Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM"

Transkrypt

1 Parlament Samorządu Studentów Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM w kadencji Sprawozdanie Przewodniczącego PSS UAM dotyczące działalności ZSS i PSS ma charakter ogólny. Informacje dotyczące prac poszczególnych Komisji rozwinięte będą w sprawozdaniach poszczególnych Przewodniczących. zadania ukończone ~ zadania w trakcie realizacji I. Skład osobowy ZSS PSS UAM 1. Michał Mikołajczak / Przewodniczący PSS UAM 2. Patrycja Poczekaj / Wiceprzewodnicząca PSS UAM / Komisja ds. Dydaktyki i Nauki 3. Mateusz Nowakowski / Przewodniczący Komisji Prawnej 4. Hubert Jach / Przewodniczący Komisji Socjalno ekonomicznej 5. Mateusz Radziejewski / Przewodniczący Komisji ds. Promocji Studiów 6. Karolina Żurczak / Przewodnicząca Komisji ds. Marketingu 7. Krzysztof Paisert / Przewodniczący Komisji ds. Informacji i PR / Rzecznik prasowy PSS UAM 8. Wioleta Kuc / Przewodnicząca Komisji ds. Kultury 9. Adrian Goliński / Przewodniczący Komisji ds. Sportu 10. Adrian Trzoss / sekretarz / rezygnacja: r. 11. Mateusz Karpiński / Pełnomocnik ds. Mobilności Studenckiej i Spraw Zagranicznych. 12. Marcin Kuskiewicz / Pełnomocnik ds. Informatyzacji II. Posiedzenia ZSS UAM ul. Zwierzyniecka 7, DS Jowita, Poznań tel , fax Znak sprawy strona 1 z 10

2 1. I nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM z Przewodniczącymi WRSS / 2. II nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. 3. III nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. 4. VII zwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. 5. IV nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / 6. V nadzwyczajne posiedzenie ZSS PSS UAM / r. III. Posiedzenia PSS UAM 1. II nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 2. III nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 3. IV nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 4. IX zwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 5. X zwyczajne posiedzenie PSS UAM / r. 6. I nadzwyczajne posiedzenie PSS UAM z udziałem StuPa i AStA / r. IV. Przewodniczący PSS UAM 1. Jako Przewodniczący PSS UAM wykonywałem zadania wynikające z Regulaminu Studiów: - reprezentowanie PSS UAM wobec organów Uniwersytetu / liczne spotkania z władzami naszej Uczelni, przedstawicielami różnych działów, Dziekanami etc. - zwoływanie i prowadzenie posiedzeń / pkt II i III - podpisywanie uchwał A także szereg innych spraw wynikających z pełnionej funkcji: rozliczenia finansowe, spotkania z podmiotami zewnętrznymi, udział w różnego rodzaju spotkaniach, rozmowach etc., koordynowanie prac, przydzielanie zadań, czuwanie nad realizacją projektów, reprezentowanie UAM na arenie ogólnopolskiej. Kontynuacja działań z poprzedniej kadencji tj. udzielenie większej autonomii członkom Zarządu w zakresie spraw odpowiadających ich kompetencjom. Dywersyfikacja zadań ZSS. Zmiana zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentów. Współpraca z władzami lokalnymi. Znak sprawy strona 2 z 10

3 2. Funkcje pełnione w kadencji. - Senat UAM - Gospodarz PSUPu - Delegat do PSRP - Delegat do FUniP - Komisja senacka ds. budżetu i finansów - Komisja senacka ds. kształcenia - Komisja senacka ds. prawa - Komisja dyscyplinarna dla studentów (I stopnia) - Rada Wydziału Nauk Społecznych - Rada Instytutu Filozofii - Komisja specjalna przygotowująca poprawki do Regulaminu Studiów. V. Działalność statutowa 1. Komisja Prawna Adwokatura studencka ~ tworzenie nowego Regulaminu Samorządu Studentów UAM + przeprowadzenie szkolenia z zakresu Regulaminu Samorządu Studentów UAM w Słubicach reprezentowanie studentów w pracach przy nowelizacji Statutu UAM / Mateusz Nowakowski członek Komisji Rektorskiej ds. Redakcji Statutu. reprezentowanie studentów w pracach przy zmianie Regulaminu Studiów / Michał Mikołajczak, Mateusz Nowakowski. ~ mobilizowanie członków samorządów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do regularnego przedstawicielstwa studentów w organach kolegialnych (Senat, Rady Wydziału, Rady Instytutów etc.) 2. Komisja socjalno ekonomiczna prace dotyczące pomocy materialnej oraz nagród Rektora dla studentów / harmonogram / przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z CI generowania wniosków przez USOS / koordynacja prac / porozumienie z Uczelnianą Radą Doktorantów ws. Podziału środków. Znak sprawy strona 3 z 10

4 dostosowanie regulaminów pomocy materialne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów do nowelizacji ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym zmiana regulaminu stypendiów rektora dla najlepszych studentów / uproszczona punktacja ~ Wybory do Rad Mieszkańców akcje informacyjne dotyczące pomocy materialnej dla studentów. 3. Komisja ds. Dydaktyki i Nauki Przyjazny Dziekanat / dokończenie ankietyzacji, opracowanie danych i publikacja wyników. udział w konferencji Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta organizowanej przez PSRP przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla samorządowców z przygotowania do prowadzenia szkoleń dla studentów I roku na UAM ~ wybranie opiekuna naukowego nad Studenckimi Zeszytami Naukowymi oraz rozpoczęcie procedury uzyskiwania numeru ISBN / przygotowanie I wydania współpraca z Biurem Karier organizacja szkoleń z zakresu jakości kształcenia dla członków Samorządów Studenckich. VI. Komisje branżowe i pełnomocnicy. 1. Komisja ds. Promocji Studiów Produkcja materiałów promocyjnych PSS UAM / bluzy, koszulki, breloki, smycze, okulary, kubki. reorganizacja programu Ambasador / stworzenie nowej bazy danych liceów / trzy warianty programu w tym jeden we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu / wysyłka do prawie 1000 szkół średnich w całym kraju / wprowadzenie nowej szaty graficznej / prowadzenie szkoleń i naboru do Programu Ambasador. ~ Targi edukacyjne / stałe wyjazdy Znak sprawy strona 4 z 10

5 organizacja szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, projektowania wizerunku, innowacyjnych metod zastosowania technologii nawigacji satelitarnej w gospodarce, przemyśle, nauce i życiu codziennym, dress code w korporacji, imprez masowych. sesja zdjęciowa Kocham UAM we współpracy z Działem Promocji i Marketingu. + wystawa dla studentów z Programu Erasmus podczas Easter Meeting / Kocham UAM / ~ koordynacja współpracy między CP w Słubicach i szkołą partnerską LO im. Stanisława Staszica w Trzciance. + stała współpraca z Działem Promocji i Marketingu UAM Wdrożenie spójnej linii identyfikacyjnej samorządu poprzez produkcję nowej ścianki PSS UAM, nowego orła UAM zapewnienie gadżetów UAM dla bieżących wydarzeń PSS UAM + 17 stojaków informacyjnych/polepszenie komunikacji między samorządem a studentami 2. Komisja ds. Marketingu przygotowanie oferty sponsorskiej WG 2014 ~ przygotowanie całorocznej oferty sponsorskiej PSS UAM i realizacja współpracy przygotowanie juwenaliowej oferty sponsorskiej dla Poznania i ośrodków zamiejscowych ~ koordynacja akcji profilaktycznych Akamedika stworzenie bazy danych sponsorów współpracujących z PSS UAM wsparcie marketingowe przy organizacji wydarzeń takich jak: International Students Day 14, Spring On, Kulminacje, Konferencja SFJ, FUniP, Neo Pub Quiz, koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w ramach wydania Kalendarza Uniwersyteckiego koordynacja stoisk WBK / współpraca UAM z WBK szkolenia z zakresu marketingu dla samorządowców. ~ promocja i realizacja zadań wynikających z umów sponsorskich w przestrzeni internetowej. spotkanie integracyjne PSS w Niku Bowling. Znak sprawy strona 5 z 10

6 3. Komisja ds. Informacji i PR oraz Rzecznik ~ Działalność w Internecie / restart strony PSS UAM / prowadzenie profilu na Facebook powiększenie zasięgu / modernizacja i naprawa strony WG / promocja i prowadzenie strony internetowej i profilu Facebook Festiwalu Muzycznego Juwenalia Poznań / uporządkowanie kanału YT Parlamentu / uporządkowanie i przygotowanie do przyszłego działania profilu G+ Parlamentu / administrowanie grup roboczych Parlamentu. realizowanie wspólnej linii identyfikacyjnej Parlamentu Samorządu Studentów ~ Działalność w mediach tradycyjnych / ponad 100 wywiadów, artykułów i cytowań w prasie, portalach i telewizji / promocja działań komisji i członków Parlamentu / promocja i obrona Wielkiego Grillowania / promocja i obrona Uniwersytetu / monitorowanie mediów ścisła współpraca z Biurem Prasowym UAM ws. Wspólnych ~ stały kontakt z mediami, dostępność pod dwoma numerami telefonów 24/7 + pisanie podpunktów i wysyłanie newslettera do studentów ~ UNIkat przygotowanie specjalnego wydania informacyjnego. 4. Komisja ds. Kultury II Koncert studencki z udziałem Wiesława Paprzyckiego (Teatr Muzyczny w Poznaniu) / M. Mikołajczak Patronat i współorganizacja warsztatów aktorskich w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu / dofinansowanie Rektora dla studentów UAM III Koncert studencki Piosenka aktorska z udziałem Teresy Abbe (Teatr Nowy) ~ Paśnik kulturalny / współpraca z Teatrem Tańca i Teatrem Muzycznym. promocja wieczorków filmowych pomówienia i studenckiego Teatru Granda. ~ wspieranie projektu nowopowstającego teatru akademickiego prowadzonego przez Kacpra Wesołowskiego ~ przygotowanie IV Koncertu studenckiego ~ prace początkowe przy Kulminacjach i CIN_ART_FESTIWAL Znak sprawy strona 6 z 10

7 5. Komisja ds. Sportu UAM Drużyna Orzełka (amatorska drużyna biegowa) - kontynuacja i rozwój projektu Uniwersytecka ZaDyszka - pierwszy uczelniany bieg charytatywny rozmowy z Władzami Uczelni w sprawie korzystanie z boisk sportowych na Osiedlu Akademickim przy ul. Piątkowskiej oraz wynajmu obiektów sportowych należących do UAM. integracja sportowa samorządowców. współpraca przy organizacji WOŚP / 6 bieg Policz się z cukrzycą / ~ Współpraca promocyjno-projektowa z Fundacją Aktywny Uniwersytet oraz Centrum Zdrowia, Sportu i Edukacji Nasz Uniwersytet 6. Sprawy mobilnościowe i zagraniczne. Ukraina kilku perspektyw / konferencja popularno-naukowa dotycząca aktualnej sytuacji na Ukrainie. Easter Meeting / spotkanie wielkanocne dla studentów międzynarodowych i zagranicznych. ~ wspieranie studentów zagranicznych i polskich ~ współpraca międzynarodowa / wymiana dobrych praktyk z samorządami z zagranicy. International Students Day 2014 / promocja mobilności, pokazanie oferty wyjazdów zagranicznych i stypendiów stworzone we współpracy z międzynarodowymi organizacjami: AIESEC, ESN, ECCP, prezentacja kultur europejskich (m.in. niderlandzkiej, bałtyckiej, niemieckiej) Integracja środowiska międzynarodowego i wspierającego mobilność International Christmas Eve / spotkanie wigilijne dla studentów międzynarodowych i zagranicznych. PSS UAM SZTE SU Exchange / wymiana polsko-węgierska 7. Sprawy techniczno informatyczne. koordynacja współpracy z CI przy sprawach stypendialnych przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji członków Wydziałowych Komisji Ekonomicznych dostosowanie logo PSS UAM Znak sprawy strona 7 z 10

8 VII. przygotowanie wzoru dokumentów PSS UAM ~ administracja strony PSS UAM uporządkowanie spraw administracyjnych stron internetowych i portali społecznościowych. przygotowanie platformy pod podstronę internetową dotyczącą mobilności. ~ bieżące sprawy w biurze oraz przygotowanie zapotrzebowania na nowy sprzęt / realizacja decyzją Rektora w roku Najważniejsze projekty i wydarzenia 1. Rozmowy ws. odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów / r. / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Mateusz Nowakowski. 2. II Koncert studencki / r. / Michał Mikołajczak 3. Spotkanie z Przewodniczącym PSRP / / Michał Mikołajczak, Karolina Żurczak, Wiola Kuc, Daria Antczak, Mateusz Radziejewski, Krzysztof Paisert, Mateusz Karpiński. 4. Zakończenie Sezonu Grzewczego / data / 5. Wybór ubezpieczyciela / PZU / 6. Wybór operatora medycznego / Akamedik / 7. Udział w VII Szkoła Liderów / Patrycja Poczekaj, Mateusz Karpiński. 8. Akademicka Szkoła Liderów cz. I / data / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Karolina Żurczak, Mateusz Karpiński, Daria Antczak, Hubert Jach, Mateusz Nowakowski, Krzysztof Paisert / Mateusz Radziejewski / Aleksandra Siwierska. 9. Sesja zdjęciowa PSS UAM / data / Aleksandra Siwierska. 10. Zatwierdzenie logo PSS UAM i zgoda na dalsze używanie / data / Michał Mikołajczak, Mateusz Radziejewski. 11. Sesja zdjęciowa dla Biblioteki Uniwersyteckiej / data / Aleksandra Siwierska. 12. Campus studencki Łazy 2014 / r. / Michał Mikołajczak, Mateusz Radziejewski oraz wielu innych samorządowców. 13. Zjazd FUniP w Rzeszowie / r. / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski, Mateusz Karpiński. 14. Targi edukacyjne 15. Inauguracje roku akademickiego 2014/2015 / na każdej reprezentacja ZSS Znak sprawy strona 8 z 10

9 a. Inauguracja dla I roku / r. / przemówienie Michał Mikołajczak b. Inauguracja w Auli UAM / r. / przemówienie Michał Mikołajczak c. Inauguracja w IKE w Gnieźnie / r. d. Inauguracja w Pile / r. e. Inauguracja w CP w Słubicach / r. / przemówienie Michał Mikołajczak f. Inauguracja w Kaliszu / r. / przemówienie Małgorzata Kucharyszyn. 16. Otwarcie Sezonu Grzewczego / r. 17. WBK / współpraca UAM z Santander Universidades / Karolina Żurczak 18. Nowa strona internetowa PSS UAM / data / Krzysztof Paisert, Mateusz Karpiński, Marcin Kuskiewicz. 19. Szkolenia z praw i obowiązków dla studentów I roku / Patrycja Poczekaj oraz członkowie ZSS i WRSS. 20. Kalendarz uniwersytecki / r. / Marta Rudnicka. 21. Spotkanie z Dymitro Kulibaba dotyczące studiów międzynarodowych na przykładzie CP w Słubicach / / Michał Mikołajczak, Anna Zenka. 22. Program Ambasador / nowa baza adresowa / współpraca w ramach programu z Teatrem Muzycznym / Michał Mikołajczak, Mateusz Radziejewski. 23. Wybory do Rad Mieszkańców / Paweł Bińkowski 24. Spotkanie ze starostami / data / Kamil Komosiński 25. Organizacja Zjazdu FUniP w Gułtowych / Michał Mikołajczak, Dominika Lica, Daria Antczak, Adrian Trzepacz, Mateusz Radziejewski. 26. III Koncert studencki / data / Wiola Kuc. 27. Porozumienie z DA Morasko / ZSS 28. Współpraca z portalem studenckim bemygo / ZSS 29. Wymiana z Węgrami / data / Mateusz Karpiński, Patrycja Poczekaj, Marta Rudnicka, Adrian Trzoss. 30. Wybory na przewodniczącego PSRP / Konwent Przewodniczących / Wybór Mateusza Karpińskiego na Przewodniczącego Komisji ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych PSRP / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Mateusz Karpiński, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski. 31. Bieg charytatywny ZaDyszka / r. / Adrian Goliński. Znak sprawy strona 9 z 10

10 rocznica Powstania Wielkopolskiego udział w uroczystościach na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego / Michał Mikołajczak 33. Remont biura / w trakcie / Mateusz Radziejewski 34. Zjazd szkoleniowo integracyjny / Magda Kowalczyk, Anna Zenka oraz wielu samorządowców. 35. Produkcja bluz i bluzek PSS UAM / Mateusz Radziejewski. 36. Premiera spektaklu Akompaniator / samorządowcy. 37. Wigilia PSS UAM / r. / Michał Mikołajczak, Patrycja Poczekaj, Karolina Żurczak, Mateusz Radziejewski, Krzysztof Paisert. 38. Stypendia / Hubert Jach. 39. Stojaki informacyjne / Mateusz Radziejewski 40. Zjazd FUniP w Bydgoszczy / Michał Mikołajczak, Mateusz Karpiński, Karolina Żurczak, Daria Antczak, Krzysztof Paisert, Mateusz Radziejewski. Znak sprawy strona 10 z 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku

Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo