet - eliminacja ręcznego podnoszenia palet Korzyści, jakie zapewnia PALOMAT Oszczędność miejsca i porządek

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

laser cutting efficiency in BySprint Fiber

laser cutting efficiency in BySprint Fiber efficiency in laser cutting BySprint Fiber Szybkie urządzenie do cięcia promieniem lasera z zaawansowanym technologicznie laserem włóknowym umożliwiające ekonomiczną obróbkę cienkich blach 2 BySprint Fiber

Bardziej szczegółowo

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA

Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS TECHNOLOGIA BEZSZWOWA Uponor Uni Pipe PLUS pierwsza taka technologia Firma Uponor opracowała rewolucyjną rurę produkowaną w technologii SACP (rura z bezszwową wartwą aluminiową): Uni

Bardziej szczegółowo

- Lider stołów do cięcia plazmowego

- Lider stołów do cięcia plazmowego - Lider stołów do cięcia plazmowego Szukasz rozwiązania, które pozytywnie wpłynie na rozwój Twojej firmy przy niewielkich kosztach inwestycji? Jedną z opcji jest rezygnacja ze zlecania prac cięcia CNC,

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

MASTERTIG DC 72 MASTERTIG ACDC 79 KEMPPI PRO EVOLUTION 85 UCHWYTY SPAWALNICZE TIG 87 CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE UCHWYTÓW TIG 89

MASTERTIG DC 72 MASTERTIG ACDC 79 KEMPPI PRO EVOLUTION 85 UCHWYTY SPAWALNICZE TIG 87 CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE UCHWYTÓW TIG 89 SPIS TREŚCI SPAWANIE MIG/MAG 4 KEMPOMAT 4 KEMPOWELD 7 MINARCMIG 11 FITWELD 12 KEMPACT 13 KEMPACT R/A 16 KEMPACT R 18 KEMPACT A 20 FASTMIG BASIC 22 FASTMIG SYNERGIC 27 FASTMIG PULSE 36 KEMPPI PRO EVOLUTION

Bardziej szczegółowo

Szczytowe osiągnięcie w wysokojakościowym spawaniu cienkich blach Spawarka AC Pulse o duŝej mocy wyjściowej

Szczytowe osiągnięcie w wysokojakościowym spawaniu cienkich blach Spawarka AC Pulse o duŝej mocy wyjściowej Automatyczna spawarka do spawania metodą DC/AC Pulse MIG Nowość Szczytowe osiągnięcie w wysokojakościowym spawaniu cienkich blach Spawarka AC Pulse o duŝej mocy wyjściowej Prąd znamionowy wynoszący 300A

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

Ś W IA T Ł O W O D O W Y L A S E R Ś W IA T Ł O W O D O W Y POLSKIPRODUCENT OBRABIAREKCNC Dlaczego. firmy,którepracująnaobrabiarkachkimla. odnosząsukces? NaszafirmajakojedynawPolsceprojektujeiprodukujetakwydajneorazszybkie,ajednocześniestabilneiproste

Bardziej szczegółowo

Kasa Novitus Nano E Med

Kasa Novitus Nano E Med Kasa Novitus Nano E Med 1. Najnowocześniejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu kasa na rynku, spełnia najnowsze wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące urządzeń fiskalnych (kopia elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PL INSTALACJE & AGD Elementy grzejne rurkowe wykonane są według technologii KANTHAL OAKLEY na najnowszych patentach i rozwiązaniach w maszynach i urządzeniach firmy CSM Machinery

Bardziej szczegółowo

JEDYNY TAKI LASER W POLSCE! TECHNOLOGIA ZNAKOWANIA W KOLORZE!!!

JEDYNY TAKI LASER W POLSCE! TECHNOLOGIA ZNAKOWANIA W KOLORZE!!! FOLDER PRODUKTU EV40 - Najmocniejszy laser pompowany diodą ciała stałego do stali, plastiku TELESIS NOWY model EV40 jest najnowszym produktem w ofercie Telesis. Skonstruowany do pracy w różnych aplikacjach,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti.

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti. METALOWE WĘŻE ELASTYCZNE Elastyczny wąż stalowy powstaje poprzez formowanie rurowego przewodu stalowego do formy falistej umożliwiającej dowolne wyginanie w każdym kierunku i na każdym odcinku. Ze względu

Bardziej szczegółowo