SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r

2 Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM ZARZDZANIE ORGANIZACJ Zarzdzanie strategiczne...12 Struktury organizacyjne...13 Zarzdzanie przez cele...14 Skuteczne zarzdzanie projektem...16 Zarzdzanie przez jako (TQM)...17 System zarzdzania jakoci SIX SIGMA...18 Benchmarking metoda równaj do najlepszych...19 System zarzdzania procesami biznesowymi w przedsibiorstwie...20 Zarzdzanie kultur organizacji...21 Jak przeciwdziaa kryzysom w przedsibiorstwie...23 Zarzdzanie w sytuacjach kryzysowych...24 Zarzdzanie zmian...25 Biznes globalny uwarunkowania ekonomiczne...26 Polska w UE...27 Komunikacja, negocjacje i etykieta w relacjach gospodarczych Polska-Niemcy...29 Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej dla przedsibiorstw...30 Zarzdzanie kosztami i efektywnoci dziaa w firmie...32 ZARZDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Zarzdzanie kompetencjami...34 Rekrutacja i selekcja pracowników...35 Rozmowy oceniajce...36 Skuteczne motywowanie...37 Zarzdzanie wiedz...39 Komunikacja wewntrzna...40 Etyka organizacji...41 Zintegrowany system zarzdzania potencjaem pracy...42 KIEROWANIE ZESPOEM PRACOWNICZYM Automotywacja dla kadry menederskiej...43 Asertywno i wywieranie wpywu...44 Autoprezentacja dla wyszej kadry kierowniczej...45 Kierowanie zespoami pracowniczymi w warunkach prywatyzacji przedsibiorstwa...46 Komunikacja interpersonalna...47 Podnoszenie kwalifikacji pracowników - - coaching i szkolenie...48 Przywództwo i budowanie zespou...49 Psychologiczne aspekty zarzdzania zmian...50 Radzenie sobie ze stresem...52 Rozwizywanie problemów i podejmowanie decyzji...53 Sztuka prezentacji...55 Wizerunek wasny menedera...56 Zarzdzanie czasem i delegowanie zada...57 Zarzdzanie konfliktem z elementami zarzdzania zmian...58 Zarzdzanie zespoem przedstawicieli bankowych przywództwo...59 Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

3 MARKETING Zarzdzanie marketingowe...60 Plan marketingowy...61 Budowanie wizerunku firmy...62 Doradztwo: Strategia marketingowa firmy...63 Komunikowanie tosamoci firmy w kontaktach z otoczeniem...65 bada marketingowych...66 Podstawy promocji...67 Promocja firmy i produktu...68 Public Relations...69 Savoir-vivre w biznesie...70 Wizerunek werbalny menedera wizytówk firmy...71 Zarzdzanie mark budowa i utrwalanie wartoci marki...72 Zarzdzanie kategori...73 Zarzdzanie produktem...74 Finansowe rezultaty zarzdzania promocj i sprzeda...75 SPRZEDA Zarzdzanie sprzeda...76 Rozwój umiejtnoci handlowych...77 Aktywne pozyskiwanie klientów...79 Wspópraca z klientem strategicznym...80 Profesjonalna obsuga klienta indywidualnego...81 Psychologia i techniki sprzeday clienting...82 Sztuka negocjacji...83 Techniki sprzeday telefonicznej...84 Zaawansowane umiejtnoci handlowe...85 Zarzdzanie zespoem handlowców...87 Windykacje przez telefon...89 FINANSE Finanse dla menedera...90 Finanse dla niefinansistów...91 Interpretacja sprawozda finansowych dla menedera...92 Biznes plan...93 Budetowanie i planowanie przepywów pieninych...94 Negocjacje z dunikami w ubezpieczeniach finansowych...95 Ocena i analiza efektywnoci projektów inwestycyjnych...96 Zabezpieczenie ryzyka finansowego w projekcie inwestycyjnym...97 Podstawy controllingu...98 Podstawy rachunkowoci zarzdczej...99 Rachunkowo zarzdcza Rozliczenia midzynarodowe Zarzdzanie grup kapitaow Zarzdzanie kapitaem obrotowym Zarzdzanie ryzykiem walutowym w handlu zagranicznym róda finansowania przedsibiorstw Zarzdzanie kosztami i efektywnoci dziaa w firmie PRAWO Odpowiedzialno cywilna i karna czonków zarzdów spóek kapitaowych Otoczenie prawne spóek komunalnych w Polsce Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

4 Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego - prawo dewizowe Prawo pracy i prawo gospodarcze Prawne i ekonomiczne aspekty zawierania umów TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Promocja i sprzeda oraz obsuga klienta przez Internet MS Access MS Excel w zastosowaniach finansowych MS Power Point MS Project GFKM wiadczy usugi doradztwa z caego zakresu wymienionego wyej Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

5 Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów Pomagamy przedsibiorstwom i organizacjom w Polsce i Europie podnosi skuteczno dziaa rynkowych poprzez, trening menederski i doradztwo na wiatowym poziomie. Podstawowe informacje Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów jest czoow firm szkoleniowo-doradcz w Polsce, specjalizujc si w ch dla kadry kierowniczej oraz personelu rednich i duych firm polskich i midzynarodowych. Szkolenia prowadzi równie w Szwecji, Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Rumunii, na Litwie, otwie, w Rosji i Estonii. GFKM wiadczy równie usugi doradcze z zakresu zarzdzania. GFKM zostaa zaoona w 1990 roku przy wspópracy Brytyjskiego Know-How Fund, ma jedn z najwikszych ofert w Polsce zawierajc ponad 90 tematów szkole menederskich i doradztwa. Szkoli ponad osób rocznie. Obsuguje ponad 100 firm rocznie w zakresie szkole typu in-company. Klientami GFKM jest m.in. 12 firm z listy dwudziestu najwikszych w Polsce. Czonkostwo stowarzysze GFKM jest czonkiem najwikszych europejskich oraz polskich stowarzysze szkó biznesu: European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzib w Brukseli Central and East European Management Development Association (CEEMAN) z siedzib w Bled, Sowenia Baltic Management Development Association (BMDA) z siedzib w Kaunas, Litwa Stowarzyszenie Edukacji Menederskiej FORUM Business Centre Club, Warszawa Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

6 Polska Izba Firm Szkoleniowych Gdaski Klub Biznesu Pracodawcy Pomorza Wspópraca GFKM wspópracuje z renomowanymi europejskimi szkoami biznesu: RSM Erasmus University w Rotterdamie (Holandia) IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii (Francja) Strathclyde University Business School w Glasgow (W. Brytania) Ashridge Business School w Berkhamsted (W. Brytania) Akademia Leona Komiskiego w Warszawie oraz wieloma centrami rozwoju zarzdzania w Europie. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

7 GFKM w liczbach Rok zaoenia 1990 Pracownicy etatowi 32 Wykadowcy, trenerzy, konsultanci (na zlecenie) 100 Uczestnicy szkole otwartych rocznie 600 Uczestnicy szkole firmowych rocznie Absolwenci / Uczestnicy studiów MBA / 420 Liczba dni szkoleniowych rocznie Kadra GFKM zatrudnia na etacie i na zlecenie 132 osoby, w tym 90 trenerów polskich i 30 wykadowców zagranicznych. S to konsultanci o najwyszych kwalifikacjach zawodowych z wieloletnim dowiadczeniem praktycznym, stosujcy nowoczesne metody nauczania, posiadajcy midzynarodowe certyfikaty, mogcy prowadzi zajcia w jzykach obcych. Korzyci dla naszych Klientów GFKM to zespó dowiadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, z których kady: posiada praktyczne dowiadczenie, stosuje najnowsze metody szkole, regularnie podnosi kwalifikacje merytoryczne i trenerskie w Polsce i za granic, dziaa wedug okrelonych w GFKM procedur jakoci, zapewniajcych spójno i skuteczno prowadzonych szkole. Standardy GFKM obejmuj take szczegóow analiz potrzeb szkoleniowych firmy, regularn wspóprac z Klientem podczas realizacji projektów szkoleniowych oraz przedstawienie rezultatów i wniosków na przyszo. Szkolenia w GFKM prowadzone s intensywnymi interaktywnymi metodami, z du iloci case ów, wicze, przykadów praktycznych, pokazów video, symulacji komputerowych. Podstawowym zaleceniem metodycznym jest stosowanie przez zespó trenerów metody ABL (Activity Based Learning uczenie w oparciu o aktywno) podczas wszystkich zaj. ABL jest metod powszechnie uznawan za najbardziej odpowiedni dla szkole w zakresie biznesu i umiejtnoci praktycznych. GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce oferuje nowoczesne, efektywne narzdzie SDI suce do diagnozy i usprawniania wspópracy w organizacji. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

8 Nasi Klienci Lista klientów GFKM od 1990 roku obejmuje ponad przedsibiorstw polskich i zagranicznych, w tym midzy innymi: Alstom Power Elblg BRE Bank Warszawa Ciech Warszawa DSM Holandia Eaton Truck Components Tczew Elektrociepownie Wybrzee Gdask Energa Gdask Flextronics International Poland Tczew Gdaska Stocznia Remontowa Gdaskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Gdaskie Zakady Nawozów Fosforowych FOSFORY Generali Warszawa General Motors Warszawa Grupa Lotos Gdask Grupa ywiec Warszawa ING Business School Holandia International Paper Kwidzyn Izba Gospodarcza Gazownictwa Warszawa Kendrion Holandia Lafarge Dachy Opole Lloyd s Register Gdask, Dania Nestlé Polska Warszawa Nestlé Rossiya Moskwa Nordea Bank Polska Gdynia Nordea Bank Litwa, otwa, Estonia, Szwecja Philips Matsushita Battery Poland Gniezno PKN ORLEN Pock PKO BP Warszawa PKP Warszawa Poczta Polska Warszawa Polkomtel Warszawa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Warszawa PLL LOT Warszawa Port Gdynia Holding SMIT Holandia STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sopot Telekomunikacja Polska Warszawa Toru Pacific Wrigley Poland Pozna WSK PZL Rzeszów S.A. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

9 Wyrónienia i nagrody GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiada midzynarodow akredytacj IQA CEEMAN, gwarantujc najwysz jako oferowanych usug szkoleniowych. GFKM znajduje si na licie tysica najlepszych szkó biznesu na wiecie, z tytuem 3 Palm EXCELLENT Business School w strefie Europa Wschodnia. GFKM posiada status Project Management Institute R.E.P. (PMI Registered Educational Provider). Midzynarodowy MBA GFKM zosta sklasyfikowany w najwyszej KLASIE MISTRZOWSKIEJ w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menederskiej FORUM i Rzeczpospolitej. Podyplomowe Studia Menederskie Europejski Model Zarzdzania wyrónione s Medalem Europejskim za wysok jako. Podyplomowe Studium Zarzdzania Projektami wyrónione jest Medalem Europejskim za wysok jako. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. Zakres dziaa GFKM Studia MBA Midzynarodowy MBA GFKM, prowadzony od 1991 r. we wspópracy z: RSM Erasmus University Holandia Uniwersytetem Gdaskim Strathclyde University Business School W. Brytania (w latach ) IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management Francja (od 2004) Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

10 Studia podyplomowe Roczne Podyplomowe Studia Menederskie Europejski Model Zarzdzania wspólnie z Akademi Leona Komiskiego w Warszawie. Podyplomowe Studia Zarzdzania Projektami wspólnie z Akademi Leona Komiskiego w Warszawie i w Gdasku. Podyplomowe Studia Zarzdzania Projektami wspólnie z Wysz Szko Zarzdzania i Bankowoci w Krakowie. Podyplomowe Studia Zarzdzania Badaniami Klinicznymi prowadzone we wspópracy z Gdaskim Uniwersytetem Medycznym. Podyplomowe Studia Akademia Menedera Personalnego wspólnie z Akademi Leona Komiskiego w Warszawie. Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

11 Szkolenia oferowane przez GFKM GFKM wiadczy usugi doradztwa z caego zakresu wymienionego niej Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

12 Zarzdzanie strategiczne ZARZDZANIE ORGANIZACJ uczestnika Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. zapoznanie z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy rozwijanie umiejtnoci interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na dziaalno przedsibiorstwa okrelenie form organizacji procesu planowania strategicznego Korzyci dla Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: okreli wspózaleno pomidzy rónymi obszarami funkcjonowania przedsibiorstwa przeprowadza analiz otoczenia i potencjau firmy oraz wyznacza cele strategiczne formuowa ramowy plan realizacji strategii przedsibiorstwa Zajcia s prowadzone metod warsztatow opart na aktywizacji poprzez prac w maych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i wiczenia. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 1-3 dni 1. Formuowanie misji firmy definiowanie tosamoci firmy okrelanie wizji firmy, funkcje misji okrelanie celów kierunkowych firmy strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowoci i koncentracji 2. Analiza strategiczna analiza zasobów analiza otoczenia ekonomicznego, spoecznego i instytucjonalnego konkurencyjno firmy kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego 3. Okrelanie celów strategicznych strategie funkcjonalne: marketing, finanse, kadry, badania i rozwój analiza wspózalenoci pomidzy celami ustalanie priorytetów realizacji celów 4. Podejmowanie decyzji strategicznych rola naczelnego kierownictwa rola kadry kierowniczej redniego szczebla uwarunkowania wynikajce ze struktury kapitaowo-wasnociowej spoeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

13 Struktury organizacyjne Kadra kierownicza naczelnego i redniego szczebla zarzdzania oraz specjalici ds. organizacji i zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. zapoznanie z metodyk budowy struktur organizacyjnych omówienie zasad funkcjonowania elastycznych systemów organizacyjnych przedstawienie uwarunkowa ksztatowania systemów organizacyjnych Korzyci dla Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni: zyska orientacj w treci i uwarunkowaniach procesu ksztatowania struktury firmy rozumie funkcjonowanie rónych typów struktur umie okrela kryteria wyboru waciwej struktury organizacyjnej Zajcia s prowadzone metod warsztatow opart na aktywizacji poprzez prac w maych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i wiczenia. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 2-3 dni 1. Projektowanie podziau zada i hierarchii organizacyjnej stawianie i uszczegóowianie celów organizacyjnych i formuowanie zada tworzenie komórek organizacyjnych i grupowanie komórek w hierarchi konfiguracja struktury - granice nadzoru kierowniczego centralizacja zarzdzania - ksztatowanie uprawnie kierowniczych 2. Formalne i nieformalne reguy funkcjonowania organizacji obieg informacji; informacyjne uwarunkowania procesów decyzyjnych ksztatowanie uprawnie i odpowiedzialnoci nieformalne systemy wadzy i wpywu 3. Struktury dywizjonalne, holdingowe i sieciowe autonomia jednostek organizacyjnych koncentracja funkcji strategicznych zasady planowania i nadzoru, zasady kooperacji wewntrz struktury konfiguracja wasnoci restrukturyzacja przez usamodzielnienie i odsprzeda jednostek organizacyjnych lub skadników majtku 4. Struktury macierzowe, projektowe i zadaniowe podwójne podporzdkowanie w systemach organizacyjnych podzia wpywów midzy menederami - warianty macierzy strukturalnej kwalifikacje menedera projektu organizacyjne ulokowanie zespou projektowego uprawnienia zespou i menedera projektu I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

14 Zarzdzanie przez cele Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. zapoznanie z technik zarzdzania przez cele rozwijanie umiejtnoci prawidowego formuowania celów okrelenie uwarunkowa skutecznego stosowania techniki zarzdzania przez cele Korzyci dla Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: prawidowo formuowa cele i zadania dla poszczególnych pracowników i zespoów pracowniczych stosowa technik zarzdzania przez cele odpowiednio do warunków kadrowych i organizacyjnych identyfikowa sytuacje ograniczajce stosowanie techniki ZPC Zajcia bd prowadzone metod warsztatow opart na aktywizacji poprzez prac w maych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i wiczenia. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 2-3 dni 1. System ZPC a inne techniki zarzdzania tradycyjne i nowoczesne pogldy na zarzdzanie motywacyjne skutki poszczególnych stylów zarzdzania podstawowe zaoenia systemu zarzdzania przez cele zasady funkcjonowania systemu ZPC etapy budowania systemu ZPC 2. Podstawowe zasady formuowania celow zdefiniowanie pojcia celu i jego podstawowych atrybutów wspózaleno celów od strategii przedsibiorstwa, wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów, fazy procesu generowania celów 3. Warunki realizacji celów problemy identyfikacji wykonawcy z realizowanymi celami relacje przeoony-podwadny rola kierownika w zarzdzaniu przez cele. bariery i bdy w zastosowaniu ZPC. potencjalne trudnoci we wdraaniu sytemu zarzdzania opartego na ZPC 4. Wprowadzenie do technik zarzdzania zarzdzanie przez procedury i wytyczne polityki instruktaowy i zadaniowy styl kierowania I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

15 motywacyjne skutki zarzdzania przez instrukta i procedury technika zarzdzania przez cele jako technika nastawiona na samodzielno i innowacyjno 5. Formuowanie celów zaleno celów od strategii misje komórek organizacyjnych cele cige i dynamiczne hierarchizacja celów sposób formuowania celów 6. Warunki realizacji celów relacje szef - podwadny; wymagania wobec przeoonego identyfikacja wykonawcy z celem partycypacja w ustalaniu celów uprawnienia osób odpowiedzialnych za realizacj celów zakres nadzoru kontrola i ocena realizacji celów wynagradzanie za realizacj celu I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

16 Skuteczne zarzdzanie projektem przeznaczony jest dla specjalistów oraz kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Dostarczenie umiejtnoci kompleksowego i efektywnego zarzdzania projektem. Korzyci dla daje przygotowanie do: profesjonalnego zarzdzania projektem efektywnego dziaania w ramach grupy projektowej stosowania nowoczesnych technik w ramach zarzdzania projektem. W trakcie zaj nastpuje wymiana dowiadcze midzy uczestnikami. 3 dni 1. Wprowadzenie do Zarzdzania Projektem definiowanie podstawowych poj zarzdzania projektem system zarzdzania projektem 2. Inicjowanie projektu spotkanie pocztkowe (Kick-off meeting) ustalanie realnych wymaga dla projektu, ustalanie celu projektu konspekt Projektu tworzenie zespou projektowego 3. Planowanie projektu struktura podziau zada (WBS) planowanie zasobów metody szacowania czasu trwania i kosztów zada projektowych schemat sieciowy projektu (Metoda cieki Krytycznej) harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe) MS Project przykad programu komputerowego wspomagajcego zarzdzanie projektem analiza ryzyka i plany przeciwdziaania Macierz Dystrybucji Informacji 4. Realizacja i kontrola projektu spotkanie rozpoczynajce (Kick-off meeting) budowanie zespou projektowego analiza i wprowadzanie zmian Analiza cieki Przyspieszonej 5. Zamknicie projektu I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

17 Zarzdzanie przez jako (TQM) Korzyci dla przeznaczony jest dla specjalistów oraz kadry kierowniczej redniego i wyszego szczebla zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. m warsztatów TQM jest przedstawienie znanej ju szeroko na wiecie metody zarzdzania przez jako. Opracowane zostay one dla kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarzdzania w oparciu o najlepsze programy TQM istniejce na rynku (m. in. John Bank, Lotus International Training Solution Ltd.). Warsztaty zostay przygotowane w ten sposób by móc: osign zrozumienie pojcia jakoci i kosztów jakoci podnie na wyszy poziom umiejtnoci kierownicze w dziedzinie podnoszenia motywacji zespou, komunikowania si i analizy poziomu efektywnoci dziaania spenia wymagania klientów zewntrznych i wewntrznych w procesie Zapewniania Jakoci planowa i kierowa zmianami nauczy opisywania i usprawniania wykonywanych przez siebie procedur stosowa narzdzia i techniki potrzebne przy rozwizywaniu problemów i poprawy jakoci rozwin umiejtnoci pracy w zespoach 2-3 dni 1. Wstp motywacja do zmian 2. Zasady filozofii TQM znaczenie jakoci Total Quality Management. model Klient/ Dostawca koszt braku jakoci 3. Planowanie zmian Warsztat 1 Szkoa Przeycia 4. Podstawowe Techniki Poprawy Formularze, Przebieg Procesów, Burza Mózgów, Diagram Pareta, Diagram Przyczyny i Skutków, Metoda Taguchi, cieka Krytyczna, JIT, Kanban, Reenigeering Warsztat 2 Burza Mózgów, Taguchi, Studium Przypadku 5. Poprawa Procesów Dziaania Metoda 6-ciu Kroków Warsztat 3 Studium Przypadku 6. Benchmarking 7. Koszty jakoci I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

18 System zarzdzania jakoci SIX SIGMA Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Korzyci dla m jest nabycie praktycznych umiejtnoci zarzdzania procesami i projektami wedug nowej metodologii Six Sigma, w celu radykalnej poprawy efektów ekonomicznych. Po zakoczeniu uczestnicy powinni: rozumie znaczenie systemu zarzdzania jakoci Six Sigma w procesie rozwoju firmy by przygotowani do inicjowania dziaa pro jakociowych wiedzie w jaki sposób przeprowadza i kontrolowa zmiany w procesach realizowanych w firmie, zgodnie z metodologi Six Sigma pozna zaawansowane techniki systemu Six Sigma: SPC, DOE, QFD 2-3 dni 1. Wprowadzenie do Six Sigma metodologia zarzdzania jakoci wykorzystanie Six Sigma w firmach usugowych i produkcyjnych 2. Six Sigma w realiach firmy ocena przygotowania firmy do Six Sigma koszty wdraania Six Sigma przygotowania liderów do wdroenia i nadzorowania dziaa przygotowanie czarnych pasów (black belts) wybór projektów Six Sigma 3. Poprawa procesów metodologia DMAIC: zdefiniuj, zmierz, zanalizuj, ulepsz mapowanie procesów 4. Statystyczna Kontrola Procesu (SPC) histogram, miary rozrzutu, odchylenie standardowe rozkad normalny karta kontrolna X i R, interpretacja kart kontrolnych ocena zdolnoci procesu 5. Planowanie Dowiadcze (DOE) 6. Quality Function Deployment I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

19 Benchmarking metoda równaj do najlepszych Szkolenie adresowane jest do przedsibiorców pragncych zapozna si z metodologi oraz praktycznym wdraaniem procesu benchmarkingu. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Zapoznanie si z metodologi procesu benchmarkingu Umiejtno wyszukiwania krytycznych obszarów zarzdzania strategicznego (okrelenie benchmarks) oraz praktyczna adaptacja najlepszej praktyki Identyfikacja korzyci wynikajcych z wdraania procesu benchmarkingu Umiejtno identyfikowania i eliminowania puapek benchmarkingu Korzyci dla Po ukoczeniu programu uczestnik powinien: Posiada umiejtno waciwego zdefiniowania benchmarkingu i umiejscowienia go wród innych instrumentów poprawy wyników Zapozna si z praktycznym wdraaniem procesu benchmarkingu Posiada umiejtno doboru partnera benchmarkingu oraz pozna zasady etyki wspópracy (code of conduct) 1-2 dni 1. Metodologia procesu benchmarkingu benchmarking a analiza pozycji konkurencyjnej typy benchmarkingu, modele benchmarkingu fazy wdraania procesu benchmarkingu 2. Wyszukiwanie i pomiar krytycznych obszarów zarzdzania strategicznego wybór krytycznych obszarów zarzdzania strategicznego okrelenie benchmarks wskaniki pomiaru benchmarks 3. Dobór partnera benchmarkingu i zasady wspópracy z partnerem 4. Korzyci i puapki wdraania procesu benchmarkingu 5. Praktyczne przygotowanie projektu wdraania najlepszej praktyki I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

20 System zarzdzania procesami biznesowymi w przedsibiorstwie Korzyci dla Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Nowoczesne zarzdzanie w przedsibiorstwie, to zarzdzanie zintegrowanymi procesami zorientowanymi na klienta, zarówno zewntrznego, jak i wewntrznego. Zarzdzanie takie wymusza z ewolucj organizacji przedsibiorstwa z funkcjonalnej na macierzow, bardziej elastyczn, szybciej reagujc na wymogi rynku. Podstawowym celem jest zapoznanie z zasadami projektowania, wdraania i zarzdzania systemem zintegrowanych procesów biznesowych. Podczas warsztatu analizowane s metody zarzdzania procesami produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi, marketingowo-sprzedaowymi, finansowymi i administracyjnymi. Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: sprawniej kierowa podlegym zespoem okreli wasne predyspozycje w pracy zespoowej dobiera styl przewodzenia do warunków dziaania Szkolenie ma charakter warsztatu szkoleniowo-projektowego. Pierwszy dzie zaj dostarcza uczestnikom kompendium wiedzy na temat zarzdzanie procesami biznesowymi. Dzie 2-4 przeznaczony jest na diagnoz obecnej praktyki zarzdzania procesami w IP-K i okrelenie moliwych usprawnie. Uczestnicy otrzymuj komplet materiaów szkoleniowych. 4 dni 1. Warsztat szkoleniowy (1 dzie) geneza systemu zarzdzania jakoci Six Sigma, ISO a Six Sigma cztery podstawowe komponenty systemu zasady filozofii zarzdzania wedug Six Sigma orientacja na klienta; VOC, CTQ orientacja na wydajno procesu; cige usprawnianie standardowa miara wydolnoci procesu Z (sigma procesu) orientacja na projekty zmiany w kulturze organizacyjnej firmy etapy wdraania systemu w przedsibiorstwie (aspekty praktyczne) 2. Warsztat diagnostyczno-projektowy (3 dni) procesowa orientacja przedsibiorstwa uwarunkowania efektywnego funkcjonowania procesu budowa systemu mierzenia, kontroli i dokumentacji w procesach analiza i usprawnianie wydolnoci procesu. I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

21 Zarzdzanie kultur organizacji Korzyci dla Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. m jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej oraz tosamoci kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsibiorstwa oraz doskonaleniu skutecznoci jego dziaania. W trakcie zaj uczestnicy poznaj istot pojcia kultury organizacyjnej oraz próbuj odnie je do wasnej organizacji. W czci dotyczcej etyki organizacji uczestnicy zapoznaj si z zagadnieniami wartoci, norm, postaw i zachowa jako elementami kultury organizacji, zasadami ich analizy i ksztatowania w kierunkach sprzyjajcych poprawie efektywnoci przedsibiorstwa i budowie jego pozytywnego wizerunku. Po ukoczeniu warsztatu uczestnicy powinni umie: oceni znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu pozycji rynkowej przedsibiorstwa doskonali skuteczno dziaania przedsibiorstwa oceni wpyw etyki na efektywno przedsibiorstwa i ksztatowanie jego wizerunku identyfikowa, analizowa i rozwizywa problemy etyczne wykorzysta w praktyce umiejtnoci ksztatowania etyki przedsibiorstwa Warsztatowa forma zaj pozwala na przeprowadzenie próby diagnozy kultury organizacji, okrelenie kierunków jej ewentualnej modyfikacji oraz warunków powodzenia takiej zmiany. W zakresie etyki szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analizy przypadków, analizy zagadnie etycznych brany i przedsibiorstwa, pracy w grupach, dyskusji grupowych i ogólnych oraz wasnych dowiadcze i trenera. 2 dni 1. Pojcie kultury organizacyjnej jakie s róda pochodzenia kultury organizacyjnej (kultura narodowa, cechy organizacji, cechy czonków organizacji)? czym jest kultura organizacyjna? czy kadra kierownicza ma moliwo ksztatowania kultury organizacyjnej? 2. Charakterystyka kultury organizacyjnej proces ksztatowania si i funkcje kultury organizacyjnej ukryte skadniki kultury (zaoenia, wartoci, normy, postawy) oraz zewntrzne jej przejawy (symbole, rytuay, mity, tabu) 3. e kultur organizacyjnych zasadnicze koncepcje i profile kulturowe wybranych firm analiza przykadów 4. Ksztatowanie kultury organizacyjnej czy istnieje idealny profil kultury organizacyjnej? w jakim kierunku przebiega zmiana platformy kulturowej? nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakoci, doskonalenia, uczenia si I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

22 w jaki sposób mona stymulowa zmiany profilu kultury organizacyjnej Znaczenie etyki w prowadzeniu biznesu jakie znaczenie ma etyka w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej? w jaki sposób moemy oceni wpyw postaw i zachowa pracowników na efektywno, wyniki i wizerunek przedsibiorstwa? etyka jako umiejtno menederska: dobór pracowników, przywództwo, identyfikacja i rozwizywanie problemów 5. Obszary zagroe i ryzyk etycznych jakie s typowe obszary zagroe i ryzyk etycznych w przedsibiorstwie? czy i jak mona je zidentyfikowa? przegld obszarów problemowych brany i przedsibiorstwa 6. Analiza i diagnoza problemów etycznych w jaki sposób analizowa problemy etyczne (wartoci, postawy, zachowania i sytuacje? metody analizy i diagnozy problemów i sytuacji etycznych analiza wybranych zagadnie etycznych 7. Ksztatowanie postaw i zachowa etycznych czy mona okreli wasne oczekiwania etyczne wobec podwadnych, wspópracowników, zwierzchników, kontrahentów i innych osób? Model powinnoci etycznych pracownika etyczne wzorce organizacji biznesu w jakiej mierze kodeks etyczny jest skutecznym narzdziem ksztatowania etyki organizacji? Rola i zakres zastosowa kodeksu etycznego I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

23 Jak przeciwdziaa kryzysom w przedsibiorstwie Korzyci dla Szkolenie przeznaczone jest dla czonków rad nadzorczych, czonków zarzdów, konsultantów, gównych kontrolerów, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów finansowych oraz kierowników dziaów. jest kadorazowo dostosowywany do profilu grupy. Zapoznanie ze specyfik kryzysu w przedsibiorstwie: przyczyny powstania kryzysu symptomy zdradzajce istnienie kryzysu fazy kryzysu a szanse na uratowanie przedsibiorstwa metody wyprowadzania firm z kryzysu. Nacisk pooony jest na rozpoznawanie kryzysu i przeciwdziaanie jego powstaniu. Uzyskanie praktycznej wiedzy na nastpujce tematy: ile mona straci dopuszczajc do kryzysu jakie narzdzia stosowa aby w por przewidzie ryzyko kryzysu jakie dziaania podj aby unikn kryzysu Poznanie konkretnych przykadów firm, które poradziy sobie z kryzysem a take tych, którym si to nie udao. 1 dzie prezentacja wprowadzanie do zagadnienia prezentacja przedstawienie kilkunastu przykadów z ycia gospodarczego warsztat analiza case ów i opracowanie rozwiza wymiana dowiadcze pomidzy uczestnikami wzbogacenie wiedzy o dowiadczenia z rónych bran 1. Co to jest kryzys w firmie i kiedy nastpuje? 2. Co to jest zarzdzanie kryzysowe ( turnaround management )? 3. Jeli nie restrukturyzacja to upado, postpowanie naprawcze itd. 4. przewidywanie kryzysu, analiza przypadku 5. Przyczyny kryzysu 6. Symptomy kryzysu 7. Fazy kryzysu 8. Cechy charakterystyczne kryzysu 9. Elementy/Metodologia dobrego Zarzdzania Kryzysowego 10. Fazy zarzdzania kryzysowego 11. Analiza case ów 12. Wymiana dowiadcze I. ZARZDZANIE ORGANIZACJ Gdaska Fundacja Ksztacenia Menederów,

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów

Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów Jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiadaj ca mi dzynarodow akredytacj IQA CEEMAN Pomagamy przedsi biorstwom i organizacjom w Polsce i Europie podnosi skuteczno dzia rynkowych poprzez szkolenia, trening

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo