CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN Bank wśród swoich CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Od półtora wieku misją banków spółdzielczych jest wspomaganie lokalnych społeczności w ich aktywności gospodarczej, podnoszeniu poziomu życia. Nie ulega zmianie jedna z podstawowych prawd ekonomii, że poziom życia danej społeczności zależy od jej aktywności gospodarczej. Poza aktywnością gospodarczą, poziomem samorządności i wykształcenia tych społeczności, wzrostowi gospodarczemu nie pomogą żadne zaklęcia ani inne cudowne środki. Bank jest miejscem, z którego dobrze widać jak kształtuje się kondycja ekonomiczna społeczeństwa. Z banku spółdzielczego najlepiej też widać jak wygląda ona w odniesieniu do mniejszych, lokalnych społeczności. Świadczy o tym poziom przepływu środków pieniężnych, poziom lokat i aktywność kredytowa ludności oraz przedsiębiorców. Rola lokalnych banków spółdzielczych jest w tych procesach nie do przecenienia. Zwłaszcza, że banki spółdzielcze obracają lokalnym kapitałem, pracują w nich wyłącznie W numerze: Co nowego w banku str.2 Elastyczność w potrzebie str.3 Bank dotarł do Łodzi str.5 Kredyt Jesienny str.6 mieszkańcy lokalnych społeczności, a członkowie władz tych banków nie są (jak w przypadku dużych banków komercyjnych) ludźmi anonimowymi. Co więcej, banki spółdzielcze kontrolowane są i otrzymują strategiczne wytyczne do pracy od rad nadzorczych, których członkowie też nie pozostają anonimowi i podlegają osądowi na corocznych zebraniach przedstawicieli. To drugi, obok misji powód aktywności banków spółdzielczych na rynkach lokalnych. dokończenie na str.3 NIE PRZEGAP SZANSY! ZOSTAŃ CZŁONKIEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH udziały zgromadzone w BS Skierniewice zapewnią członkom Banku: pierwszeństwo w korzystaniu ze wszystkich usług świadczonych przez Bank; prawo wyboru do organów samorządowych i do udziału w jego działaniach; możliwość uzyskania kredytu do dwukrotnej wysokości zgromadzonych udziałów; bonifi katę w oprocentowaniu; dochód w postaci dywidendy! NIE TYLKO NA LOKATACH MOŻNA ZARABIAĆ! AŻ 10 % ZYSKU ZA 2005 ROK W POSTACI DYWIDENDY OD ZGROMADZONYCH UDZIAŁÓW!

2 Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Stanisław Linart przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Dąbrowski zastępca przewodniczacego Rady Nadzorczej Tadeusz Olszewski sekretarz Rady Nadzorczej Stanisław Pawełkowicz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Bartkowicz przewodniczący Komisji Oszczędnośi i Kredytów Jan Siejka przewodniczący Komisji Społeczno Samorzadowej Barbara Bartosik członek Rady Marek Olczakowski członek Rady Mirosław Bednarek członek Rady Sławomir Osuchowski członek Rady Dorota Gradowska członek Rady Longin Parys członek Rady Feliks Gruchała członek Rady Mirosław Pietraszewski członek Rady Sławomir Kucikowicz członek Rady Adam Rykowski członek Rady Tomasz Korzeniewski członek Rady Danuta Roguz członek Rady Andrzej Lubecki członek Rady Co nowego w Banku? Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 19 czerwca 2006 roku wybrało na czteroletnią kadencję nową Radę Nadzorczą Banku. Przewodniczącym Rady został Stanisław Linart, zastę pcą Marek Dąbrowski, sekretarzem Tadeusz Olszewskl. Rada Nadzor cza wyłoniła ze swego składu: Ko misję Rewizyjną, której przewodniczącym został Stanisław Pawełkowicz, Komisję Oszczędności i Kredytów, której prze wodniczy Stanisław Bartkowicz, oraz Komisję Społeczno Samorządową z Janem Siejką jako przewodniczącym. Wyżej podajemy pełny skład Rady Nadzorczej. W ostatnim kwartale powię kszyła się liczba placówek naszego banku. Bank uruchomił nowy Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie, w powie cie łowickim oraz Punkt Obsługi Klienta w nowo otwartym supermarkecie sieci Kaufl and, przy ul. Zgierskiej na łódzkich Bałutach. Nasz bank sponsorował i ufundował nagrody w Rowerowym Rajdzie Turystyczno - Ekologicznym po okolicach Skierniewic, który odbył się 27 sierpnia tego roku. Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi w Makowie, społeczna organizacja ekologiczna działająca od 1997 roku w województwach łódzkim i mazowieckim. W rajdzie wzięło udział blisko 2 tys. uczestników. W czerwcu br. gościł w Polsce Kai - Oliver Brand, Zastępca Se kretarza Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (CIBP), którego podejmował Bank Polskiej Spółdzielczości. Goście przyjechali również do Skierniewic i spotkali się z klientami oraz pracownikami na szego Banku. W trakcie spotkania prezes Banku Władysław Klażyński przedstawił obecną sytuację i osiągnięcia Banku, a klienci podkre ślali fachowość oraz sprawność ob sługi bankowej. Jubileuszowe uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Trzciannie, które odbyły się 9 września br. wsparł Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Na dorocznym Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw, w dn września Bank tradycyjnie uruchomił swoje stoisko informacyjne. Wśród nowych produktów jakie proponuje nasz bank, na pierwszy plan wybija się oferta Kredyt Jesienny, stworzony z myślą o kliencie indywidualnym. Warto zwrócić uwagę na preferencje dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w naszym banku. Nie tylko samą pracą żyje załoga i członkowie organów banku. W wyjeździe studyjnym w dniach 29 września 1 października wzięli udział klienci naszego banku, a także członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. Uczestnicy zwiedzili m.in. siedzibę prymasa Polski w Gnieźnie, katedrę gnieźnieńską, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Ostrów Lednicki, czyli siedzibę pierwszych Piastów oraz osadę prasłowiańską w Biskupinie. Mikołaj Kopernik Te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną te, które używają złej. 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 dokończenie ze str.1 Bank wsród swoich Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zgodnie ze swoją 107-letnią tradycją działa dla dobra i zaspakajania potrzeb fi nansowych mieszkańców Skierniewic i okolicznych powiatów, reaguje na sygnały o potrzebie swego istnienia na nowych rynkach. Decyzje o powstaniu Punktu Obsługi Klienta w Bełchowie podjęliśmy na wyraźne prośby mieszkańców Bełchowa i radnych gminy Nieborów. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach podlega w swym działaniu takim samym prawom ekonomii jak wszystkie inne banki. Musi tworzyć nowe produkty, zdobywać nowe rynki, musi się rozwijać. Stąd przemyślana decyzja o uruchomieniu kolejnej, nowej placówki naszego banku w nowo otwartym supermarkecie Kaufl and w Łodzi. Powodzenie działalności bankowej zależy od wielu czynników, nie tylko od koniunktury. W działalności naszego banku ogromne znaczenie ma przyjazny stosunek do klientów banku i znajomość lokalnych potrzeb mieszkańców województw łódzkiego i mazowieckiego. Jako bank spółdzielczy preferujemy otwartość, chcemy utrzymywać naszą, znaną już wśród klientów cechę, to jest zdolność do negocjacji, konkurencyjność i poczucie bezpieczeństwa dla powierzonych nam środków. Takie właśnie podejście do klientów naszego banku i ich potrzeb jest głównym powodem sukcesów naszego banku. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Elastyczność w potrzebie Grodziski Oddział Banku Spółdzielczego w Skierniewicach działa od listopada ubiegłego roku. Umiejscowiony przy ulicy Obrońców Getta 22, bardzo blisko reprezentacyjnego deptaka w Grodzisku, wyróżnia się eleganckim wnętrzem. Oddziałem kieruje dyrektor Katarzyna Budkiewicz. Grodziski oddział jest najdalej wysunięta na północ jednostką skierniewickiego banku. Grodziski oddział jest typowo miejską placówką banku, nastawioną na obsługę mieszkańców Grodziska Mazowieckiego - mówi dyrektor Katarzyna Budkiewicz. Placówka jest w pełni przystosowana do prowadzenia wszystkich usług jakie oferuje Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. W stosunku do naszych klientów jesteśmy bardzo elastyczni i gotowi dostosować się do ich potrzeb. Jako bank spółdzielczy jesteśmy w stanie obsługiwać zarówno mieszkańców miasta, jak i wsi. Sama gmina Grodzisk Załoga Oddziału w Grodzisku Mazowieckim Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Oddział w Grodzisku Mazowieckim Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Mazowiecki skupia ponad trzydzieści wsi, a w obsłudze ludności wiejskiej nasz bank ma duże doświadczenie. Aktualnie z naszą ofertą razem zapoznajemy sołtysów okolicznych wsi proponując otwieranie rachunków, kredyty na rolniczą działalność produkcyjną, obsługę dopłat unijnych. W październiku bank wzbogaci się o własny bankomat, który będzie uruchomiony na popularnym deptaku, co znacznie podniesie komfort obsługi i prestiż Oddziału. Katarzyna Budkiewicz i pracownicy oddziału wierzą w sukces swojej placówki i zwiększenie liczby klientów. Bank prowadzi rachunki ROR, obsługę dewizową, rachunki w euro i ma dla swych klientów wiele innych atrakcyjnych propozycji np. dostęp do konta przez internet. Oddział planuje zintensyfi kowanie akcji promocyjnej placówki i ofert bankowych. W najbliższym czasie zaproponujemy szkołom w mieście i gminie wspólną akcję zmierzającą do budowania nawyków oszczędzania w szkołach podstawowych. Chcemy na stałe związać z naszym bankiem ludzi w każdym wieku oferując produktu zaspakajające ich potrzeby. Dyrektor Grodziskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach wraz z załogą zaprasza wszystkich do odwiedzenia Oddziału w Grodzisku przy ulicy Obrońców Getta 22 ręcząc, że spotkacie się tam Państwo z miłą obsługą i rzetelną informacją. Tym, którzy chcą zasięgnąć informacji telefonicznej lub umówić się na spotkanie, podajemy numer telefonu Oddziału CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 Miasto ludzi przedsiębiorczych Rozmowa z Grzegorzem Benedyktyńskim burmistrzem Miast i Gminy Grodzisk Mazowiecki. Panie burmistrzu, Grodzisk Mazowiecki ma opinie miasta ludzi przedsiębiorczych i zaradnych. Taka opinia cieszy. W Grodzisku mamy prawie 6 tys. działających fi rm, co na trzydzieści osiem tysięcy mieszkańców miasta i gminy jest rzeczywiście dużą ilością. Czterdzieści z nich jest dużymi fi rmami, a pozostałe są fi rmami kilkuosobowmi i mniejszymi, czyli fi rmami poszukującymi banków mniejszych, często Korzystaliśmy spółdzielczych. Aktywność gospo- kilkakrotnie darcza mieszkańców gminy jest z kredytów w bankach duża. Poza tym spółdzielczych nasza gmina corocznie zdobywa i były one przyznane miastu tytuł gminy Fair i gminie na korzystnych wa- również pierwsze Play. Zdobyliśmy runkach. miejsce na Mazowszu w konkursie Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom. W mieście działa kilkanaście banków, w tym trzy banki spółdzielcze. Jak ocenia Pan te banki? Cieszę się, że mamy ich w mieście tak dużo, bo do niedawna Grodzisk Mazowiecki miał ich za mało. Tak duża liczba banków powoduje zdrową konkurencję, a co za tym idzie, podnosi poziom usług i zmniejsza koszty obsługi bankowej. Pojawienie się nowych dla Grodziska dwóch banków spółdzielczych ze Skierniewic i Pruszkowa oceniam bardzo pozytywnie. To także wygoda dla mieszkańców miasta i gminy i jak wiem przyczyniło się do rozładowania kolejek w działających bankach. dotąd Jakie widzi Pan pole do popisu dla banków spółdzielczych w Grodzisku? Widzę dla tych banków ogromne możliwości, zwłaszcza w zakresie obsługi naszego lokalnego biznesu, a jest tu moim zdaniem miejsce dla wszystkich trzech banków spółdzielczych, a więc grodziskiego, pruszkowskiego i największego z nich, czyli skierniewickiego. Dla mnie osobiście obecność banków spółdzielczych w mieście jest szczególnie miła, gdyż wiem że są to banki posiadające wyłącznie polski kapitał. Czy ma Pan doświadczenia we współpracy z bankami spółdzielczymi? Tak i to bardzo dobre. Korzystaliśmy kilkakrotnie z kredytów w bankach spółdzielczych i były one przyznane miastu i gminie na korzystnych warunkach. Jeżeli dodać do tego jeszcze świadomość, że zysk z tej operacji skonsumował polski bank i jego lokalni, masowi właściciele, to takie rozwiązania uznajemy za bardzo korzystne. Jakie widzi Pan szanse dla skierniewickiego banku w Grodzisku? Gratuluję Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach zdobytej pozycji i liczę, że mieszkańcom i przedsiębiorcom Grodziska przybył nowy, silny partner w interesach. Wiem, że jest on jednym z najsilniejszych ekonomicznie banków spółdzielczych w Polsce. Gratuluję Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach zdobytej pozycji i liczę, że mieszkańcom i przedsiębiorcom Grodziska przybył nowy, silny partner w interesach. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski Najlepsza oferta Rozmowa z Arturem Bieleckim, właścicielem firmy Mabiss w Grodzisku Mazowieckim. Czym się zajmuje Pańska firma? Mabiss produkuje i sprzedaje okna z PCV. Był Pan pierwszym kredytobiorcą grodziskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Co o tym zadecydowało? Rozpatrywałem różne oferty udzielenia kredytów w przynajmniej kilku różnych bankach, również i w dużych bankach komercyjnych, ale wybrałem ofertę Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Sam jestem udziałowcem innego banku spółdzielczego lecz nie skorzystałem z jego oferty. Po prostu oferta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach była najlepsza. I tak Oddział w Grodzisku stał się moim kredytodawcą. Ma Pan więc również kontakt z innymi bankami i czy może je Pan porównać z bankiem spółdzielczym? Artur Bielecki właściciel fi rmy Mabiss. W banku spółdzielczym decyzja o udzieleniu kredytów zapada szybciej. Widać też, że bank pracuje niezwykle mobilnie. Na pewno dlatego, że ośrodek decyzyjny jest blisko klienta. W dużych bankach nie można negocjować warunków, gdyż mamy tam kontakt tylko z pracownikami, a nawet jeśli podejmie się negocjacje, to trwają one bardzo długo. Tutejszy Oddział jest nowoczesną placówką z ciekawymi ofertami i otwartą na potrzeby klientów. Dziękuję za rozmowę. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Bank dotarł do Łodzi 16 sierpnia 2006 r. to ważna data w działalności banku, gdyż tego dnia rozpoczęły pracę dwa nowe bankowe Punkty Obsługi Klienta. Pierwszy w Bełchowie w powiecie łowickim, a drugi w supermarkecie Kaufl and w Łodzi, przy ulicy Zgierskiej 104. Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w łódzkim Kaufl andzie. Nowa placówka Punkt w Bełchowie Bełchów to wieś w gminie Nieborów, w powiecie łowickim i w połowie drogi między Skierniewicami, a Łowiczem. I właśnie w Bełchowie 16 sierpnia br. uroczyście uruchomiono kolejny Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Do uruchomienia tego punktu przyczynili się radni Gminy Nieborów, w granicach której położony jest Bełchów i sami mieszkańcy Bełchowa, których znaczna część pracuje w Skierniewicach. Mieszkańcy Bełchowa o placówkę bankową zabiegali od lat. Dziś wiedzą, że w nowo otwartym punkcie będą mogli odbierać pobory, a miejscowi rolnicy należne dopłaty unijne. Tutaj też będą mogli odbierać renty i na miejscu dokonać wpłat, które wcześniej musieli opłacać poza swoim miejscem zamieszkania. Prezes Władysław Klażyński (z lewej) i przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Linart otwierają placówkę w Bełchowie. Nowa placówka Banku w supermarkecie Kaufl and obok Bałuckiego Rynku, to Punkt Obsługi Klienta umiejscowiony w głównym pasażu nowo otwartego supermarketu. Klientów obsługują w nim panie Iwona Dobroszek i Andżelika Owczarek, które nie narzekają na brak zainteresowania klientów supermarketu ofertą Banku. Największym zainteresowaniem cieszą się konta osobiste, nawet te internetowe, dla zakładania których Bank stworzył bardzo korzystne warunki. Klientów interesuje także oferta kredytowa banku. Odwiedzający supermarket wykorzystują także obecność Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, w supermarkecie do dokonania różnych opłat w kasie punktu. Oferta banku jaką przedstawiła placówka, okazała się na tyle interesująca dla mieszkańców Łodzi, że o przyszłość i jej rozwój obie Skromna, dwuosobowa placówka banku pracuje w stosownych i gustownie urządzonych pomieszczeniach. Załoga Punktu Obsługi Klienta w Łodzi. Od lewej: Andżelika Owczarek i Iwona Dobroszek. pracujące tu panie są spokojne. Z uruchomienia placówki skierniewickiego banku bardzo zadowolony jest dyrektor supermarketu Marcin Jeleń, którego cieszy, że dzięki jej uruchomieniu klienci supermarketu otrzymują ofertę wzbogaconą o usługi fi nansowe na najwyższym poziomie. Elegancki wygląd zewnętrzny i przytulne wnętrze oraz dostępny przez całą dobę bankomat, to oprócz miłej i kompetentnej obsługi doskonała wizytówka skierniewickiego Banku Spółdzielczego w stolicy województwa łódzkiego. Więcej o placówce w łódzkim Kaufl andzie i jego ofercie można się dowiedzieć dzwoniąc pod numer Podczas uroczystości otwarcia placówki w Bełchowie prezes Zarządu Banku Władysław Klażyński wyraził przekonanie, że nowo otwarty punkt dobrze przysłuży się mieszkańcom, oferując im zestaw usług jaki Bank proponuje swoim klientom. Placówka pracować będzie sześć dni w tygodniu, a mieszkańców Bełchowa i okolicznych wsi obsługiwać będą pracownice Banku Anna Krokocka-Szlaska i Ewa Jagas. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zaprasza do placówki w Bełchowie wszystkich, którym nie opłaca się marnować czasu na dalekie dojazdy i kolejki do kas! CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 100 lat Szkoły Podstawowej w Trzciannie Szkoła Podstawowa w Trzciannie w gminie Nowy Kawęczyn, w powiecie skierniewickim jest niewielką placówką z bogatymi tradycjami i długą historią. Początki szkolnictwa na tym terenie sięgają czasów zaboru carskiego. We wrześniu 2006 roku obchodziliśmy lecie naszej szkoły. Ta piękna rocznica skłania do refl eksji i mobilizuje do dal szej pracy. Jubileusz nie był jedynie świętem szkoły, ale i całego, lokalnego środowiska, które nas zawsze wspierało. Nasza szkoła zawsze dążyła do zapewnienia jak najlepszych warunków nauki i wychowania uczniów. W związku z uroczystością lecia działalności oświatowej w Trzciannie, zakupiliśmy sztandar oraz nadaliśmy szkole imię Armii Krajowej. Spełniło się to przy fi nansowej pomocy i życzliwym wsparciu Banku Spół dzielczego w Skierniewicach. Nie chcieliśmy, aby nasza pla cówka była szkołą anonimową. Teraz nasi uczniowie, podobnie jak w miejskich szkołach, z dumą mogą spoglądać na swój sztandar. Podczas uroczystości, w której ucze - stniczyły władze administracji państwowej, powiatowej oraz gminnej, nasi absolwenci, mieszkańcy oko licznych miejscowości oraz zaproszeni goście, w górę wzniosło się 100 balonów z logo BS w Skiernie wicach, gdyż tym gestem Bank pragnął uczcić 100 lecie szkoły. W imieniu uczniów i nauczycieli serdecznie dziękuję władzom Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i pani dyrektor Oddziału w Nowym Kawęczynie, Elżbiecie Zwolińskiej za po moc i wsparcie fi nansowe. Ta pomoc miała dla nas ogromne znacze nie. Wierzymy, że płynęła ze szczere go serca i na zawsze pozostanie w pamię ci uczniów oraz nauczycieli. Dyrektor Szkoły mgr Urszula Ancerowicz Koszty obsługi spłaty kre- Okres spłaty: 2 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł dytu w niniejszej symulacji 1 miesiąc 226,95 zł 231,92 zł 453,90 zł 463,82 zł 680,95 zł 695,83 zł 907,90 zł 927,72 zł 1 134,85 zł 1 159,62 zł zostały wyliczone z uwzględnieniem 2 miesiąc 194,17 zł 198,41 zł 388,35 zł 396,83 zł 582,51 zł 595,23 zł 776,68 zł 793,64 zł 970,86 zł 992,05 zł przykładowej prowizji oraz kosztów zabezpieczenia 3 miesiąc 192,58 zł 196,78 zł 385,16 zł 393,57 zł 577,73 zł 590,34 zł 770,31 zł 787,13 zł 962,89 zł 983,90 zł kredytu i do- 4 miesiąc 191,70 zł 195,89 zł 383,41 zł 391,78 zł 575,10 zł 587,66 zł 766,80 zł 783,54 zł 958,50 zł 979,42 zł liczone do pierwszej raty. 5 miesiąc 190,47 zł 194,63 zł 380,94 zł 389,25 zł 571,39 zł 583,87 zł 761,86 zł 778,50 zł 952,33 zł 973,11 zł Rzeczywista stopa procentowa 6 miesiąc 188,51 zł 192,63 zł 377,03 zł 385,26 zł 565,53 zł 577,88 zł 754,05 zł 770,51 zł 942,56 zł wynosi 11,95% przy 963,13 zł 7 miesiąc 188,00 zł 192,10 zł 375,99 zł 384,20 zł 563,98 zł 576,29 zł 751,98 zł 768,40 zł 939,97 zł 960,49 zł założeniach, iż kredyt będzie udzielony we wrześniu 8 miesiąc 186,60 zł 190,68 zł 373,20 zł 381,35 zł 559,80 zł 572,02 zł 746,40 zł 762,70 zł 933,00 zł 953,36 zł 2006 roku na okres 9 miesiąc 185,53 zł 189,58 zł 371,05 zł 379,15 zł 556,57 zł 568,72 zł 742,09 zł 758,30 zł 927,62 zł 947,86 zł 11 miesięcy w wysokości 10 miesiąc 184,21 zł 188,23 zł 368,42 zł 376,47 zł 552,62 zł 564,69 zł 736,83 zł 752,92 zł 921,05 zł 941,15 zł zł, z oprocento- 11 miesiąc 183,06 zł 187,05 zł 366,11 zł 374,10 zł 549,16 zł 561,15 zł 732,21 zł 748,20 zł 915,27 zł 935,24 zł waniem stałym od 8,0%, Łącznie kapitał spłacany w ratach do spłaty: 2 111,78 zł 2 157,90 zł 4 223,56 zł 4 315,78 zł 6 335,34 zł 6 473,68 zł 8 447,11 zł 8 631,56 zł ,90 zł ,33 zł miesięcznych. KWOTA KREDYTU W PLN: 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 POZIOMO 1A może być konsumpcyjny albo hipoteczny 1I kolorowa papuga 2F potocznie o USA 3B woda wysoko w powietrzu 3I zioło do kapusty o charakterystycznym smaku 4F mała Joanna 4K Nie rzucim ziemi skąd nasz ród( ) 5A opada na koniec aktu 5J brzydko o tym, co sprawdza bilety 6G zielony płaz 6L wodny salon piękności 7D w nich obraz 8A za oko 8G na lachy 9D symbol USA, prezent od Francji 10A np. do odcisku pieczęci 10G król od okrągłego stołu 11C najgłębszy to Mariański 11H obchodzi imieniny A i zabawy 12E złoto w układzie 12J Hg w układzie 13G biały, krzykliwy nadmorski ptak 14A jest, gdy się posprząta 14I greckie E albo baskij scy terroryści 15H muzeum etnografi czne pod gołym niebem 16F przyjaciel Portosa i Aramisa 17B wojskowy styl 17G Nabucco, Carmen albo Halka 18C sytuacja rynkowa, kiedy jest tylko jeden dostawca danego towaru 19A urządzenie do ogrzewania 19F polskie linie lotnicze 20C nie pod, ani w 20F ważniejszy od króla 20I 12 miesięcy PIONOWO A8 w parze z akcjami B1 otwierany w banku C10 płacą mu za narzekanie C17 zły znak D1 lubi być w domu D16 służy chłopcom do wybij ania szyb E7 ogół środków gospodarczych, jakimi operuje się w danym momencie E17 w parze z nią F1 maszyna oblężnicza F14 uroczysta pieśń do... F18 mała Aleksandra G2 zawodowo ugniata mięśnie G16 powtarzający się motyw w literaturze H8 skaliste szczyty o stromych ścianach H15 wakacyjna część Trójmiasta I1 atrybut Noego I8 część spłaty I13 zobowiązanie do wypłacenia J1 kiepski to częstochowski J5 czarna - szatan J10 płynie przez Żelazową Wolę i Pruszków K1 imię Kurosawy K8 ustrój w Rosji do 1917 K14 baryłeczka L2 ogłoszenie L11 strach, fobia Ł3 odcinek wyścigu Ł10 ma to robić i bokser, i zegar M3 jubilerska miara M13 nasze na świat to Bałtyk J10 M15 K3 L13 M11 A15 H15 K16 C11 F20 C13 G7 B14 Ł5 K18 D11 G6 F19 C17 B8 M4 F1 C14 Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać pod adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice, z dopiskiem: Krzyżówka do 10 grudnia br. Wśród nadesłanych rozwiązań z numeru 1 Naszego Banku nagrody wylosowali: Dariusz Gawęcki z Sierakowic Prawych k/skierniewic, Teresa Pokropska z Sochaczewa i Edyta Kubiak z Łodzi. Nagrody wyślemy pocztą. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZ BANK PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Narbutta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Punkt Kasowy Maków, ul. Główna 45; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Jak co roku, zbliżające się Zebranie Przedstawicieli najwyższy organ Banku, oceniający jego ubiegłoroczne

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Gwarancja jest formą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str.

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24 W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień 2011 nr 2/157 fot. J. Brożek/Elite Studio Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa Poznań, wrzesień-październik 2009 nr 5/148 Gratulacje od Starosty Kępińskiego str. 4 Jubileusz BS Biała i GBS Choszczno str. 6 i 9 Obsługa w języku migowym str. 7 Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Otwarcie w Płocku. Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa. Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354

Otwarcie w Płocku. Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa. Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354 Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354 Otwarcie w Płocku Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa str. 8 Dynamiczny rozwój wyniki finansowe Banku Lepsza oferta i łatwiejsze procedury

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost Z szansą na wzrost str. 11 Najbliżej Ludzi kampania banków spółdzielczych str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym biznes familijny str. 22 Magazyn Grupy BPS str. 4 Rok kluczowych decyzji Rozmawiamy z Edwardem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta! Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011. Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby. Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku

Mistrzowska oferta! Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011. Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby. Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011 Mistrzowska oferta! str. 2 str. 8 Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby str. 4 Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku str. 6 Majówka w Baboszewie str. 12

Bardziej szczegółowo

6 Jesteśmy dojrzałym Bankiem. 7 Z wizytą w Wolborzu. 8 Przekazy Western Union w placówkach ESBANKU

6 Jesteśmy dojrzałym Bankiem. 7 Z wizytą w Wolborzu. 8 Przekazy Western Union w placówkach ESBANKU 6 Jesteśmy dojrzałym Bankiem Wywiad z Jackiem Zacharewiczem, Prezesem ESBANKU Banku Spółdzielczego 7 Z wizytą w Wolborzu Odwiedzamy Gminę Wolbórz i rozmawiamy z Andrzejem Jarosem, Burmistrzem Wolborza

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str. Z życia SGB str. 1-7 Ognivo platforma wymiany informacji związanych z rozliczeniami str. 14-15 Bancassurance str. 16-17 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2010 nr 4/153 Gospodarczy Bank Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo