SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r

2 Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM ZARZDZANIE ORGANIZACJ Zarzdzanie strategiczne...12 Struktury organizacyjne...13 Zarzdzanie przez cele...14 Skuteczne zarzdzanie projektem...16 Zarzdzanie przez jako (TQM)...17 System zarzdzania jakoci SIX SIGMA...18 Benchmarking metoda równaj do najlepszych...19 System zarzdzania procesami biznesowymi w przedsibiorstwie...20 Zarzdzanie kultur organizacji...21 Jak przeciwdziaa kryzysom w przedsibiorstwie...23 Zarzdzanie w sytuacjach kryzysowych...24 Zarzdzanie zmian...25 Biznes globalny uwarunkowania ekonomiczne...26 Polska w UE...27 Komunikacja, negocjacje i etykieta w relacjach gospodarczych Polska-Niemcy...29 Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej dla przedsibiorstw...30 Zarzdzanie kosztami i efektywnoci dziaa w firmie...32 ZARZDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Zarzdzanie kompetencjami...34 Rekrutacja i selekcja pracowników...35 Rozmowy oceniajce...36 Skuteczne motywowanie...37 Zarzdzanie wiedz...39 Komunikacja wewntrzna...40 Etyka organizacji...41 Zintegrowany system zarzdzania potencjaem pracy...42 KIEROWANIE ZESPOEM PRACOWNICZYM Automotywacja dla kadry menederskiej...43 Asertywno i wywieranie wpywu...44 Autoprezentacja dla wyszej kadry kierowniczej...45 Kierowanie zespoami pracowniczymi w warunkach prywatyzacji przedsibiorstwa...46 Komunikacja interpersonalna...47 Podnoszenie kwalifikacji pracowników - - coaching i szkolenie...48 Przywództwo i budowanie zespou...49 Psychologiczne aspekty zarzdzania zmian...50 Radzenie sobie ze stresem...52 Rozwizywanie problemów i podejmowanie decyzji...53 Sztuka prezentacji...55 Wizerunek wasny menedera...56 Zarzdzanie czasem i delegowanie zada...57 Zarzdzanie konfliktem z elementami zarzdzania zmian...58 Zarzdzanie zespoem przedstawicieli bankowych przywództwo...59 Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

3 MARKETING Zarzdzanie marketingowe...60 Plan marketingowy...61 Budowanie wizerunku firmy...62 Doradztwo: Strategia marketingowa firmy...63 Komunikowanie tosamoci firmy w kontaktach z otoczeniem...65 bada marketingowych...66 Podstawy promocji...67 Promocja firmy i produktu...68 Public Relations...69 Savoir-vivre w biznesie...70 Wizerunek werbalny menedera wizytówk firmy...71 Zarzdzanie mark budowa i utrwalanie wartoci marki...72 Zarzdzanie kategori...73 Zarzdzanie produktem...74 Finansowe rezultaty zarzdzania promocj i sprzeda...75 SPRZEDA Zarzdzanie sprzeda...76 Rozwój umiejtnoci handlowych...77 Aktywne pozyskiwanie klientów...79 Wspópraca z klientem strategicznym...80 Profesjonalna obsuga klienta indywidualnego...81 Psychologia i techniki sprzeday clienting...82 Sztuka negocjacji...83 Techniki sprzeday telefonicznej...84 Zaawansowane umiejtnoci handlowe...85 Zarzdzanie zespoem handlowców...87 Windykacje przez telefon...89 FINANSE Finanse dla menedera...90 Finanse dla niefinansistów...91 Interpretacja sprawozda finansowych dla menedera...92 Biznes plan...93 Budetowanie i planowanie przepywów pieninych...94 Negocjacje z dunikami w ubezpieczeniach finansowych...95 Ocena i analiza efektywnoci projektów inwestycyjnych...96 Zabezpieczenie ryzyka finansowego w projekcie inwestycyjnym...97 Podstawy controllingu...98 Podstawy rachunkowoci zarzdczej...99 Rachunkowo zarzdcza Rozliczenia midzynarodowe Zarzdzanie grup kapitaow Zarzdzanie kapitaem obrotowym Zarzdzanie ryzykiem walutowym w handlu zagranicznym róda finansowania przedsibiorstw Zarzdzanie kosztami i efektywnoci dziaa w firmie PRAWO Odpowiedzialno cywilna i karna czonków zarzdów spóek kapitaowych Otoczenie prawne spóek komunalnych w Polsce Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

4 Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego - prawo dewizowe Prawo pracy i prawo gospodarcze Prawne i ekonomiczne aspekty zawierania umów TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Promocja i sprzeda oraz obsuga klienta przez Internet MS Access MS Excel w zastosowaniach finansowych MS Power Point MS Project GFKM wiadczy usugi doradztwa z caego zakresu wymienionego wyej Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

5 Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów Pomagamy przedsibiorstwom i organizacjom w Polsce i Europie podnosi skuteczno dziaa rynkowych poprzez, trening menederski i doradztwo na wiatowym poziomie. Podstawowe informacje Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów jest czoow firm szkoleniowo-doradcz w Polsce, specjalizujc si w ch dla kadry kierowniczej oraz personelu rednich i duych firm polskich i midzynarodowych. Szkolenia prowadzi równie w Szwecji, Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Rumunii, na Litwie, otwie, w Rosji i Estonii. GFKM wiadczy równie usugi doradcze z zakresu zarzdzania. GFKM zostaa zaoona w 1990 roku przy wspópracy Brytyjskiego Know-How Fund, ma jedn z najwikszych ofert w Polsce zawierajc ponad 90 tematów szkole menederskich i doradztwa. Szkoli ponad osób rocznie. Obsuguje ponad 100 firm rocznie w zakresie szkole typu in-company. Klientami GFKM jest m.in. 12 firm z listy dwudziestu najwikszych w Polsce. Czonkostwo stowarzysze GFKM jest czonkiem najwikszych europejskich oraz polskich stowarzysze szkó biznesu: European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzib w Brukseli Central and East European Management Development Association (CEEMAN) z siedzib w Bled, Sowenia Baltic Management Development Association (BMDA) z siedzib w Kaunas, Litwa Stowarzyszenie Edukacji Menederskiej FORUM Business Centre Club, Warszawa Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

6 Polska Izba Firm Szkoleniowych Gdaski Klub Biznesu Pracodawcy Pomorza Wspópraca GFKM wspópracuje z renomowanymi europejskimi szkoami biznesu: RSM Erasmus University w Rotterdamie (Holandia) IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii (Francja) Strathclyde University Business School w Glasgow (W. Brytania) Ashridge Business School w Berkhamsted (W. Brytania) Akademia Leona Komiskiego w Warszawie oraz wieloma centrami rozwoju zarzdzania w Europie. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

7 GFKM w liczbach Rok zaoenia 1990 Pracownicy etatowi 32 Wykadowcy, trenerzy, konsultanci (na zlecenie) 100 Uczestnicy szkole otwartych rocznie 600 Uczestnicy szkole firmowych rocznie Absolwenci / Uczestnicy studiów MBA / 420 Liczba dni szkoleniowych rocznie Kadra GFKM zatrudnia na etacie i na zlecenie 132 osoby, w tym 90 trenerów polskich i 30 wykadowców zagranicznych. S to konsultanci o najwyszych kwalifikacjach zawodowych z wieloletnim dowiadczeniem praktycznym, stosujcy nowoczesne metody nauczania, posiadajcy midzynarodowe certyfikaty, mogcy prowadzi zajcia w jzykach obcych. Korzyci dla naszych Klientów GFKM to zespó dowiadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, z których kady: posiada praktyczne dowiadczenie, stosuje najnowsze metody szkole, regularnie podnosi kwalifikacje merytoryczne i trenerskie w Polsce i za granic, dziaa wedug okrelonych w GFKM procedur jakoci, zapewniajcych spójno i skuteczno prowadzonych szkole. Standardy GFKM obejmuj take szczegóow analiz potrzeb szkoleniowych firmy, regularn wspóprac z Klientem podczas realizacji projektów szkoleniowych oraz przedstawienie rezultatów i wniosków na przyszo. Szkolenia w GFKM prowadzone s intensywnymi interaktywnymi metodami, z du iloci case ów, wicze, przykadów praktycznych, pokazów video, symulacji komputerowych. Podstawowym zaleceniem metodycznym jest stosowanie przez zespó trenerów metody ABL (Activity Based Learning uczenie w oparciu o aktywno) podczas wszystkich zaj. ABL jest metod powszechnie uznawan za najbardziej odpowiedni dla szkole w zakresie biznesu i umiejtnoci praktycznych. GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce oferuje nowoczesne, efektywne narzdzie SDI suce do diagnozy i usprawniania wspópracy w organizacji. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

8 Nasi Klienci Lista klientów GFKM od 1990 roku obejmuje ponad przedsibiorstw polskich i zagranicznych, w tym midzy innymi: Alstom Power Elblg BRE Bank Warszawa Ciech Warszawa DSM Holandia Eaton Truck Components Tczew Elektrociepownie Wybrzee Gdask Energa Gdask Flextronics International Poland Tczew Gdaska Stocznia Remontowa Gdaskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Gdaskie Zakady Nawozów Fosforowych FOSFORY Generali Warszawa General Motors Warszawa Grupa Lotos Gdask Grupa ywiec Warszawa ING Business School Holandia International Paper Kwidzyn Izba Gospodarcza Gazownictwa Warszawa Kendrion Holandia Lafarge Dachy Opole Lloyd s Register Gdask, Dania Nestlé Polska Warszawa Nestlé Rossiya Moskwa Nordea Bank Polska Gdynia Nordea Bank Litwa, otwa, Estonia, Szwecja Philips Matsushita Battery Poland Gniezno PKN ORLEN Pock PKO BP Warszawa PKP Warszawa Poczta Polska Warszawa Polkomtel Warszawa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Warszawa PLL LOT Warszawa Port Gdynia Holding SMIT Holandia STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sopot Telekomunikacja Polska Warszawa Toru Pacific Wrigley Poland Pozna WSK PZL Rzeszów S.A. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

9 Wyrónienia i nagrody GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiada midzynarodow akredytacj IQA CEEMAN, gwarantujc najwysz jako oferowanych usug szkoleniowych. GFKM znajduje si na licie tysica najlepszych szkó biznesu na wiecie, z tytuem 3 Palm EXCELLENT Business School w strefie Europa Wschodnia. GFKM posiada status Project Management Institute R.E.P. (PMI Registered Educational Provider). Midzynarodowy MBA GFKM zosta sklasyfikowany w najwyszej KLASIE MISTRZOWSKIEJ w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menederskiej FORUM i Rzeczpospolitej. Podyplomowe Studia Menederskie Europejski Model Zarzdzania wyrónione s Medalem Europejskim za wysok jako. Podyplomowe Studium Zarzdzania Projektami wyrónione jest Medalem Europejskim za wysok jako. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. Zakres dziaa GFKM Studia MBA Midzynarodowy MBA GFKM, prowadzony od 1991 r. we wspópracy z: RSM Erasmus University Holandia Uniwersytetem Gdaskim Strathclyde University Business School W. Brytania (w latach ) IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management Francja (od 2004) Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

10 Studia podyplomowe Roczne Podyplomowe Studia Menederskie Europejski Model Zarzdzania wspólnie z Akademi Leona Komiskiego w Warszawie. Podyplomowe Studia Zarzdzania Projektami wspólnie z Akademi Leona Komiskiego w Warszawie i w Gdasku. Podyplomowe Studia Zarzdzania Projektami wspólnie z Wysz Szko Zarzdzania i Bankowoci w Krakowie. Podyplomowe Studia Zarzdzania Badaniami Klinicznymi prowadzone we wspópracy z Gdaskim Uniwersytetem Medycznym. Podyplomowe Studia Akademia Menedera Personalnego wspólnie z Akademi Leona Komiskiego w Warszawie. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

11 Szkolenia oferowane przez GFKM GFKM wiadczy usugi doradztwa z caego zakresu wymienionego niej Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

12 Zarzdzanie strategiczne ZARZDZANIE ORGANIZACJ uczestnika Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. zapoznanie z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy rozwijanie umiejtnoci interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na dziaalno przedsibiorstwa okrelenie form organizacji procesu planowania strategicznego Korzyci dla Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: okreli wspózaleno pomidzy rónymi obszarami funkcjonowania przedsibiorstwa przeprowadza analiz otoczenia i potencjau firmy oraz wyznacza cele strategiczne formuowa ramowy plan realizacji strategii przedsibiorstwa Zajcia s prowadzone metod warsztatow opart na aktywizacji poprzez prac w maych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i wiczenia. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 1-3 dni 1. Formuowanie misji firmy definiowanie tosamoci firmy okrelanie wizji firmy, funkcje misji okrelanie celów kierunkowych firmy strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowoci i koncentracji 2. Analiza strategiczna analiza zasobów analiza otoczenia ekonomicznego, spoecznego i instytucjonalnego konkurencyjno firmy kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego 3. Okrelanie celów strategicznych strategie funkcjonalne: marketing, finanse, kadry, badania i rozwój analiza wspózalenoci pomidzy celami ustalanie priorytetów realizacji celów 4. Podejmowanie decyzji strategicznych rola naczelnego kierownictwa rola kadry kierowniczej redniego szczebla uwarunkowania wynikajce ze struktury kapitaowo-wasnociowej spoeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

13 Struktury organizacyjne Kadra kierownicza naczelnego i redniego szczebla zarzdzania oraz specjalici ds. organizacji i zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. zapoznanie z metodyk budowy struktur organizacyjnych omówienie zasad funkcjonowania elastycznych systemów organizacyjnych przedstawienie uwarunkowa ksztatowania systemów organizacyjnych Korzyci dla Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni: zyska orientacj w treci i uwarunkowaniach procesu ksztatowania struktury firmy rozumie funkcjonowanie rónych typów struktur umie okrela kryteria wyboru waciwej struktury organizacyjnej Zajcia s prowadzone metod warsztatow opart na aktywizacji poprzez prac w maych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i wiczenia. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 2-3 dni 1. Projektowanie podziau zada i hierarchii organizacyjnej stawianie i uszczegóowianie celów organizacyjnych i formuowanie zada tworzenie komórek organizacyjnych i grupowanie komórek w hierarchi konfiguracja struktury - granice nadzoru kierowniczego centralizacja zarzdzania - ksztatowanie uprawnie kierowniczych 2. Formalne i nieformalne reguy funkcjonowania organizacji obieg informacji; informacyjne uwarunkowania procesów decyzyjnych ksztatowanie uprawnie i odpowiedzialnoci nieformalne systemy wadzy i wpywu 3. Struktury dywizjonalne, holdingowe i sieciowe autonomia jednostek organizacyjnych koncentracja funkcji strategicznych zasady planowania i nadzoru, zasady kooperacji wewntrz struktury konfiguracja wasnoci restrukturyzacja przez usamodzielnienie i odsprzeda jednostek organizacyjnych lub skadników majtku 4. Struktury macierzowe, projektowe i zadaniowe podwójne podporzdkowanie w systemach organizacyjnych podzia wpywów midzy menederami - warianty macierzy strukturalnej kwalifikacje menedera projektu organizacyjne ulokowanie zespou projektowego uprawnienia zespou i menedera projektu I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

14 Zarzdzanie przez cele Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. zapoznanie z technik zarzdzania przez cele rozwijanie umiejtnoci prawidowego formuowania celów okrelenie uwarunkowa skutecznego stosowania techniki zarzdzania przez cele Korzyci dla Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: prawidowo formuowa cele i zadania dla poszczególnych pracowników i zespoów pracowniczych stosowa technik zarzdzania przez cele odpowiednio do warunków kadrowych i organizacyjnych identyfikowa sytuacje ograniczajce stosowanie techniki ZPC Zajcia bd prowadzone metod warsztatow opart na aktywizacji poprzez prac w maych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i wiczenia. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 2-3 dni 1. System ZPC a inne techniki zarzdzania tradycyjne i nowoczesne pogldy na zarzdzanie motywacyjne skutki poszczególnych stylów zarzdzania podstawowe zaoenia systemu zarzdzania przez cele zasady funkcjonowania systemu ZPC etapy budowania systemu ZPC 2. Podstawowe zasady formuowania celow zdefiniowanie pojcia celu i jego podstawowych atrybutów wspózaleno celów od strategii przedsibiorstwa, wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów, fazy procesu generowania celów 3. Warunki realizacji celów problemy identyfikacji wykonawcy z realizowanymi celami relacje przeoony-podwadny rola kierownika w zarzdzaniu przez cele. bariery i bdy w zastosowaniu ZPC. potencjalne trudnoci we wdraaniu sytemu zarzdzania opartego na ZPC 4. Wprowadzenie do technik zarzdzania zarzdzanie przez procedury i wytyczne polityki instruktaowy i zadaniowy styl kierowania I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

15 motywacyjne skutki zarzdzania przez instrukta i procedury technika zarzdzania przez cele jako technika nastawiona na samodzielno i innowacyjno 5. Formuowanie celów zaleno celów od strategii misje komórek organizacyjnych cele cige i dynamiczne hierarchizacja celów sposób formuowania celów 6. Warunki realizacji celów relacje szef - podwadny; wymagania wobec przeoonego identyfikacja wykonawcy z celem partycypacja w ustalaniu celów uprawnienia osób odpowiedzialnych za realizacj celów zakres nadzoru kontrola i ocena realizacji celów wynagradzanie za realizacj celu I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

16 Skuteczne zarzdzanie projektem przeznaczony jest dla specjalistów oraz kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Dostarczenie umiejtnoci kompleksowego i efektywnego zarzdzania projektem. Korzyci dla daje przygotowanie do: profesjonalnego zarzdzania projektem efektywnego dziaania w ramach grupy projektowej stosowania nowoczesnych technik w ramach zarzdzania projektem. W trakcie zaj nastpuje wymiana dowiadcze midzy uczestnikami. 3 dni 1. Wprowadzenie do Zarzdzania Projektem definiowanie podstawowych poj zarzdzania projektem system zarzdzania projektem 2. Inicjowanie projektu spotkanie pocztkowe (Kick-off meeting) ustalanie realnych wymaga dla projektu, ustalanie celu projektu konspekt Projektu tworzenie zespou projektowego 3. Planowanie projektu struktura podziau zada (WBS) planowanie zasobów metody szacowania czasu trwania i kosztów zada projektowych schemat sieciowy projektu (Metoda cieki Krytycznej) harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe) MS Project przykad programu komputerowego wspomagajcego zarzdzanie projektem analiza ryzyka i plany przeciwdziaania Macierz Dystrybucji Informacji 4. Realizacja i kontrola projektu spotkanie rozpoczynajce (Kick-off meeting) budowanie zespou projektowego analiza i wprowadzanie zmian Analiza cieki Przyspieszonej 5. Zamknicie projektu I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

17 Zarzdzanie przez jako (TQM) Korzyci dla przeznaczony jest dla specjalistów oraz kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. m warsztatów TQM jest przedstawienie znanej ju szeroko na wiecie metody zarzdzania przez jako. Opracowane zostay one dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarzdzania w oparciu o najlepsze programy TQM istniejce na rynku (m. in. John Bank, Lotus International Training Solution Ltd.). Warsztaty zostay przygotowane w ten sposób by móc: osign zrozumienie pojcia jakoci i kosztów jakoci podnie na wyszy poziom umiejtnoci kierownicze w dziedzinie podnoszenia motywacji zespou, komunikowania si i analizy poziomu efektywnoci dziaania spenia wymagania klientów zewntrznych i wewntrznych w procesie Zapewniania Jakoci planowa i kierowa zmianami nauczy opisywania i usprawniania wykonywanych przez siebie procedur stosowa narzdzia i techniki potrzebne przy rozwizywaniu problemów i poprawy jakoci rozwin umiejtnoci pracy w zespoach 2-3 dni 1. Wstp motywacja do zmian 2. Zasady filozofii TQM znaczenie jakoci Total Quality Management. model Klient/ Dostawca koszt braku jakoci 3. Planowanie zmian Warsztat 1 Szkoa Przeycia 4. Podstawowe Techniki Poprawy Formularze, Przebieg Procesów, Burza Mózgów, Diagram Pareta, Diagram Przyczyny i Skutków, Metoda Taguchi, cieka Krytyczna, JIT, Kanban, Reenigeering Warsztat 2 Burza Mózgów, Taguchi, Studium Przypadku 5. Poprawa Procesów Dziaania Metoda 6-ciu Kroków Warsztat 3 Studium Przypadku 6. Benchmarking 7. Koszty jakoci I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

18 System zarzdzania jakoci SIX SIGMA Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Korzyci dla m jest nabycie praktycznych umiejtnoci zarzdzania procesami i projektami wedug nowej metodologii Six Sigma, w celu radykalnej poprawy efektów ekonomicznych. Po zakoczeniu uczestnicy powinni: rozumie znaczenie systemu zarzdzania jakoci Six Sigma w procesie rozwoju firmy by przygotowani do inicjowania dziaa pro jakociowych wiedzie w jaki sposób przeprowadza i kontrolowa zmiany w procesach realizowanych w firmie, zgodnie z metodologi Six Sigma pozna zaawansowane techniki systemu Six Sigma: SPC, DOE, QFD 2-3 dni 1. Wprowadzenie do Six Sigma metodologia zarzdzania jakoci wykorzystanie Six Sigma w firmach usugowych i produkcyjnych 2. Six Sigma w realiach firmy ocena przygotowania firmy do Six Sigma koszty wdraania Six Sigma przygotowania liderów do wdroenia i nadzorowania dziaa przygotowanie czarnych pasów (black belts) wybór projektów Six Sigma 3. Poprawa procesów metodologia DMAIC: zdefiniuj, zmierz, zanalizuj, ulepsz mapowanie procesów 4. Statystyczna Kontrola Procesu (SPC) histogram, miary rozrzutu, odchylenie standardowe rozkad normalny karta kontrolna X i R, interpretacja kart kontrolnych ocena zdolnoci procesu 5. Planowanie Dowiadcze (DOE) 6. Quality Function Deployment I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

19 Benchmarking metoda równaj do najlepszych Szkolenie adresowane jest do przedsibiorców pragncych zapozna si z metodologi oraz praktycznym wdraaniem procesu benchmarkingu. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Zapoznanie si z metodologi procesu benchmarkingu Umiejtno wyszukiwania krytycznych obszarów zarzdzania strategicznego (okrelenie benchmarks) oraz praktyczna adaptacja najlepszej praktyki Identyfikacja korzyci wynikajcych z wdraania procesu benchmarkingu Umiejtno identyfikowania i eliminowania puapek benchmarkingu Korzyci dla Po ukoczeniu programu uczestnik powinien: Posiada umiejtno waciwego zdefiniowania benchmarkingu i umiejscowienia go wród innych instrumentów poprawy wyników Zapozna si z praktycznym wdraaniem procesu benchmarkingu Posiada umiejtno doboru partnera benchmarkingu oraz pozna zasady etyki wspópracy (code of conduct) 1-2 dni 1. Metodologia procesu benchmarkingu benchmarking a analiza pozycji konkurencyjnej typy benchmarkingu, modele benchmarkingu fazy wdraania procesu benchmarkingu 2. Wyszukiwanie i pomiar krytycznych obszarów zarzdzania strategicznego wybór krytycznych obszarów zarzdzania strategicznego okrelenie benchmarks wskaniki pomiaru benchmarks 3. Dobór partnera benchmarkingu i zasady wspópracy z partnerem 4. Korzyci i puapki wdraania procesu benchmarkingu 5. Praktyczne przygotowanie projektu wdraania najlepszej praktyki I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

20 System zarzdzania procesami biznesowymi w przedsibiorstwie Korzyci dla Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Nowoczesne zarzdzanie w przedsibiorstwie, to zarzdzanie zintegrowanymi procesami zorientowanymi na klienta, zarówno zewntrznego, jak i wewntrznego. Zarzdzanie takie wymusza z ewolucj organizacji przedsibiorstwa z funkcjonalnej na macierzow, bardziej elastyczn, szybciej reagujc na wymogi rynku. Podstawowym celem jest zapoznanie z zasadami projektowania, wdraania i zarzdzania systemem zintegrowanych procesów biznesowych. Podczas warsztatu analizowane s metody zarzdzania procesami produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi, marketingowo-sprzedaowymi, finansowymi i administracyjnymi. Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: sprawniej kierowa podlegym zespoem okreli wasne predyspozycje w pracy zespoowej dobiera styl przewodzenia do warunków dziaania Szkolenie ma charakter warsztatu szkoleniowo-projektowego. Pierwszy dzie zaj dostarcza uczestnikom kompendium wiedzy na temat zarzdzanie procesami biznesowymi. Dzie 2-4 przeznaczony jest na diagnoz obecnej praktyki zarzdzania procesami w IP-K i okrelenie moliwych usprawnie. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 4 dni 1. Warsztat szkoleniowy (1 dzie) geneza systemu zarzdzania jakoci Six Sigma, ISO a Six Sigma cztery podstawowe komponenty systemu zasady filozofii zarzdzania wedug Six Sigma orientacja na klienta; VOC, CTQ orientacja na wydajno procesu; cige usprawnianie standardowa miara wydolnoci procesu Z (sigma procesu) orientacja na projekty zmiany w kulturze organizacyjnej firmy etapy wdraania systemu w przedsibiorstwie (aspekty praktyczne) 2. Warsztat diagnostyczno-projektowy (3 dni) procesowa orientacja przedsibiorstwa uwarunkowania efektywnego funkcjonowania procesu budowa systemu mierzenia, kontroli i dokumentacji w procesach analiza i usprawnianie wydolnoci procesu. I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

21 Zarzdzanie kultur organizacji Korzyci dla Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. m jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej oraz tosamoci kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsibiorstwa oraz doskonaleniu skutecznoci jego dziaania. W trakcie zaj uczestnicy poznaj istot pojcia kultury organizacyjnej oraz próbuj odnie je do wasnej organizacji. W czci dotyczcej etyki organizacji uczestnicy zapoznaj si z zagadnieniami wartoci, norm, postaw i zachowa jako elementami kultury organizacji, zasadami ich analizy i ksztatowania w kierunkach sprzyjajcych poprawie efektywnoci przedsibiorstwa i budowie jego pozytywnego wizerunku. Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: oceni znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu pozycji rynkowej przedsibiorstwa doskonali skuteczno dziaania przedsibiorstwa oceni wpyw etyki na efektywno przedsibiorstwa i ksztatowanie jego wizerunku identyfikowa, analizowa i rozwizywa problemy etyczne wykorzysta w praktyce umiejtnoci ksztatowania etyki przedsibiorstwa Warsztatowa forma zaj pozwala na przeprowadzenie próby diagnozy kultury organizacji, okrelenie kierunków jej ewentualnej modyfikacji oraz warunków powodzenia takiej zmiany. W zakresie etyki szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analizy przypadków, analizy zagadnie etycznych brany i przedsibiorstwa, pracy w grupach, dyskusji grupowych i ogólnych oraz wasnych dowiadcze i trenera. 2 dni 1. Pojcie kultury organizacyjnej jakie s róda pochodzenia kultury organizacyjnej (kultura narodowa, cechy organizacji, cechy czonków organizacji)? czym jest kultura organizacyjna? czy kadra kierownicza ma moliwo ksztatowania kultury organizacyjnej? 2. Charakterystyka kultury organizacyjnej proces ksztatowania si i funkcje kultury organizacyjnej ukryte skadniki kultury (zaoenia, wartoci, normy, postawy) oraz zewntrzne jej przejawy (symbole, rytuay, mity, tabu) 3. e kultur organizacyjnych zasadnicze koncepcje i profile kulturowe wybranych firm analiza przykadów 4. Ksztatowanie kultury organizacyjnej czy istnieje idealny profil kultury organizacyjnej? w jakim kierunku przebiega zmiana platformy kulturowej? nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakoci, doskonalenia, uczenia si I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

22 w jaki sposób mona stymulowa zmiany profilu kultury organizacyjnej Znaczenie etyki w prowadzeniu biznesu jakie znaczenie ma etyka w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej? w jaki sposób moemy oceni wpyw postaw i zachowa pracowników na efektywno, wyniki i wizerunek przedsibiorstwa? etyka jako umiejtno menederska: dobór pracowników, przywództwo, identyfikacja i rozwizywanie problemów 5. Obszary zagroe i ryzyk etycznych jakie s typowe obszary zagroe i ryzyk etycznych w przedsibiorstwie? czy i jak mona je zidentyfikowa? przegld obszarów problemowych brany i przedsibiorstwa 6. Analiza i diagnoza problemów etycznych w jaki sposób analizowa problemy etyczne (wartoci, postawy, zachowania i sytuacje? metody analizy i diagnozy problemów i sytuacji etycznych analiza wybranych zagadnie etycznych 7. Ksztatowanie postaw i zachowa etycznych czy mona okreli wasne oczekiwania etyczne wobec podwadnych, wspópracowników, zwierzchników, kontrahentów i innych osób? Model powinnoci etycznych pracownika etyczne wzorce organizacji biznesu w jakiej mierze kodeks etyczny jest skutecznym narzdziem ksztatowania etyki organizacji? Rola i zakres zastosowa kodeksu etycznego I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

23 Jak przeciwdziaa kryzysom w przedsibiorstwie Korzyci dla Szkolenie przeznaczone jest dla czonków rad nadzorczych, czonków zarzdów, konsultantów, gównych kontrolerów, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów finansowych oraz kierowników dziaów. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Zapoznanie ze specyfik kryzysu w przedsibiorstwie: przyczyny powstania kryzysu symptomy zdradzajce istnienie kryzysu fazy kryzysu a szanse na uratowanie przedsibiorstwa metody wyprowadzania firm z kryzysu. Nacisk pooony jest na rozpoznawanie kryzysu i przeciwdziaanie jego powstaniu. Uzyskanie praktycznej wiedzy na nastpujce tematy: ile mona straci dopuszczajc do kryzysu jakie narzdzia stosowa aby w por przewidzie ryzyko kryzysu jakie dziaania podj aby unikn kryzysu Poznanie konkretnych przykadów firm, które poradziy sobie z kryzysem a take tych, którym si to nie udao. 1 dzie prezentacja wprowadzanie do zagadnienia prezentacja przedstawienie kilkunastu przykadów z ycia gospodarczego warsztat analiza case ów i opracowanie rozwiza wymiana dowiadcze pomidzy uczestnikami wzbogacenie wiedzy o dowiadczenia z rónych bran 1. Co to jest kryzys w firmie i kiedy nastpuje? 2. Co to jest zarzdzanie kryzysowe ( turnaround management )? 3. Jeli nie restrukturyzacja to upado, postpowanie naprawcze itd. 4. przewidywanie kryzysu, analiza przypadku 5. Przyczyny kryzysu 6. Symptomy kryzysu 7. Fazy kryzysu 8. Cechy charakterystyczne kryzysu 9. Elementy/Metodologia dobrego Zarzdzania Kryzysowego 10. Fazy zarzdzania kryzysowego 11. Analiza case ów 12. Wymiana dowiadcze I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE Jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiadająca międzynarodową akredytację CEEMAN PODSTAWOWE INFORMACJE Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów jest czołową firmą szkoleniowo-doradczą w Polsce, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów

Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów Jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiadaj ca mi dzynarodow akredytacj IQA CEEMAN Pomagamy przedsi biorstwom i organizacjom w Polsce i Europie podnosi skuteczno dzia rynkowych poprzez szkolenia, trening

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2013 ROK. Gdańsk, 2013 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2013 ROK. Gdańsk, 2013 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2013 ROK Gdańsk, 2013 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2016 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2016 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2016 ROK Gdańsk, 2016 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu ZIP 1 S 0 19-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa

SPIS TREŚCI. Przedmowa SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Identyfikacja organizacji w ujęciu wielowymiarowym 1.2. Charakterystyka szkół w naukach o zarządzaniu 1.3. Zakres analizy organizacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w porozumieniu z firmą Interakcje szkolenia i doradztwo uruchomiła nowe studia podyplomowe pt.: JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo