Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie"

Transkrypt

1 DOI: Paulina Kubczak Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Wprowadzenie Komunikowanie polityczne jest procesem, który zachodzi w konkretnym otoczeniu społecznym, politycznym, medialnym oraz kulturowym [Turska-Kawa, Wojtasik 2013: 36-47]. Według politologów ma ono niebagatelne znaczenie w życiu politycznym. Jacques Gerstle stwierdza, że polityka nie mogłaby funkcjonować bez komunikowania, a społeczeństwo bez umiejętności porozumiewania się byłoby bezmyślnym tworem, a hiszpańska badaczka María José Canel posuwa się nawet do stwierdzenia, że bez komunikowania nie byłoby polityki [Dobek-Ostrowska 2007: 129]. Jak każdy rodzaj komunikowania, także komunikowanie polityczne składa się z wielu elementów, jednak trzy z nich pełnią szczególną rolę. Według Walerego Pisarka [2008: 20] są to: nadawca - podmiot komunikowania, który jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za treść i formę przekazu. Inaczej jest nazywany komunikatorem lub źródłem przekazu. W komunikowaniu masowym to osoba, grupa osób lub instytucja, która pośrednio lub bezpośrednio udostępnia wypowiedzi nieograniczonej liczbie odbiorców. przekaz - treści intelektualne i emocjonalne, przenoszone między nadawcą a odbiorcą. Bywa też nazywany komunikatem lub informacją. odbiorca przekazu, nazywany inaczej adresatem lub recypientem. Wśród wielu możliwych kanałów komunikowania się polityków z wyborcami w ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwija się Internet. Nie ma w tym nic dziwnego - według danych z 2012 roku dostęp do Internetu w domu miało 2/3 Polaków w wieku powyżej 15 roku życia, a średni czas spędzany w sieci to około 2 godzin dziennie. Stale rośnie również popularność Internetu mobilnego, którego używa już 16% osób korzystających z sieci. 59% polskich internautów posiada konto na portalu społecznościowym i zauważalny jest wzrost liczby osób, które korzystają z portali takich jak Facebook czy Twitter [World Internet Project. Poland 2012]. 79

2 Sebastian Sobczyk [2005: ] wyodrębnia kilka czynników, mających znaczący wpływ na to, że politycy tak chętnie wykorzystują do swoich działań Internet. Są to: Stały wzrost liczby osób, które mają dostęp do Internetu i regularnie z niego korzystają. Według Sobczyka sytuacja ta nie będzie się nadal dynamicznie rozwijała, a liczba użytkowników Internetu dąży raczej do stabilizacji. Zmienić się może jedynie struktura korzystania z sieci (rezygnacja z łączy wąskopasmowych na rzecz szerokopasmowych). Spadek liczby osób, biorących udział w elekcjach. W tym przypadku Internet może stać się kanałem, za pomocą którego dotrze się do osób biernych wyborczo i spowoduje ich polityczną aktywizację [Wojtasik 2013: 34-35]. Pojawienie się nowego pokolenia wyborców (tzw. Millenium kids, Generacja Y). Zalicza się do niego osoby urodzone po 1980 roku. Ci młodzi ludzie przez to, że zostali wychowani na przekazie telewizyjnym w znacznym stopniu uodpornili się na tradycyjne działania perswazyjne, a dzięki dostępowi do Internetu są dużo bardziej świadomi procesów, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Takie osoby stanowią rosnący elektorat polityków, a najlepszym sposobem dotarcia do nich jest właśnie Internet. Istnienie wpływowego lobby firm, które zajmują się wdrażaniem technologii komputerowych. Czynnik ten jest szczególnie istotny w amerykańskich kampaniach politycznych, ma jednak mniejsze znaczenie w warunkach polskich. Rozwój rynku usług konsumpcyjnych w sieci. Stale rosną dochody firm, które decydują się na sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem Internetu oraz wydatki na reklamę w sieci. Daje to nadzieję na to, że internetowe działania polityczne będą się rozwijały w podobnym tempie. Między innymi z powodu wymienionych wyżej czynników Internet stał się idealnym sposobem komunikacji polityków z wyborcami. Narzędzia, które są wykorzystywane w tym procesie to strony WWW, blogi, serwisy społecznościowe, a nawet kanały na portalu YouTube. Komunikacja w tym wypadku jest wielostronna, a odbiorcy mogą stać się również nadawcami treści [Batorski, Zając 2011: 13]. Internet znacząco wpływa na zindywidualizowanie przekazu. Jak zauważa Sławomir Gawroński [2007: 220] sieć sprawia, że nie ma już rynku masowego, a wiele milionów rynków, na które składa się tylko jedna osoba. 80

3 Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie internetowej aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji oraz odbioru społecznego ich działalności w sieci. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Badania dotyczące aktywności w sieci polskich eurodeputowanych zostały przeprowadzone w dniach 7-27 grudnia 2013 roku. Polegały one na obserwowaniu ich kont na portalach społecznościowych (Twitter, Facebook, nk.pl), kanałów w serwisie YouTube, blogów oraz witryn internetowych. Z racji tego, że za pośrednictwem tych narzędzi można przesyłać bardzo dużo informacji w stosunkowo krótkim czasie, analiza ma w dużej mierze charakter ilościowy. Przeprowadzone zostało również badanie tzw. tajemniczego wyborcy, które polegało na wysłaniu do europarlamentarzystów i z krótkim zapytaniem. Jego celem było sprawdzenie, ilu z nich odpowie na taką próbę nawiązania kontaktu. Już w trakcie przeprowadzania badań doszło do zmian w składzie polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim w wyniku rekonstrukcji rządu Lena Kolarska- Bobińska oraz Rafał Trzaskowski zostali ministrami [Nowi ministrowie zaprzysiężeni]. Z tego powodu w badaniach brałam pod uwagę przejawy aktywności w sieci 49 posłów do PE. Skład polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim został uzupełniony 17 grudnia 2013 roku, kiedy mandaty otrzymali Tadeusz Ross oraz Zbigniew Zaleski, którzy nie zostali jednak uwzględnieni w badaniach. Strony internetowe polskich eurodeputowanych Wszyscy polscy eurodeputowani posiadają strony internetowe, dlatego też właśnie one są podstawowym kanałem internetowej komunikacji z wyborcami. Na swoich witrynach umieszczają oni materiały o różnorodnej tematyce. Najbardziej popularnymi są zdjęcia, informacje o bieżącej działalności, adresy i kontakt do biur poselskich oraz odnośniki do portali społecznościowych. Jednym ze sposobów na zbadanie popularności stron internetowych jest sprawdzanie ich pozycji w rankingu, który przygotowywany jest przez portal ALEXA.com. Za jego pomocą możemy sprawdzić, jaką pozycję zajmuje dana strona internetowa w światowym rankingu. Administratorzy portalu określają ją obliczając ilość dziennych wejść oraz 81

4 wyświetleń strony w ostatnich trzech miesiącach. Jeśli liczba ta jest zbyt mała, strona w ogóle nie pojawia się w rankingu 1. Wykres 1. Popularność witryn polskich eurodeputowanych według rankingu portalu ALEXA.COM 30 - witryny europosłów, które znalazły się w rankingu ALEXA.COM 19 - witryny europosłów, które nie znalazły się w rankingu ALEXA.COM Opracowanie własne na podstawie portalu ALEXA.com Pozycję stron eurodeputowanych w rankingu ALEXA.com sprawdzałam 16 grudnia 2013 roku. Wśród witryn polskich posłów do PE najpopularniejsza okazała się być strona Lidii Geringer de Oedenberg, która zajęła miejsce w skali światowej. Wśród pięciu najpopularniejszych stron znalazła się również witryny: Marka Migalskiego ( miejsce), Ryszarda Legutki ( miejsce), Bogusława Sonika ( miejsce) oraz Pawła Borysa ( miejsce). Warto zauważyć, że strony te mimo wszystko znajdują się na bardzo odległych pozycjach w światowym rankingu. 1 zob. też. (dostęp: ) 82

5 Rysunek 1. Popularność strony Lidii Geringer de Oedenberg według portalu ALEXA.COM Źródło: alexa.com Oprócz powyższych pięciu, w pierwszych dziesięciu milionach najpopularniejszych stron na świecie znalazły się jeszcze witryny 12 polskich europarlamentarzystów. Były nimi strony należące do: Janusza Zemke, Pawła Kowala, Bogusława Liberadzkiego, Janusza Wojciechowskiego, Pawła Zalewskiego, Bogdana Marcinkiewicza, Elżbiety Łukacijewskiej, Jana Kozłowskiego, Jerzego Buzka, Mirosława Piotrowskiego oraz Zbigniewa Ziobry. Tabela 1. Najbardziej i najmniej popularne witryny polskich eurospołów według portalu ALEXA.com Poseł do PE Adres witryny Pozycja w rankingu 1. Lidia Geringer Marek Migalski Ryszard Legutko Bogusław Sonik Piotr Borys Tomasz Poręba Adam Gierek Tadeusz Cymański Krzysztof Lisek Sławomir Nitras Opracowanie własne na podstawie portalu ALEXA.com Najmniej popularnymi ze stron, które zostały zakwalifikowane przez portal ALEXA.com były witryny: Tomasza Poręby ( miejsce), Adama Gierka ( miejsce), Tadeusza Cymańskiego ( miejsce), Krzysztofa Liska ( miejsce) oraz Sławomira Nitrasa ( miejsce). W rankingu ALEXA.com nie zostały umieszczone strony 19 polskich posłów do PE (tabela 2). Oznacza to, iż na moment badania były one zbyt mało popularne w skali światowej (miały zbyt mało wejść), by mogły zostać sklasyfikowane. 83

6 Tabela 2. Witryny eurodeputowanych, które z powodu zbyt małej liczby wejść w ostatnich 3 miesiącach nie znalazły się w rankingu ALEXA.COM Poseł do PE Adres witryny 1. Adam Bielan 2. Arkadiusz Bratkowski 3. Marek Gróbarczyk 4. Andrzej Grzyb 5. Jolanta Hibner 6. Danuta Hübner 7. Danuta Jazłowiecka 8. Sidonia Jędrzejewska 9. Filip Kaczmarek 10. Jarosław Kalinowski 11. Michał Kamiński 12. Jacek Kurski / jacekkurski.blogspot.com 13. Jan Olbrycht 14. Jacek Saryusz-Wolski 15. Konrad Szymański 16. Jarosław Wałęsa 17. Czesław Siekierski 18. Joanna Skrzydlewska 19. Jacek Włosowicz Opracowanie własne na podstawie ALEXA.com Twitter Twitter jest dość popularnym narzędziem wśród polskich posłów do PE. Obecnie udziela się na nim 32 europarlamentarzystów. Warto jednak zauważyć, że konta trzech z nich nie są używane od dłuższego czasu. Arkadiusz Bratkowski ostatniego tweeta umieścił 29 marca 2013 roku, Tadeusz Cymański 11 sierpnia 2013 roku. Najdłużej nieaktywne jest konto Michała Kamińskiego - ostatni wpis zamieszczono tam 9 listopada 2011 roku. Mimo to konta nie zostały usunięte ani oficjalnie zawieszone, dlatego też są one brane pod uwagę w moich statystykach. W poniższych tabelach konta tych eurodeputowanych zostały zaznaczone kolorem żółtym. 84

7 Rysunek 2. Przykład danych, zgromadzonych w serwisie twopcharts.com dla konta Marka Migalskiego na Twitterze. Najważniejsze dane to trzy pierwsze w tabeli od: obserwujący profil, obserwowani przez posła, liczba tweetów Źródło: twopcharts.com Dane do badania pozyskałam za pomocą narzędzia Twopcharts.com, ponieważ bezpośrednio na Twitterze mamy dostęp jedynie do ostatnio zamieszczonych tweetów. Twopcharts umożliwia dostęp do stu pierwszych krótkich wiadomości zamieszczonych przez danego użytkownika oraz przedstawia dane takie jak: ogólna liczba tweetów, czas istnienia konta, liczbę osób obserwujących danego użytkownika 2. Wszystkie dane dotyczące aktywności na Twitterze pochodzą z 20 grudnia 2013 roku. Tabela 3. Liczba tweetów zamieszczanych przez polskich posłów do PE. Kolorem żółtym wyróżnione zostały konta od dawna nieaktywne - w nawiasie podana data ostatniego wpisu Poseł do PE Liczba tweetów 1. Marek Migalski Paweł Kowal Krzysztof Lisek Jacek Saryusz-Wolski Filip Kaczmarek Arkadiusz Bratkowski ( ) Artur Zasada Tomasz Poręba Tadeusz Cymański ( ) Michał Kamiński ( ) 13 Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu twopcharts.com Jeśli chodzi o liczbę przesłanych tweetów, zdecydowanym liderem jest Marek Migalski, który do 20 grudnia 2013 roku umieścił wiadomości. W najczęściej tweetującej piątce eurodeputowanych znaleźli się również: Paweł Kowal (9 003 tweety), Krzysztof Lisek (7 386 tweetów), Jacek Saryusz-Wolski (4 686 tweetów) oraz Filip Kaczmarek (3 256 tweetów). 2 Zob. też (dostęp: ) 85

8 Posłami do PE, którzy na swoim koncie umieścili najmniej wiadomości byli: Arkadiusz Bratkowski (120 tweetów), Artur Zasada (110 tweetów), Tomasz Poręba (43 tweety), Tadeusz Cymański (26 tweetów) oraz Michał Kamiński (13 tweetów). Jednak Tomasz Poręba z Twittera korzysta dopiero od 30 listopada 2013 roku, dlatego też w jego przypadku tak niski wynik nie dziwi. Sama ilość umieszczonych wiadomości nie jest zbyt miarodajnym sposobem na określenie aktywności danego eurodeputowanego na portalu Twitter. Z tego powodu obliczyłam, ile wiadomości dziennie średnio umieścili (tabela 4). Obliczeń dokonałam dzieląc ogólną liczbę tweetów przez liczbę dni istnienia konta na Twitterze. Tabela 4. Eurodeputowani, którzy zamieszczają dziennie najwięcej tweetów Poseł do PE Liczba tweetów Dni na Twitterze Tweety dziennie 1. Marek Migalski ok Jacek Saryusz-Wolski ok Krzysztof Lisek ok Paweł Kowal ok Andrzej Grzyb ok. 6 Opracowanie własne na podstawie twopcharts.com Na pierwszym miejscu ponownie znalazł się Marek Migalski, który umieszcza dziennie około 25 tweetów. Kolejne pozycje zajęli: Jacek Saryusz-Wolski (około 24 tweety dziennie), Krzysztof Lisek (około 10 tweetów), Paweł Kowal oraz Andrzej Grzyb (obaj zamieszczają około 6 tweetów dziennie). Polscy eurodeputowani dziennie umieszczają na Twitterze średnio około 3 tweetów. Oprócz wymienionych pięciu posłów do PE nikomu nie udało się przekroczyć tej granicy. Jedenastu z nich zamieszcza średnio mniej niż jednego tweeta dziennie. Są to: Danuta Jazłowiecka, Lidia Geringer de Oedenberg, Joanna Skrzydlewska, Joanna Senyszyn, Czesław Siekierski, Jan Olbrycht, Arkadiusz Bratkowski, Marek Gróbarczyk, Artur Zasada, Tadeusz Cymański oraz Michał Kamiński. Warto zauważyć, iż europarlamentarzyści często nie decydują się na samodzielne wyrażanie własnej opinii, ale tylko podają linki do ich zdaniem ciekawych materiałów, bądź też używają opcji retweet, która polega na podaniu dalej wpisu innego użytkownika tak, aby wyświetlony on został na naszym profilu. Miarą popularności danego użytkownika na Twitterze jest liczba osób, które go obserwują. Dodając kogoś do listy obserwowanych pokazujemy, że chcemy mieć na bieżąco dostęp do udostępnianych przez tę osobę treści i interesuje nas to, co dana osoba ma do 86

9 przekazania za pośrednictwem Twittera. Dane dotyczące liczby osób obserwujących polskich eurodeputowanych również zaczerpnęłam z portalu Twopcharts.com. Tabela 5. Najczęściej i najrzadziej obserwowani polscy eurodeputowani na portalu Twitter Poseł do PE Liczba obserwujących 1. Jerzy Buzek Wojciech Olejniczak Paweł Kowal Marek Siwiec Adam Bielan Bogusław Liberadzki Tomasz Poręba Artur Zasada Czesław Siekierski Arkadiusz Bratkowski 111 Opracowanie własne na podstawie twopcharts.com Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę obserwujących jest Jerzy Buzek, którego do listy obserwowanych dodało użytkowników Twittera. Tak wysoki wynik nie jest jednak zaskoczeniem, ponieważ Jerzy Buzek jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach niewątpliwie zyskał sobie dużą popularność w całej Unii Europejskiej. Na drugiej pozycji uplasował się Wojciech Olejniczak ( obserwujących). Kolejne pozycje w pierwszej piątce najliczniej obserwowanych eurodeputowanych przypadły: Pawłowi Kowalowi (17 753), Markowi Siwcowi (14 545) oraz Adamowi Bielanowi (12 925). Średnia ilość obserwujących konta polskich posłów do PE wynosi w przybliżeniu osób. Tylko dziesięciu spośród trzydziestu dwóch eurodeputowanych używających Twittera zgromadziło więcej niż średnią liczbę obserwujących. Oprócz wymienionych już najpopularniejszych posłów byli to: Ryszard Czarnecki ( obserwujących), Sławomir Nitras (11 550), Michał Kamiński (9 717), Marek Migalski (8 787) oraz Jacek Protasiewicz (7 538). Spośród eurodeputowanych, którzy komunikują się z wyborcami za pośrednictwem Twittera najmniej popularnymi użytkownikami są: Bogusław Liberadzki (651 obserwujących), Tomasz Poręba (376), Artur Zasada (264), Czesław Siekierski (231) oraz Arkadiusz Bratkowski (111). Tak niski wynik nie dziwi w przypadku Tomasza Poręby, który Twittera używa dopiero od 30 listopada 2013 roku. Warto zauważyć, iż z posłów, którzy od dawna nie komunikowali się za pośrednictwem Twittera, jedynie Arkadiusz Bratkowski 87

10 znalazł się w gronie najrzadziej obserwowanych. Może to wynikać z tego, że zarówno Tadeusz Cymański, jak i Michał Kamiński są politykami dość popularnymi na polskiej scenie politycznej. Facebook Facebook jest najpopularniejszym portalem społecznościowym wśród polskich europarlamentarzystów. Konta na Facebooku możemy podzielić na prywatne i fanpage. Spośród 49 posłów, których brałam pod uwagę podczas moich badań jedynie sześciu nie posiada żadnego z powyższych rodzajów kont na tym portalu. Są to: Adam Gierek, Michał Kamiński, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański oraz Janusz Wojciechowski. Wśród eurodeputowanych aktywnych na Facebooku sześciu ma konta prywatne. Tego typu konta według polityki Facebooka nie powinny być uważane za oficjalne, dlatego też nie brałam ich pod uwagę. Politykami posiadającymi konta prywatne są: Piotr Borys, Arkadiusz Bratkowski, Ryszard Czarnecki, Sidonia Jędrzejewska, Joanna Skrzydlewska oraz Paweł Zalewski. Wykres 2. Typy profilów eurodeputowanych na Facebooku Fanpage- 37 europosłów Profil prywatny- 6 europosłów Brak profilu- 6 europosłów Opracowanie własne Oficjalnym rodzajem konta na Facebooku jest fanpage i to właśnie na nich mam zamiar się skupić w niniejszej analizie. Tego typu konta posiada 37 spośród 49 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Dane zawarte w badaniu zostały zebrane 13 grudnia 2013 roku. 88

11 Tabela 6. Polscy europarlamentarzyści o największej i najmniejszej ilości polubień na portalu Facebook Poseł do PE Liczba polubień 1. Jerzy Buzek Wojciech Olejniczak Róża Thun Joanna Senyszyn Danuta Hübner Filip Kaczmarek Jacek Włosowicz Jan Kozłowski Adam Bielan Bogdan Marcinkiewicz 32 Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Facebook Miarodajną metodą na sprawdzenie popularności danego użytkownika jest liczba polubień (tabela 6). W tym przypadku ponownie pierwsze miejsce zajął Jerzy Buzek, którego oficjalny fanpage w dniu badania zgromadził polubień. Różnica między nim, a resztą posłów do PE jest ogromna. Na drugim miejscu znalazł się profil Wojciecha Olejniczaka z polubieniami. Kolejnymi popularnymi kontami były te prowadzone przez: Różę Thun (6 989 polubień), Joannę Senyszyn (6 294) oraz Danutę Hübner (5 611). Najmniej popularnymi na Facebooku spośród polskich eurodeputowanych są konta: Filipa Kaczmarka (259 polubień), Jacka Włosowicza (249), Jana Kozłowskiego (183), Adama Bielana (136) oraz Bogdana Marcinkiewicza (32). Średnia ilość polubień na Facebooku kont polskich eurodeputowanych wynosi około Jedynie osiem z trzydziestu siedmiu kont przekroczyło tę granicę. Oprócz wymienionej już piątki były to te należące do: Lidii Geringer de Oedenberg (5 389 polubień), Tadeusza Zwiefki (5 226) oraz Czesława Siekierskiego (4 500). nk.pl Nk.pl (dawniej Nasza klasa) jest portalem, który bardzo stracił na popularności po rozpowszechnieniu Facebooka, co widać również w przypadku kont polskich posłów do PE. Tylko troje z nich ma na swoich stronach www odnośniki do kont na tym portalu - są to: Andrzej Grzyb, Elżbieta Łukacijewska oraz Wojciech Olejniczak. Jedynie to ostatnie konto oznaczone jest jako konto oficjalne, a dwa pozostałe to konta standardowe. Dane dotyczące aktywności na portalu nk.pl pochodzą z dnia 27 grudnia 2013 roku. 89

12 Tabela 7. Eurodeputowani, którzy posiadają odnośniki do konta na nk.pl na swoich stronach internetowych wraz z liczbą ich znajomych Poseł do PE Typ profilu Liczba znajomych 1. Wojciech Olejniczak konto oficjalne Elżbieta Łukacijewska konto prywatne Andrzej Grzyb konto prywatne Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu nk.pl Konto Elżbiety Łukacijewskiej jest aktualizowane na bieżąco - dodawane są tam nowe posty, zdjęcia oraz filmy. Ostatni wpis pochodzi z dnia 20 grudnia 2013 roku, a ostatni film z 18 grudnia 2013 roku. Na nk.pl w momencie badania zgromadziła znajomych. Andrzej Grzyb również aktywnie korzysta z konta na nk.pl - ostatni wpis zamieścił 10 grudnia 2013 roku. Filmy nie są jednak aktualizowane na bieżąco - ostatni z nich to życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2011 roku. Andrzej Grzyb do 27 grudnia 2013 roku miał na nk.pl znajomych. Jak już wcześniej wspomniałam, jedynie profil Wojciecha Olejniczaka został oznaczony jako konto oficjalne. Jak wyjaśnia nk.pl, status konta oficjalnego mogą otrzymać osoby powszechnie znane, zespoły występujące publiczne oraz serwisy, które byłyby zainteresowane zamieszczaniem wpisów 3. Każdy użytkownik, który jest zainteresowany wpisami prowadzącymi konto oficjalne może je śledzić. Rysunek 3. Profil Wojciecha Olejniczaka na portalu nk.pl, oznaczony jako konto oficjalne Źródło: nk.pl Wojciech Olejniczak w momencie badania zgromadził na nk.pl znajomych. Jego konto nie jest jednak aktualizowane - ostatni wpis zamieszczono 12 września 2012 roku. Na nk.pl można znaleźć również konta innych eurodeputowanych, jednak są to konta prywatne, których nie można w żaden sposób zweryfikować. Niektórzy z nich 3 zob. też: (dostęp z dnia ) 90

13 za pośrednictwem tych kont kontaktują się z wyborcami, istnieją duże wątpliwości co do wiarygodności pojawiających się tam wpisów. Z tego powodu nie brałam pod uwagę tego typu profilów. Reasumując, portalem społecznościowym najbardziej popularnym wśród polskich eurodeputowanych jest Facebook. Konto na nim posiada 43 spośród 49 europarlamentarzystów, z czego 37 posiada oficjalne fanpage, a 6 konta prywatne. Wydaje się to być odzwierciedleniem współczesnych trendów. Według danych z 2012 roku około 800 milionów osób na świecie miało konto na Facebooku, co czyni go najczęściej używanym portalem społecznościowym w skali globalnej. Dla porównania, według tego samego raportu, drugi pod względem popularności wśród polskich posłów do PE Twitter w 2012 roku posiadał na świecie około 200 milionów użytkowników [Internet Standard. Social Media 2012]. Kanały na YouTube Z możliwości umieszczania filmów na przystosowanych do tego serwisach w sieci korzysta 30 eurodeputowanych. Michał Kamiński umieszcza swoje filmy na serwisie pinotv.pl, a 29 pozostałych posiada oficjalne kanały w serwisie YouTube, na którym chciałabym się szczególnie skupić. Dane do badania pochodzą z dnia 16 grudnia 2013 roku. Posłowie do PE wykorzystują możliwość tego typu komunikacji z wyborcami w szczególności do udostępniania filmów ze swoich występów w europarlamencie. Poza tym umieszczają też inne wypowiedzi: komentarze, fragmenty wywiadów czy życzenia okolicznościowe. Mimo że umieszczanie filmów na YouTube jest bardzo popularne wśród samych eurodeputowanych, to nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Średnia liczba łącznych wyświetleń wszystkich filmów na kanałach europarlamentarzystów w badanym okresie wynosi W dodatku internauci bardzo rzadko decydują się na komentowanie udostępnianych materiałów, co utrudnia komunikację. Największą liczbę łącznych wyświetleń zgromadziła na swoim kanale Róża Thun (tabela 8). W momencie badania wszystkie filmy zamieszczone na jej kanale obejrzane zostały razy. Drugim najczęściej oglądanym kanałem był ten należący do Marka Migalskiego ( wyświetlenia). Kolejne miejsca zajęli Marek Siwiec ( wyświetlenia), Joanna Skrzydlewska (30 510) oraz Lidia Geringer de Oedenberg (28 844). Oprócz wymienionych europarlamentarzystów przytoczoną już średnią liczbę wyświetleń przekroczył jeszcze jedynie kanał Bogusława Sonika (23 977). 91

14 Tabela 8. Kanały eurodeputowanych na YouTube o największej i najmniejszej łącznej ilości wyświetleń Poseł do PE Liczba wyświetleń 1. Róża Thun Marek Migalski Marek Siwiec Joanna Skrzydlewska Lidia Geringer Bogusław Liberadzki Tadeusz Zwiefka Tadeusz Cymański Janusz Zemke Adam Bielan 44 Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Youtube Najkrócej kanały na YouTube posiadają Adam Bielan (od 14 listopada 2013 roku zgromadził on 44 wyświetlenia) oraz Janusz Zemke (279 wyświetleń od 28 marca 2013 roku). Oprócz nich, mimo dłuższego stażu na YouTube, najmniej popularnymi kanałami są te należące do Tadeusza Cymańskiego (537 wyświetleń), Tadeusza Zwiefki (1 132) oraz Bogusława Liberadzkiego (1 401). Wymiarem popularności na YouTube jest również liczba subskrypcji. Za pomocą tej opcji użytkownicy YouTube, którzy posiadają swoje konto, oznaczają najbardziej interesujące dla nich kanały, dzięki czemu uzyskują informację o najnowszych materiałach, dodanych na danym kanale 4. Spośród polskich posłów do PE najwięcej subskrypcji swojego kanału do 16 grudnia 2013 roku zgromadził Marek Gróbarczyk (96). Kolejne miejsca zajęli: Wojciech Olejniczak (88), Marek Migalski (60), Róża Thun (40) oraz Paweł Kowal (39). Średnia liczba subskrypcji dla wszystkich polskich eurodeputowanych wynosi około 20. Z dwudziestu dziewięciu europarlamentarzystów, korzystających z YouTube, jedynie dziesięciu zgromadziło większą ilość subskrypcji niż średnia. Byli to, oprócz wymienionych: Lidia Geringer de Oedenberg, (36), Zbigniew Ziobro (34), Bogusław Sonik (33), Joanna Skrzydlewska (24) oraz Jan Olbrycht (23). 4 zob. też. (dostęp: ). 92

15 Tabela 9. Kanały eurodeputowanych w serwisie YouTube o najmniejszej i największej ilości subskrypcji Poseł do PE Liczba subskrypcji 1. Marek Gróbarczyk Wojciech Olejniczak Marek Migalski Róża Thun Paweł Kowal Tadeusz Cymański Filip Kaczmarek Jacek Protasiewicz Janusz Zemke Tadeusz Zwiefka Adam Bielan Bogusław Liberadzki 0 Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Youtube Adam Bielan oraz Bogusław Liberadzki do 16 grudnia 2013 roku nie otrzymali ani jednej subskrypcji swojego kanału. Pięciu polskich europarlamentarzystów otrzymało jedynie jedną subskrypcję. Byli to: Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Janusz Zemke oraz Tadeusz Zwiefka. Blogi Blogi nie są najpopularniejszym środkiem internetowej komunikacji polskich posłów do PE z internautami. Spośród 49 europarlamentarzystów bloga prowadzi 19 osób, z czego jedynie 11 aktualizuje swoje wpisy na bieżąco (tj. ostatni wpis pojawił się w listopadzie lub grudniu 2013 roku). Posłami, którzy aktywnie prowadzą bloga są: Ryszard Czarnecki, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Grzyb, Paweł Kowal, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn, Czesław Siekierski, Marek Siwiec, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski oraz Paweł Zalewski. Prowadzenia bloga zaprzestali: Arkadiusz Bratkowski, Marek Gróbarczyk, Filip Kaczmarek, Michał Kamiński, Marek Migalski, Tomasz Poręba, Artur Zasada oraz Tadeusz Zwiefka. Rekordzistką pod względem ilości prowadzonych i na bieżąco aktualizowanych blogów jest Lidia Geringer de Oedenberg, która posiada 5 blogów pisanych w języku polskim oraz jeden pisany po angielsku. Na każdym z nich wpis pojawił się w miesiącu, w którym przeprowadzono badanie, a więc w grudniu 2013 roku. Blogi w dwóch językach (po polsku i angielsku) prowadzi również Marek Siwiec oba są na bieżąco aktualizowane. 93

16 Ciekawy jest również przypadek Jacka Kurskiego. Oficjalnie nie prowadzi on bloga, jednak po wpisaniu adresu jego strony (www.kurski.net), jesteśmy automatycznie przenoszeni na jego stronę w witrynie blogspot.com. Jest to bardzo rozwinięte narzędzie należące do Google, które służy właśnie do prowadzenia blogów. W przypadku Jacka Kurskiego nie jest ona jednak używana do tego celu, a służy jako oficjalna strona internetowa. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej Kontakt za pomocą poczty elektronicznej jest w dzisiejszych czasach jednym z najszybszych sposobów komunikacji. Na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego znajduje się spis posłów z każdego kraju wraz z danymi komunikacyjnymi - m.in. adresem poczty elektronicznej. Eurodeputowani mają swój oficjalny adres mailowy na serwerze Parlamentu Europejskiego (z reguły adres jest budowany na wzorze Aby sprawdzić, czy polscy posłowie do PE odpowiadają na wiadomości mailowe, postanowiłam wysłać do każdego z nich maila z zapytaniem. Każdy otrzymał wiadomość tej samej treści, która została wysłana 7 grudnia 2013 roku. Treść wiadomości brzmiała następująco: Szanowna Pani/Szanowny Panie, uprzejmie proszę o podanie informacji, kiedy w najbliższym czasie będzie możliwość spotkania Pani/Pana w którymś z biur poselskich w Polsce. Z poważaniem, Paulina Kubczak Otrzymałam odpowiedź jedynie na 24 z 49 rozesłanych wiadomości. Na większość z nich odpisywali asystenci posłów do PE, którzy prosili o podanie kontaktu czy tematyki spotkania, celem uzgodnienia dogodnego terminu. 94

17 Tabela 10. Odpowiedzi na zapytanie rozesłane em. Kolorem pomarańczowym zaznaczyłam eurodeputowanych, który odpowiadali na wiadomości osobiście ODPOWIEDŹ BRAK ODPOWIEDZI 1. Adam Bielan 1. Piotr Borys 2. Jerzy Buzek 2. Arkadiusz Bratkowski 3. Lidia Geringer 3. Tadeusz Cymański 4. Adam Gierek 4. Ryszard Czarnecki 5. Małgorzata Handzlik 5. Marek Gróbarczyk 6. Jolanta Hibner 6. Andrzej Grzyb 7. Danuta Hübner 7. Jarosław Kalinowski 8. Danuta Jazłowiecka 8. Michał Kamiński 9. Sidonia Jędrzejewska 9. Paweł Kowal 10. Filip Kaczmarek 10. Jacek Kurski 11. Jan Kozłowski 11. Krzysztof Lisek 12. Ryszard Legutko 12. Elżbieta Łukacijewska 13.Bogusław Liberadzki 13. Bogdan Marcinkiewicz 14. Marek Migalski 14. Sławomir Nitras 15. Jan Olbrycht 15. Wojciech Olejniczak 16. Jacek Protasiewicz 16. Mirosław Piotrowski 17. Joanna Skrzydlewska 17. Tomasz Poręba 18. Konrad Szymański 18. Jacek Saryusz-Wolski 19. Jarosław Wałęsa 19. Joanna Senyszyn 20. Jacek Włosowicz 20. Czesław Siekierski 21. Paweł Zalewski 21. Marek Siwiec 22. Artur Zasada 22. Bogusław Sonik 23. Janusz Zemke 23. Róża Thun 24. Tadeusz Zwiefka 24. Janusz Wojciechowski 25. Zbigniew Ziobro Opracowanie własne Jedynie 6 posłów osobiście odpowiedziało na wysłanego a (w tabeli 10 zostali oni zaznaczeni kolorem pomarańczowym). Byli to: Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz oraz Tadeusz Zwiefka. Odpowiedzi na wiadomości do pozostałych zostały podpisane przez ich asystentów. Zarówno to, że tylko mniej niż połowa eurodeputowanych odpowiedziała na zadane pytanie, jak i to, że jedynie kilkoro z nich prowadzi tę formę komunikacji osobiście świadczy o tym, iż nie doceniają oni czy wręcz lekceważą tę możliwość kontaktu ze swoimi wyborcami. Podsumowanie Prowadząc powyższe badania chciałam sprawdzić, czy polscy posłowie do PE są aktywni w sieci i czy w pełni wykorzystują potencjał płynący z komunikacji z wyborcami za pośrednictwem Internetu. Celem analizy było również sprawdzenie, jakie narzędzia 95

18 komunikacji internetowej wykorzystują oni najchętniej. Aby dogłębnie zbadać tak szeroki problem badawczy obserwowałam konta posłów do PE na portalach społecznościowych, ich strony internetowe oraz blogi. Większość prowadzonych przeze mnie badań ma charakter ilościowy, ponieważ w przypadku tak wielu treści, przesyłanych przez polskich europarlamentarzystów za pośrednictwem Internetu, często nie da się zbadać ich jakości i rzeczowości. Reasumując przytoczone przeze mnie wyniki, eurodeputowani są obecni w różnych miejscach w przestrzeni wirtualnej. Niewątpliwie istotny jest fakt, iż wszyscy polscy europarlamentarzyści posiadają własne strony internetowe, dzięki którym wyborcy mogą dowiedzieć się zarówno o bieżącej aktywności polityków, jak i o ich przeszłości, zainteresowaniach czy możliwości kontaktu. Mimo że strony te są zróżnicowane pod względem wizualnym czy zawartości, są podstawowym źródłem, z którego internauci mogą czerpać wiedzę na temat poszczególnych polityków. Witryny te nie są jednak zbyt popularne na świecie według rankingów lub nie znajdują się w nich wcale, co może świadczyć o niskim zainteresowaniu bieżącą działalnością polskich polityków na arenie europejskiej. Jeśli chodzi o portale społecznościowe, to najbardziej popularnym wśród posłów do PE jest Facebook. Aż 43 spośród 49 eurodeputowanych posiada konta na tym portalu, co czyni z niego drugi najpopularniejszy kanał komunikacji członków Parlamentu Europejskiego z wyborcami. Mimo tego, że nie wszyscy europarlamentarzyści aktywnie użytkują Facebooka, to przeważająca większość stron typu fanpage jest aktualizowana na bieżąco (dokładnie 35 na 37 stron). Sześciu polskich posłów do komunikowania z użytkownikami Facebooka korzysta z profili prywatnych, które nie zostały wzięte pod uwagę w moich badaniach. Kolejnym z portali społecznościowych, z którego chętnie korzystają polscy europarlamentarzyści, jest Twitter. Wielu z nich upodobało sobie tę formę komunikacji tak bardzo, że przesyłają średnio kilka, a nawet kilkanaście wiadomości dziennie. Jest to niewątpliwie kanał, za pomocą którego europarlamentarzyści mogą komunikować się między sobą, z innymi politykami oraz dziennikarzami, natomiast rzadziej z samymi wyborcami. Komunikacja za pomocą Twittera staje się coraz popularniejsza w społeczeństwie, co może zwiastować jeszcze większy rozwój tego portalu społecznościowego wśród polityków. Kanałem komunikacji, z którego korzysta najmniejsza liczba posłów jest nk.pl - oficjalnie jedynie trzech europarlamentarzystów ma tam swoje konta. Mimo tego, że sam portal daje takie same możliwości jak np. Facebook (publikacja postów, linków, zdjęć czy filmów), znacząco stracił on popularności wśród polskich internautów. Jedynie jeden polski 96

19 eurodeputowany na bieżąco i aktywnie korzysta ze wszystkich form komunikacji, jakie udostępnia portal nk.pl. Polscy posłowie do PE słabo wypadli w badaniu tajemniczego wyborcy, którego celem jest zbadanie sprawności komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponad połowa z nich nie odpisała na pytanie zadane w wiadomości, co może świadczyć o lekceważeniu przez nich tego kanału komunikacji, jak i osób, które w ten sposób próbują dotrzeć do naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Pozytywny jest fakt, iż nie wszyscy eurodeputowani do odpowiadania na wiadomości przesyłane na ich skrzynkę elektroniczną zatrudniają swoich asystentów i starają się pozostawać w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi wyborcami. Na popularności wśród posłów do PE straciły również blogi. Mimo że kiedyś ten sposób komunikacji z internautami i wyrażania swoich opinii był bardzo powszechny, obecnie traci on na znaczeniu na rzecz innych internetowych narzędzi. Niewątpliwie pozytywnym aspektem bloga jest możliwość komentowania postów przez wyborców, co może prowadzić do ciekawej dyskusji z innymi czytelnikami czy nawet autorem wpisu. Obecnie jedynie 11 eurodeputowanych aktualizuje swoje blogi. Pozytywnym aspektem obecności polskich europarlamentarzystów w przestrzeni wirtualnej jest to, że wielu z nich zauważa i wykorzystuje potencjał serwisu YouTube. Dzięki temu uwiarygodniają swoją pracę w Parlamencie Europejskim i dają wyborcom możliwość poznania ich opinii w kluczowych dla Unii Europejskiej sprawach. Poprzez udostępnianie nagrań z wystąpień posłowie są bliżej swoich wyborców, którzy jednak niekoniecznie to doceniają, o czym świadczy stosunkowo niskie zainteresowanie tymi materiałami i znikoma ilość komentarzy ich dotyczących. Mam nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie, ponieważ znaczenie serwisu YouTube w komunikacji internetowej jest nieocenione, zwłaszcza w dobie kryzysu telewizji i w komunikacji z najmłodszym pokoleniem wyborców. Analizując wyniki badań można dojść do wniosku, że za pomocą Internetu politycy starają się jedynie prezentować wyborcom swoją pracę na arenie europejskiej oraz działalność instytucji UE. Przestrzeń wirtualna rzadko wykorzystywana jest przez eurodeputowanych do aktywnego komunikowania się z odbiorcami ich treści i samymi wyborcami. Europarlamentarzyści rzadko zwracają również uwagę na możliwość ekspresyjnej rozmowy z internautami, wykorzystując internetowe narzędzia komunikacji jedynie do celów informacyjnych. Niektórzy posłowie w ogóle nie zauważają potencjału mediów społecznościowych, co niewątpliwie będzie musiało ulec zmianie w najbliższej perspektywie. W dobie informatyzującego się świata i pokolenia wychowanego w przestrzeni wirtualnej 97

20 niewykorzystanie potencjału Internetu do komunikacji z wyborcami będzie oznaczało polityczny niebyt. Oczywistym jest fakt, że dobry poseł powinien zwracać uwagę przede wszystkim na swoją pracę w Parlamencie Europejskim i spełnianie obietnic wyborczych. Każdy polityk powinien jednak pamiętać, że aby jego działania były zauważone, musi on je odpowiednio wypromować, co spowoduje wzrost popularności jego osoby wśród wyborców i zwiększenie szans na reelekcję. Dzięki temu, że sieć komputerowa staje się ogólnodostępna, rzesze Internatów uzyskały możliwość szerokiej weryfikacji swojej wiedzy oraz poglądów na kwestie publiczne. Osoby korzystające z zasobów przestrzeni wirtualnej stają się więc bardziej świadome swoich wyborów politycznych. Z tego względu nie dziwi fakt, iż obywatele chcą wykorzystywać dostępne narzędzia jako formę kontrolowania działalności wybranych przez siebie polityków. Nie istnieje dzisiaj lepsze miejsce do promowania siebie niż Internet i eurodeputowani powinni mieć tego większą świadomość. Bibliografia Batorski Dominik, Zając Jan M. (2011), Kampania w sieci, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Dobek-Ostrowska Bogusława (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne - podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Gawroński Sławomir (2007), Marketing polityczny on-line, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny- szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Internet Standard. Social Media 2012, raport, Warszawa Pisarek Walery (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Sobczyk Sebastian (2005), Internet narzędziem oddziaływania na wyborców, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Biskupiec: Alagraf. Turska-Kawa Agnieszka, Wojtasik Waldemar (2013), Communication Function of Elections, Communication Today 1(4)/2013. Wojtasik W. (2013), Functions of Elections in Democratic Systems, Political Preferences 4/2013. World Internet Project. Poland (2012), Warszawa: Agora SA i Orange Polska. 98

Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie

Paulina Kubczak. Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie DOI: 10.6084/m9.figshare.988252 Paulina Kubczak Aktywność polskich eurodeputowanych w Internecie Wprowadzenie Komunikowanie polityczne jest procesem, który zachodzi w konkretnym otoczeniu społecznym, politycznym,

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski Czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Reprezentuje obywateli państw

Bardziej szczegółowo

Europosłowie na Facebooku

Europosłowie na Facebooku Europosłowie na Facebooku Opracowanie: Aleksandra Wronowska, Magdalena Wnuk Warszawa, luty 2014 Na pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego aktywność polskich europosłów na Facebooku rośnie.

Bardziej szczegółowo

Agata Olszanecka. Analiza stron internetowych polskich eurodeputowanych kadencji 2009-2014

Agata Olszanecka. Analiza stron internetowych polskich eurodeputowanych kadencji 2009-2014 DOI: 10.6084/m9.figshare.988253 Agata Olszanecka Analiza stron internetowych polskich eurodeputowanych kadencji 2009-2014 Wprowadzenie Od kilkunastu lat obserwujemy stały wzrost roli Internetu w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

Europoseł w sieci. Wykorzystanie narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Małgorzata Fałkowska-Warska Agnieszka Łada

Europoseł w sieci. Wykorzystanie narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Małgorzata Fałkowska-Warska Agnieszka Łada Małgorzata Fałkowska-Warska Agnieszka Łada Europoseł w sieci Wykorzystanie narzędzi internetowych przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Siedziba Regionalnego. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO

Siedziba Regionalnego. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO. Komitetu Wyborczego PO Okręg wyborczy Imię i nazwisko Adres do korespondencji 1 Janusz Lewandowski ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk 2 Tadeusz Zwiefka ul. Gdańska 31/6 85-005 Bydgoszcz 3 Krzysztof Lisek ul. Bałtycka 2 10-136

Bardziej szczegółowo

Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji

Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2009-2014 Raport pod redakcją Agaty Olszaneckiej i Macieja Marmoli Katowice 2014 Recenzent: dr Agnieszka Turska-Kawa Skład i korekta: Maciej

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje

Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje Bruksela, dnia 14 lipca 2009 r. Sprawozdanie nr 37/2009 Parlament Europejski w nowej kadencji Podstawowe informacje 1) Wykaz posłów do PE wybranych w Polsce (wg liczby uzyskanych głosów). Informacja Państwowej

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Nowa polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim

Nowa polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim Nowa polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim Raport, 10 czerwca 2014 RAFAŁ MATYJA 2 Wybory do Parlamentu Europejskiego nie przyniosły jak te sprzed 10 lat wstrząsu na polskiej scenie politycznej.

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Damian Orłowicz. Lojalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec frakcji i partii

Damian Orłowicz. Lojalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec frakcji i partii DOI: 10.6084/m9.figshare.988248 Damian Orłowicz Lojalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec frakcji i partii Wprowadzenie Wybory, poza wieloma innymi funkcjami, są instrumentem budowania

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez

Badanie zrealizowane przez Badanie zrealizowane przez Partnerem badania jest Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek supermarketów w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 23 tysiące publicznych wzmianek pochodzących

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Standardy zachowań w Internecie

Standardy zachowań w Internecie Standardy zachowań w Internecie Posiadasz konta w serwisach społecznościowych? Jeśli tak, poniższa instrukcja jest dla Ciebie. Pokażemy, jak skorzystać z ustawień prywatności, by publikowane przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Polacy w Parlamencie Europejskim

Polacy w Parlamencie Europejskim 1 Polacy w Parlamencie Europejskim Europosłanki i europosłowie, wybierani co 5 lat w wyborach bezpośrednich, współtworzą politykę europejską i europejskie prawo. Skuteczność ich działania jest wypadkową

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja SOCIAL MEDIA to nie wszystko!

Obecna sytuacja SOCIAL MEDIA to nie wszystko! Obecna sytuacja SOCIAL MEDIA to nie wszystko! W dzisiejszych czasach młodzi ludzie w wieku 15-25 lat coraz mniej kierują swoją uwagę w stronę reklam telewizyjnych, reklam radiowych, bądź też w stronę billboard-ów.

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną

Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną Prezentacja raportu: Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną Warszawa, 6 lipca 2007 r. Sponsor Programu Europejskiego ISP Cele badania Identyfikacja form

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Dagmara Lis, Jan Zujewicz Miasto Obywateli - działania Działania w ramach projektu: badania opinii dotyczące rad osiedli, konferencja podsumowująca 4

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNA DRUŻYNA Z MAŁYMI WYJĄTKAMI POWYBORCZA ANALIZA SKŁADU POLSKIEJ DELEGACJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

KOMPETENTNA DRUŻYNA Z MAŁYMI WYJĄTKAMI POWYBORCZA ANALIZA SKŁADU POLSKIEJ DELEGACJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGNIESZKA ŁADA, MARIA MAJKOWSKA KOMPETENTNA DRUŻYNA Z MAŁYMI WYJĄTKAMI POWYBORCZA ANALIZA SKŁADU POLSKIEJ DELEGACJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 2014-2019 Kompetentna drużyna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Żyjemy w czasach, w których konsument odruchowo sięga po telefon, kiedy czegoś chce albo potrzebuje. opublikowany kwiecień 2015 Chce

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności -15,3% +17,4% +7,5% 0,98 0,83 0,83 0,77 1,0% 0,5% 0% 2012 2013 2014 2015

wyniki oglądalności -15,3% +17,4% +7,5% 0,98 0,83 0,83 0,77 1,0% 0,5% 0% 2012 2013 2014 2015 jesień2015 Polsat News Polsat News od początku nadawania jest najdynamiczniej rozwijającym się kanałem informacyjnym w Polsce. Wystarczyło 6 lat, aby Polsat News zapewnił sobie stałe miejsce w gronie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Internet w Kampanii wyborczej 2011

Internet w Kampanii wyborczej 2011 Internet w Kampanii wyborczej 2011 Warszawa, 2012/02/29 Dr Jan Zając & Marcin Nagraba 1 Czemu internet? Korzysta z niego 60% dorosłych Polaków Dla 87% z nich jest jednym z najważniejszych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Media online NR 53/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Media online NR 53/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 5/017 ISSN 5-58 Media online Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań e-mail: biuro@bissport.pl Redaktor Naczelny Sebastian Krystek tel: 783-426-277 e-mail: sebastiankrystek@wp.pl reklama Biathlon.pl

Bardziej szczegółowo

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Bileciki do kontroli CASE STUDY Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Akcja promocyjna dla klientów marki Cropp - połączenie kanałów on i offline STRATEGIA kampanii: Cele kampanii: Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy.

Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy. Wojciech Szymański Inbound Marketing w promocji miast czyli marketing trafiający wprost do odbiorcy. Idea Inbound Marketingu Możliwości efektywnej promocji miast Miasto Gdańsk jako lider promocji w sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS!

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS! KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Twoich kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

na portalu społecznościowym Facebook

na portalu społecznościowym Facebook aasy.pl Jak dzielić się swoimi przeżyciami z bliskimi i znajomymi MAREK EKSPERT Z AASA na portalu społecznościowym Facebook Facebook to portal społecznościowy, który służy głównie do kontaktowania się

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 ISSN NR 33/2014 POLSCY EURODEPUTOWANI I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Warszawa, marzec 2014 ISSN NR 33/2014 POLSCY EURODEPUTOWANI I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Warszawa, marzec 2014 ISSN 2353-5822 NR 33/2014 POLSCY EURODEPUTOWANI I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE. Robert Stalmach

WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE. Robert Stalmach WIZERUNEK BRANŻY CENTRÓW HANDLOWYCH W INTERNECIE Robert Stalmach monitoring mediów: internet, social media, prasa, RTV usługi analityczne content marketing szkolenia Wspieramy działalność naszych klientów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

CONTENT MARKETING W POLSCE

CONTENT MARKETING W POLSCE CONTENT MARKETING W POLSCE wyniki badania internautów ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU OLGIERD CYGAN DIGITAL ONE FILMTERACTIVE 2014 CM CONTENT MARKETING jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a w

Bardziej szczegółowo

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Concordia Workshops Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Mailing 2 wysyłki newslettera Mailing newsletter na bazy Concordia Design i Prodesign Wysyłka 11.02-1245 adresów email w bazie Concordia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE Szanowni Państwo. Szybkość rozwoju aktywności w internecie w ostatnich latach wielokrotnie przekracza wszelkie wyobrażenia. Portale, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku Scoring w oparciu o Big Data 8 kwietnia 2014 roku Od początków ludzkości do roku 2003 wygenerowano 5 eksabajtów informacji tyle samo ludzkość generuje dziś co dwa dni. - Eric Schmidt, Google CEO 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy ARTYKUŁ SPONSOROWANY Artykuł sponsorowany to forma reklamowa w postaci tekstu, zawierająca grafiki oraz łącza hipertekstowe. Artykuł jest mocno promowany na stronach serwisu eg, w newsletterze Dziennik

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ SOCIAL MEDIA

OFERTA SZKOLEŃ SOCIAL MEDIA OFERTA SZKOLEŃ SOCIAL MEDIA DLACZEGO SZKOLENIA SM? TWOI KLIENCI ANGAŻUJĄ SIĘ W KOMUNIKACJĘ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I SPĘDZAJĄ W NICH BARDZO DUŻO CZASU - WYKORZYSTAJ TO, BY DO NICH DOTRZEĆ DOWIESZ SIĘ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEBRRA.TV NA PORTALU TELEWIZJI INTERNETOWEJ WWW.ZEBRRA.TV I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEBRRA.TV NA PORTALU TELEWIZJI INTERNETOWEJ WWW.ZEBRRA.TV I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEBRRA.TV NA PORTALU TELEWIZJI INTERNETOWEJ WWW.ZEBRRA.TV I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne zasady Konkursów organizowanych

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r.

Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r. Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r. (czas obecności w programach kandydatów, komitetów wyborczych oraz przedstawicieli partii politycznych

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

feb Case Study dla marki Miss Trendy (Konkurs Nagrody za stylizacje)

feb Case Study dla marki Miss Trendy (Konkurs Nagrody za stylizacje) Case Study dla marki Miss Trendy (Konkurs Nagrody za stylizacje) Rzeszów 2011 Ogólnopolska sieć sklepów z odzieżą damską Miss Trendy (rys. 1). Klient organizuje konkurs dla fanów swojego profilu na platformie

Bardziej szczegółowo

Z czym to się je? O co w tym chodzi?

Z czym to się je? O co w tym chodzi? Z czym to się je? O co w tym chodzi? Czym jest e-marketing? E-marketing to narzędzie promocji i jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi marketingu. Głównym medium e- marketingu jest Internet oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ

KWESTIONARIUSZ KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Pani/ Pana kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego nasza-klasa.pl. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie

Bardziej szczegółowo

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Oferta ważna od 01.04.2015 do 31.05.2015 Działania na Facebooku to komunikacja dynamiczna, regularna, zazwyczaj o charakterze lekkim, rozrywkowym,

Bardziej szczegółowo

Twitter opis serwisu

Twitter opis serwisu Twitter opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo