Zeszyt branżowy. - informatyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyt branżowy. - informatyka"

Transkrypt

1 STUDIA EUROPEJSKIE 2/2006 Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie STUDIA EUROPEJSKIE 4/2006 Zeszyt branżowy Instytut Gospodarki Wy szej Szko y Informatyki i Zarz dzania - informatyka w Rzeszowie Zeszyt bran owy - lotnictwo Pod redakcją Pod redakcj Piotra Klimczaka Moniki Dąbrowskiej We współpracy z :. We wspó pracy z : Rzeszów, kwiecie 2006 Rzeszów, kwiecień

2 Komitet redakcyjny serii: Prof. WSIiZ, dr hab. inż. TADEUSZ POMIANEK Prof. WSIiZ, dr hab. inż. STANISŁAW PASZCZYŃSKI Współpraca: Agnieszka Góra Małgorzata Janiec Dominik Łazarz Monika Oślizło Bernadetta Staniek Katarzyna Szajna Katarzyna Szczepanik Projekt okładki Patryk Bury Publikacja powstała w wyniku projektu realizowanego w ramach priorytetu 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. ISBN Copyright by IG WSIiZ w Rzeszowie Wydawca: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2; Rzeszów tel.(0-17) fax (0-17) Druk i oprawa: MultiDruk ul. Bielska 61/1, Płock tel./fax Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie 2

3 Spis treści Spis treści Prof. WSIiZ, dr hab. inż. STANISŁAW PASZCZYŃSKI... 5 Wprowadzenie MONIKA DĄBROWSKA... 8 I Analiza sektora informatycznego na Podkarpaciu na tle Polski MICHAŁ GÓRZYŃSKI, WOJCIECH PANDER Charakterystyka branży informatycznej w województwie podkarpackim Prezentacja rynku sektora IT w Polsce II Fora technologiczne Streszczenia z forów technologicznych branży informatycznej MONIKA OŚLIZŁO, BERNADETTA STANIEK, KATARZYNA SZCZEPANIK Wspólne działania firm branży informatycznej - wnioski z warsztatów KRZYSZTOF WITKOWSKI III Branża informatyczna wyniki ankiet ewaluacyjnych ELŻBIETA WOJNICKA IV Efekty wspólnych działań w branży informatycznej RITA SCHULTZ V Korzyści ze współdziałania przedsiębiorstw informatycznych JERZY WAWRO VI Źródła finansowania działań w sektorze informatycznym WOJCIECH PANDER VII Rola informatyki w procesie komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem TOMASZ SOLIŃSKI VIII Korzyści ze współpracy w ramach grona na przykładzie Doliny Lotniczej PAWEŁ WACNIK IX System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji MARCIN SUŁKOWSKI Spis tabel i wykresów

4 4

5 Wstęp (Prof. WSIiZ, dr hab. inż. Stanisław Paszczyński) Kilkanaście pierwszych lat rozwoju w Polsce gospodarki rynkowej to okres wielkich przekształceń własnościowych, powstanie dużej liczby prywatnych podmiotów gospodarczych oraz silna, czasami bezwzględna, konkurencja i walka o klienta oraz podział rynku. Moim zdaniem, wszyscy główni aktorzy występujący na tym rynku zaczynają być nieco zmęczeni, a często i zniechęceni tą sytuacją. Okazuje się bowiem, że mnożenie podmiotów gospodarczych, które będą konkurować z już istniejącymi w danej branży nie daje już tak dużego zwrotu z zainwestowanego kapitału jak jeszcze kilka lat wcześniej tym bardziej, że poprawa wydajności jest coraz trudniejsza. Dodatkowo globalizacja gospodarki i coraz szybsze otwieranie się rynku polskiego powodują, że nasze przedsiębiorstwa zaczynają konkurować z tanimi produktami z krajów, gdzie koszty pracy są znacznie niższe, a które mają dostęp do takich samych albo porównywalnych technologii. W tej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań, które zresztą skutecznie stosują kraje najbardziej rozwinięte, jest inwestowanie w nowe - szeroko rozumiane - technologie, czyli innowacje. Pozwalają one na ucieczkę do przodu i przez pewien czas, kiedy są jeszcze bezkonkurencyjne w swoim obszarze, pozwalają na osiąganie nadzwyczajnych zysków. Niestety innowacyjność jest kosztowna. Wymaga bowiem dużych nakładów na badania i rozwój a następnie szybkie wdrożenie nowej technologii (produktu). W regionach relatywnie biednych, jakim jest Podkarpacie, które jest mało atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych, głównie ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, szansy na przyspieszony rozwój powinniśmy poszukiwać paradoksalnie wewnątrz regionu i wykorzystać te jego atuty, które mogą przy właściwym wykorzystaniu być silnym prorozwojowym czynnikiem. Obecnie na Podkarpaciu istnieje wiele podmiotów gospodarczych, które działają w obszarach nowoczesnych technologii (lotnictwo, informatyka, ekologiczny przemysł spożywczy), ale większość z nich nie dysponuje takim kapitałem, który by pozwolił na samodzielne podejmowanie działań innowacyjnych. Istnieje również zaplecze badawczo rozwojowe skoncentrowane głównie w kilku największych uczelniach, ale badania tam realizowane są rozproszone na wiele drobnych tematów realizowanych przez zespoły 3-5 osobowe i zwykle wyniki tych badań nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w praktyce. Wymagają etapu rozwoju ( inkubacji ), a na to już środków nie ma. W tej sytuacji najbardziej sensowną propozycją jest integracja tematyczna, zarówno sił i środków istniejących przedsiębiorstw i instytucji dysponujących możliwościami badawczo-rozwojowymi w celu wykorzystania wspólnego potencjału powiększonego znacznie dzięki efektowi synergii. 5

6 Inicjatywy, które powinny doprowadzić do jakichś form integracji, nazywanych dzisiaj gronami przedsiębiorczości, podejmowane są na Podkarpaciu od kilku lat, głównie w branży lotniczej. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie włączył się bardzo aktywnie w ten proces organizując szereg spotkań i szkoleń osób zainteresowanych takimi rozwiązaniami z kilku obszarów gospodarowania, a których dorobkiem jest między innymi wiedza zawarta w tym opracowaniu naukowym. Proces tworzenia gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu zapewne nie będzie procesem szybkim i łatwym. Moim zdaniem głównymi przeszkodami i zagrożeniami, na które zresztą wskazywali uczestnicy spotkań i szkoleń, to oprócz przeszkód formalnych (przepisy prawne) będą: brak zaufania pomiędzy przedsiębiorcami, niewielka wiedza o gronach przedsiębiorczości, obawy i ryzyko związane z inwestowaniem w przedsięwzięcia innowacyjne, a także brak stabilnej polityki gospodarczej państwa. W związku z tym, mimo że proces tworzenia gron musi być oddolny, w celu przyśpieszenia tego procesu potrzebne są instytucje, ewentualnie osoby pełniące rolę tzw. facylitatorów (z ang. facilitator: ułatwiacz ) pozwalających na szybsze pokonywanie tych barier, zwłaszcza poprzez wymianę informacji i wspomaganie organizacyjne gron przynajmniej do czasu aż osiągną dojrzałość. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania włącza się aktywnie w proces tworzenia gron przedsiębiorczości zarówno poprzez deklaracje udostępnienia im swojego potencjału B+R (udział czynny), jak również wzmacnianie kapitału intelektualnego firm poprzez nowoczesne programy kształcenia i kształtowanie sylwetki absolwentów zgodnie z potrzebami gron, a także pełnienie roli facylitatora. Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą formą rozwoju Podkarpacia do współpracy. Wszystkie pomysły i działania, które będą służyć powstawaniu i wzrostowi gron przedsiębiorczości znajdą w naszej Uczelni właściwe miejsce i osoby, które będą w stanie je ocenić i odpowiednio wykorzystać. W imieniu Władz Uczelni i Komitetu Redakcyjnego Stanisław Paszczyński 6

7 Składamy serdeczne podziękowania osobom, które były uczestnikami forów branży informatycznej tj.: Zdzisław Fura - Furexs Skup-Usług-Handel-Produkcja-Eksport, Marek Obidowicz- r-bit, Janusz Guziewicz - Astach Gig, Bogdan Michałem - BMM, Łukasz Krzanik - E-sernice, Zygmunt Bajda - Etob-res, Wiesław Brodowski - Info-Centrum, Wojciech Mandzyn - Jarosławska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ziemowit Micho - Kapitał Plus, Krzysztof Witkowski - K-Counsalting, Marek Jagusiak - Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Marek Nowak- MBANK, Grzegorz Jezierski i Bogdan Niziołek - Opatem, Andrzej Maciorek - P.P.U.H Biuro-Mat, Jarosław Kosoń - Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Dawid Bruchnicki, Anna Ferfecka, Aldona Gronek i Stanisław John, - Podkarpackie Studenckie Forum Business Centr Club, Łukasz Sikora - Przedsiębiorstwo Handlowe Elmat, Ryszard Kapusta- Regionalna Izba Gospodarcza, Jacek Florsz - Rzeszowskie Zakłady Graficzne, Piotr Miara Softbank, Żaklina Pawlak-Iwińska - Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowe Miasto, Irma Pęciak - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Teresa Pasterz - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Dariusz Chmiel Starostwo Powiatowe w Ropczycach, Damian Świst- Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Rafał Piela - Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Wojciech Materna - TOP, Stanisław Baj - Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Michał Balicki - Urząd Gminy Jarosław, Stanisław Szost - Urząd Gminy Jeżowe, Wiesław Kornafel, Piotr Sarnowski i Damian Laskowski - Urząd Gminy Zaleszany, Adam Niedzielski- Urząd Miasta Rzeszowa, Grzegorz Wrona - Urząd Miasta Sędziszów Małopolski, Krzysztof Szumielewicz - VIRTUAL S.C, Paweł Trojanowski - Webservice Paweł Trojanowski, Maciej Piotrowski- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 7

8 8 Wprowadzenie Publikacja ta zawiera materiały forów technologicznych branży informatycznej realizowanych w ramach projektu System wspierania gron przedsiębiorczości w województwie podkarpackim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działanie 2.6). Fora technologiczne odbywały się w miesięcznym odstępie czasowym. Głównymi celami organizowanych forów technologicznych branży informatycznej było: nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami branży informatycznej, przedstawicielami nauki oraz przedstawicielami władzy samorządowej biorącymi udział w projekcie, przedstawienie źródeł finansowania, które mogłyby wspierać rozwój firm działających w ramach tworzonego klastra branży informatycznej, określenie głównych barier rozwoju firm branży informatycznej, które wywierają wpływ na ich konkurencyjność, wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego badania wśród przedsiębiorców branży informatycznej województwa podkarpackiego oraz wspólne opracowanie metod ułatwiających funkcjonowanie w ramach struktury klastrowej, wypracowanie poprzez pracę zespołową przedstawicieli branży informatycznej sposobu nawiązania współpracy w ramach tworzonego klastra. Zorganizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie fora technologiczne stały się dla przedsiębiorstw branży informatycznej miejscem wymiany doświadczeń, wiedzy, oraz nawiązania nowych kontaktów przedsiębiorców ze sferą naukowo-badawczą oraz władzą samorządową. Podczas forów technologicznych zostały przedstawione przez przedstawicieli firm branży informatycznej obszary tematyczne zadań dla władz publicznych. Spotkania te pokazały jak władze publiczne mogą przyczyniać się do stymulowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami danej branży w województwie. Ponadto fora technologiczne branży informatycznej zakończyły się sukcesem dla projektu, jak i dla regionu, ponieważ został osiągnięty zamierzony cel, a mianowicie powstało stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, która stanie się podłożem powstania klastra firm informatycznych w województwie podkarpackim. Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka zostało formalnie powołane przez blisko 30 członków.

9 W organizowanych forach technologicznych brały udział: przedsiębiorcy z branży informatycznej, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczo-szkoleniowych (m.in. Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) przedstawiciele instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie (m.in. Podkarpackie) Studenckie Forum Business Centre Club Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Jarosławska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) przedstawiciele instytucji okołobiznesowych (firm doradczych, szkoleniowych) przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych (Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Gmin, Urzędów Pracy). Niniejsza publikacja zawiera referaty prezentowane na forach technologicznych oraz materiały nadesłane przez uczestników. Przedstawione w publikacji materiały są powiązane z tematyką forów technologicznych branży informatycznej. Monika Dąbrowska 9

10 MICHAŁ GÓRZYŃSKI WOJCIECH PANDER I Analiza sektora informatycznego na Podkarpaciu na tle Polski 1.1 Charakterystyka branży informatycznej w województwie podkarpackim W województwie podkarpackim w 2004 roku, według Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w sektorze IT zatrudnione były 684 osoby. Stanowi to 2,3% ogółu zatrudnionych w grupach 721, 722 oraz 726 w Polsce 1. Najwięcej osób zatrudnionych jest w grupie 722 Działalność w zakresie oprogramowania. Pracuje w niej, wg statystyki GUS, 601 osób, co stanowi 87,9% ogółu zatrudnionych w firmach informatycznych w województwie podkarpackim (analogiczny wskaźnik dla Polski kształtuje się na poziomie 84,6%). Tabela 1. Pracujący w sektorze informatycznym w województwie na tle zatrudnienia w kraju w 2004 roku Grupy PKD Pracujący w woj. Podkarpackim Pracujący w gospodarce narodowej w tys. Udział Ogółem Sekcja D ,2 4,5% 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 39 1,9 2,1% 722 Działalność w zakresie oprogramowani ,8 2,4% 726 Działalność związana z informatyką, pozostał 44 2,6 1,7% Źródło: GUS Rzeszów, Analizie poddano jedynie te trzy grupy, ponieważ nie zostały zidentyfikowane statystycznie firmy, które zadeklarowały jako swoją podstawową działalność w pozostałych trzech grupach wchodzących w skład działu 72 informatyka (chodzi o grupy: Z Przetwarzanie danych, Z Działalność związana z bazami danych oraz Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego). 10

11 Największą firmą informatyczną zlokalizowaną w województwie podkarpackim jest Comp Rzeszów (obecnie firma zmienia nazwę na Assesco Poland). Jest to spółka akcyjna notowana od września 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym udziałowcem spółki jest Softbank wchodzący w skład grupy Prokom największej krajowej firmy informatycznej. Comp Rzeszów zatrudnia 250 osób i osiągnął w ostatnim roku przychody w wysokości 65 milionów złotych. Warto nadmienić, że jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych w kraju. Według raportu TELEINFO 500 spółka jest największym krajowym producentem oprogramowania dla sektora bankowego. Spółka w 2004 roku przejęła słowacką spółkę informatyczną Asset Soft a.s jednego z liderów oprogramowania na rynku słowackim. Do innych większych spółek z sektora IT zlokalizowanych w województwie zaliczyć należy Mikrotech S.A. z Krosna (190 zatrudnionych), Softsystem Sp. z o.o. z Rzeszowa (160 zatrudnionych), OPTeam z Rzeszowa (100 zatrudnionych dawniej Optimus Comfort), ZETO Rzeszów (90 zatrudnionych), Computerland Mielec (80 zatrudnionych). Szacunkowe przychody największych firm informatycznych w województwie kształtowały się w 2004 roku na poziomie 150 milionów złotych. Przychody sektora w wymiarze wojewódzkim w tym czasie szacować należy na poziomie około 250 milionów złotych. Lista najważniejszych podkarpackich firm informatycznych wraz z prezentacją przychodów i zatrudnienia w 2004 roku oraz opisem działalności przedstawiona jest w tabeli 2. 11

12 Tabela 2. Najważniejsze firmy IT zlokalizowane w województwie podkarpackim Nazwa firmy Comp Rzeszów S.A. Mikrotech S.A. Softsystem Sp. z o.o. OPTeam S.A. ZETO Rzeszów Computerland Mielec Główni udziałowcy Spółka akcyjna Własność prywatna Spółka z udziałem kapitału zagranicznego Własność prywatna Własność prywatna Własność prywatna Przedsiębiorstwo Informa- prywatna Własność tyki ETOBRES Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zastoso- prywatna Własność wań Informatyki TARAN Sp. z o.o. COMP SOFT Siedziba Zatrudnienie w 2004 r. Przychody Działalność w 2004 r. w mln PLN Rzeszów ,0 Budowa i wdrażanie autorskich, kompleksowych systemów informatycznych dla banków, przedsiębiorstw i szpitali; budowa i wdrażanie systemów wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach; projektowanie i budowa sieci rozległych; integracja rozwiązań informatycznych; projektowe i konsultingowe Krosno ,7* Produkcja i sprzedaż komputerów klasy PC przeznaczonych dla biura i biznesu; sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, kas fiskalnych; integracja systemów informatycznych (konsulting, projektowanie, instalacja i serwis w zakresie okablowania strukturalnego, telekomunikacji oraz sieci LAN i WAN); serwis urządzeń komputerowych; usługi szkoleniowe; leasing operacyjny, leasing środków trwałych, sprzedaż ratalna; usługi internetowe; organizacja ogólnopolskiej giełdy gospodarczej (udostępnianie baz danych przy pomocy internetu); monitoring mediów Rzeszów 160 b.d. Tworzenie oprogramowania dla medycyny Rzeszów ,1 Integracja systemów informatycznych, wdrożenia i produkcja systemów opartych o karty chipowe; produkcja oprogramowania; instalacje sieci komputerowych LAN, MAN, WAN; sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, kas fiskalnych i kserokopiarek Rzeszów 90** 10,2 Usługi w zakresie outsourcingu, informatyzacji przedsiębiorstw; dobór i sprzedaż sprzętu i oprogramowania; wdrożenia systemów informatycznych; szkolenia, serwis i wsparcie eksploatacyjne; projektowanie i wykonawstwo sieci logicznych, zaawansowanych rozwiązań telefonicznych (centrale cyfrowe); dostęp do Internetu; usługi internetowe Mielec 80 5,1* Produkcja i sprzedaż oprogramowania - systemów wspomagania zarządzania (Klasy ERP) dla średnich i dużych przedsiębiorstw; usługi programistyczne na zamówienie; dostawa sprzętu i baz danych Rzeszów 35** 4,8* Produkcja oprogramowania użytkowego do obsługi przedsiębiorstw; wdrożenia systemów do zarządzania przedsiębiorstwem; integracja systemów; sprzedaż sprzętu komputerowego; instalacja sieci komputerowych; organizowanie szkoleń; usługi internetowe (projektowanie stron internetowych, serwery) Mielec 29 7 Produkcja i wdrażanie oprogramowania dla przedsiębiorstw komunikacyjnych, urzędów; sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz serwis sprzętu komputerowego i kas fiskalnych, akcesoriów Własność prywatna Mielec 30 b.d. Informatyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych Comp Rzeszów 12

13 Systemy Własność Informatyczne prywatna SYKOM Sp. z o.o. Studio Komputerowe prywatna Własność GALKOM Sp. z o.o. G.W. Pelczar S.j. BIT In Fast Sp. z o.o. Spectra Comp Sp. z o.o. TOP S.A. Własność prywatna Własność prywatna Własność prywatna Własność prywatna Info Bi Własność prywatna Systemy Własność Informatyczne prywatna SET (H) Sp. z o.o. Pro Kom Sp. z o.o. Własność prywatna * dane za 2003 ** dane za 2005 Źródło: HBI Łańcut 20 1,2* Dostarczanie oprogramowania; doradztwo, projektowanie i wykonywanie sieci; sprzedaż sprzętu komputerowego i akcesoriów Rzeszów 20 b.d. Produkcja oprogramowania komputerowego Krosno 20 b.d. Sprzedaż komputerów i oprogramowania oraz kas fiskalnych; doradztwo i szkolenia komputerowe; leasing Rzeszów 14 8,8* Integracja systemów informatycznych; sprzedaż komputerów i oprogramowania; instalacja sieci komputerowych Krosno 12 b.d. Sprzedaż hurtowa, detaliczna sprzętu komputerowego, oprogramowania, części zamiennych; usługi serwisowe; instalowanie sieci Rzeszów 10 b.d. Produkcja i sprzedaż oprogramowania i komputerów wspomagających prace administracyjne przedsiębiorstw; wdrożenia systemów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw; usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania programów komputerowych i systemów operacyjnych Brzozów 10 b.d. Sprzedaż systemów informatycznych; usługi informatyczne dla medycyny Rzeszów 8* 1,53* Produkcja, wdrożenia i serwis oprogramowania komputerowego; sprzedaż, instalacja i serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego; usługi przetwarzania danych Rzeszów 7 b.d. Tworzenie, sprzedaż, montaż, serwis sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego Do innych firm, niewymienionych w tabeli 7 zaliczyć należy: ABMmedia Centrum Baz Danych Firm i Analiz Rynku, QUATRO Computers, Intertele, Biuro Usług Komputerowych SOFTRES Sp. z o.o., QUATRO COMPUTERS Iwona Zachara, r-bit Informacja Gospodarcza, NIKOM SYSTEM S.j., BUDIMEX SOFT RZESZÓW S.A. Szacuje się, że w województwie podkarpackim zlokalizowanych jest około firm prowadzących działalność z zakresu informatyki. Poza kilkoma największymi firmami (Comp, Mikrotech, Softsystem) większość firm informatycznych koncentruje swoją ofertę na rynku regionalnym. W regionie nie odnotowano znaczących (czyli powyżej 1 miliona USD) bezpośrednich inwestycji zagranicznych 2. Województwo charakteryzuje się natomiast dobrze rozwiniętym zapleczem naukowo-badawczym sektora informatycznego. Do najważniejszych palcówek zaliczyć należy: Politechnikę Rzeszowską oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 2 Jedynie inwestycje powyżej 1 miliona dolarów są przedmiotem monitoringu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). 13

14 1.2 Prezentacja rynku sektora IT w Polsce Według firmy PMR wartość rynku IT w Polsce w 2004 roku osiągnęła wartość 16 miliardów złotych. Firma prognozuje w 2005 roku wzrost rynku o kolejne 2 miliardy i podobną dynamikę wzrostu w 2006 roku (zob. tabela 5). Z kolei według szacunków firmy badawczej IDC wartość rynku w 2004 roku wyniosła 4,15 miliardów dolarów. Według SITSI Poland Market Analisys and Trends 2004, 39% wydatków sektora zostało przeznaczonych na zakup sprzętu, a 38% na zakup usług oraz oprogramowania. W ostatnich latach wyraźnie obserwuje się wzrost udziału w rynku tej drugiej kategorii. Rynek oprogramowania powiększa się w tempie przekraczającym 10% i szacuje się, że może w najbliższych dwóch trzech latach osiągnąć roczną dynamikę na poziomie około 20%. Główną część tego rynku stanowi oprogramowanie dla przedsiębiorstw, np. systemy ERP wspierające zarządzanie 3. Największy udział w krajowym rynku systemów ERP mają firmy zagraniczne: SAP oraz Oracle (udziały w granicach ponad 30%). Dopiero na czwartym miejscu, z udziałem 6,3%, znajduje się pierwsza krajowa firma w tym zestawieniu Comarch S.A. z Krakowa. Tabela 3. Wartość dynamika rynku IT w Polsce w latach Wartość w mld złotyc 15,2 16,0 18,0 Dynamika 11,2 15,0 12,5 Źródło: PMR Najważniejszymi klientami branży IT są sektor bankowy, telekomunikacyjny, administracja oraz energetyka (wzrost popytu dwóch ostatnich sektorów wynika przede wszystkim z naszego wejścia do UE i konieczności dostosowania się do wymogów unijnych). Wyspecjalizowane firmy badawcze szacują, że w najbliższych latach najważniejszymi klientami branży będą sektor publiczny, a w następnej kolejności energetyka. W 2004 roku wydatki administracji na informatyzację kształtowały się na poziomie około 2,6 mld złotych. Oczekuje się, że w następnych latach będzie następował wzrost wydatków na informatyzację administracji, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Popyt ze strony sektora energetycznego, w związku z koniecznością implementacji dyrektyw unijnych oraz nowelizacji przepisów wynikających z nowego prawa energetycznego, w następnych latach jest szacowany na poziomie około 2 miliardów złotych rocznie. 3 Według IDC polski rynek aplikacji biznesowych w 2004 roku zwiększył się o 17,5% w złotych, a w dolarach o 25,3% i osiągnął wartość 135,5 mln dolarów (tyle wynosi jedynie koszt samego oprogramowania bez kosztów wdrażania systemów). 14

15 Około jedna trzecia wartości rynku informatycznego w Polsce, to zakupy sprzętu i usług informatycznych stu największych krajowych firm 4. W 2004 roku firmy te generowały w sumie popyt na produkty i usługi sektora IT o wartości 5,1 miliarda złotych. Uwagę jednak zwraca coraz dynamiczniej rozwijający się popyt ze strony małych i średnich firm. Przykładowo według firmy DiS rynek licencji ERP, wyrażony w dolarach w 2004 r., wzrósł w segmencie tzw. średnich systemów ERP o 37%, podczas gdy w segmencie dużych systemów ERP jedynie o 1,6%. Aktualnie w Polsce jest około 105 tysięcy dużych i około 80 tysięcy średnich użytkowników tego typu systemów. Głównymi dostawcami sprzętu, oprogramowania i usług dla największych firm są duże krajowe i zagraniczne firmy informatyczne (IBM, SAP, HP, Oracle, Prokom, Comarch, ComputerLand). Z kolei według DiS rynek oprogramowania dla małych i średnich firm, od początku swego istnienia, znajduje się głównie w rękach polskich producentów. Tworzą oni ponad 80 proc. oprogramowania skierowanego dla tego segmentu rynkowego. Z 217 obecnych na rynku aplikacji i modułów, oferowanych przez 192 firmy, tylko 19 aplikacji to produkty zagraniczne. Ten segment rynku zdominowany jest przez następujące firmy InsERT, WA-Pro, Matrix.pl (obecnie SageSymfonia.pl), dgcs, Comarch, Graf-Soft, Kamsoft, MSM, Varico i Ramzes. Firmy te przejęły ponad 80 procent rynku. Szacuje się, że wraz ze wzrostem popytu ze strony administracji, energetyki nastąpi dalszy wzrost rynku na produkty i usługi sektora IT. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wzrostem rynku IT w następnych latach jest obecny, niski poziom nasycenia technologiami informatycznymi w porównaniu do najbardziej rozwiniętych krajów UE. W Polsce wydatki na informatykę na jedną zatrudnioną osobę są około 5-krotnie niższe niż w krajach UE, a firmy przeznaczają na ten cel przeciętnie 0,5% swych przychodów, podczas gdy średnia europejska to 2,5 proc. W relacji do PKB w Polsce wydatki na informatyzację kształtują się na poziomie 2,0%, podczas gdy średnia dla UE wynosi 3,0%. W przeliczeniu na osobę w Polsce na zakup sprzętu i usług IT wydaje się około 110 euro rocznie na obywatela, podczas gdy w Unii średnio siedmiokrotnie więcej. 4 firm sklasyfikowanych w pierwszej setce listy 500 największych firm dziennika Rzeczpospolita. 15

16 II Fora technologiczne 2.1. Streszczenia z for technologicznych branży informatycznej (Monika Oślizło, Bernadetta Staniek, Katarzyna Szczepanik) Dobór tematów i poruszanych zagadnień w trakcie tych spotkań wynikał z oczekiwań zgłaszanych przez ich uczestników już na etapie prowadzenia badań firm branży informatycznej oraz w trakcie prowadzonych forów. Pierwsze Forum Informatyczne poświęcone było tematowi Potencjał rozwoju grona informatycznego na Podkarpaciu. W forum uczestniczyli: z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania - Prorektor WSIiZ dr Andrzej Szelc, z Instytutu Gospodarki WSIiZ - dr Elżbieta Wojnicka - kierownik projektu i mgr Monika Dąbrowska z Urzędu Marszałkowskiego - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego- Teresa Pasterz, z firmy CASE Doradcy Sp. z o.o. z Warszawy - wiceprezes Michał Górzyński oraz reprezentanci przedsiębiorstw działających w branży informatycznej na obszarze województwa podkarpackiego. Podczas tego forum został zaprezentowany stan zasobów informatycznych w województwie podkarpackim, na który składają się: kapitał w postaci firm wytwórczo- dystrybucyjnych oraz kapitał naukowy w postaci kadry uczelnianej, a także absolwentów specjalistycznych kierunków. Podkreślona została konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji w tak dynamicznie rozwijającej się branży. Zwrócona została uwaga na możliwości stworzenia zagłębia informatycznego w naszym regionie. Wszelkie przedsięwzięcia zespalające przedsiębiorców w danej branży (u nas w branży informatycznej) wymagają, prócz doświadczenia i wkładów kapitałowych, także oddolnej inicjatywy oraz konkretnego planu działania, który zagwarantowałby przyciągnięcie inwestorów i uzyskanie korzyści. Klastry, czyli lokalne systemy innowacji, będą prowadziły do powstania silnego, regionalnego systemu innowacji podnoszącego konkurencyjność i poziom gospodarki regionalnej i każdego przedsiębiorstwa. Dyrektor Pasterz zaznaczyła, że region podkarpacki jest na jak najlepszej drodze do wypracowania sztandarowych produktów będących wynikiem utworzenia grona informatycznego. Przybliżona została także działalność województwa w zakresie polityki innowacyjnej- Regionalna Strategia Innowacji uchwalona przez sejmik województwa na okres RSI - Transfer Wiedzy to instrument, z którego można finansować przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie innowacyjności regionu gospodarki, innowacyjnych firm, przedstawicieli nauki, ekspertów w zakresie innowacji oraz przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych. 16

17 Jest to grupa pełniąca funkcje ciała doradczego dla Zarządu - Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w ramach którego będą oceniane efekty wdrażania strategii innowacji w życiu gospodarczym. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji powołanych zostanie 6 paneli celów strategicznych: panel ds. podkarpackiego systemu innowacji, ds. finansowego wsparcia innowacji, ds. innowacyjności sektora B+R, ds. kreowania kultury innowacji mieszkańców regionu, ds. rozwoju firm innowacyjnych oraz panel ds. współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie innowacji. Następnym było wystąpienie Pana Michała Górzyńskiego wiceprezesa z Firmy CASE - Doradcy Sp. z o.o. z Warszawy Grona przedsiębiorczości jako sposób wzrostu konkurencyjności firm informatycznych. Celem prezentacji było przedstawienie znaczenia struktur klastrowych w warunkach postępującej globalizacji oraz doświadczeń zagranicznych w zakresie wspierania gron przedsiębiorczości. Zagadnienie klastrów pojawiło się relatywnie niedawno tj. ok lat temu. Jest to pewna koncepcja stymulowania konkurencyjności firm i regionów, a w szczególności firm małych i średnich. Celem jest przeciwstawienie się pewnym zjawiskom globalizacji, które stawiają regiony słabsze, czy też mniejsze firmy w dość trudnej pozycji w stosunku do firm dużych, które są dla nich coraz większym wyzwaniem. Owe klastry przejawiają się w koncentracji firm reprezentujących te same, bądź zbliżone branże, zarówno w zakresie produkcji, jak i sprzedaży. Takie powiązania stwarzają możliwość wspólnego przezwyciężania problemów zaistniałych na rynku oraz wypracowywanie nowych technologii, rozwój specjalistycznych kompetencji, umiejętności, a także poprawę jakości towarów i usług poprzez wzajemną współpracę i konkurencję. Klastry, jako system powiązań stymulujący efekty synergii, tworzą łańcuch kompetencji na linii produkcja - dystrybucja - marketing. System ten ma charakter horyzontalny, który nie ogranicza się tylko do jednego obszaru; wyróżnia się tutaj także obecność przedstawiciela administracji publicznej oraz instytucji wspierających. Klastry powstają również w oparciu o koncentrację geograficzną, która stwarza możliwości rozwoju technik komunikacyjnych, internetowych, co wpływa pozytywnie na mobilność społeczeństwa. Przykładem jest globalny sektor usług finansowych lub sektor farmaceutyczny. Idea gron skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm, które swoją szansę w warunkach gospodarki globalnej powinny upatrywać w specjalizacji, koncentrowaniu się na pewnych obszarach działalności, które nie będą mogły być objęte przez globalnych producentów czy firmy usługowe. Błędnym jest pojmowanie klastrów jako sieci powiązań dotyczących wyłącznie sektorów nowych technologii, bowiem innowacyj- 17

18 ne mogą być także mniejsze podmioty, nie zawsze wysoko zaawansowane technologiczne. Doświadczenie Unii Europejskiej wskazuje na to, iż struktury klastrowe nie zawsze muszą być bardzo rozbudowane, mogą one liczyć do 200 członków, ale spotyka się i takie, w których funkcjonuje ok. 50 firm charakteryzujących się różnym poziomem innowacji. Istotnym elementem są tutaj wspólne działania skoncentrowane na rozwoju nowych produktów i innowacji rynkowych. Warto podkreślić, że nie ma uniwersalnego modelu prowadzenia polityki, która wspomagałaby struktury klastrowe, bowiem powstanie klastrów uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych: otoczenia prawno-administracyjnego, rozwoju infrastruktury, jakości instytucji okołobiznesowych, stopnia wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych, struktury społecznej i demograficznej oraz poziomu kompetencji i zasobów ludzkich. Niska jakość infrastruktury, niedostateczne otwarcie firm na zewnątrz, brak dostępu do kapitału, a także niedostateczne kwalifikacje zasobów ludzkich - to tylko niektóre czynniki mogące stanowić bariery w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów. Aby skutecznie wspierać klastry należy: analizować otoczenie gospodarcze - konkurencję, podejmować wspólne działania na rzecz tworzenia otoczenia instytucjonalnego grona, stworzyć profesjonalną ofertę usług wspierających działalność struktur klastrowych, podnosić jakość kształcenia i działalności szkoleniowej oraz wspomagać proces pozyskiwania wyspecjalizowanych kadr, podjęcie działań promujących region i przyciągających inwestycje, stymulować proces innowacyjności. Podczas zacieśniania wzajemnych powiązań między przedsiębiorcami należy brać pod uwagę doświadczenia innych podmiotów gospodarczych (głównie zagranicznych), które odniosły sukces w swojej branży i stanowią najlepszy przykład na tworzenie i sprawne funkcjonowanie struktur klastrowych. Uzupełnieniem części poświęconej klastrom było wystąpienie Pani Moniki Dąbrowskiej, która przedstawiła wyniki badań grona informatycznego dotyczące warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z branży informatycznej w województwie podkarpackim, a także instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych. 5. Prezentacja zawierała informacje na temat czynników koncentracji firm informatycznych, do których zaliczyć należy: dostępność wykwalifikowanej kadry, instytucji B+R, młodość demograficzną, sprawną infrastrukturę telekomunikacyjną, istnienie dużego rynku zbytu, obecność klientów i inwestorów, przedsiębiorczość lokalną, aktywność społeczną, obecność 5 Wyniki badań grona informatycznego w województwie podkarpackim zamieszczone są w publikacji Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu pod red. E. Wojnickiej, Studia Europejskie 1/

19 instytucji wsparcia. Celem przeprowadzonego badania było zbadanie przedsiębiorstw w branży informatycznej i przeanalizowane ich działalności w województwie podkarpackim. Wyniki badań zawierały informacje na temat: czynników lokalizacji przedsiębiorstw grona informatycznego na Podkarpaciu, zmiany, jakie zaszły w poszczególnych obszarach działalności firm w ostatnich 2 latach, intensywność i dziedziny współpracy między firmami z branży informatycznej Określone zostały także stymulanty rozwoju branży informatycznej. Przybliżono temat transferu wiedzy poprzez pracowników oraz wskazano na bariery rozwoju gron z punktu widzenia przedsiębiorców. W drugiej części forum odbyły się warsztaty prowadzone przez Krzysztofa Witkowskiego z Stowarzyszenia Project Management, których celem było wypracowanie, przez uczestników, macierzy interesariuszy przy zastosowaniu technik projektowych oraz określenie stopnia konfliktowości ich interesów we wzajemnych relacjach. Drugie Forum Informatyczne poświęcone zostało tematowi Potencjalne obszary współpracy w gronie informatycznym na Podkarpaciu. W forum uczestniczyli: z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Kierownik Katedry Systemów Rozproszonych prof. Stanisław Paszczyński, z Instytutu Gospodarki WSIiZ - dr Elżbieta Wojnicka - kierownik projektu, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dyrektor Zespołu ds. Innowacji i Technologii Irma Pęciak, Redaktor Naczelna miesięcznika ekonomicznego Home & Market - Rita Schultz, ekspert z firmy CASE - Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie Wojciech Pander oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Project Management w Regionie Podkarpackim, pracownik Instytutu Gospodarki WSIiZ Krzysztof Witkowski. Dyrektor Zespołu ds. Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Irma Pęciak przedstawiła profil Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako instytucji rządowej zajmującej się dystrybucją środków pomocowych dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem działania Agencji jest realizacja polityki innowacyjnej państwa - udzielanie grantów przedsiębiorcom na doradztwo i inwestycje, wspieranie instytucji okołobiznesowych poprzez wzmacnianie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych itp. Uczestnicy forum zostali poinformowani o przygotowanych programach pilotażowych dostosowanych do struktury funduszy unijnych na lata skupiających się na promocji klastrów oraz wspieraniu nowopowstałych firm osadzonych w branży nowoczesnych technologii. W następnej kolejności Pani Rita Schultz - Redaktor Naczelna miesięcznika ekonomicznego Home & Market zaprezentowała efekty wspólnych działań firm informatycznych( artykuł w dalszej części publikacji). Trzecie Forum Informatyczne poświęcone tematowi Dolina informatyczna na Podkarpaciu jak osiągnąć ten cel. W forum uczestniczyli: z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania prof. dr hab. inż. Stanisław 19

20 Paszczyński, z Instytutu Gospodarki WSIiZ - kierownik projektu dr Elżbieta Wojnicka, z Centrum Transferu Technologii RARR - Paweł Wacnik, z firmy CASE Doradcy Sp. z o.o. z Warszawy Wojciech Pander, TUV NORD POLSKA Sp. z o.o. - Marian Sułkowski oraz reprezentanci przedsiębiorstw działających w branży informatycznej. Przybliżona została tematyka oraz charakteryzacja Certyfikacji Systemów (systemy zarządzania jakością oraz systemy zarządzania środowiskowego), certyfikacji branży IT (systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemy zarządzania środkami spożywczymi, branżą motoryzacyjną, służbą zdrowia), certyfikacji wyrobów (wyposażenie techniczne, maszyny, dźwigi, urządzenia przeciwwybuchowe, bezpieczeństwo biotechnologiczne, dobra konsumpcyjne, produkty medyczne). 2.2 Wspólne działania firm branży informatycznej wnioski z warsztatów (Krzysztof Witkowski) Zaufanie to środek zmniejszający tarcie wewnątrz systemu społecznego. Jest to niezwykle wydajny instrument; możliwość polegania na słowie partnera w interesach pozwala nam oszczędzić wielu problemów. Niestety nie jest to towar, który łatwo kupić. 6 Kenneth Arrow, ekonomista, laureat Nagrody Nobla Jednym z kluczowych wyróżników grona jest istniejąca sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami stanowiącymi części składowe grona. O ile całkowicie naturalna jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi kolejnymi elementami łańcucha dystrybucji towarów i usług, gdzie sukces każdego z ogniw pośrednio zależny jest od sukcesu jego kontrahentów, to w przypadku przedsiębiorstw będących de facto bezpośrednimi konkurentami względem siebie, nawiązanie współpracy wymaga zbudowania nowej platformy porozumienia. Porozumienia opartego na zaufaniu. Francis Fukuyama właśnie zaufanie wskazuje jako główny składnik kapitału społecznego, a kapitał społeczny jako czynnik wzmacniający zdolność adaptacyjną przedsiębiorstw do zmieniających się dynamicznie warunków otoczenia. A brak zaufania wskazuje jako jedno ze źródeł spadku wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw 7. Słuszność poglądów w/w autorów można było bez trudu zauważyć w trakcie warsztatów prowadzonych przeze mnie w ramach forów technologicznych przedsiębiorstw branży informatycznej. Warsztaty były przeprowadzone w oparciu o metodykę stosowaną przy zarządzaniu pro- 6 K. J. Arrow, The Limits of Organization, Norton, New York 1974, s F. Fukuyama, Zaufanie Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997, s

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako platforma zrzeszająca środowisko klastrowe w Polsce. Warszawa, marzec 2013

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako platforma zrzeszająca środowisko klastrowe w Polsce. Warszawa, marzec 2013 Związek Pracodawców Klastry Polskie jako platforma zrzeszająca środowisko klastrowe w Polsce Warszawa, marzec 2013 Geneza i przyczyny powstania Klastrów Polskich Przyczyny założenia Związku Pracodawców

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Klaster lotniczy w stanie Washington, USA 100 lat produkcji lotniczej największy na świecie klaster

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo