Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne"

Transkrypt

1 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Opawy do Olzy Kod i nazwa jcw: PLRW Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Odra jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: Regulacje odcinka Odry na Meandrach granicznych nie pogarszają warunków dla organizmów wodnych. Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring diagnostyczny zrealizowany w 2011 roku, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1124 Nazwa ppk Odra - w Krzyżanowicach Kod realizowanego programu badawczego MDRWS, MORWS, MOEURWS 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe

2 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego i operacyjnego obszarów chronionych zrealizowanego w 2011 roku oraz operacyjnego substancji chemicznych w 2012 roku w punkcie pomiarowym Odra - w Krzyżanowicach. W ocenie nie uwzględniono wskaźników azot azotynowy i krzemionka z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków w 2012 oceniono jako zły. Ocena jest dziedziczona z 2011 roku. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych w zakresie fitobentosu i makrofitów ocena dziedziczona z 2011 roku. Stan chemiczny jcw nie osiągnął stanu dobrego w zakresie sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Badania tych substancji kontynuowanie są w 2013 roku. W związku z przekroczeniami norm środowiskowych rtęci w monitoringu diagnostycznym realizowanym w 2008 roku, w latach w jcw badana była rtęć. Od roku 2011 analizowane stężenia rtęci nie przekraczały norm środowiskowych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, wskaźniki: fitobentos, makrofity IV klasa, makrobezkregowce III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej potencjału dobrego - ocena dziedziczona z 2011 roku, o ocenie zadecydował wskaźnik z grupy zasolenia: chlorki poniżej potencjału dobrego, w II klasie wystąpiły wskaźniki: BZT 5, przewodność, azot Kiejdahla, azot azotanowy, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) I klasa - ocena dziedziczona z 2011 roku, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego - ocena dziedziczona z 2011 roku, w 2011 roku środowiskową normę jakości przekroczyły stężenia średnioroczne sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, w 2012 roku badana rtęć stan dobry, zgodnie z wytycznymi GIOŚ_2013 ocenie stanu chemicznego przypisano wysoki poziom ufności, f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

3 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Krzanówka Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Krzanówka, Potok Strahowicki jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1135 Nazwa ppk Krzanówka - ujście do Psiny Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe

4 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Krzanówka - ujście do Psiny w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Krzanówka w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował zły stan ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne i fizykochemiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych (ocena na podstawie wskaźników fizykochemicznych). Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne V klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrobezkręgowce V klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki z grupy tlenowej: BZT 5 oraz z grupy związków biogennych: azot amonowy, azot Kjeldahla i fosfor ogólny poniżej stanu dobrego, w II klasie wystąpiły wskaźniki: zawiesina ogólna, substancje rozpuszczone, siarczany, twardość ogólna, azot aztanowy, azot ogólny, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

5 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Psina od Suchej Psiny do ujścia Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Psina, Dopływ z Krowiarek, Łopień, Troja, Krzanówka, Grabia, Przykopa jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1136 Nazwa ppk Psina - miejscowość Bieńkowice Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe

6 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Psina - miejscowość Bieńkowice w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Psina od Suchej Psiny do ujścia w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował zły stan ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne. Jcw spełniała wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych (ocena na podstawie wskaźników fizykochemicznych). Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne V klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrobezkręgowce V klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki: zawiesina ogólna, BZT 5, substancje rozpuszczone, twardość ogólna oraz z grupy związków biogennych: azot Kjeldahla, azot aztanowy, azot ogólny i fosfor ogólny II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

7 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Łęgoń I Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Łęgoń, Syrynka jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1137 Nazwa ppk Potok Łęgoń I - ujście do Odry Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe

8 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Potok Łęgoń I - ujście do Odry w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Łęgoń I w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany stan ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne i fizykochemiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki z grupy zasolenia: substancje rozpuszczone i chlorki poniżej stanu dobrego, wskaźniki: tlen rozpuszczony, BZT 5, przewodność, siarczany, twardość ogólna oraz z grupy związków biogennych: azot amonowy i azot Kjeldahla II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: weglowodory ropopochodne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

9 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Plęśnica Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Plęśnica jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1138 Nazwa ppk Plęśnica - ujście do Odry Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

10 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Plęśnica - ujście do Odry w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Plęśnica w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany stan ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik z grupy tlenowych: BZT 5 II klasa pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

11 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Łęgoń Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Łęgoń, Bodek, jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1140 Nazwa ppk Potok Łęgoń (Łęgoń II) - ujście do Odry Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

12 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Potok Łęgoń (Łęgoń II) - ujście do Odry w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Łęgoń w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany stan ekologiczny, na który wpływ miały elementy biologiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrofity III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik z grupy tlenowych: BZT 5 i biogennych: azot Kiejdahla II klasa pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) I klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

13 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Potok z Przegędzy Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Potok z Przegędzy jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1141 Nazwa ppk Potok z Przegędzy - ujście do Rudy Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

14 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Potok z Przegędzy - ujście do Rudy w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy oraz krzemionka z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny jcw Potok z Przegędzy w 2012 oceniono jako dobry. O ocenie zadecydowały elementy biologiczne oraz fizykochemiczne. Jcw spełniała wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik z grupy tlenowych: BZT 5 II klasa pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badane, e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane, f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

15 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Potok z Kamienia Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Potok z Kamienia jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1142 Nazwa ppk Potok z Kamienia - ujście do Rudy Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

16 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Potok z Kamienia - ujście do Rudy w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy oraz krzemionka z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny jcw Potok z Kamienia w 2012 oceniono jako dobry. O ocenie zadecydowały elementy biologiczne oraz fizykochemiczne. Jcw spełniała wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne II klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos II klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik z grupy tlenowych: BZT 5 II klasa pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badane, e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane, f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

17 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Ruda do zb.rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia Cieki / jeziora / Ruda, Dopływ spod Rudziczki, Jesionka, Kłokocinka, Boguszowicki Potok, Potok z Przegędzy, Potok z zbiorniki należące do jcw 1) Kamienia, Nacyna (ujście przepompowywane poniżej zbiornika Rybnik) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1143 Nazwa ppk Ruda - powyżej zbiornika Rybnik Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

18 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Ruda - powyżej zbiornika Rybnik w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy oraz krzemionka z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Ruda do zbiornika Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia w 2012 oceniono jako słaby. O ocenie zadecydował słaby stan ekologiczny ze względu na elementy biologiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos IV klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik z grupy tlenowych: BZT 5 oraz biogennej: azot Kjeldahla, azotanowy, azot ogólny i fosfor ogólny II klasa pozostałe wskaźniki I klasa, h) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Rudy), d) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane, e) Inne ocenianie wskaźniki f) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

19 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Ruda w obrębie zbiornika Rybnik Cieki / jeziora / Ruda, Dopływ do zb. Pniowiec, Dopływ ze zb. Olszowiec, Dopływ ze zbiornika Gzel zbiorniki należące do jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: Pobór wody, zaburzenie reżimu hydrologicznego, zbiornik zaporowy, niekorzystny skład ichtiofauny (przegrzana woda), podjęcie działań restrukturyzacyjnych wymagać będzie poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, obszar silnie zurbanizowany z aktywną działalnością przemysłu w tym elektrowni ze zbiornikiem wodnym Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Kod ppk Kod realizowanego programu badawczego 1) 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: PL02S1302_1832, PL02S1302_0436 Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska komunalnych Zarybianie, hodowla ryb Zagrożone eutrofizacją rolniczych Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Nazwa ppk Zbiornik Rybnik - pkt R1 Zbiornik Rybnik - pkt R2 (w rejonie zapory czołowej) MOZW, MOEUZW nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

20 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego obszarów chronionych ze względu na eutrofizację w 2012 roku. W ocenie uwzględniono wszystkie badane wskaźniki. Stan jcw wód zbiornika Rybnik w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny obszarów chronionych ze względu na elementy biologiczne (fitoplankton w IV klasie). Wskaźniki fizykochemiczne z grupy sklasyfikowano poniżej potencjału dobrego. Na podstawie dokonanej klasyfikacji stwierdzono, że wody zbiornika nie spełniały wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa o ocenie zadecydował fitoplankton IV klasa b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej potencjału dobrego, o ocenie zadecydowały wskaźnik: fosforany, w II klasie czystości: temperatura, BZT 5, przewodność, odczyn ph i fosfor ogólny, pozostałe wskaźniki w I klasie czystości d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badane e) Elementy chemiczne (grupa ) - nie badane f) Inne oceniane wskaźniki g) Inne istotne informacje do zbiornika odprowadzane są ciepłe wody technologiczne z Elektrowni Rybnik Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: Microsoft Excel 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw 2012 MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: - - -

21 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Gzel Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Gzel, Dopływ z Zebrzydowic, Dopływ spod Gaszowic jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1144 Nazwa ppk Gzel (Gzela) - przed wlotem do zbiornika Rybnik Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

22 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Gzel (Gzela) - przed wlotem do zbiornika Rybnik w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy oraz krzemionka z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny jcw Gzel w 2012 oceniono jako słaby. O ocenie zadecydował słaby stan ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos IV klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźniki z grupy biogennej: azot Kjeldahla, azotanowy i azot ogólny II klasa pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badane, e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane, f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

23 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Wierzbnik Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Wierzbnik, Dopływ w Stanicach, Dopływ z Bargłówki jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw naturalna Zmiany hydromorfologiczne: Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do Zagrożone eutrofizacją Woda celów ujmowana do w sieci rekreacyjnych, zaopatrzenia Natura do bytowania ryb w tym komunalnych rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: Pobór wód Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Energetyka, w tym MEW Lokalizacja kąpieliska Zarybianie, hodowla ryb Źródła zanieczyszczeń: punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1147 Nazwa ppk Wierzbnik - ujście do Rudy Kod realizowanego programu badawczego MORW, MOEURW 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

24 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Wierzbnik - ujście do Rudy w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy oraz krzemionka z powodu braku normatywów. Stan ekologiczny jcw Wierzbnik w 2012 oceniono jako bardzo dobry. O ocenie zadecydowały elementy biologiczne oraz fizykochemiczne. Jcw spełniała wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne I klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos I klasa, b) Elementy hydromorfologiczne I klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) I klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) nie badane, e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane, f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

25 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Sumina do Dopływu w Suminie Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Sumina, Dopływ spod Kobyli, Dopływ spod Krzyżkowic, Dopływ w Pstrążnej, Dopływ w Suminie jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: Pobory wody, zaburz.reż.hydrol.podj.dz.rest.wym.będzie pon.znacz.nakł.inwest. Obsz.silnie zurb.z aktywną dział.przem. Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Źródła Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1148 Nazwa ppk Sumina - miejscowość Sumina Kod realizowanego programu badawczego MORWS, MOEURWS 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

26 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Sumina - miejscowość Sumina w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy, krzemionka i substancje rozpuszczone z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Sumina do Dopływu w Suminie w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos IV klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki: BZT 5 oraz z grupy związków biogennych: azot Kjeldahla i azot aztanowy II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Rudy), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

27 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Ruda od zbiornika Rybnik do ujścia Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Dopływ w Paproci, Rudka, Wierzbnik, Rzeczka, Sumina jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: Pobory wody, zaburz.reż.hydrol.podj.dz.rest.wym.będzie pon.znacz.nakł.inwest. Obsz.silnie zurb.z aktywną dział.przem. Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1149 Nazwa ppk Ruda - ujście do Odry Kod realizowanego programu badawczego MORWS, MOEURWS 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

28 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Ruda - ujście do Odry w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika substancje rozpuszczone i azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Ruda od zbiornika Rybnik do ujścia w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował słaby potencjał ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne i fizykochemiczne oraz stan chemiczny poniżej dobrego ocena dziedziczona z 2011 roku. Jcw spełniała wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych (ocena na podstawie wskaźników fizykochemicznych). Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne IV klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrobezkręgowce bentosowe IV klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej potencjału dobrego - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki z grupy zasolenia: przewodność i chlorki poniżej potencjału dobrego, wskaźniki: BZT 5, siarczany, twardość ogólna oraz z grupy związków biogennych: azot Kjeldahla i fosfor ogólny II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki: bor, fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Rudy), e) Elementy chemiczne (grupa ) poniżej stanu dobrego - ocena dziedziczona z 2011 roku, w nie badane w 2011 roku środowiskową normę jakości przekroczyły stężenia średnioroczne sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

29 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Potok Szczygłowicki Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Potok Szczygłowicki, Dopływ z Dębieńska Starego jcw 1) : Rodzaj jcw: jcw silnie zmieniona Zmiany hydromorfologiczne: Utr.w migracji organizmów w gł.rzece.podj.dz.rest.wym.będzie pon.znacz.nakł.inwest. Obsz.silnie zurb.z aktywną dział.przem.powod.negat. Oddz.na śr.wodne. Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1151 Nazwa ppk Potok Szczygłowicki - ujście do Bierawki Kod realizowanego programu badawczego MORWS, MOEURWS 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

30 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Potok Szczygłowicki - ujście do Bierawki w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźników substancje rozpuszczone, azot azotynowy oraz krzemionka z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Potok Szczygłowicki w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne i fizykochemiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne III klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: fitobentos III klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej potencjału dobrego - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki z grupy tlenowej:owo, z grupy zasolenia: przewodność, siarczany, chlorki, twardość ogólna, z grupy biogennej: azot Kjeldahla poniżej potencjału dobrego, wskaźniki: BZT 5, fosfor ogólny II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, Z uwagi na prace ziemne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca poboru z oceny wykluczono 6 wyników zawiesiny. Ocenę wskaźnika wykonano na podstawie 6 wyników. d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydował wskaźnik: bor II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

31 OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Olzy do Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego) Cieki / jeziora / Bierawka, Jaśkowicki Potok, Dopływ z Podlesia, Dopływ z Leszczyn, Dopływ z Rybnika, Jordanek, Potok zbiorniki należące do jcw 1) Szczygłowicki, Dopływ spod Kol. Lasoki, Knurówka : Rodzaj jcw: Zmiany hydromorfologiczne: Woda ujmowana do zaopatrzenia ludności Pobór wód jcw silnie zmieniona Utr.w migracji organizmów w gł.rzece.podj.dz.rest.wym.będzie pon.znacz.nakł.inwest. Obsz.silnie zurb.z aktywną dział.przem.powod.negat. Oddz.na śr.wodne. Obszary chronione, na których występuje jcw: w sieci Natura 2000 Wydobycie żwiru przemysłowe komunalne Zjawiska charakterystyczne, obserwowane w jcw: Sieć monitoringu 2) Ochrona siedlisk lub gatunków do bytowania ryb Woda do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: komunalnych Zagrożone eutrofizacją rolniczych Energetyka, w tym Lokalizacja Zarybianie, Źródła zanieczyszczeń: MEW kąpieliska hodowla ryb punktowe obszarowe Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne z rolnictwa z energetyki inne zanieczyszczające monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych Kod ppk PL02S1301_1153 Nazwa ppk Bierawka - poniżej Rowu Knurowskiego Kod realizowanego programu badawczego MORWS, MOEURWS 1. nie dotyczy jcw takich jak wody przejściowe i wody przybrzeżne 2. monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, monitoring obszarów chronionych

32 1. Omówienie wyników oceny Ocenę wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w punkcie pomiarowym Bierawka - poniżej Rowu Knurowskiego w roku W ocenie nie uwzględniono wskaźnika azot azotynowy z powodu braku normatywów. Stan wód jcw Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego) do ujścia w 2012 oceniono jako zły. O ocenie zadecydował zły potencjał ekologiczny, na który miały wpływ elementy biologiczne i fizykochemiczne. Jcw nie spełniała wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi komunalnych. Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników. a) Elementy biologiczne V klasa żaden z elementów biologicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, wskaźniki: makrobezkręgowce bentosowe V klasa, b) Elementy hydromorfologiczne II klasa c) Elementy fizykochemiczne (grupa ) poniżej potencjału dobrego - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki z grupy zasolenia: przewodność, siarczany, chlorki, twardość ogólna, z grupy biogennej: azot amonowy i azot Kjeldahla poniżej potencjału dobrego, wskaźniki: zawiesina, BZT 5, azot azotanowy, azot ogólny i fosfor ogólny II klasa, pozostałe wskaźniki I klasa, d) Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) II klasa - żaden z elementów fizykochemicznych nie był dziedziczony z lat poprzednich, o ocenie zadecydowały wskaźniki: bor, fenole lotne II klasa, pozostałe badane I klasa, (ocena zgodnie z wytycznymi GIOŚ, poziom odniesienia dla substancji syntetycznych przyjęto jak dla Odry), e) Elementy chemiczne (grupa ) nie badane f) Inne ocenianie wskaźniki g) Inne istotne informacje Ocena jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW jcw 2012 STAN_ocena jcw MOC_ocena jcw Ocena ppk zlokalizowanych w jcw zaprezentowana jest w formie tabelarycznej w dołączonym pliku.xls: 13_ocena RW ppk 2012 STAN_ocena ppk 2012 MOC_ocena ppk

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Woda do celów rekreacyjnych, X w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: Lokalizacja. kąpieliska

Woda do celów rekreacyjnych, X w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: Lokalizacja. kąpieliska OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Małej Wisły Zlewnia 1) : Wisła do Przemszy Kod i nazwa jcw: PLRW20001221113549 Wisła do Dobki bez Kopydła Cieki / jeziora / zbiorniki należące

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków celów X do bytowania ryb X

Obszary chronione, na których występuje jcw: Ochrona siedlisk lub gatunków celów X do bytowania ryb X Załącznik nr 1. Charakterystyka szczegółowa jcw 2.1. Pilica od Kanału Koniecpol-Radoszewnica do Zwleczy OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Wisły Region Wodny 1) : Region wodny Środkowej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 798 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r.

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Ocena rekultywacji jezior w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Zagadnienia: przesłanki decyzji o podjęciu działań rekultywacyjnych, a kryteria wyboru jeziora do badań monitoringowych;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2012 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do oceny stanu jednolitych części wód w województwie łódzkim w latach

Komentarz do oceny stanu jednolitych części wód w województwie łódzkim w latach Komentarz do oceny stanu jednolitych części wód w województwie łódzkim w latach 2010-2012 Łącznie w trzyleciu 2010-2012 we wszystkich rodzajach monitoringu przebadano w 114 jednolitych części wód rzecznych

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2013 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2013 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: MONITORING JEZIOR W LATACH 2010-2014 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2014 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy

Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz z dnia 16 stycznia 2014 roku. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 316 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 stycznia 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011 Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu

Bardziej szczegółowo

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Mała Wisła Zlewnia 1) : Przemsza, kod 212 Kod i nazwa jcw: PLRW20007212818 Biała Przemsza Przemsza do Ryczówka

Bardziej szczegółowo

1. Jakość wód powierzchniowych

1. Jakość wód powierzchniowych SPIS REŚCI 1. Jakość wód powierzchniowych... 2 2. Monitoring obszarów chronionych... 9 2.1. Jednolite części wód do spożycia... 9 2.2. Jednolite części wód do bytowania ryb... 12 2.3. Obszary chronione

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd.

Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd. Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd. Nr JCWPd Wynik oceny stanu wraz z jej wiarygodnością (DW - dostateczna wiarygodność; NW - niska wiarygodność) 1 2 3 Opis

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku

OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, maj 2012 Opracowanie wykonano na podstawie wyników badań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska WOJEWÓDZKI INSPEKORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKA 4/W/2012 Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska OPOLE, WRZESIEŃ 2012 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012 Monika Kotulak Klub Przyrodników Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno 16 17 czerwca 2012 Ramowa Dyrektywa Wodna "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych zostały wykonane w okresie IX.2014 VIII.2015 w pobliżu ujścia JCWP do odbiornika.

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych zostały wykonane w okresie IX.2014 VIII.2015 w pobliżu ujścia JCWP do odbiornika. Wyniki badań elementów biologicznych i fizykochemicznych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) nie objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska w zlewni rzeki Bobrzy: 1. JCWP Bobrza do Ciemnicy

Bardziej szczegółowo

Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Sława, 9 czerwca 2015 r. Ogółem na terenie województwa znajduje się 418 cieków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE Maciej KOSTECKI, Joanna KERNERT, Witold NOCOŃ, Krystyna JANTA-KOSZUTA Wstęp Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. wersja 4., projekt z dnia 1 VI 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dz.U.2011.258.1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Wody powierzchniowe stojące

Wody powierzchniowe stojące RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Wody powierzchniowe stojące Ekosystemy wodne, a szczególnie jeziora należą do najcenniejszych elementów krajobrazu przyrodniczego Lubelszczyzny.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 MORSKIE WODY PRZYBRZEŻNE Monitoring morskich wód przybrzeżnych 2011 r. realizowany był w ramach nadzoru nad jakością

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r. Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z dnia 9 września 2008 r.) Na podstawie art. 38a ust.

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska Eutrofizacja To proces wzbogacania zbiorników wodnych

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. Joanna Szczepańska j.szczepanska@wios.lodz.pl Adam Wachowiec a.wachowiec@wios.lodz.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Łódź, 2014 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku

Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5 tel. (0-12) 442-48-95, fax (0-12) 442-36-12 Delegatura w Nowym Sączu Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących

Bardziej szczegółowo

IV.2. RZEKI Rivers RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH

IV.2. RZEKI Rivers RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH IV.2. RZEKI Rivers Podstawą do prowadzenia badań w latach 2010- był Program Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012. Zgodnie z tym programem, system oceny jakości jednolitych

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu wód zbiornika Siemianówka w 2012 roku

OCENA stanu wód zbiornika Siemianówka w 2012 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu wód zbiornika Siemianówka w 2012 roku WIOŚ BIAŁYSTOK czerwiec 2013 Opracowanie wykonano na podstawie wyników

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Załącznik nr 1 l.p. Nazwa jeziora / zbiornika Kod JCW Nazwa Punktu Dł. geogr. Szer. geogr. 1. Zbiornik Dobczyce

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE CLASSIFICATION OF SURFACE WATER QUALITY IN POLAND

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE CLASSIFICATION OF SURFACE WATER QUALITY IN POLAND INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 259 269 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU 1. BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY... 3 2. KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY... 4 3. ODRA - KŁODNICA... 5 4. ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP...

Bardziej szczegółowo

WODY POWIERZCHNIOWE. 1. Presje WODY POWIERZCHNIOWE

WODY POWIERZCHNIOWE. 1. Presje WODY POWIERZCHNIOWE 53 WODY POWIERZCHNIOWE 1. Presje Istotnymi problemami gospodarki wodnej związanymi z działalnością człowieka na terenie województwa śląskiego były zagadnienia ilościowe i jakościowe. Problemy ilościowe

Bardziej szczegółowo

Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Pion Zasobów Wodnych Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.258.1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży 18-402 Łomża, ul. Akademicka 20 tel. (86) 218-21-69; fax: 218-28-93; e-mail:lomza@wios.bialystok.pl Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia ocenę jakości wód powierzchniowych badanych w roku 2010.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

RAPORT B-I ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD

RAPORT B-I ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa RAPORT B-I pt. ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD Autorzy: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO... 4 3. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 4. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH... 22 5. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU...

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2007 roku

OCENA stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2007 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2007 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, kwiecień 2008 Zbiornik Siemianówka położony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 2. Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych... 4 2.1. Gospodarka wodno-ściekowa w powiecie rzeszowskim...

Bardziej szczegółowo

WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu 1. Wstęp

WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu 1. Wstęp 1. Wstęp Zgodnie z realizacją Porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2005 roku w Nowym Sączu pomiędzy Powiatem Nowosądeckim, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wody powierzchniowe stojące

Wody powierzchniowe stojące Wody powierzchniowe stojące Stan czystości wód powierzchniowych stojących Badania monitoringowe wód powierzchniowych stojących mają dostarczyć wiedzy o stanie ekologicznym i chemicznym jezior, niezbędnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dyrektor@wios.lublin.pl WSTĘP MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Współpracę Polski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym

Wytyczne Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa RAPORT E-I pt. Wytyczne Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

IV. OCHRONA WÓD Water protection

IV. OCHRONA WÓD Water protection IV. OCHRONA WÓD Water protection Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni

Bardziej szczegółowo

4. Jakość wód powierzchniowych

4. Jakość wód powierzchniowych 4. Jakość wód powierzchniowych W 2011 r. kontynuowano prowadzony od 1992 r. monitoring wód powierzchniowych. Badaniem objęto położone w granicach miasta: - morskie wody przybrzeżne (14 stanowisk badawczych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

RAPORT D-I ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OCEN ŚRODOWISKA WODNEGO WYKONANEJ NA PODSTAWIE DYREKTYW INNYCH NIŻ RDW DO OCENY STANU

RAPORT D-I ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OCEN ŚRODOWISKA WODNEGO WYKONANEJ NA PODSTAWIE DYREKTYW INNYCH NIŻ RDW DO OCENY STANU POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa RAPORT D-I pt. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OCEN ŚRODOWISKA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, czerwiec 2010 1 WSTĘP...4 2 METODYKA BADAŃ,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU W roku 2013 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były zadania: badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach na XXIV sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego,

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek województwa podlaskiego w 2011 roku

OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek województwa podlaskiego w 2011 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA ekologicznego, potencjału ekologicznego i chemicznego rzek województwa podlaskiego w 2011 roku (ocena w jednolitych

Bardziej szczegółowo

Problematyka analiz wpływu korzystania z wód na cele środowiskowe

Problematyka analiz wpływu korzystania z wód na cele środowiskowe Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Problematyka analiz wpływu korzystania z wód na cele środowiskowe lipiec 2012r. Małgorzata Owsiany Z-ca dyrektora W związku z dopełnieniem transpozycji do

Bardziej szczegółowo

CZYSTA WISŁOKA. w 2009 roku. według badań monitoringowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 01/2010 (95) MIELEC JASŁO GORLICE

CZYSTA WISŁOKA. w 2009 roku.  według badań monitoringowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 01/2010 (95) MIELEC JASŁO GORLICE CZYSTA WISŁOKA BIULETYN INFORMACYJNY NR 01/2010 (95) www.wisloka.tarnow.pl Ocena stanu jednolitych części wód w zlewni Wisłoki w 2009 roku Wisła Gawłuszowice MIELEC Wojsław Jakość wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora województwa zachodniopomorskiego WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora na Pomorzu Zachodnim w liczbach* W granicach województwa znajduje się 1.202,8 km 2 gruntów pod wodami co stanowi 5,25% powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE Anna Nowacka1, Maria Włodarczyk-Makuła2, Damian Panasiuk3 1),2) Politechnika 3) NILU Częstochowska, Wydział InŜynierii i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Diagnostyczny ppk zlewniowe, w tym: ppk w sieci Eionet Waters (P) (B) (Z) (G) (O) (R)

Diagnostyczny ppk zlewniowe, w tym: ppk w sieci Eionet Waters (P) (B) (Z) (G) (O) (R) Tabela 4.2.2.a Zakres i częstotliwość oznaczeń wykonywanych w monitoringu jakości wód w rzekach w 2007 r. (badania wykonywane przez laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze) Rodzaj monitoringu i kategoria ppk

Bardziej szczegółowo