Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469"

Transkrypt

1 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego formulrz rejestrcyjnego pozwoli uniknąć w przyszłości kłopotów. Informcje dotyczące pełnego zkresu świdczeń gwrncyjnych zwier Podręcznik obsługi i konserwcji for full detils of your wrrnty coverge. Adres njbliższego deler możn znleźć n stronie gdzie znjdują się mpki i pełne informcje kontktowe. Czy silnik zostł prwidłowo zrejestrowny do celów świdczeń gwrncyjnych? Proszę zpoznć się z informcjmi n stronie W rzie potrzeby nleży skontktowć się z loklnym delerem. Deklrcj zgodności N tbliczce z numerem seryjnym silnik zburtowego w lewym dolnym rogu znjduje się znk CE wrz z numerem jednostki notyfikownej. Niniejszy silnik zburtowy, wyprodukowny przez Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA lub Mrine Power Europe Inc., Prk Industriel, de Petit-Rechin, Belgi, jest zgodny z wymogmi nstępujących dyrektyw, spełnijąc powiązne z nimi normy (z poprwkmi): Jeśli znkowi CE towrzyszy numer jednostki notyfikcyjnej, obowiązuje nstępując Dyrektyw dot. łodzi rekrecyjnych: Dyrektyw dot. łodzi rekrecyjnych: 2003/44/WE, stnowiąc poprwkę dyrektywy 94/25/WE Instrukcj dl włściciel (A.2.5) ISO Sposoby przenoszeni (A.4) ISO 8665 Uruchminie silnik zburtowego (A.5.1.4) ISO Zbiorniki pliw (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Ogólny ukłd sterowy ABYC P-17 Wymgni dot. emisji splin (B.2) ISO 8178 Instrukcj dl włściciel (B.4) ISO 8665 Poziomy emisji hłsu (C.1) ISO Jednostk notyfikown odpowiedziln z ndzór systemu jkości zgodnie z Modułem H dyrektywy 2003/44/WE dot. zpewnieni pełnej jkości: Det Norske Verits Norwegi Numer jednostki notyfikownej: 0575 Dyrektyw dot. bezpieczeństw urządzeń mechnicznych 98/37/WE Ogólne zsdy zchowni bezpieczeństw (1.1.2) ISO ; ISO ; EN 1050 Hłs (1.5.8) ICOMIA 39/94 Drgni ICOMIA 38/94 Dyrektyw dot. komptybilności elektromgnetycznej 89/336/WE Ogóln norm dot. emisji EN Ogóln norm dot. odporności EN Mercury Mrine 75/90/115 EFI (czterosuw) Q i

2 Pojzdy, łodzie i urządzeni npędzne silnikmi wewnętrznego splni chrkterystyki zkłóceń rdiowych SAE J551 (CISPR 12) Testownie wyłdowń elektrosttycznych EN ; EN ; EN Deklrcj t wystwion jest z wyłączną odpowiedzilnością firmy Mercury Mrine i Mrine Power Europe. Ptrick C. Mckey Prezes, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA Dził odpowiedzilny z normy europejskie: Regultions nd Product Sfety Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA ii

3 SPIS TREŚCI Informcje n temt gwrncji Przekznie gwrncji...1 Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie... 1 Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy... 1 Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe n terenie Stnów Zjednoczonych, Kndy i Wspólnoty Pństw Niepodległych... 2 Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe (Środkowy Wschód i Afryk)... 3 Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją... 5 Zkres gwrncji i wyjątki...6 Informcje ogólne Obowiązki motorowodnik...8 Przed uruchomieniem silnik...8 Moc mksymln łodzi... 8 Obsług łodzi przy wysokiej prędkości i wykorzystniu pełnych osiągów... 9 Modele silników zewnętrznych zdlnie sterownych... 9 Ostrzeżenie dotyczące systemu zdlnego sterowni...9 Informcje dotyczące montżu silnik zburtowego Wybór śruby npędowej...11 Wyłącznik ściągcz linowego Ochron ludzi znjdujących się w wodzie Komunikt o bezpieczeństwie psżerów łodzie pontonowe i łodzie pokłdowe Skoki przez fle i kilwter Zgrożenie zderzeń z obiektmi pod wodą Emisj splin...16 Wybór kcesoriów do silnik zewnętrznego...17 Wskzówki dotyczące bezpiecznego pływni Zpisnie numeru seryjnego Dne techniczne silników 80/100/115 informcj międzynrodow...19 Części silnik...20 Trnsportownie Przewożenie łodzi/silnik zburtowego n przyczepie Pliwo i olej Zleceni dotyczące pliw...22 Npełninie zbiornik pliw...23 Zleceni dotyczące oleju silnikowego Sprwdznie i uzupełninie oleju silnikowego...24 Urządzeni sterujące i kontrolne Elementy zdlnego sterowni System ostrzegwczy...27 Wspomgnie trymowni i odchylni silnik iii

4 SPIS TREŚCI Obsług Spis czynności przed uruchomieniem łodzi...32 Obsług w temperturch ujemnych...32 Obsług w wodzie słonej lub znieczyszczonej Ustwinie kąt trymu podczs prcy n biegu jłowym Procedur docierni silnik...33 Uruchomienie silnik modele ze zdlnym sterowniem...33 Zmin biegów Wyłączenie silnik Konserwcj Konserwcj silnik zewnętrznego...37 Emisje znieczyszczeń wg norm Amerykńskiej Agencji Ochrony Środowisk (EPA) Hrmonogrm przeglądów i konserwcji...38 Płuknie ukłdu chłodzeni...39 Zdejmownie i montż górnej pokrywy...40 Zdejmownie i montż pokrywy koł zmchowego Czyszczenie górnej i dolnej pokrywy...41 Czyszczenie bloku silnik z głowicą (eksplotcj w słonej wodzie) Przegląd kumultor...42 Filtr powietrz Ukłd pliwowy...44 Anod kontroli korozji Wymin śruby npędowej...47 Przegląd i wymin świec zpłonowych Wymin bezpieczników Sprwdznie psk npędowego lterntor...53 Punkty smrowni Sprwdznie płynu do regulcji mocy silnik Wymin oleju w silniku...55 Smrownie skrzyni biegów...57 Przechowywnie Przygotownie do przechowywni Ochron zewnętrznych elementów silnik...59 Ochron wewnętrznych elementów silnik...59 Skrzynk biegów...60 Ustwinie silnik zewnętrznego do przechowni Przechowywnie kumultor...60 Rozwiązywnie problemów Rozrusznik elektryczny nie obrc włu silnik Nie możn uruchomić silnik...61 Silnik prcuje nierówno...61 Spdek mocy...61 Akumultor rozłdowuje się smoistnie...62 iv

5 SPIS TREŚCI Pomoc serwisow dl włściciel Nprwy loklne Serwis poz miejscem zmieszkni Zpytni dotyczące części i kcesoriów Pomoc serwisow...63 Biur serwisowe Mercury Mrine Montż silnik zburtowego Wżne informcje...65 Moc mksymln łodzi Zbezpieczenie przed rozruchem n biegu...65 Wybór kcesoriów do silnik zburtowego...65 Zbiorniki pliw...66 Npełninie ukłdu pliwowego Wskzówki dotyczące montżu...66 Unoszenie silnik zburtowego Link steru przewód poprowdzony po stronie sterburty...67 Elementy mocujące drążk mechnizmu zwrotniczego Określnie zlecnej wysokości zmocowni silnik Nwiercnie otworów montżowych w silniku zburtowym...71 Mocownie silnik zburtowego do pwęży...72 Instlcj elektryczn, przewód pliwowy orz linki sterujące Sworzeń trymowni do wewnątrz v

6 vi

7 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Przekznie gwrncji Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nbywcy, który jednk będzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych dl celów komercyjnych. Aby przekzć gwrncję kolejnemu nbywcy, do dziłu rejestrcji gwrncji firmy Mercury Mrine proszę wysłć pocztą lub fksem kopię ktu kupn lub umowy o zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer seryjny silnik. W USA i Kndzie wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Po rozptrzeniu dokumentów dotyczących przekzni gwrncji Mercury Mrine prześle pocztą nowemu włścicielowi potwierdzenie rejestrcji. Usług t jest bezpłtn. W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży się skontktowć z dystrybutorem w dnym krju lub njbliższym biurem Mrine Power Service Center. Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie 1. Swój dres możn zmienić w kżdej chwili, również w momencie roszczeni gwrncyjnego, dzwoniąc do firmy Mercury Mrine, wysyłjąc do dziłu rejestrcji gwrncji Mercury Mrine list lub fks ze swoim imieniem i nzwiskiem, strym i nowym dresem orz numerem seryjnym silnik. Pństw deler również może dokonć zminy tych informcji. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks UWAGA: Firm Mercury Mrine i kżdy deler mją obowiązek przechowywni list rejestrcyjnych produktów okrętowych sprzedwnych w USA, n wypdek gdyby zistnił konieczność przedstwieni ich n mocy federlnej ustwy dotyczącej bezpieczeństw łodzi. 2. Produkt musi być zrejestrowny w Mercury Mrine, by zostł objęty gwrncją. W chwili sprzedży deler powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji i ntychmist go przesłć do Mercury Mrine z pośrednictwem MercNET, e-mil lub drogą pocztową. Mercury Mrine odnotuje rejestrcję po otrzymniu formulrz rejestrcji gwrncji. 3. Po rozptrzeniu rejestrcji gwrncji Mercury Mrine prześle nbywcy produktu potwierdzenie rejestrcji drogą pocztową. Jeżeli nie otrzymją Pństwo potwierdzeni rejestrcji w ciągu 30 dni, proszę ntychmist skontktowć się z delerem, który sprzedł dny produkt. Gwrncj nie będzie obowiązywć, dopóki Pństw produkt nie zostnie zrejestrowny w Mercury Mrine. Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy 1. Wżne jest, by Pństw deler wypełnił formulrz rejestrcji Krty Gwrncyjnej i przesłł go n dres dystrybutor lub biur serwisowego Mrine Power zjmującego się rejestrcją gwrncji/relizcją reklmcji w miejscu Pństw zmieszkni. 2. W formulrzu tym podne jest Pństw nzwisko i dres, model produktu i numery seryjne, dt sprzedży, zstosownie produktu orz numer identyfikcyjny dystrybutor/deler, jego nzwisko i dres. Dystrybutor/deler poświdcz tkże, że Pństwo zkupili produkt i są jego użytkownikiem. 1

8 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 3. Kopi formulrz rejestrcji Krty Gwrncyjnej, zwn Kopią Nbywcy, MUSI zostć przekzn Pństwu zrz po wypełnieniu formulrz przez dystrybutor/deler. N formulrzu tym podny jest fbryczny numer rejestrcyjny produktu; formulrz nleży zchowć n wypdek, gdyby okzł się potrzebny w przyszłości. Gdyby pojwił się konieczność dokonni nprw produktu w okresie obowiązywni gwrncji, deler może poprosić Pństw o okznie Krty Gwrncyjnej w celu sprwdzeni dty zkupu i wykorzystni informcji w niej zwrtej do sporządzeni formulrz reklmcji. 4. W niektórych krjch biuro serwisowe Mrine Power wystwi dl Pństw w ciągu 30 dni stłą (plstikową) Krtę Gwrncyjną po otrzymniu kopii formulrz rejestrcji Krty Gwrncyjnej od dystrybutor/deler. Po otrzymniu plstikowej Krty Gwrncyjnej, możn wyrzucić kopię nbywcy, którą otrzymli Pństwo od dystrybutor/deler przy zkupie produktu. Proszę zpytć dystrybutor/ deler, czy są Pństwo objęci progrmem wydwni plstikowych Krt Gwrncyjnych. WAŻNE: W niektórych krjch przepisy prw wymgją, by listy rejestrcyjne były przechowywne przez fbrykę i delerów. Chcemy, by WSZYSTKIE produkty zostły zrejestrowne w fbryce, n wypdek, gdyby kiedykolwiek zistnił konieczność skontktowni się z Pństwem. Deler/dystrybutor powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji ntychmist i przesłć kopię do Międzynrodowego Biur Serwisowego Mrine Power w Pństw krju. 5. Więcej informcji n temt Krty Gwrncyjnej orz relizcji reklmcji znjdą Pństwo w dokumencie Gwrncje Międzynrodowe. Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe n terenie Stnów Zjednoczonych, Kndy i Wspólnoty Pństw Niepodległych Informcji n temt wrunków gwrncji obowiązujących poz Stnmi Zjednoczonymi, Kndą i Wspólnotą Pństw Niepodległych udzieli loklny dystrybutor. PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe produkty będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj jest wżn przez dw (2) lt od dty zkupu produktu przez klient detlicznego w celch rekrecyjnych lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Gwrncj dl klientów używjących produktów w celch komercyjnych jest wżn przez jeden (1) rok od dty pierwszej sprzedży klientowi końcowemu lub przez jeden (1) rok od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim przerejestrowniu produktu. Niewykorzystn część okresu obowiązywni gwrncji nie może zostć scedown n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni przyszłych świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące probtę Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów od czsu do czsu, le to nie nkłd n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. 2

9 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb, że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejszej ogrniczonej gwrncji nie podlegją: rutynowe przeglądy techniczne, zwiększnie mocy silnik (tuning), regulcj, normlne zużycie eksplotcyjne, uszkodzeni wynikjące z dziłni celowego, używni produktu w celch innych niż jego przeznczenie, używni śruby npędowej lub przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów przy cłkowicie otwrtej przepustnicy (zob. Instrukcj obsługi i konserwcji silnik), używni produktu w sposób niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik; uszkodzeni spowodowne przez zniedbnie, wypdki, ztopienie, nieprwidłową instlcję (wskzówki i sposoby dot. prwidłowej instlcji przedstwiono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwą obsługę, używnie kcesoriów lub części, które nie zostły przez ns wyprodukowne lub nie są przez ns sprzedwne, wirniki i tuleje pomp strumieniowych, stosownie pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Instrukcj obsługi silnik), zminę lub usunięcie niektórych części bądź przedostnie się wody do silnik przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy, uruchomienie nieznurzonego silnik, zmontownie silnik zbyt wysoko n pwęży lub uruchminie łodzi ze zbyt wielkim trymem silnik. Używnie produktu w wyścigch motorowych lub innego rodzju zwodch lbo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie obejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. Żdn osob prywtn ni prwn, łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących produktu, innych niż te zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym, jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie będą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Ogrniczon gwrncj n czterosuwowe silniki zburtowe (Środkowy Wschód i Afryk) PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że nowe silniki zburtowe i silniki z npędem strugowodnym będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. 3

10 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj jest wżn przez jeden (1) rok od dty zkupu produktu przez klient detlicznego w celch rekrecyjnych lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Gwrncj dl klientów używjących produktów w celch komercyjnych jest wżn przez jeden (1) rok od dty pierwszej sprzedży klientowi końcowemu lub przez jeden (1) rok od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim przerejestrowniu produktu. Niewykorzystn część okresu obowiązywni gwrncji nie może zostć przeniesion n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące ztwierdzenie Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów od czsu do czsu, le to nie nkłd n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb, że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejszej ogrniczonej gwrncji nie podlegją: rutynowe przeglądy techniczne, zwiększnie mocy silnik (tuning), regulcj, normlne zużycie eksplotcyjne, uszkodzeni wynikjące z dziłni celowego, używni produktu w celch innych niż jego przeznczenie, używni śruby npędowej lub przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów przy otwrtej przepustnicy (zob. Instrukcj Obsługi i Konserwcji Silnik), używni produktu w sposób niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik; uszkodzeni spowodowne przez zniedbnie, wypdki, ztopienie, nieprwidłową instlcję (wskzówki i sposoby dot. prwidłowej instlcji przedstwiono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwą obsługę, używnie kcesoriów lub części, które nie zostły przez ns wyprodukowne lub nie są przez ns sprzedwne, wirniki i tuleje pomp strumieniowych, stosownie pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Instrukcj Obsługi Silnik), zminę lub usunięcie niektórych części bądź przedostnie się wody do silnik przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy, uruchomienie nieznurzonego silnik, zmontownie silnik zbyt wysoko n pwęży lub uruchminie łodzi ze zbyt wielkim trymem silnik. Używnie produktu w wyścigch motorowych lub innego rodzju zwodch lbo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie obejmuje: kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. 4

11 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Żdn osob prywtn ni prwn, łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących produktu, innych niż te zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym, jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie będą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją PRZEDMIOT GWARANCJI: Mercury Mrine gwrntuje, że żden nowy silnik Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker z Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord lub Sterndrive Engine (produkt) nie zprzestnie dziłni w bezpośrednim wyniku korozji przez określony niżej okres czsu. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj n uszkodzeni spowodowne korozją jest wżn przez trzy (3) lt od dty zkupu produktu lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, które wydrzenie będzie miło miejsce wcześniej. Nprw lub wymin części lbo wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu trwni gwrncji. Niewykorzystn część okresu gwrncyjnego może zostć przeniesion n kolejnego włściciel (w zstosownich niekomercyjnych), o ile produkt zostnie w prwidłowy sposób ponownie zrejestrowny. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ GWARANCJĘ: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W łodzi nleży używć urządzeń zpobiegjących korozji, wyszczególnionych w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, wymienione tm rutynowe przeglądy techniczne nleży przeprowdzć regulrnie (łącznie, bez żdnych ogrniczeń, z wyminą nod protektorowych, stosowniem określonych smrów orz zmlowniem szczerb i zdrpń) w celu utrzymni gwrncji. Mercury Mrine m prwo uzleżnić przyznnie gwrncji od otrzymni dowodów n to, że urządzeni były odpowiednio eksplotowne. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki firmy Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące ztwierdzenie Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów od czsu do czsu, le to nie nkłd n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK OTRZYMAĆ GWARANCJĘ: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy kontrolę produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu, ni części produktu bezpośrednio do siedziby firmy Mercury, chyb, że n jej prośbę. Przy skłdniu reklmcji delerowi nleży przedstwić dowód włsności i rejestrcji produktu. 5

12 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz gwrncj nie obejmuje: korozji obwodów elektrycznych, korozji wskutek uszkodzeń, korozji, któr powoduje niewielką szkodę, szkodliwej lub niewłściwej obsługi; korozji kcesoriów, przyrządów, ukłdów sterowniczych, korozji zinstlownego fbrycznie zestwu npędu strumieniowego; uszkodzeń wskutek ngromdzeni osdu; produktu nbytego z gwrncją ogrniczoną n okres krótszy niż jeden rok; części zmiennych (części zkupionych przez nbywcę); produktów używnych w celch komercyjnych. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem, lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Korozj spowodown przebicimi prądu elektrycznego (łącz zsiljące n brzegu, łodzie znjdujące się w pobliżu, metl znurzony w wodzie) nie są objęte niniejszą gwrncją i powinno się jej zpobiegć przez stosownie systemu ochrony przed korozją, tkiego jk system Mercury Precision Prts lub Quicksilver MerCthode i/lbo Glvnic Isoltor. Korozj spowodown niewłściwym nłożeniem frby przeciwporostowej n bzie miedzi nie jest objęt niniejszą gwrncją. Jeśli konieczne jest zbezpieczenie łodzi przed porostmi, zlec się nkłdnie n silnik i n części łodzi MerCruiser frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu (TBTA). W krjch, w których zkzne jest stosownie frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu, n kdłub i pwęż nleży nłożyć frby n bzie miedzi. Nie nkłdć frby n silnik zewnętrzny ni n produkt MerCruiser. Pondto nie wolno dopuścić do połączeni sprzęgjącego sieci pomiędzy produktem objętym gwrncją frbą. W przypdku produktu MerCruiser, nleży zostwić nie pomlowną przestrzeń wielkości przynjmniej38 mm (1,5 cl) wokół zespołu pwęży. Dodtkowe informcje możn znleźć w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i nie podlegjących niniejszej gwrncji możn znleźć w rozdzile Gwrncj w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik, dołączonej do niniejszej gwrncji. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYRAŹNEJ. SZKODY PRZYPADKOWE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE STANY/KRAJE ZABRANIAJĄ UMIESZCZANIA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO TEŻ MOGĄ SIĘ ONE DO PAŃSTWA NIE ODNOSIĆ. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Zkres gwrncji i wyjątki Celem tego rozdziłu jest uniknięcie powszechnie pojwijących się nieporozumień dotyczących zkresu gwrncji. Poniżej wymieniono rodzje usług, których gwrncj nie obejmuje. Wymienione niżej postnowieni zostły włączone w Trzyletnią Ogrniczoną Gwrncję n niewystąpienie wrii spowodownych korozją (Three Yer Limited Wrrnty Aginst Corrosion Filure), Międzynrodową Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne (Interntionl Limited Outbord Wrrnty) orz Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne dl USA i Kndy (United Sttes nd Cnd Limited Outbord Wrrnty). Nleży pmiętć, że gwrncj obejmuje nprwy spowodowne wdmi mteriłu i jkości wykonni, które muszą być dokonne w okresie gwrncyjnym. Uszkodzeni spowodowne wdliwym montżem lub wypdkmi, zwykłe zużywnie się sprzętu i różne inne czynniki oddziłujące n produkt nie są objęte gwrcją. Gwrncj ogrnicz się do wd mteriłu lub złej jkości wykonni, le tylko wtedy, gdy klient kupuje produkt w krju, w którym dystrybucj jest przez ns utoryzown. W rzie jkichkolwiek pytń dotyczących zkresu gwrncji nleży skontktowć się z utoryzownym delerem. Deler z chęcią odpowie n wszelkie pytni z Pństw strony. OGÓLNA LISTA USŁUG NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ 1. Drobne regulcje i dostrjnie dokonywne w związku ze zwykłymi usługmi, w tym kontrol, czyszczenie lub regulcj korpusu świec zpłonowych, elementów zpłonowych, ustwień gźnik, filtrów, psów, urządzeń kontrolnych, i sprwdznie oleju. 6

13 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 2. Zmontowne fbrycznie jednostki npędu strumieniowego - z gwrncji wyłączone są nstępujące części: Wirnik i wkłdk npędu strumieniowego uszkodzone uderzeniem lub n skutek zużyci orz łożysk włu npędowego uszkodzone przez wodę n skutek niewłściwej konserwcji. 3. Uszkodzeni powstłe n skutek zniedbni, brku konserwcji, wypdku, niewłściwej obsługi, wdliwego montżu lub nprwy. 4. Opłty z wyprowdznie z doku, wodownie i holownie, usunięcie i/lub wymin przegród łodzi lub mteriłu konieczn z rcji konstrukcji łodzi, by umożliwić dostęp do produktu, wszelkie opłty związne z trnsportem i/lub czs podróży, itd. Dl celów obsługi gwrncyjnej nleży zpewnić odpowiedni dostęp do łodzi. Klient musi dostrczyć produkt utoryzownemu delerowi. 5. Dodtkowe prce serwisowe, których zżyczy sobie klient, które wykrczją poz zkres prc wymgnych do wypełnieni zobowiązń gwrncyjnych. 6. Prc wykonywn przez nie utoryzownego deler może być uwzględnion tylko w nstępujących okolicznościch: Gdy jest to sytucj wryjn (pod wrunkiem, że n dnym terenie nie m utoryzownych delerów, którzy mogą wykonć konieczne prce lbo odholowć łódź, itp., orz że wydno pozwolenie n wykonnie prc w dnym wrsztcie). 7. Z wszelkie uszkodzeni przypdkowe i/lub pośrednie (opłty z przechownie, telefon, wszelkie koszty wynjmu, niedogodności lub strt czsu, utrt dochodu) odpowiedzilność ponosi włściciel. 8. Wykorzystnie w nprwch gwrncyjnych części innych niż Mercury Precision lub Quicksilver. 9. Z wyminę olejów, smrów lub płynów, jko zwykłą czynność konserwcyjną, odpowid klient, chyb że ich wyciek lub znieczyszczenie wynikło z wrii silnik objętej nprwą gwrncyjną. 10. Uczestniczenie lub przygotowywnie się do wyścigów lub innego typu współzwodnictw lub obsług części dolnej typu wyścigowego. 11. Hłśliw prc silnik nie musi oznczć powżnego uszkodzeni silnik. Jeżeli zdignozowno powżne uszkodzenie silnik, które może doprowdzić do wrii, to uszkodzenie powodujące głośną prcę silnik powinno zostć nprwione w rmch gwrncji. 12. Uszkodzenie części dolnej i/lub śruby npędowej spowodowne uderzeniem w obiekt znjdujący się pod powierzchnią wody uwżne jest z niebezpieczeństwo wodne. 13. Dostnie się wody przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy lub znurzenie. 14. Awri jkiejś części spowodown brkiem wody chłodzącej, co jest nstępstwem uruchomieni silnik nie znjdujcego się n wodzie, ztkni otworów wlotowych przez cił obce, zmontowni silnik zbyt wysoko lub zbyt dleko. 15. Użycie pliw i smrów, które nie są odpowiednie dl tego produktu. Ptrz Rozdził Konserwcj. 16. Nsz ogrniczon gwrncj nie obejmuje uszkodzeń nszych produktów spowodownych zmontowniem lub użytkowniem części i kcesoriów, które nie są przez ns produkowne lub sprzedwne. Uszkodzeni nie związne z użytkowniem tych części lub kcesoriów są objęte gwrncją, jeżeli spełniją wrunki określone w ogrniczonej gwrncji dl tego produktu. 7

14 Obowiązki motorowodnik INFORMACJE OGÓLNE Użytkownik (kierujący) odpowid z włściwą i bezpieczną obsługę łodzi orz z bezpieczeństwo psżerów i innych osób. Zlec się, by kżdy użytkownik (kierujący) dokłdnie przeczytł i przyswoił sobie cłą niniejszą instrukcję obsługi znim zcznie obsługiwć silnik zewnętrzny. Przynjmniej jeszcze jedn osob n pokłdzie musi znć podstwy uruchmini i obsługi silnik i łodzi n wypdek, gdy kierujący nie będzie w stnie poprowdzić łodzi. Przed uruchomieniem silnik Nleży uwżnie przeczytć tę instrukcję Nleży nuczyć się jk włściwie obsługiwć silnik. W przypdku pytń nleży skontktowć się z delerem. Stosownie się do zsd bezpieczeństw i instrukcji obsługi, tkże postępownie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem zmniejszy ryzyko obrżeń cił i uszkodzeni produktu. Nleży zwrócić szczególną uwgę n specjlne instrukcje bezpieczeństw znjdujące się w niniejszym dokumencie orz etykiety bezpieczeństw umieszczone n silniku zburtowym.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lub powżne obrżeni.! OSTRZEŻENIE Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lub powżne obrżeni.! PRZESTROGA Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć niewielkie lub umirkowne obrżeni. UWAGA Ozncz sytucję, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć uszkodzenie silnik lub inne powżne uszkodzeni. Moc mksymln łodzi! OSTRZEŻENIE Używnie silnik zewnętrznego, którego moc przekrcz moc mksymlną łodzi może: 1) spowodowć utrtę kontroli nd łodzią 2) zbytnio obciążyć pwęż, zmienijąc zprojektowne prmetry pływni łodzi lub 3) spowodowć pęknięcie łodzi, zwłszcz w rejonie pwęż. Przekroczenie mocy mksymlnej łodzi może spowodowć obrżeni, śmierć lub uszkodzenie łodzi. 8

15 INFORMACJE OGÓLNE Nie wolno przekrczć mocy mksymlnej ni ndmiernie przełdowywć łodzi. N większości łodzi zgodnie z wymogmi umieszczon jest tbliczk z informcją o mksymlnej dopuszczlnej mocy i łdunku, określonym przez producent n podstwie wskzówek włdz federlnych. W rzie wątpliwości nleży skontktowć się z delerem lub producentem łodzi. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Obsług łodzi przy wysokiej prędkości i wykorzystniu pełnych osiągów Jeżeli silnik zburtowy m być używny do pływni z dużymi prędkościmi przy wykorzystniu pełnych osiągów, przy których obsług nie jest dobrze opnown, nigdy nie nleży rozwijć pełnej prędkości przed odbyciem rejsu demonstrcyjno-instruktżowego ze sprzedwcą lub osobą mjącą doświdczenie w prowdzeniu łodzi z tkim silnikiem. Aby uzyskć więcej informcji, nleży sięgnąć po egzemplrz Eksplotcj łodzi o wysokich prmetrch dostępnej u deler, dystrybutor lub w firmie Mercury Mrine. Modele silników zewnętrznych zdlnie sterownych System zdlnego sterowni silnik musi być wyposżony w urządzenie zbezpieczjące, pozwljące n uruchomienie silnik wyłącznie n biegu jłowym. To zpobieg uruchomieniu silnik, gdy bieg jest w położeniu innym niż jłowe.! OSTRZEŻENIE Gwłtowne i przypdkowe ruszenie łodzi po uruchomieniu silnik może spowodowć klectwo lub śmierć. Konstrukcj tego silnik wymg, by używny z nim system zdlnego sterowni mił wbudowne urządzenie zbezpieczjące, pozwljące n uruchomienie silnik wyłącznie n biegu jłowym Ostrzeżenie dotyczące systemu zdlnego sterowni Korbowód boczny sterowy / drążek mechnizmu zwrotniczego, który łączy kbel sterowy z silnikiem, musi być umocowny z pomocą nkrętek smozbezpieczjących. Nkrętek smozbezpieczjących nie wolno zstąpić zwykłymi nkrętkmi, gdyż obluzują się i odpdną n skutek drgń, doprowdzjąc do odłączeni się drążk mechnizmu zwrotniczego. 9

16 INFORMACJE OGÓLNE! OSTRZEŻENIE Odłączenie drążk mechnizmu zwrotniczego może spowodowć, że łódź zrobi ngle pełny, ostry skręt. To dziłnie może spowodowć, że osoby przebywjące w łodzi zostną wyrzucone z burtę, nrżjąc się n uszkodzeni cił lub śmierć. - Nkrętki smozbezpieczjące Informcje dotyczące montżu silnik zburtowego! OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem eksplotcji silnik zburtowy musi być włściwie zmontowny z pomocą odpowiedniego sprzętu do montżu, jk n złączonej ilustrcji. Wdliwe zmontownie silnik zburtowego może spowodowć jego oderwnie od pwęży, co grozi klectwem, śmiercią lub uszkodzeniem sprzętu. Zdecydownie zlecmy, by powierzyć montż silnik i towrzyszących mu kcesoriów delerowi, co zpewni włściwą instlcję i prcę silnik. W przypdku smodzielnego montżu silnik zburtowego nleży zpoznć się z punktem Montż silnik zburtowego. Silnik nleży przymocowć do pwęży czterem śrubmi montżowymi o średnicy12,7 mm (1/2 cl) i przeciwnkrętkmi dostrczonymi wrz z produktem. Nleży złożyć dwie śruby przez górne i dwie śruby przez dolne otwory

17 Wybór śruby npędowej INFORMACJE OGÓLNE Aby uzyskć njwyższe osiągi kombincji silnik zewnętrznego z łodzią, nleży wybrć śrubę npędową, któr pozwoli silnikowi prcowć w górnej połowie zlecnego zkresu obrotów/minutę przy cłkowicie otwrtej przepustnicy i normlnym obciążeniu łodzi (ptrz Informcje ogólne - Specyfikcje). Tki zkres obrotów/minutę umożliwi większe przyspieszenie przy utrzymniu mksymlnego poziomu prędkości łodzi Jeżeli zmin wrunków zewnętrznych (np. cieplejsz, wilgotniejsz pogod, prc przy większym kącie uniesieni, zwiększone obciążenie łodzi lub brudny spód łodzi lub skrzyni biegów) sprwi, że liczb obrotów/ minutę spdnie poniżej zlecnego zkresu, może okzć się potrzebn wymin lub oczyszczenie śruby npędowej, by utrzymć wysokie osiągi i zpewnić trwłość silnik zewnętrznego. Nleży sprwdzić liczbę obrotów/minutę przy cłkowicie otwrtej przepustnicy z pomocą dokłdnego obrotomierz, z silnikiem wywżonym tk, by znjdowł się w pozycji zrównowżonego sterowni (sterownie w jedną i drugą stronę wymg wtedy tkiego smego wysiłku), le żeby nie doprowdzić do oderwni się śruby npędowej. Wyłącznik ściągcz linowego Celem wyłącznik ściągcz linowego jest wyłączenie silnik po oddleniu się sterującego ze swojego miejsc n zbyt dużą odległość (np. w rzie przypdkowego wyrzuceni z siedzeni), uniemożliwijącą nciśnięcie wyłącznik. Silniki zburtowe z rumplem i niektóre łodzie ze zdlnym sterowniem są wyposżone w wyłącznik ściągcz linowego. Wyłącznik ściągcz linowego możn zinstlowć jko element wyposżeni zwykle n desce rozdzielczej lub z boku w pobliżu miejsc opertor. Ściągcz linowy to link, zwykle o długości od cm (4-5 stóp) (po rozciągnięciu) z jedną końcówką umożliwijącą umieszczenie w wyłączniku i orz z drugą końcówką zoptrzoną w ztrzsk do przymocowni do sterującego. Ściągcz linowy jest zwijny, by mksymlnie skrócić jego długość w stnie spoczynku, w celu zminimlizowni prwdopodobieństw splątni ze znjdującymi się w pobliżu przedmiotmi. Możliwość rozciągni minimlizuje prwdopodobieństwo przypdkowego uruchomieni, gdyby sterujący chcił poruszć się w pobliżu swojego miejsc. Aby uzyskć krótszy ściągcz linowy, nleży go owinąć wokół ndgrstk lub nogi lbo związć n nim węzeł. b Link ściągcz linowego b - Wyłącznik ściągcz linowego Przed przejściem do informcji zwrtych w dlszej części instrukcji nleży zpoznć się z nstępującymi informcjmi dotyczącymi bezpieczeństw. 11

18 INFORMACJE OGÓLNE Wżne informcje dotyczące bezpieczeństw: Zdniem wyłącznik ściągcz linowego jest wyłączenie silnik po oddleniu się sterującego od swego miejsc n zbyt dużą odległość, uniemożliwijącą nciśnięcie wyłącznik. Może się to zdrzyć, jeśli sterujący wypdnie z burtę lub pozostjąc n pokłdzie, oddli się od stnowisk sterowni n większą odległość. Wypdnięcie z burtę i przypdkowe wyrzucenie z łodzi jest brdziej prwdopodobne w niektórych typch łodzi, np. w przypdku niskoburtowych pontonów, łodzi do połowów, łodzi wyczynowych, łodzi do połowów obsługiwnych rumplem ręcznym. Wypdnięcie i wyrzucenie z łodzi może też być skutkiem nieumiejętnej obsługi, np. siedzenie n oprciu siedzeni lbo górnej krwędzi ndburci lub stnie w łódce przy prędkości ślizgowej, siedzenie n podwyższonych pokłdch łodzi połowowych, rozwijnie prędkości ślizgowej n płytkiej wodzie lub tm, gdzie pod wodą znjduje się wiele przeszkód, zwolnienie uchwytu n kole sterowniczym lub uchwycie rumpl, gdy ten ciągnie w jedną stronę, picie lkoholu lub zżywnie nrkotyków, lub wykonywnie brwurowych mnewrów przy dużych prędkościch. Uruchomienie wyłącznik ściągcz linowego spowoduje niezwłoczne ztrzymnie silnik, le łódź ruchem bezwłdnym przepłynie jeszcze pewną odległość, zleżnie od prędkości i ostrości zkrętu w momencie wyłączeni silnik. Łódź nie wykon jednk pełnego koł. Łódź płynąc ruchem bezwłdnym może spowodowć równie powżne obrżeni kżdego znjdującego się n jej kursie, jk łódź z włączonym silnikiem. Zdecydownie zlecne jest poinstruownie psżerów łodzi o włściwych procedurch uruchmini i obsługi silnik n wypdek, gdyby musieli przejąć obsługę silnik w sytucji wryjnej (np. gdy sterujący zostnie przypdkowo wyrzucony z łodzi).! OSTRZEŻENIE Jeśli sterujący wypdnie z łodzi, ntychmistowe wyłączenie silnik zncznie zmniejszy ryzyko obrżeń lub śmierci w rzie potrąceni przez łódź. Zwsze nleży włściwie podłączyć obie końcówki ściągcz linowego do wyłącznik i do sterującego.! OSTRZEŻENIE Sił hmowni wywołn przez przypdkowe lub zmierzone uruchomienie wyłącznik może spowodowć powżne obrżeni lub śmierć. Sterujący łodzią nigdy nie powinien opuszczć stnowisk sterującego bez uprzedniego odłączeni wyłącznik ściągcz linowego. Możliwe jest również przypdkowe lub niezmierzone uruchomienie wyłącznik podczs normlnej prcy silnik. Może to wywołć nstępujące potencjlnie niebezpieczne zdrzeni (jedno, kilk lub wszystkie z nich): Psżerowie mogą zostć wyrzuceni do przodu z powodu ngłego przerwni ruchu łodzi do przodu - jest to szczególnie niebezpieczne dl siedzących n przedzie łodzi, gdyż mogą zostć wyrzuceni przez dziób łodzi i uderzeni skrzynią biegów lub śrubą npędową. Utrt mocy i kontroli nd kierunkiem płynięci n wzburzonym morzu, n wodzie z silnymi prądmi lub przy silnym wietrze. Utrt kontroli przy dokowniu. Ochron ludzi znjdujących się w wodzie PRZY PRĘDKOŚCI JAZDY Osobie stojącej lub unoszącej się w wodzie brdzo trudno jest podjąć szybkie dziłni, by uniknć uderzeni przez łódź płynącą wprost n nią, nwet jeśli t łódź porusz się z młą prędkością

19 INFORMACJE OGÓLNE Płynąc przez obszr wodny, gdzie mogą znjdowć się ludzie, nleży zwsze zwolnić i zchowć szczególną ostrożność. Zwsze, gdy łódź się porusz (dryfuje), bieg silnik zewnętrznego jest jłowy, wod oddziływuje n śrubę npędową, powodując jej obrcnie się. Te obroty śruby npędowej, gdy bieg silnik jest jłowy, mogą spowodowć powżne obrżeni. GDY ŁÓDŹ JEST NIERUCHOMA! OSTRZEŻENIE Jeśli ktoś znjduje się w wodzie blisko łodzi, zwsze nleży wyłączyć silnik. Osob znjdując się w wodzie może odnieść powżne obrżeni przy kontkcie z obrcjącą się śrubą npędową, poruszjącą się łodzią lub skrzynią biegów, lub jkimkolwiek urządzeniem trwle przymocownym do poruszjącej się łodzi lub skrzyni biegów. Przed zezwoleniem ludziom n pływnie lub przebywnie w wodzie w pobliżu łodzi, nleży przełączyć silnik zewnętrzny n bieg jłowy i wyłączyć go. Komunikt o bezpieczeństwie psżerów - łodzie pontonowe i łodzie pokłdowe Zwsze, gdy łódź jest w ruchu, nleży obserwowć, gdzie znjdują się psżerowie. Nie wolno pozwlć n to, by psżerowie stli lub używli siedzeń innych niż przeznczone do płynięci przy prędkości większej niż n biegu jłowym. Ngłe wyhmownie łodzi, np. w wyniku znurzeni w dużą flę lub kilwter lub gwłtownego ujęci gzu, tkże ngł zmin kierunku łodzi może doprowdzić do wyrzuceni psżerów przez przód łodzi. Człowiek, który wypdł przez przód łodzi między dw pływki może zostć potrącony przez silnik zburtowy. ŁODZIE Z OTWARTYM PRZODEM POKŁADU Nie wolno przebywć n pokłdzie n zewnątrz brierki, gdy łódź jest w ruchu. Wszyscy psżerowie powinni się znjdowć z przednią brierką lub osłoną. Osoby n pokłdzie przednim mogą być łtwo wyrzucone z burtę; zwisjące nogi osób siedzących n przedzie łodzi mogą być wciągnięte do wody przez flę ! OSTRZEŻENIE Wypdnięcie przez przód łodzi pontonowej lub pokłdowej i znlezienie pod łodzią może spowodowć powżne obrżeni cił lub śmierć. Nie nleży zbliżć się do przedniej krwędzi pokłdu i pozostć n siedzeniu, gdy łódź jest w ruchu. 13

20 INFORMACJE OGÓLNE ŁODZIE Z MONTOWANYMI Z PRZODU, PODWYŻSZONYMI SIEDZISKAMI WĘDKARSKIMI Nie nleży korzystć z podwyższonych siedzisk do łowieni, gdy łódź porusz się z prędkością większą niż n biegu jłowym lub prędkości typowej dl połowów. Przy większych prędkościch nleży siedzieć tylko n siedzenich przeznczonych do podróżowni. Kżde ngłe i nieoczekiwne zredukownie prędkości łodzi może spowodowć wypdnięcie psżer siedzącego n podwyższeniu. Skoki przez fle i kilwter Pływnie łodzimi rekrecyjnymi przez fle i kilwter jest nturlną czynnością w sporcie motorowodnym. Ale gdy dzieje się to przy dużej prędkości tk, że kdłub łodzi częściowo lub cłkowicie wynurz się z wody, pojwi się pewne niebezpieczeństwo, zwłszcz w momencie ponownego znurzeni łodzi w wodzie Głównym zgrożeniem jest zmin kierunku łodzi w trkcie "skoku". Wtedy przy opdnięciu n powierzchnię wody łódź może gwłtownie skręcić i obrć nowy kierunek. Tk gwłtown zmin kierunku może spowodowć wypdnięcie psżerów z siedzeń lub z łodzi.! OSTRZEŻENIE Opdnięcie łodzi n powierzchnię wody po skoku przez flę lub kilwter może spowodowć wypdnięcie psżerów z łodzi, co grozi klectwem lub śmiercią. Jeśli jest to możliwe, nleży unikć skoków przez fle i kilwter. Wszystkich psżerów łodzi nleży poinstruowć, że jeśli dojdzie do skoku przez flę lub kilwter, powinni pochylić się i mocno trzymć się jkiegokolwiek ndjącego się do tego elementu łodzi. Skok łodzi przez flę lub kilwter może pociągnąć z sobą inne, rzdziej spotykne zgrożenie. Jeżeli podczs skoku dziób łodzi przechyli się wystrczjąco do dołu, spdjąc może znurzyć się n chwilę pod wodą. Spowoduje to nieml ntychmistowe ztrzymnie łodzi, w rezultcie wyrzucenie psżerów do przodu. Łódź może też gwłtownie zmienić kierunek. 14

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Mercury Racing, N7480 County Road "UU" Fond du Lac, WI 54935-9585

Mercury Racing, N7480 County Road UU Fond du Lac, WI 54935-9585 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników morskich. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/EWG wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Nzw producent silnik: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB.

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB. Dziękujemy Dziękujemy z wybór MotorGuide VriMAX. Wrz z silnikiem VriMAX firm MotorGuide, opierjąc się n wieloletnim doświdczeniu oferuje Ci produkt zprojektowny do użytku z cyfrową kontrolą zminy prędkości

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego

Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego Pordnik początkującego użytkownik skuter wodnego Spis treści Wprowdzenie...1 Wżne informcje...1 Jk czytć pordnik...2 Ćwiczenie 1: Kontrolownie skuter...4 Ćwiczenie 2: Uruchminie i wyłącznie silnik...5

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny QSD Mercury Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2

Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2 2003, Mercury Mrine Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2 CMD-4081850 / 90-860094Q30 903 0001. Dne identyfikcyjne Numer seryjny jest kluczem producent zwierjącym informcje o szczegółch technicznych

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Jeśli znakowi CE nie towarzyszy numer jednostki notyfikowanej, obowiązuje następujący język Dyrektywy dot. łodzi rekreacyjnych:

Jeśli znakowi CE nie towarzyszy numer jednostki notyfikowanej, obowiązuje następujący język Dyrektywy dot. łodzi rekreacyjnych: Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Jeśli znakowi CE towarzyszy numer jednostki notyfikacyjnej, obowiązuje następująca Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych:

Jeśli znakowi CE towarzyszy numer jednostki notyfikacyjnej, obowiązuje następująca Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych: Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW)

Deklaracja zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Deklrcj zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik rufowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Typ silnika: Rodzaj paliwa: Cykl spalania: Silnik pokładowy Olej napędowy czterosuw

Typ silnika: Rodzaj paliwa: Cykl spalania: Silnik pokładowy Olej napędowy czterosuw Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych:

Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych: Witamy na pokładzie! Odpowiednie postępowanie i konserwacja silnika odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wysokiej sprawności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych maksymalnych osiągach i oszczędności. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego Sprężyny fliste Zoszczędź przestrzeń dzięki zstosowniu sprężyn flistych TRUWAVE z drutu płskiego Sprężyny TruWve z drutu płskiego umożliwiją zoszczędzenie do 50% przestrzeni w kierunku osiowym w twoim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Witamy na pokładzie! Odpowiednie postępowanie i konserwacja silnika odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wysokiej sprawności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych maksymalnych osiągach i oszczędności. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące wrunków przewozu, złdunku, rozłdunku orz mnipulowni łdunkiem DZIAŁ 7. PRZEPISY OGÓLNE 7.. W odniesieniu do trnsportu towrów niebezpiecznych wymgne jest obowiązkowe uŝycie określonego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Witamy na pokładzie! Deklaracja zgodności Mercury Marine 4/5/6 (czterosuw) Q /44/EC, stanowiąca poprawkę dyrektywy 94/25/EC

Witamy na pokładzie! Deklaracja zgodności Mercury Marine 4/5/6 (czterosuw) Q /44/EC, stanowiąca poprawkę dyrektywy 94/25/EC Witamy na pokładzie! Odpowiednie postępowanie i konserwacja silnika odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wysokiej sprawności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych maksymalnych osiągach i oszczędności. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 października 2003 r. Rodzj ktu / Orgn wydjący Rozporządzenie / Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i sposobu trnsportu zwierząt Skrócony opis trnsport zwierząt Dt i miejsce wydni wydni 6 pździernik

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo