1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna. 3. Opis warunków i wymagań wynikających z przepisów prawnych. 3.1 Lokalizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna. 3. Opis warunków i wymagań wynikających z przepisów prawnych. 3.1 Lokalizacja"

Transkrypt

1 ul. Monte assino 6. el opracowania Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa /3 kwiecień 3r. Przedmiotem opracowania jest projekt zawierający całość zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej, dotyczących obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim oraz opis wentylacji w Pracowni RTG. Projekt ochrony radiologicznej został opracowany na podstawie: - informacji udzielonej przez Zleceniodawcę dotyczącej grubości oraz budowy istniejących i planowanych ścian i stropów, - inwentaryzacji obiektu, - uzgodnień ze Zleceniodawcą, - danych technicznych montowanego aparatu rentgenowskiego.. Podstawa prawna. Dokumentację opracowano na podstawie obowiązujących dokumentów: - Ustawy z dnia 9 listopada r. Prawo atomowe Dz. U. z r. poz. 64), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 5r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz. U. z 5r. Nr poz. 68), - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz. U. Nr 5 z r. poz.65 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia sierpnia 6 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz. U. z 6r. Nr 8 poz.35). - PN-86/J-8 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma: Obliczanie osłon stałych wydanie Alfa 986r. 3. Opis warunków i wymagań wynikających z przepisów prawnych. 3. Lokalizacja Pracownia Rentgenowska na Bloku Operacyjnym Sala Operacyjna z angiografem) zlokalizowana jest na trzecim piętrze istniejącego budynku D Szpitala przy ulicy Monte assino 6 w Przemyślu. W pracowni ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

2 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa /3 kwiecień 3r. tej planowane jest zamontowanie i stosowanie rentgenowskiego aparatu Allura V firmy Philips. Jest to aparat angiograficzny pracujący w oparciu o bezpośredni DR) cyfrowy system tworzenia obrazów. Wysokość gabinetu rtg jest równa 3, m kanały wentylacyjne stanowią obniżenia w żadnym miejscy gabinetu wysokość nie jest mniejsza niż,5 m). Powierzchnia gabinetu wynosi 63,6 m. Pomieszczenie wyposażone jest w wentylację mechaniczną klimatyzacja, filtry absolutne) zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia czerwca 5 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 6, poz. 985 i Nr 5, poz. 5). Kratka nawiewna ścienna zlokalizowana pod sufitem wymiary 663x36x47 szt. ); kratka wywiewna ścienna zlokalizowana pod sufitem wymiary 5x35 szt. ); kratka wywiewna ścienna zlokalizowana przy podłodze wymiary 5x35 szt. ). 3. Opis pomieszczeń sąsiadujących z gabinetem rtg oraz istniejących osłon stałych Ściana A - B Jest to częściowo zewnętrzna i wewnętrzna ściana Pracowni RTG. Za ścianą znajduje się sterownia. Ściana zbudowana jest z cegły dziurawki o grubości cm na zaprawie betonowej. W ścianie znajdować się będzie okienko przeglądowe oraz drzwi do myjni Bloku Operacyjnego. Ściana B - Jest to zewnętrzna ściana Pracowni RTG. Ściana sąsiaduje z terenem zewnętrznym w odległości ok. 7 metrów zlokalizowane są dwukondygnacyjne budynki Szpitala, zaś w odległości min. 8 metrów zlokalizowane są sześciokondygnacyjne budynki Szpitala). Ściana zbudowana jest z ocieplonej, elewacyjnej, betonowej płyty prefabrykowanej o grubości cm. Ściana - D Jest to częściowo zewnętrzna i wewnętrzna ściana Pracowni RTG. Ściana sąsiaduje z pomieszczeniem technicznym maszynownią) aparatu rtg oraz pomieszczeniami Brudownika Bloku Operacyjnego). Ściana zbudowana jest z cegły ceramicznej dziurawki o grubości cm. Ściana D - A Jest to częściowo zewnętrzna i wewnętrzna ściana Pracowni RTG. Za ścianą znajduje się pomieszczenie przygotowania pacjenta oraz magazyn Bloku Operacyjnego. Ściana zbudowana jest cegły ceramicznej dziurawki o grubości cm. W ścianie zlokalizowane są drzwi do pomieszczenia przygotowania pacjenta. Na dwóch odcinkach ściany sąsiaduje ona z kanałami instalacyjnymi. Strop górny Strop stanowi wylewany żelbeton o grubości cm. Nad gabinetem znajduje się stropodach. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

3 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 3/3 kwiecień 3r. Strop dolny Strop stanowi wylewany żelbeton o grubości 3 cm. Poniżej gabinetu zlokalizowane są pomieszczenia medyczne Szpitala Oddział Dziecięcy). 4. ZAŁOŻENIA DO OBLIZEŃ: 4. Parametry techniczne aparatu rentgenowskiego Dla aparatu rentgenowskiego typu Allura V firmy Philips: Maksymalny prąd anodowy dla radiografii: 5 ma przy 8 kv ma przy kv 8 ma przy 5 kv 666 ma przy 5 kv Maksymalny prąd anodowy dla fluoroskopii: 3 ma dla 5 kv Maksymalne stosowane napięcie lampy rtg wynosić będzie 5 kv Średni prąd anodowy stosowany w czasie trwania fluoroskopii: 5 ma 4. zas pracy: Średni czas ekspozycji rtg w czasie jednego zabiegu: 5 minut łączny czas zabiegu do 6 minut), ilość rejestrowanych/nagrywanych obrazów z zastosowaniem promieni X w czasie jednego zabiegu: 5 czas trwania maks.,5 sekundy). Średnia ilość zabiegów w tygodniu: 5. Tryb pracy prąd lampy rtg [ma] średni czas jednej ekspozycji/zabiegu rtg [h] ilość zabiegów/ekspozycji w tygodniu obciążenie prądowo-czasowe [mah] fluoroskopia 5, nagrywanie/grafia 8 4, łącznie Dawki graniczne Zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne dawki graniczne wynoszą: a) dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: D 6 msv kategoria A), ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

4 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 4/3 kwiecień 3r. b) dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: D 6 msv kategoria B), c) dla ogółu ludności msv, W Pracowni rentgenowskiej konstrukcje ścian i stropów musza zabezpieczać: - w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 3 msv; - w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską, a także osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej,5 msv, W obliczeniach użyto następujących wartości: - dawka pochłonięta w tkance równa, cgy/tydzień dawka ta przeliczona na dawkę pochłoniętą w powietrzu wynosi,87 cgy/tydzień), - dawka pochłonięta w tkance równa,6 cgy/tydzień dawka ta przeliczona na dawkę pochłoniętą w powietrzu wynosi,5 cgy/tydzień). W przypadku obliczeń zredukowanej mocy dawki promieniowania rozproszonego przez tkankę albo ściany i stropy przyjmuje się, że dawka od każdego z nich nie może przekroczyć 5% wartości dawki przyjmowanej do obliczeń tj. D,87 cgy/tydzień albo D,5 cgy/tydzień. 4.4 Założenia do obliczeń zredukowanej mocy dawki, rozproszonej przez osłonę stałą. Do obliczenia zredukowanej mocy dawki, rozproszonej przez ciało, przyjmując, że rozmiar detektora DR wynosi cm x cm, wyliczona wartość powierzchni rozpraszającej s) wynosi,4 m. Dla odległości ogniska lampy od ciała rozpraszającego f min,5 m, stosunek f /s6,5 tj>. - Zakres ruchu stołu w kierunku bocznym: 8 mm - Zakres ruchu w kierunku wzdłużnym: mm. - Zakres zmiany wysokości: mm odległość między górną powierzchnią blatu stołu a podłogą). 5. OBLIZENIA OSŁON. 5. Stosowane wzory: Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-86/J-8 Obliczanie osłon stałych. Wymagane grubości osłon określono na podstawie zawartych tam tabel i wykresów, posługując się wzorami obliczeniowymi dla poniższych wielkości: ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

5 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 5/3 kwiecień 3r. a) zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkankę ) b) zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez beton lub cegłę ) c) promieniowanie uboczne 5. Obliczenia dla aparatu rentgenowskiego. Ściana A B Ściana D,6 cgy 5% limitu użytkowego 3, msv/rok I to 7 magodz T l, m D l,6 4,4 I t ) T 7, µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa, mm. D,6 cgy I to 7 magodz T l m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,6 4,8 I t ) T y s 7,4 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,4 mm. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

6 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 6/3 kwiecień 3r. Okno przeglądowe D,6 cgy 5% limitu użytkowego 3, msv/rok I to 7 magodz T l,3 m D l,6 5,9 I t ) T 7,3 µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa, mm. D,6 cgy I to 7 magodz T l, m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,6 4,84,8 I t ) T y s 7,4 4 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,3 mm. Drzwi D,435 cgy 5% dawki,5 msv/rok I to 7 magodz T,5 l,4 m D l,435 5,76 I t ) T 7,5,9 µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa,3 mm. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

7 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 7/3 kwiecień 3r. D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l,3 m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,435 5,9,8 I t ) T y s 7,5,4 7 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,5 mm. Ściana B Obliczeń nie wykonywano brak możliwości napromienienia osób teren zewnętrzny, III piętro). Ściana D D,435 cgy 5% dawki,5 msv/rok I to 7 magodz T,5 l 4 m D l,435 6 I t ) T 7,5,6 µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa,7 mm. D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l 3,9 m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,435 5,,8 I t ) T y s 7,5,4 5 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa, mm. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

8 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 8/3 kwiecień 3r. Ściana D A magazyn D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l 3,7 m D l I t ) T,435 3,69 7,5, µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa,7 mm. D,435 cgy I to 88,7 magodz T,5 l,6 m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,435 6,76,8 I t ) T y s 88,7,5,4 7 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,3 mm. Ściana D A pomieszczenie przygotowania pacjanta) D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l 3,4 m D l I t ) T,435,56 7,5,9 µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa,8 mm. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

9 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 9/3 kwiecień 3r. D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l 3,3 m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,435,89,8 I t ) T y s 7,5,4 36 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,3 mm. Strop górny D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l,5 m D l I t ) T,435,5 7,5,8 µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa,8 mm. D,435 cgy I to 7 magodz T,5 l,4 m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,435,96,8 I t ) T y s 7,5,4 3 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,3 mm. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

10 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa /3 kwiecień 3r. Strop dolny D,435 cgy I to 7 magodz T l, m D l I t ) T,435,44 7,6 µgy h Zgodnie z punktem.5.. normy, dla napięcia 5 kv, przyjmuje się, że grubość wymaganej osłony z ołowiu jest równa 3,4 mm. D,435 cgy I to 7 magodz T l,3 m f,9 m najmniejsza odległość SID ognisko - powierzchnia detektora) s,4 m y D l f,435,69,8 I t ) T y s 7,4,4 Zgodnie z punktem.5.3. normy, grubość wymaganej osłony z ołowiu dla napięcia 5 kv, jest równa,4 mm. 6. Obliczenia dla promieniowania ubocznego: Na podstawie danych Producenta aparatu rtg oraz wymagań 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia sierpnia 6 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi lampy rentgenowskie aparatów rentgenowskich dla wszystkich rodzajów ekspozycji diagnostycznych mogą być używane jedynie w kołpakach, głowicach lub w innych urządzeniach tak zabezpieczających przed promieniowaniem ubocznym, aby w odległości m od ogniska lampy, przy całkowicie przesłoniętym wylocie wiązki promieniowania oraz przy maksymalnym napięciu i maksymalnym obciążeniu lampy w czasie godziny, moc dawki promieniowania nie przekraczała, mgy/h. Zgodnie z w/w zapisem obliczona dawka pochodząca od promieniowania ubocznego wynosi: D U, mgy/godz,35 godz.,35 mgy. Dla odległości do miejsca osłanianego wynoszącej,9 metra strop dolny), wartość promieniowania ubocznego DD U /l ) wynosi,44 mgy. Zgodnie z rysunkiem nr normy PN-86/J-8 grubość osłony na poziomie 4, mm Pb stanowi krotność osłabienia k) równą 3 5 dla napięcia 5 kv. Zgodnie ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

11 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa /3 kwiecień 3r. z zależnością D/k obliczona tygodniowa wartość dawki promieniowania ubocznego jest równa,5-8 mgy, co stanowi,5-4 % dawki, mgy tygodniowa dawka dopuszczalna). Obliczona wartość tygodniowej dawki promieniowania ubocznego dla najbardziej niekorzystnych warunków jest poniżej % dawki dopuszczalnej grubości obliczonych osłon nie ulegają zmianie. ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

12 ul. Monte assino 6 7. Zestawienie osłon. Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa /3 kwiecień 3r. Istniejąca osłona - cegła ceramiczna dziurawka o grubości cm - okno przeglądowe - drzwi - płyta prefabrykowana betonowa o grubości cm + ocieplenie) - okna drewniano-aluminiowe - cegła ceramiczna dziurawka o grubości cm - cegła ceramiczna dziurawka o grubości cm - drzwi - żelbeton wylewany o grubości 3 cm - żelbeton wylewany o grubości cm Równoważnik ołowiu istniejącej osłony [mm] Obliczona grubość ołowiu [mm] Ściana A B,3,,,,,3 Ściana B,4 -, Ściana D,3,7 Ściana D A,3,,8 Strop dolny 4,7 3,4 Strop górny 3,4,4 Wymagania dodatkowe - ścianę zabezpieczyć blachą ołowianą o grubości mm - okienko przeglądowe wykonać ze szkła ołowiowego o równoważniku ołowiu, mm - drzwi wymagają zabezpieczenia blachą ołowianą o grubości,5 mm - ściana nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń* - okna nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń* - ścianę zabezpieczyć blachą ołowianą o grubości,5 mm - ścianę zabezpieczyć blachą ołowianą o grubości,5 mm - drzwi wymagają zabezpieczenia blacha ołowianą o grubości, mm - strop nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń - strop nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

13 ul. Monte assino 6 Blok Operacyjny w budynku D hirurgia Naczyniowa 3/3 kwiecień 3r. * - ściana i okna nie wymagają zabezpieczeń ze względu na ich lokalizację światło okien rozpoczyna się na wysokości na wysokości min., metra nad poziomem posadzki oraz na sąsiedztwo obiektów za oknami: w odległości ok. 7 metrów zlokalizowane są budynki Szpitala dwukondygnacyjne, zaś w odległości min. 8 metrów zlokalizowane są budynki Szpitala sześciokondygnacyjne. Uwaga: Dla ścian wykonanych z cegły ceramicznej dziurawki ze względu na wewnętrzne przestrzenie powietrzne przyjęto, że grubość wynosi 3% cegły pełnej o gęstości na poziomie,6 g/cm Podsumowanie Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada r. Prawo atomowe Dz. U. z r. poz. 64), wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na: - uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, - uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Inspektor Ochrony Radiologicznej GIS 477R/9 PAA IOR/4/ IOR-; IOR-; IOR-3 mgr inż. Andrzej Lutak ul. ybulskiego 8/7 3-7 Kraków Oddział Kraków tel

METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak

METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak METODY OBLICZANIA DAWEK I WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON. Magdalena Łukowiak Podstawa prawna. Polska Norma Obliczeniowa PN 86/J-80001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Projekt ochrony radiologicznej

Projekt ochrony radiologicznej Białystok, dn. 24.11.2014 r. Projekt ochrony radiologicznej Sala operacyjna hybrydowa Ars Medical Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 43 64-920 Piła projekt wykonał: Robert Chrenowicz Inspektor ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OSŁON STAŁYCH

PROJEKT OSŁON STAŁYCH PROJEKT OSŁON STAŁYCH Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Inowrocławiu ul.poznańska 97 88-100 Inowrocław Szpital Powiatowy im. dr L. Błażka ul.poznańska 97 88-100 Inowrocław GABINET RTG pomieszczenie nr 1065

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych

Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych MAX-RAY s.c. S. Gałuch K. Karpiński, ul. Jabłoniowa 22A/7. 80-175 GDAŃSK biuro@max-ray.pl, tel, kom. 502 520 707, 502 520 902 Gdańsk, 15.04.2016 Wstępne obliczenia dla Projektu Osłon Stałych przed promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa bunkrów radioterapeutycznych. eutycznych. Ludwik Kotulski

Budowa bunkrów radioterapeutycznych. eutycznych. Ludwik Kotulski Budowa bunkrów radioterapeutycznych eutycznych Ludwik Kotulski Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Bunkier akceleratora oraz pomieszczenie symulatora jako zabezpieczenie przed promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ochronności osłon stałych

Obliczenia ochronności osłon stałych Obliczenia ochronności osłon stałych dla CENTRUM RADIOLOGII w Inowrocławiu Szpital Powiatowy im.l.błażka opracowanie i wykonanie mgr fizyki Krystyna Bręczewska - Jankowska wrzesień 2005 Obliczenia ochronności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: Wniosek o wydanie zezwolenia na: uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Informacja dla jednostek organizacyjnych pragnących prowadzić działalność w zakresie:

Informacja dla jednostek organizacyjnych pragnących prowadzić działalność w zakresie: Informacja dla jednostek organizacyjnych pragnących prowadzić działalność w zakresie: uruchamiania i stosowania aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: (Pieczątka jednostki organizacyjnej). (Adres). ( Tel. kontaktowy)... data. (Miejscowość) Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 61-705 Poznań Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc.

2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc. Ćwiczenie 7 Dozymetria promieniowania jonizującego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z: - wielkościami i jednostkami stosowanymi w dozymetrii i ochronie radiologicznej, - wzorcowaniem przyrządów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK. Nazwa... Numer REGON. Numer NIP. Adres (ulica, kod, miasto,).. ...

...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK. Nazwa... Numer REGON. Numer NIP. Adres (ulica, kod, miasto,).. ... ...data... (pieczątka jednostki organizacyjnej) (miejscowość ) WNIOSEK Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego

Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego 1. Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Ergonomia przemysłowa Promieniowanie jonizujące Wykonali: Katarzyna Bogdańska Rafał Pećka Maciej Nowak Krzysztof Sankiewicz Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące to promieniowanie korpuskularne

Bardziej szczegółowo

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina wymagania dotyczące uzyskania uprawnień szkolenie i egzamin obowiązki inspektora. Prawo atomowe z dnia 13 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PRACOWNIKÓW. Magdalena Łukowiak

ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PRACOWNIKÓW. Magdalena Łukowiak ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PRACOWNIKÓW. Magdalena Łukowiak PODSTAWA PRAWNA OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. lp 2 3 4 5 temat Promieniowanie rentgenowskie ) powstawanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego 1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego 1) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego 1) Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów Mgr Aneta Krawiec Informacja dla pacjentów W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje się informacja o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1534 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U. 06.239.1737) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DOZYMETRII. Fot. M.Budzanowski. Fot. M.Budzanowski

PODSTAWY DOZYMETRII. Fot. M.Budzanowski. Fot. M.Budzanowski PODSTAWY DOZYMETRII Fot. M.Budzanowski Fot. M.Budzanowski NARAŻENIE CZŁOWIEKA Napromieniowanie zewnętrzne /γ,x,β,n,p/ (ważne: rodzaj promieniowania, cząstki i energia,) Wchłonięcie przez oddychanie i/lub

Bardziej szczegółowo

OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU. Dariusz Kluszczyński

OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU. Dariusz Kluszczyński OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU Dariusz Kluszczyński DAWKA GRANICZNA(1) ZASTOSOWANIE Dawka efektywna Narażenie zawodowe 20 msv rocznie uśredniona przez okres 5 lat (2) Dawka efektywna dla zarodka lub 1

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI.

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. Magdalena Łukowiak ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY Magdalena Łukowiak Narażenie zawodowe Narażenie proces, w którym organizm ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego. Wykonywanie obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich. Adam Łukowiak Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, Wymagania dla aparatów rentgenowskich Adam Łukowiak Podstawowe typy urządzeń rtg RTG ogólnego zastosowania: - rtg stacjonarne - rtg przenośne RTG specjalizowane:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. 06.180.1325) Dz.U.06.180.1325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży dr Piotr Pankowski Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2012.264) Art. 33c 6. Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S

Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S Szkolenie na INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ typu R i S Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R i S prowadzone jest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JAKIE STAWIA ZAMAWIAJĄCY:

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JAKIE STAWIA ZAMAWIAJĄCY: Załącznik nr 3 do SIWZ MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JAKIE STAWIA ZAMAWIAJĄCY: Pomieszczenia przeznaczone na Pracownię Tomografii Komputerowej zlokalizowane są w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej przed promieniowanie jonizującym

Pakiet 1: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej przed promieniowanie jonizującym Załącznik nr 3 - Parametry techniczne Spis treści Pakiet 1: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej przed promieniowanie jonizującym...1 Pakiet 2: Zakup i dostawa parawanów ochronnych przed promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym i kolumną podłogową w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (PRO) w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PACJENTÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM RENTGENOWSKIM

OCHRONA PACJENTÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM RENTGENOWSKIM OCHRONA PACJENTÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM RENTGENOWSKIM W 1927 r. Międzynarodowy Kongres Radiologiczny powołał Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej / Internacinal

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE BUDOWLANE

WYMAGANIA TECHNICZNE BUDOWLANE Załącznik do SIWZ NA WYKONANIE SALI OPERACYJNEJ HYBRYDOWEJ W BLOKU OPERACYJNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU WYMAGANIA TECHNICZNE BUDOWLANE 1. Opis

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej OCHRONA RADIOLOGICZNA 1 Podstawowe zasady ochrony radiologicznej Jakub Ośko OCHRONA RADIOLOGICZNA zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

Płyta gipsowo-kartonowa. do zabezpieczania przed promieniowaniem rentgenowskim

Płyta gipsowo-kartonowa. do zabezpieczania przed promieniowaniem rentgenowskim Płyta gipsowo-kartonowa do zabezpieczania przed promieniowaniem rentgenowskim STRONA 2 STRONA 3 PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI PRZED PROMIENIOWANIEM RENTGENOWSKIM.

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego. dla Pracowni Obrazowania Medycznego

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego. dla Pracowni Obrazowania Medycznego Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego dla Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Dane podstawowe:...2 1.1 Jednostka organizacyjna...2 1.2 Kierownictwo jednostki organizacyjnej...2 1.3 Rodzaj prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ochrona radiologiczna 2

Ochrona radiologiczna 2 WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: 0900-FM1-2ORA Karta przedmiotu Przedmiot grupa ECTS kierunek studiów: FIZYKA specjalność: FIZYKA MEDYCZNA Ochrona radiologiczna 2 Formy zajęć wykład konwersatorium seminarium

Bardziej szczegółowo

Ciąża - radiofarmaceityki

Ciąża - radiofarmaceityki Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Ekspozycje medyczne dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących Jezierska Karolina Ciąża - radiofarmaceityki

Bardziej szczegółowo

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Lp. Stanowisko 1 Operator reaktora badawczego, energetyk, elektromechanik i 2 w jednostce

Bardziej szczegółowo

DAWKA. Pojęcie stosowane w celu ilościowego określenia oddziaływania promieniowania jonizującego z materią.

DAWKA. Pojęcie stosowane w celu ilościowego określenia oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Mgr Aneta Krawiec DAWKA Pojęcie stosowane w celu ilościowego określenia oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Oddziaływanie promieniowania w powietrzu oraz w dowolnym ośrodku materialnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

za rok 2015 Liczba osób objętych kontrolą dawek indywidualnych osób pracujących w narażeniu (dot. pracowni rtg) wydanych decyzji wydanych opinii

za rok 2015 Liczba osób objętych kontrolą dawek indywidualnych osób pracujących w narażeniu (dot. pracowni rtg) wydanych decyzji wydanych opinii MINISTERSTWO ZDROWIA, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 03 729 WARSZAWA, ul. Targowa 65 telefon: centrala /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dział 1. Ochrona radiologiczna Diagnostyka Terapia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

DAWKA SKUTECZNA I EKWIWALENTNA A RYZYKO RADIACYJNE. EFEKTY STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE. Magdalena Łukowiak

DAWKA SKUTECZNA I EKWIWALENTNA A RYZYKO RADIACYJNE. EFEKTY STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE. Magdalena Łukowiak DAWKA SKUTECZNA I EKWIWALENTNA A RYZYKO RADIACYJNE. EFEKTY STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE. Magdalena Łukowiak Równoważnik dawki. Równoważnik dawki pochłoniętej, biologiczny równoważnik dawki, dawka równoważna

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego

Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego Podstawy prawne Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego http://www.paa.gov.pl/ - -> akty prawne - -> Prawo Atomowe Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej -- www.clor.waw.pl 1 http://www.sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

IFJ PAN www.ifj.edu.pl

IFJ PAN www.ifj.edu.pl IFJ PAN www.ifj.edu.pl nauka wysokospecjalistyczne usługi dla wszystkich - kontrola dawek - wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych - badanie skażeń i stężenia pierwiastków promieniotwórczych - testy specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej z częścią technologiczną oraz kosztową na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych mgr Helena Harmansa Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Opolu DOSIOR - Opole 26.XI.2011r. Ustawa z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Poznań 28.01.2010 r. 1/22 2,50 2,15 6,50 6,00 1,80 1,50 5,50 3,50 3,15 Programy wspomagające projektowanie 1. Parametry budynku: Zadanie: Wykonaj świadectwo charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG

IORMED S.C. Data: 07-04.2015. Radiologia. Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG IORMED S.C. Data: 07-04.2015 Radiologia Usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej Szkolenia Sprzęt do kontroli jakości aparatów RTG Str. 2 Firma IORMED z przyjemnością przesyła tę propozycję mogąc pomóc

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Cel instrukcji i miejsce stosowania...2 2 Osoby odpowiedzialne...2 3 Zaliczanie do odpadów promieniotwórczych...2

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Technika i technologia Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI SPIS ZAWARTOSCI TECZKI OPIS KONCEPCJI... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. CEL OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. PROGRAM UŻYTKOWY... 3 5. ZATRUDNIENIE... 4 6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo