SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Warszawa, styczeń 2010 r.

2 1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) 1.1. Skład KdZDwS Przewodniczący Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Wiceprzewodniczący Dr Ryszard Wysoczański Sekretarz mec. Krzysztof Urbaniak Prof. dr hab. Wojciech Cichy Dr Wojciech Gawroński Prof. dr hab. Anna Jegier Dr Paweł Kaliszewski Mec. Krzysztof Kola Dr Michał Sobolewski Prof. dr hab. Andrzej Wach Dr hab. Andrzej Ziemba Paweł Zygmunt Skład KdZDwS powołany został przez Ministra Sportu i Turystyki dnia 4 lutego 2009 r Prezydium KdZDwS Przewodniczący Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Wiceprzewodniczący Dr Ryszard Wysoczański Dr Paweł Kaliszewski Prof. dr hab. Andrzej Wach 2

3 1.3. Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych Przewodniczący Dr hab. Roman Stefański Członek Dr Stanisław Piłkowski Członek Mgr Janusz Tracewski 1.4. Komitet TUE Przewodniczący Prof. Artur Mamcarz Członek Dr Jarosław Krzywański 1.5. Pracownicy KdZDwS Specjalista - Dariusz Błachnio Specjalista - Joanna Borkowska Główny księgowy - Aleksander Frontczak Księgowa - Bogumiła Jaglińska Inspektor - Iwona Kocerka Specjalista - Michał Rynkowski Specjalista - Piotr Wójcik 2. Działalność organów KdZDwS 2.1. Plenum KdZDwS W trakcie 2009 r. członkowie Komisji zebrali się 5 razy. 3

4 Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 4 lutego 2009 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Posiedzenie plenarne otworzył Pan Tomasz Półgrabski, Podsekretarz Stanu, po wręczeniu nominacji rolę przewodniczącego posiedzenia przejął Pan prof. Jerzy Smorawiński. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 1/2009 dotycząca zmiany w regulaminie KdZDwS; Uchwała nr 2/2009 dotycząca zatwierdzenia planu finansowego na 2009 r.; Uchwała nr 3/2009 dotycząca wyboru przewodniczącego KdZDwS. Drugie posiedzenie odbyło się dnia 25 marca 2009 r. w budynku COS-u TORWAR I w Warszawie. Obradom przewodniczył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie dotyczyło między innymi ostatecznego kształtu regulaminu KdZDwS, zagranicznych konferencji roboczych, oraz współpracy z Instytutem Sportu. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 4/2009 dotycząca powołania Zastępcy Przewodniczącego KdZDwS; Uchwała nr 5/2009 dotycząca uchwalenia nowego regulaminu KdZDwS; Uchwała nr 6/2009 dotycząca wynagrodzenia należnego członkom KdZDwS za odbyte posiedzenia; Uchwała nr 7/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia plenarnego KdZDwS (z dnia 4 lutego 2009 r.). Trzecie posiedzenie odbyło się dnia 17 czerwca 2009 r. w budynku Instytutu Sportu w Warszawie. Obradom przewodniczył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Program posiedzenia był podzielony na trzy części: 4

5 posiedzenie plenarne, wykłady z zakresu działalności antydopingowej oraz prezentacja zakładu badań antydopingowych. Zagadnieniem, które wywołało duże zainteresowanie członków KdZDwS i zaproszonych gości, była działalność edukacyjno-informacyjna. Wszyscy zgodnie zasygnalizowali, iż konieczne jest zorganizowanie odrębnego posiedzenia, dotyczącego jedynie niniejszej kwestii. Członkowie Komisji podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 8/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia plenarnego KdZDwS (z dnia 25 marca 2009 r.); Uchwała nr 9/2009 dotycząca określenia wynagrodzenia członków zespołów kontrolujących. W drugim półroczu 2009 r. członkowie Komisji zebrali się dwa razy. Pierwsze posiedzenie drugiego półrocza 2009 r. odbyło się dnia 14 października 2009 r. w budynku COS-u TORWAR I. Posiedzenie plenarne otworzył Pan prof. dr hab. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie dotyczyło między innymi: zmian w projekcie regulaminu KdZDwS, stanu realizacji programu badań antydopingowych, rozpoczęcia prac zmierzających do wdrożenia systemu ADAMS, przypadków manipulacji na meczu ligowym rugby, przedstawienia propozycji powołania dwóch nowych ośrodków kontrolujących w Trójmieście i Krakowie. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 10/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia KdZDwS (z dnia 17 czerwca 2009 r.); Uchwała nr 11/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium Komisji (z dnia 8 wrzesnia 2009 r.); 5

6 Uchwała nr 12/2009 dotycząca wprowadzenia zmian w projekcie nowego regulaminu Komisji uchwalonego uchwałą z dnia 25 marca 2009 r.; Uchwała nr 13/2009 dotycząca rozpoczęcia prac przygotowawczych do implementacji systemu ADAMS. Kolejne posiedzenie odbyło się dnia 09 grudnia 2009 r. w budynku COS-u TORWAR I w Warszawie. Obradom przewodniczył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie dotyczyło między innymi stanu realizacji powołania dwóch ośrodków kontrolujących w Trójmieście i w Krakowie, usprawnień i zmian wprowadzonych w biurze Komisji, przeniesienia środków finansowych na działalność edukacyjną. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 14/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia plenarnego KdZDwS (z dnia 14 października 2009 r.); Uchwała nr 15/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium Komisji Przewodniczący KdZDwS Dnia 4 lutego 2009 r. na funkcję Przewodniczącego Komisji został powołany prof. dr hab. Jerzy Smorawiński. Podstawą prawną powołania była ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz regulamin KdZDwS. Przewodniczący w trakcie pełnienia swojej funkcji w 2009 r. wydał 6 decyzji. 6

7 Decyzja nr 1/2009 dotycząca powołania na stanowisko Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Wyniki Próbek Biologicznych Pana dr. hab. Romana Stefańskiego; Decyzja nr 2/2009 dotycząca uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w KdZDwS; Decyzja nr 3/2009 dotycząca powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego analiz antydopingowych próbek moczu; Decyzja nr 4/2009 dotycząca ustalenia nowych stawek wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolujących za przeprowadzone kontrole antydopingowe; Decyzja nr 5/2009 dotycząca powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pojemników do transportu próbek moczu i krwi; Decyzja nr 6/2009 dotycząca powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia analiz antydopingowych próbek moczu i krwi Prezydium KdZDwS Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Jerzy Smorawiński powołał w skład Prezydium następujące osoby: Wiceprzewodniczącyego dr Ryszard Wysoczański; Dr Paweł Kaliszewski; Prof. dr hab. Andrzej Wach. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Komisji. 7

8 Pierwsze posiedzenie, które odbyło się 8 września 2009 r. dotyczyło: bieżących spraw Komisji takich jak przeprowadzanie kontroli antydopingowej, rozwiązań prawnych, współpracy z Komitetem Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych oraz działalności edukacyjnej. Drugie posiedzenie, które odbyło się 24 listopada dotyczyło: zagadnień współpracy międzynarodowej, w tym udziału w zbliżających się konferencjach antydopingowych oraz relacji z już odbytych konferencji, przeniesienia środków finansowych na działalność edukacyjną oraz stanu postępowania sądowego wszczętego na wniosek Pawła Zacha, byłego pracownika KdZDwS Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zebrał się 45 razy. Dokonał oceny 37 przypadków pozytywnych Komitet TUE Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych w 2009 r. rozpatrzył 50 wniosków o udzielenie wyłączenia terapeutycznego oraz 130 zgłoszeń użycia substancji zabronionych. Szczegółowa analiza przedstawia się następująco: 1. Wyłączenia terapeutyczne w 2009 r. 50 wnioski: A/ Zgoda na używanie substancji zabronionej 39 przypadków, B/ Brak zgody (odmowa) na używanie substancji zabronionej 7 przypadki, C/ Niekompletna dokumentacja (zwrot do wnioskodawcy) 4 przypadki. 8

9 2. Zgłoszenie użycia substancji zabronionych 130 wniosków: A/ Glukokortykosteroidy wziewne 51 przypadków, B/ Miejscowe iniekcje z glukokortykosteroidów 75 przypadków. C/ Niekompletna dokumentacja (zwrot do wnioskodawcy) 4 przypadków Zestawienie podjętych uchwał i decyzji UCHWAŁY Lp. Uchwała nr W sprawie Z dnia 1. 1/2009 Zmiany 3 pkt.4 Regulaminu Komisji r. do Zwalczania Dopingu w Sporcie 2. 2/2009 Zatwierdzenie planu finansowego na r. 2009r. 3. 3/2009 Wybór Przewodniczącego Komisji r. do Zwalczania Dopingu w Sporcie 4. 4/2009 Powołanie Pana dr Ryszarda r. Wysoczańskiego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego 5. 5/2009 Uchwalenie nowego regulaminu r. Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie 6. 6/2009 Uchwalenie wysokości r. wynagrodzenia dla członków KdZDwS za odbyte posiedzenia 7. 7/2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r. 8. 8/2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r. 9. 9/2009 Uchwalenie wysokości r. wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolujących /2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r /2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia Prezydium Komisji z dnia r /2009 Wprowadzenie zmian w projekcie r. nowego regulaminu Komisji uchwalonego dn r /2009 Rozpoczęcie prac r. przygotowawczych do implementacji 9

10 systemu ADAMS /2009 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r /2009 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Prezydium Komisji z dnia r /2009 Zatwierdzenie projektu planu finansowego KdZDwS na 2010r r r r. DECYZJE Lp. Decyzja nr W sprawie Z dnia 1. 1/2009 Powołanie na stanowisko r. Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Wyniki Próbek Biologicznych Pana dr hab. Romana Stefańskiego 2. 2/2009 Uchwalenie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie r. 3. 3/2009 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia analiz antydopingowych próbek moczu 4. 4/2009 Ustalenie nowych stawek wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolujących za przeprowadzenie kontroli antydopingowych 5. 5/2009 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pojemników do transportu próbek moczu i krwi, pobranych podczas kontroli antydopingowej 6. 6/2009 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w przedmiocie: analizy antydopingowej próbek moczu i krwi r r

11 3. Opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i programów walki z dopingiem w sporcie 3.1. Propozycje rozwiązań prawnych W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. trwały intensywne prace nad stworzeniem nowego regulaminu KdZDwS. Kształt przedstawionej Ministerstwu Sportu i Turystyki wersji regulaminu jest wynikiem konsultacji z Panem prof. Jerzym Smorawińskim, prof. Andrzejem Wachem, dr. Ryszardem Wysoczańskim, Panem Cezarym Grzanką, Dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego MSiT, i Rafałem Piechotą z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MSiT. Podstawą do stworzenia nowego regulaminu stanowił obowiązujący regulamin KdZDwS. Niektóre nowe przepisy są inkorporowane bezpośrednio z regulaminu MSiT. Oprócz wprowadzenia nowych przepisów i zmiany tych istniejących, usunięto przepisy dotyczące grup eksperckich ze względu na ich martwy charakter. Wynikiem prac jest nowa struktura organizacyjna z nowymi jednostkami organizacyjnymi (Biuro Komisji i Wydział Zarządzania Badaniami) oraz stanowiskami Programy walki z dopingiem w sporcie W roku 2009 nie został opracowany ogólny program walki z dopingiem w sporcie. Natomiast, został przygotowany szkic programu edukacyjnego na 2010 r. obejmujący swym zakresem działalność szkoleniowo-informacyjną skierowaną do środowiska sportowego. 11

12 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontrolnych badań antydopingowych 4.1. Wprowadzenie Planowanie i realizacja kontrolnych badań antydopingowych oparte były na założeniach programu na cały 2009 rok. Program ten przygotowano na podstawie doświadczeń zdobytych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie w latach poprzednich oraz analizy wyników podjętych działań w 2008 roku. Strategia obejmowała wykorzystanie następujących elementów: Systemy wspomagające planowanie; Podział badań przeprowadzonych podczas zawodów sportowych oraz w okresie nie obejmującym oficjalnych startów zawodników; Klasyfikacja dyscyplin/zawodników pod względem ryzyka stosowania środków dopingujących; Zarządzanie zespołem kontrolerów antydopingowych; Uwzględnienie sezonowości startów. Zgodnie z założeniami programu realizacji badań w ciągu całego 2009 roku zaplanowano wykonanie ok testów antydopingowych. W okresie sprawozdawczym pobrano 2644 próbki (1383 podczas zawodów oraz 1261 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). W celu pobrania w/w próbek przeprowadzono 407 akcji kontrolnych na terenie całego kraju. 12

13 Lp. Dyscyplina Liczba kontroli Ilość próbek 1. Akrobatyka sportowa Alpinizm Badminton Biathlon Bilard Boks Gimnastyka Hokej na lodzie Hokej na trawie Judo Ju - jutsu Kajakarstwo Karate Kendo Kick-boxing Kolarstwo Koszykówka Kulturystyka Lekka atletyka Łucznictwo Łyżwiarstwo figurowe Łyżwiarstwo szybkie Narciarstwo Pięciobój nowoczesny Piłka nożna Piłka ręczna Pływanie Podnoszenie ciężarów Rugby Siatkówka Snowboard Sporty motorowe Sport paraolimpijski Strzelectwo Sumo Szermierka Taekwondo ITF Taekwondo WTF Tenis Tenis stołowy Triathlon Unihokej Wioślarstwo Zapasy Żeglarstwo WADA 1 13

14 4.2. Badania antydopingowe Kontrole poza zawodami W okresie sprawozdawczym wykonano 1261 testów antydopingowych poza oficjalnymi startami zawodników (zgrupowania, treningi), co stanowi ok. 47,7% wszystkich pobranych próbek. Planowanie tych kontroli było możliwe dzięki wykorzystaniu systemu internetowego antybaza, pozwalającego na monitorowanie działań szkoleniowych wszystkich klubów najwyższych klas rozgrywek gier zespołowych, zapasów i podnoszenia ciężarów, a także dzięki współpracy ze związkami sportowymi. Kontrole podczas zawodów W 2009 roku wykonano 1383 testy antydopingowe podczas zawodów sportowych. Liczba ta stanowi ok. 52,3% ogółu badań. Punktem wyjściowym w planowaniu był odpowiedni podział kontroli ze względu na poziom sportowy, popularność oraz grupę ryzyka danej dyscypliny. Zarysowała się niewielka, 4,6% przewaga tych badań nad 14

15 wykonywanymi poza zawodami. Zestwienie testów wykonanych w 2009r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Zawody Poza zaw odami Kontrole zewnętrzne Poza kontrolami wewnętrznymi przeprowadzono również 33 akcje o charakterze zewnętrznym, podczas których pobrano 350 próbek. Były to kontrole realizowane na zlecenie związków sportowych, federacji międzynarodowych oraz organizatorów podczas zawodów i zgrupowań międzynarodowych odbywających się w Polsce. ZESTAWIENIE AKCJI KONTROLNYCH O CHARAKTERZE ZEWNĘTRZNYM Lp. Impreza Dyscyplina Miejsce Ilość próbek 1. Pedros Cup Lekka atletyka Bydgoszcz 5 2. EYOF Sporty zimowe Szczyrk Mistrzostwa Świata Juniorów Łyżwiarstwo szybkie Zakopane Puchar Świata Judo Warszawa Puchar Świata Floret - kobiety Gdańsk 6 15

16 6. Gala Boksu Boks Lublin 2 7. Halowe Mistrzostwa Świata Łucznictwo Rzeszów Puchar Świata Alpinizm Tarnów 2 9. Puchar Świata Szermierka Warszawa World Tour Siatkówka plażowa Mysłowice Na rynek marsz mityng Lekka atletyka Kraków Gala Boksu Boks Wołomin Memoriał J. Kusocińskiego Lekka atletyka Warszawa Enea Cup Lekka atletyka Bydgoszcz Puchar Europy w Wielobojach Lekka atletyka Szczecin Puchar Europy Szermierka (wózki) Warszawa Mistrzostwa Świata Sport motorowodny Augustów Zgrupowanie sportowe Zapasy Spała Gala Boksu Boks Międzyzdroje Młodzieżowe Mistrzostwa Boks Szczecin 22 Europy 21. Zgrupowanie sportowe Wioślarstwo Poznań Wojskowe Mistrzostwa Świata Żeglarstwo Węgorzewo Puchar Europy Triatlon Kędzierzyn Koźle Mistrzostwa Europy Koszykówka mężczyźni Polska Grand Prix Łyżwiarstwo figurowe Toruń Pedros Cup Lekka atletyka Szczecin Mistrzostwa Europy Siatkówka kobiety Polska Puchar Świata Szermierka Warszawa Puchar Świata Szermierka Warszawa Puchar Świata Szermierka Sosnowiec Gala Boksu Boks Łódź Gala Boksu Boks Ełk Puchar Świata Szermierka Leszno 4 Badania metodą izotopową IRMS Zlecone zostały również dodatkowe badania wykonywane metodą izotopową IRMS. Dotyczyły one podwyższonego stosunku testosteronu do epitestosteronu T/E i DHEA. Wykonano 49 analiz, z których dwie potwierdziły egzogenny charakter i zostały zakwalifikowane jako wyniki pozytywne. Poniżej tabelaryczne zestawienie badań. ZESTAWIENIE BADAŃ METODĄ IZOTOPOWĄ IRMS Lp. Dyscyplina Wartość T/E i DHDA Wynik 1. Lekka atletyka T/E 5,24 negatywny 2. Badminton T/E 6,46 negatywny 3. Taekwondo T/E 5,58 negatywny 16

17 4. Rugby T/E 5,01 negatywny 5. Trójbój siłowy T/E 26,77 pozytywny 6. Koszykówka T/E 7,03 negatywny 7. Kulturystyka T/E 19,63 DHEA 171 pozytywny 8. Akrobatyka sportowa T/E 5,45 negatywny 9. Kolarstwo T/E 4,66 negatywny 10. Boks T/E 5,96 negatywny 11. Lekka atletyka T/E 5,61 negatywny 12. Lekka atletyka T/E 7,90 negatywny 13. Lekka atletyka T/E 5,15 negatywny 14. Kolarstwo T/E 6,56 negatywny 15. Kolarstwo T/E 5,30 negatywny 16. Lekka atletyka T/E 7,12 negatywny 17. Podnoszenie ciężarów T/E 5,33 negatywny 18. Kulturystyka T/E 5,38 negatywny 19. Kulturystyka T/E 5,19 negatywny 20. Tenis stołowy T/E 7,57 negatywny 21. Wioślarstwo T/E 5,24 negatywny 22. Koszykówka T/E 4,91 negatywny 23. Triatlon T/E 5,41 negatywny 24. Lekka atletyka T/E 4,73 negatywny 25. Boks T/E 5,05 negatywny 26. Taekwondo T/E 5,58 negatywny 27. Szermierka T/E 6,32 negatywny 28. Akrobatyka sportowa T/E 5,45 negatywny 29. Triatlon DHEA 127,48 negatywny 30. Triatlon T/E 7,68 negatywny 31. Zapasy T/E 5,53 negatywny 32. Piłka ręczna T/E 4,79 negatywny 33. Hokej na lodzie T/E 5,33 negatywny 34. Żeglarstwo T/E 4,58 negatywny 35. Zapasy DHEA 138,51 badanie w toku 36. Boks DHEA 228,63 negatywny 37. Skoki narciarskie T/E 4,80 negatywny 38. Rugby DHEA 224,51 negatywny 39. Sumo DHEA 136,48 badanie w toku 40. Kajakarstwo T/E 6,99 badanie w toku 41. Ju-Jutsu T/E 8,09 badanie w toku 42. Pięciobój nowoczesny T/E 7,01 badanie w toku 43. Podnoszenie ciężarów T/E 6,06 badanie w toku 44. Taekwondo DHEA 137,16 badanie w toku 17

18 45. Trójbój siłowy DHEA 161,18 badanie w toku 46. Hokej na lodzie DHEA 168,72 badanie w toku 47. Kajakarstwo T/E 4,88 badanie w toku 48. Kajakarstwo T/E 5,80 badanie w toku 49. Zapasy T/E 5,76 badanie w toku EPO (erytropoetyna) W końcowych miesiącach 2009 r. wprowadzone zostały badania mające na celu wykrycie stosowania erytropoetyny (EPO). Był to program pilotażowy, który objął tylko 15 testów, głównie na zawodnikach dyscyplin zimowych. Dalsze rozwinięcie programu przewidziane jest na rok Wyniki pozytywne W 2009 roku odnotowano 37 przypadków naruszenia przepisów antydopingowych, które zostały zakwalifikowane jako wyniki pozytywne. Dwa z nich to próby manipulacji, jeden to odmowa poddania się kontroli, a pozostałe wykrycie w organizmie zawodnika substancji zabronionych. Dotyczyły one reprezentantów jedenastu dyscyplin sportowych. Szczegółowy rozkład procentowy przedstawia wykres poniżej. Czterokrotnie zawodnicy odwołali się do możliwości zbadania próbki B, wszystkie analizy jednak potwierdziły wynik próbki A. Biorąc pod uwagę rodzaj wykrytej substancji, największą grupę stanowiły substancje anaboliczne (16), kanabinoidy (14), pozostałe to stymulanty (5), diuretyki (3),antagoniści i modulatory hormonów (2), 18

19 glukokortykosteroidy (1). Procentow y udział dyscyplin w w ynikach pozytyw nych Koszykówka 5% Boks 3% Kolarstwo 5% Podnoszenie ciężarów 5% Sumo 3% Łyżwiarstwo figurowe 3% Trójbój 8% Kulturystyka 28% Hokej 5% Zapasy 11% Rugby 24% 19

20 ZESTAWIENIE WYNIKÓW POZYTYWNYCH Lp. Dyscyplina Okoliczności Wykryta substancja Sankcja 1. Hokej na lodzie zawody THC nagana 2. Koszykówka zawody THC 3 miesiące dyskwalifikacji 3. Hokej na lodzie zawody THC nagana 4. Rugby poza zaw. Testosteron Nandrolon 2 lata dyskwalifikacji 5. Trójbój siłowy zawody Efedryna postępowanie w toku 6. Boks zawody Nandrolon 2 lata dyskwalifikacji 7. Rugby zawody Nandrolon rok dyskwalifikacji 8. Rugby zawody Nandrolon 2 lata dyskwalifikacji 9. Trójbój siłowy zawody Canrenon Indiapamid 2 lata dyskwalifikacji 10. Kulturystyka zawody Odmowa poddania się kontroli 2 lata dyskwalifikacji 11. Kulturystyka zawody Stanozolol Boldenon Tamoxifen 2 lata dyskwalifikacji 12. Kulturystyka zawody Stanozolol Drostenon 4 lata dyskwalifikacji 13. Kulturystyka zawody Metenolon 2 lata dyskwalifikacji 14. Trójbój siłowy zawody Testosteron 2 lata dyskwalifikacji 15. Podnoszenie ciężarów zawody Amfetamina 6 miesięcy dyskwalifikacji 16. Kulturystyka poza zaw. Stanozolol 2 lata dyskwalifikacji 17. Kulturystyka zawody THC postępowanie w toku 18. Kulturystyka zawody Testosteron 2 lata dyskwalifikacji 19. Kolarstwo zawody Metylprednizolon ostrzeżenie 20. Kolarstwo zawody Efedryna 6 miesięcy dyskwalif. 21. Rugby zawody Próba manipulacji postępowanie w toku 22. Rugby zawody Próba manipulacji postępowanie w toku 23. Rugby zawody Amfetamina THC Metandienon 2 lata dyskwalifikacji 24. Rugby zawody THC rok dyskwalifikacji 25. Rugby zawody THC 6 miesięcy dyskwalifikacji 26. Sumo zawody Furosemid 3 miesiące dyskwalifikacji 27. Rugby zawody THC 6 miesięcy dyskwalifikacji 28. Zapasy zawody Furosemid 2 lata dyskwalifikacji 29. Koszykówka zawody THC 3 miesiące dyskwalifikacji 30 Kulturystyka zawody Anastrazol Klenbuterol postępowanie w toku 31. Kulturystyka zawody Letrazol Klenbuterol postępowanie w toku 32. Zapasy zawody Amfetamina 2 lata dyskwalifikacji 33. Zapasy zawody THC 2 lata dyskwalifikacji 34. Zapasy zawody Boldenon Nandrolon THC 2 lata dyskwalifikacji 35. Kulturystyka zawody Klenbuterol Testosteron postępowanie w toku Podnoszenie ciężarów Łyżwiarstwo figurowe poza zaw. Metandienon postępowanie w toku zawody THC postępowanie w toku 20

21 W 2009 roku rozpatrywano również pozytywnych dla próbek pobranych pod koniec 2008 roku. 4 przypadki wyników ZESTAWIENIE BADAŃ WYKONANAYCH W 2008 ROKU I ROZPATRYWANYCH W 2009 ROKU Lp. Dyscyplina Okoliczności Wykryta substancja Sankcja 1. Zapasy poza zaw. 17a-methyl-5a-androstane-3a* Rok dyskwalifikacji 2. Zapasy poza zaw. 17a-methyl-5a-androstane-3a* Rok dyskwalifikacji 3. Bilard zawody THC Rok dyskwalifikacji 4. Kulturystyka poza zaw. Testosteron 2 lata dyskwalifikacji *substancja wykryta w odżywce 4.4. Porównanie statystyk z ostatniej dekady Zestwienie badań z lat Lata Zawody Poza zaw odami 21

22 Liczba wyników pozytywnych w stosunku do wykonanych testów w latach Lata Wynik pozytyw ny Wynik pozytyw ny Liczba testów 5. Działalność edukacyjno-informacyjna 5.1. Konferencje i szkolenia W ciągu roku członkowie i pracownicy Komisji wzięli udział w następujących szkoleniach i konferencjach: Konferencja Naukowo Szkoleniowa Vancouver 2010, Londyn 2012, marca; 22

23 Konferencja Szkolenie Trenerów Vancouver 2010, maja, na której pracownicy Komisji przedstawili praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli antydopingowych. Szkolenia trenerów we współpracy z Federacją Sportu Młodzieżowego. Zgrupowanie Szkoleniowe Młodzieży Woj. Dolnośląskiego (zawodnicy) Szklarska Poręba 22 listopad; Federacja Sportu Młodzieżowego (kadra szkoleniowa i kierownicza) Dolny Śląsk Szklarska Poręba, 22 listopad; Federacja Sportu Młodzieżowego (kadra szkoleniowa i kierownicza) Małopolska Kościelisko 3 grudnia; Federacja Sportu Młodzieżowego (kadra szkoleniowa i kierownicza) Warmińsko-Mazurskie Olsztyn 14 listopada 2009 r. Szkolenia / wykłady inne. Polski Związek Biathlonu,(kadra szkoleniowa i kierownicza), Katowice 8-9 października; Polski Związek Akrobatyki Sportowej, Warszawa 5 grudnia 2009 r.; Wykład dla studentów AWF Kraków w ramach PTMS (studenci i kadra naukowa), 5 grudnia; Polski Związek Zapasów Kadra szkoleniowa i kierownicza) Poznań, 19 grudnia. Szkolenia wewnętrzne Szkolenie oficerów antydopingowych. Dnia 8 maja pracownicy Komisji przeprowadzili szkolenie oficerów antydopingowych, na którym zaprezentowaliśmy zmiany w Standardach Międzynarodowych, Kodeksie WADA oraz praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania kontroli antydopingowych; Szkolenie kandydatów na oficerów antydopingowych. Dnia 20 sierpnia 2009 r. dr Dariusz Błachnio i Michał Rynkowski przeprowadzili szkolenie, na które zaproszeni zostali kandydaci na 23

24 oficerów antydopingowych. Zakres szkolenia obejmował: proces przeprowadzania kontroli antydopingowych, zaznajomienia z podstawami prawnymi, system antydopingowy w Polsce, praktyczne wskazówki przydatne do przeprowadzenia kontroli antydopingowej. W szkoleniu wzięło udział 10 osób; Szkolenie oficerów antydopingowych. Dnia 9 grudnia odbyło się drugie w tym roku szkolenie oficerów antydopingowych. Zakres szkolenia obejmował: przypadki manipulacji na kontrolach antydopingowych, zmiany wynikające z wprowadzenia regionalizacji kontroli, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, omówienie kwestii organizacyjnych i bieżących spraw. Akcje edukacyjne: W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: Oświęcim-pływanie 17 lipca; Kraków-lekka atletyka 25 lipca; Kraków-kajakarstwo górskie 1 sierpnia; Łódź-kolarstwo torowe 7 sierpnia; Bydgoszcz-kajaki 8 sierpnia. We współpracy z Polskim Związkiem Zapaśniczym: Radom-Mistrzostwa Polski Kadetów 10 października. Szkolenia pracowników: Kurs podstawy prawa pracy Joanna Borkowska; Akademia trenerska Michał Rynkowski; Kurs Zamówienia publiczne Michał Rynkowski. 24

25 5.2. Program edukacyjny skierowany do młodych sportowców Do czerwca 2009 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie wypracowała doraźny program edukacyjny. Grupą odbiorców byli przede wszystkim młodzi zawodnicy, ich rodzice i trenerzy. Pierwszą imprezą, na której odbył się cykl wykładów i prezentacji poświęconych tematyce antydopingowej, była letnia edycja Ogólnopolskej Olimpiady Młodzieży (Małopolska 2009 r.). Podczas przygotowań pracownicy Komisji opracowali przewodnik zawodnika (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz gadżety z informacjami kontaktowymi (numer telefonu API oraz strona internetowa Komisji), które były rozdawane młodym zawodnikom. Od lipca 2009 r. kontynuowaliśmy współpracę z Federacją Sportu Młodzieżowego, nasza aktywność przejawiała się w organizowaniu akcji edukacyjnych na Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży oraz szkoleń dla trenerów w województwach. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z niektórymi polskim związkami sportowymi takimi jak: Polski Związek Zapaśniczy, Polski Związek Kolarski, Polski Związek Akrobatyki Sportowej. 6. Działalność finansowa KdZDwS Budżet Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie został wykorzystany w 99,95 %. Ogólna kwota budżetu na 2009r. wynosiła ,00 zł. na dzień r wykorzystano kwotę ,52 zł. niewykorzystaną sumę w wysokości 1 627,48 zł. zwrócono w dniu r. 25

26 Osobowy fundusz płac na 5,5 etatu wykorzystano w pełnej wysokości planowaną sumę tj zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykorzystano w 100% tj ,00 zł Naliczenia z tyt. ubezpieczeń społecznych, plan ,00 zł. wykorzystano na dzień kwotę różnicę w wysokości 81,92zł. zwrócono w dniu r Naliczenia z tytułu funduszu pracy plan ,00 zł. wykorzystano ,35 zł. różnica w wysokości 14,65 zł. została zwrócona jw Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń plan na 2009r. to kwota zł wykorzystano ,50 zł. pozostałą kwotę w wysokości zł. zwrócono jw. /w tym zawarto 922 umowy, oraz przeprowadzono badania na 407-miu wyjazdach/ Zakup materiałów i wyposażenia, plan na 2009 r. to kwota ,00 zł. a wykorzystana ,52 zł. różnica w wysokości 15,48 została zwrócona jw. W tym paragrafie znajduje się koszt zakupu pojemników Zakup pozostałych usług plan na 2009r. to kwota ,00 zł. wykorzystana ,45 zł. niewykorzystana kwota w wysokości 793,55 zł. została zwrócona jw./wykonano badania Koszty telefonii komórkowej plan na 2009r. to kwota 3 100,00 zł. wykorzystano 3 050,27 różnica w wysokości zł. została zwrócona przelewem w dniu 04,01, Koszty telefonii stacjonarnej kwota planowana w 2009roku to 6 700,00 zł wykorzystana zł. różnica w wysokości zł. została zwrócona jw. 26

27 Koszty tłumaczeń plan na 2009r ,00 zł. wykonanie ,10 niewykorzystaną kwotę 51,90 zwrócono jw Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych plan w 2009 roku to kwoty ,00 zł. wykorzystana zł. różnica w wysokości 228,08 została zwrócona w dniu r Delegacje krajowe, planowana kwota w 2009r. to ,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości ,77 zł. różnica zł. 41,23 zł. została zwrócona r Delegacje zagraniczne z planowanej kwoty zł ,00 wykorzystano kwotę ,09 zł. niewykorzystaną kwotę w wysokości 104,91 zł. zwrócono jw Naliczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie w pełnych 100 % tj ,00 zł Opłaty celne i podatki w 2009 roku zaplanowano w tym paragrafie kwotę zł ,00 zł. a wykorzystano na dzień kwotę zł ,00 różnicę w wysokości zł. zwrócono w dniu r Koszty zakupu papieru do xero i drukarek z planowanej kwoty zł 2 000,00 wydano 1 969,08 zł. niewykorzystana kwota w wysokości zł. została zwrócona jw Zakup akcesoriów komputerowych i programów z planowane kwoty zł ,00 wykorzystano sumę zł ,79 pozostała niewykorzystana kwota w wysokośći zł. 29,21 została przekazana przelewem w dniu r Zakup środków trwałych plan 10,000,00 zł. wykorzystano kwotę zł ,12, 0,88 zł. zwrócono przelewem w dniu

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-001-01/2014 P/14/068 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/068

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Najistotniejsze działania Rady w 2008r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2

Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2 INFORMACJA OKRESOWA o pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r.

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, maj 2015 r. Spis treści: Wstęp... 3 Część I - Informacja o realizacji celu głównego i celów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo