SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Warszawa, styczeń 2010 r.

2 1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) 1.1. Skład KdZDwS Przewodniczący Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Wiceprzewodniczący Dr Ryszard Wysoczański Sekretarz mec. Krzysztof Urbaniak Prof. dr hab. Wojciech Cichy Dr Wojciech Gawroński Prof. dr hab. Anna Jegier Dr Paweł Kaliszewski Mec. Krzysztof Kola Dr Michał Sobolewski Prof. dr hab. Andrzej Wach Dr hab. Andrzej Ziemba Paweł Zygmunt Skład KdZDwS powołany został przez Ministra Sportu i Turystyki dnia 4 lutego 2009 r Prezydium KdZDwS Przewodniczący Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Wiceprzewodniczący Dr Ryszard Wysoczański Dr Paweł Kaliszewski Prof. dr hab. Andrzej Wach 2

3 1.3. Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych Przewodniczący Dr hab. Roman Stefański Członek Dr Stanisław Piłkowski Członek Mgr Janusz Tracewski 1.4. Komitet TUE Przewodniczący Prof. Artur Mamcarz Członek Dr Jarosław Krzywański 1.5. Pracownicy KdZDwS Specjalista - Dariusz Błachnio Specjalista - Joanna Borkowska Główny księgowy - Aleksander Frontczak Księgowa - Bogumiła Jaglińska Inspektor - Iwona Kocerka Specjalista - Michał Rynkowski Specjalista - Piotr Wójcik 2. Działalność organów KdZDwS 2.1. Plenum KdZDwS W trakcie 2009 r. członkowie Komisji zebrali się 5 razy. 3

4 Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 4 lutego 2009 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Posiedzenie plenarne otworzył Pan Tomasz Półgrabski, Podsekretarz Stanu, po wręczeniu nominacji rolę przewodniczącego posiedzenia przejął Pan prof. Jerzy Smorawiński. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 1/2009 dotycząca zmiany w regulaminie KdZDwS; Uchwała nr 2/2009 dotycząca zatwierdzenia planu finansowego na 2009 r.; Uchwała nr 3/2009 dotycząca wyboru przewodniczącego KdZDwS. Drugie posiedzenie odbyło się dnia 25 marca 2009 r. w budynku COS-u TORWAR I w Warszawie. Obradom przewodniczył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie dotyczyło między innymi ostatecznego kształtu regulaminu KdZDwS, zagranicznych konferencji roboczych, oraz współpracy z Instytutem Sportu. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 4/2009 dotycząca powołania Zastępcy Przewodniczącego KdZDwS; Uchwała nr 5/2009 dotycząca uchwalenia nowego regulaminu KdZDwS; Uchwała nr 6/2009 dotycząca wynagrodzenia należnego członkom KdZDwS za odbyte posiedzenia; Uchwała nr 7/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia plenarnego KdZDwS (z dnia 4 lutego 2009 r.). Trzecie posiedzenie odbyło się dnia 17 czerwca 2009 r. w budynku Instytutu Sportu w Warszawie. Obradom przewodniczył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Program posiedzenia był podzielony na trzy części: 4

5 posiedzenie plenarne, wykłady z zakresu działalności antydopingowej oraz prezentacja zakładu badań antydopingowych. Zagadnieniem, które wywołało duże zainteresowanie członków KdZDwS i zaproszonych gości, była działalność edukacyjno-informacyjna. Wszyscy zgodnie zasygnalizowali, iż konieczne jest zorganizowanie odrębnego posiedzenia, dotyczącego jedynie niniejszej kwestii. Członkowie Komisji podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 8/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia plenarnego KdZDwS (z dnia 25 marca 2009 r.); Uchwała nr 9/2009 dotycząca określenia wynagrodzenia członków zespołów kontrolujących. W drugim półroczu 2009 r. członkowie Komisji zebrali się dwa razy. Pierwsze posiedzenie drugiego półrocza 2009 r. odbyło się dnia 14 października 2009 r. w budynku COS-u TORWAR I. Posiedzenie plenarne otworzył Pan prof. dr hab. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie dotyczyło między innymi: zmian w projekcie regulaminu KdZDwS, stanu realizacji programu badań antydopingowych, rozpoczęcia prac zmierzających do wdrożenia systemu ADAMS, przypadków manipulacji na meczu ligowym rugby, przedstawienia propozycji powołania dwóch nowych ośrodków kontrolujących w Trójmieście i Krakowie. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 10/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia KdZDwS (z dnia 17 czerwca 2009 r.); Uchwała nr 11/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium Komisji (z dnia 8 wrzesnia 2009 r.); 5

6 Uchwała nr 12/2009 dotycząca wprowadzenia zmian w projekcie nowego regulaminu Komisji uchwalonego uchwałą z dnia 25 marca 2009 r.; Uchwała nr 13/2009 dotycząca rozpoczęcia prac przygotowawczych do implementacji systemu ADAMS. Kolejne posiedzenie odbyło się dnia 09 grudnia 2009 r. w budynku COS-u TORWAR I w Warszawie. Obradom przewodniczył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie dotyczyło między innymi stanu realizacji powołania dwóch ośrodków kontrolujących w Trójmieście i w Krakowie, usprawnień i zmian wprowadzonych w biurze Komisji, przeniesienia środków finansowych na działalność edukacyjną. Członkowie KdZDwS podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 14/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia plenarnego KdZDwS (z dnia 14 października 2009 r.); Uchwała nr 15/2009 dotycząca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Prezydium Komisji Przewodniczący KdZDwS Dnia 4 lutego 2009 r. na funkcję Przewodniczącego Komisji został powołany prof. dr hab. Jerzy Smorawiński. Podstawą prawną powołania była ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz regulamin KdZDwS. Przewodniczący w trakcie pełnienia swojej funkcji w 2009 r. wydał 6 decyzji. 6

7 Decyzja nr 1/2009 dotycząca powołania na stanowisko Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Wyniki Próbek Biologicznych Pana dr. hab. Romana Stefańskiego; Decyzja nr 2/2009 dotycząca uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w KdZDwS; Decyzja nr 3/2009 dotycząca powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego analiz antydopingowych próbek moczu; Decyzja nr 4/2009 dotycząca ustalenia nowych stawek wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolujących za przeprowadzone kontrole antydopingowe; Decyzja nr 5/2009 dotycząca powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pojemników do transportu próbek moczu i krwi; Decyzja nr 6/2009 dotycząca powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia analiz antydopingowych próbek moczu i krwi Prezydium KdZDwS Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Jerzy Smorawiński powołał w skład Prezydium następujące osoby: Wiceprzewodniczącyego dr Ryszard Wysoczański; Dr Paweł Kaliszewski; Prof. dr hab. Andrzej Wach. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Komisji. 7

8 Pierwsze posiedzenie, które odbyło się 8 września 2009 r. dotyczyło: bieżących spraw Komisji takich jak przeprowadzanie kontroli antydopingowej, rozwiązań prawnych, współpracy z Komitetem Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych oraz działalności edukacyjnej. Drugie posiedzenie, które odbyło się 24 listopada dotyczyło: zagadnień współpracy międzynarodowej, w tym udziału w zbliżających się konferencjach antydopingowych oraz relacji z już odbytych konferencji, przeniesienia środków finansowych na działalność edukacyjną oraz stanu postępowania sądowego wszczętego na wniosek Pawła Zacha, byłego pracownika KdZDwS Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zebrał się 45 razy. Dokonał oceny 37 przypadków pozytywnych Komitet TUE Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych w 2009 r. rozpatrzył 50 wniosków o udzielenie wyłączenia terapeutycznego oraz 130 zgłoszeń użycia substancji zabronionych. Szczegółowa analiza przedstawia się następująco: 1. Wyłączenia terapeutyczne w 2009 r. 50 wnioski: A/ Zgoda na używanie substancji zabronionej 39 przypadków, B/ Brak zgody (odmowa) na używanie substancji zabronionej 7 przypadki, C/ Niekompletna dokumentacja (zwrot do wnioskodawcy) 4 przypadki. 8

9 2. Zgłoszenie użycia substancji zabronionych 130 wniosków: A/ Glukokortykosteroidy wziewne 51 przypadków, B/ Miejscowe iniekcje z glukokortykosteroidów 75 przypadków. C/ Niekompletna dokumentacja (zwrot do wnioskodawcy) 4 przypadków Zestawienie podjętych uchwał i decyzji UCHWAŁY Lp. Uchwała nr W sprawie Z dnia 1. 1/2009 Zmiany 3 pkt.4 Regulaminu Komisji r. do Zwalczania Dopingu w Sporcie 2. 2/2009 Zatwierdzenie planu finansowego na r. 2009r. 3. 3/2009 Wybór Przewodniczącego Komisji r. do Zwalczania Dopingu w Sporcie 4. 4/2009 Powołanie Pana dr Ryszarda r. Wysoczańskiego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego 5. 5/2009 Uchwalenie nowego regulaminu r. Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie 6. 6/2009 Uchwalenie wysokości r. wynagrodzenia dla członków KdZDwS za odbyte posiedzenia 7. 7/2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r. 8. 8/2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r. 9. 9/2009 Uchwalenie wysokości r. wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolujących /2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r /2009 Zatwierdzenie protokołu z r. posiedzenia Prezydium Komisji z dnia r /2009 Wprowadzenie zmian w projekcie r. nowego regulaminu Komisji uchwalonego dn r /2009 Rozpoczęcie prac r. przygotowawczych do implementacji 9

10 systemu ADAMS /2009 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia r /2009 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Prezydium Komisji z dnia r /2009 Zatwierdzenie projektu planu finansowego KdZDwS na 2010r r r r. DECYZJE Lp. Decyzja nr W sprawie Z dnia 1. 1/2009 Powołanie na stanowisko r. Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Wyniki Próbek Biologicznych Pana dr hab. Romana Stefańskiego 2. 2/2009 Uchwalenie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie r. 3. 3/2009 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia analiz antydopingowych próbek moczu 4. 4/2009 Ustalenie nowych stawek wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolujących za przeprowadzenie kontroli antydopingowych 5. 5/2009 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pojemników do transportu próbek moczu i krwi, pobranych podczas kontroli antydopingowej 6. 6/2009 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w przedmiocie: analizy antydopingowej próbek moczu i krwi r r

11 3. Opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i programów walki z dopingiem w sporcie 3.1. Propozycje rozwiązań prawnych W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. trwały intensywne prace nad stworzeniem nowego regulaminu KdZDwS. Kształt przedstawionej Ministerstwu Sportu i Turystyki wersji regulaminu jest wynikiem konsultacji z Panem prof. Jerzym Smorawińskim, prof. Andrzejem Wachem, dr. Ryszardem Wysoczańskim, Panem Cezarym Grzanką, Dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego MSiT, i Rafałem Piechotą z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MSiT. Podstawą do stworzenia nowego regulaminu stanowił obowiązujący regulamin KdZDwS. Niektóre nowe przepisy są inkorporowane bezpośrednio z regulaminu MSiT. Oprócz wprowadzenia nowych przepisów i zmiany tych istniejących, usunięto przepisy dotyczące grup eksperckich ze względu na ich martwy charakter. Wynikiem prac jest nowa struktura organizacyjna z nowymi jednostkami organizacyjnymi (Biuro Komisji i Wydział Zarządzania Badaniami) oraz stanowiskami Programy walki z dopingiem w sporcie W roku 2009 nie został opracowany ogólny program walki z dopingiem w sporcie. Natomiast, został przygotowany szkic programu edukacyjnego na 2010 r. obejmujący swym zakresem działalność szkoleniowo-informacyjną skierowaną do środowiska sportowego. 11

12 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontrolnych badań antydopingowych 4.1. Wprowadzenie Planowanie i realizacja kontrolnych badań antydopingowych oparte były na założeniach programu na cały 2009 rok. Program ten przygotowano na podstawie doświadczeń zdobytych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie w latach poprzednich oraz analizy wyników podjętych działań w 2008 roku. Strategia obejmowała wykorzystanie następujących elementów: Systemy wspomagające planowanie; Podział badań przeprowadzonych podczas zawodów sportowych oraz w okresie nie obejmującym oficjalnych startów zawodników; Klasyfikacja dyscyplin/zawodników pod względem ryzyka stosowania środków dopingujących; Zarządzanie zespołem kontrolerów antydopingowych; Uwzględnienie sezonowości startów. Zgodnie z założeniami programu realizacji badań w ciągu całego 2009 roku zaplanowano wykonanie ok testów antydopingowych. W okresie sprawozdawczym pobrano 2644 próbki (1383 podczas zawodów oraz 1261 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). W celu pobrania w/w próbek przeprowadzono 407 akcji kontrolnych na terenie całego kraju. 12

13 Lp. Dyscyplina Liczba kontroli Ilość próbek 1. Akrobatyka sportowa Alpinizm Badminton Biathlon Bilard Boks Gimnastyka Hokej na lodzie Hokej na trawie Judo Ju - jutsu Kajakarstwo Karate Kendo Kick-boxing Kolarstwo Koszykówka Kulturystyka Lekka atletyka Łucznictwo Łyżwiarstwo figurowe Łyżwiarstwo szybkie Narciarstwo Pięciobój nowoczesny Piłka nożna Piłka ręczna Pływanie Podnoszenie ciężarów Rugby Siatkówka Snowboard Sporty motorowe Sport paraolimpijski Strzelectwo Sumo Szermierka Taekwondo ITF Taekwondo WTF Tenis Tenis stołowy Triathlon Unihokej Wioślarstwo Zapasy Żeglarstwo WADA 1 13

14 4.2. Badania antydopingowe Kontrole poza zawodami W okresie sprawozdawczym wykonano 1261 testów antydopingowych poza oficjalnymi startami zawodników (zgrupowania, treningi), co stanowi ok. 47,7% wszystkich pobranych próbek. Planowanie tych kontroli było możliwe dzięki wykorzystaniu systemu internetowego antybaza, pozwalającego na monitorowanie działań szkoleniowych wszystkich klubów najwyższych klas rozgrywek gier zespołowych, zapasów i podnoszenia ciężarów, a także dzięki współpracy ze związkami sportowymi. Kontrole podczas zawodów W 2009 roku wykonano 1383 testy antydopingowe podczas zawodów sportowych. Liczba ta stanowi ok. 52,3% ogółu badań. Punktem wyjściowym w planowaniu był odpowiedni podział kontroli ze względu na poziom sportowy, popularność oraz grupę ryzyka danej dyscypliny. Zarysowała się niewielka, 4,6% przewaga tych badań nad 14

15 wykonywanymi poza zawodami. Zestwienie testów wykonanych w 2009r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Zawody Poza zaw odami Kontrole zewnętrzne Poza kontrolami wewnętrznymi przeprowadzono również 33 akcje o charakterze zewnętrznym, podczas których pobrano 350 próbek. Były to kontrole realizowane na zlecenie związków sportowych, federacji międzynarodowych oraz organizatorów podczas zawodów i zgrupowań międzynarodowych odbywających się w Polsce. ZESTAWIENIE AKCJI KONTROLNYCH O CHARAKTERZE ZEWNĘTRZNYM Lp. Impreza Dyscyplina Miejsce Ilość próbek 1. Pedros Cup Lekka atletyka Bydgoszcz 5 2. EYOF Sporty zimowe Szczyrk Mistrzostwa Świata Juniorów Łyżwiarstwo szybkie Zakopane Puchar Świata Judo Warszawa Puchar Świata Floret - kobiety Gdańsk 6 15

16 6. Gala Boksu Boks Lublin 2 7. Halowe Mistrzostwa Świata Łucznictwo Rzeszów Puchar Świata Alpinizm Tarnów 2 9. Puchar Świata Szermierka Warszawa World Tour Siatkówka plażowa Mysłowice Na rynek marsz mityng Lekka atletyka Kraków Gala Boksu Boks Wołomin Memoriał J. Kusocińskiego Lekka atletyka Warszawa Enea Cup Lekka atletyka Bydgoszcz Puchar Europy w Wielobojach Lekka atletyka Szczecin Puchar Europy Szermierka (wózki) Warszawa Mistrzostwa Świata Sport motorowodny Augustów Zgrupowanie sportowe Zapasy Spała Gala Boksu Boks Międzyzdroje Młodzieżowe Mistrzostwa Boks Szczecin 22 Europy 21. Zgrupowanie sportowe Wioślarstwo Poznań Wojskowe Mistrzostwa Świata Żeglarstwo Węgorzewo Puchar Europy Triatlon Kędzierzyn Koźle Mistrzostwa Europy Koszykówka mężczyźni Polska Grand Prix Łyżwiarstwo figurowe Toruń Pedros Cup Lekka atletyka Szczecin Mistrzostwa Europy Siatkówka kobiety Polska Puchar Świata Szermierka Warszawa Puchar Świata Szermierka Warszawa Puchar Świata Szermierka Sosnowiec Gala Boksu Boks Łódź Gala Boksu Boks Ełk Puchar Świata Szermierka Leszno 4 Badania metodą izotopową IRMS Zlecone zostały również dodatkowe badania wykonywane metodą izotopową IRMS. Dotyczyły one podwyższonego stosunku testosteronu do epitestosteronu T/E i DHEA. Wykonano 49 analiz, z których dwie potwierdziły egzogenny charakter i zostały zakwalifikowane jako wyniki pozytywne. Poniżej tabelaryczne zestawienie badań. ZESTAWIENIE BADAŃ METODĄ IZOTOPOWĄ IRMS Lp. Dyscyplina Wartość T/E i DHDA Wynik 1. Lekka atletyka T/E 5,24 negatywny 2. Badminton T/E 6,46 negatywny 3. Taekwondo T/E 5,58 negatywny 16

17 4. Rugby T/E 5,01 negatywny 5. Trójbój siłowy T/E 26,77 pozytywny 6. Koszykówka T/E 7,03 negatywny 7. Kulturystyka T/E 19,63 DHEA 171 pozytywny 8. Akrobatyka sportowa T/E 5,45 negatywny 9. Kolarstwo T/E 4,66 negatywny 10. Boks T/E 5,96 negatywny 11. Lekka atletyka T/E 5,61 negatywny 12. Lekka atletyka T/E 7,90 negatywny 13. Lekka atletyka T/E 5,15 negatywny 14. Kolarstwo T/E 6,56 negatywny 15. Kolarstwo T/E 5,30 negatywny 16. Lekka atletyka T/E 7,12 negatywny 17. Podnoszenie ciężarów T/E 5,33 negatywny 18. Kulturystyka T/E 5,38 negatywny 19. Kulturystyka T/E 5,19 negatywny 20. Tenis stołowy T/E 7,57 negatywny 21. Wioślarstwo T/E 5,24 negatywny 22. Koszykówka T/E 4,91 negatywny 23. Triatlon T/E 5,41 negatywny 24. Lekka atletyka T/E 4,73 negatywny 25. Boks T/E 5,05 negatywny 26. Taekwondo T/E 5,58 negatywny 27. Szermierka T/E 6,32 negatywny 28. Akrobatyka sportowa T/E 5,45 negatywny 29. Triatlon DHEA 127,48 negatywny 30. Triatlon T/E 7,68 negatywny 31. Zapasy T/E 5,53 negatywny 32. Piłka ręczna T/E 4,79 negatywny 33. Hokej na lodzie T/E 5,33 negatywny 34. Żeglarstwo T/E 4,58 negatywny 35. Zapasy DHEA 138,51 badanie w toku 36. Boks DHEA 228,63 negatywny 37. Skoki narciarskie T/E 4,80 negatywny 38. Rugby DHEA 224,51 negatywny 39. Sumo DHEA 136,48 badanie w toku 40. Kajakarstwo T/E 6,99 badanie w toku 41. Ju-Jutsu T/E 8,09 badanie w toku 42. Pięciobój nowoczesny T/E 7,01 badanie w toku 43. Podnoszenie ciężarów T/E 6,06 badanie w toku 44. Taekwondo DHEA 137,16 badanie w toku 17

18 45. Trójbój siłowy DHEA 161,18 badanie w toku 46. Hokej na lodzie DHEA 168,72 badanie w toku 47. Kajakarstwo T/E 4,88 badanie w toku 48. Kajakarstwo T/E 5,80 badanie w toku 49. Zapasy T/E 5,76 badanie w toku EPO (erytropoetyna) W końcowych miesiącach 2009 r. wprowadzone zostały badania mające na celu wykrycie stosowania erytropoetyny (EPO). Był to program pilotażowy, który objął tylko 15 testów, głównie na zawodnikach dyscyplin zimowych. Dalsze rozwinięcie programu przewidziane jest na rok Wyniki pozytywne W 2009 roku odnotowano 37 przypadków naruszenia przepisów antydopingowych, które zostały zakwalifikowane jako wyniki pozytywne. Dwa z nich to próby manipulacji, jeden to odmowa poddania się kontroli, a pozostałe wykrycie w organizmie zawodnika substancji zabronionych. Dotyczyły one reprezentantów jedenastu dyscyplin sportowych. Szczegółowy rozkład procentowy przedstawia wykres poniżej. Czterokrotnie zawodnicy odwołali się do możliwości zbadania próbki B, wszystkie analizy jednak potwierdziły wynik próbki A. Biorąc pod uwagę rodzaj wykrytej substancji, największą grupę stanowiły substancje anaboliczne (16), kanabinoidy (14), pozostałe to stymulanty (5), diuretyki (3),antagoniści i modulatory hormonów (2), 18

19 glukokortykosteroidy (1). Procentow y udział dyscyplin w w ynikach pozytyw nych Koszykówka 5% Boks 3% Kolarstwo 5% Podnoszenie ciężarów 5% Sumo 3% Łyżwiarstwo figurowe 3% Trójbój 8% Kulturystyka 28% Hokej 5% Zapasy 11% Rugby 24% 19

20 ZESTAWIENIE WYNIKÓW POZYTYWNYCH Lp. Dyscyplina Okoliczności Wykryta substancja Sankcja 1. Hokej na lodzie zawody THC nagana 2. Koszykówka zawody THC 3 miesiące dyskwalifikacji 3. Hokej na lodzie zawody THC nagana 4. Rugby poza zaw. Testosteron Nandrolon 2 lata dyskwalifikacji 5. Trójbój siłowy zawody Efedryna postępowanie w toku 6. Boks zawody Nandrolon 2 lata dyskwalifikacji 7. Rugby zawody Nandrolon rok dyskwalifikacji 8. Rugby zawody Nandrolon 2 lata dyskwalifikacji 9. Trójbój siłowy zawody Canrenon Indiapamid 2 lata dyskwalifikacji 10. Kulturystyka zawody Odmowa poddania się kontroli 2 lata dyskwalifikacji 11. Kulturystyka zawody Stanozolol Boldenon Tamoxifen 2 lata dyskwalifikacji 12. Kulturystyka zawody Stanozolol Drostenon 4 lata dyskwalifikacji 13. Kulturystyka zawody Metenolon 2 lata dyskwalifikacji 14. Trójbój siłowy zawody Testosteron 2 lata dyskwalifikacji 15. Podnoszenie ciężarów zawody Amfetamina 6 miesięcy dyskwalifikacji 16. Kulturystyka poza zaw. Stanozolol 2 lata dyskwalifikacji 17. Kulturystyka zawody THC postępowanie w toku 18. Kulturystyka zawody Testosteron 2 lata dyskwalifikacji 19. Kolarstwo zawody Metylprednizolon ostrzeżenie 20. Kolarstwo zawody Efedryna 6 miesięcy dyskwalif. 21. Rugby zawody Próba manipulacji postępowanie w toku 22. Rugby zawody Próba manipulacji postępowanie w toku 23. Rugby zawody Amfetamina THC Metandienon 2 lata dyskwalifikacji 24. Rugby zawody THC rok dyskwalifikacji 25. Rugby zawody THC 6 miesięcy dyskwalifikacji 26. Sumo zawody Furosemid 3 miesiące dyskwalifikacji 27. Rugby zawody THC 6 miesięcy dyskwalifikacji 28. Zapasy zawody Furosemid 2 lata dyskwalifikacji 29. Koszykówka zawody THC 3 miesiące dyskwalifikacji 30 Kulturystyka zawody Anastrazol Klenbuterol postępowanie w toku 31. Kulturystyka zawody Letrazol Klenbuterol postępowanie w toku 32. Zapasy zawody Amfetamina 2 lata dyskwalifikacji 33. Zapasy zawody THC 2 lata dyskwalifikacji 34. Zapasy zawody Boldenon Nandrolon THC 2 lata dyskwalifikacji 35. Kulturystyka zawody Klenbuterol Testosteron postępowanie w toku Podnoszenie ciężarów Łyżwiarstwo figurowe poza zaw. Metandienon postępowanie w toku zawody THC postępowanie w toku 20

21 W 2009 roku rozpatrywano również pozytywnych dla próbek pobranych pod koniec 2008 roku. 4 przypadki wyników ZESTAWIENIE BADAŃ WYKONANAYCH W 2008 ROKU I ROZPATRYWANYCH W 2009 ROKU Lp. Dyscyplina Okoliczności Wykryta substancja Sankcja 1. Zapasy poza zaw. 17a-methyl-5a-androstane-3a* Rok dyskwalifikacji 2. Zapasy poza zaw. 17a-methyl-5a-androstane-3a* Rok dyskwalifikacji 3. Bilard zawody THC Rok dyskwalifikacji 4. Kulturystyka poza zaw. Testosteron 2 lata dyskwalifikacji *substancja wykryta w odżywce 4.4. Porównanie statystyk z ostatniej dekady Zestwienie badań z lat Lata Zawody Poza zaw odami 21

22 Liczba wyników pozytywnych w stosunku do wykonanych testów w latach Lata Wynik pozytyw ny Wynik pozytyw ny Liczba testów 5. Działalność edukacyjno-informacyjna 5.1. Konferencje i szkolenia W ciągu roku członkowie i pracownicy Komisji wzięli udział w następujących szkoleniach i konferencjach: Konferencja Naukowo Szkoleniowa Vancouver 2010, Londyn 2012, marca; 22

23 Konferencja Szkolenie Trenerów Vancouver 2010, maja, na której pracownicy Komisji przedstawili praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli antydopingowych. Szkolenia trenerów we współpracy z Federacją Sportu Młodzieżowego. Zgrupowanie Szkoleniowe Młodzieży Woj. Dolnośląskiego (zawodnicy) Szklarska Poręba 22 listopad; Federacja Sportu Młodzieżowego (kadra szkoleniowa i kierownicza) Dolny Śląsk Szklarska Poręba, 22 listopad; Federacja Sportu Młodzieżowego (kadra szkoleniowa i kierownicza) Małopolska Kościelisko 3 grudnia; Federacja Sportu Młodzieżowego (kadra szkoleniowa i kierownicza) Warmińsko-Mazurskie Olsztyn 14 listopada 2009 r. Szkolenia / wykłady inne. Polski Związek Biathlonu,(kadra szkoleniowa i kierownicza), Katowice 8-9 października; Polski Związek Akrobatyki Sportowej, Warszawa 5 grudnia 2009 r.; Wykład dla studentów AWF Kraków w ramach PTMS (studenci i kadra naukowa), 5 grudnia; Polski Związek Zapasów Kadra szkoleniowa i kierownicza) Poznań, 19 grudnia. Szkolenia wewnętrzne Szkolenie oficerów antydopingowych. Dnia 8 maja pracownicy Komisji przeprowadzili szkolenie oficerów antydopingowych, na którym zaprezentowaliśmy zmiany w Standardach Międzynarodowych, Kodeksie WADA oraz praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania kontroli antydopingowych; Szkolenie kandydatów na oficerów antydopingowych. Dnia 20 sierpnia 2009 r. dr Dariusz Błachnio i Michał Rynkowski przeprowadzili szkolenie, na które zaproszeni zostali kandydaci na 23

24 oficerów antydopingowych. Zakres szkolenia obejmował: proces przeprowadzania kontroli antydopingowych, zaznajomienia z podstawami prawnymi, system antydopingowy w Polsce, praktyczne wskazówki przydatne do przeprowadzenia kontroli antydopingowej. W szkoleniu wzięło udział 10 osób; Szkolenie oficerów antydopingowych. Dnia 9 grudnia odbyło się drugie w tym roku szkolenie oficerów antydopingowych. Zakres szkolenia obejmował: przypadki manipulacji na kontrolach antydopingowych, zmiany wynikające z wprowadzenia regionalizacji kontroli, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, omówienie kwestii organizacyjnych i bieżących spraw. Akcje edukacyjne: W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: Oświęcim-pływanie 17 lipca; Kraków-lekka atletyka 25 lipca; Kraków-kajakarstwo górskie 1 sierpnia; Łódź-kolarstwo torowe 7 sierpnia; Bydgoszcz-kajaki 8 sierpnia. We współpracy z Polskim Związkiem Zapaśniczym: Radom-Mistrzostwa Polski Kadetów 10 października. Szkolenia pracowników: Kurs podstawy prawa pracy Joanna Borkowska; Akademia trenerska Michał Rynkowski; Kurs Zamówienia publiczne Michał Rynkowski. 24

25 5.2. Program edukacyjny skierowany do młodych sportowców Do czerwca 2009 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie wypracowała doraźny program edukacyjny. Grupą odbiorców byli przede wszystkim młodzi zawodnicy, ich rodzice i trenerzy. Pierwszą imprezą, na której odbył się cykl wykładów i prezentacji poświęconych tematyce antydopingowej, była letnia edycja Ogólnopolskej Olimpiady Młodzieży (Małopolska 2009 r.). Podczas przygotowań pracownicy Komisji opracowali przewodnik zawodnika (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz gadżety z informacjami kontaktowymi (numer telefonu API oraz strona internetowa Komisji), które były rozdawane młodym zawodnikom. Od lipca 2009 r. kontynuowaliśmy współpracę z Federacją Sportu Młodzieżowego, nasza aktywność przejawiała się w organizowaniu akcji edukacyjnych na Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży oraz szkoleń dla trenerów w województwach. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z niektórymi polskim związkami sportowymi takimi jak: Polski Związek Zapaśniczy, Polski Związek Kolarski, Polski Związek Akrobatyki Sportowej. 6. Działalność finansowa KdZDwS Budżet Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie został wykorzystany w 99,95 %. Ogólna kwota budżetu na 2009r. wynosiła ,00 zł. na dzień r wykorzystano kwotę ,52 zł. niewykorzystaną sumę w wysokości 1 627,48 zł. zwrócono w dniu r. 25

26 Osobowy fundusz płac na 5,5 etatu wykorzystano w pełnej wysokości planowaną sumę tj zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykorzystano w 100% tj ,00 zł Naliczenia z tyt. ubezpieczeń społecznych, plan ,00 zł. wykorzystano na dzień kwotę różnicę w wysokości 81,92zł. zwrócono w dniu r Naliczenia z tytułu funduszu pracy plan ,00 zł. wykorzystano ,35 zł. różnica w wysokości 14,65 zł. została zwrócona jw Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń plan na 2009r. to kwota zł wykorzystano ,50 zł. pozostałą kwotę w wysokości zł. zwrócono jw. /w tym zawarto 922 umowy, oraz przeprowadzono badania na 407-miu wyjazdach/ Zakup materiałów i wyposażenia, plan na 2009 r. to kwota ,00 zł. a wykorzystana ,52 zł. różnica w wysokości 15,48 została zwrócona jw. W tym paragrafie znajduje się koszt zakupu pojemników Zakup pozostałych usług plan na 2009r. to kwota ,00 zł. wykorzystana ,45 zł. niewykorzystana kwota w wysokości 793,55 zł. została zwrócona jw./wykonano badania Koszty telefonii komórkowej plan na 2009r. to kwota 3 100,00 zł. wykorzystano 3 050,27 różnica w wysokości zł. została zwrócona przelewem w dniu 04,01, Koszty telefonii stacjonarnej kwota planowana w 2009roku to 6 700,00 zł wykorzystana zł. różnica w wysokości zł. została zwrócona jw. 26

27 Koszty tłumaczeń plan na 2009r ,00 zł. wykonanie ,10 niewykorzystaną kwotę 51,90 zwrócono jw Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych plan w 2009 roku to kwoty ,00 zł. wykorzystana zł. różnica w wysokości 228,08 została zwrócona w dniu r Delegacje krajowe, planowana kwota w 2009r. to ,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości ,77 zł. różnica zł. 41,23 zł. została zwrócona r Delegacje zagraniczne z planowanej kwoty zł ,00 wykorzystano kwotę ,09 zł. niewykorzystaną kwotę w wysokości 104,91 zł. zwrócono jw Naliczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie w pełnych 100 % tj ,00 zł Opłaty celne i podatki w 2009 roku zaplanowano w tym paragrafie kwotę zł ,00 zł. a wykorzystano na dzień kwotę zł ,00 różnicę w wysokości zł. zwrócono w dniu r Koszty zakupu papieru do xero i drukarek z planowanej kwoty zł 2 000,00 wydano 1 969,08 zł. niewykorzystana kwota w wysokości zł. została zwrócona jw Zakup akcesoriów komputerowych i programów z planowane kwoty zł ,00 wykorzystano sumę zł ,79 pozostała niewykorzystana kwota w wysokośći zł. 29,21 została przekazana przelewem w dniu r Zakup środków trwałych plan 10,000,00 zł. wykorzystano kwotę zł ,12, 0,88 zł. zwrócono przelewem w dniu

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka Warszawa, 26 stycznia 2016 r. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka BM-WRP/0700/2/2016/4 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2008) I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. 2.

Bardziej szczegółowo

Implementacja Światowego Kodeksu Antydopingowego do prawa polskiego i współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z polskimi związkami

Implementacja Światowego Kodeksu Antydopingowego do prawa polskiego i współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z polskimi związkami Implementacja Światowego Kodeksu Antydopingowego do prawa polskiego i współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z polskimi związkami sportowymi Status prawny Światowego Kodeksu Antydopingowego

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012)

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012) B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2012) A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. projekt z dnia 16 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Warszawa, styczeń 2016 r. SPIS TREŚCI 1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS)...

Bardziej szczegółowo

ANTYDOPING POLSKA RAPORT ROCZNY

ANTYDOPING POLSKA RAPORT ROCZNY ANTYDOPING POLSKA RAPORT ROCZNY 2013 WIADOMOŚĆ OD PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Zakończył się rok wielu rekordów w historii Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2003 KOMISJA DO ZWLACZANIA DOPINGU W SPORCIE

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2003 KOMISJA DO ZWLACZANIA DOPINGU W SPORCIE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2003 KOMISJA DO ZWLACZANIA DOPINGU W SPORCIE W roku 2003 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie odbyła dwukrotnie swoje posiedzenie. W ich trakcie przedstawiano realizację z bieżącej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Świętokrzyskiego Kuratora na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Implementacja Światowego Kodeksu Antydopingowego do prawa polskiego i współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie ze związkami sportowymi

Implementacja Światowego Kodeksu Antydopingowego do prawa polskiego i współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie ze związkami sportowymi Implementacja Światowego Kodeksu Antydopingowego do prawa polskiego i współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie ze związkami sportowymi Płaszczyzny współpracy z polskimi związkami sportowymi Orzekanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Warszawa, styczeń 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS)...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Warszawa, styczeń 2012 r 1 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) Skład KdZDwS

Bardziej szczegółowo

ANTYDOPING POLSKA RAPORT ROCZNY 2014

ANTYDOPING POLSKA RAPORT ROCZNY 2014 ANTYDOPING POLSKA RAPORT ROCZNY 2014 Rok 2014 upłynął pod znakiem przygotowań do wdrożenia znowelizowanych przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego. W ślad za rekomendacjami Światowej Agencji Antydopingowej

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową

Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową Co to jest doping? Definicja dopingu Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe,

Bardziej szczegółowo

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60),

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60), Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS)

Bardziej szczegółowo

Antydoping Polska Raport Roczny 2012

Antydoping Polska Raport Roczny 2012 Antydoping Polska Raport Roczny 2012 Spis treści Słowo wstępne 3 I Działalność edukacyjno informacyjna 4 II Zrealizowane akcje edukacyjne 10 III Przeprowadzone kontrolne badania 13 1. Kontrole wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej.

W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. Wiele lat temu zawody wtedy rozgrywane o Puchar Ministra Oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/248/12. Rady Miasta Zielonka. z dnia 29 października 2012r.

Uchwała Nr XXV/248/12. Rady Miasta Zielonka. z dnia 29 października 2012r. Uchwała Nr XXV/248/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych Na podstawie art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ OD PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI I DYREKTORA BIURA

WIADOMOŚĆ OD PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI I DYREKTORA BIURA 2015 WIADOMOŚĆ OD PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI I DYREKTORA BIURA oping nadal stanowi jedno z największych zagrożeń dla współczesnego sportu. Rolą Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest ochrona uczciwych

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Antydoping Polska Raport roczny 2011

Antydoping Polska Raport roczny 2011 Antydoping Polska Raport roczny 2011 Spis treści Wprowadzenie.....3 I Działalność edukacyjno informacyjna 4 1. Realizacja programu edukacyjnego..4 2. Kampania antydopingowa Bądź Świadomy Bądź Czysty..6

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący KDZDWS Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński

Przewodniczący KDZDWS Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński Na Państwa ręce składam pierwsze wydanie newslettera Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Na przestrzeni ostatnich lat brakowało aktualnego zbioru najważniejszych wydarzeń antydopingowych, informacji

Bardziej szczegółowo

Część A. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Część A. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o KRYTERIA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 30 marca 2015 r. naboru do szkół ponadgimnazjalnych (rok szkolny 2015/2016) wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE)

Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE) Jarosław Krzywański Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE) I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Vancouver 2010, Londyn 2012" 21-22 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

REGULAMIN Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Załącznik do projektu uchwały Nr VIII/ /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku REGULAMIN Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 11 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WAŻNE TERMINY: 1.Składanie dokumentów do wybranych szkół (wniosek) Od 14 kwietnia 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz.13:00 2.Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2015/2016 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia I o i II o kierunku wychowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK KURSÓW Spis treści

CENNIK KURSÓW Spis treści CENNIK KURSÓW Spis treści KURSY INSTRUKTORA SPORTU... 2 KURSY INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ... 4 KURS TRENERA PERSONALNEGO... 5 KURSY TRENERA WYBRANEJ DYSCYPLINY... 6 KURSY TRENERA KLASY II... 8 KURSY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 30 marca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 30 marca 2011 r. Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Podstawa prawna: 1. art.9 ust.2 oraz art. 10ust.1 i 9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 3223 UCHWAŁA NR XXVI/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru. do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria naboru. do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria naboru do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015 opracowane na podstawie 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2014 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014" Nominacje dodatkowe: Kategoria sportowiec junior Krzysztof Szydłowski biegi przełajowe Młodzieżowa Sekcja Biegów Przełajowych MOSiR Piekary Śląskie Kategoria sportowiec

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9353 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w GNIEŹNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w GNIEŹNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w GNIEŹNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 1 Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Kierunek trener personalny: Studia I stopnia stacjonarne ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

Kierunek trener personalny: Studia I stopnia stacjonarne ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 12 października 2016 r. Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia I kierunku trener personalny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 358 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 23 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2001 r.) Dz.U.01.8.67 2003.12.03 zm. Dz.U.03.193.1888 1 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.588 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: ZASADNICZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Czas na zmiany w sporcie wyczynowym 2013-01-29 Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki przedstawiła nową koncepcję Ministerstwa Sportu i Turystyki,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biernat Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat Minister Sportu i Turystyki DOROBEK MEDALOWY I PUNKTOWY SPORTU POLSKIEGO W IO W LATACH 1999-2016 80 70 60 50 49 50 40 30 20 10 20 28 14 42 22 31 12 27 16 37 10 32 16 13 35 20 39 10 16 38

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 na Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji

Wykaz przyznanych dotacji Wykaz przyznanych dotacji Konkurs ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 608/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej

Bardziej szczegółowo

1.3.1. Za dyscyplinę indywidualną uważa się dyscyplinę, w której udział bierze jeden zawodnik. W przypadku wspólnego udziału (debel, duet, sztafeta)

1.3.1. Za dyscyplinę indywidualną uważa się dyscyplinę, w której udział bierze jeden zawodnik. W przypadku wspólnego udziału (debel, duet, sztafeta) Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 Część A Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B Tel.(012) 272 01 18 Fax. (012) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sekretariat@sredniawski.pl Szczegółowe zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna - Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2016 ISSN 2353-5822 Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia r.

Regulamin Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia r. Regulamin Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia.. 2009 r. Warszawa, październik 2009 r. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwana dalej Komisją, jest organem właściwym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/20 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół wyższych, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu i trenerów

Wykaz szkół wyższych, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu i trenerów Wykaz szkół wyższych, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu i trenerów NAZWA JEDNOSTKI ADRES SPORT NR DECYZJI WAŻNOŚĆ DECYZJI Fizycznego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZERPWOADZANIA KONTROLI ANTYDOPINGOWYCH I ZARZĄDZANIA WYNIKAMI

REGULAMIN PRZERPWOADZANIA KONTROLI ANTYDOPINGOWYCH I ZARZĄDZANIA WYNIKAMI Załącznik do Decyzji nr 4 Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN PRZERPWOADZANIA KONTROLI ANTYDOPINGOWYCH I ZARZĄDZANIA WYNIKAMI POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Na podstawie 8, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

PROJEKT. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: Projekt wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 Komunikat Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Na podstawie 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowych oraz zarządzania wynikami z dnia 25 września 2013 r.

Regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowych oraz zarządzania wynikami z dnia 25 września 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowych oraz zarządzania wynikami z dnia 25 września 2013 r. Warszawa, dnia 25 września 2013 r. 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejszy regulamin uchwala się na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może starać się absolwent gimnazjum. 2. Terminy składania podań, dokumentów i dokonywanie zmian:

INFORMACJE OGÓLNE. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może starać się absolwent gimnazjum. 2. Terminy składania podań, dokumentów i dokonywanie zmian: REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale na rok szkolny 2008/2009 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. O przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie: Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r. PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów PiP.110.14.2017 Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r. 78 79 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. ; w pełnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWI

ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWI Załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 listopada 2008 roku ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWIĄZKOM SPORTOWYM I INNYM PODMIOTOM PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH ORAZ PRZYGOTOWAŃ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 7 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 7 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 7 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2016r. zadań miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

Zebranie Zarządu WSS. 15 grudzień 2008 r.

Zebranie Zarządu WSS. 15 grudzień 2008 r. Zebranie Zarządu WSS 15 grudzień 2008 r. Szkolenie w roku 2008 Wykonanie porozumienia z AWF Poznań Współzawodnictwo w roku 2008 Uchwały Razem ind. 657 901 32850 37543 114,29 579 199 123 64,26 132 66,29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 19 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej" - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 12 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Komisji do Zwalczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach

Regulamin rekrutacji I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach Regulamin rekrutacji I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkolny Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

5.2. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2015: Część sportowa

5.2. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2015: Część sportowa 5.2. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2015: Część sportowa Dawid Gluza Kierownik wyszkolenia WZMS Sport młodzieżowy System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2005) I. Modzieowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP s komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie zwizki sportowe. 2. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do Technikum nr 11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach na rok szkolny 2016/2017

Regulamin przyjęć kandydatów do Technikum nr 11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach na rok szkolny 2016/2017 Regulamin przyjęć kandydatów do Technikum nr 11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy.

1. Organizator Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy. B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2016) A. Młodzieżowiec Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ Załącznik nr 1 do Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży, ogłoszonego decyzją nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu konkursowym

Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu konkursowym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa ego nr 3735 / 2013 z dnia 8 sierpnia 2013 Wykaz zadań publicznych Województwa ego na rok 2013, w dziedzinie kultury fizycznej, rozpatrzonych w wyniku otwartego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim. Działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O POZIOMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ROKU 2012 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

INFORMACJE O POZIOMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ROKU 2012 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO INFORMACJE O POZIOMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ROKU 2012 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Wojewódzki Zespół Metodyczno Szkoleniowy Kierownik

Bardziej szczegółowo

Poziom ogólnej sprawności fizycznej Kadry Wojewódzkiej Juniorów w Wielkopolsce w roku 2009.

Poziom ogólnej sprawności fizycznej Kadry Wojewódzkiej Juniorów w Wielkopolsce w roku 2009. Poznao 30.10.2009. Poziom ogólnej sprawności fizycznej Kadry Wojewódzkiej Juniorów w Wielkopolsce w roku 2009. Badanie sprawności fizycznej (MTSF) jest jednym z obowiązkowych elementów przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK 2015 PROJEKT NR.2

KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIESŁYSZĄCYCH NA ROK 2015 PROJEKT NR.2 KALENDARZ IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU SŁYSZĄCYCH NA ROK 2015 PROJEKT NR.2 Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce STYCZEŃ 02-04.01. 09-11.01. 16-18.01. 23-25.01. 30.01.-01.02. LUTY 06-08.02. 13-15.02. 13-15.02.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 roku

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 roku REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH Zarządzenie Nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 roku O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: ZASADNICZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 W BYDGOSZCZY Zasady rekrutacji 2015 / 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 W BYDGOSZCZY Zasady rekrutacji 2015 / 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR W BYDGOSZCZY Zasady rekrutacji 015 / 016 / zgodne z Zarządzeniem Nr 17/015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 015 r. / od 5 maja 015r. do czerwca 015r.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W MARCU 2011 r. 1 (wt.) 1 (wt.) narciarstwo Puchar Europy w slalomie Zakopane

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W MARCU 2011 r. 1 (wt.) 1 (wt.) narciarstwo Puchar Europy w slalomie Zakopane WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W MARCU 2011 r. Data rozpoczęcia Data zakończenia Dyscyplina Nazwa imprezy Miejsce 1 (wt.) 1 (wt.) narciarstwo Puchar Europy w slalomie Zakopane 1 (wt.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2014 roku Podstawa prawna: 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo