Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469"

Transkrypt

1 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego formulrz rejestrcyjnego pozwoli uniknąć w przyszłości kłopotów. Informcje dotyczące pełnego zkresu świdczeń gwrncyjnych zwier Podręcznik obsługi i konserwcji for full detils of your wrrnty coverge. Adres njbliższego deler możn znleźć n stronie gdzie znjdują się mpki i pełne informcje kontktowe. Czy silnik zostł prwidłowo zrejestrowny do celów świdczeń gwrncyjnych? Proszę zpoznć się z informcjmi n stronie W rzie potrzeby nleży skontktowć się z loklnym delerem. Deklrcj zgodności N tbliczce z numerem seryjnym silnik zburtowego w lewym dolnym rogu znjduje się znk CE wrz z numerem jednostki notyfikownej. Niniejszy silnik zburtowy, wyprodukowny przez Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA lub Mrine Power Europe Inc., Prk Industriel, de Petit-Rechin, Belgi, jest zgodny z wymogmi nstępujących dyrektyw, spełnijąc powiązne z nimi normy (z poprwkmi): Jeśli znkowi CE towrzyszy numer jednostki notyfikcyjnej, obowiązuje nstępując Dyrektyw dot. łodzi rekrecyjnych: Dyrektyw dot. łodzi rekrecyjnych: 2003/44/WE, stnowiąc poprwkę dyrektywy 94/25/WE Instrukcj dl włściciel (A.2.5) ISO Sposoby przenoszeni (A.4) ISO 8665 Uruchminie silnik zburtowego (A.5.1.4) ISO Zbiorniki pliw (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Ogólny ukłd sterowy ABYC P-17 Wymgni dot. emisji splin (B.2) ISO 8178 Instrukcj dl włściciel (B.4) ISO 8665 Poziomy emisji hłsu (C.1) ISO Jednostk notyfikown odpowiedziln z ndzór systemu jkości zgodnie z Modułem H dyrektywy 2003/44/WE dot. zpewnieni pełnej jkości: Det Norske Verits Norwegi Numer jednostki notyfikownej: 0575 Dyrektyw dot. bezpieczeństw urządzeń mechnicznych 98/37/WE Ogólne zsdy zchowni bezpieczeństw (1.1.2) ISO ; ISO ; EN 1050 Hłs (1.5.8) ICOMIA 39/94 Drgni ICOMIA 38/94 Dyrektyw dot. komptybilności elektromgnetycznej 89/336/WE Ogóln norm dot. emisji EN Ogóln norm dot. odporności EN Mercury Mrine 75/90/115 EFI (czterosuw) Q i

2 Pojzdy, łodzie i urządzeni npędzne silnikmi wewnętrznego splni chrkterystyki zkłóceń rdiowych SAE J551 (CISPR 12) Testownie wyłdowń elektrosttycznych EN ; EN ; EN Deklrcj t wystwion jest z wyłączną odpowiedzilnością firmy Mercury Mrine i Mrine Power Europe. Ptrick C. Mckey Prezes, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA Dził odpowiedzilny z normy europejskie: Regultions nd Product Sfety Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA ii

3 SPIS TREŚCI Informcje n temt gwrncji Przekznie gwrncji...1 Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie... 1 Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy... 1 Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe n terenie Stnów Zjednoczonych, Kndy i Wspólnoty Pństw Niepodległych... 2 Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe (Środkowy Wschód i Afryk)... 3 Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją... 5 Zkres gwrncji i wyjątki...6 Informcje ogólne Obowiązki motorowodnik...8 Przed uruchomieniem silnik...8 Moc mksymln łodzi... 8 Obsług łodzi przy wysokiej prędkości i wykorzystniu pełnych osiągów... 9 Modele silników zewnętrznych zdlnie sterownych... 9 Ostrzeżenie dotyczące systemu zdlnego sterowni...9 Informcje dotyczące montżu silnik zburtowego Wybór śruby npędowej...11 Wyłącznik ściągcz linowego Ochron ludzi znjdujących się w wodzie Komunikt o bezpieczeństwie psżerów łodzie pontonowe i łodzie pokłdowe Skoki przez fle i kilwter Zgrożenie zderzeń z obiektmi pod wodą Emisj splin...16 Wybór kcesoriów do silnik zewnętrznego...17 Wskzówki dotyczące bezpiecznego pływni Zpisnie numeru seryjnego Dne techniczne silników 80/100/115 informcj międzynrodow...19 Części silnik...20 Trnsportownie Przewożenie łodzi/silnik zburtowego n przyczepie Pliwo i olej Zleceni dotyczące pliw...22 Npełninie zbiornik pliw...23 Zleceni dotyczące oleju silnikowego Sprwdznie i uzupełninie oleju silnikowego...24 Urządzeni sterujące i kontrolne Elementy zdlnego sterowni System ostrzegwczy...27 Wspomgnie trymowni i odchylni silnik iii

4 SPIS TREŚCI Obsług Spis czynności przed uruchomieniem łodzi...32 Obsług w temperturch ujemnych...32 Obsług w wodzie słonej lub znieczyszczonej Ustwinie kąt trymu podczs prcy n biegu jłowym Procedur docierni silnik...33 Uruchomienie silnik modele ze zdlnym sterowniem...33 Zmin biegów Wyłączenie silnik Konserwcj Konserwcj silnik zewnętrznego...37 Emisje znieczyszczeń wg norm Amerykńskiej Agencji Ochrony Środowisk (EPA) Hrmonogrm przeglądów i konserwcji...38 Płuknie ukłdu chłodzeni...39 Zdejmownie i montż górnej pokrywy...40 Zdejmownie i montż pokrywy koł zmchowego Czyszczenie górnej i dolnej pokrywy...41 Czyszczenie bloku silnik z głowicą (eksplotcj w słonej wodzie) Przegląd kumultor...42 Filtr powietrz Ukłd pliwowy...44 Anod kontroli korozji Wymin śruby npędowej...47 Przegląd i wymin świec zpłonowych Wymin bezpieczników Sprwdznie psk npędowego lterntor...53 Punkty smrowni Sprwdznie płynu do regulcji mocy silnik Wymin oleju w silniku...55 Smrownie skrzyni biegów...57 Przechowywnie Przygotownie do przechowywni Ochron zewnętrznych elementów silnik...59 Ochron wewnętrznych elementów silnik...59 Skrzynk biegów...60 Ustwinie silnik zewnętrznego do przechowni Przechowywnie kumultor...60 Rozwiązywnie problemów Rozrusznik elektryczny nie obrc włu silnik Nie możn uruchomić silnik...61 Silnik prcuje nierówno...61 Spdek mocy...61 Akumultor rozłdowuje się smoistnie...62 iv

5 SPIS TREŚCI Pomoc serwisow dl włściciel Nprwy loklne Serwis poz miejscem zmieszkni Zpytni dotyczące części i kcesoriów Pomoc serwisow...63 Biur serwisowe Mercury Mrine Montż silnik zburtowego Wżne informcje...65 Moc mksymln łodzi Zbezpieczenie przed rozruchem n biegu...65 Wybór kcesoriów do silnik zburtowego...65 Zbiorniki pliw...66 Npełninie ukłdu pliwowego Wskzówki dotyczące montżu...66 Unoszenie silnik zburtowego Link steru przewód poprowdzony po stronie sterburty...67 Elementy mocujące drążk mechnizmu zwrotniczego Określnie zlecnej wysokości zmocowni silnik Nwiercnie otworów montżowych w silniku zburtowym...71 Mocownie silnik zburtowego do pwęży...72 Instlcj elektryczn, przewód pliwowy orz linki sterujące Sworzeń trymowni do wewnątrz v

6 vi

7 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Przekznie gwrncji Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nbywcy, który jednk będzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych dl celów komercyjnych. Aby przekzć gwrncję kolejnemu nbywcy, do dziłu rejestrcji gwrncji firmy Mercury Mrine proszę wysłć pocztą lub fksem kopię ktu kupn lub umowy o zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer seryjny silnik. W USA i Kndzie wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Po rozptrzeniu dokumentów dotyczących przekzni gwrncji Mercury Mrine prześle pocztą nowemu włścicielowi potwierdzenie rejestrcji. Usług t jest bezpłtn. W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży się skontktowć z dystrybutorem w dnym krju lub njbliższym biurem Mrine Power Service Center. Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie 1. Swój dres możn zmienić w kżdej chwili, również w momencie roszczeni gwrncyjnego, dzwoniąc do firmy Mercury Mrine, wysyłjąc do dziłu rejestrcji gwrncji Mercury Mrine list lub fks ze swoim imieniem i nzwiskiem, strym i nowym dresem orz numerem seryjnym silnik. Pństw deler również może dokonć zminy tych informcji. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks UWAGA: Firm Mercury Mrine i kżdy deler mją obowiązek przechowywni list rejestrcyjnych produktów okrętowych sprzedwnych w USA, n wypdek gdyby zistnił konieczność przedstwieni ich n mocy federlnej ustwy dotyczącej bezpieczeństw łodzi. 2. Produkt musi być zrejestrowny w Mercury Mrine, by zostł objęty gwrncją. W chwili sprzedży deler powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji i ntychmist go przesłć do Mercury Mrine z pośrednictwem MercNET, e-mil lub drogą pocztową. Mercury Mrine odnotuje rejestrcję po otrzymniu formulrz rejestrcji gwrncji. 3. Po rozptrzeniu rejestrcji gwrncji Mercury Mrine prześle nbywcy produktu potwierdzenie rejestrcji drogą pocztową. Jeżeli nie otrzymją Pństwo potwierdzeni rejestrcji w ciągu 30 dni, proszę ntychmist skontktowć się z delerem, który sprzedł dny produkt. Gwrncj nie będzie obowiązywć, dopóki Pństw produkt nie zostnie zrejestrowny w Mercury Mrine. Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy 1. Wżne jest, by Pństw deler wypełnił formulrz rejestrcji Krty Gwrncyjnej i przesłł go n dres dystrybutor lub biur serwisowego Mrine Power zjmującego się rejestrcją gwrncji/relizcją reklmcji w miejscu Pństw zmieszkni. 2. W formulrzu tym podne jest Pństw nzwisko i dres, model produktu i numery seryjne, dt sprzedży, zstosownie produktu orz numer identyfikcyjny dystrybutor/deler, jego nzwisko i dres. Dystrybutor/deler poświdcz tkże, że Pństwo zkupili produkt i są jego użytkownikiem. 1

8 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 3. Kopi formulrz rejestrcji Krty Gwrncyjnej, zwn Kopią Nbywcy, MUSI zostć przekzn Pństwu zrz po wypełnieniu formulrz przez dystrybutor/deler. N formulrzu tym podny jest fbryczny numer rejestrcyjny produktu; formulrz nleży zchowć n wypdek, gdyby okzł się potrzebny w przyszłości. Gdyby pojwił się konieczność dokonni nprw produktu w okresie obowiązywni gwrncji, deler może poprosić Pństw o okznie Krty Gwrncyjnej w celu sprwdzeni dty zkupu i wykorzystni informcji w niej zwrtej do sporządzeni formulrz reklmcji. 4. W niektórych krjch biuro serwisowe Mrine Power wystwi dl Pństw w ciągu 30 dni stłą (plstikową) Krtę Gwrncyjną po otrzymniu kopii formulrz rejestrcji Krty Gwrncyjnej od dystrybutor/deler. Po otrzymniu plstikowej Krty Gwrncyjnej, możn wyrzucić kopię nbywcy, którą otrzymli Pństwo od dystrybutor/deler przy zkupie produktu. Proszę zpytć dystrybutor/ deler, czy są Pństwo objęci progrmem wydwni plstikowych Krt Gwrncyjnych. WAŻNE: W niektórych krjch przepisy prw wymgją, by listy rejestrcyjne były przechowywne przez fbrykę i delerów. Chcemy, by WSZYSTKIE produkty zostły zrejestrowne w fbryce, n wypdek, gdyby kiedykolwiek zistnił konieczność skontktowni się z Pństwem. Deler/dystrybutor powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji ntychmist i przesłć kopię do Międzynrodowego Biur Serwisowego Mrine Power w Pństw krju. 5. Więcej informcji n temt Krty Gwrncyjnej orz relizcji reklmcji znjdą Pństwo w dokumencie Gwrncje Międzynrodowe. Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe n terenie Stnów Zjednoczonych, Kndy i Wspólnoty Pństw Niepodległych Informcji n temt wrunków gwrncji obowiązujących poz Stnmi Zjednoczonymi, Kndą i Wspólnotą Pństw Niepodległych udzieli loklny dystrybutor. PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe produkty będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj jest wżn przez dw (2) lt od dty zkupu produktu przez klient detlicznego w celch rekrecyjnych lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Gwrncj dl klientów używjących produktów w celch komercyjnych jest wżn przez jeden (1) rok od dty pierwszej sprzedży klientowi końcowemu lub przez jeden (1) rok od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim przerejestrowniu produktu. Niewykorzystn część okresu obowiązywni gwrncji nie może zostć scedown n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni przyszłych świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące probtę Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów od czsu do czsu, le to nie nkłd n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. 2

9 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb, że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejszej ogrniczonej gwrncji nie podlegją: rutynowe przeglądy techniczne, zwiększnie mocy silnik (tuning), regulcj, normlne zużycie eksplotcyjne, uszkodzeni wynikjące z dziłni celowego, używni produktu w celch innych niż jego przeznczenie, używni śruby npędowej lub przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów przy cłkowicie otwrtej przepustnicy (zob. Instrukcj obsługi i konserwcji silnik), używni produktu w sposób niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik; uszkodzeni spowodowne przez zniedbnie, wypdki, ztopienie, nieprwidłową instlcję (wskzówki i sposoby dot. prwidłowej instlcji przedstwiono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwą obsługę, używnie kcesoriów lub części, które nie zostły przez ns wyprodukowne lub nie są przez ns sprzedwne, wirniki i tuleje pomp strumieniowych, stosownie pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Instrukcj obsługi silnik), zminę lub usunięcie niektórych części bądź przedostnie się wody do silnik przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy, uruchomienie nieznurzonego silnik, zmontownie silnik zbyt wysoko n pwęży lub uruchminie łodzi ze zbyt wielkim trymem silnik. Używnie produktu w wyścigch motorowych lub innego rodzju zwodch lbo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie obejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. Żdn osob prywtn ni prwn, łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących produktu, innych niż te zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym, jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie będą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe (Środkowy Wschód i Afryk) PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że nowe silniki zburtowe i silniki z npędem strugowodnym będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. 3

10 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj jest wżn przez jeden (1) rok od dty zkupu produktu przez klient detlicznego w celch rekrecyjnych lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Gwrncj dl klientów używjących produktów w celch komercyjnych jest wżn przez jeden (1) rok od dty pierwszej sprzedży klientowi końcowemu lub przez jeden (1) rok od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim przerejestrowniu produktu. Niewykorzystn część okresu obowiązywni gwrncji nie może zostć przeniesion n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące ztwierdzenie Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów od czsu do czsu, le to nie nkłd n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb, że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejszej ogrniczonej gwrncji nie podlegją: rutynowe przeglądy techniczne, zwiększnie mocy silnik (tuning), regulcj, normlne zużycie eksplotcyjne, uszkodzeni wynikjące z dziłni celowego, używni produktu w celch innych niż jego przeznczenie, używni śruby npędowej lub przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów przy otwrtej przepustnicy (zob. Instrukcj Obsługi i Konserwcji Silnik), używni produktu w sposób niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik; uszkodzeni spowodowne przez zniedbnie, wypdki, ztopienie, nieprwidłową instlcję (wskzówki i sposoby dot. prwidłowej instlcji przedstwiono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwą obsługę, używnie kcesoriów lub części, które nie zostły przez ns wyprodukowne lub nie są przez ns sprzedwne, wirniki i tuleje pomp strumieniowych, stosownie pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Instrukcj Obsługi Silnik), zminę lub usunięcie niektórych części bądź przedostnie się wody do silnik przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy, uruchomienie nieznurzonego silnik, zmontownie silnik zbyt wysoko n pwęży lub uruchminie łodzi ze zbyt wielkim trymem silnik. Używnie produktu w wyścigch motorowych lub innego rodzju zwodch lbo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie obejmuje: kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. 4

11 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Żdn osob prywtn ni prwn, łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących produktu, innych niż te zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym, jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie będą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją PRZEDMIOT GWARANCJI: Mercury Mrine gwrntuje, że żden nowy silnik Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker z Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord lub Sterndrive Engine (produkt) nie zprzestnie dziłni w bezpośrednim wyniku korozji przez określony niżej okres czsu. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj n uszkodzeni spowodowne korozją jest wżn przez trzy (3) lt od dty zkupu produktu lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, które wydrzenie będzie miło miejsce wcześniej. Nprw lub wymin części lbo wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu trwni gwrncji. Niewykorzystn część okresu gwrncyjnego może zostć przeniesion n kolejnego włściciel (w zstosownich niekomercyjnych), o ile produkt zostnie w prwidłowy sposób ponownie zrejestrowny. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ GWARANCJĘ: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W łodzi nleży używć urządzeń zpobiegjących korozji, wyszczególnionych w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, wymienione tm rutynowe przeglądy techniczne nleży przeprowdzć regulrnie (łącznie, bez żdnych ogrniczeń, z wyminą nod protektorowych, stosowniem określonych smrów orz zmlowniem szczerb i zdrpń) w celu utrzymni gwrncji. Mercury Mrine m prwo uzleżnić przyznnie gwrncji od otrzymni dowodów n to, że urządzeni były odpowiednio eksplotowne. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki firmy Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące ztwierdzenie Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów od czsu do czsu, le to nie nkłd n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK OTRZYMAĆ GWARANCJĘ: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy kontrolę produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu, ni części produktu bezpośrednio do siedziby firmy Mercury, chyb, że n jej prośbę. Przy skłdniu reklmcji delerowi nleży przedstwić dowód włsności i rejestrcji produktu. 5

12 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz gwrncj nie obejmuje: korozji obwodów elektrycznych, korozji wskutek uszkodzeń, korozji, któr powoduje niewielką szkodę, szkodliwej lub niewłściwej obsługi; korozji kcesoriów, przyrządów, ukłdów sterowniczych, korozji zinstlownego fbrycznie zestwu npędu strumieniowego; uszkodzeń wskutek ngromdzeni osdu; produktu nbytego z gwrncją ogrniczoną n okres krótszy niż jeden rok; części zmiennych (części zkupionych przez nbywcę); produktów używnych w celch komercyjnych. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem, lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Korozj spowodown przebicimi prądu elektrycznego (łącz zsiljące n brzegu, łodzie znjdujące się w pobliżu, metl znurzony w wodzie) nie są objęte niniejszą gwrncją i powinno się jej zpobiegć przez stosownie systemu ochrony przed korozją, tkiego jk system Mercury Precision Prts lub Quicksilver MerCthode i/lbo Glvnic Isoltor. Korozj spowodown niewłściwym nłożeniem frby przeciwporostowej n bzie miedzi nie jest objęt niniejszą gwrncją. Jeśli konieczne jest zbezpieczenie łodzi przed porostmi, zlec się nkłdnie n silnik i n części łodzi MerCruiser frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu (TBTA). W krjch, w których zkzne jest stosownie frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu, n kdłub i pwęż nleży nłożyć frby n bzie miedzi. Nie nkłdć frby n silnik zewnętrzny ni n produkt MerCruiser. Pondto nie wolno dopuścić do połączeni sprzęgjącego sieci pomiędzy produktem objętym gwrncją frbą. W przypdku produktu MerCruiser, nleży zostwić nie pomlowną przestrzeń wielkości przynjmniej38 mm (1,5 cl) wokół zespołu pwęży. Dodtkowe informcje możn znleźć w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i nie podlegjących niniejszej gwrncji możn znleźć w rozdzile Gwrncj w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik, dołączonej do niniejszej gwrncji. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYRAŹNEJ. SZKODY PRZYPADKOWE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE STANY/KRAJE ZABRANIAJĄ UMIESZCZANIA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO TEŻ MOGĄ SIĘ ONE DO PAŃSTWA NIE ODNOSIĆ. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Zkres gwrncji i wyjątki Celem tego rozdziłu jest uniknięcie powszechnie pojwijących się nieporozumień dotyczących zkresu gwrncji. Poniżej wymieniono rodzje usług, których gwrncj nie obejmuje. Wymienione niżej postnowieni zostły włączone w Trzyletnią Ogrniczoną Gwrncję n niewystąpienie wrii spowodownych korozją (Three Yer Limited Wrrnty Aginst Corrosion Filure), Międzynrodową Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne (Interntionl Limited Outbord Wrrnty) orz Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne dl USA i Kndy (United Sttes nd Cnd Limited Outbord Wrrnty). Nleży pmiętć, że gwrncj obejmuje nprwy spowodowne wdmi mteriłu i jkości wykonni, które muszą być dokonne w okresie gwrncyjnym. Uszkodzeni spowodowne wdliwym montżem lub wypdkmi, zwykłe zużywnie się sprzętu i różne inne czynniki oddziłujące n produkt nie są objęte gwrcją. Gwrncj ogrnicz się do wd mteriłu lub złej jkości wykonni, le tylko wtedy, gdy klient kupuje produkt w krju, w którym dystrybucj jest przez ns utoryzown. W rzie jkichkolwiek pytń dotyczących zkresu gwrncji nleży skontktowć się z utoryzownym delerem. Deler z chęcią odpowie n wszelkie pytni z Pństw strony. OGÓLNA LISTA USŁUG NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ 1. Drobne regulcje i dostrjnie dokonywne w związku ze zwykłymi usługmi, w tym kontrol, czyszczenie lub regulcj korpusu świec zpłonowych, elementów zpłonowych, ustwień gźnik, filtrów, psów, urządzeń kontrolnych, i sprwdznie oleju. 6

13 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 2. Zmontowne fbrycznie jednostki npędu strumieniowego - z gwrncji wyłączone są nstępujące części: Wirnik i wkłdk npędu strumieniowego uszkodzone uderzeniem lub n skutek zużyci orz łożysk włu npędowego uszkodzone przez wodę n skutek niewłściwej konserwcji. 3. Uszkodzeni powstłe n skutek zniedbni, brku konserwcji, wypdku, niewłściwej obsługi, wdliwego montżu lub nprwy. 4. Opłty z wyprowdznie z doku, wodownie i holownie, usunięcie i/lub wymin przegród łodzi lub mteriłu konieczn z rcji konstrukcji łodzi, by umożliwić dostęp do produktu, wszelkie opłty związne z trnsportem i/lub czs podróży, itd. Dl celów obsługi gwrncyjnej nleży zpewnić odpowiedni dostęp do łodzi. Klient musi dostrczyć produkt utoryzownemu delerowi. 5. Dodtkowe prce serwisowe, których zżyczy sobie klient, które wykrczją poz zkres prc wymgnych do wypełnieni zobowiązń gwrncyjnych. 6. Prc wykonywn przez nie utoryzownego deler może być uwzględnion tylko w nstępujących okolicznościch: Gdy jest to sytucj wryjn (pod wrunkiem, że n dnym terenie nie m utoryzownych delerów, którzy mogą wykonć konieczne prce lbo odholowć łódź, itp., orz że wydno pozwolenie n wykonnie prc w dnym wrsztcie). 7. Z wszelkie uszkodzeni przypdkowe i/lub pośrednie (opłty z przechownie, telefon, wszelkie koszty wynjmu, niedogodności lub strt czsu, utrt dochodu) odpowiedzilność ponosi włściciel. 8. Wykorzystnie w nprwch gwrncyjnych części innych niż Mercury Precision lub Quicksilver. 9. Z wyminę olejów, smrów lub płynów, jko zwykłą czynność konserwcyjną, odpowid klient, chyb że ich wyciek lub znieczyszczenie wynikło z wrii silnik objętej nprwą gwrncyjną. 10. Uczestniczenie lub przygotowywnie się do wyścigów lub innego typu współzwodnictw lub obsług części dolnej typu wyścigowego. 11. Hłśliw prc silnik nie musi oznczć powżnego uszkodzeni silnik. Jeżeli zdignozowno powżne uszkodzenie silnik, które może doprowdzić do wrii, to uszkodzenie powodujące głośną prcę silnik powinno zostć nprwione w rmch gwrncji. 12. Uszkodzenie części dolnej i/lub śruby npędowej spowodowne uderzeniem w obiekt znjdujący się pod powierzchnią wody uwżne jest z niebezpieczeństwo wodne. 13. Dostnie się wody przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy lub znurzenie. 14. Awri jkiejś części spowodown brkiem wody chłodzącej, co jest nstępstwem uruchomieni silnik nie znjdujcego się n wodzie, ztkni otworów wlotowych przez cił obce, zmontowni silnik zbyt wysoko lub zbyt dleko. 15. Użycie pliw i smrów, które nie są odpowiednie dl tego produktu. Ptrz Rozdził Konserwcj. 16. Nsz ogrniczon gwrncj nie obejmuje uszkodzeń nszych produktów spowodownych zmontowniem lub użytkowniem części i kcesoriów, które nie są przez ns produkowne lub sprzedwne. Uszkodzeni nie związne z użytkowniem tych części lub kcesoriów są objęte gwrncją, jeżeli spełniją wrunki określone w ogrniczonej gwrncji dl tego produktu. 7

14 Obowiązki motorowodnik INFORMACJE OGÓLNE Użytkownik (kierujący) odpowid z włściwą i bezpieczną obsługę łodzi orz z bezpieczeństwo psżerów i innych osób. Zlec się, by kżdy użytkownik (kierujący) dokłdnie przeczytł i przyswoił sobie cłą niniejszą instrukcję obsługi znim zcznie obsługiwć silnik zewnętrzny. Przynjmniej jeszcze jedn osob n pokłdzie musi znć podstwy uruchmini i obsługi silnik i łodzi n wypdek, gdy kierujący nie będzie w stnie poprowdzić łodzi. Przed uruchomieniem silnik Nleży uwżnie przeczytć tę instrukcję Nleży nuczyć się jk włściwie obsługiwć silnik. W przypdku pytń nleży skontktowć się z delerem. Stosownie się do zsd bezpieczeństw i instrukcji obsługi, tkże postępownie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem zmniejszy ryzyko obrżeń cił i uszkodzeni produktu. Nleży zwrócić szczególną uwgę n specjlne instrukcje bezpieczeństw znjdujące się w niniejszym dokumencie orz etykiety bezpieczeństw umieszczone n silniku zburtowym.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lub powżne obrżeni.! OSTRZEŻENIE Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lub powżne obrżeni.! PRZESTROGA Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć niewielkie lub umirkowne obrżeni. UWAGA Ozncz sytucję, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć uszkodzenie silnik lub inne powżne uszkodzeni. Moc mksymln łodzi! OSTRZEŻENIE Używnie silnik zewnętrznego, którego moc przekrcz moc mksymlną łodzi może: 1) spowodowć utrtę kontroli nd łodzią 2) zbytnio obciążyć pwęż, zmienijąc zprojektowne prmetry pływni łodzi lub 3) spowodowć pęknięcie łodzi, zwłszcz w rejonie pwęż. Przekroczenie mocy mksymlnej łodzi może spowodowć obrżeni, śmierć lub uszkodzenie łodzi. 8

15 INFORMACJE OGÓLNE Nie wolno przekrczć mocy mksymlnej ni ndmiernie przełdowywć łodzi. N większości łodzi zgodnie z wymogmi umieszczon jest tbliczk z informcją o mksymlnej dopuszczlnej mocy i łdunku, określonym przez producent n podstwie wskzówek włdz federlnych. W rzie wątpliwości nleży skontktowć się z delerem lub producentem łodzi. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Obsług łodzi przy wysokiej prędkości i wykorzystniu pełnych osiągów Jeżeli silnik zburtowy m być używny do pływni z dużymi prędkościmi przy wykorzystniu pełnych osiągów, przy których obsług nie jest dobrze opnown, nigdy nie nleży rozwijć pełnej prędkości przed odbyciem rejsu demonstrcyjno-instruktżowego ze sprzedwcą lub osobą mjącą doświdczenie w prowdzeniu łodzi z tkim silnikiem. Aby uzyskć więcej informcji, nleży sięgnąć po egzemplrz Eksplotcj łodzi o wysokich prmetrch dostępnej u deler, dystrybutor lub w firmie Mercury Mrine. Modele silników zewnętrznych zdlnie sterownych System zdlnego sterowni silnik musi być wyposżony w urządzenie zbezpieczjące, pozwljące n uruchomienie silnik wyłącznie n biegu jłowym. To zpobieg uruchomieniu silnik, gdy bieg jest w położeniu innym niż jłowe.! OSTRZEŻENIE Gwłtowne i przypdkowe ruszenie łodzi po uruchomieniu silnik może spowodowć klectwo lub śmierć. Konstrukcj tego silnik wymg, by używny z nim system zdlnego sterowni mił wbudowne urządzenie zbezpieczjące, pozwljące n uruchomienie silnik wyłącznie n biegu jłowym Ostrzeżenie dotyczące systemu zdlnego sterowni Korbowód boczny sterowy / drążek mechnizmu zwrotniczego, który łączy kbel sterowy z silnikiem, musi być umocowny z pomocą nkrętek smozbezpieczjących. Nkrętek smozbezpieczjących nie wolno zstąpić zwykłymi nkrętkmi, gdyż obluzują się i odpdną n skutek drgń, doprowdzjąc do odłączeni się drążk mechnizmu zwrotniczego. 9

16 INFORMACJE OGÓLNE! OSTRZEŻENIE Odłączenie drążk mechnizmu zwrotniczego może spowodowć, że łódź zrobi ngle pełny, ostry skręt. To dziłnie może spowodowć, że osoby przebywjące w łodzi zostną wyrzucone z burtę, nrżjąc się n uszkodzeni cił lub śmierć. - Nkrętki smozbezpieczjące Informcje dotyczące montżu silnik zburtowego! OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem eksplotcji silnik zburtowy musi być włściwie zmontowny z pomocą odpowiedniego sprzętu do montżu, jk n złączonej ilustrcji. Wdliwe zmontownie silnik zburtowego może spowodowć jego oderwnie od pwęży, co grozi klectwem, śmiercią lub uszkodzeniem sprzętu. Zdecydownie zlecmy, by powierzyć montż silnik i towrzyszących mu kcesoriów delerowi, co zpewni włściwą instlcję i prcę silnik. W przypdku smodzielnego montżu silnik zburtowego nleży zpoznć się z punktem Montż silnik zburtowego. Silnik nleży przymocowć do pwęży czterem śrubmi montżowymi o średnicy12,7 mm (1/2 cl) i przeciwnkrętkmi dostrczonymi wrz z produktem. Nleży złożyć dwie śruby przez górne i dwie śruby przez dolne otwory

17 Wybór śruby npędowej INFORMACJE OGÓLNE Aby uzyskć njwyższe osiągi kombincji silnik zewnętrznego z łodzią, nleży wybrć śrubę npędową, któr pozwoli silnikowi prcowć w górnej połowie zlecnego zkresu obrotów/minutę przy cłkowicie otwrtej przepustnicy i normlnym obciążeniu łodzi (ptrz Informcje ogólne - Specyfikcje). Tki zkres obrotów/minutę umożliwi większe przyspieszenie przy utrzymniu mksymlnego poziomu prędkości łodzi Jeżeli zmin wrunków zewnętrznych (np. cieplejsz, wilgotniejsz pogod, prc przy większym kącie uniesieni, zwiększone obciążenie łodzi lub brudny spód łodzi lub skrzyni biegów) sprwi, że liczb obrotów/ minutę spdnie poniżej zlecnego zkresu, może okzć się potrzebn wymin lub oczyszczenie śruby npędowej, by utrzymć wysokie osiągi i zpewnić trwłość silnik zewnętrznego. Nleży sprwdzić liczbę obrotów/minutę przy cłkowicie otwrtej przepustnicy z pomocą dokłdnego obrotomierz, z silnikiem wywżonym tk, by znjdowł się w pozycji zrównowżonego sterowni (sterownie w jedną i drugą stronę wymg wtedy tkiego smego wysiłku), le żeby nie doprowdzić do oderwni się śruby npędowej. Wyłącznik ściągcz linowego Celem wyłącznik ściągcz linowego jest wyłączenie silnik po oddleniu się sterującego ze swojego miejsc n zbyt dużą odległość (np. w rzie przypdkowego wyrzuceni z siedzeni), uniemożliwijącą nciśnięcie wyłącznik. Silniki zburtowe z rumplem i niektóre łodzie ze zdlnym sterowniem są wyposżone w wyłącznik ściągcz linowego. Wyłącznik ściągcz linowego możn zinstlowć jko element wyposżeni zwykle n desce rozdzielczej lub z boku w pobliżu miejsc opertor. Ściągcz linowy to link, zwykle o długości od cm (4-5 stóp) (po rozciągnięciu) z jedną końcówką umożliwijącą umieszczenie w wyłączniku i orz z drugą końcówką zoptrzoną w ztrzsk do przymocowni do sterującego. Ściągcz linowy jest zwijny, by mksymlnie skrócić jego długość w stnie spoczynku, w celu zminimlizowni prwdopodobieństw splątni ze znjdującymi się w pobliżu przedmiotmi. Możliwość rozciągni minimlizuje prwdopodobieństwo przypdkowego uruchomieni, gdyby sterujący chcił poruszć się w pobliżu swojego miejsc. Aby uzyskć krótszy ściągcz linowy, nleży go owinąć wokół ndgrstk lub nogi lbo związć n nim węzeł. b Link ściągcz linowego b - Wyłącznik ściągcz linowego Przed przejściem do informcji zwrtych w dlszej części instrukcji nleży zpoznć się z nstępującymi informcjmi dotyczącymi bezpieczeństw. 11

18 INFORMACJE OGÓLNE Wżne informcje dotyczące bezpieczeństw: Zdniem wyłącznik ściągcz linowego jest wyłączenie silnik po oddleniu się sterującego od swego miejsc n zbyt dużą odległość, uniemożliwijącą nciśnięcie wyłącznik. Może się to zdrzyć, jeśli sterujący wypdnie z burtę lub pozostjąc n pokłdzie, oddli się od stnowisk sterowni n większą odległość. Wypdnięcie z burtę i przypdkowe wyrzucenie z łodzi jest brdziej prwdopodobne w niektórych typch łodzi, np. w przypdku niskoburtowych pontonów, łodzi do połowów, łodzi wyczynowych, łodzi do połowów obsługiwnych rumplem ręcznym. Wypdnięcie i wyrzucenie z łodzi może też być skutkiem nieumiejętnej obsługi, np. siedzenie n oprciu siedzeni lbo górnej krwędzi ndburci lub stnie w łódce przy prędkości ślizgowej, siedzenie n podwyższonych pokłdch łodzi połowowych, rozwijnie prędkości ślizgowej n płytkiej wodzie lub tm, gdzie pod wodą znjduje się wiele przeszkód, zwolnienie uchwytu n kole sterowniczym lub uchwycie rumpl, gdy ten ciągnie w jedną stronę, picie lkoholu lub zżywnie nrkotyków, lub wykonywnie brwurowych mnewrów przy dużych prędkościch. Uruchomienie wyłącznik ściągcz linowego spowoduje niezwłoczne ztrzymnie silnik, le łódź ruchem bezwłdnym przepłynie jeszcze pewną odległość, zleżnie od prędkości i ostrości zkrętu w momencie wyłączeni silnik. Łódź nie wykon jednk pełnego koł. Łódź płynąc ruchem bezwłdnym może spowodowć równie powżne obrżeni kżdego znjdującego się n jej kursie, jk łódź z włączonym silnikiem. Zdecydownie zlecne jest poinstruownie psżerów łodzi o włściwych procedurch uruchmini i obsługi silnik n wypdek, gdyby musieli przejąć obsługę silnik w sytucji wryjnej (np. gdy sterujący zostnie przypdkowo wyrzucony z łodzi).! OSTRZEŻENIE Jeśli sterujący wypdnie z łodzi, ntychmistowe wyłączenie silnik zncznie zmniejszy ryzyko obrżeń lub śmierci w rzie potrąceni przez łódź. Zwsze nleży włściwie podłączyć obie końcówki ściągcz linowego do wyłącznik i do sterującego.! OSTRZEŻENIE Sił hmowni wywołn przez przypdkowe lub zmierzone uruchomienie wyłącznik może spowodowć powżne obrżeni lub śmierć. Sterujący łodzią nigdy nie powinien opuszczć stnowisk sterującego bez uprzedniego odłączeni wyłącznik ściągcz linowego. Możliwe jest również przypdkowe lub niezmierzone uruchomienie wyłącznik podczs normlnej prcy silnik. Może to wywołć nstępujące potencjlnie niebezpieczne zdrzeni (jedno, kilk lub wszystkie z nich): Psżerowie mogą zostć wyrzuceni do przodu z powodu ngłego przerwni ruchu łodzi do przodu - jest to szczególnie niebezpieczne dl siedzących n przedzie łodzi, gdyż mogą zostć wyrzuceni przez dziób łodzi i uderzeni skrzynią biegów lub śrubą npędową. Utrt mocy i kontroli nd kierunkiem płynięci n wzburzonym morzu, n wodzie z silnymi prądmi lub przy silnym wietrze. Utrt kontroli przy dokowniu. Ochron ludzi znjdujących się w wodzie PRZY PRĘDKOŚCI JAZDY Osobie stojącej lub unoszącej się w wodzie brdzo trudno jest podjąć szybkie dziłni, by uniknć uderzeni przez łódź płynącą wprost n nią, nwet jeśli t łódź porusz się z młą prędkością

19 INFORMACJE OGÓLNE Płynąc przez obszr wodny, gdzie mogą znjdowć się ludzie, nleży zwsze zwolnić i zchowć szczególną ostrożność. Zwsze, gdy łódź się porusz (dryfuje), bieg silnik zewnętrznego jest jłowy, wod oddziływuje n śrubę npędową, powodując jej obrcnie się. Te obroty śruby npędowej, gdy bieg silnik jest jłowy, mogą spowodowć powżne obrżeni. GDY ŁÓDŹ JEST NIERUCHOMA! OSTRZEŻENIE Jeśli ktoś znjduje się w wodzie blisko łodzi, zwsze nleży wyłączyć silnik. Osob znjdując się w wodzie może odnieść powżne obrżeni przy kontkcie z obrcjącą się śrubą npędową, poruszjącą się łodzią lub skrzynią biegów, lub jkimkolwiek urządzeniem trwle przymocownym do poruszjącej się łodzi lub skrzyni biegów. Przed zezwoleniem ludziom n pływnie lub przebywnie w wodzie w pobliżu łodzi, nleży przełączyć silnik zewnętrzny n bieg jłowy i wyłączyć go. Komunikt o bezpieczeństwie psżerów - łodzie pontonowe i łodzie pokłdowe Zwsze, gdy łódź jest w ruchu, nleży obserwowć, gdzie znjdują się psżerowie. Nie wolno pozwlć n to, by psżerowie stli lub używli siedzeń innych niż przeznczone do płynięci przy prędkości większej niż n biegu jłowym. Ngłe wyhmownie łodzi, np. w wyniku znurzeni w dużą flę lub kilwter lub gwłtownego ujęci gzu, tkże ngł zmin kierunku łodzi może doprowdzić do wyrzuceni psżerów przez przód łodzi. Człowiek, który wypdł przez przód łodzi między dw pływki może zostć potrącony przez silnik zburtowy. ŁODZIE Z OTWARTYM PRZODEM POKŁADU Nie wolno przebywć n pokłdzie n zewnątrz brierki, gdy łódź jest w ruchu. Wszyscy psżerowie powinni się znjdowć z przednią brierką lub osłoną. Osoby n pokłdzie przednim mogą być łtwo wyrzucone z burtę; zwisjące nogi osób siedzących n przedzie łodzi mogą być wciągnięte do wody przez flę ! OSTRZEŻENIE Wypdnięcie przez przód łodzi pontonowej lub pokłdowej i znlezienie pod łodzią może spowodowć powżne obrżeni cił lub śmierć. Nie nleży zbliżć się do przedniej krwędzi pokłdu i pozostć n siedzeniu, gdy łódź jest w ruchu. 13

20 INFORMACJE OGÓLNE ŁODZIE Z MONTOWANYMI Z PRZODU, PODWYŻSZONYMI SIEDZISKAMI WĘDKARSKIMI Nie nleży korzystć z podwyższonych siedzisk do łowieni, gdy łódź porusz się z prędkością większą niż n biegu jłowym lub prędkości typowej dl połowów. Przy większych prędkościch nleży siedzieć tylko n siedzenich przeznczonych do podróżowni. Kżde ngłe i nieoczekiwne zredukownie prędkości łodzi może spowodowć wypdnięcie psżer siedzącego n podwyższeniu. Skoki przez fle i kilwter Pływnie łodzimi rekrecyjnymi przez fle i kilwter jest nturlną czynnością w sporcie motorowodnym. Ale gdy dzieje się to przy dużej prędkości tk, że kdłub łodzi częściowo lub cłkowicie wynurz się z wody, pojwi się pewne niebezpieczeństwo, zwłszcz w momencie ponownego znurzeni łodzi w wodzie Głównym zgrożeniem jest zmin kierunku łodzi w trkcie "skoku". Wtedy przy opdnięciu n powierzchnię wody łódź może gwłtownie skręcić i obrć nowy kierunek. Tk gwłtown zmin kierunku może spowodowć wypdnięcie psżerów z siedzeń lub z łodzi.! OSTRZEŻENIE Opdnięcie łodzi n powierzchnię wody po skoku przez flę lub kilwter może spowodowć wypdnięcie psżerów z łodzi, co grozi klectwem lub śmiercią. Jeśli jest to możliwe, nleży unikć skoków przez fle i kilwter. Wszystkich psżerów łodzi nleży poinstruowć, że jeśli dojdzie do skoku przez flę lub kilwter, powinni pochylić się i mocno trzymć się jkiegokolwiek ndjącego się do tego elementu łodzi. Skok łodzi przez flę lub kilwter może pociągnąć z sobą inne, rzdziej spotykne zgrożenie. Jeżeli podczs skoku dziób łodzi przechyli się wystrczjąco do dołu, spdjąc może znurzyć się n chwilę pod wodą. Spowoduje to nieml ntychmistowe ztrzymnie łodzi, w rezultcie wyrzucenie psżerów do przodu. Łódź może też gwłtownie zmienić kierunek. 14

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo