Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie"

Transkrypt

1 DOI: Paulina Kubczak Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Wprowadzenie Komunikowanie polityczne jest procesem, który zachodzi w konkretnym otoczeniu społecznym, politycznym, medialnym oraz kulturowym [Turska-Kawa, Wojtasik 2013: 36-47]. Według politologów ma ono niebagatelne znaczenie w życiu politycznym. Jacques Gerstle stwierdza, że polityka nie mogłaby funkcjonować bez komunikowania, a społeczeństwo bez umiejętności porozumiewania się byłoby bezmyślnym tworem, a hiszpańska badaczka María José Canel posuwa się nawet do stwierdzenia, że bez komunikowania nie byłoby polityki [Dobek-Ostrowska 2007: 129]. Jak każdy rodzaj komunikowania, także komunikowanie polityczne składa się z wielu elementów, jednak trzy z nich pełnią szczególną rolę. Według Walerego Pisarka [2008: 20] są to: nadawca - podmiot komunikowania, który jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za treść i formę przekazu. Inaczej jest nazywany komunikatorem lub źródłem przekazu. W komunikowaniu masowym to osoba, grupa osób lub instytucja, która pośrednio lub bezpośrednio udostępnia wypowiedzi nieograniczonej liczbie odbiorców. przekaz - treści intelektualne i emocjonalne, przenoszone między nadawcą a odbiorcą. Bywa też nazywany komunikatem lub informacją. odbiorca przekazu, nazywany inaczej adresatem lub recypientem. Wśród wielu możliwych kanałów komunikowania się polityków z wyborcami w ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwija się Internet. Nie ma w tym nic dziwnego - według danych z 2012 roku dostęp do Internetu w domu miało 2/3 Polaków w wieku powyżej 15 roku życia, a średni czas spędzany w sieci to około 2 godzin dziennie. Stale rośnie również popularność Internetu mobilnego, którego używa już 16% osób korzystających z sieci. 59% polskich internautów posiada konto na portalu społecznościowym i zauważalny jest wzrost liczby osób, które korzystają z portali takich jak Facebook czy Twitter [World Internet Project. Poland 2012]. 79

2 Sebastian Sobczyk [2005: ] wyodrębnia kilka czynników, mających znaczący wpływ na to, że politycy tak chętnie wykorzystują do swoich działań Internet. Są to: Stały wzrost liczby osób, które mają dostęp do Internetu i regularnie z niego korzystają. Według Sobczyka sytuacja ta nie będzie się nadal dynamicznie rozwijała, a liczba użytkowników Internetu dąży raczej do stabilizacji. Zmienić się może jedynie struktura korzystania z sieci (rezygnacja z łączy wąskopasmowych na rzecz szerokopasmowych). Spadek liczby osób, biorących udział w elekcjach. W tym przypadku Internet może stać się kanałem, za pomocą którego dotrze się do osób biernych wyborczo i spowoduje ich polityczną aktywizację [Wojtasik 2013: 34-35]. Pojawienie się nowego pokolenia wyborców (tzw. Millenium kids, Generacja Y). Zalicza się do niego osoby urodzone po 1980 roku. Ci młodzi ludzie przez to, że zostali wychowani na przekazie telewizyjnym w znacznym stopniu uodpornili się na tradycyjne działania perswazyjne, a dzięki dostępowi do Internetu są dużo bardziej świadomi procesów, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Takie osoby stanowią rosnący elektorat polityków, a najlepszym sposobem dotarcia do nich jest właśnie Internet. Istnienie wpływowego lobby firm, które zajmują się wdrażaniem technologii komputerowych. Czynnik ten jest szczególnie istotny w amerykańskich kampaniach politycznych, ma jednak mniejsze znaczenie w warunkach polskich. Rozwój rynku usług konsumpcyjnych w sieci. Stale rosną dochody firm, które decydują się na sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem Internetu oraz wydatki na reklamę w sieci. Daje to nadzieję na to, że internetowe działania polityczne będą się rozwijały w podobnym tempie. Między innymi z powodu wymienionych wyżej czynników Internet stał się idealnym sposobem komunikacji polityków z wyborcami. Narzędzia, które są wykorzystywane w tym procesie to strony WWW, blogi, serwisy społecznościowe, a nawet kanały na portalu YouTube. Komunikacja w tym wypadku jest wielostronna, a odbiorcy mogą stać się również nadawcami treści [Batorski, Zając 2011: 13]. Internet znacząco wpływa na zindywidualizowanie przekazu. Jak zauważa Sławomir Gawroński [2007: 220] sieć sprawia, że nie ma już rynku masowego, a wiele milionów rynków, na które składa się tylko jedna osoba. 80

3 Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie internetowej aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji oraz odbioru społecznego ich działalności w sieci. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Badania dotyczące aktywności w sieci polskich eurodeputowanych zostały przeprowadzone w dniach 7-27 grudnia 2013 roku. Polegały one na obserwowaniu ich kont na portalach społecznościowych (Twitter, Facebook, nk.pl), kanałów w serwisie YouTube, blogów oraz witryn internetowych. Z racji tego, że za pośrednictwem tych narzędzi można przesyłać bardzo dużo informacji w stosunkowo krótkim czasie, analiza ma w dużej mierze charakter ilościowy. Przeprowadzone zostało również badanie tzw. tajemniczego wyborcy, które polegało na wysłaniu do europarlamentarzystów i z krótkim zapytaniem. Jego celem było sprawdzenie, ilu z nich odpowie na taką próbę nawiązania kontaktu. Już w trakcie przeprowadzania badań doszło do zmian w składzie polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim w wyniku rekonstrukcji rządu Lena Kolarska- Bobińska oraz Rafał Trzaskowski zostali ministrami [Nowi ministrowie zaprzysiężeni]. Z tego powodu w badaniach brałam pod uwagę przejawy aktywności w sieci 49 posłów do PE. Skład polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim został uzupełniony 17 grudnia 2013 roku, kiedy mandaty otrzymali Tadeusz Ross oraz Zbigniew Zaleski, którzy nie zostali jednak uwzględnieni w badaniach. Strony internetowe polskich eurodeputowanych Wszyscy polscy eurodeputowani posiadają strony internetowe, dlatego też właśnie one są podstawowym kanałem internetowej komunikacji z wyborcami. Na swoich witrynach umieszczają oni materiały o różnorodnej tematyce. Najbardziej popularnymi są zdjęcia, informacje o bieżącej działalności, adresy i kontakt do biur poselskich oraz odnośniki do portali społecznościowych. Jednym ze sposobów na zbadanie popularności stron internetowych jest sprawdzanie ich pozycji w rankingu, który przygotowywany jest przez portal ALEXA.com. Za jego pomocą możemy sprawdzić, jaką pozycję zajmuje dana strona internetowa w światowym rankingu. Administratorzy portalu określają ją obliczając ilość dziennych wejść oraz 81

4 wyświetleń strony w ostatnich trzech miesiącach. Jeśli liczba ta jest zbyt mała, strona w ogóle nie pojawia się w rankingu 1. Wykres 1. Popularność witryn polskich eurodeputowanych według rankingu portalu ALEXA.COM 30 - witryny europosłów, które znalazły się w rankingu ALEXA.COM 19 - witryny europosłów, które nie znalazły się w rankingu ALEXA.COM Opracowanie własne na podstawie portalu ALEXA.com Pozycję stron eurodeputowanych w rankingu ALEXA.com sprawdzałam 16 grudnia 2013 roku. Wśród witryn polskich posłów do PE najpopularniejsza okazała się być strona Lidii Geringer de Oedenberg, która zajęła miejsce w skali światowej. Wśród pięciu najpopularniejszych stron znalazła się również witryny: Marka Migalskiego ( miejsce), Ryszarda Legutki ( miejsce), Bogusława Sonika ( miejsce) oraz Pawła Borysa ( miejsce). Warto zauważyć, że strony te mimo wszystko znajdują się na bardzo odległych pozycjach w światowym rankingu. 1 zob. też. (dostęp: ) 82

5 Rysunek 1. Popularność strony Lidii Geringer de Oedenberg według portalu ALEXA.COM Źródło: alexa.com Oprócz powyższych pięciu, w pierwszych dziesięciu milionach najpopularniejszych stron na świecie znalazły się jeszcze witryny 12 polskich europarlamentarzystów. Były nimi strony należące do: Janusza Zemke, Pawła Kowala, Bogusława Liberadzkiego, Janusza Wojciechowskiego, Pawła Zalewskiego, Bogdana Marcinkiewicza, Elżbiety Łukacijewskiej, Jana Kozłowskiego, Jerzego Buzka, Mirosława Piotrowskiego oraz Zbigniewa Ziobry. Tabela 1. Najbardziej i najmniej popularne witryny polskich eurospołów według portalu ALEXA.com Poseł do PE Adres witryny Pozycja w rankingu 1. Lidia Geringer Marek Migalski Ryszard Legutko Bogusław Sonik Piotr Borys Tomasz Poręba Adam Gierek Tadeusz Cymański Krzysztof Lisek Sławomir Nitras Opracowanie własne na podstawie portalu ALEXA.com Najmniej popularnymi ze stron, które zostały zakwalifikowane przez portal ALEXA.com były witryny: Tomasza Poręby ( miejsce), Adama Gierka ( miejsce), Tadeusza Cymańskiego ( miejsce), Krzysztofa Liska ( miejsce) oraz Sławomira Nitrasa ( miejsce). W rankingu ALEXA.com nie zostały umieszczone strony 19 polskich posłów do PE (tabela 2). Oznacza to, iż na moment badania były one zbyt mało popularne w skali światowej (miały zbyt mało wejść), by mogły zostać sklasyfikowane. 83

6 Tabela 2. Witryny eurodeputowanych, które z powodu zbyt małej liczby wejść w ostatnich 3 miesiącach nie znalazły się w rankingu ALEXA.COM Poseł do PE Adres witryny 1. Adam Bielan 2. Arkadiusz Bratkowski 3. Marek Gróbarczyk 4. Andrzej Grzyb 5. Jolanta Hibner 6. Danuta Hübner 7. Danuta Jazłowiecka 8. Sidonia Jędrzejewska 9. Filip Kaczmarek 10. Jarosław Kalinowski 11. Michał Kamiński 12. Jacek Kurski / jacekkurski.blogspot.com 13. Jan Olbrycht 14. Jacek Saryusz-Wolski 15. Konrad Szymański 16. Jarosław Wałęsa 17. Czesław Siekierski 18. Joanna Skrzydlewska 19. Jacek Włosowicz Opracowanie własne na podstawie ALEXA.com Twitter Twitter jest dość popularnym narzędziem wśród polskich posłów do PE. Obecnie udziela się na nim 32 europarlamentarzystów. Warto jednak zauważyć, że konta trzech z nich nie są używane od dłuższego czasu. Arkadiusz Bratkowski ostatniego tweeta umieścił 29 marca 2013 roku, Tadeusz Cymański 11 sierpnia 2013 roku. Najdłużej nieaktywne jest konto Michała Kamińskiego - ostatni wpis zamieszczono tam 9 listopada 2011 roku. Mimo to konta nie zostały usunięte ani oficjalnie zawieszone, dlatego też są one brane pod uwagę w moich statystykach. W poniższych tabelach konta tych eurodeputowanych zostały zaznaczone kolorem żółtym. 84

7 Rysunek 2. Przykład danych, zgromadzonych w serwisie twopcharts.com dla konta Marka Migalskiego na Twitterze. Najważniejsze dane to trzy pierwsze w tabeli od: obserwujący profil, obserwowani przez posła, liczba tweetów Źródło: twopcharts.com Dane do badania pozyskałam za pomocą narzędzia Twopcharts.com, ponieważ bezpośrednio na Twitterze mamy dostęp jedynie do ostatnio zamieszczonych tweetów. Twopcharts umożliwia dostęp do stu pierwszych krótkich wiadomości zamieszczonych przez danego użytkownika oraz przedstawia dane takie jak: ogólna liczba tweetów, czas istnienia konta, liczbę osób obserwujących danego użytkownika 2. Wszystkie dane dotyczące aktywności na Twitterze pochodzą z 20 grudnia 2013 roku. Tabela 3. Liczba tweetów zamieszczanych przez polskich posłów do PE. Kolorem żółtym wyróżnione zostały konta od dawna nieaktywne - w nawiasie podana data ostatniego wpisu Poseł do PE Liczba tweetów 1. Marek Migalski Paweł Kowal Krzysztof Lisek Jacek Saryusz-Wolski Filip Kaczmarek Arkadiusz Bratkowski ( ) Artur Zasada Tomasz Poręba Tadeusz Cymański ( ) Michał Kamiński ( ) 13 Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu twopcharts.com Jeśli chodzi o liczbę przesłanych tweetów, zdecydowanym liderem jest Marek Migalski, który do 20 grudnia 2013 roku umieścił wiadomości. W najczęściej tweetującej piątce eurodeputowanych znaleźli się również: Paweł Kowal (9 003 tweety), Krzysztof Lisek (7 386 tweetów), Jacek Saryusz-Wolski (4 686 tweetów) oraz Filip Kaczmarek (3 256 tweetów). 2 Zob. też (dostęp: ) 85

8 Posłami do PE, którzy na swoim koncie umieścili najmniej wiadomości byli: Arkadiusz Bratkowski (120 tweetów), Artur Zasada (110 tweetów), Tomasz Poręba (43 tweety), Tadeusz Cymański (26 tweetów) oraz Michał Kamiński (13 tweetów). Jednak Tomasz Poręba z Twittera korzysta dopiero od 30 listopada 2013 roku, dlatego też w jego przypadku tak niski wynik nie dziwi. Sama ilość umieszczonych wiadomości nie jest zbyt miarodajnym sposobem na określenie aktywności danego eurodeputowanego na portalu Twitter. Z tego powodu obliczyłam, ile wiadomości dziennie średnio umieścili (tabela 4). Obliczeń dokonałam dzieląc ogólną liczbę tweetów przez liczbę dni istnienia konta na Twitterze. Tabela 4. Eurodeputowani, którzy zamieszczają dziennie najwięcej tweetów Poseł do PE Liczba tweetów Dni na Twitterze Tweety dziennie 1. Marek Migalski ok Jacek Saryusz-Wolski ok Krzysztof Lisek ok Paweł Kowal ok Andrzej Grzyb ok. 6 Opracowanie własne na podstawie twopcharts.com Na pierwszym miejscu ponownie znalazł się Marek Migalski, który umieszcza dziennie około 25 tweetów. Kolejne pozycje zajęli: Jacek Saryusz-Wolski (około 24 tweety dziennie), Krzysztof Lisek (około 10 tweetów), Paweł Kowal oraz Andrzej Grzyb (obaj zamieszczają około 6 tweetów dziennie). Polscy eurodeputowani dziennie umieszczają na Twitterze średnio około 3 tweetów. Oprócz wymienionych pięciu posłów do PE nikomu nie udało się przekroczyć tej granicy. Jedenastu z nich zamieszcza średnio mniej niż jednego tweeta dziennie. Są to: Danuta Jazłowiecka, Lidia Geringer de Oedenberg, Joanna Skrzydlewska, Joanna Senyszyn, Czesław Siekierski, Jan Olbrycht, Arkadiusz Bratkowski, Marek Gróbarczyk, Artur Zasada, Tadeusz Cymański oraz Michał Kamiński. Warto zauważyć, iż europarlamentarzyści często nie decydują się na samodzielne wyrażanie własnej opinii, ale tylko podają linki do ich zdaniem ciekawych materiałów, bądź też używają opcji retweet, która polega na podaniu dalej wpisu innego użytkownika tak, aby wyświetlony on został na naszym profilu. Miarą popularności danego użytkownika na Twitterze jest liczba osób, które go obserwują. Dodając kogoś do listy obserwowanych pokazujemy, że chcemy mieć na bieżąco dostęp do udostępnianych przez tę osobę treści i interesuje nas to, co dana osoba ma do 86

9 przekazania za pośrednictwem Twittera. Dane dotyczące liczby osób obserwujących polskich eurodeputowanych również zaczerpnęłam z portalu Twopcharts.com. Tabela 5. Najczęściej i najrzadziej obserwowani polscy eurodeputowani na portalu Twitter Poseł do PE Liczba obserwujących 1. Jerzy Buzek Wojciech Olejniczak Paweł Kowal Marek Siwiec Adam Bielan Bogusław Liberadzki Tomasz Poręba Artur Zasada Czesław Siekierski Arkadiusz Bratkowski 111 Opracowanie własne na podstawie twopcharts.com Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę obserwujących jest Jerzy Buzek, którego do listy obserwowanych dodało użytkowników Twittera. Tak wysoki wynik nie jest jednak zaskoczeniem, ponieważ Jerzy Buzek jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach niewątpliwie zyskał sobie dużą popularność w całej Unii Europejskiej. Na drugiej pozycji uplasował się Wojciech Olejniczak ( obserwujących). Kolejne pozycje w pierwszej piątce najliczniej obserwowanych eurodeputowanych przypadły: Pawłowi Kowalowi (17 753), Markowi Siwcowi (14 545) oraz Adamowi Bielanowi (12 925). Średnia ilość obserwujących konta polskich posłów do PE wynosi w przybliżeniu osób. Tylko dziesięciu spośród trzydziestu dwóch eurodeputowanych używających Twittera zgromadziło więcej niż średnią liczbę obserwujących. Oprócz wymienionych już najpopularniejszych posłów byli to: Ryszard Czarnecki ( obserwujących), Sławomir Nitras (11 550), Michał Kamiński (9 717), Marek Migalski (8 787) oraz Jacek Protasiewicz (7 538). Spośród eurodeputowanych, którzy komunikują się z wyborcami za pośrednictwem Twittera najmniej popularnymi użytkownikami są: Bogusław Liberadzki (651 obserwujących), Tomasz Poręba (376), Artur Zasada (264), Czesław Siekierski (231) oraz Arkadiusz Bratkowski (111). Tak niski wynik nie dziwi w przypadku Tomasza Poręby, który Twittera używa dopiero od 30 listopada 2013 roku. Warto zauważyć, iż z posłów, którzy od dawna nie komunikowali się za pośrednictwem Twittera, jedynie Arkadiusz Bratkowski 87

10 znalazł się w gronie najrzadziej obserwowanych. Może to wynikać z tego, że zarówno Tadeusz Cymański, jak i Michał Kamiński są politykami dość popularnymi na polskiej scenie politycznej. Facebook Facebook jest najpopularniejszym portalem społecznościowym wśród polskich europarlamentarzystów. Konta na Facebooku możemy podzielić na prywatne i fanpage. Spośród 49 posłów, których brałam pod uwagę podczas moich badań jedynie sześciu nie posiada żadnego z powyższych rodzajów kont na tym portalu. Są to: Adam Gierek, Michał Kamiński, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański oraz Janusz Wojciechowski. Wśród eurodeputowanych aktywnych na Facebooku sześciu ma konta prywatne. Tego typu konta według polityki Facebooka nie powinny być uważane za oficjalne, dlatego też nie brałam ich pod uwagę. Politykami posiadającymi konta prywatne są: Piotr Borys, Arkadiusz Bratkowski, Ryszard Czarnecki, Sidonia Jędrzejewska, Joanna Skrzydlewska oraz Paweł Zalewski. Wykres 2. Typy profilów eurodeputowanych na Facebooku Fanpage- 37 europosłów Profil prywatny- 6 europosłów Brak profilu- 6 europosłów Opracowanie własne Oficjalnym rodzajem konta na Facebooku jest fanpage i to właśnie na nich mam zamiar się skupić w niniejszej analizie. Tego typu konta posiada 37 spośród 49 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Dane zawarte w badaniu zostały zebrane 13 grudnia 2013 roku. 88

11 Tabela 6. Polscy europarlamentarzyści o największej i najmniejszej ilości polubień na portalu Facebook Poseł do PE Liczba polubień 1. Jerzy Buzek Wojciech Olejniczak Róża Thun Joanna Senyszyn Danuta Hübner Filip Kaczmarek Jacek Włosowicz Jan Kozłowski Adam Bielan Bogdan Marcinkiewicz 32 Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Facebook Miarodajną metodą na sprawdzenie popularności danego użytkownika jest liczba polubień (tabela 6). W tym przypadku ponownie pierwsze miejsce zajął Jerzy Buzek, którego oficjalny fanpage w dniu badania zgromadził polubień. Różnica między nim, a resztą posłów do PE jest ogromna. Na drugim miejscu znalazł się profil Wojciecha Olejniczaka z polubieniami. Kolejnymi popularnymi kontami były te prowadzone przez: Różę Thun (6 989 polubień), Joannę Senyszyn (6 294) oraz Danutę Hübner (5 611). Najmniej popularnymi na Facebooku spośród polskich eurodeputowanych są konta: Filipa Kaczmarka (259 polubień), Jacka Włosowicza (249), Jana Kozłowskiego (183), Adama Bielana (136) oraz Bogdana Marcinkiewicza (32). Średnia ilość polubień na Facebooku kont polskich eurodeputowanych wynosi około Jedynie osiem z trzydziestu siedmiu kont przekroczyło tę granicę. Oprócz wymienionej już piątki były to te należące do: Lidii Geringer de Oedenberg (5 389 polubień), Tadeusza Zwiefki (5 226) oraz Czesława Siekierskiego (4 500). nk.pl Nk.pl (dawniej Nasza klasa) jest portalem, który bardzo stracił na popularności po rozpowszechnieniu Facebooka, co widać również w przypadku kont polskich posłów do PE. Tylko troje z nich ma na swoich stronach www odnośniki do kont na tym portalu - są to: Andrzej Grzyb, Elżbieta Łukacijewska oraz Wojciech Olejniczak. Jedynie to ostatnie konto oznaczone jest jako konto oficjalne, a dwa pozostałe to konta standardowe. Dane dotyczące aktywności na portalu nk.pl pochodzą z dnia 27 grudnia 2013 roku. 89

12 Tabela 7. Eurodeputowani, którzy posiadają odnośniki do konta na nk.pl na swoich stronach internetowych wraz z liczbą ich znajomych Poseł do PE Typ profilu Liczba znajomych 1. Wojciech Olejniczak konto oficjalne Elżbieta Łukacijewska konto prywatne Andrzej Grzyb konto prywatne Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu nk.pl Konto Elżbiety Łukacijewskiej jest aktualizowane na bieżąco - dodawane są tam nowe posty, zdjęcia oraz filmy. Ostatni wpis pochodzi z dnia 20 grudnia 2013 roku, a ostatni film z 18 grudnia 2013 roku. Na nk.pl w momencie badania zgromadziła znajomych. Andrzej Grzyb również aktywnie korzysta z konta na nk.pl - ostatni wpis zamieścił 10 grudnia 2013 roku. Filmy nie są jednak aktualizowane na bieżąco - ostatni z nich to życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2011 roku. Andrzej Grzyb do 27 grudnia 2013 roku miał na nk.pl znajomych. Jak już wcześniej wspomniałam, jedynie profil Wojciecha Olejniczaka został oznaczony jako konto oficjalne. Jak wyjaśnia nk.pl, status konta oficjalnego mogą otrzymać osoby powszechnie znane, zespoły występujące publiczne oraz serwisy, które byłyby zainteresowane zamieszczaniem wpisów 3. Każdy użytkownik, który jest zainteresowany wpisami prowadzącymi konto oficjalne może je śledzić. Rysunek 3. Profil Wojciecha Olejniczaka na portalu nk.pl, oznaczony jako konto oficjalne Źródło: nk.pl Wojciech Olejniczak w momencie badania zgromadził na nk.pl znajomych. Jego konto nie jest jednak aktualizowane - ostatni wpis zamieszczono 12 września 2012 roku. Na nk.pl można znaleźć również konta innych eurodeputowanych, jednak są to konta prywatne, których nie można w żaden sposób zweryfikować. Niektórzy z nich 3 zob. też: (dostęp z dnia ) 90

13 za pośrednictwem tych kont kontaktują się z wyborcami, istnieją duże wątpliwości co do wiarygodności pojawiających się tam wpisów. Z tego powodu nie brałam pod uwagę tego typu profilów. Reasumując, portalem społecznościowym najbardziej popularnym wśród polskich eurodeputowanych jest Facebook. Konto na nim posiada 43 spośród 49 europarlamentarzystów, z czego 37 posiada oficjalne fanpage, a 6 konta prywatne. Wydaje się to być odzwierciedleniem współczesnych trendów. Według danych z 2012 roku około 800 milionów osób na świecie miało konto na Facebooku, co czyni go najczęściej używanym portalem społecznościowym w skali globalnej. Dla porównania, według tego samego raportu, drugi pod względem popularności wśród polskich posłów do PE Twitter w 2012 roku posiadał na świecie około 200 milionów użytkowników [Internet Standard. Social Media 2012]. Kanały na YouTube Z możliwości umieszczania filmów na przystosowanych do tego serwisach w sieci korzysta 30 eurodeputowanych. Michał Kamiński umieszcza swoje filmy na serwisie pinotv.pl, a 29 pozostałych posiada oficjalne kanały w serwisie YouTube, na którym chciałabym się szczególnie skupić. Dane do badania pochodzą z dnia 16 grudnia 2013 roku. Posłowie do PE wykorzystują możliwość tego typu komunikacji z wyborcami w szczególności do udostępniania filmów ze swoich występów w europarlamencie. Poza tym umieszczają też inne wypowiedzi: komentarze, fragmenty wywiadów czy życzenia okolicznościowe. Mimo że umieszczanie filmów na YouTube jest bardzo popularne wśród samych eurodeputowanych, to nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Średnia liczba łącznych wyświetleń wszystkich filmów na kanałach europarlamentarzystów w badanym okresie wynosi W dodatku internauci bardzo rzadko decydują się na komentowanie udostępnianych materiałów, co utrudnia komunikację. Największą liczbę łącznych wyświetleń zgromadziła na swoim kanale Róża Thun (tabela 8). W momencie badania wszystkie filmy zamieszczone na jej kanale obejrzane zostały razy. Drugim najczęściej oglądanym kanałem był ten należący do Marka Migalskiego ( wyświetlenia). Kolejne miejsca zajęli Marek Siwiec ( wyświetlenia), Joanna Skrzydlewska (30 510) oraz Lidia Geringer de Oedenberg (28 844). Oprócz wymienionych europarlamentarzystów przytoczoną już średnią liczbę wyświetleń przekroczył jeszcze jedynie kanał Bogusława Sonika (23 977). 91

14 Tabela 8. Kanały eurodeputowanych na YouTube o największej i najmniejszej łącznej ilości wyświetleń Poseł do PE Liczba wyświetleń 1. Róża Thun Marek Migalski Marek Siwiec Joanna Skrzydlewska Lidia Geringer Bogusław Liberadzki Tadeusz Zwiefka Tadeusz Cymański Janusz Zemke Adam Bielan 44 Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Youtube Najkrócej kanały na YouTube posiadają Adam Bielan (od 14 listopada 2013 roku zgromadził on 44 wyświetlenia) oraz Janusz Zemke (279 wyświetleń od 28 marca 2013 roku). Oprócz nich, mimo dłuższego stażu na YouTube, najmniej popularnymi kanałami są te należące do Tadeusza Cymańskiego (537 wyświetleń), Tadeusza Zwiefki (1 132) oraz Bogusława Liberadzkiego (1 401). Wymiarem popularności na YouTube jest również liczba subskrypcji. Za pomocą tej opcji użytkownicy YouTube, którzy posiadają swoje konto, oznaczają najbardziej interesujące dla nich kanały, dzięki czemu uzyskują informację o najnowszych materiałach, dodanych na danym kanale 4. Spośród polskich posłów do PE najwięcej subskrypcji swojego kanału do 16 grudnia 2013 roku zgromadził Marek Gróbarczyk (96). Kolejne miejsca zajęli: Wojciech Olejniczak (88), Marek Migalski (60), Róża Thun (40) oraz Paweł Kowal (39). Średnia liczba subskrypcji dla wszystkich polskich eurodeputowanych wynosi około 20. Z dwudziestu dziewięciu europarlamentarzystów, korzystających z YouTube, jedynie dziesięciu zgromadziło większą ilość subskrypcji niż średnia. Byli to, oprócz wymienionych: Lidia Geringer de Oedenberg, (36), Zbigniew Ziobro (34), Bogusław Sonik (33), Joanna Skrzydlewska (24) oraz Jan Olbrycht (23). 4 zob. też. (dostęp: ). 92

15 Tabela 9. Kanały eurodeputowanych w serwisie YouTube o najmniejszej i największej ilości subskrypcji Poseł do PE Liczba subskrypcji 1. Marek Gróbarczyk Wojciech Olejniczak Marek Migalski Róża Thun Paweł Kowal Tadeusz Cymański Filip Kaczmarek Jacek Protasiewicz Janusz Zemke Tadeusz Zwiefka Adam Bielan Bogusław Liberadzki 0 Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Youtube Adam Bielan oraz Bogusław Liberadzki do 16 grudnia 2013 roku nie otrzymali ani jednej subskrypcji swojego kanału. Pięciu polskich europarlamentarzystów otrzymało jedynie jedną subskrypcję. Byli to: Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Janusz Zemke oraz Tadeusz Zwiefka. Blogi Blogi nie są najpopularniejszym środkiem internetowej komunikacji polskich posłów do PE z internautami. Spośród 49 europarlamentarzystów bloga prowadzi 19 osób, z czego jedynie 11 aktualizuje swoje wpisy na bieżąco (tj. ostatni wpis pojawił się w listopadzie lub grudniu 2013 roku). Posłami, którzy aktywnie prowadzą bloga są: Ryszard Czarnecki, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Grzyb, Paweł Kowal, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn, Czesław Siekierski, Marek Siwiec, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski oraz Paweł Zalewski. Prowadzenia bloga zaprzestali: Arkadiusz Bratkowski, Marek Gróbarczyk, Filip Kaczmarek, Michał Kamiński, Marek Migalski, Tomasz Poręba, Artur Zasada oraz Tadeusz Zwiefka. Rekordzistką pod względem ilości prowadzonych i na bieżąco aktualizowanych blogów jest Lidia Geringer de Oedenberg, która posiada 5 blogów pisanych w języku polskim oraz jeden pisany po angielsku. Na każdym z nich wpis pojawił się w miesiącu, w którym przeprowadzono badanie, a więc w grudniu 2013 roku. Blogi w dwóch językach (po polsku i angielsku) prowadzi również Marek Siwiec oba są na bieżąco aktualizowane. 93

16 Ciekawy jest również przypadek Jacka Kurskiego. Oficjalnie nie prowadzi on bloga, jednak po wpisaniu adresu jego strony (www.kurski.net), jesteśmy automatycznie przenoszeni na jego stronę w witrynie blogspot.com. Jest to bardzo rozwinięte narzędzie należące do Google, które służy właśnie do prowadzenia blogów. W przypadku Jacka Kurskiego nie jest ona jednak używana do tego celu, a służy jako oficjalna strona internetowa. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej Kontakt za pomocą poczty elektronicznej jest w dzisiejszych czasach jednym z najszybszych sposobów komunikacji. Na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego znajduje się spis posłów z każdego kraju wraz z danymi komunikacyjnymi - m.in. adresem poczty elektronicznej. Eurodeputowani mają swój oficjalny adres mailowy na serwerze Parlamentu Europejskiego (z reguły adres jest budowany na wzorze Aby sprawdzić, czy polscy posłowie do PE odpowiadają na wiadomości mailowe, postanowiłam wysłać do każdego z nich maila z zapytaniem. Każdy otrzymał wiadomość tej samej treści, która została wysłana 7 grudnia 2013 roku. Treść wiadomości brzmiała następująco: Szanowna Pani/Szanowny Panie, uprzejmie proszę o podanie informacji, kiedy w najbliższym czasie będzie możliwość spotkania Pani/Pana w którymś z biur poselskich w Polsce. Z poważaniem, Paulina Kubczak Otrzymałam odpowiedź jedynie na 24 z 49 rozesłanych wiadomości. Na większość z nich odpisywali asystenci posłów do PE, którzy prosili o podanie kontaktu czy tematyki spotkania, celem uzgodnienia dogodnego terminu. 94

17 Tabela 10. Odpowiedzi na zapytanie rozesłane em. Kolorem pomarańczowym zaznaczyłam eurodeputowanych, który odpowiadali na wiadomości osobiście ODPOWIEDŹ BRAK ODPOWIEDZI 1. Adam Bielan 1. Piotr Borys 2. Jerzy Buzek 2. Arkadiusz Bratkowski 3. Lidia Geringer 3. Tadeusz Cymański 4. Adam Gierek 4. Ryszard Czarnecki 5. Małgorzata Handzlik 5. Marek Gróbarczyk 6. Jolanta Hibner 6. Andrzej Grzyb 7. Danuta Hübner 7. Jarosław Kalinowski 8. Danuta Jazłowiecka 8. Michał Kamiński 9. Sidonia Jędrzejewska 9. Paweł Kowal 10. Filip Kaczmarek 10. Jacek Kurski 11. Jan Kozłowski 11. Krzysztof Lisek 12. Ryszard Legutko 12. Elżbieta Łukacijewska 13.Bogusław Liberadzki 13. Bogdan Marcinkiewicz 14. Marek Migalski 14. Sławomir Nitras 15. Jan Olbrycht 15. Wojciech Olejniczak 16. Jacek Protasiewicz 16. Mirosław Piotrowski 17. Joanna Skrzydlewska 17. Tomasz Poręba 18. Konrad Szymański 18. Jacek Saryusz-Wolski 19. Jarosław Wałęsa 19. Joanna Senyszyn 20. Jacek Włosowicz 20. Czesław Siekierski 21. Paweł Zalewski 21. Marek Siwiec 22. Artur Zasada 22. Bogusław Sonik 23. Janusz Zemke 23. Róża Thun 24. Tadeusz Zwiefka 24. Janusz Wojciechowski 25. Zbigniew Ziobro Opracowanie własne Jedynie 6 posłów osobiście odpowiedziało na wysłanego a (w tabeli 10 zostali oni zaznaczeni kolorem pomarańczowym). Byli to: Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz oraz Tadeusz Zwiefka. Odpowiedzi na wiadomości do pozostałych zostały podpisane przez ich asystentów. Zarówno to, że tylko mniej niż połowa eurodeputowanych odpowiedziała na zadane pytanie, jak i to, że jedynie kilkoro z nich prowadzi tę formę komunikacji osobiście świadczy o tym, iż nie doceniają oni czy wręcz lekceważą tę możliwość kontaktu ze swoimi wyborcami. Podsumowanie Prowadząc powyższe badania chciałam sprawdzić, czy polscy posłowie do PE są aktywni w sieci i czy w pełni wykorzystują potencjał płynący z komunikacji z wyborcami za pośrednictwem Internetu. Celem analizy było również sprawdzenie, jakie narzędzia 95

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE. Ocena przedwyborczej aktywności e-marketingowej kandydujących partii. Partnerzy:

WYBORY SAMORZĄDOWE. Ocena przedwyborczej aktywności e-marketingowej kandydujących partii. Partnerzy: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Ocena przedwyborczej aktywności e-marketingowej kandydujących partii Partnerzy: Spis treści: Rozdział I. GetResponse: wykorzystanie kanału email do komunikacji z wyborcami 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Aneta Uzarska Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Chaos, anonimowość i interakcja to natura Internetu. W konsekwencji panuje tam absolutny brak kultu wodza i doskonała samoorganizacja.

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji

Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji Marta Marketing Schroeder-Polak po Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PROMOCJA BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (38) 2014, s. 95-107 ISSN 1426-3777 Katarzyna Jamrozik, Anna Musioł, Dorota Siwecka 1 PROMOCJA BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Na skutek zmian

Bardziej szczegółowo

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Marcin Drabek, Marta Klimowicz SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Warszawa - Wrocław, kwiecień 2013 Marcin Drabek, Marta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami

Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 25 Jan Garlicki, Daniel Mider Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami SŁOWA KLUCZOWE: marketing polityczny, kampania permanentna, marketing w Internecie,

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja polityczna na Facebooku

Komunikacja polityczna na Facebooku Jarosław Zieliński Komunikacja polityczna na Facebooku Komunikacja polityczna już dawno zawitała w Internecie, a jej narzędzia i techniki w nim stosowane zmieniają się wraz z rozwojem tej globalnej sieci.

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ICH UŻYTKOWNIKÓW

OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ICH UŻYTKOWNIKÓW OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ICH UŻYTKOWNIKÓW Open Access MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4 OCENA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 9 (270) Monika Kampioni-Zawadka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa monika.kampioni@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Social media is so trendy. czy za rok również tak będzie?

Social media is so trendy. czy za rok również tak będzie? Social media is so trendy czy za rok również tak będzie? Social media is so trendy czy za rok również tak będzie? Opracowanie przygotowane przez Sotrender, a w nim: analizy i prognozy dotyczące trendów

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE, ZACHOWANIA i POGLĄDY AUTORÓW I CZYTELNIKÓW BLOGÓW:

MOTYWACJE, ZACHOWANIA i POGLĄDY AUTORÓW I CZYTELNIKÓW BLOGÓW: MOTYWACJE, ZACHOWANIA i POGLĄDY AUTORÓW I CZYTELNIKÓW BLOGÓW: SPIS TREŚCI ll WPROWADZENIE 4 (Jan M. Zając) 13 l Popularność wymaga zaangażowania... 14 l Kto jest bardziej popularny? 14 l Funkcje i popularność

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Autorzy Jarosław Krajka, Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk, Dina Savlovska, Monica Vlad, Katerina

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI

PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI SPIS TREŚCI PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ...3 WPROWADZENIE... 3 CZĘŚĆ PIERWSZA WYTYCZNE W

Bardziej szczegółowo

Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe?

Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe? . MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA nr 4/2014 Przemysław Szews Uniwersytet Łódzki Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo