CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN Bank wśród swoich CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Od półtora wieku misją banków spółdzielczych jest wspomaganie lokalnych społeczności w ich aktywności gospodarczej, podnoszeniu poziomu życia. Nie ulega zmianie jedna z podstawowych prawd ekonomii, że poziom życia danej społeczności zależy od jej aktywności gospodarczej. Poza aktywnością gospodarczą, poziomem samorządności i wykształcenia tych społeczności, wzrostowi gospodarczemu nie pomogą żadne zaklęcia ani inne cudowne środki. Bank jest miejscem, z którego dobrze widać jak kształtuje się kondycja ekonomiczna społeczeństwa. Z banku spółdzielczego najlepiej też widać jak wygląda ona w odniesieniu do mniejszych, lokalnych społeczności. Świadczy o tym poziom przepływu środków pieniężnych, poziom lokat i aktywność kredytowa ludności oraz przedsiębiorców. Rola lokalnych banków spółdzielczych jest w tych procesach nie do przecenienia. Zwłaszcza, że banki spółdzielcze obracają lokalnym kapitałem, pracują w nich wyłącznie W numerze: Co nowego w banku str.2 Elastyczność w potrzebie str.3 Bank dotarł do Łodzi str.5 Kredyt Jesienny str.6 mieszkańcy lokalnych społeczności, a członkowie władz tych banków nie są (jak w przypadku dużych banków komercyjnych) ludźmi anonimowymi. Co więcej, banki spółdzielcze kontrolowane są i otrzymują strategiczne wytyczne do pracy od rad nadzorczych, których członkowie też nie pozostają anonimowi i podlegają osądowi na corocznych zebraniach przedstawicieli. To drugi, obok misji powód aktywności banków spółdzielczych na rynkach lokalnych. dokończenie na str.3 NIE PRZEGAP SZANSY! ZOSTAŃ CZŁONKIEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH udziały zgromadzone w BS Skierniewice zapewnią członkom Banku: pierwszeństwo w korzystaniu ze wszystkich usług świadczonych przez Bank; prawo wyboru do organów samorządowych i do udziału w jego działaniach; możliwość uzyskania kredytu do dwukrotnej wysokości zgromadzonych udziałów; bonifi katę w oprocentowaniu; dochód w postaci dywidendy! NIE TYLKO NA LOKATACH MOŻNA ZARABIAĆ! AŻ 10 % ZYSKU ZA 2005 ROK W POSTACI DYWIDENDY OD ZGROMADZONYCH UDZIAŁÓW!

2 Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Stanisław Linart przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Dąbrowski zastępca przewodniczacego Rady Nadzorczej Tadeusz Olszewski sekretarz Rady Nadzorczej Stanisław Pawełkowicz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Bartkowicz przewodniczący Komisji Oszczędnośi i Kredytów Jan Siejka przewodniczący Komisji Społeczno Samorzadowej Barbara Bartosik członek Rady Marek Olczakowski członek Rady Mirosław Bednarek członek Rady Sławomir Osuchowski członek Rady Dorota Gradowska członek Rady Longin Parys członek Rady Feliks Gruchała członek Rady Mirosław Pietraszewski członek Rady Sławomir Kucikowicz członek Rady Adam Rykowski członek Rady Tomasz Korzeniewski członek Rady Danuta Roguz członek Rady Andrzej Lubecki członek Rady Co nowego w Banku? Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 19 czerwca 2006 roku wybrało na czteroletnią kadencję nową Radę Nadzorczą Banku. Przewodniczącym Rady został Stanisław Linart, zastę pcą Marek Dąbrowski, sekretarzem Tadeusz Olszewskl. Rada Nadzor cza wyłoniła ze swego składu: Ko misję Rewizyjną, której przewodniczącym został Stanisław Pawełkowicz, Komisję Oszczędności i Kredytów, której prze wodniczy Stanisław Bartkowicz, oraz Komisję Społeczno Samorządową z Janem Siejką jako przewodniczącym. Wyżej podajemy pełny skład Rady Nadzorczej. W ostatnim kwartale powię kszyła się liczba placówek naszego banku. Bank uruchomił nowy Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie, w powie cie łowickim oraz Punkt Obsługi Klienta w nowo otwartym supermarkecie sieci Kaufl and, przy ul. Zgierskiej na łódzkich Bałutach. Nasz bank sponsorował i ufundował nagrody w Rowerowym Rajdzie Turystyczno - Ekologicznym po okolicach Skierniewic, który odbył się 27 sierpnia tego roku. Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi w Makowie, społeczna organizacja ekologiczna działająca od 1997 roku w województwach łódzkim i mazowieckim. W rajdzie wzięło udział blisko 2 tys. uczestników. W czerwcu br. gościł w Polsce Kai - Oliver Brand, Zastępca Se kretarza Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (CIBP), którego podejmował Bank Polskiej Spółdzielczości. Goście przyjechali również do Skierniewic i spotkali się z klientami oraz pracownikami na szego Banku. W trakcie spotkania prezes Banku Władysław Klażyński przedstawił obecną sytuację i osiągnięcia Banku, a klienci podkre ślali fachowość oraz sprawność ob sługi bankowej. Jubileuszowe uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Trzciannie, które odbyły się 9 września br. wsparł Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Na dorocznym Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw, w dn września Bank tradycyjnie uruchomił swoje stoisko informacyjne. Wśród nowych produktów jakie proponuje nasz bank, na pierwszy plan wybija się oferta Kredyt Jesienny, stworzony z myślą o kliencie indywidualnym. Warto zwrócić uwagę na preferencje dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w naszym banku. Nie tylko samą pracą żyje załoga i członkowie organów banku. W wyjeździe studyjnym w dniach 29 września 1 października wzięli udział klienci naszego banku, a także członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. Uczestnicy zwiedzili m.in. siedzibę prymasa Polski w Gnieźnie, katedrę gnieźnieńską, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Ostrów Lednicki, czyli siedzibę pierwszych Piastów oraz osadę prasłowiańską w Biskupinie. Mikołaj Kopernik Te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną te, które używają złej. 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 dokończenie ze str.1 Bank wsród swoich Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zgodnie ze swoją 107-letnią tradycją działa dla dobra i zaspakajania potrzeb fi nansowych mieszkańców Skierniewic i okolicznych powiatów, reaguje na sygnały o potrzebie swego istnienia na nowych rynkach. Decyzje o powstaniu Punktu Obsługi Klienta w Bełchowie podjęliśmy na wyraźne prośby mieszkańców Bełchowa i radnych gminy Nieborów. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach podlega w swym działaniu takim samym prawom ekonomii jak wszystkie inne banki. Musi tworzyć nowe produkty, zdobywać nowe rynki, musi się rozwijać. Stąd przemyślana decyzja o uruchomieniu kolejnej, nowej placówki naszego banku w nowo otwartym supermarkecie Kaufl and w Łodzi. Powodzenie działalności bankowej zależy od wielu czynników, nie tylko od koniunktury. W działalności naszego banku ogromne znaczenie ma przyjazny stosunek do klientów banku i znajomość lokalnych potrzeb mieszkańców województw łódzkiego i mazowieckiego. Jako bank spółdzielczy preferujemy otwartość, chcemy utrzymywać naszą, znaną już wśród klientów cechę, to jest zdolność do negocjacji, konkurencyjność i poczucie bezpieczeństwa dla powierzonych nam środków. Takie właśnie podejście do klientów naszego banku i ich potrzeb jest głównym powodem sukcesów naszego banku. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Elastyczność w potrzebie Grodziski Oddział Banku Spółdzielczego w Skierniewicach działa od listopada ubiegłego roku. Umiejscowiony przy ulicy Obrońców Getta 22, bardzo blisko reprezentacyjnego deptaka w Grodzisku, wyróżnia się eleganckim wnętrzem. Oddziałem kieruje dyrektor Katarzyna Budkiewicz. Grodziski oddział jest najdalej wysunięta na północ jednostką skierniewickiego banku. Grodziski oddział jest typowo miejską placówką banku, nastawioną na obsługę mieszkańców Grodziska Mazowieckiego - mówi dyrektor Katarzyna Budkiewicz. Placówka jest w pełni przystosowana do prowadzenia wszystkich usług jakie oferuje Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. W stosunku do naszych klientów jesteśmy bardzo elastyczni i gotowi dostosować się do ich potrzeb. Jako bank spółdzielczy jesteśmy w stanie obsługiwać zarówno mieszkańców miasta, jak i wsi. Sama gmina Grodzisk Załoga Oddziału w Grodzisku Mazowieckim Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Oddział w Grodzisku Mazowieckim Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Mazowiecki skupia ponad trzydzieści wsi, a w obsłudze ludności wiejskiej nasz bank ma duże doświadczenie. Aktualnie z naszą ofertą razem zapoznajemy sołtysów okolicznych wsi proponując otwieranie rachunków, kredyty na rolniczą działalność produkcyjną, obsługę dopłat unijnych. W październiku bank wzbogaci się o własny bankomat, który będzie uruchomiony na popularnym deptaku, co znacznie podniesie komfort obsługi i prestiż Oddziału. Katarzyna Budkiewicz i pracownicy oddziału wierzą w sukces swojej placówki i zwiększenie liczby klientów. Bank prowadzi rachunki ROR, obsługę dewizową, rachunki w euro i ma dla swych klientów wiele innych atrakcyjnych propozycji np. dostęp do konta przez internet. Oddział planuje zintensyfi kowanie akcji promocyjnej placówki i ofert bankowych. W najbliższym czasie zaproponujemy szkołom w mieście i gminie wspólną akcję zmierzającą do budowania nawyków oszczędzania w szkołach podstawowych. Chcemy na stałe związać z naszym bankiem ludzi w każdym wieku oferując produktu zaspakajające ich potrzeby. Dyrektor Grodziskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach wraz z załogą zaprasza wszystkich do odwiedzenia Oddziału w Grodzisku przy ulicy Obrońców Getta 22 ręcząc, że spotkacie się tam Państwo z miłą obsługą i rzetelną informacją. Tym, którzy chcą zasięgnąć informacji telefonicznej lub umówić się na spotkanie, podajemy numer telefonu Oddziału CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 Miasto ludzi przedsiębiorczych Rozmowa z Grzegorzem Benedyktyńskim burmistrzem Miast i Gminy Grodzisk Mazowiecki. Panie burmistrzu, Grodzisk Mazowiecki ma opinie miasta ludzi przedsiębiorczych i zaradnych. Taka opinia cieszy. W Grodzisku mamy prawie 6 tys. działających fi rm, co na trzydzieści osiem tysięcy mieszkańców miasta i gminy jest rzeczywiście dużą ilością. Czterdzieści z nich jest dużymi fi rmami, a pozostałe są fi rmami kilkuosobowmi i mniejszymi, czyli fi rmami poszukującymi banków mniejszych, często Korzystaliśmy spółdzielczych. Aktywność gospo- kilkakrotnie darcza mieszkańców gminy jest z kredytów w bankach duża. Poza tym spółdzielczych nasza gmina corocznie zdobywa i były one przyznane miastu tytuł gminy Fair i gminie na korzystnych wa- również pierwsze Play. Zdobyliśmy runkach. miejsce na Mazowszu w konkursie Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom. W mieście działa kilkanaście banków, w tym trzy banki spółdzielcze. Jak ocenia Pan te banki? Cieszę się, że mamy ich w mieście tak dużo, bo do niedawna Grodzisk Mazowiecki miał ich za mało. Tak duża liczba banków powoduje zdrową konkurencję, a co za tym idzie, podnosi poziom usług i zmniejsza koszty obsługi bankowej. Pojawienie się nowych dla Grodziska dwóch banków spółdzielczych ze Skierniewic i Pruszkowa oceniam bardzo pozytywnie. To także wygoda dla mieszkańców miasta i gminy i jak wiem przyczyniło się do rozładowania kolejek w działających bankach. dotąd Jakie widzi Pan pole do popisu dla banków spółdzielczych w Grodzisku? Widzę dla tych banków ogromne możliwości, zwłaszcza w zakresie obsługi naszego lokalnego biznesu, a jest tu moim zdaniem miejsce dla wszystkich trzech banków spółdzielczych, a więc grodziskiego, pruszkowskiego i największego z nich, czyli skierniewickiego. Dla mnie osobiście obecność banków spółdzielczych w mieście jest szczególnie miła, gdyż wiem że są to banki posiadające wyłącznie polski kapitał. Czy ma Pan doświadczenia we współpracy z bankami spółdzielczymi? Tak i to bardzo dobre. Korzystaliśmy kilkakrotnie z kredytów w bankach spółdzielczych i były one przyznane miastu i gminie na korzystnych warunkach. Jeżeli dodać do tego jeszcze świadomość, że zysk z tej operacji skonsumował polski bank i jego lokalni, masowi właściciele, to takie rozwiązania uznajemy za bardzo korzystne. Jakie widzi Pan szanse dla skierniewickiego banku w Grodzisku? Gratuluję Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach zdobytej pozycji i liczę, że mieszkańcom i przedsiębiorcom Grodziska przybył nowy, silny partner w interesach. Wiem, że jest on jednym z najsilniejszych ekonomicznie banków spółdzielczych w Polsce. Gratuluję Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach zdobytej pozycji i liczę, że mieszkańcom i przedsiębiorcom Grodziska przybył nowy, silny partner w interesach. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski Najlepsza oferta Rozmowa z Arturem Bieleckim, właścicielem firmy Mabiss w Grodzisku Mazowieckim. Czym się zajmuje Pańska firma? Mabiss produkuje i sprzedaje okna z PCV. Był Pan pierwszym kredytobiorcą grodziskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Co o tym zadecydowało? Rozpatrywałem różne oferty udzielenia kredytów w przynajmniej kilku różnych bankach, również i w dużych bankach komercyjnych, ale wybrałem ofertę Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Sam jestem udziałowcem innego banku spółdzielczego lecz nie skorzystałem z jego oferty. Po prostu oferta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach była najlepsza. I tak Oddział w Grodzisku stał się moim kredytodawcą. Ma Pan więc również kontakt z innymi bankami i czy może je Pan porównać z bankiem spółdzielczym? Artur Bielecki właściciel fi rmy Mabiss. W banku spółdzielczym decyzja o udzieleniu kredytów zapada szybciej. Widać też, że bank pracuje niezwykle mobilnie. Na pewno dlatego, że ośrodek decyzyjny jest blisko klienta. W dużych bankach nie można negocjować warunków, gdyż mamy tam kontakt tylko z pracownikami, a nawet jeśli podejmie się negocjacje, to trwają one bardzo długo. Tutejszy Oddział jest nowoczesną placówką z ciekawymi ofertami i otwartą na potrzeby klientów. Dziękuję za rozmowę. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Bank dotarł do Łodzi 16 sierpnia 2006 r. to ważna data w działalności banku, gdyż tego dnia rozpoczęły pracę dwa nowe bankowe Punkty Obsługi Klienta. Pierwszy w Bełchowie w powiecie łowickim, a drugi w supermarkecie Kaufl and w Łodzi, przy ulicy Zgierskiej 104. Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w łódzkim Kaufl andzie. Nowa placówka Punkt w Bełchowie Bełchów to wieś w gminie Nieborów, w powiecie łowickim i w połowie drogi między Skierniewicami, a Łowiczem. I właśnie w Bełchowie 16 sierpnia br. uroczyście uruchomiono kolejny Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Do uruchomienia tego punktu przyczynili się radni Gminy Nieborów, w granicach której położony jest Bełchów i sami mieszkańcy Bełchowa, których znaczna część pracuje w Skierniewicach. Mieszkańcy Bełchowa o placówkę bankową zabiegali od lat. Dziś wiedzą, że w nowo otwartym punkcie będą mogli odbierać pobory, a miejscowi rolnicy należne dopłaty unijne. Tutaj też będą mogli odbierać renty i na miejscu dokonać wpłat, które wcześniej musieli opłacać poza swoim miejscem zamieszkania. Prezes Władysław Klażyński (z lewej) i przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Linart otwierają placówkę w Bełchowie. Nowa placówka Banku w supermarkecie Kaufl and obok Bałuckiego Rynku, to Punkt Obsługi Klienta umiejscowiony w głównym pasażu nowo otwartego supermarketu. Klientów obsługują w nim panie Iwona Dobroszek i Andżelika Owczarek, które nie narzekają na brak zainteresowania klientów supermarketu ofertą Banku. Największym zainteresowaniem cieszą się konta osobiste, nawet te internetowe, dla zakładania których Bank stworzył bardzo korzystne warunki. Klientów interesuje także oferta kredytowa banku. Odwiedzający supermarket wykorzystują także obecność Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, w supermarkecie do dokonania różnych opłat w kasie punktu. Oferta banku jaką przedstawiła placówka, okazała się na tyle interesująca dla mieszkańców Łodzi, że o przyszłość i jej rozwój obie Skromna, dwuosobowa placówka banku pracuje w stosownych i gustownie urządzonych pomieszczeniach. Załoga Punktu Obsługi Klienta w Łodzi. Od lewej: Andżelika Owczarek i Iwona Dobroszek. pracujące tu panie są spokojne. Z uruchomienia placówki skierniewickiego banku bardzo zadowolony jest dyrektor supermarketu Marcin Jeleń, którego cieszy, że dzięki jej uruchomieniu klienci supermarketu otrzymują ofertę wzbogaconą o usługi fi nansowe na najwyższym poziomie. Elegancki wygląd zewnętrzny i przytulne wnętrze oraz dostępny przez całą dobę bankomat, to oprócz miłej i kompetentnej obsługi doskonała wizytówka skierniewickiego Banku Spółdzielczego w stolicy województwa łódzkiego. Więcej o placówce w łódzkim Kaufl andzie i jego ofercie można się dowiedzieć dzwoniąc pod numer Podczas uroczystości otwarcia placówki w Bełchowie prezes Zarządu Banku Władysław Klażyński wyraził przekonanie, że nowo otwarty punkt dobrze przysłuży się mieszkańcom, oferując im zestaw usług jaki Bank proponuje swoim klientom. Placówka pracować będzie sześć dni w tygodniu, a mieszkańców Bełchowa i okolicznych wsi obsługiwać będą pracownice Banku Anna Krokocka-Szlaska i Ewa Jagas. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zaprasza do placówki w Bełchowie wszystkich, którym nie opłaca się marnować czasu na dalekie dojazdy i kolejki do kas! CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 100 lat Szkoły Podstawowej w Trzciannie Szkoła Podstawowa w Trzciannie w gminie Nowy Kawęczyn, w powiecie skierniewickim jest niewielką placówką z bogatymi tradycjami i długą historią. Początki szkolnictwa na tym terenie sięgają czasów zaboru carskiego. We wrześniu 2006 roku obchodziliśmy lecie naszej szkoły. Ta piękna rocznica skłania do refl eksji i mobilizuje do dal szej pracy. Jubileusz nie był jedynie świętem szkoły, ale i całego, lokalnego środowiska, które nas zawsze wspierało. Nasza szkoła zawsze dążyła do zapewnienia jak najlepszych warunków nauki i wychowania uczniów. W związku z uroczystością lecia działalności oświatowej w Trzciannie, zakupiliśmy sztandar oraz nadaliśmy szkole imię Armii Krajowej. Spełniło się to przy fi nansowej pomocy i życzliwym wsparciu Banku Spół dzielczego w Skierniewicach. Nie chcieliśmy, aby nasza pla cówka była szkołą anonimową. Teraz nasi uczniowie, podobnie jak w miejskich szkołach, z dumą mogą spoglądać na swój sztandar. Podczas uroczystości, w której ucze - stniczyły władze administracji państwowej, powiatowej oraz gminnej, nasi absolwenci, mieszkańcy oko licznych miejscowości oraz zaproszeni goście, w górę wzniosło się 100 balonów z logo BS w Skiernie wicach, gdyż tym gestem Bank pragnął uczcić 100 lecie szkoły. W imieniu uczniów i nauczycieli serdecznie dziękuję władzom Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i pani dyrektor Oddziału w Nowym Kawęczynie, Elżbiecie Zwolińskiej za po moc i wsparcie fi nansowe. Ta pomoc miała dla nas ogromne znacze nie. Wierzymy, że płynęła ze szczere go serca i na zawsze pozostanie w pamię ci uczniów oraz nauczycieli. Dyrektor Szkoły mgr Urszula Ancerowicz Koszty obsługi spłaty kre- Okres spłaty: 2 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł dytu w niniejszej symulacji 1 miesiąc 226,95 zł 231,92 zł 453,90 zł 463,82 zł 680,95 zł 695,83 zł 907,90 zł 927,72 zł 1 134,85 zł 1 159,62 zł zostały wyliczone z uwzględnieniem 2 miesiąc 194,17 zł 198,41 zł 388,35 zł 396,83 zł 582,51 zł 595,23 zł 776,68 zł 793,64 zł 970,86 zł 992,05 zł przykładowej prowizji oraz kosztów zabezpieczenia 3 miesiąc 192,58 zł 196,78 zł 385,16 zł 393,57 zł 577,73 zł 590,34 zł 770,31 zł 787,13 zł 962,89 zł 983,90 zł kredytu i do- 4 miesiąc 191,70 zł 195,89 zł 383,41 zł 391,78 zł 575,10 zł 587,66 zł 766,80 zł 783,54 zł 958,50 zł 979,42 zł liczone do pierwszej raty. 5 miesiąc 190,47 zł 194,63 zł 380,94 zł 389,25 zł 571,39 zł 583,87 zł 761,86 zł 778,50 zł 952,33 zł 973,11 zł Rzeczywista stopa procentowa 6 miesiąc 188,51 zł 192,63 zł 377,03 zł 385,26 zł 565,53 zł 577,88 zł 754,05 zł 770,51 zł 942,56 zł wynosi 11,95% przy 963,13 zł 7 miesiąc 188,00 zł 192,10 zł 375,99 zł 384,20 zł 563,98 zł 576,29 zł 751,98 zł 768,40 zł 939,97 zł 960,49 zł założeniach, iż kredyt będzie udzielony we wrześniu 8 miesiąc 186,60 zł 190,68 zł 373,20 zł 381,35 zł 559,80 zł 572,02 zł 746,40 zł 762,70 zł 933,00 zł 953,36 zł 2006 roku na okres 9 miesiąc 185,53 zł 189,58 zł 371,05 zł 379,15 zł 556,57 zł 568,72 zł 742,09 zł 758,30 zł 927,62 zł 947,86 zł 11 miesięcy w wysokości 10 miesiąc 184,21 zł 188,23 zł 368,42 zł 376,47 zł 552,62 zł 564,69 zł 736,83 zł 752,92 zł 921,05 zł 941,15 zł zł, z oprocento- 11 miesiąc 183,06 zł 187,05 zł 366,11 zł 374,10 zł 549,16 zł 561,15 zł 732,21 zł 748,20 zł 915,27 zł 935,24 zł waniem stałym od 8,0%, Łącznie kapitał spłacany w ratach do spłaty: 2 111,78 zł 2 157,90 zł 4 223,56 zł 4 315,78 zł 6 335,34 zł 6 473,68 zł 8 447,11 zł 8 631,56 zł ,90 zł ,33 zł miesięcznych. KWOTA KREDYTU W PLN: 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 POZIOMO 1A może być konsumpcyjny albo hipoteczny 1I kolorowa papuga 2F potocznie o USA 3B woda wysoko w powietrzu 3I zioło do kapusty o charakterystycznym smaku 4F mała Joanna 4K Nie rzucim ziemi skąd nasz ród( ) 5A opada na koniec aktu 5J brzydko o tym, co sprawdza bilety 6G zielony płaz 6L wodny salon piękności 7D w nich obraz 8A za oko 8G na lachy 9D symbol USA, prezent od Francji 10A np. do odcisku pieczęci 10G król od okrągłego stołu 11C najgłębszy to Mariański 11H obchodzi imieniny A i zabawy 12E złoto w układzie 12J Hg w układzie 13G biały, krzykliwy nadmorski ptak 14A jest, gdy się posprząta 14I greckie E albo baskij scy terroryści 15H muzeum etnografi czne pod gołym niebem 16F przyjaciel Portosa i Aramisa 17B wojskowy styl 17G Nabucco, Carmen albo Halka 18C sytuacja rynkowa, kiedy jest tylko jeden dostawca danego towaru 19A urządzenie do ogrzewania 19F polskie linie lotnicze 20C nie pod, ani w 20F ważniejszy od króla 20I 12 miesięcy PIONOWO A8 w parze z akcjami B1 otwierany w banku C10 płacą mu za narzekanie C17 zły znak D1 lubi być w domu D16 służy chłopcom do wybij ania szyb E7 ogół środków gospodarczych, jakimi operuje się w danym momencie E17 w parze z nią F1 maszyna oblężnicza F14 uroczysta pieśń do... F18 mała Aleksandra G2 zawodowo ugniata mięśnie G16 powtarzający się motyw w literaturze H8 skaliste szczyty o stromych ścianach H15 wakacyjna część Trójmiasta I1 atrybut Noego I8 część spłaty I13 zobowiązanie do wypłacenia J1 kiepski to częstochowski J5 czarna - szatan J10 płynie przez Żelazową Wolę i Pruszków K1 imię Kurosawy K8 ustrój w Rosji do 1917 K14 baryłeczka L2 ogłoszenie L11 strach, fobia Ł3 odcinek wyścigu Ł10 ma to robić i bokser, i zegar M3 jubilerska miara M13 nasze na świat to Bałtyk J10 M15 K3 L13 M11 A15 H15 K16 C11 F20 C13 G7 B14 Ł5 K18 D11 G6 F19 C17 B8 M4 F1 C14 Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać pod adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice, z dopiskiem: Krzyżówka do 10 grudnia br. Wśród nadesłanych rozwiązań z numeru 1 Naszego Banku nagrody wylosowali: Dariusz Gawęcki z Sierakowic Prawych k/skierniewic, Teresa Pokropska z Sochaczewa i Edyta Kubiak z Łodzi. Nagrody wyślemy pocztą. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZ BANK PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Narbutta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Punkt Kasowy Maków, ul. Główna 45; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych.

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych. NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Komentarz W dobie narastającego kryzysu na rynkach fi nansowych istotnym staje się wybór banku godnego

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Krakowski Bank Spółdzielczy to:

Krakowski Bank Spółdzielczy to: Krakowski Bank Spółdzielczy to: Ponad 116 lat istnienia od 1898, naszej daty załoŝenia Nasi Pracownicy doświadczeni i oddani Nowoczesne Technologie nowoczesne karty płatnicze, bankowość internetowa Działalność

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (obowiązuje od 20 kwietnia 2011 r.) Spis treści I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym... 2 Tabela nr 1 Kredyty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 2/5/2016 z dn. 27.01.2016 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH (tekst jednolity na dzień 01.02.2016 roku) ŁUBNIANY, LUTY

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Łubnianach 46-024 Łubniany, ul. Osowska 1. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH (tekst jednolity na dzień 30.11.2016 roku) Łubniany, listopad 2016 Tabela oprocentowania Strona

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 08.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.) Nowy Dwór Mazowiecki, lipiec 2011 r. Spis treści I. kredytów złotowych udzielanych osobom

Bardziej szczegółowo

zdolności kredytowej uznał, że Twoja zdolność do spłaty kredytu, jest zbyt niska! W jaki

zdolności kredytowej uznał, że Twoja zdolność do spłaty kredytu, jest zbyt niska! W jaki Jak podwyższyć swoją zdolność kredytową? Twój ostatni wniosek o kredyt w banku nie otrzymał akceptacji? Wnioskowałeś o kredyt gotówkowy, o kredyt ratalny czy o kredyt mieszkaniowy? Nie wiesz, dlaczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ SPIS TREŚCI I. Załącznik nr 1 -Postanowienia ogólne w sprawie ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

Czym MM Prime TFI różni się od rynku?

Czym MM Prime TFI różni się od rynku? Czym MM Prime TFI różni się od rynku? Trzy najważniejsze finansowe filary w Polsce i nasze oszczędności Bank Towarzystwo Ubezpieczeniowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Nasze oszczędności 2 Kilka faktów

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym Tabela 1. Kredyty konsumpcyjne gotówkowe stałe 1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR - 14,75 % 2. Debet dopuszczalny w ROR - 18,00 % 3. Kredyt konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/II/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 102.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA* I. Dane do Wniosku 1. Wniosek o udzielenie: Gwarancji Gwarancji stanowiącej regwarancję

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP POJAZDU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP POJAZDU ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złoŝenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP POJAZDU II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* Wnioskodawca I

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach. Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen

Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach. Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen ę ć ż ę ć ć ę Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach istnieje od 2010 roku. Akcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/I/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 25.02011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała.

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1/31/12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela onia kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH KREDYTY

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Klienci: indywidualni instytucjonalni

Klienci: indywidualni instytucjonalni Załącznik do Uch. nr 5/Z/2017 Zarządu BS Narwi z dn. 2017.02.07 Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Narwi Klienci: indywidualni instytucjonalni Bank Spółdzielczy w Narwi ul.

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 115 lat BSZŁ w Łowiczu

Regulamin konkursu 115 lat BSZŁ w Łowiczu Regulamin konkursu 115 lat BSZŁ w Łowiczu Łowicz, sierpień 2016 1 Organizatorem konkursu o nazwie 115 lat BSZŁ w Łowiczu (dalej Konkurs ) jest Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2017r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo