Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM"

Transkrypt

1 Parlament Samorządu Studentów Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM w kadencji Sprawozdanie Przewodniczącego PSS UAM dotyczące działalności ZSS i PSS ma charakter ogólny. Informacje dotyczące prac poszczególnych Komisji rozwinięte będą w sprawozdaniach poszczególnych Przewodniczących. zadania ukończone ~ zadania w trakcie realizacji I. Skład osobowy ZSS PSS UAM 1. Michał Mikołajczak / Przewodniczący PSS UAM 2. Patrycja Poczekaj / Wiceprzewodnicząca PSS UAM / Komisja ds. Dydaktyki i Nauki 3. Mateusz Nowakowski / Przewodniczący Komisji Prawnej 4. Hubert Jach / Przewodniczący Komisji Socjalno ekonomicznej 5. Mateusz Radziejewski / Przewodniczący Komisji ds. Promocji Studiów 6. Karolina Żurczak / Przewodnicząca Komisji ds. Marketingu 7. Krzysztof Paisert / Przewodniczący Komisji ds. Informacji i PR / Rzecznik prasowy PSS UAM 8. Wioleta Kuc / Przewodnicząca Komisji ds. Kultury 9. Adrian Goliński / Przewodniczący Komisji ds. Sportu 10. Adrian Trzoss / sekretarz / rezygnacja: r. 11. Mateusz Karpiński / Pełnomocnik ds. Mobilności Studenckiej i Spraw Zagranicznych. 12. Marcin Kuskiewicz / Pełnomocnik ds. Informatyzacji II. Posiedzenia ZSS UAM ul. Zwierzyniecka 7, DS Jowita, Poznań tel , fax Znak sprawy strona 1 z 10

2 1. I nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM z Przewodniczącymi WRSS / 2. II nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. 3. III nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. 4. VII zwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. 5. IV nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / 6. V nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. III. Posiedzenia PSS UAM 1. II nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 2. III nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 3. IV nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 4. IX zwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 5. X zwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 6. I nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM z udziałem StuPa i AStA / r. IV. Przewodniczący PSS UAM 1. Jako Przewodniczący PSS UAM wykonywałem zadania wynikające z Regulaminu Studiów: - reprezentowanie PSS UAM wobec organów Uniwersytetu / liczne spotkania z władzami naszej Uczelni, przedstawicielami różnych działów, Dziekanami etc. - zwoływanie i prowadzenie posiedzeń / pkt II i III - podpisywanie uchwał A także szereg innych spraw wynikających z pełnionej funkcji: rozliczenia finansowe, spotkania z podmiotami zewnętrznymi, udział w różnego rodzaju spotkaniach, rozmowach etc., koordynowanie prac, przydzielanie zadań, czuwanie nad realizacją projektów, reprezentowanie UAM na arenie ogólnopolskiej. Kontynuacja działań z poprzedniej kadencji tj. udzielenie większej autonomii członkom Zarządu w zakresie spraw odpowiadających ich kompetencjom. Dywersyfikacja zadań ZSS. Zmiana zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentów. Współpraca z władzami lokalnymi. Znak sprawy strona 2 z 10

3 2. Funkcje pełnione w kadencji. - Senat UAM - Gospodarz PSUPu - Delegat do PSRP - Delegat do FUniP - Komisja senacka ds. budżetu i finansów - Komisja senacka ds. kształcenia - Komisja senacka ds. prawa - Komisja dyscyplinarna dla studentów (I stopnia) - Rada Wydziału Nauk Społecznych - Rada Instytutu Filozofii - Komisja specjalna przygotowująca poprawki do Regulaminu Studiów. V. Działalność statutowa 1. Komisja Prawna Adwokatura studencka ~ tworzenie nowego Regulaminu Samorządu Studentów UAM + przeprowadzenie szkolenia z zakresu Regulaminu Samorządu Studentów UAM w Słubicach reprezentowanie studentów w pracach przy nowelizacji Statutu UAM / Mateusz Nowakowski członek Komisji Rektorskiej ds. Redakcji Statutu. reprezentowanie studentów w pracach przy zmianie Regulaminu Studiów / Michał Mikołajczak, Mateusz Nowakowski. ~ mobilizowanie członków samorządów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do regularnego przedstawicielstwa studentów w organach kolegialnych (Senat, Rady Wydziału, Rady Instytutów etc.) 2. Komisja socjalno ekonomiczna prace dotyczące pomocy materialnej oraz nagród Rektora dla studentów / harmonogram / przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z CI generowania wniosków przez USOS / koordynacja prac / porozumienie z Uczelnianą Radą Doktorantów ws. Podziału środków. Znak sprawy strona 3 z 10

4 dostosowanie regulaminów pomocy materialne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów do nowelizacji ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym zmiana regulaminu stypendiów rektora dla najlepszych studentów / uproszczona punktacja ~ Wybory do Rad Mieszkańców akcje informacyjne dotyczące pomocy materialnej dla studentów. 3. Komisja ds. Dydaktyki i Nauki Przyjazny Dziekanat / dokończenie ankietyzacji, opracowanie danych i publikacja wyników. udział w konferencji Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta organizowanej przez PSRP przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla samorządowców z przygotowania do prowadzenia szkoleń dla studentów I roku na UAM ~ wybranie opiekuna naukowego nad Studenckimi Zeszytami Naukowymi oraz rozpoczęcie procedury uzyskiwania numeru ISBN / przygotowanie I wydania współpraca z Biurem Karier organizacja szkoleń z zakresu jakości kształcenia dla członków Samorządów Studenckich. VI. Komisje branżowe i pełnomocnicy. 1. Komisja ds. Promocji Studiów Produkcja materiałów promocyjnych PSS UAM / bluzy, koszulki, breloki, smycze, okulary, kubki. reorganizacja programu Ambasador / stworzenie nowej bazy danych liceów / trzy warianty programu w tym jeden we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu / wysyłka do prawie 1000 szkół średnich w całym kraju / wprowadzenie nowej szaty graficznej / prowadzenie szkoleń i naboru do Programu Ambasador. ~ Targi edukacyjne / stałe wyjazdy Znak sprawy strona 4 z 10

5 organizacja szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, projektowania wizerunku, innowacyjnych metod zastosowania technologii nawigacji satelitarnej w gospodarce, przemyśle, nauce i życiu codziennym, dress code w korporacji, imprez masowych. sesja zdjęciowa Kocham UAM we współpracy z Działem Promocji i Marketingu. + wystawa dla studentów z Programu Erasmus podczas Easter Meeting / Kocham UAM / ~ koordynacja współpracy między CP w Słubicach i szkołą partnerską LO im. Stanisława Staszica w Trzciance. + stała współpraca z Działem Promocji i Marketingu UAM Wdrożenie spójnej linii identyfikacyjnej samorządu poprzez produkcję nowej ścianki PSS UAM, nowego orła UAM zapewnienie gadżetów UAM dla bieżących wydarzeń PSS UAM + 17 stojaków informacyjnych/polepszenie komunikacji między samorządem a studentami 2. Komisja ds. Marketingu przygotowanie oferty sponsorskiej WG 2014 ~ przygotowanie całorocznej oferty sponsorskiej PSS UAM i realizacja współpracy przygotowanie juwenaliowej oferty sponsorskiej dla Poznania i ośrodków zamiejscowych ~ koordynacja akcji profilaktycznych Akamedika stworzenie bazy danych sponsorów współpracujących z PSS UAM wsparcie marketingowe przy organizacji wydarzeń takich jak: International Students Day 14, Spring On, Kulminacje, Konferencja SFJ, FUniP, Neo Pub Quiz, koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w ramach wydania Kalendarza Uniwersyteckiego koordynacja stoisk WBK / współpraca UAM z WBK szkolenia z zakresu marketingu dla samorządowców. ~ promocja i realizacja zadań wynikających z umów sponsorskich w przestrzeni internetowej. spotkanie integracyjne PSS w Niku Bowling. Znak sprawy strona 5 z 10

6 3. Komisja ds. Informacji i PR oraz Rzecznik ~ Działalność w Internecie / restart strony PSS UAM / prowadzenie profilu na Facebook powiększenie zasięgu / modernizacja i naprawa strony WG / promocja i prowadzenie strony internetowej i profilu Facebook Festiwalu Muzycznego Juwenalia Poznań / uporządkowanie kanału YT Parlamentu / uporządkowanie i przygotowanie do przyszłego działania profilu G+ Parlamentu / administrowanie grup roboczych Parlamentu. realizowanie wspólnej linii identyfikacyjnej Parlamentu Samorządu Studentów ~ Działalność w mediach tradycyjnych / ponad 100 wywiadów, artykułów i cytowań w prasie, portalach i telewizji / promocja działań komisji i członków Parlamentu / promocja i obrona Wielkiego Grillowania / promocja i obrona Uniwersytetu / monitorowanie mediów ścisła współpraca z Biurem Prasowym UAM ws. Wspólnych ~ stały kontakt z mediami, dostępność pod dwoma numerami telefonów 24/7 + pisanie podpunktów i wysyłanie newslettera do studentów ~ UNIkat przygotowanie specjalnego wydania informacyjnego. 4. Komisja ds. Kultury II Koncert studencki z udziałem Wiesława Paprzyckiego (Teatr Muzyczny w Poznaniu) / M. Mikołajczak Patronat i współorganizacja warsztatów aktorskich w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu / dofinansowanie Rektora dla studentów UAM III Koncert studencki Piosenka aktorska z udziałem Teresy Abbe (Teatr Nowy) ~ Paśnik kulturalny / współpraca z Teatrem Tańca i Teatrem Muzycznym. promocja wieczorków filmowych pomówienia i studenckiego Teatru Granda. ~ wspieranie projektu nowopowstającego teatru akademickiego prowadzonego przez Kacpra Wesołowskiego ~ przygotowanie IV Koncertu studenckiego ~ prace początkowe przy Kulminacjach i CIN_ART_FESTIWAL Znak sprawy strona 6 z 10

7 5. Komisja ds. Sportu UAM Drużyna Orzełka (amatorska drużyna biegowa) - kontynuacja i rozwój projektu Uniwersytecka ZaDyszka - pierwszy uczelniany bieg charytatywny rozmowy z Władzami Uczelni w sprawie korzystanie z boisk sportowych na Osiedlu Akademickim przy ul. Piątkowskiej oraz wynajmu obiektów sportowych należących do UAM. integracja sportowa samorządowców. współpraca przy organizacji WOŚP / 6 bieg Policz się z cukrzycą / ~ Współpraca promocyjno-projektowa z Fundacją Aktywny Uniwersytet oraz Centrum Zdrowia, Sportu i Edukacji Nasz Uniwersytet 6. Sprawy mobilnościowe i zagraniczne. Ukraina kilku perspektyw / konferencja popularno-naukowa dotycząca aktualnej sytuacji na Ukrainie. Easter Meeting / spotkanie wielkanocne dla studentów międzynarodowych i zagranicznych. ~ wspieranie studentów zagranicznych i polskich ~ współpraca międzynarodowa / wymiana dobrych praktyk z samorządami z zagranicy. International Students Day 2014 / promocja mobilności, pokazanie oferty wyjazdów zagranicznych i stypendiów stworzone we współpracy z międzynarodowymi organizacjami: AIESEC, ESN, ECCP, prezentacja kultur europejskich (m.in. niderlandzkiej, bałtyckiej, niemieckiej) Integracja środowiska międzynarodowego i wspierającego mobilność International Christmas Eve / spotkanie wigilijne dla studentów międzynarodowych i zagranicznych. PSS UAM SZTE SU Exchange / wymiana polsko-węgierska 7. Sprawy techniczno informatyczne. koordynacja współpracy z CI przy sprawach stypendialnych przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji członków Wydziałowych Komisji Ekonomicznych dostosowanie logo PSS UAM Znak sprawy strona 7 z 10

8 VII. przygotowanie wzoru dokumentów PSS UAM ~ administracja strony PSS UAM uporządkowanie spraw administracyjnych stron internetowych i portali społecznościowych. przygotowanie platformy pod podstronę internetową dotyczącą mobilności. ~ bieżące sprawy w biurze oraz przygotowanie zapotrzebowania na nowy sprzęt / realizacja decyzją Rektora w roku Najważniejsze projekty i wydarzenia 1. Rozmowy ws. odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów / r. / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Mateusz Nowakowski. 2. II Koncert studencki / r. / Michał Mikołajczak 3. Spotkanie z Przewodniczącym PSRP / / Michał Mikołajczak, Karolina Żurczak, Wiola Kuc, Daria Antczak, Mateusz Radziejewski, Krzysztof Paisert, Mateusz Karpiński. 4. Zakończenie Sezonu Grzewczego / data / 5. Wybór ubezpieczyciela / PZU / 6. Wybór operatora medycznego / Akamedik / 7. Udział w VII Szkoła Liderów / Patrycja Poczekaj, Mateusz Karpiński. 8. Akademicka Szkoła Liderów cz. I / data / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Karolina Żurczak, Mateusz Karpiński, Daria Antczak, Hubert Jach, Mateusz Nowakowski, Krzysztof Paisert / Mateusz Radziejewski / Aleksandra Siwierska. 9. Sesja zdjęciowa PSS UAM / data / Aleksandra Siwierska. 10. Zatwierdzenie logo PSS UAM i zgoda na dalsze używanie / data / Michał Mikołajczak, Mateusz Radziejewski. 11. Sesja zdjęciowa dla Biblioteki Uniwersyteckiej / data / Aleksandra Siwierska. 12. Campus studencki Łazy 2014 / r. / Michał Mikołajczak, Mateusz Radziejewski oraz wielu innych samorządowców. 13. Zjazd FUniP w Rzeszowie / r. / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski, Mateusz Karpiński. 14. Targi edukacyjne 15. Inauguracje roku akademickiego 2014/2015 / na każdej reprezentacja ZSS Znak sprawy strona 8 z 10

9 a. Inauguracja dla I roku / r. / przemówienie Michał Mikołajczak b. Inauguracja w Auli UAM / r. / przemówienie Michał Mikołajczak c. Inauguracja w IKE w Gnieźnie / r. d. Inauguracja w Pile / r. e. Inauguracja w CP w Słubicach / r. / przemówienie Michał Mikołajczak f. Inauguracja w Kaliszu / r. / przemówienie Małgorzata Kucharyszyn. 16. Otwarcie Sezonu Grzewczego / r. 17. WBK / współpraca UAM z Santander Universidades / Karolina Żurczak 18. Nowa strona internetowa PSS UAM / data / Krzysztof Paisert, Mateusz Karpiński, Marcin Kuskiewicz. 19. Szkolenia z praw i obowiązków dla studentów I roku / Patrycja Poczekaj oraz członkowie ZSS i WRSS. 20. Kalendarz uniwersytecki / r. / Marta Rudnicka. 21. Spotkanie z Dymitro Kulibaba dotyczące studiów międzynarodowych na przykładzie CP w Słubicach / / Michał Mikołajczak, Anna Zenka. 22. Program Ambasador / nowa baza adresowa / współpraca w ramach programu z Teatrem Muzycznym / Michał Mikołajczak, Mateusz Radziejewski. 23. Wybory do Rad Mieszkańców / Paweł Bińkowski 24. Spotkanie ze starostami / data / Kamil Komosiński 25. Organizacja Zjazdu FUniP w Gułtowych / Michał Mikołajczak, Dominika Lica, Daria Antczak, Adrian Trzepacz, Mateusz Radziejewski. 26. III Koncert studencki / data / Wiola Kuc. 27. Porozumienie z DA Morasko / ZSS 28. Współpraca z portalem studenckim bemygo / ZSS 29. Wymiana z Węgrami / data / Mateusz Karpiński, Patrycja Poczekaj, Marta Rudnicka, Adrian Trzoss. 30. Wybory na przewodniczącego PSRP / Konwent Przewodniczących / Wybór Mateusza Karpińskiego na Przewodniczącego Komisji ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych PSRP / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Mateusz Karpiński, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski. 31. Bieg charytatywny ZaDyszka / r. / Adrian Goliński. Znak sprawy strona 9 z 10

10 rocznica Powstania Wielkopolskiego udział w uroczystościach na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego / Michał Mikołajczak 33. Remont biura / w trakcie / Mateusz Radziejewski 34. Zjazd szkoleniowo integracyjny / Magda Kowalczyk, Anna Zenka oraz wielu samorządowców. 35. Produkcja bluz i bluzek PSS UAM / Mateusz Radziejewski. 36. Premiera spektaklu Akompaniator / samorządowcy. 37. Wigilia PSS UAM / r. / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Karolina Żurczak, Mateusz Radziejewski, Krzysztof Paisert. 38. Stypendia / Hubert Jach. 39. Stojaki informacyjne / Mateusz Radziejewski 40. Zjazd FUniP w Bydgoszczy / Michał Mikołajczak, Mateusz Karpiński, Karolina Żurczak, Daria Antczak, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski. Znak sprawy strona 10 z 10

Parlament Samorządu Studentów

Parlament Samorządu Studentów Parlament Samorządu Studentów Zarządzenie Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 2/2013 z dnia 06 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu

Bardziej szczegółowo

dysponentem środków finansowych. Następnie prosi o ewentualne pytanie, jednak takowe nie padają.

dysponentem środków finansowych. Następnie prosi o ewentualne pytanie, jednak takowe nie padają. Protokół ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczy Parlamentu Samorządu Studentów UAM 17 stycznia 2015 roku, godzina 12:00, Salon Mickiewicza pod Kopułą (Collegium Maius) (wersja poprawiona na dzień 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w 2012 roku. www.wrsswb.amu.edu.pl

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w 2012 roku. www.wrsswb.amu.edu.pl Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w 2012 roku Struktura samorządu studentów PARLAMENT SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM - reprezentanci 15 wydziałów + CP + CEG + ZOD Piła WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Protokół I zwyczajnego zebrania Parlamentu Samorządu Studentów UAM 29 stycznia 2015 roku, godz. 18:30, DS Jowita

Protokół I zwyczajnego zebrania Parlamentu Samorządu Studentów UAM 29 stycznia 2015 roku, godz. 18:30, DS Jowita Protokół I zwyczajnego zebrania Parlamentu Samorządu Studentów UAM 29 stycznia 2015 roku, godz. 18:30, DS Jowita 1. Przywitanie. Przewodnicząca PSS UAM, Patrycja Poczekaj, wita wszystkich zebranych w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM 9 kwietnia 2015, sala konferencyjna A DS Jowita

Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM 9 kwietnia 2015, sala konferencyjna A DS Jowita Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM 9 kwietnia 2015, sala konferencyjna A DS Jowita 1. Przywitanie. 2. Sprawdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Komunikaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UKW za rok akademicki 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UKW za rok akademicki 2013/2014 Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UKW za rok akademicki 2013/2014 I. Działalność statutowa: 1. Proces przyznawania stypendiów z funduszu pomocy materialnej: a. Przygotowanie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

2. Sprawdzenie quorum. Zgodnie z listą obecności w sali jest 40 delegatów. Przewodnicząca PSS UAM stwierdza quorum, wymagane do głosowań.

2. Sprawdzenie quorum. Zgodnie z listą obecności w sali jest 40 delegatów. Przewodnicząca PSS UAM stwierdza quorum, wymagane do głosowań. Protokół z I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 lutego 2015 roku, godz. 19:15, sala konferencyjna DS Jowita 1. Przywitanie. Patrycja

Bardziej szczegółowo

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Strona1 Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Struktura Stowarzyszenia ESN Polska (2014/2015) 1. Władza uchwałodawcza w Stowarzyszeniu Walne Zebranie Delegatów (WZD) Najważniejsze decyzje w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 03.08.2014 r. mgr inż. Przemysław Rumianek Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2014 UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej,

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej, Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. Parlament uchwala podział kompetencji pomiędzy poszczególne Komisje Programowe i ich Przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Ukraina kilku perspektyw

Ukraina kilku perspektyw Raport z działalności Pełnomocnika ds. Mobilności Studenckiej i Spraw Zagranicznych PSS UAM luty 2014 styczeń 2015 Ukraina kilku perspektyw Konferencja, która odbyła się 20 marca br., poruszała kwestie

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA WARSZAWA

MŁODA FARMACJA WARSZAWA Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Młodej Farmacji Warszawa należą: 1. Reprezentowanie Sekcji i współpraca z: a) Zarządem Ogólnopolskim Młodej Farmacji, b) Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów działającej przy Samorządzie Studentów UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 października 2015 r. 1 Niniejsza uchwała wydana jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 roku Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016 Zarządzenie Rektora StSW Nr /0/016 z dnia lutego 016r. w sprawie ustalenia granicznej maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się w roku akademickim 015/16 o stypendium socjalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z SESJI NADZWYCZAJNEJ FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH KADENCJI 2016

PROTOKÓŁ Z SESJI NADZWYCZAJNEJ FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH KADENCJI 2016 www.fut.edu.pl PROTOKÓŁ Z SESJI NADZWYCZAJNEJ FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH KADENCJI 2016 1. Termin i miejsce posiedzenia: 9 kwietnia 2016, Jastrzębia Góra 2. Obecni: Lista obecności jako załącznik (załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Gajda

mgr inż. Michał Gajda zdjęcie Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda Łódź, 6 grudnia 2014 Absolwent: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Wykonywanie narzędzi z węglików

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Administrowanie studiami doktoranckimi w UAM. Mgr Małgorzata Klimorowska Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich

Administrowanie studiami doktoranckimi w UAM. Mgr Małgorzata Klimorowska Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Administrowanie studiami doktoranckimi w UAM Mgr Małgorzata Klimorowska Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Jednostki prowadzące studia doktoranckie W UAM: 1) Wydziały (14), 2) Instytuty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Wrocław, 7 grudnia 2013 r. Wykształcenie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od X 2012 r. studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Parlament Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Parlament Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Parlament Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Tel. (081)4453625, fax. (081) 4454364, e-mail: ps@kul.lublin.pl PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie 7 ust. 1 i z zastrzeżeniem 3-27 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Dokonuje się wyboru Kacpra Zubrzyckiego na stanowisko Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA PREZYDIUM KADENCJI

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA PREZYDIUM KADENCJI PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA PREZYDIUM KADENCJI 2016 1. Termin i miejsce posiedzenie: 17 stycznia, Warszawa 2. Obecni: Lista obecności załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 3. Staże i praktyki dla studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata 2008-2012 Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka UNIWERSYTET - EDUKACJA UNIWERSYTET - BADANIA UNIWERSYTET - TECHNOLOGIE/INNOWACJE DLA GOSPODARKI Trójkąt wiedzy Badania

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie. 28 039,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie. 28 039,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Wydatkowanie 1 Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji oraz zespołów roboczych PSRP 28 039,47

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin Samorządu Studenckiego. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Regulamin Samorządu Studenckiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Maj 2009 REGULAMIN Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Kielce 2008 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Wydziału Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uczelnie polskie w Europie. czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej

Uczelnie polskie w Europie. czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej Uczelnie polskie w Europie czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej CPI, 25 lutego 2009 Janina Mincer-Daszkiewicz Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA POZNAŃ 2016 Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI: Rozdział I... 3

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Symbol: Data: WSZJK-I-MZ-NT-1 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 5 1. CEL Celem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja jest apolityczna, nie jest religijna oraz nie jest powiązana z żadną grupą ideologiczną.

1 Organizacja jest apolityczna, nie jest religijna oraz nie jest powiązana z żadną grupą ideologiczną. Statut ESN UAM Poznań Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Erasmus Student Network przy Uniwersytecie i. A. Mickiewicza w Poznaniu zwana dalej ESN UAM Poznań, należy do sieci Erasmus Student Network

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 5 Rektora AMG z dnia 15.04.2015r.)

REGULAMIN KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 5 Rektora AMG z dnia 15.04.2015r.) REGULAMIN KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 5 Rektora AMG z dnia 15.04.2015r.) 1. Regulamin określa zasady działalności kół naukowych w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG).

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015

Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015 Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015 1. Termin i miejsce posiedzenia: 24.10.2015, Łódź 2. Obecni: lista obecności jako załącznik 3. Przebieg posiedzenia: a. Opinia FUT ws. Studenckiego Projektu

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

STATUT. Koło fotograficzne KONTRAST Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze STATUT Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana i Prodziekanów w kadencji

w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana i Prodziekanów w kadencji DECYZJA Nr 8/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż.

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż. Szkolenia - finansowanie nauki dla doktorantów, z zakresu podnoszenia świadomości prawnej doktorantów oraz efektywnej komunikacji i współpracy w zespole III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu GŁÓWNY CEL WSPÓŁPRACY Wzmocnienie pozycji międzynarodowej pomorskich uczelni wyższych To nie powinien być tylko sposób poprawy sytuacji finansowej To powinien być przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za III kwartał (okres VII-IX 2015 r. ) Sprawozdanie finansowe za okres VII IX 2015

Bardziej szczegółowo

Rada Samorządu Studentów SGH uchwala co następuje

Rada Samorządu Studentów SGH uchwala co następuje Uchwała nr 10 w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Na podstawie 24 ust. 1 statutu SGH, Jako kandydatów na przedstawicieli w Komisji Dyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo